پیشنهادهای پژوهش رشته فیزیولوژی ورزشی

fizioloji

 

 


 home-1صفحه اصلی

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان

پیشنهاد پژوهش

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر سطوح سرمی هورمون پاراتيروئيد، آلكالين فسفاتاز، كلسيم و فسفر در دانشجويان پسر غير ورزشکار

 در این تحقیق  پروتکل تمرینی مقاومتی و هوازی مورد استفاده قرار گرفت که پیشنهاد می‌شود در تحقیقات دیگر تاثیر تمرین مقاومتی، هوازی و ترکیبی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
2. در این تحقیق نمونه‌ها از افراد عادی و تمرین نکرده بود، پیشنهاد می‌شود تحقیقات با شدت و مدت متفاوت روی  ورزشکاران در سطوح حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای اجرا شود.
3. تحقیقی در دو گروه زنان و مردان (با سنین مختلف) انجام شود و نتایج با هم مقایسه گردد.
4. تحقیقی مشابه با شدت‌های مختلف انجام شده و مقایسه گردد.
5. روی دانشجویان غیرورزشکار دختر انجام شود و نتایج آن با نتایج دانشجویان پسر مقایسه شود.

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر برخی عوامل انعقادی و فیبرینولیتیک پلاسمای دانشجویان پسر غیر ورزشکار

با توجه به اینکه وجود عوامل خطرزا در بیماری‌های قلبی- عروقی مانند (سیگار، چربی، چاقی، بی تحرکی و...) می‌تواند بر نتایج پس از تمرینات مؤثر باشد و با توجه به بالا بودن این عوامل خطرزا در زنان یائسه، توصیه می‌شود اثر تمرینات هوازی و مقاومتی در گروه‌هایی که دارای چنین شرایطی هستند، انجام شود، تا میزان اثر گذاری آن در کم کردن حوادث قلبی بررسی شود.
2- با توجه به این که پاسخ به تمرین یک پدیده وابسته به سن و جنس است، مقایسه اثر تمرین در سنین مختلف در زنان و مردان، جهت تعیین اثر سن و جنس بر فاکتورهای انعقادی و فیبرینولیتیک می‌تواند نتایج قابل توجهی در برداشته باشد.
3- با توجه به اینکه بیماران هموفیلی نقص در سیستم انعقادی خود دارند، توصیه می‌شود تأثیر این دو نوع تمرین هوازی و مقاومتی در این بیماران بررسی شود. نتایج یافته‌ها می‌تواند راهگشای تنظیم برنامه‌های ورزشی برای این دسته از بیماران باشد.
4- پیشنهاد می‌شود اثر ریتم‌های شبانه‌روزی بر زمان‌های انعقاد، زمان پروترومبین، فیبرینوژن،
  
D-dimer و دیگر اجزای سیستم انعقادی و فیبرینولیتیک، بررسی شود که می‌تواند زمینه‌های مفید پژوهش‌های آینده را تشکیل دهد.

پاسخ حاد لاکتات، GH و IGF-1 به دو پروتکل تمريني همراه با محدوديت جريان خون در مردان جوان

 تحقیقی مشابه روی جامعه دختران انجام شود.
• همین تحقیق در دو گروه مردان و زنان انجام شود و نتایج آن در دو گروه با یکدیگر مقایسه شود.
• تحقیق مشابه ای با حجم و مدت زمان بیشتری جهت تمرین انجام شود.
• تحقیقی مشابه با اضافه کردن تمرینات مقاومتی با شدت بالا و تمرین دویدن، بدون محدودیت جریان خون انجام گیرد.
• تحقیقی مشابه روی جامعه  ی میانسال و سالمندان انجام شود.

تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی(هوازی – مقاومتی) بر نیمرخ لیپیدی و آپوپروتئین B دانشجویان غیر ورزشکار

با درصدها و شدت هاي مختلفي از هر دو نوع تمرین انجام شود.
روی دانشجویان غیرورزشکار دختر انجام شود و نتایج آن با نتایج دانشجویان پسر مقایسه شود.
با کنترل رژیم غذایی در آزمودنی ها انجام شود.
روی افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی انجام شود.

تأثیر 8 هفته تمرین هوازی داخل آبی بر روی سطوح آپولیپوپروتئین A و B، نیمرخ لیپیدی، گلوکز و مقاومت به انسولین بر روی زنان یائسه

 تحقیق مشابهی همراه با بررسی تأثیر برنامه بر علائم و کیفیت زندگی زنان یائسه انجام شود.
2- تحقیق مشابه ای بر روی جامعه مردان انجام شود
3- تحقیق مشابه ای با مدت‌زمان بیشتری جهت تمرین انجام شود.
4- تأثیر تعامل تمرین هوازی با رژیم غذایی در زنان یائسه بر روی برگ خریدهای اندازه‌گیری شده در همین تحقیق انجام شود.
5- تحقیقی با پروتکل تمرینی مقاومتی بر روی این افراد با برگ خریدهای ذکرشده در این تحقیق انجام شود.

تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر غلظت گالانین سرم زنان چاق میانسال

 علاوه بر تمرینات هوازی، تمرینات مقاومتی نیز انجام شود.
- تحقیق دیگری برروی زنان چاقی که مبتلا به بیماری های قلبی عروقی و دیابت هستند، انجام شود.
-  تمرینات با شدت های متفاوت و با دوره های زمانی متفاوت انجام شود.
- خونگیری در مراحل متفاوت از این تحقیق انجام شود.
- روي هورمون هاي بافت چربي نظير: لپتين، آديپونکتين، اينترلوکين-6 و رزيستين افراد چاق انجام شود.

تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه   فعالیت وامانده ساز

پژوهشی مشابه در سایر گروه‌های ورزشکاران انجام گیرد.
2- پژوهشی مشابه با دوره‌های متفاوت مصرف مکمل به لحاظ زمانی و با دوزهای مصرف متفاوت انجام گیرد.
3- پژوهشی مشابه با زمان‌های نمونه گیری خونی متفاوت انجام گیرد.
4- مشابه همین پژوهش با بررسی دوره‌های متفاوت به لحاظ زمانی و سبک‌های تمرینی متفاوت انجام گیرد.
5- در کنار متغیرهای این تحقیق سایر هورمون‌ها و سایتوکاین‌های مرتبط نظیر هورمون رشد،
IGF-I ، انسولین، کورتیزول، سوماتواستاین، پپتیدهای ناتریوتیک، FGF، HGF، MMP، آنژیواستاتین، آنژیوژنین 1و 2، لپتین نیز، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
6- انجام پژوهشی مشابه در دو گروه ورزشکار آماتور و تمرین کرده و مقایسه سازگاری‌های ایجاد شده و یا مقایسه افراد عادی با ورزشکاران تمرین کرده.
7- مشابه این تحقیق با تعداد نمونه آماری بیشتر روی کشتی‌گیران انجام گیرد.
8- مشابه این تحقیق روی بانوان صورت گیرد.

تاثیرهشت هفته تمرین هوازی درآب، با و بدون مصرف زیره  کوهی بر سطوح  hs-CRPو نیمرخ لیپیدیزنان‌یائسه غيرفعال

در این تحقیق پروتکل تمرین هوازی در آب مورد استفاده قرار گرفت که پیشنهاد  می  شود در تحقیقات دیگر تاثیر تمرین مقاومتی و ترکیبی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
2- در این تحقیق نمونه گزینش  شده از افراد عادی و تمرین نکرده بود، پیشنهاد می  شود تحقیقات بعدی در خصوص مصرف مکمل زیره  کوهی بر بهبود عملکرد ورزشکاران حرفه  ای اجرا شود.
3- در این تحقیق میزان مصرف زیره  کوهی به صورت دم  کرده بود، پیشنهاد می  شود در تحقیقات بعدی مصرف عصاره آن در انسان را مورد بررسی قرار دهند.
4- در این تحقیق میزان تغییرات
hsCRP و نیمرخ لیپیدی بررسی شد، پیشنهاد می  شود در تحقیقات آینده تاثیر توام تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف زیره کوهی بر سایر متغیرهای التهابی انجام شود.
5- در این تحقیق اثر تمرین هوازی در آب در طولانی مدت مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد می-شود در تحقیقات بعدی اثر حاد و یک جلسه  ای این نوع فعالیت مورد بررسی قرار بگیرد.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر آمادگی هوازی، نیمرخ لیپیدی، مقاومت به انسولین و هورمون های استروژن و پروژسترون زنان سالمند

 تاثیر تمرین هوازی بر آمادگی هوازی، نیمرخ لیپیدی، مقاومت به انسولین و هورمون های استروئیدی همزمان در دو گروه  زنان سالمند و میانسال انجام شود و مورد مقایسه قرار گیرد.
2- تاثیر تمرین هوازی و مقاومتی به طور جداگانه بر مقاومت به انسولین و هورمون های استروژن و پروژسترون در زنان سالمند بررسی شود.
3- این بررسی روی افراد دیگری با نمایه توده بدنی کمتر انجام شود و تغییرات هورمونی این دو با هم مقایسه شود.
4- تحقیق مشابهی با مداخله رژیم  های غذایی پرکربوهیدرات، پرچربی، پرپروتئین و ترکیبی به صورت کنترل شده روی عوامل هورمونی زنان سالمند درحال کاهش وزن انجام شود.
5- تحقیق مشابهی روی دیگر عوامل فیزیولوژیک و فاکتورهای قلبی، ایمنی، خونی، هورمونی، عصبی و غیره) زنان سالمند انجام شود.
6- این تحقیق روی ورزشکاران حرفه ای سالمند اجرا شود.

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر سطح  فولیستاتین سرم زنان غیر فعال  میانسال

 با توجه به وجود فاکتورهای هورمونی مختلف تأثیرگذار در مسیر فعالیت فولیستاتین، تحقیق مشابهی در زمینه تأثیر روش‌های مختلف کاهش وزن بر بیان ژن و یا سطوح سرمی این عوامل هورمونی مانند: مایوستاتین، اینترلوکین 6، فاکتور رشد شبه انسولینی،هورمون رشد و... انجام گردد تا از طریق اثبات تغییرات آنها، مزایا و معایب روش‌های مختلف کاهش وزن در این زمینه آشکار شود.  
2- مطالعاتي جهت تعيين اثر انواع دیگر رژيم هاي محدود از انرژي از جمله رژیم های پر پروتئین  ،پرکربوهیدرات و...و تاثیرآنها بر فولیستاتین سرم بررسی شود.
3- پروتکل تمرینی بکاررفته در این تحقیق هوازی بوده که پیشنهاد می گردد اثر سایر تمرینات ورزشی از جمله قدرتی و ... هم بر سطح فولیستاتین سرم بررسی شود.
4- این کارآزمایی روی زنان میانسال انجام گرفته، پیشنهاد می شود گروه های سنی و جنسی دیگر هم مورد بررسی قرارگیرند.
5- این تحقیق روی نمونه های دارای اضافه وزن انجام گرفت که پیشنهادمی شود روی افراد چاق انجام و اثر رژيمهای مختلف كاهش وزن از جمله رژیم پلکانی و... به تفكيك نوع چاقي (سیبی شکل - گلابی شکل ) افراد مورد بررسي و تاثیر آن بر فولیستاتین سرم مورد مقایسه قرار گيرد.
6- پیشنهاد می گردد اثر روش های مختلف کاهش وزن بکارگرفته شده در این تحقیق بر بیان ژن فولیستاتین و همچنین بر بافت های مختلف چربی(احشایی و زیر پوستی) درحیوانات (به دلیل ملاحظات اخلاقی) مورد بررسی قرارگیرد.

تأثير سه ماه تمرين ورزشي هوازي و رژيم غذايي بر
سطوح آنزيم‌هاي کبدي افراد چاق مبتلا به ديابت نوع دوم

 با مداخله رژيم هاي غذايي با درصدهاي مختلفي از درشت مغذي ها انجام شود.
- روی بیماران مبتلا به کبد چرب انجام شود.
- روی افراد مبتلا به سندرم متابوليک انجام شود.
- روي هورمون هاي بافت چربي نظير: لپتين، آديپونکتين، اينترلوکين-6 و رزيستين افراد چاق مبتلا به ديابت نوع دوم انجام شود

تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر  تغییرات سطوح نیتریک اکساید در زنان یائسه غیر فعال

تاثیر تمرینات هوازی بر برخی شاخص های عملکرد اندوتلیال عروق و تغییرات سطوح هورمون استروژن زنان یائسه مبتلا به بیماری های قلبی عروقی نظیر فشار خون مورد ارزیابی قرار گیرد.
2- تاثیر تمرینات مقاومتی همراه با تمرینات استقامتی بر عوامل خطرزای قلبی عروقی زنان یائسه مورد ارزیابی قرار گیرد.
3- تاثیر برنامه تمرینی بر شاخص های قلبی عروقی دیگر نظیر اندوتلین 1 و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بررسی شود.
4- تحقیق مشابهی بر شاخص های قلبی عروقی مردان مسن انجام شود.

تأثیر چهار هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر تعداد لکوسیت  ها و زیرمجموعه  های آن‌ها در دانشجویان پسر غیر ورزشکار

 تحقیقی با اضافه کردن یک گروه تجربی دیگر یعنی گروه تمرین مقاومتی + هوازی انجام گیرد.
2) تحقیقی در دو گروه زنان و مردان انجام شود و نتایج با هم مقایسه گردد.

تأثیر دو ماه تمرین هوازی بر سطح پلاسمایی پروتئین وابسته به آگوتی در زنان ناجی غریق

 نمونه  گیری خونی در زمان  های مختلف پس از انجام تمرینات تکرار شود.
- تأثیر انواع ورزش  ها و انواع تمرینات تک  جلسه  ای(مقاومتی، استقامتی و ...) و طولی(مقاومتی، استقامتی، ترکیبی و ...) بر میزان ترشح این هورمون در خون بررسی گردد.
- اجرای پروتکل تمرینی برای آزمودنی  های مرد و همچنین آزمودنی  های غیرورزشکار به منظور تعمیم  دادن نتایج به کل جامعه مورد بررسی قرار گیرد.
- اثر پروتکل ارایه شده بر سطوح پلاسمایی 
AGRP و هورمون  های مرتبط به آن که عملکرد موافق با این هورمون دارند، بررسی شود.
- تحقیق مشابه در دو گروه زنان و مردان انجام شود و نتایج آن در دو گروه با یکدیگر مقایسه شود.

تاثیر دو ماه تمرین هوازی در آب بر سطح ابستاتین پلاسمای دختران ناجی غریق

 در این تحقیق نمونههای خونی فقط قبل از شروع تمرین و 48 ساعت پس از پایان دوره اخذ شد. پیشنهاد میشود در تحقیقات بعد نمونه  گیری خونی در زمان  های مختلف پس از انجام تمرینات تکرار شود.
- تأثیر انواع ورزش  ها و انواع تمرینات تک  جلسه  ای (مقاومتی، استقامتی و ...) و طولی (مقاومتی، استقامتی، ترکیبی و ...) بر میزان ترشح این هورمون در خون بررسی گردد.
- اجرای پروتکل تمرینی برای آزمودنی  های مرد و هم
چنین آزمودنی  های غیرورزشکار به منظور تعمیم   دادن نتایج به کل جامعه مورد بررسی قرار گیرد.

تأثیر دو نوع تمرين يك جلسه اي با شدت هاي سبك و زياد بر شاخص هاي عملكردي كبد مردان ورزشكار

پيشنهاد مي شود که طرح هاي پژوهشي آينده در کشورمان روي تعداد بيشتري از افراد غیرورزشکار و در مناطق مختلف کشور انجام شود، و فاکتورهايي که در اين مطالعه بررسي نشدند را نيز در بر داشته باشند.
2- هم چنين پيشنهاد مي شود روش هاي درماني که در طب سنتي (مکمل) براي اين بيماري مطرح شده است، مورد بررسي قرار گيرد.
3- با توجه به نقش آمادگی قبلی آزمودنی ها و عامل تغذیه در میزان رهایش شاخص های عملکردی کبد و آسیب سلول کبدی، تحقیقی مشابه با همسان سازی آزمودنی ها و کنترل تغذیه انجام شود.
4- با توجه به نتایج تحقیق و اثرگذار بودن عامل شدت تمرین بر میزان شاخص های عملکردی کبد پیشنهاد می شود در تحقیقی مشابه از انجام فعالیت های با مدت طولانی تر یا کوتاه تر و یا شدت بالاتر استفاده شود.
5- روی شاخص  های سندرم متابولیک غیرورزشکاران انجام شود.
6- روی هورمون  های بافت چربی نظیر: لپتین، آدیپونکتین،
TNF-α، اینترلوکین-6 ، آنژیوتنسینوژن و رزیستین غیرورزشکاران انجام شود.

تأثير سه ماه تمرين ورزشي هوازي و رژيم غذايي بر سطوح آنزيم  هاي کبدي افراد چاق مبتلا به ديابت نوع دوم

 با مداخله رژيم هاي غذايي با درصدهاي مختلفي از درشت مغذي ها انجام شود.
- روی بیماران مبتلا به کبد چرب انجام شود.
- روی افراد مبتلا به سندرم متابوليک انجام شود.
- روي هورمون هاي بافت چربي نظير: لپتين، آديپونکتين، اينترلوکين-6 و رزيستين افراد چاق مبتلا به ديابت نوع دوم انجام شود.

تاثیر سیستم تمرینی منتخب کار با وزنه سوپرست متقابل به دو روش هرمي و هرمي واژگون بر پاسخ برخی هورمون  های آنابولیک

 پژوهش  هاي مشابهي با مدت زمان طولاني‌تر انجام گيرد. با توجه به اين كه اين تحقيق نتوانست در مدت هشت هفته افزایش سطوح تستوسترون را نشان دهد و طبق مطالعه مرندی و همکاران که مدت زمان بيشتري داشت سطوح تستوسترون افزایش یافت، بنابراين پيشنهاد مي‌شود در تحقيقات آينده مدت زمان بيشتري استفاده شود تا این بخش روشن‌تر گردد.
2. پژوهش‌هاي مشابهي که بررسی هورمون‌های دیگر موثر نيز مورد ارزيابي قرار دهد.‌
3. علاوه بر این سیستم تمرینی سیستم‌های تمرینی دیگر که شدت‌های بسیار بیشتری دارند هم مورد پژوهش قرارگیرد.

تاثیر لیزر کم توان برسطوح آنزیم  های لاکتات دهیدروژناز، کراتین فسفوکیناز و میزان خستگی ناشی از تمرین زیر بیشینه

تحقیقی مشابه روی زنان انجام شود.
-تحقیقی با پروتکل تمرین متفاوت در زنان انجام شود و نتایج آن باهم مقایسه شود.
-تحقیقی مشابه با هدف بررسی شاخص   دیگر خستگی از جمله سروتونین و دوپامین انجام شود.
-تحقیقی مشابه با هدف بررسی شاخص  های دیگر آسیب عضلانی از جمله آسپارتات آمينوترانسفراز و آلدولاز  انجام شود.
-تحقیقی مشابه با هدف بررسی شاخص  های دیگری مانند نیتریک اکساید بر ورزشکارن زن و مرد انجام شود.

تاثیر هایپوکسی تناوبی استراحتی بر کورتیزول،تستوسترون وزمان تایم تریل مردان دوچرخه سوار نخبه

 یکی از دلایل کسب نتایج ناهمگون در مطالعات قبلی، استفاده از آزمودنی‌ها در رشته‌هاي ورزشی متفاوت بوده است. با توجه به انجام تحقیق حاضر بین ورزشکاران رشته دوچرخه‌‍ سواری پیشنهاد می‌شود، رشته‌هاي ورزشی دیگر، مورد تحقیق قرار گیرند.
• با توجه به اینکه تحقیق حاضر در شرایط هایپوکسی شدید انجام شد پیشنهاد می شود تحقیقاتی با شدت‌هاي مختلف هایپوکسی فشار طبیعی و کم فشار و تعداد جلسات متفاوت مورد بررسی قرار گیرد.
• با توجه به تعداد جلسات (حداکثر) در این تحقیق توصیه می‌شود چنین تحقیقی با ارزیابی متغیرها در مراحل زمانی متعدد و ارزیابی ماندگاري روش اعمال شده مدنظر قرار گیرد.
 با توجه به انجام تحقیق حاضر در حالت استراحت توصیه می‌شود برنامه مذکور همراه با تمرین در زمان القاي هایپوکسی ضمن حضور گروه کنترل مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به تفاوت‌هاي ناشی از همزمانی فعالیت و هایپوکسی پی برد.
• تحقیق حاضر بر روي مردان ورزشکار صورت گرفته است. پیشنهاد می شود با توجه به تفاوت‌هاي فیزیولوژیکی آزمودنی‌هاي زن و غیر ورزشکار نیز مورد بررسی قرار گیرند.
 

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر تغییرات تعادل، سرعت راه رفتن و برخي شاخص هاي خون در بیماران نوروپاتی دیابتی

تحقیق مشابه ای بر روی جامعه زنان انجام شود.
- همین تحقیق در دو گروه زنان و مردان انجام شود و نتایج آن در دو گروه با یکدیگر مقایسه شود.
- در این تحقیق پروتکل تمرین هوازی بر روی بیماران نوروپاتی انجام شد که  پیشنهاد می  شود در تحقیقات دیگر یک گروه دیگر فاقد علائم نوروپاتی به تحقیق اضافه شود و گروه  ها با هم مقایسه شود.
- تحقیق مشابه ای با مدت زمان بیشتری جهت تمرین انجام شود.
- تاثیر تعامل تمرین هوازی با رژیم غذایی در بیماران دیابتی نوع دو بر روی فاکتور های اندازه  گیری شده در تحقیق انجام شود.
- تحقیقی با پروتکل تمرینی مقاومتی بر روی این بیماران با فاکتورهای ذکر شده در تحقیق انجام شود.

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر گرلین پلاسما و بیان ژن گرلین لنفوسیت مردان میانسال

تحقیق مشابهی با شدتهای مختلف تمرین هوازی بر میزان بیان ژن گرلین و گرلین پلاسما صورت گیرد.
2- تحقیق مشابهی با مدتهای مختلف صورت گیرد تا مدت زمان لازم برای ایجاد تغییرات مثبت این نوع تمرین بر شاخص‌های مربوطه مشخص گردد.
3- تحقیق مشابهی بر روی دیگر عوامل تاثیرگذار بر اشتها از جمله هورمونهای مرتبط با گرلین مانند لپتین و ابستاتین و غیره صورت گیرد تا اطلاعات جامعی در مورد تاثیر تمرین هوازی بر عوامل موثر بر اشتها در اختیار افراد قرار دهد.
4- تحقیق مشابهی بر روی دیگر ارگانهای ترشح کننده گرلین از جمله دئودنوم، ژژنوم، ایلیوم، کولون و سایر اندام‌های بدن مانند پانکراس، هیپوتالاموس، هیپوفیز، کبد، ریه، جفت، سلولهای لیدیک، سلولهای سرتولی و گلومرول‌های کلیه صورت پذیرد تا بازتاب تمرین بر ترشح این هورمون را از دیگر اندامها مشخص نماید.
5- تحقیق دیگری با بررسی همزمان چندین هورمون مرتبط با اشتها از جمله گرلین، لپتین، ابستاتین، نسفاتین و پروتئین وابسته به آگوتی صورت پذیرد تا تعامل بین این عوامل را در اثرگذاری بر اشتها روشن نماید.

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی و رژیم غذایی کاهش وزن بر سطح  فولیستاتین سرم زنان غیر فعال  میانسال

با توجه به وجود فاکتورهای هورمونی مختلف تأثیرگذار در مسیر فعالیت فولیستاتین، تحقیق مشابهی در زمینه تأثیر روش  های مختلف کاهش وزن بر بیان ژن و یا سطوح سرمی این عوامل هورمونی مانند: مایوستاتین، اینترلوکین 6، فاکتور رشد شبه انسولینی،هورمون رشد و... انجام گردد تا از طریق اثبات تغییرات آنها، مزایا و معایب روش  های مختلف کاهش وزن در این زمینه آشکار شود.  
2- مطالعاتي جهت تعيين اثر انواع دیگر رژيم هاي محدود از انرژي از جمله رژیم های پر پروتئین  ،پرکربوهیدرات و...و تاثیرآنها بر فولیستاتین سرم بررسی شود.

مقایسه  ی تأثیر کاهش وزن سریع و تدریجی بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی  هوازی، اسیدلاکتیک و قند خون کشتی  گیران

 تحقیق مشابهی با درصدهای مختلف کاهش وزن سریع بر روی عوامل فیزیولوژیک و عملکردی کشتی  گیران انجام گیرد.
2. تحقیق مشابهی بر روی دیگر عوامل فیزیولوژیک(فاکتورهای قلبی، ریوی، ایمنی، خونی، هورمونی، عصبی، گوارشی، رشدی، آنزیمی و غیره) کشتی  گیران و ورزشکاران سایر رشته  های ورزشی که طبقات وزنی دارند، انجام گیرد.
3. تحقیق مشابهی با مداخله انواع مختلفی از تمرینات قدرتی، توانی، و استقامتی به صورت کنترل شده بر روی عوامل فیزیولوژیک و یا عملکردی کشتی  گیران انجام گیرد.
4. تحقیق مشابهی با مداخله رژیم  های غذایی پرکربوهیدرات، پرچربی، پرپروتئین و ترکیبی به صورت کنترل شده بر روی عوامل فیزیولوژیک و یا عملکردی کشتی  گیران انجام گیرد.
5. تحقیقی صورت گیرد که مقایسه بین پروتکل کاهش وزن و افزایش وزن صورت گیرد، به طوری که یک گروه از ورزشکاران، از مکمل  های ورزشی استفاده کنند، چون اکثر ورزشکاران در بین طبقات وزنی هستند و مجبورند به پایین طبقه وزنی بروند، یک گروه به بالای طبقه وزنی بروند و بعد عوامل فیزیولوژیک و عملکردی کشتی  گیران سنجیده شود. به طور مثال شخصی که 70 کیلوگرم وزن دارد به جای 4 کیلو کم  کردن وزن، و رسیدن به طبقه وزنی66 کیلوگرم با استفاده از مکمل  های ورزشی مناسب در بازه زمانی مناسب 4 کیلو وزن زیاد کند و به طبقه وزنی 74کیلوگرم برود و بعد عوامل فیزیولوژیک و عملکردی کشتی  گیران سنجیده شود. به دلیل این که اغلب کاهش وزن در روزهای نزدیک به مسابقه انجام می  گیرد و در این روز  ها ورزشکار باید هم استراحت خوبی داشته باشد و هم تغذیه مناسب تا بتواند فشار تمرین هفته  های قبل از مسابقه را جبران کند(اصول تیپرینگ) تا با آمادگی کامل وارد مسابقه شود.

بررسی تاثیر شش هفته تمرین ترکیبی (کششی- هوازی) و مصرف مکمل تتراهیدروکانابینول بر میزان خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

 با توجه به این مسئله که ممکن است جنسیت بر نتایج حاصل از تحقیق تأثیر داشته باشد، می توان مقایسه ای بین پاسخ دو گروه زن و مرد انجام داد، همچنین تاثیر برنامه تمرینی و مصرف مکمل بر روی بیماران ام اس با گروه های سنی مختلف بررسی شود.
- پیشنهاد می شود که سایر فعالیت های ورزشی نظیر تمرینات بی هوازی و یا مقاومتی نیز بر میزان خستگی و کیفیت زنان و مردان بررسی شوند.
- پیشنهاد می شود تاثیر تمرینات ترکیبی و مصرف مکمل تتراهيدروکانابينول بر تعادل و پارامترهای الکترونوروگرافی بیماران مبتلا به ام اس انجام شود.        
- پیشنهاد می شود تاثیر پروتکل تمرینی و مصرف مکمل در دوره های طولانی تر بر بیماران ام اس بررسی شود.
- پیشنهاد می شود دوزهای دیگری از مکمل تتراهيدروکانابينول بر بیماری ام اس مورد بررسی قرار گیرد.

تاثیر 8 هفته تمرینات استقامتی و مصرف دزهای 3 و 6 گرم دارچین بر نیمرخ لیپوپروتینی و قندی زنان دیابتی نوروپاتی

پیشنهاد می شود که مشابه این تحقیق در گروه مردان دیابتی در همان رده سنی انجام گیرد.
2- پیشنهاد می شود که ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در این بیماران نیز اندازه گیری شود.
3- پیشنهاد می شود که علاوه بر دارچین تحقیق دیگری بر روی دیگر گیاهان دارویی موثر در بیماران دیابتی انجام شود.
4- پیشنهاد می شود که تحقیقی با پروتکل تمرین مقاومتی و مصرف دارچین بر روی این بیماران انجام گیرد.

مقایسه برخی شاخص های همودینامیکی قلبی عروقی زنان یائسه ورزشکار در چهار رشته ورزش های هوازی

 پیشنهاد می  شود، مطالعه مشابهی بر روی سایر رشته  های ورزشی که ماهیت و سیستم  های انرژی متفاوتی را درگیر می کند، انجام گردد و با نتایج مطالعه حاضر مقایسه شود.
2. پیشنهاد می شود، مطالعه مشابهي با هدف مقایسه شاخص های همودینامیکی قلبی عروقی زنان یائسه ورزشکار و غیرورزشکار انجام شود.
3. پیشنهاد می شود، مطالعه مشابهي با هدف مقایسه عوامل خطرزای قلبی عروقی جدید زنان یائسه ورزشکار و غیرورزشکار انجام شود.
4. پیشنهاد می  شود، مطالعه مشابهی بر روی ورزشکاران مرد که دامنه سنی مشابهی با آزمودنی-های مطالعه حاضر دارند، انجام گردد تا نقش جنسیت در این سازگاری  ها نیز مشخص گردد.

بررسی و مقایسه برخی از ویژگی‌های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک زنان کبدی‌کار حرفه‌ای، نیمه‌حرفه‌ای و آماتور

به تعیین همبستگی بین عوامل آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با عملکرد قهرمانان این رشته پرداخته شود تا در صورت وجه همبستگی، از این ویژگی‌ها در پیش‌بینی عملکرد آن‌ها استفاده شود.
2- ویژگی‌های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی قهرمانان ملی کبدی با کبدی‌کاران نخبه جهان مقایسه شود و الگوی مناسب ارائه گردد.
3- همین ویژگی‌ها بین کبدی‌کاران نخبه با ورزشکاران نخبه سایر رشته‌ها مقایسه شود.
4- پژوهشی مشابه این پژوهش روی مردان کبدی‌کار هم انجام شود.

تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ های سازشی
آندروژن   ها و کورتیزول زنان یائسه

 تأثیر مزمن تمرینات مقاومتی بر سطوح آندروژن ها و کورتیزول در مردان و زنان غیر فعال در سنین مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.
2- تأثیر مزمن تمرینات مقاومتی بر سطوح آندروژن ها و کورتیزول در مردان و زنان ورزشکار در سنین مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد.
3- تأثیر مزمن تمرینات مقاومتی بر سطوح آندروژن ها و کورتیزول در زنان تمرین نکرده و ورزشکار قبل از یائسگی مورد ارزیابی قرار گیرد.
4- تأثیر مزمن تمرینات مقاومتی بر سطوح سایر هورمون های آنابولیک وکاتابولیک مورد ارزیابی قرار گیرد.

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و مقاومت به  انسولین زنان یائسه

 تاثیر سازشی تمرینات قدرتی بر عوامل انعقادی و شاخص های جدید بیماری های قلبی عروقی در زنان یائسه مورد بررسی قرار گیرد.
2) تاثیر طولانی مدت شدت تمرینات قدرتی بر لیپیدهای خون و مقاومت به انسولین مورد ارزیابی قرار گیرد.
3) تحقیق مشابهی همراه با مقایسه اثر تمرینات هوازی به صورت همزمان با دو گروه تمرینی مختلف انجام شود.
4) تحقيق مشابهي همراه با بررسي تأثير برنامۀ تمريني بر علائم و كيفيت زندگي زنان يائسه انجام شود.
5) تحقیق مشابهی بر شاخص های قلبی عروقی مردان مسن انجام شود.

 

                                                                                                                         

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء