پیشنهادهای پژوهش رشته مهندسی متالوژی و مواد

metalogy

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

تجزیه و احیای آلومینوترمی آمونیوم پاراتنگستات به روش مکانوشیمیایی

استفاده از عوامل احیاکننده‌ی دیگر
از آنجا که پیش‌بینی می‌شود عامل احیاکننده نقش مهمی را در این فرایند ایفا کند، هم‌زمان با آزمایش‌هایی که در زمینهی احیای
APT توسط Al در این تحقیق انجام شد، احیا توسط روی (Zn) نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که برخلاف واکنش ناگهانی مخلوط APT و Al، در حضور Zn واکنشها به‌صورت تدریجی پیش می‌روند و به دلیل پایین بودن دمای سیستم اتم‌های N به‌صورت گاز NH3 خارج نمیشوند، در نتیجه محصول واکنش کامپوزیت WN-ZnO است. با حذف ZnO تشکیل شده در این واکنش‌ها توسط HCl فاز خالص WN به دست آمد. به دلیل این‌که رسیدن به شناخت کامل واکنش‌های مربوط به آسیاکاری APT-Zn نیاز به تحقیقات گسترده‌ی جداگانه‌ای داشته و در مجال این رساله نمی‌باشد، نتایج به‌دست‌آمده در پیوست 1 گزارش شده است و پیشنهاد می‌شود بر اساس این نتایج تحقیقات آتی ادامه پیدا کند. هم‌چنین می‌توان از عوامل احیاکننده‌ی دیگری مانند منیزیم (Mg) نیز استفاده کرد. پیش‌بینی می‌شود که احیای مکانوشیمیایی توسط Mg نیز مانند Al به‌صورت ناگهانی باشد و کامپوزیت W-MgO تشکیل گردد. از آنجا که MgO تولید شده به‌راحتی توسط اسیدشویی حذف می‌شود می‌توان به این روش W خالص تولید کرد. مشکل این روش دمای تبخیر پایین Mg است که ممکن است نتواند به‌طور کامل در واکنش‌ها شرکت کند و لازم است موقع انجام آزمایش‌ها مدنظر قرار گیرد.
5-3-2  استفاده‌ی هم‌زمان از دو عامل احیاکننده
کامپوزیت آلومینا-تنگستن تولید شده در این تحقیق دارای مقادیر ثابتی از تنگستن و آلومینا مطابق با نسبت موازنه‌ای بین
APT و Al اولیه می‌باشد. این امکان وجود دارد که بتوان نسبت آلومینا و تنگستن را در کامپوزیت تولیدی تغییر داد و کامپوزیت‌هایی با نسبت‌های مختلف به دست آورد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود که علاوه بر Al از فلز احیاکننده‌ی دیگری که اکسید آن به‌راحتی توسط اسیدشویی حذف می‌شود نیز استفاده کرد. بدین ترتیب با تغییر نسبت‌های عوامل احیاکننده در پودر اولیه میتوان کامپوزیت‌هایی با درصدهای مختلف آلومینا تولید کرد. به‌عنوان مثال اگر هم‌زمان از Al و Zn به‌عنوان عوامل احیاکننده‌ی APT استفاده شود با تغییر مقادیر این دو فلز و حذف ZnO پس از انجام واکنش‌ها از طریق اسیدشویی کامپوزیت آلومینا-تنگستن با درصدهای مختلف تنگستن به دست آورد.
5-3-3 افزودن کربن به سیستم به‌منظور تولید کامپوزیت کاربید تنگستن-آلومینا
پیشنهاد میشود با افزودن کربن به سیستم مورد بررسی، تنگستن تولیدی را به کاربید تنگستن تبدیل کرد. در این زمینه نیز در طول این پروژه تحقیقات اولیه انجام شده است و نتایج نشان داده است که افزودن کربن در ابتدای آسیاکاری به سیستم
APT و Al مانع وقوع واکنش احیا میشود. در واقع کربن به‌عنوان یک رقیق‌کننده عمل کرده و با قرار گرفتن مابین ذرات APT و Al از واکنشهای احتراقی جلوگیری میکند، بنابراین پیشنهاد میشود کربن بعد از وقوع احتراق به سیستم اضافه شود و با ادامهی آسیاکاری تنگستن تولیدی به کاربید تنگستن تبدیل شود.
5-3-4 تجزیه‌ی مکانوشیمیایی
APT
مسئله‌ی دیگری که در این تحقیق به آن اشاره شد تجزیهی مکانوشیمیایی
APT بود که نتایج نشان دادند با شرایط آسیاکاری مورد استفاده، واکنشهای تجزیه به‌طور کامل پیشرفت نمیکنند. این امر جا دارد در آینده به‌صورت یک تحقیق مستقل مورد بررسی قرار گیرد و با تغییر شرایط آسیاکاری انرژی لازم برای تجزیهی APT به روش مکانوشیمیایی فراهم شود.
پ بررسی احیا و تجزیهی همزمان به روش مکانوشیمیایی در دیگر ترکیبات
همانطور که در مقدمه‌ی این رساله اشاره شد امکان تجزیه و احیای هم‌زمان به روش مکانوشیمیایی برای اولین بار است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به موفقیت‌آمیز بودن این طرح جا دارد در مورد ترکیبات دیگری که شبیه آمونیوم پاراتنگستات نیاز به تجزیه حرارتی دارند (مثل آمونیوم مولیبدات) مورد آزمایش قرار گیرد.
 بررسی خواص کاتالیستی کامپوزیت آلومینا-تنگستن تولید شده
از آنجا که کامپوزیت آلومینا – تنگستن تولید شده به این روش پس از احتراق دارای ساختار متخلخل است، پیش‌بینی می‌شود خواص کاتالیستی مناسبی داشته باشد که لازم است به‌طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد.
 

تولید کامپوزیت نانوساختار W-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی (با سیستم WO3/Al/Zn)

 استفاده از دیگر عوامل کنترل‌کننده فرایند احیاء آلومینیوم و مقایسه نتایج.
2. بررسی و مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت‌های تولید شده، و مقایسه اثر تغییرات درصدوزنی اجزاء بر خواص نهایی کامپوزیت.
3. مقایسه خواص حاصله از محصولات این روش با خواص محصولات تولیدی با دیگر روش‌ها. 
4. انجام این روند برای دیگر ترکیب‌ها و دیگر کامپوزیت‌ها.

تولید کامپوزیت نانو ساختار Al2O3-Fe  با الگوی گرادیانی از طریق احیای آلومینوترمی هماتیت طی فرآیند SPS

با توجه به مطالعات انجام گرفته و اطلاعات بدست آمده حین این پژوهش، موارد زیر به عنوان پیشنهاد جهت انجام تحقیقات بیشتر ارائه       می  گردد:
1. تولید ماده هدفمند
Fe-Al2O3 از طریق روشهای متداول تف جوشی و مقایسه شرایط بوجود آمده با تف جوشی به روش SPS
2. تولید ماده هدفمند
Fe-Al2O3 با استفاده مستقیم از پودر آهن وآلومینا و مقایسه با ماده هدفمند تولیدی حین واکنش آلومینوترمی هماتیت
3. بررسی تولید ماده هدفمند آهن-آلومینا به طوری که لایه اول آن کاملا آهن فلزی بوده و لایه انتهایی آن کاملا آلومینایی باشد.
4. بررسی تاثیر تغییرات ولتاژ و جریان بر تولید لایه های مختلف ماده هدفمند تولیدی توسط فرآیند
SPS
5. بررسی های مکانیک شکست فصل مشترک لایه های متصله
FGM 
6. تولید ماده هدفمند
Fe-Al2O3 با کمک واکنش آلومینوترمی هماتیت با استفاده از پودر نانویی مواد اولیه به طوری که بازه تغییرات لایه های FGM در محدوده 40 تا 50 درصد حجمی آهن باشد تا به شرایط استوکیومتری واکنش نزدیک باشد.

تعیین مقدار مارتنزیت تشکیل شده در فولاد زنگ‌نزن آستنیتی توسط تغییر‌شکل با استفاده از روش  های غیرمخرب جریان  گردابی و بارک  هازن

بررسی تاثیر اندازه  ی دانه  ی آستنیت و ترکیب شیمیایی(به  ویژه مقدار کربن)در اندازه  گیری مقدار مارتنزیت توسط روش  های جریان  گردابی و بارک  هازن.
2. بررسی اثر تنش کشسان اعمالی روی فولاد زنگ  نزن آستنیتی با مقادیر مختلف مارتنزیت، بر خروجی  های روش  های جریان  گردابی و بارک  هازن.
3. اندازه  گیری تغییرات مقدار مارتنزیت حین کشش فولاد زنگ  نزن آستنیتی در اندازه دانه  ها  ی مختلف و نرخ کرنش  های متفاوت توسط روش جریان  گردابی و یا بارک  هازن، به منظور بررسی اثر استحاله مارتنزیتی بر کارسختی.
4. مشخص کردن دقیق کرنش آغازین استحاله مارتنزیتی حین کشش، در فولاد زنگ  نزن آستنیتی با اندازه دانه  های مختلف، به وسیله اندازه  گیری سیگنال  های بارک  هازن توسط حسگری با میدان مغناطیسی اعمالی ثابت. این روش دریافت سیگنال بارک  هازن، بر خلاف روش معمول بارک  هازن که تغییر میدان مغناطیسی اعمالی باعث شکل  گیری پالس  های بارک  هازن می  شود، تشکیل ناگهانی مارتنزیت عامل متصاعد شدن سیگنال  های بارک  هازن می  گردد و از این  رو دقت بالاتری در تشخیص کرنش آغازین استحاله مارتنزیتی دارد.
5. بررسی اثر مقدار جریان ورودی اولیه به سیم  پیچ آزمون جریان گردابی بر شکل  گیری هارمونیک-ها. و همچنین اثر مقدار این جریان در آزمودن مواد فرومغناطیس و غیر فرومغناطیس.
6. بررسی تغییرات خروجی روش جریان  گردابی هم  زمان با اعمال میدان مغناطیسی به ماده فرومغناطیس(فولاد). با اعمال میدان مغناطیسی متناوب می  توان پارامتر مهم نفوذپذیری افزایشی  را اندازه گرفت.
7. بررسی امکان استفاده از روش  های جریان  گردابی و بارک  هازن به منظور تخمین زدن عمر قطعات نیروگاهی تحت خزش و خستگی.

اثر عملیات حرارتی بازپخت بر خوردگی حفره  ای فولاد زنگ  نزن مارتنزیتی 403

با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش موارد زیر جهت بررسی  های بعد پیشنهاد می  گردد:

10- بررسی اثر تنش  های ساختاری بر خوردگی حفره  ای فولاد زنگ  نزن مارتنزیتی 403. روش پیشنهادی می  تواند به این صورت باشد که نمونه  ها بعد از آنیل در آب کوئنچ گردند و سپس در مدت زمان  های مختلف در دماهای پایین (100 یا 200 درجه  ی سانتیگراد) قرار گیرند و سپس آزمون  های خوردگی بر روی آن انجام گیرد.
11- بررسی تاثیر زمان عملیات حرارتی در دماهای 450، 550 و 650 درجه  ی سانتیگراد بر حساسیت فولاد مارتنزیتی 403 (زمان  های از ده دقیقه تا 10 ساعت). در این تحقیق مشخص خواهد شد که نمونه  ها در چه زمانی حساس شده و بازیابی می  گردند.
12- بررسی عملکرد محلول پیشنهاد شده جهت آزمون
DL-EPR در دیگر فولادهای مارتنزیتی نظیر 410 و 420.
13- بررسی ریزساختاری کاربیدهای تشکیل شده در اثر حساسیت و محل دقیق شروع حفرات خوردگی در نمونه  ی حساس  شده و رابطه  ی متقابل حساسیت و خوردگی حفره  ای.

بررسی رفتار کار گرم نانوکامپوزیت  های Al6061/Al2O3 تولید شده به روش ریخته  گری گردابی

 در زمینه تولید کامپوزیت پیشنهاد می  شود به جای همزن مکانیکی، از همزن مغناطیسی و یا آلتراسونیک جهت همزدن ذرات تقویت کننده در مذاب استفاده شود تا تاثیرات مضر ناشی از تماس همزن با مذاب حذف گردد.
- اعمال نسبت  های اکستروژن بالاتر و رسیدن به خواص مکانیکی مطلوب  تر توصیه می  گردد.
- برای مقايسه ميزان تاثيرحضور رسوبات در زمينه آلیاژ
AA6061 روی رفتار تغییرشکل گرم پيشنهاد می  شود اين تحقيقات روی کامپوزیت  ها در حالت سريع سرد شده، و تشکيل محلول جامد، نيز انجام گردد.
- نتایج مکانیکی و ریزساختار کامپوزیت  ها در دمای بالا نشان داد که حضور ذرات نانو در آلیاژ آلومینیم
AA6061، تاثیر مضری روی رفتار کار گرم این آلیاژ دارد و بنابراين پيشنهاد می  شود بررسی  های بیشتری در دماهای بالاتر صورت گيرد.

تعیین سیکل بهینه عملیات حرارتی برای بهبود خواص مکانیکی  فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI410

 به دلیل اینکه در این فولاد و فولادهای مشابه، در اثر کوئنچ در مقاطع بزرگ تر امکان شکست وجود دارد. بهینه نمودن ساختار شیمیایی از طریق افزودن عناصر آلیاژی همچون نیکل و یا مولیبدن برای دستیابی به ریزساختار مناسب، سبب بهبود خواص مکانیکی می گردد. در نتیجه پیشنهاد می گردد اثر عناصر آلیاژی به خصوص نیکل و مولیبدن  بر خواص مکانیکی فولاد مورد مطالعه قرار گیرد.

2. به علت این که این فولاد در صنعت پتروشیمی در شرایط اتمسفری گاز
H2S  قرار دارد       (5/3= PH ،  bar1= P(H2S)). لذا پیشنهاد می گردد بررسی خواص خوردگی در کنار خواص بهینه مکانیکی مورد مطالعه قرار گیرد.

تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت‌های ذره‌ای آلومینیم-گرافیت با توزیع ‌یکنواخت با استفاده از روش هم‌زدن مکانیکی (همگن‌سازی در مایع) و SPS

 بررسی اثر گرافیت بر روی خواص هدایت حرارتی و خواص کششی کامپوزیت‌های آلومینیم-گرافیت تولید شده به روش همگن‌سازی در مایع.
2- بررسی تأثیر مقدار گرافیت بر روی مقاومت به ضربه و چقرمگی شکست نمونه‌های کامپوزیت آلومینیم-گرافیت تولید شده به روش همگن‌سازی در مایع.
3- بررسی تأثیر نرخ کرنش و دمای آزمون مکانیکی بر روی رفتار شکست کامپوزیت آلومینیم-گرافیت تولید شده به روش همگن‌سازی در مایع.
4- بررسی شرایط دستیابی به فرایند تولید بهینه در مقادیر بالا برای کامپوزیت آلومینیم-گرافیت تولید شده به روش همگن‌سازی در مایع.
5- بررسی تولید و خواص مکانیکی کامپوزیت‌های دیگر (که دارای مواد اولیه با چگالی متفاوت است) که نیاز به همگنی بالا دارند، با استفاده از تکنیک همگن‌سازی در مایع.

ساخت درجای کامپوزیت‌ها‌‌ی آلومینیم-آلومینا به صورت گرادیانی به روش  های‌         تف  جوشی بدون فشار و فشار داغ

با توجه به اینکه ساخت FGM  های با درصد بالاتر از فاز تقویت کننده Al2O3 سبب افزایش تخلخل به علت آزاد شدن بخارات Zn می  شود، به نظر می  رسد برای رفع این مشکل دو راه حل زیر کارآمد باشد:
الف)استفاده از اکسید دیگر عناصر همچون
CuO، SiO2 و NiO به همراه ZnO به منظور افزایش درصد فاز تقویت کننده Al2O3 بدون ایجاد بخار بیشتر و در نتیجه تخلخل بیشتر. البته مشکلی که به نظر می-رسد در این مورد پیش آید، کنترل دشوار وقوع چندین واکنش به طور همزمان و فاز  های حاصل از آن  ها می  باشد.
ب)استفاده از روش ریخته  گری گریز از مرکز به منظور آزاد سازی بخارات
Zn عنصری تولید شده، در حالت مذاب در ضمن ایجاد ساختار گرادیانی.

سنتز  و بررسی مورفولوژی پوشش هیبریدی
فلوئورآپاتیت/ تیتانیا حاوی نانولوله کربنی و عامل آنتی باکتریال
مورد استفاده در کاشتنی  های پزشکی

تجارب حاصل از این پروژه نشان داد که کامپوزیت   هیبریدی جدید پتانسیل تحقیقات بیشتر را داشته و می-تواند در سایر کاربردهای پزشکی مانند داربست  های استخوانی و کیج   های ارتوپدی به صورت قطعات حجمی نیز مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین پیشنهادات زیر برای تحقیقات آینده در این زمینه ارائه می  شود:
- تغییر درصد نانولوله  های کربنی در کامپوزیت هیبریدی و بررسی تاثیرات آن بر خواص مکانیکی پوشش
- بررسی کلینیکی کامپوزیت هیبریدی
FA-TiO2-CNT(Cu) و انجام آزمون  های حیوانی
- تهیه قطعات حجمی از کامپوزیت هیبریدی و بررسی خواص مکانیکی آن برای جایگزینی با ایمپلنت-های فلزی
- تهیه داربست استخوانی و کیج  های متخلخل از کامپوزیت هیبریدی
FA-TiO2-CNT(Cu) و بررسی خواص کاربردی آن

« بررسی رفتار بلورینگی آلیاژ شیشه  ای توده  ای 1Si5Hf5/2Zr5/7Ni5/42Cu5/41Ti»

بررسی و مقایسه رفتار خوردگی آلیاژ شیشه  ای توده  ایTi41.5Cu42.5Ni7.5Zr2.5Hf5Si1   قبل و بعد از بلورینگی در هریک از پیک  های گرمازای بلورینگی.
2. تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت زمينه شیشه  ای پایه تیتانیوم و تقويت كننده  هاي نانو كريستالي.
3. تاثیر کار مکانیکی بر روی خواص و پایداری حرارتی آلیاژ شیشه  ای توده  ای
Ti41.5Cu42.5Ni7.5Zr2.5Hf5Si1.
4. مطالعه سينتيك بلورینگی آلیاژ شیشه  ای توده  ای
Ti41.5Cu42.5Ni7.5Zr2.5Hf5Si1در شرايط هم  دما و بررسي های ریزساختاری در هر یک از پیک  های گرمازای بلورینگی .
5. تاثیر افزودن عناصر آلیاژی متفاوت هم  چون
Sn، B، Al و ... بر روی افزایش قابلیت شیشه  ای شدن و پایداری حرارتی آلیاژهای شیشه  ای توده  ای پایه تیتانیوم.

بررسی خوردگی لوله  های فولاد میکروآلیاژی A618  با استفاده از آزمون جریان  های گردابی

کالیبره کردن آزمون جریان گردابی با تغییرات دمای محیط.
2- آزمون جریان گردابی باوجود پوشش بر روی نمونه  های لوله‌ای شکل انجام گیرد و تأثیر دور شدگی ناشی از وجود پوشش بر نتایج مشخص گردد.
3- با توجه به وجود لوله  ها با جنس  های مختلف در صنایع انتقال آب و همچنین نفت، گاز و پتروشیمی، پیشنهاد می‌گردد این پژوهش برای لوله  هایی از جنس فولاد زنگ نزن نیز انجام گیرد. 

بررسی پدیده تبلور مجدد در فولاد کم کربن کار سرد شده به کمک تحلیل سیگنال بارک هاوزن

مدار تقویت کننده، به علت تولید کردن نویزهای غیر بارک  هاوزن در فرکانس  های اعمالی خارج از بازه  ی 2/1 تا 3/1 هرتز، امکان استفاده از فرکانس  های متنوع را فراهم نمی  کند؛ بنابراین، بهبود کیفیت مدار تقویت کننده و نیز افزایش حد تقویت کردن آن که امکان استفاده از گیرنده  های سطحی را فراهم می  کند، پیشنهاد می  شود.
2. بررسی تأثیر مقدار کرنش اولیه در تشخیص غیرمخرب فرایند بازیابی و تبلور مجدد توسط روش بارک  هاوزن.
3. بررسی اثر درصد کربن  فولاد در تشخیص غیرمخرب فرایند بازیابی و تبلور مجدد توسط روش بارک  هاوزن.
4. بررسی اثر اندازه دانه اولیه فولاد در تشخیص غیرمخرب فرایند تبلور مجدد توسط روش     بارک  هاوزن

بررسی رفتار خستگی کامپوزیت‏ زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شده به دو روش لایه‏گذاری دستی و تزریق رزین به کمک خلأ (VIP)

انجام عملیات سطحی بر روی الیاف و استفاده از عامل کوپلینگ  به منظور بهبود چسبندگی اتصال بین زمینه و الیاف به کار رفته به عنوان تقویت کننده
2- تعیین دقیق حد خستگی در کامپوزیت‌های ساخته شده به روش لایه­گذاری دستی و نمونه­های ساخته شده به روش
VIP با انجام آزمون خستگی در تنش کمتر
3- بررسی اثر شرایط پخت رزین بر روی رفتار خستگی کامپوزیت  های زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف
4- انجام آزمون  های خارج از محور  بر روی نمونه  های کامپوزیتی با بارهای مختلف اعمالی
5- اثر اضافه کردن پارچه کربنی در تقویت رزین اپوکسی و بررسی رفتار خستگی آن علاوه بر بررسی استفاده هم  زمان از الیاف شیشه و کربن به عنوان تقویت کننده رزین اپوکسی در رفتار خستگی این نوع کامپوزیت هیبریدی

بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری بر ریز ساختار و خواص مکانیکی جوش آلیاژ Ti-6Al-4V

 بررسی سایر پارامتر‌های جوشکاری GTAW  بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Ti-6Al-4V، مانند شرایط حفاظت، نوع الکترود تنگستنی، قطر الکترود تنگستنی، فلز پرکننده‌های متفاوت و آماده سازی سطح قبل از جوشکاری.
2- بررسی خوردگی‌های تنشی و حفره
ای روی این آلیاژ.
3- بررسی تاثیر دما و زمان عملیات حرارتی تنش زدایی روی ریزساختار و خواص مکانیکی مقاطع جوشکاری شده آلیاژ
Ti-6Al-4V.
4- بررسی تاثیر ضخامت ورق فلز پایه روی خواص مکانیکی.

مشخصه  یابی غیرمخرب تغییرات ریزساختاری در فولاد ابزار سردکار با استفاده از
روش  های حلقه هیسترزیس مغناطیسی، بارک هاوزن و جریان گردابی

جهت انجام تحقیقات تکمیلی در زمینه مشخصه  یابی تغییرات ریزساختاری بر روی فولاد مورد استفاده، موارد زیر پیشنهاد می  شوند.
1- طراحی یک سیستم الکترومغناطیسی که بتواند تغییرات خروجی   روش  های غیرمخرب را در حین افزایش دما ثبت و پردازش کند. بدین ترتیب، این امکان فراهم می  شود که به صورت همزمان با افزایش دما در فرایند  های عملیات حرارتی، تغییرات ریزساختاری شناسایی شوند.
2- جهت تعیین دمای
Ms در این نوع از فولادها یا به طور کلی فولادهای هوا سخت شده، طراحی سیستمی که توسط آن بتوان در حین سرمایش قطعات از دمای آستنيته، تغییر وزن نمونه   را تحت تأثیر یک میدان مغناطیسی اعمالی، با دقت بالا اندازه  گيری نمود. به این ترتیب بر اساس تغییر فاز آستنيت پارامغناطیس به مارتنزیت فرومغناطیس، جذب نمونه توسط میدان مغناطیسی افزایش     می  یابد. لذا با تعیین دمایی که در آن، اولین کاهش وزن ثبت شود، امکان تعیین دمای Ms فراهم  می  شود. همچنین در این روش برای انواع دیگری از فولادها می  توان با کنترل سرعت سرمایش، امکان شناسایی سایر فازهای تشکیل شده از فاز آستنيت را بررسی نمود.
3- عملیات حرارتی سطحی که بر روی این دسته از فولادهای ابزار صورت می  پذیرد، سخت  کاری با لیزر  می  باشد. بنا بر تفاوت خواص مغناطیسی در لایه  های سطحی و حجم نمونه  ها، بررسی قابلیت روش  های غیرمخرب عنوان شده در مشخصه  یابی این تغییرات ریزساختاری در سطح، به عنوان پیشنهاد در پژوهش  های آینده، توصیه می  شود.
از آنجا که در فرایندهای عملیات حرارتی این دسته از فولادها در محیط  های کنترل نشده، وقوع پدیده کربن  زدایی منجر به افت شدید خواص سایشی قطعه شده و کارایی آن را به شدت محدود می  کند، بررسی  هایی بر روی امکان شناسایی وقوع و همچنین تعیین عمق لایه کربن  زدایی شده با استفاده از این روش  ها صورت پذیرد.

« بررسی رفتارتغییر شکل داغ فولاد زنگ  نزن مارتنزیتی B4N16CH09»

 بررسی سینتیک تبلور مجدد دینامیکی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی B4N16CH09 در نرخ کرنش  های متفاوت.
- مقایسه رفتار تغییر شکل گرم فولاد زنگ نزن مارتنزیتی
B4N16CH09 با اندازه  دانه  های بیشتر.
- بررسی تبلور مجدد  فولاد  زنگ نزن مارتنزیتی
B4N16CH09 به کمک روش stress

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

تولید نانوکامپوزیت مغناطیسی پلی­اتیلن/ نانولوله­کربنی و بررسی خواص ترمودینامیکی و مکانیکی آن

 بررسی مکانیزم و سینتیک اکسیداسیون نانوذرات نیکل جانشانی شده بر سطح نانولوله‌کربنی
 تعیین تاثیر کاتالیستی نانوذرات نیکل موجود در سطح نانولوله کربنی در تجزیه گاز متان و سایر گازهای آلکانی
 بررسی وابستگی ابعادی خواص مغناطیسی نانولوله‌کربنی تزیین شده با نانوذرات نیکل و تعیین حوزه‌های مغناطیسی آن.
 اصلاح سطحی هم‌زمان پلی اتیلن و نانولوله کربنی با رویکرد کاهش نواقص سطحی و ارزیابی توزیع‌پذیری نانولوله‌کربنی در نانوکامپوزیت.
 ایجاد تغییرات ساختاری در نانولوله‌کربنی به منظور گسترش دامنه فرکانسی جذب امواج الکترومغناطیس نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/ نانولوله‌کربنی.
..

تشخیص خوردگی در فولاد زنگ نزن آستنیتی L304 با استفاده از روش جریان گردابی پالسی(PEC)

با توجه به استفاده روزافزون و گسترده آلیاژهای  آهنی- فریتی(فرومغناطیسی) در بخش های مهم و مختلف صنعت از جمله خطوط لوله و نیاز به اجرای بازرسی های متناوب و دوره ای، بررسی بکارگیری این روش به منظور تشخیص خوردگی و عیب در این آلیاژها ، پیشنهاد می شود.همانطور که در قسمت نتایج مشاهده شد، عامل دور شدگی، نتایج آزمون جریان گردابی پالسی را شدیداً تحت تأثیر قرار داده که می تواند در عملیات بازرسی منجر به تفسیر نادرست داده ها شود. از آنجاییکه وجود اثر دور شدگی در عمل بواسطه وجود اختلاف ضخامت در قسمت های مختلف پوشش وعایق ها و همچنین خطای اپراتوری اجتناب ناپذیر است لذا بررسی بکارگیری یک روش پردازش داده جهت حذف اثر دور شدگی بر نتایج نهایی آزمون پیشنهاد می شود.

استحکام بخشی نواحی جوش از طریق سنتز درجای فاز های سخت بین فلزی سیستم دوتایی Al-Ni در حین فرایند جوشکاری نقطه‌ای اصطکاکی اغتشاشی

 استفاده از پودر عناصر دیگر برای سنتز
 استفاده از ترکیبات مغناصیسی
  استفاده از زمینه های متفاوت مانند فولاد، مس و غیره
اندازه‌گیری میزان بهینه اضافه کردن پودرهای فلزی

بررسی تغییرات ریز ساختاری در فرآیند عملیات حرارتی کروی کردن فولاد با کمک تحلیل سیگنال بارک هاوزن

 استفاده از دیگر پارامترها برای آنالیز سیگنال بارک هاوزن مانند اندازه­گیری توان سیگنال­ها و بررسی گستره فرکانسی.
  تغییر در سیکل عملیات حرارتی کروی سازی و مقایسه چگونگی تغییرات در سیگنال­های بارک هاوزن
مقایسه تغییرات سیگنال­های بارک هاوزن در فولادهای پر کربن عملیات حرارتی کروی شده دارای درصد وزنی کربن متفاوت

توليد نانولوله­های کربنی به­وسيله­ی تجزيه­ی گاز پروپان در حضور کاتاليست­های آهن و نيکل توليد شده به­روش آسياکاری 

بررسی اثر نوع گاز هيدروکربنی (از جمله گاز طبيعی) در رشد نانولوله‌های کربنی، با استفاده از کاتاليست‌های بدست آمده از روش مکانوشيميايي ارايه شده.
 استفاده از منيزيم به جای آلومينيوم به اين دليل که اکسيد منيزيم (
MgO)، به عنوان زيرلايه‌ی کاتاليست، نشان داده شده است که ميل به تشکيل نانولوله‌های کربنی تک ديواره و دوديواره را افزايش داده، ضمن اينکه راحت‌تر از آلومينا و سيليس در مرحله‌ی اسيدشويی حذف می-شود و نانولوله‌ی کربنی با درجه‌ی خلوص بالاتری می‌توان توليد کرد
.

اثر نوع و میزان ناخالصیهای موجود در گندله‌های اکسیدی آهن بر احیاپذیری آن توسط مواد فرار زغال سنگ در فرایندهای احیای مستقیم

 پیشنهاد می‌شود با توجه به اثر متقابل ناخالصیها بر هم و بر فرایند احیا حضور همزمان ناخالصیها باهم مورد بررسی قرار گیرد.
 می‌توان اثر آلومینا را بیشتر مورد بررسی قرار داد.
 بهتر ست از گازهای
CO و H2 بطور مستقیم برای احیا استفاده کرد با توجه به اینکه استفاده مستقیم از زغال و مواد فرار زغال پیچیده می‌باشد.
 میتوان با ابزار و امکانات دقیق‌تر نتایج بهتر و کامل‌تری را نیز بدست آورد.

ارائه روشی جدید در تعیین دمای بحرانی حفره دار شدن فولاد های زنگ نزن بر اساس امپدانس الکتروشیمیایی در محلول اسیدی کلراید آهن

 بررسی نتایج این روش بر روی سایر فولاد های زنگ نزن از قبیل UNS N08904، UNS S2750 و Avesta 254 SMO و آلیاژهای نیکل مانند UNS N06625 جهت حصول اطمینان بیشتر از صحت نتایج به دست آمده.
 بررسی تاثیر غلظت کلراید آهن در بازه 5 تا 15 درصد وزنی بر دمای بحرانی حفره دار شدن از طریق تعیین نحوه تاثیر افزایش غلظت یون کلراید بر کاهش خواص مقاومتی لایه رویین.
 انجام آزمون امپدانس الکتروشیمیایی به صورت پیوسته در حین افزایش دما مطابق آزمون های پلاریزاسیون ثابت و بررسی تاثیر نرخ افزایش دما بر دمای بحرانی حفره دار شدن و ویژگی های مقاومتی لایه رویین.
بررسی تغییرات امپدانس الکتروشیمیایی نمونه ها در محلول کلراید آهن در مدت 24 ساعت.
 تعیین دمای بحرانی حفره دار شدن به کمک روش خراش در داخل محلول.

ایجاد پوشش مقاوم به سایش بر روی زیرلایه فولادی به روش جوشکاری توسط الکترود با هسته واکنش گر

 می توان الکترود تو پودری در ابعادی طراحی شود که قابل جوشکاری توسط فرآیند اتوماتیک جوشکاری MIG یا TIG باشد. این تغییر در فرآیند جوشکاری می تواند بررسی دقیق تر تاثیر پارامترهای مربوط به حرارت ورودی بر رفتار سنتزی سیستم را امکان پذیر سازد.
2- اعمال پوشش به صورت
Pre-placed و ذوب پوشش به وسیله قوس ناشی از جوشکاری با الکترود غیر مصرف شونده، می تواند تکنیکی دیگر برای بررسی اثر قوس جوشکاری بر واکنش های سنتز احتراقی و تولید پوشش به این روش باشد که خواص آن با روش حاضر قابل مقایسه می باشد.
3- تغییر سیستم سنتزی می تواند منجر به تولید پوشش های جدید با خواص متفاوت شود. در این فرآیند می توان از سیستم هایی نظیر
TiO2-B-Al به منظور تولید TiB2 در پوشش، سیستم B2O3-C-Al به منظور تولید B4C در پوشش و همچنین سیستم های چندتایی مانند TiO2-WO3-C-Al به منظور تولید همزمان TiC و WC در پوشش استفاده شود.
4- یکی دیگر از تغییرات قابل بررسی، تغییر عامل احیایی و بررسی خواص احیا کننده بر تشکیل ذرات در این فرآیند می باشد. منیزیم یکی از عوامل احیایی قابل جایگزینی با آلومینیوم می باشد.
5- آلیاژسازی مکانیکی بر روی مواد اولیه، می تواند باعث فعال سازی آن ها و پایین آوردن دمای آدیاباتیک سیستم شود که این امر جوشکاری را آسان تر می کند چرا که باعث کاهش پاشش حین جوشکاری می شود.

بررسی اثر  نورد سرد بر مکانیزم جذب بازدارنده‏ی آلی پریدین2-تیول بر روی سطح فولاد ساده‏ی کربنی St37 در محیط اسید سولفوریک

 بازدارنده‏های آلی در محیط‏های اسیدی و بازی برای سایر آلیاژها و فلزات از جمله مس، برنج، آلمینیوم و سرب به کار می‏روند. اثر کار سرد بر این سیستم‏های الکتروشیمیایی قابل بررسی است.
 بررسی اثر کار سرد بر رفتار جذب بازدارنده‏ی آلی که صرفا از نوع آندی یا کاتدی است، پیشنهاد می‏شود.

بررسی اثر پارامترهای محیطی (شرایط هیدرودینامیکی، دما، غلظت بازدارنده و غلظت اسید)  بر خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط اسیدی در حضور چند  ترکیب آلی

 بررسی خوردگی فولاد ساده کربنی در حضور ترکیبات حاضر در محیط اسید سولفوریک ودر شرایط هیدرودینامیکی.
 بررسی اثر غلظت بازدارنده در سرعت چرخش های مختلف و انجام محاسبات ترمودینامیکی بمنظور بدست آوردن نوع جذب.
 بررسی اثر همزمان دما و شرایط هیدرودینامیکی بر خوردگی فولاد ساده کربنی در حضور بازدارنده.
 بررسی عملکرد بازدارندگی دو ترکیب پیریدین-2-تیول و 2-پیریدیل دی سولفید برای مس وآلیازهای آن در محیط های اسیدی در شرایط هیدرودینامیکی.
 در نظرگرفتن فاکتورهای مختلف بیشتر از جمله زمان غوطه وری، شرایط هیدرودینامیکی و ... در طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ و مدل کردن جریان خوردگی

بررسی اثر هم افزایی رنگدانه‌ی  معدنی و بازدارنده‌ی آلی بر مقاومت به خوردگی  پوشش آلی پایه اپوکسی

از MBI در کنار سایر رنگدانه های ضد خوردگی بصورت همزمان در پوشش‌هایی با رزین‌های متفاوت استفاده شود و بهترین عملکرد این بازدارنده در پوشش‌های مختلف تعیین شود.
2) اثر هم افزایی این دو ذره بر مکانیزم‌های مختلف تخریب پوشش، مانند جدایش کاتدی و... بررسی شود.
3) پوشش  های حاوی
ZAPP و MBI اعمال شده بر روی سطوح آماده سازی شده با فرآیندهای مختلف آماده سازی سطحی،با یکدیگر مقایسه شوند.
4) علل تخریب پوشش اعمال شده بر روی سطح فسفاته شده به وسیله  ی تکنیک  های مختلف بررسی و با پوشش دارای
ZAPP و MBI مقایسه  ی شود.

بررسی تأثیر  دمای آنیل انحلالی  بر خوردگی حفره ای و وقوع حفرات ناپایدار فولاد ‌ زنگ‌نزن دوفازی 2205

 بررسی تاثیر ذرات نیترید کروم هم  دما بوجود آمده در مرزدانه ها بر روی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دوفازی.
2- بررسی تاثیر دمای آنیل انحلالی
ºC1250 نسبت به نمونه آنیلºC1050 بر سیتیک رشد حفرات ناپایدار فولاد زنگ نزن دوفازی 2205 با بررسی نقش افزایش کسر فریت به آستنیت و رسوب ذرات نیتریدکروم به طور جداگانه (یافتن عامل موثرتر).

بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت های آلومینیوم-نانولوله کربنی تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای(SPS)

 بررسی شرایط دستیابی به فرایند تولید بهینه نانوکامپوزیت در مقادیر بالای نانولوله به عنوان مثال استفاده از دستگاه میکسر میل برای توزیع نانولوله ها در بین ذرات پودر زمینه. چون در این دستگاه علاوه بر شرایطی که ذرات پودر در دستگاه آسیاکاری گلوله ای ماهواره ای دارند، امواج التراسونیک نیز به ذرات پودر بصورت همزمان اعمال می شود که باعث توزیع بهتر نانولوله ها شده و از طرف دیگر در این شرایط به منظور جلوگیری از شکست نانولوله ها در حین آسیاکاری می توان از انرژی کمتری برای آسیاکاری استفاده کرد.
2- بررسی تاثیر نرخ کرنش و دمای آزمون مکانیکی بر روی رفتار شکست نانوکامپوزیت آلومینیوم-نانولوله کربنی.
3- بررسی فصل مشترک بین آلومینیوم و نانولوله کربنی بوسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری به منظور اطمینان از تشکیل کاربید در این مناطق.
4- بررسی تاثیر مقدار نانولوله کربنی بر روی مقاومت به ضربه و چقرمگی شکست.
5- بررسی اثر نانولوله های کربنی بر روی خواص هدایت حرارتی کامپوزیت های آلومینیوم-نانولوله کربنی.

بررسی نقش ذرات SiC بر استحکام‌بخشی فوم زمینه آلومینیم

 بررسی ساختار و خواص فوم  های با تخلخل یکسان اما درصد ذرات افزودنی متفاوت، جهت بررسی دقیق اثر کامپوزیت  سازی بر ساختار و خواص فوم.
2. مقایسه فوم آلومینیم کامپوزیتی
Al/SiC با Al/SiO2 در شرایط یکسان.
3. بررسی اثر زمان و دمای فوم  سازی، بر ساختار و خواص فوم حاصل.
4. بررسی ساختار و خواص فوم های تولیدی با درصد عامل فوم  ساز متفاوت.
5. مقایسه فوم آلومینیم کامپوزیتی با عامل فوم ساز متفاوت
CaCO3 و TiH2 در شرایط یکسان.

تأثیر یون  تیوسولفات  بر رفتار خوردگی حفره  ای فولاد زنگ  نزن رسوب سخت شونده  ی 4- 17پیر شده در دماهای مختلف

 افزودن غلظت‌های بیشتر تیوسولفات تا  غلظت دو مولار و بررسی رفتار خوردگی حفره‌ای فولاد به منظور تعیین غلظت بحرانی تیوسولفات.
 استفاده از الکترودهای مدادی برای بررسی شیمی حفرات پایدار در حضور تیوسولفات : چرا که در حضور تیوسولفات ترکیب شیمیایی محلول توده تغییر می‌کند و به دنبال آن ترکیب شیمیایی محلول داخل حفره تغییر می‌کند وبه کمک الکترود مدادی می‌توان به این هدف رسید.
Ø کاهش سطح مقطع نمونه آزمون پتانسیواستاتیک به منظور بدست ‌آوردن حفرات ناپایدار دقیق‌تر و جدا از هم.

تولید نانوکامپوزیت مغناطیسی پلی  اتیلن/ نانولوله  کربنی و بررسی خواص ترمودینامیکی و مکانیکی آن

بررسی مکانیزم و سینتیک اکسیداسیون نانوذرات نیکل جانشانی شده بر سطح نانولوله‌کربنی.
 تعیین تاثیر کاتالیستی نانوذرات نیکل موجود در سطح نانولوله کربنی در تجزیه گاز متان و سایر گازهای آلکانی.
 بررسی وابستگی ابعادی خواص مغناطیسی نانولوله‌کربنی تزیین شده با نانوذرات نیکل و تعیین حوزه‌های مغناطیسی آن.
 اصلاح سطحی هم‌زمان پلی اتیلن و نانولوله کربنی با رویکرد کاهش نواقص سطحی و ارزیابی توزیع‌پذیری نانولوله‌کربنی در نانوکامپوزیت.
 ایجاد تغییرات ساختاری در نانولوله‌کربنی به منظور گسترش دامنه فرکانسی جذب امواج الکترومغناطیس نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/ نانولوله‌کربنی.

واکنش مکانوشیمیایی آلومینیوم و ترکیبات آلی CHNبرای سنتز نیترید آلومینیوم نانوساختار و نانولوله  های کربنیشبیه  سازی جذب DAMN و ملامین بر روی سطوح مختلف کریستالی آلومینیوم و مقایسه انرژی سیستم در هر حالت.
2- شبیه  سازی مکانیزم جذب ترکیبات آلی حاوی
CHN بر روی سطح فلزات واسطه و محاسبه انرژی سیستم در هر حالت.
3- شبیه سازی مکانیزم پلیمره شدن مولکول  های ملامین در حضور ذرات آلومینیوم.
4- بررسی کاربرد احتمالی کامپوزیت  های
AlN/C تولید شده توسط آسیاکاری پودرهای آلومینیوم و ملامین (و آلومینیوم-DAMN) با نسبت استوکیومتری.
5- بررسی امکان سنتز نیترید سایر فلزات توسط فرایند مکانوشیمیایی ارائه شده و بررسی خواص و کاربرد مواد تولید شده.
6- بررسی امکان سنتز درجای نانولوله  های کربنی توسط واکنش ترکیبات آلی حاوی
CHN و آلومینیوم در حین آسیاکاری مکانیکی.
7- ارائه متدهای جدید در تعیین کمی اجزاء سازنده کامپوزیت  های
AlN/MWCNTs.
8- تولید کامپوزیت  های
AlN/MWCNTs با استفاده از ترکیبات آلی حاوی CHN با نسبت N/C متفاوت و بررسی موارد کاربرد آن  ها.
9- افزایش میزان آلومینیوم در سیستم واکنشی آلومینیوم-ملامین و بررسی امکان سنتز در جای کامپوزیت-های فلزی
Al/AlN.
10- کاهش میزان آلومینیوم در سیستم واکنشی آلومینیوم-ملامین و بررسی احتمال سنتز درجای کامپوزیت-های سرامیکی
AlN/CNx.
11- بررسی امکان سنتز نانولوله  های کربنی حاوی نیتروژن (
N-doped MWCNTs) با حرارت  دهی محصولات میانی آسیاکاری سیستم آلومینیوم-ملامین با مقادیر آلومینیوم کمتر از نسبت استوکیومتری.
12- سنتز نانولوله  های کربنی حاوی نیتروژن (
N-doped MWCNTs) با حرارت  دهی محصولات آسیاکاری سیستم آلومینیوم-ملامین تحت شرایط بسته و توسط آمپول  های کوارتز.

تولید و بررسی ساختار و ویژگی های فوم نانوکامپوزیتی Cu/Al2O3 با استفاده از روش متالورژی پودر

 استفاده از نانو ذرات سرامیکی کاربید  سیلیسیم (SiC) و اکسید تیتانیم (TiO2) به عنوان عامل تقویت‌کننده در فوم  های نانو کامپوزیتی.
• استفاده از عامل فوم‌ساز عملیات حرارتی شده یا پوشش داده‌شده برای ساخت فوم .
• ساخت فوم  های فلزی تقویت‌شده با
CNF (Carbon Nano Fiber).
• بررسی تأثیر اکستروژن و پرس گرم در تولید پیش ماده‌های اولیه فوم‌سازی و فرایند زینتر ذرات.
• بررسی تأثیر اندازه ذرات عامل فوم‌ساز در نوع حفرات و درصد تخلخل فوم مس.

افزایش مقاومت به اکسیداسیون فولاد 45CK در دماهای بالا به کمک پوشش های محافظ

 مطالعه رفتار اکسیداسیونی فولادهای کم آلیاژی در دماهای بالاتر از oC600 و تأثیر اعمال پوشش های مختلف بر روی آن ها.

ü مطالعه و بررسی رفتار اکسیداسیون سیکلی فولادهای ساده کربنی دارای پوشش های محافظ در دماهای مختلف و مقایسه آن با رفتار اکسیداسیون این فولادها.

ü اعمال پوشش های پاشش حرارتی پایه آهنی به همراه ترکیبات مقاوم به اکسیداسیون بر روی فولادها و مطالعه و بررسی میزان محافظت این نوع پوشش ها در دماهای بالا.

ü مطالعه بیشتر پوشش های سد حرارتی و بررسی نقش آن ها در میزان افزایش مقاومت به اکسیداسیون زیرلایه های پایه نیکلی.

بهینه  سازی ترکیب شیمیایی برای تولید گندله با احیاپذیری مناسب در مجتمع گل  گهر سیرجان با استفاده از روش تاگوچی

پیشنهاد می  شود با توجه به رفتار نزولی و صعودی بازیسیته، حضور آن در درصد  های گوناگون مورد بررسی قرار بگیرد.
2- می  توان همین آزمون  ها را در بستر ذغال تکرار نمود.
3- نقشه  های کنترلی نشان داد که با افزایش همزمان بازیسیته و هماتیت احیاپذیری افزایش می  یابد و همچنین با کاهش همزمان اکسید منیزیم و افزایش هماتیت احیاپذیری افزایش می  یابد. بنابراین پیشنهاد می  شود روی این موارد کار شود.
4- پیشنهاد می  شود طراحی آزمایش تاگوچی برای بهینه  سازی استحکام گندله نیز اجرا شود

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

بررسی تغییرات ریزساختاری در ورق فولادی تغییر شکل یافته حین فرایند آنیل به روش غیرمخرب جریان گردابی

 بررسی چگونگی  تأثیرگذاری مراحل مختلف بازیابی بر خروجی‌های جریان گردابی
- بررسی تأثیر درصد تغییر فرم پلاستیکی بر رفتار مغناطیسی  فولادهای کم کربن به روش غیر مخرب جریان گردابی

تولید فوم آلومینیمی با ذرات نانو  ساختار SiO2 با استفاده از امواج مافوق صوت و بررسی ساختار و خواص فوم نانوکامپوزیتی تولید شده

 استفاده از نانوذرات کاربید  سیلیسیم (SiC) به عنوان عامل تقویت کننده در فوم  های نانوکامپوزیتی.
§ استفاده از عامل فوم ساز کربنات کلسیوم (
CaCO3) برای ساخت فوم.
§ ساخت فوم  های فلزی سلول باز تقویت شده با
CNF (Carbon Nano Fiber).
§ استفاده از
CNTs (Carbon nanotubes) برای ساخت فوم  های فلزی با استحکام بالا.
§ استفاده از عامل فوم ساز پوشش داده شده با
SiO2.

«تأثیر نورد سرد بر رفتار خوردگی حفره  ای فولاد زنگ  نزن رسوب سخت شونده  ی 4-17»

 پیرسازی در دماهای بالاتر و مقایسه‌ی رفتار رسوب‌سختی و خوردگی حفره‌ای فولاد،
• بررسی مقاومت به خوردگی حفره‌ای فولاد در جهت‌های دیگر نورد (
ND-RD و ND-TD)
• بررسی ریزساختار به کمک میکروسکوپ الکترونی عبوری،
• نورد سرد بر روی فولاد 17-4
PH دارای مقادیر بیشتر فریت دلتا،
• انجام تغییر شکل مومسان به روش‌های دیگر (کشش، فشار).

بررسی تأثیر مواد فرار بر احیای مستقیم سنگ  آهن بر پایه زغال  سنگ

با توجه به نقش مهم واکنش‌های هیدروکربن‌های سنگین زغال  سنگ در احیای اکسیدهای آهن در سیستم چند  لایه  ای، می‌توان با افزودن کاتالیزورهای مناسب برای شکستن این هیدروکربن  ها همچون نیکل، دولومیت، اکسیدهای فلزهای قلیایی خاکی مانندCaO  و MgO و ... به ویژه در در شرایط دمای بالا، میزان احیا را افزایش داد. این کاتالیزورها می‌توانند در لایه  های زغال  سنگ، آلومینا و هماتیت افزوده شوند.
2- با تغییر سرعت جریان خروج مواد فرار به لایه هماتیت می‌توان میزان احیا را تحت تأثیر قرار داد. تغییر در طراحی بوته  های آزمایش به طوری که بتوان به واسطه آن سرعت خروج مواد فرار را تغییر داد، می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
3- با ایجاد اتمسفر کنترل  شده آرگون یا نیتروژن در حین احیا می‌توان رفتار احیا را تحت این شرایط بررسی کرد. در این شرایط می  توان از عامل ورود اکسیژن به محفظه  های احیا جلوگیری کرده و دقت نتایج را بهبود بخشید.
4- با ایجاد شیب دمایی در ستون احیا به طوری که دمای زغال  سنگ همواره کمتر از لایه هماتیت باشد،  می‌توان به طور مؤثرتری از مواد فرار خارج شده از زغال  سنگ به منظور احیا استفاده کرد. این مسأله به ویژه با توجه به محدوده دمایی خروج بیشترین مواد فرار در محدوده 400 تا 750 درجه سانتی  گراد و محدوده دمایی بیشترین احیا مابین 750 تا 900 درجه سانتی  گراد کاملاً قابل توجیه است. روش‌های گرمادهی موضعی همچون مادون قرمز از جمله این روش‌هاست.

اصلاح سطح ذرات نانو الماس به منظور افزایش یکنواختی توزیع آن‌ها در پوشش‌های پلیمری

بررسی تاثیر اصلاح سطح ذرات نانو الماس به کمک عامل فعال سطحی‌های مختلف دیگری مثل Octadecylamine (ODA) یا(OAOleic Acid روی افزایش یکنواختی توزیع ذرات نانو الماس درون زمینه پلیمری کلیر.
 بررسی زمان‌ها و دماهای مختلف عملیات حرارتی روی گروه‌های عاملی سطحی ایجاد شده در سطح ذرات نانو الماس.
§ بررسی زمان فرایند فرا صوتروی میزان پراکندگی ذرات درون زمینه پلیمری کلیر.
§ استفاده از دستگاه امواج فرا صوتپروبی به جای دستگاه حمام فرا صوت جهت پراکنده کردن ذرات درون زمینه پلیمری کلیر.
§ بررسی تاثیر افزودن سایر نانو ذرات مانند نانو ذرات آلومینا و نانو ذرات سیلیکا همراه ذرات نانو الماس روی مقاومت به خراش لایه رنگ کلیر.
§ بررسی علل کاهش براقیت لایه رنگ کلیر در اثر افزودن ذرات نانو الماس و تلاش جهت بهبود براقیت آن.

تأثیر عملیات ترمومکانیکی بر رفتار خوردگی حفره  ای فولاد  زنگ  نزن رسوب سخت شونده  ی 4-17

انجام عملیات ترمومکانیکی فشار داغ در نرخ کرنش  های متفاوت و کرنش یکسان،
• انجام عملیات ترمومکانیکی به روش  های دیگر مانند نورد داغ،
• بررسی ریزساختار به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکوسکوپ الکترونی عبوری،
• بررسی حفرات ناپایدار با بهره  گیری از آزمون پلاریزاسیون پتانسیواستاتیک.

مطالعه و شبیه سازی  اثر ساچمه پاشی(Shot Peening) بر بهبود خستگی شاتون خودروي پرايد

براي انجام آزمون تجربي خستگي بر روي شاتون،‌ و  مطالعه عملي اثر ساچمه پاشي به عنوان  روشي موثر در بهبود عمر خستگي قطعات صنعتي،  مي توان از فيكسچري با طراحي مشابه شكل (3-3) و يا يك عدد دو نظام هيدروليك ، جهت مهار سر كوچك استفاده نمود. هرچند كه با اين كار صرفاً‌ مقاومت خستگي ساق را – كه داراي كمترين سطح مقطع است – آزموده ايم؛ و لذا براي ايجاد شرايط واقعي تر،‌ بايستي با تغيير طراحي فيكسچر،‌ به دو شفت پرس فيت شده در دو سوراخ،‌ مقاومت كلي قطعه را بيازمائيم . (قسمت (4-2))

2 – هرچند كه به دلايل مشروح در جدول (4-7) رسم منحني
S/N ماده ميسر نگرديد ؛‌ بايستي تك تك علل مذكور در جاي خود بررسي و منحني S/N براي پودر (Fe Cu C) كه متداول ترين تركيب براي توليد شاتون هاي آهنگري پودر مي باشد؛ ترسيم گردد.  (قسمت (4-10))

3 – تحليل اول يعني تعريف مدلي با پوسته هاي كارسخت شده بر سطح قطعه ، بهبود رفتار خستگي را نشان نداد ؛ اما بايستي با تغييراتي در درخت پروژه (شكل(3-15)) ، در قسمت
fatigue tool و تغيير شرايط بارگذاري با دامنه غير ثابت (R≠-1) ، كارايي مدل بيشتر بررسي گردد. (قسمت (4-11))

بررسی تأثیر زاویه و جنس سطح شیب  دار بر اندازه، نحوه توزیع و شکل ورقه  های گرافیتی در انجماد نیمه  جامد چدن خاکستری

بررسی اثر تغییرات طول سطح شیب  دارگرافیتی و فولادی بر ریزساختار چدن خاکستری.
2. تغییر در شکل سطح شیب  دار و استفاده از سطح شیب  دار مارپیچ جهت فرایند ریخته  گری.
3. بررسی خواص مکانیکی نمونه  های ریخته شده به کمک سطح شیب  دار .
4. استفاده از ترموکوپل  های دقیق جهت اندازه  گیری تغییرات دمایی مذاب بر سطح شیب  دار، محاسبه کسر جامد و بررسی اثر تغییر مؤلفه  های سطح شیب  دار بر تغییرات کسر جامد.

شبيه سازي المان محدود فرآيند جوشکاري GMAW فولاد AISI 1045 جهت تعيين تنش هاي پسماند و تغييرشکلهاي جوشکاري با درنظر گرفتن تغييرات فازي

همانطور که در اين تحقيق بيان گرديد، شبيه سازي فرآيندهاي جوشکاري يکي از پيچيده ترين زمينه هاي المان محدودي بوده که با وجود پيشرفت بسيار سريع المان محدود و توسعه روز افزون نرم افزارهاي پايه المان محدودي، هنوز هم يک تحقيق جامع وکامل با حفظ تمام موارد درگير در آن صورت نپذيرفته است. شبيه سازي فرآيند جوشکاري به واسطه ي ماهيت گسترده ي خود يک دانش بين رشته اي بوده که عموما در مرز رشته ي متالورژي و مکانيک جامدات گام برمي دارد. بااين وجود اشراف کامل به اين دو حوزه دليل کافي جهت موفقيت در اين زمينه نبوده و آگاهي زيادي از مباحث المان محدود و رياضيات،رايانه و برنامه نويسي، سيالات و پدیده های انتقال مورد نياز مي باشد.
از اين رو گسترش فعالیت در این زمینه نیازمند استفاده از متخصصین در مباحث یاد شده می باشیم.
پیشنهاداتی که به نظر می رسد در جهت بهبود تحقیقات در این زمینه موثر باشد عبارتند از:
- همانطور که گفته شد، تاثير مواردي از قبيل محاسبات کرنش پلاستيک تشکيل مارتنزيت مي تواند به افزايش دقت محاسبات کمک شاياني بنمايد. لذا مي توان در ادامه با محاسبه اين کرنش ها نتايج را مورد مطالعه ي دقيق تر قرار داد.
- درنظر گرفتن خواص مواد وابسته به فازهاي تشکيل يافته يکي از موارد بسيار ضروري در کاهش هرچه بيشتر اختلاف مابين نتايج تحليلي و نتايج آزمايشگاهي مي باشد. با توسعه ي محيط هاي برنامه نويسي و نگارش زيرروال هاي پيچيده ي
UMAT اين امر امکان پذير بوده که مي تواند در ادامه ي تحقيقات در اين خصوص فعاليت هايي صورت پذيرد.
- می توان علاوه بر تشخیص درصد مارتنزیت، از طریق نگارش زیر روال، سایر فازها اعم از بینایت و فریت و پرلیت را پیش بینی نموده و با استفاده از زیرروال هایی همچون
USDFLD آنها را به صورت گرافیکی به نمایش گذاشت.
-  بررسی آلیاژها، هندسه ی جوش، طراحی اتصال، نوع فرآیند جوشکاری، تعداد پاس، شرایط قیدگذاری مکانیکی از دیگر پارامترهایی هستند که با تغییر در آنها تغییرات زیادی در تنش های پسماند ایجاد می گردد. بررسی این موارد نیز می تواند زمینه ای برای ادامه ی تحقیقات باشد.
- در پایان نیز می توان با افزایش توان محاسباتی نظیر استفاده از سوپر کامپیوترها، ایجاد شبکه ی موازی، خوشه ای نمودن پردازنده ها، توان پردازش را اضافه نمود تا بتوان امکان استفاده از المان های کوچک تر با دقت نتایج بالاتر را ایجاد کرد.

سنتز نانوذرات اکسید مس از هیدروکسید مس به روش مکانوشیمیایی

بررسی تاثیر تغییرات مقدار نمک (NaCl) بر اندازه و میزان آگلومرسیون نانوذرات تولید شده
●   بررسی خاصیت آنتی باکتریال نانوذرات
CuO سنتز شده توسط تست های آنتی باکتریال
●   بررسی خاصیت جذب اپتیکی و فتوکاتالیستی نانوذرات
CuO سنتز شده
●   بررسی تغییرات جذب اپتیکی نانوذرات
CuO نسبت به تغییرات اندازه نانوذرات
●   بررسی کاربرد نانوذرات
CuO سنتز شده به عنوان حسگر گازی از طریق تهیه نمونه قرص های آزمایشگاهی

سنتز مکانوشیمیایی کاربید تنگستن نانو ساختار  با استفاده از سیستم   WO3 / C / Zn (Al

 بررسی تاثیر زمان آسیاکاری بر مورفولوژی کاربید تنگستن تولید شده و تاثیر عملیات حرارتی بعدی در مورفولوژی محصول به  دست آمده به روش مکانو شیمیایی.
- انجام آزمایش  های احیا در حضور ترکیبات دیگر سدیم با نقطه  های ذوب مختلف و بررسی مورفولوژی محصول نهایی.
- استفاده از عامل احیای منیزیم به جای آلومینیوم به منظور حذف اکسید با عملیات اسید شویی و آب شویی.
- بررسی تاثیر مقادیر مختلف از کربنات سدیم به همراه هالید  های سدیم در حضور عوامل احیا کننده ی فلزی در میزان کاربید تولید شده و انتخاب شرایط بهینه.

ساخت سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه با استفاده از نانو‌ذرات TiO2 و مشخصه یابی آن

تهیه پودر دی‌اکسید تیتانیوم با ابعاد و مورفولوژی‌های مختلف و استفاده از آن به جای P25 و بررسی اثر درصد فازها و مورفولوژی آن بر عملکرد و بازده سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه.
2- ساخت فتوآند دو لایه (ایجاد یک لایه متفرق کننده نور با اندازه ذرات
nm 400-300  روی لایه‌ی دی‌اکسید تیتانیوم با اندازه ذرات nm20) و بررسی اثر این ساختار در بهبود عملکرد سلول خورشیدی حساس شده با رنگدانه.
3- استفاده از مواد کربنی مانند گرافیت و نانولوله‌های کربنی به عنوان کاتالیزگر در الکترود مقابل.
4- استفاده از کاتالیزگرهای فلزی مانند طلا و پالادیوم در الکترود مقابل.
5- تهیه و به کارگیری نانولوله‌های دی‌اکسید تیتانیوم در فتوآند.
6- استفاده از زیرلایه‌های فلزی مانند تیتانیوم به عنوان الکترود مقابل.
7- استفاده از ساختار پوسته- هسته شامل پوسته‌ی دی‌اکسید تیتانیوم و هسته‌ی اکسید روی.

بررسی تاثیر ناخالصی ها بر سینتیک احیای هماتیت توسط مواد فرار زغال سنگ

 پیشنهاد می شود با توجه به اثر متقابل ناخالصی ها بر یکدیگر، حضور همزمان آنها در درصد های گوناگون نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
2. می توان همین آزمون ها را با ساختن گندله نیز تکرار نمود.
3. پیشنهاد می شود اثر کاتالیستی آهک و اکسید آلومنیوم مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد.
4. بهتر است با توجه به پیچیدگی احیا توسط مواد فرار زغال، از گازهایی همچون
Co و یا هیدروژن استفاده شود

استحصال آهن اسفنجی از سنگ های آهن کم عیار به روش احیای مستقیم توسط زغال سنگ کک نشو

بررسی تاثیر پارامترهای زیر بر میزان احیا، بازیابی و عیار کنسانتره  ی محصول در این پژوهش:
-  اندازه  ی ذره
-  نحوه ی جدایش مغناطیسی و استاندارد سازی آن (طراحی و ساخت یک جدا کننده  ی مغناطیسی میدان متغیر)
2) تمرکز بیشتر روی مهار کردن سیلیس در محصول نهایی جدایش شده و کاهش دادن آن به زیر 4 % برای استفاده های صنعتی
3)  بررسی احیای سنگ های آهن پر گوگرد مانند پیریت به روش مشابه در این پژوهش
4) استفاده از باطله های غیر مغناطیسی آهن در مرحله ی جدایش مغناطیسی  برای تولید مصالح ساختمانی مانند سیمان.

امکان سنجی سنتز مکانوشیمیایی ترکیبات نانوساختار مولیبدن با استفاده از سیستم MoS2/CaO/C در حضور آلومینیوم فلزی

 بررسی تاثیر شرایط آسیاکاری از جمله نسبت وزنی گلوله به پودر، سرعت و اتمسفر آسیاکاری بر فعال سازی واکنش  های احیاء و انتخاب شرایط بهینه
§ احیاء مولیبدنیت تحت شرایط این تحقیق تا مرحله رسیدن به مولیبدن فلزی.
§ سعی در خالص سازی محصول کاربید مولیبدن به روش های شیمی تر.
§ بررسی تاثیر زمان آسیاکاری بر مورفولوژی کاربیدمولیبدن تولید شده و تاثیر عملیات حرارتی بعدی در مورفولوژی کاربید مولیبدن تولید شده به روش مکانوشیمیایی.
§ بررسی تاثیر سایر احیاء کننده  های فلزی به جای آلومینیوم بر فعال سازی واکنش کربوترمی مولیبدنیت.
§ بررسی تاثیر نسبت های مختلف از گرافیت به مولیبدنیت و آهک به مولیبدنیت در میزان کاربید تولید شده و انتخاب شرایط بهینه.

ایجاد ساختار فوق ریز دانه با استفاده از فرآیند ترمومکانیکی چند مرحله ای در فولاد زنگ نزن آستنیتی L304

 با توجه به تمایل ساختار به دوگانه شدن بعد از سه بار تکرار عملیات ترمومکانیکی و پدید آمدن ساختاری با ترکیبی از دانه های بزگ و ریز و همچنین خواص ساختارهای دوگانه پیشنهاد می گردد که به بررسی عوامل اثر گذار بر این ساختارها با استفاده از فرایندهای ترمومکانیکی تکرار شونده در کارهای آتی پرداخته شود.
2- با توجه به اینکه دمای بازگشت آستنیت از مارتنزیت با مکانیزم برشی در محدوده دمایی
C˚‌700-550 قرار دارد و در این دما احتمال فعال بودن مکانیزم بازیابی در هر دو فاز آستنیت و مارتنزیت وجود دارد، لذا پیشنهاد می گردد به اثر این مکانیزم در حین آنیل و اثرات آن بر ریز ساختار پرداخته شود.

ایجاد پوشش کامپوزیت/نانوکامپوزیت سطحی Al/SiC توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی(FSP) به منظور افزایش مقاومت به سایش

 استفاده از دیگر آلیاژهای سبک و پرکاربرد مانند منیزیم به عنوان زیر لایه و بررسی خواص سایشی آن.
• بررسی خواص مکانیکی حاصل از ایجاد کامپوزیت های سطحی توسط فرایند اصطکاکی اغتشاشی.
• بررسی نحوه اتصال ذرات سرامیکی با زمینه و میزان چسبندگی ذرات با زمینه.
• بررسی سرعت چرخشی و انتقالی در میزان حرارت ورودی و شبیه سازی حرارتی در زمان انجام فرایند.

بررسی بافت و ناهمسانگردی  ورق آلومینیوم 1200  در  آزمایش کشش به روش المان محدود

استخراج منحنی تنش کرنش حقیقی ورق‌های آلومینیوم تحت کرنش صفحه‌ای به‌وسیله آزمون فشار تک محوره جهت استفاده در شبیه‌سازی رفتار کششی آلومینیوم.
- تهیه نرم‌افزاری ساده که به‌طور خودکار عملیات گسسته‌سازی را انجام دهد و بافت ماده را به‌صورت گسسته جهت استفاده در نرم‌افزارهای شبیه‌سازی بافت تولید کند.
- انجام شبیه‌سازی به‌کار رفته در این پژوهش با تعداد مختلف المان‌های شبیه‌سازی در مدل‌سازی و انجام مقایسه برای رسیدن به یک مقدار بهینه.
- شبیه‌سازی بافت ماده با استفاده از تکنیک گسسته‌سازی و نرم‌افزار
Abaqus .
- استفاده از شبیه‌سازی فوق برای پیش‌بینی رفتار کشش آلومینیوم با آلیاژهای مختلف و نیز کامپوزیت‌های آلومینیومی.
- پیش‌بینی خواص فیزیکی مانند مقادیر
M (فاکتور تیلور) و R (ثابت لنکفورد) با استفاده از شبیه‌سازی و داده‌های بافت ماده.

بررسی تاثیرترکیب و نوع مواد سرباره  ساز بر مصرف انرژی کوره قوس الکتریکی مجتمع صنعتی اسفراین

صلاح فرم‌هاي گزارش آناليز سرباره و بازنگري در نحوه‌ي ارائه‌ي آناليز
     2- بازنگري در کيفيت مورد قبول آهک و دولوميت و کربن مورد استفاده در خط توليد
     3-توجه به کيفيت قراضه‌ي تحويلي و يا حداقل جلوگيري از ورود خاک به کوره
4- انجام محاسبات تئوریکی از لحاظ مصرف انرژی و مقایسه انواع  مواد سرباره  ساز و مواد کربنی با توجه به  ترکیب و هزینه تهیه آنها و انتخاب مناسبت  ترین حالت برای استفاده در خط تولید
5- واضح است که کنترل عمليات فولادسازي به دليل پيچيدگي‌ها و متغيرهاي فراواني که در آن دخيل هستند دشوار می  باشد اما به ‌هر حال لازم است تا با انجام برخي‌ فعاليت‌ها زمينه را براي ايجاد شرايط توليد پايدار و قابل بهبود در آينده فراهم شود که لازمه‌ي اوليه‌ي تمام اين فعاليت‌ها وجود امکانات اندازه‌گيري پارامترهاي مهم و تأثيرگذار در فرايند است که مي‌توان به طور مثال به سيستم‌هاي اندازه‌گيري شرايط گاز خروجي از لحاظ حجم و دما اشاره نمود.

بررسی تعداد و نحوه توزیع گرافیت ها در ریزساختار چدن نشکن با استفاده از  کلسیـت، مگنزیت و باریت

بررسی افزودن ترکیبی کانی های کلسیت و مگنزیت برای مقایسه اثرات جوانه زایی
2. بررسی اندازه پودر کانی های افزوده شده بر جوانه زایی
3. بررسی خواص مکانیکی نمونه های جوانه زایی شده با کلسیت و مقایسه با نمونه های جوانه زایی شده با فروسیلیسیم75% در مقادیر افزودنی یکسان
4. افزودن ترکیبی کانی ها همراه با سیلیسیم جهت فریتی کردن زمینه
5. انجام مشاهدات
TEM از هسته گرافیت های کروی
6. انجام مشاهدات
AFM و  STM از هسته گرافیت های کروی

بررسی رفتار تغییرشکل گرم آلیاژ AZ61 در حضور عناصرکلسیم و استرانسیوم

 بررسی رفتار ترمومکانیکال آلیاژها در شرایط تغییرشکل متادینامیکی.
2- ارزیابی و تحلیل رفتار تبلور مجدد استاتیکی آلیاژها.
3- بررسی حرارتی آلیاژها به منظور تحلیل و تاثیر حضور رسوبات
Ca دار و Sr دار در حین کارگرم.
4- بررسی رفتار کارگرم آلیاژ
AZ61 در حضور سایر عناصر افزودنی مانند REها، Li، Si، Zr  و... .
5- تعیین کرنش آغازین جهت تشکیل انواع دوقلویی‌ها و همچنین تاثیر آنها بر تغییرشکل و تبلور مجدد.
6- استخراج نقشه‌های فرآیندی به منظور تعیین مناطق امن و ناامن در حین تغییرشکل گرم.

بررسی رفتار خراش فیلم پلی  اتیلن و نانوکامپوزیت  های آن با تقویت  کننده  ی نانوذرات کربنات کلسیم

̵ بررسی رفتار خراش فیلم پلی  اتیلن و نانوکامپوزیت  هایش به عنوان یک ماده  ی پوشش  دهنده
̵ با توجه به اهمیت بالای نیروی افقی خراش که تغییر در مقدار این پارامتر تاثیرات قابل توجهی بر نوع تغییرشکل خراش می  گذارد، اندازه  گیری نیروی افقی در حین خراش و بررسی این پارامتر از جنبه  ی ویژگی  های اصطکاکی پلیمر و نانوکامپوزیت  هایش، مهم خواهد بود.
̵ تهیه  ی نقشه  ای از پستی و بلندی سطح با استفاده از میکروسکوپ
AFM یا دستگاه پروفایل سنجی لیزری، به منظور بررسی همزمان پهنا، عمق و زبری سطح خراش در پلی  اتیلن خالص و نانوکامپوزیت  های آن
̵ تهیه تجهیزات عکس  برداری متصل به دستگاه خراش که همزمان با حرکت خراشنده، حرکت کند و از سطح فیلم  های پلی  اتیلنی در حین خراش، عکس  برداری نماید. البته باید متذکر شد که از سطح مخالف سطح خراشیده، عکس  برداری می  گردد و از این  رو باید فیلم پلیمری شفاف یا نیمه شفاف باشد تا چگونگی تغییر ناحیه تماس خراشنده و سطح پلیمر قابل مشاهده باشد. 

بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیم تقویت شده با ذرات میکرونی و نانو آلومینا تهیه شده به روش ریخته  گری گردابی و نورد تجمعی

 پوشش دادن ذرات و استفاده از این ذرات در تهیه کامپوزیت به دو روش SC و ARB
2. استفاده از روش آنیل میانی مناسب در طی فرایند
ARB به منظور ادامه فرایند تا سیکل  های بیشتر
3. تهیه نمونه  های کامپوزیت اولیه به روش ریختگری و پس از آن انجام فرایند
ARB
4. تهیه نمونه  های اولیه کامپوزیتی به روش ریختگری آلتراسنیک و پس از آن انجام فرایند شکل  دهی ثانویه نورد

بررسی نانو ساختارهای ایجاد شده توسط واکنش اگزوترمیک در فرایند آسیاکاری کربن

 تعيين دقيق حداقل زمان آسيا  کاري مورد نیاز جهت کریستالیزه شدن گرافیت توسط واکنش اگزوترم.
2- تعيين دقيق دماي آدياباتيک بهينه  ي واکنش.
3- آنچنان که در فصل  های قبل اشاره شد آزمایشات انجام شده در این پژوهش در اتمسفر هوا انجام شده اند، لذا جهت بررسی اثر اتمسفر و كنترل آن پیشنهاد می  شود از اتمسفر  هاي خنثي نظير آرگون استفاده شود و اثر آن بر زمان آسيا  كاري مورد بررسی قرار گیرد.
4- همچنین پيشنهاد مي  شود نمونه  هاي آسيا  كاري را در محيط خنثي آنيل نموده كه با اين عمل، می  توان ساختار  هاي مفيدي نظير نانولوله  هاي كربني كه جوانه  های بالقوه تشكيلِ آنها در فرايند آسيا  كاري بوجود آمده را تولید کرد.
5- براي تعيين اينكه گرافیت در هر مرحله 100% آمورف شده است می  توان از تست  هاي رامان اسپكتروسكوپي  و ميكروسكوپ الكتروني عبوری  و آناليز تجزيه گرمايي تفاضلي  استفاده شود. همچنین براي تعيين اندازه ذرات حاصله می-توان از آناليز اندازه ذره  بر روی نمونه  ها بهره برد.
6- براي بررسي بهتر تغييرات ساختاري در مقياس نانو پيشنهاد مي  شود از ميكروسكوپ الكتروني عبوري (
TEM) استفاده شود.
7- به منظور بررسی دقیق  تر از نحوه  ی توزیع عناصر موجود در مخلوط (نظیر
C، O، Fe و Al)، تفکیک ذرات و نیز سطوح تماس آنها از یکدیگر در مخلوط  های آسیا  کاری شده می  توان از آزمایش آنالیز سطحی  استفاده کرد.

بررسی نقش نانوذرات آلومینا بر روی رفتار خراش پلی متیل متا کریلات

محاسبه عمق خراش نانوکامپوزیت PMMA/Al2O3 و مقایسه آن با پهنای خراش
2) بررسی رفتار خراش کامپوزیتهای
PMMA تقویت شده با ذرات میکرونی آلومینا و مقایسه آن با تحقیق حاضر
3) محاسبه مدت زمان بازگشت ویسکو الاستیک
PMMA در آزمون خراش تحت نیروهای بیشتر از N20

بررسی تأثیر  دمای عملیات حرارتی  آنیل انحلالی  بر  دمای بحرانی حفره        دار شدن فولاد    زنگ  نزن دوفازی 2205

بررسی تأثیر دمای آنیل انحلالی بر دمای بحرانی حفره دار شدن در بازه  ی کوچک  تر دمایی (در بازه  ی دمایی °C 40 تا C° 55 با فواصل کم  تر دمایی)
2- بررسی تأثیر دمای آنیل انحلالی بر خوردگی حفره  ای فولاد 2205
3- بررسی تأثیر هوازدایی بر دمای بحرانی حفره  دار  شدن فولاد زنگ  نزن دوفازی 2205در محیط  های با درجه  ی اکسیداسیون بالا(به عنوان مثال در محیط
FeCl3)
4- بررسی تأثیر ریزساختار بر رشد حفره  ی پایدار، به  روش الکترود مدادی از جنس فولاد به  شدت حساس-شده
5- بررسی تأثیر بازدارنده  ها و تسریع کننده  های خوردگی بر رشد حفره  ی پایدار به وسیله  ی الکترود مدادی
6- بررسی علل کاهش شدت جـــــریان حد و غلظت اشـباع کـاتیون  ها در حضور رسـوبات نیترید کروم به روش  (
SECM) Scaning Electrochemical Microscopy

بررسي  تأثير   يون   نيترات   بر  خوردگی  حفره  ای  فولاد   زنگ‌ نزن  2205  همراه با مطالعه  ی   تأثیر  آن   بر   ترکیب  شیمیایی   محلول  حفره    با استفاده از  الکترود  مدادی

 بررسي تأثير يون نيترات بر فرکانس وقوع و طول عمر حفرات ناپایدار در فولاد زنگ  نزن 2205
Ø بررسي تأثير يون نيترات بر رفتار خوردگي انواع فولادهاي زنگ  نزن و مشخص نمودن تغييرات پتانسيل شکست لايه  ي رويين و شدت جريان رويينگي با روش  هاي آماري
Ø بررسي تاثير بر هم افزايي يون نيترات و يون مخرب تيوسولفات (S2O32-)  بر دمای بحرانی حفره  دار شدن فولاد زنگ  نزن 2205
Ø بررسی محلول حفره در حضور بازدارنده  های دیگر از جمله یون دی  کرومات در فولاد زنگ-نزن دوفازی 2205 به کمک الکترود مدادی

بررسی تأثیر مواد افزودنی بر سنتیک احیای مستقیم سنگ  آهن      بر پایه زغال

ا توجه به این نکته که کاتالیست  های اصلاح و شکستن تار در لایه زغال  سنگ توسط محصولات تجزیه حرارتی زغال  سنگ نظیر چار و ... مسموم می  شوند، به منظور بهبود فعالیت آن  ها، می  توان این کاتالیزورها را در لایه  های آلومینا و هماتیت افزود.
2. بررسی تأثیر افزودن ترکیبی کاتالیست  های آهن، نیکل فلزی و کربنات  کلسیم با درصد بهینه آن  ها بر سنتیک فرایند احیا.          
3.  با ایجاد اتمسفر کنترل شده در حین احیا، می‌توان رفتار احیا را تحت این شرایط بررسی کرد. به کار  گیری از تجهیزات آنالیز گاز خروجی می  تواند به تحلیل دقیق  تر این موضوع بیانجامد.
4.  با ایجاد شیب دمایی در ستون احیا، به طوری که دمای زغال  سنگ همواره کمتر از لایه هماتیت باشد؛ می‌توان به طور مؤثرتری از مواد فرار خارج شده از زغال  سنگ به منظور احیا استفاده کرد.
5. با تغییر سرعت عبور مواد فرار و عوامل احیا  کننده از لایه هماتیت، می‌توان میزان احیا را تحت تأثیر قرار داد. مقایسه نتایج احیا در محفظه‌هایی با قطرهای متفاوت می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

تولید فیلم نازک نانو کامپوزیتی مس-آلومینا بر روی زیرلایه مسی از طریق سنتز احتراقی در محلول

بررسی رفتار خراش پوشش ایجاد شده در نسبت‌های متفاوت سوخت به اکسید کننده.
2-بررسی رفتار خوردگی در نسبت‌های مختلف فاز تقویت کننده آلومینا.
3-آنالیز خواص پوشش‌های ایجاد شده در سوخت‌های متفاوت مانند گلایسین.
4-تولید پوشش‌های دیگر مانند آلومینا-نیکل به روش سنتز احتراقی در محلول و بررسی خواص سطحی آن‌ها در نسبت‌های متفاوت فاز تقویت کننده و نسبت سوخت به اکسید کننده.
5-تولید پوشش نانوکامپوزیتی مس-آلومینا بر روی زیرلایه آهنی و بررسی رفتار خوردگی آن در نسبت‌های متفاوت فاز تقویت کننده.
6-بررسی خواص آنتی باکتریال پوشش ایجاد شده در درصد‌های متفاوت فاز تقویت کننده آلومینا.

تولید قطعه آلومینایی با تخلخل گرادیانی (FGM) با استفاده از مواد کربنی از بین رونده

در این پروژه از زغال به عنوان عامل حفره زااستفاده شده است ولی امکان استفاده  از مواد دیگری همچون چوب نیز به علت تاثیرکم آن بر روی رئولوژی دوغاب نیز وجود دارد. 
2- به علت اینکه در این تحقیق از روش ریخته گری دوغابی استفاده شده است، بنابراین امکان افزایش قابل ملاحظه ی درصد زغال وجود نداشت زیرا که خواص و رئولوژیکی دوغاب را به شدت تحت تاثیرخود قرار می داد ولی می توان برای افزایش تخلخل از روش پرس کردن استفاده کرد.
3- علاوه بر زغال برای افزایش تخلخل می توانیم از پودر آلومینا با دانه بندی های متفاوت نیز استفاده نماییم.

تولید کامپوزیت نانوساختار Fe(Cr-Ni)/Al2O3 به روش SHS

 به علت تلفات زیاد کرم در محصول نهایی و کم بودن درصد مورد نیاز کرم، بنطر می رسد استفاده از کرم  بجای آهنبه عنوان رقیق کننده مفید  باشد.
2- استفاده از عنصر کربن در کنار عنصر آلومینیم به عنوان احیا کننده در سیستم سنتزاحتراقی حاضر.
3- تولید کامپوزیت نانو ساختار
Fe(Cr-Ni)/Al2O3 به روش آسیاکاری مکانیکی.


                                                                                                                         

 

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء