پیشنهادهای پژوهش رشته مشاوره

moshavere

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

اثربخشي آموزش مؤلفه هاي رويکرد ساختاري بر کيفيت زناشويي، حل تعارض و حل مسئله زوجين

پیشنهاد می شود در صورت امکان تحقیق را با توجه سبک دلبستگی زوجین و منبع کنترل انجام گیرد.
-پیشنهاد می شود ترکیبی از این رویکرد با دیگر رویکردها در زمینه افزایش کیفیت زناشویی، حل تعارض و مسئله گشایی صورت گیرد.
-پیشنهاد می شود تاثیر زوج درمانی ساختاری با رویکردهای دیگر مقایسه گردد.
-انجام مرحله پیگیری در تحقیقات آینده به منظور بررسی ماندگاری اثرات زوج درمانی ساختاری پیشنهاد می شود.
-پیشنهاد می شود، برای نمونه هایی با حجم بیشتر و در جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت تر این پژوهش توسط پژوهشگران دیگر تکرار شود تا قابلیت تعمیم نتایج بیشتر شود.
-پیشنهاد می شود این پژوهش در نمونه هایی با مشکلاتی چون میل به طلاق، خیانت، همسرآزاری، رضایت جنسی، تعهد زناشویی، سبک دلبستگی، سرخوردگی زناشویی اجرا شود.

مقایسه اثربخشی درمان نوروفیدبک وگروه درمانی هیجان مدار برکاهش ناگویی خلقی و بهبود رضایت زناشویی

پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی با موضوع مشابه، با افزایش تعداد نمونه‌ها و افزایش طول دوره‌ی درمان، نتایج را بطور جزئی تر بررسی کرد.
این پژوهش اثربخشی نوروفیدبک را تنها بر زنان بررسی کرده است. پژوهش هایی که در آینده این روش را در نمونه ای از مردان مورد بررسی قرار دهند می توانند تفاوت های جنسی را در اثربخشی این روش روشن سازند.
به دلیل همپوشی زیاد نا گویی خلقی با اختلال استرس پس از سانحه پیشنهاد می شود در پژوهش های مشابه بعدی میزان این اختلال در افراد بررسی و اثرش کنترل گردد.
به دلیل وجود علل مختلف تاثیر گذار بر ناگویی خلقی، پروتکل دیگری برای تعیین اثربخشی نوروفیدبک بر روی این اختلال استفاده شود.
دراین پژوهش درمان هیجان مدار فقط بر روی یکی از همسران صورت گرفت. پیشنهاد می شود چنانچه در پژوهش‌های بعدی محققی قصد بررسی اثربخشی این رویکرد بر ناگویی خلقی را دارد از زوج درمانی این رویکرد استفاده کرده تا با حضور همسر زنان دچار این اختلال که به نوعی مرجع دلبستگیشان محسوب می شود، به بررسی اثر بخشی این رویکرد بپردازد.
ثبت 
MRI و تلفیق آن با پرسشنامه ناگویی خلقی.

مقايسه اثربخشی آموزش گروهي درمان ساختاري با درمان هيجان مدار بر كمال گرايي و سبك هاي دفاعي زنان متاهل داراي ترس از صميميت

 در راستای نتایج این پژوهش پیشنهاد می  شود که سودمندی روش  های درمانی به کار گرفته شده به صورت طولی مورد ارزیابی قرار گیرند تا از صحت یافته  ها در طول زمان اطمینان بیشتری حاصل گردد.
• پیشنهاد می  شود این پژوهش در گروه  های بزرگتر مورد ارزیابی قرار گیرد تا اعتبار این روش  ها با اطمینان بالاتری برآورده شود.
• پیشنهاد می شود این پژوهش بر روی زوج انجام شود.
• پیشنهاد می  شود سودمندی این روش  ها در مقایسه با سایر رویکردهای درمانی دیگر مورد پژوهش قرار گیرد.
• پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی میزان اثربخشی این دو رویکرد درمانی با توجه به متغیرهای نوع ازدواج، مدت ازدواج، جنس و سن آزمودنی ها بررسی و مقایسه گردد.
• همچنين، پيشنهاد مي شود به منظور شناخت بهتر تأثير آسيب زاي کمال گرایی و سبک های دفاعی روان آزرده و نوروتیک بر فرايند ترس از صمیمیت، رابطة اين سه متغير در نمونه های بالینی شامل نمونه هاي دچار اختلال هاي روان شناختي، اختلال هاي شخصيت و مشكلات خانوادگي و بين شخصي، بررسي شود.

اثربخشی زوج‌درماني تصويري ارتباطي بر
سازگاري، صميميت و سلامت‌روان زنان متأهل

 مقایسه درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی با سایر رویکردهای درمانی
- بررسي و مقايسه اثربخشي درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی به شيوه گروهي، انفرادي و درمان به شيوه توأم
- انجام پژوهش حاضر بر روي زنان، مردان و گروه‌هاي مختلط
- انجام مرحله پیگیری در تحقیقات آینده به منظور بررسی ماندگاری اثرات زوج درمانی تصويري ارتباطي
- انجام این پژوهش در زوج‌ها با مشکلاتی چون میل به طلاق، خیانت،همسرآزاری،سرخوردگی و دلزدگي زناشویی

مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر آموزش غنی  سازی ازدواج به روش اولسون با گروه درمانی معنوی  مذهبی بر کاهش دلزدگی و افزایش رضایتمندی زناشویی زنان متأهل

به اعتقاد بارلو و هافمن (1997) برای اینکه شیوه‌های درمانی خاص در مقولة درمان‌های تثبیت شده قرار گیرد، باید حداقل دو پژوهش بالینی تجربی وجود داشته باشد که اولاً توسط پژوهشگران مختلف انجام شده باشد و ثانیاً کارآیی آن مشخص شده باشد. به  همین  منوال، درمان نیز یا باید معادل درمانی تثبیت شده یا برتر از درمان خنثی روان  شناختی یا درمانی دیگر باشد (حسینی، 1385). بر این اساس پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:
پژوهشی با هدف مقایسه اثر‌بخشی درمان معنوی-مذهبی و غنی‌سازی اولسون با زوج درمانی‌های متداول انجام شود. اگرچه این دو شیوه مشابه نیستند و اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند، لیکن از سویی بسیاری از شیوه‌های غنی‌سازی اکنون برای کمک به زوج‌هایی با مشکلات ارتباطی، به جای زوج‌درمانی‌ها به‌کار می‌روند؛ و از سوی دیگر اکنون در ایران روشی برای پیش‌گیری از اختلافات زناشویی وجود ندارد که با شیوه‌های غنی‌سازی مقایسه شود.
علاوه بر این، از آنجا که در ایران بیشتر مراجعه‌کنندگان به کلینیک‌های روانشناختی را زنان تشکیل می‌دهند و زنان بیش از مردان پیگیر مراحل درمان می‌باشند، پیشنهاد می‌شود تاثیر این آموزش‌ها در گروه‌هایی متشکل از هم زنان و هم مردان نیز بررسی شود و در ضمن توصیه می‌گردد که برنامه غنی‌سازی ازدواج در میان کسانی که می‌خواهند ازدواج کنند، آموزش داده شود و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک برنشانه های اختلال شخصیت مرزی وتعارض های زناشویی زندانیان

  درکار با بیماران مرزی،براساس  اصول رفتاردرمانی دیالکتیک درمان همزمان به صورت فردی وگروهی انجام شود 
- برای نتیجه گیری قطعی نمونه های گسترده تر و پیگیری بلند مدت تر استفاده شود.
-  حتی الامکان در کاربرد
DBT  درمانگر فردی با درمانگر گروهی متفاوت باشد .

-  خانواده درمانی واموزش مهارت ها به خانواده ها (بویژه درندامتگاه ها) می تواند به شدت مفید واقع باشد .
- به جلسات تیم مشاوره که شامل درمانگرفردی ،رهبرگروه درمانی ،روانپزشک،پرستار مسؤل تجویز دارو ومددکاراجتماعی است ،اهمیت ویژه ای داده شود.
- اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر روی سایر اختلالات  نیز مورد بررسی قرار گیرد.
-  مهارت های برقراری ارتباط موثر واگاهی های لازم درحوزه روانشناسی به پرسنل وکارکنان ندامتگاه داده شود.
- به پایان رساندن درمان برای بسیاری از بیماران مرزی وگفتن خداحافظ مشکل می باشد د؛لذا درجلسات پایانی مهارت های لازم در این زمینه وموضوع فقدان با این بیماران بکار برده شود.

بررسی رابطه اظهار دینداری و اهمال کاری با میانجی گری سبک های دفاعی

انجام تحقیق با جامعه ای محدود تر در بازه ی سنی.
- بررسی تأثیر سبک های دفاعی و دینداری والدین بر دینداری و سبک های دفاعی فرزندان.
- همتا سازی آزمودنی ها از نظر سطح اقتصادی، مذهبی، تحصیلی و تأهل در پژوهش های آتی و یا بررسی تأثیر این    
   عوامل.
- تکرار پژوهش با پرسشنامه های دیگری از سبک های دفاعی.
- بررسی دینداری با متغیرهای سلامت روان، کمال گرایی و سبک فرزند پروری والدین.

مقایسه اثربخشی معنادرمانی و امیددرمانی به شیوه گروهی بر کاهش احساس‌غربت و حیطه‌های نگرانی دانش‌آموزان

 با توجه به اين مطلب كه اين پژوهش صرفا بر روی دانش‌آموزان پسر هنرستان شبانه‌روزی شهید باهنر شاهرود (بخش میامی)، انجام شده است لذا پيشنهاد مي‌گردد این پژوهش در بعد وسيع‌تري انجام شود تا قابل‌ تعميم باشد.
  - پیشنهاد می‌شود محقیقن در صورت امکان در پژوهش‌های خود به نقش فرهنگ و طبقه اجتماعي، سطح درآمد خانواده، رفاه‌ اجتماعي، برخورداری از امکانات ویژه در مراکز شبانه‌روزی، حمایت وهمراهی و همدلی خانواده در سلامت ‌روان آنها و فرزندانشان بیشتر دقت نمایند.
  - بهتر است با توجه نتايج پژوهش، به منظور تعيين اهميت احساس‌غربت و حیطه‌های نگرانی واثر بخشی این دو رویکرد درمانی چنين پژوهشي بر روي گروه‌هاي سني مختلف انجام گيرد.
- تكرار اين پژوهش، در مورد ساير دانش‌آموزان ديگرنیز ضروری بوده وتاکید می‌گردد.
- مقايسه حوزه‌هاي نگراني در دانش‌‌آموزان دختر و پسر مدارس عادي و شبانه‌روزي.
- مقايسه حوزه‌هاي مشكل در دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس عادي و شبانه‌روزي.
-  مقايسه ابعاد گوناگون احساس‌غربت در دانش‌آموزان دختر و پسر عادي و شبانه‌روزي.

اثربخشی گروه درمانی شناختی- انسان گرایانه بر بهبود مهارتهای ارتباطی، حل مساله و سبک زندگی زنان متاهل

به دلیل اینکه هدف اصلی این درمان قرار گرفتن انسان در مسیر تعالی و رشد می باشد بهتر است معیاری تدوین گردد تا بتواند این هدف را بهتر بسنجد.
- استفاده از سایر رویکردها وسنجش اثربخشی آنها در مؤلفه  های مرتبط دیگر در زمینه موضوعات
- مقایسه رویکرد شناختی- انسانگرایانه با سایر رویکردها  و سنجش اثربخشی آنها در ارتباط با زنان
- سنجش اثربخشي اين روش روي مردان
- سنجش اثربخشي اين روش روي زوجها
- سنجش اثربخشي اين روش به صورت خانوادگي

نقش تعهد مذهبی در کیفیت روابط زناشویی زوج‌های تازه مزدوج با میانجیگری متغیرهای سبک های دلبستگی بزرگسالان و شادکامی زناشویی

 به دلیل نقش عوامل متعدد در سازگاری زناشویی، ضروری است در پژوهش‌های آتی نقش این عوامل مد نظر قرار گیرد.
2. با توجه به اینکه پژوهش حاضر بر روی زوج های جوان و بدون فرزند انجام شد به نظر می‌رسد لازم است در پژوهش‌های آتی بر روی سایر زوج ها نیز صورت پذیرد.
3. مطالعاتی در مورد تفاوت زنان ومردان در میزان تعهد مذهبی، سازگاری، شادکامی زناشویی و سبک‌های دلبستگی در کشورهای مختلف انجام گرفته است. نتایج این تحقیقات در بعضی از موارد متفاوت است و از این رو بنظر می رسد که لازم است در پژوهشهای آتی دو جنس بطور جداگانه بررسی گردد و نتایج آن مورد مقایسه قرار بگیرد.

اثربخشی مشاوره گروهی راه  حل محور بر سبک  های مقابله  ای زناشویی، کیفیت رابطه و کاهش میل به طلاق در زوج  های متعارض شهر مشهد

 پیشنهاد می شود تا در پژوهش  های آتی بین رويكرد راه حل محور با ساير رويكردهاي خانواده درماني در زمينه مؤلفه هاي طلاق و راهبردهاي مقابله اي و ارتباط زناشويي مقایسه شود.
- استفاده از سایر رویکردهای زوج درمانی و سنجش اثربخشی آنها در مؤلفه  های مرتبط دیگر در زمینه ميل به طلاق
- پیشنهاد می  گردد این پژوهش در فرهنگ  های متفاوت کشورمان اجرا شود تا نقش عامل فرهنگ در زمینه مؤلفه هاي طلاق،‌راهبردمقابله اي و ارتباط زناشويي نیز مورد بررسی قرار گیرد.

شناسایی عادت‌های مخرب در زندگی زناشویی، ساخت پرسشنامه و تعیین روایی و پایایی آن

 با توجه به اینکه محقق تنها ده عادت مخرب در زندگی زناشویی را بررسی نموده و در جریان کار عادت‌های مخرب دیگری نیز توسط زوجین مانند عادت به چشم چرانی کردن، عادت به سرزنش کردن، عادت به بیکاری، عادت به نیش و کنایه زدن، عادت به جلب توجه نمودن، عادت به بدگویی و غیبت کردن و غیره مطرح شده است پژوهشگر پیشنهاد می‌‌نماید تا سایر عادت‌های رایج نیز بررسی و پرسشنامه متناسب با آن طراحی و تنظیم گردد.
- می‌توان وجود هر عادت را در بین افرادی که دارای مشاغل آزاد و دولتی هستند و هم چنین بیکاران بررسی و مقایسه  نمود

زوج درمانی سیستمی‌- ‌‌تلفیقی و اثربخشی آن بر تعارض‏های زناشویی و آزار عاطفی زوج ها

پیشنهاد می‏شود در صورت امکان تحقیق را با توجه سبک دلبستگی زوجین انجام گیرد.
- پیشنهاد می‏شود تاثیر زوج درمانی سیستمی تلفیقی با رویکردهای دیگر مقایسه گردد.
- انجام مرحله پیگیری در تحقیقات آینده به منظور بررسی ماندگاری اثرات زوج درمانی سیستمی تلفیقی پیشنهاد می‏شود.
- پیشنهاد می‏شود، برای نمونه‏هایی با حجم بیشتر و در جوامع مختلف با فرهنگ‏های متفاوت تر این پژوهش توسط پژوهشگران دیگر تکرار شود تا قابلیت تعمیم نتایج بیشتر شود.
- پیشنهاد می‏شود این پژوهش در نمونه‏هایی با مشکلاتی چون خیانت، رضایت جنسی، تعهد زناشویی، سبک دلبستگی، سرخوردگی زناشویی اجرا شود.

اثربخشی زوج‌درماني مبتنی بر تصويرسازی ارتباطي بر
صمیمیت زناشویی زنان متأهل فاقد هویت موفق

مقایسه‌ی درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی با سایر رویکردهای درمانی.
بررسي و مقايسه اثربخشي درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی به شيوه گروهي، انفرادي و درمان به شيوه توأم.
استفاده از درمان مبتنی بر تصویر سازی ارتباطی بر روی افراد دارای هویت موفق و ناموفق و مقایسه‌ی نتایج دو گروه.
بررسی و مقایسه‌ اثربخشی این رویکرد درمانی در زنان و مردان.
انجام مرحله‌ی پیگیری در تحقیقات آینده به منظور بررسی ماندگاری اثرات زوج درمانی تصويرسازی ارتباطي.
بررسی این موضوع که متغیرهای صمیمیت و هویت از سیر رشدی مرحله ای و یا همزمان پیروی می‌کنند.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

بررسي اثربخشي آموزش حل مسأله به روش بدل و لانكس بر كاهش تعارض‌ها و بهبود سواد عاطفي دختران نوجوان با والدين معتاد

پیشنهاد مي‌شود در پژوهشهای آتی رویکرد حل مسأله با سایر رویکردها در زمینه تعارض والد- نوجوان مقایسه شود.
- پیشنهاد مي‌شود پژوهشگران علاقه مند در زمینه سوادعاطفی در نوجوانان و جو عاطفی خانوادگی با رویکرد‌های مختلف پژوهشهایی را انجام دهند.
- پیشنهاد مي‌گردد این پژوهش که در نوجوانان دارای والدین معتاد انجام شده با پژوهشی مشابه در نوجوانان عادی مقایسه شود.
- پیشنهاد مي‌شود این پژوهش در فرهنگ‌های متفاوت کشورمان اجرا شود تا نقش عامل فرهنگ در زمینه تعارضهای والد – نوجوان و سواد عاطفی در نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد.
- کارگاه‌هایی برای آموزش حل مسأله به نوجوانان و خانواده‌ها از طرف آموزش وپرورش و مراکز فرهنگی برگزار شود.

اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر بهبود الگوهای ارتباطی وکاهش مشکلات زناشویی

 پیشنهاد می شود رویکرد زوج درمانی خودتنظیمی برای زوجین دچار مشکلات زناشویی و الگوهای ارتباطی نامناسب در شرایط گروهی هم مورد ارزیابی قرار گیرد
 در این تحقیق به دلیل نداشتن  دوره پیگیری نمی توان ثبات روش
SRCT را دربهبود الگوای ارتباطی و کاهش مشکلات زناشویی مورد بررسی قرار داد. لذا پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی این موضوع مورد توجه قرار گیرد
 پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی به بررسی مقایسه ای زوج درمانی خودتنظیمی با سایر رویکردهای زوج درمانی در زمینه متغییرهای مورد پژوهش کنونی و سایر متغییرهای روانشناختی پرداخته شود.
 اجرای این رویکرد روی سایر متغییرهای روانشناختی علاوه بر الگوهای ارتباطی و مشکلات زناشویی
 توصیه می شود فنون و تکنیک های این روش به دلیل آنکه در ایران تقریباً جدید و نوپاست به صورت تشکیل کارگاه های آموزشی به منظور آشنایی بیشتر و بهره مندی از مزایای این روش ، در اختیار زوجین و خانواده ها قرار گیرد.
 به دلیل شرایط فرهنگی و مذهبی کشورمان و اینکه به نظر می رسد در تعالیم اسلامی و دینی ما، به خودتنظیمی و خودکنترلی افراد بسیار تأکید شده است، بنابراین مهم است که این رویکرد زوج درمانی از این حیث نیز مورد بررسی قرار گیرد


اثر بخشی زوج درمانی خود نظم بخشی (SRCT) برنظم جويي شناختی هیجان، آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی

 در پژوهش‏های آتی بین رویکرد زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی وسایر رویکرد‏های زوج درمانی برای درمان مشکلات زناشویی مقایسه صورت گیرد.
2- هر چند که انجام این پژوهش بر روی نمونه‏ای با حجم وسیع تر مستلزم وقت، هزینه و امکانات بیشتری است اما به منظور واضح شدن اثرات درمانی زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی با دقت بالاتر، پیشنهاد می‏شودکه این پژوهش در مطالعات گسترده تر و با حجم نمونه بالاتر انجام گیرد.
3- در این پژوهش تأثیر رویکرد خود نظم بخشی بر نظم جویی شناختی هیجان، آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی مورد بررسی قرار گرفت. توصیه می‏شود اثربخشی این رویکرد بر سایر جنبه‏های مهم زندگی زناشویی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک‌های هویتی و حل مسئله خانواده

هر چند که انجام این پژوهش بر روی نمونه ای با حجم وسیع تر مستلزم وقت، هزینه و امکانات زیاد است، پیشنهاد می شود که این پژوهش بر روی نمونه ای با حجم بزرگتر انجام گیرد.
2- در این پژوهش تأثیر رویکرد خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک های هویتی و حل مسئله زوج ها مورد بررسی قرار گرفت. توصیه می شود تأثیر این رویکرد بر سایر جنبه های مهم زندگی زناشویی مورد بررسی قرار گیرد.
3- در زمینه هویت، علاوه بر رویکرد خودتنظیمی، رویکرد  ها و مدل  های زیاد دیگری نیز وجود دارد. پیشنهاد می شود این مدل  ها نیز مورد پژوهش قرار گیرند و با پژوهش حاضر و پژوهش های مشابه مقایسه شوند

اثربخشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری  بر سلامت عمومی، کنش های اجرایی و باورهای غیر منطقی مادران کودکان نارسایی توجه – فزون کنشی

 با توجه به فراوانی مشکلات مادران کودکان بیش فعال، بهتر است در تحقیقات بعدی روی این گروه از آزمودنی ها و نیازهای آنها تمرکز بیشتری شود.
- انتخاب افراد گروه نمونه با مدارک تحصیلی مختلف
- اجرای آزمون پیگیری جهت اطمینان از ثبات نتایج حاصله
- بررسی نتایج حاصله از مداخله بر روی تغییرات کودکان آنها
- برگزاری کلاس های آموزشی برای پدران کودکان بیش فعال، زیرا عقلا همکاری پدر و مادر می تواند نتایج بهتری در تغییرات خودشان و کودکانشان داشته باشد.
- استفاده از روش های درمان ترکیبی برای کمک به مادران کودکان بیش فعال

اثربخشی مشاوره گروهی انگیزشی نظام مند بر جهت‌گیری هدف، انسجام درونی و رضایت زناشویی مردان متأهل

 با توجه به جدید بودن رویکرد مشاوره انگیزشی نظام مند و اینکه تا به حال پژوهش های در این خصوص کمتر انجام شده است؛ پیشنهاد می شود از این رویکرد به خصوص با زوجین بیشتر استفاده شود.
- پیشنهاد می شود تا در پژوهش های آتی بین مشاوره ی گروهی انگیزشی نظام مند وسایر رویکرد هایک پژوهش مقایسه ای در راستای نارضایتمندی زناشویی انجام شود.
- پیشنهاد می شود تا در پژوهش های آتی از این رویکرد علاوه بر عنوان تحقیق فوق، در باب عناوینی همچون دلزدگی زناشویی، خیانت زناشویی و مواری از این قبیل که از آسیب های نارضایتی زناشویی می باشند در مورد  زنان متأهل به صورت جداگانه وهمینطوردرمورد هردوجنس، مورد استفاده قرار گیرد.
- پژوهشهای دراین زمینه درسطح دانشگاه، بالخص افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی و مشاوره ای انجام شود تا نتایج بهتری بدست آید و تعمیم نتایج به سایر افراد جامعه ممکن باشد.
- پیشنهاد می شود که این روش به صورت فردی نیز مورد استفاه قرار گیرد.
- از این رویکرد با توجه به این که محقق حیطه کار مشاوره را بیشتر در زمینه انگیزه دادن به مراجع می  داند تا کار درمان، لذا پیشنهاد می  شود که مشاوران محترم، استفاده از این روش را هم ردیف با سایر روش ها در کار کلینیکی خود مورد استفاده قرار دهند.
- با توجه به اینکه اثر بخشی رویکرد مشاوره انگیزشی بر افزایش رضایت زناشویی، انسجام درونی و نوع جهت گیری هدف در این پژوهش مورد تایید قرار گرفت پیشنهاد می  شود تا مشاوران آموزش های لازم را در خصوص این رویکرد در ارتباط بازوجین بکار گیرند

اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر بهبود اختلال هراس اجتماعی و افزایش انسجام درونی در دانشجویان

 رویکرد هیپنوتراپی با رویکردهای رفتاری نیز تلفیق شده تا اثربخشی این تلفیق نیز بررسی گردد.
- پیشنهاد می  شود به نقش بافت خانواده و تعامل های جاری در این سیستم به عنوان مبنای رفتاری و روانی افراد توجه شود.
- پیشنهاد می  شود مقایسه ای بین اثربخشی هیپنوتراپی شناختی با سایر رویکردهای درمان هراس  اجتماعی انجام گیرد.

بررسی اثر بخشی توانمند سازی روانی- اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب بر کاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی

انجام مطالعات مقایسه ای برای بررسی میزان اثربخشی واقعیت درمانی نسبت به سایر درمان‌ها
انجام مطالعه پیگیری برای بررسی میزان پایداری اثرات درمان
پبشنهاد میشود چنین پژوهش‌هایی دررابطه با فرزندان این گروه نیز انجام شود.
پیشنهاد میشود این شیوه توانمندسازی بر روی سایر گروه‌های آسیب پذیر جامعه (کودکان خیابانی- بحران طلاق) نیز اجرا شود .

بررسی اثر  بخشی آموزش گروهی شناختی- هیجانی- رفتاری (REBT)
بر دلبستگی و باورهای غیر  منطقی دانش  آموزان

 مطلوب است پژوهش حاضر به صورت زوج‌درمانی بررسی شود.
Ø پیگیری اثر  بخشی آموزش گروهی REBT، اطلاعات بیشتری در مورد فواید این رویکرد می  دهد. لذا پیشنهاد می گردد اثرات دراز مدت این رویکرد نیز مورد بررسی قرار گیرد.
Ø توصیه می  شود رویکرد REBT در جمعیت  های مختلف آزموده شود تا تعمیم  پذیری نتایج آن، دقیق  تر بررسی شود.
Ø دلبستگی به همسر در دوره  ی نوجوانی بیشتر مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد.
Ø با توجه به بحران  های عاطفی دوره  ی نوجوانی، در پژوهش بر روی این گروه، رویکرد  های هیجان  مدار به عنوان مکمل استفاده شوند.

بررسی اثربخشی زوج درمانی به شیوه گاتمن بر الگوها و باورهای ارتباطی زوجین متعارض دانشجو

پیشنهاد می‌شود تحقیقات بعدی روی نمونه‌ ای با حجم بیشتر انجام شود تا قابلیت تعمیم‌پذیری بیشتری داشته باشد.
• پیشنهاد می شود پژوهش بر روی نمونه های متفاوت دیگری انجام شود . 
• پشنهاد می شود در پژوهش های متعدد به بررسی مقایسه ای زوج درمانی گاتمن با سایر رویکردهای زوج درمانی پرداخته شود .

• در این تحقیق دوره پیگیری وجود نداشت تا ثبات روش
GMCT در بهبود الگو ها و باورهای ارتباطی و تعارض زناشویی مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد می  شود در تحقیقات بعدی این موضوع مورد توجه بیشتر محققان قرار گیرد و نتیجه ی رویکرد زوج درمانی گاتمن مورد پیگیری های شش ماهه و یک ساله قرار گیرد .

پیش بینی رضایت زناشوئی از روی متغیرهای سبک های دلبستگی و باورهای ارتباطی کارمندان متأهل دانشگاه فردوسی مشهد

 انجام پژوهش‌هایی در  زمینه رضایت زناشویی بر روی زوجین متقاضی طلاق؛
- ایجادکلاس  ها و کارگاه  های آموزشی برای خانواده  ها، والدین، دانش  آموزان برای بالا بردن سطح آگاهی آن‌ها در زمینه سبک  های دلبستگی و باورهای ارتباطی.
- تهیه و ارائه برنامه آموزشی در خصوص باور ارتباطی "تفاوت  های جنسیتی" به زوجین
- بررسی دقیق تر علل شکل گیری سبک دلبستگی دوسوگرا در بزرگسالان
- بررسی برنامه های آموزشی و درمانی موثر بر تغییر سبک دلبستگی ناایمن در بزرگسالان

کارایی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت تعدیل‌کنندۀ اضطراب بر مکانیزم‌های دفاعی غیرانطباقی و ابرازگری هیجانی بیماران مبتلا به هراس اجتماعی

 انجام پژوهش شامل هر دو جنس
• انجام پژوهش‌های مشابه در مراکز درمانی عمومی
• استفاده از نمونه‌هایی با گستره سنی بیشتر
• استفاده از ابزارهای اختصاصی برای ارزیابی عملکرد کلی
• استفاده از گروه ترکیبی روان‌درمانی پویشی و دارودرمانی

مقایسه ی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان (EFCT) و زوج درمانی شناختی -رفتاری(CBCT)بر تعارض های  زناشویی و  تحریف های شناختی بین فردی زوج های  مراجعه کننده به فرهنگسراهای خانواده شهر اصفهان

پیشنهاد می شود در صورت امکان تحقیق را با توجه سبک دلبستگی زوجین و منبع کنترل انجام گیرد.
-پیشنهاد می شود ترکیبی از این دو رویکرد را در زمینه کاهش تحریف های شناختی بین فردی و تعارض صورت بگیرد.
-پیشنهاد می شود تاثیر زوج درمانی شناختی- رفتاری و زوج درمانی متمرکز بر هیجان با رویکردهای دیگر مقایسه گردد.
-انجام مرحله پیگیری در تحقیقات آینده به منظور بررسی ماندگاری اثرات  زوج درمانی شناختی- رفتاری و زوج درمانی متمرکز بر هیجان پیشنهاد می شود.
-پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده تاثیر زوج درمانی شناختی- رفتاری و زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر جنبه های هیجانی مورد بررسی قرار بگیرد. 
-پیشنهاد می شود،برای نمونه هایی با حجم بیشتر و در جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت تر این پژوهش توسط پژوهشگران دیگر تکرار شود تا قابلیت تعمیم نتایج بیشتر شود.
-پیشنهاد می شود این پژوهش در نمونه هایی با مشکلاتی چون میل به طلاق، خیانت،همسرآزاری،رضایت جنسی،تعهد زناشویی،سبک دلبستگی ،سرخوردگی زناشویی اجرا شود.

مقایسه ی اثربخشي زوج درماني هيجان محور (EFCT) و راه حل محور (SFCT) بر شادمانی و نگرش  های ارتباطی ناکارآمد زناشویی

 با توجه به جدید بودن رویکرد EFCT و SFCT ، آزمون این نظریات بر روی سازه‌های روانشناختی دیگر، در راستای بهزستی روانی خانواده  های ایرانی پذیرد.
- پیشنهاد می  شود تا در پژوهش  های آتی بین
EFCT و SFCT  باسایر رویکرد ها مقایسه شود.
- مقایسه این رویکرد با رویکردهای دیگر اعم از درمان فردی، گروه درمانی و سایر رویکردهای زوج درمانی در بهبود روابط زوج  ها نیز می  تواند مورد پژوهش قرار گیرد.
- انجام پژوهش با موضوع محقق در فرهنگ های دیگر، با توجه بافت فرهنگی متفاوت کشورمان.
- استفاده از سایر رویکردهای زوج درمانی وسنجش اثربخشی آنها در مولفه  های شادمانی زناشویی و نگرش  های ارتباطی.

مقایسه اثربخشی آموزش گروهی خانواده  درمانی بین  نسلی با خانواده  درمانی ساختی بر کاهش تعارض و بهبود روابط والد- نوجوان

پیشنهاد می  شود تا در پژوهش  های آتی بین رویکرد ساختی و بین  نسلی با سایر رویکردها در زمینه تعارض والد نوجوان مقایسه شود.
- انجام پژوهش با موضوع محقق در فرهنگ های دیگر، با توجه بافت فرهنگی متفاوت کشورمان.
- استفاده از سایر رویکردهای زوج درمانی و سنجش اثربخشی آنها در مؤلفه  های مرتبط دیگر در زمینه نوجوانان
- پیشنهاد می  شود پژوهشگران علاقه  مند ضمن استفاده از پرسشنامه ایرانی تعارض والد نوجوان که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، اثربخشی رویکرد درمانی مورد علاقه  شان را بر عامل  های پژوهش نیز مورد بررسی قرار دهند.
- پیشنهاد می  گردد این پژوهش در فرهنگ  های متفاوت کشورمان اجرا شود تا نقش عامل فرهنگ در زمینه تعارض  های والد نوجوان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی
به شیوه گروهی بر بهبود نشانگان ضربه عشق

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺷﺪت ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺷﻜﺴﺖ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ شود ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ در زمینه ي آﻣﻮزشﻗﺒﻞ از ازدواج ﻳﺎ آﻣﻮزش ارﺗﺒﺎﻃات ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻮرتﮔﻴﺮد.
2. از آن جايي كه برخي از افراد شكست خورده عاطفي با تنهايي وجودی مواجه هستند، پيشنهاد مي‌شود كه در آينده واقعيت درماني گروهي با گروه درماني وجودي مقايسه شود.
3. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭﮔﺮﻭﻫﻬﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﺩ، ﺗﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﻮﺩ.
4. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ  ﻫﺎﻱ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻭ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

عنوان  پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

اثربخشی آم+21:29وز+21:30ش پیش از ازدواج به روش اولسون بر انتظار از ازدواج و هوش هیجانی دختران در آستانه ازدواج شهر رفسنجان در سال 1391

 پیشنهاد می  شود این پژوهش در گروههای بزرگتر و بر روی پسران در آستانه ازدواج نیز مورد ارزیابی قرار گیرد تا اعتبار این برنامه با اطمینان بالاتری بر آورده شود.
• پشنهاد می  شود در پژوهشی اثر بخشی برنامه آماده سازی (
PREPARE) با سایر برنامه-های آموزش پیش از ازدواج مقایسه شود.
• پیشنهاد می شود نتیجه برنامه آموزش پیش از ازدواج مورد پیگیری های شش ماهه و یک ساله قرار بگیرد.
• پیشنهاد می شود پژوهش های بنیادین در زمینه نقش انتظار از ازدواج در نرخ ازدواج، نرخ و فرایند طلاق صورت بگیرد.
• پیشنهاد می شود برنامه آماده سازی اولسون جزء برنامه های پیشگیرانه مراکز بهداشت و دانشگاهها قرار گیرد

اثربخشي زوج درماني متمركز بر هيجان بر كاركردهاي روانشناختي خانواده، رضايت از زندگي و بهبود افسردگي ناشي از بيماري قلبي

ـ از آنجا که این پژوهش در مسیر انجام خود با محدودیت  های زیادی مواجه بود و همه این عوامل برتعمیم  پذیری نتایج اثرگذار است، پیشنهاد می  شود در پژوهش  های آینده این محدودیت  ها در  نظر گرفته و رفع شود.
ـ اثربخشی این روش درمانی در مورد سایر بیماری  ها مانند سر درد  های میگرنی و درد مزمن، جای پژوهش دارد.
ـ پیشنهاد می  شود اثربخشی زوج  درمانی متمرکز بر هیجان با سایر رویکردهای زوج  درمانی مانند شناختی-رفتاری، روابط شیء، و... در درمان پیامدهای بیماری  های جسمی مزمن (مانند افسردگی و اضطراب) مقایسه شود.
ـ پیشنهاد می  شود اثربخشی این رویکرد در بین زنان و مردان مبتلا به بیماری  های قلبی مقایسه شود و یا چنانچه یکی از زوجین مبتلا به بیماری است، اثربخشی این رویکرد بر هر دو بررسی شود.

مشاوره گروهی متمرکز بر راه‌حل و اثربخشی آن بر انگیزش تحصیلی و جهت‌گیری هدفی در دانش‌آموزان دارای افت تحصیلی

 با توجه به جدید بودن رویکرد مشاوره راه حل محور و اینکه تا به حال پژوهش های در این خصوص انجام نشده است؛ پیشنهاد می شود از این رویکرد به خصوص با دانش آموزان بیشتر استفاده کرد.
- پیشنهاد می شود تا در پژوهش های آتی بین مشاوره ی گروهی متمرکز بر راه حل و سایر رویکرد ها مقایسه شود.
- بررسی تاثیر مشاوره ی گروهی متمرکز بر راه حل در مورد دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان و همین طور در مقطع راهنمایی در مورد هر دو جنس، مورد بررسی قرار گیرد.
- پژوهش های در این زمینه در سطح دانشگاه انجام شود تا نتایج بهتری بدست آید و تعمیم نتایج به سایر افراد جامعه ممکن باشد.

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و مسئولیت پذیری زنان متاهل شهر مشهد

پیشنهاد می شود این پژوهش در گروههای بزرگتر و بر روی مردان ونیز بر روی زوجین بصورت همزمان مورد ارزیابی قرار گیرد تا اعتبار این شیوه درمانی با اطمینان بالاتری بر آورده شود.
• پشنهاد می شود در پژوهشی اثر بخشی واقعیت درمانی با سایر درمان ها و نیز واقعیت درمانی گروهی با واقعیت درمانی فردی مقایسه شود.
• پیشنهاد می شود نتیجه واقعیت درمانی گروهی مورد پیگیری های شش ماهه و یک ساله قرار بگیرد.
• پیشنهاد می شود ابزاری جدیدتر و دقیق تر برای سنجش مسئولیت پذیری ساخته شود.

اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله  ای دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد

پیشنهاد می  شود که این شیوه درمان با دیگر شیوه  های مداخله  ای اعم از شناختی  رفتاری، عقلانی هیجانی و رفتاری مقایسه شود.
-به دلیل اینکه آزمودنی  ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شده  اند نقش متغییرهای مداخله گر تا حدی خنثی شده است. اما به دلیل شمار کم آزمودنی  ها(10 نفر در هر گروه) باید در پژوهش  های آینده شمار آزمودنی  ها افزایش یابد تا بتوان در این مورد قضاوت بهتری کرد.
-به نظر می  رسد که با افزایش جلسات گروه درمانی و پیگیری می  توان ارزیابی دقیق  تری نسبت به اثرات آموزش انجام داد.
-از نظر پژوهشی به پژوهشگران علاقمند توصیه می  شود که این پژوهش را دوره پیگیری در میان دانشجویان دختر و پسر هر دو به مرحله اجرا در آورند تا از این طریق علاوه بر تعیین ثبات آموزش  های ارائه شده، نقش جنسیت را در تاثیر این نوع آموزش  ها به طور علمی مشخص نمایند.

"بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر سبک  های دلبستگی"

همانطورکه نتایج اکثر پژوهش  ها نشان می  دهد، شرایط فرهنگی و قومی در آموزش و رشد عوامل هوش هیجانی تاثیر دارد. تکرار این پژوهش توسط آموزشگران دیگر تا بدین وسیله تأثیر اقلیم  های متفاوت و آزمونگران مختلف ارزیابی شود.
2-  پیشنهاد می  شود این پژوهش در گروه  های بزرگتر مورد ارزیابی قرار گیرد تا اعتبار این روش با اطمینان بالاتری برآورد شود.
3- چرخه  ی آموزش و پرورش بر پایه  ی یک حرکت سنتی عمدتا حول محور "آموزش شناختی" می-چرخد. پرورش ابعاد عاطفی- اجتماعی نادیده انگاشته شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیشنهاد می-شود مؤلفه  های هوش هیجانی در قالب یک مدل آموزشی در برنامه  ی تحصیلی دانش  آموزان قرارگیرد.
4- با توجه به اینکه ابزار مورد استفاده در این پژوهش، ابزار خودسنجی هوش هیجانی بود، انجام پژوهش‌های دیگر با استفاده از ابزارهای دیگر پیشنهاد می  شود.                                    

بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی و سبکهای فرزندپروری با عملکرد خانواده معلمان شهرستان فراشبند

انجام پژوهش‌هایی در این زمینه بر روی اقشار دیگر جامعه
ارائه یک مدل درمانی بر اساس سبک فرزند مقتدرانه و جهت گیری مذهبی برای خانواده‌هایی که دارای کارکرد ضعیف هستند.
تهیه و استفاده از پرسشنامه های دیگری که متناسب با تعریف دین در جامعه‌ی ما باشد.

بررسی مقایسه ای زوج درمانی هیجان مدار به شیوه گروهی (EFCT) و آموزش عملی مهارت های ارتباط صمیمانه (PAIRS) در کاهش خشونت خانگی زوجین شهر مشهد

پیشنهاد می  شود سودمندی این روش  ها در مقایسه با سایر رویکردهای درمانی دیگر مورد پژوهش قرار گیرد.
- پسشنهاد می  شود سودمندی این روش  ها برای سایر آشفتگی  های زوجین نیز مورد بررسی قرار گیرد.
- از آنجایی که در
EFT سواد هیجانی مورد توجه است پیشنهاد می  شود سودمندی این روش   در افزایش هوش  هیجانی زوجین مورد بررسی قرار گیرد.
- پیشنهاد می  شود سودمندی روش  های درمانی به کار گرفته شده به صورت طولی مورد ارزیابی قرار گیرد تا از صحت یافته  ها در طول زمان اطمینان بیشتری حاصل گردد.
- پیشنهاد می  شود این پژوهش در گروه  های بزرگتر مورد ارزیابی قرار گیرد تا اعتبار این روش  ها با اطمینان بالاتری برآورد شود

بررسی و مقایسه  ی رابطه  ی بین کیفیت زندگی، امید و شادکامی با رضایت زندگی همسران جانباز و عادی

شناخت وضعيت كيفيت زندگي، رضایت از زندگی و سایر متغیرهای روانشناسی مثبت نگر در همسران جانبازان و عوامل مؤثر بر آن  می‌تواند راهنمايي باشد براي اين كه تشخيص  هاي پرستاري، اقدامات، مداخلات، ارزشيابي و تنظيم برنامه هاي ترخيص بيمار با در نظر گرفتن اين متغيرها صورت پذيرد.
- بر اساس یافته‌های اين مطالعه پيشنهاد مي شود تا پژوهش هايي مداخله‌ای در زمينه راهكارهاي ارتقاي رضایت از زندگی  اين بيماران انجام گيرد.
- همچنين بسياري از افراد مورد مطالعه مايل بودند كه با جملات مخصوص خود رضایت از زندگی‌شان را توصيف كنند، لذا توصيه مي شود كه مطالعه اي به روش كيفي در این خصوص انجام پذيرد تا بتوان ابزار كاربردي تري براي تعيين رضایت از زندگي آنان تدوين نمود.
-روانشناسان نيز با مشاوره و همچنين استفاده از روش  هايي مانند آرامش آموزی به کاهش استرس و فشارهاي عصبي اين افراد کمک می‌کنند و به کمک آموزش مهارت  هاي مقابله  اي، راهکارهاي مقابله  اي کارآمدتري را به اين افراد مي  آموزند تا بهتر بتوانند موقعيت‌هاي فشارزاي زندگي را کنترل کرده و در نتيجه دچار استرس و اضطراب شان کاهش یابد و در نتیجه رضایت از زندگی‌شان افزایش یابد

بررسی و مقایسه عملکردهای روان‌شناختی خانواده، سبک‌های دلبستگی و باورهای غیرمنطقی دختران گریزان از منزل با دختران عادی

غربالگری نوجوانان در معرض آسیب به کمک پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده و پیشگیری از گریز آنها
-   ایجادکلاسهای آموزشی برای خانواده  ها، والدین، دانش  آموزان برای بالا بردن سطح آگاهی آن‌ها جهت پیشگیری از گریز
-   بررسی متغیر  های دیگر در خصوص دختران گریزان از منزل مثل: سبکهای مقابله  ای، خود تنظیمی و ...
-   استفاده از مداخله  های درمانی با خود دختران گریزان از منزل و همچنین خانواده  های آن‌ها.

بررسي اثر آموزش پيش از ازدواج مبتني بر طرح خانواده پايدار بر انتظارات زناشويي و ملاك‌هاي انتخاب همسر در دانش‌آموزان دختر دبيرستان

هدف از پیشنهادهایی که در ادامه ارائه می  شود این است که به پژوهشگرانی که مایل به تحقیق در این حوزه هستند کمک شود تا به نحو بهتر و آسانتری موضوع مورد علاقه خود را بیابند و در این حوزه به تحقیق بپردازند. ضمن اینکه منابع غنی  تری برای استفاده از آموزش‌های پیش از ازدواج برای جلوگیری از طلاق در دسترس داشته باشیم

بررسي اثربخشي آموزش مفاهيم رويكرد عقلاني- هيجاني- رفتاري(REBT) بر بهبود ارتباطات و كاهش دلزدگي زناشويي

 این پژوهش در نمونه های وسیع تر و با ویژگی های متفاوت تر از نظر میزان سن و تحصیلات تکرار شود.
- اثربخشي رويکرد‌هاي ديگر بر دلزدگی  زناشويي مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد.
- رابطه ی دلزدگی زناشویی با سبک های دلبستگی مورد بررسی قرار گیرد.
- رابطه ی دلزدگی زناشویی با هیجان خواهی مورد بررسی قرار گیرد.
- رابطه باورهای ارتباطی با پنج عامل شخصیت مورد بررسی قرار گیرد.

بررسي رابطه احساس انسجام رواني و تمايزيافتگي با شادكامي و كيفيت زندگي
در زنان معلم شهر مشهد

 در مطالعۀ کیفیت زندگی می  توان عوامل دیگری چون جنسیت، وضعیت تأهل و یا سایر ویژگی  های خانواده ( مطابق با فرهنگ کشورمان ) غیر از تمایزیافتگی فرد از خانواده اصلی مورد بررسی قرار داد .
2- پیشنهاد می  شود پرسشنامه شادکامی ، احساس انسجام ،کیفیت زندگی و تمایزیافتگی در مقیاس وسیع در ایران هنجار شود.
3- با توجه به یافته  های پژوهش مبنی بر وجود رابطۀ معنادار بین تمایزیافتگی و کیفیت زندگی و جدید بودن متغیرهای احساس انسجام و کیفیت زندگی، پیشنهاد می  شود که پژوهش  های دیگری در زمینه رابطه این متغیرها با متغیر  های دیگر مربوط به خانواده انجام شود.
4- پیشنهاد می  شود که پژوهش  هایی درخصوص اثربخشی آموزش تمایزیافتگی بر میزان کیفیت زندگی انجام شود .
5- با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می  شود که در ارتباط با نظریه بوئن پژوهش  های آزمایشی صورت گرفته و راه  های افزایش تمایزیافتگی مورد بررسی قرار گیرد.
6- اجرای پژوهش در جامعه  های گسترده  تر و متفاوت از جامعه زنان معلم پیشنهاد می  شود.

پیش‌بینی رضایت زناشویی از روی متغیر  های رضایت جنسی و رضایت از تن  انگاره دانشجویان متأهل دانشگاه فردوسی مشهد

انجام پژوهش هایی در این زمینه بر روی زوجین غیر دانشجو
- ارائه یک مدل برای بررسی میزان دخالت هر یک از متغیر های رضایت جنسی و رضایت از تن انگاره در رضایت زناشویی
- ارائه یک مدل درمانی( مثل درمان شناختی- رفتاری) برای افرادی که دارای تن انگاره منفی هستند

پیش بینی کیفیت زندگی از طریق متغیرهای هیجان خواهی و رضایت جنسی در بین زنان و مردان دارای فرا ارتباط زناشویی

پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی به جز استفاده از پرسشنامه  ی خود گزارشی از یک مصاحبه یا ابزار دیگری در کنار ابزار خود گزارشی برای سنجش استفاده شود. همچنین نمونه  ی بزرگ‌تری را مورد مطالعه قرار داده و در صورت امکان انتخاب آزمودنی  ها به شکل تصادفی صورت پذیرد.

مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی (IRT) و گروه درمانی راه حل- محور (SFT) بر رضایت زناشویی زنان متأهل


انجام بررسی مقایسه ای زوج درمانی مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی و زوج درمانی راه حل محور بر نمونه‌ای از زوجین.
2. مقایسه درمان مبتنی بر تصویرسازی ارتباطی با سایر رویکردهای درمانی.
3. مقایسه این دو درمان در سایر مؤلفه های روابط زوجین همراه با پیگیری.
4. مقایسه درمان های کوتاه مدت (5 جلسه ای) تصویرسازی ارتباطی و راه حل-محور

 


                                                                                                                         

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء