پیشنهادهای پژوهش رشته روانشناسی

ravanshenasi

 

 home-1صفحه اصلی

1391

1392

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393 

 

عنوان

پیشنهاد پژوهش

بررسی رابطه بین آگاهی‌های فراشناختی و سبک‌های یادگیری با خودتنظیمی و اضطراب امتحان

پیشنهاد می شود که دیگر محققان و دانشجویان عزیز می توانند از مقیاس های دیگری برای هر متغیر استفاده کنند.
2.می توان مانند این پژوهش را در یک ناحیه  مشخص و بر اساس تفاوت های جنسیتی انجام داد تا نتایج دقیق تر بدست آید.
3.در پژوهش های آتی می توان نقش متغیر فرهنگی و سبک فرزند پروری را در میزان اضطراب و سبک یادگیری افراد دخیل دانست و مسئله از جانب دیگری بررسی شود.
4.پیشنهاد میشود با طراحی پژوهش‌های آزمایشی‌، امکان دستکاری شیوه‌های مطالعه فراهم شود تا با دستکاری متغیر مستقل وثابت نگهداشتن عوامل دیگر تاثیر شیوه‌های مطالعه دقیق بررسی شود.

اثر بخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی – تفسیر (CBM-I) بر کاهش سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی و شاخص‌های سوءمصرف مواد

نخست اینکه بهتر است آیتم‌های آموزش باتوجه به جنبه‌های مختلف اختلال سوءمصرف مواد تهیه شود.
دوم اینکه پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آینده از گروه‌های کنترل مختلف مانند گروه کنترل لیست انتظار و یا گروه کنترلی که در ان تکلیف رایانه‌ای نامربوط به
CBM-I به آزمودنی‌ها ارائه شود، استفاده شود.
سومین پیشنهاد مربوط به بررسی تداوم تغییرات بوجود آمدهاست. بهتر است تداوم تغییرات در دوره‌های پیگیری طولانی مدت تری مورد بررسی قرار گیرد.

اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش ذهن آگاهی،
کاهش نشانه‌ها و بهبود مشكلات دروني‌سازي‌شده نوجوانان
مبتلا به اختلال نارسايي توجه/فزون‌كنشي

 اثربخشی مداخلات ذهن آگاهی بر روی پسران نوجوان مبتلا بهADHD ، کودکان و بزرگسالان مبتلا به ADHD ، سایر جمعیت‌های بالینی و غیر بالینی
2-  ارائه آموزش‌هایی برای معلمان و والدین دانش آموزان در سنین نوجوانی جهت آشنایی بیشتر با اختلال
ADHD
3- اجرای جلسات درمانی در زمان‌هایی که دانش آموزان دغدغه تحصیلی زیادی نداشته باشند به عنوان مثال در ماه‌های آغازین سال تحصیلی
4-  داشتن جلسات پیگیری چند ماهه پس از اجرای درمان

بررسی اثربخشی گروه درمانی معنوی ـ مذهبی بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری خانواده  های بیماران روان پریش

 استفاده از این رویکرد درمانی برای بهبود حال بیماران روان رنجور.
2- همچنين بسياري از خانواده  های بیماران مورد مطالعه مايل بودند كه با جملات مخصوص خود کیفیت زندگی و تنش‌هایشان را توصيف كنند، لذا توصيه مي شود كه مطالعه‌اي به روش كيفي در این خصوص انجام پذيرد.
3- انجام مطالعات دارای مراحل پیگیری برای ارزیابی پایداری اثرات درمان.

پیش‌بینی رفتار پرخطر نوجوانان براساس سبک‌های دلبستگی هویت و هیجان‌خواهی

نظر به اینکه سبک‌های دلبستگی و هویت از کودکی و نوجوانی شکل مي‌گیرند، نمي‌توان اهمیت روابط والد ـ کودک و اثر آن را بر تمامي‌روابط بزرگسالی نادیده گرفت. بنابراین، بار دیگر لزوم برخورداری والدین از خدمات مشاوره ای، در طول تحول فرزندانشان تأکید مي‌شود، تا از طریق آن خانواده‌ها در زمینه ی تعامل وتربیت فرزند خود موفق باشند
ـ این تحقیق در سایر نقاط کشور انجام گیرد تا نتایج از قابلیت تعمیم پذیری بیشتری برخوردار شود.
- بر اساس يافته‌هاي اين مطالعه پيشنهاد مي شود تا پژوهش‌هايي در زمينه  تبیین مسیر متغیر ها در پیشبینی رفتار مخاطره آمیز با استفاده از نرم افزار های مرتبط انجام شود .
- پیشنهاد میشود در تحقیقات دیگر اثر مواد مخدر را در افرادی که اعتیاد دارند کنترل کرده تا مداخله ای در جواب دادن به پرسش نامه ها مشکلی ایجاد نشود
-از يک سو رسانه  هاي گروهي در سطح پيشگيري اوليه، از طريق آگاه کردن مردم در مورد رفتارهای پرخطر و عوارض کشنده آن و نقش عوامل خانوادگی، اجتماعی و روانشناختي در بروز و تشديد آن، به شناخت بيشتر علل بزهکاری نوجوانان کمک مي‌کنند.
-پیشنهاد میشود نقش عوامل دیگر در پیشبینی رفتار مخاطره آمیز بررسی کنند .عواملی از قبیل اعتیاد پدران و مادران ،اختلال سلوک .نافرمانی مقابله ای...
 

مقایسه نظریه ذهن و کنش‌های اجرایی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی، دوقطبی، وسواسی ـ جبری و بهنجار

برای کاربردی‌شدن نتایج این پژوهش بهتر است که پژوهش‌های آتی با حجم بیشتری انجام پذیرد تا قابلیت تعمیم به جمعیت بیماران اسکیزوفرنی، دوقطبی و وسواسی- جبری راحت‌تر صورت بگیرد.
نظر به اینکه هم در این پژوهش‌ و هم در اکثر پژوهش‌های انجام گرفته به تاثیر شدت علائم بیماری‌ها و انواع و دوزهای مصرفی دارو در شدت نقص نظریه ذهن تاکید شده است، پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آتی به این مساله توجه زیادی شود.
با توجه به اینکه ممکن است این مساله بوجود آید که آیا نظریه ذهن یک عامل است یا از چند مولفه تشکیل شده است، پیشنهاد می‌شود در خصوص خود مفهوم نظریه ذهن بررسی‌های بیشتری انجام پذیرد.
پیشنهاد می‌شود که در پژوهش‌های آتی مطالعه‌ای مداخله‌ای مبتنی بر ذهنی‌سازی را در مورد بیماران دارای نقص نظریه ذهن به کار گرفته و به ارزیابی تغییرات بیماری بعد از درمان ارائه شده پرداخته شود.

مقایسه اثر بخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی و یوگا برسلامت روان زنان در مشهد

 با توجه به اهميت بهداشت روان جامعه بايد برنامه‌هایی در جهت تقويت ارزش‌هاي ديني جامعه برنامه‌ریزی و اجرا شود.
2. فرهنگ پژوهشی بایستی در بین همه اقشار و مردم ارائه شود و دران جام آن‌ها تسریع به عمل به عمل آید و افراد با عدم همکاری، مشکلاتی برای پژوهشگران موجب نشوند.
3. تحقیقاتی که تحت عنوان پایان‌نامه در دانشگاه صورت می‌گیرد و نتایجی را حاصل می‌کند باید در اختیار مراکز بهداشتی درمانی قرار گیرند و مسئولین اجرایی آن‌ها را در طرح و برنامه تحقیقات خود، جهت فراهم نمودن بهداشت روانی طرح‌های جامع پیاده نمایند.
4. باید تلاش شود پژوهش‌های مدونی درزمینه تأثیرات محیطی بر ویژگی‌های شخصیتی و عمل به باورهای دینی صورت گیرد.
5. با توجه به بااهمیت بودن موضوع باید تحقیقات دیگری درزمینه عمل به باورهای دینی و عوامل مؤثر بر آن انجام شود.
6. در پژوهش‌های بعدی متغیرهایی که در پژوهش حاضر کنترل نشده است، کنترل شود.
7. انتخاب نمونه بزرگ‌تر جهت تعمیم‌پذیری بیشتر نتایج و یافته‌ها
8. راهنمایی کردن آزمودنی‌ها در پاسخ دادن به پرسشنامه
9. انجام این پژوهش در جوامع دیگر نظیر استان‌ها و دانشگاه‌های مختلف.
10. فرهنگ پژوهشی بایستی در بین همه اقشار و مردم ارائه شود و درانجام آن‌ها تسریع به عمل به عمل آید و افراد با عدم همکاری، مشکلاتی برای پژوهشگران موجب نشوند.
11. با توجه به اهميت بهداشت روان جامعه بايد برنامه‌هایی در جهت تقويت ارزش‌هاي ديني جامعه برنامه‌ریزی و اجرا شود.
12. در پژوهش‌های بعدی پیگیری اضافه شود. تا ماندگاری این اثر درمانی بررسی شود.

نقش طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت بر احساس انسجام روانی و میزان سلامت روان افراد دیابتی نوع 2

یکی از پیشنهاداتی که می‌توان در مورد این پژوهش داد این است که چنین پژوهشی با نمونه‌ای متشکل از هر دو نوع دیابت نوع یک و نوع دو انجام گیرد و نتایج با یکدیگر مقایسه شوند.
2-با توجه به نقش و تأثیر احساس انسجام روانی و نو ظهور بودن این پدیده، بهتر است پژوهش‌هایی به منظور شناسایی متغیرهایی که موجب رشد یا تضعیف این سازه می‌شوند، انجام شود.
3-با توجه به تاثیر احساس انسجام بر  کیفیت سلامت روان در میزان آسیب پذیری از بیماری دیابت که در پژوهش حاضر به دست آمد، می‌توان برای ارتقاء و حفظ بهداشت روان، تکنیک‌های رشد یافته‌ی ارتقای احساس انسجام را به افراد آموزش داد تا به گونه‌ای مناسب با موقعیت‌های استرس زای دیابت مقابله کنند تا با نگرش سالم تر به مدیریت دیابت بپردازند و بتوانند خود مراقبتی بهتری داشته باشند  و کمتر به علائم و عوارض دیابت مبتلا شوند .
4-پیشنهاد می‌شود  با توجه به اهمیت کیفیت زندگی در بیماران جسمی و اهمیت احساس انسجام روانی در برخورد با بیماری های مزمن و کنترل عوارض و علایم ناشی از آن موضوع پژوهش حاضر در جمعیت‌های دیگری از بیماری های مزمن نیز انجام گیرد.

همه گيرشناسي پرخاشگري در سربازان وظيفه و بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي بر کاهش آن

 تدوین برنامه های آموزشی به منظور ارتقای سطح بهداشت روانی سربازان.
- با توجه به تاثیر بومی گزینی،بر رضایت از دوره خدمت و ارتقای بهداشت روانی توصیه می شود در تقسیم سربازان،پژوهش و دقت بیشتری به عمل آید.
- گسترش مراکز مشاوره نیروهای مسلح.
- حمایت روحی بیشتر از سربازان توسط فرماندهان به خصوص در ماه های ابتدایی خدمت.
- تحت پوشش قرارا دادن مداوای روانشناختی سربازان وظیفه در قالب بیمه تکمیلی نیروهای مسلح.
- افزایش امکانات ورزشی،تفریحی،فرهنگی و معنوی جهت بهبود کیفیت زندگی سربازان وظیفه.
- به کارگیری فارغ التحصیلان روانشناس،به عنوان امریه یا روانشناس در یگان های خدمتی سازمان زندانها.
_ از آنجا که پرخاشگری اختلالی شایع است که در سربازان وظیفه مشاهده می‌گردد لذا می‌توان دوره های  آموزش‌های طولانی مدت تر و متناسب با شرایط زندان را جهت کاهش این مشکل استفاده کرد.
_ پیشنهاد می‌شود با برگزاری دوره های مدون آموزشی برای فرماندهان،ماهیت مشکلات روانشاختی سربازان به آنها توضیح داده شده و راهکارهای نوین کاهش آسیبهای روانشناختی را به آنان آموزش داد تا بتوانند تعاملات سازنده تری را با سربازان برقرار نمایند.
_ با توجه به اینکه این پژوهش تنها بر روی سربازان زندان  انجام شده است پیشنهاد می‌گردد بر روی سربازان وظیفه سایر ارگان ها  و همچنین سربازان زندانهای دیگر نیز پژوهش های مشابه انجام گیرد.
_ در این پژوهش تنها متغیر پرخاشگری مورد بررسی قرار گرفته لذا پیشنهاد می‌گردد اثر این آموزش بر سایر متغیرهای مربوط به سلامت روان نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
_ با توجه به شیوع بالای پرخاشگری در میان سربازان توصیه میشود بلافاصله پس از ورود به محیط زندان تحت برنامه های توان بخشی و آموزش مهارتهای زندگی و کنترل پرخاشگری قرار گیرند.همچنین لزوم      راه اندازی کلینیک مشاوره ویژه سربازان و حضور مستمر روانشناس در میان سربازان لازم به نظر می رسد.
_ با توجه به نتایج به دست آمده بررسی سایر روش های درمانی مانند گروه درمانی،درمان های انفرادی و درمان های التقاطی نیز پیشنهاد می شود.

مقايسه اثربخشي گروه درماني معنوي ـ مذهبي؛ واقعيت درماني بر افزايش عزت نفس، كاهش افسردگي و اضطراب زندانيان

اجراي پژوهش مشابه براي گروه‌هاي غيرزنداني
ـ اجراي پژوهش با مدت حداقل شش ماه پيگيري
ـ مقايسه‌ي اين رويكردها با رويكردهاي ديگر

اثر بخشی  درمان گروهی شناختی - رفتاری(CBGT)، مبتنی بر الگوی هافمن بر ادراک از خویشتن و رفتارهای ایمنی  مهاجرین افغانستانی مبتلا  به  فوبی اجتماعی

پژوهش آتی می تواند زمینه ساز، پژوهش های جامع تر و در سطحی وسیع تر در داخل افغانستان شود.
 -بنابراین می توان از این پروتکل درمانی بر روی نمونه بالینی در افغانستان نیز استفاده نمود.
-و همچنین می توان از این پروتکل درمانی در اقلیت های قومی یا مهاجرین، البته با در نظر گرفتن حساسیت های فرهنگی استفاده نمود.
-همچنین می  توان نتایج این پژوهش را با نتایج یافته  هایی که بر روی نمونه ایرانی انجام گرفته است، مقایسه نمود.

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس در زبان آموزان

 بررسي مقايسه  اي اين رويكرد درمانی (گروه درماني شناختي-رفتاري) با ساير رويكردهاي مرسوم درماني همچون روان درماني  های بين  فردي... پيشنهاد مي  شود.
• در مورد نتايج حاصل از اين پژوهش ، پيشنهاد مي  شود پژوهش  هاي ديگري در همين زمينه و در محيط  هاي دیگر و سطوح دیگر تحصیلی انجام  گردد تا بتوان با فراهم سازي امكان مقايسه، قدرت تعميم نتايج را افزايش  داد.
• با توجه به نتايج پژوهش حاضر و كارآمدي گروه درماني شناختي-رفتاري به درمانگران اين حوزه پيشنهاد  مي  گردد در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت  نفس از اين روش استفاده نمايند.
• به دليل اينكه تاثير درمان  هاي شناختي-رفتاري تدريجي  است پيشنهاد  مي  گردد كه در تحقيقات آينده افزودن جلسات درمان و اجراي پيگيري  هاي طولاني مدت  تر جهت مؤثر  بودن درمان مدنظر قرار  گيرد.
• به منظور ناديده  گرفته  نشدن مشكلات انفرادي دانش  آموزان، پيشنهاد مي  گردد از طريق مصاحبه باليني انفرادي قبل از شروع درمان، افرادي را كه علاوه بر مشكلات گروه، مشكلات ديگري هم دارند، بعد از خاتمه يافتن پژوهش به صورت انفرادي درمان  نمود.
• توجه به این نکته که شاید در برخی موارد نگاه بدی به درمان از سوی برخی افراد دیده  می  شود ترکیب  کردن آن با آموزش می  تواند آثار مثبتی در نگاه عموم به درمان داشته  باشد و کلاً درمان با استقبال بیشتری مواجه  شود.

نقش باورهای غیرمنطقی و  برداشت نادرست از توکل به خدا در پیش  بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد

 با توجه به اینکه در زمینه تبیین جایگاه سازه های مذهبی (توکل به خدا) در روانشناسی کوشش قابل توجهی در جامعه ی ما صورت نگرفته است، امید است در این حوزه ها، پژوهش  هایی به عمل آید.
- با توجه به اینکه انگیزش پیشرفت تحصیلی، می تواند تحت تأثیر متغیرهای دیگری از جمله خودکارآمدی، عزت نفس، خودپنداره و سایر عوامل دیگر باشد، لذا پیشنهاد می شود این پژوهش با در نظرگرفتن سایر متغیرها نیز انجام شود.
- پیشنهاد می شود از روش مصاحبه نیز برای کشف اسنادهای افراد و میزان باورهای مذهبی آن ها استفاده شود و داده های حاصل از مصاحبه با داده های حاصل از پرسش نامه مقایسه شود.

مقایسه ی اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد و رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش اضطراب، افسردگی و وزن در زنان تحت رژیم غذایی

 اولین موضوع پیشنهادی، اجرای تحقیقی مشابه با تحقیق حاضر، بر روی مردان است. بدین طریق امکان مقایسه ی نتایج بین دو جنس بوجود می آید.
2) بهتر است در تحقیقات بعدی، بجای
BMIاز شاخص درصد چربی بدن استفاده شود.درصد چربی بدن،شاخص معتبرتری از چاقی است.
3) استفاده از پیگیری بلند مدت، نگرش بهتری از میزان اثربخشی نتایج بدست می دهد.
4) استفاده از درمانهایی که تغییر سبک زندگی را هدف قرار می دهند،می تواند موضوع پژوهشی سایر تحقیقات باشد.
5) تاکید روی متغیر های خودکارآمدی وخود مشاهده گری، می تواند در درمان چاقی ثمربخش باشد
6) سنجش سبک حل مساله در افراد چاق، و تلاش برای تغییر آن می تواند نقش بزرگی در درمان چاقی ایفا کند.
7) برای نتیجه گیری دقیق و تعمیم آن توصیه می شود که این پژوهش مجددا تکرار شود.

اثر بخشی آموزش کنش های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره بر کاهش نشانه های بالینی، بهبود کنش وری اجرایی، مهارت های سازشی و پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون  کنشی

به کار گیری آموزش کنش  های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره در محیط مدرسه و با همکاری معلمان
 -  افزایش تعداد جلسات و مدت زمان آموزش و سپس بررسی اثرات نوروسایکولوژی آن با تصویربرداری مغزی
-  بررسی اثر بخشی مداخله مبتنی بر آموزش کنش های اجرایی در زندگی روزمره در جمعیت های بالینی دیگر از جمله صدمات مغزی، اختلال های طیف اوتیسم، اختلال های خواب.
-  بررسی اثربخشی این آموزش بر زیرنوع  های اختلال
ADHD به تفکیک.
- کنترل اختلال  های همبود
ADHD
-  وجود مرحله  ی پیگیری

مقایسه کارآمدی روش های آموزش دانش آموز- محور با روش آموزش سنتی  در مهارت های اجتماعی و رشد عاطفی دانش آموزان مقطع ابتدایی

با توجه به معنی دار نشدن تفاوت میان دو گروه در مهارت اجتماعی پیشنهاد می شود با رفع موانع مذکور در نتیجه گیری این پژوهش، این متغیر با روش های دیگر بررسی گردد تا نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه گردد.  
انگیزش یکی از موضوعات مهمی است که تمایز زیادی بین شیوه های یادگیری دانش آموز محور و سایر انواع یادگیری های رایج ایجاد می کند. لذا می توان روش یادگیری دانش آموز-محور دبستان هدایت میزان و روش یادگیری سایر مدارس را از حیث میزان درونی بودن انگیزه مورد بررسی قرار داد تا مشخص شود روش دانش آموز محور تا چه مقدار بر افزایش انگیزه درونی موثر خواهد بود.
توصیه می شود میزان تاثیرگذاری شیوه یادگیری اکتشافی-مشارکتی را نسبت به سایر شیوه های رایج بر ابعاد مختلف شناختی از جمله تفکر نقادانه، حل مساله، ادراک و هوش بررسی کرد تا بتوان اظهارات کامل تری از کارآمد بودن این شیوه در سه زمینه رشد شناختی، اجتماعی و عاطفی داشت. سنجش راهبردهای فراشناخت دانش آموزان از جمله برنامه ریزی، کنترل نظارت و نظم دهی در روش های تدریس معلم -محور و دانش آموز-محور می تواند نتایج جدیدی را در زمینه کارآمدی نظام آموزشی ارایه نماید. 
از آن جایی که دانش آموز بخشی از زندگی خود را در مدرسه سپری می کند، وجود روش آموزشی ضروری است که بتواند برای دانش آموز لذت بخش باشد. لذا مقایسه میزان شادابی و کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرسه در دو تدریس روش دانش آموز محور و معلم محور ارزیابی شود و میزان کارآمدی هر کدام مشخص گردد.
از حیث روش، به کار بردن روش تحقیق آمیخته می تواند نتایج دقیق تری را ارایه نماید. بدیهی است که اگر ابتدا تحقیق کیفی از عناصر مورد سنجش انجام پذیرد و پرسشنامه بومی با اعمال نظر مربیان و دست اندرکاران طراحی شده و در نهایت جهت تایید از روش کمی استفاده شود می توان  نتایج جامع تری به دست آورد.
با توجه به این که شیوه دبستان هدایت میزان از سال 1391 در دبستان منجی (عج) در مشهد اجرا می شود می توان کارآمدی این نوع یادگیری را در دبستان منجی (عج) در ابعاد شناختی، اجتماعی و عاطفی در مقایسه با سایر مدارس مشهد نیز مورد بررسی قرار داد.

اثر بخشي روان درمانگري بين فردي به شیوه گروهی بر كاهش علائم افسردگي،بهبود كيفيت زندگي وافزايش رضايت زناشوئي
زنان مبتلا به اختلال افسردگي پس از زايمان

 بررسي مقايسه اي اين رويكرد درمانی (گروه درماني بین فردی) با ساير رويكردهاي مرسوم درماني همچون روان درماني بين فردي، خانواده درماني، زوج درماني، درمان رواني-آموزشي و... پيشنهاد مي شود.
• جهت اظهار نظر قاطعانه تر و بهتر در مورد نتايج حاصل از اين پژوهش، پيشنهاد مي شود پژوهشهاي ديگري در همين زمينه و در محيط هاي بستري ديگر انجام گردد تا بتوان با  فراهم سازي امكان مقايسه، قدرت تعميم نتايج را افزايش داد.
• با توجه به نتايج پژوهش حاضر و كارآمدي گروه درماني بین فردی توام با درمان دارويي به درمانگران اين حوزه پيشنهاد مي گردد در درمان اختلال افسردگی از اين روش استفاده نمايند.
• به دليل اينكه تاثير بین فردی تدريجي است پيشنهاد مي گردد كه در تحقيقات آينده افزودن جلسات درمان و اجراي پيگيري هاي طولاني مدت تر جهت موثر بودن درمان مدنظر قرار گيرد.
• به منظور ناديده گرفته نشدن مشكلات انفرادي بيماران، پيشنهاد مي گردد از طريق مصاحبه باليني انفرادي قبل از شروع درمان، افرادي را كه علاوه بر مشكلات گروه، مشكلات ديگري هم دارند، بعد از خاتمه يافتن پژوهش به صورت انفرادي درمان نمود.
• جهت تعميم پذيري بيشتر نتايج، بهتر است از نمونه هاي تصادفي به جاي نمونه هاي در دسترس استفاده شود.

بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بربهبود رابطه مادر- کودک و وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال اوتیسم

 با توجه به اينکه استفاده از مرحله پيگيري مي‌تواند به ارزيابي بهتر نتايج درماني بيانجامد، لذا پيشنهاد مي‌شود در مطالعات مشابه اين مرحله مدنظر قرار گيرد.
ب) پیشنهاد می‌شود که مطالعات دیگری در سایر نقاط کشور به ویژه برای تمامی اقوام ایرانی و همچنین اقلیت‌های قومی صورت بندی گردد.
ج) پیشنهاد می‌شود که تعداد جلسات آموزشی به منظور تمرین و آموزش دقیقتر و عمیق‌تر مهارت‌ها افزایش یابند.
د) پیشنهاد می‌شود که در سایرحوزه‌های درمان‌های روانشناختی مطالعه‌ای مشابه با پژوهش حاضر در مقایسه با واقعیت درمانی برای مادران کودکان مبتلا به اوتیسم صورت پذیرد.

نقش عملكرد خانواده و احساس انسجام در انگيزش  پيشرفت تحصيلي
دانش آموزان دختر

این پژوهش در مورد دختران انجام گرفته است، از آنجا جنسیت می تواند از عوامل تعیین کننده انگیزش تحصیلی به شمار رود پیشنهاد می شود که این پژوهش هم در بین دانش آموزان دختر و هم دانش آموزان پسر انجام شود، تا از این طریق مقایسه ای بین این دو در مورد اثر گذاری بر انگیزش پیشرفت صورت گیرد.
-  از آنجا که احساس انسجام در طول دوران کودکی و نوجوانی شکل می گیرد شاید خانواده در ایجاد آن نقش داشته باشد، لذا پیشنهاد می گردد در پژوهشهای بعدی به بررسی رابطه بین احساس انسجام و خانواده پرداخته شود.
- با توجه به تأثیر زیادی که احساس انسجام بر انگیزش پیشرفت داشته و حتی تأثیری بیشتر از عملکرد خانواده بر انگیزش پیشرفت دیده شد، توصیه می شود که در پژوهشهای بعدی، به مقوله احساس انسجام و به ویژه راههای ایجاد و رشد آن در افراد توجه بیشتری شود.
- نمونه مورد بررسی در این پژوهش، فقط دانش آموزان رشته های نظری بودند، لذا پیشنهاد می گردد در پژوهشهای بعدی ارتباط بین این متغیرها در بین تمامی رشته های نظری، فنی و کار و دانش صورت گیرد.
- پژوهش حاضر برای یکدست بودن نمونه ها در مدارس دولتی انجام شد که می توان در پژوهشهای دیگر علاوه بر مدارس دولتی، در سایر مدارس غیر انتفاعی، نمونه، شاهد و مدارس روستایی نیز انجام گیرد که ممکن است نتایج متفاوتی بدست آید.

بررسی اثر بخشی گروه درمانی مسئله مداربرسطح افسردگی، اضطراب وتوانایی حل مسئله اجتماعی در زنان مولتيپل اسكلروزيس (ام اس)

تکرار پژوهش فعلي در حجم و اندازه بزرگتر
2- تکرار پژوهش فعلي در مورد آقايان مبتلا به
MS
3- تکرار پژوهش فعلي در مدت زمان طولاني  تر
4- پژوهشی در زمینه گروه درمانی وجودی وگروه درمانی حل مسئله مدار و مقایسه و تاثیر آن بر بیماران
MS.

بررسی اثر بخشی  مداخله روان درمانی بدنی بر ویژگی های عصب روان شناختی زنان مبتلا به افسردگی همراه با نشخوار فکری

با توجه به اهمیت سلامت روان زنان بخصوص مبتلایان به افسردگی و با نگاهی به یافته‌های این پژوهش، محقق به ارائه پیشنهاداتی اشاره مي‌نماید که عبارتند از:
ـ  توصیه می شود فرآیند درمان  اختلالات روانی حرکتی مانند؛ اوتیستیک، بر اساس رویکرد روان درمانی بدنی، مورد پژوهش قرار گیرد. 
 
ـ  توصیه می  شود درمان افسردگی در جمعیت  های مختلف  مردان و کودکان آزموده شود تا تعمیم پذیری نتایج بر اساس رویکرد  روان درمانی بدنی افزایش یابد.
ـ با در نظر گرفتن این نکته که انجام پژوهش در حیطه روان درمانی بدنی کماکان ناشناخته مانده است، یا کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است، لذا پیشنهاد می  شود اثربخشی این رویکرد درمانی بر روی آسیب های روان شناختی دیگر زنان، مانند اختلالات بدنی و وسواس جبري ـ عملي مورد پژوهش قرار گيرد.
ـ همچنین در رابطه با بیماری های مزمن نظیر؛ سرطان و دیابت تکنیک‌های روان درمانی بدنی، با توجه به حیطه درمانی این رویکرد(برونریزی هیجانات) می تواند مورد پژوهش واقع شود. 
- رویکرد روان درمانی بدنی با تاکید بر نظریه های پیشگامانی نظیر فروید، و روان شناسان جدید (مانند: آدلر، گشتالت و . . . ) و با رویکرد جدّیِ عصب روان شناختیِ این دیدگاه، می تواند یکی از شیوه های درمانی بین رشته ای موثر باشد. لذا پیشنهاد می شود در دانشکده های روان شناسی، به عنوان یک رویکرد درمانی، به دانشجویان روان شناسی آموزش داده شود.

بررسی اثربخشی گروه‌درمانی وجودی‌ انسان گرایانه برخودپنداره بدنی و کیفیت زندگی مبتلایان به اضافه وزن

 با توجه به نتایج اين پژوهش، پيشنهاد مي‌شود از روش‌ درماني وجودی- انسان‌گرایانه برای بهبود سلامت روانی و نشانگتن آسیب‌شناسی روانی مبتلایان به اضافه‌وزن استفاده شود.
2- با توجه به نتایج اين پژوهش، پيشنهاد مي‌شود در برنامه‌های درمانی کاهش وزن، از روش‌ درماني وجودی- انسان‌گرایانه برای تسریع در فرایند درمان استفاده شود.
3- پيشنهاد مي‌شود كه برنامه‌هاي آموزشي با هدف آگاهي از وضعيت روانشناختي افرادی که به اضافه وزن مبتلا هستند، براي خانواده و تيم درماني اين افراد ارائه شود.
4- پيشنهاد مي‌شود در تحقیقات آتی، اثربخشی اين روش درمانی بر بهبود خودپنداره بدنی افراد متقاضی عمل جراحی زیبایی مورد بررسی قرار گیرد.
5- پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی با افزایش تعداد آزمودنی‌ها، قرار دادن دوره پیگیری و انجام مطالعه در قالب سه گروه (که در آن یک گروه درمان وجودی- انسان گرایانه ، گروه دوم یک رویکرد درمانی دیگر و گروه سوم به عنوان گروه کنترل مد نظر قرار می‌گیرند) به بررسی دقیق‌تر اثربخشی درمان وجودی- انسان گرایانه بر افزایش کیفیت زندگی و بهبود خودپنداره بدنی مبتلایان به اضافه وزن پرداخته شود.
6- پيشنهاد پژوهشگر به محققان آتي كه قصد انجام پژوهش در حوزه بهداشت روان افراد مبتلا به اضافه وزن را دارند، ارائه مداخلات درمان انفرادي با رويكرد وجودی- انسانگرایانه براي اين افراد مي‌باشد.

اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب، افسردگی و کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت نوع 1

با توجه به اهمیت سلامت روان کودکان بخصوص مبتلایان به دیابت نوع 1 و با نگاهی به یافته های این پژوهش، محقق به ارائه پیشنهاد اشاره می نماید که عبارتند از :
Ø پیگیری اثربخشی آموزش اطلاعات بیشتری در مورد فواید این آموزش می  دهد. لذا پیشنهاد می-شود اثرات دراز مدت این رویکرد مورد بررسی قرار گیرد.
Ø توصیه می  شود آموزش در جمعیت  های مختلف کودکان آزموده شود تا تعمیم پذیری نتایج افزایش یابد.
Ø پژوهش در حیطه کودکان مبتلا به دیابت در ایران کم است لذا پیشنهاد می  شود اثربخشی این آموزش برای دیگر مشکلات روان شناختی کودکان مبتلا به دیابت اجرا گردد.
Ø در رابطه با کودکان کم سن ، بهتر است آموزش همزمان والد-کودک لحاظ گردد.

اثر بخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب گلاسر بر بهبود روابط والد فرزند، افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه های پرخاشگری دانشجویان دختر

 آموزش  گروهی تئوری انتخاب بر نمونه وسیع تری از افراد پرخاشگر غیر دانشجو.
- مطلوب است این پژوهش در میان پسران و با هدف مقایسه دو جنس انجام شود.
 آموزش تئوری انتخاب بر افزایش کیفیت زندگی والدین دارای فرزندان پرخاشگر انجام شود.
- پیگیری اثربخشی آموزش گروهی اطلاعات بیشتری در مورد فواید این رویکرد می دهد، لذا پیشنهاد می گردد اثرات دراز مدت این رویکرد نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مقایسه اثربخشی بازآموزی اسنادی و آموزش حرکات موزون ورزشی همراه با آموزش ویژه در کاهش اختلال املای دانش آموزان مناطق روستایی در سال تحصیلی 93-92

 پژوهشی پیرامون بررسی میزان اثربخشی بازآموزی اسنادی در دانش آموزان دختر دارای ناتوانی یادگیری؛ پژوهش حاضر روی نمونه ای از پسران مبتلا به اختلال یادگیری صورت گرفت، اما جای پژوهشی که این روش های درمانی را روی دانش آموزان دختر و انواع دیگر ناتوانی یادگیری اجرا کند، خالیست. این پژوهش می تواند به مقایسه های مفیدی دست یابد.
• پژوهشی پیرامون مقایسه ی اثر بخشی بازآموزی اسنادی و آموزش حرکات موزون ورزشی در دانش آموزان مناطق شهری و روستایی؛ این پژوهش روی دانش آموزان روستایی که نسبت به دانش آموزان مناطق شهری دارای مشکلات انگیزشی، فرهنگی و اقتصادی بیشتری هستند، صورت گرفت. پژوهش دیگری می تواند کارایی این روش ها را در بهبود دانش آموزان مناطق شهری مورد بررسی قرار دهد.
• پژوهشی پیرامون مطالعه ی تطبیقی انواع طرح هاي درمان اختلالات یادگیری و نحوه اجراي آن در کشورهاي مختلف؛ گرچه تعریف اختلال یادگیری در تمام کشورها معنای یکسانی دارد اما بر اساس بررسی ها شاهد اولویت بندی های متفاوت در طرح های درمانی کشورهای مختلف بودیم. با مطالعه ای تطبیقی پیرامون این طرح می توان به روش هایی که استفاده و کارایی بیشتری دارند، پی برد و با بررسی کارایی شان در سیستم آموزشی کشور ما، وارد جریان درمان های مراکز آموزش و توانبخشی مشکلات ویژه ی یادگیری نمود.

بررسی مقایسه‌ای اثر بخشی رویکرد وجودی‌  بارویکرد شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب فراگیر مبتلایان به اعتیاد

با توجه به نتایج اين پژوهش، پيشنهاد مي‌شود از این روش‌های‌ درماني برای بهبود سلامت روان زنان و مردانی که درگیر آسیب‌های اجتماعی غیر از اعتیاد هستند، استفاده شود.
2-  پيشنهاد مي‌شود كه برنامه‌هاي آموزشي با هدف آگاهي از وضعيت روانشناختي افراد معتاد براي خانواده اين افراد ارائه شود.
3- پيشنهاد مي‌شود مداخلاتي به روش وجودی- انسان‌گرایانه و شناختی رفتاری در جهت كاهش علائم آسیب‌شناسی روانی بیماران روانی صورت گيرد.
4- پيشنهاد مي‌شود در تحقیقات آتی، اثربخشی این روش درماني براي بهبود سلامت روان زنان تحت درمان اعتیاد، مورد بررسی قرار گیرد.
5- پيشنهاد پژوهشگر به محققان آتي كه قصد انجام پژوهش در حوزه بهداشت روان افراد تحت درمان اعتیاد را دارند، ارائه مداخلات درمان انفرادي با رويكرد وجودی- انسان‌گرایانه و شناختی رفتاری براي اين افراد مي‌باشد.

بررسی رابطه    ی تمایزیافتگی خود با رضایت‌مندی و پرخاشگری زوجین

یکی از مسائلی که بهتر است در پژوهش‌های آتی در این زمینه موردتوجه قرار گیرد، بررسی بیشتر رابطه‌ی بین تمایزیافتگی خود و پرخاشگری است؛ زیرا تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته است.
همچنین پیشنهاد می‌شود برای نتیجه‌گیری بهتر، به بررسی رابطه‌ی خرده مقیاس‌های تمایزیافتگی خود و پرخاشگری پرداخته شود.
همچنین می‌توان در مورد تأثیر تمایزیافتگی بر میزان طلاق نیز به انجام پژوهش پرداخت.
بهتر است در پژوهش‌های آتی درزمینه ي رابطه‌ی تمایزیافتگی خود و متغیرهای دیگر مانند اضطراب و افسردگی پژوهش‌هایی صورت گیرد.

بررسي اثربخشي گروه درماني شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی
در کاهش نشانگان سوگ تجربه شده در دختران دارای تجربه شکست عاطفی

توصیه میشود که جهت تعمیم پذیری بیشتر درمان MBCT این مداخله توسط درمانگران دیگر تکرار شود.
2. به منظور فراهم کردن شواهدی از تداوم تغییر ، از دوره های پیگیری طولانی تر استفاده شود.
3. برای افزایش صحت و دقت سنجش و ارزیابی سوگ علاوه بر پرسشنامه های خود سنجی از مصاحبه های بالینی نیز استفاده شود.
4. پژوهش حاضر در قالب طرح های آزمایشی با گروههای بزرگتر انجام شود.
5. توصیه میشود این درمان با سایر درمانها در حوزه سوگ مقایسه گردد.
6. این پزوهش دردو گروه با جنسیتهای انجام شود.

اثر بخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی بر انسجام هویت دختران نوجوان فراری

پژوهش حاضر در قالب طرح های تجربی تک موردی اجرا شود.
پژوهش حاضر در قالب طرح های آزمایشی با گروههای بزرگتر انجام شود.
به دلیل اینکه آزمودنی ها به طور تصادفی به گروههای آزمایش و کنترل تقسیم شده اند، نقش متغیرهای مداخله گر تا حدی خنثی شده است.اما به دلیل شمار کم آزمودنی ها ( 12 نفر در هر گروه ) بهتر است در پژوهشهای آینده شمار آزمودنی ها افزایش یابد تا بتوان در این مورد قضاوت بهتری را ارائه کرد.
پژوهش حاضر با کنترل متغیر های بیشتری انجام شود

بررسي مقایسه ای اثربخشی نقاشی درمانی و بازی درمانی بر خودپنداره  و پرخاشگری دانش‌آموزان پسر دارای اختلال یادگیری شهر مشهد

 با توجه به اين که اين پژوهش فقط بر روي کودکان پسر انجام شد و اين مشکلات رفتاري در ميان دختران نيز شيوع دارد؛ لذا انجام پژوهش‌ها در مورد دختران و بررسي اين اختلالات در آنها به منظور تعميم‌پذيري بيشتر نتايج پژوهش پيشنهاد مي‌شود.
2- پيشنهاد مي‌شود مطالعات بعدي اثربخشي اين مداخلات را در دانش‌آموزان دختر مبتلا به اختلالات یادگیری در مقاطع سنی مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند
3- پيشنهاد مي‌شود در پژوهش‌هاي بعدي به منظور آگاهي از تداوام طولاني مدت نتايج، آزمون پيگيري نیز انجام شود.
4- پيشنهاد مي‌شود در پژوهش‌هاي بعدي این مداخلات درمانی علاوه بر کودکان دارای اختلال یادگیری بر روی سایر کودکان دارای مشکل به ویژه مشکلات رفتاری نیز انجام شود.

بررسی اثر بخشی گروه درمانی حل مسأله‌مدار بر سطح افسردگی، اضطراب و توانایی حل مسأله اجتماعی زنان نابارور مرکز درمان ناباروری میلاد مشهد

به دلیل نوین بودن کاربرد درمان حل مسأله مدار در حوزه روان درمانی در زمینه ناباروری، به کارگیری این شیوه درمانی در قالب طرح  های تک آزمودنی، آزمایشی و مقایسه  ای با سایر رویکردهای روان درمانی و خصوصا دیگر انواع درمان  های شناختی-رفتاری ضروری به نظر می  رسد. این امر سبب مي‌شود که کارایی این درمان با توجه به شیوع قابل توجه مشکلات روانشناختی ناشی از ناباروری در کشورمان، بهتر مشخص گردد. همچنین پیشنهاد می  شود روش درمان حاضر برای زنانی که همسرانشان نابارور هستند، مردان نابارور و گروه مشترک زوجین نابارور نیز انجام شود.
ضرورت پرداختن به مشاوره و حمایت‌های روانی لازم از زوجین نابارور به عنوان بخشی ضروری از درمان ناباروری آنان، ایجاد مراکز مشاوره تخصصی در مراکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، مشارکت روز افزون کادر پزشکی درگیر در درمان ناباروری شامل پزشک، ماما و پرستار با روان‌شناس از پیشنهادات کاربردی موثر می‌باشد.

بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر اضطراب و افسردگی مادران دانش‌آموزان چند معلولیتی

 پیشنهاد می شود که تعداد جلسات آموزشی به منظور تمرین و آموزش دقیقتر و عمقی تر مهارت ها افزایش یابد.
2. پيشنهاد مي شود این نوع درمان براي سایر گروه ها ی دانش اموزان چند معلولیتی (49 گونه دانش آموز چند معلولیتی) نيز انجام گيرد و نتایج ان با پژوهش حاضر مقایسه و تبیین گردد.
3. پیشنهاد می شود که در مطالعات بعدی نمونه مورد مطالعه بر اساس متغیرهای مداخله گر همسان سازی شود و نتایج آن با مطالعه حاضر مقایسه گردد.
4. با توجه به اينکه استفاده از مرحله پيگيري مي تواند به ارزيابي بهتر نتايج درماني بيانجامد، لذا پيشنهاد مي شود در مطالعات مشابه اين مرحله مدنظر قرار گيرد.
5. پیشنهاد می شود که در مطالعات بعدی پژوهش حاضر بر روی پدارن کودکان معلول و همچنین نمونه های دیگر نیز بررسی گردد.
6. پیشنهاد می شود که مطالعات دیگری در سایر نقاط کشور به ویژه برای تمامی اقوام ایرانی و همچنین اقلیت ها صورت بندی گردد.

بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر کاهش فرسودگی شغلی، افزایش انگیزش شغلی و احساس کنترل در کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد

برگزاری آموزش واقعیت درمانی در جلساتی با فاصله بیشتر، برای تحلیل و تمرین مطالب آموخته شده.
2- اجرای پژوهش در گروه‌های متشکل از هر دو جنس که به تعمیم پذیری یافته‌ها کمک می‌کند.
3- جهت اظهار نظر بهتر و قاطعانه تر در مورد نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می‌شود پژوهش با نمونه بزرگتر انجام گردد تا قدرت تعمیم نتایج افزایش یابد.
4- با توجه به اهمیت دلایل فردی، گروهی و سازمانی در فرسودگی شغلی، پیشنهاد می  شود، به آموزش  های این رویکرد در گروه مدیران نیز توجه شود.
5- سوال پژوهشی پیشنهادی:
• آیا اثربخشی واقعیت درمانی در گروه مدیران متفاوت از کارکنان خواهد بود؟
• اثربخشی آموزش مدیریت راهبرانه (آموزش تئوری انتخاب برای مدیران) بر انگیزش شغلی و رضایت شغلی کارکنان چگونه است؟

تأثیر بازی درمانی فلورتایم  (مبتنی بر خانواده)
بر افزایش مهارت های اجتماعی کودکان

با توجه به نتایج اين پژوهش، پيشنهاد مي‌شود از این روش‌ درماني برای بهبود بيماري‌هاي روانی دوره کودکی مانند اختلال کمبود توجه- بیش فعالی، اختلالات اضطرابی، اختلالات خوردن و غیره استفاده شود.
2- پيشنهاد مي‌شود كه برنامه‌هاي آموزشي با هدف آگاهي از وضعيت روانشناختي کودکانی که در رشد مهارت‌های اجتماعی با مشکل مواجه‌اند، براي والدین این کودکان ارائه شود.

3- پيشنهاد مي‌شود از اين روش درماني براي بهبود سلامت روان کودکانی که والدینشان طلاق گرفته‌اند استفاده شود، چرا که این کودکان هیجانات سرکوب شده زیادی را در رابطه با والدینشان به دوش می‌کشند.
4- پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی با افزایش تعداد آزمودنی‌ها، قرار دادن دوره پیگیری و انجام مطالعه در قالب سه گروه (که در آن یک گروه بازی درمانی فلورتایم، گروه دوم یک رویکرد درمانی دیگر و گروه سوم به عنوان گروه کنترل مد نظر قرار می‌گیرند) به بررسی دقیق‌تر اثربخشی بازی‌درمانی فلورتایم بر افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان پرداخته شود.

بررسی اثربخشی آموزش ازطریق انیمیشن برقابلیت بازشناسی هیجانات
چهره ای در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم

آنچه شاید آن‌ را بتوان به عنوان مهمترین پیشنهاد پژوهشی بعد از اجرای این اثر در نظر آورد و در طول اجرای پژوهش ذهن پژوهشگر را مرتب به خود جلب می‌کرده است، طراحی آزمون بازشناسی هیجانی چهره‌ای با توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگی و بوم  شناختی ایران می‌باشد. متأسفانه در حال حاضر ما از داشتن آزمونی هنجار شده که به بررسی بازشناسی هیجانی چهره بپردازد محرومیم. با توجه به آغاز حرکت جدی علوم شناختی در ایران امید است که بزودی شاهد ساخته شدن این آزمون و انجام تحقیقات متعدد بر اساس آن باشیم.
2- به نظر می رسد با توجه به ادبیات غنی ای که درباره اختلال بازشناسی هیجانی چهره در زمینه اختلالات روانی متفاوت وجود دارد، آن دسته از اختلالاتی که با نقائص درکی آشکار همراهند (با توجه به اینکه اختلال در بازشناسی هیجانی چهره نیز نوعی اختلال در درک محسوب می گردد) گزینه های مناسب تری برای اجرای آزمون باشند. پیشنهاد می شود در حوزه اختلالات روانی با نشانه های بارز نقص عملکرد سیستم ادراک پژوهش صورت پذیرد.
3- طبق متون علمی موجود با توجه به نقش جدی و اثبات شده   نیمکره   راست در بازشناسی هیجانی چهره، پیشنهاد می شود بر روی افرادی که در این نواحی از مغزشان دچار لطمات و ضایعات شده اند، در حوزه بازشناسی هیجانی چهره مطالعه صورت پذیرد.
4- انجام آزمون‌هایی که همزمان عملکرد مغز را در حین بازشناسی هیجانی چهره بررسی نماید نیز از جمله موضوعاتی است که گمان نمی‌رود بر روی آن در ایران کار چندانی صورت پذیرفته باشد. انجام این آزمون با استفاده از
FMRI جهت بررسی عصب شناسی بازشناسی هیجانی چهره پیشنهاد می‌شود.
6- در انتها با توجه به تفاوت عمده انواع زیرگروه‌های کودکان مبتلا به طیف اختلالات اوتیسم، انجام پژوهشی در زمینه مقایسه بازشناسی هیجانی چهره در این زیرگروه‌ها می‌تواند نتایج قابل اعتماد و مناسبی را ارائه نماید.
7- از آنجا که یافته های این پژوهش گامی کوچک در جهت افزایش دانش در حیطه عملکرد شناختی- اجتماعی کودکان اتیستیک است، پیشنهاد می‌شود گام‌های بیشتری در راستای ارتقاء چنین مطالعاتی برداشته شود.

نقش سوگیری های اسنادی و خصومت در میانجی گری رابطه بین سبكهای دلبستگی و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره راهنمايي شهر مشهد

هدف از پیشنهاد‌هایی که در ادامه ارائه مي‌شود این است که به پژوهشگرانی که مایل به پژوهش در این حوزه هستند کمک شود تا به نحو بهتر و آسان تری موضوع مورد علاقه خود را بیابند و در این حوزه به انجام پژوهش بپردازند.
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد مي‌شود:
- پیشنهاد مي‌شود پژوهشگران علاقه مند در زمینه پرخاشگری در نوجوانان با رویکرد‌های مختلف پژوهش هایی را انجام دهند.
- پیشنهاد می شود که چنین پژوهشی در نواحی 7گانه مشهد انجام شود تا تاثیر عامل فرهنگ در مناطق مختلف برجسته تر گردد.
- پیشنهاد مي‌گردد این پژوهش که در نوجوانان عادی پسر انجام شده با پژوهشی مشابه در نوجوانان دارای شرایط خاص (به عنوان مثال نوجوانان دارای والدین معتاد، والدین زندانی، والدین پرخاشگر و..) بررسی و مقایسه شود.
- پیشنهاد می شود که چنین پژوهشی بر روی دختران و پسران دوره ابتدایی و دبیرستان شهر مشهد انجام شود.
- پیشنهاد می شود که این پژوهش در نوجوانانی که دارای والدین پرخاشگر هستند انجام شود.
- پیشنهاد مي‌شود این پژوهش در فرهنگ‌های متفاوت کشورمان اجرا شود تا نقش عامل فرهنگ در زمینه پرخاشگری و سبک های اسنادی و سبک های دلبستگی نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد.
   - کارگاه‌هایی برای آموزش مدیریت هیجانات و سبک های اسنادی به نوجوانان و خانواده‌ها از طرف    آموزش وپرورش و مراکز فرهنگی برگزار شود.
   - پیشنهاد می شود کارگاه هایی در زمینه ارتقای کنترل هیجانات در دانش آموزان برگزار گردد.
   - پژوهش هایی در نواحی و شهرهای دیگر اجرا گردد و سایر عوامل مرتبط بر پرخاشگری نوجوانان مورد بررسی قرار بگیرد.   
   - کارگاه‌هایی برای آموزش مدیریت هیجانات و سبک های اسنادی به نوجوانان و خانواده‌ها از طرف آموزش و پرورش و مراکز فرهنگی برگزار شود.
   - پیشنهاد می شود کارگاه هایی در زمینه ارتقای کنترل هیجانات در دانش آموزان برگزار گردد.
   - پژوهش هایی در نواحی و شهرهای دیگر اجرا گردد و سایر عوامل مرتبط بر پرخاشگری نوجوانان مورد بررسی قرار بگیرد.   
   - پيشنهاد مي شود اين پژوهش بر روي جامعه دختران نيز انجام شود تا اثر جنسيت كنترل شود.
   - پيشنهاد مي شود نقش فرايند بلوغ در بررسي متغيرهاي پژوهش لحاظ شود.

اثربخشی مداخله‌ی درمانی عقلانی ـ هیجانی بر شیوه‌های فرزندپروری والدین و کاهش اختلال خلقی گوشه گیری دانش آموزان دختر کم توان ذهنی، آموزشگاه استثنایی مقطع ابتدایی

 با توجه به اينکه استفاده از مرحله پيگيري مي تواند به ارزيابي بهتر نتايج درماني بيانجامد، لذا پيشنهاد مي شود در مطالعات مشابه اين مرحله مدنظر قرار گيرد.
2- پیشنهاد مي‌شود که در مطالعات بعدی پژوهش حاضر بر روی والدین سایر اختلالات و مشکلات کودکان بررسی گردد.
3- پیشنهاد مي‌شود که مطالعات دیگری در سایر نقاط کشور به ویژه برای تمامي‌اقوام ایرانی و همچنین اقلیت‌ها صورت بندی گردد.
4- پیشنهاد مي‌شود که تعداد جلسات آموزشی به منظور تمرین و آموزش دقیقتر و عمقی تر مهارت‌ها افزایش یابد.
5- پیشنهاد مي‌شود که در مطالعات بعدی پژوهش حاضر بر روی نمونه‌های پسر و همچنین دانش اموزان عادی نیز بررسی گردد.
6- پیشنهاد مي‌شود که در مطالعات بعدی نمونه مورد مطالعه براساس متغیرهای مداخله‌گر همسان‌سازی شود و نتایج آن با مطالعه حاضر مقایسه گردد.
7- پیشنهاد مي‌شود که مطالعه‌اي به صورت مشابه سایر درمان‌های روانشناختی را در مقایسه با واقعیت در مانی برای والدین کودکان مبتلا به اوتیسم به کار بندد.

بررسی اثربخشی آموزش برنامه شناختی-رفتاری شادکامی(فوردایس) بر  افزایش نشاط، خودکارآمدی و کیفیت زندگی فرزندان شاهد و ایثارگر

 این روش با سایر روشهای آموزش شادکامی مقایسه گردد.
v نتیجه این پژوهش مورد پیگیریهای شش ماهه و یکساله قرار بگیرد.
v از آنجا که شادکامی یک ویژگی ارتقا پذیر است، با اعمال روش های مداخله ای (آموزش) مبتنی بر آموزش شادکامی، متعاقبا سلامت روان نیز افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین، یکی از گروه های هدف مناسب برای چنین مداخلاتی بانوان و دختران هستند.

اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش اضطراب امتحان و کمال‌گرایی دانشجویان دختر

 استفاده از این رویکرد درمانی در مراکز آموزشی به ویژه در مدارس و دانشگاه‌ها
- آموزش آن به عموم مردم جامعه جهت افزایش بهداشت روانی افراد جامعه
- پیشنهاد می‌شود که درمان مبتنی بر ذهن آگاهی به صورت هفته ای یک بار باشد بهتر است.
 از آنجایی که داشتن اضطراب امتحان در بین دانشجویان به وفور مشاهده می  شود لذا می  توان آموزش  های درمان مبتنی بر ذهن آگاهی را از سن مدارس جهت کاهش این مشکل در مدارس استفاده کرد.
- با توجه به اين که اين پزوهش تنها بر روي دختران انجام شده است پيشنهاد مي‌گردد در مورد پسران نيز پژوهش مشابه انجام گيرد.

رابطه بین تصویر تن  و صمیمیت با رضایت مندی زناشویی در زوجین یربالینی

از آنجا که نمونه  حاضر محدود به زوجین غیر بالینی می باشد بهتر است در سایر زوجین بالینی نیز اجرا شود.
- از آنجا که در کشور منابع و کتب بسیار کمی در مورد احساس بهزیستی و کیفیت زندگی موجود می باشد لذا پیشنهاد می شود متخصصین جهت پژوهش های گسترده ای در این زمینه اقدام کنند.

بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهارت‌های
 ارتباط میان فردی برخود کارآمدی و فرسودگی شغلی
 کارکنان سازمان تأمين اجتماعی مشهد

 پیشنهاد می شود قبل از اجرای پرسشنامه  ها در مؤسسات جلسات توجیهی به منظور آشنا کردن افراد با اهمیت موضوع و همچنین ایجاد انگیزه کافی در افراد برای پاسخ  های صادقانه برگزار شود.
2) پیشنهاد می  شود که اثربخشی این نوع آموزش در سازمان  ها و مؤسسه  های دیگر انجام پذیرد.
3) پیشنهاد می  شود که اثربخشی این نوع آموزش در دیگر مناطق کشور و روی نمونه بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
4) با توجه به اینکه نمونه مورد مطالعه کارکنان دولتی بوده است پیشنهاد می  شود که این آموزش بر روی کارکنان غیر دولتی نیز انجام پذیرد.
5) پیشنهاد می  شود که آموزش مهارت  های ارتباطی میان فردی در جلسات بیشتری نیز انجام شود.
6) هماهنگ با این پژوهش، پژوهش  هایی به صورت طولی انجام پذیرد تا پژوهشگران از اثربخشی نتایج آموزش مهارت  های ارتباطی میان فردی در طولانی مدت آگاهی یابند.
7) با توجه به اینکه در پژوهش حاضر پی  گیری بعد از درمان انجام نگرفته، پیشنهاد می  شود در   پژوهش  های آتی، پی  گیری در نظر گرفته شود.
8) جهت تعمیم  پذیری بیشتر مهارت  های ارتباطی میان فردی مورد استفاده در این مطالعه و اجتناب از تأثيرات مورد انتظار آموزش دهنده پیشنهاد می  شود این مداخله توسط آموزشگران متفاوت دیگر تکرار شود.

اثربخشی درمان فراشناختي گروهي بر اضطراب اجتماعی و  انعطاف  پذیری شناختی نوجوانان

همانطور که مطرح شد درمان فراشناختي يك نوع درمان جديد است که اثربخشی آن در تعداد محدودی از مطالعات موردی تأیید شده است. هر چند كه فرضيه‌هاي مطرح شده در اين پژوهش تا حد زيادي اثربخشي اين نوع رويكرد را تأييد نمودند، اما بسيار زود است كه نتايج پژوهش حاضر را دال بر اثربخشي اين نوع درمان در مقایسه با سایر درمان  ها تلقي نمود. در این زمینه تكرار مطالعه‌هاي تجربي با گروه‌هاي كنترل و نمونه‌هاي وسيع‌تر پيشنهاد مي‌شود. همچنین مطالعات پیگیری و  طولانی  مدت مشابه براي تعيين اثربخشي درمان فراشناختی در فاصله  هاي زماني طولاني-تر لازم است. با توجه به این  که درمان  های شناختی- رفتاری در صدر درمان  های روانشناختی برای SAD قرار دارند، بررسی مقایسه  ای رویکرد فراشناختی با این درمان  ها در انتخاب درمان اثربخش-تر مثمر ثمر خواهد بود.

بررسی اثربخشی برنامه گروهی والدگرایی مثبتربرکاهش نشانه های اختلالات کمبود توجه و بیش فعالی کودکان

 با توجه به اینکه برنامه فرزندپروری اثربخش بود، می توان در آینده روی این شیوه آموزشی بیشتر تحقیق نمود و کودکان با مشکلات گوناگون هیجانی و رفتاری را به تفکیک با توجه به این رویکرد  بررسی نمود.
ü آموزش های فرزندپروری را برای هر دو والد اجرا نمایند.
ü این آموزش ها رو می توان روی مربّیان مهد یا مربیانی که با کودکانی با مشکلات  خاص کار می کنند آموزش داد و نتیجه آن رابررسی نمود.
ü این تحقیقات را به صورت پیگیرانه 6 ماه و یکساله می توان انجام داد.

اثربخشی روان درمان‌گری بین‌فردی گروهی کوتاه مدت بر ابرازگری هیجانی ،افزایش مهارت‌های اجتماعی و کیفیت زندگی دانشجویان افسرده غیر بالینی

 انجام این درمان در کنار سایر انواع گروه درمانی نیز می‌تواند امکان مقایسه و بررسی بیشتر میزان اثربخشی آن را در ارتباط با درمان‌های دیگر فراهم سازد.
- تمرکز بر متغیر های دیگر در ارتباط با افسردگی و دیگر اختلالات حوزه های دیگر این اختلال به منظور بررسی دقیق تر  میزان تاثیرات این درمان نیز  می‌تواند مفید باشد.
- انجام پژوهش‌های مشابه با در نظر گرفتن متغیر هایی نظیر سن، تحصیلات، وضعیت تأهل و ...
- استفاده از ابزار های دیگر جهت سنجش متغیر ها
- پیگیری به  مدت 2 تا 3 ماه بعد

رواسازی مقیاس ارزیابی دانش عصب شناختی و رابطه دانش عصب شناختی معلمان با اثربخشی تدریس از دیدگاه آنان

 این تحقیق فقط بر روی معلمان یک پایه  ی تحصیلی در یک مقطع تحصیلی انجام شد؛ پژوهشی انجام شود که میزان دانش عصب شناختی معلمان را در پایه  های دیگر مدارس ابتدایی و در مقاطع دیگر تحصیلی و حتی روی اساتید دانشگاه اندازه بگیرد و رابطه  ی آن را با اثربخش بودن تدریس در آنها بررسی بکند. این پژوهش می  تواند به مقایسه  های مفیدی دست یابد.
- در این تحقیق از یک نمونه 200 نفری استفاده شد؛ پژوهشی انجام شود که میزان دانش عصب شناختی را در یک نمونه بزرگتر اندازه بگیرد تا هم قدرت تعمیم پذیری نتایج افزایش یابد و هم، در مورد اقدامات بعدی که باید در سطوح بالاتر مدیریتی برای افزایش سطح این دانش انجام شود، بتوان تصمیم قطعی  تری گرفت.
- با توجه به این که در این تحقیق نشان داده شد که دانش عصب  شناختی پیش بینی کننده اثربخشی تدریس است، تحقیقی انجام شود که ضمن ارزیابی سطح دانش عصب شناختی معلمان، یادگیری دانش  آموزان آنان، به عنوان یکی از نتایج تدریس کارآمد معلم، اندازه  گیری شود، تا میزان اثربخش بودن واقعی تدریس معلمان مشخص شود.

سازگاری زناشوئی و رضايت جنسي
تدوین الگوي مبتني بر آموزه‌هاي فرهنگي اسلامی و اثر بخشي آن بر سازگاری زناشوئي

    پیشنهاد می‌شود این مداخله بر روی زنان بطور جداگانه انجام شود.
    پیشنهاد می‌شود این مداخله بر روی زوجین بطور همزمان صورت پذیرد .
   پیشنهاد می‌شود پایداری اثر مداخله بصورت بعد از 6 ماه و یک سال مورد بررسی قرار گیرد.
   پیشنهاد می‌شود این مداخله همراه با درمان شناختی برای تشدید اثر بخشی صورت پذیرد.
   پیشنهاد می‌شود با نظر به شرایط اعتقادی جامعه ما این مداخله بطور همزمان با درمان معنوی تجربه شود.
   پیشنهاد می‌شود این مداخله با بسته آموزشی ویژه در خصوص افراد مبتلا به بیماری های خاص تجربه شود.

بررسی مقایسه ی وضعیت والدگری در مادران کودکان با نیازهای ویژه و عادی و نقش راهبردهای مقابله ای در آن

 با توجه به این  که این پژوهش فقط مادران را بررسی کرده است، پیشنهاد می  شود چنین پژوهشی با پدران و نقش آنها در والدگری انجام شود.
2. پیشنهاد می  شود در پژوهشی به مقایسه راهبردهای مقابله  ای مادران و پدران کودکان با نیازهای ویژه پرداخته شود.
3. از آنجایی که رابطه والد- کودک تحت تاثیر محیط آن  ها قرار می  گیرد، نقش محیط به ویژه حمایت  های پدر از مادر و فرزند می  تواند تاثیر بسزایی بر نحوه مقابله مادر با مشکلات کودک داشته باشد. بنابر  این پیشنهاد می  شود در پژوهش  های بعدی به نقش پدران هم توجه شود.
4. در پژوهش  های بعدی نقش متغییر  های میانجی مثل سطح اقتصادی و اجتماعی خانواده در نظر گرفته شود.
5. با توجه به این که در این پژوهش مادران با سنین متفاوت بررسی شده است پیشنهاد می  شود در پژوهش  های بعدی به مقایسه سبک والدگری و راهبردهای مقابله  ای مادران جوان و مسن پرداخته شود.

بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر افزایش رضایت زناشویی و منبع کنترل درونی زنان متاهل

 پیشنهاد می‌شود با توجه به اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر رضایت زناشویی، اثر بخشی مثبت اندیشی را در سبک‌های شخصیتی مختلف و تأثیر آن در رضایت زناشویی بررسی شود.
2- پیشنهاد می‌شود در پژوهشی به بررسی تأثیر هر یک از عوامل تأثیر گذار بر رضایت زناشویی در منبع کنترل و رضایت زناشویی پرداخنه شود.
3- پیشنهاد می‌شود در پژوهشی رابطه منبع کنترل درونی و رضایت زناشویی بررسی شود.
4- پیشنهاد می‌شود پژوهش با همین موضوع انجام شود و سپس نتایج آن جهت مقایسه با رویکردهای دیگر بررسی شود‌.
5- پیشنهاد می‌شود در سایر شهرهای کشور نیز مشابه همین پژوهش انجام شود و ضمن مقایسه، تفاوت عوامل فرهنگی نیز بررسی شود.
6-  پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های دیگر گروه مستقل بعنوان گروه کنترل لحاظ گردد.

بررسی اثربخشی آموزش کنترل هیجان برافزایش خودکارآمدی اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دختر دبیرستانی مشهد

در کار با دانش آموزان با مشکلات تحصیلی باید علاوه بر خود دانش آموز برای والدین و مربیان این دانش آموزان نیز برنامه‌های آموزشی تدارک دید، از این رو پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی در برنامه مداخله، آموزش والدین و معلمان نیز در نظر گرفته شود.
2- پیشنهاد می‌شود تاثیر گفتگوهای معلمان و محتوای آن بر خودکنترلی‌های دانش آموزان مورد بررسی قرار گیرد.
3- این پژوهش محدود به دانش آموزان دختر است، لذا پیشنهاد می‌شود محققان بعدی بر روی دانش‌آموزان پسر پژوهش نمایند.
4- پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی با افزایش جلسات درمانی، قرار دادن دوره پیگیری، انتخاب یک جمعیت بالینی و انجام مطالعه در قالب سه گروه (که در آن یک گروه آموزش کنترل هیجان، گروه دوم یک رویکرد آموزشی دیگر و گروه سوم به عنوان گروه کنترل مد نظر قرار می‌گیرند) به بررسی دقیق‌تر اثربخشی آموزش کنترل هیجان بر افزایش خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت پرداخته شود.

مقايسه‌ي نشانه‌هاي باليني كودكان داراي والدين سوءمصرف كننده مواد با كودكان داراي والدين بدون سابقه سوءمصرف مواد

 پیشنهاد مي‌شود در تحقیق جداگانه‌اي وضعيت مشكلات رفتاري كودكان در خانواده‌هايي كه به تازگي از بند اعتياد رهايي يافته‌اند نيز مورد بررسي قرار گيرد.
• پیشنهاد مي‌شود تا در زمينه‌ هر يك از مولفه‌‌هاي رفتاري به صورت جداگانه در خانواده‌هاي درگير با مساله اعتياد تحقيق شود تا تاثير ميان اعتياد والدين و رفتارهای ناهنجار در كودكان به شيوه جزيي‌تر بررسي شود. اين اقدام مي‌تواند در برطرف كردن و درمان اين اختلالات موثر باشد.
• پیشنهاد مي‌شود در زمينه تاثير اعتياد والدين بر رفتار آنان با كودكان در سنين زير 6 سال كه كودكان توانايي چنداني در واكنش دادن به محرك‌هاي محيطي ندارند به صورت جداگانه تحقيق شود.

اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر رضایت مندی زناشویی
همسران جانبازان ضایعه نخاعی

با توجه به مورد تایید قرارگرفتن اثر درمان حل مساله بر رضایت مندی زناشویی همسران جانبازان ضایعه نخاعی پیشنهاد
می‌شود در پژوهش‌های دیگر اثر این درمان بر روی سایر جانیازان مانند اعصاب و روان ،شیمیایی و... می‌تواند مفید و
کاربردی باشد.
پيشنهاد مي‌شود در پژوهش‌هاي آينده، نمونه گيري وسيع‌تر با پيگيري‌هاي بلندمدت تر مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به بديهي بودن نقش شوهر در ارتباط‌های زوجي و اهميت ارتباط متقابل در رضايتمندي يا نارضايتي از زندگي زناشويي، براي انجام مداخلات و آموزش‌هایی در اين زمينه، حضور زوجين همراه با يكديگر نيز می‌تواند به اثربخشي بيشتر اين مداخلات كمك كند.
پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های بعدی از مقیاس‌ها و پرسشنامه های دیگری غیر از پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش بهره گیری شود

بررسی مقایسه‌ای اثربخشی معنادرمانی گروهی و طب سنتی
 در کاهش علائم افسردگی زنان

با توجه به شیوع بالای افسردگی در میان افراد، همچنین پیشینه غنی طب سنتی ایران و از طرف دیگر در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن استفاده از گیاهان دارویی در کشور، پیشنهاد می‌شود، گیاهان دارویی خصوصا افتیمون و گل راعی به صورت درمان مجزا یا ترکیب با شیوه‌های روان درمانی رایج در درمان افسردگی به کار برده شود.
همچنین پیشنهاد می‌شود اثربخشی طب سنتی (افتیمون و گل راعی) با سایر مکاتب روان درمانی و همچنین داروهای رایج روانپزشکی در کاهش علائم افسردگی مقایسه گردد.
شایان ذکر است، بررسی مقایسه‌ای اثربخشی درمان طب سنتی(ترکیب افتیمون و گل راعی) بر کاهش نمرات خرده مقیاس‌های آزمون افسردگی بک (جسمانی،شناختی و عاطفی) ضروری به نظر می‌رسد.
می‌توان به بررسی اثربخشی درمان طب سنتی(ترکیب افتیمون و گل راعی) بر روی اختلالات روانشناختی دیگر از جمله اضطراب و افسردگی کودکان نیز پرداخت.
بررسی و مقایسه جنبه‌های دیگر درمان طب سنتی و رواندرمانی‌های رایج همانند هزینه‌های درمان، طول مدت درمان، درگیر شدن بیمار در درمان، عوارض ناشی از درمان و... از دیگر پیشنهادات این پژوهش می‌باشد.

اثربخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر افزایش
صمیمیت زناشویی و امنیت روانی زوجین

پیشنهاد می شود که این شیوه درمان با دیگر شیوه های مداخله ای اعم از شناختی- رفتاری، عقلانی- هیجانی و طرح واره درمانی مقایسه شود.
- در پژوهش های آینده شمار آزمودنی ها افزایش یابد تا بتوان در این مورد قضاوت بهتری کرد.
- پیشنهاد می شود که  این برنامه آموزشی،  برای زوجین متقاضی طلاق اجرا گردد.
- از نظر پژوهشی، به علاقه مندان توصیه می شود که مؤلفه امنیت روانی در این پژوهش را در گروه های مختلف سنی از جمله کودکان، نوجوانان و میانسالان بررسی کنند.
- پیشنهاد می شود تأثیر امنیت روانی همانطور که در خانواده بررسی شد، در مورد اختلالات خلقی یا اضطرابی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری هشت مرحله‌ای کش بر بهبود تصویر تن و تعهد زناشویی در زنان متأهل

 بکارگیری نمونه بزرگتر
• مردان در پژوهش شرکت داده شوند در صورت امکان همسران در یک گروه قرار گیرند در غیر این صورت در گروه‌های جداگانه
• تأکید بیشتر به مشاوره‌های قبل از ازدواج.

بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهي بر کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و افزایش کیفیت زنان خانه‌دار

پیشنهاد می‌شود اثربخشی این روش برسلامت روان زنان شاغل هم مورد بررسی قرار بگیرد.
1- پیشنهاد پژوهشگر به محققان آتی که قصد انجام پژوهش در حوزه بهداشت روان زنان را دارند. ارائه درمان انفرادی با مداخلات رویکرد
MBCTبرای این افراد می باشد.
2- همچنین پیشنهاد می شود که اثربخشی این رویکرد درمانی را برای زنان با پیگیری چند ماهه بررسی کنند.
3- پیشنهاد می شود اثربخشی این روش بر دختران مجرد انجام شود.
5- پیشنهاد می شود اثربخشی این روش بر سلامت روان و رضایت زناشویی مردان هم مورد تحقیق واقع شود.
6- پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی دیگر با هدف کاهش افسردگی، اضطراب و استرس و افزایش کیفیت زندگی برای زنان گذاشته شود

بررسی اثر بخشی گروه درمانی وجودی در بهبود افسردگی و کارکردهای عصب روانشناختی زنان افسرده با سابقه اقدام به خودکشی

با توجه به نتایج اين پژوهش، پيشنهاد مي‌شود از روش‌ درماني وجودی- انسانگرایانه برای پیش‌گیری از اقدام به خودکشی افرادی که در معرض خطر بالای خودکشی قرار دارند، استفاده شود.
2- با توجه به نتایج اين پژوهش، پيشنهاد مي‌شود از روش‌ درماني وجودی- انسانگرایانه برای بهبود کارکردهای عصب- روانشناختی بیمارانی که به علت ضایعه مغزی، علائم شناختی را گزارش می‌کنند، استفاده شود.
3- پيشنهاد مي‌شود كه برنامه‌هاي آموزشي با هدف آگاهي از وضعيت روانشناختي افرادی که اقدام به خودکشی می  کنند، براي خانواده و تيم درماني اين افراد ارائه شود.
4- پيشنهاد مي‌شود در تحقیقات آتی، اثربخشی اين روش درمانی بر بهبود سلامت روان مردان مبتلا به اختلال افسردگی بررسی قرار گیرد.
5- پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی با افزایش تعداد آزمودنی‌ها، قرار دادن دوره پیگیری و انجام مطالعه در قالب سه گروه (که در آن یک گروه درمان وجودی- انسان گرایانه، گروه دوم یک رویکرد درمانی دیگر و گروه سوم به عنوان گروه کنترل مد نظر قرار می‌گیرند) به بررسی دقیق‌تر اثربخشی درمان وجودی- انسان گرایانه بر کاهش افسردگی و بهبود کارکردهای عصب- روانشناختی در افراد افسرده که اقدام به خودکشی کرده‌اند، پرداخته شود.
6- پيشنهاد پژوهشگر به محققان آتي كه قصد انجام پژوهش در حوزه بهداشت روان افراد افسرده که اقدام به خودکشی کرده‌اند، را دارند، ارائه مداخلات درمان انفرادي با رويكرد وجودی- انسانگرایانه براي اين افراد مي‌باشد.

اثربخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر افزایش
صمیمیت زناشویی و امنیت روانی زوجین

پیشنهاد می شود که این شیوه درمان با دیگر شیوه های مداخله ای اعم از شناختی- رفتاری، عقلانی- هیجانی و طرح واره درمانی مقایسه شود.
- در پژوهش های آینده شمار آزمودنی ها افزایش یابد تا بتوان در این مورد قضاوت بهتری کرد.
- پیشنهاد می شود که  این برنامه آموزشی،  برای زوجین متقاضی طلاق اجرا گردد.
- از نظر پژوهشی، به علاقه مندان توصیه می شود که مؤلفه امنیت روانی در این پژوهش را در گروه های مختلف سنی از جمله کودکان، نوجوانان و میانسالان بررسی کنند.
- پیشنهاد می شود تأثیر امنیت روانی همانطور که در خانواده بررسی شد، در مورد اختلالات خلقی یا اضطرابی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر چاقی و اضافه وزن، خودکارآمدی وزن و عزت نفس زنان چاق و دارای اضافه وزن

 این مطالعه فقط بر روی زنان چاق و دارای اضافه وزن انجام شد که پیشنهاد می‏شود بر روی مردان و یا بر روی هر دو جنس اجرا شده تا امکان مقایسه زنان و مردان با یکریگر فراهم گردد.
2. در این مطالعه از شاخص توده بدنی(
BMI)  استفاده شده بود که پیشنهاد می‏شود از شاخص‌های پیکر سنجی دیگری مانند  WR، WHR استفاده شود و یا فقط حجم توده چربی بدن (FMI) مورد سنجش قرار گیرد.
3. این روش درمانی در مقایسه با دیگر رواندرمانی‏های رایج در حوزه چاقی و یا با رژیم‌ درمانی مورد مقایسه قرار گیرد.
4. پیشنهاد می‏شود از این روش درمانی برای گروه‌های سنی مختلف بویژه نوجوانان با مشکل چاقی یا اضافه وزن استفاده شود.
5. انجام مطالعه‌ای مشابه با جلسات پیگیری بلند مدت به منظور بررسی طول اثرات درمان پیشنهاد می‏شود تا بدین ترتیب نگرش بهتری از میزان اثربخشی نتایج به دست آید.
6. برای افزایش اعتبار یافته‌های پژوهش و تعمیم پذیری بیشتر، پیشنهاد می‏شود در بررسی‌های آینده طرح حاضر با حجم نمونه بیشتری اجرا گردد.
7. پیشنهاد می‏شود این روش درمانی بر روی 2 نوع چاقی آندرویید و ژنویید انجام گرفته و نتایج هر دو گروه با یکدیگر مقایسه گردد.
8. برای نتیجه‌گیری دقیق و تعمیم آن توصیه می‏شود که این پژوهش مجدداً تکرار شود.
9. برای قابلیت تعمیم‌پذیری بیشتر پیشنهاد می‏شود شاغلین شرکت‌کننده از قشر یا جامعه خاصی نباشند.
10. پیشنهاد می‏شود این روش درمانی بر روی سبک‌های خوردن افراد چاق یا مبتلا به اضافه وزن نیز مورد مطالعه قرار گیرد.
11. ازآنجا که سنجش خودکارآمدی افراد اغلب متکی بر ابزارهای خودسنجی است تکمیل پرسشنامه خودکارآمدی تا حد زیادی تحت تاثیر علایق افراد به معرفی بهترخود و استراتژیهای مدیریت برداشت قرار میگیرد( فارنهام و همکاران، 1999؛ به‌ نقل از مسعودنیا، 1387). براین اساس به محققان آینده پیشنهاد می‏شود در صورت امکان برای سنجش خودکارآمدی از مقیاسهای غیرمستقیم‌تر استفاده کنند که نسبت به این اثرات کمتر آسیب‌پذیر هستند.

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

بررسی اثربخشی آموزش طرح تایم (غني‌سازي ازدواج) بر رضایت زناشویی و هوش معنوی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش ناجا

از آنجا كه شيوه‌ي طرح تايم محدوديتي براي سن زنان گروه هدف ندارد، و مطالعه حاضر بر روي 30 زن انجام شده كه در مراحل مختلف زندگي زناشويي بودند، پيشنهاد مي‌شود مطالعات مشابهي در خصوص تأثيرگذاري اين روش بر روي تمام  افراد خانواده انجام داد و همچنین سعی نمود بلافاصله بعد از ازدواج به طور اجباری طرح تایم رابه زنان آموزش داد

اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر کاهش نشانه‏های اضطرابی، بهبود پيشرفت تحصیلی و نظم جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال‏های اضطرابی

بهتر است پژوهش‏هاي آتی بر روي نمونه گسترده تري از کودکان انجام شده تا اعتبار این روش با اطمینان بالاتري برآورد شود.
- لازم است درستی این یافته‏ها با پژوهش‏هاي آتی در مقاطع تحصیلی دیگر، با آزمودنی‏هاي دیگر و باحجم نمونه بیشتر اثبات شود.
بهتر است مقایسه ي گروه‏هاي جنسیتی و همچنین زیر گروه‏هاي مختلف اختلال‏های اضطرابی به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
پیگیري آزمودنی‏ها پس از اتمام درمان نیز می‏تواند براي ارزیابی اثربخشی بلند مدت روش درمانی موثر باشد.

بررسی اثر بخشی روان درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش عملکرد حافظه و فراشناخت افراد مبتلا به اسکیزوفرنی

جهت اثر بخشی بیشتر، می توان تعداد جلسات را به 12 جلسه افزایش داد
توصیه میشود جهت افزایش عملکرد بیماران، در سایر حیطه های شناختی مانند هوش مطالعات صورت گرفته و اثر بخشی مداخلات درمانی شناختی-رفتاری را بررسی کرد.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر در مرکز نگه داری بیماران مزمن روانی عاطف در شهر مشهد صورت گرفته، لذا پیشنهاد می شود در سایر مراکز به خصوص بیمارستان های دولتی جهت مطالعات جمعیت شناختی وسیع تر، صورت پذیرد.
 بهتر است با بیماران مذکر، همچنین مداخلات درمانی صورت گیرد.
 انجام مطالعات موردی در درمان بیماران اسکیزوفرنی، می توانند اثر بخشی بیشتر مداخلات شناختی-رفتاری را در جهت ماندگاری توانایی حافظه و فراشناخت، نشان دهند.

تاثير واقعيت درماني بر كاهش افسردگي و افزايش كيفيت زندگي نوجوانان پسر بي سرپرست شهر مشهد

پیشنهاد می شود که با افزایش جلسات گروه درمانی و پیگیری می‌توان ارزیابی دقیق‌تری نسبت به اثرات درمان انجام داد.
پیشنهاد می شود با افزایش آزمودنی ها در پژوهش می توان  نتایج دقیق تری بدست آورد.
 پیشنهاد می شود در مراکز نگهداری نوجوانان بی سرپرست از رویکرد واقعیت درمانی جهت کاهش افسردگی و دیگر اختلالات این نوجوانان استفاده شود.
 پیشنهاد می شود نظریه انتخاب و واقعیت درمانی به سرپرستان و مسئولین مراکز نگهداری نوجوانان بی سرپرست آموزش داده شود که نگهداری موثرتری را از این نوجوانان انجام دهند

اثر بخشی واقعیت درمانی بر افزایش سلامت روانی بیماران سرطانی شهر نیشابور

با توجه به نتايج اين پژوهش توصيه مي شود مفاهيم نظريه واقعيت درماني را براي كمك به بیماران سرطانی بيش تر مورد توجه قرار دهند .
 همچنين آموزش اصول و فنون اين نظريه به خانواده ها به منظور توسعه بهداشت رواني جامعه و كمك به بهبود حال بیماران توصيه مي شود.
  برگزاري گارگاه هاي آموزشي براي خانواده های بیماران  سرطانی به منظور افزايش آگاهي آنها در زمينه نظريه انتخا ب و دادن مسئوليت بيش تر به بیماران در بسترهای مختلف اجتماعی و تشویق بيش تر آنها به منظور انجام امور شخصي به طور مستقل و پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي بيش تر براي بهبود وضعيت سالمندان حداقل در زمينه اضطراب و عملكرد اجتماعي ضروري مي نمايد.

اثربخشي شناخت‌درماني بك بر كاهش نشانگان هراس، كيفيت زندگي و باورهاي ارتباطي زنان مواجه شده با خيانت زناشويي

 پیشنهاد می‌شود این پژوهش در مورد مردان هم اجرا شود.
 انجام این پژوهش درجامعه‌ای بزرگ تر تا امکان تعمیم پذیری آن فراهم شود.
 تأثیر تفاوت‌هاي فردي و عوامل درون فردي برفرآیندهاي بین فردي که با رضایت وارتباط زناشویی زوجین مرتبط است، در زمینه مشکلات و نارضایت ی‌هاي زناشویی مورد توجه قرار می‌گیرند.
 پینهاد می‌شود در تحقیقات بعدی عواملی مانند طبقه اجتماعی، طول مدت ازدواج هم بررسی شود.

اثر بخشی آموزش کنترل بازداری بر کاهش وسوسه و خطر عود در سوء مصرف کنندگان متامفتامین

 این شیوه به عنوان روش مکملی همراه با دیگر مداخلات درمانی استفاده شود.
(ب) همچنین به منظور بالا بردن روایی پاسخ های افراد سوء مصرف کننده، می توان از اندازه گیری های شناختی که منعکس کننده ی فرآیندهای خودکار و ضمنی هستند به عنوان پیش بین های معتبرتری برای میزان تمایل فرد نسبت به ماده استفاده کرد.
(ج) پیشنهاد می شود که مداخله ی انجام گرفته بر روی سوء مصرف کنندگان سایر مواد نیز اجرا شود و نتایج آن با یکدیگر مقایسه و تبیین شود.
 (د) همچنین می توان در انجام چنین مداخلاتی و مشابه آن در مرحله ی سنجش و درمان از فرآیند سوگیری توجه نیز به عنوان یک عامل تاثیر گذار استفاده کرد.

اثر بخشی آموزش مهارت‏های جنسی متمرکز بر طرحواره‏های شناختی بر بهبود کنش‏وری جنسی وکاهش افکار خودآیند و هیجانات منفی دانشجویان متاهل زن

 درگیر کردنهر دو زوج در کار مداخله
- اجرای پژوهش در جمعیت‏های مختلف با بافت فرهنگی متفاوت
- اجرای پیگیری پس از سه ماه

اثر بخشي درمان شناختي – رفتاري واحد پردازه‌اي بر كاهش نشانه‌هاي اضطرابي و بهبود نظم‌جويي شناختي- هيجاني نوجوانان

 این پژوهش بر روی نمونه پسران هم انجام شود و بین دختران و پسران مقایسه شود.
- متغیرهای دیگر که بر نظم جویی هیجانی تاثیر گذار هستند شناسایی شوند و پژوهش دیگری در این زمینه انجام شود.
- برنامه‌هایی در مورد ماهیت اضطراب برای دانش اموزان در ساعات درسی دبیرستان تدارک دیده شود.
- بهتر است پژوهشی مشابه بر روی دانش آموزان سنین پایین تر در دوره راهنمایی و دبستان نیز صورت گیرد.

اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی  سرپرست و بد سرپرست

 مطلوب است پژوهش مورد نظر در میان دختران و با هدف مقایسه دو جنس انجام شود.
Ø پیگیری اثربخشی آموزش اطلاعات بیشتری در مورد فواید این آموزش می  دهد. لذا پیشنهاد می  شود اثرات دراز مدت این رویکرد مورد بررسی قرار گیرد.
Ø توصیه می  شود آموزش در جمعیت  های مختلف کودکان آزموده شود تا تعمیم پذیری نتایج افزایش یابد.
Ø پژوهش در حیطه کودکان بی  سرپرست در ایران کم است لذا پیشنهاد می  شود اثربخشی این آموزش برای دیگر مشکلات روان شناختی کودکان بی  سرپرست اجرا گردد.

اثربخشي آموزش فرزندپروري با رويكرد مثبت‌نگر بر خودكارآمدي مادران و بهبود رابطه‌ي مادر _ كودك و مشكلات رفتاري كودكان

با توجه به موارد اشاره شده در اين فصل مي‌توان به پيشنهادات زير اشاره كرد؛ با توجه به نقش آموزش والدين در كاهش مشكلات رفتاري كودكان، مسئولان آموزش و پرورش با بهره‌مندي از نتايج اين پژوهش‌ها مي‌توانند تدابيري براي رفع مشكلات رفتاري دانش‌آموزان ابتدايي اتخاذ كنند.
در پژوهش‌هاي آتي پيشنهاد مي‌شود تا تأثير اين برنامه‌ي آموزشي را بر مادراني كه در گروه‌هاي همتاتري ( از لحاظ سن و جنسيت كودكان و شرايط تحقيقي مادر) قرار دارند مقايسه شود.
مي‌تواند در پژوهش ديگري از حضور پدران نيز استفاده كرد و تأثير برنامه را بر عملكرد پدران نسبت به كودكان نشان سنجيد.
در پژوهش‌هاي بعدي پيشنهاد مي‌شود تا اين برنامه‌ي آموزشي را با ديگر برنامه‌هاي آموزشي براي والدين مورد مقايسه قرار دارد.
به دليل پراكندگي اعضا گروه آزمايش پس از مداخله محقق قادر به پيگري كار نشد بنابراين پيشنهاد مي‌شود تا در پژوهش‌هاي بعدي پس از گذر زماني خاصي مثلاً 2 يا 4 ماه نتيجه‌ي كار دوباره پي‌گيري شود.
اثر بخشي اين مداخله بر اختلالات ديگر نيز خالي از لطف نخواهد بود و مي‌تواند باب تحقيقات بي‌شماري را بر روي محققين باز نمايد.

اثربخشی آموزش گروهي مبتنی بر سبک دلبستگی
بر بهزيستي روان‌شناختی نمونه غیر بالینی دانشجویان داراي سبک دلبستگی ناایمن دل مشغول

اثربخشی آموزش گروهي مبتنی بر سبک دلبستگی
بر بهزيستي روان‌شناختی نمونه غیر بالینی
دانشجویان داراي سبک دلبستگی ناایمن دل مشغول

اثربخشی برنامه درمانگری کندال بر کاهش نشانه‏های اضطرابی، بهبود پيشرفت تحصیلی و نظم جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلال‏های اضطرابی

بهتر است پژوهش‏هاي آتی بر روي نمونه گسترده تري از کودکان انجام شده تا اعتبار این روش با اطمینان بالاتري برآورد شود.
- لازم است درستی این یافته‏ها با پژوهش‏هاي آتی در مقاطع تحصیلی دیگر، با آزمودنی‏هاي دیگر و با
حجم نمونه بیشتر اثبات شود.
بهتر است مقایسه ي گروه‏هاي جنسیتی و همچنین زیر گروه‏هاي مختلف اختلال‏های اضطرابی به صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
پیگیري آزمودنی‏ها پس از اتمام درمان نیز می‏تواند براي ارزیابی اثربخشی بلند مدت روش درمانی موثر باشد.

اثربخشی درمان شناختی  رفتاری مبتنی بر کنش‌های اجرایی به شیوه‌ی گروهی بر کاهش نشانه‌ها و بهبود کنش‌وری اجرایی دانشجویان  مبتلا به ADHD

این پژوهش می تواند با نمونه ی بسیار بزرگتری صورت بگیرد، همچنین پیگیری بلند مدت داشته باشد.
این پژوهش می‌تواند بر روی دانشجویانی که همزمان اختلال  های همبود دارند صورت بگیرند.
می توان این روش درمان شناختی رفتاری را به صورت ترکیبی با دارو درمانی بررسی کرد.
می‌توان این پژوهش را با گروه کنترل نما (به جای گروه لیست انتظار) اجرا کرد.
می‌توان اثربخشی این روش درمانی را با سایر روش  های درمانی موجود برای
ADHD مقایسه کرد.

«اثربخشي درمان شناختي‌رفتاري در كاهش نگراني و مشكلات درون‌سازي‌شده ناشي از  روابط آسيب‌زاي دختران و پسران در مدارس شبانه‌روزي»

 با توجه به نتیجه پژوهش پیشنهاد می‌شود که مشاوران مدارس نیز از این شیوه برای کاهش نگرانی و مشکلات درونی سازی شده همچون افسردگی و اضطراب برای دانش آموزان داری روابط آسیب‌زا نیز استفاده کنند.
v پیشنهاد می شود از این شیوه درمانی برای خانواده‌های دانش آموزان دارای روابط آسیب زا نیز استفاده گردد.
v پیشنهاد می شود از درمان شناختی رفتاری برای مشکلات برون سازی شده دانش آموزان دارای روابط آسیب‌زا نیز استفاده گردد.
v پیشنهاد می شود که علاوه بر درمان شناختی رفتاری انفرادی از درمان شناختی رفتاری گروهی نیز برای کاهش نگرانی،  مشکلات درون سازی شده، افسردگی و اضطراب دانش اموزان دارای روابط آسیب‌زا استفاد شود.

اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری کوتاه مدت  بر حساسیت اضطرابی و اضطراب امتحان دختران دبیرستانی

پیشنهاد می‌شود که برنامه آموزش‌های شناختی – رفتاری به صورت هفتگی در بین دروس دانش آموزان تدوین شود و مشاوران مدرسه برنامه های ویژه ای برای این آموزش‌های موثر داشته باشند.
از آنجایی که داشتن اضطراب امتحان در بین دانش آموزان به وفور در مدارس مشاهده می شود لذا می توان از آموزش های شناختی رفتاری جهت کاهش این مشکل در مدارس استفاده کرد.
با توجه به این که حساسیت اضطرابی اگر درمان نشود فرد دچار اختلالات روانی دیگر هم می شود لذا لازم است جهت تشخیص این مشکل بین دانش آموزان تست لازم گرفته شود.
درمان شناختی رفتاری  یکی از درمان های انتخابی جهت حساسیت اضطرابی است پیشنهاد می شود از این درمان در مدارس استفاده شود.
با توجه به اين که اين پزوهش تنها بر روي دختران انجام شده است پيشنهاد مي گردد در مورد پسران نيز پژوهش مشابه انجام گيرد.
اجراي اين پژوهش بر روي طيف سني پايين تر از نوجواني نيز پيشنهاد مي گردد.
5-6 پیشنهادهای برای تحقیقات آینده
انجام درمان شناختی- رفتاری بر روی دانش آموزان پسر
مقایسه درمان های متفاوت دیگر در کاهش اضطراب امتحان و مقایسه آن
انجام تحقیقات بیشتر بر روی دیگر اقوام ایران
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری در مدارس مختلف استانی
مقایسه اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری در سطوح مختلف راهنمایی و دبیرستان

اثربخشي درمان متمركز بر دلبستگي(برنامه ارتباط) ويژه والدين بر کاهش مشکلات درون سازي شده،  برون سازي شده و بهبود نظم جويي هيجاني نوجوانان

 بهتر است پژوهش های آتی بر روی نمونه گسترده تری از نوجوانان انجام شده و نوجوانان پسر نیز در نظر گرفته شوند تا اعتبار این روش با اطمینان بالاتری برآورد شود.
- لازم است درستی این یافته ها با پژوهش های آتی در مقاطع تحصیلی دیگر، با آزمودنی های دیگر و با حجم نمونه بیشتر اثبات شود.
- با توجه به اثربخشی این نوع درمان پیشنهاد می شود از آن به صورت برنامه های پیشگیرانه در مدارس مورد استفاده شود.

اثربخشی روان‌درماني پويشي كوتاه‌مدتِ فشرده بر سبك‌هاي دفاعي و ابرازگري هيجاني در مبتلایان به افسردگی

 مسؤلین مربوطه و در رأس، تسهیلاتی در زمینه  ی ضبطِ صوت و تصویر مداخلات درمانی فراهم نمایند تا ابتدا بیش از این میان شیوه  های مداخله در کشورهای پیشرفته و صاحب  سبک در روان  درمانی و مداخلاتی که در کشور ما صورت می  گیرد، فاصله ایجاد نگردد، و از بعدی دیگر می  توان این کار را یک نوع آرشیوسازی از مداخلات درمانی متنوع روی بیماران با اختلالات متفاوت دانست.
§ ابزارهای بکاربرده شده در این پژوهش از نوع خود-گزارشی (از جانب بیمار) بودند. می  توان با مقیاس  های درجه  بندی از جانب درمانگر و دیگر مطلعین از فرآیند درمان و همینطور بررسی
GAF بیمار، روند تغییر در فرآیند درمان را از ابعاد مختلف و با عنایت به دیگر منابع و ابزارها، پیگیری و ارزیابی کرد. اینگونه، نتایج پژوهش در برابر بیش/کم گزارشی  های مثبت یا منفی توسط بیماران، اندکی مصون می  گردد. بعلاوه، میزان همسانی و تطابق نتایج مقیاس  ها و ابزارهای متفاوت در درمان، می  تواند شاخصی واقعی  تر از تحقق اهداف درمانی باشد.
§ بررسی جمعیت  های متفاوت بالینی، و افزایش حجم نمونه می  تواند در پژوهش  های بعدی مدنظر قرار بگیرد.
§ بررسی آزمودنی  ها در مرحله پیگیری، به منظور ارزیابی حفظ منافع درمانی در بلند مدت.

 اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود نظم جویی شناختی هیجان،بازسازی طرح واره های شناختی ناسازگاروکاهش تعارضات زوجین

مقایسه این رویکرد با رویکردهاي دیگر اعم از درمان فردي، گروه درمانی و سایر رویکردهاي زوج درمانی نیز میتواند مورد پژوهش قرار گیرد.

اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امیددرمانی در افزایش امید،  کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام.اس

 پیشنهاد می‌شود مطالعات بعدی به بررسی پایداری اثرات درمان در دوره‌های 3 ماهه یا 6 ماهه بپردازند.
- به کارگیری شیوه‌ی درمانی حاضر در قالب طرح‌های تک آزمودنی و آزمایشی با نمونه‌های بزرگتر و همچنین بر روی هر دو جنس زن و مرد، ضروری می‌نماید.
- پیشنهاد می‌شود که اثربخشی امیددرمانی به شیوه‌ی گروهی با رویکردهای دیگر روان درمانی از جمله شناختی – رفتاری، معنادرمانی، درمان وجودی و... در درمان مشکلات بیماران مبتلا به ام.اس مقایسه شود.
- پیشنهاد می‌شود تأثیر امیددرمانی به شیوه‌ی گروهی بر روی سایر متغیرها مانند اضطراب که در بیماران مبتلا به ام.اس شیوع بالایی دارد و همچنین خستگی و درد که اثر بسیاری بر کیفیت زندگی این بیماران دارند، اما مطالعه‌ی حاضر فاقد آن‌ها بود، مورد سنجش قرار گیرد.
- بررسی نقش تعدیلگر احتمالی نوع بیماری ام.اس (شامل: عودکننده – فروکش کننده، پیشرونده ثانویه، پیشرونده اولیه و عودکننده – پیشرونده) در پژوهش‌های آینده، پیشنهاد می‌شود.
- به منظور بررسی دقیق تر اثربخشی درمان می‌توان این پژوهش را به جای گروه لیست انتظار با گروه کنترل نما اجرا کرد.

اثربخشی گروه ‌درماني معنوی- مذهبی بر افزایش عزت نفس و معنویت دانشجویان مهاجر

 با توجه به نتایج اين پژوهش، پيشنهاد مي‌شود در مداخلاتی که برای بهبود سلامت روانشناختی مهاجرین صورت می‌گیرد به مسائل معنوی- مذهبی این قشر اهمیت داده شود.
2- با توجه به فرهنگ ایرانی- اسلامی و همچنین اثربخش بودن این روش درمانی پيشنهاد مي‌شود در مداخلات درمانی آتی اهمیت بیشتری به مفاهیم و اعتقادات معنوی- مذهبی که با فرهنگ ایرانی- اسلامی همخوانی دارد داده شود.
3- با توجه به تاثیرات معنویت بر عزت نفس پیشنهاد می‌شود جهت افزایش عزت نفس قشرهای مختلف جامعه تبلیغات گسترده ای در راستای جذب آن‌ها به مسائل معنوی صورت گیرد.
4- پیشنهاد می‌شود از این روش درمانی برای افزایش عزت نفس اقشاری که از عزت نفس پایینی برخوردارند، مانند زندانیان، مبتلایان به اعتیاد، شکست خوردگان در ازدواج و ... استفاده شود.
5- پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی تاثیر این روش درمانی بر دیگر متغیرهای روانشناختی از قبیل رضایت از زندگی، سبک‌های مقابله، بهزیستی روانشناختی و ... مورد مطالعه قرار گیرد.

اثربخشی گروه درمانی وجودی بر بهبود نشانگان ضربه ی عشق در دانشجويان

 تکرار پژوهش انجام شده به دلیل نبود تحقیقات در این زمینه
ü تکرار پژوهش در قالب طرح هاي تك موردي با رويكرد وجودي انجام شود.
ü پژوهش حاضر در قالب طرح هاي گروه درمانی و تك موردي با رويكردهاي چون شناختي، روانكاوي، طرحواره درمانی و دیگر رویکردهای درمانی مقايسه شود.
ü پژوهش حاضر در قالب طرح هاي گروهی و تك موردي با رويكرد وجودي با آزمون پيگيري انجام شود، تا ميزان پايداري شيوه درماني موثرتر مشخص شود.
ü پژوهش حاضر با ارائه درمان خنثي (مداخله نما) يا حتي مقايسه با درمانهاي ديگر انجام شود.
ü پژوهش حاضر بر روي گروه زنان و گروه مختلط انجام شود.
ü پژوهش حاضر بر روي زنان، مردان و گروه هاي مختلط در سنين مختلف و با شرايط متفاوت اقتصادي، اجتماعي و تحصيلي و همچنين بر روي فرهنگ هاي متفاوت جامعه انجام شود.

اثربخشی مدل درمانی رویکرد DIR ، فلورتایم مبتنی بر خانواده، بر بهبود نشانگان نافرمانی مقابله ای کودکان و کاهش استرس مادران

پیشنهاد می شود برای کار بر روی این زمینه، پژوهشگران سنجش نشانگان نافرمانی مقابله ای را با آزمون های اختصاصی و جدید تر انجام دهند. پرسشنامه هایی از جمله فرم والدین مقياس درجه بندي SNAP-IV در ایران در حال هنجار یابی هستند.
محققین برای جمع آوری نمونه پژوهش، تا حد ممکن خود به طور مستقیم با والدین در ارتباط باشند، زیرا بنظر در این صورت امکان تکمیل و بازگشت تعداد بیشتری از پرسشنامه ها وجود دارد. البته در طول این نوشتار به این نکته اشاره شد که مشكلات رفتاري در کودکان نوعي تنيدگي را در والدين بوجود مي آورد كه به عدم همكاري آنها در رفع مشكلات فرزندانشان منجر می گردد. اما امید است که با ايجاد نگرش مناسب و دادن آگاهي هاي لازم به والدين در رابطه با میزان تاثیر آنها در کودکانشان، این مسئله تا حدی تسهیل شود.
نمونه را از نواحی مختلف شهر بدست آورند تا ازین طریق حجم بالاتری از افراد را در پژوهش بکار گرفته و امکان استفاده از روش های آماری دقیق تری مثل تحلیل کوواریانس را داشته و تعمیم پذیری نتایج خود را بالا ببرند.
در صورت امکان از والدین خواسته شود که همراه با هم در جلسات حضور داشته باشند، زیرا در صورت همکاری هر دوی آنها، کار دارای تاثیر بیشتر و احتمالا دوام بیشتری است. حتی در صورت عدم امکان شرکت پدران در تمام جلسات از آنها خواسته شود تا در تمرین های خانگی روزانه شرکت فعال داشته باشند.

بررسی اثر بخشی آموزش مفاهیم  دینی (توکل ،صبر، نماز،دعا وبخشش )
 بررضایت مندی زناشویی وسازگاری زناشویی

با توجه به نتایج اين پژوهش، پيشنهاد مي‌شود در مداخلاتی که برای بهبود روابط زوجین متقاضی طلاق صورت می‌گیرد، به مسائل معنوی- مذهبی این قشر اهمیت داده شود.
2- با توجه به فرهنگ ایرانی- اسلامی و همچنین اثربخش بودن آموزش مفاهیم مذهبی بر بهبود ارتباطات زناشویی، پيشنهاد مي‌شود در مداخلات درمانی آتی اهمیت بیشتری به مفاهیم و اعتقادات معنوی- مذهبی که با فرهنگ ایرانی- اسلامی همخوانی دارد داده شود.
3- با توجه به تاثیر آموزش مفاهیم دینی بر بهبود رضایت و سازگاری زناشویی، پیشنهاد می‌شود جهت بهبود روابط زناشویی قشرهای مختلف جامعه تبلیغات گسترده ای در راستای جذب آن‌ها به مسائل مذهبی صورت گیرد.
4- پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی تاثیر آموزش مفاهیم دینی بر بهبود دیگر متغیرهای روانشناختی از قبیل رضایت از زندگی، سبک‌های مقابله، بهزیستی روانشناختی و ... مورد مطالعه قرار گیرد.
5- پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی با افزایش تعداد آزمودنی‌ها، قرار دادن دوره پیگیری و انجام مطالعه در قالب سه گروه (که در آن یک گروه آموزه‌های دینی، گروه دوم یک رویکرد درمانی دیگر و گروه سوم به عنوان گروه کنترل مد نظر قرار می‌گیرند) به بررسی دقیق‌تر اثربخشی آموزش مفاهیم دینی بر سازگاری زناشویی و رضایت مندی زناشویی پرداخته شود.

بررسی اثر بخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری شادکامی (فوردایس) بر کاهش تعارضات زناشوئی

پیشنهاد می‌شود که این نوع برنامه آموزشی نیز در نمونه‌های زوجین دارای خیانت زناشویی،ودرآستانه طلاق وسالمند نیز اجرا شود.
 - پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آتی، پژوهش‌هایی به منظور شناسایی عوامل موثر برشادکامی درزوجین به تفکیک جنسیت انجام شود.
- پیشنهاد می‌شود که این نوع مداخله درباره افرادی که دچار اختلالات روانی هستند انجام شود

بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی و افزايش عزت نفس دانش‌آموزان مدرسه شبانه روزی

از آنجا که داشتن اضطراب اجتماعي مشکلي است که به وفور در مراکز شبانه روزي به خصوص در بين اقشار نوجوان مشاهده مي‌گردد. لذا مي توان از آموزش مهارت‌هاي زندگي جهت کاهش اين مشکل در مراکز شبانه‌روزي استفاده کرد.
-پيشنهاد مي شود در مراکز شبانه روزي که کمبود عزت نفس به خصوص در بين اقشار نوجوان به وفور ديده مي شود از آموزش مهارت هاي زندگي درجهت افزايش اين مورد استفاده گردد.
-پيشنهاد مي گردد در دوره اي خاص و با برگزاري کلاس هاي مدون به مربيان مراکز، مهارت هاي زندگي آموزش داده شود تا آنها از اين روش جهت رفع بهتر مشکلات مددجويان استفاده نمايند.
-با توجه به اين که اين پژوهش تنها بر روي پسران انجام شده است پيشنهاد مي‌گردد در مورد دختران نيز پژوهش مشابه انجام گيرد.
-در اين پژوهش تنها متغيرهاي اضطراب اجتماعي و عزت نفس مورد بررسي قرار گرفته لذا پيشنهاد مي‌گردد اثر اين آموزش بر ساير متغييرهاي مربوط به سلامت روان نيز مورد بررسي قرار بگيرد.
- اجراي اين پژوهش بر روي طيف سني پايين تر از نوجواني نيز پيشنهاد مي گردد.
- ممکن است در دراز مدت با مهارتی که دانش آموزان آموزش دیده درکاربرد روشها پیدا می کنند بتوانند به مقدار بیشتري بر اضطراب خود غلبه کرده و در نهایت بر افزایش رضایت از زندگی و عزت نفس آنها تأثیر بگذارد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در پژوهش‌هاي بعدي در فواصل بیشتري پس از برگزاري کلاس‌ها پس‌آزمون تکرار گردد.
-  همچنين با توجه به اين كه اين مطالعه در مدارس شبانه روزي انجام پذيرفت، پيشنهاد  مي گردد.
كه در مدارس عادي نيز اين نوع مطالعه انجام شود.

بررسی اثربخشي برنامه‌ آموزش TAME بر کاهش پرخاشگری و بهبود نظم‌جویی شناختی هیجان در نوجوانان پسر بی‌سرپرست و بدسرپرست

اين پروتكل را در طي 16 تا 18 جلسه بجاي 10 جلسه برگزار كنند چرا كه 10 جلسه بسيار فشرده خواهد بود و بسياري از جنبه‌هاي پروتكل لحاظ نمي‌شود.
- افرادي كه در گروه براي اجرا قرار مي‌گيرند حداكثر با 2 سال تفاوت سني باشند.
-استفاده از این پروتکل برای خانواده درمانی گروهی نیز میتواند مفید باشد.
 

بررسی اثربخشی درمان روان پویشی کوتاه مدت بر کاهش مشکلات بین فردی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

 دنبال کردن آثار درمانی بر وضعیت روانی بیماران، تا حداقل چند ماه سال پس از درمان، بر اعتبار نتایج می افزاید.
- انجام پژوهش بر روی جامعه آماری وسیع تر
- جهت تعميم پذيري بيشتر نتايج از نمونه  هاي تصادفي به جاي نمونه  ي در دسترس استفاده شود.

بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش رفتارهای وسواسی و
اضطرابی نوجوانان

 دنبال کردن آثار درمانی بر وضعیت روانی بیماران، تا حداقل 2 سال پس از درمان، براعتبار نتایج می افزاید.
- انجام پژوهش بر روی جامعه آماری وسیع تر
- استفاده از سایر روش هاي روان درمانی به صورت مقایسه با درمان شناختی – رفتاري
- جهت تعميم پذيري بيشتر نتايج از نمونه  هاي تصادفي به جاي نمونه  ي در دسترس استفاده شود

بررسي اثربخشي گروه درماني به شيوه‌ي روان‌تحليلي بر سبك‌هاي دلبستگي و تاب‌آوري معتادين زن مراجعه‌كننده به مراكز DIC مشهد

 با توجه به نتایج اين پژوهش، پيشنهاد مي‌شود از این روش‌ درماني برای بهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان متقاضی طلاق استفاده شود.
2- پيشنهاد مي‌شود كه برنامه‌هاي آموزشي با هدف آگاهي از وضعيت روانشناختي مبتلایان به اعتیاد براي همسران اين افراد ارائه شود.
3- پيشنهاد مي‌شود اين روش درماني با دیگر رویکردهای ‌درمان اعتیاد مورد مقایسه قرار گیرد.
4- پيشنهاد مي‌شود مداخلات ‌درمانی به روش یک‌پارچه نگر در جهت كاهش مشکلات روانشناختی مبتلایان به اعتیاد، صورت گيرد، چرا که روش‌های درمانی با رویکرد خاص، برای بعضی از مراجعین با الگوهای شخصیتی خاص، پاسخ‌گو نمی‌باشند.
5- پيشنهاد پژوهشگر به محققان آتي كه قصد انجام پژوهش در حوزه بهبود سلامت روانشناختی افراد معتاد را دارند، ارائه درمان انفرادی روان‌تحلیل‌گری مبتنی بر روابط موضوعی (غیر گروهی) براي اين افراد مي‌باشد.

بررسی ارزیابی های عصب روانشناختی اثربخشی اجتماع درمان مدار در درمان سوءمصرف کنندگان متاآمفتامین

 استفاده از روش نوروفیدبک و روش های سنجش نورولوژیک در کنار شیوه های سنجش روانی موجود به عنوان تشخیص قطعی درمان به اعتیاد در کنار شیوه های فیزیولوژیک فعلی مورد استفاده قرار گیرد.
• حمایت از
TC به عنوان یک شیوه درمانی موثر و مکمل دیگر شیوه های درمان علمی به عنوان روشی جهت ترمیم نظام شخصیتی و روانی افراد مصرف کننده.
 از دیگر شیوه های سنجش نورولوژیک همچون الکتروآنسفالوگرافی کمی جهت سنجش اثربخشی
TC و درمان استفاده شود.
• این پژوهش بر دیگر مواد روانگردان به منظور بررسی اثربخشی
TC و نیز توانایی نوروفیدبک در نشان دادن تغییرات اجرا گردد.
• استفاده از گروه نمونه دو جنسیتی و نیز استفاده از گروه کنترل به منظور افزایش اعتبار بیرونی و تعمیم پذیری تحقیق.

بررسی تأثیر حرکات ورزشی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سیگنال‏های مغزی زنان افسرده و مضطرب

نتایج حاصل از انسفالوگرام را نمی‏توان به صورت مستقیم و تنها با مشاهده سیگنال مورد بررسی و تفسیر قرار داد و از روی آن ناهنجاری را تشخیص داد. معمولاً طیف فرکانسی این سیگنال حاوی اطلاعات مفیدی است که کاربردهای تشخیصی و تحقیقاتی از جمله موارد زیر دارد:
ü کمک به تشخیص و تعیین محل آسیب مغزی سربرال
ü کمک به مطالعه صرع (حملات گذرای برگشت‌پذیر عمل مغز دچار مشکل با حس نامنظم و فعالیت حرکتی نظیر تشنج)
ü کمک به تشخیص اختلالات روانی
ü کمک به مطالعه خواب
ü اجازه مشاهده و آنالیز پاسخ‌های مغز به محرک‌های سنسوری
ü اجرای پژوهش مشابه برای اختلالات دیگر
ü اجرای پژوهش بین دو جنس و مقایسه انها
ü اجرای پژوهش با روش نوروفید بک وذهن آگاهی وتمرینات ورزشی ومقایسه تاثیرگذاری هر کدام مجزا

بررسی تأثیرمداخلات درمانی یکپارچه سازی حسی وآموزش نوروفیدبک بر افزایش سطح توجه در دانش آموزان مبتلا به ADHD

در این پژوهش مشخص شد که از رویکردهای درمانی یکپارچه سازی حسی و آموزش نوروفیدبک مي‌توان در جهت افزایش سطح توجه کودکان مبتلا بهADHD استفاده نمود و رویکرد آموزش نوروفیدبک در مقایسه با رویکرد درمانی یکپارچه سازی حسی در افزایش سطح توجه کودکان مبتلا به ADHD موثرتر است.
به منظور اطلاع پژوهشگرانی که تمایل به تحقیق در این حوزه را دارند پیشنهاد مي‌گردد که؛
از این رویکردهای درمانی برای سایر جوانب اختلالی کودکان مبتلا به
ADHD استفاده گردد.
از سایر رویکردهای درمانی در افزایش سطح توجه در کودکان مبتلا به
ADHD استفاده شود.
براساس یافته‏های پژوهش کاربرد روش‏های درمانی ترکیبی به درمان سریع‌تر و کامل‌تر کمک شایان توجهی خواهد داشت و لذا استفاده از چند رویکرد درمانی در پژوهش‌های آتی توصیه می‏گردد.

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و موفقیت در مربیان فوتبال اروپایی و آسیایی

 در این تحقیق به بررسی تیپ ها و ویژگی های شخصیتی درمربیان فوتبال اروپا و آسیا پرداخته شده لذا پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی این بررسی در قاره های آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه نیز مورد آزمون قرار گیرد. هم چنین مقایسه ای نیز بین قاره ها صورت گیرد و حتی می توان به بررسی آن در بین کشورهای توسعه یافته در فوتبال جهان با دیگر کشورها پرداخت.
ü در این تحقیق به بررسی تیپ ها و ویژگی های شخصیتی مربیان دارای مدرک حرفه ای، A و هم چنین مربیانی که در تیم های ملی، لیگ برتر و لیگ دسته اول فعالیت می کردند پرداخته شد پیشنهاد می گردد در پژوهش های آینده به بررسی تیپ ها و ویژگی های شخصیتی مربیانی که در لیگ های دسته 2،3، استانی و یا در رده های تیم های پایه مشغول به فعالیت هستند نیز پرداخته شود و آن ها هم مورد آزمون قرار گیرند.

بررسی رابطه هویت و نگرش وندالیستی جوانان
نسبت به فضای سبز (مطالعه موردی: پارک ملت شهرستان مشهد)

 طبق نتایج به دست آمده، هویت جمعی عامل تاثیرگذاری بر روی نگرش جوانان می باشد، لذا لازم است اطلاع رسانی و آموزش های لازم در خصوص اهمیت فضای سبز، از طریق رسانه های جمعی صورت گیرد تا نگرش مثبت به فضای سبز شهری مانند یک خرده فرهنگ در جامعه رواج یابد. در این میان اداره آموزش و ترویج شهرداری می تواند با نشر مطالب آموزشی، برگزاری کلاس های آموزشی برای خانواده ها  پیش قدم و راهگشا باشد.
2. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیانگر ارتباط مستقیم و تنگاتنگی بین هویت شخصی با نگرش تخریب گرایانه (وندالیسم) است. برای شکل گیری هویت شخصی پایدار، خانواده و آموزش و پرورش در مقاطع پایین سنی نقشی اساسی می توانند ایفا نمایند. برنامه های آموزشی مناسب در رده سنی کودکان و نوجوانان از جمله راهکارهای تحقق این هدف می باشد.
3. طبق اطلاع محقق از برنامه اداره آموزش و ترویج شهرداری، حدود پنج سال است که طرح آموزش فضای سبز در تعداد محدودی از مدارس مشهد اجرا می گردد.یقینا گسترش این طرح در سطح تمام مدارس مشهد و دیگر شهرستان های کشور منجربه تقویت نگرش مثبت به فضای سبز می گردد.
4.  بطور کلی آموزش و پرورش نقشی اساسی در تربیت فرزندان هر جامعه دارد. پیشنهاد می شود سرفصل های آموزشی درسی مستقل در زمینه فضای سبز تدوین شود تا این موضوع در اذهان کودکان این مرز و بوم نهادینه گردد.
5. از آنجا که فضای سبز جزء لاینفک زندگی شهری است، آگاهی بخشی به خانواده ها توسط دستگاه های زیربط در زمینه اهمیت فضای سبز به حفظ این مهم و نگهداری اموال عمومی در این اماکن بسیار تأثیر گذار است. اجرای کلاس های آموزشی توسط متخصص فضای سبز با همکاری روانشناسان و نیز تهیه فیلم ها و بروشورهای آموزشی اقدامات کارساز در این زمینه می باشد.
6.  به نظر می رسد توسعه فضای سبز در سطح شهر و تجهیز آن به امکانات تفریحی و ورزشی مناسب و متنوع باعث تخلیه هیجانات جوانان شده و از بروز رفتارهای تخریب گرایانه و نتیجتا ایجاد خسارت به اموال عمومی می کاهد.
7.  امکان استفاده از جوانان بزهکار در حیطه فضای سبز در انجام امور فضای سبز احتمالا نگرش آنها را تغییر می دهد و مؤثرتر از نگهداری آنها در مراکز خاص خواهد بود.
8.  تحقیقات بعدی در این زمینه، بر روی جامعه وندال می تواند نتایج کاراتری را حاصل نماید.

بررسي رشد هيجاني ـ كاركردي و اختلالات پردازش حسي در كودكان مبتلا به اوتيسم

پیشنهاد می شود این گونه مطالعات در جمعیت گسترده‌تری صورت گیرد همچنین پیشنهاد می‌شود. از مطالعات طولی استفاده شود تا نتایج بهتر و دقیق‌تری به دست آید.

بررسی مقایسه ای  اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی به شیوه موردی بر اضطراب، افسردگی و عزت نفس جوانان مبتلا به صرع

 اگر قصد پژوهشگری تکرار این پژوهش بصورت موردی است تعداد نمونه بیشتر حداقل 6 نفر توصیه می شود.
2. استفاده از آزمون سنجش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع ؛ تا علاوه بر سنجش تاثیر این درمان ها بر سنجش اضطراب،افسردگی و عزت نفس، کیفیت زندگی این بیماران نیز مورد سنجش قرار گیرد.
3. استفاده از آزمون اضطراب دیگری غیر از آزمون اضطراب بک.در پژوهش حاضر آزمون اضطراب بک به کار گرفته شده است که بسیاری از آیتم های آن بر طبق ملاک های جسمانی (مثل لرزش دست ، پا و ...) می باشد که این علایم می توانند درنتیجه عوارض دوز مصرفی برخی از داروهای ضدصرع نیز ایجاد شوند.
4. انجام مجدد این پژوهش در بیماران مبتلا به صرعی که به درمان دارویی پاسخ مثبت داده اند.
5. انجام این پژوهش در قالب مقایسه گروهی درمان وجودی و واقعیت درمانی و استفاده از تحلیل کمی داده ها به جای تحلیل توصیفی.

بررسی میزان اثربخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی در افزایش شادکامی و رضایت از زندگی دانش آموزان دختر شهر مشهد

گروه رامی توان در مقطع راهنمایی و بحرانهای خاص این سن اجرا کرد ،هم چنین مدارس شبانه روزی و دانش آموزان خوابگاهی و مشکلات خاص این شرایط مانند: دوری از والدین و انزوا،افسردگی،اضطراب و استرس و ... .
2) گروه معنوی- مذهبی را در جامعه معلولین،سرطانی ها،زوجهای در آستانه طلاق، و با موضوعاتی چون: اضطراب مرگ ،افسردگی،رضایت زناشویی و ... اجرا کرد.

اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر

 با توجه به یافته  های پژوهش حاضر، پیشنهادات زیر را می  توان به عنوان پیامدهای نظری و عملی پژوهش در دستور کار پژوهش‌های آینده قرار داد.
- تدوین و اجرای برنامه‌ درمان فراشناختی برای مردان مبتلا به سندرم روده تحریک
- استفاده از ابزارهای پژوهشی دیگر
- افزایش تعداد جلسات و مدت زمان درمان
- مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی بر روی بیماران مبتلا به
IBS با سایر درمان‌های روانشناختی و همچنین با درمان دارویی
- بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر روی سایر بیماری‌های روان‌تنی

مقایسه اثربخشی رویکرد وجودی با سه شیوه درمان (انفرادی، گروهی و توأم) بر افزایش رضایت‌ زناشویی زنان متأهل

 پژوهش حاضر در قالب طرح هاي تك موردي با رويكرد وجودي تكرار شود.
 پژوهش حاضر در قالب طرح هاي تك موردي با رويكرد وجودي با راهنماهاي درماني متفاوت تكرار و با يكديگر مقايسه شوند.
o پژوهش حاضر در قالب طرح هاي تك موردي با رويكردهاي ديگري چون شناختي و روانكاوي و .. مقايسه شود.
o پژوهش حاضر در قالب طرح هاي تك موردي با رويكرد وجودي با آزمون پيگيري انجام شود، تا ميزان پايداري شيوه درماني موثرتر مشخص شود.
o پژوهش حاضر در قالب طرح هاي آزمايشي با گروه هاي بزرگتر انجام شود.
o پژوهش حاضر براي مقايسه بهتر درمان به شيوه توام با درمان به شيوه انفرادي يا شيوه گروهي با تعداد ساعات يا جلسات برابر انجام شود.
o پژوهش حاضر با كنترل متغيير هاي بيشتر همچون هوش، شخصيت و...انجام شود.
o پژوهش حاضر با ارائه درمان خنثي(مداخله نما) يا حتي مقايسه با درمانهاي ديگر انجام شود.
o پژوهش حاضر بر روي گروه مردان و گروه مختلط انجام شود.
o پژوهش حاضر در قالب زوج درماني انجام شود.
o پژوهش حاضر بر روي زنان، مردان و گروه هاي مختلط در سنين مختلف و با شرايط متفاوتي در مدت زمان ازدواج، تعدا فرزندان، وضعيت اقتصادي، اجتماعي و تحصيلي و ناحيه هاي مختلف شهرداري مشهد و ديگر استانها و همچنين بر روي فرهنگ هاي متفاوت جامعه انجام شود.

مقایسه اثر بخشی برنامه های فرزند پروری مثبت و انتخاب در کاهش مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان و افزایش سطح خودکارآمدی فرزندپروری مادران

 با توجه به اینکه برنامه فرزندپروری با رویکرد واقعیت درمانی اثر بخش بود، می‌توان در آینده روی این شیوه آموزشی بیشتر تحقیق نمود و کودکان با مشکلات گوناگون هیجانی و رفتاری را به تفکیک با توجه به این رویکرد بررسی نمود.
- آموزش‌های فرزندپروری را برای هر دو والدی اجرا نمایند.
- این آموزش‌ها را می‌توان روی مربیان مهد یا مربیان که با کودکانی با مشکلات خاص کار می‌کنند آموزش داد و نتیجه آن را بررسی نمود.
- این تحقیقات را به صورت پیگیرانه 6 ماه و یک ساله می‌توان انجام داد.
- با توجه به اینکه برنامه فرزندپروری مثبت از 5 سطح تشکیل شده است و در ایران به صورت تفکیکی روی این سطوح کاری انجام نگرفته، می‌توان پژوهش بیشتری انجام گیرد.
- با توجه به اینکه شیوه‌های آموزش والدین و فرزندپروری متنوع می‌باشد، تحقیقات آینده روی اثربخشی این آموزش‌ها و روی مشکلات خاص تأكيد شود.

مقایسه اثربخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل فرآیندی گراس بر نشانه های بالینی، راهبردهای نظم جویی و کنش وری بازداری دختران نوجوان مبتلا به BPD در مقایسه با دختران نوجوان مبتلا به ADHD

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش برای سنجش بازداری شناختی و رفتاری آزمون‌های Stroop و Go/NoGo بودند ولی می‌توان در پژوهش‌های آتی از ابزارهایی استفاده کرد که بخش های متفاوتی از ساختارهای مغزی مرتبط با کنش‌های اجرایی را هدف قرار دهند .
• با توجه به ارتباط تئوریک بین هیجان‌ها و بازداری می توان در پژوهش های آتی میزان هیجان را در پیش آزمون و پس آزمون سنجید و کنترل نمود.
• بهتر است مقایسه‌ی گروه‌های جنسیتی و سنی و همچنین زیر گروه‌های مختلف به ویژه در مورد
ADHD مورد توجه قرار گیرد.
• پیگیری آزمودنی‌ها در دو گروه
BPD و ADHD پس از اتمام درمان و مقایسه‌ی آن‌ها نیز می‌تواند عاملی برای ارزیابی اثربخشی بلند مدت روش درمانی باشد.

مقایسه اثربخشی دو شیوه ی گروه درمانی وجودی و گروه درمانی شناختی- رفتاری بر ارتقاء کیفیت روابط بین فردی

 استفاده از الگوی بومی درمان وجودی و سنجش اثربخشی آن.
2- همچنين بسياري از بيماران مورد مطالعه مايل بودندكه با جملات مخصوص خود روابط اجتماعیشان را توصيف كنند، لذاتوصيه ميشودكه مطالعه اي به روش كيفي دراین خصوص انجام پذيرد تا بتوان ابزاركاربردي تري براي تعيين كيفيت روابط اين بيماران تدوين نمود.
3- انجام مطالعات دارای مراحل پیگیری برای ارزیابی پایداری اثرات درمان.
4- چنين تحقيقي بر روي مردان نيز انجام شود.
5- پژوهش حاضر با کنترل متغيرهاي بيشتر و طرح تمام آزمايشي انجام شود.

مقایسه اثر‌بخشی قصه و بازی‌درمانی بر کاهش اضطراب کودکان سرطانی

 پژوهش حاضر در قالب طرح‌های آزمایشی با گروه‌های بزرگتر انجام شود.
2- به منظور فراهم کردن شواهدی از تداوم تغییر، از دوره‌های پیگیری طولانی‌تر (6 ماه و 1 ساله)  استفاده شود.
3- به منظور بررسی تاثیر بهتر قصه‌درمانی و بازی‌درمانی توصیه می‌شود که این درمانها بر روی دیگر اختلالات کودکان نیز صورت بگیرد.

مقایسه اثربخشی گروه درمان وجودی و تحلیل رفتار متقابل بر افسردگی مادران دارای کودکان کم  توان ذهنی

پژوهش حاضر با گروه  های بزرگتر انجام شود.
- چنین تحقیقی بر روی مردان نیز انجام شود.
- در پژوهش دیگر در اثربخشی گروه درمانی وجودی با درمان شناختی- رفتاری نیز مقایسه شود.
- پژوهش حاضر با کنترل متغیرهای بیشتر انجام شود.

مقایسه‌ی اثر بخشی زوج درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد هیجان – مدار(EFT) با واقعیت درمانی(RT) بر رضایت مندی زناشویی هوش هیجانی و سلامت روان زوجین "

 در راستای نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود که سودمندی روش‍های درمانی به کار گرفته شده به صورت طولی مورد ارزیابی قرار گیرند تا از صحت یافته‌ها در طول زمان اطمینان بیشتری حاصل گردد.
• پیشنهاد می‌شود این پژوهش در گروه  های بزرگتر مورد ارزیابی قرار گیرد تا اعتبار این روش  ها با اطمینان بالاتری برآورده شود.
• همچنین پیشنهاد می  شود زوجین بر حسب شدت تعارضات همتاسازی شوند تا بتوان اثربخشی این روش را در درجات مختلف مشکلات مورد بررسی قرار داد.
 پیشنهاد می  شود سودمندی این روش  ها در مقایسه با سایر رویکردهای درمانی دیگر مورد پژوهش قرار گیرد.
• به دلیل آنکه
EFT روی هیجانات و افزایش آگاهی هیجانی تمرکز دارد پیشنهاد می  شود اثر بخشی این رویکرد با رویکردPAIRS  نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مقایسه‌ی اثربخشی گروه درمانی با رویکرد وجودی و رویکرد معنوی بر اعتماد، عزت نفس و اضطراب زنان مطلقه

 اجرای پژوهش مشابه با استفاده از گروه نمونه ای دو جنسیتی
2. سعی در تهیه بسته های آموزشی- درمانی بومی گروه درمانی با رویکرد معنوی
3. استفاده از گروه درمانی وجودی – معنوی در کلینیک های مددکاری جهت کاهش آسیب‌های پس از طلاق
4. اجرای جلسات درمانی – آموزشی مشابه برای فرزندان درگیر در طلاق والدین
5. مقایسه رویکردهای گروه درمانی وجودی و معنوی با دیگر رویکردهای گروه درمانی موجود

هيپنوتيزم درماني شناختي ـ رفتاري هراس اجتماعي: يك مطالعه چند آزمودني

با عنایت به اینکه انجام چنین تحقیقاتی و اثر متغیرهایی که بعضی از آنها غیرقابل کنترلند، در صورتی که چنین تحقیقاتی با دوره پیگیری طولانی‌تر انجام شود احتمالاً به نتایج پایدارتر و با ثبات‌تری بینجامد. همچنین به نظر می‌رسد شدت هراس اجتماعی بیشتر به روش‌های آرامش عضلانی و بازسازی شناختی پاسخ می‌دهند که برای روشن‌تر شدن این موضوع به تحقیقات منظم و بیشتری لازم می‌باشد. در آخر برای بدست‌ آوردن نتایج روشن باید به تشخیص‌گذاری صحیح به ویژه با توجه به فراوانی انواع هراس‌ها عنایت داشت پیشنهاد می‌شود که اگر در مراکزی تشخیص‌گذاری صورت گیرد که متخصصین رشته‌های روانشناسی بالینی، روان‌پزشک و متخصصین مغز و اعصاب وجود داشته باشد احتمال به نتایج بهتری منجر می‌ شود و حرف آخر اینکه برای بدست آوردن نتایج کاملاً روشن و پایدار به تحقیقات بیشتر در این زمینه نیاز مبرم می‌باشد. و به منظور بسط گسترش یافته‌های این پژوهش و گشوده‌شدن افق‌های نوین در این زمینه و زمینه‌های مشابه، پیشنهاد می‌شود که تأثیر هراس اجتماعی بر عملکرد افراد در سایر زمینه‌های شغلی و زندگی بررسی شود و یا میزان هراس اجتماعی بر تیپ‌های شخصیتی مورد مقایسه قرار دهند و سرعت درمان هر کدام را بررسی کنند.
با توجه به كم بودن تعداد نمونه‌ها توصيه مي‌شود تحقيق‌هاي بعدي در اين زمينه روي نمونه‌هاي بيشتري انجام شود و شرايط خاص اثرگذار بر هيجانات مثل ميزان سواد تحصيلي، طبقه اجتماعي، حمايتهاي خانوادگي نيز مورد آزمون قرار گيرند.

بررسی اثر بخشی اجرای بازی‌های زبان شناختی بر رشد مهارت‌های زبان دریافتی و بیانی کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست

از آنجا که یادگیری زبان برای همه کودکان پیش دبستانی امری حیاتی است و پایه و مبنایی برای یادگیری‌های بعدی آنان فراهم می آورد،انجام تحقیقات کاربردی در این زمینه و مخصوصا در مورد کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ،ضروری به نظر می رسد.
پیشنهاد می شود بازی های زبان شناختی برای کودکان دارای سرپرست اجرا شده و نتیجه آن با این کودکان مقایسه شود.
پیشنهاد می شود پژوهش برای دختران نیز اجرا شود.
از آنجا که برنامه های زبان آموزی تنها یکی از متغیرهای موثر بر شد زبان است؛ لذا پیشنهاد می شود درباره بررسی عوامل محیطی دیگری که بر رشد زبان کودک اثرگذاراست پژوهش هایی صورت گیرد. 

بررسی اثربخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان معلول جسمی - حرکتی

مسأله‌ای که مقرون به صرفه و آسان‌تر از درمان است پیشگیری است لذا پیشهاد می‌شود جهت جلوگیری از آسیب‌های جدی ناشی از پرخاشگری در آینده جلسات بازی و قصه توأم برای بچه‌ها برگزار شود و با آموزش بعضی مهارت‌ها از آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود.
ـ آموزش نیروی متخصص بازی درمانگر با توجه به معلولیت کودکان معلول علیرغم نیاز مبرم جامعه بسیار کم و محدود است.
ـ همراه کردن والدین در این دوره نقش بسزایی خواهد داشت.
ـ از آنجایی که کودکان بیشتر وقت خود را با والدین هستند آموزش بازی مرتبط با مشکل کودکان به والدین خیلی مؤثر خواهد بود چرا که کودکان بیشتر وقت خود را با والدین می‌گذرانند، لذا آموزش به والدین پیشنهاد می‌شود.

بررسی ارتباط کنش‌های اجرایی و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی  های یادگیری شهر کرمان

پیشنهاد می‌شود چنین پژوهشی با نمونه‌ای متشکل از دانش‌آموزان عادی در پایه‌های دبیرستان و راهنمایی، همچنین دانشجویان انجام شود.
2. پیشنهاد می‌شود چنین پژوهشی در مقایسه با دانش‌آموزان عادی انجام شود.
3. پیشنهاد می‌شود، مولفه‌های دیگری از کنش  های اجرایی مانند برنامه  ریزی، سازماندهی و غیره را در ارتباط با اهمال  کاری تحصیلی بررسی شود.
4. پیشنهاد می  شود شیوع اهمال  کاری تحصیلی در انواع ناتوانی  های یادگیری بررسی شود، تا احتمال تأثیرگذاری نوع اختلال در ارتباط با اهمال  کاری تحصیلی بررسی شود.
5. پیشنهاد می  شود چنین پژوهشی در پایه  های دبستان و راهنمایی و دبیرستان به صورت مطالعات عرضی انجام شود. گروه  ها با هم مقایسه گردد. با این نوع پژوهش تحول اهمال  کاری تحصیلی در سن  های مختلف بررسی شود.

بررسی رابطه میزان تاب‌آوری با سبک‌های دلبستگی و مهارت حل مسأله در وابستگان به مواد مخدر متقاضی ترک شهر اهواز

 انجام چنين پژوهشی بر روی تمامی داوطلبان و متقاضيان ترک اعتياد، چه آنهايی که به کلينيک ها مراجعه کرده  چه آنهايی که به دليل مسايلی از جمله شرمساری در بين اطرافيان به کلينيک ها مراجعه نمی‌کنند.
2-  انجام چنين پژوهشی در ساير شهرهای کشور با توجه به تفاوت های فرهنگی موجود.
3- انجام پژوهشی در زمينه عوامل موثر در داوطلب شدن افراد دارای اعتياد برای درمان.
4- انجام پژوهشی مشابه بصورت مقایسه‌ای بین افراد وابسته به مواد مخدر وافراد سالم و یا معتادان خود معرف درمقایسه با آنهایی که توسط خانواده و اطرافیان برخلاف میل خود، به مراکز ترک اعتیاد انتقال داده شده اند

بررسي رابطه ناگويي خلقي و تاب آوري با سلامت روان دانش آموزان و كادر آموزشي خوابگاهاي مدارس شهرستان  باخرز

پژوهش حاضر سعی داشته است با وجود پیشینه اندکی که در این حیطه موجود می‌باشد، به نقش تاب آوري و ناگويي خلقي در دو نمونه دانش آموز و معلم بپردازد.  با این حال موارد مبهمی همچنان باقی است. به خصوص به دليل نتايج متناقض بين نمونه دانش آموزان و معلمان، انجام اين پژوهش بر روي نمونه  هاي ديگر و نمونه  هايي با جمعيت بيشتر، گروه سني متفاوت، مقطع تحصيلي بالاتر و يا پايين  تر ضروري به نظر مي  رسد. مطابق پيامد عملي يافته‌هاي پژوهش حاضر در مورد رابطه سلامت روان، تاب آوري و ناگويي خلقي مي توان پژوهش‌هايي را تدارك ديد كه براساس آنها راهكارهاي افزايش و بهبود سطوح و كيفيت سلامت روان و تاب آوري مورد بررسي قرار گيرند. پژوهشي صورت گيرد كه بتواند شيوع اختلال ناگويي خلقي را در جمعيت دانش آموز ما مشخص سازد. با توجه به اين كه ناگويي خلقي از طريق آموزش و يادگيري قابل تغيير است، آموزش و پرورش و ساير متوليان بهداشت رواني جامعه می  توانند آموزش  های هوش هیجانی را به صورت برنامه  های راهبردی پیشگیری اولیه و ثانویه در طرح  های خود بگنجانند. نتيجه به دست آمده در اين پژوهش و رابطه بين سلامت روان، تاب آوري و ناگويي خلقي، مي  تواند در آموزش  هايي كه از طرف نهاد  هاي مختلف براي والدين و معلمان اجرا مي  شود مد نظر قرار گيرد. انجام اين تحقيق در نقاط ديگر كشور نيز مي تواند به قابليت تعميم يافته ها كمك كند.

بررسی رابطه هوش معنوی و سبک های شناختی با خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان  دختر مقطع متوسطه شهربابک

 با توجه به گسترش حوزه خودکارآمدی تحصیلی بهتر است پژوهشهای تخصصی تر و دقیق در مورد آن اجرا گردد.
2 ـ با توجه به تعداد مقاطع تحصیلی، جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای ذکر شده تحقیقات جداگانه ای در هرکدام از مقاطع تحصیلی صورت گیرد و نتایج با هم مقایسه گردد.
3 ـ ارتباط این دو متغیر (هوش معنوی، سبک‌های شناختی) با سایر متغیرهای تأثیرگذار بر خودکارآمدی تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد.
4 ـ با توجه به جدید بودن سازه هوش معنوی و تحقیقات اندکی که در رابطه با آن صورت گرفته، پیشنهاد مي‌شود که رابطه هوش معنوی با سایر متغیرها بررسی گردد.
5 ـ در تحقیقات آتی رابطه سبک‌های شناختی و خودکارآمدی تحصیلی با عوامل مختلف هوش معنوی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
6 ـ از آنجا که این پژوهش فقط بر روی دانش آموزان دختر انجام گرفته است، تحقیقات جداگانه ای جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای ذکر شده بر روی دانش آموزان پسران اجرا شود و نتایج با یکدیگر مقایسه شود.
 7 ـ به دلیل عدم وجود ادبیات غنی در زمینه‌ی تأثیر و نقش هوش معنوی در خودکارآمدی تحصیلی، پیشنهاد مي‌شود پژوهش‌های بیشتری در این زمینه انجام شود

بررسی رجحان های مصرف کنندگان به نام تجاری نوشیدنی ها  با روش      پتانسیل‌های وابسته به رویداد (ERPs)

 با توجه به مطالعات محدود انجام شده در مورد اثربخشی عوامل خارجی دخیل در انتخاب یک نام تجاری، پیشنهاد می‌شود که نقش این عوامل به صورت دقیق تر در سایر مطالعات مورد بررسی قرار گیرد.
• با توجه به مطالعات محدود انجام شده در حوزه مولفه‌های پیش از درک و تصمیم‌گیری در مغز، پیشنهاد می‌گردد اثربخشی سایر مولفه‌های مغزی درگیر با حوزه نورومارکتینگ بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
• با توجه به بررسی‌های انجام شده در بخشی از نتایج حاصل شده از ثبت سیگنال مغزی و مقایسه آنها با تصاویر مربوط به هر نام تجاری از جهت زیبایی در طراحی، می‌توان گفت، استفاده از رنگ‌های محرک‌زا در طراحی نام تجاری محصول موجب افزایش برانگیختگی مغزی در اکثر افراد شده و برعکس آن برای رنگ‌های خنثی صادق است. بدین جهت، شرکتی که خواستار طراحی نام تجاری جدید و ناآشنا باشد، در صورت طراحی نام تجاری خود با رنگ‌های محرک‌زا نتیجه بهتری خواهد گرفت.
• با توجه به مقایسه میزان برانگیختگی ذهنی بین تصاویر مربوط به نام‌های تجاری‌ ماءالشعیر و نوشابه با رفتار کلامی آزمودنی‌ها نتیجه می‌شود که به صورت نسبی، نام‌های تجاری‌ ماءالشعیر میزان برانگیختگی ذهنی بیشتری نسبت به نام‌های تجاری نوشابه در مغز افراد ایجاد می‌نمایند. این امر می‌تواند موجب موفقیت بیشتری نام‌های تجاری ماءالشعیر نسبت به نام‌های تجاری نوشابه شود. هرچند از نظر کلامی، نام‌های تجاری نوشابه به جهت برندسازی و شهرت موفق‌تر می‌باشند. درنتیجه شرکت‌های ماءالشعیر با پیروی از تجربیات شرکت‌های نوشابه سازی در امر برندسازی می‌توانند نه تنها در رفتار کلامی و انتخاب مشتریان، همتای شرکت‌های معروف شده، بلکه از آنها پیشی بگیرند.

• با توجه به بررسی‌های انجام شده بین نتایج حاصل از رفتار کلامی و ثبت سیگنال مغزی آزمودنی‌ها نتیجه می‌شود که انتخاب نام مناسب برای برندسازی تاثیر بسزایی در انتخاب دارد. در تحقیق انجام شده، با توجه به اینکه نام تجاری باواریا برانگیختگی ذهنی بسیار بالایی از نظر زیبایی ظاهری نسبت به سایر نام‌های تجاری در سیگنال مغزی آزمودنی‌ها نشان می‌دهد، در رفتار کلامی و انتخاب توسط آزمودنی‌ها از نمره پایین تری برخوردار است.

• با توجه به میان رشته‌ای شدن حوزه‌های مختلف علوم، میتوان از نتایج حاصل از تحقیقات نورومارکتینگ در پیشبرد دیگر حوزه‌ها از جمله نورو کالچرال  استفاده نمود.

مقایسه حافظه شرح حال و فراشناخت ها در اختلال وسواس- اجبار، اضطراب اجتماعی و گروه بهنجار

 سنجش تمامی کارکرد های شناختی در مبتلایان به اختلال وسواسی –اجباری و اضطراب اجتماعی در تکامل فهم از سبب شناسی این اختلال نقش مهمی را ایفا می کند . بنا  براین تحقیقات بیشتر در این زمینه توصیه می شود .
2- مقایسه کارکردهای شناختی و فراشناختی در اختلال وسواسی اجباری با سایر اختلالات در گروه اختلالات اضطرابی پیشنهاد می شود .
3- به دلیل اینکهبه طور کلی نتایج چنین مطالعاتی نسبتا بی  ثبات است در صورت امکان جهت دستیابی به داده های پایاتر از نمونه های با حجم بزرگتر استفاده شود.

مقايسه میزان دانش و پذیرش مداخله‌های درمانی در معلّمان و
 مشاوران مدارس عادی و استثنایی مقطع ابتدايي نسبت به اختلال نارسایی توجّه / فزون کنشی

در صورت امکان این پژوهش بر روی تعداد بیشتری از معلّمان انجام شود تا اعتبار نتایج بیشتر و تعمیم دهی آن بهتر شود.
- پژوهش‌های آتی باید به دنبال جمع آوری داده‌ها از نمونه متنوع‌تری از معلّمان باشند. این نمونه باید پژوهش حاضر را به معلّمان مقاطع مختلف و در نواحی شهری، حومه شهر و روستایی در چندین مکان گسترش یابد. به علاوه، اندازه نمونه بزرگ‌تر، در پژوهش بر روی سطح نواحی مدارس، منجر به ارائه نتیجه دقیق‌تر خواهد شد.
- پیشنهاد می‌گردد میزان اثر بخشی آموزش ضمن خدمت در مورد اختلال
ADHD در معلّمان مورد بررسی قرار گیرد.
- پژوهش با نمونه و ابزارهایی یکسان در مورد اختلال
ADHD در معلّمان صورت گیرد. تا نتایج قابل مقایسه و تعمیم باشد.
- ضرورت استفاده از یک ابزار ارزیابی، که در داخل کشور هنجار شده باشد محرز است، تا سطح دانش
ADHDرا بطریق صحیح اندازه گیری کند.
- پژوهش‌هایی در مورد موانع اجرای مداخله‌ها درمانی اختلال
ADHD توسط معلّمان مدارس صورت پذیرد.
- پژوهش‌های آتی باید به بررسی آگاهی معلّمان از مداخله‌های مؤثر کلاسی و سطح اعتماد به نفس آن‌ها در اجرای این راهبردها بپردازند. همچنین اثربخشی آموزش اختلال
ADHD به معلّمان، سایر کارمندان مدرسه و والدین مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

مقایسه‌ی میزان و رابطه‌ی هیجان‌خواهی با خودتنظیمی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر مشهد

 اجراي پژوهش‌هاي مشابه با استفاده از نمونه‌هاي مختلف شامل نمونه‌هاي بزهکاران دختر و توجه به متغیری مثل سن و مقطع تحصیلی در دوره های پایین تر (ابتدایی و راهنمایی) و در دوره های بالاتر(دانشجویان دانشگاه ها) مي‌تواند تكرارپذيري يافته‌هاي پژوهش حاضر را مورد بررسي قرار دهد.
- انجام  پژوهشی خصوصاً با استفاده از گروه‌هاي خاص آزمودني، براي مثال افرادي كه از نظر ويژگي‌هاي روانشناختي، خودشكوفا محسوب مي شوند و افرادي كه به لحاظ سازه خودتنظیمی در سطح بالايي هستند، مي‌توانند رابطه خودتنظیمی و هیجان خواهی را دقيق تر مورد بررسي قرار دهد.
- مطابق پيامد عملي يافته‌هاي پژوهش حاضر در مورد رابطه خودتنظیمی و هیجان خواهی مي توان پژوهش‌هايي را تدارك ديد كه براساس آنها راهكارهاي افزايش و بهبود سطوح و كيفيت خودتنظیمی و هیجان خواهی مورد بررسي قرار گيرند.
- رابطه بین خودتنظیمی و میزان طلاق زوجین مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی نقش احساس انسجام روانی در رابطه سبک‌های دفاعی و سلامت روان

یکی از پیشنهاداتی که می‌توان در مورد این پژوهش داد این است که چنین پژوهشی با نمونه‌ای متشکل از هر دو جنس زن و مرد انجام گیرد و نتایج با یکدیگر مقایسه شوند.
2-با توجه به نقش و تأثیر احساس انسجام روانی و نو ظهور بودن این پدیده، بهتر است پژوهش‌هایی به منظور شناسایی متغیرهایی که موجب رشد یا تضعیف این سازه می‌شوند، انجام شود.
3-با توجه به ارتباط سلامت روان با سبک‌های دفاعی رشد یافته و رشد نایافته که در پژوهش حاضر به دست آمد، می‌توان برای ارتقاء و حفظ بهداشت روان، تکنیک‌های رشد یافته‌ی مقابله با اضطراب را به افراد آموزش داد تا به گونه‌ای مناسب با موقعیت‌های استرس زا مقابله کنند.
4-پیشنهاد می‌شود موضوع پژوهش حاضر در نمونه‌های مختلف بالینی و در جمعیت‌های دیگر نیز انجام گیرد.

نقش شیوه‌های فرزندپروری و بازداری شناختی در خلاقیت کلامی و شکلی کودکان دبستانی

پژوهش حاضر سعی داشته است با وجود پیشینه اندکی که در این حیطه موجود می‌باشد، به نقش شیوه‌های فرزندپروری و بازداری شناختی در خلاقیت شکلی و کلامی کودکان دبستانی بپردازد. با این حال موارد مبهمی همچنان باقی است. به خصوص، به دلیل نتایج بسیار متناقض و متفاوت در مورد رابطه بازداری شناختی و خلاقیت، پژوهش‌های بیشتر در این زمینه و به‌ویژه روی جمعیت‌های دیگر ضروری به نظر می‌رسد، از جمله روی گروه‌های سنی متفاوت، گروه‌هایی متشکل از هر دو جنس و گروه‌های خاص.
آزمون‌های متفاوت و پرکاربردی برای متغیرهای خلاقیت، انواع سبک‌های فرزندپروری و بازداری شناختی تهیه و در پژوهش‌های موجود مورد استفاده قرار گرفته‌اند. به‌کار بردن ابزارهای دیگر برای تایید یافته  های پژوهش حاضر پیشنهاد می  شود.
همچنین، فراتر رفتن از بررسی‌های همبستگی و استفاده از طرح‌های پژوهشی مقایسه‌ای با گروه‌های متفاوت می‌توانند برای بررسی‌های جدید در این‌باره مناسب و روشن‌گر باشند

اثربخشی روش ترکیب بازی و قصه ی هدفمند بر افزایش توجه و تمرکزکودکان پیش دبستانی

پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر روش ترکیب بازی و قصه ی هدفمند در نمونه ی غیر بالینی پرداخته است که تعمیم نتایج را به نمونه های بالینی محدود می سازد. انجام پژوهش های گسترده تر با حجم نمونه بیشتر و
متمرکز بر نمونه های بالینی و بهنجار به منظور دستیابی به یک الگوی متناسب با هنجارهای کودکان ایرانی به رفع این محدودیت می انجامد.
2- سطح مشکلات توجه و تمرکز کودکان زیر آستانه توجه بالینی است،که تعمیم نتایج را با محدودیت مواجه می کند.انجام پژوهش های گسترده متمرکز بر کودکان با مشکلات توجه و تمرکزی و مقایسه ی آنها باعث رفع این محدودیت می شود.

بررسی رابطه تعارض والد- فرزندی، ادراک از جو مدرسه و ناسازگاری در دختران دانش‌آموز منزل گریز و عادی

استفاده از روش تحقیق کیفی در شناسایی عوامل موثر بر منزل گریزی دختران
بررسی متغیرهای دیگر در خصوص دختران گریزان از منزل مثل: سبک  های مقابله  ای و .....
استفاده از مداخله  های درمانی با دختران منزل گریز (روش پژوهش شبه آزمایشی).

بررسي رابطه نگرش به مرگ وجهت گيري مذهبي با اهمال‏كاري تحصيلي در ميان دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد

پس از بررسي متون و انجام پژوهش حاضر، پژوهشگر مقوله  ها و موضوعات زير را براي محققان و پژوهشگراني که قصد دارند در اين زمينه کار پژوهشی انجام بدهند، پيشنهاد مي  کند:
بر اساس نتایج این یافته که نگرش منفی به مرگ با اهمال‏کاری تحصیلی رابطه  ای مثبت دارد پیشنهاد می‏شود
1- کلاس‌هاي آموزشي در ارتباط با مرگ اندیشی و نگرش به مرگ در دانشگاه و مدارس و مقایسه دانشجویان و دانش‌آموزان از لحاظ اهمال‏کاری تحصیلی قبل و بعد از برگزاري این جلسات اقدام شود.
2- همچنین پيشنهاد مي  گردد در پژوهش  های آتي نقش مؤلفه  های نگرش به مرگ، از جمله ترس از مرگ، اجتناب از مرگ، رویکرد پذیرش و قبول مرگ، فرار از مرگ با اهمال‏کاری تحصیلی بررسی گردد
3. بررسي رابطه اهمال‏کاری تحصیلی با انواع دیگر اهمال‏کاری از جمله اهمال‏کاری منفعل و فعال و تهیه و هنجاریابی آزمون اهمال‏کاری فعال، چو و موران(2009)، این آزمون برای افتراق بین اهمال‏کاری فعال و منفعل ساخته شده است.
4- با توجه به اينكه بررسي پيشينه تحقيق نشان داده است كه در حوزه موضوع تحت بررسي مطالعات اندكي صورت گرفته است، به نظر مي  رسد كه براي بررسي كامل اين پديده به تحليل  هاي عميق و جزئي  تر و با استفاده از رويكردهاي كيفي نياز است.
5- نسبت به موضوع نگرش به مرگ ديدگاه  هاي متفاوتي وجود دارد و به همان نسبت ما به شاخصه-هاي دقيقتر از نگرش به مرگ نياز داريم و با توجه به اينكه ابزارهاي غربي در زمينه سنجش نگرش به مرگ با فرهنگ و جامعه ايراني منطبق نيست به محققان بعدي پيشنهاد مي  گردد؛ پژوهشي با هدف ساخت و اعتباريابي ابزار سنجش نگرش به مرگ انجام دهند.
6- ساخت و تهیه ابزار مرگ اندیشی و تفکر به مرگ و بررسی رابطه مرگ اندیشی و اهمال‏کاری تحصیلی.

بررسي رابطه سازگاري تحصيلي و كيفيت زندگي در مدرسه با اهمالكاري تحصيلي

 اهمالکاری تحصیلی ، در رشته ها و زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
2- اهمالکاری بین دو گروه جنسیتی زن و مرد مورد بررسی قرار گیرد.
3- اجرای آزمونهای سازگاری تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه و اهمالکاری تحصیلی در ابتدای سال تحصیلی و شناسایی و کاهش موقعیت های استرس زا به پژوهشگران علاقه مند در زمینه پژوهش پیشنهاد می شود.
4- مقایسه بین دانش آموزان مدارس دولتی، نمونه دولتی، غیر انتفاعی و روستایی.

رابطه باورهاي غيرمنطقي و مثلث شناختي با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر مشهد

 در شکل گیری و تشدید اضطراب امتحان علاوه بر خانواده، آموزگاران و دبیران نقش جدی دارند در نتیجه پیشنهاد می‌شود که مسئولین هسته مشاوره و سایر متخصصین در سازمان های مرتبط از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و ضمن خدمت، آموزش معلمان و کارکنان را جهت کاهش سطح اضطراب به سطح تسهیل کننده و محرک را مدنظر داشته باشند.
2- مسأله اصلی و حیاتی پیشگیری است. امری که مقرون به صرفه و آسان تر از درمان است لذا پیشنهاد می‌شود جهت جلوگیری از آسیب های تحصیلی، روانی و اجتماعی حاصل از اضطراب امتحان و شکست های تحصیلی، احساس حقارت، ناامیدی و. . . کلاسهای آموزشی در مدارس به صورت گروهی برای دانش آموزان جهت اصلاح باورهای غیرمنطقی دایر گردد.
3- جهت اظهار نظر قاطعانه در مورد نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می‌شود در زمینه ارتباط مثلث شناختی و خرده مؤلفه های آن با اضطراب امتحان در محیط های آموزشی در شهرهای دیگر نیز اجرا گردد تا بتوان با فراهم سازی امکان مقایسه قدرت تعمیم نتایج را افزایش داد.

رابطه درماندگی آموخته شده با پيشرفت تحصيلی: ميانجی گری اهمالکاری تحصيلی و اضطراب امتحان

درماندگي آموخته شده، اضطراب امتحان و اهمالكاري تحصيلي در پايه ها و مقاطع تحصيلي ديگر از جمله در پايه هاي ابتدايي، پايه هاي ديگر دبيرستان و در دانشجويان اندازه گيري شود و همبستگي متغيرهاي فوق در اين گروه ها مقايسه شود.
- متغيرهاي پژوهش در پسران نيز اندازه گيري شود تا امكان مقايسه فراهم و مشخص شود آيا جنسيت رابطه هاي موجود در اين پژوهش را تعديل مي كند يا خير.
- با توجه به ابزارهاي موجود براي تفكيك اهمالكاري منفعل و فعال، از جمله
APS ، رابطه ي اين دو نوع اهمالكاري به طور جداگانه با پيشرفت تحصيلي بررسي شود.
- پرسشنامه ي درماندگي آموخته شده متناسب براي دانش آموزان ايراني ساخته شود.

رابطه رشد اخلاقی و منابع اقتدار اخلاقی با نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف و وضعیت تحصیلی در دختران نوجوان شهر مشهد

طراحی، تهیه، و هنجاریابی آزمون رشد اخلاقی برای کودکان و نوجوانان و جوانان دانش  آموز ایران بر اساس بنیان‌های دینی، حکمت و فرهنگ ملی، و دانش روان  شناسی، که کار تحقیق در این زمینه را هموارتر نموده و نتایج آن کاربردهای تربیتی را در پی داشته باشد.
- زمینه  سازی برای تحقیقات اصیل و جدید علمي‌ در حوزة نظریه  پردازی رشد اخلاق با توجه به فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی که بتواند روند رشد اخلاقی را در بین نوجوانان ارتقا بخشد.
- به نظر مي‌رسد ضرورى است که دانشجويان رشته‏هاى علوم تربیتی و روانشناسی، به‏خصوص در مقطع كارشناسى ارشد و دكترى تعدادى از پايان‏نامه‏هاى خود رادر زمينه مسائل زمینه ساز ارتباط با جنس مخالف سامان دهند، معدود تحقیقات صورت گرفته در این زمینه اکثراً توسط کارشناسان اجتماعی مي‌باشد.
- در زمینه ارتباط با جنس مخالف تحقیقات موجود بیشتر به عوامل زمینه ساز پرداخته‌اند، شناسایی آسیب‌ها به طریق علمی و آگاهی دادن ونشر نتایج این گونه تحقیقات مي‌تواند از روند رو به رشد این‌گونه روابط در بین نوجوانان و جوانان جلوگیری نماید.
- در نتایج تحقیق مشخص شد که نقش خودپنداره و ارزشهای درونی شده نوجوانان به عنوان قوی‌ترین منبع اثرگذار در زمینه ارتباط با جنس مخالف مي‌باشد، انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه با توجه به دیگر زوایای شخصیت نوجوان پیشنهاد مي‌گردد.
- با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می  شود پژوهش  هایی در زمینه نگرش  سنجی نوجوانان نسبت به دوستی  های بین دختر و پسر انجام یابد و سپس شیوه استدلال آنها برای نوع نگرششان بررسی گردد تا شیوه غالب استدلال اخلاقی در این زمینه در بین نوجوانان سنجیده شود. تبعا نوع پژوهش با توجه به داده هایی که مدنظر است باید کیفی باشد.
- ساخت پرسش  نامه هایی در زمینه رابطه با جنس مخالف که سبک های مختلف ارتباط را بسنجد، پیشنهاد می  گردد.

طراحي و ارزيابي اثربخشي بسته نرم افزاري بازي هاي زبان شناختي
در بهبود توانایی خواندن و مهارت هاي زبان شناختي دانش آموزان داراي اختلال خواندن

با توجه به اینکه در طراحی و ساخت بسته  ی نرم  افزاری حاضر علاوه  بر توجه به بهبود مهارت  های خواندن دانش  آموزان اختلال خواندن، ویژگی های شناختی آنان نیز در نظر گرفته شده است، پيشنهاد مي شود ابزار ساخته شده را با آزمون های دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد، نظیر: بازیابی   از حافظه بلند مدت،حافظه کوتاه مدت، حافظه کاری، دقت وتوجه شنیداری و دقت وتوجه دیداری.
• پژوهشگر در مرحله اجرای آزمایشی نرم  افزار برای دریافت بازخوردهای بیشتر و متفاوت از طراحی نوع بازی  ها و رابط کاربر گرافیکی، بازی های رایانه  ای حاضر را علاوه بر دانش  آموزان اختلال خواندن با دانش-آموزان عادی و دانش  آموزان کم توان ذهنی نیز اجرا نموده است که مورد استقبال آنان نیز قرار گرفته بود. لذا پیشنهاد می  شود تاثیر این نرم  افزار برای ارتقای توانایی خواندن دانش  آموزان عادی در پایه  ی دوم هم مورد مطالعه قرار گیرد.
• گروه نمونه  ای این پژوهش دانش  آموزان دارای اختلال خواندن در پایه  ی دوم دبستان بوده  اند، می  توان اثربخشی نرم  افزار آموزشی را برای دانش  آموزان دختر اختلال خواندن کلاس دوم ابتدایی بررسی کرد.
• نکته قابل توجه در دنیای پیشرفته امروز، توجه پژوهشگران به استفاده از نرم  افزارهای پیشرفته درتولید بسته  های آموزشی جهت ارتقای سطح خواندن دانش آموزان و بخصوص در مقطع ابتدایی می باشد، که پیشرفت در خواندن می تواند سبب ایجاد انگیزه و افزایش سطح اعتماد به نفس آنان در یادگیري  گردد.
• این پژوهش به عنوان آغازگر حركت در جهت تدوين بازی های آموزشي برای دانش  آموزان اختلال خواندن می  تواند الگویی مناسب برای کارشناسان علوم رایانه و متخصصان روان  شناسی تربیتی باشد، تا با استفاده از نتایج و دستاوردهای آن در حوزه  ی اختلال خواندن و سایر اختلالات یادگیری خدمات ارزنده-ای برای دانش  آموزان با نیازهای ویژه، پدید آورند.
• در بسیاری از مطالعات تنها به نتیجه نهایی تاثیر بازی های رایانه  ای برروی یادگیری توجه شده است و اینکه متغیرهای هیجانی چگونه جبران کاستی های متغیرهای شناختی را می کنند، مورد غفلت واقع شده است.
• به جهت مطالعه، تدوین وتولید رسانه  ها و نرم  افزارهای آموزشی مناسب و سازگار با ویژگی های دانش-آموزان اختلال یادگیری برای تسهیل و سرعت بخشیدن به فرایند آموزش، لازم است که کارشناسان علوم تربیتی با متخصصان سایر رشته  ها (رایانه، الکترونیک، روان  پزشک کودک) همکاری داشته باشند.

مقایسه اثر بخشی آموزش حافظه کاری و بازی‌های رایانه‌ای در بهبود کنش هوش(نیمرخ اسید) و املای  دانش‌آموزان مبتلا به  ناتوانی یادگیری

در مجموع با توجه به تحليل داده‌هاي به دست آمده از اين پژوهش مي‌توان نتيجه گرفت كه روش آموزش حافظه کاری مي‌تواند در بهبود کنش  نیمرخ اسید وکسلر دانش آموزان و مشکلات املاء آنان  مفيد باشد و ميزان موفقيت آنها را افزايش دهد، بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه:
1. آموزش کارکردهای اجرایی (به خصوص آموزش رایانه ای  حافظه کاری) به آموزگاران ویژه مراکز اختلالات و سایر متخصصین حوزه های روانشناسی تربیتی آموزش داده شود تا در کنار سایر آموزشهای رایج در این مراکز از این روش نیز استفاده نمایند.
2. از آنجایی‌که روش بازی‌های رايانه‌اي برای گروه با ناتوانی املا  در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت، برای کسب نتایج قطعی پژوهش های دیگری با این روش در گروهای دیگر اختلالات یادگیری صورت گیرد.
3. می توان با توجه به نتایج مثبت آموزش حافظه کاری در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی دیکته این آموزش رادر سایر گروههای ناتوانی یادگیری هم به کار برد.
4. نوآوری مقایسه  در این مطالعه از سوی نتایج آن مورد تایید می باشد با این حال انجام پژوهش های بیشتر در جهت کاربرد های آتی این دو روش مداخله  می‌تواند کارگشا باشد.
5. با توجه به تاثیر مثبت  آموزش مستقیم ، آموزش ترکیبی روش های مداخله ای جدید مانند آموزش  رایانه ای حافظه کاری با روشهای قدیمی رایج در مراکز درمانی ناتوانایی یادگیری مانند آموزش مستقیم پیشنهاد می گردد.

مقایسه اثربخشی مداخلات فلورتایم و  آموزش نظریه ذهن در کاهش پرخاشگری، بهبود رابطه ی مادر- کودک و  بهبود نظریه ذهن در کودکان پرخاشگر پیش دبستانی

رویکرد رشد یکپارچه انسان، رویکرد درمانی همه جانبه نگری است که می توان از آن در ارتباط با انواع چالش های رشدی مثل اختلالات بیش فعالی و نقص توجه، اتیسم، مشکلات پردازش حسی و غیره بهره گرفت.
پیشنهاد می شود وضعیت پردازش حسی و مهارت های حرکتی کودکان پرخاشگر به منظور درک عمیق تر این کودکان برای تدوین طرح های درمانی جامع تر در آینده مورد بررسی قرار گیرد.
در این پژوهش امکان بررسی رشدهیجانی کارکردی کودکان فراهم نشد. پیشنهاد می شود اثربخشی درمان در مورد این مقوله نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در این پژوهش آموزش نظریه ذهن نتوانست پرخاشگری را درمقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش دهد. پیشنهاد می شود این آموزش ها به والدین و در بافت والد- کودک داده شود.
اکثر پژوهش های آزمایشی انجام شده درباره آموزش نظریه ذهن به کودکان اتیسم و کم توان ذهنی اختصاص پیدا کرده است. پیشنهاد می شود که از این روش برای سایر مشکلات مثل مشکلات هیجانی و رفتاری نیز مورد استفاده و بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود محققان بعدی سایر مهارت های نظریه ذهن مانند دیدگاه گیری بصری و تمایز نمود از واقعیت را به کودکان پرخاشگر آموزش دهند و میزان اثرگذاری آن را مورد بررسی قرار دهند.
پیشنهاد می شود از رویکرد رشد یکپارچه انسان برای کاهش پرخاشگری کودکان در سنین بالاتر نیز استفاده شود.
پیشنهاد می شود که رویکرد رشدیکپارچه انسان با سایر مدل های درمانی که بر ارتباط والد- کودک تاکید می کنند مورد مقایسه قرار گیرند.

مقایسه‌ی خودکارآمدی تحصیلی، سازگاری و کیفیت زندگی در مدرسه در دختران
عادی و بی‌سرپرست مقطع راهنمایی شهر مشهد

با توجه به پژوهش‌های اندک درحیطه‌‌ی دانش‌آموزان بی سرپرست، پیشنهاد می شود در پژوهش‌های آتی ضمن در نظر گرفتن متغیرهای مختلف رفتاری و آموزشی، به این نیاز پژوهشی در مقاطع تحصیلی مختلف و در هر دو جنس توجه بیشتری شود.
2-با توجه به نبود پژوهش داخلی در زمینه‌ي کیفیت زندگی در مدرسه و نقش تاثیر گذار این عامل بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، پیشنهاد می شود پژوهش‌هایی در این زمینه و با هدف سنجش رابطه‌ي این متغیر با دیگر متغیرهای تحصیلی انجام شود.
3-پیشنهاد می شود با توجه به تفاوت‌های بارز بین دو گروه عادی و بی سرپرست در زمینه‌های تحصیلی و رفتاری، پژوهشگران بر پژوهش‌های مداخله ای با هدف بهبود عملکرد مدرسه ای این دانش‌آموزان تمرکز کنند.
4-به دلیل نقش بارز مربیان، روان شناسان و مددکاران مراکز بهزیستی بر رفتار و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان بی سرپرست، پیشنهاد می شود در پژوهش‌های آتی پژوهشگران، نقش مسئولین مراکز نگهداری از دختران بی سرپرست را در عملکرد مدرسه ای این دانش‌آموزان مورد بررسی قرار دهند.
5-پیشنهاد می شود به منظور تعمیم پذیری نتایج، پژوهشی در مقاطع تحصیلی مختلف و در هر دو جنس با نمونه‌ي بیشتری انجام شود.

نقش تئوري ذهن و همدلي در پيش‌بيني مشكلات رفتاري هيجاني
 دانش‌آموزان خانواده‌هاي طلاق و عادي

      از آن جایی که در این پژوهش گروه مورد مطالعه را دانش آموزان دختر پایه پنجم و ششم دبستان تشکیل می‌دادند و در تعدادی از پژوهش ها این نتیجه به دست آمده که دختران مهارت بیشتری در تئوری ذهن و همدلی دارند و نیز تاثیر سن بر تئوری ذهن در پژوهش ها به اثبات رسیده است پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی ارتباط بین تئوری ذهن و همدلی با مشکلات رفتاری و هیجانی در دانش آموزان پسر و نیز در گروه‌های سنی دیگر مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین این مطالعه به بررسی تئوری ذهن و همدلی در پیش بینی مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان پرداخت ولی به منظور درک بهتر مشکلات کودکان به تحقیقات بیشتر در این زمینه و کشف عوامل دیگری همچون خلق و خوی کودک، رابطه والد- کودک و روش‌های فرزند پروری والدین نیاز است. نیز میتوان از ابزارهای پژوهشی متنوع تر و مصاحبه بالینی جهت تشخیص کودکان دارای مشکلات رفتاری و سنجش میزان تئوری ذهن و همدلی استفاده کرد.

نقش محیط‌های اجتماعی خود تعیین گرانه خانه، مدرسهودوستاندر جهت گیری هدفی دانش آموزان

 با توجه به نقش محیط مدرسه و رفتار معلمین در اهداف پیشرفت دانش آموزان لازم است که میزان آگاهی و شناخت معلمین از سه نیاز بنیادین( خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در تحقیقی بررسی شود. تا از این طریق بتوانیم با افزایش میزان آگاهی معلمین، به ایجاد محیط های خود تعیین گرانه در کلاس، به آنها کمک کنیم.
o با شناخت نسبت به میزان اهمیت سه نیاز بنیادین (خود مختاری، شایستگی و ارتباط)، در مقاطع ابتدایی و دبیرستان، خواهیم فهمید که این سه نیاز در چه دوره ی سنی با اهمیت تر است، یا اینکه در دوران کودکی و نوجوانی در یک حد اهمیت هستند.
o با توجه به نقش محیط خانه و رفتار والدین در جهت گیری هدفی دانش آموزان لازم است که میزان آگاهی و شناخت والدین و دیگر اعضای خانواده از سه نیاز بنیادین( خود مختاری، شایستگی و ارتباط) در تحقیقی بررسی شود . تا از این طریق بتوانیم با افزایش میزان آگاهی والدین، به ایجاد محیط های خود تعیین گرانه در خانه، به آنها کمک کنیم.
o پیشنهاد می شود که پژوهشگران پرسشنامه هایی متعلق به دانش آموزان ایرانی بسازند تا از این طریق مولفه های دیگری (مثل جهت گیری های دینی)، که برای دانش آموزان ایرانی از اهداف پیشرفت تبحری، عملکردی رویکردی و عملکردی اجتنابی با اهمیت تر است شناسایی شود.
o جهت امکان تعمیم نتایج پژوهش به جامعه ای بزرگتر، پیشنهاد می شود تا در دبیرستان های پسرانه نیز اجرا شود.

نقش میانجی خودتنظیمی هیجانی در رابطه بین جو عاطفی خانواده و مهارت های اجتماعی نوجوانان: آزمون یک الگوی علی تحولی

 با توجه به نقش خودتنظیمی هیجانی در استفاده مناسب از مهارت های اجتماعی، پیشنهاد می شود به منظور بررسی دقیق رابطه علت و معلولی، پژوهشی آزمایشی طراحی گردد که در آن نقش آموزش به کارگیری راهبردهای خودتنظیمی هیجانی در افزایش مهارت های اجتماعی بررسی گردد.
- از آنجا که پژوهش حاضر در اوایل و اواسط نوجوانی انجام شده است، پیشنهاد می شود در مقاطع تحصیلی مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا قدرت تعمیم پذیری افزایش یابد.
- با توجه به اهمیت دوره نوجوانی و در نظر گرفتن اوایل و اواسط نوجوانی در این پژوهش، پیشنهاد می شود در پژوهشی مشابه به مقایسه روند تحول در مراحل نوجوانی با درنظر گرفتن اواخر نوجوانی پرداخته شود.
- از آنجا که پژوهش حاضر به صورت مقطعی بود و با توجه به نقش خصوصیات فردی در روند تحول اجتماعی، عاطفی و هیجانی، پیشنهاد می شود این پژوهش به صورت تحولی طولی در نوجوانان بررسی گردد.
- از آنجا که در این پژوهش از شیوه خودگزارشی استفاده شده است، پیشنهاد می شود برای سنجش جامع تر و دقیق تر و با توجه به تاثیر خصوصیات نوجوان در ادراکات وی از جو خانواده، در تحقیقات آتی علاوه بر ادراکات دانش آموزان، از دیدگاه والدین و زاویه نگاه آنها نیز به موضوع پرداخته شود.
- در پژوهش حاضر با توجه به اینکه خودتنظیمی هیجانی به صورت کامل نقش میانجی گرانه ای ایفا نکرده است،پیشنهاد می شود متغیرهای میانجی دیگری مانند خُلق و خوی فرزندو یا ویژگی های شخصیتی والدین که ممکن است از طریق آنها جو عاطفی خانواده بر مهارت های اجتماعی تاثیرگذار باشند، بررسی گردد.

توانايي درك خطر كودك و ادراک والدين نسبت به ايمني كودك 
در كودكان حادثه ديده و حادثه ندیده

از آنجایی که پژوهش حاضر کودکان 7 تا 12  سال را مورد بررسی قرار داد پیشنهاد می شود جهت بدست آوردن نتایج جامع تر، پژوهشی بر روي كودكان كوچك تر از 7 سال نیز اجرا شود.
از آنجایی که پسران بیش از دختران دچار حادثه می شوند و در نمونه پژوهش حاضر نیز تعداد آنها بیشتر بود، پیشنهاد می شود ادراک والدین نسبت به توانائی كودك در مراقبت از خود بین دخترها و پسرها مورد مقایسه قرار گیرد.
بررسي ديگر ويژگي ها و توانايي هاي شناختي كودك مانند بررسی تاثیر کنش های اجرایی کودکان  بر حوادث نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
اجراي پژوهش در دیگر بیمارستان ها و مراکز درمانی و در مناطق مختلف شهري قدرت تعميم دهي بالاتر خواهد شد.
 و در آخر، با توجه به اهمیت نقش والدین در ايمني كودكان ، توصیه می شود که در مورد روش هاي ايمني و مراقبت از كودكان، اطلاعات گسترده و مفیدی از طریق مدارس و رسانه های گروهی در اختیار والدین قرار گیرد.

تدوين برنامه خودشناسي با رويكرد صدرايي و بررسي اثربخشي آموزش آن بر افزايش هوش معنوي و كاهش دنياگرايي

 پیشنهاد می‌شود که خودشناسی از دیدگاه‌های مختلف در فرهنگ ایران که غنی از منابع مختلف در این زمینه است مورد توجه پژوهش قرار گیرد.
- پیشنهاد می‌شود که پیوند رویکرد ملاصدرا با دیگر مؤلفه‌هاي روانشناسی مثل شناخت آسیب‌های روانشناختی و درمان آنها از این رویکرد مورد بررسی قرار گیرد.
-با توجه به نقش فرهنگ در روانشناسی خودشناسی از دیدگاه ملاصدرا می‌تواند به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد به خصوص که در این پژوهش موجب افزایش هوش معنوی و مؤلفه‌های آن شده است.
- به علت اهمیت و ضرورت‌های هوش معنوی پیشنهاد می‌شود که برنامه‌های آموزشی در جهت رشد هوش معنوی به ویژه در دانشگاه‌ها در نظر گرفته شود.
- همچنین عوامل مؤثر برهوش معنوی و روش‌های کارکردی در رشد هوش معنوی مورد پژوهش قرار گیرد
- پیشنهاد می‌شود عوامل مؤثر بر دنیاگرایی در پژوهش‌هایی مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی توانایی پردازش حسی و مهارتهای دیداری - شنیداری دانشآموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همتایان عادی

 طراحی روشهایی برای بهبود و افزایش حساسیت حسی جهت ارائه مداخلات اثر بخش در دانش‌آموزان مبتلا به نارساخوانی.
2. تهیه چهارچوب عملیاتی مبتنی بر یافتههای این پژوهش برای درمان نارساخوانی.
3. باتوجه به ابزارجمع آوری دادههای این مطالعه که قسمت مهم آن از پرسشنامه استفاده شده بود، پیشنهاد ميشود در مطالعات بعدی از روشهای عینی و عملیاتی برای جمع آوری دادهها استفاده شود.
4. این گونه مطالعات در جمعیت گسترده تری صورت گیرد و از مطالعات طولی استفاده شود تا نتایج بهتر و دقیق تری بدست آید.
5. مقایسه سطح پردازش حسی در دو گروه اختلالات یادگیری (اختلال حساب نارسایی و اختلال املا) به طور جداگانه

اثربخشي شناخت درماني متمركز بر هيجان بر كاهش افكار خودكشي‌گرايانه و مثلث شناختي بيماران با افسردگي اساسي

پژوهش‌ها نشان داده‌اند كه براي اينكه شيوه‌هاي درماني خاص در مقوله درمان‌هاي اثربخش قرار بگيرد بايد يكي از دو ملاك زير درباره آن شيوه وجود داشته باشد.
1ـ حداقل وجود دو پژوهش باليني تجربي كه توسط پژوهشگران مختلف انجام شده باشد و كارايي آن را نشان دهند. درمان يا بايد معادل درماني باشد كه تثبيت شده است يا برتر از درمان خنثي روانشناختي يا يك درمان ديگر باشد.
2ـ تعداد زيادي مطالعه در قالب طرح‌هاي تجربي تك موردي كه كارايي درمان را نشان داده باشند، اينگونه مطالعات بايستي از طرح تجربي رضايت بخشي برخوردار بوده و مداخله درماني موردنظر را در درمان‌هاي ديگر مقايسه كرده باشند افزون بر اين بايستي ويژگي جمعيت شناختي مراجعان دقيقاً ذكر شود، از راهنماي درماني استفاده گردد. بر اين اساس پيشنهاد مي‌شود كه:
ـ پژوهش حاضر در قالب طرح‌هاي آزمايشي با گروه‌هاي بزرگتر انجام شود.
ـ به دليل شمار كم آزمودني‌ها (10 نفر براي هر گروه) بهتر است در پژوهش‌هاي آينده شمار آزمودني‌ها افزايش يابد تا بتوان در اين مورد قضاوت بهتري را ارائه داد.
ـ‌ پژوهش حاضر با كنترل متغيرهاي بيشتري صورت گيرد.
ـ بكارگيري كمك درمانگر جهت سنجش دقيق رفتارهاي اعضاي گروه در حين فرايند درمان
ـ انجام چنين مطالعاتي به همراه مطالعه پيگيري به منظور مشخص كردن پايداري تأثيرات درماني

بررسی اثربخشی گروه درمـانی بر اساس الگوی فرانظری
(ترانس تئوریک) بر عزت نفس معتادان و پیشگیری از عود

 پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی مداخله ی درمان فرانظری بر روی دو جنسیت متفاوت انجام شود.
2- انجام مداخله ی درمان فرانظری بر روی افراد دانشجو و دارای تحصیلات بالا، به منظور تعیین رابطه ی این نوع درمان با سطح دانش و آگاهی فرد.
3- انجام مداخله ی درمان فرانظری بر روی افرادی از اقشار مختلف جامعه، به منظور تعیین رابطه ی این نوع درمان با طبقه و جایگاه اجتماعی فرد.
4- انجام مداخلات درمانی بر روی بیمارانی که در مراحل اولیه ی تغییر (پیش از تأمل و تأمل) هستند.
5- انجام مداخلات درمانی بر روی دو گروه در حال سم زدایی و درمان نگهدارنده با متادون.
6- استفاده از آزمودنی هایی که تحت درمان دارویی نباشند. چون این درمان، وضعیت جسمی و روانی سوء مصرف کنندگان را به غیر سوء مصرف کنندگان مواد نزدیک می کند. در نتیجه باعث کاهش تفاوت بین دو گروه می شود.
7- اثر بخشی درمان فرانظری بر سایر مشکلات همراه با سوء مصرف مواد نظیر اضطراب، افسردگی، ارتباط با سایرین، مشکل در حل مسأله و... بررسی شود.
8- انجام مداخلات درمانی در یک فضای استاندارد و دارای معیارهای لازم از نظر اندازه، نور، صدا، دما و سایر ویژگی ها، برای کار رواندرمانی.
9- انجام مداخلات پیگیری به منظور بررسی میزان پایداری اثر درمان.

بررسی تأثیر توانبخشی روانشناختی به روش دوسا (Dohsa- Hou) بر عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان در کودکان  (ADHD)

با توجه به اينکه اين دوره درمان آرام سازي رواني حرکتي دوسا بر روي کودکان ADHD اجرا گرديد پشنهاد مي  شود براي سايراختلالات کودکان انجام گردد.
2) به منظور تاييد نتايج پژوهش، اجراي اين پژوهش در ساير شهر  ها انجام گردد.
3) توصيه مي  شود که در تحقيقات آتي مرحله پيگيري به مدت 5 ماه انجام گردد تا اثربخشي به اطمينان کامل حاصل گردد.
4) اجراي اين پژوهش به صورت جداگانه در سنين مختلف پيشنهاد مي‌گردد.
5)تعداد افراد نمونه افزايش يابد.

بررسی مقایسهای اثربخشی آموزش گروهی مهارتهای اجتماعی و گروه درمانی اصالت وجود بر صمیمیت، وابستگی بین فردی و عزت نفس دانشجویان دختر وابسته به روابط بین فردی دانشگاه فردوسی مشهد

از آنجا که محیط گروهی در هر دو موقعیت آزمایشی وجود داشته و بر اساس تحقیقات گذشته بر متغیرهای مطرح شده، مؤثر بوده است، پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آینده توسط جایگزینی گروه کنترل با گروه مداخلهنما، اثرگذاری این موقعیت به تنهایی نیز در نتایج حاصله بررسی گردد.
2- از آنجا که بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات گذشته، متغیرهای پژوهش تحت تأثیر عواملی چون وضعیت تأهل، سن و جنسیت افراد قرار میگیرند، پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آینده، اثربخشی گروه‌های آزمایشی همراه با کنترل کامل این متغیرها انجام گیرد.
3- پیشنهاد میگردد اثرات طولانی مدت گروههای آزمایشی بر متغیرهای اثر پذیرفته، توسط مطالعات پیگیری، بررسی گردند.
4- با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد میگردد در مداخلاتی که نیاز به بهبود متغیرهای بررسی شده، از جمله صمیمیت، وابستگی بین فردی و عزت نفس وجود دارد، درمان گروهی مبتنی بر اصالت وجود، در ارجحیت قرار گیرد.

اثربخشي گروه درماني شناختي - رفتاري بر بهبود عملکرد شناختی، هیجانی خانوادگی مادران  و افزايش خود کارآمدي و عزت نفس دختران نوجوان

بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر بهبود عملکرد هیجانی، شناختی و خانوادگی مادران بر جامعه ی وسیع تری از دانش آموزان دیگر دبیرستان ها،  استفاده از نمونه هاي بيشتر اعتبار يافته ها را بالاتر و قابل اعتمادتر مي كند.
به منظور بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری بر بهبود عملکرد هیجانی، شناختی و خانوادگی، حضور هر دو والد در گروه درمانی برای بهبود عملکرد بهتر خانواده در افزایش خودکارآمدی و عزت نفس نوجوانان در پژوهش های بعدی پیشنهاد می شود.
اجرای چنین گروه درمانی ها برای والدین به منظور کسب اطلاعات بیشتر از عملکردهای آنها در خصوص ارتباط با فرزندانشان در مدارس لازم و ضروری است.

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی در بهبود سازگاری اجتماعی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه و کاهش علائم بيماري در مردان  مبتلا به اختلال  شخصیت مرزی

پیشنهاد می‌شود در آینده پژوهشهایی از این دست در دو جنس صورت بگیرد، تا بتوان به کمک آن تفاوت‌های جنسیتی افراد را در پاسخگویی به این شکل از درمان مقایسه کرد.
- انجام این درمان در کنار سایر انواع گروه درمانی نیز می‌تواند امکان مقایسه و بررسی بیشتر میزان اثربخشی آن را در ارتباط با درمان‌های دیگر فراهم سازد.
- استفاده از ابزارهای روانسنجی بیشتر، و تمرکز بر حوزه های متفاوت دیگر این اختلال به منظور بررسی دقیق تر  میزان تاثیرات این درمان نیز  می‌تواند مفید باشد
- انجام پژوهش‌های مشابه با در نظر گرفتن متغیر هایی نظیر سن، تحصیلات، وضعیت تأهل و ...

تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی گروهی بر استرس،   اضطراب،  افسردگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان

 غربالگری و شناسایی زنان مبتلا به اختلالات روانی در مراحل اولیه تشخیص و درمان و ارجاع آنها به روانشناس و روانپزشک ، نیز می تواند جهت پیشگیری و کاهش مشکلات روانی این گروه موثر باشد. 
- پیشنهاد می شود که در پژوهشهای آتی در سایر الگوهای درمانی با توجه به طراحی الگوی درمانی آنها،  استفاده شود تا امکان مقایسه اثر بخشی رویکردهای در بهبود علائم روانشناختی زنان مبتلا به سرطان پستان فراهم گردد.
- انجام پژوهشی مشابه برای وارسی میزان اثر بخشی درمان درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تغییر سایر متغییرهای روانشناختی همراه با بیماری سرطان پیشنهاد می شود. 
- انجام پژوهشی مشابه با ابزارهای متفاوت همچنین طراحی الگویی با ارزیابان و درمانگرانی متمایز از پژوهشگر و مقایسه نتایج پیشنهاد می شود

اثربخشي گروه درماني معنوي ـ مذهبي بر افزايش بهزيستي روانشناختي و شادكامي زنان مهاجر افغاني

به دلیل نوین بودن کاربرد درمان معنوی و مذهبی چه درحوزه درمانی و چه درحوزه مداخلات و حمایت‌های روانی به کار گرفته شده درموردزنان، به کارگیری این شیوه درمانی درقالب طرح های تک آزمودنی، آزمایشی و مقایسه ای با سایررویکردهای روان درمانی به ویژه درمان بهزیستی ضروری به نظر می‌رسد. بررسی اثر بخشی درمان معنوی- مذهبی بر روی گروه های که دارای اختلال روانی هستند به صورت جداگانه و مقایسه نتایج حاصله ازاین گروه ها با یکدیگر ونیز با گروه گواه می تواند اطلاعات ارزشمندی را درخصوص سودمندی این درمان با درنظر گرفتن عامل جنسیت آشکار سازد.

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                     bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

اثر بخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی بر جهت گیری مذهبی، مقابله مذهبی، افسردگی و اضطراب مهاجرین افغانی شهر مشهد

پيشنهاد مي  شود كه اين نوع گروه درماني درنمونه ها ي سالمندان مرد و دختران و سالمندان زن نيز اجرا شود.
2- پيشنهاد مي  شود كه اين نوع مداخله در باره افرادي كه دچار اختلالات رواني هستند نيز اجرا شود.
3- بررسي ارتباط بين جهت گيري مذهبي دروني و بيروني؛ مقابله مذهبي مثبت و منفي با ويژگي هاي شخصيتي مثل اعتماد بنفس و عزت نفس پيشنهاد مي  شود.
اصلاح و تكميل اين پژوهش مصادف شد با ولادت فرخنده دخت گرامي پيامبر اسلام حضرت فاطمه زهرا(س)

اثربخشی آموزش حافظه‌کاری، برنامه آموزش والدینی بارکلی و ترکیب این دو مداخله بر بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه‌های بالینی کودکان مبتلا به ADHD

 بهتر است پژوهش حاضر بر روی نمونه گسترده‌تری از کودکان مبتلا به ADHD صورت پذیرد و تفاوت تأثیرات درمانی با توجه به زیر نوع‌های مختلف این اختلال مشخص گردد.
 با توجه به اینکه پژوهش حاضر، آموزش حافظه کاری را مد نظر داشت. بر اساس کارآیی فناوری‌هایی نوین در شیوه‌های تصویر برداری‌های مغزی و وجود متخصصان این حوزه، پیشنهاد می‌گردد در بررسی تأثیرات روش‌های درمانی به ویژه آموزش حافظه کاری از روش‌های گوناگون تصویربرداری مغزی و متخصصان این امر استفاده گردد.
- یافته‌های پژوهش حاضر مبنی بر مؤثرتر بودن درمان ترکیبی فاقد پیگیری بلند مدت بود. پیشنهاد می‌گردد در طرح‌های پژوهشی آتی به این مسئله پرداخته شود.
- بررسی اثرات درمان به تفکیک زیر نوع اختلال می‌تواند مفید واقع گردد.      
- می‌توان با توجه به نتایج مثبت آموزش حافظه کاری در کودکان مبتلا به
ADHD کاربرد این روش در بزرگ‌سالان مبتلا به این اختلال مورد توجه قرار گیرد.
- با توجه به نتایج مثبت آموزش والدینی، استفاده از آن برای کودکانی که در سنین پیش از دبستان قرار داشته و برای مصرف دارو محدودیت دارند مورد بررسی قرار گیرد.
- از آن‌جا که ترکیب این روش‌های درمانی برای نخستین بار در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفت برای کسب نتایج قطعی، پژوهش‌های دیگری نیز با استفاده از این ترکیب صورت گیرد

اثربخشی بازی درمانگری شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش مشکلات درونی سازی شده- برونی سازی شده کودکان بی سرپرست و بد سرپرست

 با توجه به نتایج این پژوهش، پیشنهاد می شود که هم زمان با بازی  درمانگری شناختی- رفتاری به شیوه گروهی برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، مداخله آموزشی نیز برای مربیان و معلمان صورت گیرد تا هماهنگی بازخورد های محیط درمان،خانه و مدرسه افزایش یابد.
• بهتر است که بازی  درمانگری شناختی- رفتاری بر کاهش مشکلات درونی  سازی شده و برونی  سازی شده  آزمودنی  های پسربی  سرپرست و بد  سرپرست مورد بررسی قرار گیرد.
• با توجه به نقش حیاتی و انکار ناپذیر خانواده در سلامت روان کودکان، می توان به سوگ ناشی از فقدان آن در کودکان بی سرپرست و بد سرپرست پی برد. پیشنهاد می شود که پژوهش  های آینده بر ساخت و هنجاریابی مقیاسی در زمینه سوگ و انجام مداخله درمانی بر سوگ این کودکان و کمک به آنها در پذیرش این واقعیت تمرکز بیشتری داشته باشد.
• بازی  درمانگری شناختی- رفتاری به شیوه گروهی همراه با یک رویکرد درمانی انفرادی دیگر مانند رویکرد تحولی نگر به عنوان درمان مکمل برای  این کودکان به کار رود.

اثر‌بخشي روان‌درماني‌ بين‌فردي گروهي (IPT-AG) بر كاهش نشانه‌هاي افسردگي و افزايش كيفيت زندگي و مهارت هاي اجتماعي نوجوانان

براي پژوهش‌هاي آتي توصيه مي‌شود كه روان‌درمان‌گري بين‌فردي گروهي را در جمعيت‌هاي مختلف باليني آزموده شود. همچنين با توجه به پژوهش‌هاي بسيار محدود، پيشنهاد مي‌شود تا اين روش درماني بر جامعه مردان نيز اجرا و بررسي شود.
2. از آنجا كه وجود تنها چند نشانه از نشانه‌هاي افسردگي فرد را در معرض خطر بالاتري براي ابتلا به اختلال افسردگي اساسي و ساير اختلالات روان‌پزشكي قرار مي‌دهد، لذا درمان‌هايي كه اين نشانه‌ها را كاهش مي‌دهند مي‌توانند اثرات پيش‌گيرانه‌اي را به همراه داشته باشد. از اين سو براي پژوهش‌هاي آينده توصيه مي‌شود كه اثرات پيش‌گيرانه روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي مورد بررسي قرار گيرد.
3. در خصوص معناداري باليني، توصيه مي‌شود كه پژوهش‌هايي بر روي ويژگي‌هاي روان‌سنجي ابزارها به خصوص داده‌هاي هنجاري صورت گيرند تا بتوان معناداري باليني نتايج را نيز محاسبه نمود.
4. براي پژوهش‌هاي آينده در ايران توصيه مي‌شود كه به بررسي ويژگي‌هاي كساني كه درمان را رها مي‌كنند و كساني كه درمان را كامل مي‌كنند، پرداخته شود تا مشخص شود كه اين روش درماني براي چه كساني مفيدتر مي‌باشد و چه كساني از درمان سودي نمي‌برند.

بررسی و مقایسه  ی اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر فسردگی، اضطراب، تنیدگی و حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده

استفاده از روش  های روان    درمانی گروهی برای بهبود مشکلات هیجانی بیماران مبتلا به سرطان پستان و همراه ساختن این روش  ها با درمان  های زیستی
2. استفاده از روش  های روان    درمانی گروهی برای بهبود مشکلات تصویر تن ایجاد شده در اثر ماستکتومی در بیماران مبتلا به سرطان پستان
3. استفاده از روش  های روان  درمانی هم  زمان با دوره  ی شیمی  درمانی و پرتودرمانی بیماران
4. راهنمایی نمودن و اطلاع  رسانی به بیماران در جهت بهره  گیری از روان  درمانی  های موجود
5. تکرار پژوهش در جامعه  ای دیگر و نمونه  ای بزرگ  تر
6. کنترل متغیرهای مداخله  گر بیش  تر، نظیر طبقه  ی اجتماعی و میزان حمایت اجتماعی ادراک  شده
7. فراهم آوردن شرایطی نظیر شناسایی بیمارانی با بیش  ترین میزان تمایل، در دسترس بودن محل تشکیل جلسات، برگزاری جلسات به  صورت یک  بار در هفته و ...، به  منظور حضور مرتب بیماران در جلسات درمانی
8. انجام مطالعات پی  گیرانه  جهت تعیین میزان پایداری نتایج

تأثیر آموزش کنترل خشم با رویکرد شناختی ـ رفتاری بر سازگاری دانش‌آموزان پسر شبانه روزی امام رضا(ع) شهر ملک آباد

توصیه مي‌شود با توجه به اینکه نوجوانان دانش آموز بیشترین زمان خود را در مدرسه سپری مي‌کنند به ویژه مدارس شبانه روزی و با عنایت به تاثیر گروه‌های همسال در تغییر رفتار و ایجاد رفتار جدید در این مقطع سنی و وجود فضا و تجهیزات آموزشی در مدارس آموزش و پرورش متولی این مهم شده و از متخصصین گروه بهداشتی به ویژه روان پرستاران در آموزش مهارت‌های کنترل خشم به دانش آموزان و خانواده آنها استفاده نمایند.

تأثیرآموزش مهارت  های جنسی مبتنی بر رویکرد (شناختی-رفتاری) بر افزایش میزان رضایت جنسی، زناشویی و کاهش میزان افسردگی  و اضطراب در زنان

نمونه به صورت زوج انتخاب شود تا امکان مقایسه زوجین با هم وجود داشته باشد.
2- گروه های سنی مختلفی از زنان انتخاب شوند
3-تاثیر متغیرهای دیگر (مانند تعداد فرزندان) بر رضایت جنسی و زناشویی مورد بررسی قرار گیرد.
4-در مورد ارائه اطلاعات و آموزشهای مورد نیاز به افراد لازم است که پژوهشهای دیگری در این زمینه با طرحهای آموزشی دیگر برگزار شود
5- آموزش مهارتهای زندگی به زوجها، به ویژه مهارتهای ارتباطی(کلامی- جنسی) ضروری می باشد.
6-تكرار پژوهش در بافتهای فرهنگی متفاوت بوسیله پژوهشگران دیگر  نیز می  تواند تاثير اقليم هاي متفاوت را مورد ارزیابی قرار دهد

گروه‌درماني هیجان‌مدار براي مادران كودكان سرطاني: سهم سبك‌هاي مقابله و سوگ پيش از موعد در بهزيستي روانشناختي

  با توجه به نتایج اين پژوهش، پيشنهاد مي‌شود از این روش‌درماني برای بهبود سلامت روان مادران كودكان مبتلا به سایر بيماري‌هاي مزمن استفاده شود.
2-  پيشنهاد مي‌شود كه برنامه‌هاي آموزشي با هدف آگاهي از وضعيت روانشناختي والدين كودكان مبتلا به سرطان و به طور خاص درك پديده سوگ پيش از موعد، براي پرستاران و تيم درماني اين كودكان ارائه شود.
3-  پيشنهاد مي‌شود از اين روش درماني براي بهبود سلامت روان پدران كودكان مبتلا به سرطان استفاده شود.
4-  پيشنهاد مي‌شود از اين روش درماني براي بهبود سلامت روان بزرگسالان مبتلا به سرطان و ديگر بيماري‌هاي مهلك استفاده شود.
5-  پيشنهاد مي‌شود مداخلاتي جهت كاهش افسردگي و اضطراب در والدين كودكان مبتلا به سرطان صورت گيرد.
6-  پيشنهاد پژوهشگر به محققان آتي كه قصد انجام پژوهش در حوزه بهداشت روان مراقبين كودكان مبتلا به سرطان را دارند، ارائه مداخلات درمان انفرادي با رويكرد هيجان‌مدار براي اين افراد مي‌باشد.

مطالعه اثر بخشی بالینی مدل ماتریکس در درمان سوء مصرف کنندگان مواد

با توجه به تجربه ای که در این پژوهش حاصل شد، پیشنهاد های زیر از سوی پژوهشگران حاضر ارائه می شود:
1. این پژوهش باید بر روی گروه های مختلف (غیر از زندانیان، زنان و ..) تکرار شود تا نتایج دقیق تر و قابل مقایسه بدست آید.
2. باید تاکید بیشتری بر روی مداخله در زمینه خانواده ها صورت گیرد.  برای این کار برای مثال می توان تعداد جلسه های فردی/ مشترک را افزایش داد و یا اینکه در جلسه های گروه حمایت اجتماعی گروه های خانواده درمانی را برگزار نمود.
3. هماهنگی های سازمانی باید بیشتر شود و مسئولان توجه بیشتری به پژوهش و درمان علمی و مبتنی بر پژوهش داشته باشند تا پژوهشگران بتوانند با آرامش فکری بیشتری تنها بر روی درمان خود تمرکز کنند.
4. .هماهنگی با انجمن معتادان گمنام و در صورت امکان در اختیار قرار دادن یک راهنما با تجربه، مخصوص اعضای گروه درمانی.
5. قرار دادن هرچند وقت یکبار مصاحبه های انگیزشی بین جلسه ها.
6. تکرار پژوهش در یک واحد درمانی متمرکز که در کنار روانشناس، مجهز به پزشک، مددکار و پرستار باشد. تمام جلسه ها و تحویل دارو تنها در همین مرکز برگزار شود.
7. .هدفمند و ساختارتر کردن جلسه های گروه حمایت اجتماعی به این صورت که پکیج های مشخص درمانی در آن گنجانده شود.  برای مثال پکیج آموزش مهارت های مقابله ای یا مدیریت خشم یا خانواده درمانی گروهی.
8. پیش بینی شرایط استثنایی در طول درمان و دادن آزادی عمل بیشتر به درمانگر، تا در پاره ای مواقع در صورت لزوم بتواند از خلاقیت خود برای هدایت درمان استفاده کند.
9. انجام پژوهش در زمینه ارزیابی اثر بخشی درمان با متادون در کشور.
10. انجام پژوهش در زمینه ارزیابی مداخله های درمانی کلینیک های ترک اعتیاد.

نقش رشد اخلاق، درونی  سازی و خود نظم  جویی در پیروی از قوانین ترافیک و ارتباط آنها با درک خطر در کودکان پیش  دبستانی

پژوهش حاضر سعی کرده است تا در میان ادبیات مختصری که در این رابطه وجود دارد، به نقش درک خطر و خودنظم جویی و رشد استدلال اخلاقی بر روی پیروی کردن کودکان از قوانین ترافیکی بپردازد. با این وجود مطالب زیادی مجهول مانده اند. پژوهش های آینده لازم است تا این اندک یافته ها را توسعه دهند. در ایران به نظر نمی  آید که در زمینه خودنظم جویی و ارتباطش با رفتار در سیستم ترافیک تحقیقاتی انجام شده باشد. لازم است تا تاثیر خودنظم جویی هیجانی و خودنظم جویی شناختی بطور جداگانه در این زمینه پژوهش شود. با توجه به یافته بسیار مهم پژوهش حاضر که پیروی از دستورات بزرگسال نقشی معنادار در پیروی از قوانین دارد؛ علاوه بر این، جنبه های دیگر خودنظم جویی بهتر است در پژوهشهای آینده مورد توجه قرار گیرند. همچنین در این پژوهش دامنه سنی محدودی مورد توجه بود. لازم است تا در گروه های سنی نوجوانان و بزرگسالان نیز بررسی انجام شود.
نقش اخلاق در رعایت قوانین و درونی  سازی قانون بسیار وسیعتر است از آنچه در این پژوهش بدان توجه شده است. لازم است تا با توجه به نظریه حیطه  های اجتماعی پژوهشهای بیشتری در ایران صورت گیرد.
علاوه بر این  ها، هنگام مطالعه مقدماتی، زمانیکه داستان مرتبط با استدلال اخلاقی برای کودکان بصورت شفاهی تعریف می  شد، کودکان در پاسخ دادن با مشکل مواجه بودند. از این جهت، آزمونگر داستان را به شکل تصویری در پژوهش اصلی برای کودکان تعریف کرد. از اینرو، پیشنهاد می  شود که بررسی عملکرد کودکان با دو شیوه شفاهی و تصویری و ارائه دلایل ناتوانی کودکان در شیوه شفاهی، می تواند موضوع پژوهشهای بعدی باشد.

بررسی اثربخشی آموزش ارتباط بازی محور به مراقبان به شیوه CPRT بر بهبود تعامل مراقب-کودک و دلبستگی ناایمن کودکان پسر بی‌سرپرست و بد سرپرست مقیم خانه‌های کودک

مطلوب است این سبک از بازی درمانی به (خانواده های اختیاری که فرزندی را پذیرفته اند/ خانواده های پذیرنده فرزند از مراکز بهزیستی) مدیران و به خصوص مربیان مهد کودک ها، به منظور تقویت ارتباطی مراقب- کودک  و ارتقاء سطح کیفی پرورش مراقبین از کودکان شود.
مقایسه اثر بخشی آموزش ارتباط بازی محور به شیوه 
CPRT در بر بهبود نا ایمنی دلبستگی  دربین خانواده های پذیرنده فرزند و کودکان مقیم مراکز شبانه روزی به صورت پژوهش های طولی صورت گیرد.
این پژوهش در گروه های بزرگتر مورد ارزیابی قرار گیرد تا اعتبار این روش با اطمینان بالاتری بر آورد شود و نیز پیشنهاد می شود این شیوه مداخله بین مراکز دولتی و خصوصی  و بین مراکز دخترانه و پسرانه به طور مقایسه ای انجام شود.
اثر بخشی آموزش ارتباط بازی محور به شیوه 
CPRT در بر بهبود نا ایمنی دلبستگی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با سایر مدل های بازی درمانی مقایسه شود.

بررسی جو مدرسه و نیمرخ مشکلات رفتاری و هیجانی در مدارس عادی و استعدادهای درخشان

 پيشنهاد مي  شود در آينده پژوهشگران عنوان پژوهشي حاضر را در جوامع متفاوت ( منظور اجرای پژوهش در شهرهای متفاوت می باشد) بیشتر مشاهد كنند.
2. پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده برای سنجش مشکلات رفتاری و هیجانی از پرسش نامه های والدین و معلم نیز استفاده شود.
3. پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده پژوهشگران جو مدرسه را علاوه بر دانش آموزان، از نگاه معلمان، مدیران و کادر آموزشی نیز مورد بررسی قرار دهند.
4. پیشنهاد می شود میزان سلامت خانواده بر مشکلات رفتاری و هیجانی در پژوهش های دیگر مورد بررسی قرار گیرد.
5.  جهت تعمیم پذیری نتایج، پیشنهاد می شود این پژوهش با نمونه ی بیشتری انجام شود

بررسی نظریه ذهن و رشد هیجانی کارکردی در کودکان نابینای دبستانی شهر مشهد و مقایسه با همتایان بینا از منظر رویکرد DIR.

برای بررسی رشد هیجانی کارکردی کودکان نابینا پیشنهاد می  شود این فرایند براي مدت طولاني و در یک مطالعه طولی مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج از دقت بیشتری برخوردار باشد. همچنین ابزارهای دیگري چون مشاهده تعاملات مادر و کودک در کنار پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی استفاده شود.
2- مادران برای افزایش آگاهی و درک خود از تربیت فرزندان علاقه و رغبت فراواني دارند بنابراين پيشنهاد می‌شود دوره  ها و کلاس‌های آموزشی برای مادران کودکان کم سن و سال یا مادرانی که نوزادانی تازه متولد شده دارند، برگزار شود و تأثیر این دوره  ها بر رشد هیجانی و شناختی آنان ارزيابي گردد و در صورت اثر بخشی دوره  ها، شرکت مادران در آن  ها اجباری شود.
3- توصيه می‌شود در پژوهش‌های بعدي از ابزارهای دیگر بخش توانایی نظریه ذهن استفاده شود.
4- پژوهش‌هایی در نواحی و شهرهای دیگر اجرا گردد و سایر عوامل موثر بر رشد کودکان نابینا مورد بررسی قرار گیرد.
5- دو متغیر رشد هيجاني كاركردي و نظریه‌ی ذهن در گروه  های دیگر نابینا مانند کودکان پیش دبستانی، نوجوانان و ... بررسی شود.
6- رشد نظریه ذهن در یک پژوهش با چند ابزار متفاوت سنجیده شود (مثلاً ابزار سنجش پیش  بینی باور و ابزار سنجش پیش  بینی عمل) و نتایج حاصل از هر یک با هم مقایسه گردد. همچنین پیشنهاد می  شود رشد نظریه ذهن به عنوان یک مهارت سطح بالای اجتماعی، در کنار سایر متغیرهای اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت تایید ضعف مهارت‌های اجتماعی در گروه نابینا، راهكارهايي براي جبران آن نقص  ها ارائه گردد

تبارشناسی  انضباط در مدرسه
(مبتنی بر مناسبات قدرت –دانش در دیدگاه میشل فوکو)

فوکو از پژوهش های خود چنین نتیجه گیری کرد که قدرت در ذات همة روابط اجتماعی وجود دارد؛ هم چنین استدلال کرد که همة روابط اجتماعی، روابط قدرت  اند. هم چنین او موافق بود که قدرت به جای این که صرفاً منفی و سرکوبگر باشد، تولید کننده و مولد است. بنابراین به نظر می رسد فوکو جریان پیچیده ای از روابط قدرت را توصیف می کند که نظام سراسر بین از آن  تمرکززدایی کرده است. به طوریکه پس از آن قدرت در هر جایی هست: قدرت از پایین می  جوشد، در هر لحظه تولید می  شود. پس چگونه می توان از آن رهایی یافت؟  فوکو به ما یادآوری می کند که در پاسخ به این سئوال باید از جواب  های ساده و پیش پا افتاده خودداری کنیم و در جهت شکست ساختارهای انضباطی گام برداریم. برای چنین رهایی، او ابتدا از انقلاب ها تقدیر می کند و اسلام را به خاطر خاصیت انقلابی بودنش می ستاید:
“اسلام در سال 1978 افیون مردم نبوده است، دقیقا از آن رو که روح یک جهان بی روح بوده است” (فوکو، 1379 :61)
اما انقلاب براى فوكو دورنمايى از آزاد شدن و رهايى نيست، بلكه فى نفسه عين عمل آزادى است.  زیرا انقلاب نیز نمی تواند  از امور و جریان ها قدرت زدایی کند. زیرا  تاریخ و حوادث آن کنترل نشده و غیر دقیق است و به همین صورت جامعه منقطع از گذشته است و رو به سوى آینده هم ندارد. جامعه از نظر فوکو همان چیزى است که هم اکنون هست و متشکل از دو عنصر تمایل به کنش و میل به ایجاد معنا است. این دو ویژگى است که جامعه را مى سازد و به دلیل همین ویژگى هاست که فوکو جامعه را در کنترل و مهار کسى نمى داند. او معتقد است که جامعه به سمت و سوى خاصى نمى رود و نمى توان آن را به سوى خاصى برد. جامعه از دید وى یک واقعیت کنترل ناشدنى است. هم رخدادهاى متعین جامعه و هم آزادى و سمت و سوى تازه و نو آن غیرقابل پیش بینى است، به عبارت دیگر مشخص نیست که جامعه مطابق نظم هایى که در آن هست هم چنان ادامه مى یابد یا نه. زیرا به زعم فوکو یک کلمه یا کنش جدید مى تواند همه چیز را بر هم بریزد. از طرفی جامعه در ید قدرت کسى نیست چراکه جامعه چیزى نیست جز کنش هایى که مانند نیروهایى گنگ و رها به هم مى پیوندند و نظم پیدا مى کنند و در لحظه بعد از هم جدا مى شوند، بنابراین در این شبکه اى که در حال شکل گیرى است، بسته به این که چه نیرویى در کجا قرار بگیرد و یا به چه شکلى عمل کند، جامعه نیز چیز متفاوتى مى شود. این نوع نگاه، در برگیرنده نوعى فهم نیچه اى نسبت به هستى است، زیرا متافیزیک فوکویى از نوع متافیزیک نیچه اى است. در متافیزیک نیچه‌اى نیروهاى کورى در این عالم حرکت مى کنند که هیچ عمقى ندارند. این نیرو ها به طور دائم در حال پخش شدن و جمع شدن هستند و این عمل تحت هیچ نظم خاصى صورت نمى گیرد. از اینرو فوکو از جامعه مرکز زادیى مى کند و آن را به تکه تکه هاى مرتبط و متصل به هم بدل مى کند. در فکر فوکو جامعه کلیتى نیست که از یک جایى و به ترتیبى (به عنوان مثال ارزش هاى واحد) یک وحدت ماوراء افراد به خود بگیرد. جامعه مدرن از نظر فوکو تکه پاره هایى است که براساس منطق گفتمانى کنار هم جمع مى شود. فکر فوکویى اصلاً علاقه مند به مرکز و در جستجوى آن نیست، به عبارت دیگر در هر مقطع و نظم تاریخى، شکل خاصى از جفت و جور شدن وجود دارد که حاصل تعامل قدرت و کلام (گفتمان) است. ولى به اقتضاى همین ویژگى نظم داشتن و ساختاریابى در هر جامعه، چیزهایى از درون این نظم و ساختار بیرون مى افتد. به عبارت دیگر خاصیت طرد کنندگى و حاشیه کردن امور، ویژگى هر نظم مستقرى است. فوکو بیشتر از وجوه مثبت یا جوهرى سازنده هاى نظم تاریخى مانند عقلانیت، کلام یا گفتار خاص، شکل خاصى از اخلاق وغیره به حاشیه ها علاقه مند است. زیرا  از حاشیه ها است که نظم هاى اجتماعى فرو مى پاشد. حاشیه ها به طور دائم نظم هاى اجتماعى را تهدید مى کنند. به همین دلیل فوکو آزادى را فقط در مرگ، سکوت، جنون و میل مهار شده اى که تن منبع و موجد آن است مى بیند. عقل، کلام و زندگى که هر کدام در مقابل جنون، سکوت و مرگ قرار دارند ساختار محقق موجود را ایجاد مى کنند. این ساختار محقق موجود در عین حال که به ما امکان زندگى مى دهد، ما را محدود و میل ما به آزادى مطلق و ظهور مطلق امیال را کنترل مى کند. لذا آزادى مطلق و ظهور مطلق امیال فقط از طریق همین ناحیه هاى حاشیه اى (که تحت کنترل کسى نیست) ممکن است ایجاد شود. علاقمندى وى به دیوانه هاى تاریخ، حاشیه نشین ها و مجرمین از همین ناحیه است. فوکو از نیچه می‌آموزد که آرزوی جهانی بدون‌ قدرت، فلج‌کننده است؛ درگیر شدن در مبارزه است که باعث توانمندی‌ می‌شود. مسئله‌، جلوگیری از متصلب شدن روابط استراتژیک درون‌ وضعیت‌های سلطه است. بنابراین همان گونه که ضیمران(1387) در نتیجه گیری کتاب خود اظهار می کند فوکو به ما یاد می دهد که در بحث حقیقت و قدرت از تقابل ها و مفاهیم مخالف امور غافل نشویم، از دنباله روی کورکورانه و عاری از تفکر بپرهیزیم و پیوسته امور مورد غفلت یا مطرود و متروک را بازبینی کنیم به عبارتی دقیق تر او روش تبار شناسی خود را روشی برای مقاومت در برابر قدرت جامعه می داند و به دانش آموزان توصیه می کند که هنگامی که به دلیل تخصص و دانش و تجربه در مقابل معلم و یا استادی سر تسلیم فرود می آورید و حتی مشاوره و سفارش های او را گوش می دهید و او را آکنده از حقیقت می انگارید فراموش نکنید که آنچه شما را وادار به تبعیت و تسلیم می سازد موضوع حقیقت نیست، بلکه بحث قدرت است. فوکو به دانش آموزان می آموزد که می توان به گونه دیگری با رویدادها برخورد کرد و از برخورد تک ساحتی با پدیده ها دوری جست. او برنامه خود برای آینده را این گونه شرح می دهد:
“تا مدت ها مردم از من می پرسیدند چه اتفاقی خواهد افتاد و می خواستند برنامه ای به آنها ارائه دهم،  اما خوب می دانم حتی با بالاترین حسن نیت ها هم چنین برنامه هایی تبدیل به ابزارها و وسایلی برای سرکوب همان مردم خواهند شد، روسو عاشق آزادی بود اما انقلاب فرانسه از او برای ساخت الگویی برای سرکوب اجتماع استفاده کرد. مارکس احتمالا از استالینیسم و لنینیسم به وحشت می افتاد. نقش من – و بر این واژ تاکید می کنم- آن است که به مردم نشان دهم بسيار بیش از آن چه احساس می کنند آزاد هستند این که به آنها نشان دهم آنچه به عنوان حقیقت، به عنوان اموری بدیهی پذیرفته اند موضوع هایی هستند که در زمانی مشخص در طول تاریخ شکل گرفته و ساخته شده اند و بنابراین، این به اصطلاح بدیهی بودن قابل انتقاد و قابل تخریب است . نقش یک روشنفکر تغییر چیزی در ذهن مردم است” (فوکو به نقل از مارتین ،گاتمن و هوتن،1988: 15-9).

رابطه سبک های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش انجام شده، هم به لحاظ نظری و هم از نظر کاربردی در مقاطع مختلف تحصیلی، می‌تواند حائز اهمیت باشد. به کارگیری مقوله درگیری تحصیلی و پرداختن به ابعاد و مولفه های درگیری تحصیلی در تمام مقاطع می‌تواند مفید فایده باشد. به طوری که بعضی از مولفه های درگیری تحصیلی را می توان آموزش داد و باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان شد و می توان بعضی از مولفه ها  از قبیل تلاش، ارزش تکلیف، کمک طلبی و غیره را که در بهبود یادگیری دانشجو تاثیر گذار است، به دانشجو آگاهی داد. این پژوهش به نقش مؤثر ابعاد درگیری تحصیلی پرداخته است. این پژوهش نشان‌دهنده نقش مثبت ابعاد و مولفه های درگیری تحصیلی می باشد. و می‌تواند حاوی نتایج مثبتی باشد، که به شرح زیر می‌باشد:
1- تاکید بر یادگیری فعال به جای یادگیری منفعلانه توسط اساتید و معلمان، یکی از راههای درگیر کردن دانشجویان و دانش آموزان در فعالیت های تحصیلی است، خصوصا استفاده از شیوه های تدریس مبنی بر پرسش و پاسخ و پرسشهای سقراطی به یادگیری فعال و درگیری شناختی عمیق کمک زیادی خواهد کرد.
2- ایجاد تغییرات در کتب درسی با توجه به سبک های یادگیری و ابعاد درگیری تحصیلی، برای سهولت یادگیری و عملکرد بهتر یادگیرندگان.
3- توجه اساتید به تمام سبک های یادگیری در هنگام تدریس و آموزش به خاطر اینکه تمام دانشجویان بتوانند به راحتی مطالب درسی را فرا بگیرند.
4- برگزاری دوره های برای دانشجویان درباره مولفه های درگیری تحصیلی و بیان تاثیرات آن، تا باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان شود.
5- ایجاد راهکار های مناسب برای ایجاد همکاری و ترغیب دانشجویان برای مشارکت و کمک بیشتر به همدیگر.
6- پیشنهاد می شود دست اندرکاران تعلیم و تربیت هنگام طراحی موضوع های درسی علاقه دانش آموزان و دانشجویان را مورد توجه قرار دهند،یعنی تکالیف و موضوعاتی باشد که دانش آموزو دانشجو برایش ارزشمند باشد.

5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی
1- پژوهشی طراحی شود که نقش متغیرهای انگیزشی دیگری مانند خودتنظیمی، سبک های اسنادی و غیره را در درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار دهد.
2- پرداختن جداگانه به هر یک از مولفه های درگیری تحصیلی از قبیل راهبردهای یادگیری، تلاش، کمک طلبی، ارزش تکلیف و غیره برای بهتر نشان دادن تاثیر این مولفه ها در عملکرد تحصیلی دانشجویان.
3- پژوهش‌های مشابه کار این پژوهش در مدارس و همچنین دانشگاه‌های دیگر انجام گیرد. تا امکان تعمیم نتایج و مقایسه در بین مدارس و دانشگاه‌های دیگر به وجود بیاید.
4- استفاده از سبک های یادگیری دیگر در رابطه با درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان.
5- بررسی موضوع درگیری تحصیلی در محیط های دیگر مانند محیط های مجازی، یادگیری الکترونیکی،  زیرا با توجه به محیط های جدید، میزان درگیری تحصیلی تفاوت خواهد داشت.
6- مقایسه درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دو محیط یادگیری سنتی و یادگیری برخط(مجازی)، برای بهتر نشان دادن تاثیر محیط یادگیری بر عملکرد تحصیلی.
7- مقایسه درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در دو ارزشیابی سنتی و ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی برای نشان دادن تاثیر نوع ارزشیابی.
8- بررسی درگیری تحصیلی در بین رشته های آموزشی دوره متوسطه و فنی – حرفه ای برای مشخص شدن میزان درگیری تحصیلی دوره های مختلف.
9- بررسی و بازبینی کتاب های دوره های مختلف تحصیلی در مورد میزان درگیری تحصیلی دانش آموزان با کتاب های درسی.
10- مقایسه کتب های درسی و غیر درسی از منظر میزان جذابیت و درگیر کردن دانش آموزان در مقاطع مختلف.

فلسفه براي كودكان  (P4c):
مضامين فلسفي در داستان‌های متون کلاسیک ادب فارسی

 بررسی آراء فیلسوفان مسلمان در خصوص آموزش تفکر
- طراحی برنامه  ای برای توسعه تفکر مبتنی بر آراء و اندیشه  های فیلسوفان مسلمان با هدف آشنا ساختن کودکان با چنین اندیشه  هایی به کمک داستان و شعر.
- بررسی محتواهای موجود در سایر کشورها برای کسب تجربه در طرح و تدوین محتوا.
- برای غنی کردن محتوای داستانی بومی پیشنهاد می  شود تا علاقه‌مندان و متخصصان قصه نویسی با استفاده از تجربه افرادی چون لیپمن و رُمان  های او در رویکرد فرایندی، دنیای سوفی گُردر و داستان  های اندرسون به نگارش داستان  های فلسفی برای کودکان اقدام نمایند

مقايسه آرای امام محمد غزالي و سورن كركگور در باب رابطه عقل و دين و دلالتهای آن در  تربيت دینی

از آنجایی که در حیطه ایمان‌گرایی در تربیتِ‌دینی، تحقیقات کمی انجام پذیرفته است، می‌توان تربیتِ‌دینی را از دیدگاه هر کدام از ایمان‌گرایان مسیحی(ویتگنشتاین، پلانتینگا، پاسکال و ...) و از مسلمانان  عرفا و گروهی از فقها و متکلمین استخراج و مورد پژوهش انتقادی و مقایسه قرار داد.
   ب) رویکردهای مختلفی که نسبت به ایمان‌گرایی وجود دارد می‌تواند منبعی برای استخراج دیدگاه‌های تربیتی باشد. از جمله این رویکردها می‌توان از تجربة دینی، رویکرد احتیاط آمیز، رویکرد پراگماتیستی، رویکرد معرفت شناسی اصلاح شده و ... نام برد.
   ج) می‌توان دربارة تربیتِ‌دینی، با رویکردی بینابینی میان دو حد ایمان‌گرایی و عقل‌گرایی پژوهش‌های جدیدی انجام داد. در این رویکرد می‌توان از رویکرد عقل‌گرایی انتقادی و رویکرد احتیاط‌آمیز و معرفت شناسی اصلاح شده به صورت تلفیقی بهره برد

بررسی اثربخشی  آموزش خلاقیت مادر-کودک بر خلاقیت کودکان و خودکارآمدی والدگری مادران  کودکان پیش  دبستانی

 در مطالعات بعدی از حجم نمونه بزرگتر استفاده شود زیرا که حجم نمونه  ی بیشتر امکان تدقیق و بررسی مورد شمول  تری را  ایجاد می  کند.
2. در پژوهش  های آتی از نمونه  گیری تصادفی برای انتخاب و انتصاب نمونه  ها در گروه گواه و آزمایش استفاده شود. زیرا در پژوهش حاضر به دلیل عدم همراهی مدیران و عدم همکاری مادران  امکان  انتساب تصادفی  وجود نداشت.
3. در این پژوهش مرحله  ی پیگیری لحاظ نشده بود، پیشنهاد می  شود در پژوهش  های دیگر این مرحله به مراحل پیش  آزمون و پس  آزمون اضافه شود.
4. از آن  جا که این پژوهش به بررسی اثر برنامه بر روی آزمودنی  های دختر پرداخت، پیشنهاد می  شود مطالعاتی نیز با محوریت پسران پیش  دبستانی انجام شود.
5. در پژوهش حاضراثر برنامه  ی آموزش مادر-کودک بر خلاقیت کودک ارزیابی شد، پیشنهاد می  شود که اثر این برنامه خلاقیت مادر-کودک بر سایر حیطه  های شناختی از جمله حل  مساله نیز بررسی شود، زیرا که خلاقیت با حل  مساله ارتباط تنگاتنگی دارد.
6. با توجه به یافته  های پژوهش برنامه  ی آموزش مادر-کودک بر خلاقیت کودک اثرمند گزارش شد لذا می-توان برای  رشد سایر حیطه  های شناختی در کودک مثل حل مسأله، خودتنظیمی و...  برنامه  های آموزشی مادر-کودک طراحی کرد و از مادر به عنوان کارآمدترین نیرو در رشد کودک استفاده کرد و اثربخشی آن  ها را نیز مورد بررسی قرار داد.
7. برنامه  ی آموزش خلاقیت مادر-کودک موجب بهبود خودکارآمدی در مادر شده است. پیشنهاد می  شود اثر این برنامه بر سایر حوزه  های والدگری از جمله سبک فرزندپروری، استرس والدگری، عزت نفس والدگری و.... بررسی شود.

بررسی رابطه ی سبک های فرزندپروری ادراک شده و سبک های تفکر با راهبردهای مقابله ای در دانش آموزان پایه اول متوسطه شهرستان کلاله

 تحقیقات بیشتری با این موضوع به خصوص با میانجی گری سبک های تفکر انجام شود.
2- متغیرهای تاثیر گذار دیگر بر راهبردهای مقابله ای از جمله شخصیت را مورد پژوهش قرار دهند. زیرا معمولاً افراد متناسب با شخصیت خود نیز رفتار می کنند. مخصوصاً هنگامی که با موقعیت های تنش زا روبرو شوند.
3- جهت امکان تعمیم نتایج، پژوهش های مشابهی در مقاطع تحصیلی و شهرهای دیگر انجام گیرد.
4- در رابطه با زیر مؤلفه های تأثیرگذار سبک های فرزند پروری از جمله گرمی والدین، درگیری والدین، حمایت خود مختاری والدین و غیره در ارتباط با راهبردهای مقابله ای بررسی علمی صورت گردد.
5- چنین روابط را در جنس مرد ها نیز مورد بررسی قرار دهند.
6- پرسشنامه سبک های تفکر جدیدی با سوالات کمتر و جذابیت بیشتر تدوین کنند. زیرا زیاد بودن و خاصیت کسل کنندگی سوالات موجب خستگی پاسخ دهندگان می شود که ممکن است نتایج را تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی شیوع نشانه  های اختلال ADHD در کودکان پایه اول دبستان شهر نی    ریز و مقایسه   توانایی  های پردازش حسی و مهارت  های حرکتی کودکان دارای این اختلال با کودکان عادی

پیشنهاد می  شود در مطالعات آتی در کنار روش  های کمی از روش  های کیفی مانند مشاهده، مصاحبه و غیره به منظور افزایش اعتبار یافته  های مطالعه استفاده شده و یافته  های حاصل از روش  های مختلف با یکدیگر مقایسه گردد. علاوه بر این به منظور افزایش اعتبار و تعمیم  دهی نتایج پژوهش حاضر و فراهم آوردن زمینه  ی مقایسه بین گروه  های سنی و محیط  های متفاوت، مطلوب است که پژوهشی با همین عنوان در جامعه کودکان دیگر سنین (به ویژه سنین قبل از دبستان که حساسیت و تأثیر گذاری بسیاری در تمامی مراحل رشد فرد دارد) و شهر  ها انجام شود.
-  پیشنهاد می  شود با انجام پژوهش  های طولی میزان ابتلا به اختلال
ADHD و نقص در زمینه  ی توانایی  های پردازش حسی و مهارت  های حرکتی، به منظور بررسی تداوم این اختلالات در طول زمان و گروه  های سنی مختلف مورد بررسی قرارگیرد.
- با توجه به اهمیت نقش محیط وشرایط خانوادگی (مانند؛ درآمد، شغل و تحصیلات والدین و همین  طور تعدادفرزندان وترتیب تولد) بر روی رشد همه جانبه  ی کودکان، متغیر  های ذکر شده در نمونه پژوهش حاضر توصیف گردیده است، پیشنهاد می  شود در پژوهش  های آینده تأثیر عوامل فوق به وسیله  ی همتا کردن گروه-هایی که قصد انجام مقایسه در آنها وجود دارد کنترل گردد.
- به منظور کاربرد بیشتر آزمون
SPM در سطح کشور وبه دست آوردن نتایج قابل اعتماد و دقیق  تر ، پیشنهاد می  شود آزمون پردازش حسی مورد هنجاریابی جامعی در کل کشور قرارگیرد.
- با توجه به اینکه در این پژوهش اختلال در رابطه با توانایی  های پردازش حسی و مهارت  های حرکتی به عنوان ذلیل بنیادی اختلال توجه و اختلال
ADHD شناخته شده است، پیشنهاد می  شود در پژوهش  های آینده به بررسی روش  های درمانی برخاسته از این نتایج پرداخته  شود.
- پیشنهاد می  شود در پژوهش  های آینده توانایی  های پردازش حسی و مهارت  های حرکتی کودکان دارای اختلال
ADHD به همراه مراحل رشد هیجانی کارکردی و نحوه  ی تعاملات والد-کودک به منظور داشتن نیمرخی همه  جانبه از رشد توانایی  های فرد مورد بررسی قرارگیرد.
- پیشنهاد می  شود به منظور بررسی نقش زمینه  ای توانایی  های پردازش حسی و مهارت  های حرکتی در رابطه با دیگر اختلالات روانی رایج در دوران کودکی مانند پرخاشگری، اضطراب، رفتارهای وسواسی و غیره نقص در زمینه  ی توانایی  های پردازش حسی و مهارت  های حرکتی در کودکان مبتلا به این اختلالات مورد بررسی قرار گیرد

تأثیر آموزش راهبردهاي خود تنظیمی بر حل مسأله شناختی و اجتماعی  در کودکان پیش  دبستانی

پيشنهاد مي  شود در آينده با اجراي آزمون  هاي پيگيري، تداوم اثربخشي مشاهده شده در طول زمان مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص گردد آيا آموزش در دوران كودكي موفقيت  هاي تحصيلي و اجتماعي را  به دنبال خواهد داشت.
- از آنجایی  که آموزش خودتنظیمی اثربخشي قابل توجهی بر حل مسأله که یک مهارت شناختی محسوب می  شود، داشته است؛ پيشنهاد مي  شود نقش آموزش خودتنظيمي بر ديگر مهارت  هاي شناختي از جمله خلاقيت و تفكر انتقادي مطالعه شود تا ميزان رشد حاصل از آموزش خودتنظيمي بر مجموع مهارت  هاي شناختي روشن گردد.
- پیشنهاد می  شود به دلیل محدودیت ابزار حل مسأله اجتماعی کودکان خردسال از چند ابزار متفاوت مصاحبه از والدين و مراقبين كودك و مشاهده كودك در محيط طبيعي و آزمايشگاهي در کنار هم استفاده شود.
- پیشنهاد می  شود تأثير خودتنظيمي مستقيما بر مجموع مهارت  هاي اجتماعي كودكان خردسال مورد بررسي قرار گيرد تا مشخص گردد آیا آموزش خودتنظیمی علاوه بر رشد حل مسأله اجتماعی کودکان، بر مجموع مهارت  های اجتماعی کودکان نیز تأثیرگذار است.
- پیشنهاد می  شود با انجام پژوهش  هاي طولي تأثير برنامه مداخله  اي خودتنظيمي در دوره پيش  دبستاني بر مهارت  هاي اجتماعي و شناختی سال  هاي تحصيلي بعدي مورد بررسي قرار گيرد تا میزان تداوم اثربخشی مشاهده شده در آینده آشکار گردد.
- پيشنهاد مي  شود در حين آموزش خودتنظيمي به كودكان، جلسات مشاوره  اي با والدين ترتيب داده شود تا با آگاهي از رابطه والد- کودک، نقش اين عامل بر رابطه مورد بررسي کنترل گردد.
- پیشنهاد می  شود عنوان تحقیق حاضر بر روی کودکان دارای مشکلات شناختی و اجتماعی همچون کودکان
ADHD اجرا گردد تا مشخص گردد آیا آموزش خودتنظیمی موجب رشد و بهبود مهارت  های شناختی و اجتماعی آنها خواهد شد.
- جهت تعميم  پذيري يافته  هاي پژوهشي حاضر به جوامع بزرگتر مثل كل كشور پيشنهاد مي-شود رابطه مورد بررسي در جوامع و نمونه  هاي ديگر بررسي شود.

رابطه‌ي ادراك جوّ رواني ـ اجتماعي كلاس و ناسازگاري دانش‌آموزان با ميانجي‌گري خودتنظيمي

پیشنهاد می‌شود برای سنجش جامعتر موضوع جو روانی اجتماعی کلاس و خودتنظیمی دانش‌آموزان، در تحقیقات آینده علاوه بر ادراکات دانش‌آموزان، از دیدگاه معلمین و زاویه‌ی نگاه آنها  نیز به این موضوع پرداخته شود.
2) با توجه به این که رابطه‌ی خودتنظیمی در کاهش ناسازگاری دانش‌آموزان مورد تایید قرار گرفت، پیشنهاد می‌شود تحقیقات بعدی با پژوهش‌های آزمایشی و کنترل بهتر متغیرها بصورت دقیق‌تر پیامدهای انگیزشی، شناختی، عاطفی و رفتاری خودتنظیمی را در کاهش ناسازگاری دانش‌آموزان بررسی کنند.
3) از آنجایی که یافته‌های ما نشان داد که جو روانی اجتماعی کلاس با خودتنظیمی و ناسازگاری دانش‌آموزان رابطه دارد، در تحقیقات آینده تاثیر جو روانی اجتماعی کلاس بر دیگر رفتارهای کلاسی دانش‌آموزان (شناختی و انگیزشی) مورد بررسی دقیق‌تر  قرار گیرد.
4) پیشنهاد می‌شود به دلیل محدودیت ابزار، ابزارهای مناسب و بومی برای سنجش خودتنظیمی و جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری ابداع شود و یا ابزارهای جدید برای این امر، ترجمه و هنجاریابی شود. 
 5) پیشنهاد می‌شود در تحقیقات آینده برای بررسی نظام‌مندتر موضوع ناسازگاری دانش‌آموزان مدرسه در جامعه‌ی ایران، همزمان علاوه بر عوامل درون مدرسه‌ای به نقش عوامل بیرون از مدرسه (مثلا همسالان و  والدین) نیز توجه شود.
6) از آنجا که در حین پژوهش متوجه شدیم که ساختار کلاس، محتوای دروس، نوع ارزشیابی و جهت‌گیری هدفی بر یادگیری خودتنظیم تاثیر دارد، در تحقیقات بعدی برای بررسی جامعتر رابطه جو روانی کلاس و خودتنظیمی، به نقش میانجی این عوامل توجه شود و با انجام مدل معادلات ساختاری تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این عوامل بررسی شود

بررسی رابطه بین تئوری ذهن و رشد هیجانی کارکردی با پرخاشگری کودکان پیش دبستانی

بررسی وضعیت سلامت روان و تئوری ذهن مادران و همچنین بررسی و مشاهده نحوه تعامل مادران با کودکان پرخاشگر برای روشن شدن بیشتر نقش تعامل مادر- کودک در بهبود مشکلات رفتاری کودکان.
بررسی وضعیت پردازش حسی- حرکتی کودکان پرخاشگر تا چالش  های زیستی احتمالی آن  ها مرتفع گردد.
اجرای طرح آزمایشی برای سنجش اثربخشی مداخلات رویکرد
DIR در درمان کودکان پرخاشگر.
بررسی ارتباط دقیق  تر تئوری ذهن با زیر مقیاس  های پرخاشگری خصوصاً با پرخاشگری رابطه  ای از طریق ابزارهای دقیق  تری مانند مشاهده

نقش کمال گرایی و فراشناخت در فرسودگی شغلی دبیران مقطع راهنمایی شهرستان شیروان

پژوهش انجام شده، هم به لحاظ نظری و هم از نظر کاربردی در سیستم آموزش و پرورش، می‌تواند حائز اهمیت باشد. به کارگیری یافته ها و نظریه های مربوط به فراشناخت، کمال گرایی، استرس و فرسودگی شغلی در محیط آموزشی و زندگی فردی و اجتماعی می‌تواند مفید باشد؛ به طوری که در ارتقا سطح سلامت روانی و کارایی افراد نقش غیر قابل انکاری ایفا نماید. این پژوهش به نقش مؤثر فراشناخت و کمال گرایی بر فرسودگی شغلی دبیران پرداخته است. این پژوهش نشان‌دهنده نقش موثر فراشناخت بر استرس و استرس بر فرسودگی شغلی می‌باشد. این امر نشان‌‌دهنده نیاز به توجه بیشتر جهت بهبود فراشناخت و وضعیت استرس و استرس شغلی در دبیران می باشد. بنابراین پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده به موارد زیر نیز پرداخته شود:

1- اين پژوهش تنها به بررسی رابطه كمال گرايي و فراشناخت با فرسودگی شغلی در دبیران مقطع راهنمایی شهرستان شیروان پرداخته و ديگر مقاطع تحصيلي ابتدایی و دبیرستان را مورد بررسي قرار نداده است و این امر تعمیم نتایج به سایر مقاطع را مشکل می‌نماید. پيشنهاد مي شود در پژوهش هاي آتي، اين رابطه در دوره های تحصيلي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
2- وضعیت کمال گرایی، فراشناخت و سلامت روان و روابط بین آنها نیز در دبیران مقاطع مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
3- نحوه تعامل دبیران مبتلا به فرسودگی شغلی با دانش آموزان و همکاران خود، جهت روشن تر شدن بیشتر ابعاد و وضعیت این مشکل در مدارس کشور مورد بررسی قرار گیرد.
4- ارتباط دقیق  تر مولفه های فراشناختی و کمال گرایی با زیر مقیاس  های فرسودگی شغلی بررسی شود.
5- رابطه بین سن و فرسودگی شغلی در دبیران مقاطع مختلف بررسی گردد.
6- رابطه بین سنوات خدمت (سابقه کار) دبیران و فرسودگی شغلی در آنها مورد بررسی قرار گیرد.
7- رابطه بین کمال گرایی خود مدار، دیگر مدار و جامعه مدار با فرسودگی شغلی فرد بررسی شود.
8- رابطه بین چند شغلی بودن دبیران و فرسودگی شغلی در آنها بررسی گردد.
9- با توجه به اینکه متغیر های دیگری (مربوط به شخصیت فرد و مرتبط با محیط) وجود دارند که نقش موثری در فرسودگی شغلی دارند، توصیه می شود این پژوهش با متغیر های برونزاد دیگری نیز جهت روشن تر شدن ابعاد فرسودگی اجرا شود.
10- تکرار این پژوهش با متغیرهای میانجی دیگری مانند فرانگرانی توصیه می شود.
11- کمال گرایی و فرسودگی تنها در خود دبیر مورد بررسی قرار گرفت. در صورتی که کمال گرایی و فرسودگی اطرافیان و خصوصا خانواده فرد نیز تاثیرگذار می باشد. توصیه می شود در پژوهش های آتی این بررسی در خانواده و اطرافیان و همکاران شخص نیز صورت گیرد.
12- پیشنهاد می شود محققان بعدی جهت بررسی بیشتر شرایط دبیران در زمینه های کمال گرایی، فراشناخت، استرس و فرسودگی شغلی و همچنین تایید یا رد نتایج به دست آمده در این متغیرها از مقیاس های ديگر نيز استفاده نمایند.
13- فرسودگی شغلی نه تنها در حوزه آموزش که مورد بحث این پژوهش بود، بلکه در زندگی روزمره افراد و بهداشت و سلامت روان افراد در سایر مشاغل صنعتی و غیر صنعتی نیز می تواند حضوری پررنگ و موثر داشته باشد، بنابراین پرداختن به پدیده فرسودگی شغلی و عوامل مؤثر بر آن در سایر مشاغل توصیه می گردد.
14- پژوهشی طراحی شود که به بررسی دیگر عوامل موثر بر فرسودگی شغلی مانند کیفیت  شغل فرد و رضایت یا احساس اهمیت شغلی بپردازد. زیرا بنا بر مشاهداتی که صورت گرفته، احساس رضایت و اهمیت شغلی نیز به نوبه خود عامل مهمی در زمینه پیدایش این پدیده است.
15- توصیه می شود در پژوهش های آتی، وضعیت فرسودگی شغلی، فراشناخت، استرس ادراک شده و کمال گرایی در دبیران مدارس خاص مانند مدارس استثنایی، نمونه، غیر انتفاعی و استعداد های درخشان بررسی شود.

نقش نیازهای اساسی خودتعیین‌گری، کیفیت اطلاعات  و قابلیت کاربرد   در علاقه  به تداوم
یادگیری الکترونیکی

 در این پژوهش، انگیزه درونی و رضایت کاربر از جمله عوامل مؤثر بر تداوم یادگیری الکترونیکی بودند، به طوری که این عوامل 62% از واریانس تداوم یادگیری الکترونیکی را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین می‌توان برای تبیین بهتر عوامل مؤثر بر تداوم یادگیری الکترونیکی، به نقش متغیرهای انگیزشی دیگری مانند خودتنظیمی و مؤلفه‌های انتظار و ارزش کاربران الکترونیکی، در پژوهش‌های آینده پرداخت. زیرا در خودتنظیمی به دلیل استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی، یادگیرنده الکترونیکی، با استفاده از امکانات و منابعی که سیستم یادگیری الکترونیکی در اختیار او می‌گذارد، به هدف‌گزینی، برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر جریان یادگیری خود می‌پردازد، بنابراین به عنوان یکی از گزینه‌های کلیدی در پیش‌بینی گرایش به تداوم یادگیری الکترونیکی می‌باشد. از طرفی بر اساس انتظارات و ارزش‌های مورد نظر کاربران الکترونیکی، می‌توان انتظار داشت که حضور در دوره یادگیری الکترونیکی، ناشی از ترکیب نیاز فرد به پیشرفت و اهدافی است که فرد برای رسیدن به آن تلاش می‏کند. به عبارتی هرچه هدف یادگیرنده ارزشمندتر باشد، و یادگیرنده نیاز بیشتری برای دستیابی به آن داشته باشد، احتمال برانگیخته شدن و گرایش به تداوم یادگیری الکترونیکی، بیشتر است.
2- یادگیری الکترونیکی نه تنها در حوزه آموزش که مورد بحث این پژوهش بود، بلکه در زندگی روزمره افراد، بهداشت عمومی و عرصه صنعت و تجارب، نیز حضوری پررنگ دارد، بنابراین پرداختن به عوامل مؤثر بر علاقه افراد به استفاده‌های مکرر از خرید و فروش اینترنتی، مقایسه تبلیغات مختلف و بهره‌گیری از اطلاعات درمانی و بهداشتی روزآمد شده، از حوزه‌های مهم و کاربردی است که می‌تواند در پژوهش‌های آتی مورد توجه قرار گیرد.
3- پرداختن به متغیرهایی مانند خودکارآمدی رایانه‌ای و اضطراب رایانه‌ای که نقش آمادگی و پیش‌زمینه برای ورود به دوره‌های یادگیری الکترونیکی دارند، می‌تواند در پژوهش‌های آینده مورد توجه قرار بگیرد. در این صورت به ‌طور جامع‌تری می‌توانیم در مورد گرایش افراد به تداوم یادگیری الکترونیکی اظهار نظر کنیم، زیرا بسیاری از دانشجویان ممکن است، بدون داشتن یک‌ سری از این ویژگی‌های اولیه، در دوره‌های یادگیری الکترونیکی حضور یابند که این مسئله گرایش آنان به استفاده مجدد از این شیوه یادگیری را تحت شعاع قرار می‌دهد.    
4- پژوهش‌های مشابه کار این پژوهش در مدارسی که از امکانات رایانه‌ای و اینترنت برخوردارند و همچنین دانشگاه‌های دیگر انجام گیرد. تا امکان تعمیم نتایج و مقایسه در بین دانشگاه‌های دیگر به وجود بیاید.
5- پژوهشی طراحی شود که به بررسی دیگر جنبه‌های کیفیت مانند کیفیت خدمات و کیفیت سیستم بپردازد. زیرا بنا بر مشاهداتی که صورت گرفته، کیفیت خدمات و سیستم نیز به نوبه خود عامل مهمی در رضایت کاربران از یادگیری الکترونیکی است.
6- بررسی میزان رضایت و کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی به شیوه کیفی در دیگر پژوهش‌ها موجب می‌شود تا بتوان ارزیابی جامع‌تری از ابعاد مختلف رضایت و کیفیت داشت. زیرا رضایت یادگیرنده از جنبه‌های مختلف و متفاوتی برخوردار است که تنها به شیوه کمی، نمی‌توان این جنبه‌ها را شناخت. 
7- بررسی عوامل مؤثر بر گرایش مدرسان به تداوم تدریس در دوره‌های یادگیری الکترونیکی و مقایسه آن با  عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به تداوم این شیوه یادگیری، نکات حائز اهمیتی برای طراحان و دست‌اندرکاران این عرصه دارد. زیرا دست‌ یافتن به نقاط مشترک نظر اساتید و دانشجویان، می‌تواند راهنمای خوبی در شناخت قوت و ضعف و رفع اشکالات دوره‌های یادگیری الکترونیکی باشد. 
8- پرداختن به جنبه‌های مختلف نیازهای خودتعیین‌گری و انگیزه درونی و مقایسه آن در بین دانشجویان دوره‌های آموزشی سنتی با دوره‌های یادگیری الکترونیکی، می‌تواند از نکات قابل توجه در پژوهش‌های آتی باشد. زیرا در این صورت عوامل زمینه‌ساز فردی و محیطی مؤثر بر نیازهای اساسی روان‌شناختی و اثرات ناشی از آن، در این دو محیط آموزشی متفاوت، بهتر شناخته می‌شود

اثربخشی آموزش برنامه آمادگی برای والدشدن درطول دوران بارداری بر اضطراب،افسردگی وسلامت روان زنان نخست باردار

تحقیق حاضر بر روی زنان نخست باردار انجام شد. پیشنهاد می شود که تحقیقاتی به بررسی اثر این برنامه بر روی زنانی که چندمین بارداری خود را می گذرانند نیز انجام شود.
- در این تحقیق زنان بارداری که اضطراب و افسردگی آن ها در حد مرضی بود از پژوهش حذف شدند. بهتر است که پژوهش هایی به بررسی تاثیر این برنامه در زنان بارداری که افسردگی و اضطراب بالایی را تجربه می کنند نیز انجام پذیرد.
- با توجه به اینکه این برنامه برای اولین بار در ایران مورد بررسی قرار می گرفت لزوم تحقیقات بیشتر در این زمینه احساس می شود.

بررسی رابطه اهمال‌کاری و میزان استفاده از سبک‌های دفاعی در مادران با اهمال‌کاری و میزان استفاده از سبک‌های دفاعی در دختران نوجوان

پیشنهاد می‌شود متغیرهای پژوهش حاضر توسط ابزارهای دیگری نیز سنجیده شوند. همچنین روابط و تاثیرات مادر- دختر با متغیرهای دیگری مانند هوش‌هیجانی، تکانش‌گری و برون‌گرایی سنجیده شود، همین‌طور پیشنهاد می‌شود روابط و تاثیرات پدر- پسر در متغیرهای مختلف سنجیده شود.

بررسي اثربخشي برنامه‌ي غني‌سازي و ارتقاي زندگي در بهبود اهمالکاری تحصيلي دانشجويان شاهد

 استفاده از آزمودني هاي  بيشتر شامل دانشجويان شاهد و دانشجويان عادي كه در اين صورت امكان مقايسه ميان اين دو گروه نيز وجود خواهد داشت.
ب) انجام مداخلات پيگيري در دوره هاي طولاني تر
ج) مقايسه برنامه غني سازي و ارتقاء زندگي با روش هاي درماني يا آموزشي ديگر
د) براي كاهش اهمالکاری تحصیلی دانشجويان استفاده از مداخله هاي روان شناختي، بويژه مداخله هاي انگیزشی مطلوب به نظر مي رسد.
ر) انجام پژوهشهايي با استفاده از مداخله هاي انگیزشی بر روي دانشجويان شاهد و دانشجويان عادي و مقايسه نتايج اين دو گروه با يكديگر. 
ز) پژوهش هاي بين فرهنگي در مورد شيوع اهمالکاری تحصیلی ميان ايرانيان در مقايسه با ديگر كشورها (بررسي نقش متغيرهاي فرهنگي) و دلايل آن
م) انجام  پژوهشهايي در مورد نقش سيستم آموزشي ايران در شكل گيري افراد اهمالكار.
ن) به نظر پژوهشگر حاضر احتمالا يكي از دلايلي كه باعث شد اعضاي گروه تا پايان مرحله پي گيري، گروه درماني را دنبال كنند، اين بود كه درمانگر را از جنس خود يافتند.  بنابراين به نظر مي رسد در انجام درمانهاي روانشناسي براي گروه شاهد، استفاده از درمانگري كه خود عضوه اين گروه باشد يا آموزش ويژه براي اين امر دريافت كرده باشد، حائز اهميت است.      
و) مطالعاتي در زمينه ي شناسايي بسترهايي كه ممكن است مناسب براي خدمات رساني به دانشجويان و دانش آموزان شاهد و ايثارگر نباشد و احتمال ايجاد اهمالکاری تحصیلی در اين گروه را به همراه داشته باشد.
ه) مطالعاتي در زمينه ي ارتباط بين شيوه خدمت رساني به خانواده هاي شاهد و ايثارگر (نوع و ميزان خدمات با توجه به نوع و ميزان آسيب به وجود آمده و ميزان آسيب پذيري خانواده) با احتمال ايجاد اهمالکاری تحصیلی در شاغلين به تحصیل اين گروه نيز مي تواند ثمربخش باشد.
ي) در نهايت بعنوان پژوهشگر مطالعه حاضر احساس وظيفه مي كنم كه عنوان نمايم، دانشجويان شركت‌كننده در گروه آزمايش، حقوق خود را تضييع شده مي دانستند كه با ديدگاه عمومي جامعه مغاير است و لزوم مطالعه و پژوهش در اين خصوص را مطرح مي نمايد.    

رابطه سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و فقدان پدر با صمیمت زناشویی زنان

یکی از مسائلی که بهتر است در پژوهش  های آتی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، استفاده از ابزار سنجش دیگری برای صمیمیت است. هم از آن جهت که این ابزار یک ابزرار خودسنجی است و نیز طولانی بودن آن ممکن است در صحت پاسخ  های آن خلل ایجاد کند.
همچنین پیشنهاد می  شود برای نتیجه گیری بهتر، این مطالعه در سایر گروه‌ها از جمله در گروهی متشکل از هر دو زوجین و یا خارج از گروه شاهد باشند و نیز با سایر متغیرها، انجام شود

رابطه کمال‏گرایی و کیفیت‏زندگی با اهمالکاری‏تحصیلی دانشجویان دانشگاه اشراق شهر هرات

از آنجا که درباره ارتباط بین متغیر کمال‏گرایی و اهمالکاری‏تحصیلی تحقیقات اندکی صورت گرفته‏است و همچنین با توجه به اینکه هر یک از این متغیرها با در نظر گرفتن تحقیقات انجام شده به دو تیپ فعال و منفعل تقسیم می‌گردند پیشنهاد می‌گردد تا در حیطه‌های مختلف کمال‏گرایی و اهمالکاری پژوهش‌های مفصل‌تری صورت گیرد.
2- برخی از تحقیقات انجام گرفته، کمال‏گرایی اجتماع‏مدار را مرتبط با اهمالکاری‏تحصیلی گزارش کرده‌اند لذا پیشنهاد می‌گردد که ارتباط بین سه تیپ کمال‏گرایی شامل کمال‏گرای خود‏مدار، دیگر‏مدار و اجتماع‏مدار با اهمالکاری‏تحصیلی مورد پژوهش قرار گیرد.
3- از آنجا که هر یک از متغیرهای اهمالکاری‏تحصیلی و کمال‏گرایی به دو تیپ فعال و منفعل تقسیم می‌گردد و تحقیقات گذشته نشان‏داده است که بین اهمالکاری‏تحصیلی و کمال‏گرایی منفعل و بیماری‌های روانی – جسمی ارتباط وجود‏دارد لذا پیشنهاد می‌گردد که در تحقیقات بعدی در ابتدا اهمالکاران و کمال‏گرایان فعال و منفعل را از یکدیگر تفکیک کرده و بعد، کیفیت‏زندگی هر گروه را مورد مطالعه قرار داد

مقایسه اثربخشي آموزش بازداری رفتاری با آموزش حافظه کاری در بهبود کنش‌های اجرايي و کاهش نشانه  های اختلال نارسايي توجه/ فزون‌کنشی(ADHD) در زندانیان بزرگسال مرد شهر گرگان

توصیه می‌شود پژوهش‌های آتی نیز میزان شیوع این اختلال را در شهرهای دیگر با خرده فرهنگ‌های متفاوت در هر دو جنس بررسی کنند تا اطلاعات دقیق‌تری از آن به دست آید. با توجه به حجم زیاد نمونه و کمبود زمان، مقایسه وضعیت اختلال‌های همبود در زندانیان مبتلا و غیر مبتلا به ADHD انجام نشد، اما انجام این مقایسه می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت شیوع اختلال‌ها در زندان به دست دهد. مقایسه کنش‌های اجرایی گروه زندانیان مبتلا با گروه‌های بهنجار  و بالینی مبتلا به این اختلال بدون سابقه بزهکاری نیز می‌تواند کمک بیشتری به درک آن کند. همچنین توصیه می‌شود پروتکل‌های موجود برای درمان اختلال ADHD در زندان مورد بررسی و پژوهش قرار گیرند تا اثر بخشی آنها در جامعه زندانیان ایرانی ارزیابی شود. با توجه با اینکه آموزش حافظه کاری بر کاهش نشانه‌های ADHD و اختلال‌های همبود با آن همچون اضطراب و افسردگی تأثیر داشت پژوهش‌های آتی نیاز است تا میزان اثربخشی طولانی مدت این نوع مداخلات درمانی را با استفاده از طرح‌های طولی و پیگیری مورد بررسی قرار دهند. بررسی اثر آموزش کنش‌های اجرایی بر روی اختلال‌های دیگر محور I ممکن است نتایج جالب توجهی را به دست دهد که نیازمند پژوهش است. در خصوص اثر بخشی آموزش بازداری رفتاری و کنترل توجه توصیه می‌شود تا پژوهش‌های آتی با تهیه برنامه آموزشی جامع‌تر و کامل‌تر و با بیشتر کردن زمان اجرای مداخله آموزشی بازداری، اثر این نوع مداخلات را بر بهبود کنش‌های اجرایی و تغییر الگوی کنشی مدارهای مختلف مغزی زیربنای بازداری مورد بررسی قرار دهند تا اطلاعات دقیق‌تری از شیوه و میزان تأثیر و این نوع آموزش بدست آید.

مقایسه‌ی کنش‌های اجرایی و خطاهای محاسباتی در کودکان مبتلا به اختلال حساب- نارسایی تحولی و کودکان بهنجار

 در صورت امکان این مطالعه بر روی تعداد زیادی از کودکان مبتلا به اختلال صورت گیرد تا اعتبار نتایج بیشتر و تعمیم دهی آن بهتر صورت گیرد.
- پیشنهاد می‌شود برای تشخیص حساب- نارسای خالص مراحل مفصل‌تری طی شود و بدین شکل یافته‌های پژوهش بهتر توانایی بررسی فرضیه جدید در این زمینه را خواهد داشت. برای این منظور می‌توان از برگه‌های امتحانیِ معلمان سال‌های قبل و مشاوره اولیا نیز استفاده مکمل کرد.
- در صورت امکان و تأمین هزینه‌ها آزمون گیری‌ها به طور کاملاً یکسان در محل مشخص و در حالت‌های دقیقاً یکسان صورت گیرد.
- پیشنهاد می‌گردد پژوهشی یکسان به طور هم‌زمان در دو گروه دختر و پسر صورت گیرد و در مقایسه این دو گروه نتایج می‌تواند به نحوی مکمل یا انتقاد گونه باشند.
- پژوهش‌های یکسان در مورد نارساخوانی و نارسانویسی صورت گیرد و کنش‌های اجرایی در این کودکان مورد بررسی قرار گیرد.
- پیشنهاد می‌شود مداخله‌ای در زمینه تأثیر بهبود حافظه کاری دیداری- فضایی بر بهتر شدت اختلال حساب- نارسایی تحولی صورت گیرد.
- مطالعه موردی درباره کودکی که دارای حساب- نارسایی تحولی خالص
D133 می‌تواند به درک بهتر این اختلال کمک بسزایی بنماید

مقايسه اثر بخشي گروه درماني تحليل رفتار متقابل و واقعيت درماني گروهي بر كاهش بحران هويت و كاهش تعارضات والدين- نوجوان در دانش آموزان دختر شهرستان نيشابور

با توجه به اينكه اين پژوهش بر روي نمونه آماري دختران بررسي شده؛ پيشنهاد مي شود به منظور تأييد يافته ها  پژوهش هايي بر روي دو گروه جنسي و مقايسه اين دو صورت گيرد.
روشها و برنامه هاي ارائه شده از اين پژوهش در ساير مقاطع تحصيلي نيز صورت بگيرد.
اجراي پژوهش در همين زمينه همراه با نتايج پيگيري به منظور سنجش ثبات نتايج درماني.
با توجه به پويايي رشد هويت، چگونگي و ميزان تأثير عوامل مختلف رشدي (محيط خانوادگي، روابط با خانواده و دوستان،  محيط اجتماعي، شيوه هاي فرزند پروري و... ) بر هويت را، مورد بررسي قرار دهيم.
 ارائه طرح درمانی التقاطی که حاصل تلفیق مبانی رویکرد واقعيت درماني و رویکرد تحليل رفتار متقابل می باشد.
همراه كردن اين درمان ها با درمان هاي ديگر و مقايسه اين رويكرد ها با يكديگر.
چون ماهيت اين پژوهش به نوعي پيشگيرانه است، پس آموزش مهارتهاي ارتباطي مي تواند از وقوع تعارضات جلوگيري كند. بنابراين مي تواند در برنامه هاي آموزشي به منظور پيشگيري از تعارض در مدارس استفاده شود

نقش خلق و خو، شيوه هاي خواباندن، و ادراک مادر در مورد خوابيدن كودك، در مشكلات خواب كودكان نوپا

در نهايت يافته هاي اين پژوهش، پيشنهادهايي را به متخصصين و پژوهشگران براي انجام پژوهش هاي بعدي ارائه مي دهد:
- پيشنهاد مي گردد مطالعاتي براي مطابقت پرسشنامه ها با فرهنگ ايراني و هنجاريابي آنها كه از معتبرترين پرسشنامه هاي موجود مي باشند انجام گيرد. مثلاً توصيه مي شود كه اضافه نمودن سوال هايي از جمله تكان دادن كودك روي پا، به پرسشنامه شيوه هاي خواباندن بررسي شود؛ و يا اصلاح خرده مقياس خوابيدن در رختخواب والدين، در پرسشنامه مشكلات خواب، مطابق با فرهنگ ايراني انجام گيرد.
- بهتر است اين مطالعه به صورت پژوهش طولي و بر روي نمونه بزرگ تري كه پدران را نيز شامل مي شود انجام گيرد.
- استفاده از روشهاي ارزيابي عيني خواب پيشنهاد مي شود.
- توصيه مي شود اين پژوهش بر روي ديگر گروه هاي سني نيز انجام گيرد.
- از آنجايي كه در اين پژوهش، شيوه هاي خواباندن و ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك فقط 15% از واريانس مشكلات خواب كودك را تبيين نمودند، پيشنهاد مي گردد كه در پژوهش هاي بعدي، ديگر عوامل زيربنايي مشكلات خواب نوپايان مورد بررسي قرار گيرد.
- پيشنهاد مي شود در پژوهش هاي بعدي متغيرهاي موثر بر خواب كودك نيز كنترل شوند. همچنين مطابق با پيشنهاد ساده و همكاران (2007) توصيه مي شود مواردي مانند بيماري كودك كنترل شده و پس از بهبود از آنها آزمون گرفته شود.
- نتايج حاصل از پرسشنامه "عقيده مادر در مورد مشكلات خواب كودك" كه فقط با يك سوال نظر مادر را در مورد مشكلات خواب كودك مي سنجد، نتايج معتبري را حاصل نموده است. بنابراين بكارگيري از آن براي انجام پژوهش هاي بعدي به جاي استفاده از پرسشنامه هاي بلندتر را شايد بتوان توصيه نمود

میانجی‌گرانه راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف در رابطه ویژگی‌های شخصیتی با کیفیت زندگي بیماران سرطانی

 با توجه به پایین بودن سطح سواد بیماران شرکت کننده در پژوهش حاضر، پیشنهاد می گردد برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه استفاده گردد.
- ازآنجا كه همراه كردن مداخلات روانشناختي براي تغييرالگوهاي رفتاري ناسالم دركنار درمانهاي اصلي جسماني دركشورهاي پيشرفته به كاهش صدمات و بهبود کیفیت زندگی اين بيماران منجرگرديده است، پيشنهاد مي گردد در ايران نيز مداخلات روانشناختي براي كنترل وكاهش متغيرهاي آسيب زاي شخصيتي در پروتكل درماني بيماران سرطانی گنجانيده شود.
-  آگاهی پرستاران از كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان و عوامل مؤثر بر آن می  تواند به درک بهتر مشکلات بیماران و خانواده آنان؛ و در نتیجه راهنمایی صحیح در برخورد با بیماری، پیگیری درمان و بهبود هر چه بیشتر شیوه زندگی کمک کند.
- از آنجا که در الگوی تایید شده کیفیت زندگی در این مطالعه، نوروزگرایی بیشترین اثر منفی را بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی دارا بود؛ پیشنهاد می  شود مداخلات روان شناختی در جهت کاهش نوروزگرایی و متعاقب آن ارتقای کیفیت زندگی صورت گیرد. 
- با توجه به اینکه اثر مستقیم تنظیم هدف بر کیفیت زندگی بیشتر از اثر مستقیم راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه بر این متغیر می  باشد؛ لذا مداخلات روان شناختی بهتر است در جهت تغییر اهداف دست نیافتنی به اهداف جدید و دست یافتنی در بیماران سرطانی صورت گیرد.   
- پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی به بررسی نقش میانجیگری متغیرهایی نظیر مهارت های اجتماعی، سخت کوشی و امید، در رابطه ابعاد شخصیتی و کیفیت زندگی پرداخته شود.

نقش میانجیگری احساس انسجام روانی در رابطه  ی ابعاد فرزند پروری ادراک  شده با اهمالکاری و انگیزش تحصیلی دانش  آموزان

پیشنهاد می  شود چنین پژوهشی با نمونه  ای متشکل ازدانش  جویان(هر دو جنس) و دانش  آموزان پسر نیز انجام گیرد.
2-با توجه به نقش و تاثیر احساس انسجام روانی پژوهش  هایی به منظور شناسایی متغیر  هایی که موجب رشد یا تضعیف این سازه می  شود، انجام شود.
3-با توجه به عدم نمره ثابت برای ابعاد فرزند  پروری، پیشنهاد می  شود چنین پژوهشی با سبک  های فرزند  پروری نیز انجام شود

بررسی نقش میانجی‌گری احساس‌انسجام روانی در رابطه سبک‌های دلبستگی با خودتنظیمی

در پژوهش حاضر خودتنظیمی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت که کمبود قابل ملاحظه‌ای در پیشینه پژوهشی آن به چشم می خورد، اگرچه در رابطه با خودتنظیمی تحصیلی و هیجانی پژوهش‌ها به نسبت بیشتر است از این رو پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری در زمینه خودتنظیمی در زندگی انجام شود.
احساس انسجام روانی نیز که در این پژوهش به عنوان متغیر میانجی استفاده شد، پدیده نوظهوری است که ضرورت پژوهش های گسترده تر را می طلبد از جمله تحقیقات در زمینه شناسایی عوامل مرتبط و موثر در این سازه شخصیتی می تواند در پژوهش‌های بعدی مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.
همانطور که یافته ها نشان دادند دلبستگی نقش به سزایی در احساس انسجام روانی دارد و ایمن بودن دلبستگی با افزایش این سازه شخصیتی مفید در زندگی ارتباط دارد، از این رو پیشنهاد می‌شود در جهت آگاه‌سازی والدین از طریق نهادهای مرتبطی همچون مراکز بهداشت توسط مشاوران آموزش‌هایی به والدین داده شود که در تعامل والد- فرزند بگونه‌ای رفتار کنند تا زمینه‌ای برای ایمن سازی دلبستگی افراد ایجاد شود

 

                                                                                                                   bazgasht

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء