پیشنهادهای پژوهش رشته فیزیک

physics

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

بررسی و امکان سنجی جداسازی برخی فلزات سنگین موجود در کنسانتره مولیبدن توسط نانوساختارها

 سایر جاذبها را میتوان به منظور اصلاح خواص جذبی و افزایش کارایی در فرآیند تصفیه، با ذرات مغناطیسی ترکیب کرد، بدون اینکه خواص مغناطیسی شان تحت تاثیر قرار بگیرد. جاذب های اصلاح شده، ترکیبهایی هستند که به دلیل دارا بودن ظرفیتهای بالا در فرآیند جداسازی، بسیار مطلوب هستند.
2- تکرار عملیات جذب، جهت دستیابی به میزان جذب بالاتر
3- پوشش
دهی نانوذرات توسط سورفکتانت جهت پایاسازی و استفادهی راحتتر از نانوجاذب
4- استفاده از دیگر نانوذرات دارای خاصیت مغناطیسی مانند نانوذرات کبالت
5- اضافه کردن یک مرحله
ی جداسازی اولیه توسط دستگاه "جداسازی الکتریکی مواد معدنی" جهت جداسازی عناصر رسانا و نیمرسانا از مواد اولیه.
6- انجام مرحله
ی واجذبی توسط حرارت دادن نانوجاذب حاوی عناصر مورد نظر
7- استفاده از صفحات اکسید گرافن جهت انجام جذب

تحول  های خطی و غیرخطی جت  های شدیدا مغناطیده حامل جریان

یکی از موضوعاتی که در آینده در کارهای مربوط به مسئله پایداری جت  ها می  توان در نظر گرفت، توسعه این تحلیل  ها بوسیله شبیه سازی  های کلی جت در هر دو رژیم  های نسبیتی و کلاسیکی است.
با توجه به اینکه نتایج ما با کارها و تحقیقات قبلی تطابق خوبی دارند، گام بعدی دراین تحقیق مطالعه اثر چرخش جت در توسعه ناپایداری  های
CDI  و   KHIدر رژیم  های نسبیتی و کلاسیکی است. در این تحقیق ما از این سازه چشم  پوشی کردیم. در حقیقت، چرخش جت یکی از ویژگی    های مشخص در الگو شکل گیری جت  های مغناطوهیدرودینامیکی MHD است که می  تواند منبع احتمالی دیگری برای تولید ناپایداری  ها باشد. طبق مطالعات انجام شده توسط O'Nill et al. (2012) و Mizuno et al. (2010) در این زمینه، اثرچرخش جت یک تنظیم  واقعی  تری نسبت به حالت  های ایستا ایجاد می  کند. ما معتقدیم که این عامل نقش مهمی در جهت  گیری   تغییر شکل  های اولیه و تحولات بعدی سیستم  (بویژه در رژیم غیر خطی) دارد بطوریکه ممکن است در زمان فوق  العاده سریعی  سبب بهم ریختگی (قطع شدگی) شدید سیستم شود.
این   موضوعات می  توانند به صورت زنجیر  وار به دنبال موضوعات مورد مطالعه   در این پایان  نامه مورد بررسی قرار گیرند.

ساخت و مشخصه  یابی نانوذرات اکسیدتیتانیوم و اکسیدتیتانیوم آلاییده با کروم به روش سل-ژل و استفاده از آن در الکترود آند سلول خورشیدی رنگدانه  ای

استفاده از عناصر واسطه  ی دیگر به منظور آلایش اکسیدتیتانیوم
استفاده از عناصر غیرفلزی مثل نیتروژن برای آلایش اکسیدتیتانیوم
بررسی نانولوله ها و نانوسیم  های اکسیدتیتانیوم در لایه   فعال
استفاده از نیمرسانا  های دیگر مانند اکسیدروی و... به عنوان لایه  ی فعال
استفاده از روش‌هایی مثل چاپ صفحه‌ای و غوطه  وری و ... برای لایه  نشانی لایه  ی فعال
سنتز نانوذرات با روش  های دیگر
به  کارگیری رنگدانه  های دیگر (صنعتی یا طبیعی)
استفاده از فتوالکترودهای شامل هسته-پوسته

بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی چند لایه ای های مغناطیسی نامتجانس  Fe(2.5nm)/Sb(xnm)/Mn(2.5nm)

بررسی تاثیر تغییر در ضخامت لایه  های مغناطیسی بر روی ناهمسانگردی و جفت شدگی تبادلی نمونه  ها
2-استفاده از لایه  های فرومغناطیس دیگر مانند   ،   و ...
3- استفاده از لایه جداکننده متفاوت مانند   ،   ،    و...
4- بررسی اثر بازپخت روی خواص مغناطیسی نمونه  ها

سنتز، مشخصه یابی و بررسی خواص فیزیکی نانو ساختار های بدون سرب بر پایه نایوبایت- قلیایی ها

 استفاده از پلیمرهای دیگر همانند PVA در تهیه نانوذرات خانواده نایوبایت- قلیایی ها.
- استفاده از روش های مدرن تفجوشی و بررسی تاثیر آن بر خواص فیزیکی آن ها.
- استفاده از مواد اکسیدی از جمله
ZnO، SnO2 به منظور بهبود فرآیند تفجوشی و بالا بردن چگالی نمونه ها و بررسی تاثیر آن ها بر خواص خانواده نایوبایت- قلیایی ها.
- بررسی تاثیر عوامل مختلف از جمله فشار استفاده شده در مرحله شکل دهی، دما و مدت زمان تفجوشی بر خواص پیزوالکتریکی خانواده نایوبایت- قلیایی ها.

ساختار عمودی و ضخامت شاره های برافزایشی داغ در حضور میدان مغناطیسی

بررسی اثر هدایت گرمایی
2- وارد کردن فشار تابشی در معادلات
3- گاز را دو دمایی فرض کنیم.
4- با تقریب نیرو- آزاد در منطقۀ باد و شرایط مرزی مناسب هیدرودینامیکی و الکترومغناطیسی، پاسخها را به هر سه ناحیه موجود در درون و بیرون شارۀ برافزایشی بسط دهیم.
5- دیگر مولفه های تانسور تنش وشکسانی را نیز در معادلات نگه داریم اما باید مسئله را دو مرزی حل کنیم.
6- بررسی حالت کلی وابسته به زمان و برای حل معادلات می توان از روش خودمشابه زمانی استفاده کرد.

بررسی برهمکنش  های الکترون-الکترون، الکترون-فونون، الکترون-فوتون و اسپین-مدار راشبا در خواص الکترونی و ترابرد نانوساختارهای گرافنی

در این تحقیق هدف اصلی ما بررسی نانو ساختارها بر پایه گرافن بوده است. با این حال با پیشرفت هر روزه ساختارهای دوبعدی سایر عناصر گروه چهارم جدول تناوبی نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. به علت افزایش جرم اتمی در عناصر پایین گروه برهمکنش اسپین-مدار ذاتی  نیز افزایش می  یابد که می  تواند موجب تغییرات اساسی در خواص فیزیک ماده شود. به عنوان مثال ساختارهای شش گوشی دوبعدی از جنس ژرمانیم و قلع که در حال حاضر به صورت نظری پیش  بینی شده  اند برخلاف گرافن دارای گاف انرژی در ساختار نواری هستند. بررسی نانو ساختارهای یک و صفر بعدی از جنس این مواد می  تواند جذاب باشد. علاوه بر این با در نظر گرفتن برهمکنش اسپین-مدار ذاتی می  توان به بررسی مواد عایق شکلی  پرداخت. همچنین با گسترش مدل مورد بررسی برای برهمکنش الکترون-فونون به بررسی ابر رسانایی در ساختارهای شش  گوشی پرداخت.

بررسی نظری تأثیرات بستر بیمار بر پرتودرمانی با استفاده از روش آماری مونت کارلو

به منظور تحقق این هدف، راهکارهای مختلفی پیشنهاد می‌شوند، که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- متأسفانه در اکثر مراکز درمانی به دلیل یکسان نبودن تخت
CT مورد استفاده در محاسبات دز و تخت درمان بکار رفته در محیط شتابدهنده، اطلاعات چگالی تخت شتابدهنده در داده‌های CT بیمار موجود نیست. از این رو توصیه می‌شود که در صورت امکان از تخت یکسانی در محیط شتابدهنده و CT بیمار استفاده شود. در این صورت، اطلاعات تخت درمان به راحتی با اطلاعات CT‌ی بیمار ترکیب شده، و در سیستم طراحی درمان لحاظ می‌شود. متأسفانه، به دلیل هزینه بالا، این راهکار عملی به نظر نمی‌رسد.
2- اطلاعات
CT‌ی تخت فیبر‌کربنی تهیه، و توسط کاربر در سیستم طراحی درمان با اطلاعات CT‌ی بیمار ترکیب شود. بدیهی است چنین راهکاری به نرم افزار پیشرفته‌ای نیاز دارد، که بتواند تخت فیبر‌کربنی را جایگزین تخت CT کند. در این صورت به منظور مدلسازی تخت در محاسبات دز باید میدان دید CT  از پهنای تخت درمان بزرگتر باشد. در غیر این صورت، بخشی از تخت فیبرکربنی ورای دستگاه CT قرار گرفته، و اطلاعات چگالی آن توسط سیستم طراحی درمان در نظر گرفته نخواهد شد، و تضعیف باریکه فوتونی این قسمت‌ها در محاسبات دز تصحیح نمی‌گردد.
3- طبق نتایج بدست آمده در این مطالعه، از آنجا که ضرایب انتقال، و درصد تضعیف تخت فیبر‌کربنی درعمق‌های مختلف، متفاوت هستند، راه‌حل عملی‌تر تهیه جدول ضرایب تصحیح تضعیف و انتقال برای گستره‌ای از زوایای گانتری بر حسب عمق درمان به نظر می‌رسد. در این صورت  ضریب مناسب  بسته به انرژی باریکه فرودی از جدول گزینش، و در محاسبات دز اعمال خواهد شد. اما ضریب تصحیح باید با احتیاط انتخاب گردد، زیرا در زوایای مایل خلفی، ممکن است تنها بخشی از باریکه تابشی تضعیف شود. در این صورت، ناحیه‌ای که باریکه تابشی تضعیف نشده است، دز بیشتر از حد انتظار دریافت خواهد کرد.
4- مدل کردن تخت فیبرکربنی در سیستم طراحی درمان نیز یک راه‌حل مطلوب و معقول به نظر می‌رسد، زیرا تضعیف هر باریکه تابشی بر اساس هندسه باریکه تصحیح شده، و نیازی به فاکتورهای تصحیح دستی نیست. اینکار نیاز به نرم‌افزار و روشی پیشرفته برای جایگزینی تخت
CT با تخت فیبرکربنی، در داده‌های CT بیمار دارد. در این صورت، باید موقعیت بیمار روی تخت شتابدهنده نسبت به تخت تصویربرداری CT قابل تجدید باشد. زیرا در مطالعه Njeh و همکارانش ثابت شده است که تغییر کوچکی در موقعیت بیمار سبب طی مسافت متفاوتی از تخت توسط باریکه تابشی می‌شود، و در نتیجه میزان تضعیف باریکه تابشی متفاوت خواهد شد. به همین دلیل، استفاده از برخی اسباب تثبیت کننده موقعیت بیمار روی تخت درمان ضروری است ]26[. طراحی تخت درمان در سیستم طراحی درمان می‌تواند سبب افزایش دقت دز در حجم هدف و مصونیت بافت‌های سالم گردد.
5- شرکت‌های سازنده سیستم‌های طراحی درمان از یک جایگزین مناسب برای تخت فیبرکربنی در محاسبات دز سیستم طراحی درمان استفاده کنند. در این صورت، اطلاعات دقیق تضعیف تخت فیبرکربنی، و تأثیر آن بر دز ناحیه انباشت برای گستره‌ای از انرژی‌ها، زاوایای سرگانتری، و اندازه‌های میدان لحاظ می‌شود. همچنین به کارخانه‌های سازنده تخت درمان نیز توصیه می‌شود که اطلاعات تضعیف و دز سطحی ابزار را تهیه و در اختیار مراکز درمانی قرار دهند.
6-  همانطور که اشاره شد، از معایب فیبرکربنی، رسانا بودن این ماده و ایجاد تصاویر مصنوعی در روش تصویربرداری تشدید مغناطیسی می‌باشد. از این رو، استفاده از ماده‌ای مشابه آن به منظور برطرف نمودن این عیوب توصیه می‌شود. بر طبق مطالعاتمان،
Mediboard ماده‌ای مستحکم، سبک، و به اندازه فیبرکربنی شفاف است، و توانایی تهیه آن در کارگاه‌ها وجود دارد، و با قیمتی پایین‌تر از فیبرکربنی می‌تواند جایگزین مناسبی برای ساخت تخت درمان به شمار آید. بطوریکه، ضریب انتقال آن برای باریکه تابشی MV 6، 986/0 براورد شده است، در حالیکه این ضریب برای فیبرکربنی با همان ضخامت 984/0 بدست آمد. علاوه بر این، برخلاف فیبرکربنی، این ماده نارساناست و می‌توان از آن در تصویربرداری تشدید مغناطیسی استفاده کرد ]50[. البته این ماده باید از لحاظ ایجاد آلودگی‌های الکترونی و نوترونی در اثر عبور باریکه تابشی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
      توجه به این نکته ضروری است که روش انتخابی باید به گونه‌ای باشد که، یک فیزیست بتواند در کمترین زمان ممکن تخت درمان را با داده‌های
CT بیمار ترکیب کند. در غیر این صورت، اگر نتوان تخت شتابدهنده را در محاسبات دز سیستم طراحی درمان دخیل کرد، و تصحیحات لازم را در محاسبات دز اعمال نمود، باید در حین چینش طرح درمان از زوایای خاصی از گانتری که تحت آنها تضعیف باریکه فوتونی چشمگیر است، صرف نظر کرد. اما کم یا برطرف نمودن تضعیف باریکه تابشی از طریق اجتناب از باریکه‌هایی که تحت آنها تضعیف بالاست، کار مشکلی است.
      در این مطالعه تنها باریکه فوتونی
MV 6 بررسی گردید. توصیه می‌شود که بررسی مشابهی برای باریکه فوتونی MV 18 این شتابدهنده نیز صورت گیرد. باید توجه داشت که برای باریکه‌های فوتونی با انرژی بیشتر از MV 8 آلودگی نوترونی تولید شده توسط تخت فیبرکربنی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد ]88[، اما در این مطالعه به دلیل بررسی باریکه فوتونی MV 6 آلودگی نوترونی تولید شده توسط تخت فیبرکربنی بررسی نشد. از طرفی، در این مطالعه تنها دو حالت پرتودهی خلفی و قدامی ‌مورد بررسی قرار گرفت، اما از آنجا که یکی از عوامل مؤثر بر آلایندگی الکترونی، زاویه فرود باریکه تابشی است، توصیه می‌شود که در مطالعات بعدی زوایای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرند. به ویژه، در زوایای مایل خلفی، به علت اینکه باریکه تابشی مسافت بیشتری در تخت درمان طی می‌کند، الکترون‌های ثانویه بیشتری تولید شده، و تأثیرشان بر روی دز نواحی کم عمق و پوست چشمگیرتر خواهد بود.


سنتز نانوذرات میان تهی هیدروکسی آپاتیت به روش ترکیبی همرسوبی و مایسل:
 مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی به منظور کاربردهای پزشکی

 ساخت نانو کامپوزیت مغناطیسی با استفاده از دیگر ذرات مغناطیسی که دارای مغناطش بالاتر می  باشند.
2) افزودن ناخالصی به نانوذرات متخلخل هیدروکسی آپاتیت، مثل یون  های عناصر فلزهای واسطه
Fe، Co، Ni و بررسی خواص مغناطیسی آن  ها.
3) ساخت نانوساختارهای هیدروکسی آپاتیت با روش‏های ارزان و با استفاده از مواد طبیعی و در دسترس.
4) ساخت نانوذرات هیدروکسی آپاتیت با ناخالصی  های مختلف از عناصر گروه لانتانیدها مانند
Eu، Er و Tb که موجب افزایش خواص فوتولومینسانسی می  شوند و استفاده‏ی آن‏ها در کاربردهای پزشکی.
5) بررسی خواص پیزوالکتریکی نانومیله  های متخلخل و نانوکامپوزیت  های ساخته شده.
6) استفاده از روش الکتروریسی جهت تولید نانوفیبرهای کامپوزیتی، حاوی پلیمرهای زیست سازگار و نانوذرات هیدروکسی آپاتیت و بررسی خواص زیستی آن.

سنتز نانوذرات هسته – پوسته‏ی Fe/Fe_3 C و بررسی ساختار ذرات، مورفولوژی ذرات و خواص مغناطیسی آن

هدف این پروژه تهیه‏ی نانوذرات مغناطیسی برپایه‏ی آهن بود. قبلاً در مطالعات دیگران، [55] تهیه‏ی کاربید نیکل با روش به کار رفته در این پروژه با موفقیت انجام شده بود. و این موفقیت انگیزه‏ی تهیه‏ی نانوذرات آهن پوشش شده با کاربید آهن را در دمای اتاق ایجاد کرد. با توجه به اینکه نانوذرات آهنی به سرعت اکسید می‏شوند، شرایط تهیه‏ی آن نیاز به مراقبت‏های خاص دارد. در این پروژه در چارچوب امکانات موجود، مراقبت‏های لازم انجام شد مع ذلک مقداری اکسید آهن مگهمیت با نمونه‏ی نهایی همراه بود. البته مقایسه کار ما با سایر پژوهشگران [52]، [56]، [57] نشان می‏دهد که سنتز نانوذرات آهن‏دار همواره تشکیل مقداری اکسیدآهن را نیز به همراه داشته است. با وجود این، اهمیت موضوع نیاز به انجام کوشش‏هایی در زمینه‏ی تعدیل برخی جزئیات آزمایش را تأیید می‏کند. علاوه بر اینها پیشنهادات زیر نیز جهت بهسازی نتایج سنتز نانوذرات اکسید آهن(مگنتیت) و نانوذرات آهن/کاربیدآهن ارائه می‏گردد:
- سنتز نانو ذرات
Fe/Fe3C-C به عنوان ماده‏ی انود در باتری‏های لیتیومی.باتری‏های لیتیومی در الکترونیک به طور مثال در لپ‏تاپ‏ها و یا گوشی های تلفن همراه، به دلیل ظرفیت ذخیره‏ی انرژی بالا، ایمنی خوب و سازگاری با محیط زیست مورد استفاده قرار می‏گیرند. 
- بررسی کاربردهای نانوذرات اکسیدآهن در تصفیه‏ی فاضلاب و جداسازی فلزات سنگین از آب.
- استفاده از نانو ذرات
Fe/Fe3C به منظور بهبود رشد نانولوله‏های کربنی تهیه شده به روش نشست بخار شیمیایی.
- اصلاح سطح نانوذرات اکسیدآهن به کمک سورفکتانت‏ها به منظور بهبود لایه‏نشانی و کارآیی‏سازی نانوذرات.
- سنتز نانوذرات اکسیدآهن به روش‏های دیگر و مقایسه‏ی نتایج آن‏ها با نتایج حاصل از این پژوهش.
- سنتز نانوبلور‏های آهن/کاربید آهن با روش‏های دیگر موجود در ایران مانند روش سونوشیمی و مقایسه‏ی نتایج آن‏ها با نتایج حاصل از این پژوهش.

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

سنتز و مشخصه یابی نانوذرات Sb1.5Bi.5Te3 به روش سالوترمال و ساخت لایه نازک آن به روش تبخیر حرارتی در خلا و بررسی خواص ساختاری و ترموالکتریکی آن

سنتز نانو ذرات به روش های آلیاژسازی مکانیکی و ذوب ناحیه ای به منظور کاهش ناخالصی
۲. افزایش دما و مدت بازپخت نمونه و بررسی اثر بازپخت
۳. استفاده از بسترهای دیگر مانند بستر میکا به منظور کاهش رسانندگی گرمایی نمونه.  ساخت نمونه آزمایشگاهی مدول ترموالکتریک شامل دو نیم رسانای نوع
n و p با روش تبخیر حرارتی در خلأ و ماسک گذاری

اثر اونرو و در هم تنیدگی حالت های کوانتومی

تغییرات درهم تنیدگی برای سایر حالت های درهم تنیده هم ارز مانند حالت در هم تنیده ورنر بررسی شود.
2- میزان آنتروپی حالت های بل در گذر از فرم لخت به دستگاه شتابدار بررسی شود.
3- همانطور که گفته شد اثر اونر نقش اساسی را در فرم شتابدار و کاهش در هم تنیدگی ایفا می کند پیشنهاد می شود راههای حذف این اثر در صورت وجود دنبال گردد.
4- پیشنهاد می شود بررسی شود در انتقال به چارچوب  نالخت حداکثر میزان درهم تنیدگی چقدر است
5-تغییرات در هم تنیدگی برای حالت های سه کیوبیتی و بالاتر در انتقال از فضا زمان لخت به فضا زمان نالخت مورد مطالعه قرار گیرد.

بررسی ذخیره سازی هیدروژن بر روی α-گرافین با استفاده از محاسبات اصول اولیه

بررسی امکان ذخیره سازی با درصد وزنی بیشتر و تاثیر آن بر ساختار الکترونی.
ذخیره سازی هیدروژن در ابر یاخته های بزرگتر2 × 2 و3 × 3 .
ذخیره سازی مولکول هیدروژن در حضور ناخالصی هایی مغناطیسی مانند
Fe, Co و Ni .
اثر میدان مغناطیسی بر مغناطش سیستم مورد بحث.
ذخیره سازی هیدروژن بر روی ساختارهای
β و γ- گرافین.

خواص الکترونی 3 لایه ای گرافن/بورنیترید هگزاگونال/گرافن در حضور و عدم حضور میدان الکتریکی

 با توجه به ساختار های مختلف این 3 لایه ای می توان بر روی حالت ها دیگر یا لایه های بیشتر کار و محاسبات را ادامه داد.
§ مواد و لایه های دو بعدی توانایی تبدیل به نانوتیوب شدن را دارند که می توان 2،1و حتی 3 لایه ای از این ماده را به نانو تیوب تبدیل کرد.
§ با توجه به این که کد سایستا توانایی اعمال میدان های الکتریکی و مغناطیسی خارجی را دارد می توان از این کد و محاسبات آن، بر روی چندلایه ای های مغناطیسی به خوبی استفاده کرد.
§ ساخت ابرخازن ها امری مهم و ضروری در دنیای امروز است. می توان به دنبال راه هایی بود که بتوان ظرفیت خازن این 3 لایه ای را بالاتر برد. مثل تغییر در تعداد لایه های گرافن یا بور نیترید.

سنتز و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و مغناطیسی نانو پودر اکسید روی آلاییده با اکسید کبالت

 مقایسه افزودن ناخالصی های دیگر از جمله Mn، Fe و Ni با افزودن ناخالصی کبالت.
• افزودن مقدار درصد ناخالصی تا جایی که دیگر ساختار ورتسایت از بین برود.
• سنتز نمونه ها با روش های مختلف و مقایسه نتایج به دست آمده.
• بررسی منحنی مغناطش بر حسب میدان مغناطیسی برای یک نمونه با افزایش زمان آسیاکاری. 

مطالعه عددی خواص ترابرد الکترونی سیستم نوارهای 2 لایه  ای گرافن- بررسی اثر لایه سوم در میان سیستم 2 لایه  ای

سیستم مورد تحقیق ما می  تواند شامل دو نوار گرافنی باشد، بطوریکه این دو نوار با هم یک ناحیه همپوشانی را بوجود آورده باشند. این سیستم بصورت زیر می  باشد.

 
2) سیستم مورد تحقیق می  تواند با در نظر گرفتن
L به ازای هر میزان دلخواهی مورد بررسی قرار گیرد، بطوریکه این امر نیازمند ارائه مدلی برای اتصال اتم  ها (آنچنانکه در مبحث نانو لوله  های تلسکوپی گفته شد) می  باشد.
پ
 

3) همچنین می  توان به بررسی تاثیر ورود عرضی نوار گرافن میانی ما بین دو نوار بالایی و پایینی نیز پرداخت. 

لايه  نشاني و مطالعه  ي خواص ساختاري، الکتريکي، اپتيکي و الکتروکروميک لايه هاي نازک نانوساختار اکسيد واناديوم و اثر آلاينده  ها (گوگرد و فلوئور) بر روي اين خواص¬

افزودن یک ناخالصی پذیرنده مانند  روی (Zn)، قلع (Sn) و ایندیوم (In) به پنتاکسید وانادیوم و تغییر رسانش آن به نوع p ، می  تواند در دیودهای لایه نازک مفید باشد.
2- از آنجا که 2
VO دارای خواص ترموکرومیکی خوبی است. ساخت لایه  های نازک آن به روش اسپری پایرولیزیز و اثر آلاینده  های گوگرد و فلوئور بر خواص این ترکیب به ویژه خواص ترموکرومیکی و دمای گذار آن از حالت نیمرسانا/فلز پیشنهاد می  شود.
3- اثر ناخالصی  های مغناطیسی مانند
Mn، Cr بر پنتاکسید وانادیوم به روش اسپری پایرولیزیز و بررسی خواص مغناطیسی این ترکیب مورد توجه قرار گیرد.
4- خواص حسگری گری لایه  های نازک پنتاکسید ونادیوم مورد بررسی قرار گیرد.
5- اندازه  گیری طیف بازتابی در حالت های رنگی و بی  رنگ انجام شود.
6- از آنجا که لایه  ها نازک پنتاکسید وانادیوم بر اساس نتایج ما خواص فتورسانایی خوبی از خود نشان می  دهند، لذا پیشنهاد می  شود که نسبت به ساخت حسگرهای نوری از این لایه  ها اقدام شود.

طراحی و ساخت حسگر میدان مغناطیسی بر مبنای اثر مغناطوامپدانس غول آسا
با استفاده از میکروسیم آلیاژی پایه کبالت
Co68.15Fe4.35Si12.5B15

 استفاده از مواد  GMI مختلفی از قبیل ریبون  ها، لایه  های نازک و...
2- استفاده از مواد
GMI نانو بلوری به جای مواد فرومغناطیس بی شکل
3- بررسی اثر انواع بازپخت روی طراحی دو هسته
4- استفاده از دو نوع ماده
GMI در طراحی دو هسته مثلاً بررسی اثر یک سیم مغناطیسی در کنار یک لایه نازک از ماده GMI
5- بررسی اثر تنش  های اعمالی روی اثر
GMI
6- در صورت امکان بررسی اثر
GMI در فرکانس  های خیلی بالا
7- طراحی مدارهای گوناگون جهت بهینه سازی اثر
GMI در گستره فرکانسی متوسط
8- ساخت ماده
GMI

سنتز و مطالعه خواص ساختاری، نوری سیستم نانوذرات SiO2@Au@Cu2O و حسگر زیستی
چیتوسان-
SiO2@Au>

 استفاده از روش  هاي ديگر مانند هيدروترمال، فوتوشيميايی و غيره جهت سنتز نانوذرات و مقايسه اثر روش  هاي مختلف سنتز بر روي خواص فيزيکی نانوذرات
ü انجام آناليزهاي ديگر مانند  HRTEM روي نانوذرات هسته / دو پوسته سنتز شده، براي اطمينان از کامل بودن فرايند تشکيل پوسته  ها
ü بررسی نحوه تأثیر نانوساختارهای هسته / پوسته، فلز/ نیمرسانا در افزایش راندمان سلول  های خورشیدی حساس  شده با رنگ
ü بررسی امکان استفاده  ی از نانوپوسته های فلزی در صنایع رنگ
ü ساخت نانوکامپوزیت  های متشکل از پلیمرهای رسانا و نانوذرات فلز@فلز و بررسی الکتریکی و نوری آن  ها
ü سنتز نانوذراتی با هسته فلزی و پوسته مغناطیسی یا بالعکس و بررسی خواص پلاسمونی-مغناطیسی آن  ها و نحوه تأثیر این خواص در تقویت یکدیگر
ü استفاده از پليمرهاي رساناي ديگر به عنوان بستري براي تثبيت نانوذرات
ü استفاده از روش  هاي ديگر براي انجام تست حسگري، مانند فوتومتريك و روش DPV.

سنتز و مشخصه یابی نانوذرات Sb1.5Bi.5Te3 به روش سالوترمال و ساخت لایه نازک آن به روش تبخیر حرارتی در خلا و بررسی خواص ساختاری و ترموالکتریکی آن

سنتز نانو ذرات به روش های آلیاژسازی مکانیکی و ذوب ناحیه ای به منظور کاهش ناخالصی
۲. افزایش دما و مدت بازپخت نمونه و بررسی اثر بازپخت
۳. استفاده از بسترهای دیگر مانند بستر میکا به منظور کاهش رسانندگی گرمایی نمونه
4.  ساخت نمونه آزمایشگاهی مدول ترموالکتریک شامل دو نیم رسانای نوع
n و p با روش تبخیر حرارتی در خلأ و ماسک گذاری

سنتز نانوبلورک‏های  NbO3(KNaLi) به روش آلیاژسازی مکانیکی وبررسی ویژگی‏های ساختاری و فروالکتریکی آنها

سنتز نانوپودر KNN  به روش‏های دیگر
سنتز این مواد را می  توان با روش  های مختلف مانند هیدروترمال و لایه نازک انجام داد و خواص این مواد را با یکدیگر مقایسه کرد. این کار را برای نمونه  ها با درصدهای وزنی مختلف نیز می  توان انجام داد.

• مطالعه اثر دمای تفجوشی در نانوپودر
KNN
با سنتز نانوپودرهای با دمای تفجوشی مختلف می  توان تاثیر دمای تفجوشی را روی خواص دی-الکتریک و پیزوالکتریک بررسی کرد و دمای مناسب برای  بهبود خواص مختلف را  بدست آورد.

• سنتز نمونه  های
KNN با جانشانی ترکیبات دیگر با درصدهای مختلف
با سنتز نمونه  های با جانشینی ناخالصی  های دیگر می  توان اثرات آن را روی دمای کوری، ضرایب دی  الکتریک، پیزوالکتریک و فروالکتریک آن بررسی کرد.

سنتز نانو ذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 (x=0.3, 0.5, 0.7) به روش هم رسوبی شیمیایی به منظور ساخت فروسیال و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آن

 بررسی اثر افزودن ناخالصی های دیگر از قبیل : Mn، Ni، Mg، Cu و غیره بر روی خواص مغناطیسی نانو ذرات Co1-xZnxFe2O4
2- سنتز نانو ذرات فریت کبالت – روی با روش های دیگری از قبیل تجزیه گرمایی، سل – ژل، میکروامولسیون، سونوشیمیایی، هیدروترمال و مقایسه ی نتایج حاصل از آن با روش هم رسوبی شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش
3- سنتز نانو ذرات
Co1-xZnxFe2O4 برای درصد های دیگر x و بررسی خواص مغناطیسی آن ها و مقایسه ی نتایج حاصل از آن با درصد های x مورد استفاده در این طرح
4- استفاده از پیش ماده های دیگر در سنتز نانو ذرات
Co1-xZnxFe2O4 از قبیل استفاده از نیترات و یا سولفات فلزات و مقایسه نتایج به دست آمده با این پیش ماده ها
5- سنتز نانو ذرات
Co1-xZnxFe2O4 با عامل های قلیایی دیگر از قبیل آمونیوم هیدروکسید (NH4OH) و یا پتاسیم هیدروکسید (KOH)
6- استفاده از پایاسازهای دیگری از قبیل اسید سیتریک، هیدروکسید تترامتیل آمونیوم و مقایسه پایداری فروسیال های تهیه شده با این پایاسازها
7- استفاده از نانو ذرات مغناطیسی دیگر در تهیه فروسیال و بررسی خواص مغناطیسی آن
8- بررسی دیگر روش های کاربردی بهره گیری از فروسیال های حاصل، در علوم زیستی، روش های انتقال حرارت، در الکترونیک به منظور ذخیره سازی اطلاعات و سنسورها 

سنتز نانو بلورک های   به روش فعال سازی مکانیکی و بررسی خواص ساختاری و فروالکتریکی آن ها

بررسی اثر جانشانی دیگر مواد در خواص دی الکتریکی و فروالکتریکی باریم تیتانات نظیر: Pb، Mn، Cu
2- بررسی اثر جانشانی سرب و تاثیر آن در بالا بردن دمای کوری تیتانات باریم
3- ساخت ترکیب   با روش های دیگر از جمله سل-ژل و مقایسه نتایج
4- ساخت ترکیب   به صورت لایه نازک و مقایسه نتایج بالک و لایه و پودر
5- استفاده از نرم افزارهای مختلف برای بررسی تئوری فاصله شبکه های بلوری ترکیب 
6- ترکیب
BST و BCT و ساخت ترکیبات جدید و بررسی خواص و مقایسه آن ها با تیتانات باریم
7- بررسی تجربی وتئوری خواص اپتیکی ترکیب  
8- بررسی اثر اندازه دانه در خواص دی الکتریکی و فروالکتریکی باریم تیتانات

ساخت و مشخصه‌يابي لايه نازك آلومينيوم نيتريد AlN

نيتريدهاي سه ظرفيتي نيمرساناهاي با گاف نواري وسيع و براي كابرد‌هاي اپتيكي- الكترونيكي مدرن بسيار كارآمد هستند.
روش
HVPE روشي مفيد و ارزان براي ساخت اين نيمرساناهاست. از اين روش براي ساختAlN  به عنوان يكي از اين نيتريدهاي سه ظرفيتي استفاده شد.در حال حاضر روش HVPE براي ساخت GaN در مقياس وسيع به كار مي‌رود. براي ساخت AlN تغييراتي را در ناحيه چشمه ايجاد كرديم تا رشد AlN به اين روش ممكن شود. ساخت نيتريدهاي سه ظرفيتي ديگر نيز با انجام اصلاحاتي در رآكتور ممكن خواهد بود. در صورت استفاده از مواد اوليه با خلوص بالا و همچنين امكانات و تجهيزات  مناسب و ايجاد تغييراتي در ناحيه چشمه همزمان با رشد لايه مي‌توان آن را آلايش كرد و بدين وسيله امكان ساخت نيمرساناي نوع n و نوع p وجود خواهد داشت. حتي مي‌توان با اين روش پيوندگاه pn ساخت كه جزء اساسي در قطعات الكترونيكي است.
با استفاده از رآكتورهاي پيشرفته تر مي‌توان تركيبات آلياژي مانند
AlGaNساخت و همزمان با آلياژ كردن ،آنها را آلايش نيز كرد. با اين امتياز امكان ساخت ديود‌هاي ليزري نور آبي و فرابنفش وجود دارد. مثلا مي‌توان با ساخت چند لايه اي‌هاي GaN/AlGaN نوع p و نوع n مطابق شكل يك ديود ليزري نور آبي ساخت.

ساخت و مشخصه یابی نانو پودر و سرامیک  های دی الکتریک خانواده BCT به دو روش  مخلوط اکسیدی و سل- ژل

 بررسی اثر نسبت اسید سیتریک به اسید نیتریک بر ویژگی  های نانوپودر تهیه شده به روش سل  ژل
2- استفاده از اوره به جای هیدروکسیدآمونیوم به منظور بالا بردن
pH محیط
3- بررسی اثر دیگر ناخالصی  ها بر خواص دی  الکتریکی و فروالکتریک باریم تیتانات مانند:
Sr [45]، Tm [42]، Va [44] و.....
4- تهیه لایه نازک ترکیبات
Ba1-xCaxTiO3  و بررسی خواص دی  الکتریکی و میکروساختار آن  ها

ساخت و مشخصه  یابی فویل اکسید آلومینیم نانومتخلخل

بررسی عوامل مؤثّر بر عمق تخلخل  ها.
2- پوشش  دهی دیواره  های داخلی حفره  ها با مواد مختلف بنا به کاربرد آن  ها از جمله مواد جاذب امواج الکترومغناطیسی به منظور کاهش سطح مقطع راداری.
3- ساخت انواع نانوسیم  ها، نانونقطه  ها و نانوتیوپ  ها.
4- ساخت حسگرهای رطوبتی.
5- نهشت مواد مغناطیسی درون حفره    ها و بررسی خواص مغناطیسی آن  ها.
6- ساخت قطعات غربالگر مولکولی.

خواص الکترونی 3 لایه ای گرافن/بورنیترید هگزاگونال/گرافن در حضور و عدم حضور میدان الکتریکی

ا توجه به ساختار های مختلف این 3 لایه ای می توان بر روی حالت ها دیگر یا لایه های بیشتر کار و محاسبات را ادامه داد.
§ مواد و لایه های دو بعدی توانایی تبدیل به نانوتیوب شدن را دارند که می توان 2،1و حتی 3 لایه ای از این ماده را به نانو تیوب تبدیل کرد.
§ با توجه به این که کد سایستا توانایی اعمال میدان های الکتریکی و مغناطیسی خارجی را دارد می توان از این کد و محاسبات آن، بر روی چندلایه ای های مغناطیسی به خوبی استفاده کرد.
§ ساخت ابرخازن ها امری مهم و ضروری در دنیای امروز است. می توان به دنبال راه هایی بود که بتوان ظرفیت خازن این 3 لایه ای را بالاتر برد. مثل تغییر در تعداد لایه های گرافن یا بور نیترید.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

ساخت و مطالعه ساختاری نانوذرات هسته-پوسته Fe_3 O_4/ZnO

 سنتز نانو ذرات اکسیدآهن به روش‌های دیگر به منظور افزایش اندازه نانو ذرات 
- اصلاح سطح نانوذرات به کمک سورفکتانت‌های دیگر به منظور بهبود لایه نشانی و مقایسه نتایج آن‌ها با نتایج حاصل از این پژوهش
- بررسی ویژگی فتوکاتالیستی این ترکیب به منظور کاربرد در تصفیه فاضلاب و جداسازی فلزات سنگین از آب
- بررسی ویژگی سنسور گازی این نانوساختار
- بررسی امکان سنتز نانوذرات اکسیدآهن / اکسید روی به روش‌های دیگر و مقایسه نتایج  آن‌ها با ذرات بدست آمده در این پژوهش
- پوشش دهی  نانوذرات مغناطیسی با سایر نیمرساناها به منظور کاربردهای پزشکی و صنعتی
- پوشش دهی این نانوساختار با فلزاتی چون طلا به منظور کاربرد در تصویربرداری تشدید مغناطیسی

بررسی خواص مغناطیسی چندلایه  ای  های مغناطیسی نامتجانس Ni(1nm)/Cu(x)/Fe(1nm) با استفاده از اثر مغناطو نوري كر

با توجه به تاثیر ضخامت لایه های فرومغناطیس در تعیین جهت گیری مغناطش، نمونه‌هایی با ضخامت متغیر لایه فرومغناطیس جهت بررسی اثرات PMA می‌توانند مورد مطالعه قرار گیرند.
ü استفاده از ترکیبات مغناطیسی همچون Co ، Mn و ...
ü استفاده از عناصر غیرمغناطیسی همچون Al ، Sn، Au، Ag و... بعنوان لایه جدا کننده
ü اثرات جفت‌شدگی تبادلی و جفت‌شدگی بایاس تبادلی با بکارگیری لایه جاکننده آنتی‌فرومغناطیسی و یا عایق، که منجر به بررسی اثرات GMR و دریچه‌های اسپینی می‌شود، می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد.
ü بررسی تاثیر جداکننده ابررسانا در چندلایه‌ای‌های مغناطیسی به منظور بررسی تاثیر متقابل این جفت‌شدگی در دماهای کوری فرومغناطیس و بحرانی ابررسانا و چگونگی انتقال اطلاعات از این طریق در سیستم های اسپینترونیک.

بررسی گشتاور انتقالی اسپینی در سامانه‌ی FM / Polyacetylene / FM 

براي ادامه پژوهش‌‍‌ها در آينده مي‌توان برخي فرضيات را كه ما به جهت ساده شدن در نظر گرفته‌ايم، به واقعيت نزديك نمود. به جاي تقريب بستگي محكم و نزديك‌ترين همسايه در هاميلتوني قطعه MTJ، هاميلتوني با اثرات برهم‌كنش اتم‌هاي بيشتر و برهم‌كنش‌هاي اسپين- مدار و فوق ظریف (اسپين هسته– اسپين الكترون) مي‌تواند در نظر گرفته شود. با توجه به این که ما از نرم افزار matlab برای برنامه نویسی استفاده نمودیم، طبيعتا در حالتی که فرضیات بیشتری مدنظر باشد، نياز به پکیج‌های نرم افزاری و روشهاي پيچيده‌تري وجود دارد.
با توجه به محاسبه‌ي خودانرژي‌ها و توابع گرين سطح براي زنجيره‌ي نيمه بي‌نهايت الكترودها، پيشنهاد مي‌شود الكترودها به صورت واقعي و حجمي فرض و توابع گرين غير تعادلي در سيستم حجمي محاسبه شوند. در نهایت شايد جالب‌ترين كاري كه بتوان انجام داد اقدام به ساخت عملي نانو نوسانگر گشتاور اسپيني در آزمایشگاه باشد.

بررسي ساختار و طيف تابشي يک شاره  ي مغناطيده-ي داغ با حضور هدايت گرمايي

در آينده مي  توان پارامتر همرفت تلاطمي در قرص  را در نظر گرفت که ما در اين جا از آن صرف نظر کرده بوديم.
همچنين تاثير مقاومت مغناطيسي را مي  توان روي قرص  هاي برافزايشي با پهن  رفت غالب در حضور وشکساني و هدايت گرمايي بررسي کرد.
با در دست داشتن داده  هاي رصدي در دو مورد
LMC X-3 و کهکشان سيفرت 1 مي  توانيم طيف رصدي و نظري را با هم مقايسه کنيم و دقيقا تاثير هدايت گرمايي را در چنين سيستم  هايي بررسي کنيم.
در آخر بررسي رفتارهاي نسبيتي قرص  هاي برافزايشي در اطراف ستاره  ي پر جرم مرکزي, از ديگر کارهايي است که مي-تواند در اين زمينه انجام شود.

بررسی شکافت خودبخودی دوگانه و سه گانه هسته کالیفرنیم با اثر پتانسیل یوکاوا+نمایی

برای ادامه این کار می توان معادله هندسی ارائه شده برای شکافت نامتقارن (معادله (4-51)) را که برای اولین بار ارائه شده است، با تصحیح و تغییر برنامه نوشته شده برای شکافت سه گانه شبه متقارن بررسی و اعتبار آن را مورد سنجش قرار داد. در صورت مناسب بودن این معادله هندسی آنرا برای کلی ترین شکل شکافت سه گانه می توان استفاده نمود.
با تعمیم روش مونته کارلو برای محاسبه انرژی های تأثیر گذار در فرآیند شکافت از دیدگاه کلاسیکی برای معادله های هندسی بدون تقارن محوری، در ادامه کار این پروژه می توان صحت معادله های هندسی بدون تقارن محوری را مورد بررسی قرار داد.

بررسی نسبت عدد اتمی به عدد جرمی، در منحنی  های براگ برای ذرات باردار نیم  سنگین

همانطور که می  دانیم امروزه در هادرون  تراپی از پروتون و کربن استفاده می  شود. کربن ذره  ای است که با وجود ویژگی  های مناسب بیولوژیکی و... برای درمان، اما به جهت دنباله بزرگی که در منحنی براگ این ذره وجود دارد، به نظر می  رسد باید مورد بازبینی قرار گیرد. در اینجا پنج ذره از جمله پروتون از لحاظ چند مورد فیزیکی مقایسه شد. مباحث مطرح شده نشان می  دهند، که برای درمان توموری که در عمق cm20-2 از سطح پوست واقع شده، به لحاظ موارد مقایسه شده، هلیم3 دارای ویژگی  های بهتری است.
از عمق
cm20 به بعد، بجز عامل پهنا، منحنی پروتون دارای خصوصیات برتری است.

حل منحنی نوری سيستم ستاره دوتايي گرفتي EG Cephei به روش Phoebe 0.32

مقایسه نتایج کارهای کوکول و پایلاخی و کار اخیر نشان می‌دهد پارامتر‌های به دست آمده در هر سه مورد با هم توافق خوبی دارند که می‌تواند دلیلی بر پایدار بودن سیستم دوتایی و منحنی نوری آن باشد. همچنین با توجه به نورسنجی و حل اخیر، دوتایی EG Cep یک سیستم نیمه جدا است که مؤلفه دوم آن حد روچ خود را پر کرده و مؤلفه اول در داخل حد روچ خود قرار دارد که این مطلب نتایج کار کوکول را تأیید می‌کند [3]. در مورد نسبت جرمی سیستم، چون مقدار این پارامتر تأثیر مستقیمی بر سایر پارامتر‌های محاسبه شده سیستم دارد، پیشنهاد می‌شود این سیستم مورد طیف سنجی قرار گیرد تا از این طریق با محاسبه نسبت جرمی و حل سیستم، نتایج قطعی تری به دست آید.

خواص الکترونی نانو لوله بور نیترید در حضور جذب هیدروژن

 بررسی امکان ذخیره سازی هیدروژن با درصد وزنی بالاتر و تاثیر آن بر گاف انرژی نانو لوله بور- نیترید
v بررسی انرژی پیوندی با اضافه کردن سایر ناخالصی ها، به خصوص فلزات قلیایی و قلیایی خاکی به نانو لوله
v بررسی تاثیر مواد مغناطیسی بر جذب فیزیکی مولکول هیدروژن
v محاسبه انرژی پیوندی مولکول هیدروژن روی ساختارهای دیگر به خصوص ساختار هایی با تخلخل بالا نظیر گرافن ستونی
v بررسی امکان استفاده از نانو لوله های بور- نیترید به عنوان حسگر گازی برای گازهای آلاینده

ساخت چندلایه  ای مغناطیسی(3nm) Fe(3nm)/Sn(xnm)/Ni
به روش
PVD و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی

 بررسی اثر بازپخت در فصل مشترک چندلایه  ای  های مغناطیسی/ غیرمغناطیسی

2) بررسی اثر تغییر ضخامت لایه مغناطیسی بر دمای کوری و اثر آلیاژشدگی در فصل مشترک   چندلایه  ای  های مغناطیسی/ غیرمغناطیسی

ساخت نانوبلورک  های La0.6Ca0.4MnO3 به روش سل-ژل و بررسی اثر مگنتوکالریک بر روی آن به روش غیر مستقیم جهت سرد سازی مغناطیسی

از آنجا که هدف نهایی مطالعه  ی اثر مگنتوکالریک (همانطور که از تعریف اولیه  ی آن مشخص است)، بررسی تغییر دمای ماده  ی مغناطیسی ΔT در اثر تغییر میدان مغناطیسی است، می  توان با اندازه  گیری ظرفیت گرمایی CH,p، تغییر دمای نمونه را بر اساس اطلاعات مغناطش و ظرفیت گرمایی بدست آورد[7]:
(5) 
ΔT(T,H)=∫_(T(H_1))^(T(H_2))dT=∫_(H_1)^(H_2)T/(CH,p) ((∂M(H,T))/∂T)_H dH〗〗
همانطور که می  دانیم، بسیاری از خواص فیزیکی مواد مغناطیسی، مخصوصاً منگنایت  ها، مانند همگنی، تشکیل فازهای مورد نظر با ریز ساختار مناسب و ... به روش ساخت این مواد بستگی دارد. خواص فیزیکی منگنایت  ها شدیداً وابسته به ریز ساختار آن  ها است[2]. بنابراین می  توان روش  های دیگر را برای تهیه  ی این مواد بررسی کرد و نتایج آن  ها را با هم مقایسه نمود.
یکی دیگر از زمینه  هایی که می  توان روی آن متمرکز شد، ساخت لایه  ی نازک از منگنایت  ها می  باشد. یکی از روش  های پیشنهادی (با توجه به امکانات موجود)، روش
Spin coating با استفاده از استات  ها می  باشد[8].


ساخت و مشخصه یابی نانوذرات Sb2Te3 و Bi2Te3به روش گرمابی و تهیه  ی لایه  های نازک به روش تبخیر حرارتی در خلأ و بررسی خواص ساختاری و ترموالکتریکی آن  ها

سنتز نانوذرات با روش  هایی مانند آلیاژسای مکانیکی و ذوب ناحیه  ای به منظور کاهش فازهای ناخالصی
2. ساخت نیمه  رسانای 
Bi2Te3نوع n وp به ترتیب با افزودن ناخالصی سلنیوم و آنتی  موان به آن به منظور داشتن مواد ترموالکتریک بهتر
3. ساخت نمونه  ی آزمایشگاهی قطعه  ی خنک کننده  ی ترموالکتریک  شامل دو نیمه  رسانای نوع
n و p با روش تبخیر حرارتی در خلأ و با استفاده از ماسک گذاری و بررسی اثر پلتیه

  ساخت و مطالعه ساختاری و حسگری نانوکامپوزیت Fe3O4/ پلیمر )چیتوسان(، بررسی اثر ناخالصیZn و بسترFTO

 استفاده از ناخاصی  های دیگری مثلMn،    Cu،Ag به عنوان ناخالصی متناسب با کاربردهای حسگری
2- استفاده از بسترهای دیگری مانند
ITO، الکترود خمیر کربنی و غیره
3-مطالعه خواص مغناطیسی نانوذرات اکسیدآهن
4-استفاده از پلیمرهای رسانای دیگر مانند پلی آنیلین و غیره به عنوان بستری برای تثبیت نانوذرات
5- شناسایی آنالیت های دیگر مانند کلسترول،اوره و غیره
6- استفاده از روش  های دیگر برای انجام تست حسگری، مانند روش فوتومتریک، روش
DPV

سنتز و بررسي خواص پيزوالكتريكی سرامیک های بدون سرب KNN

طیف وسیعی از مواد وجود دارند که می  توان تأثیر افزودن آنها را بر روی خواص الکتریکی و فیزیکی سرامیک  KNN مورد مطالعه قرار داد. وارد کردن هر ماده به ترکیب KNN دارای مزایا و معایب مخصوص به خود است، به طوری که افزودن مواد مختلف منجر به تفاوت در خواص نهایی سرامیک  های تولید شده می  گردد.
- می  توان به جنبه  های دیگری به غیر ناخالصی نیز پرداخت. مانند اثر افزایش دمای کلسینه ویا دمای تفجوشی بر روی خواص الکتریکی و ساختار بلوری سرامیک ها.
- علاوه بر روش  های سنتی، برهمکنش حالت جامد، می  توان روش  های دیگری را برای ساخت سرامیک  های
KNN آزمایش کرد. به عنوان مثال می  توان روش های ساخت نانو پودر این نوع سرامیک ها را پیشنهاد کرد

سنتز و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات مگنتایت آلاییده شده با ناخالصی منگنز و تهیه نانو کامپوزیت هسته-پوسته Fe3O4@TiO2>

استفاده از ناخالصی  های دیگری مانند Gd، CO، Ni در نانوذرات مگنتایت و بررسی خاصیت مغناطیسی آن  ها در کاربردهای پزشکی.
2- بررسی روش  های دیگر درسنتز نانوذرات مگنتایت.
3- بررسی روش  های دیگری جهت اصلاح سطح نانوذرات مگنتایت.
4- استفاده از روش  های دیگر در نشاندن لایه اکسیدتیتانیوم بر روی نانوذرات مگنتایت.
5- نشاندن دیگر مواد فتوکاتالیست بر روی نانوذرات مگنتایت.

سنتز ولایه نشانی نانو  کامپوزیت اکسید  روی –  سولفید  کادمیم، بررسی اثر دما بر روی خواص اپتیکی و ساختاری لایه  ها

وارد ساختن نانو ذرات CdS در ماتریس  های دی الکتریک دیگری نظیر ZnS   
2. استفاده از حلال  های دیگر، مانند
TOPوTOPO  برای سنتز نانو ذرات CdS
3. جهت تزریق نانوذرات
CdS در ماتریس دی  الکتریک استفاده از روش  های دیگری مانند سونو  -شیمیایی
4. تزریق ناخالصی  های دیگری از گروه
III وV  به ماتریس دی  الکتریکZnO  و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری آن  ها
5. وارد ساختن نانو  ذرات
CdS در ماتریس پلیمری و بررسی ویژگی  های اپتیکی و فتولومینسانس آن
6. بررسی تأثیر نوع ماتریس بر روی اندازه نانوذرات 
CdS
7. جایگذاری لایه  ها با روش  های دیگر مانند اسپری پایرولیزیز
8. حرارت  دهی نمونه  ها در حضور گازها و بررسی اثر گازها بر روی خواص ساختاری نمونه  ها
9. بررسی نحوه تاثیر نانو  ساختارهای نانو  کامپوزیتی در افزایش را  ندمان سلول  های خورشیدی
10. ساخت نانوکامپوزیت  ها  ی متشکل از پلیمر  های نیم  رسانا و نانوذرات نیم  رسانا و بررسی ویژگی-های  الکتریکی و اپتیکی آن ها

مطالعه تغييرات پيچش خطوط هم‌نور كهكشان‌ها با فاصله از مركز خوشه‌ كهكشاني

مي‌توان با استفاده از تصاوير تهيه شده از خوشه‌ي كهكشاني گيسو با تلسكوپ‌هايي كه توان تفكيك و بزرگنمايي بيشتري نسبت به تلسكوپ INT دارند، براي دست‌يابي به داده‌هاي بيشتر و نتايج دقيق‌تر، تعداد بيشتري از كهكشان‌هاي بيضي‌گون اين خوشه را مورد مطالعه و بررسي قرار داد.
بـراي مطـالعـه‌ي دقـيـق‌تـر ميـزان پيچـش منـحنـي‌هاي هم‌نور كهكشان‌هاي خوشه‌ي گيسو، استفاده از داده‌هاي تهيه شده توسط تلسكوپ فضايي هابل از اين خوشه كه در نشاني
http://astronomy.swin.edu.au/coma/index-mm.htm در دسترس مي‌باشند پيشنهاد مي‌شود. مقايسه‌ي نتايج با نتايج حاصل از اين پايان‌نامه نقاط قوت و ضعف تلسكوپ‌هاي زميني را در چنين مطالعاتي نشان خواهد داد.
پيـشنهـاد مـي‌شـود مـحــدوده‌ي اطـراف كـهـكشـان‌هاي 029 (
ABELL1656:[GMP83]5397)،  036 (NGC 4824) و 123 (ABELL1656:[GMP83]5178) (شكل 5-7) كه با توجه به منطقه‌ي حضورشان در خوشه‌ي كهكشاني گيسو، داراي پيچش‌هاي نسبتاً شديدي در منحني‌هاي هم‌نور خود هستند (شكل‌هاي 5-1 و 5-2)، در محدوده‌ي پرتو ايكس و با توان تفكيك بالا مورد بررسي بيشتري قرار گيرند تا ارتباط بین گازهاي داغ تابش کننده‌ی پرتو ايكس و پيچش منحني‌هاي هم‌نور اين كهكشان‌ها به طور دقيق‌تري مطالعه شود.

مطالعه منحنی نوری سیستم دوتایی گرفتیV505 Persei

مقایسه نتایج کارهای کایزر و همکاران و تحقیق اخیر (جدول4-2) نشان می‌دهد پارامتر‌های به دست آمده درهردو مورد با هم توافق خوبی دارند که می‌تواند دلیلی بر پایداری سیستم دوتایی V505Persei و منحنی نوری آن باشد. دوتایی فوق الذکر یک سیستم کاملا جدا است که مؤلفه  ها هیچکدام حد روچ خود را پر نکرده  اند. این سیستم بسیار شبیه سیستم های دوتایی ایده آلی است که به صورت نظری مورد بررسی قرار می گیرند. این امر باعث شده که سیستم به طور ویژه به الگو های نظری نجومی ، همانند آزمون و خطا مرتبط شود. لذا پیشنهاد می شود با نور سنجی مجدد و دقیق تر همراه با طیف سنجی سیستم، یک الگوی واقعی ایده آل جهت تطابق بسیار خوب بین نظریه و واقعیت ایجاد نمود.
از آنجا که نتایج کار کایزر با استفاده از نرم افزار ویلسون- دوینی بوده و نتایج تحقیق اخیر از برنامه فوبه سود جسته است ، تطابق نتایج این دو تحقیق خود تاییدی بر عملکرد صحیح نرم افزار فوبه (دست کم برای این سیستم کاملا ایده آل) می باشد.به نظر می رسد جهت تایید کامل نرم افزار فوبه ، انجام تحقیقات مشابه بر روی سیستمهای دوتایی پیچیده تر گریز ناپذیر است.

موقعیت سیستم دوتایی گرفتیu Her  در نمودار H-R  و روند تحول آن

با توجه به نتایج بدست آمده به ویژه در مورد عدم تقارن در منحنی نوری و نظرات پیشنهاد شده [15,20,35] و همچنین نظر ارائه شده در این کار، پیشنهاد می شود از سیستم نورسنجی بیشتر و دقیق تر به عمل آید.
از طرفی با توجه به نظریه اوترهاون[35] در خصوص تپنده بودن ستاره اصلی سیستم، طیف سنجی دقیق تر        می تواند گامی مثبت در این امر باشد. نیز اگر بتوان موقعیت لکه ها و حرکت یا سکون آن ها بر روی مولفه ها را به صورت کاملا دقیق بدست آورد، می تواند کمک بسیار مفیدی در تایید یا رد نظریه های پیشین و همچنین آنچه در این کار پیشنهاد شده باشد.


                                                                                                                         

 

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید