پیشنهادهای پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

 

 

 home-1صفحه اصلی

1391

1392


 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

تأثیر تمرینات منتخب پیلاتس و ذهنی بر تعادل سالمندان

 پیشنهاد می‌شود در تحقیقی مشابه تأثیر تمرینات پیلاتس و ذهنی را بر سایر عوامل جسمانی و روانی سالمندان سنجیده شود.
— پیشنهاد می‌شود در تحقیقی مشابه تأثیر تمرینات پیلاتس و ذهنی را بر تعادل و سایر عامل‌های جسمانی و روانی سالمندان با تأثیر سایر تمرینات ورزشی بر این عامل‌ها در سالمندان مقایسه گردد.
— پیشنهاد می‌شود در تحقیقی مشابه تأثیر تمرینات پیلاتس، ذهنی، یوگا و تای  چی بر تعادل سالمندان، با یکدیگر مقایسه شود.
— پیشنهاد می‌شود در تحقیقی مشابه تأثیر تمرینات پیلاتس و ذهنی بر تعادل گروه‌های سنی مختلف مطالعه گردد.
— پیشنهاد می‌شود در تحقیقی مشابه از تجهيزات ديگر ورزش پيلاتس مثل توپ نيز استفاده شود تا تأثیر سایر تجهیزات پیلاتس بر تعادل سالمندان مشخص شود.

مقایسه‌ی سطوح افسردگی، خود-ادراکی جسمانی، عزت نفس، میزان هورمون های کورتیزول و تستوسترون سرمی زنان یائسه فعال و غیر فعال

بررسی تأثیر برنامة هوازی منظم بر وضعیت افسردگی، خود- ادراکی جسمانی، عزت نفس، کورتیزول و تستوسترون زنان یائسه فعال و غیر فعال در قبل و بعد از تمرینات
مقایسه سطوح افسردگی، خود- ادراکی جسمانی، عزت نفس، کورتیزول و تستوسترون زنان یائسه ورزشکار (باشگاهی و غیر باشگاهی) و غیر ورزشکار

بررسی وضعیت مولفه های اثرگذار درتوسعه صنعت گردشگری ورزشی استان سیستان وبلوچستان از دیدگاه مدیران و کارشناسان ورزشی و گردشگری

مقایسه پتانسیل های مختلف در ورزشهای مختلف استان ها با یکدیگربرای توسعه صنعت گردشگری
2-مقایسه گردشگری ورزشی و میزان بهره برداری ها از گردشگر ورزشی در استان های مختلف


بنابراین، در راستای اهداف تحقیق حاضر پیشنهاد می شود سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران که سازمان متولی گردشگری کشور است با همکاری سازمان های متولی ورزش کشور و به تبع آن فدراسیونهای ورزشی جلسات، دوره های توجیهی و آموزشی با موضوعات مربوط به گردشگری، ورزش، و گردشگری ورزشی برگزارکنند، با امضای تفاهم نامه هایی در این زمینه در جهت توسعه و ترویج گردشگری ورزشی در کشور گام های موثری بردارند و با حذف نگرش صرفا ورزشی به ورزش به فکر کسب درامد و توسعه صنعت گردشگری کشور باشند.

تحلیل عوامل مؤثر و موانع موجود بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی  استان خراسان رضوی

 با توجه به اینکه شهر مشهد به عنوان مرکز استان، اهمیت زیادی برای گردشگری مذهبی دارد به طوریکه از آن به عنوان پایتخت معنوی کشور یاد می شود، از دیدگاه مدیران و سیاست گذاران کشور گردشگری مذهبی و ورزشی کدام یک در اولویت توسعه در این شهر قرار دارند. پیشنهاد می شود در تحقیقات آینده ضمن بررسی پاسخ این سوال سایت های توسعه گردشگری در سایر شهرستان های استان شناسایی شوند.
2- بررسی جایگاه سازمان های غیر دولتی در توسعه گردشگری ورزشی
3- بررسی موقعیت ورزشی استان های مجاور برای ایجاد مکان های منطقه ای گردشگری ورزشی با محوریت استان خراسان رضوی
4- بررسی نقش ورزش های بومی – محلی در توسعه گردشگری ورزشی استان
5- بررسی راهکارهای تبدیل اوقات فراغت گردشگران مذهبی استان به گردشگری ورزشی با هدف افزایش زمان اقامت آنها در استان خراسان رضوی
6- بررسی اولویت  های رشته  های ورزشی استان خراسان رضوی با هدف برنامه  ریزی لازم برای ایجاد تجهیزات ورزشی مربوطه

ارتباط پستهای مختلف بازیکنان نخبه هندبال و بسکتبال و ویژگیهای آنتروپومتر یک با نوع آسیب دیدگی و بخشهای آسیب دیده آنها

 میزان بروز آسیبهای ورزشی دختران و پسران هندبالیست و بسکتبالست با یکدیگر مقایسه شوند.
2- در یک تحقیق دراز مدت میزان شیوع آسیب
های ورزشی در پستهای مختلف هندبال و بسکتبال مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
3-  مقایسه آسیب
ها در ورزشکاران نخبه و آماتور مورد بررسی قرار گیرد.
4- به بررسی علل آسیب
های عضلانی در بین هندبالیستها و بسکتبالیستها پرداخته شود.
5- به بررسی شایع
ترین علل آسیب در اندام تحتانی در رشتههای ورزشی هندبال و بسکتبال پرداخته شود.

 رابطه بین آسیب‏های ورزشی با عوامل روانشناختی در دختران والیبالیست مقطع تحصیلی متوسطه

پیشنهاد می‏شود تحقیق مشابهی در گروه مردان والیبالیست صورت پذیرد.
- پیشنهاد می‏شود تحقیق مشابهی در سطح وسیع تری صورت پذیرد.
-  پیشنهاد می شود در تحقیقی مشابه اندازه گیری متغیر ها با ابزار دیگری سنجیده شود.
-  پیشنهاد می‏شود در تحقیقی ارتباط بین سایر ویژگی‏های روانشناختی(مثلا عوامل شخصیتی)  با میزان آسیب‏ها ی ورزشی در زنان و مردان والیبالیست صورت پذیرد.

تأثير هشت هفته تمرين هوازي و رژيم غذايي كاهش وزن بر نیمرخ لیپیدی خون و آدیپونکتین زنان غيرفعال ميانسال

 با توجه به وجود فاکتورهای مختلف تأثیرگذار در مسیر فعالیت آديپونكتين، تحقیق مشابهی در زمینه تأثیر روش  های مختلف کاهش وزن بر بیان ژن و یا سطوح سرمی این عوامل مانند: لپتين، مایوستاتین، اینترلوکین 6، فاکتور رشد شبه انسولینی،هورمون رشد و... انجام گردد تا از طریق اثبات تغییرات آنها، مزایا و معایب روش  های مختلف کاهش وزن در این زمینه آشکار شود
2- مطالعاتي جهت تعيين اثر انواع دیگر رژيم هاي محدود از انرژي از جمله رژیمهای پر پروتئین، پرکربوهیدرات و...و تاثیر آنها بر آديپونكتين سرم بررسی شود.
3- پروتکل تمرینی بکاررفته در این تحقیق هوازی بوده که پیشنهاد می گردد اثر سایر تمرینات ورزشی از جمله قدرتی و ... هم بر سطح آديپونكتين سرم بررسی شود.
4- این کارآزمایی بر روی زنان میانسال انجام گرفته، پیشنهاد می شود گروههای سنی و جنسی دیگر هم مورد بررسی قرارگیرند.
5- به دلیل مشکلات زیادی که در جمع آوری نمونه وجود داشت، از انتخاب گروه کنترل صرف نظرشد. پیشنهاد می شود مطالعات مشابه دیگری با تعداد نمونه بيشتر و در مدت زمان طولاني‌تر انجام بگیرد.

"تاثیرهشت  هفته  تمرین هوازی بر اینترلوکین 6،مقاومت به انسولین و گلوکز خون دانشجویان دختر دارای اضافه وزن"

پیشنهاد می‏شود که تحقیقاتی با نمونه های بیشتر و  در  هر دو جنس انجام گیرد و ضمن مقایسه ، تفاوت های دو جنس در اثر یک فعالیت منتخب هوازی نیز مشخص گردد.
2-پیشنهاد می‏شود که اثر تمرینات هوازی با شدت بیشتر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
3-تحقیق برروی سایر شاخص های التهابی دیگر بررسی شود.
4-همچنین پژوهش بر روی شاخص های التهابی همراه با پروتکل تمرین انجام شود.

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

 در این تحقیق از تغییرپذیری در سطح هدف با سطوح مختلف مهارت استفاده نشد، با توجه به کمبود چنین تحقیقاتی پیشنهاد می  شود تحقیقی همراستا با هم به بررسی نقش تغییرپذیری در سطح اجرا و هدف با استفاده از سطوح مختلف مهارت بپردازد تا نقش این دو نوع تغییرپذیری بیشتر روشن شود.
• با توجه به اینکه در این تحقیق از یک سیستم نمره دهی لیکرتی استفاده شد پیشنهاد می  شود در تحقیقات آتی از تکالیفی با سیستم نمره دهی بالاتر (مانند خطای شعاعی ، خطای مطلق ) استفاده شود.
• در این تحقیق فقط عملکرد دقت افراد مورد سنجش واقع گردید. پیشنهاد می  شود در تحقیقات آتی از سنجش کینماتیک نیز استفاده شود و تغییرپذیری الگوی حرکتی افرد نیز مورد سنجش واقع گردد تا هم تغییرات در رسیدن به هدف و هم تغییرات در اجرای افراد با هم مورد مطالعه قرار گیرد.
• در این تحقیق فقط از دو سطح افزونگی اجرا استفاده شد. پیشنهاد می  شود در تحقیقات آتی تحقیقی انجام شود که دارای سطوح مختلفی از افزونگی اجرا باشد (تمرین بدون افزونگی، افزونگی پایین، افزونگی متوسط، و افزونگی بالا) تا مشخص شود که آیا اصلا به کارگیری این نوع متد تمرینی مفید است، و اگر مفید است تا چه حدی باید این افزونگی به کار گرفته شود.

تاثیرهشت هفته تمرین هوازی درآب با و بدون مصرف چای‌سبز
بر سطوح نیمرخ لیپیدی و
hs-CRP سرم زنان‌یائسه غيرفعال

 تحقیق مشابهی با مدت زمان بیشتری جهت تمرین انجام شود.
- تحقیقات مشابهی با دوز  های مختلفی از چای  سبز بر روی این افراد انجام گیرد.
- تحقیق مشابه مقایسه  ای تمرین در آب و درخشکی صورت گیرد.

بررسی تاثیر ناهنجاری های اسکلتی تنه و اندام تحتانی بر شدت کمر درد مزمن در زنان میانسال شهرستان شیروان

یشنهاد می‌شود تحقیقات مشابه در مردان مبتلا به ناهنجاری یا کمردرد مزمن مکانیکال صورت گیرد.
- پیشنهاد می‌شود تحقیقی مشابه در مقایسه جامعه مردان و زنان صورت گیرد.
- پیشنهاد می شود تحقیقی مشابه در رده سنی کودکان صورت گیرد.
- پیشنهاد می شود تحقیقی مشابه در مقاسیه ناهنجاری های اسکلتی میان افراد با شغل های آسیب پذیر مختلف صورت گیرد

تاثیر تمرینات پیلاتس بر شدت درد، ناتوانی و کنترل پاسچر زنان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال

اثرات تمرینات پیلاتس بر شاخص های تعادلی در انواع دیگر کمردرد بررسی شود.
2. اثرات تمرینات پیلاتس را بر متغیرهای بیومکانیکی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکی بررسی شود.
3. اثرات تمرینات پیلاتس را بر گروه های سنی و جنسی متفاوت در افراد مبتلا به  کمردرد نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

تأثیر هشت هفته تمرين استقامتي بر میزان VEGF  سرمی در زنان با اضافه ‌وزن

 همین تحقیق در دو گروه زنان و مردان انجام شود و نتایج آن در دو گروه با یکدیگر مقایسه شود.
- تحقیق مشابه ای با مدت زمان بیشتری جهت تمرین انجام شود.
- تحقیقی با پروتکل تمرینی مقاومتی بر روی این افراد با فاکتورهای ذکر شده در این تحقیق انجام شود.
- پیشنهاد می‏شود که اثر تمرینات هوازی طولانی تر، مثلا" ٦ ماه یا بیشتر را بر افراد دارای اضافه وزن مورد بررسی قرار دهند.
- پیشنهاد می‏شود که تحقیقاتی با نمونه های بیشتر و در هر دو جنس انجام گیرد و ضمن مقایسه، تفاوت های دو جنس در اثر یک فعالیت منتخب هوازی نیز مشخص گردد.
- پیشنهاد می‏شود که اثر تمرینات هوازی با شدت بیشتر نیز مورد بررسی قرار گیرد.


Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                            bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

بررسی فعالیت الکتریکی عضلات ساق پا و ویژگی های آنتروپومتری در افراد مبتلا به شین اسپلینت

 بررسی فعالیت الکتریکی عضلات در هنگام دویدن یا راه رفتن
2. بررسی فعالیت الکتریکی عضلات عمقی ساق پا با استفاده از 
EMG سوزنی
3. بررسی سایر شاخص‌های آنتروپومتری در افراد مبتلا به شین اسپلینت
4. بررسی سایر شاخص‌های ترکیب بدنی در افراد مبتلا به شین اسپلینت

:  پیش بینی سطح عملکرد مهارتی بازیکنان فوتبال بر اساس ویژگی های آنتروپومتریکی و آمادگی جسمانی

 تحقیقات بعدی روی  بازیکنان لیگ 1 , برتر و تیم های ملی اجرا شود.
2- تحقیقات بعدی با مهارت  های دیگری مانند سر زدن ، شوت و ... بررسی شود.
3- سنجش بر اساس پست بازی بازیکنان انجام شود.
4- تحقیقات بعدی روی رشته  های ورزشی دیگر صورت پذیرد.
5- تحقیقات بعدی بر مقایسه فوتبال با سایر رشته  های ورزشی صورت پذیرد.
6- تحقیقات بعدی روی بازیکنان تیم  های فوتبال زنان انجام شود.

بررسی ارتباط سطح فعالیت بدنی با سطح کورتیزول و اضطراب زنان باردار در زمان زایمان

در تحقیقات دیگر تاثیر تمرین نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
2- تحقیقات بعدی روی زنان باردار با سابقه ورزشی اجرا شود.
3- تحقیقات بعدی دیگر هورمون ها اندازه گیری شود.
4- سنجش اضطراب پنهان نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
5- در تحقیقات بعدی در سه ماهه های مختلف بارداری نیز برای کسب نتایج واقعی تر نمونه گیری به عمل آید.
6- تحقیقات بعدی بر روی زایمان زنان نخست زا در ساعات مختلف شبانه روز مورد توجه قرار بگیرد.
7- تحقیقات بعدی زنانی که سابقه چند بارداری راداشتند تحت بررسی قرار دهند.

مقایسه اثر دو پروتکل تمرینات هوازی و تمرینات مقاومتی بر تعادل و فاکتور رشد عصب مردان مبتلا به نوروپاتی - دیابتی

 انجام تحقیق با پروتکل ترکیبی تمرینات هوازی و تمرینات مقاومتی.
§ استفاده از پروتکل های ماساژ درمانی برای انجام این تحقیق.
§ انجام تحقیق حاضر بر روی جامعه آماری بانوان.
§ در این تحقیق پروتکل تمرین هوازی بر روی بیماران نوروپاتی انجام شد که  پیشنهاد می  شود در تحقیقات دیگر یک گروه دیگر فاقد علائم نوروپاتی به تحقیق اضافه شود و گروه  ها با هم مقایسه شود.
§ تاثیر تعامل تمرین هوازی با رژیم غذایی در بیماران دیابتی نوع دو بر روی فاکتور های اندازه-گیری شده در تحقیق انجام شود.

بررسي شيوع و رابطه بين ناهنجاري هاي اسكلتي - عضلاني و ویژگیهای آنتروپومتریکی  با آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه هفت مشهد

طی تحقیقی رابطه آمادگی جسمانی با سایر ناهنجاری های اسکلتی عضلانی مورد بررسی قرارگیرد.
2- تحقیقی در خصوص بررسی رابطه آمادگی جسمانی با دیگر فاکتورهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی انجام شود .
3- طی تحقیقی رابطه بین سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی با آنتروپومتری وناهنجاری های اسکلتی عضلانی نیز مورد بررسی قرارگیرد.
4- تحقیقی مشابه، روی آزمودنی‌های پسر صورت گیرد و با نتایج دختران مقایسه گردد.
5-تحقیق حاضر بر روی دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام شده لذا در سایر مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی نیز تحقیقات مشابهی انجام شود.
6-در این تحقیق جهت بررسی ناهنجاری ها از صفحه شطرنجی و خط شاقولی استفاده شده است ،پیشنهاد می شود از سایر ابزار ها اندازه گیری استفاده شود.

بررسی رابطه قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

 با توجه به این که تحقیق حاضر محدود به اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی می  باشد، پیشنهاد می  شود تحقیقی مشابه با تحقیق حاضر در سایر سازمان  های ورزشی نظیر فدراسیون های ورزشی،وزارت ورزش، هیأت  های ورزشی، ادارات کل تربیت  بدنی استان  های مختلف و.. صورت گیرد تا وضعیت قابلیت  های یادگیری سازمانی آن  ها نیز مشخص شود.
- پیشنهاد می  شود در تحقیقات آینده، عوامل و متغیرهای دیگر سازمانی مانند فرهنگ سازمانی، اعتماد سازمانی، نوآوری و خلاقیت با مؤلفه  های یادگیری سازمانی رابطه سنجی شود.
- با توجه به وجود ابزارهای دیگر برای سنجش سطح قابلیت  های یادگیری سازمانی، پیشنهاد می-شود قابلیت  های یادگیری سازمانی اداره کل ورزش با استفاده از سایر ابزارهای موجود نیز مورد سنجش قرار گیرد.
- به منظور افزایش اعتبار و محتوای تحقیق، پیشنهاد می  شود با استفاده از سایر روش  های جمع-آوری داده بالاخص مصاحبه، اهداف این تحقیق مورد بررسی قرار گیرد.

رابطۀ مهارت‏های ذهنی باهوش هیجانی و اضطراب رقابتی در بانوان تکواندوکار لیگ برتر ایران

 بررسی ارتباط مهارت‏های ذهنی با عملکرد تکواندوکاران.
2- بررسی تأثیر یک دوره تمرین مهارت‏های ذهنی بر یادگیری تکواندوکاران.
3- نقش سبک رهبری مربیان در اضطراب رقابتی و هوش هیجانی تکواندوکاران.
4-  بررسی رابطۀ مؤلفه های مهارت های ذهنی و هوش هیجانی تکواندوکاران.
5-  مقایسۀ اضطراب رقابتی و هوش هیجانی تکواندوکاران زن و مرد.
6-  مقایسۀ اضطراب رقابتی و هوش هیجانی تکواندوکاران حرفه‏ای با سایر رشته های انفرادی.

بررسی وضعیت کیفیت ارائه خدمات در مجموعه های ورزشی
شهرستان طرقبه و شاندیز

 پژوهش حاضر فقط بر روی مجموعه های ورزشی شهرستان طرقبه وشاندیز انجام شده است. لذا توصیه می  شود پژوهش جامع تری انجام شود که تمام مجموعه های ورزشی در سطح استان خراسان رضوی را تحت پوشش قرار دهد.
2. پژوهش مشابه در مجموعه های ورزشی خصوصی و مقایسه با بخش دولتی
3. انجام پژوهش مشابه و جامع تر در شهرهای دیگر کشور و مقایسه آن ها با یکدیگر.
4. پژوهش حاضر فقط بر روی مولفه کیفیت خدمات انجام شده است. لذا توصیه می شود پژوهشی در خصوص سایرمولفه های مرتبط با کیفیت خدمات مجموعه های ورزشی انجام شود.

تأثیر برنامه تمرینی پیشگیری از آسیب بر میزان بروز آسیب‌های اندام تحتانی و عملکرد جسمانی دختران فوتبالیست لیگ برتر کشور

 تأثیر پروتکل تمرینی پیشگیری از آسیب +11 در دوره‌های طولانی تر بر زنان فوتبالیست بررسی شود.
v تأثیر این برنامه با دیگر برنامه‌های تمرینی در زنان فوتبالیست مورد مقایسه قرار گیرد.
v تأثیربرنامه پیشگیری از آسیب +11 بر روی فوتبالیست‌ها با گروه‌های سنی مختلف بررسی شود.
v تأثیر این برنامه بر قدرت و تعادل پای برتر و غیر برتر با دیگر ابزارهای اندازه گیری مورد بررسی قرار گیرد.
v تأثیر پروتکل تمرینی پیشگیری از آسیب +11 را بر دیگر فاکتور‌های عملکرد جسمانی مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                         bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

تأثیر بیوفیدبک دیداری، شنیداری و ترکیبی ضربان قلب بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب دارت

انجام تحقیقی مشابه بر روی تکالیف حرکتی دشوار
2 - انجام تحقیق مشابه و مقایسه ای بر روی تکالیف حرکتی بسته و باز
3 – انجام تحقیقی مشابه بر روی تمامی رده های سنی در مردان و زنان
4 - تحقیقی مشابه بر روی تکالیف حرکتی فردی و گروهی
5 – انجام تحقیقی مشابه با بیوفیدبک
EMG و EEG
6- انجام تحقیق مشابه و مقایسه ای با بیوفیدبک
EMG و ECG (بیوفیدبک ضربان قلب)

ارتباط اندازه های بدنی ، قدرت و الگوی حرکتی با سرعت دویدن در پسران 10- 8 سال

پیشنهاد می شود که رابطه بین سایر عوامل فردی (بویژه طول اندام تحتانی و انعطاف پذیری) و عمکرد دویدن در پسران نیز مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد.
• پیشنهاد می شود که رابطه بین عوامل فردی و عمکرد دویدن در دختران نیز مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد.
• پیشنهاد می شود که نتایج حاصل از بررسی رابطه عوامل فردی و عمکرد دویدن در دختران و پسران مورد مقایسه گیرد.
• پيشنهاد مي شود تحقيقي مشابه در دوره های مختلف کودکی (اولیه و میانی) و رده های مختلف سنی کودکان نیز صورت گيرد .                                                                                                                    
• پیشنهاد می شود که نتایج حاصل از بررسی رابطه عوامل فردی و عمکرد دویدن در دوره های مختلف کودکی و سنین مختلف مورد مقایسه گیرد.
• پیشنهاد می شود که رابطه بین عوامل فردی و عمکرد دویدن، با توجه به سن بالیدگی (اسکلتی، جنسی و بدنی) مورد بررسی قرار گیرد.
• تحقیق حاضر مقطعی بود اما با توجه به اینکه تحقیقات طولی ارزش بیشتری در تحقیقات رشدی دارد، لذا پیشنهاد می شود تحقیقی طولی در این زمینه صورت گیرد تا اثر گذر زمان نیز بررسی شود.
• پيشنهاد مي شود، تحقيقات ديگري در همين زمينه به كمك آزمونهاي معتبر ديگري همانند آزمون توالی رشد دویدن، رویکرد کل بدن سیفلد و هابن استریکر (1982) و یا آزمون توالی رشد دویدن، رویکرد اجزا روبرتون (1983) در بررسی الگوی دویدن و آزمون های دیگر سنجش قدرت انجام گيرد و نتايج حاصله مورد مقايسه قرار گيرد. (اساکس و پاین، 1384)                                       
• تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود، پیشنهاد می شود تحقیق دیگری با هدف بررسی اثر تمرین بر عملکرد دویدن نیز صورت گیرد.
• پيشنهاد مي شود اين تحقيق بر روي ساير عوامل فردی اثرگذار بر عملکرد نيز صورت گيرد.    
• پيشنهاد مي شود اين تحقيق بر روي ساير عوامل اثرگذار بر عملکرد از جمله عوامل محیطی و تکلیف نيز صورت گيرد؛ تا نتایج جامع تری مطابق با مدل محدودیت نیوول حاصل شود.   

ارتباط مهارت  های ذهنی با اضطراب رقابتی ورزشکاران یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه  های ایران

بررسي ارتباط مهارت  های ذهنی با عملکرد ورزشکاران.
2. بررسی تأثیر مهارت  های ذهنی بر یادگیری ورزشکاران.
3. نقش سبک رهبری مربیان در اضطراب رقابتی ورزشکاران.
4. بررسي تأثير مهارت  های ذهنی بر انگیزه پیشرفت ورزشکاران.
5. بررسی ارتباط دانش فنی مربیان با مهارت  های ذهنی و اضطراب رقابتی ورزشکاران.
6. بررسی ارتباط اضطراب مربیان با اضطراب رقابتی ورزشکاران.

بررسی تاثیر مصرف کافئین قبل از فعالیت استقامتی بر پاسخ بعضی هورمون ها

در این تحقیق پروتکل تمرینی استقامتی مورد استفاده قرار گرفت که پیشنهاد می  شود در تحقیقات دیگر تاثیر تمرین مقاومتی و ترکیبی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
2- در این تحقیق نمونه گزینش شده از افراد عادی و تمرین نکرده بود، پیشنهاد می  شود تحقیقات بعدی روی  ورزشکاران  حرفه ای اجرا شود.
3- در این تحقیق میزان مصرف مکمل کافئین 6 میلی  گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بود، پیشنهاد می  شود در تحقیقات بعدی تاثیر مقادیر مختلف کافئین را مورد بررسی قرار دهند.
4- در این تحقیق میزان تغییرات هورمون  های رشد، انسولین، تستسترون، کورتیزول و گلوکز بررسی شد، پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی دیگر هورمون ها بررسی شود.
5- در این تحقیق اثر حاد و یک جلسه  ای فعالیت استقامتی مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد می  شود در تحقیقات بعدی اثر فعالیت در طولانی مدت مورد بررسی قرار بگرد.
6- در این تحقیق نمونه  های خونی به علت محدودیت از نظر مالی فقط قبل و بلافاصله بعد از آزمودن  اخذ شد. پیشنهاد می  شود در تحقیقات بعد در دقایق 15 و 30 بعد از فعالیت نیز برای کسب نتایج واقعی  تر نمونه گیری به عمل آید.
7- در این تحقیق نمونه گزینش شده دانش  آموزان پسر دوره متوسطه بودند، پیشنهاد می  شود تحقیقات بعدی  از نمونه  های دختران نیز استفاده شود.
8- در این تحقیق سن نمونه گزینش شده کم و نوجوان بودند، پیشنهاد می  شود تحقیقات بعدی دامنه های سنی دیگری را نیز تحت بررسی قرار دهند.

بررسی تأثیر مصرف کافئین قبل از فعالیت مقاومتی بر پاسخ بعضی هورمون  ها

در این تحقیق  پروتکل تمرینی مقاومتی مورد استفاده قرار گرفت که پیشنهاد  می  شود در تحقیقات دیگر تاثیر تمرین استقامتی و ترکیبی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.
2- در این تحقیق نمونه گزینش شده از افراد عادی و تمرین نکرده بود، پیشنهاد می  شود تحقیقات بعدی روی  ورزشکاران  حرفه  ای اجرا شود.
3- در این تحقیق میزان مصرف مکمل کافئین 6 میلی  گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بود، پیشنهاد می  شود در تحقیقات بعدی تاثیر دوزهای مختلف کافئین را مورد بررسی قرار دهند.
 4- در این تحقیق میزان تغییرات هورمونهای رشد، انسولین، تستسترون، کورتیزول  بررسی شد، پیشنهاد می  شود در تحقیقات بعدی دیگر هورمون  ها بررسی شود.
5- در این تحقیق اثر حاد و یک جلسه  ای فعالیت مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی اثر فعالیت در طولانی مدت مورد بررسی قرار بگرد.
6- در این تحقیق نمونه  های خونی به علت محدودیت از نظر مالی فقط قبل و بلافاصله بعد از آزمودن اخذ شد. پیشنهاد می  شود در تحقیقات بعد در دقایق 15 و 30 بعد از  فعالیت نیز برای کسب نتایج واقعی  تر نمونه  گیری به عمل آید.
7- در این تحقیق نمونه گزینش شده دانش  آموزان پسر دوره متوسطه بودند، پیشنهاد می  شود تحقیقات بعدی  از نمونه های دختران نیز استفاده شود.
8- در این تحقیق سن نمونه گزینش شده کم و  نوجوان بودند، پیشنهاد می  شود حقیقات بعدی دامنه  های سنی دیگری را نیز تحت بررسی قرار دهند.

تأثیر تیپینگ پاتلا بر تعادل پویا و کاهش درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال

تأثیر تیپینگ پاتلا بر تعادل پویای افراد مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال به وسیله دستگاه های آزمایشگاهی از جمله بایودکس.
   2)تأثیر تیپینگ پاتلا بر تعادل ایستای افراد مبتلا به
PFPS.
   3)تأثیر جنسیت در نتایج حاصل از آزمون تعادل در حین اجرای تیپینگ پاتلا در افراد مبتلا به
PFPS.
   4)تأثیرات استفاده طولانی مدت تیپینگ پاتلا بر بهبود تعادل افراد مبتلا به
PFPS.
  5)تأثیر تیپینگ پاتلا بر قدرت عضلات اندام تحتانی در افراد مبتلا به
PFPS.
  6)تأثیر تیپینگ پاتلا بر کیفیت و سرعت راه رفتن افراد مبتلا به
PFPS.
  7)تأثیر تحریکات پوستی ناشی از تیپینگ پاتلا بر میزان فعالیت عضلات واستوس (
vasti muscle) در افراد مبتلا به PFPS.
  8)تأثیر تیپینگ پاتلا بر عملکرد عضلات اندام تحتانی،تنه و لگن در افراد مبتلا به
PFPS.
  9)مقایسه سه روش فیزیوتراپی، تیپینگ پاتلا و تمرین درمانی بر بهبود تعادل و میزان درد افراد مبتلا به
PFPS.

اثر حاد  يك جلسه فعالیت هوازی و مقاومتی بر CRP ،  IL-6 و برخی لیپیدهای خون در مردان چاق غير فعال

با توجه به این که شدت تمرین عامل مهمی در تحریک پاسخ های مرحله حاد می باشد برای بررسی اثر تمرینات مقاومتی وهوازی بر پاسخ های حاد در افراد چاق پیشنهاد می شود تمرینات با شدت بیشتری ارائه شود.

تأثير پروتكل بازتواني جسماني برفاكتورهاي وابسته به سلامت بيماران CABG

 پیشنهاد می  شود كه تأثیر تمرینات با شدت و مدت متفاوت یا پروتکل  های تمرینی متفاوت، مورد مطالعه قرار گیرد.
ü پیشنهاد می  شود كه ماندگاري تأثير تمرينات برروي اين بيماران در طي زمان مورد بررسي قرارگيرد
ü پيشنهاد مي  شود كه تأثير تمرينات با مقايسه اي بين دوجنس انجام شود
ü پیشنهاد می  شود تحقیق حاضر در مورد گروه  های سنی مختلف و با نمونههای بیشتر انجام شود.
ü پیشنهاد می  شود تحقیق حاضر در مورد تأثیرات روحی و روانی تمرینات بر اين بيماران بررسی شود.
ü پیشنهاد می  شود تاثیر بازتواني جسماني در مورد بیماری  های ديگر مانند ديابت انجام شود.
ü پيشنهاد مي  شود كه تحقيق حاضر با مقايسه بين گروه تمرين در منزل و گروه تحت مانيتورينگ انجام شود.

تأثير تمرينات يوگا بر انحناهاي ستون فقرات، عملكرد حركتي و كاهش كمردردهاي مكانيكی زنان ميانسال

 پيشنهاد مي‌شود چنين تحقيقي در مردان مبتلا به کمردرد مکانيکي نيز صورت گيرد.
Ø پيشنهاد مي‌شود چنين تحقيقي بر روي مردان و زنان و به صورت مقايسه اي انجام شود.
Ø پيشنهاد مي‌شود چنين تحقيقي بر روي گروه هاي مختلف کمردرد از جمله ديسکوپاتي، اسپونديلوليسيس و... صورت گيرد.
Ø پيشنهاد مي‌شود تحقيق حاضر بر روي گروه هاي عضلاني ديگر نيز انجام شود.

تأثیر چهار هفته تمرینات دایره‌ای بر فیبرینوژن و رسیستین پلاسمای کشتی‌گیران تمرین‌کرده

 مقایسه بین اثر تمرین قدرتی طولانی مدت و تمرین استقامتی طولانی مدت، بر فیبرینوژن و رسیستین  پلاسما، صورت گیرد.
2. اثر شدت‌های مختلف تمرین قدرتی کوتاه مدت و تمرین قدرتی طولانی مدت، بر فیبرینوژن و رسیستین پلاسما بررسی شود.
3. اثر پروتکل ارایه شده بر هورمون های مرتبط با فیبرینوژن و رسیستین، نظیر لپتین و ابستاتین و ... مورد بررسی قرار گیرد.

مقایسه تاثیر برنامه تمرینی منتخب بر سطوح IgA، IgM، IgG سرمی طی دوره آماده سازی دوندگان مرد نیمه استقامت نخبه

مشابه این تحقیق در دوندگان استقامت صورت پذیرد تا بتوان به نتایج مطلوب از نظر نقش هر نوع تمرین خاص بر ایمونوگلبولین های سرمی پرداخت.
2- مشابه این تحقیق با مدت زمان طولانی تری روی دوندگان صورت بپذیرد.
3- مشابه این تحقیق همراه با درنظر گرفتن گروه کنترل روی دوندگان صورت بپذیرد.
4- مشابه این تحقیق با احتساب تعداد نمونه بیشتر روی دوندگان صورت بپذیرد.
5- بهتر است علاوه بر جمع آوری ایمونوگلبولین ها سایر هورمون های کاتابولیکی چون: کورتیزول، اپی نفرین و نوراپی نفرین هم همزمان جمع آوری گردد.

مقایسه ساختار و عملکرد قلب دانشجویان فوتبالیست دانشگاه علوم پزشکی مشهد با افراد غیر ورزشکار

مقایسه ساختار و عملکرد قلب ورزشکاران فوتبالیست حرفه ای شهر مشهد با افراد غیر ورزشکار
2-مقایسه ساختار و عملکرد قلب ورزشکاران فوتبالیست تیم ملی ایران با تیم های ملی کشورهای دیگر
3- بررسی ساختار و عملکرد قلب ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی و مقایسه آنها با یکدیگر
4- بررسی ساختار و عملکرد دستگاه های دیگر بدن سیستم های گردش خون، اعصاب، تنفسی، هورمونی، کبد ، کلیه و دیگر اندامها و مقایسه در بین ورزشکاران و افراد غیر ورزشکار
5-اندازه گیری سایر شاخص های اکوکاردیوگرافی و مقایسه بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
ر

مقایسه‏ی انگيزه‏ی مشارکت ورزشي دانشجويان رشته‏هاي حوزوي و غير حوزوي

 پيشنهاد مي‏شود؛ تحقيقاتي مشابه بين دانشجويان دانشگاه‏هاي مختلف انجام شود.
ü پيشنهاد مي‏شود؛ تحقيقاتي با تاکيد بر تعيين اولويت مؤلفه‏هاي بين انگيزه مشارکت ورزشي براي دانشجويان دانشگاه‏هاي مختلف کشور انجام شود.

مقایسه اثر یک جلسه تمرین هوازی و مقاومتی – دایره ای بر بیان ژن گرلین لنفوسیت زنان جوان تمرین کرده

 انجام تحقیقات با شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی و هوازی و برای فهم بهتر مکانیسم‌های احتمالی فرایند افزایش بیان ژن گرلین.
2. انجام تمرین مقاومتی و هوازی در یک گروه برای خنثی کردن اثر تفاوت های فردی تا حد ممکن و تعیین بهترین نوع تمرین و شدت برای افزایش بیان ژن گرلین.
3. نمونه گیری خونی در زمان های مختلف پس از انجام تمرینات.
4. اجرای پروتکل تمرینی برای آزمودنی های مرد و همچنین آزمودنی های غیر ورزشکار به منظور تعمیم بهتر نتایج.
5. مقایسه بین اثر تمرین قدرتی طولانی مدت و تمرین استقامتی طولانی مدت، بر بیان ژن گرلین.

تغییرات غلظت کورتیزول ، تستوسترون و ایمونوگلبولینA بزاقی بازیکنان مرد قبل، حین و بلافاصله پس از رقابت رسمی فوتسال

 تحقیق مشابهی برای مسابقات رسمی در سطوح بین‏المللی اجرا گردد.
2- روند تغییرات هورمونی و پاسخ‏های سیستم ایمنی در دوره بعد از مسابقات رسمی مورد مطالعه قرار گیرد.
3- تحقیق مشابهی برای مسابقات رسمی رده‏های سنی مختلف اجرا گردد.
4- تحقیق مشابهی برای مسابقات رسمی زنان اجرا گردد.
5- بهتر است علاوه بر جمع‏آوری ایمونوگلبولین
A، سایر ایمونوگلبولین‏ها، همچون IgM و IgG نیز همزمان جمع‏آوری گردد

 


                                                                                                                          bazgasht

 

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء