پیشنهادهای پژوهش رشته ماشینهای کشاورزی

mashinha

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

پیش بینی محتوی رطوبتی کیوی در خشک کن خلائی به کمک شبکه ی عصبی مصنوعی

در بررسی های آتی از سایر مدل های شبکه ی عصبی نیز استفاده گردد و نتایج با نتایج مدل های تجربی مقایسه شود.
2- با توجه به اینکه کیفیت محصول نهایی عملیات خشک کردن حائز اهمیت می باشد پارامترهای کیفی نظیر رنگ و طعم محصول نهایی  می تواند به عنوان پارامترهای پیش بینی مد نظر قرار گیرد و بررسی شود.
 

ارزیابی تولید بیوگاز از ضایعات آلی کارخانه‌های صنایع غذایی (مطالعه موردی: ضایعات سیب زمینی)

 تعیین مزیت نسبی استفاده از ضایعات تولیدی در کارخانه‌های صنایع غذایی به منظور تولید انرژی نسبت به استفاده از آن‌ها در سایر زمینه‌ها از جمله مصرف خوراک دام. البته این امر بهتر است از دیدگاه های متفاوتی بررسی شود. از جمله دیدگاه محیط زیستی، سرمایه گذار بخش خصوصی جهت تولید انرژی و امنیت غذایی دام‌ها.A13
- بررسی اقتصادی-فنی احداث طرح‌های نیروگاه بیوگاز در محل شهرک صنعتی منطقه مشهد برای تأمین انرژی در منطقه.
- بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از دیگر ضایعات آلی کارخانه‌های صنایع غذایی از جمله گوجه‌فرنگی و ضایعات آلی صنایع کمپوت سازی.
- بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از ضایعات آلی میادین میوه و تره‌بار.
- بررسی استفاده از پسماندهای فرآیند هضم بی هوازی و تأثیر آن بر کیفیت خاک.
- مکان‌یابی محل احداث واحدهای بیوگاز در منطقه مشهد با در نظر گرفتن سایر منابع تولید زیست توده در منطقه.

ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی

پژوهش حاضر اندازه گيري برخي خواص مکانيکي و هدايت الکتريکي و امکان سنجي ايجاد رابطه بين اين خواص بود، اندازه گيري ديگر خواص الکتريکي براي مثال مقاومت ظاهري الکتريکي و ارتباط آن با ميزان رسيدگي مي تواند براي تنظيم رسيدگي مفيد باشد.
2- در اين تحقيق آزمون ها بر روي گوجه فرنگي هايی که به طور کامل رسيده بودند صورت گرفت، اندازه گيري خواص مکانيکي و هدايت الکتريکي در مراحل مختلف رسيدن مي تواند براي تنظيم فرايند رسيدن سودمند باشد.
3- خواص الکتريکي کاربرد زيادي در فرآوري محصولات کشاورزي براي مثال فرآيند خشک کردن به صورت اهميک دارند بنابراين لازم است که مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
4- پارامترهاي متعددي بر روي هدايت الکتريکي تاثير مي گذارند، بنابراين پژوهش در زمينهی بررسي اين پارامترها مي تواند موضوع تحقيقات آينده باشد.
5- استفاده از آزمون هدايت الکتريکي براي تعيين قوهی ناميه بذرها قبل از عمليات کاشت براي حصول اطمينان از رويش يکنواخت گياه، در راستاي استفادهی بهتر از نهاده هاي کشاورزي ميتواند بسيار مفيد باشد.
6- در اين تحقيق سعي شده تا حد امکان داده ها از دقت کافي برخوردار بوده و معتبر باشند اما در بعضي موارد نظير اندازه گيري نيرو و انرژي شکست، هدايت الکتريکي با استفاده از مدار دستگاه ها دقت کافي نداشتند و مي توان با دستگاه هاي دقيق تر و يا مخصوص اين خاصيت ها را اندازه گيري نمود.
7- آزمون هدايت الکتريکي مي تواند براي ارزيابي کيفيت دانه ها، بررسي آسيب هاي مکانيکي در طول انبارداري مورد استفاده قرار گيرد.

ارزیابی منابع زیست  توده و مکان  یابی نیروگاه  های مربوطه در استان خراسان رضوی

علاوه بر ارزیابی پسماند بخش  های کشاورزی، دام و طیور سایر منابع تولید زیست  توده مانند فاضلاب  هاي شهري و صنعتی، ضایعات چوبی حاصل از ساختمان  سازی و غیره و همچنین ظرفیت آنها شناسایی شده و به ارزیابی پتانسیل تولید انرژی هر کدام از آنها در استان خراسان رضوی و سایر مناطق کشور پرداخته شود.
- هزینه  های جمع  آوری و انتقال انواع مختلف زیست  توده به تأسیسات تبدیل مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا
مدل  سازی  های مؤثر صورت پذیرد. بررسی تراکم تولید زیست  توده نیز در مناطق کمک شایانی به تصمیم  گیری در جهت ایجاد تأسیسات و نیروگاه  های تولید زیست  انرژی خواهد نمود.
- انواع سامانه  های حمل  ونقل مواد اولیه زیست  توده  ای و همچنین حالات مختلف آنها در جهت کاهش هزینه  های انتقال مورد بررسی قرار گیرد.
- فرهنگ استفاده از منابع زیست  توده در تولید انرژی و سوخت از طریق شناخت قوانین و مقررات، رواج بیشتری یابد.
- بررسی  های فنی- اقتصادی فن  آوری  های متناسب با استحصال انرژی از منابع زیست  توده و راه  های گسترش آنها صورت گیرد. زیرا پیشرفت  های فن  آوری در تولید سوخت  های زیستی، می تواند هزینه  ها را کاهش دهد و سهم بازار انرژی  های تجدید  پذیر را در دراز  مدت افزایش دهد.
- از طریق ارائه اطلاعات کاربردی در زمینه برنامه  های تولید زیست  انرژی، به ترغیب بخش خصوصی برای
سرمایه  گذاری در اجرای پروژه  های استحصال انرژی از منابع زیست  توده در استان خراسان رضوی و کشور پرداخته شود.
در این میان شرکت  ها، سازمان  ها و مراکز (دولتی و خصوصی) دست اندرکار زیست  توده به لحاظ فنی، اقتصادی و اجتماعی شناسایی شده و پتانسیل  سنجی امکانات موجود صورت گیرد.
- با توجه به این امر که با انجام برنامه  ریزی  های کاربردی صحیح و مناسب می  توان اقدام به تولید زیست  انرژی سازگار با محیط زیست نمود، یک برنامه كاربردي در مقیاس محلی یا منطقه  ای برای تولید انرژی می تواند مناسب  تر باشد. زیرا با وجود مزایای بالقوه برنامه  های کاربردی زیست  انرژی، استفاده از زیست  توده در مقیاس بزرگ ممکن است به زمین مورداستفاده، خاک، تنوع زیستی، انرژی هيدرولوژي و تعادل کربن و مناظر طبیعی آسیب برساند.
- اگر چه در ابتدا حمل و نقل زیست  توده خام به دلیل چگالی توده  ای (
kg/m3) و محتوای انرژی حجمی (Gj/m3) کم،  در مقایسه با سوخت  های فسیلی سنتی هزینه  بر است. اما، می  توان با تبدیل توده خام به محصولات زیستی، مانند بیودیزل، روغن پیزولیز شده و اتانول، هم چگالی توده  ای و هم محتوی انرژی حجمی را بسیار نزدیک و یا حتی بالاتر از سوخت  های فسیلی رساند و بدین ترتیب سهم بازار انرژی  های تجدیدپذیر در درازمدت افزایش خواهد یافت.
- استفاده از زیست  انرژی، که در آن بازار تقاضا برای گرما وجود داشته باشد (بخصوص در مناطقی که منابع زیست  توده در دسترس است و برای مصارفی مانند سامانه گرمایشی گلخانه  های دور افتاده) می  تواند مقرون به صرفه باشد. به طوریکه استفاده از زیست  توده در برنامه  های کاربردی ترکیبی برق و حرارت (
CHP) ، می  تواند بازده بسیار بالاتری داشته و هزینه-های کمتری را به همراه آورد.
- از آنجاییکه دسترس  پذیری به زیست  توده و هزینه، به عنوان عوامل کلیدی در توسعه زیست  انرژی مطرح می باشند و عواملی مانند رقابت حاصل از مصارف کشاورزی و دامپروری، فصلی بودن در تولید زیست  انرژی از محصولات کشاورزی و دوری از منابع زیست  انرژی ازعوامل اصلی مؤثر بر هزینه  ها هستند. برای کاهش و رفع اینگونه مشکلات نیز می  توان سهم زیست  توده بلااستفاده را تعیین کرد و از آن برای مصارف انرژی بهره برد. همچنین به کاشت محصولات انرژی  زا که رشد سریعی دارند و به طور ویژه برای اهداف انرژی کاشته می  شوند اقدام نمود.
- کیفیت زندگی در مناطق روستایی نیز می  تواند با تبدیل زیست  توده موجود به سوخت  های زیستی یا برق محلی، ارتقا یابد. در این میان، واحدهای تولید پراکنده (
DG) ، ممکن است قابل قبول  ترین راه برای رسیدن به برق  رسانی روستایی باشد. این روش از راه  های بسیار مهم برای تولید انرژی از زیست  توده است که در سال  های اخیر برای برآورده کردن نیازهای متفاوت مصرف  کنندگان به میزان بسیار بالایی مورد استفاده قرار گرفته است. نیروگاه DG را می  توان برای اتصال به شبکه-های برق تجاری و یا خارج از شبکه طراحی کرد.

امکان سنجی فرآوري شلغم توسط خشك كن  هاي خلايي و هوای داغ

بررسي و ادامه كار فرآوري شلغم و طعم دهي اين محصول براي استفاده در صنایع چيپس سازي.
 بررسي و اندازه گیری دیگر پارامتر های کیفی شلغم خشک شده.
- بررسي و خشك كردن ديگر سبزيجات با روش خشك کن‌های تحت خلأ.
- بررسی و مقايسه خشک  کن تحت خلأ، با دیگر خشک کن‌های تحت خلأ مانند خشك كن تحت خلأ مادون قرمز و غيره.
- بررسی و مقايسه روش خشك كردن تحت خلأ با ديگر روش‌های نوين خشك كردن.
- بررسی بهترین شرایط دستگاه با در نظر گرفتن کمترین مصرف انرژی و بهترین کیفیت نهایی دیگر محصولات.

انتخاب بهینه تعداد و اندازه ماشین‌های کشاورزی در مزرعه آستان قدس رضوی

انجام تحقیقات مشابه در دیگر مناطق و مزارع.
- اضافه کردن روش‌ها و ماشین‌های جدید مانند ادوات کم خاکورزی و بی خاکورزی در سامانه ماشینی و تحلیل آن.
-کمبود این مدل لحاظ نشدن تفاوت کیفیت عملیات و کار تجهیزات مشابه در یک عملیات می‌باشد لذا با استفاده از روش‌های فازی و این مدل کلی تأثیر‌های آن رابررسی کنند.
- مدل بندی و نحوه تعریف محدودیت در قالب برنامه  ریزی خطی برای همگان امکان  پذیر نیست؛ لذا می‌توان با توسعه و تکمیل این مدل آن را در قالب یک بسته نرم  افزاری سهل الفهم ارائه نمود.

بررسی اثرات نانو پوشش‌ها بر میزان سایش و برخی خواص فیزیکی سطح ادوات خاک‌ورز

در این پژوهش تنها دو نوع از نانو اکسیدهای سرامیکی (سیلیکا و آلومینا) مورد مطالعه قرار گرفتند. پیشنهاد می‌گردد انواع دیگر نانو اکسیدهای سرامیکی مانند دی اکسید تیتانیوم و اکسید زیرکونیوم نیز مورد بررسی قرار گیرند.
 پیشنهاد می‌شود تا از دیگر روش‌های پوشش‌دهی که علاوه بر سادگی، دارای توجیه اقتصادی نیز می‌باشند مانند روش پاشش حرارتی استفاده شود. با استفاده از این روش نانو ذرات به داخل ساختمان زیر لایه (فولاد) تا عمقی مناسب نفوذ می‌کنند، که این موضوع می‌تواند باعث افزایش ماندگاری لایه ایجاد شده روی سطح برای مدت‌های بسیار طولانی‌تری گردد.
 همان طور که در این پژوهش نشان داده شد، آلومینا دارای سختی و مقاومت سایشی بیش‌تری نسبت به سیلیکا، و سیلیکا دارای ضریب اصطکاک کم‌تری نسبت به آلومینا بود. در حالی که سطح هر دوی آن‌ها آب گریز بود. با توجه به این که مطلوب‌ترین شرایط برای یک وسیله‌ی خاک‌ورز زمانی حاصل می‌شود که مقاومت سایشی بالا، ضریب اصطکاک و قابلیت ترشوندگی کمی داشته باشد، ترکیب دو ماده سیلیکا و آلومینا می‌تواند برای تقویت نقاط قوت دیگری و کاهش نقاط ضعف ماده دیگر و در نهایت رسیدن به ترکیبی که سه مشخصه فوق الذکر را داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد.
 پیشنهاد می‌گردد با توجه به این که فولاد 45
CK مستعد خوردگی می‌باشد. مطالعات خوردگی فولاد پوشش داده شده و فولاد بدون پوشش با شبیه سازی محیط خاکی بررسی شود

بررسی خواص بیومکانیکی چوب بادام و شبیه سازی به روش اجزا محدود

تحقیق حاضر اندازه گیری خواص مکانیکی چوب بادام شامل مدول الاستیسیته و مدول برشی بود. به منظور تعیین سایر خواص مکانیکی چوب بادام مانند مقاومت فشاری و مقاومت کششی باید به این موضوع توجه نمود که تحمل این چوب در برابر انواع نیروها از قبیل فشاری، کششی، خمش، ضربه،  سایش، پیچش، قیچی شدن و شکافته شدن چه مقدار است.
2-  در تحقیق حاضر با توجه به تغییرات مدول الاستیسیته چوب بادام در دو سطح رطوبتی مختلف می توان تاثیر رطوبت بر روی سایر خواص مکانیکی چوب را مورد بررسی قرار داد.
3-  در این تحقیق مقدار مدول الاستیسیته در دو سطح رطوبتی و مدول برشی در یک سطح رطوبتی تعیین شد. به منظور بررسی دقیق تر تاثیر رطوبت بر خواص مکانیکی چوب می توان تغییرات خواص مکانیکی را در سطوح رطوبتی مختلف مورد بررسی قرار داد.

4- با توجه به اینکه بادام یکی از محصولات خشکباری مهم در ایران می باشد و برداشت آن دراکثر نواحی به صورت دستی انجام می شود بررسی انجام شده در این تحقیق  برروی خواص مکانیکی چوب آن به منظور کمک به طراحی دستگاه برداشت بادام درختی با راندمان کاری بالا می باشد. می توان این تحقیق را بر روی چوب سایر محصولات خشکباری مانند گردو و فندق انجام داد تا زمینه لازم برای طراحی دستگاهی به منظور برداشت مکانیزه این محصولات فراهم شود.
5- در این تحقیق به منظور شبیه سازی آزمون خمش و پیچش از نرم افزار آباکوس استفاده شد. به منظور مقایسه نتایج حاصل می توان از سایر نرم افزارهای اجزای محدود مانند انسیس و نسترن نیز استفاده کرد.
6-  پارامترهایی که روی خواص ژنتیکی چوب تاثیر می گذارند مانند شرایط آب و هوایی، شرایط نوری و میزان تشعشع که به احتمال زیاد روی خواص چوب مخصوصا خواص مکانیکی موثرند مد نظر قرار داده و مورد مطالعه قرار گیرند

تولید بیودیزل از روغن  های خوراکی پسماند و ارزیابی مخلوط  های آن با گازوئیل و نانو سیال بر پارامترهای عملکرد و آلاینده  های خروجی موتور

 طراحي و ساخت پايلوت توليد بيوديزل در شرايط دما و فشار بالا براي توليد بيوديزل از روغن  هاي با هر درصدي از اسيدهاي چرب آزاد
2. توليد بيوديزل از انواع روغن  هاي گياهي و بررسي تاثير خصوصيات فيزيکي و شيميايي روغن  ها بر خصوصيات بيوديزل توليدي از آن  ها
3. ارزيابي اقتصادي توليد بيوديزل از روغن  هاي گياهي
4. ارزيابي توليد بيوديزل از جلبک  ها و معرفي فناوری توليد آن
5. بررسي تاثير افزودن انواع نانو ذرات اضافه شده به سوخت بر پارامترهاي عملکرد و آلايندگي موتور  
6. بررسي تاثير نسبت  هاي حجمي نانو سيال بر خصوصيات فيزيکي و شيميايي مخلوط  هاي حاوي           نانو سيال
7. ارزيابي سوخت بيوديزل بر روي موتورهاي مجهز به واحد کنترل الکترونيکي
8. انجام آزمون  هاي موتوري در شرايط خارج از محيط آزمايشگاه

شناسایی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط به کمک بینایی ماشین

بررسی ویژگی های رنگ تصاویر دانه های جدا از هم در فضاهای رنگی مختلف و نیز ویژگی های تبدیل های موجک و کانتورلت برای شناسایی و طبقه بندی ارقام برنج
بررسی توانایی ویژگی های بافتی و رنگ تصاویر دانه‌های جدا از هم در شناسایی رقم خالص و ناخالصی‌ها
استفاده از ارقام بیشتر برنج برای ارزیابی دقت شناسایی در نمونه های مخلوط و تهیه نرم افزار جامع شناسایی و تفکیک ارقام موجود برنج در ایران
طبقه بندی ارقام برنج با استفاده از شبکه های عصبی مختلف
بررسی تصاویر توده برای شناسایی ناخالصی ها با استفاده از روش های قطعه بندی تصویر

طراحی و ساخت دستگاه آزمون سایش و بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش

با توجه به قابلیت‌های ویژه دستگاه ساخته شده می  توان از آن در دامنه وسیعی از مطالعات سایشی ابزار خاک  ورز استفاده نمود و نتایجی را توسط آن ارائه نمود که تا کنون امکان دسترسی به آن وجود نداشته است. از این رو انجام مطالعاتی در زمینه های زیر توسط این دستگاه پیشنهاد می  شود.:
1- اثر ارتعاشات بر روی رفتار سایشی تیغه  های خاک  ورز مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به اثری که میزان ارتعاشات بر روی عمر مفید ابزار می  گذارد، عملکرد تیغه  ها مورد ارزیابی قرار گیرد. به گونه  ای که با مقایسه‌ی هزینه  های مربوط به تلفات مواد در اثر تشدید سایش و صرفه جویی از هدر رفت انرژی در اثر کاهش توان کششی مورد نیاز این ابزار، بهترین دامنه و فرکانس ارتعاش برای دست یابی به بالاترین سطح بهره‌وری ابزار خاک ورز ارائه شود.
2- از آنجا که یکی از مهم‌ترین دغدغه  های مهندسان طراح ماشین  های کشاورزی انتخاب فولاد مناسب و ارزان قیمت با قابلیت سخت کاری بالا جهت کار در شرایط مزارع موجود در منطقه است، پیشنهاد می  شود با انجام مطالعاتی بر روی رفتار سایشی فولاد  های تولید داخل، مناسب‌ترین آن‌ها از لحاظ مقاومت در برابر اثر سایندگی خاک‌های منطقه به متخصصان این بخش معرفی شود.
3- با توجه به نتایج گزارش شده در تحقیق حاضر مشهود است که خوردگی تأثیر شدیدی بر روی نرخ سایش تیغه  های خاک  ورز به خصوص در مرحله‌ی اول کار تیغه  ها دارد، از این رو پیشنهاد می  شود به منظور انتخاب یک شیوه  ی نگه داری مناسب جهت ممانعت از بروز خوردگی در ابزار خاک ورز مطالعات جامع‌تر صورت گیرد.
4- از بین فولادهای در دسترس که علاوه بر مقاومت به سایش مقاومت خوبی در برابر زنگ‌زدگی از خود نشان می  دهند یک فولاد مناسب جهت استفاده در ساخت ابزار خاک  ورز معرفی گردد.
5- رفتار سایشی تیغه  های ابزار خاک  ورز موجود در بازار مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از بررسی و مقایسه‌ی نتایج حاصله، مقاوم‌ترین آن هادر برابر سایش معرفی گردد.
6- اثر املاح موجود در خاک‌های زراعی بر رفتار سایشی تیغه  های ابزار خاک  ورز مورد مطالعه قرار گیرد و راهکاری برای جلو گیری از تشدید سایش در خاک  های با املاح زیاد گزارش شود.
7- از بین شیوه  های سخت کاری مرسوم برای فولادهای ساده کربنی، کم هزینه‌ترین و کارآمدترین روش جهت سخت کاری تیغه  های ابزار خاک  ورز معرفی گردد.
8- پیشنهاد می  شود تأثیر روش‌های نوین سخت کاری، نظیر سخت کاری لیزری، بر روی رفتار سایشی فلزات در خاک با استفاده از این دستگاه مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مناسب بودن جهت به کارگیری معرفی گردد.
9- عملکرد انواع شیوه  های پوشش دهی به خصوص نانو پوشش  ها در شرایط واقعی خاک  ورزی با استفاده از دستگاه ساخته شده مورد ارزیابی قرار گیرد؛ و بهترین نوع پوشش از لحاظ رفتار سایشی و کاهش نیروی کشش معرفی گردد.
10- با نصب یک مدار کنترل توان بر روی دستگاه و ثبت توان مصرفی الکتروموتور می  توان توان کششی مورد نیاز تیغه  ها را تحت شرایط کاری مختلف (مانند شرایط مربوط به خاک، زاویه تمایل و عمق کار) به دست آورد، که در طراحی و ساخت این‌گونه ابزار بسیار کارآمد می  باشد.

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه هدایت از راه دور تراکتور

در ادامه، پیشنهاداتی که جهت ادامه این پروژه ارائه می‏شود در دو قالب ارزیابی و تکمیل پروژه میباشند.
ارزیابی پروژه:
- دقت هدایت برای فواصل بیشتر شاخص انتهای مزرعه نسبت به شروع حرکت بررسی شود. هدف این کار ارزیابی قابلیت دوربین در تشخیص شاخص با فواصل زیاد و تأثیر فاصله شاخص بر روی مقدار
RMSE در فواصل مختلف مسیر می‌باشد.
- دقت هدایت در طی کردن مسیرهای از پیش تعیین شده مستقیم و منحنی شکل ارزیابی شود.
- عملکرد عملگر الکتروهیدرولیکی جهت تغییر زاویه چرخ‌ها نسبت به موتور پله‏ای ارزیابی شود.


تکمیل پروژه:
- سنسور نیرو بر روی میل فرمان جهت انتقال احساس مقاومت سطح آزمایش به دستان کاربر اضافه و از جوی استیک  یا غربیلک در مرکز کنترل برای درک نیروی مقاوم استفاده شود.
- دوربین‌هایی جهت افزایش میدان دید راننده در جهت‌های مختلف تراکتور اضافه شود.
- برای کمک به کاربر در تشخیص تغییر جهت تراکتور، سنسورهای جهت با سامانه هدایت از راه دور ترکیب شود.
- رابط کاربری تحت وب و افزودن ارتباط اینترنتی به روتر بی سیم جهت نظارت و هدایت از طریق اینترنت طراحی شود.
- عملگرهای کنترل گاز، کلاچ، ترمز و سیستم هیدرولیک جهت اتوماسیون کامل تراکتور اضافه شود.

طراحی، ساخت، ارزیابی و شبیه‌سازی دینامیکی یک مکانیزم چهارمیله‌ای با روش‌های بهینه‌سازی عددی و الگوریتم ژنتیک

 استفاده از روش‌های بهینه‌سازی عددی دیگر برای سنتز مکانیزم چهارمیله‌ای
• ارائه‌ی یک الگوریتم ژنتیک ویژه با تنظیمات بهینه‌ی عمل‌گرهای ژنتیک و مقادیر مناسب‌تر پارامترهای الگوریتم ژنتیک برای حصول نتایج بهتر
• بهینه‌سازی چندهدفی مکانیزم چهارمیله‌ای به کمک الگوریتم ژنتیک با لحاظ کمینه زاویه‌ی انتقال در فرآیند بهینه‌سازی
• سنتز مکانیزم‌های چهارمیله‌ای مولد حرکت و مولد تابع برای کاربردهای دیگر بر اساس همین دو روش و با اعمال تغییراتی جزیی در محاسبات فرآیند سنتز

طراحي، ساخت و ارزيابي يك گشتاورسنج دوار

 با توجه به رشد روز افزون قطعه‌های الکترونیکی و افزایش دقت آن  ها، با در نظر گرفتن وظایف هر قسمت از مدار ساخته شده، با انتخاب و جایگزین قطعه مناسب میزان خطا را کاهش داد.

- از آنجا که ساختارهای مختلفی برای نصب کرنش  سنج  ها بر روی آن  ها به منظور طراحی و ساخت گشتاورسنج وجود دارد (شکل ‏5 1) با توجه با این ساختارها و طراحی و ساخت گشتاورسنج  ، مقایسه  ای بین روش  ها صورت گیرد.

 
شکل ‏5 1: ساختارهای مختلف به منظور نصب کرنش  سنج  ها بر روی آن  ها و طراحی و ساخت گشتاورسنج

- با استفاده از سامانه‌ی ساخته  شده و اتصال آن به ادوات مختلف کشاورزی، گشتاور و توان مصرفی ادوات را در حالت  های مختلف شرایط کاری به دست آورده و عملکرد آن  ها مورد بررسی قرار داد.

مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر خواص حرارتیدانه و مغز دو رقم پسته ایرانی

 اندازه گیری پارامترهای حرارتی پوسته استخوانی پسته
2- اندازه گیری پارامترهای حرارتی دانه و مغز سایر ارقام پسته (اوحدی، اکبری، ممتاز و ...)
3- تعیین پارامترهای حرارتی پسته تازه با پوست سبز
4-  اندازه گیری پارامترهای حرارتی سایر دانه های روغنی (آفتابگردان، کلزا و ...)
5- اندازه گیری پارامترهای حرارتی سایر محصولات کشاورزی و مواد غذایی که طی مراحل مختلف نگهداری و فرآوری تحت تیمارهای حرارتی قرار می گیرند.
6- بررسی ارتباط احتمالی بین پارامترهای حرارتی و سایر خواص (فیزیکی، مکانیکی و ...)
7- مقایسه روش های مختلف اندازه گیری پارامترهای حرارتی
8- در این تحقیق دستگاه دیکرسون به منظور اندازه گیری ضریب نفوذ حرارتی پسته ساخته و مورد استفاده قرار گرفت (فصل سوم)، پیشنهاد می شود استوانه مسی مورد استفاده در این دستگاه به منظور تعیین ضریب نفوذ حرارتی محصولات ریزتر از پسته، با قطر کوچکتر ساخته شود چرا که استفاده از استوانه موجود برای محصولات ریز موجب افزایش انتقال حرارت طولی و در نهایت افزایش درصد خطا می شود.
پیشنهاد می شود به منظور اندازه گیری ضریب انتقال حرارت محصولات نیز دستگاه منبع گرمایی خطی (فصل دوم) که رایج ترین روش مورد استفاده برای اندازه گیری ضریب انتقال حرارت توده محصولات کشاورزی و مواد غذایی است ساخته شده و مورد ارزیابی قرار گیرد

پیش بینی محتوی رطوبتی کیوی در خشک کن خلائی به کمک شبکه ی عصبی مصنوعی

در بررسی های آتی از سایر مدل های شبکه ی عصبی نیز استفاده گردد و نتایج با نتایج مدل های تجربی مقایسه شود.
2- با توجه به اینکه کیفیت محصول نهایی عملیات خشک کردن حائز اهمیت می باشد پارامترهای کیفی نظیر رنگ و طعم محصول نهایی  می تواند به عنوان پارامترهای پیش بینی مد نظر قرار گیرد و بررسی شود.
 

ارزیابی تولید بیوگاز از ضایعات آلی کارخانه‌های صنایع غذایی (مطالعه موردی: ضایعات سیب زمینی)

 تعیین مزیت نسبی استفاده از ضایعات تولیدی در کارخانه‌های صنایع غذایی به منظور تولید انرژی نسبت به استفاده از آن‌ها در سایر زمینه‌ها از جمله مصرف خوراک دام. البته این امر بهتر است از دیدگاه های متفاوتی بررسی شود. از جمله دیدگاه محیط زیستی، سرمایه گذار بخش خصوصی جهت تولید انرژی و امنیت غذایی دام‌ها.A13
- بررسی اقتصادی-فنی احداث طرح‌های نیروگاه بیوگاز در محل شهرک صنعتی منطقه مشهد برای تأمین انرژی در منطقه.
- بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از دیگر ضایعات آلی کارخانه‌های صنایع غذایی از جمله گوجه‌فرنگی و ضایعات آلی صنایع کمپوت سازی.
- بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از ضایعات آلی میادین میوه و تره‌بار.
- بررسی استفاده از پسماندهای فرآیند هضم بی هوازی و تأثیر آن بر کیفیت خاک.
- مکان‌یابی محل احداث واحدهای بیوگاز در منطقه مشهد با در نظر گرفتن سایر منابع تولید زیست توده در منطقه.

ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی

پژوهش حاضر اندازه گيري برخي خواص مکانيکي و هدايت الکتريکي و امکان سنجي ايجاد رابطه بين اين خواص بود، اندازه گيري ديگر خواص الکتريکي براي مثال مقاومت ظاهري الکتريکي و ارتباط آن با ميزان رسيدگي مي تواند براي تنظيم رسيدگي مفيد باشد.
2- در اين تحقيق آزمون ها بر روي گوجه فرنگي هايی که به طور کامل رسيده بودند صورت گرفت، اندازه گيري خواص مکانيکي و هدايت الکتريکي در مراحل مختلف رسيدن مي تواند براي تنظيم فرايند رسيدن سودمند باشد.
3- خواص الکتريکي کاربرد زيادي در فرآوري محصولات کشاورزي براي مثال فرآيند خشک کردن به صورت اهميک دارند بنابراين لازم است که مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
4- پارامترهاي متعددي بر روي هدايت الکتريکي تاثير مي گذارند، بنابراين پژوهش در زمينهی بررسي اين پارامترها مي تواند موضوع تحقيقات آينده باشد.
5- استفاده از آزمون هدايت الکتريکي براي تعيين قوهی ناميه بذرها قبل از عمليات کاشت براي حصول اطمينان از رويش يکنواخت گياه، در راستاي استفادهی بهتر از نهاده هاي کشاورزي ميتواند بسيار مفيد باشد.
6- در اين تحقيق سعي شده تا حد امکان داده ها از دقت کافي برخوردار بوده و معتبر باشند اما در بعضي موارد نظير اندازه گيري نيرو و انرژي شکست، هدايت الکتريکي با استفاده از مدار دستگاه ها دقت کافي نداشتند و مي توان با دستگاه هاي دقيق تر و يا مخصوص اين خاصيت ها را اندازه گيري نمود.
7- آزمون هدايت الکتريکي مي تواند براي ارزيابي کيفيت دانه ها، بررسي آسيب هاي مکانيکي در طول انبارداري مورد استفاده قرار گيرد.

ارزیابی منابع زیست  توده و مکان  یابی نیروگاه  های مربوطه در استان خراسان رضوی

علاوه بر ارزیابی پسماند بخش  های کشاورزی، دام و طیور سایر منابع تولید زیست  توده مانند فاضلاب  هاي شهري و صنعتی، ضایعات چوبی حاصل از ساختمان  سازی و غیره و همچنین ظرفیت آنها شناسایی شده و به ارزیابی پتانسیل تولید انرژی هر کدام از آنها در استان خراسان رضوی و سایر مناطق کشور پرداخته شود.
- هزینه  های جمع  آوری و انتقال انواع مختلف زیست  توده به تأسیسات تبدیل مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا
مدل  سازی  های مؤثر صورت پذیرد. بررسی تراکم تولید زیست  توده نیز در مناطق کمک شایانی به تصمیم  گیری در جهت ایجاد تأسیسات و نیروگاه  های تولید زیست  انرژی خواهد نمود.
- انواع سامانه  های حمل  ونقل مواد اولیه زیست  توده  ای و همچنین حالات مختلف آنها در جهت کاهش هزینه  های انتقال مورد بررسی قرار گیرد.
- فرهنگ استفاده از منابع زیست  توده در تولید انرژی و سوخت از طریق شناخت قوانین و مقررات، رواج بیشتری یابد.
- بررسی  های فنی- اقتصادی فن  آوری  های متناسب با استحصال انرژی از منابع زیست  توده و راه  های گسترش آنها صورت گیرد. زیرا پیشرفت  های فن  آوری در تولید سوخت  های زیستی، می تواند هزینه  ها را کاهش دهد و سهم بازار انرژی  های تجدید  پذیر را در دراز  مدت افزایش دهد.
- از طریق ارائه اطلاعات کاربردی در زمینه برنامه  های تولید زیست  انرژی، به ترغیب بخش خصوصی برای
سرمایه  گذاری در اجرای پروژه  های استحصال انرژی از منابع زیست  توده در استان خراسان رضوی و کشور پرداخته شود.
در این میان شرکت  ها، سازمان  ها و مراکز (دولتی و خصوصی) دست اندرکار زیست  توده به لحاظ فنی، اقتصادی و اجتماعی شناسایی شده و پتانسیل  سنجی امکانات موجود صورت گیرد.
- با توجه به این امر که با انجام برنامه  ریزی  های کاربردی صحیح و مناسب می  توان اقدام به تولید زیست  انرژی سازگار با محیط زیست نمود، یک برنامه كاربردي در مقیاس محلی یا منطقه  ای برای تولید انرژی می تواند مناسب  تر باشد. زیرا با وجود مزایای بالقوه برنامه  های کاربردی زیست  انرژی، استفاده از زیست  توده در مقیاس بزرگ ممکن است به زمین مورداستفاده، خاک، تنوع زیستی، انرژی هيدرولوژي و تعادل کربن و مناظر طبیعی آسیب برساند.
- اگر چه در ابتدا حمل و نقل زیست  توده خام به دلیل چگالی توده  ای (
kg/m3) و محتوای انرژی حجمی (Gj/m3) کم،  در مقایسه با سوخت  های فسیلی سنتی هزینه  بر است. اما، می  توان با تبدیل توده خام به محصولات زیستی، مانند بیودیزل، روغن پیزولیز شده و اتانول، هم چگالی توده  ای و هم محتوی انرژی حجمی را بسیار نزدیک و یا حتی بالاتر از سوخت  های فسیلی رساند و بدین ترتیب سهم بازار انرژی  های تجدیدپذیر در درازمدت افزایش خواهد یافت.
- استفاده از زیست  انرژی، که در آن بازار تقاضا برای گرما وجود داشته باشد (بخصوص در مناطقی که منابع زیست  توده در دسترس است و برای مصارفی مانند سامانه گرمایشی گلخانه  های دور افتاده) می  تواند مقرون به صرفه باشد. به طوریکه استفاده از زیست  توده در برنامه  های کاربردی ترکیبی برق و حرارت (
CHP) ، می  تواند بازده بسیار بالاتری داشته و هزینه-های کمتری را به همراه آورد.
- از آنجاییکه دسترس  پذیری به زیست  توده و هزینه، به عنوان عوامل کلیدی در توسعه زیست  انرژی مطرح می باشند و عواملی مانند رقابت حاصل از مصارف کشاورزی و دامپروری، فصلی بودن در تولید زیست  انرژی از محصولات کشاورزی و دوری از منابع زیست  انرژی ازعوامل اصلی مؤثر بر هزینه  ها هستند. برای کاهش و رفع اینگونه مشکلات نیز می  توان سهم زیست  توده بلااستفاده را تعیین کرد و از آن برای مصارف انرژی بهره برد. همچنین به کاشت محصولات انرژی  زا که رشد سریعی دارند و به طور ویژه برای اهداف انرژی کاشته می  شوند اقدام نمود.
- کیفیت زندگی در مناطق روستایی نیز می  تواند با تبدیل زیست  توده موجود به سوخت  های زیستی یا برق محلی، ارتقا یابد. در این میان، واحدهای تولید پراکنده (
DG) ، ممکن است قابل قبول  ترین راه برای رسیدن به برق  رسانی روستایی باشد. این روش از راه  های بسیار مهم برای تولید انرژی از زیست  توده است که در سال  های اخیر برای برآورده کردن نیازهای متفاوت مصرف  کنندگان به میزان بسیار بالایی مورد استفاده قرار گرفته است. نیروگاه DG را می  توان برای اتصال به شبکه-های برق تجاری و یا خارج از شبکه طراحی کرد.

امکان سنجی فرآوري شلغم توسط خشك كن  هاي خلايي و هوای داغ

بررسي و ادامه كار فرآوري شلغم و طعم دهي اين محصول براي استفاده در صنایع چيپس سازي.
 بررسي و اندازه گیری دیگر پارامتر های کیفی شلغم خشک شده.
- بررسي و خشك كردن ديگر سبزيجات با روش خشك کن‌های تحت خلأ.
- بررسی و مقايسه خشک  کن تحت خلأ، با دیگر خشک کن‌های تحت خلأ مانند خشك كن تحت خلأ مادون قرمز و غيره.
- بررسی و مقايسه روش خشك كردن تحت خلأ با ديگر روش‌های نوين خشك كردن.
- بررسی بهترین شرایط دستگاه با در نظر گرفتن کمترین مصرف انرژی و بهترین کیفیت نهایی دیگر محصولات.

انتخاب بهینه تعداد و اندازه ماشین‌های کشاورزی در مزرعه آستان قدس رضوی

انجام تحقیقات مشابه در دیگر مناطق و مزارع.
- اضافه کردن روش‌ها و ماشین‌های جدید مانند ادوات کم خاکورزی و بی خاکورزی در سامانه ماشینی و تحلیل آن.
-کمبود این مدل لحاظ نشدن تفاوت کیفیت عملیات و کار تجهیزات مشابه در یک عملیات می‌باشد لذا با استفاده از روش‌های فازی و این مدل کلی تأثیر‌های آن رابررسی کنند.
- مدل بندی و نحوه تعریف محدودیت در قالب برنامه  ریزی خطی برای همگان امکان  پذیر نیست؛ لذا می‌توان با توسعه و تکمیل این مدل آن را در قالب یک بسته نرم  افزاری سهل الفهم ارائه نمود.

بررسی اثرات نانو پوشش‌ها بر میزان سایش و برخی خواص فیزیکی سطح ادوات خاک‌ورز

در این پژوهش تنها دو نوع از نانو اکسیدهای سرامیکی (سیلیکا و آلومینا) مورد مطالعه قرار گرفتند. پیشنهاد می‌گردد انواع دیگر نانو اکسیدهای سرامیکی مانند دی اکسید تیتانیوم و اکسید زیرکونیوم نیز مورد بررسی قرار گیرند.
 پیشنهاد می‌شود تا از دیگر روش‌های پوشش‌دهی که علاوه بر سادگی، دارای توجیه اقتصادی نیز می‌باشند مانند روش پاشش حرارتی استفاده شود. با استفاده از این روش نانو ذرات به داخل ساختمان زیر لایه (فولاد) تا عمقی مناسب نفوذ می‌کنند، که این موضوع می‌تواند باعث افزایش ماندگاری لایه ایجاد شده روی سطح برای مدت‌های بسیار طولانی‌تری گردد.
 همان طور که در این پژوهش نشان داده شد، آلومینا دارای سختی و مقاومت سایشی بیش‌تری نسبت به سیلیکا، و سیلیکا دارای ضریب اصطکاک کم‌تری نسبت به آلومینا بود. در حالی که سطح هر دوی آن‌ها آب گریز بود. با توجه به این که مطلوب‌ترین شرایط برای یک وسیله‌ی خاک‌ورز زمانی حاصل می‌شود که مقاومت سایشی بالا، ضریب اصطکاک و قابلیت ترشوندگی کمی داشته باشد، ترکیب دو ماده سیلیکا و آلومینا می‌تواند برای تقویت نقاط قوت دیگری و کاهش نقاط ضعف ماده دیگر و در نهایت رسیدن به ترکیبی که سه مشخصه فوق الذکر را داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد.
 پیشنهاد می‌گردد با توجه به این که فولاد 45
CK مستعد خوردگی می‌باشد. مطالعات خوردگی فولاد پوشش داده شده و فولاد بدون پوشش با شبیه سازی محیط خاکی بررسی شود

بررسی خواص بیومکانیکی چوب بادام و شبیه سازی به روش اجزا محدود

تحقیق حاضر اندازه گیری خواص مکانیکی چوب بادام شامل مدول الاستیسیته و مدول برشی بود. به منظور تعیین سایر خواص مکانیکی چوب بادام مانند مقاومت فشاری و مقاومت کششی باید به این موضوع توجه نمود که تحمل این چوب در برابر انواع نیروها از قبیل فشاری، کششی، خمش، ضربه،  سایش، پیچش، قیچی شدن و شکافته شدن چه مقدار است.
2-  در تحقیق حاضر با توجه به تغییرات مدول الاستیسیته چوب بادام در دو سطح رطوبتی مختلف می توان تاثیر رطوبت بر روی سایر خواص مکانیکی چوب را مورد بررسی قرار داد.
3-  در این تحقیق مقدار مدول الاستیسیته در دو سطح رطوبتی و مدول برشی در یک سطح رطوبتی تعیین شد. به منظور بررسی دقیق تر تاثیر رطوبت بر خواص مکانیکی چوب می توان تغییرات خواص مکانیکی را در سطوح رطوبتی مختلف مورد بررسی قرار داد.

4- با توجه به اینکه بادام یکی از محصولات خشکباری مهم در ایران می باشد و برداشت آن دراکثر نواحی به صورت دستی انجام می شود بررسی انجام شده در این تحقیق  برروی خواص مکانیکی چوب آن به منظور کمک به طراحی دستگاه برداشت بادام درختی با راندمان کاری بالا می باشد. می توان این تحقیق را بر روی چوب سایر محصولات خشکباری مانند گردو و فندق انجام داد تا زمینه لازم برای طراحی دستگاهی به منظور برداشت مکانیزه این محصولات فراهم شود.
5- در این تحقیق به منظور شبیه سازی آزمون خمش و پیچش از نرم افزار آباکوس استفاده شد. به منظور مقایسه نتایج حاصل می توان از سایر نرم افزارهای اجزای محدود مانند انسیس و نسترن نیز استفاده کرد.
6-  پارامترهایی که روی خواص ژنتیکی چوب تاثیر می گذارند مانند شرایط آب و هوایی، شرایط نوری و میزان تشعشع که به احتمال زیاد روی خواص چوب مخصوصا خواص مکانیکی موثرند مد نظر قرار داده و مورد مطالعه قرار گیرند

تولید بیودیزل از روغن  های خوراکی پسماند و ارزیابی مخلوط  های آن با گازوئیل و نانو سیال بر پارامترهای عملکرد و آلاینده  های خروجی موتور

 طراحي و ساخت پايلوت توليد بيوديزل در شرايط دما و فشار بالا براي توليد بيوديزل از روغن  هاي با هر درصدي از اسيدهاي چرب آزاد
2. توليد بيوديزل از انواع روغن  هاي گياهي و بررسي تاثير خصوصيات فيزيکي و شيميايي روغن  ها بر خصوصيات بيوديزل توليدي از آن  ها
3. ارزيابي اقتصادي توليد بيوديزل از روغن  هاي گياهي
4. ارزيابي توليد بيوديزل از جلبک  ها و معرفي فناوری توليد آن
5. بررسي تاثير افزودن انواع نانو ذرات اضافه شده به سوخت بر پارامترهاي عملکرد و آلايندگي موتور  
6. بررسي تاثير نسبت  هاي حجمي نانو سيال بر خصوصيات فيزيکي و شيميايي مخلوط  هاي حاوي           نانو سيال
7. ارزيابي سوخت بيوديزل بر روي موتورهاي مجهز به واحد کنترل الکترونيکي
8. انجام آزمون  هاي موتوري در شرايط خارج از محيط آزمايشگاه

شناسایی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط به کمک بینایی ماشین

بررسی ویژگی های رنگ تصاویر دانه های جدا از هم در فضاهای رنگی مختلف و نیز ویژگی های تبدیل های موجک و کانتورلت برای شناسایی و طبقه بندی ارقام برنج
بررسی توانایی ویژگی های بافتی و رنگ تصاویر دانه‌های جدا از هم در شناسایی رقم خالص و ناخالصی‌ها
استفاده از ارقام بیشتر برنج برای ارزیابی دقت شناسایی در نمونه های مخلوط و تهیه نرم افزار جامع شناسایی و تفکیک ارقام موجود برنج در ایران
طبقه بندی ارقام برنج با استفاده از شبکه های عصبی مختلف
بررسی تصاویر توده برای شناسایی ناخالصی ها با استفاده از روش های قطعه بندی تصویر

طراحی و ساخت دستگاه آزمون سایش و بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش

با توجه به قابلیت‌های ویژه دستگاه ساخته شده می  توان از آن در دامنه وسیعی از مطالعات سایشی ابزار خاک  ورز استفاده نمود و نتایجی را توسط آن ارائه نمود که تا کنون امکان دسترسی به آن وجود نداشته است. از این رو انجام مطالعاتی در زمینه های زیر توسط این دستگاه پیشنهاد می  شود.:
1- اثر ارتعاشات بر روی رفتار سایشی تیغه  های خاک  ورز مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به اثری که میزان ارتعاشات بر روی عمر مفید ابزار می  گذارد، عملکرد تیغه  ها مورد ارزیابی قرار گیرد. به گونه  ای که با مقایسه‌ی هزینه  های مربوط به تلفات مواد در اثر تشدید سایش و صرفه جویی از هدر رفت انرژی در اثر کاهش توان کششی مورد نیاز این ابزار، بهترین دامنه و فرکانس ارتعاش برای دست یابی به بالاترین سطح بهره‌وری ابزار خاک ورز ارائه شود.
2- از آنجا که یکی از مهم‌ترین دغدغه  های مهندسان طراح ماشین  های کشاورزی انتخاب فولاد مناسب و ارزان قیمت با قابلیت سخت کاری بالا جهت کار در شرایط مزارع موجود در منطقه است، پیشنهاد می  شود با انجام مطالعاتی بر روی رفتار سایشی فولاد  های تولید داخل، مناسب‌ترین آن‌ها از لحاظ مقاومت در برابر اثر سایندگی خاک‌های منطقه به متخصصان این بخش معرفی شود.
3- با توجه به نتایج گزارش شده در تحقیق حاضر مشهود است که خوردگی تأثیر شدیدی بر روی نرخ سایش تیغه  های خاک  ورز به خصوص در مرحله‌ی اول کار تیغه  ها دارد، از این رو پیشنهاد می  شود به منظور انتخاب یک شیوه  ی نگه داری مناسب جهت ممانعت از بروز خوردگی در ابزار خاک ورز مطالعات جامع‌تر صورت گیرد.
4- از بین فولادهای در دسترس که علاوه بر مقاومت به سایش مقاومت خوبی در برابر زنگ‌زدگی از خود نشان می  دهند یک فولاد مناسب جهت استفاده در ساخت ابزار خاک  ورز معرفی گردد.
5- رفتار سایشی تیغه  های ابزار خاک  ورز موجود در بازار مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از بررسی و مقایسه‌ی نتایج حاصله، مقاوم‌ترین آن هادر برابر سایش معرفی گردد.
6- اثر املاح موجود در خاک‌های زراعی بر رفتار سایشی تیغه  های ابزار خاک  ورز مورد مطالعه قرار گیرد و راهکاری برای جلو گیری از تشدید سایش در خاک  های با املاح زیاد گزارش شود.
7- از بین شیوه  های سخت کاری مرسوم برای فولادهای ساده کربنی، کم هزینه‌ترین و کارآمدترین روش جهت سخت کاری تیغه  های ابزار خاک  ورز معرفی گردد.
8- پیشنهاد می  شود تأثیر روش‌های نوین سخت کاری، نظیر سخت کاری لیزری، بر روی رفتار سایشی فلزات در خاک با استفاده از این دستگاه مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مناسب بودن جهت به کارگیری معرفی گردد.
9- عملکرد انواع شیوه  های پوشش دهی به خصوص نانو پوشش  ها در شرایط واقعی خاک  ورزی با استفاده از دستگاه ساخته شده مورد ارزیابی قرار گیرد؛ و بهترین نوع پوشش از لحاظ رفتار سایشی و کاهش نیروی کشش معرفی گردد.
10- با نصب یک مدار کنترل توان بر روی دستگاه و ثبت توان مصرفی الکتروموتور می  توان توان کششی مورد نیاز تیغه  ها را تحت شرایط کاری مختلف (مانند شرایط مربوط به خاک، زاویه تمایل و عمق کار) به دست آورد، که در طراحی و ساخت این‌گونه ابزار بسیار کارآمد می  باشد.

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه هدایت از راه دور تراکتور

در ادامه، پیشنهاداتی که جهت ادامه این پروژه ارائه می‏شود در دو قالب ارزیابی و تکمیل پروژه میباشند.
ارزیابی پروژه:
- دقت هدایت برای فواصل بیشتر شاخص انتهای مزرعه نسبت به شروع حرکت بررسی شود. هدف این کار ارزیابی قابلیت دوربین در تشخیص شاخص با فواصل زیاد و تأثیر فاصله شاخص بر روی مقدار
RMSE در فواصل مختلف مسیر می‌باشد.
- دقت هدایت در طی کردن مسیرهای از پیش تعیین شده مستقیم و منحنی شکل ارزیابی شود.
- عملکرد عملگر الکتروهیدرولیکی جهت تغییر زاویه چرخ‌ها نسبت به موتور پله‏ای ارزیابی شود.


تکمیل پروژه:
- سنسور نیرو بر روی میل فرمان جهت انتقال احساس مقاومت سطح آزمایش به دستان کاربر اضافه و از جوی استیک  یا غربیلک در مرکز کنترل برای درک نیروی مقاوم استفاده شود.
- دوربین‌هایی جهت افزایش میدان دید راننده در جهت‌های مختلف تراکتور اضافه شود.
- برای کمک به کاربر در تشخیص تغییر جهت تراکتور، سنسورهای جهت با سامانه هدایت از راه دور ترکیب شود.
- رابط کاربری تحت وب و افزودن ارتباط اینترنتی به روتر بی سیم جهت نظارت و هدایت از طریق اینترنت طراحی شود.
- عملگرهای کنترل گاز، کلاچ، ترمز و سیستم هیدرولیک جهت اتوماسیون کامل تراکتور اضافه شود.

طراحی، ساخت، ارزیابی و شبیه‌سازی دینامیکی یک مکانیزم چهارمیله‌ای با روش‌های بهینه‌سازی عددی و الگوریتم ژنتیک

 استفاده از روش‌های بهینه‌سازی عددی دیگر برای سنتز مکانیزم چهارمیله‌ای
• ارائه‌ی یک الگوریتم ژنتیک ویژه با تنظیمات بهینه‌ی عمل‌گرهای ژنتیک و مقادیر مناسب‌تر پارامترهای الگوریتم ژنتیک برای حصول نتایج بهتر
• بهینه‌سازی چندهدفی مکانیزم چهارمیله‌ای به کمک الگوریتم ژنتیک با لحاظ کمینه زاویه‌ی انتقال در فرآیند بهینه‌سازی
• سنتز مکانیزم‌های چهارمیله‌ای مولد حرکت و مولد تابع برای کاربردهای دیگر بر اساس همین دو روش و با اعمال تغییراتی جزیی در محاسبات فرآیند سنتز

طراحي، ساخت و ارزيابي يك گشتاورسنج دوار

 با توجه به رشد روز افزون قطعه‌های الکترونیکی و افزایش دقت آن  ها، با در نظر گرفتن وظایف هر قسمت از مدار ساخته شده، با انتخاب و جایگزین قطعه مناسب میزان خطا را کاهش داد.

- از آنجا که ساختارهای مختلفی برای نصب کرنش  سنج  ها بر روی آن  ها به منظور طراحی و ساخت گشتاورسنج وجود دارد (شکل ‏5 1) با توجه با این ساختارها و طراحی و ساخت گشتاورسنج  ، مقایسه  ای بین روش  ها صورت گیرد.

 
شکل ‏5 1: ساختارهای مختلف به منظور نصب کرنش  سنج  ها بر روی آن  ها و طراحی و ساخت گشتاورسنج

- با استفاده از سامانه‌ی ساخته  شده و اتصال آن به ادوات مختلف کشاورزی، گشتاور و توان مصرفی ادوات را در حالت  های مختلف شرایط کاری به دست آورده و عملکرد آن  ها مورد بررسی قرار داد.

مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر خواص حرارتیدانه و مغز دو رقم پسته ایرانی

 اندازه گیری پارامترهای حرارتی پوسته استخوانی پسته
2- اندازه گیری پارامترهای حرارتی دانه و مغز سایر ارقام پسته (اوحدی، اکبری، ممتاز و ...)
3- تعیین پارامترهای حرارتی پسته تازه با پوست سبز
4-  اندازه گیری پارامترهای حرارتی سایر دانه های روغنی (آفتابگردان، کلزا و ...)
5- اندازه گیری پارامترهای حرارتی سایر محصولات کشاورزی و مواد غذایی که طی مراحل مختلف نگهداری و فرآوری تحت تیمارهای حرارتی قرار می گیرند.
6- بررسی ارتباط احتمالی بین پارامترهای حرارتی و سایر خواص (فیزیکی، مکانیکی و ...)
7- مقایسه روش های مختلف اندازه گیری پارامترهای حرارتی
8- در این تحقیق دستگاه دیکرسون به منظور اندازه گیری ضریب نفوذ حرارتی پسته ساخته و مورد استفاده قرار گرفت (فصل سوم)، پیشنهاد می شود استوانه مسی مورد استفاده در این دستگاه به منظور تعیین ضریب نفوذ حرارتی محصولات ریزتر از پسته، با قطر کوچکتر ساخته شود چرا که استفاده از استوانه موجود برای محصولات ریز موجب افزایش انتقال حرارت طولی و در نهایت افزایش درصد خطا می شود.
پیشنهاد می شود به منظور اندازه گیری ضریب انتقال حرارت محصولات نیز دستگاه منبع گرمایی خطی (فصل دوم) که رایج ترین روش مورد استفاده برای اندازه گیری ضریب انتقال حرارت توده محصولات کشاورزی و مواد غذایی است ساخته شده و مورد ارزیابی قرار گیرد

اثر تلفیق کود مرغی با ضایعات آلی جامد شهری در تولید بیوگاز

    پیشنهاد می‌شود از شرایط ترموفیلیک و غلظت­های دیگر TS، برای بررسی دقیق­تر رفتار مواد در شرایط بی­هوازی استفاده گردد
 جهت انجام بررسی‌های بیشتر بر روی بازده تولید متان حاصل از هضم کود مرغی، پیشنهاد می‌شود از ضایعات صنایع غذایی و یک منبع متان‌زا برای کمک به بهبود فرآیند استفاده گردد.
با توجه به افزایش قیمت حامل­های انرژی و با توجه به این که هضم بی­هوازی کود مرغی بازده تولید مناسبی دارد، پیشنهاد می‌شود از لحاظ فنی و اقتصادی، طرح احداث هاضم­های بی­هوازی در مرغداری­های منطقه جهت تأمین انرژی مورد نیاز این واحدها، مورد بررسی قرار گیرد.

‌بررسی اثر برخی تيمارهاي فيزيكي وفیزیولوژیکی درعمرانبارداري پرتقا ل هاي رقم یافا و سانگوئین (خونی) محلي استان گلستان

  از بی‌کربنات سدیم در سطح تجاری بصورت جایگزین قارچ‌کش‌های شیمیایی در بحث پس از برداشت و انبارداری پرتقال استفاده شود.
2- تأثیر پوشش با روغن  های گیاهی و استفاده از بیوکنترلرها در مقایسه با تأثیر بی کربنات سدیم مورد بررسی قرار گیرد و بهترین روش از نظر کیفی و اقتصادی معرفی گردد.
3- خواص کمی و کیفی پرتقال با اعمال پیش تیمارهای قبل از برداشت (زمانی که میوه هنوز بر روی درخت است مثل محلول پاشی با سولفات پتاسیم ) بصورت مقایسه  ای با میوه  هایی که تیمار صورت نگرفته، در طی دوره انبارداری مقایسه شود.

اثر تلفیق کود مرغی با ضایعات آلی جامد شهری در تولید بیوگاز

 پیشنهاد می‌شود از شرایط ترموفیلیک و غلظت‌های دیگر TS، برای بررسی دقیق‌تر رفتار مواد در شرایط بی‌هوازی استفاده گردد.
ü جهت انجام بررسی‌های بیشتر بر روی بازده تولید متان حاصل از هضم کود مرغی، پیشنهاد می‌شود از ضایعات صنایع غذایی و یک منبع متان‌زا برای کمک به بهبود فرآیند استفاده گردد.
ü با توجه به افزایش قیمت حامل  های انرژی و با توجه به این که هضم بی  هوازی کود مرغی بازده تولید مناسبی دارد، پیشنهاد می‌شود از لحاظ فنی و اقتصادی، طرح احداث هاضم  های بی  هوازی در مرغداری  های منطقه جهت تأمین انرژی مورد نیاز این واحدها، مورد بررسی قرار گیرد.

ارزیابی رضایتمندی اعضاء از فعالیتهای شرکتهای تعاونی تولید روستایی شهرستان نیشابور

 به شرکت‌های تعاونی کشاورزی پیشنهاد می‌شود، عملیات‌های کشاورزی تحت پوشش شرکت را به سمت فعالیت‌هایی که کشاورزان احساس نیاز بیش‌تری دارند، جهت‌دهی نمایند.
2- با توجه به این که عملکرد تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان نیشابور در مراحل قبل از کاشت و خدمات ترویجی نسبت به دیگر مراحل تولید نسبتا پایین‌تر بوده است. پیشنهاد می‌شود، تعاونی‌های تولید توجه بیش‌ترین به این امر نموده و فعالیت‌های جدید شرکت را به سمت رفع این بخش از نیازهای کشاورزان معطوف نمایند. شاید هزینه های عملیات قبل از کاشت سنگین باشد ولی هزینه های ترویج پایین است و این کار از عهده تعاونی ها بر می آید فقط آنها باید به اهمیت آموزش پی ببرند.
3- در حال حاضر شرکت‌های تعاونی فعال در نیشابور توانایی رفع کامل نیازهای کشاورزان تحت پوشش خود را ندارند، لذا پیشنهاد می‌شود حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارایی این شرکت‌ها در رفع نیاز کشاورزان فراهم شود. چرا که این شرکت ها 30 درصد کشاورزی منطقه را تحت پوشش خود دارند.
موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی به عنوان یک نظام بهره برداری نوپا در گرو شناسایی مستمر آسیب ها و تلاش جهت حل آن هاست. با توجه به آسیب های بیان شده در تعاونی‌های شهرستان نیشابور پیشنهادات ذیل قابل ارائه است:
4- تدوین مقررات و قوانین مبتنی بر ویژگی های بومی برای انتخاب ارکان تعاونی، هیات مدیره، مدیر عامل، بازرسین و سایر ارکان آن نقش اصلی و کلیدی را در موفقیت این نهاد اجتماعی دارند. در صورت ورود افراد شایسته به تعاونی ها می توان انتظار مشارکت فعال و همه جانبه مردم را داشت. این افراد می توانند باعث ترقی و شکوفائی این نظام بهره برداری شوند.
5- ارزیابی مستمر عملکرد تعاونی، ارکان تعاونی با استفاده از شاخص های شفاف و مناسب به صورت مستمر باید ارزیابی شوند.
6- رابطه اختیار و اقتدار تعاونی ها باید گسترده تر شود. در واقع امکان اعمال برخی از مقررات و قوانین را در سطح روستا داشته باشند.
7- با توجه به شرایط بومی و محلی راه های کسب درآمد برای تعاونی ها بررسی گردد، بدون شک با افزایش درآمد شرکت، وابستگی آن به دولت کاهش یافته و بهتر می توانند تصمیم گیری نمایند.
8- توجه به آموزش در تعاونی ها استراتژی ای است که غالب تهدید ها را خنثی می کند و قابلیت بهره گیری از فرصت ها را به شدت افزایش می دهد، با آموزش می توان تفکر خلاق در تعاونی ها را افزایش داد. به این ترتیب برای توسعه نظام تعاونی در بخش کشاورزی تدوین یک برنامه جامع آموزش به صورت مستمر ضروری است.
9- دولت جزء نقش نظارتی، به مرور دخالت خود را در مسایل اجرائی تعاونی ها کاهش دهد.

ارزیابی فنی و اقتصادی سامانه‌ی آبیاری فتوولتائیک در گلخانه

 استفاده از موتور پمپ متناسب با توان مورد نیاز روزانه برای کاهش توان تولیدی پنل و کاهش هزینه‌ها
- آبیاری محصولات بر اساس نیاز روزانه‌ی آنها برای کاهش توان مورد نیاز روزانه
- استفاده از سامانه‌ی توزیع آب مناسب برای کاهش ارتفاع پمپ و توان مورد نیاز روزانه
- حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی با اعطای تسهیلات و اجرای سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای برای طراحی و ساخت اجزای سامانه‌های خورشیدی به‌خصوص پنل خورشیدی جهت جلوگیری از واردات آنها و کاهش یافتن هزینه‌ی سرمایه‌گذاری و خریداری اجزا که مهم‌ترین بخش را در محاسبه‌ی هزینه‌ی چرخه‌ی حیات به خود اختصاص داده است.
- اعطای تسهیلات به کشاورزان از سوی دولت در جهت گام برداشتن به‌سمت استفاده از سامانه‌های خورشیدی.
- برگزاری دوره‌های آموزشی برای کشاورزان از سوی سازمان‌های دولتی و جهاد کشاورزی جهت آگاه شدن تولیدکنندگان از مفهوم هزینه‌ی چرخه‌ی حیات و کمتر بودن هزینه‌ی چرخه‌ی حیات این سامانه‌ها در بلندمدت در مقایسه با سامانه‌های موجود
- تهیه و ساخت برنامه‌های آموزشی و پخش آن در رسانه‌های عمومی در خصوص ضرورت استفاده از سامانه‌های خورشیدی در طی سال‌های آینده

تحلیل مصرف انرژی و اقتصادی تولید قارچ خوراکی در استان خراسان رضوی

پیشنهاد می‌شود، با توجه به پتانسیل موجود در منطقه، واحد مرکزی برای تولید کمپوست در منطقه احداث شود تا هزینه‌ها و انرژی مصرفی حمل و نقل مربوط به کمپوست کاهش یابد.
2-  کارایی انرژی  و نسبت منفعت به هزینه محاسبه شده برای پرورش قارچ دکمه ای در این مطالعه بیانگر راندمان انرژی و نسبت منفعت به هزینه نسبتا پایین تولید این محصول در واحدهای تولیدی در استان خراسان رضوی است. با مدیریت مصرف سه نهاده سوخت، کاه و کلش گندم و کود مرغی به عنوان نهاده‌های پرمصرف انرژی در تولید قارچ دکمه‌ای در استان خراسان رضوی این امر امکان پذیر است.
3- پیشنهاد می‌‌شود، مطالعه‌ای به منظور مقایسه انرژی مصرفی و هزینه‌های تولید قارچ دکمه‌ای و قارچ صدفی انجام شود تا زمینه برای مقایسه مناسب از  نظر مصرف انرژی و سودآوری کشت این دو محصول فراهم شود.
4- با توجه به این که این تمرکز این مطالعه بر روی تولید قارچ دکمه‌ای در مقیاس تجاری بود، پیشنهاد می‌شود، مطالعه‌ای به منظور تعیین انرژی ورودی و خروجی پرورش این محصول در مقیاس خانگی صورت پذیرد.

ساخت و ارزیابی یک چرخ آنتالپی آزمایشگاهی مورد استفاده در صنایع و تاسیسات کشاورزی

 چرخ آنتالپی آزمایشگاهی ساخته شده در عملکرد زمستان مورد ارزیابی قرار گرفته است، پیشنهاد می شود عملکرد سرمایشی دستگاه نیز بررسی شود.
- چرخ آنتالپی ساخته شده بر اساس آزمون آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است، پیشنهاد می شود آزمون میدانی دستگاه نیز انجام شود و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی این پروژه مقایسه گردد.
- صفحات لانه زنبوری چرخ آنتالپی ساخته شده از ورق آلومینیومی به ضخامت 120 میکرون با ارتفاع موج (
mm)9/1 ساخته شده است. پیشنهاد می شود ورق های با ضخامت های استاندارد مختلف و با ارتفاع موج های استاندارد دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن با این پروژه مقایسه گردد.
- برای قطر چرخ آنتالپی ساخته شده محدوده ای از دبی های فن توصیه شده است. پیشنهاد می شود تاثیر تغییر دبی فن در محدوده توصیه شده بر روی بازده دستگاه مورد بررسی قرار گیرد.
- چرخ آنتالپی ساخته شده از نوع چرخ محسوس است، پیشنهاد می شود میان صفحات این چرخ، مواد رطوبت گیر اعمال شود و چرخ آنتالپی انرژی مورد ارزیابی قرار گیرد.  

طراحی و ساخت سامانه تخمین تراکم محصول در مزرعه برای کاربرد در کشاورزی دقیق

برای ساخت سامانه متصل به ماشین برداشت اقدام شود. لازم به ذکر است  حاملی که دستگاه بر روی آن نصب میشود باید این قابلیت را داشته باشد تا با ناهمواری‌های زمین تغییر ارتفاع دهد تا لامپ و سلول  های نوري همواره روبروی سنبله‌های گندم باشند.
 2- برای محصولات دیگر از قبیل ارقام دیگر گندم، جو و حتی محصولات دیگر مورد آزمایش قرار گیرد.
3- برای تخمین تراکم به روش نوری در بعدازظهر، دستگاه را به یک اتاق با شدت نور ثابت انتقال داد.
4- ولتاژ در محدوده  های مختلف از شدت نور محیط در بعدازظهر اندازه  گیری شود تا در شرایط مختلف، تغییرات لازم به صورت خودکار اعمال گردد. برای این امر باید یک نورسنج به سامانه متصل کرد.
5- آزمون سامانه در قالب یک طرح آزمایشی برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقلی مانند نوع محصول، واریته و سرعت پیشروی بر تخمین تراکم محصول انجام شود. 

توليد بيوديزل از روغن چربي طیور و ارزيابي اثر مخلوط‌هاي سوخت دیزل- بیودیزل بر پارامترهاي عملكردي و آلاينده‌هاي اگزوز یک موتور دیزل

طراحی و ساخت دستگاه روغن‌کشی به منظور تولید روغن از چربی حیوانی جهت تولید بیودیزل. 
 استفاده از انرژی خورشیدی به منظور تامین انرژی‌الکتریکی مورد نیاز جهت تولید بیودیزل.
 مطالعه و تحقیق در مورد خصوصیات جنس راکتور تولید بیودیزل.
 استفاده از امواج فراصوت جهت اختلاط روغن و الکل در راکتور تولید بیودیزل به صورت آزمایشگاهی.
تولید بیودیزل در شرایط فوق‌بحرانی جهت تسریع در مدت زمان استحصال بیودیزل.
تحقیق در مورد امکان استفاده از جداساز غشایی برای جداسازی بیودیزل و گلیسیرین.
 تحقیق در رابطه با روش‌های خالص‌سازی گلیسبرین تولید شده به منظور استفاده از این مواد در مصارف آرایشی و بهداشتی. 
 بررسی در مورد خوردگی قسمت‌های تحت تماس موتور با سوخت بیودیزل، از جمله فیلترها، پمپ‌دیافراگمی، پمپ‍انژکتور، انژکتورها و سایر اجزاء سیستم سوخت‌رسانی.
 بررسی میزان ارتعاشات تراکتور
MF-399 با استفاده سوخت بیودیزل و ترکیب‌های آن در مقایسه با دیزل خالص.
 تحقیق در رابطه با میزان خوردگی قطعات داخلی موتور شامل سوپاپ‌ها، سرسیلندر (بستار)، پیستون و سایر قطعات در اثر استفاده از ترکیب‌های بیودیزل- دیزل به کمک تکنیک آنالیز روغن کارتر.
 بررسی مقدار کک و صمغ رسوب شده در سرسیلندر موتور دیزلی با سوخت مصرفی بیودیزل- دیزل در کارکرد بلند مدت، با استفاده از روش طیف سنجی.
 تحقیق و بررسی پارامترهای عملکردی، میزان آلایندگی، صوت و ارتعاشات موتور دیزل دوگانه‌سوز با استفاده از مخلوط‌های سوخت بیودیزل و دیزل خالص.
 تحقیق و بررسی پارامترهای عملکردی، میزان آلایندگی، صوت و ارتعاشات موتور دیزلی مجهز به سوخت‌رسانی الکترکی با استفاده از مخلوط‌های سوخت بیودیزل و دیزل خالص.
 مطالعه تجربی در مورد کیفیت فرآیند احتراق سوخت بیودیزل در داخل محفظه احتراق. 

بررسي پتانسيل توليد بيوگاز از ضايعات کاهو و کلم در هضم مشترک با کود گاوي 

پتانسیل تولید بیوگاز از کاهو و کلم بدون افزودن کود بررسی شود، تاثیر نسبت کربن به نیتروژن برای تولید بیوگاز در هضم سبزیجات بررسی شود، از نظر اقتصادی احداث هاضم بیوگاز در مناطق روستایی بررسی شود، استفاده از بیوگاز در موتورهای احتراقی بررسی شود، برای کاهش زمان ماند مواد داخل هاضم و سرعت بخشیدن به روند تولید متان تحقیق شود.

طبقه‌بندي و تشخيص عيوب ظاهري سيب‌زميني با استفاده از تکنيک پردازش تصوير

با توجه به نتایجی که از این تحقیق به‌دست آمد راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود که قابل‌ ذکر است.
• تعداد ترک در سیب‌زمینی‌های ترک‌دار، تعداد جوانه‌های سیب‌زمینی، سیب‌زمینی‌های بدشکل از لحاظ تعداد بررسی گردد.
• بررسی عیوب داخلی سیب‌زمینی
  تصاویر به یک فضای رنگی مطلوب و در بهترین شرایط برای تعیین سبز شدگی، انتقال داده شود و نتایج آن با تحقیق حاضر مقایسه شود.

بررسي عملکرد پنل‌هاي خورشيدي در حالت‌هاي مختلف نصب به‌منظور جذب بهينه انرژي

   در پايان باتوجه به اين‌كه، سامانه‌هاي فتوولتاييك، در حال حاضر داراي راندمان پاييني نسبت به ساير منابع توليد توان الكتريسيته هستند، پيشنهاد مي‌شود از سامانه‌هاي فتوولتاييك هيبريد استفاده شود، يعني سامانه‌هايي كه علاوه بر پنل خورشيدي، منبع توان ديگري نيز دارند. اين منبع مي‌تواند باد، انرژي آب يا يك ژنراتور (ديزل، گاز، بيوديزل) باشد. استفاده از اين سامانه‌ها هنگامي كه تغييرات فصلي زيادي در سطوح تابش وجود دارد بسيار منطقي‌تر است.

بررسی تأثیر پیش فرایند ترکیبی اسمز-  فراصوت در خشک نمودن تحت خلأ سیب و بهینه سازی شرایط خشک کردن با روش سطح پاسخ

بررسي تأثير و مقايسه پيش فرایند هاي اسمز، فراصوت و تركيبي بر روي خشك كردن ميوه جات
2) مقايسه تأثير پيش فرايندهاي اسمز و فراصوت در خشك كردن سيب به روش هاي ديگر
3) بررسي تأثير پيش فرايند فراصوت در دما و شدت هاي مختلف به منظور خشك كردن مواد غذايي
4) استفاده از شبكه عصبي در مدل سازي فرايند تلفيقي فراصوت- اسمز- خلاء
5) بهينه سازي پيش فرايند تركيبي اسمز- فراصوت براي میوه جات دیگر
6) بهينه سازي انجام اين آزمون در مقياس نيمه صنعتي با در نظر گرفتن مصرف انرژي و بهبود کيفيت

بررسی انرژی مصرفی و هزینه‌های تولید پنبه دراستان خراسان رضوی

با توجه به نتایج به دست آمده به منظور افزایش کارایی و بازده درآمد پیشنهاداتی ارائه می شود:
• نتایج تحلیل انرژی انجام ‌شده برای تولید پنبه،بیانگر کارایی نسبتا پایین انرژی (71/0) در این منطقه است و با کاهش و مدیریت مصرف دو نهاده الکتریسیته و کودهای شیمیایی افزایش کارایی انرژی در تولید پنبه امکان‌پذیر است.
o با جایگزینیواریته‌هایمتناسببابرداشتمکانیزهپنبه هزینه‌های مربوط به برداشت قابل کاهش است.
o حمایتازطراحی،تولیدووارداتماشین‌هایبرداشتپنبهمتناسبباخاکوفواصلکاشتمحصولپنبهدرمنطقه که منجر به کاهش هزینه‌های نیروی کارگری شود.

ارزیابی و مدلسازی خشک شدن کیوی در خشک‌کن خلأ
 با استفاده از پردازش تصویر

پس از انجام آزمایش  ها و تجزیه و تحلیل داده  ها و مقايسه میانگین‌ها موارد زیر پیشنهاد می  گردد
- نصب دوربین و استخراج لحظه به لحظه ویژگی‌های تصویری محصول
- ارائه مدل ریاضی بر اساس ویژگی‌های بافتی تصویر
- استفاده از سیستم کنترل خودکار برای سهولت کار در داده برداری، اندازه گیری آنلاین رطوبت محصول
- بررسی تعداد بیشتری از سطوح فشار

اندازه گیری سطح فسفات خاک با استفاده از روش پتانسیومتری به منظور بکارگیری در کشاورزی دقیق

با توجه به عدم وجود اختلاف معنا داری بین گروه های غلظت در میزان عبور جریان الکتریسیته بهتر است که این آزمایشات در سطوح بالاتر غلظت انجام گیرد.
• به منظور حذف خطاهای ناشی از بافت خاک ، آزمایشات با نمونه خاکهایی از مناطق مختلف با بافت مختلف انجام پذیرد.
• به منظور کاربردی شدن این دستگاه، جهت تهیه نقشه فسفات خاک آزمایشات در شرایط طبیعی و خارج از شرایط آزمایشگاهی توسط سامانه موقعیت یاب مکانی 
GPS انجام پذیرد.

تهیه و ارزیابی فیلم مرکب پلاستیکی زیست تخریب پذیر از پلی وینیل الکل، نشاسته و صمغ

 کتیرا با سایر پلیمرهای مورد استفاده در ساخت پلاستیک‏ها ترکیب شود و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آن بررسی گردد.
- استفاده از پلاستیک‏های زیست تخریب پذیر در کشت زیر پلاستیک، قابل تحقیق و بررسی می‏باشد.
- استفاده از پلاستیک‏های زیست تخریب پذیر به صورت ترکیبی در بسته بندی انواع مواد غذایی خشک و مرطوب نیازمند تحقیقات بیشتری است.
- تولید پلاستیک‏های زیست تخریب پذیر از نظر اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و ارزانترین و بهترین پلیمر جهت کاربرد در صنعت معرفی گردد.

بررسی آزمایشگاهی تولید بیوگاز از هضم مشترک پسماندهای غذایی و کود مرغی

 با توجه به اینکه برای اندازه گیری حجم گاز تولیدی از یک سامانه جابجایی استفاده گردید و این کار بصورت دستی در طی شبانه روز انجام می شد و مشکلات فراوانی به همراه داشت پیشنهاد می شود یک سامانه الکترونیکی برای اندازه گیری دقیق حجم گاز تولیدی بر روی دستگاه نصب شود.
2- برای نمونه گیری از مواد و اندازه گیری میزان اسیدیته سامانه خروجی مواد در این پایان نامه دارای لوله های بلندی بود که عمل نمونه گیری را با مشکل روبرو می کرد. پیشنهاد می شود با ایجاد تغییراتی در طراحی دستگاه از لوله های کوتاهتر و یا محل مناسب تر برای نمونه گیری استفاده شود.
3- پیشنهاد می شود که برای بررسی مراحل فرآیند از نظر میزان تولید متان در هر مرحله، بر روی بیوشیمی و نوع باکتری های موجود در طول فرآیند و مواد، تمرکز شود.
4- با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق و اینکه پسماندهای غذایی دارای پتانسیل بالایی در تولید بیوگاز هستند بر روی مواد غذایی با ترکیبات دیگر و میزان ترکیبات نمونه ها (میزان چربی، پروتئین و کربوهیدرات)  کار شود.

ارزیابی پارامترهای موثر بر راندمان آبگرمکن خورشیدی

 ارزيابي تاثير دمای سيال ورودي در راندمان كلكتورهاي صفحه تخت
- ارزيابي تاثير صفحه منعكس كننده در بهبود راندمان و ميزان انرژي قابل جذب
- بررسي تاثير حجم مخزن در دماي سيال ورودي به كلكتور و در نتيجه راندمان كلكتور
- بررسی تاثیر مواد تغییر فاز دهنده بر راندمان کلکتورهای خورشیدی
- مقایسه انواع کلکتورهای مختلف با یکدیگر با زوایای خورشیدی مختلف

ارزیابی ارگونوميكي مکانیزم‌های كلاچ‌، ترمز و گاز تراكتورهاي MF285 وMF399  به روش الكتروميوگرافي

 در انتها پیشنهاد می‌شود مطالعات بیش‌تری با هدف استفاده از تیپ در حین فعالیت‌های سنتی و سنگین کشاورزی و همچنین در حین کار با انواع ماشین‌های کشاورزی صورت پذیرد.

بررسی تاثیر پرخورانی بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل با سوخت بیودیزل تولیدی از روغن پسماند

به دلیل نبود دستگاه آلاینده سنج گازهای احتراق، در این پژوهش آزمایش  های مربوط فقط در یک تکرار انجام شد. از اینرو برای تایید نتایج مربوط به آلاینده  ها پیشنهاد می  شود تا آزمایش  ها با تکرارهای بیشتری صورت بگیرد.
بررسی انتشار آلاینده  ها در مخلوط سوختی
B20
بررسی دلایل افزایش مصرف سوخت ویژه در مخلوط  های
B0 و B50 برای حالت پرخورانی
استفاده از نسبت  های بالای پرخورانی در موتورهای چهار سیلندر.
بررسی ترکیب استفاده از بازخورانی گازهای اگزوز و پرخورانی موتور دیزل با سوخت بیودیزل.
بررسی استفاده از اینترکولر به همراه پرخوران بر روی بازده پرخورانی موتور دیزل.
بررسی استفاده از توربوشارژر به عنوان پرخوران در موتور دیزل.
ساخت یک اتاقک احتراق قابل رؤیت برای شبیه سازی شرایط درون اتاقک احتراق (مطالعه بر روی نحوه  ی پاشش و میزان چرخش هوای ورودی و ....).
بررسی  تاثیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بیودیزل بر روی افشانه سوخت پاشیده شده (شامل: زاویه پاشش، عمق نفوذ در اتاقک احتراق).
بررسی تاثیر فشار پاشش سوخت و پرخورانی بر میزان توان تولیدی و میزان انتشار آلاینده  ها.
بررسی تاثیر بیودیزل بر خواص روغن روانساز شامل عدد اسیدی، گرانروی، میزان کربن موجود و ...
بررسی تاثیر استفاده از پرخوران بر کاهش دوده سیاه در موتورهای تنفس طبیعی.
بررسی  استفاده از پرخوران در موتورهای با سوخت  های ترکیبی دوگانه سوز.

طراحي، ساخت و ارزيابي بذرکار نيمه‌خودکار سيني‌هاي نشاء

با توجه به قابليت‌هاي دستگاه و نياز کشاورزان، هم  چنين وجود الگوي تجاري شده، مي‌توان اين دستگاه را توسعه داد و به‌صورت حرفه‌اي از آن براي توليد نشاء در کشور بهره برد. جهت تکميل و توسعه‌ي اين دستگاه پيشنهاد‌ها ذيل ارائه مي‌گردد:
1. افزودن سيستم ارتعاشي به مخزن جهت افزايش بازدهي دستگاه.
2. افزودن خاک پر کن به دستگاه: خاک پرکن‌ها با يک مکانيسم ساده جهت پر کردن يک  نواخت و سريع سيني‌هاي نشاء به  کار مي‌روند.
3.  افزودن فشرده‌ساز به دستگاه: فشرده‌سازي مواد موجود در سيني، باعث مي‌شود بستر مطمئني جهت قرارگيري بذر به  وجود آيد.
4.  با توجه به توليد فراوان نشاء گوجه‌فرنگي پيشنهاد مي‌شود با تعويض استوانه و ايجاد سوراخ‌هاي کوچک‌تر، (طبق منابع در حد 5/0 ميلي‌متر) دستگاه براي کشت بذور ريزي مانند گوجه‌فرنگي و بادمجان مورداستفاده قرار گيرد.
5. امکان‌سنجي استفاده از تک کن مناسب جهت کاهش خطاهاي چند کاشت.
6. با تغيير سرعت، مي‌توان اثرات سرعت موزّع را بر بذر گيري بررسي نمود. پيشنهاد مي‌شود با تغيير سرعت مولد، پولي‌ها و چرخ‌دنده‌ها، اقدام به تغيير سرعت نموده و اثرات آن بررسي گردد.

بررسی الگوی مصرف انرژی، هزینه  ها و اثرات زیست محیطی تولید شلتوک برنج در استان گلستان

انجام تحقیقات بیشتر در زمینه میزان مصرف انرژی، اثرات زیست محیطی و درآمد تولید محصولات مختلف کشت دوم، به  منظور مقایسه با نتایج به  دست آمده از سایر محصولات با هدف دستیابی به کشت محصولی که علاوه  بر ایجاد درآمد لازم برای کشاورزان، از لحاظ مصرف نهاده  ها نیز کارا و دارای اثرات سوء زیست محیطی کمتری نسبت به دیگر محصولات در حال کشت در منطقه باشد.
انجام اقداماتی جهت مکانیزه کردن مراحل خزانه، کاشت، داشت و برداشت شلتوک برنج در منطقه، بیشترین میزان هزینه  ها مربوط به استفاده از نیروی کارگری می  باشد، که در این صورت علاوه بر جلوگیری از خسارت  های ناشی از به  موقع انجام نشدن عملیات  های مختلف زراعی، می  توان به مقدار قابل توجهی هزینه  های تولید را نیز کاهش داد.
با توجه به بالا بودن مصرف سوخت  های فسیلی جهت انجام عملیات آماده  سازی مزرعه توسط ادوات و همچنین بالا بودن انرژي سوخت فسیلی نسبت به سایر نهاده  ها، پیشنهاد می  گردد تا با آموزش کشاورزان و به‌طور ویژه رانندگان ماشین  های کشاورزی جهت استفاده صحیح از تراکتور و انتخاب متناسب با ادوات مورد استفاده و همچنین رسیدن به بهترین ترکیب از ادوات آماده  سازی زمین، میزان مصرف سوخت  هاي فسیلی را کاهش داد.
بکارگیری تناوب زراعی متناسب منطقه مورد مطالعه که نیازمند انجام مطالعاتی در این زمینه می  باشد، می-تواند باعث کاهش مصرف نهاده  ها و در پی آن کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از مصرف نهاده    ها از جمله اثرات ناشی از استفاده بی  رویه کود نیتروژن جلوگیری کرد.
کشت ارقام شلتوک برنج دانه بلند پر محصول علاوه بر نسبت کارآیی انرژی بیشتر و همچنین اثرات سوء زیست محیطی کمتر دارای درآمد بیشتری نسبت به ارقام شلتوک برنج دانه بلند مرغوب می  باشد، لذا توصیه کشت این ارقام به کشاورزان می  تواند علاوه بر کاهش اثرات زیست محیطی تولید شلتوک برنج در منطقه، سبب افزایش سود  آوری برای کشاورزان نیز گردد.
از دلایل عمده علاقه  مندی کشاورزان منطقه به کشت ارقام شلتوک برنج دانه بلند مرغوب می  توان به بازار فروش بهتر آن در مقابل ارقام پر محصول و همچنین تامین برنج مورد نیاز خود کشاورزان اشاره کرد. ایجاد بازار خرید مطمئن و همچنین جلوگیری از به تعویق افتادن پرداخت پول به کشاورزان توسط ارگان  های دولتی می  توان کشاورزان را به سمت کشت ارقام پر محصول سوق داد.
با توجه به رنج به نسبت متفاوت میزان آب مصرفی و همچنین دفعات آبیاری انجام مطالعاتی در زمینه میزان مصرف بهینه آب مورد نیاز برای کشت و فاصله دوره  های ابیاری علاوه بر کاهش مصرف آب که بیشترین اثرات زیست محیطی را در گروه  های تأثیر مورد مطالعه داشت می  تواند سبب کاهش مصرف دیگر نهاده  ها از جمله سوخت دیزل و الکتریسیته که برای تامین آب مصرف می  شوند نیز گردد.
روش  های فازی در زمینه  های بسیاری با موفقیت به  کار گرفته شده  اند، با توجه به   وجود اختلاف در میزان مصرف انرژی و شاخص  های انرژی و عدم وجود مرز مشخصی بین آن  ها پیشنهاد می  گردد با استفاده از روش طبقه  بندی فازی به  منظور دسته  بندی مزارع با استفاده از پارامترهای انرژی انجام گیرد.

ارزیابی و مدل‌سازی سینتیک خشک شدن خرما رقم مضافتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

به طور کلی پیشنهاد می گردد در بررسی های آتی :
سایر مدل‌های شبکه عصبی و توابع فعال‌سازی مختلف جهت مقایسه با مدل‌های تجربی استفاده شود و قدرت این ابزارها جهت کنترل فرآیند خشک کردن مورد ارزیابی قرار گیرد.
 پیشنهاد می  شود برای خشک کردن خرما از سایر روشهای خشک کردن نظیر خلا، مایکروویو و ... استفاده و نتایج مقایسه شود.

توسعه سامانه بینایی ماشین در دو طیف مرئی و گرمایی (فروسرخ) به‌منظور بررسی آسیب‌های مکانیکی سیب در مرحله برداشت

 در تشخیص لهیدگی سیب با استفاده از تصاویر گرمایی از گرما نگاری فعال استفاده شود.
2- قبل از تشخیص لهیدگی سیب با استفاده از تصاویر گرمایی، اثر تیمارهای دمایی مختلف بر کیفیت و ماندگاری سیب در طول دوره نگهداری موردبررسی قرار گیرد .
3- اندازه گیری ضریب گسیلندگی برای محصولات کشاورزی .
4- تشخیص لهیدگی سیب قرمز.
5- ارزیابی مدل های ارائه شده در این تحقیق به منظور تعیین عمق لهیدگی با استفاده از دما.

مدیریت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در استان گیلان با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: مکانیزاسیون برنج)

بررسی  های انجام شده در این مطالعه برای هر شهرستان بطور جداگانه انجام گیرد تا نتایج
دقیق  تری در هر زمینه حاصل شود.
پیشنهاد می  شود موقعیت جغرافیایی شرکت  های فعال موجود در هر منطقه و محدوده  ی کاری آنها با بررسی  های میدانی مشخص شود.
مطالعاتی برای مکان  یابی کارخانجات شالیکوبی و مراکز فرآوری محصولات کشاورزی در هر منطقه انجام گیرد.
مراکز مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان  ها نسبت به تهیه  ی لایه  های اطلاعاتی مکانیزاسیون مناطق اقدام کنند و در برنامه  ریزی  ها استفاده نمایند.
اگرچه محصول عمده  ی استان برنج می  باشد، ولی باید نسبت به بهبود مکانیزاسیون کشاورزی در مورد محصولات دیگر نیز اقدام شود.
با استفاده از فنون دورسنجی و تصاویر ماهواره  ای تناسب اراضی استان برای کشت محصولات ارزیابی شوند.

ارزیابی کارایی خشک کن خورشیدی مجهز به منعکس کننده

 آزمایش استفاده از آینه جهت تابش نور خورشید به سطح زیرین برای خشک کردن سبزی‌ها، گیاهان دارویی، چوب و محصولات آن توصیه می‌شود.
2) بررسی اثر استفاده از آینه جهت یکنواخت خشک شدن میوه‌های کروی و با رطوبت بالا پیشنهاد می‌شود.
3) مقایسه کمی و کیفی خشک‌کردن محصولات به‌وسیله خشک‌کن خورشیدی مستقیم مجهز به منعکس‌کننده با خشک‌کن خورشیدی غیر مستقیم در ظرفیت کاری یکسان پیشنهاد می‌گردد.

  

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

اثر تلفیق کود مرغی با ضایعات آلی جامد شهری در تولید بیوگاز

    پیشنهاد می‌شود از شرایط ترموفیلیک و غلظت­های دیگر TS، برای بررسی دقیق­تر رفتار مواد در شرایط بی­هوازی استفاده گردد
 جهت انجام بررسی‌های بیشتر بر روی بازده تولید متان حاصل از هضم کود مرغی، پیشنهاد می‌شود از ضایعات صنایع غذایی و یک منبع متان‌زا برای کمک به بهبود فرآیند استفاده گردد.
با توجه به افزایش قیمت حامل­های انرژی و با توجه به این که هضم بی­هوازی کود مرغی بازده تولید مناسبی دارد، پیشنهاد می‌شود از لحاظ فنی و اقتصادی، طرح احداث هاضم­های بی­هوازی در مرغداری­های منطقه جهت تأمین انرژی مورد نیاز این واحدها، مورد بررسی قرار گیرد.

‌بررسی اثر برخی تيمارهاي فيزيكي وفیزیولوژیکی درعمرانبارداري پرتقا ل هاي رقم یافا و سانگوئین (خونی) محلي استان گلستان

  از بی‌کربنات سدیم در سطح تجاری بصورت جایگزین قارچ‌کش‌های شیمیایی در بحث پس از برداشت و انبارداری پرتقال استفاده شود.
2- تأثیر پوشش با روغن  های گیاهی و استفاده از بیوکنترلرها در مقایسه با تأثیر بی کربنات سدیم مورد بررسی قرار گیرد و بهترین روش از نظر کیفی و اقتصادی معرفی گردد.
3- خواص کمی و کیفی پرتقال با اعمال پیش تیمارهای قبل از برداشت (زمانی که میوه هنوز بر روی درخت است مثل محلول پاشی با سولفات پتاسیم ) بصورت مقایسه  ای با میوه  هایی که تیمار صورت نگرفته، در طی دوره انبارداری مقایسه شود.

اثر تلفیق کود مرغی با ضایعات آلی جامد شهری در تولید بیوگاز

 پیشنهاد می‌شود از شرایط ترموفیلیک و غلظت‌های دیگر TS، برای بررسی دقیق‌تر رفتار مواد در شرایط بی‌هوازی استفاده گردد.
ü جهت انجام بررسی‌های بیشتر بر روی بازده تولید متان حاصل از هضم کود مرغی، پیشنهاد می‌شود از ضایعات صنایع غذایی و یک منبع متان‌زا برای کمک به بهبود فرآیند استفاده گردد.
ü با توجه به افزایش قیمت حامل  های انرژی و با توجه به این که هضم بی  هوازی کود مرغی بازده تولید مناسبی دارد، پیشنهاد می‌شود از لحاظ فنی و اقتصادی، طرح احداث هاضم  های بی  هوازی در مرغداری  های منطقه جهت تأمین انرژی مورد نیاز این واحدها، مورد بررسی قرار گیرد.

ارزیابی رضایتمندی اعضاء از فعالیتهای شرکتهای تعاونی تولید روستایی شهرستان نیشابور

 به شرکت‌های تعاونی کشاورزی پیشنهاد می‌شود، عملیات‌های کشاورزی تحت پوشش شرکت را به سمت فعالیت‌هایی که کشاورزان احساس نیاز بیش‌تری دارند، جهت‌دهی نمایند.
2- با توجه به این که عملکرد تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان نیشابور در مراحل قبل از کاشت و خدمات ترویجی نسبت به دیگر مراحل تولید نسبتا پایین‌تر بوده است. پیشنهاد می‌شود، تعاونی‌های تولید توجه بیش‌ترین به این امر نموده و فعالیت‌های جدید شرکت را به سمت رفع این بخش از نیازهای کشاورزان معطوف نمایند. شاید هزینه های عملیات قبل از کاشت سنگین باشد ولی هزینه های ترویج پایین است و این کار از عهده تعاونی ها بر می آید فقط آنها باید به اهمیت آموزش پی ببرند.
3- در حال حاضر شرکت‌های تعاونی فعال در نیشابور توانایی رفع کامل نیازهای کشاورزان تحت پوشش خود را ندارند، لذا پیشنهاد می‌شود حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارایی این شرکت‌ها در رفع نیاز کشاورزان فراهم شود. چرا که این شرکت ها 30 درصد کشاورزی منطقه را تحت پوشش خود دارند.
موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی به عنوان یک نظام بهره برداری نوپا در گرو شناسایی مستمر آسیب ها و تلاش جهت حل آن هاست. با توجه به آسیب های بیان شده در تعاونی‌های شهرستان نیشابور پیشنهادات ذیل قابل ارائه است:
4- تدوین مقررات و قوانین مبتنی بر ویژگی های بومی برای انتخاب ارکان تعاونی، هیات مدیره، مدیر عامل، بازرسین و سایر ارکان آن نقش اصلی و کلیدی را در موفقیت این نهاد اجتماعی دارند. در صورت ورود افراد شایسته به تعاونی ها می توان انتظار مشارکت فعال و همه جانبه مردم را داشت. این افراد می توانند باعث ترقی و شکوفائی این نظام بهره برداری شوند.
5- ارزیابی مستمر عملکرد تعاونی، ارکان تعاونی با استفاده از شاخص های شفاف و مناسب به صورت مستمر باید ارزیابی شوند.
6- رابطه اختیار و اقتدار تعاونی ها باید گسترده تر شود. در واقع امکان اعمال برخی از مقررات و قوانین را در سطح روستا داشته باشند.
7- با توجه به شرایط بومی و محلی راه های کسب درآمد برای تعاونی ها بررسی گردد، بدون شک با افزایش درآمد شرکت، وابستگی آن به دولت کاهش یافته و بهتر می توانند تصمیم گیری نمایند.
8- توجه به آموزش در تعاونی ها استراتژی ای است که غالب تهدید ها را خنثی می کند و قابلیت بهره گیری از فرصت ها را به شدت افزایش می دهد، با آموزش می توان تفکر خلاق در تعاونی ها را افزایش داد. به این ترتیب برای توسعه نظام تعاونی در بخش کشاورزی تدوین یک برنامه جامع آموزش به صورت مستمر ضروری است.
9- دولت جزء نقش نظارتی، به مرور دخالت خود را در مسایل اجرائی تعاونی ها کاهش دهد.

ارزیابی فنی و اقتصادی سامانه‌ی آبیاری فتوولتائیک در گلخانه

 استفاده از موتور پمپ متناسب با توان مورد نیاز روزانه برای کاهش توان تولیدی پنل و کاهش هزینه‌ها
- آبیاری محصولات بر اساس نیاز روزانه‌ی آنها برای کاهش توان مورد نیاز روزانه
- استفاده از سامانه‌ی توزیع آب مناسب برای کاهش ارتفاع پمپ و توان مورد نیاز روزانه
- حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی با اعطای تسهیلات و اجرای سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای برای طراحی و ساخت اجزای سامانه‌های خورشیدی به‌خصوص پنل خورشیدی جهت جلوگیری از واردات آنها و کاهش یافتن هزینه‌ی سرمایه‌گذاری و خریداری اجزا که مهم‌ترین بخش را در محاسبه‌ی هزینه‌ی چرخه‌ی حیات به خود اختصاص داده است.
- اعطای تسهیلات به کشاورزان از سوی دولت در جهت گام برداشتن به‌سمت استفاده از سامانه‌های خورشیدی.
- برگزاری دوره‌های آموزشی برای کشاورزان از سوی سازمان‌های دولتی و جهاد کشاورزی جهت آگاه شدن تولیدکنندگان از مفهوم هزینه‌ی چرخه‌ی حیات و کمتر بودن هزینه‌ی چرخه‌ی حیات این سامانه‌ها در بلندمدت در مقایسه با سامانه‌های موجود
- تهیه و ساخت برنامه‌های آموزشی و پخش آن در رسانه‌های عمومی در خصوص ضرورت استفاده از سامانه‌های خورشیدی در طی سال‌های آینده

تحلیل مصرف انرژی و اقتصادی تولید قارچ خوراکی در استان خراسان رضوی

پیشنهاد می‌شود، با توجه به پتانسیل موجود در منطقه، واحد مرکزی برای تولید کمپوست در منطقه احداث شود تا هزینه‌ها و انرژی مصرفی حمل و نقل مربوط به کمپوست کاهش یابد.
2-  کارایی انرژی  و نسبت منفعت به هزینه محاسبه شده برای پرورش قارچ دکمه ای در این مطالعه بیانگر راندمان انرژی و نسبت منفعت به هزینه نسبتا پایین تولید این محصول در واحدهای تولیدی در استان خراسان رضوی است. با مدیریت مصرف سه نهاده سوخت، کاه و کلش گندم و کود مرغی به عنوان نهاده‌های پرمصرف انرژی در تولید قارچ دکمه‌ای در استان خراسان رضوی این امر امکان پذیر است.
3- پیشنهاد می‌‌شود، مطالعه‌ای به منظور مقایسه انرژی مصرفی و هزینه‌های تولید قارچ دکمه‌ای و قارچ صدفی انجام شود تا زمینه برای مقایسه مناسب از  نظر مصرف انرژی و سودآوری کشت این دو محصول فراهم شود.
4- با توجه به این که این تمرکز این مطالعه بر روی تولید قارچ دکمه‌ای در مقیاس تجاری بود، پیشنهاد می‌شود، مطالعه‌ای به منظور تعیین انرژی ورودی و خروجی پرورش این محصول در مقیاس خانگی صورت پذیرد.

ساخت و ارزیابی یک چرخ آنتالپی آزمایشگاهی مورد استفاده در صنایع و تاسیسات کشاورزی

 چرخ آنتالپی آزمایشگاهی ساخته شده در عملکرد زمستان مورد ارزیابی قرار گرفته است، پیشنهاد می شود عملکرد سرمایشی دستگاه نیز بررسی شود.
- چرخ آنتالپی ساخته شده بر اساس آزمون آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است، پیشنهاد می شود آزمون میدانی دستگاه نیز انجام شود و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی این پروژه مقایسه گردد.
- صفحات لانه زنبوری چرخ آنتالپی ساخته شده از ورق آلومینیومی به ضخامت 120 میکرون با ارتفاع موج (
mm)9/1 ساخته شده است. پیشنهاد می شود ورق های با ضخامت های استاندارد مختلف و با ارتفاع موج های استاندارد دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن با این پروژه مقایسه گردد.
- برای قطر چرخ آنتالپی ساخته شده محدوده ای از دبی های فن توصیه شده است. پیشنهاد می شود تاثیر تغییر دبی فن در محدوده توصیه شده بر روی بازده دستگاه مورد بررسی قرار گیرد.
- چرخ آنتالپی ساخته شده از نوع چرخ محسوس است، پیشنهاد می شود میان صفحات این چرخ، مواد رطوبت گیر اعمال شود و چرخ آنتالپی انرژی مورد ارزیابی قرار گیرد.  


طراحی و ساخت سامانه تخمین تراکم محصول در مزرعه برای کاربرد در کشاورزی دقیق

برای ساخت سامانه متصل به ماشین برداشت اقدام شود. لازم به ذکر است  حاملی که دستگاه بر روی آن نصب میشود باید این قابلیت را داشته باشد تا با ناهمواری‌های زمین تغییر ارتفاع دهد تا لامپ و سلول  های نوري همواره روبروی سنبله‌های گندم باشند.
 2- برای محصولات دیگر از قبیل ارقام دیگر گندم، جو و حتی محصولات دیگر مورد آزمایش قرار گیرد.
3- برای تخمین تراکم به روش نوری در بعدازظهر، دستگاه را به یک اتاق با شدت نور ثابت انتقال داد.
4- ولتاژ در محدوده  های مختلف از شدت نور محیط در بعدازظهر اندازه  گیری شود تا در شرایط مختلف، تغییرات لازم به صورت خودکار اعمال گردد. برای این امر باید یک نورسنج به سامانه متصل کرد.
5- آزمون سامانه در قالب یک طرح آزمایشی برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقلی مانند نوع محصول، واریته و سرعت پیشروی بر تخمین تراکم محصول انجام شود. 

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادات پژوهش

پیش بینی محتوی رطوبتی کیوی در خشک کن خلائی به کمک شبکه ی عصبی مصنوعی

در بررسی های آتی از سایر مدل های شبکه ی عصبی نیز استفاده گردد و نتایج با نتایج مدل های تجربی مقایسه شود.
2- با توجه به اینکه کیفیت محصول نهایی عملیات خشک کردن حائز اهمیت می باشد پارامترهای کیفی نظیر رنگ و طعم محصول نهایی  می تواند به عنوان پارامترهای پیش بینی مد نظر قرار گیرد و بررسی شود.
 

ارزیابی تولید بیوگاز از ضایعات آلی کارخانه‌های صنایع غذایی (مطالعه موردی: ضایعات سیب زمینی)

 تعیین مزیت نسبی استفاده از ضایعات تولیدی در کارخانه‌های صنایع غذایی به منظور تولید انرژی نسبت به استفاده از آن‌ها در سایر زمینه‌ها از جمله مصرف خوراک دام. البته این امر بهتر است از دیدگاه های متفاوتی بررسی شود. از جمله دیدگاه محیط زیستی، سرمایه گذار بخش خصوصی جهت تولید انرژی و امنیت غذایی دام‌ها.A13
- بررسی اقتصادی-فنی احداث طرح‌های نیروگاه بیوگاز در محل شهرک صنعتی منطقه مشهد برای تأمین انرژی در منطقه.
- بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از دیگر ضایعات آلی کارخانه‌های صنایع غذایی از جمله گوجه‌فرنگی و ضایعات آلی صنایع کمپوت سازی.
- بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از ضایعات آلی میادین میوه و تره‌بار.
- بررسی استفاده از پسماندهای فرآیند هضم بی هوازی و تأثیر آن بر کیفیت خاک.
- مکان‌یابی محل احداث واحدهای بیوگاز در منطقه مشهد با در نظر گرفتن سایر منابع تولید زیست توده در منطقه.

ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی

پژوهش حاضر اندازه گيري برخي خواص مکانيکي و هدايت الکتريکي و امکان سنجي ايجاد رابطه بين اين خواص بود، اندازه گيري ديگر خواص الکتريکي براي مثال مقاومت ظاهري الکتريکي و ارتباط آن با ميزان رسيدگي مي تواند براي تنظيم رسيدگي مفيد باشد.
2- در اين تحقيق آزمون ها بر روي گوجه فرنگي هايی که به طور کامل رسيده بودند صورت گرفت، اندازه گيري خواص مکانيکي و هدايت الکتريکي در مراحل مختلف رسيدن مي تواند براي تنظيم فرايند رسيدن سودمند باشد.
3- خواص الکتريکي کاربرد زيادي در فرآوري محصولات کشاورزي براي مثال فرآيند خشک کردن به صورت اهميک دارند بنابراين لازم است که مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
4- پارامترهاي متعددي بر روي هدايت الکتريکي تاثير مي گذارند، بنابراين پژوهش در زمينهی بررسي اين پارامترها مي تواند موضوع تحقيقات آينده باشد.
5- استفاده از آزمون هدايت الکتريکي براي تعيين قوهی ناميه بذرها قبل از عمليات کاشت براي حصول اطمينان از رويش يکنواخت گياه، در راستاي استفادهی بهتر از نهاده هاي کشاورزي ميتواند بسيار مفيد باشد.
6- در اين تحقيق سعي شده تا حد امکان داده ها از دقت کافي برخوردار بوده و معتبر باشند اما در بعضي موارد نظير اندازه گيري نيرو و انرژي شکست، هدايت الکتريکي با استفاده از مدار دستگاه ها دقت کافي نداشتند و مي توان با دستگاه هاي دقيق تر و يا مخصوص اين خاصيت ها را اندازه گيري نمود.
7- آزمون هدايت الکتريکي مي تواند براي ارزيابي کيفيت دانه ها، بررسي آسيب هاي مکانيکي در طول انبارداري مورد استفاده قرار گيرد.

ارزیابی منابع زیست  توده و مکان  یابی نیروگاه  های مربوطه در استان خراسان رضوی

علاوه بر ارزیابی پسماند بخش  های کشاورزی، دام و طیور سایر منابع تولید زیست  توده مانند فاضلاب  هاي شهري و صنعتی، ضایعات چوبی حاصل از ساختمان  سازی و غیره و همچنین ظرفیت آنها شناسایی شده و به ارزیابی پتانسیل تولید انرژی هر کدام از آنها در استان خراسان رضوی و سایر مناطق کشور پرداخته شود.
- هزینه  های جمع  آوری و انتقال انواع مختلف زیست  توده به تأسیسات تبدیل مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا
مدل  سازی  های مؤثر صورت پذیرد. بررسی تراکم تولید زیست  توده نیز در مناطق کمک شایانی به تصمیم  گیری در جهت ایجاد تأسیسات و نیروگاه  های تولید زیست  انرژی خواهد نمود.
- انواع سامانه  های حمل  ونقل مواد اولیه زیست  توده  ای و همچنین حالات مختلف آنها در جهت کاهش هزینه  های انتقال مورد بررسی قرار گیرد.
- فرهنگ استفاده از منابع زیست  توده در تولید انرژی و سوخت از طریق شناخت قوانین و مقررات، رواج بیشتری یابد.
- بررسی  های فنی- اقتصادی فن  آوری  های متناسب با استحصال انرژی از منابع زیست  توده و راه  های گسترش آنها صورت گیرد. زیرا پیشرفت  های فن  آوری در تولید سوخت  های زیستی، می تواند هزینه  ها را کاهش دهد و سهم بازار انرژی  های تجدید  پذیر را در دراز  مدت افزایش دهد.
- از طریق ارائه اطلاعات کاربردی در زمینه برنامه  های تولید زیست  انرژی، به ترغیب بخش خصوصی برای
سرمایه  گذاری در اجرای پروژه  های استحصال انرژی از منابع زیست  توده در استان خراسان رضوی و کشور پرداخته شود.
در این میان شرکت  ها، سازمان  ها و مراکز (دولتی و خصوصی) دست اندرکار زیست  توده به لحاظ فنی، اقتصادی و اجتماعی شناسایی شده و پتانسیل  سنجی امکانات موجود صورت گیرد.
- با توجه به این امر که با انجام برنامه  ریزی  های کاربردی صحیح و مناسب می  توان اقدام به تولید زیست  انرژی سازگار با محیط زیست نمود، یک برنامه كاربردي در مقیاس محلی یا منطقه  ای برای تولید انرژی می تواند مناسب  تر باشد. زیرا با وجود مزایای بالقوه برنامه  های کاربردی زیست  انرژی، استفاده از زیست  توده در مقیاس بزرگ ممکن است به زمین مورداستفاده، خاک، تنوع زیستی، انرژی هيدرولوژي و تعادل کربن و مناظر طبیعی آسیب برساند.
- اگر چه در ابتدا حمل و نقل زیست  توده خام به دلیل چگالی توده  ای (
kg/m3) و محتوای انرژی حجمی (Gj/m3) کم،  در مقایسه با سوخت  های فسیلی سنتی هزینه  بر است. اما، می  توان با تبدیل توده خام به محصولات زیستی، مانند بیودیزل، روغن پیزولیز شده و اتانول، هم چگالی توده  ای و هم محتوی انرژی حجمی را بسیار نزدیک و یا حتی بالاتر از سوخت  های فسیلی رساند و بدین ترتیب سهم بازار انرژی  های تجدیدپذیر در درازمدت افزایش خواهد یافت.
- استفاده از زیست  انرژی، که در آن بازار تقاضا برای گرما وجود داشته باشد (بخصوص در مناطقی که منابع زیست  توده در دسترس است و برای مصارفی مانند سامانه گرمایشی گلخانه  های دور افتاده) می  تواند مقرون به صرفه باشد. به طوریکه استفاده از زیست  توده در برنامه  های کاربردی ترکیبی برق و حرارت (
CHP) ، می  تواند بازده بسیار بالاتری داشته و هزینه-های کمتری را به همراه آورد.
- از آنجاییکه دسترس  پذیری به زیست  توده و هزینه، به عنوان عوامل کلیدی در توسعه زیست  انرژی مطرح می باشند و عواملی مانند رقابت حاصل از مصارف کشاورزی و دامپروری، فصلی بودن در تولید زیست  انرژی از محصولات کشاورزی و دوری از منابع زیست  انرژی ازعوامل اصلی مؤثر بر هزینه  ها هستند. برای کاهش و رفع اینگونه مشکلات نیز می  توان سهم زیست  توده بلااستفاده را تعیین کرد و از آن برای مصارف انرژی بهره برد. همچنین به کاشت محصولات انرژی  زا که رشد سریعی دارند و به طور ویژه برای اهداف انرژی کاشته می  شوند اقدام نمود.
- کیفیت زندگی در مناطق روستایی نیز می  تواند با تبدیل زیست  توده موجود به سوخت  های زیستی یا برق محلی، ارتقا یابد. در این میان، واحدهای تولید پراکنده (
DG) ، ممکن است قابل قبول  ترین راه برای رسیدن به برق  رسانی روستایی باشد. این روش از راه  های بسیار مهم برای تولید انرژی از زیست  توده است که در سال  های اخیر برای برآورده کردن نیازهای متفاوت مصرف  کنندگان به میزان بسیار بالایی مورد استفاده قرار گرفته است. نیروگاه DG را می  توان برای اتصال به شبکه-های برق تجاری و یا خارج از شبکه طراحی کرد.

امکان سنجی فرآوري شلغم توسط خشك كن  هاي خلايي و هوای داغ

بررسي و ادامه كار فرآوري شلغم و طعم دهي اين محصول براي استفاده در صنایع چيپس سازي.
 بررسي و اندازه گیری دیگر پارامتر های کیفی شلغم خشک شده.
- بررسي و خشك كردن ديگر سبزيجات با روش خشك کن‌های تحت خلأ.
- بررسی و مقايسه خشک  کن تحت خلأ، با دیگر خشک کن‌های تحت خلأ مانند خشك كن تحت خلأ مادون قرمز و غيره.
- بررسی و مقايسه روش خشك كردن تحت خلأ با ديگر روش‌های نوين خشك كردن.
- بررسی بهترین شرایط دستگاه با در نظر گرفتن کمترین مصرف انرژی و بهترین کیفیت نهایی دیگر محصولات.

انتخاب بهینه تعداد و اندازه ماشین‌های کشاورزی در مزرعه آستان قدس رضوی

انجام تحقیقات مشابه در دیگر مناطق و مزارع.
- اضافه کردن روش‌ها و ماشین‌های جدید مانند ادوات کم خاکورزی و بی خاکورزی در سامانه ماشینی و تحلیل آن.
-کمبود این مدل لحاظ نشدن تفاوت کیفیت عملیات و کار تجهیزات مشابه در یک عملیات می‌باشد لذا با استفاده از روش‌های فازی و این مدل کلی تأثیر‌های آن رابررسی کنند.
- مدل بندی و نحوه تعریف محدودیت در قالب برنامه  ریزی خطی برای همگان امکان  پذیر نیست؛ لذا می‌توان با توسعه و تکمیل این مدل آن را در قالب یک بسته نرم  افزاری سهل الفهم ارائه نمود.

بررسی اثرات نانو پوشش‌ها بر میزان سایش و برخی خواص فیزیکی سطح ادوات خاک‌ورز

در این پژوهش تنها دو نوع از نانو اکسیدهای سرامیکی (سیلیکا و آلومینا) مورد مطالعه قرار گرفتند. پیشنهاد می‌گردد انواع دیگر نانو اکسیدهای سرامیکی مانند دی اکسید تیتانیوم و اکسید زیرکونیوم نیز مورد بررسی قرار گیرند.
 پیشنهاد می‌شود تا از دیگر روش‌های پوشش‌دهی که علاوه بر سادگی، دارای توجیه اقتصادی نیز می‌باشند مانند روش پاشش حرارتی استفاده شود. با استفاده از این روش نانو ذرات به داخل ساختمان زیر لایه (فولاد) تا عمقی مناسب نفوذ می‌کنند، که این موضوع می‌تواند باعث افزایش ماندگاری لایه ایجاد شده روی سطح برای مدت‌های بسیار طولانی‌تری گردد.
 همان طور که در این پژوهش نشان داده شد، آلومینا دارای سختی و مقاومت سایشی بیش‌تری نسبت به سیلیکا، و سیلیکا دارای ضریب اصطکاک کم‌تری نسبت به آلومینا بود. در حالی که سطح هر دوی آن‌ها آب گریز بود. با توجه به این که مطلوب‌ترین شرایط برای یک وسیله‌ی خاک‌ورز زمانی حاصل می‌شود که مقاومت سایشی بالا، ضریب اصطکاک و قابلیت ترشوندگی کمی داشته باشد، ترکیب دو ماده سیلیکا و آلومینا می‌تواند برای تقویت نقاط قوت دیگری و کاهش نقاط ضعف ماده دیگر و در نهایت رسیدن به ترکیبی که سه مشخصه فوق الذکر را داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد.
 پیشنهاد می‌گردد با توجه به این که فولاد 45
CK مستعد خوردگی می‌باشد. مطالعات خوردگی فولاد پوشش داده شده و فولاد بدون پوشش با شبیه سازی محیط خاکی بررسی شود

بررسی خواص بیومکانیکی چوب بادام و شبیه سازی به روش اجزا محدود

تحقیق حاضر اندازه گیری خواص مکانیکی چوب بادام شامل مدول الاستیسیته و مدول برشی بود. به منظور تعیین سایر خواص مکانیکی چوب بادام مانند مقاومت فشاری و مقاومت کششی باید به این موضوع توجه نمود که تحمل این چوب در برابر انواع نیروها از قبیل فشاری، کششی، خمش، ضربه،  سایش، پیچش، قیچی شدن و شکافته شدن چه مقدار است.
2-  در تحقیق حاضر با توجه به تغییرات مدول الاستیسیته چوب بادام در دو سطح رطوبتی مختلف می توان تاثیر رطوبت بر روی سایر خواص مکانیکی چوب را مورد بررسی قرار داد.
3-  در این تحقیق مقدار مدول الاستیسیته در دو سطح رطوبتی و مدول برشی در یک سطح رطوبتی تعیین شد. به منظور بررسی دقیق تر تاثیر رطوبت بر خواص مکانیکی چوب می توان تغییرات خواص مکانیکی را در سطوح رطوبتی مختلف مورد بررسی قرار داد.

4- با توجه به اینکه بادام یکی از محصولات خشکباری مهم در ایران می باشد و برداشت آن دراکثر نواحی به صورت دستی انجام می شود بررسی انجام شده در این تحقیق  برروی خواص مکانیکی چوب آن به منظور کمک به طراحی دستگاه برداشت بادام درختی با راندمان کاری بالا می باشد. می توان این تحقیق را بر روی چوب سایر محصولات خشکباری مانند گردو و فندق انجام داد تا زمینه لازم برای طراحی دستگاهی به منظور برداشت مکانیزه این محصولات فراهم شود.
5- در این تحقیق به منظور شبیه سازی آزمون خمش و پیچش از نرم افزار آباکوس استفاده شد. به منظور مقایسه نتایج حاصل می توان از سایر نرم افزارهای اجزای محدود مانند انسیس و نسترن نیز استفاده کرد.
6-  پارامترهایی که روی خواص ژنتیکی چوب تاثیر می گذارند مانند شرایط آب و هوایی، شرایط نوری و میزان تشعشع که به احتمال زیاد روی خواص چوب مخصوصا خواص مکانیکی موثرند مد نظر قرار داده و مورد مطالعه قرار گیرند

تولید بیودیزل از روغن  های خوراکی پسماند و ارزیابی مخلوط  های آن با گازوئیل و نانو سیال بر پارامترهای عملکرد و آلاینده  های خروجی موتور

 طراحي و ساخت پايلوت توليد بيوديزل در شرايط دما و فشار بالا براي توليد بيوديزل از روغن  هاي با هر درصدي از اسيدهاي چرب آزاد
2. توليد بيوديزل از انواع روغن  هاي گياهي و بررسي تاثير خصوصيات فيزيکي و شيميايي روغن  ها بر خصوصيات بيوديزل توليدي از آن  ها
3. ارزيابي اقتصادي توليد بيوديزل از روغن  هاي گياهي
4. ارزيابي توليد بيوديزل از جلبک  ها و معرفي فناوری توليد آن
5. بررسي تاثير افزودن انواع نانو ذرات اضافه شده به سوخت بر پارامترهاي عملکرد و آلايندگي موتور  
6. بررسي تاثير نسبت  هاي حجمي نانو سيال بر خصوصيات فيزيکي و شيميايي مخلوط  هاي حاوي           نانو سيال
7. ارزيابي سوخت بيوديزل بر روي موتورهاي مجهز به واحد کنترل الکترونيکي
8. انجام آزمون  هاي موتوري در شرايط خارج از محيط آزمايشگاه

شناسایی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط به کمک بینایی ماشین

بررسی ویژگی های رنگ تصاویر دانه های جدا از هم در فضاهای رنگی مختلف و نیز ویژگی های تبدیل های موجک و کانتورلت برای شناسایی و طبقه بندی ارقام برنج
بررسی توانایی ویژگی های بافتی و رنگ تصاویر دانه‌های جدا از هم در شناسایی رقم خالص و ناخالصی‌ها
استفاده از ارقام بیشتر برنج برای ارزیابی دقت شناسایی در نمونه های مخلوط و تهیه نرم افزار جامع شناسایی و تفکیک ارقام موجود برنج در ایران
طبقه بندی ارقام برنج با استفاده از شبکه های عصبی مختلف
بررسی تصاویر توده برای شناسایی ناخالصی ها با استفاده از روش های قطعه بندی تصویر

طراحی و ساخت دستگاه آزمون سایش و بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش

با توجه به قابلیت‌های ویژه دستگاه ساخته شده می  توان از آن در دامنه وسیعی از مطالعات سایشی ابزار خاک  ورز استفاده نمود و نتایجی را توسط آن ارائه نمود که تا کنون امکان دسترسی به آن وجود نداشته است. از این رو انجام مطالعاتی در زمینه های زیر توسط این دستگاه پیشنهاد می  شود.:
1- اثر ارتعاشات بر روی رفتار سایشی تیغه  های خاک  ورز مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به اثری که میزان ارتعاشات بر روی عمر مفید ابزار می  گذارد، عملکرد تیغه  ها مورد ارزیابی قرار گیرد. به گونه  ای که با مقایسه‌ی هزینه  های مربوط به تلفات مواد در اثر تشدید سایش و صرفه جویی از هدر رفت انرژی در اثر کاهش توان کششی مورد نیاز این ابزار، بهترین دامنه و فرکانس ارتعاش برای دست یابی به بالاترین سطح بهره‌وری ابزار خاک ورز ارائه شود.
2- از آنجا که یکی از مهم‌ترین دغدغه  های مهندسان طراح ماشین  های کشاورزی انتخاب فولاد مناسب و ارزان قیمت با قابلیت سخت کاری بالا جهت کار در شرایط مزارع موجود در منطقه است، پیشنهاد می  شود با انجام مطالعاتی بر روی رفتار سایشی فولاد  های تولید داخل، مناسب‌ترین آن‌ها از لحاظ مقاومت در برابر اثر سایندگی خاک‌های منطقه به متخصصان این بخش معرفی شود.
3- با توجه به نتایج گزارش شده در تحقیق حاضر مشهود است که خوردگی تأثیر شدیدی بر روی نرخ سایش تیغه  های خاک  ورز به خصوص در مرحله‌ی اول کار تیغه  ها دارد، از این رو پیشنهاد می  شود به منظور انتخاب یک شیوه  ی نگه داری مناسب جهت ممانعت از بروز خوردگی در ابزار خاک ورز مطالعات جامع‌تر صورت گیرد.
4- از بین فولادهای در دسترس که علاوه بر مقاومت به سایش مقاومت خوبی در برابر زنگ‌زدگی از خود نشان می  دهند یک فولاد مناسب جهت استفاده در ساخت ابزار خاک  ورز معرفی گردد.
5- رفتار سایشی تیغه  های ابزار خاک  ورز موجود در بازار مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از بررسی و مقایسه‌ی نتایج حاصله، مقاوم‌ترین آن هادر برابر سایش معرفی گردد.
6- اثر املاح موجود در خاک‌های زراعی بر رفتار سایشی تیغه  های ابزار خاک  ورز مورد مطالعه قرار گیرد و راهکاری برای جلو گیری از تشدید سایش در خاک  های با املاح زیاد گزارش شود.
7- از بین شیوه  های سخت کاری مرسوم برای فولادهای ساده کربنی، کم هزینه‌ترین و کارآمدترین روش جهت سخت کاری تیغه  های ابزار خاک  ورز معرفی گردد.
8- پیشنهاد می  شود تأثیر روش‌های نوین سخت کاری، نظیر سخت کاری لیزری، بر روی رفتار سایشی فلزات در خاک با استفاده از این دستگاه مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مناسب بودن جهت به کارگیری معرفی گردد.
9- عملکرد انواع شیوه  های پوشش دهی به خصوص نانو پوشش  ها در شرایط واقعی خاک  ورزی با استفاده از دستگاه ساخته شده مورد ارزیابی قرار گیرد؛ و بهترین نوع پوشش از لحاظ رفتار سایشی و کاهش نیروی کشش معرفی گردد.
10- با نصب یک مدار کنترل توان بر روی دستگاه و ثبت توان مصرفی الکتروموتور می  توان توان کششی مورد نیاز تیغه  ها را تحت شرایط کاری مختلف (مانند شرایط مربوط به خاک، زاویه تمایل و عمق کار) به دست آورد، که در طراحی و ساخت این‌گونه ابزار بسیار کارآمد می  باشد.

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه هدایت از راه دور تراکتور

در ادامه، پیشنهاداتی که جهت ادامه این پروژه ارائه می‏شود در دو قالب ارزیابی و تکمیل پروژه میباشند.
ارزیابی پروژه:
- دقت هدایت برای فواصل بیشتر شاخص انتهای مزرعه نسبت به شروع حرکت بررسی شود. هدف این کار ارزیابی قابلیت دوربین در تشخیص شاخص با فواصل زیاد و تأثیر فاصله شاخص بر روی مقدار
RMSE در فواصل مختلف مسیر می‌باشد.
- دقت هدایت در طی کردن مسیرهای از پیش تعیین شده مستقیم و منحنی شکل ارزیابی شود.
- عملکرد عملگر الکتروهیدرولیکی جهت تغییر زاویه چرخ‌ها نسبت به موتور پله‏ای ارزیابی شود.


تکمیل پروژه:
- سنسور نیرو بر روی میل فرمان جهت انتقال احساس مقاومت سطح آزمایش به دستان کاربر اضافه و از جوی استیک  یا غربیلک در مرکز کنترل برای درک نیروی مقاوم استفاده شود.
- دوربین‌هایی جهت افزایش میدان دید راننده در جهت‌های مختلف تراکتور اضافه شود.
- برای کمک به کاربر در تشخیص تغییر جهت تراکتور، سنسورهای جهت با سامانه هدایت از راه دور ترکیب شود.
- رابط کاربری تحت وب و افزودن ارتباط اینترنتی به روتر بی سیم جهت نظارت و هدایت از طریق اینترنت طراحی شود.
- عملگرهای کنترل گاز، کلاچ، ترمز و سیستم هیدرولیک جهت اتوماسیون کامل تراکتور اضافه شود.

طراحی، ساخت، ارزیابی و شبیه‌سازی دینامیکی یک مکانیزم چهارمیله‌ای با روش‌های بهینه‌سازی عددی و الگوریتم ژنتیک

 استفاده از روش‌های بهینه‌سازی عددی دیگر برای سنتز مکانیزم چهارمیله‌ای
• ارائه‌ی یک الگوریتم ژنتیک ویژه با تنظیمات بهینه‌ی عمل‌گرهای ژنتیک و مقادیر مناسب‌تر پارامترهای الگوریتم ژنتیک برای حصول نتایج بهتر
• بهینه‌سازی چندهدفی مکانیزم چهارمیله‌ای به کمک الگوریتم ژنتیک با لحاظ کمینه زاویه‌ی انتقال در فرآیند بهینه‌سازی
• سنتز مکانیزم‌های چهارمیله‌ای مولد حرکت و مولد تابع برای کاربردهای دیگر بر اساس همین دو روش و با اعمال تغییراتی جزیی در محاسبات فرآیند سنتز

طراحي، ساخت و ارزيابي يك گشتاورسنج دوار

 با توجه به رشد روز افزون قطعه‌های الکترونیکی و افزایش دقت آن  ها، با در نظر گرفتن وظایف هر قسمت از مدار ساخته شده، با انتخاب و جایگزین قطعه مناسب میزان خطا را کاهش داد.

- از آنجا که ساختارهای مختلفی برای نصب کرنش  سنج  ها بر روی آن  ها به منظور طراحی و ساخت گشتاورسنج وجود دارد (شکل ‏5 1) با توجه با این ساختارها و طراحی و ساخت گشتاورسنج  ، مقایسه  ای بین روش  ها صورت گیرد.

 
شکل ‏5 1: ساختارهای مختلف به منظور نصب کرنش  سنج  ها بر روی آن  ها و طراحی و ساخت گشتاورسنج

- با استفاده از سامانه‌ی ساخته  شده و اتصال آن به ادوات مختلف کشاورزی، گشتاور و توان مصرفی ادوات را در حالت  های مختلف شرایط کاری به دست آورده و عملکرد آن  ها مورد بررسی قرار داد.

مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر خواص حرارتیدانه و مغز دو رقم پسته ایرانی

 اندازه گیری پارامترهای حرارتی پوسته استخوانی پسته
2- اندازه گیری پارامترهای حرارتی دانه و مغز سایر ارقام پسته (اوحدی، اکبری، ممتاز و ...)
3- تعیین پارامترهای حرارتی پسته تازه با پوست سبز
4-  اندازه گیری پارامترهای حرارتی سایر دانه های روغنی (آفتابگردان، کلزا و ...)
5- اندازه گیری پارامترهای حرارتی سایر محصولات کشاورزی و مواد غذایی که طی مراحل مختلف نگهداری و فرآوری تحت تیمارهای حرارتی قرار می گیرند.
6- بررسی ارتباط احتمالی بین پارامترهای حرارتی و سایر خواص (فیزیکی، مکانیکی و ...)
7- مقایسه روش های مختلف اندازه گیری پارامترهای حرارتی
8- در این تحقیق دستگاه دیکرسون به منظور اندازه گیری ضریب نفوذ حرارتی پسته ساخته و مورد استفاده قرار گرفت (فصل سوم)، پیشنهاد می شود استوانه مسی مورد استفاده در این دستگاه به منظور تعیین ضریب نفوذ حرارتی محصولات ریزتر از پسته، با قطر کوچکتر ساخته شود چرا که استفاده از استوانه موجود برای محصولات ریز موجب افزایش انتقال حرارت طولی و در نهایت افزایش درصد خطا می شود.
پیشنهاد می شود به منظور اندازه گیری ضریب انتقال حرارت محصولات نیز دستگاه منبع گرمایی خطی (فصل دوم) که رایج ترین روش مورد استفاده برای اندازه گیری ضریب انتقال حرارت توده محصولات کشاورزی و مواد غذایی است ساخته شده و مورد ارزیابی قرار گیرد

پیش بینی محتوی رطوبتی کیوی در خشک کن خلائی به کمک شبکه ی عصبی مصنوعی

در بررسی های آتی از سایر مدل های شبکه ی عصبی نیز استفاده گردد و نتایج با نتایج مدل های تجربی مقایسه شود.
2- با توجه به اینکه کیفیت محصول نهایی عملیات خشک کردن حائز اهمیت می باشد پارامترهای کیفی نظیر رنگ و طعم محصول نهایی  می تواند به عنوان پارامترهای پیش بینی مد نظر قرار گیرد و بررسی شود.
 

ارزیابی تولید بیوگاز از ضایعات آلی کارخانه‌های صنایع غذایی (مطالعه موردی: ضایعات سیب زمینی)

 تعیین مزیت نسبی استفاده از ضایعات تولیدی در کارخانه‌های صنایع غذایی به منظور تولید انرژی نسبت به استفاده از آن‌ها در سایر زمینه‌ها از جمله مصرف خوراک دام. البته این امر بهتر است از دیدگاه های متفاوتی بررسی شود. از جمله دیدگاه محیط زیستی، سرمایه گذار بخش خصوصی جهت تولید انرژی و امنیت غذایی دام‌ها.A13
- بررسی اقتصادی-فنی احداث طرح‌های نیروگاه بیوگاز در محل شهرک صنعتی منطقه مشهد برای تأمین انرژی در منطقه.
- بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از دیگر ضایعات آلی کارخانه‌های صنایع غذایی از جمله گوجه‌فرنگی و ضایعات آلی صنایع کمپوت سازی.
- بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از ضایعات آلی میادین میوه و تره‌بار.
- بررسی استفاده از پسماندهای فرآیند هضم بی هوازی و تأثیر آن بر کیفیت خاک.
- مکان‌یابی محل احداث واحدهای بیوگاز در منطقه مشهد با در نظر گرفتن سایر منابع تولید زیست توده در منطقه.

ارزیابی خواص مکانیکی گوجه فرنگی بر اساس هدایت الکتریکی

پژوهش حاضر اندازه گيري برخي خواص مکانيکي و هدايت الکتريکي و امکان سنجي ايجاد رابطه بين اين خواص بود، اندازه گيري ديگر خواص الکتريکي براي مثال مقاومت ظاهري الکتريکي و ارتباط آن با ميزان رسيدگي مي تواند براي تنظيم رسيدگي مفيد باشد.
2- در اين تحقيق آزمون ها بر روي گوجه فرنگي هايی که به طور کامل رسيده بودند صورت گرفت، اندازه گيري خواص مکانيکي و هدايت الکتريکي در مراحل مختلف رسيدن مي تواند براي تنظيم فرايند رسيدن سودمند باشد.
3- خواص الکتريکي کاربرد زيادي در فرآوري محصولات کشاورزي براي مثال فرآيند خشک کردن به صورت اهميک دارند بنابراين لازم است که مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
4- پارامترهاي متعددي بر روي هدايت الکتريکي تاثير مي گذارند، بنابراين پژوهش در زمينهی بررسي اين پارامترها مي تواند موضوع تحقيقات آينده باشد.
5- استفاده از آزمون هدايت الکتريکي براي تعيين قوهی ناميه بذرها قبل از عمليات کاشت براي حصول اطمينان از رويش يکنواخت گياه، در راستاي استفادهی بهتر از نهاده هاي کشاورزي ميتواند بسيار مفيد باشد.
6- در اين تحقيق سعي شده تا حد امکان داده ها از دقت کافي برخوردار بوده و معتبر باشند اما در بعضي موارد نظير اندازه گيري نيرو و انرژي شکست، هدايت الکتريکي با استفاده از مدار دستگاه ها دقت کافي نداشتند و مي توان با دستگاه هاي دقيق تر و يا مخصوص اين خاصيت ها را اندازه گيري نمود.
7- آزمون هدايت الکتريکي مي تواند براي ارزيابي کيفيت دانه ها، بررسي آسيب هاي مکانيکي در طول انبارداري مورد استفاده قرار گيرد.

ارزیابی منابع زیست  توده و مکان  یابی نیروگاه  های مربوطه در استان خراسان رضوی

علاوه بر ارزیابی پسماند بخش  های کشاورزی، دام و طیور سایر منابع تولید زیست  توده مانند فاضلاب  هاي شهري و صنعتی، ضایعات چوبی حاصل از ساختمان  سازی و غیره و همچنین ظرفیت آنها شناسایی شده و به ارزیابی پتانسیل تولید انرژی هر کدام از آنها در استان خراسان رضوی و سایر مناطق کشور پرداخته شود.
- هزینه  های جمع  آوری و انتقال انواع مختلف زیست  توده به تأسیسات تبدیل مورد بررسی قرار گیرد و در این راستا
مدل  سازی  های مؤثر صورت پذیرد. بررسی تراکم تولید زیست  توده نیز در مناطق کمک شایانی به تصمیم  گیری در جهت ایجاد تأسیسات و نیروگاه  های تولید زیست  انرژی خواهد نمود.
- انواع سامانه  های حمل  ونقل مواد اولیه زیست  توده  ای و همچنین حالات مختلف آنها در جهت کاهش هزینه  های انتقال مورد بررسی قرار گیرد.
- فرهنگ استفاده از منابع زیست  توده در تولید انرژی و سوخت از طریق شناخت قوانین و مقررات، رواج بیشتری یابد.
- بررسی  های فنی- اقتصادی فن  آوری  های متناسب با استحصال انرژی از منابع زیست  توده و راه  های گسترش آنها صورت گیرد. زیرا پیشرفت  های فن  آوری در تولید سوخت  های زیستی، می تواند هزینه  ها را کاهش دهد و سهم بازار انرژی  های تجدید  پذیر را در دراز  مدت افزایش دهد.
- از طریق ارائه اطلاعات کاربردی در زمینه برنامه  های تولید زیست  انرژی، به ترغیب بخش خصوصی برای
سرمایه  گذاری در اجرای پروژه  های استحصال انرژی از منابع زیست  توده در استان خراسان رضوی و کشور پرداخته شود.
در این میان شرکت  ها، سازمان  ها و مراکز (دولتی و خصوصی) دست اندرکار زیست  توده به لحاظ فنی، اقتصادی و اجتماعی شناسایی شده و پتانسیل  سنجی امکانات موجود صورت گیرد.
- با توجه به این امر که با انجام برنامه  ریزی  های کاربردی صحیح و مناسب می  توان اقدام به تولید زیست  انرژی سازگار با محیط زیست نمود، یک برنامه كاربردي در مقیاس محلی یا منطقه  ای برای تولید انرژی می تواند مناسب  تر باشد. زیرا با وجود مزایای بالقوه برنامه  های کاربردی زیست  انرژی، استفاده از زیست  توده در مقیاس بزرگ ممکن است به زمین مورداستفاده، خاک، تنوع زیستی، انرژی هيدرولوژي و تعادل کربن و مناظر طبیعی آسیب برساند.
- اگر چه در ابتدا حمل و نقل زیست  توده خام به دلیل چگالی توده  ای (
kg/m3) و محتوای انرژی حجمی (Gj/m3) کم،  در مقایسه با سوخت  های فسیلی سنتی هزینه  بر است. اما، می  توان با تبدیل توده خام به محصولات زیستی، مانند بیودیزل، روغن پیزولیز شده و اتانول، هم چگالی توده  ای و هم محتوی انرژی حجمی را بسیار نزدیک و یا حتی بالاتر از سوخت  های فسیلی رساند و بدین ترتیب سهم بازار انرژی  های تجدیدپذیر در درازمدت افزایش خواهد یافت.
- استفاده از زیست  انرژی، که در آن بازار تقاضا برای گرما وجود داشته باشد (بخصوص در مناطقی که منابع زیست  توده در دسترس است و برای مصارفی مانند سامانه گرمایشی گلخانه  های دور افتاده) می  تواند مقرون به صرفه باشد. به طوریکه استفاده از زیست  توده در برنامه  های کاربردی ترکیبی برق و حرارت (
CHP) ، می  تواند بازده بسیار بالاتری داشته و هزینه-های کمتری را به همراه آورد.
- از آنجاییکه دسترس  پذیری به زیست  توده و هزینه، به عنوان عوامل کلیدی در توسعه زیست  انرژی مطرح می باشند و عواملی مانند رقابت حاصل از مصارف کشاورزی و دامپروری، فصلی بودن در تولید زیست  انرژی از محصولات کشاورزی و دوری از منابع زیست  انرژی ازعوامل اصلی مؤثر بر هزینه  ها هستند. برای کاهش و رفع اینگونه مشکلات نیز می  توان سهم زیست  توده بلااستفاده را تعیین کرد و از آن برای مصارف انرژی بهره برد. همچنین به کاشت محصولات انرژی  زا که رشد سریعی دارند و به طور ویژه برای اهداف انرژی کاشته می  شوند اقدام نمود.
- کیفیت زندگی در مناطق روستایی نیز می  تواند با تبدیل زیست  توده موجود به سوخت  های زیستی یا برق محلی، ارتقا یابد. در این میان، واحدهای تولید پراکنده (
DG) ، ممکن است قابل قبول  ترین راه برای رسیدن به برق  رسانی روستایی باشد. این روش از راه  های بسیار مهم برای تولید انرژی از زیست  توده است که در سال  های اخیر برای برآورده کردن نیازهای متفاوت مصرف  کنندگان به میزان بسیار بالایی مورد استفاده قرار گرفته است. نیروگاه DG را می  توان برای اتصال به شبکه-های برق تجاری و یا خارج از شبکه طراحی کرد.

امکان سنجی فرآوري شلغم توسط خشك كن  هاي خلايي و هوای داغ

بررسي و ادامه كار فرآوري شلغم و طعم دهي اين محصول براي استفاده در صنایع چيپس سازي.
 بررسي و اندازه گیری دیگر پارامتر های کیفی شلغم خشک شده.
- بررسي و خشك كردن ديگر سبزيجات با روش خشك کن‌های تحت خلأ.
- بررسی و مقايسه خشک  کن تحت خلأ، با دیگر خشک کن‌های تحت خلأ مانند خشك كن تحت خلأ مادون قرمز و غيره.
- بررسی و مقايسه روش خشك كردن تحت خلأ با ديگر روش‌های نوين خشك كردن.
- بررسی بهترین شرایط دستگاه با در نظر گرفتن کمترین مصرف انرژی و بهترین کیفیت نهایی دیگر محصولات.

انتخاب بهینه تعداد و اندازه ماشین‌های کشاورزی در مزرعه آستان قدس رضوی

انجام تحقیقات مشابه در دیگر مناطق و مزارع.
- اضافه کردن روش‌ها و ماشین‌های جدید مانند ادوات کم خاکورزی و بی خاکورزی در سامانه ماشینی و تحلیل آن.
-کمبود این مدل لحاظ نشدن تفاوت کیفیت عملیات و کار تجهیزات مشابه در یک عملیات می‌باشد لذا با استفاده از روش‌های فازی و این مدل کلی تأثیر‌های آن رابررسی کنند.
- مدل بندی و نحوه تعریف محدودیت در قالب برنامه  ریزی خطی برای همگان امکان  پذیر نیست؛ لذا می‌توان با توسعه و تکمیل این مدل آن را در قالب یک بسته نرم  افزاری سهل الفهم ارائه نمود.

بررسی اثرات نانو پوشش‌ها بر میزان سایش و برخی خواص فیزیکی سطح ادوات خاک‌ورز

در این پژوهش تنها دو نوع از نانو اکسیدهای سرامیکی (سیلیکا و آلومینا) مورد مطالعه قرار گرفتند. پیشنهاد می‌گردد انواع دیگر نانو اکسیدهای سرامیکی مانند دی اکسید تیتانیوم و اکسید زیرکونیوم نیز مورد بررسی قرار گیرند.
 پیشنهاد می‌شود تا از دیگر روش‌های پوشش‌دهی که علاوه بر سادگی، دارای توجیه اقتصادی نیز می‌باشند مانند روش پاشش حرارتی استفاده شود. با استفاده از این روش نانو ذرات به داخل ساختمان زیر لایه (فولاد) تا عمقی مناسب نفوذ می‌کنند، که این موضوع می‌تواند باعث افزایش ماندگاری لایه ایجاد شده روی سطح برای مدت‌های بسیار طولانی‌تری گردد.
 همان طور که در این پژوهش نشان داده شد، آلومینا دارای سختی و مقاومت سایشی بیش‌تری نسبت به سیلیکا، و سیلیکا دارای ضریب اصطکاک کم‌تری نسبت به آلومینا بود. در حالی که سطح هر دوی آن‌ها آب گریز بود. با توجه به این که مطلوب‌ترین شرایط برای یک وسیله‌ی خاک‌ورز زمانی حاصل می‌شود که مقاومت سایشی بالا، ضریب اصطکاک و قابلیت ترشوندگی کمی داشته باشد، ترکیب دو ماده سیلیکا و آلومینا می‌تواند برای تقویت نقاط قوت دیگری و کاهش نقاط ضعف ماده دیگر و در نهایت رسیدن به ترکیبی که سه مشخصه فوق الذکر را داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد.
 پیشنهاد می‌گردد با توجه به این که فولاد 45
CK مستعد خوردگی می‌باشد. مطالعات خوردگی فولاد پوشش داده شده و فولاد بدون پوشش با شبیه سازی محیط خاکی بررسی شود

بررسی خواص بیومکانیکی چوب بادام و شبیه سازی به روش اجزا محدود

تحقیق حاضر اندازه گیری خواص مکانیکی چوب بادام شامل مدول الاستیسیته و مدول برشی بود. به منظور تعیین سایر خواص مکانیکی چوب بادام مانند مقاومت فشاری و مقاومت کششی باید به این موضوع توجه نمود که تحمل این چوب در برابر انواع نیروها از قبیل فشاری، کششی، خمش، ضربه،  سایش، پیچش، قیچی شدن و شکافته شدن چه مقدار است.
2-  در تحقیق حاضر با توجه به تغییرات مدول الاستیسیته چوب بادام در دو سطح رطوبتی مختلف می توان تاثیر رطوبت بر روی سایر خواص مکانیکی چوب را مورد بررسی قرار داد.
3-  در این تحقیق مقدار مدول الاستیسیته در دو سطح رطوبتی و مدول برشی در یک سطح رطوبتی تعیین شد. به منظور بررسی دقیق تر تاثیر رطوبت بر خواص مکانیکی چوب می توان تغییرات خواص مکانیکی را در سطوح رطوبتی مختلف مورد بررسی قرار داد.

4- با توجه به اینکه بادام یکی از محصولات خشکباری مهم در ایران می باشد و برداشت آن دراکثر نواحی به صورت دستی انجام می شود بررسی انجام شده در این تحقیق  برروی خواص مکانیکی چوب آن به منظور کمک به طراحی دستگاه برداشت بادام درختی با راندمان کاری بالا می باشد. می توان این تحقیق را بر روی چوب سایر محصولات خشکباری مانند گردو و فندق انجام داد تا زمینه لازم برای طراحی دستگاهی به منظور برداشت مکانیزه این محصولات فراهم شود.
5- در این تحقیق به منظور شبیه سازی آزمون خمش و پیچش از نرم افزار آباکوس استفاده شد. به منظور مقایسه نتایج حاصل می توان از سایر نرم افزارهای اجزای محدود مانند انسیس و نسترن نیز استفاده کرد.
6-  پارامترهایی که روی خواص ژنتیکی چوب تاثیر می گذارند مانند شرایط آب و هوایی، شرایط نوری و میزان تشعشع که به احتمال زیاد روی خواص چوب مخصوصا خواص مکانیکی موثرند مد نظر قرار داده و مورد مطالعه قرار گیرند

تولید بیودیزل از روغن  های خوراکی پسماند و ارزیابی مخلوط  های آن با گازوئیل و نانو سیال بر پارامترهای عملکرد و آلاینده  های خروجی موتور

 طراحي و ساخت پايلوت توليد بيوديزل در شرايط دما و فشار بالا براي توليد بيوديزل از روغن  هاي با هر درصدي از اسيدهاي چرب آزاد
2. توليد بيوديزل از انواع روغن  هاي گياهي و بررسي تاثير خصوصيات فيزيکي و شيميايي روغن  ها بر خصوصيات بيوديزل توليدي از آن  ها
3. ارزيابي اقتصادي توليد بيوديزل از روغن  هاي گياهي
4. ارزيابي توليد بيوديزل از جلبک  ها و معرفي فناوری توليد آن
5. بررسي تاثير افزودن انواع نانو ذرات اضافه شده به سوخت بر پارامترهاي عملکرد و آلايندگي موتور  
6. بررسي تاثير نسبت  هاي حجمي نانو سيال بر خصوصيات فيزيکي و شيميايي مخلوط  هاي حاوي           نانو سيال
7. ارزيابي سوخت بيوديزل بر روي موتورهاي مجهز به واحد کنترل الکترونيکي
8. انجام آزمون  هاي موتوري در شرايط خارج از محيط آزمايشگاه

شناسایی سه رقم برنج ایرانی در نمونه های مخلوط به کمک بینایی ماشین

بررسی ویژگی های رنگ تصاویر دانه های جدا از هم در فضاهای رنگی مختلف و نیز ویژگی های تبدیل های موجک و کانتورلت برای شناسایی و طبقه بندی ارقام برنج
بررسی توانایی ویژگی های بافتی و رنگ تصاویر دانه‌های جدا از هم در شناسایی رقم خالص و ناخالصی‌ها
استفاده از ارقام بیشتر برنج برای ارزیابی دقت شناسایی در نمونه های مخلوط و تهیه نرم افزار جامع شناسایی و تفکیک ارقام موجود برنج در ایران
طبقه بندی ارقام برنج با استفاده از شبکه های عصبی مختلف
بررسی تصاویر توده برای شناسایی ناخالصی ها با استفاده از روش های قطعه بندی تصویر

طراحی و ساخت دستگاه آزمون سایش و بررسی اثر خوردگی بر روی میزان سایش

با توجه به قابلیت‌های ویژه دستگاه ساخته شده می  توان از آن در دامنه وسیعی از مطالعات سایشی ابزار خاک  ورز استفاده نمود و نتایجی را توسط آن ارائه نمود که تا کنون امکان دسترسی به آن وجود نداشته است. از این رو انجام مطالعاتی در زمینه های زیر توسط این دستگاه پیشنهاد می  شود.:
1- اثر ارتعاشات بر روی رفتار سایشی تیغه  های خاک  ورز مورد مطالعه قرار گیرد. با توجه به اثری که میزان ارتعاشات بر روی عمر مفید ابزار می  گذارد، عملکرد تیغه  ها مورد ارزیابی قرار گیرد. به گونه  ای که با مقایسه‌ی هزینه  های مربوط به تلفات مواد در اثر تشدید سایش و صرفه جویی از هدر رفت انرژی در اثر کاهش توان کششی مورد نیاز این ابزار، بهترین دامنه و فرکانس ارتعاش برای دست یابی به بالاترین سطح بهره‌وری ابزار خاک ورز ارائه شود.
2- از آنجا که یکی از مهم‌ترین دغدغه  های مهندسان طراح ماشین  های کشاورزی انتخاب فولاد مناسب و ارزان قیمت با قابلیت سخت کاری بالا جهت کار در شرایط مزارع موجود در منطقه است، پیشنهاد می  شود با انجام مطالعاتی بر روی رفتار سایشی فولاد  های تولید داخل، مناسب‌ترین آن‌ها از لحاظ مقاومت در برابر اثر سایندگی خاک‌های منطقه به متخصصان این بخش معرفی شود.
3- با توجه به نتایج گزارش شده در تحقیق حاضر مشهود است که خوردگی تأثیر شدیدی بر روی نرخ سایش تیغه  های خاک  ورز به خصوص در مرحله‌ی اول کار تیغه  ها دارد، از این رو پیشنهاد می  شود به منظور انتخاب یک شیوه  ی نگه داری مناسب جهت ممانعت از بروز خوردگی در ابزار خاک ورز مطالعات جامع‌تر صورت گیرد.
4- از بین فولادهای در دسترس که علاوه بر مقاومت به سایش مقاومت خوبی در برابر زنگ‌زدگی از خود نشان می  دهند یک فولاد مناسب جهت استفاده در ساخت ابزار خاک  ورز معرفی گردد.
5- رفتار سایشی تیغه  های ابزار خاک  ورز موجود در بازار مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از بررسی و مقایسه‌ی نتایج حاصله، مقاوم‌ترین آن هادر برابر سایش معرفی گردد.
6- اثر املاح موجود در خاک‌های زراعی بر رفتار سایشی تیغه  های ابزار خاک  ورز مورد مطالعه قرار گیرد و راهکاری برای جلو گیری از تشدید سایش در خاک  های با املاح زیاد گزارش شود.
7- از بین شیوه  های سخت کاری مرسوم برای فولادهای ساده کربنی، کم هزینه‌ترین و کارآمدترین روش جهت سخت کاری تیغه  های ابزار خاک  ورز معرفی گردد.
8- پیشنهاد می  شود تأثیر روش‌های نوین سخت کاری، نظیر سخت کاری لیزری، بر روی رفتار سایشی فلزات در خاک با استفاده از این دستگاه مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت مناسب بودن جهت به کارگیری معرفی گردد.
9- عملکرد انواع شیوه  های پوشش دهی به خصوص نانو پوشش  ها در شرایط واقعی خاک  ورزی با استفاده از دستگاه ساخته شده مورد ارزیابی قرار گیرد؛ و بهترین نوع پوشش از لحاظ رفتار سایشی و کاهش نیروی کشش معرفی گردد.
10- با نصب یک مدار کنترل توان بر روی دستگاه و ثبت توان مصرفی الکتروموتور می  توان توان کششی مورد نیاز تیغه  ها را تحت شرایط کاری مختلف (مانند شرایط مربوط به خاک، زاویه تمایل و عمق کار) به دست آورد، که در طراحی و ساخت این‌گونه ابزار بسیار کارآمد می  باشد.

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه هدایت از راه دور تراکتور

در ادامه، پیشنهاداتی که جهت ادامه این پروژه ارائه می‏شود در دو قالب ارزیابی و تکمیل پروژه میباشند.
ارزیابی پروژه:
- دقت هدایت برای فواصل بیشتر شاخص انتهای مزرعه نسبت به شروع حرکت بررسی شود. هدف این کار ارزیابی قابلیت دوربین در تشخیص شاخص با فواصل زیاد و تأثیر فاصله شاخص بر روی مقدار
RMSE در فواصل مختلف مسیر می‌باشد.
- دقت هدایت در طی کردن مسیرهای از پیش تعیین شده مستقیم و منحنی شکل ارزیابی شود.
- عملکرد عملگر الکتروهیدرولیکی جهت تغییر زاویه چرخ‌ها نسبت به موتور پله‏ای ارزیابی شود.


تکمیل پروژه:
- سنسور نیرو بر روی میل فرمان جهت انتقال احساس مقاومت سطح آزمایش به دستان کاربر اضافه و از جوی استیک  یا غربیلک در مرکز کنترل برای درک نیروی مقاوم استفاده شود.
- دوربین‌هایی جهت افزایش میدان دید راننده در جهت‌های مختلف تراکتور اضافه شود.
- برای کمک به کاربر در تشخیص تغییر جهت تراکتور، سنسورهای جهت با سامانه هدایت از راه دور ترکیب شود.
- رابط کاربری تحت وب و افزودن ارتباط اینترنتی به روتر بی سیم جهت نظارت و هدایت از طریق اینترنت طراحی شود.
- عملگرهای کنترل گاز، کلاچ، ترمز و سیستم هیدرولیک جهت اتوماسیون کامل تراکتور اضافه شود.

طراحی، ساخت، ارزیابی و شبیه‌سازی دینامیکی یک مکانیزم چهارمیله‌ای با روش‌های بهینه‌سازی عددی و الگوریتم ژنتیک

 استفاده از روش‌های بهینه‌سازی عددی دیگر برای سنتز مکانیزم چهارمیله‌ای
• ارائه‌ی یک الگوریتم ژنتیک ویژه با تنظیمات بهینه‌ی عمل‌گرهای ژنتیک و مقادیر مناسب‌تر پارامترهای الگوریتم ژنتیک برای حصول نتایج بهتر
• بهینه‌سازی چندهدفی مکانیزم چهارمیله‌ای به کمک الگوریتم ژنتیک با لحاظ کمینه زاویه‌ی انتقال در فرآیند بهینه‌سازی
• سنتز مکانیزم‌های چهارمیله‌ای مولد حرکت و مولد تابع برای کاربردهای دیگر بر اساس همین دو روش و با اعمال تغییراتی جزیی در محاسبات فرآیند سنتز

طراحي، ساخت و ارزيابي يك گشتاورسنج دوار

 با توجه به رشد روز افزون قطعه‌های الکترونیکی و افزایش دقت آن  ها، با در نظر گرفتن وظایف هر قسمت از مدار ساخته شده، با انتخاب و جایگزین قطعه مناسب میزان خطا را کاهش داد.

- از آنجا که ساختارهای مختلفی برای نصب کرنش  سنج  ها بر روی آن  ها به منظور طراحی و ساخت گشتاورسنج وجود دارد (شکل ‏5 1) با توجه با این ساختارها و طراحی و ساخت گشتاورسنج  ، مقایسه  ای بین روش  ها صورت گیرد.

 
شکل ‏5 1: ساختارهای مختلف به منظور نصب کرنش  سنج  ها بر روی آن  ها و طراحی و ساخت گشتاورسنج

- با استفاده از سامانه‌ی ساخته  شده و اتصال آن به ادوات مختلف کشاورزی، گشتاور و توان مصرفی ادوات را در حالت  های مختلف شرایط کاری به دست آورده و عملکرد آن  ها مورد بررسی قرار داد.

مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر خواص حرارتیدانه و مغز دو رقم پسته ایرانی

 اندازه گیری پارامترهای حرارتی پوسته استخوانی پسته
2- اندازه گیری پارامترهای حرارتی دانه و مغز سایر ارقام پسته (اوحدی، اکبری، ممتاز و ...)
3- تعیین پارامترهای حرارتی پسته تازه با پوست سبز
4-  اندازه گیری پارامترهای حرارتی سایر دانه های روغنی (آفتابگردان، کلزا و ...)
5- اندازه گیری پارامترهای حرارتی سایر محصولات کشاورزی و مواد غذایی که طی مراحل مختلف نگهداری و فرآوری تحت تیمارهای حرارتی قرار می گیرند.
6- بررسی ارتباط احتمالی بین پارامترهای حرارتی و سایر خواص (فیزیکی، مکانیکی و ...)
7- مقایسه روش های مختلف اندازه گیری پارامترهای حرارتی
8- در این تحقیق دستگاه دیکرسون به منظور اندازه گیری ضریب نفوذ حرارتی پسته ساخته و مورد استفاده قرار گرفت (فصل سوم)، پیشنهاد می شود استوانه مسی مورد استفاده در این دستگاه به منظور تعیین ضریب نفوذ حرارتی محصولات ریزتر از پسته، با قطر کوچکتر ساخته شود چرا که استفاده از استوانه موجود برای محصولات ریز موجب افزایش انتقال حرارت طولی و در نهایت افزایش درصد خطا می شود.
پیشنهاد می شود به منظور اندازه گیری ضریب انتقال حرارت محصولات نیز دستگاه منبع گرمایی خطی (فصل دوم) که رایج ترین روش مورد استفاده برای اندازه گیری ضریب انتقال حرارت توده محصولات کشاورزی و مواد غذایی است ساخته شده و مورد ارزیابی قرار گیرد

 


                                                                                                                         

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء