پیشنهادهای پژوهش رشته مرتعداری

martadari

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

سنجش عملکرد اکوسیستم مرتعی حوضه سدطرق در سطوح مختلف بهره‌برداری و جهات جغرافیایی با استفاده از روش LFA

 پیشنهاد می‌شود از این روش یا روش‌های سنجش عملکرد مشابه مثل روش سلامت مرتع در اتخاذ تصمیمات مدیریتی بلندمدت‌تر استفاده شود. از آن جایی که صفات ساختاری به شدت تحت تاثیر عوامل و شرایط آب و هوایی ناپایدار هستند، لازم است درباره تصمیماتی که برای طول یک سال آینده مراتع اتخاذ می‌شوند از بررسی صفات عملکردی درکنار صفات ساختاری استفاده شود.
2- روش
LFA در مقایسه با شیوه‌های ارزیابی صفات عملکردی به طور مستقیم بسیار کم هزینه و ساده است و همچنین نیاز به صرف زمان زیادی برای داده برداری و آنالیز داده‌ها نیست. به این سبب امکان پیشنهاد این روش در قالب یک طرح ملی ارزیابی و پایش و تهیه بانک اطلاعاتی کشوری وجود دارد.
3- از این روش می‌توان به عنوان یک روش کاربردی در سیستم‌های پیش آگاهی استفاده کرد و از طریق مقایسه سایت‌هایی با صفات مختلف آینده تیمار و یا عملیات مدیریتی را پیش بینی کرد.
4- پیشنهاد می‌شود در مقالاتی به ارائه فلسفه‌ی این روش و مباحث مربوط به حفظ منابع در اکوسیستم و جلوگیری از نشت آن‌ها پرداخته شود. همچنین جهت درک بهتر این روش مطالعه در موضوع اکولوژی چشم‌انداز، رویکردهای کل نگرانه و پست مدرنیسم در علوم زیستی و خدمات اکوسیستم‌های مرتعی توصیه می‌گردد.
5- استفاده از تکنیک‌های جدید سنجش از دور و ویدیوگرافی هوایی نیز برای عملیات داده‌برداری توصیه می‌شود و مطالعات اندک در این زمینه نشان داده است این تکنیک‌ها علاوه بر تامین داده‌های صحیح قادرند حجم وسیعی از برداشت‌های میدانی را در زمان اندک انجام دهند و افزایش حجم داده برداری موجب افزایش دقت نیز می‌شود. همچنین می‌توان جهت اطمینان بیشتر، از مقایسه داده‌های میدانی یک سایت با داده‌های هوایی همان سایت استفاده کرد.
6- جهت اطمینان از صحت رتبه‌ی عملکردی ارائه شده توسط روش
LFA می‌توان از روش‏های ارزیابی مستقیم عملکرد استفاده کرد و نتایج دو شیوه را با هم مقایسه کرد. تنها نمونه کار انجام شده در این زمینه در ایران توسط لطفی اناری و حشمتی (1388) در منطقه‏ی مزرعه امین یزد انجام شده است.
7-  پیشنهاد می‌شود روش
LFA برای مناطقی با لکه‌های زیستی کوچک کالیبره شود چون این روش برخاسته از درختچه‌زارهای آکاسیا(مولگا) است که لکه‌هایی با ابعاد بسیار بزرگ ایجاد می‌کنند و ممکن است برای کاربرد این روش در شرایط ایران نیاز به اصلاحاتی باشد.

بررسي نوسانات آب و هوايي و اثر آن بر پوشش گياهي مراتع حوضه آبخيز طرق،مشهد

توصیه می شود برای حصول نتایج با قابلیت اعتماد بیشتر در مطالعات آتی تغییر اقلیم و اثرات آن بر پوشش گیاهی، موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
• آمار و اطلاعات هواشناسی جمع  آوری شده از مراکز مختلف دارای تفاوت  های قابل ملاحظه  ای است، پیشنهاد می  شود برای رفع این مشکل بانک اطلاعاتی جامعی با تایید سازمان  های مربوطه در دسترس محققین قرار گیرد.
• برای بالا بردن دقت و صحت روابط رگرسیونی مورد تحقیق، استفاده از فن  آوری  های جدید سنجش از دور، تصاویر با قدرت تفکیک مکانی و طیفی بالاتر، در فواصل زمانی کوتاه (مثلا فصلی) و در دوره  های طولانی مدت (مثلا 30 سال یا بالاتر) موثر خواهد بود.
• پیشنهاد می  شود در مناطق مورد مطالعه توان  سنجی شاخص  های گیاهی و رابطه آن  ها با ویژگی  های پوشش مانند تولید، سطح پوشش، تراکم و... انجام پذیرد.
• بهتر است مطالعات رابطه اقلیم و پوشش در مناطق بکر انجام گیرد و یا در مناطق تحت قرق طولانی مدت که امکان حذف سال  های اولیه اعمال قرق تا مرحله بازسازی پوشش وجود داشته باشد و خدشه  ای بر درصد اطمینان روابط از لحاظ آماری وارد نشود. در این راستا طراحی مراتع تحقیقاتی تحت مدیریت درازمدت، جهت پایش، در مناطق مختلف آب و هوایی پیشنهاد می  شود.
• توجه به همگنی محدوده  های مطالعه از لحاظ مدیریت، زمین  شناسی، فیزیوگرافی، ترکیب گیاهی منطقه، تهیه لیست فلورستیک و آگاهی از فرم  های زیستی غالب و گونه  های کلیدی و مهاجم در صحت و تفسیر روابط حاصل تاثیر گذار خواهد بود.
• پیشنهاد می  شود وضعیت رطوبت و بافت خاک، عوامل اقلیمی و شاخص  های خشکسالی متنوع  تری در مطالعات مورد توجه قرار گیرد.
• تاسیس یک ایستگاه تحقیقات مرتع در منطقه که در آن اطلاعات کامل هواشناسی ثبت شود پیشنهاد می شود. علاوه بر این پیشنهاد می شود در این ایستگاه اطلاعات دیگری از قبیل وضعیت رطوبتی خاک، دمای اعماق خاک، میزان فرسایش خاک و واکنش گیاهان به بهره برداری در شدت  های متفاوت نیز حسب مورد در فواصل زمانی کوتاه مدت بررسی و ثبت شود.
• از آن  جایی که بررسی چگونگی تغییرات پارامترهای اقلیمی در آینده به طور دقیق امکان پذیر نمی‌باشد و با توجه به عدم قطعیت مدل  های گردش عمومی جفت شده جوی- اقیانوسی، پیشنهاد می‌شود که تحقیقات مشابهی با استفاده از سایر مدل  ها و تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم در منطقه مورد مطالعه این تحقیق صورت گیرد.

بررسی اثر برخی ویژگی‌های خاک و بستر کشت بر شاخص‌های رشد اندام هوایی تاغ و آتریپلکس

بخش وسیعی از کشور ایران را مناطق خشک و نیمه‌خشک فراگرفته است. در این مناطق میزان بارندگی و گونه‌های گیاهی که قابلیت استقرار در این شرایط را دارند محدود می‌باشند. جهت اصلاح و احیاء مناطق مذکور اقدامات وسیعی در سراسر کشور صورت گرفته است که بخشی از این اقدامات به صورت مکانیکی (احداث پیتینگ، کنتورفارو و زیرشکن) و بخشی از طریق عملیات بیولوژیکی (نهال‌کاری) می‌باشد. عملیات مکانیکی صورت گرفته پس از مدتی کارایی خود را از دست می‌دهد و نهال استقراریافته در بستر حاصل از اجرای پروژه مکانیکی سبب احیاء منطقه خواهد بود، از طرفی دیگر هر یک از عملیات مکانیکی مذکور ایجاد بستر کشت باکیفیت متفاوت از دیگری می‌کند که میزان استقرار گیاه نیز در هر کدام از آن‌ها متفاوت می‌باشد.
یکی از عوامل مؤثر در استقرار نهال‌های عملیات نهال‌کاری نیز کیفیت خاک بستر کشت می‌باشد که ناشی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تشکیل‌دهنده بستر کشت می‌باشد.
در این پژوهش تأثیر بستر کشت بر استقرار نهال از دو منظر مذکور موردبررسی قرار گرفت لذا در پایان به عنوان پیشنهاد به‌طور خلاصه موارد ذیل ارائه می‌گردد:
1. عملیات مکانیکی ذخیره نزولات اجراشده در عرصه پس از مدتی اثر خود را از دست می‌دهد و نقش گیاهان کشت شده در بستر حاصل از اجرای آن پررنگ‌تر می‌شود. عملیات ذخیره نزولات در عرصه به روش‌های مختلف اجرا می‌گردد که هر روش ایجاد بستر کشت متفاوت با دیگر روش‌ها می‌کند درنتیجه نحوه استقرار گیاهان نیز در بستر حاصل از اجرای هر نوع عملیات با دیگری متفاوت خواهد بود لذا توصیه می‌گردد در اجرای عملیات ذخیره نزولات تأثیر کیفیت بستر کشت اجراشده بر استقرار گیاهان مدنظر قرار گیرد.
2. با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر پایین بودن شاخص‌های گیاهی نهال‌های استقراریافته در عرصه‌ اجرای عملیات پیتینگ و نیز هزینه بالای اجرای آن، در غیر شرایط ضروری، اجرای این عملیات در مناطق مشابه توصیه نمی‌گردد.
3. علی‌رغم نتایج این پژوهش مبنی بر بالا بودن اکثر شاخص‌های اندام هوایی گیاهان کشت شده در بستر حاصل از اجرای عملیات زیرشکن، با توجه به هزینه بالای این روش نسبت به عملیات اصلاحی کنتورفارو، اجرای عملیات کنتورفارو در منطقه پیشنهاد می‌گردد. چراکه علاوه بر مقرون ‌به‌صرفه بودن تعدادی از شاخص‌هایی گیاهی همچون تولید نیز در این عملیات مطلوب می‌باشد.
4. در اجرای پروژه‌های نهال‌کاری زمان انتقال نهال به عرصه به‌گونه‌ای انتخاب می‌گردد که کمترین آسیب به آن وارد گردد و در فواصل منظم بر اساس نیاز گیاه آبیاری صورت می‌گیرد. نهال جوان در بستری کشت می‌گردد که متفاوت با نهالستان می‌باشد لذا خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بستر کشت بر استقرار نهال‌های مختلف تأثیر متفاوتی می‌گذارد. ازآنجاکه استقرار موفق نهال در عرصه، اولین شاخص موفقیت پروژه‌های نهال‌کاری در عملیات اصلاحی بیابان‌زدایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌گردد قبل از اجرای پروژه‌های نهال‌کاری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بستر کشت مورد آزمایش و ارزیابی قرار گیرد.
5. پیشنهاد می‌گردد قبل از اقدام به نهال‌کاری تحقیقات کافی پیرامون ویژگی‌های خاک منطقه‌ای که قرار است عملیات اصلاح و احیاء در آن صورت پذیرد انجام گیرد سپس با توجه به نتایج، نسبت به انتخاب گیاه مناسب که بتواند در خاک مذکور استقرار مطلوب پیدا کند، اقدام گردد. نتایج این پژوهش نشان داد استقرار سیاه‌تاغ نسبت به آتریپلکس کانسنس با موفقیت بالاتری همراه است لذا در شرایط خاکی مشابه کشت سیاه‌تاغ پیشنهاد می‌گردد.
6. با توجه به نتایج این پژوهش توصیه می‌گردد در مناطقی که تاغ‌کاری از طریق پیتینگ یا کنتورفارو پیش‌بینی گردیده است با برنامه‌ریزی قبلی در اواخر فروردین‌ماه به حفر چاله در منطقه موردنظر اقدام گردد و در اوایل اسفندماه همان سال اقدام به کشت نهال تاغ در چاله پرشده از ماسه بادی گردد. از مزیت‌های این اقدام آن‌که در فروردین خاک تحت عملیات مرطوب‌ می‌باشد چاله به‌آسانی حفر می‌گردد همچنین با توجه به آنکه در مناطق نیمه‌خشک زنده‌مانی هر تک نهال کشت شده مطلوب نظر است، در شیوه کشت نهال در چاله پرشده از ماسه نیل به این هدف افزایش پیدا می‌کند.

پایش پویایی پوشش گیاهی پارک ملی تندوره

پیشنهاد می‌شود در پارک ملی تندوره نقاطی برای اندازه‌گیری هر ساله در نظر گرفته شود و پوشش گیاهی تحت پایش قرار گیرد تا بتوان به نتایج بهتری چه ازلحاظ آماری و چه مدیریتی دست پیدا کرد.
5-2-2- انجام پژوهشی مشابه مطالعه حاضر برای سایر مناطق و استفاده از نتایج آن‌ها به‌منظور کنترل و مدیریت بهتر مناطق.
5-2-3- با توجه به اینکه داده‌های ماهواره‌ای دارای قابلیت‌های بالایی جهت مطالعه پوشش گیاهی هستند. پیشنهاد می‌شود برای تفکیک جوامع گیاهی و مدیریت جامع‌تر منطقه، از تصاویر با قدرت تفکیک مناسب استفاده گردد و از نقشه حاصل در ارزیابی‌های آینده استفاده شود.

بررسی رابطه‌ی تولید و غنای گونه‌ای در چند علفزار نیمه‌ی شمالی کشور

با استناد به نتایج این پژوهش نمی‌توان رابطه‌ی تولید و غنا گونه‌ای را یک عامله تفسیر کرد بدین معنی که غنا صرفاً به پارامتر تولید وابسته نیست. پیشنهاد می‌گردد عوامل محیطی (اقلیمی، خاکی و..) و سایر عامل‌های موجود در اکوسیستم مرتعی در پژوهش‌های بعدی در نظر گرفته شود.
پیشنهاد می‌گردد پژوهش‌های بعدی در جوامع غیرعلفی هم انجام گیرد. در جوامع علفی برآورد میزان تولید نسبت به جوامع غیرعلفی ساده‌تر است. به همین علت این رابطه در علفزارها بررسی شد.
چرای دام جزو لاینفک مراتع ایران است. مراتع کشور ایران دارای یک سابقه‌ چرای طولانی‌مدت بوده است.یکی از کارهایی که می‌تواند برای پژوهش‌های بعدی پیشنهاد شود این است که سابقه‌ی چرای دام در منطقه‌های موردبررسی مد نظر قرار گیرد. اثرات چرای دراز مدت دام‏ها در اکثر مناطق کشور و با شدت‏های مختلف مشاهده می‏شود و می‌توان این مدل را در شدت‌های متفاوت چرای دام بررسی کرد و اثر شدت چرا را بر این الگو آزمون نمود.
این پژوهش در تعدادی از مناطق شمالی کشور انجام گرفت، بدین صورت پیشنهاد میگردد به منظور دستیابی به یک الگوی جامع‌تری برای کشور ایران در سایر مناطق ایران هم این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

اثر آتش‌سوزی بر ویژگی‌های پوشش گیاهی مرتع داش‌آراسی قوچان

 بررسی اثر آتش‌سوزی بر تنوع گیاهی در فصل‌های مختلف توصیه می‌گردد، زیرا هرگونه پاسخ‌های متفاوتی می‌دهد.
- بررسی تاثیر آتش‌سوزی در چندین سال متوالی پس از وقوع آن، تا بتوان نتیجه‌گیری و استدلال بهتری از اثرات آن داشت.
- بر اساس مشاهدات صورت گرفته، بررسی کیفیت علوفه و شادابی پس از آتش‌سوزی توصیه می‌گردد.
- تعیین شدت آتش‌سوزی‌های تجویز نشده برای درک اثرات اکولوژیکی آتش‌سوزی و احیاء مجدد پس از آتش‌سوزی
- بررسی زمان مورد نیاز برای برگشت اکوسیستم به حالت قبل از آتش‌سوزی
- بذرکاری در عرصه‌ی آتش‌سوزی شده با گونه‌های مرغوب همان منطقه
- انجام آنالیزهای شیمیایی و فیزیکی خاک بلافاصله پس از وقوع آتش‌سوزی
- بررسی تغییرات خصوصیات ظاهری گیاهی مانند پرزدارشدن و ...

اثر چرای دام و تاج پوشش گیاهان بوته ای بر روابط همزیستی گیاه و میکوریزا در مراتع بهارکیش قوچان

بررسی اثر چرا بر تعداد اسپور و درصد کلونیزاسیون گیاهان توسط میکوریزا در شدت‌های مختلف چرای دام (چرای سنگین تا قرق)
2-بررسی رابطه بین تراکم اسپور در محیط ریشه و درصد کلونیزاسیون ریشه گیاهان در زمان‌های مختلف رشد
 3-بررسی روابط بین پارامترهایی که چرای دام بر آن اثر می‌گذارد (مانند عناصر غذایی و معدنی خاک، نفوذپذیری و غیره) با میزان همزیستی گیاه و میکوریزا
4- بررسی رابطه بین حضور گیاهان مهاجم در یک مرتع و توانایی همزیستی آن با میکوریزا
5-شناسایی قارچ‌های میکوریزا همزیست با گیاهان علوفه‌ای مرتعی و بررسی اثر آن‌ها بر رشد گیاهان علوفه‌ای
6-بررسی امکان احیاء مراتع تخریب‌شده دارای پتانسیل مطلوب ازلحاظ خاک و بارش به‌وسیله تلقیح گیاهان با میکوریزا و کشت آن‌ها در این مراتع

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

مقایسه دو روش بهره برداری بره پی و شیردوشی از نظر تاثیر بر وضعیت مرتع و درآمد اقتصادی دامداران

تاثیر آگاهی، سواد و تجربه مرتعداران بر کیفیت مراتع
تاثیرات یکجانشینی و کوچ عشایر در کیفیت مراتع

بررسی برخی عوامل مؤثر بر رویش و استقرار اولیه گیاه باریجه (Ferula gummosa) در جهت اهلی سازی آن

 ارزیابی اثر سایر کودهای شیمیایی و آلی بر رشد و استقرار در شرایط مزرعه و گلدان
2. امکان سنجی کاشت گیاه از طریق ريشه‌هاي ذخيره‌اي
3. تعیین شرایط بهینه نگهداری ریشه‌های ذخیره‌ای خارج از خاک جهت کاشت در سال های بعد
4. ارزیابی اثر وزن خشک ریشه های ذخیره ای بر شاخص های رویشی و رشدی گیاه
5. امکان سنجی کشت بهاره گیاه با اعمال پیش تیمارهای مختلف شکست خواب روی بذرها باریجه
6. گياه در تاريخ‌هاي كاشت بيشتر با فواصل زماني كمتر كشت گردد تا علاوه بر به دست آمدن تاريخ مناسب كاشت، ميزان رويش و رشد گياه در اين تاريخ با هم مقايسه گردد.
7. در عرصه طبيعي بهتر است چند منطقه كه رويشگاه اصلي گياه مي‌باشد انتخاب و در جهت‌ها و شيب‌هاي مختلف بذركاشت شده و فرايندهاي مختلف رويش گياه با يكديگر مقايسه گردد.
8. در عرصه طبیعی می‌توان روش‌های مختلف کاشت مانند بذر پاشی یا کپه کاری را انجام داد و نتایج را با یکدیگر مقایسه نمود.
9. از آن‌جا که گیاه باریجه در مراحل ابتدایی رشد، ضعیف و قدرت رقابتی آن با علف‌های هرز کم می‌باشد، لازم است مطالعات تکمیلی در خصوص کنترل علف‌های هرز انجام گیرد.
10. جهت استفاده از کود حیوانی بهتر است قبل از استفاده از کود میزان مواد تشکیل دهنده، درصد مواد غذایی آن، سن و سایر خصوصیات کود آزمایش و سپس استفاده گردد.
11. امکان سنجی کاشت گیاه از طریق ريشه‌هاي ذخيره‌اي می‌تواند موضوع مناسبی برای تحقيقات بعدی باشد.
12. مطالعه‏ای بر روی حفظ ریشه‌های ذخیره‌ای گیاه در شرایط نگهداری مختلف جهت نقل و انتقال انجام شود.

اثر گیاهان آللوپات بر بیوماس و تنوع گونه ای گیاهان مرتعی

با توجه به هزینه و زمان بر بودن عملیات های اصلاحی مراتع و اهمیت بالای مراحل اولیه استقرار بذور کشت شده در هنگام کشت بذر گیاهان مرتعی باید توجه داشت که محل کشت از گیاهان آللوپات عرصه فاصله داشته باشند تا در مرحله‌ی اولیه جوانه زنی و اسقرار اثرات بازدارنده‌ی این مواد باعث شکست پروژه اصلاحی نشود. گیاهان آللوپات عرصه شناسایی شده و در زیراشکوب این گونه گیاهان بذور گیاهان اصلاحی کشت نشود. از بذور گونه هایی استفاده شود که به مواد آللوپات حساسیت کمتری دارند.
   -قبل از عملیات اصلاح مرتع و اقدام به کشت بذر گونه های اصلاحی در مناطق شامل گیاهان اسپند و سوفورا ،  ، باید نسبت به کاهش تراکم گیاهان  اسپند و سوفورا در مرتع اقدام شود یا اینکه  در زمانی از سال کشت شوند که اثر آللوپاتی این گیاهان در حداقل   باشد. همچنین در مناطق اسپندزار کشت بذر گیاهان مرتعی را می  توان قبل از  تشکیل بذور و رسیدن میوه گیاه اسپند انجام داد یا اینکه می  توان قبل از اقدام به کشت گیاهان مرتعی با قطع اندام هوایی گیاه اسپند، اثر بازدارنده آن   را کاهش داد.
- در مطالعات آینده، فرضیات این پژوهش در سایر مراتع ایران و بر روی سایر گونه‌های مرتعی مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی اثر برخی تیمارها بر رویش و استقرار اولیه گیاه آنقوزه ( Ferula assa-foetida) در جهت اهلی سازی آن

 بررسی‏های تکمیلی جهت دستیابی به مناسب‏ترین عمق کاشت.
2- پیشنهاد می‏شود‏ ثبت داده‏‏ها در فاصله زمانی کمتر از 3 روز انجام شود مثلاً ثبت هر روز داده‏ها به این منظور که دقت کار بالاتر رود.
3- بررسی اثر طبقات ارتفاعی متفاوت روی شاخص‏های زیستی گیاه.
4- ارزیابی روشهای مختلف کاشت (کپه‏کاری- بذرپاشی) در عرصه‏‏های طبیعی.
5- ارزیابی شاخص‏های زیستی گیاه در خاکهای متفاوت عرصه‏های طبیعی.
6-  ارزیابی روشهای مختلف کاشت در مزرعه می‏تواند‏ به بهترین روش برای رویش و استقرار بذر بیانجامد.
7- پیشنهاد می‏شود که با بررسی روی اکوتیپ‏های مختلف آنقوزه بهترین اکوتیپ برای مناطق مختلف انتخاب شود.
8- مطالعه بهترین روش حفظ ریشه ذخیره‏ای‏ها جهت سالم نگه داشتن آنها به منظور کاشت در سال‏های زراعی بعد.
9- با بررسی کامل روی رویش و استقرار و گلدهی و بذردهی آنقوزه از سال اول تا سال هفتم می‏توان با گیاه آشنایی کامل و در نتیجه شرایط مناسب برای کاشت را فراهم نمود.
10- بررسی مقادیر مختلف کودهای نیتروژن به منظور ارزیابی واکنش واقعی گیاه به کود.

بررسی اثر گیاهان چندساله بر خصوصیات بانک بذر در سطوح مختلف بهره  برداری از مرتع استپي كاخك گناباد

با توجه به اینکه بانک بذر خاک جزء مهمی از یک جامعه گیاهی محسوب میشود، قبل از هر گونه عملیات احیایی مرتع توجه به آن حائز اهمیت است.
- هجوم گیاهان مهاجم در منطقه و رقابت با گونه  های موجود یکی از عواملی است که سبب شکست عملیات احیا مرتع می  شود. بنابراین از آنجا که بانک بذر یک جامعه گیاهی تاریخچه وضعیت قبلی آن جامعه را نشان می  دهد، بهتر است قبل از هر گونه عملیات احیایی در مراتع بانک بذر منطقه مورد مطالعه قرار گیرد. با بررسی بانک بذر و تشخیص گونه  های موجود در آن می  توان به حضور و یا عدم حضور بذر گونه  های مهاجم در منطقه، پی برد و خطرات شکست عملیات احیا را کاهش داد.
- ممکن است بسیاری  از بذرهای موجود در بانک بذر خاک را بذر گونه  های خوشخوراک و مطلوب برای   عملیات احیا تشکیل دهند که به دلایلی مثل نامساعد شدن شرایط اکوسیستم از پوشش گیاهی حذف شده اند. با مطالعه و بررسی بانک بذر خاک مرتع می  توان بذر گونه    های مطلوب را شناسایی و در کارهای احیایی از این بذرها که بومی منطقه هستند و بیشترین سازگاری را با شرایط آن اکوسیستم دارند، استفاده کرد.
-  یکی از مشکلات اساسی در مطالعه بانک بذر عدم شناسایی برخی از بذر های موجود در بانک بذر می  باشد. هر یک از روش  های تعیین بانک بذر (جداسازی بذرها و جوانه  زنی)، علاوه بر مزایایی که دارند دارای معایبی نیز هستند. شناسایی دقیق بذر گونه  های موجود در بانک بذر کاری زمان  بر و پر هزینه است. بهتر است در عملیات احیایی در سطح وسیع، تلفیق دو روش تعیین بانک بذر به کار رود تا علاوه بر صرفه جویی در وقت، شناسایی بذرها با دقت بیشتری انجام شود.
- استفاده از گیاهان پرستار مناسب در عملیات احياء مراتع تخريب يافته از اهميت زيادي برخوردار است، بنابراين در کارهای اصلاح مرتع زير تاج پوشش گیاه پرستار توصيه مي‌‌‌‌‌‌شود از گونه  هایی استفاده شود که علاوه بر ایجاد شرایط محیطی مناسب  تر و مقاومت بالاتر در برابر چرای دام، قدرت حفاظتی بیشتری از بانک بذر زیر تاج پوشش خود داشته باشند و سبب افزایش تنوع و تراکم بانک بذر و گونه    های موجود در زیر تاج پوشش شوند.
- شناخت گياهان مرغوب مرتعي و روش  هاي پراکنش بذرهای گونه  هاي مرتعي جهت جايگزيني گونه  هاي نابود شده و احياء مراتع و پيشگيري از روند تخريب و فرسايش منابع طبيعي حائز اهميت است. بنابراين شناخت و معرفي گونه  هاي مرتعي که مکانيسم  هاي بيشتري براي پراکنش بذر در عرصه  هاي طبيعي دارند از اولويت بسيار زيادي براي مديريت و اصلاح مراتع برخوردار است. بهتر است مطالعات بیشتری در زمینه روش  های پراکنش بذرها و ارتباط شرایط اکوسیستم با روش پراکنش انجام شود.
- در مطالعات مختلف مشخص شده عوامل زیست محیطی مختلفی بر روابط بین وزن دانه، شکل و پایداری آن در بانک بذر خاک موثر است. توصیه می  شود خصوصیات مورفولوژیک بذرها شامل اندازه و شکل و نوع اندام پراکنش در سایر مراتع و در شرایط آب و هوایی مختلف مورد بررسی قرار گیرد و رابطه بین خصوصیات مورفولوژیک بذرها و روش پراکنش بذر و عوامل محیطی بررسی شود.
- در مطالعات آتي، فرضيات اين پژوهش در ساير مراتع ايران و بر روي بوته‌هاي ديگر مرتعي مورد بررسي قرار گيرد.

بررسی اثر میکوریزا بر استقرار و خصوصیات مورفولوژیکی گونه-های
Bromus kopetdaghensis, Medicago sativa, Thymus vulgaris  و Ziziphora clinopodioides
 در مراتع بهارکیش قوچان

تحلیل دو ساله ی نتایج این آزمایش نشان داد که تاثیر گونه  های میکوریزا بر استقرار، بقا و همچنین بر اغلب خصوصیات رشد و عملکرد گیاهان مرتعی و دارویی از ثبات کافی برخوردار نمی  باشد. بنابراین، جهت مطالعه  ی دقیق  تر این اثرات، اجرای آزمایشات طولانی مدت، ضروری به-نظر می  رسد.
2. مطالعه  ی تغییرات فصلی جمعیت این میکروارگانیزم  ها و بررسی امکان برقراری تعادل در جمعیت این گونه  ها، به عنوان راهکاری جهت استقرار این گونه  ها در خاک و عدم نیاز به مصرف مداوم آن-ها نیز از اولویت  های پژوهشی محسوب می  شوند.
3. قبل از کاشت نهال  های تلقیح شده با میکوریزا در عرصه  های طبیعی بهتر است پیش آزمایشی در خصوص امکان همزیستی میکوریزاها با گونه  های گیاهی، درصد کلونیزه شدن ریشه نهال  ها با میکوریزاها و تاثیر میکوریزاها بر استقرار و خصوصیات مورفولوژیکی نهال  ها بررسی شود و سپس به مراتع انتقال داده شوند.
4. بهتر است از گونه  های گیاهی بومی منطقه مورد مطالعه، برای اصلاح و احیاء مراتع استفاده شود و در صورت استفاده از گونه  های غیربومی، سازگاری آن  ها با شرایط محیطی منطقه و میکوریزاهای مورد استفاده، در مساحت  های کوچک و شرایط گلخانه  ای بررسی شود.
5. بهتر است تا حد امکان از گونه  های میکوریزا بومی منطقه استفاده شود یا اگر از گونه  های غیربومی میکوریزا استفاده می  شود سعی شود از گونه  های میکوریزای سازگار با شرایط محیطی منطقه مورد مطالعه، استفاده شود.
6. با توجه به فعالیت گونه  های مختلف میکوریزا در
pHهای متفاوت خاک، شرایط متغیر آب و هوایی پیشنهاد می  شود در تحقیقات آتی به جای یک گونه  ی میکوریزا، مخلوطی از چند گونه به کار گرفته شود. در منابع متعدد نیز به کارآیی بیشتر تلقیح با چند گونه تاکید شده است.
7. با توجه به حجم اطلاعات و جزئیات مربوط به قارچ  های میکوریزا و کاربرد آن  ها در مراتع بهتر است تحقیقات آتی در کشور ما در این زمینه، بیشتر بر روی کاربردی کردن این اطلاعات در پروژه  های منابع طبیعی متمرکز شوند.

بررسی برخی عوامل محیطی در حضور کریپتوگام  ها (خزه  ها)و نقش آنها در حفاظت از خاک سطحی در مقابل فرسایش آبی

اطلاعات موجود در خصوص پوسته  های بیولوژیک محدود به تحقیقات بسیار کمی است که بخش عمده آن  ها در اکوسیستم  های خشک و نیمه خشک صورت گرفته است. بنابراین نیاز است که به منظور دریافت اطلاعات کامل  تر، این مطالعات به تعداد بیش  تر و در اقلیم  هایی با تنوع بیشتر انجام شود.
به نظر می  رسد که مطالعات مربوط به نقش اکولوژیک کریپتوگام  ها مانند نقش این پوسته  ها در پایداری خاک، تأمین عناصر غذایی خاک، تأثیر در هیدرولوژی و روابط آب- خاک-گیاه، نفوذپذیری، تأثیر بر جوانه  زنی بذور گیاهان عالی و رشد این گیاهان، می  بایست بیش از پیش مورد بررسی قرار گیرد.
به طور خلاصه در ذیل برخی پیشنهادات لازم در زمینه حفاظت از پوسته  های بیولوژیک ارائه می  گردد:
1. شناخت کریپتوگام  ها و تأثیر آن  ها بر حفاظت خاک و کاهش فرسایش در برنامه  های آموزشی دروس حفاظت خاک رشته  های منابع طبیعی گنجانده شود.
2. کریپتوگام  ها می  بایست مانند سایر گیاهان به طور کامل در استراتژی  های حفاظتی و برنامه  های مدیریتی مسئولان حوزه  های آبخیز درنظر گرفته شوند.
3. محققان می  بایست بیش از پیش به پوسته  های بیولوژیک به عنوان یکی از اجزای کلیدی اکثر اکوسیستم  ها بها داده و به سمت پژوهش  های بیشتر و کامل  تر در زمینه اثرات اکولوژیک انواع مختلف کریپتوگام  ها، پراکنش، خواص دارویی، اثر عوامل مخرب و ارتباط این ارگانیسم  ها با سایر گیاهان بومی حوزه  های آبخیز سوق داده شوند.
4. در هر حوزه آبخیز، با توجه به شرایط منطقه (خاک، گیاهان آوندی، دام و کریپتوگام  ها) بهترین زمان ورود و خروج دام باید توسط مرتعداران تعیین گردد. نکاتی که در رابطه با چرای دام مطرح می  شود به قرار ذیل است: الف) شدت چرای دام سبک تا متوسط و زمان آن اوایل تا اواسط فصل بارندگی باشد  ب) خروج کامل دام از عرصه قبل از اتمام فصل بارندگی باشد تا پیش از بروز خشکی ارگانیسم  های پوسته فرصت رشد مجدد داشته باشند  ج) عدم چرای دام در مواقعی که رطوبت خاک زیاد است به منظور جلوگیری از مدفون شدن پوسته  ها   د) استفاده از استراتژی چرای تناوبی جهت کاهش فشارهای وارده به پوسته  های بیولوژیک (بلنپ و همکاران، 2001).
5. تحقیقات کامل  تری می  بایست در زمینه کشت مصنوعی کریپتوگام  ها و شرایط نگهداری از این پوسته-های دست  ساز صورت گیرد و سپس با شناسایی مناطق مستعد، این اقدام در جهت اهداف مختلف به خصوص حفاظت و غنی  سازی خاک سطحی انجام گردد.
یکی از آزمایشاتی که اخیراً در این زمینه توسط ژیااُآ و همکاران (2011) انجام شده، کشت خزه  ها به صورت مصنوعی در محیط آزمایشگاه می  باشد که از تلقیح خاک با قطعات خردشده ساقه و برگ خزه-های طبیعی استفاده گردیده است. بررسی  های آن  ها نشان داد که تکثیر مصنوعی پوسته  های خزه  ای می-تواند به طور معنی  داری سبب افزایش نفوذپذیری و نتیجتاً کاهش رواناب سطح خاک گردد و این افزایش در میزان نفوذپذیری دارای همبستگی مثبت با میزان پوشش پوسته  های بیولوژیک خاک می-باشد

بررسی رابطه تولید گیاهان مراتع با وضعیت خشکسالی در چند ناحیه آب و هوایی

 پايش پوشش گياهي بايد در مراتع انجام گيرد. زيرا اداره و مديريت مرتع نيازمند به دسترسي به اين اطلاعات مي‌باشد. همچنین با توجه به روابط پيچيده موجود در مراتع اندازه‌گيري‌هاي يكساله نمي‌تواند روابط را بيان كند و نتايج به دست آمده قابل اطمينان نمي‌باشند. شرايط كنوني پوشش گياهي مراتع در نتيجه تاثير برآيند عوامل آب و هوايي در طولاني مدت مي‌باشد. عكس‌العمل پوشش گياهي در برابر عوامل آب و هوايي در بررسي‌هاي يكساله ممكن نيست و شناخت و درك واكنش گياهان نسبت به اين عوامل نيازمند بررسي‌هاي طولاني مدت مي‌باشد.
§ پیشنهاد می‌شود در مناطق مختلف آب و هوایی کشور ایستگا‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی مرتع احداث و توسعه یابند و همه ساله در این ایستگاه‌ها بر اساس برنامه‌های منظم، علاوه بر تولید، تاج پوشش، تراکم و ... در سطح گونه و فرم‌های رویشی در زمان‌های مختلف دوره رشد اندازه‌گیری شده تا پس از چند سال بانک جامع جامعه گیاهی مراتع کشور تشکیل شده و همه ساله داده‌های این بانک کامل‌تر شود. هم‌جواری این ایستگاه‌ها با ایستگا‌های هواشناسی (از نوع کلیماتولوژی یا درجات بالاتر) از ضروریات اجرای این پیشنهاد است.
§ در مناطق مختلف با فاصله نه چندان زياد مقادير عوامل متعدد آب و هوايي مانند ساعات آفتابي، تبخير و تعرق پتانسيل و... كه بر توليد مؤثر هستند، ممکن است متفاوت ‌باشند. بنا بر این، پیشنهاد می‌شود در ايستگاه‌هاي آزمايشگاهي و تحقیقاتی مراتع ايستگاه‌ هواشناسي نیز تاسیس شود و يا این که سعی شود اندازه‌گيري توليد مراتع در مناطقي انجام شود كه در فاصله کوتاهی از آن‌ها ايستگاه هواشناسي (و در صورت امکان از نوع سینوپتیک) وجود داشته باشد. زيرا استفاده از داده‌های ايستگاه‌هايي كه در فاصله زياد از مرتع هستند باعث ایجاد خطا در برآورد مقادیر متغیرهای هواشناسی شده و در نتیجه دقت مدل‌های برآورد تولید را كاهش مي‌دهد.
§ با توجه به اين كه تاثير عوامل آب و هوايي در مراحل مختلف رشد گياهان متفاوت مي‌باشد، پيشنهاد مي‌شو به جاي يك بار اندازه‌گيري تولید در پايان فصل رشد، اندازه‌گيري در مراحل مختلف رشد گیاه انجام شود.
§ با توجه به اين‌ كه اندازه‌گيري تاج‌پوشش ساده‌تر از توليد مي‌باشد، پیشنهاد می‌شود که تحقیقی در ارتباط با رابطه عوامل آب و هوايي با تاج‌پوشش صورت گیرد.
§ تركيب پوشش گياهي در مراتع متنوع مي‌باشد. گياهان از نظر فيزيولوژيكي، فنولوژيكي و... متفاوت مي‌باشند. در نتيجه واكنش آن‌ها به عوامل آب و هوايي نيز متفاوت مي‌باشد. به‌طور مثال گياهان در مراحل مختلف رشد خود نياز آبي متفاوتي دارند. از طرفي زمان وقوع هريك از مراحل رشد گياهان با يكديگر متفاوت مي‌باشد. بنا بر اين پيشنهاد مي‌شود رابطه توليد با عوامل آب و هوايي در سطح فرم‌هاي رويشي و حتي گونه‌ها نیز مورد بررسی قرار گيرد.
§ با توجه به نقص موجود در آمار ايستگاه‌هاي مناطق مورد مطالعه، در این تحقیق تبخير و تعرق پتانسيل با استفاده از روش هارگريوز- ساماني برآورد شده‌است. با توجه به اين كه روش استاندارد براي محاسبه تبخير و تعرق پتانسيل روش فائو-پنمن-مانتيث مي‌باشد، بنا بر اين، در صورت وجود داده‌های مورد نیاز از روش فائو-پنمن-مانتيث براي محاسبه تبخير و تعرق پتانسيل استفاده شود.
§ در اين تحقيق رابطه توليد با عوامل آب و هوايي و شاخص‌هاي خشكسالي به صورت دوره‌هاي زماني یک تا چند ماهه انجام گرفته‌است. پيشنهاد مي‌شود در صورت فراهم بودن داده‌های مورد نیاز دوره‌هاي زماني كوتاه‌تر (مقياس هفتگی و یا حتی روزانه) نيز مورد بررسي قرار گيرد.
§ مطالعات انجام شده رابطه هریک از عوامل اقلیمی دما و تبخیر و تعرق را بر تولید مراتع تایید می‌کند. از طرفی مجموعه‌ای از عوامل آب و هوایی بر پوشش گیاهی تاثیر می‌گذارد. این عوامل تاثیر متقابلی بر یکدیگر دارند. به‌طوری که مثلا بارندگی می‌تواند باعث تغییر در میزان تبخیر و تعرق و یا حتی دما شود. بنا بر این، پیشنهاد می‌شود مطالعات مشابه برای تعیین نحوه تاثیر عوامل دیگر آب و هوایی بر تولید انجام شود. سپس به کمک روش‌ها و یا شاخص‌هایی که بتوانند مجموعه عوامل و اثرات متقابل آن‌ها را در نظر بگیرند، مدل‌های جامع‌تری از تولید مرتع ارائه شوند.
§ پيشنهاد می‌شود تحقیقات بیشتری در رابطه با مقایسه رابطه تولید مرتع با متغیرهای آب و هوایی و شاخص‌های خشکسالی در مناطق مختلف آب و هوایی به انجام برسد و نتایج آن‌ها با نتایج این تحقیق مقایسه شود.
§ در این تحقیق رابطه توليد مرتع با شاخص‌های خشکسالی
SPI و RDI مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد می‌شود در صورت امکان و فراهم بودن داده‌های مورد نیاز سایر شاخص‌های خشکسالی از جمله شاخص خشكسالي مؤثر، شاخص پالمر، شاخص خشکسالی محصول ویژه نیز مورد بررسی قرار گرفته تا بتوان مناسب‌ترین شاخص خشکسالی تولید مرتع را تعیین نمود و یا حتی مناسب‌ترین شاخص خشکسالی تولید مرتع را ارائه نمود.
§ با توجه به اين كه شاخص‌هاي خشكسالي اغلب بر اساس دیدگاه‌های هواشناسی و یا هيدرولوژيكي ارائه شده‌اند، پیشنهاد می‌شود به منظور ارائه شاخص‌هایی بر اساس دیدگا‌های کشاورزی و بخصوص منابع طبیعی (و از جمله مرتع) تحقیقات بیشتری صورت پذیرد.

بررسی مکانیسم  های سازگاری و اثرات بوم  شناختی گیاه زالکچه    
 (
Salsola arbusculiformis)  در مراتع شهرستان گرمه، استان خراسان شمالی

نقش گیاه زالکچه در شور کردن خاک غیر قابل  انکار است بنابراین پیشنهاد می  شود مطالعه  ای در زمینه نقش این گیاه در تشدید فرآیند بیابان  زایی در دراز مدت صورت گیرد.
- استفاده از گیاهان پرستار مناسب در عملیات احیا مراتع تخریب یافته از اهمیت زیادی برخوردار است، با توجه به اینکه گیاه زالکچه سبب تجمع املاح در خاک زیراشکوب خود می  شود و این عامل باعث شور شدن خاک زیراشکوب شده است.بنابراین پیشنهاد می  شود که ازاین گیاه به عنوان گیاه پرستار در پروژه  های اصلاح مرتع به صورت کپه  کاری زیربوته استفاده نشود.
- با توجه به اینکه گیاه زیراشکوب گیاه زالکچه بر سبزشدن بذر و رشد نهال گیاه مادر اثر منفی دارد، بنابراین احتمال وجود یک توالی خودزا در این منطقه وجود دارد.  
- در مطالعات آتی، فرضیات این پژوهش در سایر مراتع ایران و بر روی گونه  های مهم مرتعی از خانواده اسفناجیان مورد بررسی قرار گیرد.

بهینه سازی واحدهای نمونه  گیری جهت برآورد گیاهان بوته  ای
"مطالعۀ موردی: برآورد تراکم گون خاردار (
Astragalus verus) در مراتع مایان مشهد"

از آن جایی که برای مشخص شدن بسیاری از روندها نیاز به تعداد زیادی نمونه  گیری و تکرار است  و این امر معمولاً در عرصه امکان  پذیر نیست یا بسیار هزینه  بر و وقت  گیر است، بنابراین یکی از مزایای روش این تحقیق (مکان یابی پایه  های گیاهی، تهیه نقشه رقومی و نمونه  گیری در نرم-افزارهای تخصصی بر روی نقشه دیجیتالی) این است که امکان نمونه  برداری باتعداد واحد نمونه زیاد و تکرار نمونه  ها فراهم است. بنابراین توصیه می  شود جهت بررسی روندها برای اینکه در وقت و هزینه صرف جویی شود، از این روش استفاده نمود. 
2- از مزایای دیگر استفاده از روش بکاررفته در این تحقیق، دستیابی به عدد واقعی تراکم است. به عبارت دیگر چون در این تحقیق عملاً تمام پایه‏های گیاه مورد نظر «سرشماری» شدند، لذا تراکم واقعی اندازه‏گیری شد. این موضوع امکان سنجش میزان «صحت» برآوردهای حاصل از «نمونه‏گیری» از طریق مقایسه را فراهم نمود. هرچند هر دو مورد فوق در مقیاس وسیع و اجرایی امکان پذیر نیست، اما در سطح تحقیقاتی و به منظور توسعه دانش نمونه‏گیری، به عنوان یکی از مهمترین شیوه‏های گردآوری داده از طبیعت، قابل توصیه است و لذا تکرار آن در شرایط محیطی مشابه و متفاوت، پیشنهاد می‏شود.
3- با توجه به این  که سطح بوته  زارهای کشور قابل توجه است بنابراین بهتر است نمونه بردار بعد از تعیین اولویت ملاک  های مورد نظر خود (دقت و صحت)، شکل و اندازه پلات مناسب را انتخاب نماید.
4- پیشنهاد می  شود در تحقیقات آتی که از روش رتبه  بندی استفاده می  شود، معیارهای دقت و صحت با وزن  ها متفاوتی بررسی شود.
5- جهت تعیین بهترین شکل و اندازۀ پلات توصیه می  شود در سایر کارهای تحقیقاتی مشابه علاوه بر روش رتبه  بندی از روش تحلیل سلسله مراتبی نیز استفاده شود.
6- توصیه می  گردد که در تحقیقات آتی جهت برآورد تراکم از سایر روش  های نمونه  گیری ( سیستماتیک، سیستماتیک-تصادفی و غیره) نیز استفاده شود.

تاثیر چاله  هاي هلالي آبگير بر بافت خاک و برخی فاکتورهای پوشش گیاهی مراتع محمدآباد قاين، استان خراسان جنوبي

اندازه چاله  ها بسته به نیاز آبی گونه  های کشت شده در نظر گرفته شود، به  طوری که جهت کاشت گياه تاغ، چاله  هاي کوچک به ابعاد 8-6 متر  مربع و جهت کاشت گياه آتريپلکس چاله  هاي بزرگ به ابعاد 10-8 متر-مربع احداث شوند.
2- به منظور افزایش موفقیت پروژه پیشنهاد می  شود که، چاله  های هلالی در داخل آبراهه احداث شوند و به منظور استقرار بهتر گياهان کاشته شده، بهتر است بذر گياهان در بخش داخلی پشته هلالی کشت شوند.
3- بهترين پیشنهاد براي کاهش گل آلودگي در داخل چاله  های هلالی آبراهه، حفاظت از پوشش گیاهی در بالادست منطقه مي  باشد.
4- به منظور کاهش تخريب چاله  ها، بهتر است چاله  ها در پايين  دست حوزه (نزديک دق) با ابعاد کوچکتر(8-6 مترمربع) و با تراکم بيشتر احداث گردند. در زمان احداث هلالی، با غلتک  های دستی توسط کارگر کوبیدگی لازم در پشته هلالی اعمال گردد.
5- جهت افزايش کارايي چاله  ها، بعد از احداث هلالي قسمت سرريز دو طرف آن با قطعات سنگي موجود يا بوته  هاي کنده شده، تا حد ممکن تثبيت گردد.
6- چاله  هاي هلالي که در پايين  دست منطقه و در نزديکي دق قرار دارند به دليل اينکه حجم رواناب بيشتري دريافت مي  کنند، بهتر است با فواصل مناسب احداث و داشتن سرريز در اين   چاله  ها ضروري مي-باشد.
7- به طوركلي احداث چاله هلالی در آبراهه تنها با هدف بهبود تنوع زيستي و بافت خاک توصیه نمی  شود، مگر اینکه استقرار بیشتر گیاهان کاشته شده در درازمدت سبب افزایش تنوع زیستی گیاهان چندساله گردد؛ یا اینکه فواید حاصله از کاهش رواناب و جلوگیری از پیشروی دق از نظر اكولوژيكي و اقتصادي اهمیت بیشتری داشته باشد. 
8- پيشنهاد مي  شود تحقيقات بيشتري در زمينه تراکم چاله  هاي هلالي آبگير در منطقه کوميران و حجم آبگيري هر چاله هلالي صورت پذيرد.
9- با توجه به بررسي  هاي صورت گرفته در اين تحقيق، جمع  آوري رواناب به روش هلالي  هاي آبگير در سال  هاي اخير در کشور رايج شده، بنابراين در جهت افزايش کارايي چاله  هاي هلالي نياز به مطالعات بيشتر در اين زمينه مي  باشد.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

بررسی رژیم غذایی آهوی ایرانی در ایستگاه تکثیر در اسارت
 چشمه  گل تربت  جام

پیشنهاد می شود در طرح های تکثیر، پرورش و رهاسازی گونه  های مختلف جانوری نظیر آهو، در منطقه مورد نظر، ابتدا مطالعات منابع پایه (خاک، آب، پوشش گیاهی و.....) انجام شود، سپس اقدام به تاسیس سایت و ایستگاه شود. به عنوان نمونه یکی از مشکلات در این زمینه در برآورد تولید مرتع و ظرفیت چرایی آن می  باشد، به طوری که عملیات چرای مداوم، از دقت کار کاسته و خطای کار را به میزان قابل توجهی بالا می  برد.
با توجه به این  که این تحقیق به صورت موردی در یک سایت پرورش آهو با ویژگی  های اقلیمی و شرایط خاص منطقه  ای انجام شده  است، بنابراین نتایج به دست آمده، قابل تعمیم به سایر زیستگاه  های آهوی ایرانی در کشور نیست. بنابراین پیشنهاد می  شود تحقیقاتی مشابه این تحقیق در سایر زیستگاه-های این گونه جانوری، نیز انجام شود تا این گونه جانوری در حال انقراض در کشور از مدیریت و حمایت بیشتری برخوردار شود.
به علت اینکه سایت چشمه  گل در معرض چرای مداوم می باشد پیشنهاد می  شود از طریق سیستم چرای تناوبی و یا سیستم چرای استراحتی مدیریت شود. به عنوان مثال ایستگاه تکثیر و پرورش آهو را به 5 قسمت تقسیم کرده و هر سال یک قسمت آن را قرق کرده تا در معرض چرا قرار نگیرد. البته لازم به ذکر است به نسبت عرصه قرق شده از ایستگاه، ظرفیت چرایی نیز باید کاهش یابد یا کمبودها از طریق تغذیه با علوفه دستی جبران شود.

بررسی همزیستی گیاهان مرتعی با میکوریزا در سطوح رطوبتی و الگوهای آبیاری متفاوت

 قبل از اینکه از میکوریزا به عنوان کود بیولوژیک برای کمک به استقرار گیاهان در طبیعت استفاده شود بهتر است ابتدا در آزمایش هایی این رابطه همزیستی تحت تنش مورد بررسی قرار بگیرد.
2- چون مدل‌های تغییر اقلیم در آینده نشان دهنده مقدار و الگوی بارندگی است. بنابراین بهتر است الگوهای محلی تغییر اقلیم مورد توجه قرار گیرد و سپس با انجام آزمایش، تاثیر الگوهای تغییر اقلیم بر رابطه همزیستی گیاهان مرتعی و میکوریزا مورد مطالعه قرار بگیرد.
3- قبل از تلقیح میکوریزا با گیاهان، پیش آزمایشی در خصوص میزان درصد همزیستی میکوریزا با گیاه و وجود سطوح تخصصی در برهم‌کنش میکوریزا-گیاه صورت گیرد.
4- حتی‌الامکان از گونه‌های بومی میکوریزا برای عملیات تلقیح استفاده شود و در صورت استفاده از گونه‌های غیربومی، سازگاری میکوریزا با محیط و توانایی همزیستی آن با گیاه میزبان بررسی شود.

بررسي تسهيل مكانيكي گياهان بوته‌اي در سطوح مختلف بهره  برداری از مرتع
 مطالعه موردی: مراتع استپي كاخك گناباد

با توجه به اينكه تركيب پوشش گياهي و خوشخوراكي گياهان مرتع با گذشت زمان تغيير مي‌كند، براي بررسي روابط بين گياهان پرستار و گونه‌هاي زيراشكوب بهتر است پايش طولاني مدت و در فصول مختلف رشد گياهان صورت گيرد.
ايده كشت گونه  های همراه در زيراشكوب بوته‌هاي مرتعي و بررسي رشد و بقاء گونه هدف با در نظر گرفتن خصوصیات مرفولوژی و فیزیولوژی گونه زیراشکوب، اطلاعات جامع‌تري بدست مي‌دهد.
براي بررسي اثرات سطوح مختلف بهره‌برداري بر روابط بين گياهان بهتر است تعداد سايت‌هاي مطالعاتي بيشتر و در سالهاي متوالي صورت گيرد.
از آنجايي كه بررسي تغييرات روابط بين گياهان در طول گراديان تنش‌هاي زيستي مي‌تواند براي مديريت اكوسيستم‌هاي تخريب شده استفاده شود، بنابراين بايد در اولويت برنامه‌هاي مديران مرتع قرار گيرد.
- انتخاب گونه‌هاي مناسب در روابط بين گياهان براي احياء مراتع تخريب يافته از اهميت زيادي برخوردار است، بنابراين در روش‌هاي اصلاح مرتع مانند كپه‌كاري زير بوته توصيه مي‌‌‌‌‌‌شود از گونه-هایی استفاده شود که علاوه بر بهبود شرایط محیطی، مقاومت بالایی در برابر چرای دام داشته باشند.
با توجه به اهميت حفظ توليد در مراتع تحت چرای دام و به منظور ارتقاي سطح كميت و كيفيت علوفه مراتع، لازم است ضمن كاهش حضور دام، مديريت صحيحي در حفظ گياهان بوته‌اي منطقه صورت گيرد.
در مطالعات آتي، فرضيات اين پژوهش در ساير مراتع ايران و بر روي بوته‌هاي ديگر مرتعي مورد بررسي قرار گيرد.
ادامه این تحقیق بر روی بوته  های مرتعی کشت شده مانند اسفناج وحشی و .... صورت گیرد، که در صورت حمایت این بوته  ها از گونه  های زیراشکوب، کشت آنها توسعه یابد.

مدل  سازی عوامل موثر بر فرسایش شیاری با استفاده از منطق فازی در منطقه احمدآباد مشهد

در بررسی اثر طول دامنه بر هر یک از ویژگی  های فرسایش شیاری در این پژوهش، به دلیل وضعیت طبیعی و توپوگرافی منطقه و محدودیت در انتخاب دامنه  هایی که برخی عوامل موثر در فرسایش در آن  ها حتی الامکان ثابت باشد (به جز از عوامل مورد بررسی)، امکان بررسی در طول  های دامنه بیش از 50 متر میسر نشد. پیشنهاد می  شود در سایر تحقیقات در این زمینه، از طول  های دامنه بیش از 50 متر هم استفاده شود.
پیشنهاد می  شود، تحقیقاتی مشابه این تحقیق، در سایر مناطق کشور، با شرایط متفاوت آب و هوایی، زمین  شناسی، توپوگرافی و ... انجام شود تا بتوان در ارتباط با تاثیر طول دامنه بر نرخ کنش و تغییرات ویژگی  های مختلف فرسایش شیاری و سایر عوامل موثر بر این نوع فرسایش به یک رابطه کلی و منطقه  ای دست یافت. 
پیشنهاد می  شود در صورت عدم دسترسی به داده  های ویژگی  های شیار (عرض، عمق و سطح مقطع شیار)، رابطه آن  ها با طول دامنه خطی فرض نشود بلکه حتی الامکان از معادلات غیر خطی از جمله تابع گامای ناقص (وود) استفاده شود.
متاسفانه کاربرد منطق فازی در بسیاری از مباحث مرتبط با منابع طبیعی هنوز به طور جدی مورد استفاده قرارنگرفته است، به ویژه در ایران تحقیقات فازی در علوم مرتع، بسیار محدود بوده و از مباحث جدید تحقیقاتی به  شمار می  روند. بنابراین پیشنهاد می  شود تحقیقات بیشتر و متنوع  تری در ارتباط با
به  کارگیری این منطق و تکنیک  های آن در شاخه  های مختلف مدیریت منابع طبیعی از جمله مراتع صورت پذیرد تا در نهایت بتوان با صرف وقت و هزینه کمتر راه  حل  های دقیق  تر و صحیح  تری را در موضوعات مرتبط با آن به دست آورد و دقت پیش  بینی  ها و مدل  سازی  ها را افزایش داد.
پیشنهاد می  شود در مدل  سازی فرسایش به کمک سیستم استنتاج فازی پارامترهای مورد استفاده به لحاظ کمی و کیفی از طیف گسترده  ای برخوردار باشند.
پیشنهاد می  شود در تحقیقی دیگر با استفاده از مدل  سازی فازی فرسایش، از تعداد متغیرها و قیود زبانی بیشتری در مورد هر یک از پارامترهای ورودی و خروجی استفاده نمود تا تعداد توابع عضویت مورد استفاده افزایش یافته و نتایج آن با مدل  هایی که از توابع عضویت کمتری استفاده نموده  اند، مقایسه شود.
پیشنهاد می  شود مدل  سازی فرسایش شیاری به کمک سایر روش  های هوشمند نظیر شبکه  های عصبی و سیستم استنتاج فازی عصبی– تطبیقی نیز انجام شود و نتایج آن با مدل  سازی فازی مقایسه شود.


                                                                                                                         

 

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء