پیشنهادهای پژوهش رشته علوم دامی

oloomdami

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

بهینه سازی پاسخ جوجه های گوشتی بر اساس میزان لوسین، ایزولوسین و والین جیره با استفاده از روش تاگوچی و مدل های ریاضی

 با توجه به عدم قطعیت نتایج این آزمایش مبنی بر استفاده از روش تاگوچی جهت تخمین تیمارهای بکار‌‌رفته‌نشده و آنالیز داده­های حاصل با روش فاکتوریل کامل به منظور بررسی اثرات متقابل، پیشنهاد می­شود آزمایشات دیگری مشابه آزمایش اول با روش فاکتوریل کامل و تاگوچی انجام شود.

بهینه سازی پاسخ جوجه های گوشتی بر اساس میزان لوسین، ایزولوسین و والین جیره با استفاده از روش تاگوچی و مدل های ریاضی


با توجه به اینکه اسیدهای آمینه شاخه  دار سهم قابل توجهی بر عملکرد سیستم ایمنی دارند، توصیه می  شود مطالعات بیشتری جهت بهینه سازی سطح مورد نیاز این اسیدهای آمینه به منظور دستیابی به بهترین عملکرد سیستم ایمنی در کنار فاکتورهای اقتصادی بررسی شود.
-  همچنین با توجه به نقش تریپتوفان در کنترل مصرف خوراک و اثرات متقابل بین اسیدهای آمینه شاخه  دار با تریپتوفان پیشنهاد می  شود که مطالعات بیشتری جهت بهینه  سازی سطوح اسیدهای آمینه شاخه  دار و تریپتوفان به طور همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
- با توجه به عدم قطعیت نتایج این آزمایش مبنی بر استفاده از روش تاگوچی جهت تخمین تیمارهای بکار گرفته نشده و آنالیز داده  های حاصل با روش فاکتوریل کامل به منظور بررسی اثرات متقابل، پیشنهاد می  شود آزمایشات دیگری مشابه آزمایش اول با روش فاکتوریل کامل و تاگوچی انجام شود.

مطالعة تزريق داخل تخم مرغي اسيد آمينة ال – گلوتامين و افزودن آن به جيرة غذايي بر عملکرد رشد، مورفولوژي ژژونوم و پاسخ ايمني جوجه‌هاي گوشتي

 اثرات سطوح بيشتر از 4 درصد گلوتامين به ازاي هر تخم‌مرغ بر عملکرد رشد قبل و پس از تفريخ جوجه‌هاي گوشتي بررسي گردد.
2- تزريق داخل تخم‌مرغ اسيد آمينۀ گلوتامين در تخم‌مرغ‌هايي که از گله‌هاي مادر با سنین مختلف و با تغذيه متفاوت در شرايط تجاري پرورش مي‌يابند، انجام و مقايسه صورت گيرد.
3- اثرات تزريق اسيد آمينۀ ال - گلوتامين در تخم‌هاي ساير گونه‌هاي پرندگان پرورشي (بوقلمون، بلدرچين، اردک) بررسي شود.
4- اثرات تزريق همزمان گلوتامين و ساير اسيدهاي آمينه‌اي که نقش آنها در بهبود عملکرد سيستم ايمني مشخص شده است (از قبيل آرژنين، متيونين) بررسي گردد.
5- تزريق همزمان اسيد آمينۀ ال – گلوتامين وکربوهيدرات‌هاي با قابليت دسترسي آسان (مانند مالتوز و بتا هيدروکسي متيل بوتيرات) در روزهاي مختلف جنيني بررسي گردد.
6- استفاده از مقادير متفاوت اسيد آمينۀ ال – گلوتامين افزودني با اين آزمايشات در جيرۀ غذايي جوجه‌های گوشتی مورد تحقيق قرار گيرد.
7- اثرات افزودن ال – گلوتامين به جیرۀ غذایی سایر پرندگان پرورشی مورد بررسی قرار گیرد.
8- اثرات افزودن ال – گلوتامين به جیرۀ غذایی در شرايط مختلف پرورش (استرس دمايي) مورد بررسي قرار گيرد.
9- بررسی پاسخ‌های ایمنی ذاتی و اکتسابی با روش‌های دقیق‌تر از جمله الایزا  (
ELISA) و واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز کمی  (qPCR)

مهندسی scFv-Fc ‌آنتی‌بادی متصل شده به RNase
جهت هدف گيری آنتی‌ژن
HER2

 به سبب طراحی پپتید‌های برشی و نفوذ پذیر پیشنهاد می‌گردد در تحقیقات بعدی برای ردیابی و بررسی دقیق محل استقرار فیوژن ‌آنتی‌بادی و HP-RNase فیوژ شده به آن در زمان‌های مختلف بعد از تیمار از سیستم عکس‌برداری فلورسنت با استفاده از میکروسکوپ کونفوکال  استفاده گردد. 
2. با توجه به نتایج امید بخش حاصله از مطالعات
In vitro پیشنهاد می‌گردد در تحقیقات بعدی از فیوژن ‌آنتی‌بادی‌های شماره 1 و 2 برای بررسی بیشتر در مطالعات In vivo با استفاده از موش‌های زینوگرافت استفاده گردد.
3. به منظور بررسی نحوه هدف قرار دهی و پخش زیستی  فیوژن ‌آنتی‌بادی‌های طراحی شده در موش‌های زینوگرافت، ابتدا فیوژن ‌آنتی‌بادی‌های شماره 1 و 2 با رادیوایزوتوپ نشان‌دار شده و سپس هدف قرار دهی سلول‌ها و پخش زیستی فیوژن ‌آنتی‌بادی‌ها توسط سیستم عکس‌برداری
PET بررسی گردد. همچنین غلظت ‌آنتی‌بادی در ساعت‌های مختلف پس از تزریق در خون توسط دستگاه گاما کانتر بررسی گردد.
4. پیشنهاد می‌گردد در مطالعات بعدی از سیستم ترکیبی فیوژن ‌آنتی‌بادی‌های شماره 1 و 2 با هم و به صورت مجزا به همراه داروهای شیمی‌درمانی شناخته شده برای سرطان به منظور بررسی مقایسه‌ای میزان اثر بخشی فیوژن ‌آنتی‌بادی‌های مهندسی شده نسبت به ‌آنتی‌بادی تراستوزوماب در تحقیقات
In vitro و  In vivoاستفاده گردد.
5. پیشنهاد می‌گردد در تحقیقات بعدی پایداری سرمی و حرارتی فیوژن ‌آنتی‌بادی‌های شماره 1 و 2 بررسی گردد.

اثر عصاره هیدروالکلی میوه پنیر باد (Withania coagulans) و 1، 25 دی هیدروکسی ویتامین3D بر عملکرد، پاسخ ایمنی، استحکام و بافت شناسی استخوان

 در این آزمایشات علیرغم آگاهی از نقش مهم ویتانولیدهای شبه استروژنی در فرآیند ابقای کلسیم، کلسیمی شدن و استحکام استخوان اما بدلیل عدم دسترسی به نمونه  های استاندارد و خالص ویتانولید، عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد مورد آنالیز کمی ترکیبات مؤثره قرار نگرفت. پیشنهاد می  شود آنالیز کمی ترکیبات مؤثره پنیرباد برای درک بهتر و توجیه دقیق تر اثرات، پیش از انجام هر گونه آزمایشی انجام شود.
2-  بررسی منابع مختلف حاکی از حصول نتایج متفاوت در آزمایشات مشابه با استفاده از عصاره پنیر باد است. به نظر می  رسد عوامل طبیعی رشد، تنش  های محیطی و تفاوت واریته  ها موجب بروز این نتایج شده باشد. لذا پیشنهاد می  شود در انتخاب سطوح مورد آزمایش، عوامل ایجاد کننده این تفاوت  ها مد نظر قرار گیرد. 
3- بدلیل اثرات بسیار متنوع عصاره این گیاه بر بخش  های مختلف از جمله سیستم ایمنی، قلب و عروق، سوخت و ساز کلسیم و تکامل استخوان، رشد وتکثیر سلول  های سرطانی، اکسیداسیون و پراکسیداسیون، رشد قارچ  ها و عوامل عفونی، امکان بررسی تمام این موارد مقدور نبود. همچنین آزمایشات انجام شده در زمینه سوخت و ساز کلسیم نیازمند بررسی  های دقیقتر می  باشد لذا پیشنهاد می شود دیگر جنبه  های مفید استفاده از عصاره این گیاه بطور دقیق بررسی گردد.        
4- مطالعات گسترده  ای در زمینه کشت بافت، تکثیر گلخانه  ای و جداسازی ترکیبات مؤثره این گیاه در  تعدادی از دانشگاه  های هند و در ابعاد کوچکتر در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده است که همگی حاکی از امکان پرورش پنیر باد در شرایط گلخانه  ای و حصول نتایج بهتر در مقایسه با رشد این گیاه در شرایط اکولوژیکی طبیعی است. لذا پیشنهاد می  شود جنبه های تجاری و پروش صنعتی این گیاه مورد توجه قرار گیرد.   
5- هزینه های تولید داروهای رایج در درمان پوکی استخوان که حاوی متابولیت فعال ویتامین
D، بسیار بالاست. در این آزمایشات برخی پارامترهای استحکام استخوان تحت تاثیر عصاره این گیاه قرار گرفت. لذا مطالعات بیشتر و دقیقتر می  تواند گامهای تازهای در معرفی و جایگزینی این نوع گیاهان برای مصارف درمانی برای پیشگیری و یا درمان پوکی استخوان باشد.
6-  مطالعات انجام شده حاکی از تفاوت  های کمی در ویتانولیدهای استخراجی از بخش  های مختلف گیاه است. پیشنهاد می  شود مقایسات دقیقی از مقدار کمی ویتانولیدها در بخشهای مختلف گیاه از قبیل  برگ و بخشهای هوایی، سته و میوه، ریشه و بخشهای زیر زمینی انجام شود.
7- پیشنهاد می  شود بجز قابلیت هضم، سایر پارامترهای مرتبط با جذب کسیم از جمله بیان ژن پروتئین باند کننده کلسیم (کالبایندینگ پروتئین) و همچنین غلظت متابولیت فعال کلسیتریول در خون اندازه گیری شود.

تاثير عصاره حاوي تانن محصولات فرعي پسته بر كيفيت سيلاژ يونجه و متغيرهاي تخميري در بزهاي شيري سانن

پيشنهاد مي  شود آزمايشات in vitro براي تعيين ميزان قابليت هضم پروتئين و ميزان نيتروژن آمونياكي در مواد خوراكي عمل آوري شده با عصاره محصولات فرعي پسته انجام شود.
با توجه به وجود تركيبات متعدد در عصاره محصولات فرعي پسته، استخراج و خالص سازي آن به منظور بررسي دقيق تاثير تانن  هاي آن بر تجزيه پذيري پروتئين به صورت
in vitro و in vivo ضروري به نظر مي  رسد.
بررسي تاثير تركيبات فنولي و يا تانن در محصولات فرعي پسته بر جمعيت ميكرواورگانيسم  هاي شكمبه (سلولايتيك، پروتئولايتيك و پروتوزوآ) و يا اندازه  گيري ميزان فعاليت آنزيمي برخي از اين ميكرواورگانيسم  ها پيشنهاد مي  شود.
با توجه به وجود خاصيت آنتي اكسيداني در عصاره محصولات فرعي پسته بواسطه حضور تركيبات فنولي، طراحي و انجام آزمايشات
in vivo به منظور بررسي سيستم ايمني مفيد مي  باشد.
پيشنهاد مي  شود حداقل سطح تانن مورد استفاده عصاره محصولات فرعي پسته در آزمايشات
in vivo 2% باشد.
با توجه به شواهد به دست آمده در عبوری کردن پروتئین توسط تانن محصولات فرعی پسته، انجام آزمایشات 
in vitro و یا  in vivo برای بررسی هضم پروتئين و ميزان تانن پس از شکمبه پیشنهاد می شود.
مطالعات بيشتري براي تعيين سطح بهينه عصاره محصولات فرعي پسته و يا تانن خالص شده آن با سطوح مختلف پروتئين جيره و يا سطوح مختلف پروتئين قابل تجزيه در شكمبه در بزهاي شيري و يا گاوهاي شيري، نياز است و پيشنهاد مي  شود سطح پروتئين خام جيره در حد حاشيه  اي قرار بگيرد.

اثر انرژی جیره ذرت، سویا بر عملکرد اقتصادی و وزن عرضه به بازار جوجه های گوشتی

 در این آزمایش در هر سه دوره پرورش جوجه ها با یک سطح انرژی تغذیه شده اند برای نتیجه گیری بهتر می توان با افزایش سن پرنده میزان انرژی جیره را افزایش داد.

این آزمایش در شرایط دمایی بالای محیطی در فصل تابستان انجام شده بود با توجه به متفاوت بودن نیاز طیور به انرژی در فصل تابستان و زمستان بهتر است آزمایشی را  هم با این سطوح انرژی در فصل زمستان انجام داد.

ü در این آزمایش جیره ها فقط با ذرت و سویا تنظیم شده اند برای نتیجه بهتر ممکن است تنظیم جیره با اقلام خوراکی متفاوت دیگر نتیجه دیگری داشته باشد.

کلونینگ و بیان ژن ناحيه 3ABC سروتايپ  Oويروس بيماري تب برفکي ايران و استفاده از آن در راستای تولید کیت تشخیصی الایزا

 بررسی کاربرد پروتئین 3ABC جهت شناسایی آنتی بادی اختصاصی در گوسفند و بز.
2-  استفاده از وکتورهای القایی با سرما جهت کلونینگ و بیان ژن 3
ABC سروتایپ O ویروس تب برفکی.
3- کلونینگ و بیان ژن 3
ABC سروتیپ های A و Asia1 ویروس تب برفکی.
4- اعتبار سنجی پروتئین نوترکیب 3
ABC با استفاده از روش های استاندارد جهانی، جهت تولید تجاری کیت تشخیصی بیماری تب برفکی

مهندسی تالن  ها به منظور تخریب اختصاصی ژن میوستاتین نشخوارکنندگان و اعتبارسنجی آن ها در سلول  های بنیادی جنینی موشی

 پس از تولید mRNA از تالن  های ساخته شده در این مطالعه با استفاده از کیت  های تجاری موجود، نسبت به ریزتزریق سیتوپلاسمی mRNA تولید شده به درون جنین تک سلولی گاو، گوسفند و بز اقدام شود. پس از تشخیص بلاستوسیست  های موتانت، با استفاده از انتقال آن  ها به رحم مادران دارای آبستنی کاذب می  توان حیواناتی که دارای ژنوتیپ تخریب شده ژن میوستاتین هستند را تولید نمود.
2. از این تکنولوژی به منظور دستکاری دیگر ژن  های عمده اثر در صفات اقتصادی حیوانات مزرعه  ای، مانند ژن  های موثر در تولید مثل و یا ایجاد مقاومت در مقابل بیماری  ها استفاده گردد.
3. به منظور تأیید اختصاصیت تالن  های میوستاتین، جایگاه  هایی که بیشترین همولوژی را با جایگاه هدف در ژن میوستاتین دارا هستند توالی یابی شوند.
4. بهتر است مراکز تحقیقاتی عمده کشور که در زمینه دستکاری ژنوم حیوانات فعالیت می-کنند، از فن  آوری  های پیشرفته و به روز مانند آنچه در این تحقیق بحث شد استفاده کنند.

تاثیر مقادیر مختلف NFC بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین و بیان مدل ریاضی آن بر توازن نیتروژن

از آنجایی که اغلب مدل‌های مورد استفاده در کشور ما بر اساس آزمایشات انجام شده در سایر کشورها ساخته شده‌اند به نظر می‌رسد ارزیابی آن‌ها به وسیله آزمایشات داخلی الزامی است. همچنین پیشنهاد می‌شود جهت دست‌یابی به نتایج بهتر و دقیق‌تر، مدل‌سازی بر اساس شرایط داخلی انجام شود. بعلاوه به نظر می‌رسد وجود یک بانک اطلاعاتی جهت داده‌های خام آزمایشات قابل اطمینان در ایران الزامی است.
به نظر می‌رسد آگاهی از سطح دقیق در هم‌زمان سازی دسترسی انرژی و پروتئین در شکمبه اهمیت زیادی دارد چرا که میزان استفاده یا عدم استفاده از این دو عامل به شدت تعیین کننده مسیر دفع نیتروژن در بدن دام می‌باشند.
پیشنهاد می‌شود در مرحله بعدی توسعه این مدل، به موضوعات زیر پرداخته شود:
• ورود اثر سایر منابع انرژی و یا نوع ترکیبات آن‌ها بر میزان پروتئین میکروبی تولید شده از نیتروژن قابل تجزیه در شکمبه
• محاسبه دقیق میزان نیتروژن غیر پروتئینی مورد استفاده توسط میکروارگانیسم ها و وارد کردن کمیت آن در مدل
• بررسی پارامترهای مورد استفاده در مدل و طراحی آزمایشات گوناگون جهت دست‌یابی به آن دسته از پارامترها که کمیت دقیقی از آن‌ها در دسترس نیست.

طراحی پلاسمیدهای یوکاریوتی کدکننده آنتی  ژن  هایCFP-10  وESAT-6  بر علیه سل گاوی و بررسی ایمنی  زایی

  بیان ژن  های سایتوکاین در سلول  های تک هسته  ای خون محیطی (PBMCs)
2- انجام چالش با غلظت مناسب پلاسمیدهای نوترکیب و بررسی ایمنی  زایی در برابر پاتوژن

تعيين سيستم انتخابي مناسب براي گاوهاي هلشتاين ايران به روش شبيه سازي تصادفي

با توجه به افزايش حجم داده ها و عدم امکان برآورد توسط روش REML و براي استفاده از همه داده ها براي آناليز، پيشنهاد مي شود روش بيزين براي آناليز داده ها با حجم بالا استفاده شود.
2- به دليل همبستگي ژنتيکي بالا بين صفات توليدي با فاصله گوساله زايي و فاصله گوساله زايي با نمره سلول هاي بدني، پيشنهاد مي شود در برنامه هاي انتخابي اين امر مدنظر قرار گيرد.
3- با توجه به معني دار نبودن پيشرفت ژنتيکي در دو هدف اصلاحي و معرفي چندين صفت به عنوان اهداف انتخابي براي گاوهاي هلشتاين ايران پيشنهاد مي شود تاثير هدف اصلاحي وسيع با تکرار بالا دوباره مورد بررسي قرار گيرد.
4- با توجه به افزايش پيشرفت ژنتيکي و صحت انتخاب در گله هاي بزرگ و افزايش هم خوني در طولاني مدت براي گله هاي کوچک پيشنهاد مي کند که اندازه گله ها بزرگ در نظر گرفته شوند.
5- با توجه به نتايج اين تحقيق براي نوع اسپرم بر پيشرفت ژنتيکي کل و هم خوني و تاثير مثبت اسپرم تعيين جنس شده براي مادر گاوها و عدم تاثير آن در سه گروه انتخابي ديگر و باروري پايين اين نوع اسپرم پيشنهاد مي شود اسپرم تعيين جنس شده به ميزان کمتر براي مادر گاوها استفاده شود.
6- پيشنهاد مي شود آميزش براساس حداقل هم تباري به دليل داشتن هم خوني کم و افزايش پيشرفت ژنتيکي کل و پيشرفت ژنتيکي صفات بهتر است براي کنترل هم خوني در جمعيت و افزايش بازده برنامه هاي اصلاحي، اين نوع آميزش مد نظر قرار گيرد و همچنين حيوانات به مدت کمتر (هم پوشاني نسلي کم) در گله ها استفاده شوند.
7- شدت انتخاب بالا به دليل ايجاد هم خوني بيشتر و کاهش صحت انتخاب در انتخاب بلند مدت ممکن است باعث کاهش پيشرفت ژنتيکي شود بنابراين پيشنهاد مي شود به شدت انتخاب گاوهاي نر فعال و مادر نرها بيشتر صحت شود.
8- با توجه به تاثير معني دار استفاده از انتقال جنين بر شدت و صحت انتخاب، پيشرفت ژنتيکي صفات، بهتر است انتقال جنين در گله ها استفاده شود ولي به دليل ايجاد هم خوني بيشتر پيشنهاد مي شود که استفاده از انتقال جنين در درصدي از مادر نرها صورت بگيرد.
9- مرکز اصلاح نژاد کشور به عنوان مجري برنامه هاي اصلاحي بهتر است در اجراي برنامه هاي اصلاحي استفاده از اندازه بزرگ گله، آميزش حداقل هم تباري، هم پوشاني نسلي کم، استفاده از اسپرم تعيين جنس شده براي مادر گاوها و انتقال جنين براي مادر نرها و انتخاب درصد مناسب گاوها در هر کدام از مسيرهاي انتخابي را مدنظر قرارد دهد.
10- پيشنهاد مي گردد درصدهاي مختلف اسپرم تعيين جنس شده و استفاده از انتقال جنين در مادر گاوها و درصد مختلف استفاده آن در تحقيقات بعدي بررسي شود.
11- انتخاب گاوها در اين تحقيق براي ماده و نرها مدنظر قرار گرفت بهتر است در مطالعات بعدي انتخاب براساس نرها و ماده ها به صورت جداگانه به همراه فاکتورهاي مناسب معرفي شده بررسي گردد.
12- با توجه عملکرد بهتر گله هاي بزرگتر در برنامه هاي اصلاح نژادي و با توجه به مشکلات مديريتي گله هاي بزرگ پيشنهاد مي گردد جهت تعيين مناسبترين اندازه گله تحقيقات تکميلي صورت گيرد.

بررسی رابطه بین تغییرات مکانی- زمانی ویژگی‌های خاک و عملکرد گياه، نواحی مدیریتی و ارائه مدل جامع کیفیت خاک

اجراي آزمايشات طولاني مدت جهت مطالعه دقیق‌تر اثرات پساب شهری تصفیه شده بر کیفیت خاک و عملکرد محصول.
- بررسی اثر کاربرد پساب بر آب‌های خروجی از زهکش منطقه
- مطالعه کارایی سایر روش‌های آماری برای توزیع مکانی ویژگی های خاک و عملکرد محصول و تعیین نواحی مدیریتی
- تکرار این پژوهش در سال‌های متوالی برای دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر در مورد الگوی تغییرات مکانی- زمانی خوصیات خاک و عملکرد در مزرعه
- طراحی سیستم خبره منطق فازی با سایر موتورهای استنتاج فازی
-بررسی وضعیت تجمع فلزات سنگین پس از استفاده طولانی مدت از پساب
-بررسی تأثیر تغییرات کیفیت خاک بر محصولات زراعی موجود در تناوب با نیازهای متفاوت تغذیه‌ای
-بررسی دراز مدت ویژگی‌های بیولوژیکی خاک و تنوع زیستی ریز موجودات آن و تأثیر این ویژگی‌ها بر کیفیت خاک
-بررسی توزیع مکانی علف‌های هرز در ارتباط با نواحی با کیفیت متفاوت از نظر ویژگی‌های خاک

تعیین توالی و آنالیزهای بیوانفورماتیکی بخشی از اگزون و اینترون شماره هفت
                   ژن بتا کازئین در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران

 در بررسی انجام شده به علت عدم وجود رکوردهای فنوتیپی امکان برقراری ارتباط بین هاپلوتیپ های مشاهده شده و صفات وجود نداشت. پیشنهاد می شود که رکورگیری های کمی جهت مرتبط کردن با هاپلوتایپ ها صورت گیرد تا اثر ژنوتیپ ها مشخص شود و در صورت معنی دار بودن در برنامه های اصلاح نژادی مورد استفاده قرار گیرد.
2- پیشنهاد می شود تعداد نمونه ها افزایش یافته و بررسی هاپلوتایپیک صورت گیرد ، در این صورت هاپلوتایپ های مشاهده شده از صحت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود.
3- پیشنهاد می شود توالی کامل ژن بتاکازئین را به دست آورده و بررسی تنوع در سطح اسید آمینه صورت گیرد.

تعيين ارزش غذايي بوته خشک و سيلوشده گوجه  فرنگي و تأثير آن بر عملکرد گاوهاي شيري هلشتاين

 با توجه به نتایج به دست آمده می توان از بوته گوجه فرنگی به عنوان قسمتی از بخش علوفه ای جیره گاو شیری استفاده نمود.
2- این محصول جنبی دارای قابلیت سیلو شدن بوده و عمل آوری آن با موادی چون تفاله خشک چغندرقند سبب بهبود تخمیر و کیفیت سیلاژ آن می شود.
3- استفاده از سيلاژ عمل آوری شده این محصول جنبی در جیره گاوهای شیرده در اوايل شیردهی اثر منفی بر عملکرد آنها نداشت.
4- تحقیقات بیشتری در رابطه با ماهیت، مقدار و انواع آلکالوئیدهای موجود در این محصول فرعی و اثرات آن در تغذیه نشخوارکنندگان نیاز است که صورت پذیرد.
5- مطالعات گسترده‌تری نیز پیرامون تأثيرات تغذیه‌ای این محصول جنبی در دیگر نشخوارکنندگان ضروری به نظر می‌رسد.

مطالعه ي گازهاي تخميري شکمبه با حضور يا عدم حضور محدودکننده هاي متان

حبس گاز در محل تخمير  در نتيجه افزايش فشار گاز در فاز مايع تغييرات قابل توجهي در توليد و ترکيب گازهاي تخميري ايجاد مي  کند. اين تغييرات احتمالاً به دليل حل شدن گازها و تغيير در تخمير ماده آلي است. با اين حال، هنوز ابهاماتي در رابطه با ميزان حلاليت گازها در مايع شکمبه و تاثير آن بر شرايط بيوشيميايي شکمبه وجود دارد. از اين رو پيشنهاد مي  شود در رابطه با ضرايب حلاليت گازها در مايع شکمبه بررسی  هاي لازم صورت گيرد و به شاخص  هايي مانند پتانسيل اکسيداسيون- احيا و pH توجه شود.
نتايج به دست آمده در زمان مهار کامل متانوژن  ها، بهبود بازيابي انرژی در علوفه  ها و افزايش اتلاف انرژی در دانه  هاي غلات را نشان داد. با اين حال، در اين مطالعه از تعداد معدودي سوبستراي علوفه  اي (يونجه و سيلاژ ذرت) و دانه غلات (دانه جو و دانه ذرت) استفاده شده است. از اين رو پيشنهاد مي  شود به منظور اطمينان از اثر مثبت مهار کامل متان در علوفه  ها و يا اثر منفي آن در مواد خوراکي غني از نشاسته، سوبستراهاي بيشتري مورد مطالعه و بررسی قرار گيرد.
افزايش نسبت کنسانتره يا دانه غلات توليد هيدروژن در واحد زمان را افزايش و مهار متانوژن    ها سرعت استفاده از هيدروژن را کاهش مي  دهد. لذا، پيشنهاد مي  شود مطالعات بيشتري در اين زمينه به ويژه در رابطه با سطح بهينه مهار متان و سطح بهينه نسبت علوفه به کنسانتره در زمان استفاده از مهارکننده  ها به ويژه در شرايط درون  تني صورت گيرد.
ممکن است فراوري کنسانتره رابطه متقابل ميان مهار متان و اثر جيره را تحت تاثير قرار دهد. از اين رو، پيشنهاد مي  شود تاثير انواع روش  هاي فرآوری اقلام کنسانتره  اي از جمله کنسانتره به شکل پلت و پودري مورد بررسی قرار گيرد.
همزماني ميان انرژي و پروتئين، و تاثير آن بر مسئله گازهاي قابل احتراق نيز موضوعي است که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و پيشنهاد مي  شود بررسی  هاي بيشتري در اين زمينه انجام شد.

اثر افزودن سطوح مختلف کلسیم بوتیرات وگلیسرید اسید بوتیریک به جیره غذایی بر عملکرد، شاخص‌های لاشه و بافت شناسی روده جوجه‌های گوشتی

 گنجاندن سطوح مختلف اسید بوتیریک آزاد در جیره و مقایسه ی آن با فرم محافظت شده ی اسید بوتیریک و گروه شاهد
- مقایسه انواع شکل اسید بوتیریک با سایر جایگزین های احتمالی آنتی بیوتیک های محرک رشد
- استفاده از تیمار حاوی آنتی بیوتیک در جیره به عنوان کنترل مثبت و مقایسه آن با گروه شاهد و دریافت کنندگان اسید
- اندازه گیری 
pH قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش
- بررسی فلور میکروبی روده‌ی باریک از نظر لاکتوباسیل‌ها، سالمونلا و اشریشیاکلی
- بررسی اثر اسید بوتیریک در شرایط چالش با برخی میکروارگانیزم از قبیل سالمونلا و اکلای.

تعيين توالي، جداسازي و بررسي‌هاي بيوانفورماتيكي بخشي از ناحيه تنظيمي (پروموتوري) در ژن α-لاكت‌آلبومين در شترهاي تك‌كوهان و دوكوهان ايران

 بررسی ناحیه ی پروموتور ژن α -لاکت آلبومین در گونه های دیگر
 رکورد گیری های کمی جهت مرتبط کردن با هاپلوتایپ ها
3. انجام پژوهش های بیشتر جهت بررسی دقیق ارتباط ژن
α -لاکت آلبومین با عملکرد انتخابی این ژن در از بین بردن سلول های سرطانی
4. بررسی دقیق ارتباط این ژن با بیماری انسولین

بررسی سطوح مختلف تراکم گله با استفاده از وزن زنده در پایان دوره.
اثرات افزایش تراکم گله بر جوجه  های گوشتی در سنین بالاتر از 42 روزگی بررسی شود.
استفاده از جیره  ها با سطوح بالاتر از 100 کیلو کالری انرژی قابل متابولیسم
بررسی اثرات تراکم گله در دیگر فصول سال.

بررسی سطوح مختلف تراکم گله با استفاده از وزن زنده در پایان دوره.
اثرات افزایش تراکم گله بر جوجه  های گوشتی در سنین بالاتر از 42 روزگی بررسی شود.
استفاده از جیره  ها با سطوح بالاتر از 100 کیلو کالری انرژی قابل متابولیسم
بررسی اثرات تراکم گله در دیگر فصول سال.

بررسی  ساختار ژنتیکی  بخشی از   ناحیه غیر کد کننده در ژن لاکتوفورین درشترهای تک کوهان و دو کوهان ایران

 بررسی ناحیه غیرکدکننده  ژن لاکتوفورین در گونه های دیگر
2- رکوردگیری های کمی جهت مرتبط کردن با هاپلوتایپ ها صورت گیرد

بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسانس گیاهان رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر ویژگی های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی

نتایج بدست آمده نشان می دهد که اسانس های مختلف ممکن است تاثیر متفاوتی بر فرآیند تخمیر و فراسنجه های تولید گاز این منابع خوراکی داشته باشند. بنابراین به نظر می رسد که انجام آزمایشات بیشتر با منابع خوراکی دیگر جهت بررسی و شناخت تاثیر اسانس های طبیعی ضروری باشد. همچنین بهتر است از مواد موثره بطور خالص استفاده گردد.
از طرفی نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که اسانس های مورد نظر دارای پتانسیل خوبی به منظور بهبود تخمیر شکمبه ای می باشند اما نیاز به مطالعات بیشتری در خصوص این اسانس ها می باشند. در مطالعات آتی بهتر است که اثر اسانس های رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر تخمیر شکمبه ای، پارامترهای خونی و عملکرد گاوهای شیرده نیز مورد بررسی قرار گیرد.                  

بررسی ارتباط بین تغییرات پروتئوم با ویژگی  های فیزیکوشیمیایی و کیفی گوشت شتر

 بررسی تأثیر نوع عضله بر پروتئوم گوشت شتر توسط پروتئومیکس
• مطالعه تغییرات پروتئین‌های سارکوپلاسمی در طول زمان توسط پروتئومیکس
• ارزیابی ارتباط بین تغییرات پروتئین‌های سارکوپلاسمی و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کیفی
• تحقیق روی پروتئوم و ویژگی‌های گوشت سایر نژادهای شتر ایرانی
• یافتن بیومارکر برای سایر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کیفی گوشت شتر
• بررسی روش‌های مختلف کشتار بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و کیفی و پروتئوم گوشت شتر
• مطالعه امکان افزایش یا کاهش بیان ژن‌های مفید یا مضر در ویژگی‌های گوشت

تاثیر جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت جو بر عملکرد بزهای شیری سانن

پیشنهاد می  شود که بررسی اثرات جایگزینی دانه جو با علوفه آبکشت در دوره  های مختلف تولیدی در دام  های شیری و با تعداد دام بیشتر انجام شود. همچنین بررسی اقتصادی دقیقتر و با داده  های بیشتری در رابطه با بازده اقتصادی استفاده از علوفه  ی آبکشت جو انجام شود. نیاز به پژوهش  های بیشتری در رابطه با تاثیر علوفه  ی آبکشت  ی سایر دانه  ها و همچنین بازده اقتصادی استفاده از آن  ها احساس می  شود. و در نهایت اینکه در آزمایشات انجام  شده در این زمینه، بررسی مکان  های جغرافیایی دچار بحران آب و امکان  سنجی استفاده از کشت هیدروپونیک به  جای روش  های سنتی تولید علوفه با مصرف بالای آب و بررسی صرفه  ی اقتصادی علوفه تولیدی جهت تغذیه دام نیز از ارزش بالایی برخوردار می  باشد.

ترکیب شیمیایی و پروفیل اسیدهای چرب هسته ارقام عمده خرما در ایران و پتانسیل استفاده از آن در تغذیه گاوهای شیرده هلشتاین

بررسی اندازه ذرات و فرآوری هسته خرما در جهت افزایش راندمان هضم و تجزیه آن ( خصوصا بخش فیبر) در دستگاه گوارش دام می تواند در تحقیقات آینده بسیار مورد توجه قرار گیرد.
2- تحقیق بیشتر پیرامون تاثیر استفاده از هسته خرما بر اکوسیستم دستگاه گوارش نشخوارکنندگان و همچنین تعقیب مسیر متابولیسم اسیدهای چرب موجود در هسته خرما در بدن دام در جهت روشن نمودن بیشتر اثرات تغذیه ای آن به نظر می رسد، بسیار مفید باشد.
3- در تحقیقات آینده توجه به میزان تولید اسیدهای چرب فرار در شکمبه با استفاده از این ماده خوراکی به نظر می رسد بسیار در جهت درک بهتر تغییرات
pH، فرآیند هضم فیبر و هضم چربی های آن مفید واقع شود.
4- سنجش تغییرات ویتامین
E، کاروتنوئیدها، سایر پیگمان ها و ترکیبات آنتی اکسیدانی در خون در جیره های حاوی هسته خرما می تواند در جهت مشخص نمودن میزان فواید تغذیه ای آن و دلیل برخی تغییرات مفید واقع شود.

اثرات منابع متفاوت کروم و اسید آسکوربیک بر عملکرد، پارامترهای خونی و پاسخ ترس جوجه‌های گوشتی تحت تنش
حمل ‌و نقل و گرمایی

بررسی اثرات این تیمارها در شرایط تنش‌ شدیدتر می‌تواند کارایی آنها بر پاسخ جوجه‌های گوشتی به تنش‌های مختلف را نشان داد. علاوه بر این اندازه‌گیری پارامترهای مختلف در بازه های زمانی کوتاه‌تر در مدت تنش می‌تواند روند تاثیر تنش‌ها و همچنین تیمارهای اعمال‌شده را بهتر نشان دهد.

بررسی اثر اندازه جمعیت مرجع و تراکم نشانگرها در ارزیابی ژنومی جمعیت شبیه  سازی شده گاو شیری

 ارزیابی ژنومی را در گله  های کوچک برای عوامل مهم دیگری که بر روی پیشرفت ژنتیکی تاثیر دارند از جمله همخونی، اثرات ژنتیکی غیرافزایشی و افزودن اثرات آنها به اثرات ژنتیکی افزایشی و ... را بررسی کرد.
2. از تراکم  های نشانگری
K777 برای تعیین ژنوتیپ جمعیت مرجع و برآورد دقیقتر و قابل اعتمادتر GEBV جمعیت آزمون استفاده شود. به منظور کاهش هزینه تعیین ژنوتیپ ماده  های جمعیت مرجع ابتدا این حیوانات را به K6 تعیین ژنوتیپ نموده و سپس در دو مرحله ابتدا به K50 و سپس به K777 امپیوت شوند. باید به این نکته توجه شود که نرهای جمعیت مرجع باید به صورت K777 تعیین ژنوتیپ شوند.
3. در این مطالعه تنها از دو وراثت  پذیری 04/0 و 40/0 استفاده شد. برای کسب اطمینان بیشتر از
GEBVهای دقیقتر، می  توان از شبیه  سازی صفاتی که وراثت  پذیری آنها در محدوده بین این دو صفات قرار دارد، استفاده کرد.
4. جهت امپیوت نشانگرها علیرغم دقت بالای
FImpute، پیشنهاد می  شود از ترکیب FImpute و Beagle جهت حصول دقت بالاتر امپیوت نشانگرها استفاده شود.
5. پس از مطالعه شبیه  سازی جمعیت گاو شیری جرسی، به منظور حصول اطمینان از نتایج این مطالعه بر اساس داده  های واقعی، پیشنهاد می  گردد در صورت در دسترس بودن داده  های واقعی این نژاد یا نژاد کوچک دیگر، سناریوها بر اساس داده  های واقعی بررسی گردند.

بررسی اثر ریز مولکول  ها بر بیان برخی از ژن  های مرتبط با پرتوانی سلول  های جنینی بز

با توجه به نتایج  بدست آمده از کاربرد ریزمولکول  ها پیشنهاد می  گردد:
1- مهارکننده  های مسیر  های تکوینی بصورت توام با یکدیگر به کار برده شوند.
2-  بر روی اثر مسیر   تکوینی
TGF-β و تاثیر مهار همه جانبه و جزیی آن بر تکوین جنین مطاله بیشتری صورت پذیرد.
3-  اثر مهار کننده  های
SMAD1,5 مسیر TGF-β بر روی تکوین جنین و بیان ژن  های مرتبط بررسی گردد.
4- بررسی اثر مارکر  های پرتوانی و تمایز لایه  ای در مراحل تمایز اولیه و ثانویه جنین.
5- بررسی احتمال دخالت مسیر  های
WNT و FGF در شکل  گیری لایه تروفواکتودرم.
6- بررسی احتمال دخالت مسیر  های
WNT و FGF در شکل  گیری لایه هایپوبلاست.

تعيين توالي و آناليزهاي بيوانفورماتيکي بخشي از ناحيه کد کننده و غير کد کننده ژن آلفا کازئين 1S در دو گونه شترهاي تک کوهان و دو کوهان ايران

پيشنهاد مي شود:
1- در ادامه اين مطالعه در مطالعات تکميلي رکورگيري هاي کمي جهت تعيين وجود ارتباط بين فنوتيپ و ژنوتيپ صورت گيرد.
2- با توجه به هاپلوتيپ هاي مشاهده شده در مطالعات تکميلي تعداد نمونه ها افزايش يافته و بررسي هاپلوتايپيک صورت گيرد، در اين صورت هاپلوتايپ هاي مشاهده شده مي توانند تنوع مشاهده شده را با صحت و اعتبار بيشتري نشان دهند.
3- در مطالعات تکميلي توالي کامل ژن آلفا کازئين1
S را به دست آورده تا با بررسي ساختار پروتئيني اين ژن بررسي تنوع در سطح اسيد آمينه صورت گيرد.
4- در اين مطالعه بررسي تنوع نوکلئوتيدي در قطعه اي از ژن آلفا کازئين1
S انجام گرفت و با توجه به تنوع مشاهده شده پيشنهاد مي شود مطالعات تکميلي در کنار آناليز رکورد در اين زمينه انجام گيرد.
5- ارتباط بين تنوع پروتئين شير و صفات عملکردي شير در شتر تک کوهان و دو کوهان نياز به تجزيه و تحليل بيشتري دارد که از قبل روي دام هاي بز و گوسفند انجام شده است.

پیش بینی و ارزیابی ژن های هدف مایکرو آر اِن اِی (miRNA) بر اساس روش‌های بیوانفورماتیکی و به کمک ژنومیکس مقایسه ای در گروهی از پستانداران

 ایجاد و بهینه سازی یک الگوریتم همردیف سازی با توجه به داده های جمع آوری شده در این مطالعه به منظور افزایش دقت جایگاه های هدف شبیه سازی شده.
2. بکارگیری روش های یادگیری ترکیبی، شبکه های گراف و الگوریتم های بهینه سازی مانند رقابت استعماری و ازدحام ذرات برای توسعه مدل معرفی شده.
3. آزمون نتایج بدست آمده توسط داده های معرفی شده جدید حاصل از پژوهش های آزمایشگاهی و تکمیل و افزایش دقت مدل.
4. فراهم نمودن سخت افزار مورد نیاز برای تکمیل جایگاه های پیش بینی شده در گونه های مختلف.
5. تهیه فرمت استاندارد جایگاه های پیش بینی شده برای ارائه به مرورگرهای ژنوم.
6. ارائه نتایج پیش بینی و کل الگوریتم  بصورت یک تارنما برای دسترسی عموم.

بررسی فراسنجه  های تخمیری و جمعیت میکروبی شکمبه گاوهای نر هلشتاین تغذیه شده با جیره  های حاوی برخی عصاره  های گیاهی

پیشنهاد می  شود که مطالعات بیشتر و دقيق تری جهت بررسی نقش اسانس  های گیاهی به ویژه اسانس آویشن یا دارچین و یا ترکیبات فعال آن  ها بر شرایط تخمیر در شکمبه صورت پذیرد.
بررسی اثر اسانس  های گیاهی از جمله اسانس آویشن و دارچین بر جمعیت  های میکروبی دیگر مانند باکتری-های آمیلولایتیک، پروتئولیتیک، باکتری  های تولید کننده آمونیاک بالا و حتی قارچ  ها می  تواند بسیاری از جوانب مبهم تاثیر اسانس  ها بر شرایط تخمیر در شکمبه را روشن  تر سازد و کمک بیشتری در تعیین غلظت  های موثر بر شرایط تخمیر در شکمبه نماید.
با توجه به اثرات مهم اسانس  های گیاهی بر متابولیسم نیتروژن در نشخوارکنندگان، بررسی دقیق  تر اثرات اسانس  های گیاهی بر میزان پروتئین میکروبی در نشخوارکنندگان می تواند مفید باشد.
با توجه به اختلافات بسیار زیاد در نتایج به دنبال استفاده از اسانس  های گیاهی، اعمال شرایط مختلف تغذیه-ای با تغییر ترکیب جیره، نوع حیوان و شرایط انجام آزمایش و همچنین استفاده از انواع مختلف یک اسانس در قالب آزمایش  های مقایسه  ای می  توان خوشبین بود که با روشن شدن مکانیسم تاثیر گذاری هر یک از اسانس  های گیاهی مورد استفاده بتوان به یک ترکیب پایدار و موثری از اسانس  های گیاهی که قابلیت کاربردی در سیستم  های پرورشی داشته باشد دست یافت.
استفاده از اسانس آویشن و دارچین به عنوان دو نمونه از اسانس  های با پتانسیل بالا در تغییر متابولیسم شکمبه در تغذیه گاوهای شیری، گوساله  های شیری یا حتی دام  های کوچک مانند گوسفند و بز می  تواند سودمند باشد و علاوه بر این تفسیر نتایج به دست آمده از آزمایش  های مختلف را در جهت روشن نمودن مکانیسم اثر احتمالی آن  ها آسان  تر سازد.
اگر چه در رابطه با استفاده از ترکیبات ثانویه گیاهی به عنوان جایگزین مواد آنتی بیوتیکی و نگهدارنده در صنایع غذایی آزمایش  های متعددی صورت پذیرفته و نتایج خوبی هم حاصل شده است، اما استفاده از این ترکیبات جهت کاهش دفع برخی آلودگی  ها از دام در زنجیره غذایی و از بین بردن پاتوژن  هایی مانند باکتری
E. coli O157:H7 که منشا اصلی آن دام  ها به شمار می  روند بسیار محدود می  باشد و بهتر است آزمایش  های جامع  تری در این حوزه طراحی گردد.

اثر تفاله چغندر قند آمونیاکی شده بر احتباس شکمبه ای نیتروژن و عملکرد تلیسه های هلشتاین 

عمل آوری تفاله چغندر قند با آمونیاک سبب افزایش میزان نیتروژن در این محصول می شود و محصول  محصول می تواند نیتروژن اضافی را با نرخ متعادل تری آزاد نماید، این امر باعث می شود این محصول بتواند جایگزین بخشی از کنجاله ها گشته که به طبع کاهش هزینه ها را در پی خواهد شد.
2- عمل آوری به وسیله گاز آمونیاک از لحاظ عملی و در مقیاس بالا آسانتر و مقرون به صرفه تر می باشد، بنابراین پیشنهاد می گردد از گاز جهت عمل آوری استفاده گردد.
3- توصیه می شود در زمان استفاده از این محصول در جیره ها به نرخ و سرعت تجزیه این محصول دقت گردد تا تلفات نیتروژنی به حداقل برسد.
4- احتیاط لازم در مورد  نتایج حاصله از این آزمایش باید در نظر گرفته شده و اثرات طولانی مدت آن بر روی تولید مثل باید مورد توجه قرار گیرد.

تعیین برنامه حفاظت و هدف اصلاحی برای بز مرخز

پیشنهاد می‌شود با توجه به نتایج این پژوهش، یک طرح حفاظتی 10 ساله در زیستگاه اصلی بز مرخز با دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه برای حمایت از گله‌های موجود و جدید تهیه شود ( برای اطلاعات بیشتر به پیوست 3 مراجعه شود).
2- جایگزینی طرح های در دست اجرای اداره کل منابع طبیعی با طرح «جنگلداری چند منظوره با تأکید بر ساماندهی و مدیریت گلازنی» به منظور حفاظت توأم از جنگل و گله‌های بز مرخز ضروری است.
3ـ با توجه به تمرکز شدید بخش قابل توجهی از جمعیت بز مرخز در یک منطقه محدود، توصیه می شود منطقه مذکور تحت پوشش کلیه خدمات دامپزشکی (واکسیناسیون، خوراندن داروهای ضد انگل، سم‌پاشی و ضدعفونی جایگاه و بدن دام و درمان و دارو) قرار گیرد.
4ـ با توجه به موقعیت زیستگاه اصلی پرورش بز مرخز در مرز ایران و عراق و امکان بروز حوادث غیرقابل کنترل، لازم است با بررسی ظرفیت حیاتی مراتع و وضعیت پرورش دهندگان در سایر نقاط استان و بررسی مسائل فرهنگی- اجتماعی، امکان پرورش بز مرخز در نقاط دیگر مورد بررسی قرار گیرد. مناطق غربی استان در دامنه زاگرس اولویت بیشتری دارند.
5ـ پس از جمع‌آوری اطلاعات پیش‌بینی شده از گله‌های تحت کنترل در منطقه اصلی و سایر نقاط، ارزیابی داده‌ها و نتایج مدل تجزیه و تحلیل حیاتی جمعیت(
PVA) به صورت دوره‌ای با توجه به تغییراتی که در شرایط محیطی، مدیریتی و... رخ می‌دهد، ضروری بوده و برای انجام صحیح برنامه حفاظتی لازم است.
6ـ حفاظت از یک نژاد در زیستگاه اصلی آن به دلایل مختلفی اولویت دارد، اما برای تضمین جلوگیری از انقراض نژاد، حفاظت از نژاد در ایستگاه‌ها و سایر روش های نگهداری از تخمک، اسپرم، جنین و ... نیز باید مدنظر قرار گیرند. در حال حاضر در دو ایستگاه معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی در سنندج و تحقیقات بز مرخز در سقز، بز مرخز نگهداری می‌شوند، اما هر دو ایستگاه با چالش‌ها و مشکلات جدّی و مخاطره‌آمیزی روبرو هستند. حل مشکلات این ایستگاه‌ها و تعیین نقش و وظیفه آنها در حفاظت و اصلاح این نژاد باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد.
7ـ در حفاظت از بز مرخز در زیستگاه اصلی، سایر مناطق و به روش کرایوژنیک، تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی برای حل مشکلات و مسائل موجود و اجرای بهینه طرح حفاظت از بز مرخز کاملاً ضروری است. طرحهای پژوهشی در کنار طرحهای اجرایی امکان تشخیص مسائل و و حل مشکلات طرحهای اجرایی را فراهم کرده و بدون آنها طرح‌های اجرایی موفق نخواهند بود.
8ـ سودآور ساختن هر نژاد بهترین استراتژی برای ماندگاری آن است که موجب می‌شود نیازی به حمایت‌ها و کمک‌های دولت نباشد. علاوه بر اصلاح نژاد، توسعه بیشتر بخش تولید (ترویج و توسعه محصولات) نیز در سودآور ساختن نژاد مؤثر بوده و لازم است مورد توجه قرار گیرند.

تاثير تغذيه شبانه بر عملكرد، تركيبات شير و متابوليت هاي خوني گاوهاي شيرده در شرايط تنش گرمايي

با توجه به اينكه در بعضي از مناطق كشور حداقل 4 ماه  در سال دوره تنش گرمايي وجود دارد،اگر اجراي اين طرح از خرداد تا پايان شهريور ماه ادامه مي داشت، نتايج با اعتبار بيشتري ارائه مي شد.
همچنين اگر تغذيه دام ها در جايگاه انفرادي صورت مي گرفت و مقدار مصرف خوراك در هر وعده براي هر دام دقيقا مشخص مي شد و نيز مقدار مصرف آب توسط هر دام قابل اندازه گيري بود،تحليل داده ها بهتر بود.
اگر تمام دام هاي مورد آزمايش داراي شرايط يكسان از لحاظ سن، شكم زايش، وزن، طول روزهاي آبستني و... بودند، نتايج تحليل به واقعيت نزديك تر بود.
در صورت امكان اگر اثرات تنش گرمايي در حالات خفيف، متوسط و شديد اندازه گيري و نتايج آنها با هم مقايسه مي شد، نتايج بهتري به دست مي آمد.

تعیین احتیاجات اسیدهای آمینه در جوجه  های گوشتی با استفاده از مدل  های ریاضی

تعیین احتیاجات سایر اسیدهای آمینه ضروری در جوجه  های گوشتی و تخمگذار به کمک انجام آزمایشات تغذیه  ای بسیار گسترده جهت تولید داده  های همگن.
- تعیین احتیاجات اسیدهای آمینه با در نظر گرفتن بیشترین سوددهی به پرورش دهندگان.
- بکارگیری توانایی مدل  های شبکه عصبی مصنوعی برای پیش  بینی و بهینه  سازی پاسخ جوجه  های گوشتی و تخمگذار به مواد معدنی با توجه به اهمیت این مواد مغذی در عملکرد پرندگان.
- مدل  سازی عوامل موثر بر دفع فسفر و ازت و ارائه راهکارهایی بر همین مبنا جهت کاهش دفع این مواد به منظور پیشگیری از آلودگی بیشتر محیطی. امروزه بحث آلودگی آبهای زیرزمینی و افزایش میزان نیتروژن و فسفر خاک  ها بدلیل افزایش مصرف کودهای حیوانی مسئله بسیار مهمی بشمار می-آید.
- استفاده از سایر روش  های مدل  سازی و معادلات ریاضی در پیش  بینی پاسخ جوجه  های گوشتی به مواد مغذی مختلف.
- استفاده از روش  های مختلف بهینه  سازی و اعمال این نتایج در مزارع پرورشی جهت ارزیابی درجه صحت این نتایج.
- ایجاد بانک داده  ای ملی در دانشگاه  ها جهت ثبت داده  های حاصل از آزمایشات مختلف در کشور. این کار نیازمند به هماهنگی بین مراکز دانشگاهی مختلف برای تبادل داده  ها جهت انجام تحقیقات مدل-سازی می  باشد.

کلونینگ و بیان بخش‌های آنتی ژنیک سیتوتوکسین مرتبط با ژن A  (CagA) هلیکو باکتر پیلوری در باکتری اشرشیا کلی و امکان سنجی تولید IgY در زرده تخم مرغ

 تزریق داخلی وریدی آنتی بادی به موش و بررسی توانائی کاهش عفونت ناشی از هلیکو باکتر پیلوری
 مقایسه تاثیر آنتی بادی تولید شده بر علیه بیماران مبتلا به هلیکو باکتر پیلوری مقاوم به دارو‌های رایج
- جدا سازی
IgY زرده تخم مرغ با استفاده از آب و بکار گیری آن به صورت خوراکی و به عنوان درمان کمکی برای بیماران مبتلا به عفونت و بررسی روند کاهش عفونت ناشی از این باکتری.
- استفاده از زرده تخم مرغ حاوی این آنتی بادی در مواد خوراکی که نیاز به طی کردن مراحل پخت ندارند نظیر بستنی‌ها و تاثیر مصرف این نوع از غذا‌های عمل گرا بر کاهش عفونت هلیکو باکتر پیلوری در افراد آلوده.

بررسی چند شکلی های تک نوکلئوتیدی (SNPs) ناحیه پروموتور ژن کاپا کازئین در دو گونه شتر تک کوهانه و دو کوهانه ایران

رکوردگیری های کمی جهت مرتبط کردن با هاپلوتایپ ها صورت گیرد.
2.تاثیر جهش در ناحیه ی پروتئین بایندینگ بر تولید پروتئین
3.تعداد رکورد کمی بیشتر برای گزارش دقیقتر عدم وجود جهش در نواحی موتیف.
4.تکثیر ناحیه قبل 1200- و بررسی کل ناحیه پروموتور که تاکنون در شتر گزارش نشده است.
5.مقایسه و بررسی موتیف های این ناحیه با ناحیه مشابه گزارش شده در دیگر حیوانات

بررسی مقایسه ای نواحی ژنومیAZF  وSRY  در کروموزوم Y انسان و دام با هدف بهینه کردن امکان تشخیص STS (Sequence-Tagged Sites) مارکرهای مرتبط با ناباروری

انجام مطالعات مشابه با تعداد نمونه های نابارور بیشتر جهت مطالعات ژنتیک جمعیت
2. انجام مطالعه بر روی سایر ژن  های مشترک موجود بین انسان و دام در ناحیه
AZF (مثل USP9Y، RBMY و ...)
3. انجام مطالعات مشابه بر روی سایر گونه های پستانداران

اثر استفاده از نمک کلسیمی اسید بوتیریک و اسانس پونه کوهی بر عملکرد و متابولیت های خون گوساله های ماده شیرخوار هلشتاین

باتوجه به نتایج آزمایش حاضربنظر می رسد تفاوتی بین گروههای آزمایشی وجود ندارد و زود از شیرگیری گوساله می تواند منجر به منافع اقتصادی ناشی از کاهش مصرف شیر و توسعه زود هنگام شکمبه گردد.گرچه تفاوتها از نظر آماری معنی دار نیست بنظر می رسد استفاده از اسید بوتیریک در جیره گوساله می تواند موجب افزایش وزن و بهبود مصرف خوراکدر گوساله شود که این امر نیاز به بررسی بیشتری دارد.
2)مطالعه تاثیر استفاده از نمک های کلسیمی اسید های چرب در تغذیه گوساله های شیری
3)مطالعه تاثیر استفاده از اسید بوتیریک بر سیستم ایمنی گوساله

اثر تغذیه ترکیبات پلی فنولی عصاره پوست پسته بر سلامت، عملکرد رشد و سیستم ایمنی گوساله های هلشتاین

با توجه به اینکه پلی فنول  ها دارای انواع مختلفی می  باشد و هر کدام از آنها می  تواند تحت تاثیر شرایط مختلفی از قبیل محیط پرورش، نوع خوراک مصرفی، میزان مصرف و مدت زمان مصرف اثر متفاوتی داشته باشد لذا نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه است.
پیشنهاد می  شود در  این زمینه، اثر نوع پلی فنول و میزان دز استفاده شده و همچنین کشت میکروبی مدفوع و تاثیر پلی فنول  ها بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش مورد مطالعه قرار گیرد.

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

عنوان

پیشنهادات پژوهش

شناسایی سویه های ویروس لوکوز گاوی ( BLV ) مسبب بیماری لوکوز گاوی انزوتیک ( EBL )  در گاوداری های مشهد با استفاده از روشهای مولکولی

 مطالعه پراکندگی ویروس لوکوز گاوی در سطح استان
 تعیین میزان آلودگی یا فراوانی ویروس
 تعیین سویه ها
 تست گاوهای نر و تعیین مراکز آلوده
 نظارت بر مراکز اسپرم گیری
برنامه ریزی برای کنترل و ریشه کنی بیماری

اثر آب مغناطیسی و ظرفیت جذب اسید (ABC)
اقلام خوراکی و نوع جیره بر قابلیت هضم مواد مغذی، هیستومورفولوژی روده، ترکیبات خون و عملکرد جوجه  های گوشتی

در پايان پيشنهاد مي‌شود كه از آب مغناطيسي شده با مدت زمان بيشتر و با شدت ميدان‌هاي مغناطيسي مختلف در شرايط ديگر مثلاً آب سخت آزمايش صورت گيرد تا درك بهتر و كاملتري از اثرات ناشناخته اين فرآيند بر جوجه  هاي گوشتي و يا طيور ديگر حاصل شود.
2- بررسي اثر آب سخت مرغداري در شرايط چالش مانند درگيري به بيماري و يا تنش گرمايي توصيه مي-گردد.
3- تعيين
ABC3 خوراك  ها با آب معمولي مغناطيسي شده مي‌تواند داده‌هاي جديد و قابل مقايسه با نتايج فعلي را به ما بدهد.
4- انجام آزمايشي مشابه آزمايش سوم با اسيدهاي آلي ديگر و آنزيم  هاي فيتاز يا زايلاناز توصيه مي  شود. همچنين از آنجايي كه اسیدهای آلی به حالت ترکیبی در محصولات تجاری جدید و یا عمل  آوری شده مثلاً به صورت پوشش  دار براي تاثير و جذب در قسمت  هاي پاييني روده مي  توانند سودمند باشند، بنابراين استفاده از اسيدهاي محافظت شده ممكن است در آزمايشي مشابه نتايج بهتري داشته باشد

اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس‌اسیدی‌لاکتیسی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، بافت‌شناسی و فلور میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی

پیشنهاد می‌شود در آزمایش‌های بعدی از گونه‌های دیگر باکتریایی نیز به صورت اسپری استفاده شود و اثرات استفاده ترکیبی یا جداگانه آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
2- با توجه به نتایج کلی این آزمایش می‌توان اثرات مثبت استفاده‌ی زود هنگام از پروبیوتیک‌ها بر عملکرد جوجه‌های گوشتی را ملاحظه نمود. پیشنهاد می‌شود در آزمایش‌های بعدی جوجه‌ها را در شرایط مختلف تنش‌های معمول در طول حمل از مراکز جوجه‌کشی تا سالن‌های پرورشی و بیماری‌های عفونی رایج در گله‌های پرورشی سطح کشور قرار داد تا بتوان بیشتر و بهتر در مورد زمان و نحوه‌ی استفاده از پروبیوتیک‌ها تصمیم گرفت.
3-  در این آزمایش جیره‌ها بر پایه‌ی ذرت – سویا تهیه شده بود. در کارهای آینده می‌توان از جیره‌های بر پایه‌ی گندم استفاده کرد، تا قابلیت مثبت یا منفی پروبیوتیک‌ها در زمینه‌ی افزایش قابلیت هضم مواد مغذی به طور دقیق‌تر مورد بررسی قرارگیرد.

اثر پروتئین و ليزين قابل هضم جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی روده جوجه های گوشتی سويه راس

 بررسی سطوح پایین تر از توصیه راس 2007 برای اسید آمینه لیزین
2- بررسی تأثیر سطوح پروتئین و لیزین قابل هضم  بر بخش  های دیگر روده کوچک (دئودنوم و ایلئوم)
3- بررسی تأثیر پروتئین و لیزین قابل هضم در سنین بالاتر(رشدو پایانی)

اثر زمان برداشت یونجه اوایل غنچه دهی با نسبت های مختلف علوفه به کنسانتره بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین در اوایل شیردهی

بررسي تعيين مرحله و زمان چيدن مناسب برای هر واریته در هر منطقه در كشور به دليل تنوع آب و هوايي و تأثير مهم اين فاكتور بر كيفيت علوفه برای انتخاب بهترین واریته و بهترین مرحله رشد
اثر جیره های حاوی سطوح بالای علوفه (یونجه) در آزمایشات طولانی مدت بر عملکرد تولید، تولید مثلی و سلامت حیوان
اثر یونجه های با
RVF مختلف بر عملکرد گاوهای شیری و انتخاب بهترین RVF بر تغذیه در اوایل شیردهی در شرایط ایران

اثر سطوح مختلف عصاره رازيانه و ويتامين D3 بر عملکرد مرغهاي مادر گوشتي پس از تولک بري

این آزمایش می تواند در مرغهای غیر تولکی، مرغهای تخمگذار و همچنین جوجه های گوشتی برای اثبات اثرات مفید تکرار شود.
2- آزمایشی جهت بررسی بیان ژن پروتئین باند کننده کلسیم و گیرنده های استروژنی در روده و غدد پوسته ساز طراحی شود.
3- اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد.

اثر عصاره هیدروالکلی ریشه بوزیدان (Withania somnifera) و ویتامین D3 بر عملکرد، پاسخ ایمنی، مورفولوژی استخوان و بافت شناسی روده جوجه های گوشتی

 پیشنهاد می گردد که عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان برای تعیین مقادیر کمی ترکیبات موثره آن و به ویژه ویتانولیدهای شبه استروژنی که نقشی مهم در فرآیند ابقای کلسیم، کلسیمی شدن استخوان و استحکام آن دارند مورد آنالیز قرار گیرد. متاسفانه در این آزمایشات به دلیل عدم دسترسی به نمونه های استاندارد ویتانولید خالص و همچنین هزینه های بالا این امر میسر نگردید.
2- پیشنهاد می گردد قسمتهای دیگر گیاه به ویژه برگ در آزمایشات دیگری جهت مقایسه با ریشه بررسی شود.
3- . پیشنهاد می گردد محققان رشته بیوتکنولوژی گیاهی با استفاده از تکنیکهای مولکولی و کشت بافت اقدام به اصلاح واریته های گیاه بوزیدان کنند تا واریته ای ایجاد شود که ترکیبات موثره بیشتری از قبیل ویتانولیدها داشته باشد.
4- پیشنهاد می گردد گیاه بوزیدان در سطح وسیع کشت و عصاره آن طی فرآیندهای کاملا مکانیزه استخراج گردد تا بتوان به لحاظ اقتصادی از اثرات مفید آن در جلوگیری از استئوپروسیز و ناهنجاریهای اسکلتی طیور استفاده کرد.
5- پیشنهاد می گردد اثرات مفید این عصاره برای درمان استئوپروسیز در انسان و به ویژه زنان میانسال و سالخورده که به دلیل یائسگی از معضل پوکی استخوان رنج میبرند و همچنین برخی بیماران کلیوی که تولید کلسیتریول در آنها با مشکل مواجه است بطور گسترده بررسی گردد.
6- نتایج این آزمایش نشان داد که در صورت استفاده از مکمل عصاره هیدروالکلی بوزیدان می توان در استفاده از مکمل های معدنی از قبیل دی کلسیم فسفات و کربنات کلسیم در جیره غذایی جوجه های گوشتی صرفه جویی کرد. بطوریکه با وجود کاهش 30 درصدی کلسیم و مکمل سازی عصاره استخوان از میزان ابقای کلسیم و استحکام مناسبی برخوردار است. همان طور که میدانیم دفع کلسیم و به ویژه فسفر بصورت فیتاته مشکلات و آلودگیهای زیست محیطی از قبیل آلودگی کود طیور، خاک و بالاخره رسوب در دریاها و اقیانوسها و رشد جلبکهای مضر که تهدیدی برای حیات آبزیان هستند را در پی دارد.
7- پیشنهاد می گردد تا افزایش یا عدم افزایش بیان ژن کالبیندین که خود از پروتئینهای واسط بسیار مهم در انتقال کلسیم از روده می باشد و همچنین میزان کلسیتریول سرم خون نیز اندازه گیری شوند.اثر محافظتی عصاره گل همیشه‌بهار بر کبد جوجه‌های گوشتی درگیر شده با تتراکلریدکربن

 جایگزین نمودن عصاره گل همیشه  بهار با ماده مؤثره آن (فلاوونویید) در جیره توصیه می  شود، که در این صورت احتمال مشاهده اثرات دقیق  تر بر فاکتورهای مورد بررسی وجود دارد.
2- تلفیق نمودن عصاره  ی این گیاه با عصاره  ی گیاهانی مانند زردچوبه، کنگرفرنگی و ... که اثرات محافظت کبدی آن  ها در آزمایشات مشاهده شده است، برای بهتر نتیجه گرفتن از اثرات درمانی گیاهان دارویی.
3- اضافه نمودن تیماری که غلظتی از عصاره  ی گل همیشه  بهار را به  تنهایی و بدون تتراکلریدکربن داشته باشد.

اثرات پلی اتیلن گلیکول و مخمر ساکارومایسیز سرویسیه برخصوصیات تخمیری شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره های حاوی محصولات فرعی پسته در گوسفندان بلوچی

 استفاده از سطوح مختلف پلي اتيلن گلايكول به منظور دست يابي به بهترين عملكرد.
2) استفاده از سطوح مختلف مخمر به منظور دست يابي به بهترين عملكرد.
3) استفاده از روشهاي مختلف تانن زدايي محصولات فرعي پسته  و مقايسه آنها
4) بررسي اثرات ساير تركيبات ثانويه مثل ساپونين و آلكالوئيدها بر سلامت و كيفيت محصولات توليدي نشخواركنندگان
5) استفاده از سطوح بسيار متفاوت و بيشتر پوسته پسته به منظور دست يابي به اثرات تانن بر سلامت و سيستم ايمني حيوان

ارزیابی استفاده از دانه کتان اکسترود شده در تغذیه بلدرچین تجارتی سویه سفید انگلیسی (English White)

فرآیند اکستروژن سبب بهبود عملکرد تولیدی, شاخص های کیفی تخم و جوجه در آوری در بلدرچین های تخمگذار می گردد. پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی از سطوح بالاتر کتان اکسترود شده به همراه ویتامین E در جیره های طیور استفاده گردد. همچنین می توان  از دماهای مختلف برای فرآیند اکستروژن استفاده کرد. پیشنهاد می شود که از کتان اکسترود شده در تغذیه سایر گونه های طیور مورد مطالعه و بررسی نیز  قرار گیرد.  کتان اکسترود  بدلیل غنی بودن امگا3 نقش مهمی در متابولیسم بدن و تولید ایفا می کند از این رو پیشنهاد می شود  که اثر سطوح مختلف دانه کتان اکسترود شده را بر روی پروفیل اسیدهای چرب خون و همچنین اندازه گیری پروفیل اسید چرب موجود در  تخم و گوشت در سایر گونه های طیور مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. هنگام بررسی استفاده از سطوح مختلف دانه کتان اکسترود شده می توان تاثیر آن را بر روی اندام های مختلف دستگاه گوارش بررسی کرد. در مطالعات آتی پیشنهاد می شود که از دانه کتان با فرآیندهای متفاوت از قبیل اکستروژن,پلت, برشته کردن, خرد شده بر صفات عملکردی و تولیدی سایر گونه های طیور نیز مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد.

انتقال ژن به سلول های بنیادی اسپرماتوگونی (SSC) بز با استفاده از حامل های ویروسی

نشانگرهای مختلف دیگری جهت خالص سازی هر چه بیشتر سلول‌های اسپرماتوگونی تمایز نیافته گونه بز استفاده شود تا میزان خالص سازی بیشتر شود.
2- نشانگرهای بیشتری جهت بررسی میزان خالص سازی این سلول‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
3- تیتر ویروس برای انتقال ژن به سلول‌های خالص سازی شده تا حد امکان بیشتر شود.
4- از روش‌های جدید انتقال ژن که دارای بازدهی بالاتری نسبت به وکتورهای ویروسی هستند استفاده گردد.
5- سلول‌های خالص سازی شده پس از انتقال ژن، به بیضه بز گیرنده منتقل شود و میزان کلونی زایی این سلول‌ها در بیضه بز مورد بررسی قرار گیرد.
6- پس از تولید اسپرم، اسپرم‌ها جهت میزان تراریخت بودن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بررسی  تاثیر ساپونین و تانن بر تخمیر و بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب شکمبه در شرایط برون تنی و الگوی اسید های چرب ماهیچه  longissimus dorsiبره های نر بلوچی

استفاده از روشهای مخلتف استخراج ساپونین و مقایسه تاثیر آنها در دامها پیشنهاد می گردد.
ب‌- بخشی از خوراک دامها با گیاهان دارای ساپونین جایگزین شود.
ت‌- استفاده از سطوح متفاوت ساپونین به منظور دست یابی به اثرات ساپونین بر سلامت و سیستم ایمنی حیوان
ث‌- استفاده از ساپونین توام با تانن در سطوح مختلف در شرایط
in vivo و بررسی فاکتورهای تخمیری، عملکردی و ایمنی حیوان
ج‌- بررسی دقیق تر آنزیم های کبدی، متابولیتهای ایمنی خون به منظور تعیین اثرات ساپونین و تانن بر فعالیت کبد
ح‌- بررسی دقیق تر جمعیت و گونه پروتوزوآ با استفاده از تکنیک های ملکولی به دلیل تاثیر همکوشی آنها با باکتریها بر فرآیند بیوهیدروژناسیون شکمبه و نگهداری حدواسط های بیوهیدروژناسیون در سلولهای خود
خ‌- اندازه گیری فعالیت آنزیم دلتا-9-دسچوراز و مقایسه بیان این آنزیم در ماهیچه به دلیل نقش ویژه آن در تبدیل اسیدهای چرب اشباع به اسیدهای چرب غیر اشباع (
MUFA) و افزایش اسید واکسنیک و CLA در محصولات نشخوارکنندگان

بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرددار قابل هضم جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی روده کوچک (ژژنوم) جوجه های گوشتی

 بررسی سطوح پایین تر از توصیه راس  2007 برای اسیدهای آمینه گوگرد دار
2- بررسی تأثیر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم بر بخش های دیگر روده کوچک (دئودنوم و ایلئوم)

بررسی اثرات مکمل ال-گلوتامين بر عملکرد، توسعه رودۀ ‌کوچک و پاسخ‌های ايمنی جوجه‌های گوشتی

  استفاده از مکمل گلوتامين هنگام بروز چالش‌های ايمونولوژيکی در جوجه‌های گوشتی و تعيين مقدار مورد نياز آن در مواجهه با آنتي‌ژن‌های گوناگون
2.  مقايسه استفاده از مکمل گلوتامين در دوره‌های مختلف زمانی ابتدای دوره پرورش (مثلاً به مدت 7‌، 14 و 21 روز) و ارزيابی تأثير آن بر عملکرد، توسعه دستگاه گوارش و سيستم ايمنی
3.  بررسی کاربرد مکمل گلوتامين در تغذيه داخل تخم‌مرغی
4.  ارزيابی استفاده از مکمل گلوتامين در شرايط مختلف تنش گرمايي به تنهايي يا به همراه سطوح افزايش يافته ترکيبات آنتی‌اکسيدانی مانند ويتامين‌ها
5.  بررسی استفاده هم‌زمان از گلوتامين و ساير مکمل‌های اسيد آمينه‌ایِ مؤثر در تقويت پاسخ‌های ايمنی مانند آرژنين، هنگام بروز چالش‌های ايمونولوژيکی

بررسی بیوانفورماتیکی اریبی کدون در چرخه های متابولیکی گاو شیری

با توجه به تجزیه و تحلیلهای انجام شده، صحت پیش‌فرض اولیه تایید می‌گردد اما باید آزمایشات میکروآرایه در مورد میزان بیان ژن در بافت‌های مختلف بدن صورت بگیرد تا بتوان نتیجه‌گیری قاطع در مورد اریبی کدون در چرخه  های متابولیکی گاو و سایر موجودات گرفت. اگر بتوان بطور قاطع مطرح کرد که هر گونه حیوانی از کدام کدون مترادف خاص در چرخه  های متابولیکی استفاده می  کند، می  توان یکی از پایه  های انتخاب ژنتیکی را بر پایه کدون  های ژنتیکی بنا نمود.

بررسی و مقایسه اثرات آنزیم فیتاز تجارتی ایرانی و خارجی بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه  های خون جوجه  های گوشتی

  استفاده از سطوح مختلف آنزیم فیتاز برای تعیین سطح مطلوب این آنزیم درجیره جوجه  های گوشتی.
2. مطالعه اثر آنزیم فیتاز بر عملکرد جوجه  های گوشتی و فراهمی مواد معدنی مانند فسفر و کلسیم در جیره  های بر پایه غلات مختلف.
3. بررسی آنزیم توانایی فیتاز آزمایش شده در تأمین نیاز فسفر و قابلیت هضم چربی، پروتئین و فسفر در جوجه  های گوشتی در شرایط استرس حرارتی .
4. بررسی تأثیر آنزیم فیتاز برقابلیت زیست فراهمی اسیدهای آمینه در جیره جوجه  های گوشتی .
5. بررسی اثر نسبت  های مختلف کلسیم به فسفر جیره بر کارایی آنزیم فیتاز در طیور.

تأثیر عصاره برگ زیتون (Olea europaea  L.)و روغن کنجد (Sesamum indicum L.)  در جیره بر عملکرد، وضعیت آنتی‌کسیدانی و مورفولوژی روده جوجه‌های گوشتی
 قبل و تحت تنش  گرمایی

 با توجه به وجود ترکیبات پلی  فنلی موجود در برگ زیتون و مشاهده اثرات مثبت استفاده از آن بر عملکرد و برخی از فراسنجه  های خونی جوجه  های گوشتی، پیشنهاد می  شود در آزمایشات بعدی اثرات گنجاندن سطوح مختلف پودر برگ زیتون در جیره جوجه  های گوشتی قبل و بعد از تنش گرمایی بررسی شود.
 با توجه به عدم مشاهده اثرات مثبت استفاده از عصاره برگ زیتون در سطح 400 میلی  گرم در کیلوگرم جیره جوجه  های گوشتی تحت تنش گرمایی بر عملکرد و قابلیت هضم اجزای جیره، توصیه می  شود در آزمایشات تکمیلی اثرات چندین سطح پایین  تر از 400 میلی  گرم در کیلوگرم عصاره در جیره مورد ارزیابی قرار گیرد، تا سطح بهینه تأثیرگذار با دقت بیشتری تعیین شود.
 بررسی امکان استفاده از روغن کنجد و یا عصاره برگ زیتون در جیره جوجه  های گوشتی و مرغان تخم  گذار به  منظور کاهش کلسترول و افزایش پتانسیل آنتی  اکسیدانی و در نتیجه امکان افزایش زمان ماندگاری محصولات تولیدی شامل گوشت و تخم مرغ به  منظور حفاظت از تجمع اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه (از جمله اسیدهای چرب امگا-3 ) در ترکیب لاشه و زرده تخم مرغ.
 با توجه به نقش مهم پروتئین  های شوک
HSP در ثبات محیط داخلی و بقای سلول  های تحت استرس، بررسی اثرات استفاده از روغن کنجد، عصاره و یا پودر برگ زیتون بر بیان پروتئین HSP-70 پیشنهاد می  شود.
 بررسی خصوصیات آنتی  باکتریال برون تنی پودر و عصاره برگ زیتون و همچنین تأثیر آن بر جمعیت میکروب های مفید روده پیشنهاد می  شود.

تاثیر فرآوری شیمیایی سه رقم دانه‌ی جو بر ویژگی‌های تخميرشكمبه‌اي و تولید پروتئین میکروبی در شرایط برون تنی

بررسی عملکرد تولیدی دانه‌های جو فرآوری شده با روش‌های شیمیایی در گاوهای شیرده و گوساله‌های پرواری.
2- با استفاده از این روش‌های آزمایشگاهی می‌توان دامنه‌ی وسیع‌تری از دانه‌های جو بر اساس واریته و اقلیم و همچنین عمل‌آوری فیزیکی و شیمیایی تواماً مورد ارزیابی قرار داد.
3- بررسی کارایی انرژی دانه‌های جو فرآوری شده با روش‌های شیمیایی در شرایط برون تنی و درون تنی به لحاظ تولید
ATP و اسکلت کربنی قابل اتصال برای تولید پروتئین میکروبی.

تعیین اثرات ضداکسیدان‌های پوست و عصاره‌ پوست انار در  جیره‌های حاوی روغن ماهی بر عملکرد، سیستم ایمنی و آنزیم-های  آنتی‌اکسیدانی در جوجه های گوشتی

جهت بررسی اثرات هم  کوشی α-توکوفرول استات و عصاره پوست انار، بطور همزمان در طیور گوشتی انجام گیرد.
- بررسی اسانس  های پوست انار (استاندارد) و اسید گالیک در مقایسه با عصاره   در طیور گوشتی انجام گیرد.
- سطوح مختلف روغن ماهی و جیره  های حاوی منابع دیگر اسیدهای چرب امگا-3  مانند کتان و کانولا جهت ارزیابی قدرت آنتی اکسیدانی عصاره پوست انار در طیور گوشتی مورد بررسی قرار گیرد.
- بررسی درصد خنثی  سازی رادیکال
DPPH و شاخص TBA در طول مدت زمان بیشتری از دوره نگهداری در یخچال مورد بررسی قرار گیرد.
- ترکیبات فرار حاصل از اکسیداسیون اسیدهای چرب روغن ماهی مانند پروکسی  ها جهت ارزیابی بو و طعم روغن ماهی در گوشت مورد بررسی قرار گیرد.

تعیین توالی و آنالیزهای بیوانفورماتیکی بخشی از پروموتور ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دو کوهان ایران

 در بررسی انجام شده به علت عدم وجود رکوردهای فنوتیپی امکان برقراری ارتباط بین هاپلوتیپ های مشاهده شده و صفات وجود نداشت. پیشنهاد می شود که رکوردگیری های کمی جهت مرتبط کردن با هاپلوتایپ ها صورت گیرد تا اثر ژنوتیپ ها مشخص شود و در صورت معنی دار بودن در برنامه های اصلاح نژادی مورد استفاده قرار گیرد.
2- به دلیل مشاهده شدن یک جهش در ناحیه ی پروتئین بایندینگ و تاثیر این ناحیه بر ترجمه ژن پیشنهاد می شود با برقراری ارتباط بین این جهش و و تولید پروتئین بتا کازئین میزان تاثیر آن برآورد شود.

تعیین ساختارهای مولکولی پروتئین و کربوهیدرات انواع مختلف غلات با استفاده از روش طیف سنجی مولکولی FT/IR و ارتباط آنها با فراسنجه های متابولیکی پروتئین تخمین زده شده با استفاده از مدلهای  DVE/OEBو NRC


 بررسی ساختار مولکولی ترکیبات شیمیایی سایر غلات و ارتباط آنها با ارزش تغذیه ای و قابلیت دسترسی مواد مغذی
2- بررسی تاثیر فرآوری غلات بر ساختار مولکولی پروتئین و کربوهیدرات غلات و ارتباط آنها با ارزش تغذیه ای و قابلیت دسترسی مواد مغذی
3- بررسی ساختار مولکولی غلات با استفاده از مارکرهای مولکولی و مقایسه نتایج به دست آمده با نتایج
FTIR
4- بررسی تاثیر زمان برداشت، شرایط آب و هوا، بلوغ دانه و نوع رقم بر ساختار مولکولی ترکیبات شیمیایی غلات
5- بررسی ساختار مولکولی ترکیبات شیمیایی در منابع پروتئینی، چربی و فیبری و تاثیر فرآوری بر ساختار مولکولی ترکیبات شیمیایی آنها و ارتباط آنها با قابلیت دسترسی پروتئین در نشخوارکنندگان و حتی تک معده ایها

تعیین ظرفیت و شاخص ارزش بافری برخی از ترکیبات شیمیایی و تأثیر آن بر بار اسیدی جیره های حاوی مقادیر متفاوت یونجه خشک در شرایط برون تنی

 مقایسه مخلوط های بافری یا هریک از بافرهای شیمیایی به منظور حصول به بهترین نتیجه در ارتباط با pH ، ارزش اسیدزایی و ناپدید شدن ماده خشک
2- تأثیر مخلوط های بافری بر سنتز پروتئین میکروبی در شرایط کشت برون تنی
3- تأثیر مخلوط های بافری بر ترکیب گاز و متابولیت های تولید شده در محیط کشت برون تنی

تغییر بیان آندوژن ژن ساکس2 در سلول های فیبروبلاست گاوی با استفاده از تال افکتورها

 در این مطالعه افزایش بیان ژن ساکس2 گاوی بوسیله آنالیز کمی بیان ژن در سطح mRNA نشان داده شد. با این حال اندازه  گیری میزان تغییر بیان ژن  ها در سطح پروتئین با تکنیک وسترن بلات و یا رنگ آمیزی ایمنوهیستوکیمیستری می  تواند دلیل محکم  تری جهت نشان دادن تغییر بیان ژن باشد و لذا پیشنهاد می شود در مطالعات آینده تغییر بیان ژن هدف در سطح پروتئین نیز در دستور کار قرار گیرد.
2. از آنجایی که ساکس2 یک فاکتور نسخه  برداری است که در یک شبکه پیچیده در درون سلول فعالیت می  کند، لذا پیشنهاد می  شود اثر افزایش بیان آن را بر روی دیگر ژن  ها نیز بررسی نمود. به عنوان مثال میزان بیان دیگر فاکتورهای موثر در پرتوانی مانند آکت4 و نانوگ می  توانند در اثر افزایش بیان اعمال شده در ژن ساکس2 تحت تأثیر قرار گیرند.
3. هر چند تاکنون مناطق حساس به
DNase در سلول  های حیوانات مزرعه  ای مورد بررسی قرار نگرفته  اند، اما با در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی در آینده می  توان تال افکتورهایی برای هدف-گیری موثر این مناطق ژنوم تولید نمود و در نتیجه کارایی تال افکتورها در تغییر بیان ژن افزایش یابد. بررسی این مناطق برای لاین  های سلولی متفاوت در پروژه ENCODE در حال انجام است و نتایج آن به صورت رایگان در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. لذا پیشنهاد می شود در مطالعات آینده در صورت در دسترس بودن این اطلاعات، از آنها جهت انتخاب مناطق هدف تال افکتورها استفاده نمود.
4. تاکنون گزارشی مبنی بر تولید سلول  های
iPS با استفاده از القای بیان ژن  ها به صورت اندوژنوس گزارش نشده است. ممکن است در صورت تولید این سلول  ها در آینده با استفاده از این روش  ها، کیفیت این سلول  ها نیز افزایش یابد. لذا پیشنهاد می  گردد علاوه بر ساکس2 ، تال افکتورهای دیگری نیز برای دیگر فاکتورهای موثر در پرتوانی تولید و آزمایش شوند.
5. با توجه به اینکه تعداد زیادی از ژن  هایی که در یک مسیر بیوشیمیایی فعالیت می  کنند دارای جایگاه  های مشابه در مناطق تنظیمی خود هستند، لذا می  توان با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی این مناطق را شناسایی و تال افکتورها را جهت هدف  گیری آن  ها طراحی و تولید نمود. در این صورت ممکن است یک تال افکتور به تنهایی قادر به تحت تأثیر قرار دادن یک سری از ژن  ها و به دنبال آن یک مسیر بیوشیمیایی باشد. به عنوان مثال نشان داده شده است که جایگاه شناسایی ترکیب ساکس2-آکت4 در مناطق تنظیمی یک سری از ژن  های موثر در پرتوانی یکسان است. پیشنهاد می  شود در انتخاب مناطق هدف تال افکتورها به این نکته نیز توجه شود.
6. در مطالعه حاضر از رتروویروس  ها جهت انتقال موثر تال افکتورها استفاده گردید. اما می  توان در مطالعات آینده روش  های نوین دیگری مانند استفاده از پروتئین  های نفوذ کننده در سلول (
CPP: Cell Penetrating Proteins) را مورد آزمایش قرار داد. بدین ترتیب ممکن است بتوان بخش بزرگی از نگرانی  ها در استفاده از سلول  های iPS به علت تغییر ژنتیکی آن  ها در طی پروسه القا و انتقال ویروسی فاکتورهای پرتوانی را پاسخ داد.

تنوع ژنتیکی قطعات زنجیره سبک و سنگین ایمونوگلوبولین Y (IgY) در توده مرغ های بومی خراسان

 همانطور که در شکل (4-25) مشاهد می  شود بیشتر قسمتهای توالی ایمونوگلوبولینY مرغ  های بومی خراسان توالی   یابی شده است  ولی نواحی V_D_J زنجیره سنگین در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفته است(قسمت زرد رنگ) . می  توان با بررسی این نواحی به توالی کامل این   پروتئین دست یافت.
2. بررسی توالی ژنی این پروتئین در توده مرغهای بومی دیگر ایران

تنوع ژنتیکی قطعات زنجیره سبک و سنگین ایمونوگلوبولین Y (IgY) در توده مرغ های بومی آذربایجان غربی

 با توجه به اینکه در این تحقیق نواحی VJC زنجیره سبک به طور کامل و ناحیه C زنجیره سنگین تعیین توالی و مورد مطالعه قرار گرفت.پیشنهاد می شود جهت داشتن کل ژنوم ایمونوگلوبولین Y نواحی VDJ زنجیره سنگین هم تعیین توالی شود.
2- تهیه نقشه ژنتیکی ایمونوگلوبولین
Y در سایر مرغ های بومی کشور جهت مقایسه نواحی CDR.

مقایسه الگوریتم‌های متفاوت تخمین داده‌های گمشده در مجموعه داده‌های آزمایش‌های ریزآرایهcDNA  با شرایط گوناگون

 بدلیل مشکلات تکنولوژی ریزآرایه‌های cDNA و کاستی‌های آن، مطالعات آینده جهت تعیین پروفایل‌های بیان و سایر کاربردهای این تکنولوژی، بهتر است از تکنولوژی ریزآرایه  های الیگونوکلئوتیدی نیز استفاده شود و مقایسات لازم بین این دو تکنولوژی انجام شوند.
 بهتر است روشی برای نرمال کردن داده‌های مختلف با خصوصیات متفاوت داده‌ها بکار رود و قادر باشد اثر خطاهای تکنیکی و بیولوژیکی بوجود آمده در اثر منابع مختلف را با دقت از بین ببرد.
 روش‌هایی مانند
KNN و LLS فاقد الگوریتم  های تعیین کننده کمیتی بهینه برای پارامتر K بر اساس خصوصیات دسته داده‌ها هستند. با توجه به اینکه هر مقدار این پارامتر نتایج مختلفی از دقت را در تخمین به ما می دهد، وجود الگوریتم‌هایی که کمیت مطلوب پارامتر K را برای هر روش پیش بینی کند، ضروری است.
4. الگوریتم
SVR دو مشکل دارد که یکی انتخاب تابع کرنل مناسب و دیگری پیچیدگی

مطالعه شبیه  سازی صحت ارزش اصلاحی و پیشرفت ژنتیکی در صفات آستانه با ارزیابی کلاسیک و ژنومی

ستفاده از روش  های دیگر برای مطالعه صفات آستانه مثل روش  های Bayesian وPartial Least Square  و مقایسه خروجی آنها با نتایج این پژوهش.
2- استفاده از سایر انواع نشانگرها به جای نشانگرهای
SNP.
3- تکرار ارزیابی ژنومی بعد از دو یا سه نسل از آغاز ارزیابی ژنومی برای دستیابی به صحت ارزش اصلاحی مطلوب.
4- انجام برنامه ارزیابی ژنومی با داده  های واقعی و مقایسه نتایج با حالت استفاده از داده  های شبیه  سازی شده.
5- استفاده از سطوح بیشتر و دقیق  تر برای دسته بندی گروه  های فنوتیپی صفات آستانه.
6- مطالعه همبستگی صفات دیگر با صفت آستانه و استفاده از آنها در صورت امکان در صورت وجود همبستگی بالا بین آنها.
7- محاسبه و برآورد دقیق هزینه  ها و اجزای مراحل مختلف ارزیابی ژنومی برای استفاده عملی.

مطالعه چند شکلی تک نوکلئوتیدی و تنوع ساختار ژنومی و پتانسیل کاربرد آن در اصلاح  نژاد گاو

نتایج بدست آمده از انالیز بلوک  های هاپلوتیپی و اندازه موثر جمعیت نشان دهنده خلوص نسبتا بالا در نژاد  های شیری در مقایسه با نژاد  های گوشتی است. کاهش اندازه موثر جمعیت منجر به از دست دادن تنوع ژنتیکی و تثبیت آلل  های نامطلوب در جمعیت و پروش خویشاوندی می  شود. کاهش در اندازه موثر جمعیت به مرز رسیده است که خطرات ناشی از پرورش خویشاوندی جامعه گاو  های هلشتاین و براوون سوئیس را تهدید می  کند. در جمعیت  ها با اندازه موثر کوچک فیدبک مثبت بین اندازه موثر جمعیت و پرورش خویشاوندی خطر انقراض جمعیت  ها را افزایش می  دهد. لذا اتخاذ شیوه  های مدیریتی مناسب برای جلوگیری از این امر لازم به نظر می  رسد.
عدم تعادل لینکاژی در نواحی مختلف ژنوم با یکدیگر بدلیل نرخ نوترکیبی متفاوت، هتروزایگوسیتی، دریفت ژنتیکی و اثر انتخاب متفاوت است (بوهمنوا و همکاران 2010؛ قنبری و همکاران 2010). از این رو با وجود شباهت  های موجود بین نتایج این پژوهش با سایر پژوهش  ها، به نظر می  رسد برای نتیجه  گیری مطمئن  تر درباره تراکم مارکر مورد نیاز برای انجام مطالعات ارتباطی و انتخاب ژنومی، عدم تعادل لینکاژی در کل ژنوم مورد بررسی قرار گیرد زیرا در برخی منابع اثر کروموزوم در سطح عدم تعادل لینکاژی معنی  دار شده است (لوو و همکاران 2012). علاوه بر این بدلیل آشکار بودن اهمیت استفاده از مارکر  های متراکم در پیشرفت برنامه  های اصلاح نژادی پیشنهاد می  شود برای جمعیت گاو  های هلشتاین ایران تعیین ژنوتیپ با چیپ 50 کی صورت گیرد و با توجه به رکورد  های موجود بهترین مدل  های آماری برای انجام مطالعات ارتباطی مدنظر قرار گیرد تا بدینوسیله اصلاح نژاد گاو هلشتاین وارد مرحله جدیدی شود.
در بخش دوم با توجه به محدودیت  های موجود در شناسایی سی.ان.وی  ها با چیپ 50 کی و همینطور الگوریتم  های خوانش سی.ان.وی به نظرمی  رسد نواحی و تعداد سی.ان.وی شناسایی شده بیشتر از این مقدار باشد. از این رو برای شناسایی دقیق  تر پراکندگی این تنوع در سطح ژنوم استفاده از چیپ  های متراکم  تر و تعداد حیوان بیشتر و همچنین تایید با روش آرایه - سی.جی.اچ پیشنهاد می  شود. علاوه بر این به نظر می  رسد با توجه به اهمیت تنوع  های چندشکلی تک نوکلئوتیدی و سی.ان.وی در ژنوم ابداع روش  های برای بررسی همزمان مطالعات ارتباطی هر دو تنوع با صفات مهم اقتصادی نتایج جالبی را حاصل خواهد کرد.

کلونینگ و بیان ژن فیتاز باکتری اشرشیاکلی (appA) در پروکاریوت

پیشنهاد می شود میزان فعالیت آنزیمی پروتئین نوترکیب در PH های مختلف اندازه گیری همچنین کلیه مراحل انجام کار کلونینگ و بیان ژن فیتاز باکتریایی با فیتاز قارچی مقایسه گردد

طراحی سیستم‌های مجازی بیان اسیدآمینه‌ی تریپتوفان دراشرشیا کلی  با روش‌های  InSilico

 افزایش حجم نمونه مورد مطالعه به منظور افزایش دقت محاسبات
2) ایجاد مدل های حد واسط و یا با سطوح پارامتری متنوع تر برای آشکار نمودن پتانسیل های نهفته
3) ایجاد یک مدل معیار تایید شده به منظور مقایسه نتایج پیش بینی شده و بهینه سازی نحوه امتیاز دهی جهت کاهش سطح خطای محاسبات
4) بررسی آزمایشگاهی نتایج بدست امده جهت تایید و بهینه سازی مدل.

بررسی جنبه‌های بیماری‌زایی و تنوع ژنتیکی (Fon) Fusarium oxysporum f.sp. niveum عامل پژمردگی آوندی هندوانه در استان خراسان رضوی

بررسی دقیق تر در مورد نژادهای بیمارگر در ایران و استان خراسان رضوی.
2-  مقایسه و بررسی بیشتر بین جمعیت های بیمارگر داخل و خارج استان.
3- استفاده از سایر ارقام مقاوم تجاری جهت مدیریت بهتر بیماری.
4-  جایگزینی و یا اصلاح ژنوتیپ های بومی حساس به بیماری.
5- آموزش و ترویج روش‌های مدیریتی بیماری به کشاورزان و تولید‌کنندگان.

ارزیابی ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه سیلو شدهKochia scoparia به روش آزمایشگاهی

با توجه به کمبود علوفه و منابع آبی در کشور ایران، می توان از گیاه هالوفیت کوشیا در تغذیه دام استفاده کرد.
2- با توجه به این که کوشیا در مراحل مختلف رشد فیزیولوژیکی دارای ترکیب مواد مغذی مختلف است، بهتر است در مراحل مختلف برداشت و ترکیبات آن مشخص شود تا بهترین مرحله از نظر غنی بودن ترکیبات مغذی مشخص شود.
3- کوشیای رشد یافته در مناطق و خاک های مختلف دارای ترکیبات مغذی متفاوتی است، که با تعیین ترکیبات مغذی می توان بهترین واریته را برای تغذیه دام انتخاب نمود.
4- به دلیل وجود ترکیات ضد تغذیه ای همچون نیترات ها، آلکالوئید ها و اکسالات ها در کوشیا در صورت مصرف به عنوان خوراک دام باید دقت زیادی شود و تلاش جهت کاهش این ترکیبات صورت گیرد.
5- با توجه به ترکیبات گیاه کوشیا و مولفه های تعیین شده در این آزمایش می توان نتیجه گیری کرد که کوشیا می تواند به عنوان جای گزین مناسبی برای تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد.
6-باتوجه به نتایج این مطالعه سیلوی گیاه کوشیا عمل آوری شده با یک درصد اسید سولفوریک و سیلوی عمل آوری شده با یک درصد اوره از سایر سیلوها دارای ارزش غذایی بالاتری بودند.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

عنوان

پیشنهادات پژوهش

بررسی اثرات ساختار ژنتيکی اسپرم روی کينتيک تکوين و بيان ژنهای IGF-II و BAK1 و BCL2-L1 در رويانهاي گاوی توليد شده در شرايط آزمايشگاهي

همبستگي بيان ساير ژنهاي موثر روي تکوين رويان (نظير هورمون رشد و فاکتورهای مربوط به آن و اعضای خانواده BCL2) با قابليت زنده ماني رويان
2-  همبستگي بين سطح بيان
IGF-II با ساير فاکتورهاي کنترل کننده آپوپتوزيس در بلاستوسيست
3-  همبستگي بين فاکتورهاي کنترل کننده آپوپتوزيس و شدت وقوع آپوپتوزيس در رويان
4-  استفاده از لاين هاي خالص و انجام تلاقي هاي برگشتي براي شناسائي عوامل ژنتيکي موثر روي شکل گيري الگوهاي اپي ژنتيکي
5- انتقال رويانها به گيرنده براي ارزيابي اثرات بلندمدت الگوهاي اپي ژنتيکي روي صفات توليدي
6- اثرات تنشهاي محيطي روي قابليت تکوين رويان

پیشگویی ساختار ژنی آنزیم فیتاز قارچی با میزان بیان مطلوب و ساختاری مقاوم به حرارت بر مبنای داده پردازی  های رایانه  ای

در بسیاری از متون بیوانفورماتیک گفته شده که اکثریت مطالعاتinsilico  می  تواند قابلیت اطمینان بیش از 75 درصد داشته باشد اما روشن است که هرگز این مطالعات نمی  توانند جایگزین مطالعات آزمایشگاهی شوند. بنابراین برای جامعیت بخشیدن به این مطالعات انجام مراحل آزمایشگاهی و مطالعات بالینی پس از آن ضروری می  باشد.

اثر افزودن ریشه گیاه باریجه به جیره غذایی بر عملکرد ، جمعیت میکروبی روده و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی

 بررسی اسانس ریشه باریجه و ترکیبات مؤثر آن
2- بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسانس ریشه باریجه در خوراک مصرفی بر عملکرد، جمعیت میکروبی و قابلیت هضم مواد مغذی خوراک در جوجه‌های گوشتی
3- بررسی تأثیر پودر ریشه باریجه بر پاسخ های ایمنی و رشد پرزهای روده جوجه‌های گوشتی.
4- بررسی تأثیر استفاده از پودر ریشه باریجه در مقایسه با اثر پروبیوتیک‌ها و پری بیوتیک‌ها بر عملکرد و جمعیت میکروبی جوجه‌های گوشتی.
5- افزودن مواد تلخ مزه به تیمار شاهد مثبت.

  اثر آنزیم و محرك‌های رشد بر ايمني، توسعه دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذيه شده با جيره گندم- سويا

 استفاده از سطوح مختلف آنزيم و يا محرک‌های رشد در مقايسه با اين تحقيق
2) استفاده از روش‌های ديگر مصرف (اسپري و يا آشاميدني) آنزيم و يا محرک‌های رشد در مقايسه با اين تحقيق
3) مصرف آنزيم و يا محرک‌های رشد در جيره‌های گندم- سويا در مقايسه با جيره‌های ذرت- سويا
4) مصرف آنزيم و يا محرک‌های رشد در شرايط بستر در مقايسه با شرايط قفس
5) استفاده از سطوح مختلف گندم
6) استفاده از واريته‌های مختلف گندم
7) استفاده از سويه‌های مختلف پروبیوتیک
8) استفاده از آنزيم و يا محرک‌های رشد در جنس‌های مختلف (نر و ماده)

اثر تانن موجود در پوست پسته بر ویژگی‌های تخمیر شکمبه‌ای و جمعیت باکتریهای تجزیه کننده سلولز در شرایط برون تنی و گوسفند بلوچی

در آزمایشات بعدی بهتر است بر روی استفاده از عوامل باند کننده تانن مثل  PEG تمرکز شود تا به خوبی اثرات تانن بر جمعیت باکتری‌های متصل به دیواره سلولی و تجزیه‌پذیری منابع مختلف خوراکی مشخص شود. همچنین بهتر است در آزمایشات بعدی جمعیت باکتری‌های تجزیه کننده پروتئین و پروتوزوآ نیز همراه با باکتری‌های تجزیه کننده سلولز مورد توجه قرار بگیرند تا مکانیسم عملکرد تانن در شکمبه و همچنین اثرات متقابل این میکروارگانیسم‌ها با هم مشخص شود. همچنین استفاده از عصاره‌های خالص تانن به درک بهتر اثرات تانن بر میکروارگانیسم‌های شکمبه در شرایط درون تنی کمک می‌کند.

تأثیر دانه‌ی سویای برشته شده در جیره‌های غذایی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی نر

بررسی تأثیر دماها و روش‌های مختلف برشته کردن دانه سویا بر عملکرد و پارامترهای خونی جوجه‌های گوشتی
2. مطالعه تأثیر سطوح دیگر دانه سویای برشته شده در جیره بر عملکرد و پارامترهای خونی جوجه‌های گوشتی
3. مقایسه استفاده از دانه سویای برشته شده با سایر روش‌های فرآوری دانه سویا
4. مطالعه شرایط متفاوت نگهداری دانه‌های روغنی و تأثیر آن بر وقوع اکسیداسیون چربی‌ها و عملکرد جوجه‌های گوشتی

اثر ساپونین بر تخمیر شکمبه و عملکرد نشخوارکنندگان کوچک 

استفاده  ی سطوحی از  ساپونین که از توان خنثی سازی باکتری  های شکمبه بیشتر باشد و بتواند عملکرد حیوان را بهبود بخشد.
- بررسی همزمان فراسنجه  های تخمیری و جمعیت میکروبی شکمبه به منظور درک بهتر اثر ساپونین و  تحلیل بهتر داده  ها
- استفاده از ساپونین در مراحل فیزیولوژیکی که نیاز دام به پروتئین بیشتر است تا اثر ساپونین بر افزایش بازده استفاده از نیتروژن بهتر مشخص گردد.
- استفاده از ساپونین به همراه برخی از گیرنده  های هیدروژن (مانند اسیدهای چرب غیر اشباع) به منظور اثر بر تولید متان

اثر سطوح مختلف آرژینین و پروتئين قابل هضم در جيره  هاي داراي نسبت ايده  آل اسيدهاي آمينه بر عملكرد، صفات لاشه و فراسنجه  های سرم خون جوجه‌هاي گوشتي

 بررسی تأثیر سطوح متفاوت پروتئین و آرژینین قابل هضم دارای نسبت اسیدهای آمینه ایده  آل شامل: IICP (Illinoise Ideal Chick Protein)، Feedstuff،  RPAN( Rhone Poulec Animal Nutrition)و مقایسه آنها با نسبت اسیدهای آمینه ایده  آل توصیه شده توسط شرکت راس (2009)
2- بررسی تأثیر پروتئین و آرژینین قابل هضم در سنین بالاتر( دوره رشد و پایانی)
3- بررسی تأثیر سطوح متفاوت پروتئین قابل هضم به ترتیب بالاتر و پایین  تر از 20 و 18 درصد
4- اعمال تیمار شاهد بین سطوح پروتئین قابل هضم دارای آرژینین قابل هضم که این تیمار شاهد به صورت پروتئین خام دارای آرژینین کل تنظیم شده باشد.
5- بررسی تأثیر سطوح متفاوت پروتئین و آرژینین قابل هضم بر بافت شناسی روده کوچک
6- اندازه  گیری نیتروژن دفعی

اثرات افزودن اسيدهاي چرب اُمگا-3 و اُمگا-3،6،9 به رقيق كننده بر خصوصيات اسپرم گاو طي نگهداري در شرايط
سرما (
C°5) و انجماد (C°196-)

 با توجه به يافته‌هاي اين تحقيق مشخص شد که استفاده از يک ترکيب هيدروفوبيک حلال اجتناب ناپذير است. از آنجايي که پلي اتيلن گليکول داراي اثرات حمايتي در برابر فرآيند سرد شدن و انجماد است پيشنهاد مي شود درصدي از سهم گليسرول کاهش يابد تا مجموع درصد گليسرول و پلي اتيلن گليکول از 9 درصد تجاوز نکند.
2- هر چند در اين مطالعه مقايسه بين دو حلال يعني پلي اتيلن گليکول و
DMSO انجام شد و گزينه بهتر يعني پلي اتيلن گليکول انتخاب گرديد؛ با اين وجود با توجه به تنوع حلال هاي موجود پيشنهاد مي شود باز هم تلاش بيشتري براي يافتن حلال بهتر و با اثرات مخرب کمتر انجام شود.
3- در اين مطالعه غلظت 1، 5/2 و 5 درصد اسيدهاي چرب غير اشباع استفاده شد. با توجه به يافته‌هاي مطالعات مختلف در خصوص اثرات مخرب اين ترکيبات، در صورتي که در غلظت‌هاي بالا استفاده شوند، پيشنهاد مي‌شود غلظت‌هاي کمتر نيز مورد آزمايش قرار گيرند. اين نکته در مورد اسيدهاي چرب غيراشباع اُمگا-6 از اهميت ويژه‌اي برخوردار است چرا که اين ترکيبات معمولاً در شرايط تغذيه‌اي حيوانات غلظت قابل توجهي دارند به‌طوري‌که نسبت مورد نياز 1 به 1 تا حداکثر 1 به 4 توصيه شده               (اُمگا-3 به اُمگا-6) را به نسبت 1 به 10 افزايش مي‌دهد.
4- بر اساس مطالعات مختلف مشخص شده است که در صورت استفاده خوراکي از اسيدهاي چرب غيراشباع امکان ورود اين ترکيبات به غشاي اسپرم در طي روند اسپرماتوژنز و افزايش سياليت آن ميسر است و همچنين اين ترکيبات با تأثير بر روند توليد هورمون‌هاي استروئيدي کيفيت و کميت روند اسپرماتوژنز را تقويت مي‌کنند. هر چند در تمام اين مطالعاتي که در گونه‌هاي مختلف انجام شده افزايش کيفيت و کميت اسپرم تازه مورد تأييد قرار گرفته است اما در اکثر موارد در خصوص مقاومت اسپرم‌ها در برابر انجماد و سرما بهبود قابل توجهي مشاهده نشده و چه بسا در برخي موارد اثرات معکوس نيز ديده شده است. ليکن با توجه با اختلافات قابل توجه در ترکيبات اسپرم گونه‌هاي مختلف و بويژه در ترکيبات غشاي اسپرم، توصيه مي‌شود از اين اسيدهاي چرب غيراشباع با غلظت‌هاي مختلف و انواع متنوع آنها در جيره گاو نر استفاده شود و اثرات آن بر روي کيفيت و کميت مني مورد مطالعه قرار گيرد. اين نکته نيز قابل ذکر است که با عنايت به فرآيند بيوهيدروژناسيون در شكمبه حيوان نکات لازم محافظتي براي انتقال اسيدهاي چرب غيراشباع به روده و جذب آنها مدنظر قرار گيرد.
5- از آنجايي که اسيدهاي چرب غيراشباع با افزايش سياليت غشاي اسپرم، مي‌توانند آنرا در برابر سرما و انجماد محافظت نمايند ولي به دليل اکسيده شدن مي‌توانند عوارض جدي را به دنبال داشته باشند. لذا توصيه مي‌شود مطالعه‌اي براي يافتن غلظت هاي مناسب و همچنين استفاده همزمان از ترکيبات آنتي اکسيدان از قبيل ويتامين
E انجام شود.

اثرات بیولوژیکی عصاره هیدروالکلی گل راعی بر پارامتر های خون، سیستم ایمنی  و بافت شناسی طحال در رت های نر ویستار

بنابراین پیشنهاد می شود از سطح 200 میلی گرم که سمیت کمتری نسبت به 400 میلی گرم دارد، در دام های اهلی استفاده گردد. همچنین لازم است که مطالعات بیشتری با استفاده از منابع مختلف گیاه گل راعی با سطوح متفاوت در دام های اهلی انجام شود تا سطوح مناسب با بیشترین اثر مفید و کمترین میزان سمیت مشخص گردند

   اثرات پودر و عصاره برگ گیاه آلوئه‏ورا بر عملکرد رشد، پارامترهاي خون و سيستم ايمني در جوجه  هاي گوشتي

 بررسی سطوح و اجزای شیمیایی گیاه آلوئه‏ورا بر عملکرد جوجه‏های گوشتی، تخمگذار و ترکیبات تخم مرغ
• بررسی سیستم ایمنی جوجه‏های گوشتی و تخمگذار آلوده به میکروبها دریافت کننده گیاه آلوئه‏ورا در مقایسه با آنتی بیوتیکهای مختلف
• مطالعه اثرات مکمل آلوئه‏ورا بر فعالیت میکروبی و بافت شناسی دستگاه گوارش طیور

اثرات سطوح مختلف عصاره هیدرو-الکلی زنجبیل بر پارامترهای خون و عملکرد تولید مثل در رتهای نر ویستار

استفاده از دوزهای مختلف زنجبیبل و تعیین مناسبترین دوز.
2- استفاده از منابع مختلف زنجبیل مانند پودر، عصاره، روغن و....
3- مطالعه اثرات زنجبیل بر فعالیت های مختلف فیزیولوژیکی دام.
4- مطالعه اثرات زنجبیل بر پارامترهای خون در تعیین اثرات سمی آن.

اثرات عصاره آبی-  الکلی صمغ آنغوزه بر پارامترهای خون، هورمون تستوسترون و هیستولوژی بیضه در رت  های نر ویستار

استفاده از دوزها و منابع متفاوت آنغوزه(عصاره آبی یا آبی-اتانولی)
2- استفاده از دوز آنغوزه در دوره  های متناوب و یا پیوسته در حیوانات مختلف
3-  مطالعه اثرات آنغوزه بر عملکرد و فیزیولوژی سایر دستگاه  های بدن نظیر ایمنی، فعالیت  های گوارشی

اثرات عصاره گیاه مریم گلی بر فراسنجه های خون، سیستم ایمنی و بافت شناسی طحال در رت های نر ویستار

تعیین مکانیسم هایی که خواص درمانی گیاه مریم گلی را مشخص می کند.
2- تعیین فعالیت های بیولوژیکی ترکیبات مریم گلی.
3- اندازه گیری سایتوکین های مانند اینترلوکین ها و اینترفرون ها در بررسی سیستم ایمنی

اثرات عصاره گياهان بومادران شيرازي و یا شنبليله بر پارامترهاي
هماتولوژي و بيوشيميايي خون در بره هاي بلوچي و رتهاي ويستار

 سطوح  پايين تري از عصاره بخشهاي مختلف گياه بومادران در دامهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد
2- به بررسي مواد مؤثره اختصاصي اين گونه و تفاوت آن با گونه‌هاي ديگرپرداخته شود.

اثرات عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر فراسنجه های خون و عملکرد تولید مثلی رت های نر نژاد ویستار

پیشنهاد می شود تا سطوح متفاوت گلبرگ زعفران بر سایر فعالیت های فیزیولوژیکی در تغذیه دام استفاده شود.
2- پیشنهاد می شود عملکرد و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی، تولید مثل و تولید تخم مرغ در جوجه های تخم گذار تحت تاثیر اضافه کردن گلبرگ زعفران بررسی شود
استفاده از ترکیبات گلبرگ زعفران و بررسی مکانیسم اثر آنها بر سایر سیستم های فیزیولوژیکی بدن دام

اثرات مراحل بلوغ و زمان چیدن يونجه بر خصوصیات تخمیرپذيري علف خشک آن و جیره های کاملاً مخلوط به روش برون تني

بررسي تعيين مرحله و زمان چيدن مناسب در هر منطقه در كشور به دليل تنوع آب و هوايي و تأثير مهم اين فاكتور بر كيفيت علوفه
استفاده از نسبت  هاي بالاتر يونجه چيده شده در اوايل غنچه  دهي براي يافتن نسبت مناسب در جيره هاي كاملاً مخلوط تا بتوان از سهم كنسانتره كاسته و جيره ارزانتري به ازاي هر واحد دامي تهيه كرد.
قرار دادن يونجه در مراحل بالاتر بلوغ و در بعدازظهر در جيره، به نظر مي  رسدحضور قندهاي محلول به واسطه چيدن در بعدازظهر در جيره  هاي حاوي يونجه كم كيفيت تر بتواند اثر مثبتي در توليد دام داشته باشد.
مكمل سازي يونجه در مراحل پائين  تر بلوغ با كربوهيدرات  هاي سهل  الهضم در نسبت  ها و از منابع مختلف جهت متعادل ساختن نسبت پروتئين با انرژي قابل تخمير براي بهبود عملكرد ميكروارگانيسم  ها شكمبه.

ارز ش غذايي كاه گندم عمل آوري شده با آمونياك و جايگزيني آن با سيلوي ذرت در جيره تليسه هاي هلشتاين

با  توجه به مقادیر فراوان تولید کاه گندم در كشور و قیمت تمام‌ شده پایین عمل آوری کاه گندم با آمونياك در قیاس با سیلاژ ذرت و نیز عدم بازده ی مطلوب کشت ذرت علوفه ای در بعضی مناطق کشور می توان کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک را جایگزین سیلوی ذرت در جیره تلیسه ها و نیز گاوهای شیری کم تولید و خشک کرد .
2- عمل آوري كاه با آمونياك، سرعت تخمير و در نتيجه نرخ عبور كاه را افزايش مي دهد، از سوي ديگر خاصيت موثر فيزيكي آن بالا  مي باشد، لذا با توجه به اينكه گاوهاي شيري پرتوليد به واسطه تغذيه با مقادير زياد كربوهيدراتهاي سريع تخمير و نشاسته، مستعد ابتلا به بيماريهاي متابوليكي هستند، مي توان از كاه عمل آوري شده در حدود 4-2 درصد جيره استفاده كرد.
3-عمل آوری با گاز امونیاک در قیاس با فرم مایع آن، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد، لذا توصیه براین است که با توجه به سادگی استفاده و مقرون به صرفه بودن آن، از گاز جهت عمل آوری استفاده شود.
4- نتایج حاصل از این آزمایش باید با احتیاط مورد توجه قرار گیرند وبرای بررسی اثرات طولانی مدت، لازم است که آزمایشاتی که تولید مثل این حیوانات را نیز مورد رصد قرار دهد صورت پذیرد

ارزش غذایی دانه سویای پرچرب اکسترود شده و کاربرد آن در تغذیه جوجه های گوشتی

 انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت دانه های سویای اکسترود شده در دماهای مختلف ارزیابی شود.
- علاوه ‌بر ‌درجه‌ حرارت‌‌‌های مختلف اکستروژن، اثرات ‌مدت ‌‌زمان ‌اکستروژن نیز ‌بر شاخص‌های ‌آزمایشگاهی ‌کیفیت، انرژی ‌قابل ‌متابولیسم و قابلیت ‌هضم ‌ظاهری دانه سویا و همچنین ‌عملکرد و خصوصیات  فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی جوجه ها بررسی‌گردد.
- تاثیر دما و مدت زمان‌ اکستروژن بر قابلیت هضم اسیدهای‌آمینه،  بررسی‌گردد. 
- با توجه به غلظت بالای اسیدهای چرب غیراشباع اسیدلینولئیک در دانه سویای پرچرب، ترکیب اسیدهای‌چرب‌گوشت و همچنین میزان آنزیمهای پراکسیداسیون درگوشت جوجه‌های دریافت‌ کننده‌  دانه‌سویای  پرچرب  بررسی گردد.
- به علت وجود چربی بالای دانه سویای پرچرب اکسترود شده، شاخص‌های پراکسیداسیون دانه‌های سویای اکسترود شده در شرایط مختلف (دما و رطوبت) انبارداری بررسی گردد.

ارزش غذایی کاه عمل آوری شده با آمونیاک گازی و سطوح مختلف آب و عملکرد تلیسه‌های در حال رشد تغذیه شده با مکمل‌های پروتئینی و کاه عمل آوری شده

نتایج حاصل از این آزمایش باید با احتیاط مورد توجه قرار گیرند، برای بررسی اثرات طولانی مدت لازم است که آزمایشاتی برای بررسی اثر عمل آوری بر تولید مثل این حیوانات نیز مورد رصد قرار گیرد.
2-بررسی اثرات کاه آمونیاکی شده بر کیفیت گوشت در دام‌های پرواری نیز پیشنهاد می‌شود.
3-پیشنهاد می‌گردد اثرات گاز آمونیاک بر سایر محصولات فرعی کشاورزی در کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد.
4-عمل آوری کاه با گاز آمونیاک آسان و در عین حال از نگاه اقتصادی مقرون به صرفه است، توصیه می‌شود که در صورت امکان جایگزین سایر روش‌های عمل آوری شود.

بررسی اثرات پودر گیاه دارچین، آنتی  بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، بافت  شناسی ژژنوم، فراسنجه  های خونی و پاسخ ایمنی جوجه  های گوشتی

جایگزین نمودن پودر با اسانس دارچین و یا ماده موثره آن (سینامالدهید) در جیره توصیه می  شود، که دراینصورت احتمال مشاهده اثرات بهتر بر عملکرد پرنده وجود دارد.
2- بررسی اثرات مقایسه  ای دارچین با دیگر افزودنی  ها از جمله آنزیم  ها و پری  بیوتیک  ها.
3- بررسی اثرات ترکیبی گیاه دارچین با سایر افزودنی  های گیاهی بر صفات عملکرد و سیستم ایمنی پرنده.

بررسی اثرات عصاره الکلی گلبرگ زعفران بر پارامتر های خون، سیستم ایمنی و هیستولوژی طحال در موش صحرایی

 تعیین مکانیسم هایی که خواص درمانی گلبرگ زعفران را مشخص می کند.
2- تعیین فعالیت های بیولوژیکی ترکیبات موثر گلبرگ زعفران.
3- شناخت دقیق مکان و مکانیسم های مولکولی و سلولی موثر در عملکرد بدن.
4-  تعیین دوزهای موثر و استفاده از دوزهای سطوح بالاتر و پایین تر از دوز های استفاده شده.
5- اندازه گیری سایتوکین های مانند اینترلوکین ها و اینترفرون ها  در بررسی سیستم ایمنی.
6- بررسی اثر استفاه از گلبرگ زعفران در جیره غذایی بر عملکرد و سلامت دام.

بررسی ترکیبات شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری
پسماند ماکارونی و تأثیر آن بر عملکرد بره های نر بلوچی

جایگزینی غلات دیگر از جمله ذرت با پسماند ماکارونی به منظور بررسی پتانسیل جایگزینی آنها با پسماند ماکارونی
- بررسی پتانسیل استفاده از پسماند ماکارونی به عنوان تنها منبع نشاسته ای جیره
- بررسی تاثیر استفاده از پسماند ماکارونی و تاثیر آن بر اسید های چرب فرار و
PH شکمبه
-بررسی اثر پسماند ماکارونی بر کیفت لاشه نشخوارکنندگان پرواری

بررسی توالی، ساختار و چند شکلی های تک نوکلئوتیدی (SNPs) ژن هورمون رشد (GH) در دو گونه ی شتر تک کوهانه و دو کوهانه ایران

 در بررسی انجام شده به علت عدم وجود رکوردهای فنوتیپی امکان برقراری ارتباط بین هاپلوتیپ های مشاهده شده و صفات وجود نداشت. پیشنهاد می شود که رکورگیری های کمی جهت مرتبط کردن با هاپلوتایپ ها صورت گیرد تا اثر ژنوتیپ ها مشخص شود و در صورت معنی دار بودن در برنامه های اصلاح نژادی مورد استفاده قرار گیرد.
2- با توجه به این نکته که هورمون رشد یک هورمون وسیع الاثر می باشد و بر روی بسیاری از صفات تولیدی اثرات قابل توجهی دارد، پیشنهاد می شود به جای اینکه صفات به صورت جداگانه با هاپلوتایپ های مختلف ژن این هورمون مرتبط شوند، سطح این هورمون در خون حیوان با هاپلوتایپ های مشاهده شده مرتبط شود تا ژنوتیپ هایی که بیشترین سطح این هورمون را در خون ایجاد می کنند شناسایی شوند. مشکلی که وجود خواهد داشت عدم یکنواختی گله خواهد بود که باید تصحیحات لازم ار لحاظ سن، جنس و سایر موارد تاثیرگذار انجام شود تا براورد صحیحی از سطح خونی هورمون رشد هر حیوان بدست آید.

بررسی میزان بیان ژن CTCF در طی فرآیند بلوغ تخمک گاو

با مقایسه  ی بیان ژن   CTCF، بین رویان  های تولیدی در شرایط آزمایشگاهی و رویان  های تولیدی در شرایط طبیعی، می  توان به درک بهتری از نظر ملکولی و ژنتیکی در تفاوت  های ایجاد شده رسید.
2) با توجه به ارتباط این ژن با اپی  ژنتیک می  توان از الگوی بیان این ژن به عنوان یک نشانگر ملکولی جهت بررسی درست انجام شدن فرآیندهای اپی  ژنتیکی بهره جست.
3) از آنجایی که کاهش در میزان این پروتئین در مراحل ابتدایی تقسیمات رویانی با تأخیر در فعال شدن ژنوم زیگوت و همچنین تأخیر در تقسیمات رویان همراه است، و از آنجایی که برخی از شرایط کشت و محیط  های کشتی باعث ایجاد تأخیر در تقسیمات رویان و فعال شدن ژنوم زیگوت می-شود، بنا براین می  توان با بررسی الگوی بیان این ژن و سایر ژن  های مرتبط، بین این تغییرات محیطی و تنظیمات ژنتیکی ارتباط ایجاد کرد.

بررسی میزان بیان ژن‌های IL-2 و IL-12 در خوکچه  های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ O

جهت بررسی بیشتر پاسخ ایمنی خوکچه هندی نسبت به واکسن تب برفکی بهتر است سایتوکاین  های بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد و اثرات آن‌ها نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.
2- پیشنهاد می  شود پاسخ ایمنی خوکچه هندی نسبت به سایر تیپ  های بیماری تب برفکی از جمله تیپ  های موجود در کشور مورد بررسی قرار گیرد.
3- پیشنهاد می  شود در طرح آزمایشی از تیمارهای مختلف شامل تیپ  های مختلف واکسن و ویروس زنده و گروه شاهد به طور همزمان استفاده شود و به این ترتیب اثرات زیادی به طور همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
4- به منظور بررسی  های بیشتر و افزایش آگاهی  ها در رابطه با پاسخ حیوانات نسبت به واکسن تب برفکی بهتر است پاسخ ایمنی در دیگر گونه  ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
5- در کنار بررسی بیان سایتوکاین  ها بررسی  های بیشتر از جمله تست آنتی  بادی  ها پیشنهاد می  شود.
6- برای بررسی دقیق  تر پاسخ ایمنی خوکچه هندی نسبت به این واکسن نمونه  برداری از بافت  ها و بررسی لنفوسیت  ها پیشنهاد می  شود.

بررسي خصوصيات شيميايي، فراسنجه هاي تجزيه پذیری محصولات فرعي كشمش و تاثیر آن بر تولید و ترکیب اسیدهای چرب شیر میش های بلوچی

   استفاده از مقادیر مختلف ضایعات کشمش به منظور دست یابی به بهترین عملکرد
   استفاده از روشهای مختلف تانن زدایی محصولات فرعی ضایعات کشمش و مقایسه آنها
اندازه گیری غلظت  اسیدهای چرب و انتقال دهنده های چربی در خون برای بررسی متابولیسم چربی در خون در حضور ضایعات کشمش در جیره
طراحی آزمایشات
In vitro برای بررسی جمعیت باکتری های دخیل در بیوهیدروژناسین شکمبه به خصوص گونه های Butyrivibrio، به دلیل ظرفیت بالای این باکتری ها در تبدیل اسید لینولئیک به رومنیک اسید و تبدیل رومنیک اسید به واکسنیک اسید با استفاده از روش های دقیق مولکولی مثل Real Time PCR
بررسی دقیق تر جمعیت و گونه های پروتوزوآها با استفاده از تکنیک های مولکولی به دلیل تأثیر همکوشی آنها با باکتری ها بر فرآیند بیوهیدروژناسیون شکمبه و نگهداری حد واسط های بیوهیدروژناسیون در سلول های خود
اندازه گیری فعالیت آنزیم دلتا -9- دسچوراز و مقایسه بیان ژن این آنزیم در بافت پستان یا ماهیچه به دلیل نقش ویژه آن در تبدیل
SFA به MUFA و افزایش اسید واکسنیک و CLA در محصولات نشخوار کنندگان

بهینه‌سازی پاسخ جوجه‌های گوشتی
به پروتئین و اسیدهای آمینه محدود کننده با استفاده از
مدلهای رویه‌ی پاسخ و شبکه‌های عصبی مصنوعی

آزمایشات بهینه‌ی رشدی در همین قالب در بازه‌های سنی دیگر روی جوجه‌های گوشتی انجام گیرد.
- آزمایشات رشدی براساس جیره‌های متفاوت از نظر میزان والین، ایزولوسین و گلایسین انجام گیرد. این کار می‌تواند با جیره‌های کم پروتئین هم آزمون شود.
- خروجیهای دیگری مانند میزان نیتروژن دفعی و بازدهی استفاده از انرژی به عنوان خروجی مدل درنظر گرفته شود.
از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی مدلهای رویه‌ی پاسخ استفاده شود و نتایج با نتایج حاصل از مشتق‌گیری مقایسه گردد.
- از روشهای بهینه‌سازی برای بهینه‌سازی همزمان دو صفت افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی استفاده گردد.

اثر پروتئین و ترئونین قابل هضم جیره آغازین بر بافت شناسی روده ، فراسنجه  های خونی و عملکرد جوجه های گوشتی

 بررسی سطوح پایین تر از توصیه راس2009 برای اسید آمینه ترئونین
2- بررسی تاثیر سطوح پروتئین و ترئونین قابل هضم  بر بخش های دیگر روده کوچک (دئودنوم و ایلئوم)
3- بررسی تاثیر پروتئین و ترئونین قابل هضم  در سنین بالاتر(رشدو پایانی)

تاثیر آفت کش های ارگانوفسفره در مواد خوراکی بر اکوسیستم شکمبه، عملکرد و متابولیت های خونی نشخوارکنندگان و میزان انتقال آن در  فرآورده های دامی با و یا بدون بنتونیت سدیم

 جایگزین کردن روش های ارگانیکی بجای کاربرد سموم شیمیایی در مزارع برای مبارزه با آفات و در نتیجه تولید خوراک عاری از آفت کش ها برای دام
ü شناسایی روش های ممکن برای حذف بقایای آفت کش ها از غذای دام
ü بررسی تاثیر انواع مختلف آفت کش های رایج در ایران بر جمعیت میکروارگانیزم های شکمبه ای، تولید گاز و قابلیت هضم و نیز تعیین سطح بی خطر برای استفاده از آنها
ü فرآوری انواع مواد جاذب آفت کش به روش های آزمایشگاهی و تست آنها بر روی دام های زنده
ü بررسی اثر افزودن عوامل جاذب آفت کش ها بر دفع مواد مغذی،  ویتامین‌ها  و مواد معدنی از بدن حیوان
ü بررسی امکان کاربرد آفت کش هایی که در عین داشتن بالاترین بازدهی در از بین بردن آفات، کمترین انتقال را به شیر و سایر فرآورده های دامی داشته باشد.
ü بررسی اثر افزودن سطوح مختلف سموم فسفره آلی بر جمعیت پروتوزوآیی، باکتریایی و قارچی شکمبه به روش درون تنی و آزمایشگاهی از طریق شمارش آنها و نیز مطالعه میزان تولید گاز ناشی از کشت آنها.
ü تعیین غلظت انواع آفت کش های ارگانوفسفره در ادرار، مدفوع، خون و مایع شکمبه حیوانات و نیز بررسی انتقال آن ها به بافت‌ها و شیر دام‌ها در صورت افزودن عوامل باندکننده و مقایسه‌ی آن با غلظت آفت کش در شرایطی که عوامل مهار‌کننده اضافه نشده‌اند به منظور تعیین توانایی عوامل جاذب سموم.

تأثیر بنتونیت سدیم و کربن فعال بر خنثی سازی اثر سموم فسفره آلی در نشخوارکنندگان

 بررسی اثر افزودن سطوح مختلف سموم فسفره آلی بر جمعیت پروتوزوآیی، باکتریایی و قارچی شکمبه به روش درون تنی و آزمایشگاهی از طریق شمارش آن‌ها و بررسی تولید گاز ناشی از کشت آن‌ها.
ü بررسی اثر افزودن عوامل جاذب سموم (بنتونیت سدیم و کربن فعال) بر جمعیت و عملکرد میکروارگانسیم‌های شکمبه به روش درون تنی و آزمایشگاهی.
ü بررسی اثر افزودن سموم فسفره آلی و عوامل جاذب سموم بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک.
ü بررسی اثر افزودن عوامل مهار‌کننده بر دفع مواد مغذی،  ویتامین‌ها  و مواد معدنی از طریق مدفوع.
ü تعیین غلظت سموم فسفره آلی در ادرار، مدفوع، خون و مایع شکمبه حیوانات و نیز بررسی ورود سموم فسفره آلی در بافت‌ها و شیر دام‌ها در صورت افزودن عوامل مهار‌کننده و مقایسه‌ی آن با غلظت سموم در شرایطی که عوامل مهار‌کننده اضافه نشده‌اند به منظور تعیین توانایی عوامل جاذب سموم.

تأثیر تغذیه جیره‌های لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره انتقال بر ویژگی‌های تولیدی و تولید‌ مثلی گاوهای هلشتاین  در مرحله اول شیرواری

براساس نتایج بدست آمده در این مطالعه،پیشنهاد می‌گردد که در مطالعات بعدی بر ترکیب اسیدهای چرب خوراک و خصوصاً نسبت اسیدهای چرب امگا3 و امگا6  چربی خوراک در دوره‌های قبل و بعد از زایش و بررسی اثرات آنها بر روند فعالیت‌های فولیکولی تأکید گردد.
این احتمال وجود دارد که فصل و نیز تنش حرارتی و سرمایی اثرات جیره‌های لیپوژنیک و گلوکوژنیک بر تولید شیر و نیز فعالیت‌های تخمدانی را متأثر نماید.  

تأثير تانن پوسته پسته بر تخمیر شکمبه، مصرف خوراك و قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفندان نر بلوچي و  توليد و تركيب اسيدهاي چرب شير در بزهاي شيرده سانن تغذيه شده با جیره  های حاوي چربي

 بررسي اثرات ساير تركيبات ثانويه مثل ساپونين و آلكالوئيدها بر سلامت و كيفيت محصولات توليدي نشخواركنندگان
ü بررسي دقيق  تر آنزيم  هاي كبدي، متابوليت  هاي ايمني خون و حتي بافت كبد به منظور تعيين اثرات تانن بر فعاليت كبد
ü اندازه گیری مقدار اسیدهای چرب غیر اشباع (MUFA و PUFA) در شکمبه و خون و مقایسه آنها با مقدار این اسیدهای چرب در شیر با انجام آزمایشات in vivo (گاوهای شیری هلشتاین)
ü استخراج تانن متراکم و تانن قابل هیدرولیز و بررسی اثرات آنها بر میکروارگانیسم های مؤثر در بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب در شرایط in vitro
ü بررسي اثرات تانن در جیره  های حاوی انواع مختلفي از منابع چربي غير اشباع به صورت افزايش روغن خالص به جيره (مثل روغن تخم پنبه، روغن آفتابگردان، روغن كلزا و حتي روغن ماهي) براي بررسي فرآيند بيوهيدروژناسيون، توليد اسيد واكسنيك و CLA در بافت و شير  
ü طراحي آزمايشات In vitro براي بررسي جمعيت باکتری  های دخيل در بيوهيدروژناسيون شكمبه به خصوص گونه  هايButyrivibrio ، به دليل ظرفیت بالاي اين باكتري  ها در تبدیل اسید لینولئیک به رومنیک اسید  و تبدیل رومنیک اسید به واكسنیک اسید با استفاده از روش  هاي دقيق مولكولي مثل Real Time PCR
ü بررسي دقيق  تر جمعيت و گونه  هاي پروتوزوآها با استفاده از تكنيك  هاي مولكولي به دليل تأثير همكوشي آنها با باكتري  ها بر فرآيند بيوهيدروژناسيون شكمبه و نگهداري حد واسط  هاي بيوهيدوژناسيون در سلول  هاي خود
ü اندازه  گيري فعاليت آنزيم دلتا-9 دسچوراز و مقايسه بيان ژن اين آنزيم در بافت پستان يا ماهيچه به دليل نقش ويژه آن در تبديل SFA به MUFA  و افزايش اسيد واكسنيك و CLA در محصولات نشخواركنندگان

تعیین اثرات ضداکسیدان  های آلی در جیره  های مکمل شده با روغن-های گیاهی و پیه حیوانی بر عملکرد، سیستم ایمنی، فراسنجه  های استخوانی و اکسیداسیونی جوجه  های گوشتی تحت تنش گرمایی

 آزمایشات تکمیلی به منظور بررسی دقیق اثرات متقابل روغن و ترکیبات ضداکسیدانی، آزمایشاتی با تعداد بیشتر پرنده انجام شود.
2.  تأثیر روغن و زردچوبه و تفاله بر هیستولوژی کبد مورد بررسی قرار گیرد
3.  آزمایشاتی جهت بررسی اثر روغن و پودر زردچوبه و تفاله گوجه بر میزان بروز آسیت طراحی شود
4.  تأثیر منابع فوق الذکر بر جمعیت باکتریایی روده و هیستولوژی روده بررسی شود.
5.  تأثیر منابع فوق الذکر بر میزان بیان ژن های مرتبط با کاهش استرس ارزیابی شود.
6.  تأثیر همزمان تنش گرمایی و شرائط طبیعی به منظور ارزیابی دقیق  تر اثرات این منابع خوراکی طراحی شود.
7.  در پایان پیشنهاد می  شود روغن کانولا همزمان با ضداکسیدان  های آلی پودر زردچوبه یا تفاله گوجه جهت کاهش اثرات تنش گرمایی در  جیره جوجه  های تحت تنش گرمایی افزوده شود

رابطه بین شمار سلول‌های بدنی و صفات تولیدی شیر در گاوهای هلشتاین ایران

به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق مدیریتی و افزایش دقت برنامه های اصلاحی در گله های هلشتاین ایران، ثبت کامل و دقیق رکورد های موجود ضروری می باشد.
2- گاوهای شیری تحت تاثیر عوامل متعددی مانند اقلیم های مختلف، جیره های غذایی متفاوت، فحلی و بیماری های مختلف و غیره قرار دارند. درنتیجه قرار دادن این عوامل در مدل باعث بهبود دقت برآورد پارامترهای ژنتیکی و پیش بینی ارزش ارثی حیوانات می شود.
3- با توجه به اثرات منفی نمره سلول‌های بدنی بر صفات تولیدی شیر، پیشنهاد می شود اثر نمره سلول‌های بدنی بر صفات دیگر مانند صفات تولید مثلی بررسی گردد.
4- با توجه به رکوردهای روزآزمون صفات تولیدی شیر و نمره سلول‌های بدنی، چگونگی ارتباط بین این صفات با این رکورد ها نیز بررسی شود..

5- رابطه بین صفات تیپ گاوهای هلشتاین ایران با نمره سلول‌های بدنی تحت مطالعه قرار گیرد.
6- میزان ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران در ارتباط با نمره سلول‌های بدنی با آنالیز زنده مانی مورد بررسی قرار گیرد.
7- رکوردهای مربوط به شمار سلول‌های بدنی با مدلهای تک صفته، چند صفته، تکرار پذیری و مدل روزآزمون آنالیز شود تا تکرار پذیری این صفت و همبستگی بین رکورد های روزآزمون در شکم های زایش مختلف مورد بررسی قرار گیرد

ریزكپسوله كردن روغن ماهی و تأثیر آن بر عملکرد بز شیری سانن

 بررسی امکان استفاده از مواد با ویژگی‌های مختلف در دیواره ریزکپسول‌ها جهت افزایش راندمان ریزپوشانی و قدرت محافظت کنندگی در شرایط شکمبه
2. استفاده از واکس‌ها و صمغ‌های گیاهی جهت ریزپوشانی
3. استفاده و جایگزینی روش‌های مختلف تهیه امولسیون و خشک کردن جهت کاهش هزینه‌های نهایی تولید صنعتی ریزکپسول‌ها
4.  استفاده از روش‌های حرارت دهی و ترکیبات موثر بر ساختار پروتئینی و یا عوامل موثر در ایجاد اتصال عرضی جهت جایگزینی با ترکیبات فنولی و کاهش دادن قابلیت هضم دیواره ریزکپسول
5. ریزپوشانی اسیدهای چرب خاص مانند اسیدهای چرب کونژوگه جهت محافظت از بیوهیدروژناسیون میکروبی در شکمبه جهت غنی سازی تولیدات دامی
6. استفاده از روش ریزپوشانی جهت محافظت مواد معدنی جهت عبور از شکمبه و غنی سازی شیر.
7. بررسی تأثیر ریزکپسول مورد استفاده بر جمعیت میکروبی شکمبه و اسیدهای چرب فرار در شکمبه
8. بررسی تأثیر استفاده از ریزکپسول‌های روغن ماهی و یا اسیدهای چرب امگا 3 بر هورمون‌های تولید مثلی، تخمک زایی و کیفیت اسپرم
9. بررسی امکان استفاده از روش ریزپوشانی برای رسانش داروها و افزایش کارایی آنها با استفاده از روش ریزپوشانی.
10. بررسی امکان افزایش ویژگی‌های تغذیه‌ای و غنی‌سازی شیر با ترکیباتی که ذاتاً در شیر موجود نیستند.
11. تولید شیر دارای ترکییبات خاص برای مصارف ویژه از جمله درمان.

اثر مرحله رشد، زمان و دوره چیدن بر ارزش تغذیه‌ای و ساختار مولکولی یونجه و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

برای یافتن الگوی مناسبی جهت چیدن یونجه در یک منطقه جغرافیایی نیاز است که حداقل دو سال زراعی آزمایش تکرار شود چون در بیشتر مطالعات منتشر شده اثر سال معنی دار بوده و در بعضی موارد اثر متقابل بین مرحله رشد در سال نیز گزارش شده است. بنابراین بررسی اثر مرحله رشد، زمان چیدن و دوره برداشت بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد تولید یونجه خشک در دو سال متوالی زراعی توصیه میشود.
چون یونجه ظرفیت بافری بالایی دارد ممکن است در حین سیلو کردن نیاز به افزودنیهایی مثل قندهای محلول جهت تسریع در فرایند تخمیر باشد. راهکار چیدن در بعدازظهر در منطقه مورد بررسی قندهای محلول و پروتئین حقیقی یونجه را افزایش و نیتروژن غیر پروتئینی را کاهش داد عواملی که ممکن است در سیلو کردن یونجه باعث بهبود کیفیت سیلوی یونجه شوند. همچنین مرحله رشد و دوره برداشت در بخشهای مختلف پروتئین و محتوای قندهای محلول یونجه موثر بودند. بنابراین بررسی اثر مرحله رشد، زمان چیدن و دوره برداشت بر الگو و پتانسیل تامین مواد مغذی یونجه سیلو شده در نشخوارکنندگان توصیه میشود.
چیدن در مرحله اوایل غنچهدهی باعث تولید علوفه با کیفیت و با قابلیت دسترسی بالایی در تغذیه گاوهای شیرده شد. به نظر میرسد با قرار دادن این علوفه در جیره بتوان از سهم کنسانتره جیره کم کرد که باعث ارزانتر شدن جیره شود. از این رو بررسی توان یونجه چیده شده در مرحله اوایل غنچهدهی و در بعدازظهر در کاهش سهم کنسانتره جیره در تغذیه گاوهای پر تولید هلشتاین توصیه میشود.
چون درجه حرارت هوا عامل مهمی در توسعه و نمو گیاه یونجه است و در دماهای بالاتر میزان لیگنینی شدن افزایش می‌یابد ارزش غذایی یونجه برای نشخوارکنندگان کم می‌شود. بنابراین تعیین الگوی مناسب برای چیدن در یک منطقه برای منطقه دیگر در داخل کشور توصیه نمی‌شود. به طور مثال شرایط آب و هوایی گرم و خشک مرکز ایران با شرایط آب و هوایی سرد و کوهستانی غرب کشور متفاوت است و طبعا اثرات متفاوتی بر الگوی تامین مواد مغذی یونجه خواهد گذاشت. بر این اساس بررسی اثر شرایط آب و هوایی متفاوت بر قابلیت دسترسی مواد مغذی یونجه (اعم از خشک و سیلو شده) و تعیین الگوی مناسب چیدن در مناطق مختلف کشور توصیه میشود.

شناسايي وتشخيص ژن‌هاي miRNA در خانواده نشخوارکنندگان بر اساس روش‌هاي بيوانفورماتيکي و اعتبار سنجي آزمايشگاهي آن

 تهيه بانک داده ncRNAها در نشخوار کنندگان
- بررسي بيان ميکرو آر ان اي  ها در بافت‌هاي مختلف با استفاده از روش‌هایی با خروجي بالا و تهيه کتابخانه‌هاي
RNA‌هاي کوچک
- بررسي امکان انجام تکنيک‌هاي آزمايشگاهي به منظور شناسايي و تاييد اهداف اين ژن‌هاي ميکرو آر ان اي

کلونینگ، بیان و بررسی ایمنی  زایی NcSRS2، آنتی  ژن سطحی Neospora caninum

 جهت بررسی الگوی پراکنش انگل در سطح گله  ها پیشنهاد می‌شود که از انگلهای شناسایی شده در مناطق مختلف کشور نمونه  هایی برای توالی  یابی ارسال گردند تا بتوان با دقت بیشتری از آنالیز فیلوژنتیکی استفاده کرد.
2-  پیشنهاد می  شود تا جهت دستیابی به الگویی کامل  تر از ژنوم انگل نئوسپورا کانینوم در ایران، دیگر جایگاه  های آنتی  ژنی این انگل نیز توالی  یابی شوند.
3- استفاده همزمان از واکسن
DNA و پزوتئین  های نوترکیب به سبب تحریک کامل  تر سیستم ایمنی نتایج بهتری را به دنبال داسته  اند لذا پیشنهاد می  شود تا ژن NcSRS2 در قالب واکسن DNA نیز مورد بررسی قرار گیرد.
4- جهت پشت سر گذاشتن موانع و مشکلات مربوط به تخلیص پروتئین پیشنهاد می‌شود از ناقل‌های دارای فاکتور آلفا (دارای قدرت ترشح پروتئین مانند
pPICZ A (α)) نیز به عنوان ناقل هدف استفاده شود.
5- همچنین جهت تخلیص پروتئین‌ها بهتر است از ستون‌های مخصوص خالص سازی استفاده شود.
6- جهت بررسی کامل ایمنی  زایی پروتئین  های تولید شده استفاده از مدل انتقال عمودی (مادر آبستن)، بررسی ضایعات در مغز و دیگر بافتها، ثبت میزان مرگ و میر و نیز فاکتورهای تولید مثلی (تعداد نتاج متولد شده و سقط شده) پیشنهاد می  شود.
7- جهت بررسی پاسخ‌های ایمنی پیشنهاد می‌شود که مقادیر پاسخ زیربخش  های مختلف ایمونوگلوبولین  ها، انواع سایتوکین  ها و نیز قدرت تکثیر لنفوسیت‌های
T سنجیده شود تا نمایی مناسب از میزان و نوع پاسخ ایمنی به دست آمده روشن گردد.

کلونینگ و بیان ژن فیتاز (PhyC) در اشرشیاکلی

توصیه می  شود ژن بدست آمده از این تحقیق به مخمر پیشیا پاستوریس انتقال داده شده، تا این مخمر با توجه به گلیکوزیلیشن سنگینی که بر روی پروتئین  های نوترکیب انجام می  دهد سبب افزایش احتمالی فعالیت آنزیمی آنزیم فیتاز بدست آمده از باسیلوس سابتیلیس شود.
بررسی سیگنال پپتید طبیعی ژن فیتاز باسیلوس سابتیلیس و انجام تصحیح این توالی و انتقال آن به سویه بیانی مناسب دیگر راه دشواری است که می  تواند عاملی بر افزایش فعالیت فیتازی این آنزیم شود.
استفاده از سویه  های بومی شده در کشور (از قبیل باسیلوس های جدا شده از آب  های گرم) برای انجام این مهم استفاده شود.
امکان مقایسه آنزیم  های نوترکیب فیتاز قارچی در مسیر کلونینگ و بیان ژن نیز توصیه می  گردد.

کلونینگ و بیان ژن‌های کد کننده نواحی P1 و 3C ژنوم ویروس تب برفکی سروتیپ O و بررسی ایمنی‌زایی آن‌ها

 جهت بررسی حرکت ویروس پیشنهاد می‌شود که از تعداد نمونه‌های بیشتری برای تعیین توالی و آنالیز فیلوژنتیکی استفاده شود.
2-  جهت ایجاد بانک ژن ویروس تب برفکی ایران پیشنهاد می‌شود که تعیین توالی کامل ژنوم ویروس تب برفکی ایران انجام شود.
3- پیشنهاد می‌شود که ژن‌های
P1-2A و 3C سروتیپ‌های A و Asia1 ایران تعیین توالی و بیان شوند.
4- همچنین پیشنهاد می‌شود علاوه بر استفاده از ناقل‌
pPICZ-B از ناقل‌های دارای فاکتور آلفا که داری خاصیت ترشحی پروتئین به بیرون سلول می‌باشند استفاده شود
5- همچنین از ستون‌های مخصوص خالص سازی جهت تخلیص پروتئین‌ها استفاده شود.
6- جهت بررسی پاسخ‌های ایمنی پیشنهاد می‌شود که مقادیر پاسخ آنتی بادی‌های خنثی کننده سرم، قدرت تکثیر لنفوسیت‌های
T و تست‌های الایزا برای آنالیز IgG و سایتوکاین‌ها انجام شود.
7- همچنین از تعداد حیوانات آزمایشگاهی بیشتر و یاور‌های دیگر استفاده شود.
8- پروتئین‌ نوترکیب در غلظت‌های متفاوت تزریق شود و گرفتن سرم در زمان‌های متفاوت انجام شود.
9- ایمنی‌زایی با پروتئین‌های نوترکیب
P1-2A و P1-2A3C به همراه یاورهای مناسب و سپس چالش با ویروس زنده در شرایط ایمنی زیستی مناسب و بررسی و ارزیابی اثرات ایمنی‌زایی و محافظت در برابر ویروس انجام شود.

پیشنهاد می گردد که مدل شبکه عصبی بدست آمده در این مطالعه برای تنظیم استراتژیهای مربوط به تعیین فاصله مارکری در مطالعات مکانیابی مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد می گردد که از مدلسازی با استفاده از
ANN، بسط مطالعه و بررسی مطالعه بسط یافته با مدل خطی، برای مطالعات بسط یافته به کمک مدل بسیار دقیق، استفاده گردد.
پیشنهاد می گردد که در مطالعات ژنومی حدالامکان ژنوم دام مورد بررسی شبیه سازی گردد.
پیشنهاد می گردد که به دلیل پیچیده و وقت گیر بود شبیه سازی برخی از موضوعات بخصوص در زمینه انتخاب ژنومی، از مدلسازی مطالعه شبیه سازی اصلی محدود با استفاده از شبکه عصبی و بسط مطالعه محدود اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاد می گردد که مدل شبکه عصبی بدست آمده در این مطالعه برای تنظیم استراتژیهای مربوط به تعیین فاصله مارکری در مطالعات مکانیابی مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد می گردد که از مدلسازی با استفاده از
ANN، بسط مطالعه و بررسی مطالعه بسط یافته با مدل خطی، برای مطالعات بسط یافته به کمک مدل بسیار دقیق، استفاده گردد.
پیشنهاد می گردد که در مطالعات ژنومی حدالامکان ژنوم دام مورد بررسی شبیه سازی گردد.
پیشنهاد می گردد که به دلیل پیچیده و وقت گیر بود شبیه سازی برخی از موضوعات بخصوص در زمینه انتخاب ژنومی، از مدلسازی مطالعه شبیه سازی اصلی محدود با استفاده از شبکه عصبی و بسط مطالعه محدود اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعه اثرات سطوح مختلف صمغ و روغن آنغوزه بر سيستم ايمني، پارامتر  هاي خون و عملكرد جوجه هاي  گوشتي

بررسي اثرات ترکيبات شيميايي گياه آنغوزه بر عملکرد مرغ تخمگذار و ترکيبات تخم مرغ
• مطالعه اثرات سطوح مختلف مکمل آنغوزه بر فلور ميكروبي و بافت شناسي دستگاه گوارش طيور
• بررسي سطوح مختلف آنغوزه بر سيستم ايمني جوجه‏هاي گوشتي و تخمگذار آلوده به ميکروبها، در مقايسه با آنتي بيوتيکهاي مختلف
• مطالعه اثرات سطوح مختلف آنغوزه بر فعاليت هاي توليد مثلي، هورموني و بافت شناسي دستگاه توليد مثل

مطالعهی اثر همخونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات رشد نژادهای ایرانبلک و آرمان

پیشنهاد میشود یک برنامه اصلاح نژادی بر اساس شاخص های انتخاب چند صفتی برای دو نژاد مذکور تدوین شود.
2- پیشنهاد میشود هدف انتخاب را به جای چند قلوزایی،بر پایه میزان گوشت حاصل از بره های یک میش در وزن از شیرگیری یا 6 ماهگی باشد تا افت ژنتیکی بره ها برای صفات رشد برطرف شود.

مقايسه ارزش غذايي سه نوع كنجاله سويا در جوجه‌هاي گوشتي

 مقايسه چند نوع كنجاله سويا داخلي، توليدي در استان‌هاي مختلف (خراسان) بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي و مرغ تخم‌گذار
2- تاثير حرارت و زمان فرآوري كنجاله سويا بر قابليت هضم مواد مغذي مختلف

بررسي ميزان بيان ژن  هايIFN-γ  و TGFβ1 درخوکچه  هاي هندي واکسينه شده با واکسن تب برفکي تيپ O

پيشنهاد مي  شود از تعداد حيوانات بيشتري در آزمايش استفاده شود و نيز جهت بررسي دقيق  تر، در روز  هاي بيشتري بيان ژن اندازه  گيري شود.
2- به دليل مشکل و زمان  بر بودن خونگيري از سياهرگ سافن در خوکچه هندي و نيز بررسي بيان سايتوکاين  ها در ساير گونه-ها، پيشنهاد مي  شود بررسي بيان اين ژن  ها توسط حيوانات آزمايشي ديگر انجام شود.
3- به منظور بررسي اثرات متقابل سايتوکاين  ها، پيشنهاد مي  شود بيان ساير سايتوکاين  ها نيز مورد ارزيابي قرار گيرد.
4- پيشنهاد مي  شود از ساير تيپ  هاي واکسن تب برفکي نيز جهت بررسي بيان سايتوکاين  ها در حيوانات استفاده شود.
5- در صورت فراهم بودن شرايط ايمني زيستي پيشنهاد مي  شود در کنار دو گروه شاهد و واکسينه، از گروه تيمار شده با ويروس تب برفکي و نيز يک گروه تيمار شده با واکسن نوترکيب نيز استفاده شود.
6- به دليل پايين بودن غلظت 
RNAخون، پيشنهاد مي  شود استخراج RNA از بافت صورت گيرد.

بررسی اثرات ساختار ژنتيکی اسپرم روی کينتيک تکوين و بيان ژنهای IGF-II و BAK1 و BCL2-L1 در رويانهاي گاوی توليد شده در شرايط آزمايشگاهي

همبستگي بيان ساير ژنهاي موثر روي تکوين رويان (نظير هورمون رشد و فاکتورهای مربوط به آن و اعضای خانواده BCL2) با قابليت زنده ماني رويان
2-  همبستگي بين سطح بيان
IGF-II با ساير فاکتورهاي کنترل کننده آپوپتوزيس در بلاستوسيست
3-  همبستگي بين فاکتورهاي کنترل کننده آپوپتوزيس و شدت وقوع آپوپتوزيس در رويان
4-  استفاده از لاين هاي خالص و انجام تلاقي هاي برگشتي براي شناسائي عوامل ژنتيکي موثر روي شکل گيري الگوهاي اپي ژنتيکي
5- انتقال رويانها به گيرنده براي ارزيابي اثرات بلندمدت الگوهاي اپي ژنتيکي روي صفات توليدي
6- اثرات تنشهاي محيطي روي قابليت تکوين رويان

پیشگویی ساختار ژنی آنزیم فیتاز قارچی با میزان بیان مطلوب و ساختاری مقاوم به حرارت بر مبنای داده پردازی  های رایانه  ای

در بسیاری از متون بیوانفورماتیک گفته شده که اکثریت مطالعاتinsilico  می  تواند قابلیت اطمینان بیش از 75 درصد داشته باشد اما روشن است که هرگز این مطالعات نمی  توانند جایگزین مطالعات آزمایشگاهی شوند. بنابراین برای جامعیت بخشیدن به این مطالعات انجام مراحل آزمایشگاهی و مطالعات بالینی پس از آن ضروری می  باشد.

اثر افزودن ریشه گیاه باریجه به جیره غذایی بر عملکرد ، جمعیت میکروبی روده و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی

 بررسی اسانس ریشه باریجه و ترکیبات مؤثر آن
2- بررسی اثر افزودن سطوح مختلف اسانس ریشه باریجه در خوراک مصرفی بر عملکرد، جمعیت میکروبی و قابلیت هضم مواد مغذی خوراک در جوجه‌های گوشتی
3- بررسی تأثیر پودر ریشه باریجه بر پاسخ های ایمنی و رشد پرزهای روده جوجه‌های گوشتی.
4- بررسی تأثیر استفاده از پودر ریشه باریجه در مقایسه با اثر پروبیوتیک‌ها و پری بیوتیک‌ها بر عملکرد و جمعیت میکروبی جوجه‌های گوشتی.
5- افزودن مواد تلخ مزه به تیمار شاهد مثبت.

  اثر آنزیم و محرك‌های رشد بر ايمني، توسعه دستگاه گوارش و عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذيه شده با جيره گندم- سويا

 استفاده از سطوح مختلف آنزيم و يا محرک‌های رشد در مقايسه با اين تحقيق
2) استفاده از روش‌های ديگر مصرف (اسپري و يا آشاميدني) آنزيم و يا محرک‌های رشد در مقايسه با اين تحقيق
3) مصرف آنزيم و يا محرک‌های رشد در جيره‌های گندم- سويا در مقايسه با جيره‌های ذرت- سويا
4) مصرف آنزيم و يا محرک‌های رشد در شرايط بستر در مقايسه با شرايط قفس
5) استفاده از سطوح مختلف گندم
6) استفاده از واريته‌های مختلف گندم
7) استفاده از سويه‌های مختلف پروبیوتیک
8) استفاده از آنزيم و يا محرک‌های رشد در جنس‌های مختلف (نر و ماده)

اثر تانن موجود در پوست پسته بر ویژگی‌های تخمیر شکمبه‌ای و جمعیت باکتریهای تجزیه کننده سلولز در شرایط برون تنی و گوسفند بلوچی

در آزمایشات بعدی بهتر است بر روی استفاده از عوامل باند کننده تانن مثل  PEG تمرکز شود تا به خوبی اثرات تانن بر جمعیت باکتری‌های متصل به دیواره سلولی و تجزیه‌پذیری منابع مختلف خوراکی مشخص شود. همچنین بهتر است در آزمایشات بعدی جمعیت باکتری‌های تجزیه کننده پروتئین و پروتوزوآ نیز همراه با باکتری‌های تجزیه کننده سلولز مورد توجه قرار بگیرند تا مکانیسم عملکرد تانن در شکمبه و همچنین اثرات متقابل این میکروارگانیسم‌ها با هم مشخص شود. همچنین استفاده از عصاره‌های خالص تانن به درک بهتر اثرات تانن بر میکروارگانیسم‌های شکمبه در شرایط درون تنی کمک می‌کند.

تأثیر دانه‌ی سویای برشته شده در جیره‌های غذایی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی نر

بررسی تأثیر دماها و روش‌های مختلف برشته کردن دانه سویا بر عملکرد و پارامترهای خونی جوجه‌های گوشتی
2. مطالعه تأثیر سطوح دیگر دانه سویای برشته شده در جیره بر عملکرد و پارامترهای خونی جوجه‌های گوشتی
3. مقایسه استفاده از دانه سویای برشته شده با سایر روش‌های فرآوری دانه سویا
4. مطالعه شرایط متفاوت نگهداری دانه‌های روغنی و تأثیر آن بر وقوع اکسیداسیون چربی‌ها و عملکرد جوجه‌های گوشتی

اثر ساپونین بر تخمیر شکمبه و عملکرد نشخوارکنندگان کوچک 

استفاده  ی سطوحی از  ساپونین که از توان خنثی سازی باکتری  های شکمبه بیشتر باشد و بتواند عملکرد حیوان را بهبود بخشد.
- بررسی همزمان فراسنجه  های تخمیری و جمعیت میکروبی شکمبه به منظور درک بهتر اثر ساپونین و  تحلیل بهتر داده  ها
- استفاده از ساپونین در مراحل فیزیولوژیکی که نیاز دام به پروتئین بیشتر است تا اثر ساپونین بر افزایش بازده استفاده از نیتروژن بهتر مشخص گردد.
- استفاده از ساپونین به همراه برخی از گیرنده  های هیدروژن (مانند اسیدهای چرب غیر اشباع) به منظور اثر بر تولید متان

اثر سطوح مختلف آرژینین و پروتئين قابل هضم در جيره  هاي داراي نسبت ايده  آل اسيدهاي آمينه بر عملكرد، صفات لاشه و فراسنجه  های سرم خون جوجه‌هاي گوشتي

 بررسی تأثیر سطوح متفاوت پروتئین و آرژینین قابل هضم دارای نسبت اسیدهای آمینه ایده  آل شامل: IICP (Illinoise Ideal Chick Protein)، Feedstuff،  RPAN( Rhone Poulec Animal Nutrition)و مقایسه آنها با نسبت اسیدهای آمینه ایده  آل توصیه شده توسط شرکت راس (2009)
2- بررسی تأثیر پروتئین و آرژینین قابل هضم در سنین بالاتر( دوره رشد و پایانی)
3- بررسی تأثیر سطوح متفاوت پروتئین قابل هضم به ترتیب بالاتر و پایین  تر از 20 و 18 درصد
4- اعمال تیمار شاهد بین سطوح پروتئین قابل هضم دارای آرژینین قابل هضم که این تیمار شاهد به صورت پروتئین خام دارای آرژینین کل تنظیم شده باشد.
5- بررسی تأثیر سطوح متفاوت پروتئین و آرژینین قابل هضم بر بافت شناسی روده کوچک
6- اندازه  گیری نیتروژن دفعی

اثرات افزودن اسيدهاي چرب اُمگا-3 و اُمگا-3،6،9 به رقيق كننده بر خصوصيات اسپرم گاو طي نگهداري در شرايط
سرما (
C°5) و انجماد (C°196-)

 با توجه به يافته‌هاي اين تحقيق مشخص شد که استفاده از يک ترکيب هيدروفوبيک حلال اجتناب ناپذير است. از آنجايي که پلي اتيلن گليکول داراي اثرات حمايتي در برابر فرآيند سرد شدن و انجماد است پيشنهاد مي شود درصدي از سهم گليسرول کاهش يابد تا مجموع درصد گليسرول و پلي اتيلن گليکول از 9 درصد تجاوز نکند.
2- هر چند در اين مطالعه مقايسه بين دو حلال يعني پلي اتيلن گليکول و
DMSO انجام شد و گزينه بهتر يعني پلي اتيلن گليکول انتخاب گرديد؛ با اين وجود با توجه به تنوع حلال هاي موجود پيشنهاد مي شود باز هم تلاش بيشتري براي يافتن حلال بهتر و با اثرات مخرب کمتر انجام شود.
3- در اين مطالعه غلظت 1، 5/2 و 5 درصد اسيدهاي چرب غير اشباع استفاده شد. با توجه به يافته‌هاي مطالعات مختلف در خصوص اثرات مخرب اين ترکيبات، در صورتي که در غلظت‌هاي بالا استفاده شوند، پيشنهاد مي‌شود غلظت‌هاي کمتر نيز مورد آزمايش قرار گيرند. اين نکته در مورد اسيدهاي چرب غيراشباع اُمگا-6 از اهميت ويژه‌اي برخوردار است چرا که اين ترکيبات معمولاً در شرايط تغذيه‌اي حيوانات غلظت قابل توجهي دارند به‌طوري‌که نسبت مورد نياز 1 به 1 تا حداکثر 1 به 4 توصيه شده               (اُمگا-3 به اُمگا-6) را به نسبت 1 به 10 افزايش مي‌دهد.
4- بر اساس مطالعات مختلف مشخص شده است که در صورت استفاده خوراکي از اسيدهاي چرب غيراشباع امکان ورود اين ترکيبات به غشاي اسپرم در طي روند اسپرماتوژنز و افزايش سياليت آن ميسر است و همچنين اين ترکيبات با تأثير بر روند توليد هورمون‌هاي استروئيدي کيفيت و کميت روند اسپرماتوژنز را تقويت مي‌کنند. هر چند در تمام اين مطالعاتي که در گونه‌هاي مختلف انجام شده افزايش کيفيت و کميت اسپرم تازه مورد تأييد قرار گرفته است اما در اکثر موارد در خصوص مقاومت اسپرم‌ها در برابر انجماد و سرما بهبود قابل توجهي مشاهده نشده و چه بسا در برخي موارد اثرات معکوس نيز ديده شده است. ليکن با توجه با اختلافات قابل توجه در ترکيبات اسپرم گونه‌هاي مختلف و بويژه در ترکيبات غشاي اسپرم، توصيه مي‌شود از اين اسيدهاي چرب غيراشباع با غلظت‌هاي مختلف و انواع متنوع آنها در جيره گاو نر استفاده شود و اثرات آن بر روي کيفيت و کميت مني مورد مطالعه قرار گيرد. اين نکته نيز قابل ذکر است که با عنايت به فرآيند بيوهيدروژناسيون در شكمبه حيوان نکات لازم محافظتي براي انتقال اسيدهاي چرب غيراشباع به روده و جذب آنها مدنظر قرار گيرد.
5- از آنجايي که اسيدهاي چرب غيراشباع با افزايش سياليت غشاي اسپرم، مي‌توانند آنرا در برابر سرما و انجماد محافظت نمايند ولي به دليل اکسيده شدن مي‌توانند عوارض جدي را به دنبال داشته باشند. لذا توصيه مي‌شود مطالعه‌اي براي يافتن غلظت هاي مناسب و همچنين استفاده همزمان از ترکيبات آنتي اکسيدان از قبيل ويتامين
E انجام شود.

اثرات بیولوژیکی عصاره هیدروالکلی گل راعی بر پارامتر های خون، سیستم ایمنی  و بافت شناسی طحال در رت های نر ویستار

بنابراین پیشنهاد می شود از سطح 200 میلی گرم که سمیت کمتری نسبت به 400 میلی گرم دارد، در دام های اهلی استفاده گردد. همچنین لازم است که مطالعات بیشتری با استفاده از منابع مختلف گیاه گل راعی با سطوح متفاوت در دام های اهلی انجام شود تا سطوح مناسب با بیشترین اثر مفید و کمترین میزان سمیت مشخص گردند

   اثرات پودر و عصاره برگ گیاه آلوئه‏ورا بر عملکرد رشد، پارامترهاي خون و سيستم ايمني در جوجه  هاي گوشتي

 بررسی سطوح و اجزای شیمیایی گیاه آلوئه‏ورا بر عملکرد جوجه‏های گوشتی، تخمگذار و ترکیبات تخم مرغ
• بررسی سیستم ایمنی جوجه‏های گوشتی و تخمگذار آلوده به میکروبها دریافت کننده گیاه آلوئه‏ورا در مقایسه با آنتی بیوتیکهای مختلف
• مطالعه اثرات مکمل آلوئه‏ورا بر فعالیت میکروبی و بافت شناسی دستگاه گوارش طیور

اثرات سطوح مختلف عصاره هیدرو-الکلی زنجبیل بر پارامترهای خون و عملکرد تولید مثل در رتهای نر ویستار

استفاده از دوزهای مختلف زنجبیبل و تعیین مناسبترین دوز.
2- استفاده از منابع مختلف زنجبیل مانند پودر، عصاره، روغن و....
3- مطالعه اثرات زنجبیل بر فعالیت های مختلف فیزیولوژیکی دام.
4- مطالعه اثرات زنجبیل بر پارامترهای خون در تعیین اثرات سمی آن.

اثرات عصاره آبی-  الکلی صمغ آنغوزه بر پارامترهای خون، هورمون تستوسترون و هیستولوژی بیضه در رت  های نر ویستار

استفاده از دوزها و منابع متفاوت آنغوزه(عصاره آبی یا آبی-اتانولی)
2- استفاده از دوز آنغوزه در دوره  های متناوب و یا پیوسته در حیوانات مختلف
3-  مطالعه اثرات آنغوزه بر عملکرد و فیزیولوژی سایر دستگاه  های بدن نظیر ایمنی، فعالیت  های گوارشی

اثرات عصاره گیاه مریم گلی بر فراسنجه های خون، سیستم ایمنی و بافت شناسی طحال در رت های نر ویستار

تعیین مکانیسم هایی که خواص درمانی گیاه مریم گلی را مشخص می کند.
2- تعیین فعالیت های بیولوژیکی ترکیبات مریم گلی.
3- اندازه گیری سایتوکین های مانند اینترلوکین ها و اینترفرون ها در بررسی سیستم ایمنی

اثرات عصاره گياهان بومادران شيرازي و یا شنبليله بر پارامترهاي
هماتولوژي و بيوشيميايي خون در بره هاي بلوچي و رتهاي ويستار

 سطوح  پايين تري از عصاره بخشهاي مختلف گياه بومادران در دامهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد
2- به بررسي مواد مؤثره اختصاصي اين گونه و تفاوت آن با گونه‌هاي ديگرپرداخته شود.

اثرات عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر فراسنجه های خون و عملکرد تولید مثلی رت های نر نژاد ویستار

پیشنهاد می شود تا سطوح متفاوت گلبرگ زعفران بر سایر فعالیت های فیزیولوژیکی در تغذیه دام استفاده شود.
2- پیشنهاد می شود عملکرد و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی، تولید مثل و تولید تخم مرغ در جوجه های تخم گذار تحت تاثیر اضافه کردن گلبرگ زعفران بررسی شود
استفاده از ترکیبات گلبرگ زعفران و بررسی مکانیسم اثر آنها بر سایر سیستم های فیزیولوژیکی بدن دام

اثرات مراحل بلوغ و زمان چیدن يونجه بر خصوصیات تخمیرپذيري علف خشک آن و جیره های کاملاً مخلوط به روش برون تني

بررسي تعيين مرحله و زمان چيدن مناسب در هر منطقه در كشور به دليل تنوع آب و هوايي و تأثير مهم اين فاكتور بر كيفيت علوفه
استفاده از نسبت  هاي بالاتر يونجه چيده شده در اوايل غنچه  دهي براي يافتن نسبت مناسب در جيره هاي كاملاً مخلوط تا بتوان از سهم كنسانتره كاسته و جيره ارزانتري به ازاي هر واحد دامي تهيه كرد.
قرار دادن يونجه در مراحل بالاتر بلوغ و در بعدازظهر در جيره، به نظر مي  رسدحضور قندهاي محلول به واسطه چيدن در بعدازظهر در جيره  هاي حاوي يونجه كم كيفيت تر بتواند اثر مثبتي در توليد دام داشته باشد.
مكمل سازي يونجه در مراحل پائين  تر بلوغ با كربوهيدرات  هاي سهل  الهضم در نسبت  ها و از منابع مختلف جهت متعادل ساختن نسبت پروتئين با انرژي قابل تخمير براي بهبود عملكرد ميكروارگانيسم  ها شكمبه.

ارز ش غذايي كاه گندم عمل آوري شده با آمونياك و جايگزيني آن با سيلوي ذرت در جيره تليسه هاي هلشتاين

با  توجه به مقادیر فراوان تولید کاه گندم در كشور و قیمت تمام‌ شده پایین عمل آوری کاه گندم با آمونياك در قیاس با سیلاژ ذرت و نیز عدم بازده ی مطلوب کشت ذرت علوفه ای در بعضی مناطق کشور می توان کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک را جایگزین سیلوی ذرت در جیره تلیسه ها و نیز گاوهای شیری کم تولید و خشک کرد .
2- عمل آوري كاه با آمونياك، سرعت تخمير و در نتيجه نرخ عبور كاه را افزايش مي دهد، از سوي ديگر خاصيت موثر فيزيكي آن بالا  مي باشد، لذا با توجه به اينكه گاوهاي شيري پرتوليد به واسطه تغذيه با مقادير زياد كربوهيدراتهاي سريع تخمير و نشاسته، مستعد ابتلا به بيماريهاي متابوليكي هستند، مي توان از كاه عمل آوري شده در حدود 4-2 درصد جيره استفاده كرد.
3-عمل آوری با گاز امونیاک در قیاس با فرم مایع آن، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد، لذا توصیه براین است که با توجه به سادگی استفاده و مقرون به صرفه بودن آن، از گاز جهت عمل آوری استفاده شود.
4- نتایج حاصل از این آزمایش باید با احتیاط مورد توجه قرار گیرند وبرای بررسی اثرات طولانی مدت، لازم است که آزمایشاتی که تولید مثل این حیوانات را نیز مورد رصد قرار دهد صورت پذیرد

ارزش غذایی دانه سویای پرچرب اکسترود شده و کاربرد آن در تغذیه جوجه های گوشتی

 انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت دانه های سویای اکسترود شده در دماهای مختلف ارزیابی شود.
- علاوه ‌بر ‌درجه‌ حرارت‌‌‌های مختلف اکستروژن، اثرات ‌مدت ‌‌زمان ‌اکستروژن نیز ‌بر شاخص‌های ‌آزمایشگاهی ‌کیفیت، انرژی ‌قابل ‌متابولیسم و قابلیت ‌هضم ‌ظاهری دانه سویا و همچنین ‌عملکرد و خصوصیات  فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی جوجه ها بررسی‌گردد.
- تاثیر دما و مدت زمان‌ اکستروژن بر قابلیت هضم اسیدهای‌آمینه،  بررسی‌گردد. 
- با توجه به غلظت بالای اسیدهای چرب غیراشباع اسیدلینولئیک در دانه سویای پرچرب، ترکیب اسیدهای‌چرب‌گوشت و همچنین میزان آنزیمهای پراکسیداسیون درگوشت جوجه‌های دریافت‌ کننده‌  دانه‌سویای  پرچرب  بررسی گردد.
- به علت وجود چربی بالای دانه سویای پرچرب اکسترود شده، شاخص‌های پراکسیداسیون دانه‌های سویای اکسترود شده در شرایط مختلف (دما و رطوبت) انبارداری بررسی گردد.

ارزش غذایی کاه عمل آوری شده با آمونیاک گازی و سطوح مختلف آب و عملکرد تلیسه‌های در حال رشد تغذیه شده با مکمل‌های پروتئینی و کاه عمل آوری شده

نتایج حاصل از این آزمایش باید با احتیاط مورد توجه قرار گیرند، برای بررسی اثرات طولانی مدت لازم است که آزمایشاتی برای بررسی اثر عمل آوری بر تولید مثل این حیوانات نیز مورد رصد قرار گیرد.
2-بررسی اثرات کاه آمونیاکی شده بر کیفیت گوشت در دام‌های پرواری نیز پیشنهاد می‌شود.
3-پیشنهاد می‌گردد اثرات گاز آمونیاک بر سایر محصولات فرعی کشاورزی در کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد.
4-عمل آوری کاه با گاز آمونیاک آسان و در عین حال از نگاه اقتصادی مقرون به صرفه است، توصیه می‌شود که در صورت امکان جایگزین سایر روش‌های عمل آوری شود.

بررسی اثرات پودر گیاه دارچین، آنتی  بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، بافت  شناسی ژژنوم، فراسنجه  های خونی و پاسخ ایمنی جوجه  های گوشتی

جایگزین نمودن پودر با اسانس دارچین و یا ماده موثره آن (سینامالدهید) در جیره توصیه می  شود، که دراینصورت احتمال مشاهده اثرات بهتر بر عملکرد پرنده وجود دارد.
2- بررسی اثرات مقایسه  ای دارچین با دیگر افزودنی  ها از جمله آنزیم  ها و پری  بیوتیک  ها.
3- بررسی اثرات ترکیبی گیاه دارچین با سایر افزودنی  های گیاهی بر صفات عملکرد و سیستم ایمنی پرنده.

بررسی اثرات عصاره الکلی گلبرگ زعفران بر پارامتر های خون، سیستم ایمنی و هیستولوژی طحال در موش صحرایی

 تعیین مکانیسم هایی که خواص درمانی گلبرگ زعفران را مشخص می کند.
2- تعیین فعالیت های بیولوژیکی ترکیبات موثر گلبرگ زعفران.
3- شناخت دقیق مکان و مکانیسم های مولکولی و سلولی موثر در عملکرد بدن.
4-  تعیین دوزهای موثر و استفاده از دوزهای سطوح بالاتر و پایین تر از دوز های استفاده شده.
5- اندازه گیری سایتوکین های مانند اینترلوکین ها و اینترفرون ها  در بررسی سیستم ایمنی.
6- بررسی اثر استفاه از گلبرگ زعفران در جیره غذایی بر عملکرد و سلامت دام.

بررسی ترکیبات شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری
پسماند ماکارونی و تأثیر آن بر عملکرد بره های نر بلوچی

جایگزینی غلات دیگر از جمله ذرت با پسماند ماکارونی به منظور بررسی پتانسیل جایگزینی آنها با پسماند ماکارونی
- بررسی پتانسیل استفاده از پسماند ماکارونی به عنوان تنها منبع نشاسته ای جیره
- بررسی تاثیر استفاده از پسماند ماکارونی و تاثیر آن بر اسید های چرب فرار و
PH شکمبه
-بررسی اثر پسماند ماکارونی بر کیفت لاشه نشخوارکنندگان پرواری

بررسی توالی، ساختار و چند شکلی های تک نوکلئوتیدی (SNPs) ژن هورمون رشد (GH) در دو گونه ی شتر تک کوهانه و دو کوهانه ایران

 در بررسی انجام شده به علت عدم وجود رکوردهای فنوتیپی امکان برقراری ارتباط بین هاپلوتیپ های مشاهده شده و صفات وجود نداشت. پیشنهاد می شود که رکورگیری های کمی جهت مرتبط کردن با هاپلوتایپ ها صورت گیرد تا اثر ژنوتیپ ها مشخص شود و در صورت معنی دار بودن در برنامه های اصلاح نژادی مورد استفاده قرار گیرد.
2- با توجه به این نکته که هورمون رشد یک هورمون وسیع الاثر می باشد و بر روی بسیاری از صفات تولیدی اثرات قابل توجهی دارد، پیشنهاد می شود به جای اینکه صفات به صورت جداگانه با هاپلوتایپ های مختلف ژن این هورمون مرتبط شوند، سطح این هورمون در خون حیوان با هاپلوتایپ های مشاهده شده مرتبط شود تا ژنوتیپ هایی که بیشترین سطح این هورمون را در خون ایجاد می کنند شناسایی شوند. مشکلی که وجود خواهد داشت عدم یکنواختی گله خواهد بود که باید تصحیحات لازم ار لحاظ سن، جنس و سایر موارد تاثیرگذار انجام شود تا براورد صحیحی از سطح خونی هورمون رشد هر حیوان بدست آید.

بررسی میزان بیان ژن CTCF در طی فرآیند بلوغ تخمک گاو

با مقایسه  ی بیان ژن   CTCF، بین رویان  های تولیدی در شرایط آزمایشگاهی و رویان  های تولیدی در شرایط طبیعی، می  توان به درک بهتری از نظر ملکولی و ژنتیکی در تفاوت  های ایجاد شده رسید.
2) با توجه به ارتباط این ژن با اپی  ژنتیک می  توان از الگوی بیان این ژن به عنوان یک نشانگر ملکولی جهت بررسی درست انجام شدن فرآیندهای اپی  ژنتیکی بهره جست.
3) از آنجایی که کاهش در میزان این پروتئین در مراحل ابتدایی تقسیمات رویانی با تأخیر در فعال شدن ژنوم زیگوت و همچنین تأخیر در تقسیمات رویان همراه است، و از آنجایی که برخی از شرایط کشت و محیط  های کشتی باعث ایجاد تأخیر در تقسیمات رویان و فعال شدن ژنوم زیگوت می-شود، بنا براین می  توان با بررسی الگوی بیان این ژن و سایر ژن  های مرتبط، بین این تغییرات محیطی و تنظیمات ژنتیکی ارتباط ایجاد کرد.

بررسی میزان بیان ژن‌های IL-2 و IL-12 در خوکچه  های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ O

جهت بررسی بیشتر پاسخ ایمنی خوکچه هندی نسبت به واکسن تب برفکی بهتر است سایتوکاین  های بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد و اثرات آن‌ها نسبت به یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.
2- پیشنهاد می  شود پاسخ ایمنی خوکچه هندی نسبت به سایر تیپ  های بیماری تب برفکی از جمله تیپ  های موجود در کشور مورد بررسی قرار گیرد.
3- پیشنهاد می  شود در طرح آزمایشی از تیمارهای مختلف شامل تیپ  های مختلف واکسن و ویروس زنده و گروه شاهد به طور همزمان استفاده شود و به این ترتیب اثرات زیادی به طور همزمان مورد بررسی قرار گیرد.
4- به منظور بررسی  های بیشتر و افزایش آگاهی  ها در رابطه با پاسخ حیوانات نسبت به واکسن تب برفکی بهتر است پاسخ ایمنی در دیگر گونه  ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
5- در کنار بررسی بیان سایتوکاین  ها بررسی  های بیشتر از جمله تست آنتی  بادی  ها پیشنهاد می  شود.
6- برای بررسی دقیق  تر پاسخ ایمنی خوکچه هندی نسبت به این واکسن نمونه  برداری از بافت  ها و بررسی لنفوسیت  ها پیشنهاد می  شود.

بررسي خصوصيات شيميايي، فراسنجه هاي تجزيه پذیری محصولات فرعي كشمش و تاثیر آن بر تولید و ترکیب اسیدهای چرب شیر میش های بلوچی

   استفاده از مقادیر مختلف ضایعات کشمش به منظور دست یابی به بهترین عملکرد
   استفاده از روشهای مختلف تانن زدایی محصولات فرعی ضایعات کشمش و مقایسه آنها
اندازه گیری غلظت  اسیدهای چرب و انتقال دهنده های چربی در خون برای بررسی متابولیسم چربی در خون در حضور ضایعات کشمش در جیره
طراحی آزمایشات
In vitro برای بررسی جمعیت باکتری های دخیل در بیوهیدروژناسین شکمبه به خصوص گونه های Butyrivibrio، به دلیل ظرفیت بالای این باکتری ها در تبدیل اسید لینولئیک به رومنیک اسید و تبدیل رومنیک اسید به واکسنیک اسید با استفاده از روش های دقیق مولکولی مثل Real Time PCR
بررسی دقیق تر جمعیت و گونه های پروتوزوآها با استفاده از تکنیک های مولکولی به دلیل تأثیر همکوشی آنها با باکتری ها بر فرآیند بیوهیدروژناسیون شکمبه و نگهداری حد واسط های بیوهیدروژناسیون در سلول های خود
اندازه گیری فعالیت آنزیم دلتا -9- دسچوراز و مقایسه بیان ژن این آنزیم در بافت پستان یا ماهیچه به دلیل نقش ویژه آن در تبدیل
SFA به MUFA و افزایش اسید واکسنیک و CLA در محصولات نشخوار کنندگان

بهینه‌سازی پاسخ جوجه‌های گوشتی
به پروتئین و اسیدهای آمینه محدود کننده با استفاده از
مدلهای رویه‌ی پاسخ و شبکه‌های عصبی مصنوعی

آزمایشات بهینه‌ی رشدی در همین قالب در بازه‌های سنی دیگر روی جوجه‌های گوشتی انجام گیرد.
- آزمایشات رشدی براساس جیره‌های متفاوت از نظر میزان والین، ایزولوسین و گلایسین انجام گیرد. این کار می‌تواند با جیره‌های کم پروتئین هم آزمون شود.
- خروجیهای دیگری مانند میزان نیتروژن دفعی و بازدهی استفاده از انرژی به عنوان خروجی مدل درنظر گرفته شود.
از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی مدلهای رویه‌ی پاسخ استفاده شود و نتایج با نتایج حاصل از مشتق‌گیری مقایسه گردد.
- از روشهای بهینه‌سازی برای بهینه‌سازی همزمان دو صفت افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی استفاده گردد.

اثر پروتئین و ترئونین قابل هضم جیره آغازین بر بافت شناسی روده ، فراسنجه  های خونی و عملکرد جوجه های گوشتی

 بررسی سطوح پایین تر از توصیه راس2009 برای اسید آمینه ترئونین
2- بررسی تاثیر سطوح پروتئین و ترئونین قابل هضم  بر بخش های دیگر روده کوچک (دئودنوم و ایلئوم)
3- بررسی تاثیر پروتئین و ترئونین قابل هضم  در سنین بالاتر(رشدو پایانی)

تاثیر آفت کش های ارگانوفسفره در مواد خوراکی بر اکوسیستم شکمبه، عملکرد و متابولیت های خونی نشخوارکنندگان و میزان انتقال آن در  فرآورده های دامی با و یا بدون بنتونیت سدیم

 جایگزین کردن روش های ارگانیکی بجای کاربرد سموم شیمیایی در مزارع برای مبارزه با آفات و در نتیجه تولید خوراک عاری از آفت کش ها برای دام
ü شناسایی روش های ممکن برای حذف بقایای آفت کش ها از غذای دام
ü بررسی تاثیر انواع مختلف آفت کش های رایج در ایران بر جمعیت میکروارگانیزم های شکمبه ای، تولید گاز و قابلیت هضم و نیز تعیین سطح بی خطر برای استفاده از آنها
ü فرآوری انواع مواد جاذب آفت کش به روش های آزمایشگاهی و تست آنها بر روی دام های زنده
ü بررسی اثر افزودن عوامل جاذب آفت کش ها بر دفع مواد مغذی،  ویتامین‌ها  و مواد معدنی از بدن حیوان
ü بررسی امکان کاربرد آفت کش هایی که در عین داشتن بالاترین بازدهی در از بین بردن آفات، کمترین انتقال را به شیر و سایر فرآورده های دامی داشته باشد.
ü بررسی اثر افزودن سطوح مختلف سموم فسفره آلی بر جمعیت پروتوزوآیی، باکتریایی و قارچی شکمبه به روش درون تنی و آزمایشگاهی از طریق شمارش آنها و نیز مطالعه میزان تولید گاز ناشی از کشت آنها.
ü تعیین غلظت انواع آفت کش های ارگانوفسفره در ادرار، مدفوع، خون و مایع شکمبه حیوانات و نیز بررسی انتقال آن ها به بافت‌ها و شیر دام‌ها در صورت افزودن عوامل باندکننده و مقایسه‌ی آن با غلظت آفت کش در شرایطی که عوامل مهار‌کننده اضافه نشده‌اند به منظور تعیین توانایی عوامل جاذب سموم.

تأثیر بنتونیت سدیم و کربن فعال بر خنثی سازی اثر سموم فسفره آلی در نشخوارکنندگان

 بررسی اثر افزودن سطوح مختلف سموم فسفره آلی بر جمعیت پروتوزوآیی، باکتریایی و قارچی شکمبه به روش درون تنی و آزمایشگاهی از طریق شمارش آن‌ها و بررسی تولید گاز ناشی از کشت آن‌ها.
ü بررسی اثر افزودن عوامل جاذب سموم (بنتونیت سدیم و کربن فعال) بر جمعیت و عملکرد میکروارگانسیم‌های شکمبه به روش درون تنی و آزمایشگاهی.
ü بررسی اثر افزودن سموم فسفره آلی و عوامل جاذب سموم بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک.
ü بررسی اثر افزودن عوامل مهار‌کننده بر دفع مواد مغذی،  ویتامین‌ها  و مواد معدنی از طریق مدفوع.
ü تعیین غلظت سموم فسفره آلی در ادرار، مدفوع، خون و مایع شکمبه حیوانات و نیز بررسی ورود سموم فسفره آلی در بافت‌ها و شیر دام‌ها در صورت افزودن عوامل مهار‌کننده و مقایسه‌ی آن با غلظت سموم در شرایطی که عوامل مهار‌کننده اضافه نشده‌اند به منظور تعیین توانایی عوامل جاذب سموم.

تأثیر تغذیه جیره‌های لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره انتقال بر ویژگی‌های تولیدی و تولید‌ مثلی گاوهای هلشتاین  در مرحله اول شیرواری

براساس نتایج بدست آمده در این مطالعه،پیشنهاد می‌گردد که در مطالعات بعدی بر ترکیب اسیدهای چرب خوراک و خصوصاً نسبت اسیدهای چرب امگا3 و امگا6  چربی خوراک در دوره‌های قبل و بعد از زایش و بررسی اثرات آنها بر روند فعالیت‌های فولیکولی تأکید گردد.
این احتمال وجود دارد که فصل و نیز تنش حرارتی و سرمایی اثرات جیره‌های لیپوژنیک و گلوکوژنیک بر تولید شیر و نیز فعالیت‌های تخمدانی را متأثر نماید.  

تأثير تانن پوسته پسته بر تخمیر شکمبه، مصرف خوراك و قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفندان نر بلوچي و  توليد و تركيب اسيدهاي چرب شير در بزهاي شيرده سانن تغذيه شده با جیره  های حاوي چربي

 بررسي اثرات ساير تركيبات ثانويه مثل ساپونين و آلكالوئيدها بر سلامت و كيفيت محصولات توليدي نشخواركنندگان
ü بررسي دقيق  تر آنزيم  هاي كبدي، متابوليت  هاي ايمني خون و حتي بافت كبد به منظور تعيين اثرات تانن بر فعاليت كبد
ü اندازه گیری مقدار اسیدهای چرب غیر اشباع (MUFA و PUFA) در شکمبه و خون و مقایسه آنها با مقدار این اسیدهای چرب در شیر با انجام آزمایشات in vivo (گاوهای شیری هلشتاین)
ü استخراج تانن متراکم و تانن قابل هیدرولیز و بررسی اثرات آنها بر میکروارگانیسم های مؤثر در بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب در شرایط in vitro
ü بررسي اثرات تانن در جیره  های حاوی انواع مختلفي از منابع چربي غير اشباع به صورت افزايش روغن خالص به جيره (مثل روغن تخم پنبه، روغن آفتابگردان، روغن كلزا و حتي روغن ماهي) براي بررسي فرآيند بيوهيدروژناسيون، توليد اسيد واكسنيك و CLA در بافت و شير  
ü طراحي آزمايشات In vitro براي بررسي جمعيت باکتری  های دخيل در بيوهيدروژناسيون شكمبه به خصوص گونه  هايButyrivibrio ، به دليل ظرفیت بالاي اين باكتري  ها در تبدیل اسید لینولئیک به رومنیک اسید  و تبدیل رومنیک اسید به واكسنیک اسید با استفاده از روش  هاي دقيق مولكولي مثل Real Time PCR
ü بررسي دقيق  تر جمعيت و گونه  هاي پروتوزوآها با استفاده از تكنيك  هاي مولكولي به دليل تأثير همكوشي آنها با باكتري  ها بر فرآيند بيوهيدروژناسيون شكمبه و نگهداري حد واسط  هاي بيوهيدوژناسيون در سلول  هاي خود
ü اندازه  گيري فعاليت آنزيم دلتا-9 دسچوراز و مقايسه بيان ژن اين آنزيم در بافت پستان يا ماهيچه به دليل نقش ويژه آن در تبديل SFA به MUFA  و افزايش اسيد واكسنيك و CLA در محصولات نشخواركنندگان

تعیین اثرات ضداکسیدان  های آلی در جیره  های مکمل شده با روغن-های گیاهی و پیه حیوانی بر عملکرد، سیستم ایمنی، فراسنجه  های استخوانی و اکسیداسیونی جوجه  های گوشتی تحت تنش گرمایی

 آزمایشات تکمیلی به منظور بررسی دقیق اثرات متقابل روغن و ترکیبات ضداکسیدانی، آزمایشاتی با تعداد بیشتر پرنده انجام شود.
2.  تأثیر روغن و زردچوبه و تفاله بر هیستولوژی کبد مورد بررسی قرار گیرد
3.  آزمایشاتی جهت بررسی اثر روغن و پودر زردچوبه و تفاله گوجه بر میزان بروز آسیت طراحی شود
4.  تأثیر منابع فوق الذکر بر جمعیت باکتریایی روده و هیستولوژی روده بررسی شود.
5.  تأثیر منابع فوق الذکر بر میزان بیان ژن های مرتبط با کاهش استرس ارزیابی شود.
6.  تأثیر همزمان تنش گرمایی و شرائط طبیعی به منظور ارزیابی دقیق  تر اثرات این منابع خوراکی طراحی شود.
7.  در پایان پیشنهاد می  شود روغن کانولا همزمان با ضداکسیدان  های آلی پودر زردچوبه یا تفاله گوجه جهت کاهش اثرات تنش گرمایی در  جیره جوجه  های تحت تنش گرمایی افزوده شود

رابطه بین شمار سلول‌های بدنی و صفات تولیدی شیر در گاوهای هلشتاین ایران

به منظور اتخاذ تصمیمات دقیق مدیریتی و افزایش دقت برنامه های اصلاحی در گله های هلشتاین ایران، ثبت کامل و دقیق رکورد های موجود ضروری می باشد.
2- گاوهای شیری تحت تاثیر عوامل متعددی مانند اقلیم های مختلف، جیره های غذایی متفاوت، فحلی و بیماری های مختلف و غیره قرار دارند. درنتیجه قرار دادن این عوامل در مدل باعث بهبود دقت برآورد پارامترهای ژنتیکی و پیش بینی ارزش ارثی حیوانات می شود.
3- با توجه به اثرات منفی نمره سلول‌های بدنی بر صفات تولیدی شیر، پیشنهاد می شود اثر نمره سلول‌های بدنی بر صفات دیگر مانند صفات تولید مثلی بررسی گردد.
4- با توجه به رکوردهای روزآزمون صفات تولیدی شیر و نمره سلول‌های بدنی، چگونگی ارتباط بین این صفات با این رکورد ها نیز بررسی شود..

5- رابطه بین صفات تیپ گاوهای هلشتاین ایران با نمره سلول‌های بدنی تحت مطالعه قرار گیرد.
6- میزان ماندگاری گاوهای هلشتاین ایران در ارتباط با نمره سلول‌های بدنی با آنالیز زنده مانی مورد بررسی قرار گیرد.
7- رکوردهای مربوط به شمار سلول‌های بدنی با مدلهای تک صفته، چند صفته، تکرار پذیری و مدل روزآزمون آنالیز شود تا تکرار پذیری این صفت و همبستگی بین رکورد های روزآزمون در شکم های زایش مختلف مورد بررسی قرار گیرد

ریزكپسوله كردن روغن ماهی و تأثیر آن بر عملکرد بز شیری سانن

 بررسی امکان استفاده از مواد با ویژگی‌های مختلف در دیواره ریزکپسول‌ها جهت افزایش راندمان ریزپوشانی و قدرت محافظت کنندگی در شرایط شکمبه
2. استفاده از واکس‌ها و صمغ‌های گیاهی جهت ریزپوشانی
3. استفاده و جایگزینی روش‌های مختلف تهیه امولسیون و خشک کردن جهت کاهش هزینه‌های نهایی تولید صنعتی ریزکپسول‌ها
4.  استفاده از روش‌های حرارت دهی و ترکیبات موثر بر ساختار پروتئینی و یا عوامل موثر در ایجاد اتصال عرضی جهت جایگزینی با ترکیبات فنولی و کاهش دادن قابلیت هضم دیواره ریزکپسول
5. ریزپوشانی اسیدهای چرب خاص مانند اسیدهای چرب کونژوگه جهت محافظت از بیوهیدروژناسیون میکروبی در شکمبه جهت غنی سازی تولیدات دامی
6. استفاده از روش ریزپوشانی جهت محافظت مواد معدنی جهت عبور از شکمبه و غنی سازی شیر.
7. بررسی تأثیر ریزکپسول مورد استفاده بر جمعیت میکروبی شکمبه و اسیدهای چرب فرار در شکمبه
8. بررسی تأثیر استفاده از ریزکپسول‌های روغن ماهی و یا اسیدهای چرب امگا 3 بر هورمون‌های تولید مثلی، تخمک زایی و کیفیت اسپرم
9. بررسی امکان استفاده از روش ریزپوشانی برای رسانش داروها و افزایش کارایی آنها با استفاده از روش ریزپوشانی.
10. بررسی امکان افزایش ویژگی‌های تغذیه‌ای و غنی‌سازی شیر با ترکیباتی که ذاتاً در شیر موجود نیستند.
11. تولید شیر دارای ترکییبات خاص برای مصارف ویژه از جمله درمان.

اثر مرحله رشد، زمان و دوره چیدن بر ارزش تغذیه‌ای و ساختار مولکولی یونجه و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

برای یافتن الگوی مناسبی جهت چیدن یونجه در یک منطقه جغرافیایی نیاز است که حداقل دو سال زراعی آزمایش تکرار شود چون در بیشتر مطالعات منتشر شده اثر سال معنی دار بوده و در بعضی موارد اثر متقابل بین مرحله رشد در سال نیز گزارش شده است. بنابراین بررسی اثر مرحله رشد، زمان چیدن و دوره برداشت بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد تولید یونجه خشک در دو سال متوالی زراعی توصیه میشود.
چون یونجه ظرفیت بافری بالایی دارد ممکن است در حین سیلو کردن نیاز به افزودنیهایی مثل قندهای محلول جهت تسریع در فرایند تخمیر باشد. راهکار چیدن در بعدازظهر در منطقه مورد بررسی قندهای محلول و پروتئین حقیقی یونجه را افزایش و نیتروژن غیر پروتئینی را کاهش داد عواملی که ممکن است در سیلو کردن یونجه باعث بهبود کیفیت سیلوی یونجه شوند. همچنین مرحله رشد و دوره برداشت در بخشهای مختلف پروتئین و محتوای قندهای محلول یونجه موثر بودند. بنابراین بررسی اثر مرحله رشد، زمان چیدن و دوره برداشت بر الگو و پتانسیل تامین مواد مغذی یونجه سیلو شده در نشخوارکنندگان توصیه میشود.
چیدن در مرحله اوایل غنچهدهی باعث تولید علوفه با کیفیت و با قابلیت دسترسی بالایی در تغذیه گاوهای شیرده شد. به نظر میرسد با قرار دادن این علوفه در جیره بتوان از سهم کنسانتره جیره کم کرد که باعث ارزانتر شدن جیره شود. از این رو بررسی توان یونجه چیده شده در مرحله اوایل غنچهدهی و در بعدازظهر در کاهش سهم کنسانتره جیره در تغذیه گاوهای پر تولید هلشتاین توصیه میشود.
چون درجه حرارت هوا عامل مهمی در توسعه و نمو گیاه یونجه است و در دماهای بالاتر میزان لیگنینی شدن افزایش می‌یابد ارزش غذایی یونجه برای نشخوارکنندگان کم می‌شود. بنابراین تعیین الگوی مناسب برای چیدن در یک منطقه برای منطقه دیگر در داخل کشور توصیه نمی‌شود. به طور مثال شرایط آب و هوایی گرم و خشک مرکز ایران با شرایط آب و هوایی سرد و کوهستانی غرب کشور متفاوت است و طبعا اثرات متفاوتی بر الگوی تامین مواد مغذی یونجه خواهد گذاشت. بر این اساس بررسی اثر شرایط آب و هوایی متفاوت بر قابلیت دسترسی مواد مغذی یونجه (اعم از خشک و سیلو شده) و تعیین الگوی مناسب چیدن در مناطق مختلف کشور توصیه میشود.

شناسايي وتشخيص ژن‌هاي miRNA در خانواده نشخوارکنندگان بر اساس روش‌هاي بيوانفورماتيکي و اعتبار سنجي آزمايشگاهي آن

 تهيه بانک داده ncRNAها در نشخوار کنندگان
- بررسي بيان ميکرو آر ان اي  ها در بافت‌هاي مختلف با استفاده از روش‌هایی با خروجي بالا و تهيه کتابخانه‌هاي
RNA‌هاي کوچک
- بررسي امکان انجام تکنيک‌هاي آزمايشگاهي به منظور شناسايي و تاييد اهداف اين ژن‌هاي ميکرو آر ان اي

کلونینگ، بیان و بررسی ایمنی  زایی NcSRS2، آنتی  ژن سطحی Neospora caninum

 جهت بررسی الگوی پراکنش انگل در سطح گله  ها پیشنهاد می‌شود که از انگلهای شناسایی شده در مناطق مختلف کشور نمونه  هایی برای توالی  یابی ارسال گردند تا بتوان با دقت بیشتری از آنالیز فیلوژنتیکی استفاده کرد.
2-  پیشنهاد می  شود تا جهت دستیابی به الگویی کامل  تر از ژنوم انگل نئوسپورا کانینوم در ایران، دیگر جایگاه  های آنتی  ژنی این انگل نیز توالی  یابی شوند.
3- استفاده همزمان از واکسن
DNA و پزوتئین  های نوترکیب به سبب تحریک کامل  تر سیستم ایمنی نتایج بهتری را به دنبال داسته  اند لذا پیشنهاد می  شود تا ژن NcSRS2 در قالب واکسن DNA نیز مورد بررسی قرار گیرد.
4- جهت پشت سر گذاشتن موانع و مشکلات مربوط به تخلیص پروتئین پیشنهاد می‌شود از ناقل‌های دارای فاکتور آلفا (دارای قدرت ترشح پروتئین مانند
pPICZ A (α)) نیز به عنوان ناقل هدف استفاده شود.
5- همچنین جهت تخلیص پروتئین‌ها بهتر است از ستون‌های مخصوص خالص سازی استفاده شود.
6- جهت بررسی کامل ایمنی  زایی پروتئین  های تولید شده استفاده از مدل انتقال عمودی (مادر آبستن)، بررسی ضایعات در مغز و دیگر بافتها، ثبت میزان مرگ و میر و نیز فاکتورهای تولید مثلی (تعداد نتاج متولد شده و سقط شده) پیشنهاد می  شود.
7- جهت بررسی پاسخ‌های ایمنی پیشنهاد می‌شود که مقادیر پاسخ زیربخش  های مختلف ایمونوگلوبولین  ها، انواع سایتوکین  ها و نیز قدرت تکثیر لنفوسیت‌های
T سنجیده شود تا نمایی مناسب از میزان و نوع پاسخ ایمنی به دست آمده روشن گردد.

کلونینگ و بیان ژن فیتاز (PhyC) در اشرشیاکلی

توصیه می  شود ژن بدست آمده از این تحقیق به مخمر پیشیا پاستوریس انتقال داده شده، تا این مخمر با توجه به گلیکوزیلیشن سنگینی که بر روی پروتئین  های نوترکیب انجام می  دهد سبب افزایش احتمالی فعالیت آنزیمی آنزیم فیتاز بدست آمده از باسیلوس سابتیلیس شود.
بررسی سیگنال پپتید طبیعی ژن فیتاز باسیلوس سابتیلیس و انجام تصحیح این توالی و انتقال آن به سویه بیانی مناسب دیگر راه دشواری است که می  تواند عاملی بر افزایش فعالیت فیتازی این آنزیم شود.
استفاده از سویه  های بومی شده در کشور (از قبیل باسیلوس های جدا شده از آب  های گرم) برای انجام این مهم استفاده شود.
امکان مقایسه آنزیم  های نوترکیب فیتاز قارچی در مسیر کلونینگ و بیان ژن نیز توصیه می  گردد.

کلونینگ و بیان ژن‌های کد کننده نواحی P1 و 3C ژنوم ویروس تب برفکی سروتیپ O و بررسی ایمنی‌زایی آن‌ها

 جهت بررسی حرکت ویروس پیشنهاد می‌شود که از تعداد نمونه‌های بیشتری برای تعیین توالی و آنالیز فیلوژنتیکی استفاده شود.
2-  جهت ایجاد بانک ژن ویروس تب برفکی ایران پیشنهاد می‌شود که تعیین توالی کامل ژنوم ویروس تب برفکی ایران انجام شود.
3- پیشنهاد می‌شود که ژن‌های
P1-2A و 3C سروتیپ‌های A و Asia1 ایران تعیین توالی و بیان شوند.
4- همچنین پیشنهاد می‌شود علاوه بر استفاده از ناقل‌
pPICZ-B از ناقل‌های دارای فاکتور آلفا که داری خاصیت ترشحی پروتئین به بیرون سلول می‌باشند استفاده شود
5- همچنین از ستون‌های مخصوص خالص سازی جهت تخلیص پروتئین‌ها استفاده شود.
6- جهت بررسی پاسخ‌های ایمنی پیشنهاد می‌شود که مقادیر پاسخ آنتی بادی‌های خنثی کننده سرم، قدرت تکثیر لنفوسیت‌های
T و تست‌های الایزا برای آنالیز IgG و سایتوکاین‌ها انجام شود.
7- همچنین از تعداد حیوانات آزمایشگاهی بیشتر و یاور‌های دیگر استفاده شود.
8- پروتئین‌ نوترکیب در غلظت‌های متفاوت تزریق شود و گرفتن سرم در زمان‌های متفاوت انجام شود.
9- ایمنی‌زایی با پروتئین‌های نوترکیب
P1-2A و P1-2A3C به همراه یاورهای مناسب و سپس چالش با ویروس زنده در شرایط ایمنی زیستی مناسب و بررسی و ارزیابی اثرات ایمنی‌زایی و محافظت در برابر ویروس انجام شود.

پیشنهاد می گردد که مدل شبکه عصبی بدست آمده در این مطالعه برای تنظیم استراتژیهای مربوط به تعیین فاصله مارکری در مطالعات مکانیابی مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد می گردد که از مدلسازی با استفاده از
ANN، بسط مطالعه و بررسی مطالعه بسط یافته با مدل خطی، برای مطالعات بسط یافته به کمک مدل بسیار دقیق، استفاده گردد.
پیشنهاد می گردد که در مطالعات ژنومی حدالامکان ژنوم دام مورد بررسی شبیه سازی گردد.
پیشنهاد می گردد که به دلیل پیچیده و وقت گیر بود شبیه سازی برخی از موضوعات بخصوص در زمینه انتخاب ژنومی، از مدلسازی مطالعه شبیه سازی اصلی محدود با استفاده از شبکه عصبی و بسط مطالعه محدود اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

پیشنهاد می گردد که مدل شبکه عصبی بدست آمده در این مطالعه برای تنظیم استراتژیهای مربوط به تعیین فاصله مارکری در مطالعات مکانیابی مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد می گردد که از مدلسازی با استفاده از
ANN، بسط مطالعه و بررسی مطالعه بسط یافته با مدل خطی، برای مطالعات بسط یافته به کمک مدل بسیار دقیق، استفاده گردد.
پیشنهاد می گردد که در مطالعات ژنومی حدالامکان ژنوم دام مورد بررسی شبیه سازی گردد.
پیشنهاد می گردد که به دلیل پیچیده و وقت گیر بود شبیه سازی برخی از موضوعات بخصوص در زمینه انتخاب ژنومی، از مدلسازی مطالعه شبیه سازی اصلی محدود با استفاده از شبکه عصبی و بسط مطالعه محدود اولیه مورد استفاده قرار گیرد.

مطالعه اثرات سطوح مختلف صمغ و روغن آنغوزه بر سيستم ايمني، پارامتر  هاي خون و عملكرد جوجه هاي  گوشتي

بررسي اثرات ترکيبات شيميايي گياه آنغوزه بر عملکرد مرغ تخمگذار و ترکيبات تخم مرغ
• مطالعه اثرات سطوح مختلف مکمل آنغوزه بر فلور ميكروبي و بافت شناسي دستگاه گوارش طيور
• بررسي سطوح مختلف آنغوزه بر سيستم ايمني جوجه‏هاي گوشتي و تخمگذار آلوده به ميکروبها، در مقايسه با آنتي بيوتيکهاي مختلف
• مطالعه اثرات سطوح مختلف آنغوزه بر فعاليت هاي توليد مثلي، هورموني و بافت شناسي دستگاه توليد مثل

مطالعهی اثر همخونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات رشد نژادهای ایرانبلک و آرمان

پیشنهاد میشود یک برنامه اصلاح نژادی بر اساس شاخص های انتخاب چند صفتی برای دو نژاد مذکور تدوین شود.
2- پیشنهاد میشود هدف انتخاب را به جای چند قلوزایی،بر پایه میزان گوشت حاصل از بره های یک میش در وزن از شیرگیری یا 6 ماهگی باشد تا افت ژنتیکی بره ها برای صفات رشد برطرف شود.

مقايسه ارزش غذايي سه نوع كنجاله سويا در جوجه‌هاي گوشتي

 مقايسه چند نوع كنجاله سويا داخلي، توليدي در استان‌هاي مختلف (خراسان) بر عملكرد جوجه‌هاي گوشتي و مرغ تخم‌گذار
2- تاثير حرارت و زمان فرآوري كنجاله سويا بر قابليت هضم مواد مغذي مختلف

بررسي ميزان بيان ژن  هايIFN-γ  و TGFβ1 درخوکچه  هاي هندي واکسينه شده با واکسن تب برفکي تيپ O

پيشنهاد مي  شود از تعداد حيوانات بيشتري در آزمايش استفاده شود و نيز جهت بررسي دقيق  تر، در روز  هاي بيشتري بيان ژن اندازه  گيري شود.
2- به دليل مشکل و زمان  بر بودن خونگيري از سياهرگ سافن در خوکچه هندي و نيز بررسي بيان سايتوکاين  ها در ساير گونه-ها، پيشنهاد مي  شود بررسي بيان اين ژن  ها توسط حيوانات آزمايشي ديگر انجام شود.
3- به منظور بررسي اثرات متقابل سايتوکاين  ها، پيشنهاد مي  شود بيان ساير سايتوکاين  ها نيز مورد ارزيابي قرار گيرد.
4- پيشنهاد مي  شود از ساير تيپ  هاي واکسن تب برفکي نيز جهت بررسي بيان سايتوکاين  ها در حيوانات استفاده شود.
5- در صورت فراهم بودن شرايط ايمني زيستي پيشنهاد مي  شود در کنار دو گروه شاهد و واکسينه، از گروه تيمار شده با ويروس تب برفکي و نيز يک گروه تيمار شده با واکسن نوترکيب نيز استفاده شود.
6- به دليل پايين بودن غلظت 
RNAخون، پيشنهاد مي  شود استخراج RNA از بافت صورت گيرد.


                                                                                                                         

 

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء