پیشنهادهای پژوهش رشته شیمی

shimi

 

 


 home-1صفحه اصلی

1391

1392


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

مهندسی کریستال کمپلکس  های جدید سری هالیدهای جیوه(ІІ) حاوی لیگاندهای کربوکسامیدی: بررسی تغییر موقعیت استخلاف حلقه  ی فوران

قرار دادن استخلاف  های الکترون دهنده یا الکترون کشنده بر روی حلقه  های آروماتیک و بررسی اثر آن در ساختار کریستالی و برهم-کنش  های ایجاد شده
2-  قرار دادن حلقه  ی پیرول به جای حلقه  ی فوران و مقایسه  ی ساختار کریستالی آن با لیگاند
L1 و L2
3- انجام محاسبات تئوری برای مقایسه  ی پایداری ساختاری لیگاندهای 
L1و L2
     4- انجام مطالعات بیولوژی بر روی ساختار لیگاندهای کربوکسامیدی

فیلم پلی پیرول هادی دوپ شده با نمک دی سدیم کروموتروپیک اسید به عنوان یک حسگر پتانسیومتری حالت جامد برای کروم (VI)

به منظور بهبود عملکرد این نوع الکترودها می توان تحقیقات بیشتری با تغییر در ساختمان پلیمر و یا دوپنت حساس به آنیون کرومات، برای بهبود حد تشخیص روش انجام داد.
- می توان با ساخت میکروالکترودهای مناسب از آنها به عنوان حسگر در نمونه، با حجم بسیار کم و یا نمونه های بیولوژیکی استفاده کرد.
- می توان پاسخ الکترود ساخته شده را در نمونه های جریانی بررسی نمود.
- می توان ساخت الکترود حساس به آنیون کرومات را با استفاده سایر مونومرها در مرحله الکتروپلیمریزاسیون انجام داد.
- می توان از دوپنت های دیگر در ساخت فیلم پلیمری استفاده کرد.

طراحی، سنتز و مهندسی کریستال کمپلکس  های جدید سری هالید جیوه (II) با لیگاند کربوکسامیدی دارای ساختار انعطاف پذیر بر پایه  ی حلقه  های فوران و پیرازین:
 بررسی نقش برهم  کنش  های ضعیف در انباشتگی ساختارهای کریستالی

بررسی خصوصیات بیولوژیِ لیگاند کربوکسامیدی سنتز شده
2- بررسی اثر تغییر فلز و آنیون همراه آن بر روی ساختار کریستالی کمپلکس  ها
3-  تغییر حلقه  ی فوران به پیرول و بررسی نتیجه  ی این تغییر محدود در ساختار کریستالی
4- انجام محاسبات تئوری بر روی اثر آنیون همراه در پایداری زنجیره  های پلیمری و واکنش  پذیری لیگاند
5- انجام محاسبات تئوری جهت بررسی میزان پایداری صورت  بندی  های سین و آنتی در ساختار لیگاند و کمپلکس  ها

سنتز و تثبيت نانو ذرات طلا و نقره بر روي پليمرهاي طبيعي

 در این رساله نانو ذرات طلا و نقره به روش کاهش شیمیایی سنتز شده‌اند. برای زیست‌سازگاری بیشتر، سنتز و تثبیت نانو ذرات طلا و نقره از طریق گیاه‌پالایی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
• در ادامه تحقیق می‌توان از این نانوکامپوزیت‌های طلا برای انتقال نانو ذرات طلا در بدن استفاده کرد و درمان انواع سرطان‌ها از طریق فتودینامیک‌تراپی می‌تواند موثر واقع شود.
• استفاده از دیگر پلیمر‌های طبیعی مثل کیتوزان و کیتین یا استفاده از برخی داروهای ضد سرطان مثل دوکسروبیسین به عنوان بستر نانو ذرات طلا و نقره می‌تواند راهبردی جدید در تهیه نانو کامپوزیت‌های طلا و نقره باشند.

تهیه و شناسايي نانوکاتاليزورهاي ناهمگن بر پایه اکسو آنیون‌هاي فلزی و بررسي رفتار کاتاليزوري آن‌ها در واکنش‌هاي افزایشی و تشکیل پیوند کربن - هترواتم

تهیه و شناسایی نانوکاتالیزورها به صورت نمک اسیدی سزیم و یا نقره از انواع هتروپلی‌اسيدها مانند H4SiW12O40، H3PMo12O40 و...
2- به كارگيري انواع بسترها نظير آلومینا، هیدروکسی آپاتیت، كربن فعال و ...
3- مقایسه از نظر اندازه، ریخت‌شناسی، فعالیت، مسائل اقتصادی و ... بین نانوکاتالیزورهای تهیه شده به روش سونوشیمی با روش‌های متداول
4- استفاده از انواع تركيبات كربونيل‌دار غيراشباع
α،β مانند آلدهیدها، اسیدهای کربوکسیلیک و...
4- استفاده از انواع آمين‌های آليفاتيك و آروماتيك
5- استفاده از انواع تيول‌های آليفاتيك و آروماتيك
با ارزیابی همه دیدگاه‌ها روی فواید و مضرات کاربردهای فناوری نانو، اين فناوری جدید مي‌تواند پایه و نقطه آغاز برای فعالیت‌های آینده باشد. با اميد به اينکه تنها و تنها اثرات مثبت نانو تکنولوژي زندگي بشري را تحت الشعاع خود قرار دهد.
 

كاربرد نانوكامپوزيت مغناطيسي مگنتيت و اندازه‌گيري همزمان اسپكتروفتومتري آلاينده‌هاي رنگي در آب توسط روش‌هاي كمومتري

 با توجه به توانایی بالای نانوکامپوزیت مغناطیسی در استخراج رنگ های بازی زرد 28و بازی زرد 13 و طبق مطالعات انجام گرفته گواه بر عدم بررسی توانایی این نانوجاذب برای سایر رنگ های بازی، پیشنهاد می‌شود پیش تغلیظ رنگ های بازی دیگر نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
* با توجه به اینکه با این روش یعنی ایجاد نانو ذرات بر روی مبادله گر کاتیونی از تجمع نانو ذرات جلوگیری می شود پیشنهاد می شود این روش برای مبادله گر های آنیونی هم انجام شود تا بتوان آلاینده ها ی آلی که آنیونی هستند و دارای بار منفی مثل رنگ های آنیونی و آزو آنیونی را از محیط حذف کرد.
* پیشنهاد می‌گردد که پیش‌تغلیظ انواع رنگ های بازی، اسیدی و دیسپرس برروی نانوکامپوزیت مغناطیسی خالص و یا اصلاح شده مورد مطالعه قرار گیرد.
* پیشنهاد می‌شود که سنتز نانوذرات مگنتیت بر روی رزین مبادله گر را به روش های مختلف دیگر تهیه نمود و توانایی ذرات تولید شده از این روش ها را برای استخراج رنگ های بازی مورد مطالعه قرار داد تا بهترین روش از نظر بازده و هزینه بدست آید.
* به دلیل آنکه در مصارف صنعتی سرعت انجام فرایند و کارایی آن بسیار مهم می‌باشد، پیشنهاد می‌شود سنتیک جذب رنگ های بازی برروی نانو کامپوزیت مغناطیسی، مورد بررسی قرار گیرد.
* با وجود توسعه روز افزون و مزاياي زيادي که روش  هاي کاليبراسيون چند متغیيره مرتبه اول دارند، جدي ترين مسأله در استفاده از اين نوع کاليبراسيون، زماني است که نمونه  هاي پيشگويي داراي مزاحم‌هاي ناشناخته  اي باشند که در نمونه-هاي استاندارد و در مرحله کاليبراسيون شرکت ندارند. بنابراين، توسعه روش  هايي که محدوديت جدي اين روش  ها را بدون نياز به تکرار کاليبراسيون و با حداقل آزمايش‌هاي تجربي مرتفع سازند از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. کاليبراسيون مرتبه دوم مي‌تواند، براي پيشگويي غلظتِ گونه(يا گونه  هاي) مورد تجزيه، در نمونه  هاي مجهول با بافت پيچيده و در حضور مزاحم  هاي ناشناخته که در نمونه  هاي استاندارد حضور ندارند، بکار رود. کاليبراسيون مرتبه دوم، مي-تواند مانند کاليبراسيون مرتبه اول، براي اندازه  گيري همزمان چندين گونه مورد تجزيه به کار رود، اما با اين روش تعداد نمونه  هاي استاندارد مورد نياز خيلي کمتر است.

تغليظ و جداسازی مس به روش میکرواستخراج مایع – مایع پراکنده و اندازه گيری آن به روش اسپكترومتری جذب اتمی شعله‌ای در نمونه های آبی و حقیقی

 استفاده از دیگر حلال های استخراج کننده نظیر مایعات یونی و حلال های سبک تر از آب
• بررسی اثر عوامل کمپلکس دهنده غیر  یونی و استفاده از این روش به منظور استخراج مس
• استفاده از این روش پیش تغلیظ برای اندازه گیری همزمان مس و سایر عناصر در یک نمونه
• استفاده از این روش برای پیش تغلیظ مس و اندازه گیری آن با سایر اسپکترومتری نظیر کوره گرافیت
• استفاده از منابع انرژی خارجی، مانند امواج فرا صوت به جای حلال پراکنده کننده
• جایگزین نمودن سایر روش های میکرو استخراج مایع و مقایسه نتایج

مطالعه‌ی جذب و ذخیره‌سازی سوخت‌های پاک نظیر هیدروژن و گاز طبیعی توسط بستری از نانولوله‌های سیلیکونی، کربنی و سیلیکون کاربیدی از طریق شبیه‌سازی گرند کانونیکال مونت کارلو
و
مطالعه‌ی رسانش گرمایی و خواص انتقال گرما در نانونوارهای گرافنی از طریق شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

مطالعه‌ی جذب و ذخیره‌سازی گاز طبیعی و گاز هیدروژن روی بستر نانولوله‌های چند جداره‌ی سیلیکونی، کربنی و سیلیکون کاربیدی و روی بستر دیگر نانولوله‌ها از قبیل نانولوله‌های بورنیتریدی (BNNTs)، نانولوله‌های بورکاربیدی (BCNTs) و نانولوله‌های بور کربن نیتریدی (BCNNTs). بررسی اثر داپ  کردن، به‌ویژه با فلزات قلیایی، روی ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی و گاز هیدروژن توسط نانولوله‌های مختلف.
2. مطالعه‌ی جذب و ذخیره‌سازی گاز طبیعی و هیدروژن روی بستر نانولوله‌های معدنی نظیر نانولوله‌های
WS2، نانولوله‌های MoS2، نانولوله‌های SnS2، نانولوله‌های TiO2، نانولوله‌های فلزی و اکسید فلزی و نانولوله‌های معدنی با ساختار هسته-پوسته

بررسی سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگ آزوی  RB5به کمک:
الف) نانوذرات
Fe/Pd و ب) نانوصفحات گرافن
&
 شبیه  سازی دینامیک مولکولی جذب
RB5 روی نانوصفحه  ی گرافن

جذب سایر آلاینده  ها روی نانوصفحه  ی گرافن
2- بررسی تأثیر تعداد لایه  های گرافن بر جذب رنگ
3- مطالعه  ی تأثیر گروه  های عاملی گرافن بر جذب رنگ

تثبیت بیولوژیکی دی  اکسیدکربن در فوتوبایورآکتور صفحه  ای صدلیتری و محیط کشت پساب سنتزی توسط ریز  جلبک کلرلا  والگاریس

پارامترهای مختلفی بر روی حذف دی  اکسید  کربن توسط ریزجلبک ها تاثیر  می  گذارند. نوع گونه ریزجلبک، غلظت زیست  توده ابتدایی، غلظت دی  اکسید  کربن ورودی، سرعت  هوادهی، دما، شدت نور، سیکل روشنایی/تاریکی و نوع فوتوبایورآکتور از جمله عوامل موثر در تثبیت دی  اکسید  کربن بوسیله ریزجلبک می  باشد. درنظر گرفتن تمامی پارامترهای موثر و طراحی آزمایش مورد نظر بوسیله روش سطح پاسخ می  تواند به  عنوان پروژه  ی جامعی با هدف حذف بهینه و بیشینه دی  اکسید  کربن توسط ریزجلبک در  نظرگرفته شود. البته یادآوری  کردن این نکته ضروری  است که انجام  دادن این پروژه نیازمند امکانات و وقت زیادی می  باشد، لذا بهینه کردن هرکدام از پارامترهای موثر در حذف دی  اکسید  کربن به-وسیله ریزجلبک به  تنهایی پتانسیل انجام شدن به  عنوان یک پروژه کامل را دارند.
طراحی فوتوبایورآکتور به  عنوان یکی از فاکتورهای مهم در حذف دی  اکسید  کربن بوسیله ریزجلبک نقش بسیار مهمی در انجام  شدن پروژه در مقیاس  های صنعتی دارد. طراحی فوتوبایورآکتورهایی در حجم  های بالا (1000 لیتر به بالا) به  منظور حذف دی  اکسید  کربن کارخانه ها با استفاده از فاضلاب  ها به  عنوان محیط  کشت می  تواند منجر به تولید مواد با  ارزشی مانند کربوهیدرات و پروتئین و همچنین انرژی  های تجدیدپذیری مانند متان،هیدروژن و الکل شود، لذا انجام این پروژه می  تواند روشی پاک و باصرفه از نظر اقتصادی برای حذف آلودگی یک کشور درنظرگرفته شود که نیازمند وقت و امکانات زیادی می  باشد.

حذف زیستی یون‌های سرب(II) ، کادمیم (II) و نیکل (II)توسط جلبک کلرلا والگاریس

 استفاده از جلبک تثبيت شده برای حذف یون‌های فلزات مورد نظر به منظور کارایی بهتر جلبک . تثبیت کردن نیاز به سانتریفوژ را از بین برده و امکان استفاده از این جاذب را در طی چند چرخه فراهم می‌کند.
2- استفاده از جلبک تیمار شده برای حذف یون‌های فلزات مورد نظر، که می‌توان با بهره  گیری از روش  های مختلف تيمار کردن کارایی زیست  توده را در جذب و حذف یون‌های فلزی سنگین افزایش داد.
3- استفاده از محلول‌هایی که حاوی چند یون فلزی هستند و بررسی اثر مزاحمت آن  ها بر روی حذف یکدیگر از محلول توسط این زیست  توده

بررسی سازوکار ضدمیکروبی نانوذرات اکسید روی و آنتی  بیوتیک  های سفتازیدیم و سیپروفلوکسازین علیه باکتری اسینتوباکتر بومانی

 بررسی سازوکار اثر توأم نانوسیال اکسید روي و آنتی  بیوتیک بر باکتري  هاي گرم مثبت.
2. بررسی سازوکار اثر توأم نانوسیال اکسید روي و آنتی  بیوتیک بر بیان ژن  هاي استرس اکسیداتیو به کمک روش 
Real- time PCR.
3. مطالعه اثر توأم ضدمیکروبی نانوسیال اکسید روي و سایر آنتی  بیوتیک  ها بر باکتري.
4. بررسی سازوکار اثر توأم نانوسیال اکسید روي و آنتی  بیوتیک بر غشاء باکتري  ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره.
5. بررسی اثر توأم سایر نانوساختارها و آنتی  بیوتیک  ها بر باکتري اسینتوباکتربومانی و نیز مطالعه سازوکار آن.
6. بررسی سازوکار اثر توأم نانوسیال اکسید روي و آنتی  بیوتیک در بدن موجود زنده.

جداسازی، خالص  سازي و تعيين ويژگي  هاي بيوشيميايي آنزیم سلولاز از باکتری Bacillus subtilis DR8806

 بیان و تعیین ویژگی  های بیوشیمیایی آنزیم نوترکیب
2- بهینه  سازی تولید آنزیم نوترکیب برای کاربرد در مقیاس صنعتی
3- ایجاد تغییرات شیمیایی در ساختار آنزیم به منظور شناسایی باقی  ماندهای دخیل در جایگاه فعال آنزیم
4- جهش  زایی هدف  دار در ژن آنزیم سلولاز به منظور بهینه  کردن ویژگی  های آنزیم از قبیل افزایش پایداری دمایی آنزیم، پروفایل
pH و افزایش پایداری در برابر عوامل دناتوره کننده برای سازگاری بیشتر برای استفاده کاربردی در صنایع مختلف
5- بررسی محصولات هضم آنزیم با کمک کروماتوگرافی لایه نازک  (
TLC)و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC

بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانو کامپوزیت‌هایی از نقره و سولفید نقره با دی اکسید تیتان برای حذف آلاینده رنگی تحت نور خورشید

به منظور بررسی بیشتر در این زمینه پژوهشی موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
v بررسی و مطالعه آلاینده‌های رنگی دیگر و یافتن ارتباط بین ساختار رنگ و سرعت تجزیه آن.
v پیدا کردن شرایط موثرتر برای تخریب سریع‌تر رودامین ب و دیگر آلاینده‌ها.
v شناسایی محصولات میانی واکنش و اندازه‌گیری تغییر غلظت آن‌ها در طول واکنش به منظور ارائه مکانیزم قطعی برای تخریب آلاینده.
v بررسی حذف رقابتی آلاینده‌های مختلف.
v کار با نمونه‌های حقیقی و بررسی حذف آلاینده‌ها از پساب واحد‌های صنعتی.
v بررسی تخریب فتوکاتالیزوری باکتری‌ها با توجه به خواص ضدباکتریایی نقره.

سونو- سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی
(
Fe2O3-γ  + ترکیبات لانتانیوم)
برای جذب آنيون فسفات

 بررسي و مطالعه جذب ساير آلاينده هاي آنيوني
    * تهيه نانوكامپوزيت هاي نمك لانتانيوم با هسته هاي مغناطيسي ديگر با روش‌هاي كلاسيك و امواج فراصوت و بررسي ميزان جذب آلاينده هاي آب با آن ها
    * بررسي روش هاي ديگر جهت اصلاح سطح هسته مغناطيسي و تهيه ساختار‌هاي جديد از نانو كامپوزيت مغناطيسي
   *  تهيه ساير كامپوزيت هاي نمك هاي لانتانيوم و بررسي ميزان جذب آلاينده‌هاي آب با آن‌ها

مطالعه بیوشیمی  فیزیکی برهم  کنش سه مقلد پپتیدی جدید با DNA تیموس گوساله (CT-DNA)

 بررسی اثر ضد سرطانی ترکیبات آمیدی
2- بررسی برهم  کنش ترکیبات آمیدی با تمایل اتصال اختصاصی به توالی  های خاصی از
DNA

مطالعه شیمی‌فیزیکی برهم‌کنش سورفکتانت SDS و پروتئین آلفا-لاکتالبومین در حضور و غیاب مایعات یونی ایمیدازولیوم

انجام آزمایش در حضور مایعات یونی با آنیون‌ها و کاتیون‌های مختلف
2- بررسی ساختار پروتئین آلفا-لاکتالبومین در حضور و غیاب مایعات یونی به روش طیف‌سنجی
CD و FT-IR و NMR و روش ویسکومتری
3- بررسی ساختار پروتئین آلفا-لاکتالبومبن با دیگر غیرطبیعی کننده‌ها در حضور و غیاب مایعات یونی مختلف
4- انجام آزمایش در دماهای مختلف و محاسبه کمیت‌های ترمودینامیکی مانند انتروپی و انتالپی برای مایعات یونی
5- بررسی برهم‌کنش سایر پروتئین‌ها و
DNA با مایعات یونی مختلف

استخراج، خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوعی آنزیم پروتئاز از باکتری Bacillus subtilis DR8806

با توجه به نتایج بدست آمده و همچنین توجه به اینکه ژن این آنزیم توسط تیم حاضر شناسایی شده است (نتایج در این تز ارائه نشده است)، پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد.
1- می‌توان یون‌های فلزی، دترجنت‌ها، مهارکننده‌ها و حلال‌های آلی را در غلظت‌های متفاوت دیگری نیز مورد آزمایش قرارداد و از این طریق غلظت مؤثر آن‌ها بر آنزیم بهتر مشخص شود.
2- فعالیت معکوس آنزیمی به خصوص فعالیت سنتز پپتیدی آن در حلال‌های آلی بررسی شود.
3- بررسی خواص بیوشیمیایی آنزیم وحشی و آنزیم نوترکیب از طریق کلون کردن ژن این آنزیم و بیان آن در میزبان باکتریایی مناسب.
4- پیشگویی ساختار سوم پروتئاز خالص شده پس از تعیین توالی ژن کدکننده.
5- می‌توان با ایجاد جهش‌های مشخص در ساختار آنزیم به کمک روش‌هایی مانند تکنیک جهش‌زایی هدایت‌شده جایگاهی (
Site directed Mutagensis) تغییرات مطلوبی در آنزیم ایجاد نمود.
6- می‌توان یون‌های فلزی، دترجنت‌ها، مهارکننده‌ها و حلال‌های آلی را در غلظت‌های متفاوت دیگری نیز مورد آزمایش قرارداد و از این طریق غلظت مؤثر آن‌ها بر آنزیم بهتر مشخص شود.

حذف نيترات و نيتريت از فاضلاب‌ با استفاده از جلبك کلرلا والگاریس

با توجه به این  که غلظت  های به  کار برده شده در این مطالعه نسبت به سایر مطالعات بالاتر بوده، پیشنهاد می  شود که برای سایر گونه  های میکروجلبک مانند سندسموس، دونالیلا و کلامیدوموناس نیز غلظت  های بالای نیترات و نیتریت به  کار برده شود تا توانایی این گونه  ها نیز، به منظور حذف نیترات و نیتریت مورد سنجش قرار بگیرد.
•  از آن  جایی که بیشترین میزان نیترات در 24 ساعت اول دوره رشد حذف گردید، پیشنهاد می-شود تا بعد از گذشت 24 ساعت، محیط کشت جلبک توسط محیط کشت
BG11  رقیق  سازی شده و یا به طور کامل جایگزین شود تا یک محیط کشت پیوسته میسر گردد و توانایی این گونه بعد از 24 ساعت و در حضور محیط کشت جایگزین  شده مورد بررسی قرار گیرد.
•  در این مطالعه از فتوبیوراکتور 100 لیتری حاوی فاضلاب سنتزی استفاده گردید تا شرایط برای رشد و حذف نیترات بهینه گردد. می      توان این شرایط بهینه را در یک سری آزمایشات دیگر بر روی فاضلاب  های شهری به  کار برد تا میزان حذف نیترات در این فاضلاب  ها بررسی گردد.

بررسي اثرغلظت كم نانوذرات اكسيدروي بر سميت سلولي داروي داكسوروبيسين در غياب و حضور پرتوی  UVA بر دودمان سلولی سرطان پروستات انسان،DU145

با توجه به پیشرفت  های اخیر در علم پزشکی و نانوتکنولوژی، یافتن راهکارهای مناسب جهت کاهش عوارض جانبی داروهای شیمی  درمانی و مقدار دز مصرفی دارو، یکی از زمینه  های تحقیقاتی مورد توجه در میان پژوهشگران بوده است. ترکیب روش   شیمی  درمانی همراه با استفاده از نانوذرات و پرتو، تحت عنوان درمان فتودینامیک به  عنوان یکی از روش‌های درمانی جدید به  کار گرفته می  شود. با توجه به اینکه در این تحقیق نقش نانوسیال اکسید روی بر سلول  هاي سرطان پروستات انسان به  صورت توام با داکسوروبیسین و پرتو UVA مورد بررسی قرار گرفت، جهت انجام آزمایشات تکمیلی در تحقیقات آتی پیشنهاداتی ارائه می  گردد:
1. بررسی سمیت سلولی ترکیبات نامبرده بر روی سایر دودمان  های سلولی سرطان پروستات.
2. استفاده از داروهای شیمی  درمانی دیگری همانند دانوروبیسین و مقایسه نتایج به  دست آمده با یکدیگر.
3. بررسی بیان آنزیم  های مسیر استرس اکسیداتیو همانند کاتالاز.
4. بررسی اثرات سمیت سلولی ترکیبات مذکور بر حيوانات آزمايشگاهي.
5. بررسی سمیت سلولی ترکیبات نامبرده در حضور پرتوهای دیگر.

مطالعه شبيه‌سازي نفوذ گاز‏ها در غشاي مايع تود‏ه‏اي

بررسی اثر نوع غشای توده‏ای مایع
2- استفاده از مخلوط غشای مایع برای انتقال گاز
3- بررسی اثر مخلوط گاز و توانایی غشاء در جداسازی آن
4- بررسی ترکیب‏های متفاوت از حلال‏های دارای پیوندهای هیدروژنی قوی‏تر
5- بررسی نوع حامل‏های متنوع دیگر از جمله مایعات یونی و تحقیق در مورد نوع برهم‏کنش‏های بین حامل و گاز و اثر آن بر غشاء

  بررسی پراکندگی نانوصفحات اكسيد گرافن در آب به  کمک شبیه  سازی  دینامیک مولکولی

 تأثیر تعداد گروه  های عاملی اکسیژن  دار در پراکنده ساختن اکسید گرافن در آب
2. مطالعه  ی شبیه  سازی دینامیک مولکولی اکسید گرافن در حلال  های دیگر به  ویژه حلال  های آلی

جداسازی و تخلیص و تعیین ویژگی‌های بیوشیمیایی آنزیم لیپواکسیژناز از تخم کتان
Flaxseed (Linum usitatissimum)

 استخراج و خالص‌سازی آنزیم لیپواکسیژناز از منابع جانوری؛
2- استخراج و تخلیص آنزیم لیپواکسیژناز از منابع گیاهی دیگر و مقایسه ویژگی‌های بیوشیمیایی و ساختاری آن‌ها با تخم کتان؛
3- کلون ‌کردن ژن آنزیم لیپواکسیژناز تخلیص شده؛
4- مطالعه سازوکار آنزیم؛
5- شناسایی ترکیبات فعال‌کننده و مهار‌کننده آنزیم جدا شده؛
6- بررسی ساختار دوم آنزیم با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی دو رنگ نمایی دورانی (
CD) و فلورسانس؛
7- بررسی و پیش‌بینی چگونگی اتصال آنزیم به مهارکننده‌ها به کمک روش
docking .

سنتز، جداسازی و شناسایی مشتقات پلی(استایرن- مالئیک انیدرید) با آمین‌های مختلف به روش آمیداسیون

استفاده از داروهایی که دارای گروه های هسته دوست برای با واکنش با گروه های انیدریدی را داشته باشند و بررسی خواص بیولوژیکی این مزدوج ها
2- استفاده از پلی (استایرن-مالئیک اندرید) با وزن مولکولی کم تر و مقایسه خواص فیزیکی و شیمیایی آن نسبت به وزن های مولکولی بالاتر
3- مشتقات آلکیل آمینی پلی (استایرن-مالئیک انیدرید) می تواند وارد فاز دوم سنتز شود و با اعمال حرارت و از دست دادن آب، ایمیداسیون صورت بگیرد و تشکیل پلی (استایرن-ایمید) را بدهد. و در نهایت می توان بر روی این ترکیبات تست های بیولوژیکی بیشتری انجام داد.
4- عامل دار کردن نانو لوله های کربن به وسیله مشتقات آمینی پلی(استایرن-مالئیک انیدرید) و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آن

 

جداسازی، خالص  سازي و تعيين ويژگي  هاي بيوشيميايي آنزیم لیپواکسیژناز از دانه کنجد(Sesamum indicum)Sesame

 تعیین پارامترهای بیوشیمیایی ایزوزیم  های آنزیم LOX دانه کنجد
2. ایجاد تغییرات شیمیایی در ساختار آنزیم به منظور شناسایی اسیدآمینه  های درگیر در جایگاه فعال آنزیم
LOX کنجد
3. مطالعه تنوع سوبسترایی آنزیم 
LOXگیاهان و مقایسه آن  ها با یکدیگر 
4. مطالعات جهش  زایی به منظور بررسی اسیدآمینه  های جایگاه کوفا و اهمیت آن در پروکاریوت  ها
5. آنالیز محصولات حاصل از عمل آنزیم
LOXدر برگ سبز با کمک  گاز-کروماتوگرافی  (GC)و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC
6. مطالعات ساختاری
LOX و هم  چنین بررسی و معرفی مهارکننده  های  LOXشامل مهارکنند  ه  های سنتزی و پپتیدهای فعال زیستی

مطالعه بیوشیمی  فیزیکی انتقال کانفورماسیونی آپتامر IBA از ساختار راندوم به ساختار G-quadruplex در حضور انسولین و یون  هایی نظیر K+ و Na+ با کاربری در آپتاسنسور شناساگر انسولین

طراحی آپتاحسگر الکتروشیمیایی شناساگر انسولین بر مبنای انتقال صورت  بندیی آپتامر در حضور انسولین و تغییرات جریان حاصل از یک نشانگر ردوکس
2- طراحی آپتاحسگر پلازمونیک شناساگر انسولین بر مبنای تغییر رنگ و طیف جذبی نانوذرات در حضور انسولین.
3- مطالعه برهمکنش انسولین و آپتامرش از طریق روش  
IR و روش  های الکتروشیمیایی. نوکلئوتید گوانین ردوکس است و از آنجایی که آپتامر مربوطه غنی از گوانین است، می  توان با استفاده از الکترود مناسب از روش ولتامتری برای این مطالعه استفاده کرد.
4- مطالعه رفتار تاخوردن آپتامر در حضور سایر شرایط حاکم در یک زیست حسگر همچون دما، 
pHو غیره.
5- مطالعه اثر ازدحام فضایی روی ساختار و پایداری آپتامر توسط سایر عواملی که به عنوان کمک حل  شونده و ایجاد ازدحام مولکولی عمل می  کنند مانند گلیسرول، استونیتریل و  غیره.
6- به کارگیری آپتاحسگر فلورسانس پیشنهادی در اندازه  گیری انسولین در نمونه  های حقیقی همچون نمونه خون انسانی.
7- به کارگیری آپتاحسگر فلورسانس پیشنهادی در اندازه  گیری پتاسیم در نمونه  های حقیقی.
8- مطالعه برهمکنش انسولین و آپتامرش از طریق روش  های پیشرفته و دقیق  تری همچون روش بلورنگاری
x-ray و NMR.

طراحی، سنتز و بررسی ساختار ترکیب‌های کوئوردیناسیونی جدید از عناصر واسطه شامل لیگاند کربوکسامیدی تیازولی: ترکیبی از مطالعات تجربی و تئوری با نگرش مهندسی کریستال

 افزودن گروه CH2 به حلقه‌ی پیرازین یا تیازول، به منظور افزایش انعطاف‌پذیری لیگاند کربوکسامیدی (L) و بررسی تغییرات مشاهده‌شده در ساختار
 بررسی و مطالعه‌ی فعالیت‌های بیولوژیکی ساختارهای پلیمرفی بدست آمده از لیگاند کربوکسامیدی (
L)
۳- تلاش جهت سنتز سری کمپلکس‌های فلزات عناصر واسطه‌ی جدید و بررسی تغییر فلز بر روی ساختار کریستالی کمپلکس‌ها

بررسی مکانیسم اکسایش آمینوفنول با استفاده از سیکلودکسترین‌های طبیعی دیگر، مانند آلفا و گاما- سیکلودکسترین و تحلیل اثر قطر/طول حفره بر فرایند کپسوله شدن و اکسایش
2-  توسعه ناحیه
QM در سیستم مدل و بررسی اثرات کوانتومی بزرگ تر روی پارامتر‌های ترمودینامیکی و سینتیکی
3-  استفاده از حلال‌های مختلف به صورت ذاتی و واضح در مطالعه این فرایندها و تحلیل اثرات حلال‌های قطبی و ناقطبی روی سرعت اکسایش آمینو فنول
4-  استفاده از مواد دیگر مشابه آمینو فنول که از دیدگاه الکتروشیمیایی حائز اهمیت هستند.

بررسی مکانیسم اکسایش آمینوفنول با استفاده از سیکلودکسترین‌های طبیعی دیگر، مانند آلفا و گاما- سیکلودکسترین و تحلیل اثر قطر/طول حفره بر فرایند کپسوله شدن و اکسایش
2-  توسعه ناحیه
QM در سیستم مدل و بررسی اثرات کوانتومی بزرگ تر روی پارامتر‌های ترمودینامیکی و سینتیکی
3-  استفاده از حلال‌های مختلف به صورت ذاتی و واضح در مطالعه این فرایندها و تحلیل اثرات حلال‌های قطبی و ناقطبی روی سرعت اکسایش آمینو فنول
4-  استفاده از مواد دیگر مشابه آمینو فنول که از دیدگاه الکتروشیمیایی حائز اهمیت هستند.

تهيه نانولوله‌های کربنی و نانوفیبرهای کربنی با خاصيت مغناطيسي و بررسي کاربرد آنها در فرآيند استخراج فاز جامد ترکيبات آروماتيک چندحلقه‌اي و اندازهگيري آنها با دستگاه کروماتوگرافي گازي

استفاده از هسته‌هاي متفاوت به جاي آهن مانند (MnFe2O4, CoFe2O4, NiFe2O4) و مقايسه کارايي آنها در فرآيند استخراج.
2- استفاده از جاذب‌هاي سنتز شده براي استخراج ترکيبات ديگر.
3-استفاده از
CNF-Fe3O4 در ساخت فيبرهاي SPME جهت استخراج ترکيبات PAHs و مقايسه با روش SPE به کار رفته در اين پژوهش.

پيش تغليظ مقادير اندك كادميم توسط نانو ذرات سريم اكسيد CeO2))و اندازه گيري آن با استفاده از اسپكترومتري جذب اتمي شعله ای

  با استفاده از روش هاي اندازه گيري حساس تر مانند اسپكترومتري جذب اتمي با كوره گرافيت و روش نشر پلاسما ( ICP ) مي توان حساسيت اندازه گيري را بيش از پيش افزايش داده و حد تشخيص                         اندازه گيري را كاهش داد.
2- اثر ساير نانو ساختارها كه قابليت جذب خوبي دارند بر ميزان جذب كادميم با استفاده از تكنيك فوق    مي تواند مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.
3- براي افزايش گزينش پذيري مي توان سطح ذرات جاذب را متناسب با نوع گونه مورد اندازه گيري با مواد گوناگون اصلاح كرد.
4- مي توان ساير روش هاي میکرو استخراج را جايگزين نمود و نتايج را مقايسه كرد.

بررسی کوانتومی سینتیک ذخیره‌سازی هیدروژن توسط فلورن آلاییده شده با N- اتیل‌کاربازول

 آلاییدن فلزات واسطه نظیر تیتانیوم، اسکاندیوم، نیکل، پلاتین، روتنیوم و پالادیوم که به‌دلیل الکترون‌دهندگی زیاد، توانایی ایجاد مراکز یونی قوی را در سطح فلورن دارند و یا تشکیل یک لایه از فلزات واسطه بر روی فلورن و جذب N– اتیل‌کاربازول بر روی آن و سپس بررسی ترمودینامیکی و سینتیکی فرآیند ذخیره‌سازی هیدروژن بر روی آن‌ها.
§ بررسی نانولوله‌های متفاوت آلاییده شده با
N– اتیل‌کاربازول و بررسی اثر نوع نانولوله‌ی انتخابی (صندلی، کایرال و زیگزاک) در فرآیند ذخیره‌سازی هیدروژن.
§ آلاییدن
N– اتیل‌کاربازول بر روی فلورن حفاظت شده با کاتالیزورهای فلزی و بررسی خوشه‌بندی‌های متفاوت در واکنش هیدروژن‌دار شدن.
§ استفاده از سایر فلورن‌ها مانند 75
C و آلاییدن کاربازول و N– اتیل‌کاربازول و بررسی اثر آن‌ها در سینتیک واکنش هیدروژن‌دار شدن.
§ آلاییدن
N– اتیل‌کاربازول بر روی فلورن بور و بررسی سینتیک واکنش هیدروژن‌دار شدن.
§ بررسی سایر استخلاف‌ها روی کاربازول‌ها مانند 9- فنیل کاربازول به‌عنوان حامل هیدروژن و بررسی سینتیک جذب و واجذب هیدروژن در آن‌ها

وکتورهای مبتنی بر اتصال دندریمرهای پلی کاتیونی با نانو ذرات گرافن اکساید
به عنوان حامل‌های ژن رسان

ستفاده از گرافن به جای گرافن اکساید به علت آروماتیسیته بیشتر
• سنتز مشتقات مختلف با استفاده از دندریمر  های
PAMAM و PPI که دارای گروه  های انتهایی کربوکسیل باشند
• انجام تصویر  برداری
HRTEM جهت تعیین دقیق ساختار حامل  ها

تهیه پوشش های ضدخوردگی حاوی نانوذرات برپایه رزین اپوکسی-هاردنر/پلی سولفون
 و بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی آن

 استفاده هم زمان از یک نانوذره دیگر مانند کربن نانوتیوپ با نانوصفحات گرافن به منظور افزایش مقاومت  در برابر نفوذ عوامل خورنده.
2. اصلاح سطح گرافن به منظور آبگریز کردن بیشتر پوشش های پلیمری.
3. افزایش تعداد زمان های غوطه وری پوشش ها در محلول خورنده به منظور بررسی تمامی پارامترهای استخراج شده از تست
EIS.

فيلم پلي پيرول دوپ شده با بتاسيكلودكسترين سولفات به عنوان حسگر حالت جامد براي اندازه‌گيري پتانسيومتري ايبوپروفن

با توجه به کاربرد سیکلودکسترین به عنوان کمپلکس دهنده با داروهای مختلف می  توان از سیکلودکسترین  های اصلاح شده با استخلاف  های گوناگون برای سایر گونه  ها استفاده کرد.
- استفاده از بعضی از مواد در محلول ایبوپروفن برای افزایش حساسیت الکترود.
- با توجه به توانایی سیکلودکسترین  ها به جذب خودبخودی، پیشنهاد می  شود که بدون استفاده از پلیمر هادی الکترود حساس به یون ساخت.
- استفاده از روش کمومتری برای بهینه سازی شرایط الکتروپلیمریزاسیون.
- استفاده از روشی مؤثرتر برای تشکیل کمپلکس بین بتاسیکلودکسترین و ایبوپروفن.

سنتز سیستم‌های جدید هتروسیکلی پیریدازینی
ارزیابی اتصال آنها به سیکلو دکسترین و بررسی خواص بیولوژیکی

در ادامه این طرح پژوهشی موارد زیر به محققان پیشنهاد می‌گردد:
1- بررسی عملی اثرات مهارکنندگی ترکیبات فعال معرفی شده در این طرح بر روی عملکرد آنزیم
AKT1 و HIV1-Integrase
2- مطالعه خواص حلالیت در سیستمهای بیولوژیکی ترکیبات سنتز شده در اتصال با انواع مولکولهای سیکلودکسترین
α، β و γ
3- بررسی خواص کمپلکسیومتری ترکیبات سنتز شده با انواع مولکولهای سیکلودکسترین
α، β و γ
4- استفاده از سایر روشهای سنتزی موثر جهت تهیه ترکیبات سنتز شده در مدت زمان کوتاه تر و بازده بالاتر
5- استفاده از کاتالیستهای موثر در تشکیل سیستمهای حلقوی
6-  طراحی و ارزیابی سیستمها و مشتقات مشابه متنوع به منظور دستیابی به خواص موثرتر سیستمهای مورد مطالعه
7- از آنجا که بهترین نتایج داکینگ مولکولی برای آنزیمهای
AKT1 و HIV1-Integrase در مورد ترکیبات (e 179) و (c 192) که حاوی اتمهای سولفور می‌باشند به دست آمده، پیشنهاد می‌گردد برای بهبود خواص مهارکنندگی، طراحی سیستمهای جدید دارای اتم سولفور مد نظر قرار گیرد.

مطالعه نظری جذب سطحی هیدروژن بر روی نانوساختارهای کبالت

با استفاده از نتایج به‏دست آمده از این پژوهش می‏توان برای توسعه کار مورد نظر و بررسی روش‏های مؤثر در جذب هیدروژن بر روی نانوساختارهای کبالت، پیشنهادات زیر را مطرح کرد:

• سایر موقعیت‏های جذبی موجود بر روی سطوح مورد بررسی در اين تحقيق، مورد ارزيابی قرار گرفته و شرايط جذبی هيدروژن بر روی اين سطوح ارزيابی شود.
• نظر به اينکه ساختار متداول شبکه‏ای کبالت به‏صورت هگزاگونال‏‏‏ و مکعبی مرکز وجوه پر است، نحوه جذب هيدروژن بر روی صفحات مختلف شبکه هگزاگونال اين فلز بررسی شود.
• از آنجا که در فرآيند سنتز فيشر- تروپش، واکنشگرها شامل هيدروژن و کبالت است، تحقيقات مشابهی برای جذب مونواکسیدکربن بر روی ساختارهای شبکه‏ای هگزاگونال و مکعبی مرکز وجوه پر کبالت انجام شود.
•  تأثير نوع ساختار شبکه‏اي و ابعاد فاز فعال بر روی انجام واکنش پليمريزاسيونی سطحی سنتز فيشر- تروپش اطلاعات بسيار مناسبی در مورد مکانيسم دقيق اين فرآيند، فراهم می‏کند.
• رفتار جذب سطحی هیدروژن بر روی سطوح متنوع کبالت بررسی شود.

بررسی تاثیر N-اکسید دار شدن روی انباشتگی بلوری و هندسه  ی فلزی در کمپلکس  های کوئوردیناسیونی متشکل از فلز نیکل و لیگاند پیریدین–6،2–دی-کربوکسیلیک اسید از دیدگاه مهندسی بلور

استفاده از روش سنتز هیدروترمال به منظور بررسی و مقایسه با نتایج بدست آمده در این پروژه
2-بررسی تاثیر پارامترهای دیگرمانند
pH، DpKa و حلال روی این واکنش  ها
3- استفاده از ترکیب  های آلی با ویژگی هسته  دوستی و بازی متفاوت به منظور بررسی تاثیر آن  ها بر ساختار بلوری-مولکولی

بررسی ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی β- دی  کتون  ها و کتو  آمین  ها  یی که دارای استخلاف آلکیل و پیریدین در موقعیت  های β خود هستند و بررسی ساختار کمپلکس مس آن  ها با استفاده از طیف  بينی ارتعاشی و محاسبات کوانتومی

اثر جانشینی استخلافات مذکور در موقعیت α
2. جایگزینی گروه  های دیگر با خواص متفاوت در موقعیت  های
α و β و بررسی آن  ها با روش  های ذکر شده در مطالعه  ی حاضر.
3. بررسی روش  های نظری دیگر جهت بررسی ساختار، قدرت پیوند هیدروژنی و طیف  های ارتعاشی.
4. بررسی کمپلکس این ترکیبات با فلزات مختلف.
5. ثابت پایداری کمپلکسهای فلزی مختلف این ترکیبات بررسی شود.

استخراج مقادیر کم وانادیوم در نمونه های حقیقی با استفاده از روش میکرو استخراج مایع – مایع پخشی بر مبنای تشکیل زوج یون و اندازه گیری توسط دستگاه اسپکتروفوتومتری مرئی- فرابنفش

استفاده از لیگاندهای دیگر برای بالا بردن حساسیت اندازه گیری
-استفاده از سایر روش های اندازه گیری نظیر جذب اتمی کوره گرافیت به منظور کاهش حد تشخیص اندازه گیری
-استفاده از سایر تکنیک های استخراج نظیر نقطه ابری، قطره جامد
-استفاده از سایر سورفاکتنت های کاتیونی و بررسی آن در کارایی روش میکرو استخراج
-استفاده از دیگر حلال های آلی مانند مایعات یونی برای انجام عمل استخراج

مكانيسم جذب آلاينده گوگرد دي اكسيد و عامل دارشدن نانو‌لوله هاي كربني تك جداره، مطالعه نظري حسگرهاي شيميايي

 بررسي فرآيند جذب روي ديواره معيوب شده نانولوله
v آلائيدن نانولوله با فلزات مختلف و بررسی تغییرات بار روی خواص حسگری
v بررسي اثر حلال در حضور و غياب ميدان الكتريكي روی سرعت و مکانیسم واکنش عامل دار شدن
v بررسي اثر قطر و طول نانولوله بر روي جذب گوگرد دي اكسيد
v استفاده از ميدان الكتريكي به همراه ميدان مغناطيسي و بررسی اثرات آن روی واکنش

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

مقایسه حلال مرسوم و مایعات یونی در پخش آسفالتن با استفاده از شبیه  سازی دینامیک مولکولی

بررسی تأثیر دما و فشار بر فرایند پخش آسفالتن توسط حلال  های مذکور.
2- بررسی قابلیت پخش حلال  های مذکور بر آسفالتن  های مختلف.
3- استخلاف  دار کردن حلال  های مورد مطالعه و بررسی قابلیت پخش آن  ها بر آسفالتن

مطالعه واکنش های تشکیل کمپلکس بین لیگاند بنزیل‌بیس‌تیوسمی‌کاربازون با
کاتیون‌های کبالت (
II) کرم(III( نیکل(II) و روی(II) در حلال‌های استونیتریل
و دی‌متیل‌فرمامید و مخلوط دوتایی آنها با استفاده از روش هدایت سنجی و مطالعه فرآیندهای تشکیل کمپلکس بین لیگاند 2 و9-دی هیدروکسی-1و10-دی فنوکسی-4و7-دی تیا دکان با کاتیون‌های لانتانیم(
III) سریم(III) ایتریم(III) و اورانیل در حلال‌های خالص استونیتریل و اتیل استات و مخلوط دوتایی آنها با استفاده از روش هدایت سنجی

مطالعات بیشتری بر روی سنتز مشتقات جدید این ترکیب با خواص دارویی جدید صورت گیرد.
2- با توجه به توانایی تشکیل کمپلکس این ترکیبات با کاتیون‌های فلزی و همچنین اهمیت روزافزون شیمی محیط‌های ناآبی و کاربرد‌های اخیر محلول‌های ناآبی در زمینه فن آوری‌های نوین الکتروشیمیایی بررسی و مطالعه گسترده کمپلکس‌های این ترکیبات با کاتیون‌های فلزی مختلف در محیط‌های ناآبی صورت گیرد.
3- با توجه به خاصیت کمپلکس دهندگی ترکیبات مورد نظر از این ترکیبات به عنوان یونوفور برای طراحی و ساخت سنسور‌های یون‌گزین استفاده شود.

مطالعه واکنش های تشکیل کمپلکس بین لیگاند `4-نیتروبنزو 15- کرون-5 (4`-NB15C5) و کاتیون های 2+Mn، 2+Co، 3+Y و 2+ZrO  در مخلوط های دو جزئی استونیتریل-متانول با استفاده از روش هدایت سنجی و ساخت الکترود یون گزین حساس به Al^(3+) با استفاده از 12-کرون-4

استفاده از روش های دیگر پوشش دهی در تهیه غشاء الکترود نظیر پوشش دهی با تبخیر قطرات ریز
2- استفاده از میله های هادی به جز گرافیت به عنوان بستر نظیر پلاتین، نقره و...
3- استفاده از لیگاند های درشت حلقوی حاوی اندازه های مختلف و گروههای الکترون دهنده مختلف برای طراحی و ساخت الکترود یون گزین جهت اندازه گیری کاتیون های فلزی

مطالعه نظری سینتیک و مکانیسم جذب NO بر روی سطح نانو بلور تنگستن اکسید

 توسعه سطح بالای نانوبلور و بررسی تأثیر آن روی نتایج.
2- گسترش سلول واحد مکعبی و مطالعه اثر افزایش سطح روی پارامترهای جذب.
3- بررسی سینتیک و مکانیسم جذب و تفکیک
NO روی ساختارهای مونوکلینیک، تری کلینیک و مقایسه داده ها با نتایج موجود.
4- بررسی سینتیک و مکانیسم جذب و تفکیک
NO با گاز آمونیاک (NH3) روی سطح نانوبلور تنگستن اکسید.

مطالعه نظري سينتيک جذب آنيلين روي نانولوله‌هاي‌کربني

 بررسی اثر تغییر قطر و طول نانولوله بر روی جذب آنیلین
v استفاده از نانولوله‌‌های کربنی چندجداره
v افزایش اتم های درگیر در لایه بالا در روش اونیوم دو لایه
v استفاده از روش اونیوم سه لایه
v استفاده از نانولوله‌‌های کربنی عامل دار شده دیگر
v استفاده از نانولوله‌‌های دارای نقص به جای نانولوله‌‌های عادی
v آلائیدن ساختار نانولوله به فلزات اصلی و واسطه و مطالعه رفتار جذبی آنیلین

تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که تا کنون واکنش تشکیل کمپلکس بین کاتیون Ce^(3+) و لیگاند DA18C6 مورد بررسی ومطالعه قرار نگرفته است. بنابراین٬ پیشنهاد می شود که کمپلکس های تشکیل شده با روش های دیگری از قبیل اسپکتروسکوپی  NMRمورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و همچنین ساختار کریستالی آن ها با استفاده ازروشXRD نیز تعیین گردد.
پیشنهاد می شود که برای تعیین ثابت پایداری کمپلکس تشکیل شده بین کرون اترها و کاتیون ها از زبان برنامه نویسی مطلب  که کاربرد بسیار گسترده ایی در زمینه های گوناگون دارد٬ استفاده شود٬ به گونه ایی که امکان تعیین ثابت پایداری کمپلکس تشکیل شده بین لیگاند کرون اتر وکاتیون فلزی فراهم گردد.
برهمکنش های حلال- حلال در تغییر مقدار ثابت پایداری کمپلکس بین کرون اترها و لیگاندها می تواند نقش مهمی داشته باشد٬ بنابراین پیشنهاد می شود که برهمکنش های حلال های مختلف و تغییر ویژگی های مخلوط حلال ها در اثر این برهمکنش ها با استفاده از روش های مناسب مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
پیشنهاد می شود که فرآیند تشکیل کمپلکس لیگاند درشت حلقوی
DA18C6 با سایر کاتیون های عناصر خاکی نادر که تاکنون بررسی نشده اند٬ مورد مطالعه قرار گیرند و برای اندازه گیری کمی این نوع عناصر از لیگاند مذکور در طراحی و ساخت حسگرهای شیمیایی استفاده شود.

مطالعه ترمودینامیکی واکنش تشکیل کمپلکس بین لیگاند  درشت حلقوی
10٬1-دی آزا- 18- کرون -6 (
DA18C6)  با کاتیون سریم  (III)
در مخلوط حلال های دوجزئی به روش هدایت  سنجی

طراحی، سنتز و کاربرد نانوذرات طلا در فتودینامیک تراپی

 این تحقیق به مطالعه برون تنی نانوذرات مزدوج با PpIX به عنوان یک حامل دارو برای رساندن فتوحساس کننده پروتوپورفیرین به داخل سلول ها در جهت درمان فتودینامیک و رادیوتراپی اختصاص داشت. مطالعه درون تنی نیز می تواند به عنوان یک موضوع دیگر تحقیق مطرح گردد. همچنین می توان درمانهای ترکیبی رادیوتراپی و فوتودینامیک تراپی را در حضور نانوذرات مزدوج انجام داد. در همین راستا مطالعه درمان های مختلف بر روی رده های دیگر سلولی از اهمیت بسیاری برخوردار است.
• در این تحقیق امکان ایجاد شرایط هایپرترمیک در حضور نانوپوسته های طلا در یک فانتوم معادل بافت صورت گرفت. مطالعه برون تنی و همچنین درون تنی می تواند پیشبردی در جهت درمان تومورهای سرطانی قابل دسترس مانند پوست، سیستم گوارش، مثانه و تخمدان و غیره محسوب شود.
• این تحقیق به سنتز مزو تتراآریل پورفیرین ها پرداخته است. توسعه این روش برای تهیه آریل پورفیرین های نامتقارن نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد.
• از آنجا که دی پیرومتان ها و مشتقات جدید دی پیرول-پیرولیزین می توانند به عنوان پیشسازهای مهم آنالوگ های پورفیرینی محسوب شوند. لذا سنتز ترکیبات جدیدی از پورفیرین ها به واسطه استفاده از دی پیرومتان ها و همچنین دی پیرول-پیرولیزین سنتز شده می تواند حائز اهمیت باشد.
• در تحقیق حاضر صرفا سنتز نانوذرات طلا از طریق روش های نوین و کارآمد مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که حضور ترکیبات مختلف بر روی سطح نانوذرات طلا، ویژگی های منحصر به فردی را به این ذرات می دهد، می توان این نانوذرات طلای سنتز شده را در زمینه های مختلف کاتالیستی و بیوکاتالیستی، طراحی نانو مواد دارویی، بیوسنسورها و پوشش های الکترونیکی استفاده نمود. به عنوان مثال نانوذرات تهیه شده در طی فرآیند اکسایش پورفیرینوژن به واسطه برهمکنش با فتوحساس کننده پورفیرینی می توانند علاوه بر نقش کاتالیستی، کاربردهای وسیعی را در زمینه سلول های خورشیدی و داروهای ضد سرطان داشته باشند.

طراحي و ساخت حسگر حساس به يون كبالت (II) بر پايه يونوفوركريپتوفيكس 5

طراحی و ساخت میکروالکترود حساس به یون کبالت (II) و به کار گیری آن در حجم های بسیار کم از نمونه و نیز نمونه های بیولوژیکی
2-استفاده از کمپلکس های کریپتوفیکس 5 جهت ساخت حسگرهای ولتامتری
3- طراحی و ساخت حسگر حساس به سایر عناصر سنگین بر پایه کریپتوفیکس 5 به منظور توسعه تکنیک- های ارزان و ساده
4- ساخت حسگر حساس به یون کبالت (
II) بر پایه یونوفورهای سنتزی جدید جهت بهبود کارایی غشاء

سنتزتركيبات جديد فسفرآميد و كمپلكس هاي آن ها و بررسي الگوهاي پيوند هيدروژني در آن ها

تهيّه N-كربونيل فسفريك تري آميدهاي نامتقارن با فرمول عمومي RC(O)NHP(O)[NR1R2][NR3R4] و فسفريك تري آميدهاي نامتقارن با فرمول عمومي P(O)[NHR1][NHR2][NHR3] و بررسي الگوي پيوند هيدروژني در اين دسته از تركيبات.
2- تهيّه كمپلكس‌ها با استفاده از ليگاندهاي فسفرآميد در شرايط مختلف نظير هيدروترمال، دماي محيط و... و بررسي تاثير شرايط مختلف در ساختارهاي انباشته بلوري و برهم كنش‌هاي مورد نظر.

رویکرد مهندسی کریستال در طراحی و سنتز کمپلکس های سری هالید جیوه (II) با لیگاند کربوکسامیدی جدید بر پایه ی حلقه ی تیوفن:
 تلفیقی از مطالعات تجربی و تئوری روی برهم کنش های غیرکووالانسی ضعیف

طراحی و سنتز لیگاند های کربوکسامیدی جدید از طریق اعمال تغییرات هدفمند در ساختار لیگاند L، به منظور دستیابی به بینش مناسبی از نحوه ی تاثیرگذاری واحدهای سازنده ی مولکولی بر تکرار پذیری برهمکنش های غیرکووالانسی مختلف در کنترل انباشتگی ساختار های کریستالی لیگاندهای آزاد و کئوردینه شده و نیز مهندسی کریستال سینتون ها در جهت پیش بینی و کنترل ساختارهای کریستالی. نمونه ای از تغییرات اعمال شده همانند:
تغییر موقعیت استخلاف بر روی حلقه ی تیوفن از 2 به 3
افزایش استخلاف های متنوع به منظور مسدود کردن موقعیت های موثر در انباشتگی ساختار کریستالی لیگاند آزاد و کئوردینه شده
اعمال تغییرات ساختاری به منظور افزایش انعطاف پذیری در موقعیت های متنوع ساختار لیگاند
L
2- تلاش در جهت سنتز سری کمپلکس های لیگاند
L با استفاده از محدوده ی وسیعی از فلزات واسطه و بررسی نقش یون های فلزی dn در خصوصیات ساختارهای کئوردیناسیونی حاصل
3- طراحی و انجام مطالعات محاسباتی به منظور مطالعه ی انرژی پایداری برهمکنش های مختلف در کمپلکس های هم ساختار 2 و 3، در جهت شناخت میزان اثر مشارکتی این سری از برهمکنش های غیرکووالانسی ضعیف.
4- بررسی خصوصیات مختلف ترکیب های سنتز شده به منظور درک رابطه ی بین ساختار مواد و خصوصیات فیزیکی موجود، همانند بررسی نقش بیولوژیکی ترکیب های کربوکسامیدی سنتز شده برپایه ی حلقه ی هتروسیکل تیوفنی.

حذف آلاینده های دارویی از محیط آبی به کمک نانوکاتالیزورها و امواج فراصوت

v بررسی و مطالعه ی آلاینده های داروئی دیگر با استفاده از فوتوکاتالیزور N-TiO2 و پیدا کردن ارتباط ساختاری دارو با سرعت تجزیه آنها
v پیدا کردن شرایط مؤثرتر برای فوتوکاتالیست Ba-Bi2O3-γ-Fe2O3 در ارتباط با تخریب کامل آموکسیسیلین و داروهای دیگر
v بررسی سیستماتیک سینتیک حذف آلاینده های دارویی و پیداکردن مکانیسم مناسب برای آنها

جذب سطحی نیکل (II)از محلول‌های آبی توسط نانوصفحات گرافن و نانوکامپوزیت گرافن-اکسید روی: مطالعه‌ی ترمودینامیکی و سینتیکی

 تهیه  ی نانوکامپوزیت گرافن- ZnO با نسبت  های دیگری از گرافن و انجام آزمایشات سینتیکی وجذب سطحی برای حذف Ni(II)
2- تهیه  ی نانوکامپوزیت های گرافن با سایر اکسیدهای فلزی
3- مطالعات رقابتی برای حذف فلزات سنگین

جداسازی و کلونینگ ژن لیپاز باکتری باسیلوس ابتیلیسDR8806درE. coli BL21

 مهندسی پروتئین (جهش‏زایی هدف‏دار در ژن با هدف تغییر در یک یا چند آمینواسید) آنزیم لیپاز به منظور:
• تغییر در فعالیت ویژه، ویژگی سوبسترایی و ویژگی طول زنجیره
• افزایش پایداری دمایی، پایداری در برابر پروتئازها و اکسیداسیون
• افزایش پایداری و سازگاری آنزیم در برابر دترجنت  ها و سورفکتانت  ها
2- همسانه  سازی و بیان ژن لیپاز در سایر وکتورها و میزبان  ها با هدف افزایش در میزان بیان پروتئین نوترکیب
3- بررسی انتخاب  پذیری انانتیومری و ناحیه  ای آنزیم نوترکیب با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا  (
HPLC)
4- بررسی ساختار آنزیم نوترکیب در شرایط مختلف با استفاده از روش  های طیف  سنجی
5- بکارگیری لیپاز نوترکیب
DR8806به عنوان مدلی برای مطالعه روابط ساختار- عملکرد لیپازها و سازوکارهای پایداری و فعالیت آن  ها.

جداسازی و کلونینگ ژن آلفا-آمیلاز باکتری باسیلوس سابتیلیسDR8806درBL21E. Coli

 حذف توالی پپتید نشانه از توالی نوکلئوتیدی کد کننده پروتئین و بررسی نقش آن در تولید و جایگیری سلولی پروتئین نوترکیب در سلول میزبان
2- استفاده از دیگر وکتورهای بیانی به منظور افزایش تولید آنزیم نوترکیب
3- استفاده از سیستم  های بیانی یوکاریوتی نظیر مخمر و بررسی نقش فرآیندهای پس از ترجمه مانند گلیکوزیلاسیون بر میزان فعالیت آنزیم
4- بهینه سازی تولید آنزیم نوترکیب برای کاربرد در مقیاس صنعتی
5- بررسی محصولات هضم آنزیم با کمک کروماتوگرافی لایه نازک  (
TLC)و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC
6- جهش‏زایی هدف‏دار در توالی نوکلئوتیدی رمزکننده آنزیم
α- آمیلاز به منظور بهینه ‏کردن ویژگی‏های آنزیم از قبیل افزایش پایداری دمایی آنزیم، پروفایل pH، ویژگی سوبسترایی و افزایش پایداری در برابر عوامل دناتوره کننده برای سازگاری بیشتر با کاربردهای صنعتی آنزیم.

توسعه مدل های سينتيکی برای سرعت توليد محصولات هيدروکربنی در فرآيند فيشر-تروپش براساس انحراف از مدل توزيع نرمال ASF

مدل ارائه شده به خوبی باداده های تجربی تطابق نمی کند وخطاهایی را نشان می دهد. بنابراین بهتر است مدل را وابسته به تعداد کربن در نظر بگیریم وبه جای 1α و 2α برای یک محدوده از تعداد کربن، α را وابسته بهn   (αn) تعریف کنیم ومدل را بااین فرض گسترش دهیم.

تلفیق فرایند تولید هیدرید و میکرو استخراج تک قطره ای در فضای فوقانی به کمک قیف برای اندازه گیری آنتیموان توسط دستگاه طیف سنجی مرئی- ماوراء بنفش

 جایگزینی روش تولید شیمیایی هیدرید با روش تولید الکتروشیمیایی هیدرید؛
ü گونه شناسی Sb(III) و Sb(V) با روش تولید الکتروشیمیایی هیدرید و استخراج با روش پیشنهادی؛
ü استفاده از فیبر تو خالی به جای میکروقیف؛
ü توسعه روش پیشنهادی برای اندازه گیری سایر عناصر تشکیل دهنده هیدرید؛
ü تلاش در جهت خودکار نمودن روش مذکور؛
ü طراحی سیستم های دیگر به عنوان نگهدارنده فاز پذیرنده.

تغلیظ و جداسازی یون های کادمیوم و سرب به روش میکرواستخراج واندازه گیری آنهاتوسط اسپکترومتری جذب اتمی با کوره گرافیت

دراین تحقیق از یک  روش ترکیبی استفاده شد: استخراج با فاز جامد و سپس میکرو استخراج در قطره 1-آن دکانول. به کارگیری سایر  روش های میکرو   استخراج  مانند  DLLME ، SDME ، HS –SDME ، HF-LPME  ، LLLME وVAILME نیز می تواند  مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. همچنین مطالعه برای سنتز فازهای جامد پلیمری دیگرانجام شودو در ترکیب با روش میکرو استخراج مناسب برای پیش تغلیظ و جداسازی آنالیت های مختلف  به کار رود.

پیش تغلیظ مقادیر اندک یون منگنز توسط نانوذرات اکسید سیلیسیم و اندازه گیری با استفاده از طیف سنجی جذب اتمی

استفاده از این روش برای پیش تغلیظ منگنز و اندازه گیری آن با روش های حساس تر مانند اسپکترومتری جرم اتمی توسط پلاسما (ICP-MS)
می توان دیگر حالت های اکسایش منگنز را توسط این روش مورد برسی قرار داد.
جایگزین نمودن سایر روش‌های استخراج مانند میکرواستخراج فاز جامد و مقایسه نتایج
اثردیگر نانوساختارها که قابلیت جذب خوبی دارند بر میزان جذب منگنز با استفاده از تکنیک فوق می تواند مورد مطالعه وبرسی قرار گیرد.
برای افزایش گزینش پذیری می توان سطح ذرات جاذب را متناسب با نوع گونه مورد اندازه گیری با مواد گوناگون اصلاح کرد.
مطالعه و بررسی امکان استفاده از نانوساختارهای
SiO2 در فرایند تصفیه آب آشامیدنی وفاضلاب.

پیش تغلیظ مخلوط رنگهای آلی در آب با استفاده از نانوذرات مغناطیسی منگنز فریت و اندازه گیری اسپکتروفتومتری همزمان آنها توسط روشهای چند متغیره کمومتریکس

 با توجه به توانایی زیاد نانوذرات منگنزفریت در استخراج رنگهای راکتیو زرد 84 و راکتیو نارنجی 84 ، پیشنهاد می‌شود پیش تغلیظ رنگهای راکتیو دیگر نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
* برای کاربرد نانوذرات منگنزفریت در فرایند تصفیه آب، جهت جلوگیری از تجمع آنها در محیط آبی، پیشنهاد می‌شود سطح نانوذرات اصلاح شود.
* پشنهاد می‌گردد که پیش‌تغلیظ انواع رنگهای کاتیونی، آنیونی و دیسپرس برروی نانوذرات منگنزفریت خالص و یا اصلاح شده مورد مطالعه قرار گیرد.
* پیشنهاد می‌شود که نانوذرات منگنزفریت را به شیوه‌های مختلف تهیه نمود و توانایی ذرات تولید شده از این روشها را برای استخراج رنگهای راکتیو مورد مطالعه قرار داد تا بهترین روش از نظر بازده و هزینه بدست آید.
* به دلیل آنکه در مصارف صنعتی سرعت انجام فرایند و کارایی آن بسیار مهم می‌باشد، پیشنهاد می‌شود سینیتک جذب رنگهای راکتیو برروی نانوذرات منگنزفریت، مورد بررسی قرار گیرد.

پیش تغلیظ رنگ های آلی به کمک  نانوذرات  فریت مغناطیسی به طور هم زمان و اندازه گیری اسپکتروفتومتری آنها توسط روشهای کمومتریکس

* با توجه به توانایی زیاد نانوذرات مگنتیت در استخراج رنگ  های راکتیو آبی21 و راکتیو آبی 194 و طبق مطالعات انجام گرفته دال بر عدم بررسی توانایی این نانوجاذب برای سایر رنگ  های راکتیو، پیشنهاد می‌شود پیش تغلیظ رنگ  های راکتیو دیگر نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
* برای کاربرد نانوذرات مگنتیت در فرایند تصفیه آب، جهت جلوگیری از تجمع آنها در محیط آبی، پیشنهاد می‌شود سطح نانوذرات اصلاح شود.
* پیشنهاد می‌گردد که پیش‌تغلیظ انواع رنگ  های کاتیونی، آنیونی و دیسپرس برروی نانوذرات مگنتیت خالص و یا اصلاح شده مورد مطالعه قرار گیرد.
* پیشنهاد می‌شود که نانوذرات مگنتیت را به شیوه‌های مختلف تهیه نمود و توانایی ذرات تولید شده از این روش  ها را برای استخراج رنگ  های راکتیو مورد مطالعه قرار داد تا بهترین روش از نظر بازده و هزینه بدست آید.
* به دلیل آنکه در مصارف صنعتی سرعت انجام فرایند و کارایی آن بسیار مهم می‌باشد، پیشنهاد می‌شود سینیتک جذب رنگ  های راکتیو برروی نانوذرات مگنتیت، مورد بررسی قرار گیرد.
* با وجود توسعه روز افزون و مزاياي زيادي که روش  هاي کاليبراسيون چند متغيره مرتبه اول دارند، جدي ترين مسأله در استفاده از اين نوع کاليبراسيون، زماني است که نمونه  هاي پيشگويي داراي مزاحم  هاي ناشناخته  اي باشند که در نمونه  هاي استاندارد و در مرحله کاليبراسيون شرکت ندارند. بنابراين، توسعه روش‌هايي که محدوديت جدي اين روش  ها را بدون نياز به تکرار کاليبراسيون و با حداقل آزمايش  هاي تجربي مرتفع سازند از اهميّت فوق العاده اي برخوردار است. کاليبراسيون مرتبه دوم مي  تواند، براي پيشگويي غلظتِ گونه(يا گونه  هاي) مورد تجزيه، در نمونه  هاي مجهول با بافت پيچيده و در حضور مزاحم  هاي ناشناخته که در نمونه  هاي استاندارد حضور ندارند، بکار رود. کاليبراسيون مرتبه دوم مي  تواند براي اندازه  گيري همزمان چندين گونه مورد تجزيه به کار رود، اما با اين روش تعداد نمونه  هاي استاندارد مورد نياز خيلي کمتر است.

بررسی برهم  کنش جدا و همزمان دو داروی آلپرازولام و           فلوکستین هیدروکلراید با آلبومین سرم انسانی

 بررسی برهم  کنش جدا و همزمان دو داروی آلپرازولام و فلوکستین هیدروکلراید با آلبومین سرم انسانی در دماهای مختلف به منظور ارزیابی پارامترهای ترمودینامیکی
2- انجام محاسبات دینامیک مولکولی به منظور تفسیر نتایج حاصل از این پروژه و بررسی تغییرات ساختاری آلبومین سرم انسانی ناشی از اتصال لیگاند به ماکرومولکول
3- بررسی برهم  کنش جدا و همزمان یکی دیگر از اعضای خانواده  ی بنزودیازپاین  ها (مانند دیازپام) و فلوکستین هیدروکلراید با آلبومین سرم انسانی

بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات اکسید  روی بر نفوذپذیری غشاء باکتری Bacillus subtilis (PTCC 1365)

بررسی سازوکار اثر نانوسیال اکسید روی بر غشاء باکتری  های گرم منفی
2. بررسی سازوکار اثر نانوسیال اکسید روی بر بیان ژن  های استرس اکسیداتیو به  کمک روش
Real-time PCR
3. بررسی اثر سایر نانوساختارها بر باکتری  های گرم  و نیز مطالعه سازوکار آن
4. بررسی سازوکار اثر نانوسیال اکسید روی بر غشاء باکتری  ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره (
TEM)، EMA-qPCR و سنجش ترکیب اسیدهای چرب باکتری
5. مطالعه اثر توأم ضدمیکروبی نانوسیال اکسید روی و سایر نانوذرات بر باکتری

بررسی اثر جداگانه و توأم داکسوروبیسین و متفورمین بر روی چرخه سلولی در دودمان سلولی سرطان پروستات انسان، DU145

بررسی سمیت سلولی ترکیبات نامبرده بر روي سایر دودمان  هاي سلولی سرطان پروستات (LNCaP  و PC3).
2. بررسی میزان بيان ژن  های سيکلين
D1، سيکلين B وp21 به عنوان مارکرهای چرخه سلولی در زمان  های 6، 12،24، 48و 72 ساعت به روش رونوشت  بردار معکوس زنجیره  اي پلیمراز به صورت نیمه  کمی و با استفاده از روش .Real Time PCR
3. بررسی بيان پروتئین  های ژن  های سيکلين
D1، سيکلين B وp21 به عنوان مارکرهای چرخه سلولی در زمان  های 6، 12،24 و 48 ساعت به روش وسترن بلات.
4. بررسی میزان بیان ژن  هاي دیگری که دراتوفاژی نقش دارند مانند ژن 
LC3-11.

بررسی اثر جداگانه و توأم داروی ضدسرطان داکسوروبیسین و پلی-ال-آرژینین بر رشد دودمان سلولی سرطان پروستات DU145

بررسی سمیت سلولی ترکیبات نام  برده بر روی سایر دودمان  های سلولی سرطان پروستات.
2- بررسی میزان بیان سیکلین
B، سیکلین D1 و p21 با روشReal Time PCR و وسترن بلات.
۳- بررسی ژن  های درگیر در مسیر آپوپتوز.

اندازه گیری ترامادول به روش اسپکتروسکوپی سینتیکی

بررسی همزمان داروهایی از جمله استامینوفن با ترامادول در نمونه های ترکیبی دارویی
ü اندازه گیری ترامادول با روش مشابه تشریح شده در قسمت تجربی در حضور انواع نمک ها و بررسی نقش هدایت الکتریکی در شرعت واکنش ها.
ü استفاده از سایر اکسنده ها ی مناسب(مقاوم به افزایش دما) بجای پرمنگنات در روش اسپکتروسکوپی سینتیکی
ü تعیین غلظت ترامادول با روش مشابه در قسمت تجربی ولی در محیط های غیر آبی
ü کشف شرایطی که بتوان ترامادول را با روش مشابه ولی در محیط اسیدی اندازه گرفت

انتقال رقابتی برخی از کاتیون های فلزی عناصر گروههای اصلی و واسطه  جدول تناوبی از طریق  غشاهای مایع

 استفاده از لیگاندهای دیگر برای جداسازی کاتیون های مختلف فلزی
2- استفاده از سایر تکنیکهای غشای مایع برای بازیافت کاتیون های مختلف فلزی
3- تغییر در ساختار غشاي مايع و استفاده از ساير حلالهای آلی
4- آبي نمودن فازغشاء و آلي نمودن فاز هاي منبع و دریافت کننده

امواج فراصوت  در سنتز نانو فوتوکاتالیزورهای مؤثر فعال نور مرئی برای تخریب کامل آلاینده های رنگی آزو  و ترکیبات فنلی از محیط آبی

 حذف ترکیبات آلی دیگر با نانو ذرات BFO
• حذف همزمان آلاینده های آلی با نانوذرات
BFO
• سنتز دیگر پروسکایت ها و بررسی خواص نوری و فوتوکاتالیزوری آن ها
•  اثر کوپل سایر ترکیبها روی خواص نوری پروسکایتها
• محاسبات نظری جذب مولکول های رنگی روی سطح
BFO
• محاسبات نظری تجزیه نوری کاتالیزوری مولکول های رنگی روی سطح
BFO و مقایسه نتایج آن ها با نتایج تجربی

اصلاح و توسعه روش هاي ميکرواستخراج فاز جامد با ساخت و به كارگيري فازهای جاذب جديد بر روی فيبرهاي شیشه ای و فلزی با روش سُل- ژل با استفاده از مایعات یونی و نانولوله هاي کربني عامل دار شده و به کارگيري آنها براي استخراج و جداسازي آلاينده هاي زيست محيطي

 استفاده از بسترهای زیرکونیومی و یا تیتانیومی به جای بسترهای سیلیکاتی به منظور بهبود پایداری حرارتی فیبرهای شیشه ای
v توسعه پوشش های جاذب تهیه شده در حضور مایعات یونی برای روش های میکرواستخراج درون لوله و کوپل کردن آن با کروماتوگرافی مایع (HPLC)
v استفاده از سایر گونه های متخلخل کننده به جای مایعات یونی جهت افزایش مساحت سطح ویژه پوشش جاذب میکرواستخراج فاز جامد
v استفاده از سایر روش های پوشش دهی به جای روش الکتروشیمیایی جهت نشاندن پوشش جاذب بر روی سطح بستر فلزی
v استفاده از سایر بسترهای فلزی به جای فولاد زنگ نزن
v استفاده از سایر نانوذرات جهت بهبود کارایی فیبرهای میکرواستخراج فاز جامد
 استفاده از فیبرهای معرفی شده جهت اندازه گیری آنالیت های دیگر در سایر بافت ها و نمونه های حقیقی
v توسعه روش های معرفی شده برای انجام آنالیزهای در محل (Online) و درون تن (In-Vivo)
v تلاش در جهت خودکار کردن روش های مذکور

اثر پپتيد ضد میکروبی Temporin-Raبر بيان ژن سایتوکاین  هایپیش  التهابی در رده سلول  هاي اپی تلیال انسانی A549با روشRT-PCR نیمه کمی

 اثرات التهابی پپتید در غلظت  های کمتر از 15 میکروگرم بر میلی  لیتر، بررسی شود.
- پاسخ  های التهابی ایجاد شده توسط پپتید، در حضور غلظت  های مختلفی از لیپوپلی  ساکارید مورد بررسی قرار گیرد.
- بیان ژن سایتوکاین  های پیش‏التهابی در سطح پروتئین به روش
ELISA، مورد ارزیابی قرار گیرد.
- تغییرات بیان ژن  های گیرنده  های شناسایی الگو (
TLRs) به  خصوص گیرنده  های شبه تول، می  تواند با هدف بررسی مسیر انتقال پیام بیان فاکتورهای التهابی به وسیله پپتید T-Ra مورد بررسی قرار بگیرد.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

به کارگيري روش‌هاي ميکرواستخراج فاز مايع براي جداسازي و اندازه‌گيري
مهار کننده‌های بتا با استفاده از روش کروماتوگرافي مايع با كارايي بالا (
HPLC) در نمونه‌هاي زيست محيطي

 استفاده از روشهای معرفی شده برای اندازه‌گیری سایر مهار کننده‌های بتا در نمونه‌های حقیقی.
2) اندازه‌گیری مهار کننده‌های بتا در نمونه‌های بیولوژیکی مانند سرم خون، پلاسما، ادرار و بزاق.
3) جایگزین نمودن سایر مواد متخلخل پلیمری با پلی پروپیلن و مقایسه نتایج.
4) بررسی اثر تغییرات دما بر روی بازده میکرواستخراج.
5) ادغام روشهای میکرواستخراج مایع با سایر دستگاههای تجزیه‌ای.
6) تلاش در جهت خودکار نمودن روشهای مذکور.
7) استفاده از سایر مواد مثل اترهای تاجی شکل و یا عوامل دیگر در روش
HF-LPME.
8) استفاده از سایر نانوذرات به جای نانوذرات کربنی در روش
HF-SLPME.

عامل دار کردن نانولوله هاي کربني و به کارگيري آنها در تکنيک سُل- ژل براي تهيه فاز استخراجي در ميکرواستخراج با فاز جامد و استفاده از آن براي استخراج و جداسازي آلاينده هاي زيست محيطي و ترکيبات دارويي

رفع مشكل شكنندگي فيبرها  با استفاده از بسترهاي فلزي به جاي بستر هاي شيشه‌اي
- استفاده از ساير پليمرها براي عامل دار کردن نانولوله هاي کربني و ايجاد قطبيت هاي متفاوت و بالابردن انتخاب‌پذيري در استخراج
- استفاده از اين پوشش براي تهيه فاز استخراجي به روش درون لوله اي و کوپل کردن آن با دستگاه
HPLC
- تلاش در جهت خودکار کردن روشهاي مذکور
- استفاده از روشهاي معرفي شده، براي اندازه گيري ساير ترکيبات موجود در نمونه هاي حقيقي

مطالعه ی نظری نانو ساختارهای اکسید تنگستن (WO3)n(n=1-6) به عنوان حسگر گازی

به جای بررسی پارامترهای جذبی، از روشهای ترکیبی مکانیک کوانتومی و نیمه تجربی یا مکانیک مولکولی استفاده کرد.
2- ساختارهای در نظر گرفته شده برای جذب غیر تفکیکی است که می‌توان با در نظر گرفتن جذب تفکیکی مسیر واکنش و پارامترهای فعالسازی را محاسبه کرد.
3- ساختارهای بزرگتری را با روش
ONIOM بررسی کرد

بررسی نظری كمپلكس‌هاي مركز اكسو سه هسته‌ای فرمات آهن‌(III) و فرمات كروم‌(III)
2- بررسي نظري، تهیه و شناسایی كمپلكس جديد مرکز اکسو سه هسته‌ای سینامات آهن‌(
III)
 با ليگاندهاي انتهايي مخلوط آب و نيترات

 تهيه‌ي كمپلكس‌هاي سه هسته‌اي مركز اكسو با استفاده از روش‌هاي ديگر نظير مايكروويو و هيدروترمال؛
2- بررسی نظري، طیف‌هاي ارتعاشی كمپلكس‌هاي سه هسته‌اي مركز اكسو پايه فرمات و استات عناصر واسطه، اصلي و تعيين ثابت نيروي پيوند فلز به ليگاند؛
3- بررسی نظري، استخلاف‌های الکترون دهنده و گيرنده بر روي كربن آلفاي گروه كربوكسيلات، تاثير حلال و دما بر پايداري ساختار و طیف‌های ارتعاشی کمپلکس‌های مركز اكسو؛
4- بررسي خواص كاتاليزوري نانوذرات اكسيد آهن تهيه شده و مقايسه كارايي اين ذرات با روش‌هاي تهيه‌ي ديگر

ساخت الكترود يون ‌گزين نقره بر پايه نانو ذرات سولفيد نقره و عامل يون دوست 5- (4- دي متيل آمينوبنزوليدين) رودانين

 ساخت نانو ذرات سولفید با روش های دیگر
2) از نانو ذرات کم محلول دیگر که به نقره حساس اند برای ساخت الکترود نقره استفاده شود
3) استفاده از عامل‌های یون دوست دیگر در ساخت الکترود یون گزین نقره
4) استفاده از روش‌های دیگر برای پوشش دهی در تهیه الکترود یون گزین نقره طراحی شده

بررسی میزان بیان ایزوفرم‌های  A, H, D از ژن MITF در سلول‌های رنگدانه‌دار اپی‌تلیوم شبکیه انسان

بررسی تاثیر بیان فزاینده‌ی ژن OTX2  بر روی آنزیم‌های مسیر سنتز ملانین
2. بررسی تاثیر بیان فزاینده‌ی آنزیم دوپاکروم تاتومراز بر روی میزان محتوای ملانین سلول‌ها
3. بررسی تغییر میزان ملانین در پاساژهای مختلف سلول‌های
RPE پس از بیان ژن‌های مورد نظر
4. بررسی فعالیت آنزیم‌های تیروزیناز و دوپاکروم تاتومراز در پاساژ‌های مختلف

توليد هيدريد تلفيق شده با ميكرو استخراج فاز مايع
در فضاي فوقاني به كمك قيف براي اندازه‌گيري آرسنيك
 با روش اسپكتروفوتومتري مرئي – ماوراء بنفش

استفاده از این روش برای جمع آوری آرسین تولید شده با روش الکتروشیمیایی.
• استفاده از فیبر توخالی استخراج کننده برای اندازه گیری
As(III).
• استفاده از سیستم استخراج در محل با استفاده از لامپ
LED و اندازه گیری آرسنیک از روی تغیرات شدت نور.
• گونه شناسی
As(III) و As(V) با تولید الکتروشیمیایی هیدرید و استخراج با سیستم پیشنهادی
• استفاده از سیستم های نانو دراپ و قطره های کوچک تر برای افزایش حساسیت.

به کارگیری روش‌های میکرواستخراج مایع برای تغلیظ و اندازه‌گیری گونه‌های سرب و ید در نمونه‌های حقیقی توسط اسپکترومتری جذب اتمی  و GC 
و اندازه‌گیری اسپکتروفتومتری
COD  به روش میکرو‌استخراج با قطره

 به کارگیری روش توربیدیمتری جهت اندازه گیری ترکیبات دیگر
§ استفاده از روش های دیگر جهت اندازه گیری
COD
§ استفاده از معرفهای دیگر مانند فنول فتالئین جهت اندازه گیری
COD

مطالعه برهم  کنش کمپلکس فلزی بیس(2- آمینو-4- متیل پیریدینیوم)ترانس دی  آکوا(پیرازین-2و3- دی  کربوکسیلاتو) مس(II) شش آبه با DNA

می  توان به منظور معرفی کمپلکس فلزی(1) به عنوان یک ترکیب ضدسرطان میزان IC50 کمپلکس فلزی(1) را تعیین کرد.
ب) می  توان مکانیسم  های مختلف ضدسرطانی کمپلکس فلزی(1) را مطالعه نمود به طوری که ممکن است علاوه بر
DNA، آنزیم  های مربوط به همانندسازی DNA و یا توپوایزومرازها به عنوان هدف برای کمپلکس فلزی ما باشند.
ج) می  توان به منظور بررسی هندسه جایگاه اتصال از نرم  افزارهای مناسب مانند داکینگ و اتوداک استفاده نمود.
د) می  توان برهم  کنش و نحوه اتصال کمپلکس فلزی(1) با
DNA را به کمک روش  های دیگر از قبیل23Na,31P NMR  ، CD و FT-IR  بررسی کرد.

اثر پپتيدهاي ضد میکروبی استخراج شده از ترشحات پوستي قورباغه مردابي بر روي بيان ژن های سایتوکاین های پیش التهابي در رده سلول هاي اپی  تلیال انسانی A549 با روش Real time quantitative PCR

 سوپرنانت باقيمانده از سلول  هاي تيمار شده با پپتيد به منظور بررسي سايتوکاين  هاي پيش التهابي در سطح پروتئين به روش ELISA بررسي گردد.
- با هدف بررسي مسير انتقال پيام بيان فاکتورهاي پيش التهابي به وسيله  ي پپتيدهاي ضدميکروبي نامبرده، پيشنهاد مي-شود تغييرات بيان ژن  هاي گيرنده  هاي شناسايي الگو ((
PRRs به خصوص گيرنده  هاي شبه تول، به روش Real Time PCR مورد بررسي قرار گيرد.
 به منظور بررسي اثر سينرژيسم پپتيدهای ضد میکروبی، پيشنهاد مي  شود اثر عصاره خام بر همين رده سلولي از طريق
Real Time PCR مورد ارزيابي قرار گيرد.
- روند درمان و احتمالاً بهبود بيماري در موش  هايي که در آن  ها ايجاد تومور شده است، تحت تاثير پپتيد
B2R مورد بررسي قرار گيرد.
- اثرات التهابی پپتيد
B2R در غلظت  های کمتر از 5 میکروگرم بر میلی  لیتر بررسی شود.
- پاسخ  هاي التهابي ايجاد شده توسط اين پپتيد، در حضور و غیاب غلظت  هايي از ليپوپلي ساکاريد بررسي گردد.

ارزيابي روش توليد الكتروشيميايي هيدريد براي برخی از فلزات واسطه و نجيب شامل Zn، Ag، Cu و Cd
و اندازه‌گيري به‌روش اسپكترومتري جذب اتمي

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق زمینه‌های جدیدی برای پژوهش پیشنهاد می‌گردد که برخی از آنها حتی آزمون‌های اولیه موفقیت‌آمیزی نیز داشته‌اند.
• تولید الکتروشیمیایی عناصر دیگر در بخش کاتدی عناصری که به سختی هیدرید تولید می‌کنند مانند
In و یا عناصر نجیب و واسطه دیگر
• اتصال سامانه تزریق جریانی به دیگر دستگاه‌های اسپکترومتری- الکتروترمال، پلاسما و ...
• جایگزین کردن کاتد با الکترود پایدارتر مانند الکترود تیتانیوم یا گرافیت اصلاح شده با گونه‌های معدنی و یا آلی که نیاز به تعویض آن نباشد.
• افزایش کارآیی سامانه با استفاده از ترکیبات افزودنی معدنی یا آلی
• کوچک‌سازی سامانه برای کاربردهای وسیعتر
• طراحی و ساخت سل‌های الکترولیز جدید با سطح الکترود وسیع برای دستیابی به کارآیی تولید بالا
• افزایش کارآیی سامانه اتمی‌کننده با گسترش دامنه دمای آن و تغییر طراحی یا ترکیب گاز حامل
• اندازه‌گیری مقادیر کم عناصر در فاز آلی

استخراج و خالص‌سازی آنزیم تبدیل‌کننده آنژیوتنسین (ACE) از ریه
شتر (
Camelus dromedaries) و تعیین ویژگی‌های بیوشیمیایی آن

 بیماری‌های قلبی- عروقی یکی از علل شایع مرگ و میر در جهان محسوب می‌شوند و اختلال در سیستم رنین-آنژیوتنسین نقش مهمی در بروز این بیماری‌ها دارد. بنابراین، مهار آنزیم ACE به عنوان یکی از اجزای اصلی این سیستم مورد توجه زیادی قرار گرفته است و استخراج و خالص‌سازی آنزیم ACE و بررسی ویژگی‌های این آنزیم، به منظور توسعه داروهای مهارکننده آن برای درمان‌ بیماری‌هایی نظیر فشارخون بالا و نارسایی قلبی ارزشمند است. از این رو پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

1. آنزیم
ACE از بافت‌های دیگر این پستاندار مانند کلیه نیز استخراج شود و عملکرد آن در بافت‌های مختلف مقایسه گردد.
2. با استفاده از آنزیم‌های پروتئولیتیک  می‌توان دمین کاتالیتیک
C و یا N را به طور مجزا جدا کرد و ویژگی‌های آن را مورد بررسی قرار داد.
3. برای استخراج آنزیم ستون‌های تمایلی با لیگاند مناسبی طراحی شود که بتوان به راحتی آنزیم را از ستون جدا کرد در حالی‌که فعالیت خود را حفظ کرده باشد.
4. ساختار دوم آنزیم را با روش طیف‌سنجی
CD در حضور و غیاب TFE بررسی کرد.
5. بخش‌های مختلف الیگوساکاریدی سطح آنزیم را شناسایی و در بافت‌های مختلف مقایسه کرد.
6. پپتید‌های زیستی که دارای اثر ضد فشارخون هستند و از هضم آنزیمی پروتئین‌های غذایی بدست می‌آیند را بر روی آنزیم اثر داده و در صورت مشاهده اثر مهاری مکانیسم آن‌ها را تعیین نمود.

استخراج، خالصسازی و تعیین ویژگیهای بیوشیمیایی نوع جدیدی آنزیم آميلاز از فلور میکروبی چشمه دیگ رستم

 تعیین توالی N- ترمینال آنزیم
2- همسانه‏سازی، بیان و تعیین ویژگی‏های بیوشیمیایی آنزیم نوترکیب
3- مقایسه‏ی ویژگی‏های بیوشیمیایی آنزیم طبیعی و نوترکیب
4- ایجاد تغییرات شیمیایی در ساختار آنزیم به منظور شناسایی رزیدوهای دخیل در جایگاه فعال آنزیم
5- جهش‏زایی هدف‏دار در ژن آنزیم به منظور بهینه‏کردن ویژگی‏هایی آنزیم از قبیل دما، ویژگی سوبسترایی برای استفاده کاربردی در صنایع مختلف

استخراج، خالص  سازی و تعیین ویژگی  های بیو‌شیمیایی آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین (ACE) I از ریه شترمرغ (Struthio camelus)

طراحی مهارکننده  های کارآمد برای آنزیم تبدیل کننده آنژیوتنسین، به منظور درمان بیماری پرفشاری خون نیازمند تعیین و شناخت دقیق ساختار آنزیم و سازوکار عمل آن می  باشد. بنابراین و با توجه به یافته  های این طرح پیشنهاد می  شود:
1- با توجه به کارایی بالای آنزیم استخراجی، مقایسه قدرت مهاری پپتیدهای مهارکننده آنزیم برای
sACE پرنده و sACE پستانداران، برای بررسی امکان جایگزین کردن این آنزیم در بررسی ترکیبات مهارکننده، می  تواند سودمند باشد.
2- همسانه‏سازی، بیان و تعیین ویژگی‏های بیوشیمیایی آنزیم.
3- بررسی و پیش  بینی چگونگی اتصال آنزیم به مهارکننده  ها از جمله مهارکننده  های پپتیدی به کمک روش
docking.
4- تعیین توالی
N- ترمینال آنزیم.
5- بررسی ساختار دوم آنزیم در حضور و غیاب 
TFEبه کمک طیف سنجی دو رنگ نمایی دورانی (CD).

اندازه گيري سینتيكي سديم آزيد به روش اسپکتروفتومتري پس از استخراج با نانو لوله های کربنی اصلاح شده و بهيينه سازي چند متغييره شرايط تجربي توسط روش های کمومتريکس

در این تحقیق یک روش سریع، حساس و گزینش پذیر برای اندازه گیری مقادیر ناچیز یون آزید معرفی گردید، از این روش می توان برای اندازه گیری این یون در نمونه های آبی متفاوتی که احتمال حضور آزید در آنها وجود دارد، به نحو مطلوبی استفاده کرد.
با توجه به کاربرد گسترده یون آزید بویژه در صنایع دفاعی و سمیت و اثرات زیست محیطی مخرب این یون پیشنهاد می شود، این روش در آزمایشگاه های صنایع دفاعی مورد بررسی قرار گیرد.
به کمک روشهای مشتق سازی ترکیبات آلی، می توان مشتقات آزیدی را با بکار گیری دستگاه های با حساسیت بالا،  مورد مطالعه قرار داد.
می توان فازهای جامد دیگری از جمله نانو ذرات آهن را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با بررسی سورفاکتانت های متنوع دیگر گزینش پذیری روش را افزایش داد.
ترکیب روش پیش تغلیظ پیشنهاد شده با دستگاه های اندازه گیری با حساسیت بالا از جمله پیشنهاد های دیگر قابل بررسی می باشد.  

بررسی اثر جداگانه و توأم نانوذرات اکسید روی و داروی داکسوروبیسین بر بقاء دودمان سلولی سرطان پروستات انسان، DU145، و بیان ژن کاتالاز

از آن  جایی که مطالعه برای شناسایی روش  های درمانی نوین برای درمان سرطان به یکی از مهم  ترین زمینه  های تحقیقاتی در علم پزشکی تبدیل شده است، شناسایی راهکارهای جدید و اثربخش با عوارض جانبی کم برای درمان سرطان از اهمیت به سزایی برخوردار است. ترکیب روش  های موجود مانند شیمی  درمانی با روش درمان با استفاده از نانوذرات معدنی می  تواند به  عنوان یکی از روش  های درمانی جدید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به این  که در این مطالعه نقش نانوذرات اکسید روی برای درمان سرطان پروستات به روش ترکیبی با داروی داکسوروبیسین مورد بررسی قرار گرفت جهت انجام آزمایشات تکمیلی در تحقیقات آتی پیشنهاداتی ارائه می  گردد:
1- بررسی سمیت سلولی ترکیبات نام  برده بر روی دودمان  های سلولی سالم و مقایسه نتایج به دست آمده با دودمان سلولی سرطان پروستات
DU145.
2- بررسی سمیت سلولی ترکیبات نام  برده بر روی سایر دودمان  های سلولی سرطان پروستات.
3-  استفاده از داروهای شیمی  درمانی دیگری مانند دائونوروبیسین در بخش درمان فتودینامیک و مقایسه نتایج به دست آمده با یکدیگر.
4- بررسی میزان بیان ژن کاتالاز به روش
Real Time PCR.
5- بررسی میزان بیان سایر ژن  های آنتی  اکسیدان مانند هم اکسیژناز، گلوتاتیون ردوکتاز و غیره و ژن  های چرخه سلولی و آپوپتوز به روش رونوشت  برداری معکوس زنجیره  ای پلیمراز به صورت نیمه کمّی و
Real Time PCR.
6- بررسی اثرات سمیت سلولی ترکیبات مذکور در شرایط درون بدن موجود زنده.
7- بررسی اثرات سمیت سلولی نانوذرات اکسید روی و داروی داکسوروبیسین در حضور پرتو ماوراء بنفش در طول موج  های بالاتر.
8- بررسی اثرات سمیت سلولی نانوذرات اکسید روی و داروی داکسوروبیسین در حضور پرتو ماوراء بنفش در غلظت  های مختلف.
9- بررسی اثرات سمیت سلولی نانوذرات اکسید روی و داروی داکسوروبیسین در شرایطی که ابتدا نانوذرات اکسید روی اضافه شده و پرتودهی در غیاب داکسوروبیسین انجام گیرد.

بررسی اثر ضد  باکتریایی نانوذرات اکسید روی به صورت جداگانه و توأم با آنتی  بیوتیک  های سفتازیدیم، توبرامایسین و سیپروفلوکسازین علیه باکتری Pseudomonas aeruginosa

بررسی اثر نانوذرات اکسید روی بر میزان نفوذپذیری غشای بیرونی باکتری P. aeruginosa
2. بررسی اثر نانوذرات اکسید روی بر عملکرد پروتئین  های مسئول در ورود آنتی  بیوتیک  های مختلف به داخل سلول باکتری
P. aeruginosa
3. مطالعه اثر نانوذرات اکسید روی بر عملکرد سیستم  های
efflux و پروتئین  های مسئول بیرون راندن آنتی  بیوتیک  های مختلف از سلول باکتری P. aeruginosa
4. بررسی میانکنش بین نانودرات اکسید روی و آنتی  بیوتیک سیپروفلوکسازین
5. تعیین نوع اثر توأم بین نانوذرات اکسید روی و آنتی  بیوتیک  های دیگر از کلاس
β-لاکتام  ها، آمینوگلیکوزید  ها و فلوئوروکوینولون  ها علیه باکتری P. aeruginosa
6. بررسی اثر نانوذرات اکسید روی بر بیان ژن  های مسئول در مقاومت باکتری
P. aeruginosa به آنتی  بیوتیک سفتازیدیم از جمله ژن  های ampC و oprM
7. بررسی اثر نانوذرات اکسید روی بر بیان ژن  های مسئول در مقاومت باکتری
P. aeruginosa به آنتی  بیوتیک توبرامایسین از جمله ژن rmtA
8. بررسی اثر نانوذرات اکسید روی بر تولید پروتئین  های مربوط به سیستم  های
efflux در باکتری P. aeruginosa
 

بررسی ایزومری و ساختار 1،3 دی‌آریل هیدروژن بنزوکرومن و
مشتقات آن با استفاده از محاسبات کوانتومی

محاسبات DFT برای انرژی کل الکترونی، پارامترهای ساختاری و محاسبات NMR و طیف‌های ارتعاشی دو ایزومر 1،3 دی‌آریل- هیدروژن- بنزوکرومن در سطح B3LYP و MP2 انجام شد. مطابق نتایج انرژی کل، به خاطر حلقه هتروسیکل مسطح، ایزومر E2 از ایزومر E1 پایدارتر است. مقایسه نتایج تجربی  پرتوX  با پارامترهای هندسی محاسبه شده برای X=CH3 در توافق کامل با ایزومر E2 و برای X=H در توافق با ایزومر E1 می‌باشد. مقایسه طیف 13CNMR با طیف تجربی نشان می‌دهد که ایزومر E1 در توافق با نتایج تجریی است در حالی‌که ایزومر E2 پایدارتر می‌باشد.
ممان دوقطبی بیشتر برای ایزومر
E1 نسبت به ایزومر E2 (حدود 7/0 دبای) می‌تواند از دلایل تولید ایزومر E1 در حلال برخلاف پایداری اشاره شده باشد. محاسبات انرژی فعال‌سازی نیز نشان می‌دهد، تمایل برای تولید ایزومر E1 از حالت گذار به دلیل انرژی فعال‌سازی کمتر، بیشتر است. استفاده از استخلاف‌های با ممانعت فضائی کمتر روی حلقه هتروسیکل ترکیبات بنزوکرومن می‌تواند از پیشنهادات قابل اجرا برای مطالعه بیشتر این قبیل ترکیبات باشد.

بررسی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی مشتقات متیل استواستات با استفاده از طیف   بينی ارتعاشی و محاسبات کوانتومی

 کاربرد روش  های ذکر شده در این رساله برای بررسی دیگر مشتقات متیل  استواستات.
- سنتز کمپلکس  های مشتقات متیل  استواستات و بررسی ساختار و طیف  های ارتعاشی آنها به صورت تجربی و نظری.
- بررسی توانمندی سطوح نظری مختلف در پیش  گویی بهتر ساختار و طیف  های ارتعاشی مشتقات متیل  استواستات و کمپلکس  های آنها.

بررسی میان کنش کمپلکش تترا اکریدینیوم سالیسیلات کبالت(II) با DNA

می  توان میان  جاگیر بودن ترکیب جدید تترا  آکریدینیم  سالیسیلات  کبالت (II)را از طریق روش  های دیگر همچون طیف‏سنجی IR، CD، آزمایشات توپوایزومراز و غیره تایید کرد.
 ب) از آنجایی  که در این رساله از
DNA با توالی مشخص استفاده شد می  توان با طراحی DNA، جایگاه  های اتصال را توسط روش داکینگ پیش  بینی کرد.
ج) می  توان با مطالعات نرم  افزاری و بررسی فاکتورهایی که موجب قوی  تر شدن پیوند مولکول سنتزی با
DNA می  گردد، ساختار ترکیب سنتزی جدیدی را پیشنهاد کرد.
د) می  توان با روش  های آنزیمی مانند
Footprinting  جایگاه ویژه اتصال ترکیب سنتزی بر روی DNA را مشخص کرد

بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر تثبيت و فعاليت تريپسين

تثبيت آنزيم تريپسين در بسترهاي مختلف به منظور كاربرد بيشتر آن.
2) بررسي سينتيك آنزيم تثبيت شده از نقطه‌نظر تأثير شرايط تثبيت و محدوديت‌هاي دسترسي سوبسترا به جايگاه فعال‌ در اين شرايط.
3) بهينه‌كردن شرايط ذخيره‌سازي آنزيم محلول و حذف اثر خودتخريبي آنزيم.
4) تأثير ميدان‌هاي مغناطيسي با قدرت‌هاي مختلف بر روي پارامترهاي
Km، Vmax و Kcat.

بررسي ساختار و طيف ارتعاشي كمپلكس‌هاي دوظرفيتي مس با ليگاندهاي دي‌بنزویيل متان و بنزویيل استون از طريق تجربي و محاسبات كوانتومي

. اثر جانشینی گروه‌های مختلف مانند حلقه‌های هتروسیکل، گروه‌های آلکیل، CF3 در موقعیت α وβ لیگاند که دارای خواص الکترون کشندگی، دهندگی و فضایی مختلف هستند، بر روی طیف ارتعاشی کمپلکس‌های استیل‌ استونات فلزها به طور نظری و تجربی بررسی شود.
2. اثر لیگاندهای دیگر بر کمپلکس شدن با فلزهای مختلف را می‌توان بررسی کرد.
3. ثابت پایداری کمپلکس‌های فلزی دی‌بنزیییل متان و بنزوییل استونات مطالعه شود.

پیش تغلیظ مقادیر ناچیز آرسنیک(V) و تالیم(I) توسط نانو ذرات
دی اکسید تیتانیوم و اندازه‌گیری آن با استفاده از
اسپکترومتری جذب اتمی با کوره گرافیت
و
مطالعه رابطه کمي ساختار- فعاليت (
QSAR)
آفت‌کش‌ها و ترکیبات فنولی با استفاده از
شبکه‌های عصبی مصنوعی

در تحقيق حاضر از دو روش MLR و ANN براي مدل‌سازی زمان بازداري تعداد زيادي از آفت‌كش‌ها و ترکیبات فنولی استفاده شده است . با توجه به كارايي بالاي شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازي صورت گرفته در اين پژوهش می‌توان با انجام تمهيداتي جهت افزايش قابليت اين روش از پيشنهادات زير بهره جست.
در پژوهش انجام شده از تابع انتقال سيگموئيدي به منظور آموزش شبكه استفاده شده است از آنجايي كه در روش
ANN امكان استفاده از توابع مختلف وجود دارد می‌توان از اين ويژگي در پژوهشهاي آينده استفاده نمود و علاوه بر بهينه سازي پارامترهايي چون تعداد نرون‌های لايه پنهان، سرعت آموزش و ممنتوم مناسب‌ترین تابع انتقال را از بين توابع مختلف خطي و غير خطي انتخاب كرد.
طراحي شبكه هاي عصبي براي يك كاربرد خاص، شامل انتخاب يك ساختار بخصوص براي شبكه، انتخاب يك الگوريتم يادگيري براي آن و تنظيم پارامترهاي الگوريتم و آموزش شبكه می‌شود. اما انجام هر يك از این مراحل، همچنان تا حد زيادي به صورت يك فرايند سعي و خطا باقي مانده است و بيشتر بر تجربيات قبلي طراح در كاربردهاي مشابه تكيه دارد. پیشنهاد می‌گردد با توجه به زمینه‌های گسترده تحقیقاتی در زمینه ترکیبات شیمیایی و زیستی به منظور مدل‌سازی هر چه بهتر فعالیت‌های بیولوژیکی یا ویژگی‌های شیمیایی این ترکیبات از شبکه‌های عصبی مصنوعی با طراحی‌ها و ساختارهای متفاوت استفاده کرد.

تأثیرات فاکتورهای pH، دما و گلایسین بر فعالیت ضدباکتریایی پلی-ال-آرژینین علیه باکتری  های E. coli O157:H7 و S. Aureus

 تجزیه و تحلیل میانکنش میان پلی -ال-آرژینین و سلول  های باکتری از جمله تغییرات بیان ژنی در میکروارگانیسم  های تیمار شده با پلی-الآرژینین به  منظور پی بردن به سازوکار رفتار ضد  میکروبی آن.
2. بررسی تاثیرات ضد  باکتریایی پلی-ال-آرژینین علیه سایر میکروارگانیسم  ها و بهینه  سازی فعالیت ضد  میکروبی پلی-ال-آرژینین علیه آن  ها.
3. ارزیابی تاثیرات ترکیبی ضد  باکتریایی پلی–ال-آرژینین با سایر عوامل ضد  میکروبی نظیر انواع آنتی  بیوتیک  ها بر روی سویه‌های مقاوم به آنتی  بیوتیک.
4. بررسی اثر توأم پلی -ال- آرژینین با افزودنی  های غذایی نظیر سرکه، اتانول، تیامین و سایرترکیبات آلی

تثبيت باكتري بيولومينسانس با كاربري به ‌عنوان بيوسنسور

 استفاده از سايرترکیبات پیش ساز سل-ژل جهت تثبيت باكتري ويبريوفيشري
2- سنجش آفلاتوكسين
M11 با استفاده از باكتري تثبيت شده‌ي سل-ژل ويبريوفيشري
3- تثبيت باكتري‌هاي مهندسي ژنتيك شده‌ براساس ژن لاكس ويبريوفيشري بر بستري به روش سل‌ - ژل
4- سنجش سورفکتانت
SDS با باكتري‌هاي مهندسي ژنتيك شده در فاز محلول و تثبيت سل-ژل
5- مقايسه‌ي پاسخ‌دهي باكتري مهندسي ژنتيك شده با باكتري ويبريوفيشري در فاز تثبيت برای سنجش محلول
SDS
6- سنجش آفلاتوكسين
M1 با باكتري‌هاي مهندسي ژنتيك شده در فاز محلول و تثبيت شده به روش سل- ژل
7- مقايسه‌ي پاسخ‌دهي باكتري مهندسي ژنتيك شده با باكتري ويبريوفيشري در فاز تثبيت نسبت به محلول آفلاتوكسين
M1

تغليظ و جداسازی منگنز به روش میکرواستخراج مایع – مایع پراکنده و اندازه گيری آن به روش اسپكترومتری جذب اتمی شعله‌ای در نمونه های آبی وسبزیجات 

استفاده از دیگر حلال های استخراج کننده نظیر مایعات یونی
• استفاده از این روش برای پیش تغلیظ منگنز و اندازه گیری آن با سایراسپکترومتری نظیر کوره گرافیت پلاسمای القایی
• بررسی دیگر حالت های اکسایش منگنز با این روش
• استفاده از لیگاندهای دیگر
• جایگزین نمودن سایر روش‌های میکرواستخراج مایع و مقایسه نتایج

تهیه و شناسایی ساختار بلوری و مولکولی کمپلکس  های حاوی لیگاند  های انتقال پروتون جدید متشکل از 4-هیدروکسی پیریدین-2،6-دی کربوکسیلیک اسید و پیریدین-2،6-دی کربوکسیلیک اسید به همراه لیگاند  های کمکی 4-آمینو دی متیل پیریدین، 2-آمینو-4-متیل پیریدین و 2-آمینو-4،6-دی متیل پیریمیدین با برخی از یون  های فلزی واسطه ردیف اول جدول تناوبی

با توجه به اهمیت نسبت مولی گزینش شده برای پیش ماده ها و نقش تعیین کننده  ی آن در ساختار فرآورده، پیشنهاد می  شود بررسی  های انجام شده در این پایان نامه و نیز مقاله  ی مروری که در همین ارتباط توسط گروه پژوهشی دکتر اشتیاق حسینی و دکتر میرزائی تهیه شده است [1]، به شکل مدون  تری ادامه یابد تا با در نظر گرفتن کل اطلاعات، امکان دستیابی به یک جمع بندی دقیق فراهم گردد. اما با توجه به دلایلی که در بخش نتیجه  گیری برشمرده شدند، می  توان از تأثیر پارامتر تعیین کننده  ی نسبت مولی پیش ماده  ها کمال استفاده را نمود و با انتخاب حساب شده  ی نسبت فلز به لیگاند به طور هدفمند به ترکیب دلخواه دست یافت. البته در این بین نباید از اهمیت انتخاب لیگاند اسیدی مناسب به آسانی گذشت. با توجه به این که تمام ترکیب  های گزارش شده در این پایان نامه در شرایط معمولی بدست آمده  اند، پیشنهاد می  شود آزمایش  ها نخست در شرایط معمولی با صرف زمان و انرزی کم  تر انجام شوند (به خصوص در مورد لیگاندهایی هم چون H2pydc و H2hypydc) و از سایر روش  ها در صورت لزوم استفاده شود. پیشنهاد می  گردد پژوهش  ها این بار بر روی ساختار  های بلورین تهیه شده به کمک مکانیسم انتقال پروتون ادامه یابند. برای مثال انجام تست حلالیت بر روی بلور در یافتن روش  های شناسایی ممکن راه  گشا می  باشد. انحلال بلور در حلالی که در بر  دارنده  ی لیگاند  های کمکی متنوع است، به منظور بررسی امکان جایگزینی لیگاند کمکی وارد شده در ساختار بلورین نیز پیشنهاد می  گردد.

جداسازي و اندازه گيري ترکيبات فنولي با استفاده از روش ميکرواستخراج فاز جامد برپايه سل- ژل وبه کارگيري دستگاه کروماتوگرافي گازي
 با آشکارساز يونيزاسيون شعله اي

 استفاده از بسترهای جامد به جای بستر فیوز سیلیکا
- استفاده از آغازگرهای آلومینیومی، تیتانیومی و زیرکونیمی به جای آغازگر سیلیکونی
- استفاده از امواج سونو به جای همزن مغناطیسی
- استفاده از روش میکرو استخراج فاز جامد برای اندازه گیری سایر مواد.

جداسازي و اندازه  گيري ترکيبات آمین  های آروماتیک با استفاده از روش ميکرواستخراج فاز جامد برپايه سل- ژل و به کارگيري دستگاه کروماتوگرافي گازي با آشکارساز يونيزاسيون شعله  اي

 استفاده از بسترهای فلزی به جای بسترهای شیشه  ای و رفع مشکل شکنندگی فیبرها
- جایگزینی ترکیبات سیلیکونی با ترکیبات آلومینیومی، زیرکونیومی یا تیتانیومی به عنوان پیش  ماده جهت افزایش دامنه
pH فیبر
- استفاده از امواج فراصوت جهت همزدن و همگن کردن محلول هنگام انجام عمل استخرج 
- استفاده از سایر پلیمرها با قطبیت  های متفاوت به عنوان جاذب
- پوشش  دهی جاذب بر دیواره داخلی لوله  های مویینه جهت محافظت بیشتر از جاذب و جفت کردن آن با سایر دستگاه  ها به ویژه دستگاه
HPLC    

ررسی تاثیر حلال های آلی بر روی تولید الکتروشیمیایی بخار سرد جیوه

 با توجه به فرراریت نسبتا بیشتر حلال های آلی نسبت به آب، به کار بردن روشی  برای حذف بخار حلال آلی از میان بخارات  خروجی از سل الکتروشیمیایی، جهت بررسی دقیق تر اثر حلال های آلی بر روی بازده تولید الکتروشیمیایی بخار سرد جیوه موثر خواهد بود( به کار بردن مواد جاذب و ... ).
• استفاده از دیگر کاتد ها جهت تولید الکتروشیمیایی بخار سرد جیوه در هنگام استفاده از متانول در داخل محلول کاتولیت ( محلول کاتولیت بر عملکرد کاتد تاثیرگذار است ).
 بررسی اثر حلال های آلی بر روی سیستم های شیمیایی تولید بخار از قبیل اتیلاسیون، کلریدها و فلوریدها.
• بررسی مکانیسم نحوه ی تاثیر حلال های آلی بر روی تولید الکتروشیمیایی و شیمیایی بخار سرد جیوه ( از روش های تجزیه سطح نظیر میکروسکوپ الکترونی می توان برای بررسی مکانیسم استفاده کرد. ) جهت پی بردن نحوه ی اثر گذاری حلال آلی و اعمال شرایط مناسب با توجه به مکانیسم.
• به کار گیری طراحی های دیگر سل الکتروشیمیایی در بررسی اثر حلال های آلی بر روی تولید الکتروشیمیایی بخار سرد جهت افزایش بازدهی تولید و بهبود ارقام تجزیه ای ( استفاده از سل ساده بدون غشا ).

ساخت الکترود یون گزین حساس به یون مس (II) بر پایه غشای هادی پلی پیرول و 8- هیدروکسی کینولین – 5 – سولفونیک اسید به عنوان دوپنت

استفاده از دوپنت های دیگر در ساختار پلیمر
• استفاده از میله های هادی دیگر از قبیل پلاتین، طلا و گرافیت به عنوان الکترود کاری
• استفاده از پلیمرهای هادی دیگر در ساخت الکترود
• سنتز فیلم پلی پیرول با استفاده از روش های الکتروشیمیایی دیگر مانند سنتز در پتانسیل ثابت و سنتز در جریان ثابت و مقایسه آن با روش ولتامتری چرخه ای

سنتز ، شناسائی و بررسی خواص نانو ذرات اکسید های مضاعف با ساختار اسپینل (AB2O4)

سنتز ترکیبات جدید نانو اسپینل با عناصر سنگین جدول تناوبی مانند گروه اکتنیدها و لانتانیدها.
2- استفاده از روش‌هاي سنتزی دیگر از قبیل هیدرو ترمال، همرسوبی در تهیه نانو اکسید اسپینلی جهت مقایسه با روش سل- ژل.
3- بررسی کاربردی از نانو اسپینل ها در کاتالیست دیگر واکنش های آلی، مانند اکسایش تیول ها و یا الکل ها.
4- استفاده از نانو اسپینل ها در حذف آلاینده های دیگر مانند سبز متیل و یا متیلن بلو.
5- انجام آزمایشات زیستی جهت مطالعه خواص ضد باکتری، ضد قارچ و همچنین تعیین میزان فعالیت و سمیت نانو اسپینل ها.

سنتز و بررسی قدرت پیوند هیدروژنی
 1و2-   دی  استیل سیکلوپنتادی  ان و مشتقات کلره آن

در راستای ادامه کارهای تحقیقاتی انجام شده در این پروژه پیشنهادات زیر ارائه می  شود:
v بررسی تاثیر استخلافات مختلف دیگر در موقعیت مشابه ترکیبات مطالعه شده بر روی قدرت پیوند هیدروژنی
v مطالعه اثر گروههای الکترون دهنده و الکترون کشنده قرار گرفته در موقعیت کربن 4 حلقه سیکلوپنتادی  ان روی قدرت پیوند هیدروژنی
v جانشینی استخلافات متفاوت در دو موقعیت کربن 6 و 8 و تاثیر آنها روی تابع پتانسیل پیوند هیدروژنی

 طراحی کمپلکس فلزی جدید با خصلت آنتی توموری مطلوب با مدل سازی QSAR

محاسبه تمام توصیفگرها در محلول آبی برای پیش بینی دقیقتر مقادیر IC50
- بهره گیری از رویکرد
CADD و بهینه کردن اتصال لیگاند با جایگاه اتصال در گیرنده
از این روش برای پیدا کردن لیگاندی که اندرکشن مناسب با گیرنده دارد، استفاده می شود. اتصال این لیگاند به گیرنده می تواند از طریق اندرکشن های هیدروفوبیک، الکتروستاتیک و پیوندهای هیدروژنی باشد. این روش به میزان اطلاعاتی که درباره لیگاند و گیرنده در دسترس است، وابسته می باشد. ممکن است در یک وضعیت ایده آل این اطلاعات از ساختار سه بعدی لیگاند- گیرنده و یا کمپلکس لیگاند- گیرنده که با روش های
NMR یا X-Ray فراهم شده باشد اما شاید هیچ نوع اطلاعات تجربی وجود نداشته باشد، در این صورت از روش های محاسباتی استفاده می شود.
- استفاده از روش های دیگری مانند الگوریتم ژنتیک در انتخاب موثرترین توصیفگرها
- استفاده از روش های غیرخطی دیگری برای مدلسازی مانند ماشین بردار پشتیبان

مطالعه شیمی  فیزیکی برهم  کنش بین HSA و کمپلکس سالن-کبالت

 انجام آزمایش در دماهای مختلف و محاسبه کمیت  های ترمودینامیکی مانند انتروپی و آنتالپی برای کمپلکس سالن-کبالت (III).
2- بررسی ساختار
HSA در حضور و غیاب کمپلکس سالن-کبالت (III) به کمک طیف  سنجیCD  و     FT-IR.
3- بررسی و پیش  بینی تعداد گونه  های تشکیل  شده در نتیجه اتصال کمپلکس سالن-کبالت (
III) به HSA با استفاده از روش کمومتریکس .
4- بررسی برهم  کنش
HSA با کمپلکس سالن-کبالت (III) در حضور و غیاب میدان  های مغناطیسی مختلف.

مطالعه نظری سینتیک و مکانیسم پیرولیز ترکیبات پیرازولین و بررسی اثرات سینتیکی ایزوتوپی روی آن‌ها

جایگزین کردن گروه‌های آلکیل با گروه‌های دارای اثر القایی مثبت و منفی مختلف و بررسی تأثیر حضور آنها بر سرعت واکنش
- مطالعه اثر حلال بر سینتیک این واکنش‌های پیرولیز
- بررسی اثر ممانعت فضایی روی پارامترهای فعال‌سازی
- مطالعه سینتیک این واکنش بر روی سطوح نانو به منظور بررسی اثر انرژی عدم استقرار
- بررسی اثرات مایعات یونی با قدرت یونی متوسط روی سرعت واکنش

مطالعه ی نظری نانو ساختارهای اکسید تنگستن (WO3)n(n=1-6) به عنوان حسگر گازی

براساس اطلاعات بدست آمده از این پژوهش می‌توان برای توسعه کار مورد نظر و بررسی پارامترهای موثر در جذب پیشنهادات زیر را مطرح نمود:
1- به جای بررسی پارامترهای جذبی، از روشهای ترکیبی مکانیک کوانتومی و نیمه تجربی یا مکانیک مولکولی استفاده کرد.
2- ساختارهای در نظر گرفته شده برای جذب غیر تفکیکی است که می‌توان با در نظر گرفتن جذب تفکیکی مسیر واکنش و پارامترهای فعالسازی را محاسبه کرد.
3- ساختارهای بزرگتری را با روش
ONIOM بررسی کرد.

بررسي اثر ميدان مغناطيسي بر تثبيت  و فعاليت آلفا آميلاز

با تغییر شرایط تثبیت مانند بستر، دما و pH می توان به فعالیت بیشتری برای آنزیم α-آمیلاز دست یافت.
 اثر عوامل مختلف تثبیت را بر ثابت های
Km ، Vmax و kcat/Km مشخص نمود.
- اثر انواع مختلفی از میدان های مغناطیسی با قدرت های مختلف را بر تثبیت آنزیم و بر فعالیت آن مورد بررسی قرار داد.
- با تغییر نوع بستر، شرایط بهینه آنزیم را برای به کارگیری آنزیم مشخص کرد


                                                                                                                         

 

                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء