پیشنهادهای پژوهش رشته جغرافیا

 

joghrafia 

 

 

 home-1صفحه اصلی

1391

1392


 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

بررسی فرایند توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با تأکید بر رویکرد کارآفرینی اجتماعی؛
 مطالعه موردي ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران در سال 1391

 انجام مطالعات مقایسه ای
با توجه به ماهیت این تحقیق که عمدتا مطالعه ای موردی پیرامون یک تجربه خاص در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بوده است، انجام مطالعات مقایسه ای بین تجربیات سازمان های مختلفی که در بخش های سه گانه دولتی، عمومی و غیردولتی در این زمینه فعال هستند، می تواند در راستای ترسیم چشم اندازهای روشن‏تر و ارائه مدل های نظری و تجربی جامع تر پیرامون شیوه های توانمندسازی افراد مورد نظر مفید باشد.
2 انجام مطالعات با واحد تحلیل خانواده
همچنین از آنجا که بخش مهمی از چالش های زندگی زنان سرپرست خانوار به نوعی برآمده از مسائل افراد تحت پوشش آنها است، انجام مطالعات خانواده محور به جای تحقیقات فرد محور می تواند به شناسایی دقیق تر عوامل مؤثر بر توانمندسازی آنها منجر شود.

نقش حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی
 سالمندان شهر مشهد

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی خانه سالمندان باسالمندان سطح شهروعوامل موثر برآن
بررسی تناسب حمایت اجتماعی از سالمندان با نیازها وانتظارات
بررسی عوامل اجتماعی موثربرکیفیت زندگی سالمندان
فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه سالمندی
بررسی نیازسنجی از سالمندان در ارتباط با حمایت های بیرونی(سازمانی ونهادی)

تحلیل محتوای  سایت های همسریابی
(مطالعه موردی بهترین همسر  و دو همدم)

بررسی الگوهای مدرن همسریابی و مقایسه تطبیقی آن با ازدواج های سنتی
2-بررسی رابطه عضویت در سایت های همسریابی و گرایش به فساد
3-بررسی رابطه میان ازدواج های اینترنتی و طلاق
4-بررسی رابطه میان بی اعتمادی زوجین و آشنایی های اینترنتی
5-بررسی رابطه میان تفاوت نسلی واعتیاد به فضای مجازی 

عدم تناسب آموزش‌های دانشگاهی با شغل فارغ‌التحصیلان

در پایان این نوشتار، برخی موضوعات و عناوین نزدیک به موضوع و عنوان نوشتار حاضر، جهتِ پژوهش در باب عدم تناسب آموزشی- شغلی، معرفی می‌گردد. پیشنهادات ارائه شده در دو سطح خرد و کلام مطرح شده‌اند و بسیاری از پیشنهادات مطرح شده در حکم مقدمه‌ای برای موضوع تناسب آموزشی- شغلی‌اند که تحقیق پیرامون آنها، تمهیدی است جهت روشن شدنِ کم و کیف عدم تناسب آموزشی- شغی در ایران.
جدول 5- 1- پیشنهادها برای انجام دادن تحقیقات مشابه(سطح کلان)
در سطح کلان
فرهنگ اکتشاف و توصیف تصورات و ارزش‌هاي جمعي  در باب تحصیل کردن
 اکتشاف و توصیف گرایش‌های جمعی1 در باب تحصیل کردن
 اکتشاف و توصیف تصورات و ارزش‌هاي جمعي در باب مشاغل
 اکتشاف و توصیف گرایش‌های جمعی در باب مشاغل
 اکتشاف و توصیف خرده فرهنگ خوابگاه‌های دانشجویی
 اکتشاف و توصیف خرده فرهنگ دانشجویان ایرانی
 اکتشاف و توصیف پاره فرهنگ آموزش رسمی در ایران
 اکتشاف و توصیف هنجارهای خوابگاه های دانشجویی
 تحلیل محتوای تبلیغات رسانه  ای درباره  ی ادامه تحصیل در دانشگاه، ارشد و دکتری(تلویزیون، ادیو، ماهواره، روزنامه  ها و ...)
ساختار اجتماعی توصیف ساختار نظام تقسیم کار اقتصادی جامعه ایران
 مقایسه‌ی کمی ظرفیت بازار کار با برون‌دادهای بالفعل دانشگاهی
 توصیف توزیع رشته‌ای و جغرافیایی ظرفیت های دانشگاهی ایران
 مقایسه ساختار نظام تقسیم کار اقتصادی کشور با توزیع رشته ای و جغرافیایی ظرفیت های دانشگاهی
 اندازه‌گیری عدم تناسب در بازار کار
 مقایسه‌ی تفصیلیِ تناسب مشاغل و  رشته‌های دانشگاهی موجود در ایران
 آثار و پیامدهای سیاسی انواع عدم تناسب آموزشی- شغلی (به خصوص) آموزش اضافی در ایران پس از انقلاب
 آثار و پیامدهای اقتصادی انواع عدم تناسب آموزشی- شغلی (به خصوص) آموزش اضافی در ایران پس از انقلاب
 آثار و پیامدهای اجتماعی انواع عدم تناسب آموزشی- شغلی (به خصوص) آموزش اضافی در ایران پس از انقلاب
 آثار و پیامدهای فرهنگی انواع عدم تناسب آموزشی- شغلی (به خصوص) آموزش اضافی در ایران پس از انقلاب
 بررسی عدم تناسب شغلی و پیامدهای آن برای بازار کار ایران
 تاثیر عدم تناسب آموزشی- شغلی بر رضایت شغلی
 بررسی روند تغییرات عدم تناسب آموزشی- شغلی در ایران
 عدم تناسب آموزشی- شغلی و تاثیر آن بر نفی شایسته‌سالاری در ایران
 تحلیل ثانویه داده‌های سازمان سنجش و داده‌های مرکز آمار در باب نوع و تعداد مشاغل موجود در ایران
 اکتشاف و توصیف رفتارهای سازمان‌یافته1 در باب تحصیل کردن
 اکتشاف و توصیف رفتارهای سازمان‌یافته1 در باب مشاغل
جدول 5- 2- پیشنهادها برای انجام دادن تحقیقات مشابه(سطح خرد)
در سطح خرد
ذهنیت انگیزه‌ی تحصیلی اکتشاف‌ و توصیف(کیفی و کمّیِ) انگیزه‌های تحصیل در مدارس (متوسطه)
   در مقاطع دانشگاهی
  مقایسه  ی انگیزه  های تحصیل در مقاطع مختلف
  مقایسه‌ی انگیزه‌های تحصیلی پشت کنکوری  های هر مقطع با سال اولی  ها و سال دومی‌ها و ... :
بررسی روند تغییرات و تبیین تغییرات صورت گرفته
  مقایسه  ی نوع و میزان انگیزه ی دانشجویان در بدو ورود و هنگام خروج از دانشگاه
  اکتشاف و توصیف انگیزه  های دانشجویان از ادامه ندادن به تحصیل
 گرایش تحصیلی- شغلی اکتشاف‌ گرایش‌های تحصیلی- شغلی در مدارس (متوسطه)
   در مقاطع دانشگاهی
  توصیف کیفی و کمّی گرایش‌های تحصیلی- شغلی در مدارس (متوسطه)
   در مقاطع دانشگاهی
  مقایسه‌ی گرایشات تحصیلی- شغلی پشت کنکوری‌های هر مقطع با سال اولی‌ها و سال دومی‌ها و ... : بررسی روند تغییرات و تبیین تغییرات صورت گرفته تغییر رشته‌ای‌ها
تغییر یا شکل‌گیریِ چشم‌انداز شغل
کنش تحصیل کردن مطالعه  ی موردی فرایند گذران مدت تحصیل توسط دانشجویان کارشناسی در یک ترم تحصیلی
  مطالعه  ی موردی فرایند گذران مدت تحصیل توسط دانشجویان کارشناسی در کل دوران تحصیل
  مطالعه  ی موردی فعالیت  های دانشجویان دوره  های کاردانی و کارشناسی ساکن در خوابگاه در طول ترم و میزان فعالیت های درسی در آن
  مقایسه  ی وضعیت و میزان مطالعات درسی و علمی در طول ترم میان دانشجویان دانشگاه  های مختلف
  پدیدارشناسی تجربی پدیدار تحصیل در دانشگاه فردوسی 
  تجربه دانشگاه رفتن در دانشگاه های مختلف
  تجربه داانشجوبودن در میان دانشجویان مختلف
 تقلب درسی اکتشاف و توصیف شیوه‌های تقلب درسی دانش‌آموزان و دانشجویان
  پدیدارشناسی تجربی پدیدار تقلب در دانشگاه فردوسی
  بررسی میزان تقلب درسی و تاثیر آن در موفقیت تحصیلی در میان دانشجویان
عدم تناسب اکتشاف و توصیف انواع عدم تناسب(کهنگی، بی‌ربط بودن، نو بودن، کمبود و...) به تفکیک مشاغل و حرف
 اکتشاف و توصیف انواع عدم تناسب(کهنگی، بی‌ربط بودن، نو بودن، کمبود و...) به تفکیک مهارت‌های شغلی
 بررسی میزان عدم تناسب(کهنگی، بی‌ربط بودن، نو بودن، کمبود و...) به تفکیک مشاغل و حرف
 بررسی میزان عدم تناسب(کهنگی، بی‌ربط بودن، نو بودن، کمبود و...) به تفکیک مهارت‌های شغلی
 تحلیل متون درسی مدارس و دانشگاهی و سنجش تناسب محتویات آنها با دانش و مهارت مورد نیاز مشاغل
 میزان تناسب آموزش‌های شاخه‌ی فنی حرفه‌ای با دانش و مهارت مورد نیاز مشاغل و مقایسه با تناسب آموزش‌های شاخه‌ی نظری
 میزان تناسب آموزش‌های رشته‌های دانشگاهی(یا گروه‌های عمده‌ی تحصیلی )با دانش و مهارت مورد نیاز مشاغل (تفصیلی)
 مقایسه‌ی میزان تناسب آموزش‌های دانشگاهی به تفکیک رشته‌های مختلف تحصیلی  از جهت تناسب با دانش و مهارت مورد نیاز مشاغل
بیکاری اکتشاف و توصیف دلایل بیکاری بیکاران
 اکتشاف و توصیفِ دلایل مرتبط با عدم تناسب تحصیلی- شغلی بیکاریِ بیکاران
 توصیفِ فرایند منجر شغل‌یابی فارغ‌التحصیلان

بررسی رابطه بین آلودگی های محیطی و سرزندگی اجتماعی شهروندان شهر مشهد

جهت ارائة موضوع برای تحقیقات آتی می‌توان پیشنهاداتی هم در خصوص متغیر مستقل و هم در خصوص متغیر وابستة تحقیق عنوان کرد.
می‌توان جهت کار بیشتر در خصوص سرزندگی اجتماعی شهروندان، متغیرهای تعدیلگر را در رابطة بین آلودگی‌های محیطی و سرزندگی اجتماعی شهروندان وارد کرد. به عنوان مثال با توجه به تئوری اسکات که معتقد به تأثیر ویژگی‌های اقتصادی بر سرزندگی اجتماعی می‌باشد، می‌توان متغیرهای اقتصادی را در رابطة بین آلودگی‌های محیطی و سرزندگی اجتماعی وارد کرد. می‌توان تأثیر کالبد فضای شهری یا به عبارت دقیق تر تأثیر سرزندگی کالبدی را بر سرزندگی اجتماعی سنجید و به این سوال پاسخ داد که آیا وجود سرزندگی در  محیط می‌تواند موجب سرزندگی اجتماعی شهروندان شود؟
در مورد متغیر آلودگی‌های محیطی می‌توان گفت که در این تحقیق رابطة این متغیر با سرزندگی اجتماعی که از جنس احساس بود سنجیده شد. سوال اینجاست که آیا این متغیر می تواند با رفتار شهروندان نیز رابطه داشته باشد؟ به عنوان مثال آیا در مناطق و محلاتی که آلودگی های محیطی نسبت به سایر مناطق بیشتر است، وندالیسم بیشتر دیده می‌شود؟  میزان جرم در این مناطق نسبت به سایر مناطق چگونه است؟
وضعیت مشارکت اجتماعی شهروندان در مناطقی که از میزان آلودگی‌های محیطی متفاوتی برخوردارند، چگونه است؟
 پاسخ به هر یک از این سوالات خود تحقیق جداگانه‌ای را می‌طلبد. 

تاثیر ویژگی های اجتماعی و کالبدی فضای شهری بر انسجام اجتماعی در مجتمع های مسکونی ( مطالعه موردی: آپارتمان های مرتفع شهر جدید)

آیا وجود شهرک های مسکونی بزرگ در شهرها عنصر انسجام بخش محسوب می شود، به عبارتی دیگر علیرغم اینکه این مجتمع ها می تواند از درون منسجم باشد آیا تعدد این مجتمع ها برای شهر نیز خاصیت انسجام بخشی دارد ؟
 آیا موقعیت جغرافیائی مجتمع مسکونی (بالای شهر و پائین شهر) بر تقویت یا تضعیف انسجام اجتماعی در آن مجتمع اثر گذار است؟
آیا اعمال مدیریت بر این گونه مجتمع ها از سوی ارگان هائی نظیر شهرداری، آستان قدس و ... می تواند در میزان انسجام ساکنان موثر باشد؟
یافتن پاسخ مناسب به سوالات فوق نیازمند انجام تحقیقات بعدی می باشد.

تبيين جامعه‌شناختي تأثير دينداري
 بر پایبندی به اخلاق اجتماعي جوانان (شهر مشهد)

با توجه به تداوم پژوهش در زمینه دین و دینداری و همچنین اخلاق اجتماعی پیشنهاداتی در زمینه موضوعی و روشی با هدف غنی ساختن و پویایی هر چه بیشتر و دستیابی به نتایج ارزنده و حائز اهمیت قابل طرح است:
- گروه نمونه‌این پژوهش، جوانان 18- 29 ساله بودند و بنابرین یافته‌های به دست آمده قابل تعمیم به دیگر قشرها و گروه‌های سنی جامعه نیست. بنابرین پيشنهاد مي‌شود انجام پژوهش روی نمونه‌های معرف تر می‌تواند تعمیم پذیری بیشتر و جنبه‌های دیگر از رابطه دینداری و اخلاق اجتماعی را نشان دهد.
- به دلیل پیچیده بودن سازه دینداری و دشواری سنجش این سازه، پیشنهاد می‌شود رابطه میان دینداری و اخلاق اجتماعی با بکارگیری دیگر پرسش نامه‌های دینی و در دیگر مذهب‌ها و فرهنگ‌ها نیز انجام شود.
- دینداری از جمله متغیرهایی است که اندیشمندان، انواع مختلفی بر آن شمرده اند. در این تحقیق سعی بر آن بود که میزان دینداری در کلیت آن و بدون توجه به انواع دینداری مورد بررسی قرار گیرد. لذا در پژوهش‌های بعدی می‌توان به انواع دینداری، از قبیل دینداری شخصی یا نهادینه، دینداری لیبرال و بنیادگرایانه، دینداری درون گرا و برون گرا و غیره در میان جوانان پرداخت.
- نكته قابل ذكر ديگر اين است كه در اين تحقيق از نوع شناسي گلاک واستارک، بر اي سنجش ابعاد دينداري استفاده شد و بر اين اساس 4 بعد دينداري اعتقادی، مناسکی، تجربی، پیامدی متمايز شدند ؛ یا این وجود مفهوم سازی دینداری بر اساس دین اسلام و با توجه به ابعاد احتمالی متفاوتی که‌این دین ممکن است داشته باشد، می‌تواند در تبیین دینداری جوانان، با دقت و تفصیل بیشتر ما را یاری رساند.
- پاسخگویی به سوالات دینداری و اخلاق اجتماعی به گونه‌ایی است که تنها سنجش آن به صورت کمی برای دست یافتن به واقعیت اکتفا نمی‌کند و به دلیل آنکه فرهنگ جامعه‌ایران برای دین و دینداری تابوهایی را مشخص کرده است، پاسخگویان از ابراز نیت و انگیزه ی اصلی خود از انجام عمل دینی در برخی موارد امتناع می‌ورزند، بهتر است که در سنجش دینداری و اخلاق اجتماعی نیز از روش‌های كيفي و کمی نيز استفاده شود.
- می‌توان برای تبیین و پیش بینی پایبندی به اخلاق اجتماعی متغیرهای مستقل دیگری جدا از ابعاد دینداری را مورد سنجش قرار داد.
- با توجه به بکر بودن موضوع تحقیق لازم است چه به لحاظ مفهومی چه به لحاظ تجربی در این خصوص تلاش‌های جدی تر و تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
از محدودیت‌های تحقیق می‌توان به‌این امر اشاره کرد که پیشینه‌های نظری و تجربی موجود در زمینه بررسی از غنای کافی برخوردار نمی‌باشد. و بحث‌های روشن، قاطع و شفافی در این زمینه یافت نمی‌شود. همچنین ورود به چنین موضوعی که دارای زمینه‌های مذهبی و اخلاقی می‌باشد به دلیل محدودیت‌های که بیشتر سابقه فرهنگی دارد. با دشواری‌های خاص خود رو به رو است.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

رابطه شبکه اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی بر میزان شادکامی

 بررسی تاثیر روانی عضویت و مشارکت افراد در سایت فیس بوک
• بررسی تاثیر پیامدهای اخلاقی عضویت و مشارکت افراد در سایت فیس بوک
• بررسی تاثیر پیامدهای اجتماعی عضویت و مشارکت افراد در سایت فیس بوک
• بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر دستیابی به منابع اطلاعاتی در جامعه
• بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر دستیابی به منابع حمایتی در جامعه
• بررسی تاثیر شادکامی در زندگی اجتماعی

تناسب ادراکی دینداری  و آزادی در شهر مشهد

 با توجه به روند کمی جمع آوری داده  ها و پر کردن پرسشنامه درب منازل به علت حساسیت موضوع (سیاسی بودن آن)، پاسخگویان یا حاضر به همکاری و پاسخ دهی نبوده، یا به علت ترس، عدم اعتماد و تهدید امنیت خود به طور دقیق پاسخگوی سؤالات مطرح شده به شیوه ی مصاحبه نبوده اند، به همین علت داده  ها از واریانس مورد انتظار برخوردار نبوده و در نهایت نتایج نیز در برخی موارد با آنچه که پیش بینی شده بود فاصله داشته است از این رو پیشنهاد می شود که چنین موضوعی و موضوعات مشابه با این درجه از حساسیت به استفاده از روش  های ترکیبی کمی و کیفی انجام گرفته و نمونه به صورت هدفمند و با تعداد محدود انتخاب شود. چنین موضوعاتی اقتضای فضایی آکنده از اعتماد و امنیت را دارد که واقعیت بدون ترس و واهمه بازگو شود و همچنین نیاز به مصاحبه های عمیق دارد چرا که از خلال گفتگوهای طولانی و البته جهت  دار، پس ذهنیت افراد کشف و آنچه به ظاهر جاری است کنار رفته و واقعیت بهتر رونمایی می  شود.
2-  پاسخگویی به سؤالات دینداری نیز همانند آزادی به گونه  ایی است که تنها سنجش آن به صورت کمی برای دست یافتن به واقعیت اکتفاء نمی  کند و به دلیل آنکه فرهنگ جامعه ایران برای دین و دینداری تابوهایی را مشخص کرده است، پاسخگویان از ابراز  نیت و انگیزه  ی اصلی خود از انجام عمل دینی در برخی موارد امتناع می  ورزند، بهتر است که در سنجش دینداری نیز از روش های کمی و کیفی در امتداد یکدیگر استفاده شود.
3- همچنین می  توان برای سنجش نوع دینداری به جای آنکه انتخاب الگوهای از پیش تعیین شده و تقیسم  بندی  های نظری موجود در زمینه دینداری به عنوان چارچوب نظری و طراحی گویه  ها و تنظیم پرسشنامه بر مبنای آن می  توان مجموعه  ایی از گویه  ها را با زمینه ابعاد دینداری (عقیدتی، اخلاقی، مناسکی) تهیه کرده و بعد از جمع آوری داده  ها توسط تکنیک مقیاس سازی چندبعدی و به شکل ساده  تر آن تحلیل عاملی می  توان به تقسیم بندی جدیدی از انواع دینداری دست یافت.
4- با توجه به تداوم اهمیت موضوع دین و دینداری و آزادی، از آنجایی که دینداری مفهومی است که انواع مختلفی برای آن بر شمرده اند و در این تحقیق از دید معرفت شناختی به مسئله نگاه شده است و بر این اساس دینداری تجددگرا و بنیادگرا متمایز شدند. در پژوهش های بعدی می توان با ارائه مدل  های دیگری از انواع دینداری از قبیل دینداری شخصی یا نهادینه، دینداری سکولار یا سنت گرا، دینداری ایدئولوژیک یا غیر ایدئولوژیک، دینداری انحصار گرا یا شمول گرا، دینداری درون گرا یا برون گرا و غیره، تأثیر انواع دیگر دینداری بر درک از آزادی را مورد بررسی قرار داد.
5- نکته دیگر این که نمونه این تحقیق را صد در صد شیعیان تشکیل دادند و در بردارنده اهل سنت نبوده است تا تفاوت های مذهبی را بتوان در تشکیل نوع دینداری و همچنین درک از آزادی بررسی کرد. تأثیر انواع مذهب درون یک سنت دینی به عنوان یکی از موضوعاتی که می  تواند بازنمای سنت  های مذهبی مختلف از نظر آزادی طلبی باشد، از این نظر با اهمیت است.
6- در این پژوهش نوگرایی را به عنوان عامل مؤثر در پیدایش انواع دینداری مورد توجه قرار داده و از آن به عنوان عامل میانجی نوع دینداری و درک از آزادی استفاده کرده  ایم، می  توان در پژوهش های بعدی عوامل دیگری را به عنوان عوامل میانجی (جنسیت، تحصیلات، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و متغیرهای زمینه  ایی از این قبیل) شناسایی کرد و اثر آن را بر رابطه بین نوع دینداری و درک از آزادی مورد بررسی قرار داد.
7- می توان برای تبیین و پیش بینی درک از آزادی متغیرهای مستقل دیگری جدا از نوع دینداری را مورد سنجش قرار داد.
8- به عنوان آخرین پیشنهاد برای پژوهش آتی باید گفت که جمعیت این پژوهش را جوانان 18-29 سال شهر مشهد تشکیل داده  اند که به اقتضای ساختار مذهبی شهر مشهد، جوانانی که در این شهر زندگی می  کنند بیشتر در معرض یادگیری  های سنتی- مذهبی بوده است و برخی عوامل نوگرایی در آنها بسیار کم به چشم می  خورد، بنابراین، بررسی رابطه نوع دینداری و درک از آزادی اگر در شهرهای بزرگ و غیر مذهبی ایران انجام گیرد به مراتب تنوع دینداری با سهولت و کثرت بیشتری مشاهده می  شود و همچنین به اقتضای ویژگی  های گروه سنی جوانان و تأثیر به مراتب بیشتر نوگرایی بر روی این قشر از جامعه تمایلات آزادی خواهانه در میان این گروه نسبت به سایر گروه  های سنی بیشتر است، بنابراین بررسی رابطه بین نوع دینداری و درک از آزادی بر اساس نمونه  ای از سایر گروه  های سنی ممکن است نتایج متفاوتی در پی داشته باشد و جنبه  ای دیگری از رابطه دینداری و درک از آزادی را نشان دهد.
9- با توجه به بکر بودن موضوع تحقیق لازم است چه به لحاظ مفهومی چه به لحاظ تجربی در این خصوص تلاش  های جدی  تر و تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
از محدودیت  های تحقیق می  توان به این امر اشاره کرد که پیشینه  های نظری   و تجربی موجود در زمینه مورد بررسی از غنای کافی برخوردار نمی  باشد و بحث  های روشن، قاطع و شفافی در این وادی یافت نمی-شود. همچنین ورود به چنین موضوعاتی که دارای زمینه  های سیاسی و مذهبی می  باشد به دلیل محدودیت-هایی که بیشتر سابقه فرهنگی دارد، با دشواری های خاص خود روبه  رو است.

بررسی سلامت اجتماعی شهروندان مشهد و عوامل موثر بر آن

بررسی سلامت اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن
• بررسی و تعیین شاخص های و تعیین کننده های اجتماعی سلامت
• بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی
• بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارتقاء سلامت اجتماعی
• بررسی تاثیر مهارتهای ارتباطی بر سلامت اجتماعی
• شناسایی عوامل روانشناختی موثر بر سلامت اجتماعی
• بررسی ارتباط بین حس نوع دوستی و سلامت اجتماعی

تبیین تطبیقی- تاریخی گذار به شیوه‌های مردم‌سالارانه اداره‌ي جامعه با تأکید بر نقش دیدگاه‌ها و مواضع روحانیت

پيشنهاد ما براي پژوهش تطبيقي- تاريخي در رابطه‌ي نهاد دين با پديده‌هاي سياسي مثل مردم ‌سالاري، اين است كه دامنه‌ي موضوعِ مورد بررسي به گونه‌اي در نظر گرفته شود كه اولاً بتوان همه‌ي افراد موضوع را وارد تحليل كرد، ثانياً تعداد مواردي كه وارد تحليل مي‌شوند، نه كم باشد (كمتر از 5)، و نه زياد (بيشتر از 50). در اين صورت، هم مي‌توان از مزيت پژوهش مورد‌ محور در مطالعه‌ي پر غناي موارد بهره برد، و هم از مزيت پژوهش متغير ‌محور در قابليت بيشتر تعميم نتايج استفاده كرد. مثلاً اگر روحانيت شيعه و واقعه‌ي گذار را به كشور ايران محدود نكنيم، مي‌توانيم موارد تاريخي بيشتري احتمالاً در خاورميانه، شمال افريقا و جنوب شرقي آسيا، براي مقايسه بيابيم.

بازنمایی کلیشه های قومی در سریال های تلویزیونی (بازه زمانی:1392-1380)

اگر مدل انتقال پیام های رسانه‌ای را به دقت بازبینی نماییم به یک مثلث سه ضلعی می رسیم. متن، زمینه و مخاطب. تحقیق حاضر «متن محور» بود و بنا به اقتضای سؤال اصلی پژوهش شخصیت‌های قومی در غالب پیام های متن مورد بررسی قرار گرفتند. ما به توصیف و تفسیر محتواهای آشکار و پنهان پیام ها پرداختیم. اگرچه در قدم اول بررسی بی واسطه متن ضروری به نظر می رسد؛ اما این مطالعه تنها زنجیره ابتدایی است و ما اگرچه به پایان این پژوهش رسیدیم اما تازه درابتدای راه قرار داریم. بررسی های دیگر می‌توانند اضلاع دیگر مثلث انتقال پیام را در بر بگیرند.
پژوهش‌های بعدی می‌توانند «زمینه محور» یا «متن محور» باشند. بررسی سیاستهای رسانه‌ای در ارتباط با گروه‌های حاشیه‌ای و ریشه حساسیتهای تاریخی اقوام در ارتباط با یکدیگر می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
از طرفی خوانش مخاطبان و بررسی بازخورد سریال ها در میان مخاطبان (اعم از پایتخت نشینان و پیرامون نشینان) نیز اهمیت فراوانی دارد. تطبیق ادراک مخاطبان از متن ها یا پیام های متن می‌تواند بستر مناسبی برای برنامه ریزی در مورد مسئله بازنمایی اقوام ایجاد کند.

پدیدارشناسی تجربه‌ی عشق

مطابق یافته  های تحقیق، گرچه تغییر ساختار کلان جامعه بسیار دشوار و زمان    بر است، می  توان از طریق مطالعه و تحقیق در زمینه خانواده و بهبود ساختارهای خانوادگی و شیوه  های فرزندپروری، امکان  های افراد را برای مواجهه متفاوت با ساختارهای کلان و همچنین استفاده مناسب از ظرفیت  های محدود جامعه افزایش داد. همچنین مطالعه و تحقیق و برنامه-ریزی برای پرورش کودکان، بویژه در چارچوب سازمان  هایی که وظیفه تربیت و جامعه پذیر نمودن آن  ها را بر عهده دارند، می  تواند شانس افراد را برای انتخاب  های درست افزایش دهد. محقق بر این باور است که مطالعه، تحقیق و آموزش در زمینه کودک می  بایست توجه زیادی به آموزشِ نحوه  ی صحیح تفکر، داشته باشد. چرا که آگاهی و مهارت در شیوه  های حل مساله است که امکان  های فرد برای استفاده مناسب از ظرفیت  های محدود جامعه را افزایش می  دهد.
 انجام مطالعات کیفی با دیدگاه روانشناسی اجتماعی، برای درک چگونگی برهم  کنشی ساختارها بر یکدیگر، می  تواند راهکارهای مفیدی برای انجام برنامه  ریزی های پهن دامنه و کنترل آثار نامطلوب عناصر ساختاری بر تعاملات بین  فردی حاصل کند. در ضمن مشاهدات میدانی، نشان می  دهد سبک  های جدید و متفاوتی از تعاملات بین دو جنس در نسل نوجوان جامعه در حال شکل  گیری است که خبر از ارزش  ها و هنجارهای کاملا متفاوتی بین این نسل می  دهد. برای شناخت بیشتر ماهیت این کنش  گران  و همچنین تعاملات بین آن  ها لازم است، تحقیقات کیفی دیگری انجام شود.
در نهایت، چنان  که اشاره شد، کیفیت امر اخلاقیِ رایج در جامعه، مسئله  ی مهم و چالش  برانگیزی  ست که نیاز به مطالعه و تحقیق، به  ویژه با رویکرد کیفی دارد.

تحلیل گفتمان انتقادي بازنمایی هويت ايرانی در شبکه فارسی‌زبان من‌و‌تو 

 مطالعه و تحلیل گفتمان هویت ملی در سایر شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان
میتوان به بررسی این موضوع (هویت ملی)در متن چند شبکه تلویزیونی ماهواره ای فارسی زبان پرداخت تا شناخت دقیقتری از گفتمان‌های هویت ایرانی در تلویزیون های فارسی به دست آورد  و به این ترتیب به مجموعه ای از گفتمان‌های هویتی در دسترس مخاطب ایرانی دست یافت.
• مطالعه تطبیقی عناصر هویت ملی در شبکه های تلویزیونی فارسی زبان داخلی و خارجی
مطالعه تطبیقی عناصر هویت ایرانی موجود در متن شبکه های داخلی ایران با عناصر هویت بخش موجود در شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان که از خارج از کشور به پخش برنامه می پردازند،  چگونگی نمود یافتن هویت ایرانی را زمان کنونی فراهم خواهد آورد.
• مطالعه موضوعات دیگر گفتمان‌های دیگر در شبکه من و تو
به دلیل عمق گفتمان و نیز تنوع نظم‌های گفتمانی موجود در آن می توان موضوعات دیگری نظیر هویت جنسی، هویت خانوادگی و ... را در یک متن گفتمانی (در اینجا شبکه من وتو ) را مورد بررسی قرار داد. این امر راهگشای مناسبی جهت شناخت متن این شبکه و آنچه در معرض مخاطب قرار می دهد؛ می باشد.

تناسب ادراکی دینداری  و آزادی در شهر مشهد

 با توجه به روند کمی جمع آوری داده  ها و پر کردن پرسشنامه درب منازل به علت حساسیت موضوع (سیاسی بودن آن)، پاسخگویان یا حاضر به همکاری و پاسخ دهی نبوده، یا به علت ترس، عدم اعتماد و تهدید امنیت خود به طور دقیق پاسخگوی سؤالات مطرح شده به شیوه ی مصاحبه نبوده اند، به همین علت داده  ها از واریانس مورد انتظار برخوردار نبوده و در نهایت نتایج نیز در برخی موارد با آنچه که پیش بینی شده بود فاصله داشته است از این رو پیشنهاد می شود که چنین موضوعی و موضوعات مشابه با این درجه از حساسیت به استفاده از روش  های ترکیبی کمی و کیفی انجام گرفته و نمونه به صورت هدفمند و با تعداد محدود انتخاب شود. چنین موضوعاتی اقتضای فضایی آکنده از اعتماد و امنیت را دارد که واقعیت بدون ترس و واهمه بازگو شود و همچنین نیاز به مصاحبه های عمیق دارد چرا که از خلال گفتگوهای طولانی و البته جهت  دار، پس ذهنیت افراد کشف و آنچه به ظاهر جاری است کنار رفته و واقعیت بهتر رونمایی می  شود.
2-  پاسخگویی به سؤالات دینداری نیز همانند آزادی به گونه  ایی است که تنها سنجش آن به صورت کمی برای دست یافتن به واقعیت اکتفاء نمی  کند و به دلیل آنکه فرهنگ جامعه ایران برای دین و دینداری تابوهایی را مشخص کرده است، پاسخگویان از ابراز  نیت و انگیزه  ی اصلی خود از انجام عمل دینی در برخی موارد امتناع می  ورزند، بهتر است که در سنجش دینداری نیز از روش های کمی و کیفی در امتداد یکدیگر استفاده شود.
3- همچنین می  توان برای سنجش نوع دینداری به جای آنکه انتخاب الگوهای از پیش تعیین شده و تقیسم  بندی  های نظری موجود در زمینه دینداری به عنوان چارچوب نظری و طراحی گویه  ها و تنظیم پرسشنامه بر مبنای آن می  توان مجموعه  ایی از گویه  ها را با زمینه ابعاد دینداری (عقیدتی، اخلاقی، مناسکی) تهیه کرده و بعد از جمع آوری داده  ها توسط تکنیک مقیاس سازی چندبعدی و به شکل ساده  تر آن تحلیل عاملی می  توان به تقسیم بندی جدیدی از انواع دینداری دست یافت.
4- با توجه به تداوم اهمیت موضوع دین و دینداری و آزادی، از آنجایی که دینداری مفهومی است که انواع مختلفی برای آن بر شمرده اند و در این تحقیق از دید معرفت شناختی به مسئله نگاه شده است و بر این اساس دینداری تجددگرا و بنیادگرا متمایز شدند. در پژوهش های بعدی می توان با ارائه مدل  های دیگری از انواع دینداری از قبیل دینداری شخصی یا نهادینه، دینداری سکولار یا سنت گرا، دینداری ایدئولوژیک یا غیر ایدئولوژیک، دینداری انحصار گرا یا شمول گرا، دینداری درون گرا یا برون گرا و غیره، تأثیر انواع دیگر دینداری بر درک از آزادی را مورد بررسی قرار داد.
5- نکته دیگر این که نمونه این تحقیق را صد در صد شیعیان تشکیل دادند و در بردارنده اهل سنت نبوده است تا تفاوت های مذهبی را بتوان در تشکیل نوع دینداری و همچنین درک از آزادی بررسی کرد. تأثیر انواع مذهب درون یک سنت دینی به عنوان یکی از موضوعاتی که می  تواند بازنمای سنت  های مذهبی مختلف از نظر آزادی طلبی باشد، از این نظر با اهمیت است.
6- در این پژوهش نوگرایی را به عنوان عامل مؤثر در پیدایش انواع دینداری مورد توجه قرار داده و از آن به عنوان عامل میانجی نوع دینداری و درک از آزادی استفاده کرده  ایم، می  توان در پژوهش های بعدی عوامل دیگری را به عنوان عوامل میانجی (جنسیت، تحصیلات، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و متغیرهای زمینه  ایی از این قبیل) شناسایی کرد و اثر آن را بر رابطه بین نوع دینداری و درک از آزادی مورد بررسی قرار داد.
7- می توان برای تبیین و پیش بینی درک از آزادی متغیرهای مستقل دیگری جدا از نوع دینداری را مورد سنجش قرار داد.
8- به عنوان آخرین پیشنهاد برای پژوهش آتی باید گفت که جمعیت این پژوهش را جوانان 18-29 سال شهر مشهد تشکیل داده  اند که به اقتضای ساختار مذهبی شهر مشهد، جوانانی که در این شهر زندگی می  کنند بیشتر در معرض یادگیری  های سنتی- مذهبی بوده است و برخی عوامل نوگرایی در آنها بسیار کم به چشم می  خورد، بنابراین، بررسی رابطه نوع دینداری و درک از آزادی اگر در شهرهای بزرگ و غیر مذهبی ایران انجام گیرد به مراتب تنوع دینداری با سهولت و کثرت بیشتری مشاهده می  شود و همچنین به اقتضای ویژگی  های گروه سنی جوانان و تأثیر به مراتب بیشتر نوگرایی بر روی این قشر از جامعه تمایلات آزادی خواهانه در میان این گروه نسبت به سایر گروه  های سنی بیشتر است، بنابراین بررسی رابطه بین نوع دینداری و درک از آزادی بر اساس نمونه  ای از سایر گروه  های سنی ممکن است نتایج متفاوتی در پی داشته باشد و جنبه  ای دیگری از رابطه دینداری و درک از آزادی را نشان دهد.
9- با توجه به بکر بودن موضوع تحقیق لازم است چه به لحاظ مفهومی چه به لحاظ تجربی در این خصوص تلاش  های جدی  تر و تحقیقات بیشتری صورت گیرد.
از محدودیت  های تحقیق می  توان به این امر اشاره کرد که پیشینه  های نظری   و تجربی موجود در زمینه مورد بررسی از غنای کافی برخوردار نمی  باشد و بحث  های روشن، قاطع و شفافی در این وادی یافت نمی-شود. همچنین ورود به چنین موضوعاتی که دارای زمینه  های سیاسی و مذهبی می  باشد به دلیل محدودیت-هایی که بیشتر سابقه فرهنگی دارد، با دشواری های خاص خود روبه  رو است.

رابطه شبکه اجتماعی مجازی و سرمایه اجتماعی بر میزان شادکامی
(مورد مطالعه شبکه اجتماعی فیس  بوک)

 بررسی تاثیر روانی عضویت و مشارکت افراد در سایت فیس‌بوک
• بررسی تاثیر پیامدهای اخلاقی عضویت و مشارکت افراد در سایت فیس  بوک
• بررسی تاثیر پیامدهای اجتماعی عضویت و مشارکت افراد در سایت فیس  بوک
• بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر دستیابی به منابع اطلاعاتی در جامعه
• بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر دستیابی به منابع حمایتی در جامعه
• بررسی تاثیر شادکامی در زندگی اجتماعی

عوامل موثر بر فرار دختران با تاکید بر آسیب‌های نظام خانواده (مورد مطالعه: دختران فراری نگه داری شده در مراکز زنان و دختران آسیب دیده ی شهر مشهد)

تاثير رشد صنعت وتوسعه وتاثیر آن بر فرار دختران.
تاثير وسايل ارتباط جمعي خصوصا ماهواره، اينترنت و تلفن همراه و. .. بر فرار دختران.
پیامدهاي فردي وخانوادگی فرار دختران از منزل.
فرار دختران و پديده ي قاچاق دختران.
بررسی تاثیر آموزش مهارت هاي زندگی وحرفه آموزي برکاهش انگيزه فرار دختران از منزل.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

هویت شهری و عوامل اجتماعی موثر بر آن

  در طول انجام تحقیق همواره نکات مهمی برای محقق مطرح شد که پاسخ به آن تحقیق مستقلی را می‌طلبید. در زیر به بعضی از این موضوعات که می‌تواند توسط محققان بعدی به آن پرداخته شود، اشاره می‌شود:
- این تحقیق تنها به بررسی عوامل اجتماعی اثرگذار بر هویت شهری پرداخته است. می‌توان عوامل کالبدی (معماری منظر، بناها و یادبودهای شهری و ...) و اجتماعی را به طور همزمان سنجید و سهم هر یک را در تبیین هویت شهری مشخص کرد.
- از آنجا که در این تحقیق مجال سنجش همه عوامل نبود، می‌توان در تحقیق دیگری تاثیر وجود زائران و بارگاه مطهر امام رضا (ع) بر میزان هویت شهری شهروندان و میزان احساس تعلق آنان به شهر مشهد را مورد سنجش قرار داد.
- در این تحقیق تنها بخشی از سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. می‌توان در تحقیق دیگری تنها تاثیر سرمایه اجتماعی بر هویت شهری را مورد بررسی قرار داد.

بررسی نگرش زنان نسبت به کلیشه  های جنسیتی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهر نیشابور)

بررسی فرآیند جامعه  پذیری کلیشه  های جنسیتی
2. تحلیل محتوای کلیشه  های جنسیتی در فرهنگ عامه(ضرب  المثل  ها، اشعار محلی)
3. تحلیل گفتمان کلیشه  های جنسیتی در متون ادبی
4. تأثیر کلیشه  های جنسیتی بر  شکل  گیری هویت اجتماعی

بررسي عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر گسترش پیاده روی مردان متاهل در معابر شهر مشهد

با توجه که بیش از نیمی از جامعه ما را خانم ها تشکیل می دهند ، انجام چنین تحقیقی برای خانمها الزامی می باشد .
- باتوجه به اینکه در پی گسترش پیاده روی در معابر می باشیم تحقیقی در مورد امکانات مورد نیاز ورزش در معابر صورت پذیرد(ویژگیهای محیط حمایت کننده از ورزش) .
- انجام تحقیقی در خصوص شرایط و برنامه های انجام ورزش برای افراد با موقعیت های اجتماعی
فرهنگی مختلف (جوانان ، افراد متاهل ، زنان خانه دار ، زنان شاغل ، معلولین و افراد مسن) .

پايبندي به اخلاق علمي در بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد

با توجه به عضويت كم اعضاي نمونه در انجمن هاي علمي و حرفه اي و نقشي كه اين مجامع مي توانند در رشد اخلاق حرفه اي داشته باشند بنابراين به نظر مي رسد پژوهشي با عنوان «علل عدم تمايل دانشجويان به عضويت در مجامع علمي و صنفي» مي تواند گامي در راه بهبود وضعيت اخلاق حرفه اي باشد.

2- با توجه به اينكه اعتماد دانشجويان به اساتيد در حد متوسط مي باشد و اين امر مي تواند آنها را به سمت نقض اخلاق علمي سوق دهد به نظر مي رسد بررسي عواملي كه منجر به كاهش اعتماد دانشجويان نسبت به اساتيد مي شود ارزش تحقيقي بالايي دارد. شايد بتوان با توجه به گفته هاي دانشجويان قابل پيش بيني بودن، انتظارات روشن و رعايت انصاف از جانب اساتيد را از جمله اين عوامل تلقي كرد. بنابراين شايد پژوهشي با عنوان « تاثير عدالت رويه اي اساتيد بر اخلاق علمي» بتواند در اين زمينه راهگشا باشد.

3- با توجه به ارزشيابي ضعيفي كه دانشجويان از اساتيد گروه هاي خود داشته اند و با توجه به اينكه اكثريت پاسخگويان جزو متقلبان نبوده اند به نظر مي رسد تحقيق جامع تري لازم است تا شايستگي استادان را از ابعاد مختلف ارزيابي نمايد تا معلوم شود ارزشيابي كه دانشجويان دارند بر مبناي تصورات نادرست آنها از شيوه تدريس دانشگاهي است يا روش انتخاب اساتيد درگروه ها نيازمند بازنگري است. بسياري از دانشجويان در مصاحبه اكتشافي براين نكته تاكيد داشتند كه توانايي مقاله نويسي با توانايي تدريس دو مقوله متفاوتند و به نظر آنها اساتيد دانشگاه نيازمند مهارتهاي ديگري از قبيل رهبري و مديريت كلاس نيز هستند تا بتوانند دانشجويان را به مشاركت فعالانه تشويق نمايند. بنابراين پژوهشي با موضوع «سبك هاي تدريس كارآمد در سطح تحصيلات تكميلي» در حوزه مديريت آموزشي قابل طرح مي باشد.

4- با توجه به اينكه طبق نتايج تحقيق دست كم 38 درصد از پاسخگويان كه دانشجويان تحصيلات تكميلي هستند تقلب را در شرايط خاصي مجاز مي دانند و نگرش مثبت به چنين تخلفاتي مي تواند زمينه افزايش آنها را فراهم كند. به نظر مي رسد پژوهشي كه «نگرش دانشجويان نسبت به تخلفات دانشجويي» از جمله تقلب را بررسي كند حائز اهميت مي باشد و نتايج آن مي تواند به كاهش چنين تخلفاتي بيانجامد.

5- با توجه به انگيزه غالب دانشجويان كه رسيدن به موقعيت اجتماعي بالاتر را هدف تحصيل خود دانسته اند و با توجه به اينكه كيفيت رابطه اساتيد و شايستگي آنها ونظام ارزشيابي مناسب نيز از عوامل موثر بر اخلاق علمي بوده اند.  به نظر مي رسد بتوان گفت عوامل رواني نيز در نقض اخلاق علمي دانشجويان اثرگذارند. در شرايطي كه دانشجويان معتقد باشند اساتيد شايستگي علمي كافي ندارند، در برابر پرسشهاي دانشجويان كمك مناسبي نمي كنند، فرصت خواندن گزارش ها و مقالات كلاسي آنها را ندارند و بر اساس شناخت كلاسي شان از دانشجويان به آنها نمره مي دهند؛ بديهي است كه نوع ارزشيابي اساتيد را منصفانه نخواهند دانست و به اين باور خواهند رسيد كه كساني كه اساتيد را فريب مي دهند نمرات بهتري دريافت مي كنند( دست كم 30 درصد دانشجويان چنين باوري دارند). در چنين شرايطي به نظر مي رسد طبيعي ترين واكنش فرد، نوعي احساس تلافي جويانه نسبت به منبع اين بي انصافي ( استاد ) باشد. بنابراين با جمع بندي عوامل و انگيزه هايي كه در اين تحقيق مطرح شده است به نظر مي رسد واكنش نشان ندادن به فريبكاري هاي دانشجويان و بي توجهي به سهل انگاري هاي يك گروه از دانشجويان خشمي را در دانشجويان ديگر ايجاد مي كند كه اگر فرصت تخليه منطقي آن را نداشته باشند به رفتارهاي تلافي جويانه اي مثل  فريبكاري متوسل خواهند شد. بنابراين  شايد پژوهشي كه بتواند «نيازهاي انگيزشي دانشجويان و رابطه آن با ميزان پايبندي آنها به اخلاق علمي» را بررسي كند بتواند در كاهش تخلفات دانشجويي نقش داشته باشد

پدیدارشناسی تجربی گناه: مورد مطالعه گناهان جنسی

یکی از موضوعاتی که برای بررسی در آینده پیشنهاد می  شود«تفاوت  های جنسیتی در تصور از دوستی با جنس مخالف ، دلایل و پیامدهای آن » می  باشد. تصور دوستی با جنس مخالف نزد زنان مشارکت کننده در تحقیق حاضر برقراری روابط عاشقانه   به منظور ازدواج می  باشد درحالیکه به اذعان خودشان و تنها مشارکت کننده  ی مردی که در مصاحبه ی اولیه با وی گفت و گو شد پسران چنین تصوری از روابط دوستی ندارند. این تفاوت جنسیتی در تصور از دوستی با جنس مخالف صدمه  های عاطفی فراوانی را برای دختران در صورت اتمام دوستی به همراه دارد. دلایل این تفاوت جنسیتی در تصور از دوستی هم که ریشه  ی فرهنگی و اجتماعی دارد بسیار قابل توجه است. به نظر می  رسد نقش زن سنتی ایرانی در رابطه با جنس مخالف در قالب این دوستیها نیز ابقا شده است. این درحالی است که برای مردان نیز دوستی با جنس مخالف به همان مفهوم سنتی رابطه ی گذرا با یک زن برای تفریح و ارضای نیاز می  باشد. به نظر می  رسد دوستی  های مردان با زنان در زمان حاضر نوعی بازتولید اشکال سنتی رابطه  های پنهانی چون صیغه می  باشد. این نوع تصورات پتانسیل فراوان این دوستیها برای افزایش شناخت از جنس مخالف و آشنایی قبل ازدواج را از بین می  برد.
- موضوع پیشنهادی دیگر «آسیب شناسی مسائل جنسی در رابطه  ی دوستی با جنس مخالف» می  باشد. یکی از موضوعات قابل بررسی در این حوزه مشکلات جنسی افراد درگیر در رابطه با جنس مخالف است. به نظر می  رسد به دلیل محدودیت  های اجتماعی موجود برای ارضای جنسی در رابطه ی دوستی با جنس مخالف افراد درگیر در این روابط بیشتر دچار مشکلات جنسی ناشی از عدم ارضای کامل جنسی هستند. بیانات برخی مشارکت کنندگان نشان می  دهد که آنها به دلایلی چون ترس از خانواده، بکارت ، ناپایداری دوستی و ... اولاً رابطه   ی جنسی برقرار نمی  کنند و در صورت برقراری رابطه ی جنسی آن را به طور کامل انجام نمی  دهند. سرکوب جنسی یا برقراری روابط ناقص جنسی موجب مشکلات روانی و جسمانی بسیاری خواهد بود. 
-موضوع پیشنهادی دیگر که نوعی نگاه روانشناسی اجتماعی به موضع دارد «انگیزه  های انجام گناهان جنسی در بین زنان» می  باشد. در این تحقیق فارغ از دلایل بدیهی همچون نیاز جنسی دلایل جالب توجه دیگری همچون علاقه به طرف مقابل، حفظ طرف مقابل و اصرار طرف مقابل در برقراری رابطه ی جنسی از سوی مشارکت کنندگان عنوان شد که حاکی از نوعی ضعف در برابر جنس مخالف است. اینکه چرا یک زن درحالیکه خودش تمایل چندانی به برقراری رابطه ی جنسی ندارد به خاطر شخص دیگری که هیچ گونه روابط متعهدانه ای با وی ندارد این رابطه را می  پذیرد جای بحثهای فراوان اجتماعی  وروانی  دارد.                            

پژوهشی در دلایل عدم اظهار هویت افغانستانی«نمونه  ی موردی: نسل دوم مهاجران افغانستانی در مشهد»

در کنار پیشنهادات کاربردی فوق که بیشتر در جهت سیاست  گزاری به  کار می  آیند می  توان پیشنهاداتی را به  طور خاص جهت انجام مطالعات بیشتر در حوزه  ی چالش  های هویتی مهاجران افغانستانی ارائه نمود:
5-3-2-1- از آنجا که تحقیق حاضر به شیوه  ای کیفی نمونه  های خود را مورد مطالعه قرار داده، در آن سخنی از تعمیم و این  که تا چه میزان تمامی مهاجران نسل دوم افغانستانی ساکن در مشهد، هویت خود را کتمان می  نمایند در میان نیست. درک چنین مسئله  ای نیازمند پیمایشی کمّی و گسترده است که البته به-خوبی شیوع این چالش و همه  گیر  بودن آن را می  تواند نشان دهد.
5-3-2-2- از آنجا که در مطالعه  ی حاضر تنها بر نسل دوم مهاجر تمرکز شده است، می  توان عمل عدم اظهار هویت افغانستانی را در نسل اول مورد بررسی قرار داده و هر دو نسل را با یکدیگر مورد مقایسه قرار داد. به  خصوص آن  که انتظار می  رود نسل اول بنا به گذران بخشی از زندگی خود در جامعه  ی افغانستان، از احساس نوستالژیای بیشتری نسبت به آن برخوردار باشند. 
5-3-2-3- هم  چنین تحقیق حاضر به لحاظ جنسیتی تنها سوژه  های مرد را مورد بررسی قرار داده است؛ برای دقیق  تر شدن نتایج می  توان عمل عدم اظهار هویت را در دختران و زنان نسل دوم مهاجر نیز بررسی کرد. دسته  ای که تحقیقات بسیار اندکی درباره  ی وضعیت آنان در غربت به انجام رسیده است.
5-3-2-4- یکی از یافته  های اساسی تحقیق حاضر که باید به  طور مستقل بر آن تمرکز نمود، بررسی انتظاراتی است که نسل دوم مهاجر افغانستانی بنا به برخورداری از شیوه  ی زندگی یکسان با همتایان ایرانی خود، از دستگاه سیاسی و اعضای جامعه  ی میزبان توقع دارند. این  که خواستار برخورداری از حقوق یکسان با دیگر اعضای ایرانی هستند، خود نشان دهنده  ی احساس تعلّق بالای آنها به فرهنگ و جامعه    ی ایرانی است.
5-3-2-5- طی فرآیند مصاحبه و تحلیل داده  ها این  طور به نظر رسید که می  توان الگوهای هویتی را برای مهاجران نسل دوم افغانستانی بر حسب این  که تا چه خود را به جامعه  ی مبدأ یا مقصد وابسته می  دانند یا هویت خود را با آن تعریف می  نمایند از یکدیگر تفکیک نمود. به عنوان نمونه این  که فرد خود را تماماً افغانستانی می  داند، یا تماماً ایرانی، یا یک افغانستانیِ ایرانی؛ ایرانیِ افغانستانی و یا هیچ  کدام. می  توان به  صورت کیفی و عمیق این الگوهای هویتی را در نسل دوم مهاجر بررسی کرده و ویژگی  های آنها را به  طور دقیق استخراج نمود.

تحلیل جامعه  شناختی فرآیند اجتماعی  شدن نقش پدری در خانواده  های شهر مشهد

موضوعات پیشنهادی در حیطه پدری: از آنجایی که این پژوهش برای اولین بار در کشور به اجرا در آمده است، چندین پیشنهاد مطالعاتی در حیطه واکاوی پدری ارائه می  گردد، امید که سرلوحه پژوهش  های آتی قرار گیرد: بررسی رابطه بین پدری و وظایف مادری در خانواده  ها، بررسی پیامدهای فقدان پدری با توجه به ابعاد آن در خانواده  های شهید، بی سرپرست. بررسی تأثیر پدری و ابعاد آن بر آسیب  های اجتماعی نوجوانان، بررسی تأثیر پدری و ابعاد آن بر جامعه پذیری دانش آموزان ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان. شکاف نسلی بین پدران جدید و نسل  های گذشته با توجه به ابعاد آن. بررسی ابعاد پدری در خانواده  های مهاجر افغانی و عراقی در کشور. بررسی ابعاد پدری در فرهنگ  های مختلف قوم ترک، کرد، لر و ... در ایران. بررسی تحلیل محتوای دروس آموزش و پرورش با تأکید بر توجه به ابعاد پدری، بررسی تحلیل محتوای فیلم  ها، متون مجلات کودکان و ... با تأکید بر توجه به ابعاد پدری. بررسی عوامل مؤثر بر ابعاد بازی کردن پدران با فرزندان بعنوان یکی از ابعاد پدری، بررسی میزان توجه به تأثیر بازی کردن با کودکان در ارتباط مؤثر با پدر. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت پدران در مراقبت زیستی و اجتماعی و روانی از کودکان در دوران نوزادی، طفولیت، کودکی و نوجوانی. بررسی ابعاد اقتصادی پدری و نگرش کودکان به بعد اقتصادی پدر. بررسی تأثیر گذاری اقتصادی پدر بر کودکان در رابطه با ارتباط و صمیمیت با پدر. بررسی تأثیر فرآیند اشتغال و کار در بیرون از منزل پدران بر ایفای نقش پدری در خانه. بررسی ابعاد حمایتی و نقش حمایتی پدران در خانواده  ها. بررسی نقش پدران در هویت بخشی جنسیتی به کودکان، نونهالان و نوجوانان. بررسی نقش تفکیکی پدر در قبال دو جنسیت فرزندان دختر و پسر. بررسی ابعاد احساسی ارتباط بین پدر و فرزندان در خانواده  ها با تأکید بر دختران. بررسی میزان ارتباط نوجوانان با پدران در سنین بلوغ و تأثیر پدری بر آن. بررسی نقش تربیتی پدری با تأکید بر آموزه  های دینی و ملی، بررسی تأثیر ابعاد پدری بر گذران اوقات فراغت کودکان و نوجوانان. بررسی تجربه  های پدری و تغییر نگرش پدران نسبت به آن در زندگی نوین، بررسی تأثیر ابعاد پدری بر میزان بزه  کاری نوجوانان بدسرپرست یا فراری از خانه، نقش سازمان  ها و نهادهای تربیتی در نهادینه کردن ابعاد پدری، نقش پدران در انجمن اولیا و مربیان و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی فرزندان. زندگی بدون پدر و تأثیر آن بر ایفای نقش پدری، بررسی برداشت کودکان از مفهوم پدر با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای نقاشی، متن، شعر و دلنوشته  های کودکان، بررسی نقش مادران در نهادینه سازی وظایف و نقش پدری. و از این قبیل موضوعات.

بررسی شهر دوستدار کودک واحساس شادی کودکان در شهر مشهد

بین مشارکت  اجتماعی کودکان درفضای شهر مشهد واحساس شادی کودکان رابطه وجود دارد.
  با توجه به نتیجه رگرسیون ملاحظه می کنیم که برخورداری از امکانات شهری بر احساس شادی کودک به میزان (0.12%)  تاثیر گذار بر احساس شادی می باشد که این رابطه در جهت مثبت است ولی با توجه به سطح معنی داری این متغیر(
sig=0.2) نمی توان قابلیت تعمیم دهی به جامعه آماری را داشت بنابراین این فرضیه مورد تایید قرار نمی گیرد. 
ب)هرچه امکانات در فضاهای عمومی در شهر مشهد افزایش یابد احساس ونشاط کودکان نیز افزایش می  یابد.بنابراین فرضیه دوم تحقیق تایید نمی گردد.
   نتایج رگرسیون حاکی از آن است که ضریب استاندارد بتا(0.11 ) می باشد که نشان می دهد امنیت کودک به اندازه 11 درصد بر شادی کودک تاثیر گذار است وبا توجه به سطح معنی داری 0.01% قابل تایید می باشد،فرضیه تحقیق تایید می گرددکه:
ج)هرچه امنیت کودک در شهر بیشتر باشد ،کودکان در شهر احساس شادی می کنند.
  ازنتیجه ضریب استاندارد شده رگرسیون این مفهوم برداشت می شود که احساس تعلق به شهر مشهد به میزان 0.32 درصد بر احساس شادی کودک تاثیر می گذارد که این مفهوم در ذیل شهر دوستدار کودک می باشد.وبا توجه به سطح معنی داری(0.007) رابطه بین متغیر وابسته ومستقل معنی دار خواهد بود وقابلیت تعمیم به  جامعه آماری را خواهد داشت.
که بیانگر این نکته خواهد بود که فرضیه فرضیه تحقیق تایید می شود.
د) هرچه تعلق کودک به شهر بیشتر می شود به احساس شادی کودک نیز افزوده خواهد شد وبالعکس.

پیشنهادات وراهکارها
   با توجه به گستردگی مفهوم شهر دوستدار کودک وتوجه  به ابعاد آن که  در جهت برآروده ساختن خواسته ها ونیازهای کودکان می باشد از دیدگاه جامعه شناسی مورد غفلت واقع شده است.با توجه به تحقیقات خارجی صورت گرفته ضروری به نظر می رسد که این موضوع مورد توجه اساسی جامعه شناسان شهری قرار گیرد وخواسته های کودکان در راس امور  باشد وبه آنها همچون شهروندانی نگریسته شود که حق زندگی مطلوب شهری را داشته باشند.
پیشنهادات موضوعی که می توان بیان کرد به شرح زیر می باشد؛
   1)توجه به موضوعاتی از جمله مدرسه دوستدار کودک که بعنوان موضوعی مورد توجه می باشد به این دلیل که پایه واساس آموزش مفاهیم شهروندی بعد از شکل گیری شخصیت کودک و جامعه پذیری او  در خانواده با ورود به خانه دوم خود  یعنی مدرسه  وهمراه با آن آموزش وتربیت کودک همراه می باشد،بنابراین پرداختن به این موضوع پس از ورود به عرصه جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است.
   2)پرداختن به مسئله اساسی امنیت اجتماعی کودکان در شهرها نیز بعنوان موضوع با اهمیت تلقی شده است.موضوعی که امنیت کودکان را بطور خاص بررسی کند.گرچه حول محور خشونت علیه کودکان،تکدی گری وبزهکاری کودکان تحقیقاتی صورت گرفته است اما پرداختن به مسئله امنیت مخصوصا در شرایط جامعه مدرن مورد غفلت واقع شده است.
   3)همچنین پرداختن به مسائل اجتماعی همچون مشارکت اجتماعی شهروندان موضوعی است که به دفعات مکرر تکرار شده است ولی پرداختن به مساله اساسی چون مشارکت اجتماعی کودکان تحقیقی صورت نگرفته است زیرا کودکان شهروندان نابالغی هستند که تابع هنجارهای محیط خود گشته اند وهمانطور که رشد ونمو می یابند باورها وهنجارها وفرهنگ جامعه مورد نظر خود را درونی میکنند،بنابراین ضروری به نظر می رسد که مشارکت فعال در طرح ها وبرنامه های جامعه به اندازه سهم خود داشته باشند ومشارکت را در میدان واقعی جامعه احساس کنند نه اینکه طرح وبرنامه ای پایه ریزی شود ودر نهایت نظر کودکان مورد توجه قرار گیرد.در واقع مشارکت عملی کودک در عرصه اجتماع نیز به عنوان موضوع بسیار مهم مورد توجه خواهد بود.
   4)پرداختن به موضوعاتی از جمله نشاط وشادی در بین شهروندان مخصوصا نسل های نو که همان کودکان می باشد وانجام روش های تحقیقاتی مطالعه مورد بر روی کودکان به خاص که عوامل شادی آنها را بتوان بررسی کرد وموجب تقویت این احساس شادی در بین کودکان می تواند راهگشای آینده ای سرشار از موفقیت وهمراه با نشاط را برای نسل های آینده رقم زد.

رابطه سبك زندگي مردان با رضايت همسران آنها در شهر مشهد در سال 1391

تحقيقي با عنوان «ارتباط سبك زندگي زنان متأهل با رضايت از همسرانشان در شهر مشهد» انجام گرديده و نتايج آن با نتايج اين تحقيق مقايسه شود.
2-  تحقيقي با عنوان «بررسي ميزان رضايت متأهلين (بالاخص زنان متأهل) شهر مشهد از همسرانشان و عوامل مؤثر بر آن» جهت مقايسه و تكميل اين تحقيق انجام شود

عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف ارزشی بین مادران و دختران در دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر ارزش‌های دینی

جهت انجام مطالعات در آینده نیز پیشنهادهایی از طرف پژوهشگر به سایر دانشجویان پیشنهاد می  شود که ضمن یاری رساندن به رشد مطالعاتی در زمینه  ی شکاف ارزشی بتواند موضوعات جدیدی را نیز در این مسیر به محققین و دانشجویان معرفی نماید.
1- جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان به عنوان افرادی که تحصیلات متوسط به بالایی در جامعه دارند شکل می  دهند و از سوی دیگر این جامعه یکی از دانشگاه  های معتبر کشور می  باشد. بهتر است پژوهشگران در راستای انجام پژوهش  هایی با این نوع موضوعات جوامع آماری دیگری از جمله دانشگاه  های پیام نور، آزاد را نیز در نظر بگیرند. همچنین می  توان مقایسه  ای بین یافته  های این پژوهش  ها در دانشگاه  های مختلف صورت داد. از طرف دیگر به نظر می  رسد که اگر بین دخترانی که دانشجو بوده و نیستند نیز مقایسه  هایی صورت گیرد بتوان یافته  های متنوع  تر و بهتری را بدست آورده و عوامل بیشتر را که بر شکاف ارزشی مؤثر است شناسایی کرد.
2- پیشنهاد می  شود با حمایت مسئولین دانشگاه و حتی نهادهای خارج از دانشگاه حجم جامعه آماری را افزایش داده و با افزایش حجم جامعه    ی آماری بتوان متغیرهای دیگری را نیز لحاظ نموده و یافته  های بهتری را بدست آورد. با افزایش حجم جامعه آماری می  توان گفت داده  های حاصل از پژوهش و نتایج آن از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و می  تواند ملاک خوبی برای برنامه  ریزی  های آتی باشد.
3- پیشنهاد می  شود پژوهشگران در پژوهش  های آتی متغیرهای دیگری را نیز در پژوهش خود به کار گیرند و ریشه  های این مسئله را در نقاط دیگری جستجو نمایند. از این موارد می  توان به بررسی عملکرد نهادهای دینی همچون مساجد در این راستا نام برد. همچنین می  توان به بررسی دیدگاه صاحب  نظران حوزه      ی دین در این رابطه همت گماشت. و یا اینکه به بررسی نهادهای آموزشی در راستای شکاف ارزشی و دینی در بین مادران و دختران نیز اشاره نمود.
4- پیشنهاد می  شود پژوهشگران در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر شکاف ارزشی در بین مادران و دختران از روش  های پژوهش دیگری همچون روش  های کیفی مانند مصاحبه  های عمیق استفاده نمایند. همچنین می  توان در کنار روش  های کمی از روش  های کیفی استفاده کرد و به نوعی پژوهش  های به روش آمیخته انجام داد. اجرای این نوع پژوهش  ها می  تواند ابعاد بیشتری از موضوع را شناسایی کرده و نتایج بهتری را عاید محققین نماید.
5- موضوعات پیشنهادی: شکاف ارزشی بین پدران و پسران، تاثیر اشتغال مادران ،سبک فرزند پروری ، نقش پدر ،برشکاف ارزشی بین مادران ودختران، مقایسه شکاف ارزشی بین گروه های مختلف مانند دختران وپسران ،دانش آموزان و دانشجویان، دانشجویان داخل وخارج

مداراي مذهبي و عوامل موثر بر آن در بين مردم شهر همدان در سال 1390

انجام پژوهش  هاي ميداني و پيمايشي پيرامون موارد زير به صورت جداگانه:
- تاثير ابعاد شخصيتي بر مدارا(به منظور ارزيابي و بررسي دقيق  تر استنادکامل شود به: پرسشنامه  ي 60 گويه-اي  
NEO-FFI مک  کري و کوستا(1985) و يا پرسشنامه  ي 43 گويه  اي گردون فراهاني و همکاران(1383) براي سنجش 5 بعد شخصيت)
- تاثير سبک  هاي فرزندپروري بر مداراي فرزندان در جامعه(به منظور ارزيابي و بررسي دقيق  تر استنادکامل شود به: پرسشنامه  ي 77 گويه  اي نقاشيان(1358، برمبناي کارهاي شيفر، 1989)  براي سنجش سبک  هاي فرزندپروري)
- تاثير دينداري بر مدارا (در اين پژوهش دينداري بر اساس مدل گلارک و استارک تعريف عملياتي شد. هرچند که گلارک و استارک ادعا مي  کنند که مدل پيشنهادي آنها وجوه مشترک همه اديان را در برمي  گيرد(1971: 19، به نقل از سراج  زاده، 1383) و اين ادعا تاحد زيادي هم موجه به نظر مي  رسد(ر.ک. سراج  زاده و توکلي، 1383: 76- 62)، با اين حال، مفهوم  سازي دينداري با توجه ويژه به دين اسلام و ترسيم ابعاد دقيق آن(ر.ک. شجاعي-زند،1384 و حبيب  زاده، خطبه  سرا، 1384) مي  تواند رابطه   دينداري مسلمانان با مداراي مذهبي را با دقت و تفصيل بيشتري تبيين کند)
- تاثير انواع دينداري بر مدارا(در اين تحقيق تقسيم-بندي ملکيان(1378) از دينداري مورد توجه قرار گرفت؛ در پژوهش  هاي بعدي مي  توان با ارائه مدل  هاي ديگري از انواع دينداري(ر.ک. ميرسندسي، 1383و جدول انواع دينداري سراج  زاده، 1383: 119) تاثير انواع ديگر دينداري بر مدارا را مورد بررسي قرارداد)
2. بررسي مدارا با زمينه  هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي در سه بعد همزيستانه، خويشتندارانه و نسبي  گرايانه(در اين تحقيق فقط مداراي مذهبي، از منظر اين سه بعد سنجيده  شد)
3. بررسي کارشناسانه  ي زمينه  هاي منفي مدارا که در مقابله  ي با مدارا قرار مي  گيرند مانند: فردگرايي، خودمحوري، انحصارطلبي و ...

مدیریت بدن و رابطه آن با دنیوی شدن بدن (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه الزهرا)

با توجه به اینکه مدیریت بدن زنان و وجهه نمایشی آن در جامعه ایران در تضاد با دستورات دینی در مورد بدن است، دنیوی شدن بدن می  تواند از عواملی باشد که زنان را به مدیریت بدن و ظاهر و بعد نمایشی آن سوق دهد. چنانچه در نتایج این تحقیق دنیوی شدن بر دو بعد آرایش و جراحی زیبایی اثر داشته است. دستورات دین اسلام در خصوص بدن زنان حفظ و عدم نمایش زیباییهای آن است و زنانی که این دستور دینی را نادیده گرفته  اند با آرایش و جراحیهای زیبایی سعی در برجسته کردن این زیباییهای زنانه و نمایش آن داشته  اند. با توجه به اینکه متغیر مستقل اصلی دنیوی شدن توانسته بخشی از ابعاد مدیریت بدن را تبیین کند باز این مفهوم بدلیل گستردگی جای بحث و بررسی زیادی را دارد و عوامل دیگری نیز بر مدیریت بدن اثرگذار هستند که در این تحقیق مجالی برای بررسی آنها نبوده است.
به عقیده نگارنده تحقیق تغییرات در نظام ارزشی و جایگاه فرهنگ زیبایی و مدیریت بدن در این نظام ارزشی جدید مبحثی است که جای بحث و بررسی زیادی دارد. با توجه به اینکه جامعه ایران در دهه  های اخیر دچار تغییرات اجتماعی و به دنبال آن تغییرات ارزشی گسترده  ای شده است، مفهومی مانند زیبایی تبدیل به ارزش جدید و مهمی شده که در این تحقیق مجالی برای بررسی آن نبوده است. به نظر می  رسد با تغییرات اجتماعی سریع سبک زندگی افراد تغییر کرده و همراه با خود ارزشهای جدیدی را به همراه داشته است که یکی از مهمترین این ارزشها زیبایی است که با مدیریت بدن و ظاهر حاصل می  شود

مطالعه جامعه  شناختی پدیده روسپیگری در بین زنان و دختران آسیب دیده
( مورد مطالعه: مراکز نگهداری و مداخله درحل بحران بجنورد)

پیشنهاد می شودپژوهش هایی مشابه و تحقیقات اصولی در خصوص عوامل زمینه سازوروشهای پیشگیری، جهت ارائه و برنامه ریزی نهادها و ارگانهای مربوطه  انجا م شود: پزوهش حاضر می تواند زمینه ای باشد برای پژوهش های تخصصی تر درباره پدیده روسپیگری ومسائل مرتبط،تا این موضوع ونحوه درمان ان مورد توجه قرارگیردودر نمونه ها وجوامع مختلف ،تحقیقاتی در این باره انجام گیرد.آگاهاندن مسئولین وخانواده ها از نتایج تحقیقات ، جامعه وخانواده ها را در جهت سلامت وبهداشت روانی بیشتر سوق می دهدواز بروز این بحران مهلک وخطر ساز در خانواده واجتماع جلوگیری می کند.
پیشنهاد میگردد در تحقیقات آینده با روش های تشخیصی دقیق تر ،مصاحبه با نزدیکان زنان روسپی نیز مد نظر قرار گیرد.
-ازدواج نامناسب بستری زمینه ساز برای پدیده روسپیگری
-نقش فقر در انحرافات جنسی
-نقش عوامل خانوادگی موثر در پدیده روسپیگری
-نقش عوامل فرهنگی واجتماعی بر گرایش افراد به سمت روسپیگری
-روسپیگری وامنیت اجتماعی واقتصادی جامعه
-مقایسه خصو.صیات زنان روسپی وعادی
-رشد صنعت وتوسعه وتاثیر آن  بر انحرافات جنسی
-علل گرایش زنان متاهل به پدیده روسپیگری
-حاشیه نشینی وتاثیر آن برانحرافات جنسی
-اعتیاد بستری زمینه ساز برای روسپیگری
-پیامدهای فردی وخانوادگی روسپیگری
-روسپیگری وقاچاق زنان ودختران
روسپیگری برای بقا: پیامد فرار از منزل
-روسپیگری وارتباط آن با بیماریهای مقاربتی
-روسپیگری وتجاوز به حقوق بشر

بررسی عوامل موثر بر مشارکت زائران در پیشگیری وضعی از جرم در منطقه ثامن

با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص پیشینه های تحقیقات مرتبط با زائران و گردشگری زیارتی در مشهد و ارتباط آن با مساله جرایم ، به نظر می  رسد در این زمینه       کمبود های پژوهشی وجود دارد. لذا برای انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه موضوعات زیر پیشنهاد می شود:
با توجه به متغیر بودن جمعیت زوار در مشهد در فصول مختلف و تغییر بافت جمعیتی زوار در این فصول ( طبق تحقیقات، زائران در تابستان و نوروز عمدتا ساکن شهر      می باشند و زائران مشهد در فصلهای پاییز و زمستان عمدتا روستایی هستند) بهتر است تحقیقی مشابه در چندین فصل سال صورت گیرد تا نقاط تشابه و تفاوت و علل احتمالی آن مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی مقایسه ای مشارکت مسافران در پیشگیری از جرم در مشهد با سایر شهرهای گردشگری مثل اصفهان یا شیراز
مطالعه تطبیقی این پژوهش در سایر شهرهای زیارتی دیگر ایران مثل قم
بررسی وضعیت جرایم مرتبط با گردشگران خارجی در مشهد شامل میزان احساس امنیت آنان در منطقه ثامن، میزان آگاهی آنان از وضعیت جرایم مشهد و خطرات احتمالی ، سنخ شناسی انواع جرایمی که گردشگران خارجی در مشهد قربانی آن      می شوند.
انجام مطالعاتی که تمرکز آن به جای قربانیان بر مجرمین است، به منظور شناسایی نقاط تلاقی قربانیان با مجرمین و موقعیت های مناسب ارتکاب جرم
بررسی مقایسه ای میزان و انواع جرایم مرتبط با توریسم با میزان و نوع جرایمی که ساکنان منطقه قربانی آن می شوند و بررسی میزان ارتباط نرخ بزه دیدگی زائران با نرخ واقعی جرم منطقه
بررسی ادراک زائران از اختلالات هنجاری و آسیبهای اجتماعی موجود در منطقه ثامن و تاثیر نحوه ادراک آنان بر عملکرد زائران
سنخ شناسی جرایم مرتبط با گردشگری از منظر مسافران به عنوان مجرم و نه قربانی
بررسی میزان مشارکت ساکنان محلی منطقه ثامن در پیشگیری از جرم
بررسی مقایسه ای جرایم زوار داخلی و خارجی
مطالعه طولی روند نرخ جرم بر زائران و تغییر احتمالی الگوهای آن
بررسی تطبیقی رفتار مشارکت در پیشگیری از جرم زائران در سفر به مشهد و در شهر محل سکونت خودشان با شاخص معتبر
انجام تحقیقات بیشتر در خصوص پیشگیری از جرم از طریق طراحی های محیطی در منطقه ثامن

بررسی تاثیر سرمایه اقتصادی و فرهنگی زنان بر نوع روابط آنها با همسرانشان در خانواده
 (مطالعه موردی زنان متأهل ساکن در شهرری استان تهران درسال 1390)

 تاثیر سرمایه فرهنگی مادران روی موفقیت تحصیلی فرزندان به روش پیمایش
- تاثیر سرمایه فرهنگی و اقتصادی خانواده برروابط والدین با فرزندان با روشهای کیفی و مطالعه موردی
- تاثیر سرمایه اجتماعی زنان بر میزان قدرت آنها درخانواده
- تاثیر میزان مطالعه  ی زنان (سرمایه فرهنگی تجسم یافته) بر رضایت زناشویی به روش نظریه زمینه  ای
- تاثیر سرمایه فرهنگی زنان بر جایگاه آنان درهرم قدرت درخانواده با روش کیفی و مصاحبه

 

 

                                                                                                                         bazgasht

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء