پیشنهادهای پژوهش رشته مهندسی برق

bargh

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

مدیریت انرژی ساختمان با استفاده از الگوریتم روی  خط در محیط شبکه هوشمند

در آینده می  توان این الگوریتم را با روش  های بهینه  سازیی که توانایی برنامه  ریزی مسائلی با عدم قطعیت را دارا هستند، مخلوط کرده و نتایج مقاوم  تری نسبت به اغتشاشات بدست آورد.همچنین، شبیه سازی در سطح بزرگ مزایا و یا مشکلات مدیریت مصرف انرژی در سطح خانگی را بیشتر نمایان می  کند. به علاوه می‌توان مدل برخی لوازم از جمله منبع ذخیره گرمایی و تولید کننده گرما و برق همزمان و غیره را به مسئله اضافه کرد. همچنین از مدل کنترل مستقیم بار و بارهای قابل قطع نیز می  توان استفاده کرد. 

کنترل فیلتر فعال تک‌فاز موازی بدون سنسور با جبران انتخابی هارمونیک‌ها

استفاده از روش‌های کنترل پیش بین برای کنترل حلقه داخلی در روش‌های دو حلقه‌ای به علت دینامیک سریع و خاصیت امکان جبران تأخیر در این روش‌های کنترل و مقایسه نتایج حاصل در شرایط در نظر گرفتن تأخیر، از نظر میزان میرایی رزونانس و پایداری
2. پیاده‌سازیمشاهده‌گر های رباست و تطبیقی در فیلتر‌های فعال با خروجی سلفی و
LCL به علت خاصیت مقاومت در برابر اغتشاش و تغییرات پارامترها که در فیلتر فعال وجود دارند.
3. به دست آوردن روشی که بتواند هم زمان میرایی کافی برای حلقه داخلی و حاشیه فاز لازم برای حلقه داخلی را با در نظر گرفتن اثر تأخیر فراهم کند. با در نظر داشتن این موضوع که افزایش حاشیه فاز حلقه داخلی منجر به کاهش میرایی حلقه داخلی می‌گردد. در بسیاری موارد افزایش حاشیه فاز به حد کافی، میرایی را کمتر از مقدار مناسبمی‌کند و در نتیجه پایداری و مقاومت پاسخ نسبت به اغتشاش کاهش می‌یابد.

بررسی خرابی در کابل  های دارای عایقXLPE

بررسی عکس  العمل پلی  اتیلن در شرایط آزمایشگاهی و در دماهای مختلف، زمانی که تحت تاثیر فشار مکانیکی خارجی و میدان الکتریکی ناهمگون قرار دارد.
2- استفاده از نتایج تستهای
PD در حالتی که کابل خارج از خط باشد (Off-line) و یافتن مناطق مستعد خرابی

ارائه روشی برای ارزیابی وضعیت کنتاکت کلید به کمک مقاومت دینامیکی

 می‌توان با تعیین مقدار مقاومت بحرانی برای کنتاکت کلیدهای مختلف و بررسی روند کاهش جرم و تغییر مقاومت به کمک منحنی مقاومت دینامیکی تعداد دفعات عملکرد باقیمانده کلید در جریان اتصال کوتاه نامی را تخمین زد.
• می توان با گسترش این آزمایش و اندازه گیری پارامتر هایی مانند فشار، حرارت و دما شرایط را برای نزدیک شدن به برقرای قوس در کلید واقعی نزدیک تر ساخت.
• امروزه با پیشرفت فن آوری و توسعه دستگاه‌های اندازه‌گیری مقاومت استاتیکی و دینامیکی کنتاکت به راحتی منحنی‌های ولتاژ، جریان و مقاومت به دست می‌آیند. در آینده نیز می‌توان این فرآیند تشخیص را بهبود بخشید و با پیاده‌سازی آن روی دستگاه اندازه‌گیری مقاومت، تخمینی سریع‌تر و دقیق تر از وضعیت کنتاکت قوس کلید داشت.

طراحی طبقه خروجی مدار تحریک‌کننده سلول‌های زیستی بدون استفاده از ترانزیستورهای ولتاژ بالا موجود درتکنولوژی CMOS

گرچه در طراحی سوئیچ‌ها سعی شده است توان مصرفی حداقل شود اما می‌توان مدارات درایور گیت ترانزیستورها را به گونه‌ای دیگر طراحی کرد تا توان مصرفی کل کاهش یابد. همچنین می‌توان با افزایش rise time و fall time سیگنال‌های روی گیت ترانزیستورها یا به عبارتی کند کردن سرعت خاموش شدن ترانزیستورها، اثر clk feedthrough ایجاد شده و در نتیجه سایز خازن‌های مورد استفاده در مدار را کاهش داد.
2. در مدار دوم باید مدار مقایسه کننده توان مصرفی پایینی داشته باشد. می‌توان از مدارهای مقایسه کننده ساده‌تر با توان مصرفی کمتر و دقت بیشتر استفاده کرد. همچنین می‌توان مقایسه کننده را به گونه‌ای طراحی کرد که پس از انجام تصمیم‌گیری در هر فاز خاموش شود تا جریان مصرفی مدار کاهش یابد. البته در این حالت نحوه و زمان خاموش و روشن کردن مقایسه کننده و این مسئله که روی ترانزیستورهای آن ولتاژ بالایی قرار نگیرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با در نظر گرفتن ساختار پیشنهادی دوم، سوئیچ
PMOS نیز به صورت مشابه قابل طراحی می‌باشد.
3. می‌توان برای کنترل دامنه و پهنای پالس سیگنال خروجی تحریک کننده زیستی متناسب با شرایط و نیاز بیمار، از مدارات کنترلی استفاده کرد و مکانیزمی را بکار برد که با رخ دادن تأخیر، عدم تطبیق یا تغییر جریان نشتی در مدار آن را جبران کند

ارزیابی طیف امن همکارانه در سیستم های رادیو شناختمند با چند آنتن

 جهت ادامه این پروژه می توان از روش رله ای دیگر یعنی دکد-ارسال بهره برد. می توان با در نظر گرفتن شرایط غیر ایده آل دیگر در مسیر ارزیابی طیف و یا کانال های دارای توزیع های دیگر و حتی سایه افکنی همبسته، نتیجه اعمال کدینگ الموتی در مقابله با این شرایط را مورد بررسی قرار داد. گسترش روش طبقه بندی SVDD جهت مقابله با هر تعداد کاربر مخرب نیز، از دیگر گام ها در ادامه این پروژه می باشد.

تکنيک های چندحاملی در شبکه  های راديو نرم  افزاری شناختمند

در فصل سوم، مدل چگالی طیف توان بر اساس روش‌ تخمین طیف بارتلت ارائه شد. همان‌طور که به تفصیل بررسی شد، روش ارائه شده در [24] متوسط زمانی تابع خودهمبستگی سیگنال OFDM را در طول یک فریم OFDM محاسبه کرده و از روی این تخمین از تابع خودهمبستگی، مدل محاسباتی را برای چگالی طیف توان ارائه می‌کند. علت ناکارامدی این روش برای سیستم‌های چندحاملی مورد بررسی در این رساله این است که توسعه روابط در این روش بر این فرض استوار است که داده‌های ارسالی در حوزه فرکانس مستقل از هم باشند. در ادامه این پژوهش پیشنهاد می‌شود با حذف این فرض از محاسبه متوسط زمانی تابع خودهمبستگیِ تکنیک‌های چندحاملی، با استفاده از روش مبتنی بر [24] نیز به یک مدل محاسباتی برای چگالی طیف توان تکنیک‌های چندحاملی به صورت جامع (یعنی مستقل از استقلال یا وابستگی اطلاعات در حوزه فرکانس) رسید و نتیجه را با روابط به‌دست‌آمده در این رساله مقایسه کرد.
2) یکی از دستاوردهای این رساله که در فصل‌های سوم و پنجم بررسی شد این است که نشان داده شد سرعت تضعیف لوب‌های جانبی تکنیک
UW-OFDM بالا است و این باعث تداخل بسیار کمتر چه در بخش خارج‌-از-باند و چه در باند PU در شبکه رادیوشناختمند می‌شود. وابستگی این عملکرد به عرض باند PU، باند محافظ و طول کلمه یکتا به طور جامع با استفاده از شبیه‌سازی‌ها تایید و بررسی شد. یکی از سوالاتی که تاکنون تلاش‌ها برای پاسخ‌دهی به آن بی‌نتیجه مانده است این است که علت این عملکرد خوب تکنیک UW-OFDM چیست؟ ارائه پاسخ تحلیلی به این سوال می‌تواند قدم مهمی در شناخت ویژگی‌های مفید این عضو جدید خانواده تکنیک‌های چندحاملی باشد.
3) مجموعه کد گسترش پیشنهادی در فصل چهارم و ماتریس تولیدکننده کد پیشنهادی در فصل پنجم به عملکرد خوبی از لحاظ عملکرد خطا و کاهش لوب‌های جانبی می‌رسند. در ادامه این پژوهش پیشنهاد می‌شود که مسائل دیگری که فراروی پیاده‌سازی این تکنیک‌ها در عمل پیش‌ می‌آید، بررسی شود. به طور خاص، پیشنهاد می‌شود تاثیر خطای کوانتیزاسیون در پیاده‌سازی، میزان اطلاعات سیگنالینگ مورد نیاز برای ارسال در کانال کنترلی و تاثیر تقویت‌کننده قدرت غیر خطی بر عملکرد این روش‌ها بررسی شود. هم‌چنین، در سیستم‌های عملی از پنجره‌های حوزه زمان برای نرم‌کردن گذر بین فریم‌های سیستم‌های چندحاملی و کاهش لوب‌های جانبی استفاده می‌شود. انتظار می‌رود که ترکیب روش‌های پیشنهادی در این رساله با پنجره‌های حوزه زمان، عملکرد آن‌ها را بهبود دهد که این نیازمند بررسی بیشتر است.
4) یکی از محدودیت‌های مجموعه کد گسترش پیشنهادی در فصل سوم این بود که مجموعه کد گسترش طراحی شده دارای تعامد تاخیر صفر است و فقط در کاربردهای هم‌زمان قابل استفاده است. طراحی کدهای گسترشی که علاوه بر توانایی خوب کاهش لوب‌های جانبی، خصوصیات خوبی نیز از لحاظ رفتار تابع خودهمبستگی و همبستگی متقابل کدها در تاخیرهای غیر صفر داشته باشند، کاربردهای بسیار گسترده‌ای در شبکه‌های رادیوشناختمند دارد و می‌تواند کارایی تکنیک
MC-CDMA را در شبکه‌های رادیوشناختمند افزایش دهد.

کنترل توربین بادی با ژنراتور القایی تغذیه دوگانه و مبدل ماتریسی غیرمستقیم با قابلیت LVRT

 کنترل مبدل ماتریسی غیرمستقیم در حضور ولتاژهای نامتعادل شبکه
§ بررسی راههای افزایش قابلیت
LVRT سیستم مورد مطالعه هنگام وقوع خطاهای نامتقارن در شبکه
§ استفاده از روشهای کنترل مدرن برای بهبود عملکرد گذرای سیستم
§ پیاده  سازی روش کروبار اتصال کوتاه با استفاده از کلیدهای نیمه هادی سیلیکن کاربید
§ مقایسه روش کنترل مستقیم گشتاور با کنترل برداری مرسوم در حضور خطا

ردیابی نقطه حداکثر توان آرایه  ی   فتوولتائیک در شرایط رخداد سایه    ی جزئی با تخمین منحنی توان-ولتاژ

 ارائه روشي كه بتواند بدون نياز به اندازه  گيري تابش هر ماژول، منحنی توان-ولتاژ را تقریب بزند.
2) تعمیم روش پیشنهادی در شرایط خرابی یا پیرشدن سلول  ها.
3) پياده  سازي روش ارائه شده در سيستم  هاي فتوولتائيك يك طبقه متصل به شبكه.
4) پياده  سازي روش پيشنهادي در كاربردهايي مانند خودروهاي خورشيدي (بدليل تغييرات سريع
تابشی) نياز به سرعت بالاي رديابي وجود دارد.

تخمین حالت سیستم قدرت تحت حملات سایبری در محیط بازار برق

 ارائه یک روش جهت پیدا کردن مکان اندازه  گیرهای مظنون به حمله  ی سایبری پیشنهاد می-شود  . در این  صورت می  توان از روش تخمین  حالت پیشنهادی جهت سایر حملات و اطلاعات داده غلط با اهدافی به غیر از تاثیرگذاری بر بازار استفاده کرد.
• در این پایان  نامه فرض شده است بهره  بردار شبکه در لحظات اولیه زمان اجرای بازار مقادیر اندازه  گیری  ها را قرائت و تخمین حالت را اجرا می  کند. در عمل تخمین حالت هر چند دقیقه تکرار می  شود. طراحی یک روش تخمین حالت دینامیک که از داده  های دقایق قبل برای شناسایی حمله سایبری استفاده می  کند پیشنهاد می  شود.
• درنظر گرفتن یک بازی بین مهاجم و بهره  بردار سیستم و محاسبه  ی نقطه  ی تعادل حملات سایبری جهت پیش  بینی مکان  های حمله و مقادیر آن پیشنهاد می  شود.

کنترل درایو بدون حسگر مکانیکی ماشین سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد توربین بادی

 ترکیب روش مدل نیروی محرکه الکتریکی توسعه یافته EEMF با روش  های دیگر کنترل بدون حسگر بطوری  که بتوان کنترلی در گستره وسیعی از سرعت  های کم و صفر تا سرعت  های زیاد و بالای سرعت نامی داشت.
• استفاده از روش  های کنترل غیر خطی مانند روش کنترل مُد لغزشی  برای مقاوم کردن درایو نسبت به تغییرپارامترهای مدل ماشین
• با توجه به اینکه کنترل بدون حسگر قابلیت اطمینان سیستم را بالا می  برد، می  توان به عنوان کاری بیش  تر در جهت جنبه تحمل پذیری انواع خطاهای احتمالی ، درایو بدون حسگر را بوسیله اینورتر چهار سوئیچه انجام داد.

استفاده از اطلاعات مکانی برای بهبود عملکرد OFDM در رادیو شناختگر

 همانطور که در توضیح استاندارد LTE گفته شد، برای کاهش توان ارسال از SC-OFDM استفاده می شود. می توان مباحث مطرح شده در این پروژه را برای این تکنیک نیز مورد مطالعه و بررسی قرار داد.
- روش های دیگری برای بهبود عملکرد
OFDM وجود دارد که می توان در کنار روش های استفاده شده در این پروژه آن ها را نیز به کار گرفت.
- پارامترهای دیگری مانند شکل نویز وجود دارد که نحوه کاهش تاثیر آن ها به کار های بعد سپرده شده است.
- اطلاعات مکانی می تواند به شکل دقیق تری با توجه به محل حضور کاربر (فضای داخلی پر اتاق مانند بیمارستان ها و ادارات،  فضای داخلی باز مانند کارخانه جات و سوله ها، فضای باز پر مانع و ...) مورد بررسی قرار گیرد و
OFDM با این شرایط نیز وفق داده شود.

تحليل و طراحي الگوريتم  هاي تخمين پارامترهاي سيگنال طيف گسترده چندکاربره دنباله مستقيم

 در تخمین جهت ورود سیگنال در روش شکل دهی پرتو و عملگر متعامد، بابت کاهش بیش از پیش اثر کاربران تداخل  گر می  توان از روش  هائی مانند حذف پی  درپی استفاده نمود و به این ترتیب خطای تخمین  گر را کاهش داد.
v در اکثر روش  های جهت  یابی از ماتریس همبستگی استفاده می  شد: می  توان روش  هائی برای کاهش پیچیدگی محاسباتی این ماتریس یا معکوس این ماتریس که در برخی از الگوریتم  ها استفاده
می  شود ارائه نمود.
v در این رساله روشی جهت تخمین توام تعداد کاربران و مرتبه کانال چند مسیره ارائه گردید. با توجه به این که این روش برای حالت غیر همزمان یعنی در خط مش پایین  سو نیز با قبول کاهش کارائی قابل تعمیم است بررسی روش  هائی که موجب افزایش کارائی الگوریتم در خط مشی پایین  سو
می  شود می  تواند در مراحل بعدی کار مورد توجه قرار گیرد.
v در آشکارسازی تعداد کاربران که پارامتر تعداد کاربران یک کمیت معین در هر لحظه تعریف شد
می  توان با این دید که این پارامتر یعنی تعداد کاربران یک متغیر تصادفی است به حل مسئله پرداخت که در این صورت با ماتریس  های تصادفی در پردازش مواجه می  شویم. با توجه به تحقیقات جزئی،  توسعه کار در این زمینه موضوع جذاب در آشکارسازی تعداد منابع خواهد بود.
v در مسئله تخمین تناوب کد گسترش دهنده ما با ارائه یک معیار از روی داده  های دریافتی به تخمین طول کد پرداختیم، استفاده از مقادیر ویژه ماتریس همبستگی ورودی و انتخاب معیار جدید براین اساس با افزایش پیچیدگی محاسباتی می  تواند موجب کارائی الگوریتم شود. علاوه بر آن استفاده از مقادیر ویژه امکان تشخیص کدهای با طول کد متفاوت مربوط به کاربران گوناگون را فراهم
می  آورد. در نتیجه بررسی روش  های تخمین طول کد با کمک مقادیر ویژه ماتریس همبستگی زمینه جالبی برای تحقیق خواهد بود.
v کانال در نظر گرفته شده در این رساله یک کانال گوسی بود، می  توان مسئله تخمین پارامتر را برای کانال  های غیر  گوسی با کمک روش  های ارائه شده در رساله بررسی نمود. استفاده از معیارهایی همچون تابع Correntropy در این کانال  ها می  تواند مفید واقع شوند.

آناليز کانال هاي مخابرات باندوسيع خطوط قدرت با تکنيک       SC-FDE

در زمينه سيستم هاي PLC و فعاليت پژوهشي انجام پذيرفته در اين رساله مي توان کارهاي تحقيقاتي بيشتري انجام داد که در اين رابطه ذکر نکات زير قابل توجه است:
1-به طور کلي حجم تحقيقات در رابطه با تکنيک
SC-FDE و کاربردهاي مختلف آن نسبت به تکنيک OFDM خيلي کمتر است. بنابراين هنوز زمينه هاي تحقيقاتي زيادي در رابطه با عملکرد تکنيک SC-FDE صرف نظر محيط مورد نظر براي مخابره وجود دارد که مرجع [26] در اين زمينه مي تواند بسيار الهام بخش باشد.
2- همانطور که ملاحظه شد تکنيک
SC-FDE در اين رساله مبتني بر ترازگر خطي بود، اما همانطور که در فصل دوم اشاره شد اين تکنيک در حوزه هاي مختلف مخابرات مطرح شده است. بنابراين عملکرد تکنيک SC-FDE با انواع مختلف ترازگرهاي DFE، عملکرد اين تکنيک با ترازگرهاي توربو حوزه فرکانس و تکنيک هاي طيف گسترده حوزه فرکانس در کانال هاي بي سيم و مخابرات خطوط قدرت نيز مي تواند الهام بخش زمينه هاي تحقيقاتي مختلف باشد.
3- در محيط هاي آغشته به نويز ضربه اي معمولا در گيرنده از يک سري بلوک هاي غيرخطي براي کاهش اثر مخرب نويز ضربه اي استفاده مي شود. بنابراين تحليل عملکرد تکنيک هاي
OFDM و SC-FDE در اين محيط ها و در حضور انواع مختلف اين بلوک ها نيز زمينه تحقيقاتي جالبي مي باشد.
4- به طور کلي مساله تحليل ظرفيت در حضور نويز ضربه اي و مدل هاي مختلف آن نيز يک مساله باز تحقيقاتي است که مي تواند براي کانال هاي مختلف و در شرايط مختلف تک آنتني، چندآنتني، تک کاربره و چندکاربره مورد بررسي قرار گيرد.
5- همانطور که ملاحظه شد روش هاي پيشنهادي اين رساله براي ترکيب تکنيک
SC-FDE با کدهاي بلوکي فضا-زمان فقط به کدهايي معطوف است که هر عنصر ماتريس کد يک سمبل از دنباله ورودي x، يا کانجوگيت آن و يا صفر مي باشد. بنابراين تعميم اين روش ها به کدهايي که در آن هر عنصر ماتريس کد يک ترکيب خطي از سمبل هاي بلوک ورودي است نيز مي تواند يک زمينه تحقيقاتي جديد باشد.
6-علاوه بر اين در زمينه سيستم هاي
PLC مي توان کارهاي آزمايشگاهي و تجربي نيز انجام داد که معمولا بر مبناي اندازه گيري و پياده سازي ساختارهاي آزمايشگاهي نياز دارد. به عنوان رفتار کانال PLC در شبکه برق ايران و مدل واقعي آن و اين که آيا با مدل هاي تحليلي فعلي همخواني لازم را دارد خود يک موضوع مهم مي باشد.
7- در زمينه کاربرد تکنولوژي
PLC در شبکه هوشمند قدرت و پياده سازي سيستم هاي هوشمند خانگي نيز مي توان کارهاي مختلف تحقيقاتي و آزمايشگاهي را انجام داد.

سیستم سلولی شاتگان (تقریب توزیع پایدار و کاربرد تبدیل استیلتجس در محاسبه  ی ظرفیت کانال)

 روش کانولوشن متغیر  های تصادفی مستقل وقتی که ساختار گیرنده و محیط انتشار پیچیده شود؛ می  تواند جایگزین مناسبی برای روش  هایی مانند استفاده از تابع مشخصه باشد.
2.  در محاسبه  ی ظرفیت ارگادیک کانال استفاده از روش  های ممانی می  تواند ساده  سازی زیادی در محاسبات ایجاد نماید.
3. ویژگیهایی که در فصل سوم ذکر شد می  تواند ایده  های بهتری برای تقریب ارائه کند. در این فصل رابطه  ی بین   با   و   را خطی در نظر گرفتیم؛ در صورتی که این رابطه غیرخطی باشد؛ می  توان انتظار داشت عملکرد تقریب بهتر خواهد شد. رابطه  ای که به عنوان پارامتر شیفت درنظر گرفتیم تأثیر زیادی در عملکرد تقریب دارد؛ در صورتی که بتوانیم حساسیت این پارامتر به تغییرات   و   را زیاد کنیم؛ اختلاف تقریب با توزیع پایدار کمتر خواهد شد. 
4. استفاده از تبدیلات در ماتریس  های تصادفی و توجه به رابطه  ی بین این تبدیلات می  تواند در محاسبه  ی ظرفیت در کانال با دستیابی چندگانه نیز مورد توجه واقع شود.
 

شبیه سازی عملکرد مدولاسيون طيف گسترده       چندحامل (MC-CDMA) در مخابرات فیبر نوری

 همانطور که می‌دانیم انواع بسیار زیادی از کدهای گسترش دهنده متعامد یا غیر‌متعامد وجود دارد که در این پروژه به برخی انواع آن اشاره گردید. بنابراین می‌توان کدهای ذکر شده را بهمراه انواع مختلف دیگری از کدهای گسترش دهنده را با جزئیات بیشتری، نظیر نحوه ساخت عملی آنها با استفاده از گیت های دیجیتال که مبین میزان پیچیدگی سیستم می‌باشد و نتایج استفاده از این کدها را مورد بررسی قرار داد.
دلیل این پیشنهاد این است که تعداد کدهای
OOC تولیدی بسیار محدود است. همچنین استفاده از این نوع کدها در مدولاسیون پیشنهادی در این پایان نامه را می توان مورد بررسی قرار داد.
• بررسی و تحلیل هر یک از مدولاسیون ها از جمله مدولاسیون مطرح شده در حضور نویز های ساچمه ای و نویزهای ناشی از جریان تاریکی.
• بررسی کد کردن های چند بعدی و مقایسه آنها با سیستم هایی که با کدهای یک بعدی کد می شوند.
• افزایش طول فیبر نوری و تاثیر آن بر هر یک از مدولاسیون های مطرح شده.
• بررسی اثر تقویت کننده ها و نویز تولیدی توسط آنها با افزایش طول فیبر نوری و تاثیر آنها بر هر یک از مدولاسیون های مطرح شده.
• به کارگیری یک اکولایزر مناسب در گیرنده و تاثیر آن بر هر یک از سیستم های مطرح شده در این پایان نامه.
• اساس آشکار‌سازی در سیستم طیف گسترده بر همبستگی بین کدها می‌باشد و در گیرنده براساس میزان همبستگی کد کاربر و سیگنال دریافتی تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. بنابراین همزمانی دقیق بین کد در فرستنده و گیرنده بسیار مهم می‌باشد. ما در انجام شبیه‌سازیها برای سادگی فرستنده و گیرنده را همزمان در نظر گرفتیم و همانطور که می‌دانیم در عمل اینگونه نمی‌باشد. بنابرین بعنوان یک پیشنهاد می‌توان بحث همزمانی را در نظر گرفت و شبیه‌سازی ها را با فرض عدم همزمانی انجام داد.

مطالعه ظرفیت برای کانال استراق سمع چندآنتنی با فرکانس های متعامد و با ضرایب معلوم کانال در فرستنده و گیرنده مجاز

 محاسبه دقیق واریانس و میانگین اطلاعات متقابل در ظرفیت امن برای هر یک از اطلاعات متقابل در زیر حامل ها
2- بررسی تاخیرها و پارامترهایی نظیر فاصله آنتن ها با استفاده از ماتریس پراکندگی و تطبیق امپرانس ها در سیستم
MIMO OFDM
3- بررسی اثر افزایش و با کاهش پیشوند چرخشی بر روی ظرفیت امن در سیستم
MIMO OFDM
4- بررسی خوشه بندی و سلول گذاری در مخابرات بی سیم و تاثیر آن بر روی ظرفیت امن در سیستم
MIMO OFDM
5- بررسی حالت های فشرده نظیر مدارات فشرده بر روی ظرفیت امن و وابستگی بین آنتن ها در شنودگر
6- بررسی روش هایی نظیر پرتوسازی و پیش کدگذاری ماتریسی در کانال های چند آنتنی در سیستم های
OFDM برای حصول ظرفیت امن
7- بررسی ارسال نویز مزاحم برای کاربران غیر مجاز برای نازل کردن کانال شنودگر و تاثیر آن بر روی ظرفیت امن.
8- بررسی ظرفیت امن
MIMO OFDM در حالت هایی که از مخابرات باند وسیع و یا مخابرات باند فوق وسیع استفاده می شود.
9- بررسی کانال ها و نویزهای مختلف به همراه اثر محوشوندگی تند به جهت انتخاب گزینه مناسب برای کانال های مختلف در سیستم
MIMO OFDM برای رسیدن به حداکثر نرخ امن
10- بررسی ظرفیت امن سیستم
MIMO OFDM در محیط های درون ساختمان ها که همبستگی بین کانال ها بسیار و شنودگر در فاصله بسیار نزدیک قرار دارد.
11- بررسی تعداد سمبل های
OFDM در سیستم MIMO OFDM و یافتن مقدار بهینه برای تعداد سمبل ها جهت بهترین نرخ امن
12- بررسی مدولاسیون های آشکارسازی مختلف نظیر آشکارسازی اجبار به صفر و یا میانگین کمینه مربعات خطا در گیرنده اصلی و یا شنودگر که از سیستم
MIMO OFDM استفاده می کنند.
13- استفاده از کدهای فضا-زمان برای ارسال داده ها نظیر که الموتی جهت رسیدن همزمان به نرخ امن بهینه و ایجاد چندگانگی در کانال چند آنتنی و همچنین کمک گرفتن از کدهای فضا زمان برای رسیدن به نرخ امن بیشینه.
14- کمک گرفتن از مشخصات سیستم
MIMO OFDM برای رمزنگاری در لایه های بالاتر از جمله خصوصیات OFDM از جمله پیشوند چرخشی و یا مشخصات کانال چند آنتنی نظیر مقادیر ویژه کانال برای بهبود امنیت در محیط های بی سیم.
15- محاسبه نرخ امن برای سیستم
MIMO OFDMA در حالتی که دسترسی های چندگانه هم وجود دارد.
16- بررسی ظرفیت امن برای سیستم
MIMO OFDM برای چند کاربره با محوشوندگی های مختلف.
17- بررسی وجود چندین شنودگر همزمان در یک شبکه که بر پایه سیستم
MIMO OFDM بنا شده است و امکان سنجی وجود نرخ امن در این شبکه ها.
18- بررسی تاثیر کدگذاری و درون گذاری داده ها در انواع شماتیک های مختلف سیستم
MIMO OFDM برای رسیدن به حداقل احتمال خطا و بیشترین نرخ امن.
19- بررسی ظرفیت امن سیستم
MIMO OFDM در حالتی که کانال ها در گیرنده نامعلوم و امکان فیدبک بین فرستنده و گیرنده وجود ندارد و یا اگر فیدبکی وجود دارد شنودگر از آن بی بهره باشد.
20- استفاده از شبکه های رله جهت افزایش میزان نرخ امن و بررسی انواع رله ها و نحوه کار کردن رله ها در شبکه به نحوی که شنودگر کمترین میزان استراق سمع را داشته باشد.
21- بررسی همزمان سازی مدولاسیون
OFDM و تاثیر نبود هم زمانی بین سمبل ها بر روی ظرفیت امن.
22- استفاده از سیستم
MIMO OFDM در سیستم های تطبیقی و استفاده از روش های تطبیقی برای بهبود ترازگرهای کانال و بررسی امنیت در این سیستم ها.
23- بررسی کانال هایی موسوم به کانال تداخل که بر مبنای سیستم
MIMO OFDM بنا شده اند و بررسی ظرفیت امن در آن ها.
24- بررسی ظرفیت امن در کانال های پخش چند آنتنی در حالتی که پیام های خصوصی و عمومی از طریق زیرحامل های
OFDM ارسال می شوند.
25- بررسی کمیت بیشینه به متوسط توان در مدولاسیون
OFDM و تاثیر آن بر روی نرخ امن.
26- امکان استفاده از سیستم
MIMO OFDM در سیستم های توزیع شده به طوری که تجمع آنتن ها در یک مکان نباشد و شنودگر دارای آنتن های پراکنده باشد.
27- به کارگیری سیستم
MIMO OFDM در شبکه های ارسال داده نظیر Ad HOC و شبکه های چندین گره ای و یا استفاده در شبکه های مبتنی بر رادیو شناختمند و محاسبه ظرفیت امن در هر یک از آن ها.
28- بررسی ظرفیت امن در سیستم
MIMO OFDM در حالتی که شنودگر علاوه بر استراق سمع به عنوان دشمن متخاصم به تولید نویز اضافی در کانال می پردازد.
29- بررسی تداخل بین سمبل ها در
OFDM و تاثیر آن بر روی ظرفیت و در نهایت نرخ امن.
30- تخصیص توان بهینه بر روی آنتن ها و زیرحامل ها جهت رسیدن به بهترین نرخ امن در سیستم
MIMO OFDM.
31- بررسی تاثیر انحراف و جابجایی فرکانسی در سیستم
MIMO OFDM در میزان ظرفیت و امکان استفاده از این جابه جایی و انحراف فرکانسی برای مختل کردن شنود در کاربران غیر مجاز جهت افزایش نرخ امن.
32- پیدا کردن میزان بهینه برای پیشوند چرخشی در سیستم
OFDM جهت ظرفیت بیشتر و حذف مناسب تداخل بین سمبل ها و همچنین مقدار بهینه برای دنباله های آموزشی در کانال برای عدم کاهش ظرفیت کانال در سیستم MIMO OFDM.

طراحی یک مبدل Flash-SAR با توان مصرفی پایین

علاوه بر همزمان کردن عملکرد دو مبدل فلش و SAR که باعث افزایش سرعت کل مبدل می-گردد، تکنیک    ها و روش  های مناسبی دیگری نیز می  توانند در جهت تکمیل این کار به گونه  ای به مبدل اضافه شوند که در بخشی از دوره  ی عملکرد مبدل SAR  که مبدل فلش بیکار است، از این مبدل (مبدل فلش) برای گرفتن نمونه  ی جدید و تعیین بیت  های MSB آن استفاده شود. در واقع طراحی می  تواند به گونه  ای صورت گیرد که در تمام مدت زمان عملکرد مبدل SAR، مبدل فلش نیز در حال کار باشد و چندین بار از ورودی نمونه  برداری کند. این کار که باعث افزایش نرخ نمونه  برداری مبدل می  گردد، مستلزم استفاده از بیش از دو DAC خازنی در طبقه  ی دوم خواهد بود. همچنین در این حالت استفاده از تنها یک مقایسه  گر در طبقه  ی دوم و به اشتراک  گذاری آن بین DAC های خازنی عملا امکان پذیر نخواهد بود.

مدیریت و بهینه‏سازی پاسخ به تقاضا در شبکه‏های هوشمند قدرت بر مبنای بهینه‏سازی سطح رفاه اجتماعی

لحاظ نمودن مستقیم درجه حرارت هر نقطه در میزان قیمت آنجا
2- خارج نمودن تعیین سیگنال یارانه از دست عوامل بالادستی و مستقیماً وابسته به شبکه شدن آن
3- افزایش تعداد سطوح قیمتی به من مدیریت بهتر و همچنین سطح درآمد بالاتر برای سرمایه‌گذاران
4- قائل شدن تخفیفات مالی برای مشترکین خانگی و تجاری کم‌مصرف و تأمین آن از طریق اضافه پرداخت مشترکین تجاری غیرمسئول

سنجش کيفيت تصاوير

 جهت بهبود عملکرد الگوریتم پیشنهادی می  توان عوامل رنگ و جزئیات را ،که در روش  های پیشنهادی حذف شده اند، به معادلات افزود. منتهی، مساله اصلی در اینجا یافتن یک رابطه ریاضی است که بتواند نظرات ذهنی افراد را در مورد مشخصه  های رنگ و جزئیات مدلسازی کند.
2 - همانطور که گفته شد، روش  های ارائه شده مختص تصاویر سیاه-سفید می  باشند. برای تعمیم این روش  ها به تصاویر رنگی یک روش پیشنهادی این است که الگوریتم  های پیشنهادی را جداگانه برای هر یک از کانال  های
R، G و B بکار برده و سپس نمرات نهایی حاصل را به نحو مناسبی باهم ترکیب کنیم. نحوه ترکیب باید بگونه  ای باشد که با نظرات ذهنی و درک افراد از فلسفه رنگ تناسب داشته باشد.
3 – با توجه به آنکه روابط پیشنهاد شده دارای عملکرد مناسبی هستند، میتوان این دو رابطه را باهم ترکیب کرده و به رابطه سوم همانند رابطه (4-1) برسیم. در این رابطه نیز پس از محاسبه ضرایب، لازم است برای هر یک از مشخصات موجود در معادله رابطه ریاضی مناسبی بیابیم.
(4-1)                                                                                 
 
4 – مطالعات جدید در مورد الگوریتم
SSIM [57] نشان داده  اند که دو رابطه (4-2) و (4-3) عملکرد بهتری نسبت به رابطه (3-6) دارند. لذا، میتوان از این دو رابطه بجای رابطه (3-6) استفاده کرد و نحوه عملکرد روش  های جدید را سنجید.
(4-2)                                                                                 
(4-3)                                                                                          
5 – همانطور که ذکر شد، روش  های پیشنهادی در رده الگوریتم  های با مرجع کامل قرار می  گیرند. میتوان با انجام آزمایش  های ذهنی که در آنها قضاوت در مورد تصاویر آزمون بدون حضور تصویر مرجع صورت می  گیرد، روش  های پیشنهادی حاضر را به روش  های بدون مرجع و روش  های با مرجع تقلیل یافته تعمیم داد.
6 – آزمایش ذهنی که ما در این پایان  نامه به مدل  سازی ریاضی نتایج آن پرداختیم تنها دارای سه تصویر آزمون بود. میتوان با برپایی یک آزمایش ذهنی دیگر که دارای تصاویر مرجع بیشتر، اعوجاج  های مورد استفاده بیشتر و نیز درای تعداد افراد حاضر بیشتری است، به نتایج جامع  تر و بهتری دست یافت.

مکان یابی هدف به روش الگوریتم دو گام افزایشی به همراه خوشه بندی

با توجه به فعالیت ها و پژوهش های انجام گرفته، پیشنهادهای زیر برای ادامه کار ارائه می گردد:
1. بحث مکان یابی شلیک یک وسیله جنگی به شیوه ارائه شده برای محیط های زیر آب به دلیل چالش هایی که این محیط دارد، به عنوان یکی از مسائل تازه در این عرصه قابل پژوهش می باشد.
2. علاوه بر این مکان یابی یک تک تیر انداز که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته، بررسی عملکرد روش ارائه شده در کاربرد هایی دیگر نظیر ردیابی هواپیماهایی که در سطح زمین پرواز می کنند به کمک صدای موتور این هواپیما ها، تعیین مکان دقیق وقوع زمین لرزه و ...  از مسائلی است که در ادامه قابل تحقیق و بررسی می باشد.
3. این طرح پژوهشی به بررسی مکان یابی یک هدف در محیط خارج آزاد پرداخته است، می توان در ادامه با بررسی عملکرد روش ارائه شده بر روی مکان یابی همزمان چند هدف به بهبود روش ارائه شده پرداخت.
4. در این پایان نامه به بررسی و تحلیل اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد روش مکان یابی ارائه شده پرداخته شد. بررسی و تحلیل ریاضی این مسئله و یافتن روابط ریاضی حاکم بین دقت و انرژی از مسائلی است که به عنوان گام بعدی پژوهش پیشنهاد می گردد.

پیاده‌سازی سیستم مخابراتی مبتنی برآشوب با الگوریتم ICCS بر روی برد DSP

 روش‌های پیاده‌سازی عمدتاً با استفاده از سیستم‌های چووآ و لورنس انجام گرفت، عملکرد این روش با دیگر سیستم‌های آشوبی، منظور سیستم‌های ترجیحاً بالاتر، و یا سیستم‌های تأخیر زمانی، می‌تواند به‌منظور بهبود امنیت بیشتر انجام پذیرد. علاوه بر این، دیگر الگوریتم‌های رمزنگاری پیچیده به جای الگوریتم رمز نگاری n-شیفت سیفر می‌تواند برای افزایش امنیت مورد بررسی قرار گیرد.
- روش گسسته ارائه شده در فصل 4 بر روی
DSP پیاده‌سازی شد.  این پیاده‌سازی نشان می‌دهد که روش ارائه‌شده بر روی بردهای DSP قابل‌استفاده می‌باشد. سیگنال پیام و سیگنال ارسالی با استفاده از RTDX بر روی کامپیوتر مورد آنالیز قرار گرفت، بنابراین، یک‌راه اندازی مخابرات کامل می‌تواند به‌عنوان بخشی از کار آینده برای انتقال سیگنال الکتریکی زمان واقعی استفاده شود.
 

طراحی و بررسی ساختار پیکسل در حسگر تصویر CMOS

روش های پیشنهادی برای ادامه ی این مسیر، بدین شرح است:
1. استخراج ملاحظات و روند طراحی برای پیکسل 4
T-APS. در این نوع پیکسل، دیود نوری، از گره حساس به نور (متصل به مدار)، توسط یک گیتِ TX ایزوله شده است. بخش عمده ی ملاحظات طراحی، همان هایی است که در این پروژه گفته شد. اما در فاز اول روند طراحی، به دلیل مستقل بودنِ دیود نوری، می بایست تغییراتی لحاظ شود.
2. بهینه سازی شکل دیود نوری، به طوری که کمترین جریان تاریکی، و بهترین پاسخ به نور را داشته باشد.
3. پیکسل های
DPS. به ویژه ساختارهایی که با هدف افزایشِ گستره پویایی در متن پایان نامه، معرفی شدند.

بهبود عملکرد حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت به کمک استخراج شبه‌مشخصۀ مغناطیسی هسته و چندجمله‌ای‌های متعامد

پایان برای تکامل روش پیشنهادی و دست‌یابی به نتایج بهتر می‌توان پیشنهادات زیر را مطرح نمود:
• پدیدۀ فوق تحریک
از آنجا که در برخی از موارد شبیه‌سازی شده، به علت بالا رفتن ولتاژ یکی از فازها در اثر وقوع خطا در فاز دیگر، رخدادن پدیدۀ فوق تحریک مشاهده شده و اتفاقاً پاسخ روش پیشنهادی به این شرایط بسیار مطلوب بوده است، پیشنهاد می‌شود وقوع پدیدۀ فوق تحریک به صورت ویژه مورد شبیه‌سازی و بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از عملکرد روش پیشنهادی در این شرایط با عملکرد دیگر روش‌ها مقایسه شود. یادآور می‌شود که طی پدیدۀ فوق تحریک به خاطر بالا رفتن دامنۀ ولتاژ و یا افت فرکانس آن، دامنۀ شار مغناطیسی از حد معمول فراتر رفته و در هر دو جهت وارد ناحیۀ اشباع می‌شود. در عمل رله‌ای به نام رلۀ «ولت بر هرتز» وظیفۀ شناسایی این شرایط را بر عهده داشته و رلۀ دیفرانسیل نباید واکنشی به این شرایط نشان دهد [2].
• اشباع ترانسفورماتور جریان
از دیگر عوامل تأثیرگذار در عملکرد رلۀ دیفرانسیل، وقوع پدیدۀ اشباع مغناطیسی در ترانسفورماتورهای جریان است. در این شرایط جریانی که به عنوان ورودی به رلۀ دیفرانسیل ارائه می‌شود با واقعیت همخوانی نداشته و لذا می‌تواند موجب تصمیم‌گیری اشتباه در سیستم حفاظتی شود. واضح است که این موضوع به عنوان یک کمبود متوجه حفاظت دیفرانسیل نیست، اما اگر حفاظت دیفرانسیل بتواند نسبت به این اختلالات ایمن باشد از مزایای آن محسوب می‌شود. از این رو پیشنهاد می‌شود عملکرد روش معرفی شده در حضور پدیدۀ اشباع ترانسفورماتورهای جریان نیز بررسی شود.
• جریان هجومی همنوایی
گاهی اوقات در شبکه‌هایی که ترانسفورماتورهای موازی در آنها وجود دارد، با برق‌دار شدن یکی از ترانسفورماتورها و عبور جریان هجومی از آن، در ترانسفورماتور دیگر که قبلاً در مدار بوده است هم جریان هجومی جاری می‌شود. به این نوع جریان هجومی که در اثر برق‌دار شدن یک ترانسفورماتور دیگر رخ می‌دهد، جریان هجومی همنوایی گفته می‌شود [1]. طبیعی است که حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور باید این نوع جریان هجومی را تشخیص داده و از عملکرد اشتباه رله در این شرایط جلوگیری کند. بر این اساس توصیه می‌شود که شرایط وقوع جریان هجومی همنوایی به صورت ویژه شبیه‌سازی شده و نتایج عملکرد روش پیشنهادی در این شرایط نیز بررسی گردد.
• افزودن پیش‌پردازش
در روش پیشنهادی، داده‌های ورودی به همان صورت اولیه و بدون هیچ پیش‌پردازشی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. با اینکه پاسخ‌های بدست آمده از صحت لازم برخوردار هستند باز هم پیشنهاد شود تا پیش از استفاده از داده‌های ورودی، به منظور آماده‌سازی بیشتر آنها پردازشی اولیه روی آنها صورت گیرد. این پیش‌پردازش‌ها می‌تواند برای کاهش اثر نویز و یا از بین بردن خطاهای قابل توجه در اندازه‌گیری استفاده شود.
• پیاده‌سازی و آزمودن عملی روش
واضح است که حتی عملکرد مناسب در جزئی‌ترین و جامع‌ترین شبیه‌سازی‌ها هم نمی‌تواند تضمین قطعی برای عملکرد یک روش در میدان عمل باشد. لذا به عنوان آخرین پیشنهاد توصیه می‌شود که روش ارائه شده به صورت عملی نیز پیاده‌سازی شده و مورد ارزیابی قرار بگیرد.

طراحی و بهینه‌سازی نانوآنتن مورد استفاده درسلول خورشیدی رکتنی

 با توجه به عملکرد مطلوب نانوآنتن تک المان مارپیچی مربعی و با توجه به امکان آرایه شدن این ساختار به صورت دوتایی و چهارتایی می‌توان به بررسی عملکرد این ساختار آنتنی به صورت آرایه‌ای پرداخت.
• از آنجایی که در این پایان‌نامه تحریک نانوآنتن‌ها با استفاده از موج تخت و در حالت گیرندگی صورت پذیرفت، لذا می‌توان طبق قضیه‌ی هم‌پاسخی، تحریک نانوآنتن‌ها را به وسیله‌ی سایر عناصر تحریک و این بار در حالت فرستندگی انجام داد و سایر مشخصات آنتنی همچون پهنای‌باند، بهره و سمت‌گرایی نانوآنتن‌ها را مورد بررسی و محاسبه قرار داد.

محاسبه سطح مقطع راداری اجسام هادی بزرگ توصیف شده با رویه  های NURBS با استفاده از روش نور فیزیکی

 اجرای روش لودویگ به  صورت ترکیبی با روش لوین و یا فاز ایستان با توجه به فرکانس کاری و درجه هندسه جسم.
2- اجرای روش لودویگ با مش  بندی مثلثی و اعمال الگوریتم وفقی بر آن و مقایسه نتایج.
3- بهینه  سازی الگوریتم برای اجرای الگوریتم در سطح روشنایی کاملا دلخواه و افزایش سرعت همگرایی الگوریتم.
4- تحقیق و بررسی کاربرد الگوریتم وفقی در سایر روش  های مرسوم.
5- ایجاد بستری برای تعامل هرچه بهتر نرم  افزار گرافیکی
Rhino و متلب

کنترل چندمتغیره فرایند جوش قوس GMAW

باوجود کارهای زیاد انجام‌شده در مورد مدل  سازی و کنترل فرآیند GMAW، هنوز هم نیاز به انجام کارهای پژوهشی جدید و کارآمد در این رابطه وجود دارد؛ که در ذیل به تعدادی از آن  ها اشاره شده است.
1- با توجه به ماهیت هایبرید فرآیند جوش، تحقیقات بر روی مدل  سازی و کنترل  کننده  های هایبرید این فرآیند، می  تواند کارآمد باشد.
2- فرآیند جوش، یک فرآیند بسیار پیچیده می  باشد که در محاسبه معادلات فضای حالت آن از متغیرهای فراوانی چشم  پوشی شده است؛ بنابراین لحاظ کردن متغیرهای دیگر مثل نوع گاز محافظ، جنس سیم جوش، دمای لوله قبل از جوشکاری، دمای گاز محافظ، سرعت شلیک گاز محافظ و ... در مدل  سازی فرآیند می  تواند کمک شایانی به کنترل در این فرآیند باشد.
3- درصورتی‌که سنسورهای حرارتی با قیمت مناسب قابل تهیه باشد، می  توان شکل حوضچه جوش را به  صورت
online مورد آنالیز قرار داد و از اطلاعات به‌دست‌آمده برای کنترل هرچه بهتر خروجی  های فرآیند بهره  مند شد.

برآورد تلفات غیرفنی در نواحی شبکه توزیع واقعی به کمک تخصیص بار و تخمین حالت دینامیک

 محاسبه دقیق تلفات فنی در هر ناحیه باعث افزایش دقت تخمین تلفات غیرفنی می‌شود. از این رو در ادامه کار جهت تخمین دقیق‌تر تلفات فنی پیشنهاد می‌شود ساختار شبکه در سطح 400 ولت به‌طور دقیق بررسی شود.
2- پیشنهاد می‌شود الگوی مصرف چندساله مشترکان نواحی پرخطر به کمک روش‌های داده‌کاوی بررسی شود. انحراف فاحش تقاضای الکتریکی هر مشترک در طی دوره مذکور، به‌عنوان بیشترین احتمال رخداد تلفات غیرفنی شناخته می‌شود. احتمال شناسایی خرابی تجهیزات الکتریکی و سرقت الکتریکی در مشترکان مظنون بیشتر است.
3- بررسی الگوهای سرقت الکتریکی گذشته شبکه توزیع و بهره‌گیری از مدل طبقه‌بندی برای هدفمندی بازدیدهای دوره‌ای پیشنهاد می‌شود.
4- جایابی و نصب تجهیز اندازه‌گیری حداقلی در شبکه واقعی و آزمایش مطالعه اول.
5- تجمیع و بررسی اطلاعات خرابی تجهیزات و سرقت الکتریکی در شرکت‌های توزیع و مقایسه نواحی کشف‌شده در مطالعه دوم با تعداد موارد تلفات غیرفنی کشف‌شده در آن نواحی

سنکرون  سازی ضربان  سازهای قلب به روش وارون دینامیک و
شبکه عصبی تطبیقی

به عنوان زمينه  هايي براي تحقيقات آتي مي  توان موارد ذيل را برشمرد:

 بررسي انواع ديگر آريتمي  هاي قلبي.
 مي  توان روش  هاي فوق را براي سنكرون  سازي تعداد بيشتري اسيلاتورهاي كوپل شده به كار برد.
 توانستيم اهميت يک پارامتر را در رسيدن به بلوك دهليزي تخمين بزنيم(
ω_1). درصورت تحقيق بيشتر بر روي پارامترها شايد بتوان فهميد هر دارو و يا هر عامل بيماري روي کدام پارامترها تاثير مي  گذارند. به اين ترتيب مي  توانيم کنترل دارويي و تشخيصي قوي داشته باشيم.
 تاثير ناهمگوني پارامترها در سيستم‌هاي اسيلاتوري غيريكسان در همزمان‌سازي بررسي گردد.
 روش‌هاي همزمان‌سازي ديگري مورد استفاده قرار گيرد.
 تاثير ميزان اختلاف در شرايط اوليه در عمليات همزمان‌سازي به دقت اندازه‌گيري شود.
 تنظیم بهره  ی کنترلی در این روش با استفاده از الگوریتم ژنتیک بوده است، در حالی که به نظر نویسنده با تلفیق این الگوریتم تکاملی با منطق فازی، می  توان با تکیه بر خواص فازی دقت و مقاومت سیستم را افزایش داد. در این روش به اعمال شبکه عصبی نیازی نمی  باشد.
 وزن  های اولیه شبکه عصبی بر اساس تجربه و آزمایش و خطا محاسبه شده  اند، در حالی که این بهره  ها را می  توان با الگوریتم  های هوشمند و تکاملی چون
PSO  و ژنتیک بهینه نمود.
 روش  های وارون دینامیک مقاوم(
RNDI ) و وارون دینامیک اصلاح شده ، روش  های جدیدی هستند که که برای تطبیق  پذیری سیستم، نیازی به شبکه  ی عصبی ندارند. نویسنده  ی این رساله تحقیق بر روی این روش  ها را پیشنهاد می-کند[61،62].
 استفاده عملي از سنكرون  كننده  ها در قلب.

روش نوین اکتیو تشخیص شرایط جزیره  ای شدن در واحد فتوولتائیک با اینورتر رشته  ای

 اصلاح الگوریتم به نحوی  که امکان اعمال آن برای اینورترهای چند رشته  ای نیز وجود داشته باشد. از آنجا که ساختار کلی اینورترهای رشته  ای و چند رشته  ای مشابه یکدیگر می  باشند (بر خلاف اینورترهای مرکزی تک طبقه)، می  توان با تغییراتی، الگوریتم پیشنهادی را برای این اینورترها به کار برد. هر چند در اصلاح روش پیشنهادی باید به تفاوت  های این دو دسته اینورتر از جمله تعداد فازهای آن  ها و ... توجه نمود.
• وابستگی پارامترهای روش کنترل مود لغزشی به مشخصات آرایه  ی فتوولتائیک، بارزترین عیب روش پیشنهادی محسوب می  شود. این پارامترها با تغییر آرایه مجدداً با استفاده از روش حداقل مربعات خطا باید تعیین گردند. می  توان با پذیرش کاهش دقت در عملکرد ردیابی بیشینه  ی توان، پارامترهای مذکور را برای یک اینورتر مشخص، تعیین و این عیب را برطرف نمود. 
 

شناسايي نواحي برجسته در تصوير رنگي

حوزه مطالعات توجه بینایی بسیار گسترده است و هنوز سوالات زیادی بدون پاسخ باقی مانده است که بیشتر آن  ها مربوط به جنبه  های روانشناختی آن می  شود. از جمله کارهایی که در ادامه این پایان  نامه    می-توان دنبال کرد:
   بهبود کارایی روش  های پیشنهادی به صورتی که در زمان کم قابل استفاده باشند. یکی دیگر از     ویژگی-های مهم در توجه بینایی، ویژگی حرکت می  باشد. سیستم  هایی که از ویژگی حرکت استفاده کرده  اند بسیار اندک می  باشند و همچنین از مکانیزم  های بسیار ساده و ابتدایی برای کشف حرکت بهره بردند. مسائل پیچیده زیادی در برخورد با حرکت نسبت به تصاویر ایستا بروز می  کند. مثلا هنگامی که در یک فریم، ناحیه برجسته مشخص شد در فریم  های بعد نواحی برجسته به چه نحوی خواهد بود؟
   از جمله کارهای دیگر، بکارگیری این روش  های پیشنهادی در کاربردهای توجه بینایی از جمله بازیابی هدف، شناسایی اشیاء و ...  در تصویر و همچنین ترکیب این روش  های پیشنهادی با یک مدل توجه بینایی مبتنی بر مکانیزم بالا به پایین، برای نزدیک  تر شدن به مدل واقعی توجه بینایی در انسان می  توان در آینده اشاره کرد.

تولید بلا‌درنگ مسیر بهینه رویت‌گر در ردیابی هدف فقط با زاویه سمت در حضور محدودیت‌های حس‌گر و محیط

در این قسمت با توجه به فرضیات و ویژگی‌های روش‌های ارائه شده و همچنین نتایج حاصل موارد زیر به عنوان پیشنهادهایی برای ادامه کار بیان می‌شوند.
• تعیین مسیر بهینه رویت‌گر در ردیابی چندین هدف (
MTT)  موضوعی است که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. پیشنهاد می‌شود به منظور ادامه کار، مساله تعیین مسیر بهینه رویت‌گر در ردیابی چندین هدف مورد بررسی قرار گیرد.
• می‌توان مساله تعیین مسیر بهینه یک رویت‌گر را به چند رویت‌گر که با هم در حال ردیابی یک هدف هستند بسط داد. این حالت مشابه مساله انتخاب همزمان چندین گره به صورت بهینه در شبکه‌ای از حسگرها است، که مدلسازی آن در حالت کلی در بخش ‏4-2 ارائه شده است و به راحتی قابل تطبیق به این مساله می‌باشد.
• با در نظر گرفتن مطالب مطرح شده فوق، می‌توان در حالت کلی، مساله تعیین مسیر بهینه چندین رویت‌گر در ردیابی چندین هدف را به عنوان یکی دیگر از کارهای آینده پیشنهاد نمود.
• پیشنهاد می‌شود تعیین مسیر رویت‌گر در ردیابی اهداف مانوردار نیز مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
• بدست آوردن تحلیلی رابطه بین کورس رویت‌گر و سمت هدف در مسیر بهینه به عنوان کار دیگری که در ادامه می‌توان انجام داد مطرح است.
• همچنین ارائه روشی مشابه با
CPOTG برای اهداف متحرک و مانوردار نیز پیشنهاد می‌گردد.
• تغییر روش
CPOTG به منظور در نظر گرفتن قید مانورپذیری رویت‌گر و همچنین قید پرهیز از موانع از دیگر کارهایی است که پیشنهاد می‌شود در آینده انجام شود.

تحلیل و طراحي سلول  هاي خورشيدي لايه نازك CdS/CdTe با بازدهي بالا

استفاده از TCO هاي مختلف در ساختار سلول خورشيدي
همان  طور كه در رساله توضيح داده  شد،
TCO ها اثرات مهمي روي پارامترهاي سلول خورشيدي دارند. به دليل اين  كه، نور ابتدا از اين لايه وارد سلول مي  شود و دوم اين  كه، به عنوان اتصال بالايي به  كار مي  روند. بنابراين استفاده از مواد مختلف به  جاي اين لايه و بررسي تغييرات حاصله، كمك زيادي به بهبود پارامترهاي سلول خورشيدي مي  كند.
v استفاده از لايه پوشش ضد بازتاب در نقطه ورود نور به سلول خورشيدي
همان  طور كه قبلاً توضيح داده   شد، مقداري از نور تابيده شده به سلول از سطح آن بازتاب مي  گردد. بنابراين استفاده از لايه  هاي پوشش ضد بازتاب، كمك زيادي در جذب نور و هدايت آن به داخل سلول مي  كند. بنابراين با استفاده از اين لايه  ها، پارامترهاي سلول خورشيدي به ميزان قابل توجهي بهبود مي  يابند.
v استفاده از استراتژي شیب دار کردن ناخالصی با تقسيم لايه CdTe به سه يا چهار قسمت
همان  طور كه در تحقيق اول نتيجه  گيري شد، تقسيم لايه جذب  كننده به دو قسمت با ناخالصي متفاوت، ايجاد ميدان الكتريكي داخلي و عبور سريع  تر حامل  ها و در نتيجه كاهش بازتركيب در لايه
CdTe را به همراه داشت. در اين راستا مي  توان اين كار را ادامه داد و با افزايش ناخالصي لايه CdTe و تقسيم اين لايه به سه و يا حتي چهار قسمت، اثرات آن را روي جذب و پارامترهاي سلول خورشيدي بررسي كرد.
v تركيب دو آرايش شیب دار کردن ناخالصی و شیب دار کردن شکاف انرژی و بهينه كردن ساختار با توجه به ضخامت و ناخالصي لايه  ها
همان  طور كه قبلاً توضيح داده شد، ايجاد ميدان با توجه به استراتژي ناخالص  سازي پله  اي موجب افزايش بازدهي سلول خورشيدي مي  شود. در تحقيقات ديگر، نشان داده شده است كه با استفاده از تكنيك شكاف انرژي پله  اي نيز، بازدهي افزايش مي  يابد. بنابراين با تركيب اين  دو تكنيك با يكديگر، مي  توان بازدهي سلول خورشيدي را به ميزان زيادي بهبود داد.
v استفاده از ماده CdZnS به جاي CdS به منظور جذب نور در ناحيه آبي طول  موج
استفاده از مواد با شكاف انرژي بالا در لايه نوع
n سلول خورشيدي، منجر به عبور نور بيش  تر به لايه جذب  كننده شده و بازدهي سلول افزايش مي  يابد. بررسي مقدماتي اين موضوع انجام گرفته و بازدهي سلول حدود 2/2% افزايش   يافته است. جهت بررسي بيش  تر، مي  توان اين تكنيك را به ساختارهاي اين رساله اعمال كرد و نتايج به مراتب بهتري از بازدهي گرفت.
v استفاده از مواد مختلف مانند PbTe جهت اتصال پشتي در جهت كاهش ارتفاع سد
همان  طور كه در رساله توضيح داده  شد، ارتفاع سد به  وجود آمده در اتصال پشتي، يكي از مسائل مهم در زمينه بازدهي سلول  هاي خورشيدي مي  باشد. در اين راستا، مي  توان از مواد جديدي مانند
PbTe استفاده كرد و اين سد را كاهش داد.
v استفاده از لايه  هاي بافر جديد در ساخت سلول خورشيدي
با استفاده از لایه بافر می  توان سد اتصال بین لایه  های
CdS و TCO را کاهش داد و علاوه  برآن، از جریان نشتی نیز جلوگیری کرد.

پیشنهاد استراتژی قیمت دهی فروشندگان انرژی بازار برق با کمک الگوریتم های یادگیری تقویتی مبتنی بر تبرید تدریجی

همانطور که نتایج نشان داد، انتخاب الگوریتمی که فروشنده را به بیشترین سود ممکن برساند، با توجه به شرایط خاص هر فروشنده متفاوت است. در بازار مورد مطالعه، فروشندگان را با توجه به هزینه تولید توان و بیشترین توان قابل تولیدشان، به سه دسته تقسیم کردیم و از مقایسات به این نتیجه رسیدیم که برای فروشنده ای که قدرت بازار دارد و فروشندگانی که وضعیت مطلوبی دارند، استفاده از الگوریتم SA-Q بهترین نتیجه را در پی دارد. همچنین برای فروشندگانی که وضعیت نا  مطلوبی داشتند الگوریتم SA-sarsa بیشترین سود ممکن را فراهم می کرد. با توجه به این موضوع، اگر هر فروشنده توانایی تشخیص وضعیت خود در بازار را داشته باشد، می تواند از الگوریتم های پیشنهاد شده برای رسیدن به بیشترین سود بهره برداری کند.
      در صورتی که فروشنده الگوریتم
SA-R را برای یادگیری انتخاب کرده باشد و امکان تشخیص وضعیت خود در بازار را نیز داشته باشد، با توجه به نتایج قسمت سوم شبیه سازی ها که تاثیر تغییر پارامترها بر میزان سود را نشان می داد، می  تواند نسبت به تغییر پارامتر یادگیری مورد نظر اقدام کرده و سود خود را افزایش دهد.
      همچنین پیشنهاد می شود بررسی های انجام شده به طور مشابه در بازاری با قانون قیمت گذاری تمایزی نیز انجام شود و نتایج از لحاظ کنترل قدرت بازار و توزیع عادلانه سود با بازار یکنواخت مقایسه شود.

پیش‌بینی منحنی عرضه مجموع بازار برق

پیش‌بینی منحنی عرضه مجموع:
- بررسی تاثیر میزان خطای پیش‌بینی منحنی عرضه مجموع بر سود شرکت‌ها: انتظار داریم، چنانچه شرکت‌های تولیدی از منحنی عرضه مجموع سایر شرکت‌های تولیدی آگاه باشند، بتوانند پیشنهادهای قیمتی با سوددهی بیشتری به بازار ارائه دهند. ابتدا لازم است در حالت یقینی ( که در آن منحنی عرضه مجموع رقبا را با خطای صفر پیش‌بینی نموده‌ایم) میزان افزایش سود شرکت‌ها و تاثیر آن بر بازار را اندازه‌گیری نماییم (با استفاده از روش پیشنهاد قیمت ارائه شده در رابطه 1-1). سپس، حالت با عدم قطعیت (که در آن منحنی عرضه مجموع رقبا را با خطا پیش‌بینی نموده‌ایم) را در نظر بگیریم. با مقایسه میزان سود شرکت در میزان خطاهای مختلف، می‌توان میزان تاثیر خطای پیش‌بینی منحنی عرضه بر سود شرکت‌ها را بدست آورد.
- بررسی کمی تاثیر افشای اطلاعات پیشنهاد قیمت شرکت‌های تولیدی بر وضعیت بازار (قیمت بازار-تبانی خاموش):  همانطور که قبلا اشاره شد، انتظار داریم، چنانچه شرکت‌های تولیدی از منحنی عرضه مجموع سایر شرکت‌های تولیدی آگاه باشند، بتوانند پیشنهادهای قیمتی با سوددهی بیشتری به بازار ارائه دهند. این پیشنهادات جدید ممکن است به تغییر نقطه تسویه بازار و متعاقبا افزایش قیمت بازار گردد. بنابراین، افشای اطلاعات پیشنهاد قیمت شرکت‌های تولید ممکن است به افزایش قیمت بازار منجر گردد. همچنین، ممکن است تبانی خاموش بین شرکت‌های تولیدی به وجود آید. جهت اندازه‌گیری کمی میزان تاثیر افشای اطلاعات پیشنهاد قیمت بازارهای برق، پیشنهاد می‌شود رفتار پیشنهاد قیمت شرکت‌های تولیدی را در صورت آگاهی از منحنی عرضه مجموع رقبا شبیه سازی نماییم (با استفاده از روش پیشنهاد قیمت ارائه شده در رابطه 1-1) و قیمت تسویه بازار را بدست آوریم. با مقایسه این قیمت تسویه بازار با قیمت تسویه بازار در حالت پایه (مثلا هنگامی که شرکت تولیدی هزینه حدی خود را به بازار پیشنهاد می‌دهد)، می‌توان به صورت کمی، تاثیر افشای اطلاعات قیمت دهی شرکت‌های تولیدی بر قیمت بازار اندازه‌گیری کرد.
- استفاده از روش فوق جهت پیش‌بینی منحنی تقاضای مجموع: بدین ترتیب، می‌توان رفتار استراتژیک سمت مصرف را نیز مدل نمود. علاوه بر این، می‌توان جهت پیش‌بینی قیمت بازار، پیش‌بینی‌های منحنی‌های عرضه و تقاضای مجموع را با یکدیگر قطع داد.
موتور پیش‌بین مبتنی بر ترکیب اطلاعات:
- استفاده از الگوریتم‌های ترکیب اطلاعات دیگر: الگوریتم‌های پیاده سازی شده در این پایان نامه، الگوریتم‌های به نسبت ساده ای بودند. امکان دارد با استفاده الگوریتم‌های پیچیده تر به نتایج بهتری دست یافت. به عنوان مثال، بنظر می‌رسد چنانچه 24 موتور ترکیب مستقل از هم برای هرکدام از 24 ساعت شبانه روز ارائه شود، صحت پیش‌بینی‌ها افزایش یابد.
- اصلاح روش انتگرال فازی چکوئیت: در این پایان نامه، به هرکدام از پیش‌بینی‌های موتورهای مقدماتی ضریب اهمیت مشابهی داده شد (مقادیر
µ با یکدیگر برابر بود). بنظر می‌رسد چنانچه مقادیر اهمیت داده شده به ورودی‌های موتور ترکیب انتگرال فازی چکوئیت با میزان خطای پیش‌بینی آن ورودی‌ها متناسب باشد (به صورت دینامیک تعریف شود) دقت پیش‌بینی‌ها افزایش یابد.

مدلی عمومی برای کانال ضبط مغناطیسی (محیط الگوبندی شده برای بیت)

در ابتدا لازم به ذکر است که تحقیقات انجام گرفته در این پایان نامه با توجه به ویژگی های خاص محیط الگوبندی شده برای بیت و صرفا به منظور یافتن مدلریاضی ساده و جامعی جهت پاسخگویی به فرایند ضبط اطلاعات در این محیط مطرح گردیده است. همچنین از آنجایی که این مدل با استفاده از روابط ریاضی و متغیرهای تصادفی مطرح شده در آن به بررسی نحوه ضبط اطلاعات می پردازد، عمده ترین هدف، بررسی تئوری اطلاعاتی این مدل جهت مقایسه آن با مدل مشابه پیشین می باشد و فرایند ساخت محیط و شبیه سازی شرایط فیزیکی حاکم بر آن از حوزه این تحقیق خارج است.
از جمله موضوعاتی که می تواند در بهبود و کامل تر شدن این مدل بسیار موثر باشد، معرفی مدلی برای کانال خواندن اطلاعات ضبط شده در محیط خواهد بود. سپس با استفاده از روش های آشکارسازی و ترازگری مناسب می توان کارایی این مدل را به طرز دقیق تری سنجید. همچنین روش های کد گذاری اطلاعاتی در محیط های ضبط با استفاده از کد های مختلف از جمله کدهای تکراری و 
LDPCو نحوه دکد کردن اطلاعات نیز موضوعات دیگری است که می تواند در کارهای بعدی بدان پرداخته شود.
از دیگر اقدامات ریاضی مربوط به این حوزه می توان به یافتن کران اطلاعاتی برای اطلاعات مارکوف با درنظر گرفتن فیدبک در این محیط اشاره نمود. لازم به ذکر است که در روند این تحقیق به این موضوع پرداخته شد، اما به دلیل ریاضی بسیار سنگین آن و حصول رابطه ای بسیار طولانی و پیچیده برای کران بدست آمده، از گنجاندن آن بخش در این پایان نامه خودداری به عمل آمد و صرفا کران های بدست آمده برای نرخ اطلاعات متقارن با درنظر گرفتن فیدبک معرفی گردید. بنابراین در آینده می توان با در نظر گرفتن ساده سازی هایی در روی رابطه بدست آمده، این بخش را نیز در تحقیقات آتی پوشش داد.

رويکردي جديد مبتني بر کنترل لايه  هاي متقاطع در خوددرماني سيستم توزيع هوشمند

به طور کلي پيشنهادات زير جهت ادامه  ي کار در دو حيطه  ي مدلسازي جامع شبکه  هاي هوشمند و کنترل و تحقق فرايند خوددرماني در اين شبکه  ها ارائه مي  گردد:
• در حيطه  ي مدلسازي جامع شبکه  هاي هوشمند
1- تمرکز بر مطالعات درون لايه  اي در مدل جامع لايه متقاطع شبکه  هاي هوشمند و باز نويسي توابع عملياتي هر يک از لايه  ها به طور جداگانه
2- انجام مطالعه  ي دقيق بر محدوديت  ها و چالش  هاي هر يک از لايه  هاي مدل لايه متقاطع به طور مستقل و يا در ارتباط با لايه  ي ديگر
2-1 چگونگي تطبيق مفهوم تجديد ساختار با برنامه  هاي شبکه  هاي هوشمند از قبيل مشارکت بخش تقاضا، پيش  بيني بار، ارتباط قيمت با برنامه  هاي شبکه  ي هوشمند و تسويه  ي بازار و نقش آن بر فرايندهاي کنترلي شبکه  ي هوشمند
2-2 پيش  بيني بار در برابر برنامه  هاي پاسخگويي بار و اطلاعات موجود، امنيت شبکه  ي دو سويي مخابراتي و پروتکل  هاي مربوطه، بررسي تاثير وقوع خطاي احتمالي در سيستم انتقال داده بر فرايند تحت کنترل، ارسال فرمان و سيگنال کنترلي و دريافت اطلاعات تحت زيرساخت مخابرات دو سويي بدون تحميل ترافيک، کنترل نشست  ها و توپولوژي مناسب در لايه  ي مخابراتي
2-3 استفاده از ويژگي قابليت يادگيري عامل  ها در کنار قابليت خوداتکايي و توسعه  پذيري آنها در لايه  ي کنترلي
3- استفاده از مفهوم سيستم سيستم  ها براي مدلسازي شبکه  هاي هوشمند
• در حيطه  ي کنترل فرايند خوددرماني
1- تقويت ساختار چندعاملي جهت کنترل فرايند خوددرماني با افزودن توانايي پيش  بيني وقوع خطا در عامل  هاي زون
2- تقويت ساختار چندعاملي جهت کنترل فرايند خوددرماني با استفاده از ويژگي يادگيري در عامل  ها
3- تمرکز بر مدلسازي دقيق    تر بار در شبکه  هاي توزيع هوشمند با در نظر گرفتن يک فاکتور موثر در عدم-قطعيت (مانند کنترل مستقيم بار) توسط عامل زون
4- بررسي نقش احتمال وقوع خطا در داده  ي منتقل شده و اثر آن بر برنامه  ي کنترلي نهايي اجرا شده توسط عامل  ها
5- مطالعه  ي حضور توليدات پراکنده و طبيعت غيرقطعي و احتمالي آنها در فرايند خوددرماني و بازيابي نواحي خاموش
6- توصيف عدم  قطعيت در شبکه  ي هوشمند با استفاده از روش  هاي بکار گرفته شده در تحقيقات موجود و ارائه  ي الگوريتم بهينه  ي متناسب با آن
7- بررسي و ارائه    ي چارچوب کنترلي در شبکه  هاي توزيع هوشمند با توپولوژي حلقوي و بررسي ويژگي مقاوم بودن الگوريتم پيشنهادي
8- ارائه  ي چارچوب کنترلي براي کنترل فرايند خوددرماني در مواجهه با وقوع خطاي چندگانه
9- تمرکزبر نحوه  ي تخصيص خاموشي و چگونگي تعيين مراکز اولويت دار بار در شبکه  ي توزيع متناسب با نوع بحران پيش رو

روشی نوین برای کاهش ظرفیت خازنی متعادل کننده  ی توان در مبدل  های متصل به شبکه  ی تک  فاز

 استفاده از روش مدولاسیون FSSM برای دستیابی به تلفات کلیدزنی کمتر و کلیدزنی نرم
- کنترل بهتر از طریق روش مدولاسیون
FSSM برای حذف ترانسفورماتور یک به یک
- استفاده از فیلتر  های خروجی مرتبه بالاتر در خروجی مبدل ماتریسی
- استفاده از مبدل ماتریسی به عنوان یکسوساز با هدایت و سیلان دو طرفه  ی توان و اتصال به صورت موازی در لینک
DC به عنوان فیلتر فعال
- کاهش تعداد کلیدهای استفاده شده در مبدل ماتریسی برای حالت یکسوسازی و اتصال به لینک ِ
DC.

روش طراحی لیاپانوف جدید برای سیستم  های کنترل تطبیقی مدل مرجع

تکمیل شبیه  سازی و پیاده  سازی مدل چندورودی-چندخروجی روش پیشنهادی
• اصلاح روش و ارتقای آن جهت کاهش نیاز به دانش از مدل سیستم
• ارتقای روش پیشنهادی برروی سیستم  های غیر خطی
• اثبات مقاوم بودن روش ارائه شده تحت تاثیر تغییرات دینامیکی سیستم و یا اغتشاشات خارجی
کارهایی که جهت ارتقا و ادامه زمینه عملی این پایان  نامه پیشنهاد می  گردد:
• مقایسه روش پیشنهادی با روش  های تطبیقی و بررسی نتایج بدست آمده
• استفاده از اغتشاش خارجی، تغییر دینامیک و... جهت بررسی کارایی سیستم نهایی
• پیاده  سازی کنترل متمرکز ربات به منظور بررسی عملکرد روش کنترل متمرکز پیشنهادی

بررسی علیّت گرانگر در بیولوژی

اعمال روش کورآنتروپی به سه آزمایش اول بکار رفته در کار تم.
2- اعمال روش کرنل به سه آزمایش اول بکار رفته در کار تم.
3- اعمال روش کورآنتروپی در حوزه زمان و فرکانس به داده‌های
fMRI و EEG.
4- بررسی مسیرهای ارتباطی و علیتی موجود در انواع سرطان‌ها و اعمال روش کورآنترپی به هر سرطان.

طراحي قانون سوئيچ پايدارساز براي كلاس خاصي از سيستم  هاي غيرخطي سوئيچ شونده

  در نظر گرفتن زیرسیستم  های همگن دارای ورودی در سیستم همگن سوئیچ شونده و طراحی همزمان ورودی و قانون سوئیچ پایدارساز،
•  بدست آوردن شرایط لازم و کافی در  روش غیرلیاپانوفی برای سیستم  های مرتبه دو همگن سوئیچ شونده،
•  استفاده از روشهای هوشمند برای مشخص کردن تابع لیاپانوف و ضرایب وزنی در رهیافت دوم،
•  حل مسئله برای سیستم همگن سوئیچ شونده در صورتی که زیرسیستم  ها دارای ضرایب گسترش مختلف باشند.

بررسی کارایی روش های کاهش نسبت توان پیک به میانگین در     سیستم های مدولاسیون تقسیم فرکانس متعامد با استفاده از کلمات یکتا

برای هر کدام از دو روش مورد بررسی قرار گرفته در این پایان نامه اصلاحاتی در منابع و تحقیقات ارائه شده است. کارایی هر کدام از این روش های اصلاح شده در سیستم های UW-OFDM را می توان مورد مطالعه قرار داد.

• نحوه ی عملکرد روش های کاهش
PAPR دیگری که در متون مطرح شده اند نیز هر کدام می توانند روی سیستم  UW-OFDM مورد آزمایش قرار گیرند.

• سیستم
UW-OFDM به سبب ایجاد همبستگی میان زیرحامل ها دارای شرایط متفاوتی نسبت به CP-OFDM است. این شرایط خاص می تواند نوع خاصی از اصلاح در روش های موجود را برای بهینه سازی عملکرد در کاهش PAPR سبب شود. پژوهش های آتی می تواند متمرکز بر ارائه ی روشی مختص سیستم UW-OFDM باشد.

•  به طور کلی به سبب مشابهت های ساختاری میان دو سیستم
UW-OFDM و CP-OFDM، تمامی     پژوهش های مرتبط با سیستم متداول CP-OFDM را می توان برای UW-OFDM نیز مورد مطالعه قرار داد. همچنین می توان کارامدی UW-OFDM را در مورد تمامی کمبودهایی که دیگر ساختارهای سیگنالینگ با  آن ها مواجه هستند بررسی کرد و دید که‌ آیا این سیستم نیز با موانع مشابهی مواجه می شود یا خیر. به عنوان مثال می توان UW-OFDM را در ساختار استانداردهای نسل های جدید مخابرات سیار بررسی کرد.

• کمبودهای سخت افزاری برای پیاده سازی عملی
UW-OFDM نیز می تواند تحت بررسی واقع گردد. مسائل مربوط به تقویت کننده های توان غیرخطی و یا اثرات چندی سازی از جمله ی مواردی هستند که بالقوه مشکل ساز هستند.

تحلیل سیستم‏های امن نشانه‏گذاری مبتنی بر کوانتیزاسیون اسکالر
در دو رویکرد تئوری اطلاعاتی و احتمالاتی

 ازآنجایی‌که روش نشانه‌گذاری ارائه‌شده در بستر تئوری اطلاعاتی طراحی‌شده است، درنتیجه به موضوع کد بردار اشاره‌ای نشده است. ازاین‌رو طراحی کد بردار برای روش نشانه‌گذاری ارائه‌شده به‌منظور استفاده در کاربردهای امن توصیه می‌شود.
• پیشنهاد دیگر مسئله تعمیم روش نشانه‌گذاری ارائه‌شده به حالت چندبعدی به کمک تغییر قانون جایگذاری می‌باشد. البته باید توجه شود که تابع نشانه در حالت چندبعدی به دلیل وابستگی بین ابعاد بسیار پیچیده‌تر خواهد شد.
• یکی از نکات مبهم و البته مهم در تحلیل امنیت روش‌های نشانه‌گذاری این است که ممکن است حمله‌کننده به نسخه نویزی محتوای نشانه‌گذاری شده دست پیدا کند. به بیان ساده، محتوای نشانه‌گذاری شده ممکن است در هنگام ارسال روی شبکه دچار حملات غیرعمدی شود. در این صورت تحلیل‌های تئوری اطلاعاتی و احتمالاتی موجود اعتبار نخواهد داشت. ازاین‌رو، مدل‌سازی مسئله تحلیل امنیت با فرض دسترسی حمله‌کننده به نسخه نویزی محتوای نشانه‌گذاری شده و استفاده از مباحث مخابرات پیشرفته و تئوری اطلاعات برای حل این مسئله به‌عنوان یک ایده قابل پژوهش توصیه می‌شود

سامانه جلوگیری از ورود غیرمجاز به باند فرودگاه

 می‌توان محدوده عملکرد دستگاه را علاوه بر باندهای فرودگاه شامل کلیه مسیرهایی که هواپیماها از آن عبور می‌کنند نمود.
2- به دلیل دستی بودن فعال یا غیرفعال بودن باند، می‌توان به کمک راه‌کارهایی این فرآیند را خودکار نمود. ازجمله اتصال اطلاعات رادارهای مختلف فرودگاهی ازجمله رادارهای
SSR ,PSR ,SMR and ADS-B که با تشخیص و پیش‌بینی مسیر هواپیماهای ورودی و خروجی اقدام به فعال کردن باند بنمایند.
3- همچنین بااتصال سامانه اطلاعات پرواز فرودگاه و یا شبکه
AFTN ، می‌توان تخمینی از زمان فعال شدن باند به دست آورد.
4- به کمک تجمیع اطلاعات از سامانه‌های مختلف راداری و غیره می‌توان احتمال تصادم هواپیماها به دلیل اشتباه عملکرد خلبان و یا نیروی مراقبت پرواز را محاسبه و خطاهای مربوطه را صادر نمود.
5- افزودن ماژول‌های
LCD و MP3 برای نمایش و پخش پیام‌های متنی و صوتی. در این حالت این وسیله می‌تواندبه‌نوعی از عملیات ارسال متن مانند فناوری VDL پشتیبانی کند.

مدیریت تراکم در سیستم‌های قدرت با استفاده از منابع تولید پراکنده و برنامه  های پاسخگویی بار

 درنظر گرفتن وقوع پیشامد  های چندگانه و احتمال رخداد آن  ها در شبکه در جهت مکان  یابی منابع تولید پراکنده
2- مدیریت تراکم با هماهنگی تجهیزات
FACTS موجود در شبکه، برنامه  های پاسخگویی بار و منابع تولید پراکنده
3- مدیریت تراکم با در نظر گرفتن انواع منابع تولید پراکنده
4- مدیریت تراکم با لحاظ کردن همزمان تزریق توان اکتیو و راکتیو منابع تولید پراکنده

طراحی و تحلیل حلقه قفل فاز مبتنی بر فیلتر کالمن جهت تشخیص زاویه و فرکانس ولتاژ در شبکه  های قدرت 

ارزیابی روش پیشنهادی به کمک سخت افزارDSP  و در شرایط آزمایشگاهی جهت کنترل مبدل  های متصل به شبکه.

آناليز تئوری اطلاعاتی کانال تداخل با منابع وابسته و در حضور اطلاعات جانبی

بطور کلی در ارتباط با مطالعات نظری شبکه  های بی  سیم کارهای ارزشمند زیادی انجام گرفته است اما کماکان مسائل و زمینه  های تحقیقاتی زیادی برای پژوهش وجود دارد که حل آنها می  تواند به استفاده بهینه  تر از منابع و پدیده-های موجود در چنین شبکه  هایی کمک فراوانی نماید. به هر حال، با توجه به مطالب بیان شده در این رساله، در ادامه کار می  توان مسائل زیر را مورد تحقيق قرار داد:
1. مطالعه کانال تداخل مبتنی بر شناخت با منابع وابسته در حالت علّی و اکیداً علّی که به حالت واقعی و عملی نزدیکتر است و همچنین تعمیم نتایج به بیش از دو کاربر.
2. یافتن کران خارجی یا شرط لازم برای کانال تداخل مبتنی بر شناخت با منابع (بطور خاص و دلخواه) وابسته و محاسبه فاصله موجود بین کران  های خارجی و داخلی یا بین شرط  های لازم و کافی بدست آمده و تحقیق شرایط بهینگی نتایج بدست آمده.
3. مطالعه کدینگ توأم منبع-کانال برای شرایط واقعی  تر مثل حالت با اتلاف یا برای طول بلاک محدود.
4. مطالعه تأثیر عوامل دیگری همچون همکاری گیرنده  ها در کانال تداخل مبتنی بر شناخت با منابع وابسته.
5. تلاش برای یافتن استراتژی  های کدینگ جدید که بتوانند بر نارسایی  های استراتژی  های کوستا و لتیس فائق آمده و منجر به دستیابی به ناحیه ظرفیت کانال  های تداخل گوسی با تداخل  های معلوم در فرستنده شوند.

مدیریت ریزشبکه هوشمند در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر و پاسخگویی بار خانگی

در ادامه، چند پیشنهاد به‌منظور ارتقا و پیشرفت پژوهش انجام‌شده، به‌عنوان زمینه‌های تحقیقاتی آینده، ارائه می‌گردد:
در رابطه با سیستم مدیریت انرژی خانه، در اختیار داشتن الگوی توان مصرفی هر وسیله به‌تنهایی، دقت مدل را بهبود می‌بخشد. همچنین، ارائه‌ی مدل‌های دقیق‌تر برای بارهای گرمایشی و سرمایشی، افزایش تعداد و انواع وسایل تحت کنترل، تعیین بهینه‌ی مقدار
γ و thr نیز توصیه می‌شود.
در نظر گرفتن مصرف‌کنندگان ریزشبکه با حساسیت‌های متفاوت نسبت به تغییرات قیمت و چندین حالت مختلف از ماتریس کشش قیمتی تقاضا به‌طور همزمان، می‌تواند به مدل کردن رفتارهای گوناگون در شبکه، کمک نماید. تأثیر پاسخگویی بار بر شکل موج بار مصرفی، با توجه به وابستگی قیمت و تقاضا به یکدیگر، در صورت مشارکت وسیع مصرف‌کنندگان در این برنامه‌ها، بسیار حائز اهمیت است. مطالعات و تحقیقات گسترده در زمینه‌ی تعیین کشش قیمتی تقاضا در ساعات مختلف شبانه‌روز و چگونگیِ تغییرات آن در صورت اعمال قیمت‌های برق ساعتی، امری مهم و ضروری می‌باشد. همچنین، روش پیشنهادی می‌تواند بر روی ریزشبکه‌ی دارای بار تجاری و صنعتی نیز موردمطالعه قرار گیرد.
تعامل میان بهره‌بردار و مصرف‌کنندگان ریزشبکه، می‌تواند به‌صورت یک مسئله‌ی نظریه‌ی بازی‌ها مدل شده و اثرات آن بر نحوه‌ی تعیین قیمت‌های برق بهینه، بررسی شود. به‌منظور توسعه‌ی ساختار پیشنهادی، می‌توان چندین ریزشبکه‌ی هوشمند متصل به شبکه و نحوه‌ی تعامل آن‌ها با یکدیگر را، در مدل لحاظ نمود. در صورت افزایش تعداد ریزشبکه‌ها، بایستی تأثیرگذاری آن‌ها بر قیمت‌های شبکه‌ی بالادست نیز، به مدل اضافه شود. مسئله‌ی مدیریت انرژی ریزشبکه، به‌صورت بهینه‌سازی تصادفی در سناریوهای مختلف، به‌منظور ارزیابی بهتر و دقیق‌تر عدم قطعیت‌های ناشی از منابع انرژی تجدیدپذیر، مدل‌سازی شده و همچنین، خطای پیش‌بینی بار مصرفی و قیمت برق در شبکه‌ی بالادست نیز، در نظر گرفته شوند.

طراحی و ساخت آنتن  های ترکیبی پچ مایکرواستریپ و
حفره ای مبتنی بر فناوری موجبرهای مجتمع شده در زیرلایه

ارائه روش عددی برای تعیین جریان  های عناصر تشعشعی و محاسبات میدان  های راه دور: مدل  سازی آنتن ترکیبی پیشنهادی با استفاده از مدل خط انتقالی تنها امپدانس ورودی ساختار را نتیجه می  دهد. از
روش  های عددی برای تعیین جریان  های عناصر تشعشعی آنتن ترکیبی می  توان استفاده نمود و به کمک آن میدان  های راه دور محاسبه شود.
• تحلیل و بررسی عمل  کرد حفره ربع مود در آنتن ترکیبی: در طراحی آنتن ترکیبی در فصل سوم از حفره نیم- مود و پچ ریزنوار استفاده شد. برای فشرده شدن ساختار آنتن ترکیبی می  توان از حفره ربع مود در طراحی آنتن ترکیبی استفاده کرد و با قرار دادن پچ ریزنوار در محل مناسب عمل  کرد تقریبا مشابهی بدست آورد.
• افزایش پهنای باند آنتن ترکیبی: آنتن ترکیبی پیشنهادی در این رساله شامل دو تشدید کننده حفره نیم- مود و پچ ریزنوار بود که ترکیب فرکانس  های تشدید آن  ها باعث افزایش پهنای باند شده بود. برای افزایش بیشتر پهنای باند آنتن ترکیبی می  توان با ایجاد تغییر شکل در ساختار حفره نیم- مود یا پچ، ایجاد تشدید  های اضافه کرد که با نزدیک کردن فرکانس  های تشدید و حفظ شرط |
S11|<-10 dB منجر به افزایش پهنای باند شود.
• بهبود عمل  کرد آنتن ترکیبی در آرایه صفحه  ای: عمل  کرد آنتن ترکیبی پیشنهادی در زمینه آرایه صفحه  ای به علت نامتقارن بودن الگوی تشعشعی در صفحه
E نیاز به اصلاح دارد. برای این منظور پیشنهاد می  شود طرح آنتن ترکیبی به نحوی تغییر داده شود که ساختار آنتن در صفحه E متقارن شود.
• فشردگی ساختار آنتن ترکیبی: آنتن ترکیبی پیشنهادی در این رساله یک آنتن تک لایه بود. با استفاده از تکنیک  های برد مدار چاپی چند لایه می  توان طرح  هایی از آنتن ترکیبی حفره
SIW و پچ ریزنوار ارائه کرد که علاوه بر فشردگی ساختار، می  توان تعداد عناصر تشعشعی را افزایش داد که منجر به افزایش بیشتر پهنای باند می  شود.

آنالیز ظرفیت کانال   دستیابی چندگانه گوسی با اطلاعات جانبی جزئی
 (با تأکید بر استراتژی کدگذاری و کدبرداری لتیس)

 محاسبه احتمال وقفه در کانال  های دستیابی چندگانه دو کاربره گوسی با اطلاعات جانبی مستقل همراه با پدیده از رمق-افتادگی
2- آنالیز ظرفیت در کانال  های رله با بکارگیری استراتژی لتیس.
3- آنالیز کانال  های پخش با بکارگیری استراتژی لتیس
4- بررسی و آنالیز تأثیر جزئی بودن اطلاعات جانبی در کانال پخش.
5- بررسی و آنالیز تأثیر جزئی بودن اطلاعات جانبی در کانال رله.

طراحی فرستنده کوتاه برد با توان مصرفی بسیار کم
برای ارسال بیسیم سیگنال
ECG به خارج از بدن

با توجه به اینکه بخش زیادی از توان مصرفی سیستم فرستنده FBCD صرف بخش مدولاسیون آن می شود بنابراین در کارهای آینده می توان ساختارهایی با پیچیدگی و توان مصرفی کمتری ارائه کرد که با توان مصرفی کمتری داده ها را به ایستگاه پایه منتقل کند .
همچنین با توجه به اینکه در این پایان نامه تمام تلاش برای کاهش توان مصرفی سیستم فرستنده صرف شد  بنابراین آنالیز عملکرد روش های مختلف ارائه شده چندان مورد بحث قرار نگرفت بنابراین در کارهای آینده می توان به آنالیز عملکرد روش های مختلف ارائه شده پرداخت تا با بررسی عوامل غیر ایده آلِ تاثیر گذار در عملکرد فرستنده میزان خطای روش های مختلف در ارسال صحیح داده ها را محاسبه کرده و به مقایسه همه جانبه آن ها با یکدیگر پرداخت .

پیاده‌سازی سیستم فشرده‌سازی سیگنال‌های ECG
 به روش نمونه‌برداری فشرده (
CS)

 در این پایان‌نامه روشی برای کاهش توان مصرفی پیشنهاد شد (در بخش 4-1) که می‌تواند در کاربردهای مختلف به‌کار گرفته شود. برای این منظور باید سیستم پردازش داده‌ها سرعت بالایی داشته باشد. به علاوه فاصله زمانی بین نمونه‌های ورودی به قدر کافی بزرگ باشد تا امکان استفاده از تکنیک power gating فراهم شود.

* از آنجا که همواره کاهش توان مصرفی به خصوص در کاربردهای پزشکی، یکی از دغدغه‍‌های اصلی در طراحی مدارهای الکترونیکی است، می‌توان کارهای زیادی در این زمینه انجام داد. یکی از کارهایی که در این مسیر می‌تواند انجام شود، مدلسازی توان مصرفی بلوک‌های مختلف دیجیتال است. اگر بتوان برای توان مصرفی هر بلوک دیجیتال الگویی ارائه کرد، می‌توان توان مصرفی یک مدار متشکل از بلوک‌ها را، با درنظر گرفتن اثر بارگذاری آنها روی هم، با دقت خوبی تخمین زد. در این صورت نیازی به شبیه‌سازی کل سیستم نخواهد بود.

مبدل ترکیبی چند سطحی مدولار بهبود یافته با قابلیت کیفیت توان مطلوب در توربین  های بادی

 بررسی استراتژی کنترل متفاوت در کاهش جریان گردشی و میزان ریپل ولتاژ خازن
2. بررسی تداخل دینامیکی مبدل چند سطحی با شبکه نظیر پایداری، امنیت و قابلیت اطمینان
3. بررسی عملکرد مبدل پیشنهادی در سیستم
HVDC
4. بررسی کیفیت توان مبدل‏های سری در توربین‏های بادی در ریزشبکه‏ها

کنترل مقاوم عفونت HIV با استفاده از فازي نوع-2  

استفاده از مجموعه‌ها و سيستم فازي نوع-2 عمومي
- اضافه کردن پارامتر خطا و تعيين قيود مساله بر اساس آن
- به کار گيري روش‌هاي هايبريد براي ترکيب با فازي نوع-2 براي عملکرد بهتر
- استفاده از ترکيب آشوب با مجموعه‌هاي فازي نوع-2

بهبود عملکرد ميکرواينورتر خورشيدي با استفاده از
کنترلگر تطبیقی- فازی مبتنی بر مدل فیزیکی سیستم

     در این پژوهش هدف اصلی کنترل حلقه جریان در میکرواینورتر خورشیدی با ساختار Interleaved Flyback بوده است. روش کنترلی اتخاذ شده بر مبنای کنترل تطبیقی- فازی مبتنی بر مدل فیزیکی سیستم بود. در این روش، کنترلر مورد نیاز در هر یک از قوانین فازی، با استفاده از روش جایاب قطب طراحی شده است. جهت پیاده سازی این طراحی می  بایست تمام متغیرهای حالت سیستم توسط سنسورهای مناسب انداره گیری شوند.به عنوان پیشنهادی برای ادامه این تحقیق می  توان به جای استفاده از روش جایاب قطب از روش جایاب قطب حداقل درجه  استفاده کرد. توسط این روش مانند روش جایاب قطب مرسوم، قطبهای سیستم حلقه بسته در محل قطبهای مطلوب جایگذاری می  شود. مزیتی که این روش خواهد داشت این است که جهت پیاده سازی این الگوریتم می  توان تنها با استفاده از یک سنسور در خروجی سیستم، فرایند کنترل سیستم صورت پذیرد. در صورت استفاده از این روش، با چالشی جدید برای اثبات پایداری سیستم مواجه می  شویم.

کنترل پیش  بین با استفاده از سری مودال

برای کارهایی که می  توان پیشنهاد کرد که این است که استفاده از سری مودال گسسته برای این نوع از سیستم  ها، استفاده از کنترل  کننده  ای رباست  تر، بحث ردیابی و همچنین تعمیم روش ارائه شده برای سیستم  های چند ورودی و چند خروجی برای کاربردهای صنعتی می  توان نام برد.

سیستم مخابراتی MIMO چندحاملی مبتنی بر ترکیب بانک فیلتر و
 
UW-OFDM

در این بخش مباحثی که هم چنان جای کار داشته و می تواند سبب کارایی بهتر سیستم های مخابراتی گردد، معرفی می شوند. پیشنهادانی که امید است تا بتوانند زمینه ی تحقیقات هر چه گسترده تر و مطلوب تری را فراهم آورند. این پیشنهادات عبارتند از :
ü همانطور که در منحنی های احتمال خطا مشاهده شد، منحنی خطای سیستم های ترکیبی چندحاملی FB-CP-OFDM وFB-UW-OFDM  وقتی که کانال Vehicular در نظر گرفته می شود، فاصله نسبتا زیادی نسبت به منحنی خطای سیستم OFDM دارد. که این مساله به دلیل تغییرات زمانی شدید (سرعت بالا120 km/h ) کانال می باشد. لذا این مسئله می تواند زمینه تحقیقات مناسبی را فراهم آورد.

ü در طول این پایان نامه فرض کردیم کانال در گیرنده مشخص می باشد. لذا جالب توجه است که اثر خطاهای تخمین کانال را بر گیرنده های فرض شده، مطالعه کرده و آنها را بر شرایط واقعی تر تطبیق دهیم. از طرفی در این راستا، نیزمی توان از UW در UW-OFDM برای تخمین کانال و اهداف سنکرون سازی استفاده نمود.

ü علاوه بر این، در این پژوهش، فرض شد که کانال خیلی شدید فرکانس گزین نبوده و در طول تعدادی از سمبل های چندحاملی تغییری نمی کند. لذا ترازگری کانال FBMC می تواند تنها با یک ضریب در هر زیر حامل جبران گردد. در حالتی که کانال به شدت فرکانس گزین می باشد، روش های ترازگری پیچیده تری، همانند ترازگری چندتپی در هر زیرحامل ]49[، باید به کار گرفته شوند. لذا کانال هایی با فرکانس گزینی شدید کاندید مناسبی جهت تحقیقات بیشتر خواهد بود.

ü اگرچه که کارهایی در رابطه با همراه نمودن کدینگ الموتی با FBMC صورت گرفته است، این موضوع همچنان به عنوان مسئله ای باز باقی مانده که جای کار دارد. در این پایان نامه ما طرح الموتی را فقط برای سیستم های ترکیبی FB-CP-OFDM و FB-UW-OFDM  امتحان نمودیم. از آنجاییکه مسئله وجود تداخل ذاتی می باشد، لازم است تا دیکدینگ های الموتی مبتنی بر تکنیک های تخمین و حذف تداخل مطالعه شده و گسترش یابند.

گراف  های گذر سیگنال غیرخطی با کاربرد برآورد قابلیت اطمینان مدارهاي ديجيتال در برابر خطاهای گذرا

گسترش محاسبات به چند رویدادهای گذرای وابسته : در تحقیق حاضر تحلیل مدارها در حالت وقوع چند رویدادهای مستقل انجام شد. با این حال به دلیل آنکه احتمال وقوع چندخطاهای وابسته با کوچک شدن ابعاد ترانزیستورها بیشتر می  شود، تحلیل این نوع خطاها با استفاده از روش ارائه شده به عنوان یک مورد مناسب در ادامه اين رساله پیشنهاد می  شود.
گسترش محاسبات به گیت  های چند ورودی: در تحقیق حاضر کلیه گیت  های چند ورودی مدار به گیت  هایی دو ورودی تبدیل شدند. این کار سبب بروز خطای محاسباتی اندک خصوصا در مورد محاسبه
EP ها در تحلیل وقوع چند خطای مستقل می  شود. لذا به عنوان یک زمینه تحقیقاتی تکمیلی، گسترش روش پیشنهادی به گیت  های چند ورودی در ادامه اين رساله پیشنهاد می  شود.
تخمين توان مصرفي مدار و تحليل توانايي سوييچ‌زني: ماتريس حساسيت در برابر خطاهاي گذرا و تعيين تابع توزيع احتمال براي كليه گره‌هاي پيش روي، نه تنها در تحليل قابليت اطمينان مدارهاي ديجيتال كاربرد دارد بلكه در ساير تحليل‌هاي احتمالاتي مدارهاي ديجيتال نظير تخمين توان مصرفي مدار و تحليل توانايي سوييچ‌زني اين مدارها نيز كاربرد دارد و از اين رو يك زمينه بسيار مناسب تحقيقاتي در ادامه اين رساله بررسي اين موارد در مدارهاي بسيار بزرگ مي‌باشد.
پردازش عرض پالس: یکی از زمینه  های تحقیقاتی برآمده از ماتریس حساسیت، بررسی امکان پردازش سیگنال به صورت عرض پالس بر روی مدار دیجیتالی می  باشد. با استفاده از ماتریس حساسیت
DM «بازه» عرض پالس  های خروجی مدار بر حسب «بازه» عرض پالس  های ورودی تعیین مي‌شود (زيرفصل ‏4-5-3). بدین منظور مدار شکل 9-1 در نظر گرفته می  شود. این مدار شامل دو مسير با تاخيرهاي يكسان مي‌باشد كه در گره مقصد به يكديگر مي‌رسند. به دليل استفاده از گيت‌هاي معكوس‌كننده، اين دو مسير داراي پوشش منطقي نمي‌باشند. همچنين اين دو مسير داراي علامت مخالف مي‌باشند و گيت مقصد نيز از نوع غير XOR است. همچنین فرض می  شود که کلیه پالس  های ورودی به این مدار دارای قطبیت مثبت باشند، به این معنی که ورودی در حالت عادی صفر است و بر اثر پالس ورودی موقتا به یک می  رود. بر اساس مدل زيرفصل ‏4-3-1، تاخير موثر مسير SàAàY برابر 1.75ns و در مسير SàBàY برابر 2.5ns مي‌باشد. فرض می  شود پالس  های ورودی در بازه [0,6ns] قرار داشته باشند (شكل ‏5 15(الف)). در این صورت بازه پالس  های خروجی مطابق با شكل ‏5 15(ب) خواهد بود.
 
شكل ‏5 15 نگاشت پالس‌های ورودی در بازه [0,6
ns] به پالس‌های خروجی در بازه [1.75, 3ns]
مشاهده مي‌شود كه اين مدار فقط پالس  هایی که عرض آن  ها در بازه 1.75
ns تا 2ns می  باشد را عبور می  دهد و در واقع برای پالس  های ورودی یک نوع فیلتر میان  گذر است. به طور مشابه فیلترهای پایین  گذر و بالاگذر نیز قابل دستیابی هستند. همچنین می  توان با استفاده از طرح  های ابتکاری دیگر، روشی را به کار برد که تابع مورد نظر به شکل  های غیرخطی نیز درآید به طوری که توانایی محاسباتی از قبیل جمع و ضرب و تقسیم را داشته باشد. لذا علیرغم سادگی طرح پیشنهادی، توانایی بالایی در پردازش سیگنال  های PWM و طراحی پردازنده  هایی با توان مصرفی کمتر و سرعت  های بالاتر خواهد داشت و به عنوان یک طرح تحقیقاتی بسیار مناسب پیشنهاد می  گردد.
استفاده از مدل  های دقیقتر جهت تعیین تاخیر موثر مسیرهای مدار: در زیرفصل ‏4-3-1 درباره تاخیر موثر مسیر ثابت و در زیرفصل ‏4-5-1 درباره تاخیر موثر مسیر پویا صحبت شد. اگرچه روش ارائه شده هر دوی این حالات را تحلیل می-نماید، به دلیل پیچیدگی بسیار زیاد تحلیل زمانی گیت  های مدارهای دیجیتال، قادر به استفاده از مدل دقیق مدارهای دیجیتال نیست. از این روی، به کارگیری مدل دقیق برای تعیین تاخیر موثر مسیرهای مدار، یک مورد تحقیقاتی بسیار مناسب در راستای تکمیل تحقیق فعلی می  باشد.
اصلاح مدل ارائه شده در مدارهای ترتیبی: مدل ارائه شده در این تحقیق، برای مدارهای ترتیبی قائل به دو نوع خطا می  باشد که یکی در دوره زمانی فعلی و دیگری در دوره  های زمانی پیشین تولید شده  اند. به دلیل آنکه در مدارهای ترتیبی «حالت» فعلی بر اساس «حالت» پیشین تعیین می  گردد، نادیده گرفتن «حالت» مدار موجب خطای محاسباتی در ارتباط با خطای پیش آمده از دوره  های زمانی پیشین می  شود. از این رو، گسترش تحقیق فعلی به صورتی که گراف گذر سیگنال احتمالاتی در مدار ترتیبی، «حالت» مدار را نیز در نظر بگیرد، جزء زمینه  های تحقیق آتی می  باشد. یک پیشنهاد در این زمینه آن است که به طور همزمان دو گراف گذر سیگنال در نظر گرفته شود که یکی برای تعیین احتمال  ها بر اساس روش پیشنهادی بوده و دیگری بر اساس حالت مدار و مدل مارکوف بنا نهاده شده  باشد.
محاسبات ماتریسی منطقی: تغییر محاسبه ماتریس  ها از دیگر زمینه  های تحقیقاتی می  باشد. در ارتباط با مسیرهای بازهمگرا این مشکل وجود دارد که نمی  توان محاسبات جبری را مستقیما برای محاسبات منطقی به کار برد. بنابراين اگر بتوان محاسبات ماتریسی را از شکل جبری به شکل منطقی تغییر داد، تاثیر قابل توجهي بر دقت روش  های ارائه شده در فصل ‏4 خواهد داشت و نیاز به ضرایب همبستگی نیز مرتفع خواهد شد. این تغییر باید به صورتی باشد که تعریف ضرب داخلی از صورت جبری به صورت منطقی تبدیل شود که به صورت ریاضی عبارتست از:
(5-5) 
که در آن
مبین ضرب داخلی دو بردار به طول n بوده و نشانگر عملگر منطقی AND می  باشد. مشکل مهمی که زمینه تحقیقات آتی می  باشد، اعمال مفهوم فوق در معکوس ماتریس  های تُنُک می  باشد، به نحوی که بر   سرعت محاسبه ماتریس معکوس با روش  های موجود، تاثیر منفی نداشته باشد. همچنین اگر بتوان مشابه زیرفصل ‏4-2-2 این محاسبات را در قالب رشته بیت  های 32 بیتی و یا حتی 64 بیتی انجام داد، نتایج بسیار مناسبی اخذ خواهد شد و سبب افزایش سرعت محاسبات و کاهش حجم حافظه مصرفی خواهد بود. با توجه به آنکه روش معرفی شده در این رساله قابلیت استفاده از پردازش موازی  را نیز دارد، استفاده از پردازنده  های گرافیکی (GPU) موجب تسریع هر چه بیشتر محاسبات خواهد شد.
شبیه  سازی سریع مدارهای منطقی: با توجه به سرعت و مقیاس  پذیری بسیار مناسب روش پیشنهادی، شبیه  سازی مدارهای منطقی از دیگر زمینه  های تحقیقاتی مرتبط می  باشد. چون بازه احتمالات [0,1] است، اگر کلیه ورودی  های مدار در سطوح منطقی باشند، آن  گاه مقادیر کلیه گره  های مدار نیز در این سطوح خواهند بود. با توجه به قابلیت روش پیشنهادی در پیش  بینی مقادیر گره-های مدار، این امکان وجود دارد تا از آن به عنوان یک ابزار قدرتمند شبیه  سازی مدار استفاده گردد. به خصوص که در این حالت خطای محاسباتی مسیرهای بازهمگرا وجود ندارد و نیازی به استفاده از شرط توقف بسیار کوچک نخواهد بود. در نتیجه مطابق بحث زیرفصل ‏5-2 با حداکثر 10 تکرار روش پیشنهادی، مقدار همه گره  های مدار تعیین می  شود. مشکل مهم در این زمینه افزایش سرعت محاسبات جبری ماتریس معکوس می  باشد. همچنین تاخیرهای گیت  ها و آثار زمانی نیز با ترکیب روش پیشنهادی با برخی کارهای قبلی مانند   [21] امکان  پذیر خواهد بود.

سامانه های مخابراتی چندحاملی طیف گسترده مبتنی بر بانک فیلتر
در کانال های صوتی زیر آب

انگیزه اولیه برای معرفی سامانه OFDM/OQAM-CDMA، به نحوی که تعامد مختلط در آن برقرار باشد، کاربرد آن در ساختارهای MIMO و به همراه تکنیک هایی از قبیل کدینگ زمان- فضا به شیوه الموتی بوده است. بنابراین، گام مشخص بعدی، طبیعتاً بایستی کار بر روی ساختار چندآنتنیِ سامانه نوین مطرح شده و اعمال کدینگ الموتی به آن باشد. مسأله کدینگ الموتی در سامانه OFDM/OQAM-CDMA مختلط در ]56[ مورد بررسی واقع شده است؛ اگر سمبل های ارسالی پیش از گسترش، به روش الموتی کد شوند، عملیات دیکدینگ الموتی و حذف تأثیر کانال در گیرنده باید پس از حذف کدهای گسترش دهنده صورت گیرد. لذا، این سوال پیش خواهد آمد که آیا با حذف کدهای گسترش دهنده پیش از ترازش، همچنان تعامد مختلط حفظ می گردد؟ به عبارت دیگر، آیا می توان پس از حذف کدهای گسترش دهنده، تأثیر کانال را حذف نمود؟
روشن است که جابجایی مذکور تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کانال مخابراتی تخت، و به عبارتی برای تمامی زیرکانال ها یکسان باشد. در نتیجه، بهره گیری از روش الموتی در سامانه
OFDM/OQAM-CDMA مختلط برای کانال های فرکانس گزین امکان پذیر نیست. از طرفی، بیان شد که اساساً روش های چندحاملی و نیز گسترش فرکانسی CDMA با هدف غلبه بر فرکانس گزینی کانال مورد استفاده واقع شدند. با توجه به این موضوع، نظر می رسد که راهکار پیشنهادی در این پایان نامه یکی از تنها راهکار های ممکنی باشد که می توان برای کاهش نرخ خطای سامانه OFDM/OQAM-CDMA مختلط در کانال های دوگانه گزین انجام داد.
در راستای اعمال کدینگ الموتی در ]56[، گسترش
CDMA در حوزه زمان به جای فرکانس انجام شده است. نشان داده شده است که با این شیوه، در صورتیکه کانال برای هر دو زیرحامل مجاور یکسان باشد، کدینگ الموتی قابل اجرا خواهد بود.

در نهایت، پیشنهادات زیر را می توان به عنوان گام های بعدی پژوهش مد نظر قرار داد:
• کاربرد سامانه
FBMC-CDMA پیشنهاد شده در ساختار های چند آنتنی و بررسی این موضوع که آیا ایده چندگانگی زمانی در حالت MIMO نیز به بهبود عملکرد سیستم منجر خواهد شد؟
• در سامانه
OFDM/OQAM-CDMA مختلط و به ازای گسترش سمبل ها در حوزه زمان، مطابق ]56[، استفاده از روش پیشنهادی در ترکیب سمبل های مختلط مربوط به چند زیرحامل، که فاصله فرکانسی مناسبی دارند، پیش از گسترش زمانی CDMA، می تواند امکان چندگانگی فرکانسی را فراهم سازد. لذا بررسی این موضوع مفید به نظر می رسد که، آیا این سامانه می تواند در مقابله با کانال هایی که زمان گزینی بالایی دارند، بهتر از سامانه پیشنهاد شده در این فصل مؤثر واقع گردد؟
• در پایان، استفاده از آشکارسازی
ML، که کارایی بسیار بالاتری نسبت به آشکارساز های  ZFو MMSE دارد، و نیز ترازگر های پیچیده تر برای هر زیرکانال، به جای ترازش تک ضربی، می تواند به بهبود عملکرد سامانه های مخابراتی کمک نماید.

طراحی جبران‌سازهای پاشندگی مبتنی بر توری براگ تار نوری به کمک الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات

 بهینه کردن طول و مدولاسیون ضریب شکست  به طور همزمان به طور مثال با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات
2- طراحی توری براگ چیرپ‌دار، اپودایز شده و یا ترکیبی از هر دو به عنوان جبرانساز پاشندگی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی انبوه ذرات
3- بررسی خواص فازي توری‌های براگ تار نوری به کمک روش‌های طراحی مختلف مانند الگوریتم زنبور، کلونی مورچه و الگوریتم ژنتیک

فاصله ضرب شونده و طراحي ترکيب درختي کارا براي تشخيص مفاهيم معنايي در ويدئو

براي کارهاي آتي موضوعات جالبي وجود دارد. يک موضوع بحث دانه  اي بودن است که موضوع بسيار مهمي در تشخيص مفاهيم است. در کار آتي مي توان قسمت  ها را غير مساوي و حتي غير مستطيلي در نظر گرفت. اينکه شکل اين قسمت  ها نيز چگونه با توجه به مفهوم مورد نظر انتخاب شود نيز يک موضوع بسيار مهم و جالب است که مي  تواند باعث افزايش کارايي سيستم تشخيص شود. همچنين تعيين کمترين مقدار داده براي توصيف يک مفهوم در يک تصوير با استفاده از تئوري اطلاعات مي-تواند يک موضوع تحقيقاتي قابل توجه باشد. در صورتيکه مقدار داده  ها (ويژگي  ها) براي توصيف يک مفهوم کمتر از حد تئوري اطلاعات باشد مي  توان گفت که اين مقدار داده  ها براي توصيف آن مفهوم کافي نيست و اگر هم مقدار داده  ها بيشتر از حد تئوري اطلاعات باشد، مي  تواند شامل داده  هاي غير لازم باشد که حتي منجر به کاهش کارايي گردد. استفاده از تئوري اطلاعات کمک قابل توجهي به تشخيص مفاهيم مي  تواند بکند.

آنالیز قابلیت  اطمینان و برنامه ریزی بلند  مدت توسعه شبکه با منابع هیبرید (باد/خورشید/خودرو الکتریکی/ژنراتور سنتی)

 در نظر گرفتن شبکه برای سیستم توزیع
2. در نظر گرفتن داده‌ها سرعت باد و تابش خورشید برای سال‌های بیشتر
3. به دست آوردن داده‌های سرعت باد، تابش خورشید، بار و رشد بار در یک منطقه ایران
4. در نظر گرفتن متوسط زمان تا تعمیر و متوسط زمان تا خرابی برای باتری و منابع بادی و خورشیدی
5. در نظر گرفتن اثر انواع باتری ها هم در مجموعه ذخیره کننده سیستم و هم در خودرو الکتریکی، در قابلیت اطمینان و هزینه/فایده سیستم
6. تعیین تعداد بهینه باتری مجموعه بانک باتری سیستم با توجه به منحنی عمر باتری های مورد استفاده

پایش وضعیت پیشگیرانه بر مبنای کنترل فازی برای یک واحد پتروشیمی

 مطالعه بر روی دیگر عوامل مرتبط و دخیل درروند کار تجهیزات که پایش ترکیبی آن  ها می  تواند موجب بهبود فرایند عیب‌یابی گردد.
2- می‌توان جهت پایش بهتر برخی بخش  ها از شبکه  های عصبی در سیستم هوشمند حاضر سود جست.
3- این رهیافت بر روی سایر تجهیزات دوار همچون توربین قابل‌تعمیم می  باشد.
4- اجرای سیستم به‌صورت عملی و آنالیز نتایج آن بر روی یک تجهیز واقعی.
5- سیستم موجود تصمیم  گیری  های لازم را در سطح تجهیزات اتخاذ نموده، اطلاعات کلیدی را بیان کرده و تصمیم  گیری در سطح واحد را به عهده تشخیص بهره  بردار می  گذارد، می  توان با تعریف حالات مختلف برای واحد موردبحث توسط نیروی خبره و نوشتن قوانین اضافی لازم، تصمیم  گیری  ها را تا سطح واحد صنعتی ارتقا داد. به  طور مثال در صورت ایجاد وضعیت تعمیر اساسی برای تجهیز
N که دارای درجه اهمیت بالایی می  باشد دستور تریپ واحد صادر گردد.

طراحی ماژول حافظه SRAM و STTRAM با مصرف توان بسیار پایین و قابلیت اطمینان بالا

 با توجه به اینکه المان MTJ قابل پیاده  سازی در تکنولوژی CMOS می  باشد، استفاده از ویژگیهای منحصر به فرد آن در مدارهای مختلف دیجیتال و آنالوگ می  تواند یک زمینه بسیار جدید برای تحقیق باشد.
- کاهش جریان عملیات نوشتن در حافظه
STTRAM از طریق کاهش جریان بحرانی المان MTJ نیز می  تواند زمینه تحقیق برای دانشجویان و اساتید علاقه  مند به کار بر روی فیزیک ادوات نیمه  هادی باشد.
- به کارگیری ترانزیستورهای
FinFET در مدارهای مختلف دیجیتال و آنالوگ و بررسی اثر استفاده از این ترانزیستور در مقایسه با ترانزیستور CMOS نیز می  تواند یکی از زمینه  های تحقیق در آینده باشد.

افزایش کارایی محاسباتی در تعیین ناحیه روشنایی اجسام مدل‌سازی  شده با سطوح NURBS برای محاسبه سطح مقطع راداری

 استفاده از الگوریتم برش بزیر در رهگیری پرتو به‌صورت برعکس با اجسام مدل‌سازی شده با رویه‌های نربز.
• استفاده از الگوریتم برش بزیر در کنار روش‌های تکراری عددی به‌عنوان یک الگوریتم کمکی در تعیین حدس اولیه برای این روش‌ها.
• از مفهوم حجم‌های احاطه‌کننده رویه‌های بزیر جسم می‌توان در کنار روش های تکراری استفاده کرد. در این پیشنهاد، ابتدا رویه‌های بزیر در داخل حجم‌های احاطه‌کننده قرار می‌گیرند؛ درصورتی‌که پرتو با حجم احاطه‌کننده رویه بزیر برخورد داشته باشد، وضعیت برخورد یا عدم برخورد آن با رویه بزیر داخل حجم احاطه‌کننده توسط روش های تکراری تعیین می‌شود.

ارزیابی آسیب  پذیری در سیستم قدرت از دیدگاه توپولوژی شبکه

 به منظور ارزیابی آسیب  پذیری بر مبنای وضعیت بهره  برداری شبکه علاوه بر ارزیابی امنیت استاتیکی، امنیت دینامیکی شبکه به ازای وقوع حوادث اتفاقی مورد بررسی قرار گیرد.
• در نظر گرفتن خطوط دو مداره به منظور کمی  سازی استحکام شبکه قدرت و شناسایی وقوع پدیده جزیره‌ای شدن

طراحی فرستنده ولتاژی برای واسط‌های سریال پرسرعت

طراحی یک فرستنده می‌تواند با در نظر گرفتن پارامترهای دیگر بهینه‌تر انجام شود. یک فرستنده برای انتقال داده‌ها همواره نیازمند یک گیرنده است. به‌طورکلی طراحی یک فرستنده برای یک گیرنده خاص بسیار بهینه‌تر است. ازاین‌رو مناسب است که یک فرستنده گیرنده کامل طراحی شود. با مشخص بودن دقت تفکیک‌پذیری گیرنده می‌توان سوئینگ ارسالی و مقدار یکسان‌سازی موردنیاز را به‌صورت بهینه‌تر تنظیم کرد. همچنین یک مدیریت توان دینامیک بین فرستنده و گیرنده می‌تواند باعث بهبود توان مصرفی کل شود. به‌عنوان‌مثال اگر برای کاهش توان مصرفی در فرستنده، داده‌ها با سوئینگ کم ارسال شوند ممکن است در گیرنده برای دریافت این داده‌ها با نرخ خطای بیت کم، توان بسیار زیادی مصرف شود. این مصالحه بین توان مصرفی فرستنده و گیرنده یک رابطه غیرخطی دارد. به‌عبارت‌دیگر اگر یک داده با سوئینگ صفر برو روی کانال ارسال شود، هرچقدر در گیرنده توان مصرفی زیادی استفاده شود این داده قابل دریافت نیست. بنابراین بسته به میزان تلفات کانال و همشنوایی محیط می‌توان بین توان مصرفی گیرنده و فرستنده یک تعادل برقرار کرد.

بررسي و مدل‌سازی کارايي شبكه‌های حسگر دما مبتني بر نوسان‌ساز حلقه در FPGAها

بررسی اثر طول شمارنده‌ی دودویی بر سربارهای مساحت، دما و توان شبکه: در این پژوهش همواره طول شمارنده‌ی دودویی ثابت فرض شده است (15 بیت)، در صورتی که با افزایش طول نوسان‌ساز حلقه فرکانس خروجی آن کاهش پیدا کرده و در نتیجه شمارنده مقدار کم‌تری را شمارش می‌کند. به‌عنوان مثال در نوسان‌ساز 31 طبقه که فرکانس نوسانات آن تقریباً MHz 70 است، با توجه به دوره‌ی نمونه‌گیری (µs 40) حداکثر مقدار شمارنده برابر 2800 می‌باشد. به‌عبارت دیگر برای این ساختار یک شمارنده‌ی دودویی 12 بیتی که قادر به شمارش 4096 پالس می‌باشد کفایت می‌کند. لازم به ذکر است که حداقل ماژول‌های لازم در شمارنده‌ی RNS سه عدد بوده و شمارنده‌ی متشکل از دو ماژول حداکثر قادر به شمارش 1056=33×32 می‌باشد.
2- بررسی اثر دوره‌ی نمونه‌گیری از حسگرهای دما (
tm) بر سربارهای مساحت، دما و توان و همین‌طور دقت نقشه‌ی دمایی: در این پژوهش مقدار بازه‌ی نمونه‌گیری از حسگرها ثابت و برابر µs 40 در نظر گرفته شده است. افزایش این مقدار به معنای فعال‌بودن نوسان‌ساز حلقه به مدت بیش‌تری می‌باشد و در نتیجه مقادیر سربار دما و توان شبکه بیش‌تر خواهند شد. همچنین این امر باعث افزایش طول شمارنده شده که خود نیز بر مقادیر مذکور اثر می‌گذارد.
3- اصلاح مدل‌های پیشنهادشده با در نظر گرفتن اثر دوره‌ی نمونه‌گیری و طول شمارنده: با اعمال این موارد در مدل‌های ارائه‌شده می‌توان جامعیت آن‌ها را در تراشه‌ی مورد آزمایش بهبود بخشید.
4- عمومیت بخشیدن مدل‌های پیشنهادشده با بررسی و ارزیابی آن‌ها در تراشه‌های دیگر: به دلیل تغییرات پروسه از یک تراشه به تراشه‌ی دیگر و همچنین تغییرات ولتاژ تغذیه از یک تکنولوژی به تکنولوژی دیگر مقدار فرکانس نوسانات نوسان‌ساز حلقه تغییر خواهد کرد. این امر بر مقدار معیارهای ارزیابی کارایی شبکه و در نتیجه مدل‌های ارائه‌شده به‌منظور تخمین تقریبی آن‌ها اثر می‌گذارد. در نتیجه می‌توان با اعمال ضریب تصحیح پروسه (
αp) عمومیت مدل‌های پیشنهادشده را بهبود بخشید.

فراهم سازی سیستم ثبت پتانسیل برانگیخته شده بینایی(VEP) به منظور بررسی مقایسه ای تاثیر تحریکات نوری در شبکیه بر توان سیگنال های ثبتی از قشر بینایی موش صحرایی

 برای درک بهتر ارتباطات بین دو نیمکره و بالا بردن ضریب اطمینان داده ها پیشنهاد می شود از تکنیک ثبت همزمان VEP از دو کورتکس راست و چپ استفاده شود. این تکنیک بجای یک تقویت کننده نیاز به دو تقویت کننده و فیلتر مجزا دارد.
• پیشنهاد می شود که برای هر شکل موج
VEP، پارامتری جستجو شود که بتوان از مقایسه سیگنال حاصل از رنگ های مختلف قابلیت رنگ بینی رت را به دقت کمی سازی نمود.
• نگارنده پیشنهاد می کند که می توان از ابزارهای ریاضیاتی و آماری بیشتری برای تحلیل شکل موجها استفاده کرد. به عنوان نمونه می توان از تابع همبستگی  نام برد. در صورت دست یابی به این نتیجه، شاید با ثبت
EEP بتوان فهمید که تحریک الکتریکی تداعی کننده چه رنگی در کورتکس بینایی رت می شود. این امر کمک بسیاری در ساخت پروتز های بینایی خواهد کرد.
• با توجه به نتیجه تحقیق حاضر و تفاوت احتمالی پاسخ های نیمکره ای پیشنهاد می شود با روش جراحی کالوستومی نیمکره های پس سری راست و چپ را از همدیگر جدا نموده و سپس ثبت گیری انجام شود.
• با انجام این پژوهش و فراهم شدن شرایط آزمایشگاهی مناسب برای ثبت
VEP، اولین قدم برای ثبت EEP  فراهم شده است از این رو می توان گام بعدی را تحریک الکتریکی شبکیه یا عصب بینایی رت در نظر گرفت که در صورت تحقق آن زمینه برای گام های اولیه ساخت پروتز بینایی در کشور فراهم خواهد شد.

اصلاح مدل دینامیکی فرایند جوش قوس و کنترل معیارهای کیفی فرایند

 مدل سازی تجربی و ماتریس تبدیل به دست آمده در این رساله می تواند گسترش بیشتری پیدا کند. ناحیه اتصال کوتاه از نظر رفتاری از نواحی دیگر متمایز است. ماتریس تبدیل ناحیه اتصال کوتاه می تواند به دست آمده و نتایج آن در کنترل این ناحیه از کار فرایند مورد استفاده قرار گیرد.
2- اصلاح مدل دینامیکی فرایند می تواند باز هم مورد نظر قرار بگیرد. دقیق تر کردن معادله قوس، در نظر گرفتن معادلات پیچیده تر برای قوس الکتریکی در دسته معادلات دینامیکی می تواند رفتار فرایند را دقیق تر مدل کند. هم چنین رفتار پیچیده ی حوضچه و تاثیر متقابل آن در ولتاژ و طول قوس می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
3- با توجه به رفتار پیچیده و غیر خطی فرایند جوش قوس کاربرد روش های کنترل تطبیقی مناسب با استفاده از ماتریس تبدیل های محلی یا مدل دینامیکی غیر خطی می تواند زمینه دیگری برای کار در این حوزه باشد. اعمال روش های کنترل مقاوم تطبیقی با در نظر گرفتن مدل اصلاح شده نیز می تواند باعث بهبود رفتار سیستم شود.
4- رویه تولید سیگنال های مرجع با استفاده از معیارهای کیفی –نظیر آن چه در ضمیمه دوم رساله انجام گرفته است- یک زمینه بسیار کاربردی است که در صورت به نتیجه رسیدن در پروژه های عملی جوش اتوماتیک از نظر هزینه و زمان باعث صرفه جویی زیادی خواهد شد.

تخمین ناحیه  ی جذب برای رده  ای از سیستم  های غیرخطی دارای تاخیر زمانی

 تعمیم الگوریتم پیشنهادی به سیستم  های با چند تأخیر و یا سیستم  های دارای تأخیر متغیر
• بررسی حدود مجاز تأخیر برای حفظ پایداری سیستم  های خطی در صورتی که بیش از یک تأخیر در سیستم موجود باشد.
• بررسی حدود مجاز تأخیر برای حفظ پایداری سیستم  های خطی در صورت ثابت نبودن تأخیر سیستم

ساخت دستگاه منبع تغذیه بدون وفقه صنعتی و بهبود فرایند ذخیره‌سازی انرژی در آن

قدم اول برای ساخت دستگاه یوپی‌اس برداشته شد اما توسعه و تجاری‌سازی آن هدفی است که باید در آینده پیگیری شود. امروزه سیستم‌های یوپی‌اس با امکانات و قابلیت‌های متنوعی در بازار عرضه می‌شوند از قبیل:
• خاصیت
modularity و redundancy
o امکان موازی کردن یوپی‌اس‌ها برای رسیدن به توان‌های بالاتر موضوع پرطرفدار پژوهش‌های سال‌های اخیر در حوزه الکترونیک قدرت بوده است که پیشرفت‌های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است. با استفاده از تکنیک‌های مربوط به موازی کردن یوپی‌اس‌ها می‌توان دستگاهی متشکل از چندین ماژول یوپی‌اس ساخت. دو مزیت عمده این روش، رسیدن به توان‌های بالاتر و قابلیت redundancy (در صورت خرابی یکی از ماژول    ها عملکرد کل سیستم مختل و متوقف نمی‌شود و همچنین تعویض و تعمیر ماژول خراب، آسان‌تر و ارزان‌تر انجام می‌گردد) است.
• امکان برقراری ارتباط در یک شبکه
o امروزه شبکه‌های ارتباطی در صنایع پیشرفته نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. هدف عمده ایجاد شبکه‌های ارتباطی در صنایع، مدیریت بهینه فرآیندهای تولید و اجرای هر چه ‌بهتر اتوماسیون‌های صنعتی است. دستگاه‌ یوپی‌اس به عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای یک سیستم اتوماسیون صنعتی، لازم است قابلیت برقراری ارتباط در شبکه‌های صنعتی را داشته باشد.
• کنترل کاملا دیجیتال
o روش‌های کنترل دیجیتال، با پیشرفت روزافزون و سریع دنیای الکترونیک دیجیتال،‌ بیش ‌از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند. کنترل دیجیتال علاوه بر اینکه باعث کوچکتر شدن بوردهای الکترونیکی و ارزان‌تر شدن آن‌ها می‌شود، به خودی خود نسبت به روش‌های کنترل آنالوگ، از حیث هوشمندی، صاحب امتیازات ویژه‌ای است. به‌کارگیری روش‌های کنترل دیجیتال قابلیت‌های زیادی را برای دستگاه‌های یوپی‌اس به ارمغان خواهد آورد و عملا طراحی یک سیستم یوپی‌اس ایده‌آل را میسر می‌سازد.
این ویژگی‌ها و قابلیت‌های جدید اگرچه توسط برخی از تولیدکنندگان یوپی‌اس، تجاری شده‌اند اما هنوز کاملا به بلوغ نرسیده‌اند و کارهای پژوهشی فراوانی بر روی آن‌ها انجام می‌شود. در کنار این ویژگی‌ها و زمینه‌هایی که بیان شد، هنوز مسئله‌ای وجود دارد، که پاسخ‌های کاملی برای حل آن‌ موجود نیست:
• نیاز به مراقبت کم، نگه‌داری آسان و هزینه‌های جاری پایین
o تنها قسمتی از دستگاه یوپی‌اس که باید بصورت متناوب از آن بازدید شود، بخش ذخیره‌سازی انرژی (مجموعه باتری‌ها) است. تا به امروز برای بهبود فرایند ذخیره‌سازی انرژی در سیستم‌های توان بالا، اقدامات و پژوهش‌های زیادی صورت گرفته است، که هنوز هیچ‌کدام به تکامل نرسیده‌اند

حل برخط بازی  های دیفرانسیلی افق نامحدود برای سیستم  های دینامیک-نامعین زمان-پیوسته    با استفاده از الگوريتم  های يادگيري تقويتي

جهت ادامه پژوهش‏های انجام شده در این رساله دکتری موارد زیر پیشنهاد می‏شود:
1- حل برخط بازی  های دیفرانسیلی مجموع-صفر  و مجموع-غیرصفر برای سیستم  های غیرخطی زمان  پیوسته، در صورتیکه بردار حالت سیستم در دسترس نباشد. در بسیاری از مسائل مهندسی معمولا اطلاعات فیدبک حالت سیستم در دسترس نیست و بنابراین از روش  های طراحی فیدبک خروجی  می  توان برای حل مسائل کنترل بهینه استفاده کرد.
2- تعمیم روش برنامه  ریزی پویای تطبیقی ارائه شده در فصل دوم برای حل بازی  های دیفرانسیلی مجموع-غیرصفر سیستم  های غیرخطی با دینامیک کاملا نامعین.
3- ارائه روش  هائی برخط برای حل بازی  های دیفرانسیلی مجموع-صفر و مجموع-غیرصفر سیستم-های غیرخطی دارای تاخیر زمانی. ازآنجاکه پیاده سازی سخت  افزاری روش  های کنترلی اغلب با تاخیر زمانی همراه است، بنابراین درنظر گرفتن این مسئله در طراحی الگوریتم حایز اهمیت است. در تحقیقات پیشین ارائه شده حل مسئله کنترل بهینه با استفاده از برنامه ریزی پویای تطبیقی برای سیستم  های با تاخیر زمانی بررسی شده است، لیکن در مورد بازی  های دیفرانسیلی هنوز روشی ارائه نشده که قابل اعمال به سیستم  های با تاخیر زمانی باشد. 
4- مسئله بازی دونفره مجموع-صفر کاربردهای زیادی در مسائل مهندسی دارد و معمولا در حل این مسئله فرض می  شود که معادله
HJI دارای جواب است.   درحالی  که برآورده شدن شرایط وجود جواب محلی بسیار مشکل است. ارائه الگوریتم یادگیری تقویتی برای حل بازی مجموع-صفر با فرض عدم وجود جواب زینی بازی می  تواند در تحقیقات آینده مورد بررسی قرار گیرد.

استفاده از روش  های هوشمند در کنترل ترکیب مبدل NPC و یکسوساز Vienna در ساختار توربین بادی 100 کیلووات با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم

 استفاده از ترکیب مبدل  های مختلف به منظور بهره  برداری از مزایای آنها با توجه به نوع توربین و ژنراتور. به عنوان مثال استفاده از ترکیب مبدل  های پشت به پشت NPC در ساختار توربین بادی با ژنراتور القایی دو تغذیه  ای (DFIG).
2) به کار گیری الگوریتم  های کنترلی مختلف به منظور بهبود کلیدزنی و کنترل جریان و ولتاژ مبدل.
3) استفاده از روش  های بهینه  سازی بهره  های کنترلرها به منظور بهبود عملکرد سیستم.
4) استفاده از روش  های جدول  بندی بهره به منظور تطبیق بهره کنترلرها با موقعیت کاری سیستم.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

عنوان پایان نامه

پیشنهادهای پژوهش

بررسی پروتکل کدگذاری چگال در حضور نویز

 نویز چگونه ظرفیت کدگذاری چگال با چند فرستنده را تغییر می‌دهد؟
2. در این تحقیق ما به مشاهده چگونگی تغییر ظرفیت با نویز پرداختیم، خوب است در مورد علت رفتار نشان داده شده تحقیق شود
3. کانال‌های نویزی دیگر، غیر از دو موردی که در این پژوهش بررسی شد، چگونه ظرفیت پروتکل را تغییر می  دهند؟
4. استفاده از حالت‌های دیگر غیر از حالت بل، چگونه ظرفیت را تحت تاثیر قرار می  دهند؟
5. بررسی پروتکل با چند فرستنده و چند گیرنده
6. بررسی پروتکل با چند گیرنده و چند فرستنده در حضور نویز

طراحی سیستم کنترل زاویه گام برای توربین بادی محور افقی

 با توجه به ویژگی‌های روش‌های معرفی شده در فصل چهارم، در ناحیه سه جهت تنظیم ضرایب از روش‌های دیگری، نظیر روش‌های مقاوم و یا تطبیقی توصیه می‌شود.
• این روش با نوعی پیشبینی، با توجه به تغییرات سرعت چرخش روتور، زاویه گام را تسریع می  کند. لذا استفاده از روش‌های پیشبین در ادامه این کار توصیه می‌شود.
• بدست آوردن مدل دقیق‌تری از توربین بادی می‌تواند در طراحی کنترلر موثر باشد، به عنوان مثال تعیین صحیح اینرسی توربین، جهت تنظیم ضرایب کنترلر
PI اهمیت دارد.
• تطابق بیشتر داده‌های پره با واقعیت می‌تواند در بدست آوردن نقطه کار واقعی و مرزهای ناحیه‌ها و عدم اتلاف توان، موثر باشد.

توسعه مدلی برای مشارکت و برنامه ریزینيروگاه مجازي در بازار برق

 از تئوری تصمیم‌گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی می‌توان برای تصمیم‌گیری در حضور سایر منابع عدم قطعیت نیروگاه مجازی نظیر میزان تولید واحدهای بادی و خورشیدی، نیز بهره گرفت.
• به منظور توسعه مدل پیشنهادی برای مدل‌سازی مسئله پیشنهاد قیمت نیروگاه مجازی در بازار برق می‌توان مبادلات یا قراردادهای دو جانبه را نیز در مدل لحاظ کرد.
• فرآیند تسویه بین نیروگاه مجازی و اجزای تشکیل‌دهنده نیروگاه مجازی در این رساله در نظر گرفته نشده است و می‌تواند در کارهای آینده مد نظر قرار بگیرد. بدیهی است که نحوه تعامل و پیشنهاد ظرفیت توسط اجزای تشکیل‌دهنده نیروگاه مجازی می‌تواند در قالب تئوری بازی‌ها مدل شود.
• در این رساله، ساختار شبکه دارای نیروگاه مجازی به صورت شبکه شعاعی در نظر گرفته شده است. می‌توان اثرات نقاط اتصال بیشتر نیروگاه مجازی با شبکه بالادست را نیز در مسئله پیشنهاد قیمت در نظر گرفت.

کنترل مد لغزشی برای کلاسی از سیستم‌های غیرخطی غیرآفین بر اساس کاهش مرتبه

     الگوی مطرح شده تنها در سیستمهای تغییر ناپذیر مورد بررسی قرار گرفته است. می‌توان در این قسمت به بحث در مورد سیستم‌های تغییر پذیر با زمان و نیز سیستم‌های تاخیردار اشاره کرد.
2-     استفاده از الگوریتمهای بهینه‌ساز برای بدست آوردن پارامترهای
ureaching، مانند الگوریتم اجتماع ذرات
3-     استفاده‌ی تلفیقی از روشهای کاهش مرتبه؛ یعنی در طول مسیر سیستم ناحیه‌هایی که میزان غیرخطی پایین است از روش‌های خطی‌سازی استفاده شود، اما نواحی با غیرخطی بالا روش‌هایی مثل متوازن‌سازی بکار رود.
4-     کاهش حجم محاسبات با کمک تلفیق این روش با منطق فازی در مواردی که دقت بالا مورد نیاز نباشد.

ارائه روشی نوین مبتنی بر یادگیری تقویتی برای تعیین ساختار در شناسایی سیستم ها

پیشنهادهای زیر برای پژوهش های آینده بر روی الگوریتم شرح داده شده در این پایان نامه، ارائه می شود.
 پژوهش بر روی روش پاداش دهی در الگوریتم ارائه شده به منظور بهبود نتایج و افزایش سرعت همگرایی و در صورت امکان حذف پارامتر
SSE_max.
 به کارگیری سایر روش ها و استراتژی های یادگیری تقویتی به منظور انتخاب بر خط مدل و تعقیب تغییر دینامیک سیستم.
 توسعه الگوریتم ارائه شده و پژوهش بر روی آن به منظور تولید خودکار مجموعه مدل های ممکن (
A) براساس درخواست کاربر.
تغییر معیار پاداش دهی از خطا به معیارهای دیگر مانند سادگی مدل، تعداد پارامترها و...

ارائة مدل مصرف توان در فرستنده های قابل کاشت در بدن

 با توجه به یافته های موجود در این پایان نامه و کارهای قبلی در این زمینه مدت زمان فعال بودن فرستنده تاثیر بسزایی در مصرف انرژی سیستم دارد. با توجه به این نکته چند سوال در این قسمت به وجود می آید. اگر بخواهیم زمان فعال بودن فرستنده را کاهش دهیم باید اطلاعات موجود در محلی ذخیره شوند و سپس در یک بازة زمانی کوتاه فرستنده را روشن کرده و اطلاعات با نرخ ارسال بالا فرستاده شوند. این کار دو مشکل ایجاد می کند. 1- نیاز به یک حافظة جانبی که خود باعث افزایش توان مصرفی می شود وجود دارد. 2- به دلیل بالا بودن نرخ ارسال اطلاعات باید از مدارهایی که سرعت بالا دارند استفاده شود که عموماً این مدارها توان بیشتری مصرف می کنند و از سوی دیگر به علت نرخ ارسال بالا نیاز به یک سیگنال حامل با فرکانس بالا می باشد که افت بیشتری در بدن داشته و در نتیجه نیاز به توان ارسال بالاتری می باشد. با بررسی کلیة این عوامل یک مصالحه بین کاهش زمان فعال بودن و نیاز به مدارهای با توان بالاتر به وجود می  آید که نیاز به بررسی و تحلیل جامع دارد.
2- با توجه به بررسی انجام شده در این پایان نامه نشان داده شده است که نوع بیت ارسالی (صفر و یا یک) تاثیر زیادی بر توان مصرفی فرستنده ها دارد که این رفتار در سیستم های با باتری و بدون باتری نیز تا حدی متفاوت می باشد. موضوع دیگری که به عنوان یک زمینة تحقیقاتی مطرح است نوع کدینگ اطلاعات ارسالی می باشد. با کدینگ مناسب اطلاعات می توان کاری کرد که مدت زمان روشن بودن فرستنده (در مدولاسیون
OOK) کاهش یابد که منجر به کاهش مصرف توان سیستم می شود ولی از سوی دیگر اعمال کدینگ خود نیازمند مدارهایی می باشد که باعث افزایش توان می شود و در نتیجه یک مصالحه بین کاهش توان مدار فرستنده و اضافه کردن مدارهای الکترونیکی که خود باعث افزایش توان مصرفی می شوند وجود دارد که باید به صورت کامل و با نگاه به پیاده سازی مداری مورد بررسی قرار بگیرد.
3- دو موضوع بالا به زمینه های تحقیقاتی در سطح سیستم اشاره دارند. در زمینه های مداری نیز می توان تحقیقاتی را انجام داد و با کار بر روی بلوک  های موجود در فرستنده ها و گیرنده ها تکنیک هایی جهت بهینه سازی مصرف توان در این گونه مدارها ارائه کرد.

استخراج و انتخاب ويژگي‌هاي شاخص به‌منظور مكان‌يابي هوشمند خطا در خطوط انتقال فشارقوي تنها با استفاده از ولتاژ يك پايانه

شايان ذكر است، قبل از حصول الگوريتم‌هاي مكان‌يابي خطاي پيشنهادي اين رساله، آزمايش‌هاي متعددي با انواع تخمين‌گرها و همچنين با طيف نسبتاً وسيعي از ويژگي‌ها از جمله نمونه‌هاي سيگنال و يا مولفه‌هاي استخراج‌شده از طريق اعمال تبديل فوريه، تبديل S، تبديل موجك و آناليز پروني و تركيبات مختلف آنها انجام شد. پس از بررسي‌هاي متعدد و در نتيجه آزمايش‌ها و مشاهدات مختلف، بهترين روش‌ها در قالب اين رساله ارائه شدند. لازم به تاكيد است، الگوريتم‌هاي پيشنهادي راه‌حل‌هاي مطلوبي براي حل مسئله مكان‌يابي خطا ارائه مي‌دهند، كه نسبت به روش‌هاي موجود، مزايا و برتري‌هايي نيز به‌لحاظ دقت و كارايي دارند. ولي بديهي است كه اين الگوريتم‌هاي پيشنهادي بهترين راه‌حل‌هاي ممكن نبوده و امكان بهبود كارايي و دقت مكان‌يابي خطا با يافتن ويژگي‌هاي كارآمدتر و با به‌كارگيري ابزارهاي يادگيري مناسب‌تر وجود خواهد داشت. علاوه بر اين، در الگوريتم‌هاي پيشنهادي اين رساله، تنها مكان‌يابي خطا در خطوط انتقال متداول مدنظر قرار گرفت؛ در حالي‌كه مكان‌يابي خطا در خطوط انتقال خاص همچون خطوط شامل سه و يا چند پايانه و انواع خطوط جبران‌شده نيز داراي اهميت است. همچنين در اين رساله، تنها مكان‌يابي خطاهاي اتصال‌كوتاه معمول مورد مطالعه قرار گرفت؛ در حالي‌كه احتمال وقوع خطاهاي خاص همچون خطاي باز شدن خط انتقال نيز وجود دارد. لذا با توجه به توضيحات فوق، سه پيشنهاد كلي ذيل ارائه مي‌شوند:
•  پيشنهاد مي‌شود كه مطالعه براي يافتن ويژگي‌هاي كارآمدتر كه ضمن ارتباط معني‌دار با مكان وقوع خطا، كمترين حساسيت را نسبت به پارامترهاي تاثير‌گذار در مكان‌يابي همچون زاويه شروع خطا، مقاومت خطا و جريان پيش از خطا داشته و منجر به دقت بالاتري در مكان‌يابي هوشمند خطا شوند، ادامه يابد. در اين راستا مي‌توان از روش‌هاي مختلف استخراج ويژگي و يا تركيبات آنها بهره برد. همچنين براي خطوط انتقال جريان‌متناوب، مي‌توان امكان استفاده از اطلاعات پنجره زماني كوچكتري از سيگنال‌ها (كمتر از يك سيكل) را مورد بررسي قرار داد. انتخاب الگوريتم يادگيري كارآمد و متناسب با ويژگي‌هاي مورد استفاده نيز در اين راستا داراي اهميت خواهد بود. توصيه مي‌شود كه در هنگام ارائه روش‌هاي جديد مكان‌يابي خطا، تاثير آرايش‌هاي مختلف شبكه بر عملكرد و دقت روش‌هاي پيشنهادي مورد بررسي و توجه قرار گيرد.
• پيشنهاد مي‌شود كه امكان تعميم روش‌هاي پيشنهادي اين رساله و يا امكان يافتن الگوريتم‌هاي جديد و دقيق براي مكان‌يابي هوشمند خطا در خطوط انتقال شامل سه و يا چند پايانه و همچنين در انواع خطوط انتقال جبران‌شده سري و موازي تنها با استفاده از اطلاعات ولتاژ يك پايانه مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.
• پيشنهاد مي‌شود كه امكان تعميم روش‌هاي پيشنهادي اين رساله و يا امكان ارائه الگوريتم‌هاي جديد براي مكان‌يابي هوشمند خطاهاي خاص همچون خطاي باز شدن خط انتقال مورد بررسي قرار گيرد.     

افزایش شفافيت نهاننگاري ويدئو مبتني بر بردارحرکت با استفاده از کاهش نرخ بيت تغيير داده شده

به عنوان پیشنهاد برای کارهای آینده می‌توان از تمامی بردارهای ‌حرکت ویدئو برای نهان‌نگاری استفاده کرد. سپس با استفاده از کد بلوک ‌خطی، پیام را درون مولفه‌های افقی و عمودی بردارهای‌ حرکت نهان‌نگاری کرد. به این صورت ‌می‌توان ظرفیت بالایی از پیام را درون ویدئو جاسازی کرد، به گونه‌ایی که تغییرات زیادی در بیت‌های بردار حرکت روی ندهد. همچنین می‌توان با استفاده از کد بلوک خطی پیام را در ضرایب DCT بافت ویدئو جاسازی کرد.
در کار پیشنهادی بعدی می‌توان ابتدا بردارهای‌ حرکت منتخب را با استفاده از معیار اندازه ماکروبلاک خطای‌ پیشگویی انتخاب نمود سپس بیت‌های پیام را درون فاز بردارهای ‌حرکت جاسازی نمود. در اینصورت افزایش حجم ویدئو بعد از نهان‌نگاری پیام نسبت به روش‌های نهان‌نگاری دیگران احتمالا کاهش پیدا می‌کند.
با توجه به روش نهان‌کاوی مرجع [34] اگر دنباله ویدئو نهان‌نگاری شده مبتنی بر بردار حرکت ابتدا فشرده و سپس وافشرده شود، پیام نهان‌نگاری شده در بردار حرکت را از بین می‌برد. در صورتی که می‌توان با ارائه یک روش نهان‌نگاری جدید، مقاومت پیام نهان‌نگاری شده مبتنی بر بردار حرکت را در برابر این روش نهان
کاوی افزایش داد

بازسازی پالس‌های فرکانس بالای رادار به روش نمونه‌برداری فشرده یک بیتی

روش CS یک بیتی روش جدیدی است که در زمینه‌های تحلیلی و کاربردی امکان رشد و پیشرفت دارد. در ادامه برخی از این زمینه‌ها عنوان می‌شوند.
در این پروژه از الگوریتم
BIHT جهت بازسازی سیگنال استفاده شد. ایجاد الگوریتم‌های سریع‌تر و دقیق تر جهت بازسازی سیگنال در CS یک بیتی از روی الگوریتم‌های موجود برای CS رایج و یا ابداع روش‌های مختص CS یک بیتی استفاده عملی از این روش را آسان‌تر می‌سازد.
گرچه در مورد روش
CS روش‌های مختلفی برای تبدیل داده به اطلاعات ارائه و پیاده‌سازی شده است، اما در مورد CS یک بیتی تا کنون کار چندانی صورت نگرفته است. قابلیت کار با داده‌های یک بیتی ویژگی اصلی این روش است و برتری آن نسبت به CS رایج در هنگام پیاده‌سازی سخت‌افزاری جلوه می‌کند. لذا طراحی روش‌های مختلف جهت نمونه‌برداری از سیگنال آنالوگ و تبدیل آن به اطلاعات یک بیتی زمینه مناسبی برای پیش‌برد این روش است.
یکی از کاربردهای
CS استفاده از آن در مباحث فشرده‌سازی است. این قابلیت در این پروژه مورد بررسی قرار نگرفت اما با توجه به یک بیتی بودن داده‌ها عملکرد CS یک بیتی در این زمینه و مقایسه آن با روش CS رایج جای بررسی دارد.
تمرکز اصلی این پروژه بر روی بررسی عملکرد
CS یک بیتی در بازسازی سیگنال پالس رادار بود. جهت استخراج ویژگی‌های پالس، تبدیل‌های زمان فرکانس غیرخطی مطرح شدند بااین‌وجود بحثی در مورد تفکیک‌پذیری زمانی و فرکانسی ویژگی‌های مطلوب پالس از قبیل فرکانس حامل، زمان شروع و طول پالس صورت نگرفت. اما روش ساده ارائه شده جهت تشخیص تقریبی زمان و فرکانس پالس امکان تمرکز بر روی فرکانس‌های تقریبی و رسیدن به‌دقت و تفکیک بالاتر را با استفاده از آنالیز چند رزولوشنه فراهم می‌کند.

بررسي اثر سهميه آلودگي بر کاهش آلودگی نیروگاه‌ها

 با توجه به اینکه سیاست‌های کاهش آلودگی و حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر اثرات همپوشانی دارند، در نظر گرفتن طرح‌های مختلف حمایتی در کنار بازار آلودگی پیشنهاد می‌شود.
2. در نظر گرفتن جزئیات بیشتري از شبکه مانند قیود انتقال، رزرو و قیود بهره‌برداری از سیستم قدرت نیز می‌تواند به واقعی‌تر شدن مسئله کمک کند.
3. تخصیص بهینه سهمیه آلودگی به نیروگاه‌ها برای افزایش کارایی بازار آلودگی پیشنهاد می‌شود.
4. بررسی مسئله برنامه‌ریزی توسعه تولید و توسعه انتقال در حضور طرح‌های حمایتی از انرژی‌های تجدیدپذیر و بازار آلودگی توصیه می‌شود.
5. بررسی ساعتی بازار آلودگی با در نظر گرفتن نوسانات قیمت سهمیه آلودگی در بازار و همچنین عدم قطعیت منابع انرژی تجدیدپذیر و تقاضای انرژی الکتریکی برای یافتن راهبُرد بهینه توسط شرکت‌های تولیدی پیشنهاد می‌شود.

بررسی پایداری بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل ماتریسی

همانطور که در این تحقیق آمده است، پایداری سیستم بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل ماتریسی 3فاز به 3 فاز بررسی شد. برای ادامه کار در این زمینه پیشنهادات زیر ارائه می شود:
1- مطالعه و کار روی بهینه سازی پارامترهای فیلتر پایین گذر پیشنهاد شده
2- نوشتن معادلات و انجام مطالعات پایداری برای سیستم با مبدل ماتریسی تکفاز که نتایج شبیه سازی آن ارائه شد.
3- استفاده از مبدل های دیگری در ساختار
DVR و بررسی پایداری آنها و مقایسه با ساختار مبدل ماتریسی، برای مثال سیستم بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر  Multilevel Inverterها

بررسی پروتکل کدگذاری چگال  در حضور نویز

. نویز چگونه ظرفیت کدگذاری چگال با چند فرستنده را تغییر می دهد؟
. در این تحقیق ما به مشاهده چگونگی تغییر ظرفیت با نویز پرداختیم، خوب است در مورد علت رفتار نشان داده شده تحقیق شود
 کانال های نویزی دیگر، غیر از دو موردی که در این پژوهش بررسی شد، چگونه ظرفیت پروتکل را تغییر می دهند؟
 استفاده از حالت های دیگر غیر از حالت بل، چگونه ظرفیت را تحت تاثیر قرار می دهند؟
. بررسی پروتکل با چند فرستنده و چند گیرنده
 بررسی پروتکل با چند گیرنده و چند فرستنده در حضور نویز

بررسی عملکرد مدولاسيون طيف گسترده چندحامل در کانال PLC

 سیستمی که ما در این پروژه در مورد آن بحث کردیم سیستم OFDM-CDMA بود، می‌توان تکنیک‌های دیگر طیف گسترده را با مدولاسیون OFDM بررسی کرد.
2- همانطور که می‌دانیم انواع بسیار زیادی از کدهای گسترش دهنده متعامد یا غیر‌متعامد وجود دارد که در این پروژه به برخی انواع آن اشاره گردید. بنابراین می‌توان کدهای ذکر شده را بهمراه انواع مختلف دیگری از کدهای گسترش دهنده را با جزئیات بیشتری، نظیر نحوه ساخت عملی آنها با استفاده از گیتهای دیجیتال که مبین میزان پیچیدگی سیستم می‌باشد و نتایج استفاده از این کدها را مورد بررسی قرار داد.
3- یکی از مهمترین مباحث در مخابرات خطوط قدرت مدل کردن کانال می‌باشد. هر ساله مدلهای مختلفی در این رابطه مطرح می‌گردد. می‌توان مدلهای به‌روزتر و دقیق‌تر را مورد بررسی قرار داد.
4- در این پروژه نویز کانال را ضربه‌ای و پس‌زمینه در نظر گرفتیم که برای مدل کردن نویز همانطور که گفته شد از مدل میدلتون کلاس
A استفاده کردیم. در رابطه با نویز می‌توان سیستم را با همین نویز اما با مدل دیگری نظیر مدل مارکوف شبیه‌سازی کرد و یا اینکه تأثیر انواع دیگر نویز را بطور مستقل و یا در کنار نویزهای ذکر شده مورد ارزیابی قرار داد.
5- اساس آشکار‌سازی در سیستم طیف گسترده بر همبستگی بین کدها می‌باشد و در گیرنده براساس میزان همبستگی کد کاربر و سیگنال دریافتی تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد. بنابراین همزمانی دقیق بین کد در فرستنده و گیرنده بسیار مهم می‌باشد. ما در انجام شبیه‌سازیها برای سادگی فرستنده و گیرنده را همزمان در نظر گرفتیم و همانطور که می‌دانیم در عمل اینگونه نمی‌باشد. بنابرین بعنوان یک پیشنهاد می‌توان بحث همزمانی را در نظر گرفت و شبیه‌سازی ها را با فرض عدم همزمانی انجام داد.
6- همانطور که گفته شد سیستم طیف گسترده یک سیستم تداخل محدود است که افزایش تعداد کاربران سبب افت عملکرد می‌شود ما از روش آشکارسازی تک کاربره در گیرنده استفاده کردیم بعنوان یک پیشنهاد می‌توان به بررسی سایر روشها از جمله استفاده از گیرنده با امکان حذف تداخل چندکاربره اشاره کرد. نظیر حذف تداخل چندکاربره بصورت موازی و یا سریال. همچنین گیرنده چنگالی یک ابزار جهت بهره بردن از چند‌راهه بودن کانال می‌باشد که می‌توان تأثیر آن را در عملکرد سیستم با یکی از روش‌های ترکیب بهره نظیر
EGC،  MRC و ... مورد ارزیابی قرار داد.

برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری بلندمدت پیشگیرانه فیدرهای شبکه توزیع با در نظر گرفتن الویت بندی آن ها

روش ارائه شده بر روی فیدرهای توزیع پیاده شد که می توان این روش را برای سایر تجهیزات شبکه توزیع پیاده نمود.
 روش ارائه شده جهت به‌کارگیری در شبکه توزیع عنوان شد لیکن مبانی و اصول آن کلی بوده و جهت سطوح بالادست تولید و انتقال نیز قابل استفاده است.
 رتبه بندی فیدرها از روش های مختلفی می تواند انجام گیرد و لیست اولویت حاصل از روش های دیگر می تواند با لیست اولویت بدست آمده از روش این پایان نامه مقایسه گردد.
 پیشنهاد می شود مسئله بهینه سازی توسط سایر روش های بهینه سازی پیاده سازی شده و نتایج آن با نتایج به دست آمده از این پایان نامه مقایسه گردد.

برنامه‌ريزي تعميرات پيشگيرانه قابليت اطمينان محور براي کليدهاي قدرت شبکه‌هاي انتقال

 به عنوان يکي از گام‌هاي موثر، جهت انجام کارهاي تکميلي در ادامه اين رساله مي‌توان به بررسي آماري خطاهاي کليدهاي قدرت جهت مدل سازي دقيق اثر انجام تعميرات پيشگيرانه بر روي شاخص‌هاي قابليت اطمينان اين تجهيزات اشاره کرد. البته براي اين کار بايد داده‌هاي حوادث کليدهاي قدرت شبکه در يک بازه زماني طولاني ثبت شده باشد.
2- ارائه راهکاري براي تعيين زمان توقف تعميرات پيشگيرانه و تعويض کليدهاي قدرت شبکه انتقال با توجه جايگاه قرارگيري اين تجهيزات در شبکه
3- ارائه برنامه‌اي براي هماهنگي در اجراي برنامه تعميرات خطوط انتقال، ترانسفورماتورهاي قدرت و تجهيزات پست. به عنوان مثال معمولا با حضور تيم تعميرات در پست، ترانسفورماتور قدرت به همراه کليدهاي قدرت اطراف آن و رله‌هاي حفاظتي ترانسفورماتور به صورت يکجا مورد بازبيني قرار مي‌گيرند. اين فرآيند در رابطه با تعميرات خطوط انتقال و سيستم‌هاي حفاظتي قرار گرفته روي خط در پست‌هاي ابتدا و انتهاي آن نيز وجود دارد.
4- انجام همزمان برنامه‌ريزي تعميرات پيشگيرانه بر روي تمامي المان‌هاي شبکه انتقال شامل خطوط، واحدهاي توليدي و تجهيزات پست

تحلیل غیرخطی و خطی‌سازی تقویت‌کننده توان

ارائه روش هایی برای بالاتر بردن توان خروجی با اطمینان از عدم شکست ترانزیستور
خطی سازی این تقویت کننده با روش‌هایی ماننده
Predestortion

تحلیل موجبرهای مجتمع در زیرلایه و کاربرد این موجبرها در طراحی نوسان سازهای مایکروویو

طراحی تشدیدکننده هایی که فرکانس تشدید آن ها هم به صورت مکانیکی و هم به صورت الکتریکی قابل تنظیم است.
 طراحی نوسان سازهای ترانزیستوری با نویز فاز و بهره بهینه شده.
 طراحی نوسان سازهایی که محدوده تغییر فرکانس نوسان وسیع باشد.
 طراحی نوسان سازی که نقش تقویت کننده را هم داشته باشد.

تحلیل و طراحی فیلتر Gm-C با سرعت بالا و ولتاژ پایین

به طور مشخص پیشنهادهای زیر جهت ادامه کار در دو حیطه فیلترGm-C با خازن خطی و               فیلتر Gm-C MOSFET-Only ارائه می‏‏‏گردند:

• در حیطه فیلتر
Gm-C با خازن خطی :
1-  به دست آوردن رابطه  ای بین اعوجاج هارمونیکی و امپدانس خروجی ترارسانا
2- بهینه سازی سهم غیرخطی بودن ترارساناها در ساختار فیلتر

• در حیطه:  فیلتر
Gm-C MOSFET-Only
1- بهینه سازی توأم هزینه سیلیکن مصرفی در پیاده سازی و ضریب اعوجاج هارمونیکی فیلتر
2-  در نظر گرفتن مدل غیرخطی ترارسانا و تحلیل آن در فیلتر
3- تحلیل حساسیت پارامترهای فیلتر
4- در محاسبه های انجام شده، غیرخطی بودن خازن  های ماسفت به صورت معادله درجه دو مدل شده است. می  توان خازن  ها را با روابط درجه چهار یا بالاتر مدل کرد که در این حالت محاسبه ها پیچیده  تر شده و جواب‌های دقیق  تری حاصل می  شود.

تحلیل و طراحي مبدل‌هاي آنالوگ به ديجيتال آسنكرون با نمونه‌برداري عبور از سطح

 از آنجایی استفاده از روش‌های شبه فلش که برای پیاده‌سازی این مبدل‌ها در فرکانس‌های بالا به کار می‌روند، در دقت‌های بالا مقرون به صرفه نیست، ارائه ساختارهایی که برای تبدیل با دقت بالا و سرعت بالا برای نمونه‌برداری عبور از سطح مناسب باشند، مفید خواهد بود.
 از آنجایی که در کاربردهای فرکانس بالا نمی‌توان از ساختارهای دو-مسیره که مصرف توان پایینی دارند استفاده نمود، لزوم استفاده از تکنیک‌هایی برای کاهش توان مصرفی در کاربردهای فرکانس بالا و کم‌مصرف احساس می‌شود.
 یکی از کارهایی که می‌توان در ادامه این پژوهش انجام داد، بهبود عملکرد الگوریتم پیشنهادی با استفاده از روش‌های پیچیده‌تر آستانه‌سازی، در ازای افزایش پیچیدگی و مصرف توان بیشتر است.
 از آنجایی که استفاده از ساختار تک-مسیره برای کاربردهای فرکانس بالا مقرون به صرفه نیست، ارائه روش‌هایی عملی برای حذف خطای آفست در فرکانس‌های بالا مورد نیاز خواهد بود.

تحليل، طراحی و ساخت میکروتراشه واسط حسگرهاي بيومديكال

 ایجاد برنامه‌ای که طراحی سیستمی بهینه تقویت‌کننده را به صورت خودکار و با در نظر گرفتن همه عوامل بررسی شده، انجام دهد. یعنی ملاحظات نویز، سطح اشغالی، بار خازنی سوییچ‌شونده، خطینگی و توان مصرفی را به طور هم‌زمان بر مدار اعمال کند.
2- اعمال تکنیک [14] برای کاهش بیشتر توان مصرفی در ساختار چند کاناله: در [14] با اشتراک بخشی از
OTA طبقه اول بین چند کانال توانسته توان مصرفی تقویت‌کننده را کاهش دهد. با اعمال این تکنیک به مدار تقویت‌کننده چند کاناله پیشنهاد شده در این پژوهش می‌توان توان مصرفی را بیش‌تر کاهش داد.
3- اعمال تکنیک‌های چاپر بر روی تقویت‌کننده تک و چند کاناله به منظور کاهش بیشتر نویز فلیکر: تکنیک چاپر باعث حذف و کاهش نویز فلیکر وآفست
OTA از خروجی مدار می‌گردد. ولی این تکنیک با چالش‌هایی نیز همراه است. به عنوان مثال خاصیت سوییچ‌زنی ذاتی آن، امپدانس ورودی تقویت‌کننده را کاهش داده که با اعمال فیدبک‌های مناسب قابل حل است. همچنین این تکنیک به طور ذاتی محتوای DC سیگنال ورودی را از خود عبور می‌دهد که باید حذف گردد. با اعمال تکنیک چاپر بر روی تقویت‌کننده تک کاناله و چند کاناله می‌توان نویز فلیکر تقویت‌کننده را به خصوص هنگامی که فرکانس قطع پایین آن کوچک است، کاهش داد.
4- اعمال اصلاحات در مدار تقویت‌کننده با توجه به نتایج تست تراشه: تراشه تقویت‌کننده تک کاناله ساخته شده است. بنابراین با استفاده از نتایج تست آن و مقایسه آن‌ها با نتایج شبیه‌سازی می‌توان در جهت اصلاح بیشتر  مدار تقویت‌کننده گام برداشت.

 تشخيص جزيره‌اي شدن واحدهاي مقياس کوچک اينورتري بدون ناحية غير قابل تشخيص

 ارائة روشهايي جهت تشخيص جزيره‌اي شدن واحدهاي مقياس کوچک مبتني بر اينورتر در صورتي که واحدها در حداکثر توان توليدي با استفاده از روش MPPT کار کنند.
 با توجه به اينکه روشهاي مختلف تشخيص جزيره اي شدن واحدهاي اينورتري و غير اينورتري مي توانند در تعارض با يکديگر باشند، ارائه روشهاي تشخيص جزيره‌اي شدن با استفاده از شبکه‌هاي هوشمند، در صورتي که ترکيب واحدهاي مقياس کوچک مبتني بر اينورتر و واحدهاي از انواع ديگر در شبکه استفاده شده باشد مي‌تواند به عنوان يک راه حل مناسب پيشنهاد شود.
 تعيين تحليلي
NDZ و تعيين ضرايب مورد نياز در روشهاي اکتيو در صورتيکه دو واحد مقياس کوچک در دو مکان مختلف با بار محلي نصب شده باشند.
 ارائه روشهاي تشخيص جزيره‌اي شدن واحدهاي مقياس کوچک در صورتيکه بارها و واحدهاي مقياس کوچک نامتعادل باشند

تشخیص نوع کشتی جنگی بر پایه تلفیق داده

تلاش در جهت تهیه پایگاه داده تصویری عملی
 انجام مطالعات بر روی روشهای تقطیع مناسب عملیات شناسایی
 مطالعه و اجرای روشهای انتخاب و کاهش ویژگی
 مطالعه بر روی عملکرد طبقه بندهای دیگر به خصوص
SVM و درخت های تصمیم
مطالعه بر روی دیگر روش های توصیف شیئ از جمله
signature، zernik moments،  مدلهای Autoregressive، توصیفگرهای فوریه و ...

توسعه مدلی برای مشارکت و برنامه ریزی نيروگاه مجازي در بازار برق

 از تئوری تصمیم‌گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی می‌توان برای تصمیم‌گیری در حضور سایر منابع عدم قطعیت نیروگاه مجازی نظیر میزان تولید واحدهای بادی و خورشیدی، نیز بهره گرفت.
 به منظور توسعه مدل پیشنهادی برای مدل‌سازی مسئله پیشنهاد قیمت نیروگاه مجازی در بازار برق می‌توان مبادلات یا قراردادهای دو جانبه را نیز در مدل لحاظ کرد.
 فرآیند تسویه بین نیروگاه مجازی و اجزای تشکیل‌دهنده نیروگاه مجازی در این رساله در نظر گرفته نشده است و می‌تواند در کارهای آینده مد نظر قرار بگیرد. بدیهی است که نحوه تعامل و پیشنهاد ظرفیت توسط اجزای تشکیل‌دهنده نیروگاه مجازی می‌تواند در قالب تئوری بازی‌ها مدل شود.
 در این رساله، ساختار شبکه دارای نیروگاه مجازی به صورت شبکه شعاعی در نظر گرفته شده است. می‌توان اثرات نقاط اتصال بیشتر نیروگاه مجازی با شبکه بالادست را نیز در مسئله پیشنهاد قیمت در نظر گرفت.

حل مسئله رديابي بهينه سيستم‌هاي ديناميکي زمان‌گسسته خطي با ديناميک نامعين به کمک يادگيري تقويتي

 تعميم روشهاي يادگيري تقويتي براي حل مسئله رديابي بهينه سيستم-هاي غيرخطي.
 در نظر گرفتن محدوديت دامنه ورودي  هاي کنترلي حاصل از محدوديت فيزيکي عملگرها.
 حل مسئله رديابي بهينه براي سيستم  هاي پيوسته به کمک يادگيري تقويتي.
 اثبات  پايداري

ردیابی توزیع شده در شبکه‌های حسگر بی‌سیم خوشه بندی شده در شرایط غیر ایده آل بودن مدل‌های قابلیت اطمینان گره‌ها و اتصال‌ها

در مسأله مورد نظر در این پایان نامه، نویز موجود در اندازه گیری‌ها به صورت گوسی در نظر گرفته شده است. می‌توان حالتی را در نظر گرفت که در آن نویز توزیع دلخواه دیگری را داشته باشد. همچنین، می‌توان در ادامه کار روابطی را برای محاسبه احتمال وقوع هشدار کاذب در گره‌های سرخوشه به دست آورد. در مسأله مورد نظر، گره‌های شبکه از مقدار میانگین و واریانس نویز مطلع نمی‌باشند و از مقادیر تخمین زده شده به جای مقادیر اصلی استفاده می‌شود؛ می‌توان در ادامه اثر اختلاف پارامتر‌های تخمین زده شده با مقادیر اصلی در عملکرد ردیابی توزیع شده را در نظر گرفت. در روابط به دست آمده فرض بر مستقل بودن مقادیر اندازه گیری شده توسط حسگر‌ها می‌باشد. می‌توان مسأله‌ای را در نظر گرفت که در آن مقادیر اندازه گیری شده توسط حسگر‌های نزدیک به هم مستقل نمی‌باشد. در شبیه سازی‌های صورت گرفته، الگوریتم‌های خوشه بندی LEACH و M2NGA در نظر گرفته شده است. در زمینه خوشه بندی شبکه‌های حسگر بی‌سیم می‌توان از الگوریتم‌های دیگری نیز استفاده کرد. در شبیه سازی‌های صورت گرفته (در دو حالت ارسال تک پرشی و چند پرشی) فرض بر ایده آل بودن پروتکل MAC می‌باشد. در حالت غیر ایده آل ممکن است تعدادی از گره‌های عضو خوشه‌ها و سرخوشه‌ها موفق به ارسال داده‌ها به مقصد نشوند. در ادامه می‌توان مشکلات ناشی شده از پروتکل MAC را در شبیه سازی‌ها در نظر گرفت.

شبیه سازی زمان تا خرابی لیزرهای گسیل سطحی کاواک عمودی  تک مد طول موج بلندInGaAsP

 نظر به اهمیت قابلیت اطمینان و مقدار پارامتر زمان تا خرابی می توان با بررسی و تنظیم مقدار روزنه، عبور جریان را کنترل کرد و در نتیجه اثرات آن را در مقدار زمان تا خرابی بررسی کرد.
• بهینه سازی مقدار زدایش آینه های بالا در ساختار جزیره‌ای و همینطور پیشنهادی، می‌توان مقدار زمان تا خرابی را بررسی کرد.
• همچنین می‌توانیم به جای لایه اکسیدی که در ساختار پیشنهادی گذاشته شده است چند لایه اکسید قرار دهیم و یا مکان آن را تغییر دهیم که این خود به بهینه شدن قابلیت اطمینان می‌پردازد.
• ضمن اینکه می‌توان تحلیل فرکانسی این کار را نیز بررسی کرد.

طراحی ، شبیه سازی  وتحلیل  آنتن های شکافدار پهن باند  باحفره ی تشدید موجبر مجتمع شده زیر لایه

 بهبود الگوهای تشعشعی آنتن‌های آرایه‌ایی طراحی شده با استفاده از زیر لایه ایی با ثابت دی الکتریک بیشتر
استفاده از فناوری 
HMSIW  به منظور کاهش ابعاد آنتن‌های طراحی شده
طراحی دوباره  ی آنتن و استفاده از شکافهای متقاطع برای دستیابی به قطبش دایروی
 طراحی وشبیه سازی آرایه‌ی چهار عنصری صفحه‌‍ایی

طراحی ادوات مبتنی بر تشدید مودهای هدایتی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی

در این پایان‌نامه بیشتر از انواع الگوریتم ممتیک برای طراحی فیلترهای بازتابنده پهن‌باند استفاده شد. سایر الگوریتم‌های مبتنی بر روش‌های اکتشافی نیز می‌توانند برای طراحی این فیلترها استفاده شوند.
2- به جز فیلتر بازتابنده پهن‌باند انواع ادوات اپتیکی نظیر قطبنده‌ها، پرتوشکاف‌ها ، فیلترهای باند باریک و غیره نیز می‌توانند به عنوان سوژه طراحی انتخاب شوند.
3- در این پایان‌نامه از ساختار تک‌لایه توری پراش دو تکه‌ای برای تحلیل و طراحی استفاده شد. ساختارهای پیچیده‌تر مانند ساختارهای چندلایه مشتمل بر لایه‌های همگن و متناوب و یا توری پراش چند تکه‌ای نیز می‌توانند برای طراحی استفاده شوند.
4- به‌جز روش تحلیل مودی مبتنی بر نظریه خطوط انتقال می‌توان از روش‌های دیگر تحلیل الکترومغناطیسی برای تحلیل تابع هدف استفاده کرد.
5- در این پایان‌نامه ساختار متناوب در معرض تابش عمودی موج
TM مورد تحلیل قرار گرفت. می‌توان تحت شرایط تابش امواج TE نیز ساختارهای متناوب را تحلیل الکترومغناطیسی کرد. همچنین می‌توان زوایای تابش را متفاوت در نظر گرفت.
6- در این پایان‌نامه یک ساختار غیرتلفاتی و از جنس دی‌الکتریک تحلیل و طراحی شد. ساختارهای تلفاتی و فلزی و یا ساختارهای با ضریب شکست منفی نیز می‌توانند مورد بررسی واقع شوند.
7- در این پایان نامه منحنی ضرایب بازتابشی و عبوری نسبت به تغییرات طول موج رسم شده است. می‌توان این منحنی‌ها را  نسبت به تغییرات زاویه تابش و یا تغییرات ضخامت لایه ساختار متناوب تحلیل کرد.
8- یک پیشنهاد جالب توجه این است که ابتدا تبدیل
Z  منحنی‌های بازتابشی و عبوری را به دست آورده و سپس ضرایب جملات صورت و مخرج کسر را به عنوان تابع هدف، با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی بهینه‌سازی کنیم.

طراحي بيهنيه فيلترها و پوششهاي لايه نازك  به كمك الگوريتم‌هاي تحولي

 بررسی خواص فازي فيلترهاي لايه‌ نازک به کمک روش‌های طراحی مختلف مانند الگوریتم زنبور، کلونی مورچه و الگوریتم ژنتیک.
 بهینه
سازی پارامترهای دیگر مانند فاز و تأخیر گروه در فیلترهای لایه نازک نوری: در این پروژه بهینهسازی بازتابش و پاشندگی تأخیرگروه برای طراحی آینههای پاشنده انجام شد. یکی از زمینههای کاری میتواند بررسی بهینهسازی دیگر پارامترها در انواع دیگر فیلترهای نوری مانند فیلترهای میانگذر نوری با استفاده از روش بهینه سازی چندانبوهه ذرات باشد. 
 بررسی خواص فازی و غلبه بر اثرات مضر پاشندگی فیلترهای لایه نازک از دیدگاه پردازش سیگنال: به عنوان نمونه یک روش پیشنهادی می
تواند طراحی فيلترهاي تمام‌گذر باشد که پاسخ فاز را بدون تغيير پاسخ دامنه فيلتر، تنظيم مي‌کنند. با استفاده از روش‌های پالایش عددی برای طراحی فیلترهای لایه ‌نازک می‌توان فیلتر تمام‌گذر مطلوب را برای اصلاح فاز فیلترهای لایه نازک نوری به دست آورد.

طراحی تار بلور فوتونی به منظور بهبود دوشکستی

در ادامه چند طرح برای افزایش دو شکستی پیشنهاد می‌دهیم.
1. حفره‌های اطراف هسته بیشترین تاثیر را بر دوشکستی دارند، علاوه بر تغییر اندازه حفره‌ها، می‌توان با تغییر نسبت قطرها، دوشکستی را تغییر داد.
2.  علاوه بر حفره‌های اطراف هسته، حلقه دوم نیز نسبت به سایر حلقه‌ها تاثیر بیشتری دارد. زمانی که طول موج افزایش پیدا می‌کند، این تاثیر نمایان تر می‌شود. بنابراین با تغییر اندازه و تغییر نسبت قطرهای تمام یا برخی از حفره‌های حلقه دوم می‌توان باعث بهبود دوشکستی شد.
3. همچنین می‌توان با تغییر دادن مکان برخی از حفره‌ها به خصوص حفره‌های اطراف هسته، شکل توزیع میدان را تغییر و دوشکستی را افزایش داد.
4. تغییر نسبت قطرهای حفره‌های کوچک به صورت مستقل از حفره‌های پوشش و تغییر مکان حفره به سایر نقاط هسته امکان افزایش دوشکستی را فراهم می‌آورد.
5. با استفاده از ماده دیگری برای تولید تار و یا پر کردن حفره‌ها با دی‌الکتریک، می‌توان دوشکستی را افزایش داد. ضریب شکست مواد جدید و توزیع میدان متفاوت با توزیع میدان تار بلور فوتونی قبلی، ضریب شکست موثر جدید را تغییر می‌دهد و می‌تواند باعث افزایش دوشکستی شود.
6. ریز حفره‌ها در هسته تار یکی از عوامل تاثیر گذار بر دوشکستی است، بنابراین اگر در هسته تار پیشنهاد شده از ریز حفره‌ها استفاده شود، می‌تواند دوشکستی را افزایش دهد.
7. حفره‌های اطراف هسته تار، بیشترین تاثیر را بر تلفات حبس‌شدگی دارد. پیشنهاد می‌شود با افزایش تعداد و یا اندازه حفره‌های اطراف تار، تلفات حبس‌شدگی کاهش داده شود.

طراحی سیستم کنترل زاویه گام برای توربین بادی محور افقی

با توجه به ویژگی‌های روش‌های معرفی شده در فصل چهارم، در ناحیه سه جهت تنظیم ضرایب از روش‌های دیگری، نظیر روشهای مقاوم و یا تطبیقی توصیه می‌شود.
 این روش با نوعی پیشبینی، با توجه به تغییرات سرعت چرخش روتور، زاویه گام را تسریع می‌کند. لذا استفاده از روش‌های پیشبین در ادامه این کار توصیه می‌شود.
 بدست آوردن مدل دقیق‌تری از توربین بادی می‌تواند در طراحی کنترلر موثر باشد، به عنوان مثال تعیین صحیح اینرسی توربین، جهت تنظیم ضرایب کنترلر
PI اهمیت دارد.
تطابق بیشتر داده‌های پره با واقعیت می‌تواند در بدست آوردن نقطه کار واقعی و مرزهای ناحیه‌ها و عدم اتلاف توان، موثر باشد

طراحی کنترل کننده تحمل  پذیرخطابرای ماهواره با درنظر گرفتن آسیب عملگر

در راستای تکمیل فعالیت‌های انجام شده در این رساله، پیشنهادات زیر برای ادامه کار ارائه می‌گردد:
 طراحی کنترل‌کننده تحمل‌پذیر خطا با در نظر گرفتن آسیب در حسگر و عملگر: روش پیشنهادی در این رساله به طراحی کنترل‌کننده تحمل‌پذیر خطا در مواجه با آسیب عملگر بوده است. افزوده شدن توانایی مقابله با آسیب حسگر نیز قابلیت بسیار زیادی به کنترل‌کننده فوق خواهد افزود. در این راستا می‌توان طراحی توام مشاهده‌گر و کنترل‌کننده را با هدف شناسایی آسیب و مقابله با آن در دستور کار قرار داد.
 در نظر گرفتن زیر سیستم تعیین وضعیت: روش پیشنهادی در این رساله با فرض ایده‌آل بودن زیر سیستم تعیین وضعیت بوده است. در حالیکه گلوگاه در طراحی زیر سیستم کنترل وضعیت در ماهواره، دقت تعیین وضعیت آن می-باشد. لذا در نظر گرفتن عدم قطعیت در خروجی این زیر سیستم، چالش جدیدی را ایجاد خواهد نمود که می‌توان موضوع بسیار مناسبی برای ادامه تحقیقات باشد.
بررسی حالت زیر تحریک شده: اگر چه مراجعی در این زمینه وجود دارند[91-93]، اما هنوز این موضوع یکی از موضوعات باز پژوهشی است.
 در نظر گرفتن محدودیت دامنه ورودی در کنترل‌کننده تحمل‌پذیر خطا به روش
I&I. برای کنترل‌کننده پیشنهادی در این رساله، محدودیت دامنه ورودی با استفاده از تابع اشباع در شبیه‌سازی‌ها پیاده‌سازی شده است. در صورتیکه بتوان همانند روش‌های پیشنهادی یک تا چهار، محدودیت دامنه ورودی را مستقیما در روند طراحی کنترل‌کننده در نظر گرفت، و با در نظر گرفتن این محدودیت به اثبات پایداری حلقه بسته پرداخت، کنترل‌کننده حاصل کاربرد‌های بیشتری خواهد یافت.
 طراحی کنترل‌کننده تحمل‌پذیر خطا برای ماهواره‌ای غیر صلب: در این پژوهش، طراحی کنترل‌کننده با فرض صلب بودن ماهواره صورت گرفته است. در صورتیکه در ماهواره از پنل‌های بازشونده استفاده شده باشد، این فرض صحیح نبوده و باید مدهای ارتعاشی نیز به معادلات حرکت مورد استفاده افزوده گردد. این مسئله باعث پیچیدگی بیشتر این معادلات شده و تحلیل‌ها را با مسائل جدیدی روبرو خواهد نمود.
اضافه شدن مدل عملگر به معادلات حاکم بر سیستم: در این پژوهش از مدل ایده‌آل برای عملگر استفاده شده است. درصورتیکه مدل عملگر به معادلات افزوده گردد، می‌توان از روش پیشنهادی در این رساله برای ماموریت‌هایی که از عملگرهای مشخصی استفاده می‌کنند نیز بهره برد.

طراحی کنترلر ترکیبی H2/H¥ برپایه سیستم‌های فازی نوع-2 عمومی
همراه با آزمايش عملي بر روي ربات 3-
PSP

با توجه به‌این‌که سیستم کنترلی طراحی شده برای سیستم‌های تک ورودی-تک خروجی است و بسیاری از سیستم‌های کنترلی به‌صورت چند ورودی-چندخروجی و در نتیجه پیچیده‌تر می‌باشند؛ تعمیم سیستم کنترلی پیشنهادی به این سیستم‌ها می‌تواند مفید باشد. سیستم کنترلی پیشنهادی به‌صورت تطبیقی غیرمستقیم است؛ یعنی ابتدا دینامیک‌های سیستم توسط سیستم‌های فازی نوع دو عمومی تخمین زده می‌شوند و سپس ورودی کنترلی از این دینامیک‌های تخمینی استفاده می‌کند. در صورت استفاده از سیستم کنترلی تطبیقی مستقیم، قانون کنترلی مستقیما توسط سیستم‌های فازی تخمین‌زده می‌شود و در نتیجه سرعت اجرای محاسبات افزایش می‌یابد. همچنین به عنوان پژوهش‌های دیگر می‌توان از توسعه سیستم مورد بررسی به سیستم‌های تاخیر دار و یا مطالعات بیشتر در زمینه سیستم‌های فازی نوع دو و آزمایش توابع تعلق ثانویه متفاوت را نیز در دستور کار قرار داد.

طراحی مدار رگولاتور ولتاژ با افت کم (LDO) و با تغییرات ولتاژ خروجی پایین

با توجه به مشخصه‌ی رگولاسیون خط ساختار ارائه شده، به عنوان کارهای آینده می‌توان راهکاری برای کاهش حساسیت ولتاژ خروجی ساختار پیشنهادی به تغییرات ولتاژ ورودی آن ارائه کرد. همچنین می‌توان از همین روش فیدبک، اما اینبار برای بهبود رگولاسیون بار استفاده کرد. به طوریکه از افت بوجود آمده در خروجی و نتیجتاً اختلاف بین دو سطح ولتاژ (سطح ولتاژ خروجی در زمانی که هنوز جریان بار صفر است و سطح ولتاژ خروجی در زمانی که جریان بار ماکزیمم است) استفاده کرد و طوری Gate Drive ترانزیستور را افزایش داد که اختلاف بین دو سطح ولتاژ کاهش یابد و نتیجتاً باعث بهبود عملکرد رگولاسیون بار مدار رگولاتور گردد. علاوه بر این، با اضافه کردن صفر و قطبهایی ، می‌توان جبرانسازی‌هایی انجام داد که منجر به افزایش پهنای باند مدار گردد ؛ این عمل می‌تواند زمان پاسخ سیستم را به خوبی کاهش دهد. همچنین می‌توان روشی برای کاهش فراجهش در ولتاژ خروجی در زمان گذار بالا به پایین جریان خروجی ارائه و پیشنهاد داد.

طراحی و ساخت آنتن موج-نشتی متناوب بر پایه‌ی ساختار موجبر مجتمع شده در زیر لایه

آنچه در این پایان نامه نسبت به ساختار های پیشین بهبود چندانی نیافت بهره ی تشعشعی آنتن بود. بهره ی حاصل شده برای این آنتن تقریباً با ساختار های پیشین تفاوت چندانی نداشت. بنابراین بخشی از کار می تواند معطوف به بهبود بهره ی تشعشعی آنتن باشد ، چراکه این پارامتر جزء مهم ترین پارامتر های آنتن های موج-نشتی محسوب می شود. احتمالاً استفاده از دیواره ی استوانه ای (زمین تا شده) در سمت باز موجبر HMSIW می تواند باعث افزایش بهره شود. از طرفی حصول  بهره ی نسبتاً ثابت در تمام پهنای باند می تواند مورد دلخواه باشد. برای ساختار ارایه شده از ناحیه ی چپگرد به راستگرد بهره از حدود 7.8dBi تا 12.01dBi متغیر است. در حالیکه به عنوان مثال در [12] ساختاری چند لایه ارایه می شود که دارای بهره ی ثابت در تمام پهنای باند است. بنابراین حصول بهره ی ثابت در تمام پهنای باند نیز یکی دیگر از نقاط قابل تامل جهت مطالعه در آینده میباشد. احتمالاً بتوان با بررسی ساختار [12] و استفاده از تکنیک های مشابه ، بهره ی ثابت برای آنتن طراحی شده در این پایان نامه بدست آورد

طراحی و ساخت مدار خواندن از یک آرایه بزرگ حسگری  با دقت و سرعت بالا

می توان به منظور بهبود در عملکرد سیستم پروفایل فشار کف پا، ایده های زیر را پیشنهاد نمود:
1. افزایش سرعت خواندن آرایه حسگری از 40 فریم در ثانیه به 300 فریم در ثانیه
2. انتقال داده ها به صورت بی سیم
3. استفاده از فیلترهای اکتیو برای حذف نویزهای اضافی

طراحی و شبیه سازی آنتن دو باندی(GHz4/2 و GHz7/5) با زیرلایه الیاف نساجی قابل نصب روی بدن و قطبش دایروی

 استفاده از سطوح امپدانس بالا نظیر EBG جهت کاهش تابش آنتن به سمت بدن.
 تلاش جهت دستیابی به عملکرد دو باندی یا چند باندی با قطبش دایروی در فرکانس‌های دیگر نظیر
GPS.
 استفاده از روش‌های پهن باند نظیر پچ‌ دایروی جهت افزایش پهنای باند.
 ساخت آنتن طراحی شده و مقایسه با نتایج شبیه سازی.

طراحی یک کنترل کننده ی شبکه ای فازی نوع2 عمومی رشدکننده ی پویا برای یک کلاس از سیستم های غیر خطی و پیاده سازی عملی آن بر روی ربات موازی 3-PSP

 در این پروژه برای نخستین بار بحث سیستم های فازی نوع2 عمومی در ساختارهای شبکه ای فازی مطرح شد. امید است که بتوان از این سیستم در کارهای صنعتی – که دارای عدم قطعیت های بالا در ساختار و شرایط محیطی هستند- هرچه بیشتر استفاده کرد. با این حال در این پروژه، برای کم کردن بار محاسبات از روش مثلثی شبه فازی نوع2 استفاده شد. از آن جایی که در این روش، تنها دو صفحه ی آلفا در نظر گرفته می شود، دقت سیستم تا حدودی افزایش یافته است. برای افزایش دقت، باید تعداد صفحات آلفا ی بیشتری را در نظر گرفت؛ اما هرچه تعداد صفحات بیشتری در نظر گرفته شود، بار محاسبات بیشتر می شود. لذا باید مصالحه شود. می توان در آینده روش کارآمد تری را معرفی کرد که در ضمن اینکه تعداد صفحات آلفا زیاد باشد اما بار محاسباتی زیاد نشود. برای این منظور باید با ارائه ی روشی جدید، روش مبتنی بر صفحات آلفا را بهبود بخشید.
 در این پروژه، یک کنترلر فازی سلسله مراتبی برای تنظیم برخط دو پارامتر نرخ یادگیری و آستانه ی تولید قوانین پیشنهاد شد. پارامترهای از پیش داده شده در ساختارهای شبکه ای فازی (خودسازمانده) محدود به این دو پارامتر نیستند. می توان ساختار سلسله مراتبی پیشنهادی را گسترش داد تا پارامترهای بیشتری را به صورت دینامیکی تنظیم نماید؛ اما ممکن است که با افزایش سطوح فازی بار محاسباتی زیاد شود. به نحوی که دیگر برای سیستم هایی که نیاز با پاسخگویی سریع برخط دارند مناسب نباشد. در این حالت باید به نحوی با ارائه ی روشی بار محاسبات را کاهش داد.
 در کنترلر فازی سلسله مراتبی، هنوز هم نیاز است که قوانین توسط فرد خبره تعیین شوند. برای افزایش هرچه بیشتر مفهوم خودسازماندهی باید کاری کرد که دیگر حتی نیازی به تعیین جدول قوانین
 توسط فرد خبره نباشد. در این حالت، اطلاعات مورد نیاز سیستم تقریبا به صفر می رسد و سیستم کاملا هوشمندانه عمل می کند. راه حلی که در این مقطع پیشنهاد می شود استفاده از درخت تصمیم گیری فازی و روش بهینه سازی الگوریتم مورچگان است.
در این پروژه، در حالت عملی پیاده سازی کنترلر پیشنهادی بر روی ربات موازی  3-
PSPبرای بررسی عملکرد سیستم در حضور اغتشاش، از روش سقوط جرم از فاصله ی معین و در یک بازه ی زمانی مشخص استفاده شد. هر چند که در این روش سعی شد که تمامی شرایط اعمال اغتشاش به ربات به ازای سه کنترلر یکسان باشد، اما به سختی می توان به ازای سه کنترلر، در زمان یکسان اغتشاش را بر ربات اعمال کرد. همچنین ممکن است که اغتشاش اعمال شده با استفاده از این روش در هر سه حالت یکسان نباشد. لذا، می توان روش دقیق تری به منظور اعمال اغتشاش و مقایسه ی هرچه دقیق تر در حالت عملی پیشنهاد داد.

کاربرد موجبرهای مجتمع با زیرلایه (SIW) در طراحی و ساخت آنتن‌های فشرده

تحلیل و بررسی آنتن حفره‌ای ربع مد در سه حالت با حفره تشدید دایروی، مثلثی و مستطیلی. در بخش3 از حفره تشدید نیم مد برای طراحی آنتن‌هایی با قطبش خطی و دایروی استفاده شد. حال آنکه می‌توان آنتن‌های پیشنهادی را باز هم با استفاده از حفره‌های تشدید ربع موج فشرده‌تر کرد به طوریکه عملکرد آنتن تغییر چندانی نداشته باشد.
 افزایش پهنای باند آنتن‌های حفره‌ای. از آنجا که آنتن‌های حفره‌ای غالباً باریک باند هستند استفاده از آن‌ها در برخی کاربردها محدود می‌شود. لذا ارائه راهکارهایی برای افزایش پهنای باند این نوع آنتن‌ها باعث می‌شود از خصوصیات مناسب این آنتن‌ها بتوان در کاربردهای پهن باند نیز استفاده کرد. برای این منظور می‌توان از تکنیک‌های متنوعی از جمله تغییر شکل حفره تشدید، تغییر شکل و محل شکاف و یا اضافه کردن عناصر تشعشعی دیگری مانند پچ ریزنوار یا
DR به ساختار استفاده کرد تا پهنای باند بیشتری بدست آورد.
 بهبود مشخصات تشعشعی آنتن آرایه شکافی ارائه شده براساس مفهوم آنتن‌های حفره‌ای. آنتن آرایه شکافی ارائه شده در بخش4 یک طرح اولیه به شمار می‌رود و بعضی خصوصیات تعشعی آن شامل پهنای باند و همچنین سطح گلبرگ‌های جانبی  (و در نتیجه بهره) را می‌توان بهبود داد. لذا ارائه روش‌هایی برای این منظور می‌تواند باعث شود ساختار ارائه شده (با توجه به روند طراحی ساده آن) گزینه مناسبی در طراحی آنتن‌های آرایه شکافی به شمار رود.
 استفاده از فناوری
SIW در طراحی آنتن‌ها برای کار در فرکانس‌های 60GHz و بالاتر. امروزه با توجه با تراکم زیاد باندهای فرکانسی پایین‌تر از جمله باند X و محدودیت پهنای باند قابل استفاده برای کاربران در این باندها، توجه شرکت‌ها و محققان به سمت استفاده از باندهای فرکانسی بالا (60GHz و بالاتر) به خاطر تراکم بسیار پایین آن‌ها جلب شده است. این محدوده فرکانسی هنوز استانداردسازی نشده و در نتیجه می‌توان از پهنای باند دلخواه استفاده کرد. اما برای کار در این محدوده فرکانسی فناوری  های کلاسیک از جمله موجبرهای فلزی (به خاطر دشواری ساخت) و ساختارهای ریزنوار (به خاطر تلفات زیاد) گزینه‌های مناسبی نیستند. در نتیجه فناوری‌های جدیدی از جمله SIW و gap-waveguide به تازگی معرفی شده‌اند تا بتوان آنتن‌هایی سبک با هزینه کم و عملکرد مناسب در این محدوده فرکانسی طراحی کرد. تلفیق این دو روش نیز در طراحی برخی آنتن‌ها در این محدوه فرکانسی می‌تواند مفید باشد.

کاهش تزویج متقابل بین آنتن های چاپی با استفاده از ساختارهای دارای شکاف باند الکترومغناطیسی

 معرفی ساختارهای فشرده ‌EBG دیگر از طریق افزایش سلف ساختار با استفاده از زیرلایه‌هایی با نفوذپذیری مغناطیسی بیشتر از یک.
 استفاده از ساختار
EBG پیشنهاد شده در این پایان‌نامه به منظور بهبود سایر عملکرد‌های تشعشعی آنتن‌ها از جمله پهنای باند و بهره تشعشعی در حالت‌های غیر آرایه‌ای.
 ایجاد نقصان‌هایی در رولایه
EBG معرفی شده در این پایان‌نامه، تا بتوان علاوه بر کاهش تزویج متقابل بین دو آنتن، سمتگرایی و پهنای‌باند آرایه را نیز افزایش داد.

کنترل کننده نوین مد لغزشی تطبیقی برای کنترل مسیر ربات زیر آب

 استفاده از بهره فازی به جای بهره تطبیقی و بررسی نتایج آن.
 اعمال اثر تاخیر در کنترل کننده پیشنهادی و بررسی نتایج آن.
 استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور بهینه کردن پارامترهای ثابت استفاده شده در روش پیشنهادی
 در این پایان نامه قانون تطبیق از مراجع ]12[ و  ]27[ الهام گرفته شد. می توان قوانین تطبیقی دیگر را برای کنترل کننده پیشنهادی ارائه داد و نتایج آن را بررسی کرد.

عنوان: کنترل مد لغزشی برای کلاسی از سیستم‌های غیرخطی غیرآفین بر اساس کاهش مرتبه

 الگوی مطرح شده تنها در سیستمهای تغییر ناپذیر مورد بررسی قرار گرفته است. می‌توان در این قسمت به بحث در مورد سیستم‌های تغییر پذیر با زمان و نیز سیستم‌های تاخیردار اشاره کرد.
 استفاده از الگوریتمهای بهینه‌ساز برای بدست آوردن پارامترهای
ureaching، مانند الگوریتم اجتماع ذرات.
 استفاده‌ی تلفیقی از روشهای کاهش مرتبه؛ یعنی در طول مسیر سیستم ناحیه‌هایی که میزان غیرخطی پایین است از روش‌های خطی‌سازی استفاده شود، اما نواحی با غیرخطی بالا روش‌هایی مثل متوازن‌سازی بکار رود.
 کاهش حجم محاسبات با کمک تلفیق این روش با منطق فازی در مواردی که دقت بالا مورد نیاز نباشد

کنترل موشک کروز STT به روش دینامیک معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی روی  خط به همراه کنترل لایه مرزی مجازی- تطبیقی PCH

 روش غیرخطی منتخب در این رساله، دینامیک معکوس بود. این انتخاب بر مبنای ساختار ساده و مشخص این روش بود، در تحقیقات جدید روش گام به عقب در طراحی کنترلگر سایر پرنده‌ها استفاده شده است و نتایج مطلوبی بدست آورده است. به دلیل پیچیدگی ظاهری بر روی این روش کمتر مطالعه شده‌ است. بنابراین توصیه می‌شود در آینده با استفاده از این روش غیر خطی، کنترلگر موشک کروز طراحی شد. پیش‌بینی می‌شود که این روش نتایج بهتری را بدست آورد. 
 نویسنده‌ی این رساله برای توسعه این رساله توصیه می‌کند که سیستم هدایت مسیر غیرخطی نیز برای این موشک به صورت هدایت و کنترل یکپارچه، طراحی شود.
 روش دینامیک معکوس اصلاح شده  روش جدیدی است که نویسنده‌ی مقاله [59] مدعی شده است که با استفاده از این روش، برای تطبیق پذیری سیستم نیازی به شبکه‌ی عصبی وجود ندارد. این روش نو هنوز در مرحله‌ی تحقیقات می‌باشد و تا کنون پیاده سازی نشده است. نویسنده‌ی این رساله با توجه به مزایا و سادگی این روش، تحقیق بر روی این نوع کنترلر را پیشنهاد می‌کند.
 تنظیم بهره‌ی کنترلی در این روش با استفاده از الگوریتم ژنتیک بوده است، در حالی که به نظر نویسنده با تلفیق این الگوریتم تکاملی با منطق فازی، می‌توان با تکیه بر خواص فازی دقت و مقاومت سیستم را افزایش داد. در این روش به اعمال شبکه عصبی نیازی نمی  باشد.

کنترل وضعیت آشوبگونه‌ی فضاپیمای چندگانه با استفاده از کنترل پیش‌بین توزیع‌شده

اگر چه در حال حاضر الگوریتم‌های کارامدی برای کنترل سیستم‌های توزیع‌شده وجود دارد، ولی هنوز توسعه‌ی روش‌ها و ارائه‌ی نتایج نظری و عملی قوی برای این سیستم‌ها لازم است. در بررسی مقالات مختلف، موارد زیر دارای بالاترین درجه‌ی اهمیت جهت مطالعه هستند، که محققان تا کنون به نتایج مناسبی برای آن‌ها نرسیده‌اند و می‌توان از آن‌ها به عنوان کارهای تحقیقاتی آینده نام برد [53, 71].
• ارائه‌ی الگوریتم جدید با تضمین ویژگی‌هایی نظیر پایداری و عملکرد؛ اگر چه کارهایی از جمله طراحی
MPC مقاوم [85]، که اکثر ویژگی‌های سیستم را در نظر گرفته، انجام شده است، ولی این نتایج بسیار محافظه‌کارانه بوده و در کاربردهای واقعی عملکرد قابل قبولی ندارد.
• ارائه‌ی ساختارهای کنترلی با قابلیت پیکربندی دوباره و انتخاب ساختار کنترلی متناسب با پیچیدگی سیستم؛ پیکربندی دوباره
DMPC می‌تواند انعطاف‌پذیری سیستم کنترل را باعث شود [151]. گرفتن مشخصات هر سیستم در هر زمان نمونه‌برداری و پیکربندی مجدد کنترل‌کننده‌ها با توجه به ساختار جدید، می‌تواند مقاوم بودن سیستم کنترلی را در مواجهه با شرایط مختلف تضمین کند.
• ارائه‌ی الگوریتم‌های بهینه‌سازی مختص روش‌های توزیع‌شده؛ اگرچه الگوریتم‌های بهینه‌سازی بسیاری برای
MPC متمرکز (خطی و غیرخطی) بیان شده است، ولی برای MPC سلسله مراتبی و توزیع‌شده هنوز روش بهینه‌سازی اختصاصی وجود ندارد.
• شناسایی و تخمین حالت توزیع‌شده برای استفاده در مسائل شامل ردیابی آنلاین و … ؛ اغلب طرح‌های
DMPC موجود متکی بر فرض در دسترس بودن اندازه‌ی تمام بردارهای حالت، و بیشتر با تضمین همگرایی مجانبی برای حالات محلی تخمین زده‌شده می‌باشند [71]. در صورتی که اندازه‌گیری‌های تمام حالت سیستم کنترلی موجود نباشد، در طراحی کنترل‌کننده‌های توزیع‌شده، نیازمند در نظر گیری کلیه‌ی کنترل‌کننده‌های توزیع‌شده‌ای هستیم که به اندازه‌گیری‌های بخش‌های مختلف حالات فرآیند دسترسی داشته باشند. برای این منظور روش‌های DMPC با اندازه‌گیری حالات جزئی نیاز است. روش‌های جدید باید به گونه‌ای باشند که ضمن در نظر گیری ویژگی‌های سیستم (پایداری، عملکرد مطلوب، مقاوم بودن و ...)، بهترین ترکیب الگوریتم DMPC با تخمین حالت توزیع‌شده/متمرکز را بیان کنند. برای این امر دو رویکرد می‌توان بیان نمود، یکی طراحی مشاهده‌گر حالت برای هر کنترل‌کننده (یعنی تخمین حالت توزیع‌شده)، و دیگری طراحی یک مشاهده‌گر متمرکز که حالات تخمینی را به تمام کنترل‌کننده‌های توزیع‌شده ارسال کند [53].
• قسمت‌بندی سیستم و تعریف تجزیه‌ی بهینه‌ی مدل؛ همان طور که قبلاً اشاره شد، در طراحی سیستم‌های توزیع‌شده و غیرمتمرکز، فرایند تحت کنترل باید به زیرسیستم‌های مناسب، جهت کاهش دینامیک کوپلینگ و تسهیل در طراحی کنترل‌کننده، تقسیم‌بندی شود. درحالی‌که نظریات متعددی برای چگونگی قسمت‌بندی حلقه‌ها در
DMPC بر اساس آرگومان‌های فیزیکی و با بینش بر رفتار دینامیکی فرآیندها، از جمله، استفاده از آنالیز ورودی-خروجی بر اساس آرایه بهره نسبی [152, 153]، استفاده از آنالیز فضای حالت بر اساس گرامیان [154]، بیان شده است، ولی چارچوبی کلی برای محاسبات جهت تجزیه‌ی بهینه (با بهترین عملکرد حلقه‌ی بسته قابل دستیابی) سیستم وجود ندارد. به همین دلیل، اعتقاد بر این است که روش‌های جدید مناسب برای طراحی سیستم‌های کنترلی توزیع‌شده و سلسله مراتبی با روش‌های MPC هنوز باید توسعه یابد. بدون شک این مسئله در حالت کلی بسیار سخت و پیچیده خواهد بود.
• ارائه‌ی پروتکل‌های سنکرون‌سازی و ارتباطی؛ هر زمان که ساختار کنترلی اتخاذشده نیازمند تبادل اطلاعات بین رگولاتورهای محلی و لایه‌های متفاوت ساختار باشد، عملکرد به شدت وابسته به روش پیاده‌سازی اتخاذشده و پروتکل‌های مخابراتی آن است [155].
DMPC برای سیستم‌های هایبرید؛ سیستم‌های هایبرید کلاسی از مدل‌های ریاضی هستند که دینامیک‌های پیوسته و رویدادهای گسسته را، هم زمان، به حساب می‌آورند. درحالی‌که کارهایی زیادی در 50 سال اخیر بر روی تجزیه و تحلیل و کنترل این سیستم‌ها انجام شده است، اما ارائه‌ی الگوریتم DMPC هایبرید می‌تواند یک موضوع تحقیقاتی جالب باشد، که منجر به جلب توجه بسیاری به این شاخه‌ کنترل گردد.
DMPC برای سیستم‌های تأخیر دار و آسنکرون؛ توجه کمی به طراحی DMPC برای سیستم‌های با اندازه‌گیری‌های تأخیر دار و یا آسنکرون (به جز چند مورد، از جمله [115]) شده است.
• استفاده از روش‌های بهینه‌سازی هوشمند، از قبیل الگوریتم ژنتیک و روش‌های حل عددی سریع مانند
ADMM  و الگوریتم‌های مبتنی بر تجزیه‌ی دوگانه.

مات زدائی کور از تصویر مات شده در اثر حرکت خطی دوربین یا شی

 در بخش اول حالتی را بررسی کردیم که مات شدن تصویر به‏صورت حرکت خطی بود. این حالت زمانی اتفاق می‏افتد که دوربین یا شی با سرعت ثابتی و بدون شتاب حرکت کند. در این پایان نامه سعی کردیم که تخمین پارامترهای تابع مات شدن حرکت خطی، با دقت مناسبی صورت گیرد. تخمین تابع  مات شدن در اثر حرکت غیر خطی دوربین یا فوکوس نامناسب دوربین مواردی است که می‏تواند در ادامه مورد بررسی قرار گیرد.
• در بخش دوم، حالتی را در نظر گرفتیم که مات شدن تصویر به‏صورت حرکت خطی است. اما اگر تصویر مورد نظر به‏صورت دیگری مات شده باشد، به عنوان مثال فوکوس خارج از محدوده یا تابع گوسی، طراحی الگوریتمی که بتواند نوع عاملی که باعث مات شدن تصویر را مشخص کند، می‏تواند در ادامه مورد بررسی قرار گیرد.
• تشخیص نواحی مات تصویر در حالتی که نویز در سیستم باشد، می‏تواند در ادامه مورد بررسی قرار گیرد.
• برای افزایش کارایی الگوریتم   طراحی روشی که بتواند بینش بهتری به نسبت الگوریتم کانی، بروی لبه‏های تصویر داشته باشد، می‏تواند بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
• در بخش سوم، برای کم کردن زائده‏ها در تصویر، از صاف کردن آن‏ها استفاده کردیم. این زائده‏ها حالت تناوبی داشته و در دو طرف لبه‏های تیز تصویر، و با توجه به تابع مات شدگی، ظاهر می‏شوند. هر چقدر از لبه‏های تیز فاصله بگیریم شدت این زائده‏ها کمتر می‏شود. با توجه به نکاتی که ذکر کردیم، پیاده سازی روشی که بتواند بجای صاف کردن، آن‏ها را بطور کلی حذف کند، می‏تواند در ادامه مورد بررسی قرار گیرد.
• بازیابی مناسب تصویر، برای حالتی که تصویر علاوه بر مات شدن توسط نویز نیز تخریب شده است، می‏تواند در ادامه مورد بررسی قرار گیرد.

مدل‌سازی تاثیر برنامه‌های پاسخ‌گویی بار بر تعامل خرده‌فروش و مصرف‌کننده

 مدل‌سازی تاثیر برنامه‌های پاسخ‌گویی بار بر تعامل میان مصرف‌کننده و خرده‌فروش با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در پیش‌بینی بار مصرف‌کننده و چگونگی شرکت خرده‌فروش در بازارهای لحظه‌ای برای متعادل‌سازی این عدم قطعیت.
2) مدل‌سازی تاثیر برنامه‌های پاسخ‌گویی بار بر تعامل میان مصرف‌کننده و خرده‌فروش با در نظر گرفتن عدم قطعیت موجود در پیش‌بینی قیمت بازار عمده‌فروشی.
3) تعیین ضرایب کشش قیمتی تقاضا در دوره‌های مختلف و یافتن کشش‌های تقاضای پویا.
4) مدل‌سازی همکاری مصرف‌کنندگان با یکدیگر جهت مدیریت مصرفشان و کاهش هزینه‌ی برقشان.
5) مدل‌سازی نقش پاسخ‌گویی بار در رقابت میان خرده‌فروشان مختلف.
6) مدل‌سازی عوامل تاثیرگذار بر نتیجه‌ی چانه‌زنی خرده‌فروش و مصرف  کننده و یافتن تابعی برای بیان قدرت چانه  زنی طرفین.
7) بررسی تاثیر برنامه  های پاسخ  گویی بار در بیشینه  سازی سود خرده  فروش با در نظر گرفتن قراردادهای دوطرفه و بلند  مدت
8) بررسی تاثیر پرداخت بابت ظرفیت خرده  فروشان در تعاملات بلند  مدت

مدلسازی پاسخگويي بار در فرايند سرمايه‌گذاري در توسعه توليد و تحليل اثرات بلندمدت آن

 رفتار مصرف کننده در طول زمان مي‌تواند تغيير نمايد. در واقع مشتريان پاسخگو در برابر قيمت يا مشوقها و جريمه‌ها، مي‌توانند به مرور زمان الگوي مصرف خود را تغيير دهند که اين موضوع مي‌تواند برخی وروديهاي مدل و پارامترهاي ثابت آن را تغيير دهد. مدلسازی رفتار مصرف کننده در بلندمدت و استفاده از روشهايی مانند يادگيري تقويتي، منطق فازی و... می‌تواند مبناي پژوهشهاي بعدي در اين زمينه قرار گيرد.
 در مدلسازي انجام شده در اين رساله، دو نوع پاسخگويي بار قيمت محور و تشويق محور مورد توجه قرار گرفته است. براي تکميل مدل انواع ديگري از پاسخگويي بار (بعنوان مثال قيمت دهي براي کاهش بار، برنامه‌هاي قطع بار غير اجباري و...) نيز می‌تواند به آن اضافه شود.
‌عليرغم توجه به بحث پاسخگويي بار و همچنين پياده‌سازي‌هاي برنامه‌هاي پاسخگويي بار در چند سال اخير، در مقالات مرتبط با اين موضوع، کمتر به ارزيابي و کمّي‌سازي اين هزينه‌ها پرداخته شده و اطلاعات دقيق و قابل استناد در مورد آن بسيار کم است. اين هزينه‌ها با توجه به جامعه هدف و زيرساختهاي موجود در آن و نيز نوع برنامه پاسخگويی بار مورد نظر متفاوت مي‌باشد. در آينده با در نظر گرفتن هزينه‌هاي راه اندازی و تداوم برنامه‌هاي پاسخگويي بار، مي‌توان مدل پيشنهادي را توسعه داد.
 برای توسعه پژوهش می‌توان برخی عدم قطعيتها از قبيل بار مصرفي و رشد آن در بلندمدت، قيمت سوخت و...، را در چارچوب پيشنهادی در اين رساله مدلسازی نمود.
 ارائه يک چارچوب جامع و دقيق براي مدلسازي و تحليل اثرات پاسخگويي بار بر مسائل مرتبط با شبکه انتقال از قبيل تراکم، تلفات و... در کوتاه مدت و همچنين بر توسعه آن در بلندمدت، نيز از جمله موضوعات مهم و مفيد براي کارهاي آينده در اين راستا خواهد بود.

مدولاسیون بردار فضایی مبدل ماتریسی مستقیم در ناحیه فوق مدولاسیون

 تغییر تابع هدف به جهت طراحی الگوی کلید زنی بهینه با اهداف دیگر: پارامترهای دیگر همچون ولتاژ مد مشترک و هارمونیک‌های مرتبه بالا می‌توانند به تابع هدف اضافه شوند.
• استفاده از الگوریتم طراحی الگوی کلیدزنی تحت شرایط ولتاژ ورودی غیر ایده‌آل: با توجه به اینکه در شرایط غیر ایده‌آل هارمونیک‌های مرتبه پایین در خروجی ظاهر می‌شود، به کار بردن روش طراحی الگوی کلیدزنی بهینه برای هر کدام از این حالات خاص می‌تواند نتایج جالبی به همراه داشته باشد.
• استفاده از مدولاسیون بردار فضایی در ناحیه فوق مدولاسیون به جهت کنترل حلقه بسته یا جبران سازی مبدل ماتریسی در شبکه ای با ولتاژ غیر ایده  آل: در روش‌های جدید جبران سازی مدولاسیون بردار فضایی مبدل ماتریسی، در شرایط ولتاژ ورودی غیر ایده آل، با توجه به اندازه ولتاژ ورودی و خروجی در هر لحظه، مقدار اندیس مدولاسیون تعیین می‌شود. در بعضی شرایط و به خصوص در شرایطی که نسبت تبدیل مرجع 866/0 فرض می‌شود، مقدار اندیس مدولاسیون حاصل از جبران سازی ممکن است بیش از 866/0 گردد که در این شرایط می‌توان از فوق مدولاسیون بردار فضایی استفاده نمود.
• طراحی مجدد فیلتر ورودی برای حالت فوق مدولاسیون بردار فضایی: با توجه به کاهش کیفیت جریان ورودی در هنگام استفاده از روش فوق مدولاسیون بردار فضایی، می‌توان با طراحی مجدد فیلتر ورودی، تا حدی از بروز این مشکل کاست.

مديريت احتمالي تراکم در شبکه انتقال مبتني بر مدلسازي رفتار غيرقطعي سيستم قدرت

 تكميل مدلسازي كليه منابع عدم قطعيتهاي موجود در سيستم نظير قيمت يا انرژيهاي نو در بدست آوردن توابع چگالي احتمال متغيرهاي خروجي سيستم
• اعمال محدوديت مگاولت آمپر بر توان جاري خطوط در مديريت تراكم بجاي محدوديت مگاوات
• در نظر گرفتن قيود ولتاژي و محدوديتهاي توان راكتيو شبكه براي اطمينان از امنيت راهکار پيشنهاد شده در آزاد سازي تراكم

مکان  یابی خطا در خطوط HVDC با استفاده از روش معادلات دیفرانسیل

برای انجام تحقیقات بعدی در زمینه مکان  یابی خطا بر روی خطوط انتقال HVDC می‌توان موارد زیر را پیشنهاد نمود:
- ارائه روشی که در صورت نا هم‌زمانی اطلاعات موجود، قادر به تعیین مکان دقیق خطا باشد.
- ارائه روشی که بتواند در خطوط انتقال ترکیبی نیز بدون در اختیار داشتن مقادیر پارامترهای خط، مکان خطا را به درستی محاسبه کند.
- ارائه روشی که بتواند به فاصله  یابی خطا در خطوط
HVDC غیر تک قطب بپردازد.

مکان يابي خطا در شبکه های توزیع الکتریکی با ارائه الگوریتم تطابقی

الگوریتم پیشنهادی برای شبکه‏های توزیع دومداره گسترش یابد.
با توجه به وجود تعداد زیاد خطوط دو مداره در شبکه‌های توزیع و وجود اثرات القایی فازهای دو خط بر یکدیگر، لذا پیشنهاد می‌گردد که روش پیشنهادی به گونه‌ای تعمیم داده شود که قابلیت تعیین مکان خطا در خطوط دو مداره را دارا باشد. 

2- الگوریتم پیشنهادی برای شبکه‏های توزیع چهار سیمه فشار متوسط گسترش یابد.
امروزه در برخی شبکه‌های توزیع برای کنترل نامتعادلی‌های شبکه توزیع، بهبود شرایط فنی و بهبود حفاظت سیستم‌های توزیع از شبکه چهار سیمه در سمت فشار متوسط استفاده می‌کنند. بنابراین پیشنهاد می‌گردد که روش پیشنهادی در این رساله برای شبکه‌های توزیع چهار سیمه گسترش یابد.

3- الگوریتم پیشنهادی برای شبکه‏های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده از نوع اینورتری گسترش یابد.
انواع مختلف منابع تولید پراکنده در سیستم قدرت وجود دارد که رفتار آنها و قابلیت جریان دهی آنها در شرایط گذرا و اتصال کوتاه متفاوت است. لذا پیشنهاد می‌گردد که روشی ارائه گردد که قابلیت تعیین مکان خطا در شبکه‌های توزیع  با حضور منابع تولید پراکنده اینورتری را دارا باشد.

4- الگوریتم پیشنهادی برای شبکه‏های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده مختلف به طور همزمان گسترش یابد.
امروزه نیاز به منابع تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع بیش از پیش احساس گردیده به گونه‌ای که قوانین و آیین نامه‌های تشویقی- حمایتی برای جذب بخش خصوصی جهت احداث واحد تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع به تصویب رسیده و اجرایی شده است. بخش‌های خصوصی نوع منبع تولید پراکنده را بر اساس سودآوری بالا و ایجاد شرایط اقتصادی پایدار انتخاب می‌نماید. بنابراین امکان وجود دو منبع تولید پراکنده از نوع‌های مختلف در یک شبکه وجود دارد. با توجه به اینکه رفتار آنها و قابلیت جریان دهی آنها در شرایط گذرا و اتصال کوتاه متفاوت است لذا پیشنهاد می‌گردد که روشی ارائه گردد که قابلیت تعیین مکان خطا در شبکه‌های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده مختلف (اینورتری و ماشین سنکرون) به طور همزمان در یک فیدر را دارا باشد.

نهان‌کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر برای الگوریتم‌های نهان‌نگاری ویدئوی مبتنی بر بردارهای حرکت

با توجه به مطالعات انجام شده بر روي روش  هاي نهان‌کاوی کور ویدئو پيشنهادات زير براي کار بيشتر در اين زمينه ارائه مي‌گردد:
• استفاده از روش‌های نهان‌نگاری قدرتمند باعث می‌شود میزان تغییر بردارهای حرکت بعد از جاسازی پیام سری به شدت کاهش یابد که این باعث کاهش دقت روش پیشنهادی می‌شود. برای غلبه بر این مشکل ارائه ویژگی‌های جدید و بخصوص از آماره‌های مرتبه بالا لازم است.
• پياده  سازي نهان‌کاو پيشنهادي با زبان برنامه  نويسي سطح پايين  تر مانند
C به منظور بالا بردن سرعت نهان‌کاوی.
• عملکرد روش پیشنهادی زمانی که تعداد داده‌های برچسب دار خیلی کم می‌شوند به شدت کاهش می‌یابد. برای رفع این مشکل می‌توان از قیود به جای برچسب داده استفاده کرد که خود می‌تواند یک زمینه کاری جدید برای نهان‌کاوی کور ویدئو باشد.
• ارائه روشي براي تخمين اندازه پيام سری و يافتن داده  هاي پنهان  شده در ویدئو. روش  هاي موجود نهان‌کاوی تنها قادر به مشخص کردن حضور پيام سری مي  باشند بنابراين تخمين اندازه پيام و يافتن داده  هاي پنهان  شده هم در نهان‌کاوی اختصاصی و هم در نهان‌کاوی کور مي  تواند يک زمينه کاري جديد براي تحقيق محسوب گردد.

بررسی تاثیر حضور نیروگاه‌های بادی در مقیاس زیاد بر انگیزه سرمایه‌گذاری در توسعه تولید

 در نظر گرفتن بازار رزرو در شبکه‌هایی که با عدم قطعیت تولید همراه هستند، امری لازم است. می‌توان انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در سیستم‌های تحت نفوذ گسترده‌ی بادی را با فرض وجود بازار رزرو بررسی نمود.
v در این تحقیق تنها قیود ظرفیت تولید نیروگاهی لحاظ شده و قیود انتقال اعمال نشده است. می‌توان برای اعمال جزئیات بیشتر به شبکه، قیود انتقال را نیز در نظر گرفت.
v برای بررسی ریسک‌ سرمایه‌گذاری در شبکه‌های همراه با عدم قطعیت تولید، از ابزار CVaR استفاده شد. می‌توان از ابزارهای دیگری نیز برای بررسی ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری استفاده نمود و نتایج را مقایسه کرد.
v در این تحقیق نیروگاه بادی پذیرنده‌ی قیمت در نظر گرفته شد. می‌توان آن را به صورت یک تولیدکننده‌ی راهبردی در نظر گرفت و تأثیر آن را بر سرمایه‌گذاری در توسعه تولید بررسی کرد.
v در این تحقیق با توجه به نتایج حاصل شده، نتیجه گرفته شد که سرمایه‌گذاری در سیستم قدرت تحت نفوذ گسترده‌ی انرژی باد توجیه اقتصادی ندارد. می‌توان به دنبال راهکاری بود تا با استفاده از آن بتوان سرمایه‌گذاری در سیستم‌های تحت نفوذ گسترده‌ی تولید بادی را از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نمود.

 طراحی مدارهای مبدل سطح ولتاژ با بازده توان بالا

می توان ساختار دیجیتالی حجیمی را با ولتاژ تغذیه ی یگانه پیاده سازی کرد و توان و تاخیر آن را بدست آورد و سپس همین ساختار دیجیتالی را به روش ولتاژ تغذیه ی دوگانه پیاده سازی کرد و از مدارهای مبدل سطح پیشنهادی در این روش استفاده کرد  و مقایسه ای از لحاظ توان و سرعت و تاخیر  بین ساختار دیجیتالی با ولتاژ تغذیه ی یگانه و ساختار دیجیتالی با ولتاژ تغذیه ی دوگانه داشت. همچنین اثر هر یک از مدارهای مبدل سطح پیشنهادی را در ساختار دیجیتال با ولتاژ تغذیه ی دوگانه مشاهده کرد.
2-می توان از رگولاتور ولتاژ برای ساخت ولتاژ تغذیه ی پایین (
VDDL) در روش ولتاژ تغذیه ی دو گانه  استفاده کرد و سپس با توجه به توانی که از این رگولاتور و ولتاژ تغذیه ی VDDH کشیده می شود، مقایسه ای بین روش ولتاژ تغذیه یگانه و ولتاژ تغذیه ی دوگانه داشت.
3- می توان روش ولتاژ تغذیه ی دوگانه را به همراه مبدل های سطح  پیشنهادی در ساختارهای مبدل های داده برای کاهش توان استفاده کرد.
4- می توان با استفاده از روابط مداری، مقدار تاخیر را برای مدارات پیشنهادی بدست آورد.

ارائه یک مدل تحلیلی دو بعدی برای ترانزیستورهای تونلی دو گیتی

ما در انجام محاسبات تحلیلی از یکی سری تقریب  ها و ساده  سازی  ها استفاده کردیم، مثلا برای بدست آوردن توزیع پتانسیل از ناحیه تخلیه سمت سورس صرفنظر کردیم و یا اینکه برای محاسبه میدان الکتریکی اثرات هارمونیک  های بالاتر را به طور کامل در نظر نگرفتیم که همین باعث شد که از یک ضریب مناسب سازی برای جبران اثر این تقریب ها استفاده کنیم. بنابراین به عنوان پیشنهاد کار برای تحقیقات آینده می  توان محاسبات را با در نظر گرفتن ناحیه تخلیه سورس و همچنین در نظر گرفتن هارمونیک های بالاتر انجام داد تا نیازی به این ضرایب مناسب سازی نباشد.
ما در این پایان نامه به بررسی مشخصه های جریان، شیب زیر آستانه و خازن برای ترانزیستورهای تونلی پرداختیم. با این حال بدست آوردن دیگر پارامترها همانند ترارسانایی  و مقاومت خروجی ، به علاوه بررسی رفتار ترانزیستور در فرکانس  های بالا می  تواند برای درک بهتر از عملکرد ترانزیستور و همچنین یک مدل دقیق  تر در مدل  های مداری بسیار مفید باشد.
با توجه اینکه یکی از اهداف ارائه مدل  های تحلیلی استفاده در مدل  های مداری است، بنابراین به عنوان پیشنهاد برای کارهای آینده می  توان مدل ارائه شده را در شبیه ساز های مداری پیاده سازی کرد تا بتوان مدارهای شامل ترانزیستورهای تونلی را شبیه سازی کرد.

بررسی فنی-اقتصادی یک سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه خانگی همراه با باتری

در این پایان‌نامه، به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات آب و هوا شناسی و نیز نحوه تغییرات بار مصرفی، از تخمین‌هایی در این زمینه استفاده گردید. پیشنهاد می‌شود از داده‌هایی طولانی مدت‌تر (حداقل یکساله) در این زمینه استفاده شود و نتایج حاصل با نتایج این پایان‌نامه مقایسه گردد.
2- پیل سوختی در برخی از تحقیقات روز دنیا به عنوان یک ذخیره‌ساز در کنار واحد فتوولتاییک قرار گرفته است. پیشنهاد می‌شود به جای باتری از این فناوری پاک و رو به گسترش استفاده و نتایج آن با پیشنهاد این پایان  نامه مقایسه گردد.
3- در صورتی که واحد‌های فتوولتاییک به طور گسترده در یک منطقه جغرافیایی مورد بهره‌برداری قرار گیرند، به احتمال زیاد شرایط شبکه توزیع آن منطقه متفاوت از گذشته خواهد بود. پیشنهاد می‌شود اثرات استفاده از واحد‌های فتوولتاییک بر روی شبکه توزیع نیز بررسی گردد.

کنترل بهینه سیستم‌های سوییچ شونده خطی نا خودگردان

 دسته ای از سیستم‌های عملی وجود دارند که معادلات آن‌ها بسیار شبیه به معادلات توصیف کننده سیستم‌های سوییچ شونده ای است که در این رساله مورد بحث قرار گرفته است. از جمله این سیستم‌های عملی مدارات Buck و Boost ([2]) است. تنها تفاوت معادلات این نوع سیستم‌های عملی با سیستم‌های مورد مطالعه در این رساله آنست که ورودی کنترل پیوسته و یا گسسته آن‌ها مقداری ثابت است و اصطلاحاً فیدبک حالت نیست. یکی از پیشنهادها آنست که مدل این‌گونه سیستم‌ها را به صورت مدل سیستم‌های سوییچ شونده در این رساله در نظر بگیریم با این قید که ورودی ثابت آن‌ها به شکل فیدبک حالت در نظر گرفته شوند به نحوی که در هر لحظه از زمان این ورودی ثابت باشد. بدین ترتیب مسئله طراحی عبارت است از طراحی قانون سوییچ بین زیر سیستم‌ها و طراحی بهره فیدبک حالت. همچنین تعریف هزینه تضمینی در این دسته از سیستم‌های عملی کاملاً امکان پذیر بوده و حتی عدم قطعیت‌های موجود در دینامیک‌های آن‌ها را نیز می‌توان توسط عدم قطعیت در مقادیر عناصر مداری آن‌ها مدل کرد.
2- به عنوان یک پیشنهاد، ایده های طراحی استراتژی سوییچ فصل ‏5 را می‌توان در سیستم‌های سوییچ شونده تأخیری دارای عدم قطعیت توسعه داد. بدین ترتیب که با ایده گرفتن از تحلیل پایداری سیستم‌های خطی تأخیری و با استفاده از توابع لیاپانوف-کراسوفسکی  به جای توابع لیاپانوف مرسوم، به دنبال قانون سوییچ و فیدبک حالت در سیستم‌های سوییچ شونده نا خودگردان تأخیری بود.
3- در سراسر رساله هیچ بحثی بر روی مقدار حداقل زمان اقامت روی یک زیر سیستم صورت نگرفته است. در حقیقت می‌توان ایده های طراحی استراتژی سوییچ ارائه شده را بر این اساس قرار داد که در طراحی حداقل زمان اقامت نیز در نظر گرفته شود. خصوصاً در مسئله کنترل هزینه تضمینی فصل ‏5 مقدار هزینه تضمینی را به گونه ای بدست آورد که تضمین کننده یک حداقل زمان اقامت باشد.

طراحی بستر ارتباطی مقاوم شبکه هوشمند با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی و لینکهای پشتیبان

 حل مسئله با روشهای رایج دیگر مثل کولونی مورچگان ،رقابت استعماری، k-opt و ...یا ترکیب با این روشها، با هدف رسیدن به نتایج بهتر
- تجهیز الگوریتم حل، با وجود قیود کاربردی دیگر و تست آن بر روی مسائل با تعداد نود بیشتر
- بررسی بیشتر بر روی کاهش زمان انجام الگوریتم مخصوصا در تعداد نودهای بالا

ردیابی نقطه حداکثر توان سیستم  های فتوولتائیک با تشخیص الگوی سایه

 تشخیص الگوی سایه با اندازه  گیری همزمان جریان چندین شاخه برای آرایه  های فتوولتائیک بزرگ
! تشخیص الگوی سایه بدون نیاز به سنسورهای اضافی
! استفاده از منطق فازی برای محاسبه شدت تابش و فاکتور سایه

سیستم استخراج انرژی از حرکت دیافراگم بدن

یکی از مسائلی که از حوزۀ تحقیقاتی این پژوهش خارج مانده است، سنجش میزان توانمندی عضلۀ دیافراگم در تولید توان می‌باشد. دیدیم در اینجا برای خازن متغیری با مقادیر ماکزیمم uF39 و مینیمم تقریباً صفر و ولتاژ اولیۀ V4 محاسبات انجام شده توان خروجی mW330 را نشان داد. هر چه ولتاژ اولیه‌ای که روی خازن متغیر قرار می‌دهیم بیشتر باشد، توان خروجی این سیستم افزایش می‌یابد؛ بنابراین اگر ولتاژ اولیه‌ای که روی خازن قرار می‌گیرد از V4 بیشتر شود، توان خروجی می‌تواند از این حد هم تجاوز کند. البته افزایش ولتاژ اولیۀ روی خازن متغیر به معنی افزایش توانی است، که از عضلۀ دیافراگم انسان دریافت می‌شود. همانطور که گفتیم، حضور این سیستم بازیافت-انرژی نباید در بدن انسان محسوس بوده و در عملکرد این عضله اختلالی ایجاد کند. سنجش میزان توانی که می‌توان از این عضله بدون ایجاد اختلال در کار آن دریافت کرد، نیازمند انجام آزمایشات تجربی است، که بایستی مورد بررسی‌های بیشتری قرار گیرد. این مسئله در این پژوهش مورد توجه قرار نگرفته است.
ب- اگرچه در اینجا مسائل عملیاتی پیاده‌سازی مدار مورد استفاده تا حدی مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما به منظور اثبات عملکرد صحیح مدار مورد استفاده و همچنین شبیه‌سازی سیستم معرفی شده در این پژوهش از شبیه‌سازی کمک گرفته شده است. پیاده‌سازی عملی این مدار و خازن متغیر حتی چنانچه در ابتدا در اندازه‌های بزرگ (بدون در نظر گرفتن کاربرد آن در بدن انسان) انجام شود، دید بسیار خوبی از مسائل عملی این سیستم به ما خواهد داد. این موضوع در این پژوهش تحت پوشش قرار نگرفته است؛ می‌تواند جزء کارهای آینده معرفی شود.
ج- در یکی از میکروژنراتورهایی که در فصل 4 بر مبنای سطح همپوشانی بین الکترودها معرفی شد دیدیم، مداری که به منظور استخراج توان از خازن متغیر معرفی شد با سوئیچ‌های مکانیکی کار می‌کرد. این سوئیچ‌ها علاوه بر اینکه برای کنترلشان نیاز به مدار دیگری ندارند، باعث سنکرون شدن تغییرات خازن با نحوۀ سوئیچینگ مدار می‌شوند. بدین معنی که برای سوئیچ کردن مدار دیگر نیاز به دانستن زمان رسیدن خازن متغیر به مقدار ماکزیمم یا مینیممش نیست. چنانچه امکان پیاده‌سازی این تکنیک در میکروژنراتوری که در این پژوهش انتخاب شد، وجود داشته باشد، تمام مزایای اشاره شدۀ فوق را می‌توان به این سیستم اضافه کرد.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht


                                                                                                                         

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء