پیشنهادهای پژوهش دانشکده دامپزشکی

dampezeshki

 

 home-1صفحه اصلی

1391

1392

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1393 

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پزوهش

بررسی تأثیر افزایش طول عمر سلول های عضلانی ترشح کننده آنتی ژن هماگلوتینین از ویروس آنفلوانزای پرندگان (H5N1) بر القای پاسخ های ایمنی همورال و سلولی

راهکارهایی را می توان جهت افزایش پاسخ های ایمنی همورال و سلولی حاصل از DNA واکسن ساخته شده در این پایان نامه جهت مطالعات آینده پیشنهاد نمود.
در آزمایش کلینیکال فاز 1 که با استفاده از
DNA واکسن کد کننده H5 از ویروس فوق حاد آنفلوانزا و ادجوانت واکسفکتین  انجام گرفت، تیتر آنتی بادی القا شده توسط DNA واکسن در محدوده تیتر آنتی بادی واکسن غیر فعال پروتئین H5 گزارش گردید [343]. بر اساس این مطالعه استفاده از لیپوزوم های کاتیونیک مانند واکسفکتین می تواند پاسخ های ایمنی همورال در برابر DNA واکسن H5 را افزایش دهد. بنابراین استفاده از لیپوزوم های کاتیونیک مانند واکسفکتین در کنار استفاده از XIAP می تواند میزان ترانسفکشن سلول های عضلانی و سلول های عرضه کننده آنتی ژن را افزایش دهد و در نتیجه می توان پیش بینی نمود که با افزایش تعداد سلول های بیان کننده H5 و XIAP پاسخ های ایمنی با قدرت بیشتری القا شوند.
مطالعاتی در رابطه با
DNA واکسیناسیون با H5 انجام گرفته است که نشان می دهد استفاده از DNA واکسن H5 در واکسیناسیون پرایمینگ و استفاده از واکسن غیر فعال H5 به عنوان بوستر می تواند پاسخ های ایمنی را در برابر DNA واکسن افزایش دهد. همچنین مشاهده گردید که فاصله زمانی بین پرایمینگ و بوستر در پاسخ های ایمنی القا شده تاثیر گذار است. در آزمایش کلینیکال که به روش DNA پرایمینگ و بوستر واکسن کشته آنفلوانزا H5 انجام گرفت مشاهده گردید که تیتر آنتی بادی در گروه هایی که فاصله زمانی بین پرایمینگ و بوستر 24 هفته بود به میزان چهار برابر بیشتر از موارد واکسینه شده با پرایمینگ و بوستینگ واکسن کشته به فواصل 4 یا 24 هفته بوده است [344]. بر این اساس می توان در تحقیقات آینده، DNA واکسن ساخته شده در این مطالعه را با استفاده از رژیم واکسیناسیون DNA پرایمینگ و بوستینگ با واکسن کشته در فواصل زمانی مختلف مورد بررسی قرار داد.
در این مطالعه ما از روش دلیوری داخل عضلانی با سرنگ استفاده کردیم که ساده ترین روش دلیوری
DNA واکسن می باشد بنابراین می توان در مطالعات آینده از روش های موثرتر دلیوری DNA واکسن استفاده نمود.
تکنیک دلیوری ژن گان با استفاده از بمباران پوست با ذرات طلا پوشیده شده با پلاسمید از طریق وسیله بالیستیک انجام می گیرد. مزیت استفاده از ژن گان تحویل مستقیم
DNA به داخل سیتوپلاسم می باشد که این مساله اجازه استفاده از مقادیر کمتر DNA برای واکسیناسیون را می دهد. در مدل های موشی و پرندگان، واکسن آنفلوانزا در مقایسه با تزریق مستقیم داخل جلدی به میزان 250 تا 2500 برابر DNA کمتری برای القای پاسخ  های ایمنی همورال نیاز داشته است [345].
الکتروپوریشن روش موثر دیگری برای دلیوری
DNA واکسن می باشد که با مکانیسم افزایش نفوذ پذیری غشای سلول های عضلانی میزان ترانسفکشن سلول ها را افزایش می دهد. الکتروپوریشن تولید سایتوکاین های پیش التهابی را القا میکند و مهاجرت APC و سلول های T را افزایش می دهد. استفاده از روش دلیوری الکتروپوریشن کارایی DNA واکسن را 10 تا 1000 برابر افزایش می دهد و پاسخ هایی قابل مقایسه با واکسن های پروتئینی ایجاد می نماید

تاثیر ترکیبات فنلی  و فلاونوئیدی  گیاه جغجغه‌‌‌(Prosopis farcta)در مقایسه با عصاره خالص این گیاه بر روی مسمومیت با زهر مار
جعفری(
Echis carinatus) و پیگیری برخی از پارامتر‌‌های بیوشیمیایی در موش سوری(Mus musculus)

 با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می‌گردد که میزان آنزیم‌ها در بافت‌های کبد ، کلیه و قلب نیز ردیابی شوند.
2- بررسی‌های بیشتر در حیوانات دیگری همچون رت و خرگوش انجام پذیرد.
3- بررسی‌های بیشتر بر روی سایر بخش های گیاه مخصوصا گل آن انجام شود چراکه حرزالله اسخیری و همکارانش در تحقیقشان این اندام از گیاه را واجد بیشترین میزان فلاونوئید دانسته اند.
4- بررسی اثرات آنتاگونیستی عصاره غلاف و دانه گیاه جغجغه و محلول استاندارد کوئرستین بر زهر مار جعفری قبل از تزریق زهر در موش سوری
5- تجویز همزمان عصاره غلاف و دانه گیاه جغجغه و محلول استاندارد کوئرستین با سایر پادزهر های رایج جهت شناخت اثرات محتمل سینرژیستیک
6- بررسی اثرات آنتاگونیستی عصاره غلاف و دانه گیاه جغجغه و محلول استاندارد کوئرستین بر زهر مار جعفری در سیستم گردش خون جنین در حال رشد جوجه.
7- استفاده از عصاره غلاف و دانه گیاه جغجغه و محلول استاندارد کوئرستین به صورت موضعی یعنی مالیدن در محل گزش مار یا حتی استفاده خوراکی.
8- بررسی دقیق  اساس مولکولی ترکیبات عصاره گیاه جغجغه و مطالعه  نحو تاثیر  آن

  شناسایی مولکولی سویه‌های اکینوکوکوس گرانولوزوس در روده سگهای ولگرد مشهد

 تاکنون در ایران مطالعات بسیار کمی بر روی سویه  های اکینوکوکوس گرانولوزوس در روده میزبان نهایی انجام گرفته و اکثر مطالعات انجام گرفته روی میزبان واسط بوده است.
2- حضور سگهای ولگرد در جوامع انسانی شهری و روستایی که بعنوان منبع آلودگی انسان و دام  های اهلی و عامل انتشار آلودگی در محیط به  شمار می  روند.
3- تنوع سویه  ای در روده میزبان نهایی
4- با توجه به حضور سویه‌ی
G6 در این منطقه و عدم شناسایی این سویه در این مطالعه،انجام تحقیقات بیشتر درمورد ماهیت تعاملات ژنوتیپ‌های مختلف در سگ و دیگر میزبانان نهایی توجیه می‌شود.
همچنین پیشنهاد می‌شود جهت شناسایی کاملتر سویه‌ها مشابه این مطالعه در سایر مناطق آب و هوایی کشور انجام شود.

بررسی مولکولی (ITS1) کیست های هیداتید گاوهای کشتارشده در کشتارگاه مشهد و اهواز

با توجه به اینکه گزارشهایی مبنی بر وجود سویه‌ی G5در گاوهای سایر مناطق دنیا وجود دارد، پیشنهاد می‌شود مطالعات بیشتری برای پیداکردن سویه‌ مورد نظر صورت گیرد.
با توجه به اینکه روش 
PCR-RFLPانجام گرفته در این مطالعه در مقایسه با سایر روش های بکاربرده شده در تشخیص سویه های کیست هیداتید،روشی ساده تر، ارزانتر، و کاربردی تر می باشد،استفاده از این تکنیک برای مطالعات مشابه توصیه می شود.

طراحی و توسعه DNA واکسن یونیورسال مبتنی بر قطعه M2e و ژن NP علیه آنفلوانزای پرندگان: استفاده از سامانه شبح باکتریایی (Bacterial Ghosts) به  عنوان ایمونو ادجوانت و روش انتقال

استفاده از سازه لیز کننده pSUNC جهت هیدرولیز کامل DNA ژنومیک باکتری جهت پایین آوردن نگرانی از انتقال صفات زیان‌بار به باکتری‌های بی‌خطر.
2- تلاش جهت حذف ژن آنتی‌بیوتیک از سازه‌های آنتی‌ژنیک و تولید
Mini Circle Plasmid بازهم به خاطر کاهش نگرانی انتقال ژن.
3- استفاده از پلاسمید
pcDNA3.1-Ag که حاوی کاست آنتی‌ژنیک است بجای پلاسمید pAIV-Vax و مقایسه نتایج.
4- مطالعه پاسخ‌های تولیدشده در اثر تیمارهای اعمال‌شده در هنگامی‌که کشت حاوی کلیه سلول‌های
PBMC است. درنتیجه پاسخ لنفوسیت‌ها نیز مدنظر قرار می  گیرد.
5- استفاده از سلول‌های دندریتیک به‌جای سلول‌های شبه ماکروفاژ جهت بررسی پاسخ‌های ایجادشده. سلول‌های دندریتیک ارائه‌دهندگان آنتی‌ژن بهتری نسبت به ماکروفاژها هستند و بهتر می‌توانند سایر سلول‌های سیستم ایمنی را تحریک نمایند.
6- بررسی کارایی انتقال یا ترانسفکشن درزمانی که بجای سلول پرایمری از رده سلولی استفاده شود.
7- انجام مطالعات
In-Vivo برای مشخص شدن اینکه آیا نتایج به‌دست‌آمده قابل‌تعمیم به موجود زنده است یا که خیر.
8- انجام ایمنی‌زایی با استفاده از این سیستم و بررسی سایتوکاین‌ها و سایر عوامل در جوجه.
9- مواجه با ویروس و بررسی میزان مرگ میر و اثرات جانبی ناشی از بیماری و همچنین میزان محافظت.
10- ارزیابی استفاده از سامانه شبح باکتریایی به عنوان ابزاری جهت انتقال سازه  های ژنی به سلول  های هدف.

تعیین حساسیت ضد میکروبی جدایه  های کلستریدیوم پرفرنجنس  از شتر مرغ به روش MIC

بررسی حضور ژن tetp(B)که پروتئین حفاظت ریبوزومی را کد می  کند، و به عنوان شایع  ترین ژن مقاومت در برابر تتراسایکلین است.
بررسی حضور ژن  های مقاومت
tet(Ktet(L)، tet(M) در جدایه  های حساس ومقاوم
بررسی  میزان فنوتیپ مقاومت در برابر آنتی  بیوتیک  ها در جدایه  های دارای ژن مقاومت
بررسی میزان ایجاد مقاومت به آنتی  بیوتیک  ها در سطح فارم  هایی که از آن آنتی  بیوتیک  ها استفاده می  کنند.
بررسی میزان ایجاد مقاومت به آنتی  بیوتیک  ها در سطح فارم  ها در دوره  های زمانی متفاوت

مطالعه داده‌های تولیدی و تولید مثلی یک گله صنعتی گاو شیری پس از آزمون غربالگری بیماری  های لوکوز، رینوتراکئیت عفونی گاو، یون و نئواسپوروزیس

 مطالعه را در محدوده زماني طولاني تر انجام داد.
2- در صورت تأمين مالي، مطالعه در سطح وسيع تر و گاوداري‌هاي متعدد انجام شود تا نتايج قابل تعميم به تمام گاوداري‌هاي منطقه باشد.

بیان پروتئین های هماگلوتینین (HA) و نورامینیداز (NA) ویروس آنفلوانزا A تحت تیپ H5N1 با بیماریزایی بالا (HPAI) به منظور توسعه استراتژی

 تعداد نمونه سرم مثبت بیشتری جهت اعتبار سنجی نهایی تست الایزا مورد استفاده قرار گیرد.
- در صورت اعتبار سنجی نهایی تست الایزا تلاش بیشتری جهت بهینه سازی میزان بیان پروتیین های نوترکیب صورت گیرد تا میزان بیان به حدی برسد که جهت تجاری سازی تست های معرفی شده توجیه داشته باشد. در صورت عدم بهبود میزان بیان محصول، سیستم بیان جایگزینی مورد بررسی قرار گیرد. از سیستم های دیگری مانند باکولوویروس، مخمر و غیره جهت مقایسه بازده بیان پروتئین های نوترکیب می توان استفاده نمود.
- از پروتئین های نوترکیب بیان شده جهت تست الایزای رقابتی استفاده شود.
- پروتیین های نوترکیب بیان شده بدون بهینه سازی کدون نیز در سیستم فوق مورد بررسی قرار گیرند.
- جهت اطمینان از علت بیان پایین پروتیین، میزان بیان ژن به روش
rRT-PCR بررسی گردد.

تعيين ژنوتيپ مقايسه اي جدايه هاي کلستريديوم پرفرينجنس در گوسفندان ومرغان گوشتي

 با توجه به این موضوع که تا به اکنون توکسین اپسیلون را به عنوان بیشترین عامل حدت در بروز بیماری آنتروتوکسمی می  دانستند و با نظر به اینکه در این پژوهش و سایر مطالعات انجام شده در سال  های اخیر به اثر توکسین آلفا در پاتوژنسیته بیماری آنتروتوکسمی اشاره شده است می  بایست در ساخت واکسن آنتروتوکسمی تیپ A هم در نظر گرفته شود.
• در این پژوهش ژن
netB در بین جمعیت مرغی ردیابی نگردید. با توجه به اینکه در بسیاری از مطالعات این ژن ردیابی شده است نگارنده این احتمال را می  دهد که با افزایش جامعه آماری در مطالعات بعدی  می  توان این ژن را جداسازی نمود.
• انجام آزمایش  های تجربی ایجاد بیماری آنتریت نکروتیک  با توانایی تولید این دو توکسین جدید(
NetB و TpeL) و نیز سویه  های فاقد این توانایی
بررسی سایر ژن  های عامل حدت باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس  از جمله ژن توکسین پرفورین که در مطالعات جدید به نقش توکسوژنسیته بودن آن اشاره شده است.

بررسي امكان تمايز به غضروف سلول‌هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان اسب در پاسخ به فاکتورهاي

نتایج حاصل از این مطالعه و مطالعات مشابه و همسو با آن، پله به پله بستر لازم را درزمینهٔ توسعه و بهبود روش‌های جدید و زودبازده و مقرون‌به‌صرفه در استفاده سلول‌های بنیادی برای درمان بیماری‌های غضروفی - مفصلی در پزشکی و دامپزشکی و به‌خصوص درمان اسب، فراهم می‌آورد و می  تواند زمینه‌ساز مطالعات بعدی در پیوند سلول‌های بنیادی و یا طراحی بافت باشد؛ امّا پیش‌ از این نیازمند مطالعه بیشتر در مورد جوانب مختلف این سلول  ها هستیم ازجمله:
1- بررسی و مقایسه قابلیت تمایز به غضروف سلول  های بنیادی مزانشیمی از سایر بافت‌ها مثل سلول‌های بند ناف.
2- بررسی و مقایسه قابلیت تمایز به غضروف سلول  های بنیادی مزانشیمی با سیستم‌های کشت و تمایز مختلف.
3-  بررسی وضعیت گیرنده‌های سطحی و داخلی سلول  های بنیادی مزانشیمی و شناسایی گیرنده‌های مرتبط با مسیر تمایز.
4- بررسی کمّی بیان ژن  های اختصاصی قبل و بعد از تمایز به غضروف.
5- بررسی بیان اجزای مختلف ماتریکس خارج سلولی ازجمله انواع کلاژن در شرایط تمایزی.
6- بررسی روند تمایز به غضروف در روزهای مختلف (به‌عنوان مثال در روزهای 7، 14 و 21).
7- بررسی روند تمایز به غضروف سلول  ها با استفاده از فاکتورهای رشد مختلف به‌طور ترتیبی و مقایسه آن با شرایط استفاده توأمان.
8- بررسی قابلیت تمایز به غضروف با بررسی سطح پروتئین‌‌های اختصاصی ناشی از بیان ژن‌های اختصاصی بافت غضروف با تکنیک.

بررسی وجود رونوشت لپتین و گیرنده آن در اووسیت حاصل از فولیکول آنترال گوسفند

با توجه به آنچه بیان گردید و ممکن است که این مطالب در مورد گوسفند نیز صادق باشند موارد زير پیشنهاد می‌شود:
با توجه به نتایج این تحقیق و تائید وجود
mRNA لپتین و گیرنده آن در تخمدان و اووسیت می‌توان پيشنهاد نمود كه لپتين علاوه بر اثرات اوليه در سطح هيپوتالاموس- هيپوفيز، در مکانیسم‌های اتوکراینی و يا پاراکراینی فیزیولوژی اووسیت گوسفند نيز دخيل است و نیاز است در آینده:
1- حضور پروتئین لپتین و گیرنده آن در اووسیت گوسفند بررسی شده و نقش آن در باروری جنس ماده و رشد و تکوین رویان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
 2- با استفاده از افزودن دزهای مختلف لپتین، اثر آن بر روی بلوغ اووسیت گوسفند بررسی شود.
3- به نظر می‌رسد تعیین میزان کمّی بیان لپتین و گیرنده آن در اووسیت گوسفند در مراحل مختلف رشد فولیکول که در بلوغ اووسیت موثر می باشند و همچنین ارتباط آن با تولید استروئید نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.
 

بررسی اثر زمان خوراک  دهی برتغییرات هیستومورفومتری ژژنوم بلدرچین (Coturnix coturnix)

 پرورش  دهندگان باید بلافاصله بعد از هچ شرایط دسترسی به خوراک را برای جوجه  ها فراهم کنند.
ü با توجه به اثر معنی  دار محل برش بر هیستومورفومتری ژژنوم بلدرچین ژاپنی، در مطالعات مشابه مقاطع بافتی بیشتری از محل  های مختلف ژژنوم تهیه شده و مورد بررسی قرار گیرد.
ü مطالعات بافت  شناسی مشابه روی سایر اندام  های گوارشی و سایر گونه  ها به خصوص تیپ  های سریع  الرشد انجام شود.

بررسی اثر زمان خوراک دهی بر هیستومورفومتری دئودنوم بلدرچین

 پرورش دهندگان تغذیه مناسب و دسترسی به خوراک بلافاصله بعد هچ (کم  تر از 24 ساعت بعد هچ) را در دستور کار خود قرار دهند زیرا تسریع در دسترسی به خوراک مناسب می‌تواند رشد و نمو دستگاه گوارش را تسریع، سطح جذب را افزایش داده و بنابراین جذب مواد مغذی را سرعت بخشد، مواد مغذی جذب شده در رشد ماهیچه شرکت کرده و بالأخره منجر به بهبود عملکرد پرنده گردد.
• در آزمایشات مشابه, مطالعات بافت شناسی بر روی سایر بخش  های دستگاه گوارش انجام شود
• مطالعات مشابه بر روی سایر پرندگان به خصوص هیبریدهای سریع الرشد مثل جوجه گوشتی و بوقلمونهای گوشتی انجام شود.

ارزیابی اولتراسونوگرافی عقده  های لنفاوی فوق پستانی و بافت پستان در گله بزهای شیری سانن و ارتباط آن با وقوع ورم  پستان

این مطالعه می  تواند به عنوان مقدمه  ای برای سایر مطالعات باشد و پیشنهاد  می  گردد مطالعه مشابه روی یک گله  ی بزرگ یا با ایجاد آلودگی تجربی انجام شود.

مقایسه تاثیر خوراکی پودر  میوه هندوانه ابوجهل(Citrullus colocynthis)   با داروی متفورمین  (Metformin) بر میزان گلوکز خون رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین

مطالعه حاضر نشان داد که هندوانه ابوجهل تا حدودی می تواند در کنترل میزان گلوکز خون تاثیر گذار باشد و کاربرد آن به عنوان یک ترکیب گیاهی در افراد دیابتی می تواند در جهت بهبود میزان گلوکز خون و استفاده کمتر از داروهای شیمیایی موثر بوده و لذا باعث بهبود وضعیت سلامت و نیز اثرات و عوارض کمتری از داروها گردد. توصیه می شود برای یافتن دوز مناسب و بی خطر و هم چنین بررسی عوارض جانبی احتمالی ، مطالعه گسترده تری انجام شود. پیشنهاد می گردد تحقیقات بیشتر بر روی سایر حیوانات و یا انسان و همچنین در زمینه مکانیسم اثر هندوانه ابوجهل و نیز مطالعات سلولی و پاتولوژیکی متعاقب این مطالعه صورت گیرد.

بررسی تاثیر نوع ماده ضد انعقاد بر برخی فاکتور‌های بیوشیمیایی پلاسمای خون ماهی کپور (carpio Cyprinus) در مقایسه با مقادیر مشابه آن در سرم

 تحقیقات بیشتر روی سایر گونه‌های ماهیان مفید خواهد بود.
• بررسی تاثیر ماده ضد انعقاد بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون هر ماهی به صورت جداگانه و به تفکیک  با سه ماده ضد انعقاد انجام شود.
• از آنجایی که میزان خونی که از هر ماهی به دست می‌آید کم است و برای مواد ضد انعقاد مختلف کافی نیست با روش رقيق سازي و با بالا بردن حجم خون می‌توان خون هر ماهی را به تفکیک مورد ارزیابی قرار داد.
• تأثیر زمان افزودن ماده ضد انعقاد  و نقش آن بر روی نتایج بیوشیمیایی خون، خون هپارینه، سرم و پلاسمای هپارینه مقایسه گردد.
• در تحقيقات بعدی همراه اندازه گيری فاكتورهای فوق مقايسه‌ای نیز بين يون‌ها در گروه‌ها انجام پذیرد.

بررسی تغییرات مقادیر برخی از شاخص های استرس اکسیداتیو(اختصاصی و غیر اختصاصی)طی یک دوره رقابت ورزشی در اسبان ترکمن

 بررسی عملکرد اسب ترکمن در سطح آزمایشگاه و استفاده از تردمیل برای یکسان سازی شرایط مقایسه بین جامعه آماری و حذف عوامل مخدوش کننده ای چون رابطه اسب و سوارکار
2- مقایسه عملکرد اسب ترکمن با نژادی دیگر در یک تمرین یکسان و برآورد عملکرد و توان حیوان
3- بررسی عملکرد نژاد ترکمن در مسابقات استقامتی و طولانی مدت جهت ارزیابی نحوه تغییرات پارامترهای خونی و بیوشیمیایی
4- یکسان سازی شرایط اسب  های مورد مطالعه از لحاظ مکان نگهداری، تغذیه و ...

مطالعه آناتومی و بافت شناسی لوله گوارش در مرغ مینای معمولی بالغ

 بررسی بافت شناسی قسمت های مختلف لوله گوارش در سنین مختلف مرغ مینای معمولی.
2. مطالعات بافت شناسی و پاتولوژی صورت گیرد.
3. جهت مطالعات دقیق تر و بهتر یک قسمت از لوله گوارش در سطح میکروسکوپ الکترونی صورت گیرد

بررسی اثر EDTA ، نیتریت و اسید استیک بر E.coli O157:H7 تلقیح شده به گوشت گوساله

بررسی و مطالعه ی سایر عوامل بازدارنده میکروبی و ترکیبات نگهدارنده بر روی مواد غذایی مورد بررسی قرار گیرد.
v  وضعیت رشد سایر پاتوژن های مهم غذایی در اثر تیمار با گروه های استفاده شده در این رساله مورد مطالعه قرار گیرد.
v  غلظت های مختلف مواد به کار برده شده در آزمایش مورد بررسی قرار گیرد.
v اسید های خوراکی جز نگهدارنده های سالم  طبقه بندی می شوند و استفاده از آن ها در نگهداری مواد غذایی عاری از اثرات سوء است در نتیجه پیشنهاد میشود از اسید های دیگر چه به صورت تکی و چه ترکیبی مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی تکامل ساختار بافتی زبان بلدرچین(Coturnix coturnix)
از تولد تا بلوغ

توسعه پرورش بلدرچین به علت هزینه نسبتا کم پرورش و بازدهی و کیفیت بالا.
2. مطالعات بافت  شناسی مشابه روی حلق و مری و سایر قسمت های دستگاه گوارش    بلدرچین.
3. بررسی تکامل زبان در سایر گونه های پرندگان

بررسی اثربخشی کافئیک اسید درکاهش تجمع سرب وآسیب اکسیداتیو ناشی از سرب در موش سوری

برای پژوهش های آتی ،این ترکیب با سایر داروهای استاندارد برای پیشگیری ودرمان مسمومیت با سرب مورد بررسی مقایسه ای قرار گیرد ،بررسی مشابهی در صورت امکان در سایر گونه ها انجام گیرد.همچنین پیشنهاد می شود ،اثرات این ترکیب بر روی مسمومیت با سایر فلزات سنگین مورد بررسی قرار گیرد،تاثیر دزهای مختلف این ترکیب بر مسمومیت ناشی از سرب بررسی شود ومطالعاتی جهت روشن شدن اساس مولکولی تاثیر این ترکیب بر مسمومیت با سرب انجام شود.

مطالعه ی  بافت شناسی چشم و هیستوشیمی غده هاردرین در مرغ مینای  معمولی بالغ ( Acridotheres tristis)

 مطالعه ساختمان چشم و غده هاردرین در دیگر پرندگان زینتی
2. مطالعه سلول های پلاسماسل در غده هاردرین با روش های ایمونوهیستوشیمیایی در پرندگان مختلف
3.  بررسی آنزیم های بیوشیمیایی  غده هاردرین در پرندگان مختلف

بررسی وجود رونوشت ژن لپتین و گیرندۀ آن در جسم زرد گوسفند

تعیین کمی بیان ژن لپتین در مراحل مختلف رشد جسم زرد
2. تعیین کمی بیان ژن گیرنده لپتین در مراحل مختلف رشد جسم زرد
3. بررسی کمی و کیفیِ وجود پروتئین لپتین و گیرنده عملکردی آن در جسم زرد
4. تعیین سلولهای تولید کننده لپتین در جسم زرد
5. تعیین مقادیر هورمونهای استروئیدی در فاز های ابتدایی ، میانی و انتهایی این بافت .
6. بررسی بیان عوامل موثر در روند تولید استروئید در سلولهای جسم زرد( همچون
P450  آروماتاز) و مقایسه آن با میزان بیان لپتین و گیرنده آن
7. تعیین اثر لپتین بر آنژیوژنز  و فاکتورهای موثر  بر آنژیوژنز (همچون
FGF و VEGF )در جسم زردِ گوسفند در مطالعات بعدی مورد توجه قرار گیرد .

بررسی مورفولوژیکی و مولکولی ( ITS1 ) کیست های هیداتید گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه بجنورد

برای نشان دادن اهمیت نقش  سویه گوسفندی در بروز هیداتیدوزیز انسانی، باید مطالعات ملکولی مشابه مرتبط با فراوانی انگل در انسان صورت گیرد. در صورت تأیید نقش سویه گوسفندی در آلودگی انسانی، می توان گام های کاربردی مفیدی در جهت پیشگیری و کنترل آلودگی در انسان و حیوان  از جمله تهیه واکسن های نوترکیب متناسب برای هیداتیدوزیز برداشت.

استرس اکسیداتیو  و عناصر کمیاب در گاوهای شیری مبتلا به جابجایی شیردان به چپ

 تعداد گاو های گروه دچار LDA در مطالعات بعدی افزایش پیدا کند. 
2. طرح فوق در مورد بیماری های
RDA، AV و همچنین بیماری های متابولیک حول و حوش زایش از جمله کتوز و تب شیر انجام شود.
3. از تعدادی گاو آبستن که در دوره انتقالی ( 3 هفته قبل از زایش ) قرار دارند تا 1 ماه بعد از زایش به صورت دوره ای نمونه گیری انجام شود. سپس روند تغییر شاخص های اکسیداتیو در گاوهایی که دچار
LDA شدند مورد بررسی قرار گیرد. 

جداسازی و تعیین هویت انتروکوکوس هایجدا شده از کلواک و محوطه دهانی پرندگان بیمار و سالم ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

 با توجه به جمعیت مورد مطالعه در مطالعه ی حاضر (150 پرنده و 300نمونه) پیشنهاد میشود از جمعیت بیشتری با تنوع گونه ای بیشتری استفاده کرد تا جدایه های بیشتری بدست آید و میزان ابتلای گونه های مختلف با نسبت بیشتر و قابل اتکاتری مشخص شود.
• مقاومت آنتی بیوتیکی بر اساس میزان
MIC  و در مقایسه با کارهای مولکولی انجام شود تا بتوان به ارزیابی کمی و کیفی دقیق تری دست یافت.
• انتقال تجربی باکتری های مورد مطالعه به جوجه ها نیز میتواند اطلاعات مهم و بیشتری درباره ی نوع آلودگی با انتروکوکوس ها و مشخصات آن به ما عرضه کند.
• باتوجهبهمشاهداتمقاومتآنتیبیوتیکیچندگانهوبالایایزوله هایاینتحقیق،احتمالخطرشیوعسویههایانتروکوکمقاومبهآنتیبیوتیکدرصاحبانپرندهرابایستیمدنظرقرارداد.
• قرابت ژنتیکی سویه های انسانی و پرندگان مورد تحقیق و همچنینفاکتورها حدت مد نظر قرار بگیرد.

بررسی اثر شروع به  تغذیه برتغییرات هیستومورفومتری پیش معده و سنگدان بلدرچین (Coturinx coturinx)

 پرورش  دهندگان باید بلافاصله بعد از هچ شرایط دسترسی به خوراک را برای جوجه  ها فراهم کنند.
ü در مطالعات مشابه مقاطع بافتی بیشتری از محل  های مختلف پیش معده و سنگدان تهیه شده و مورد بررسی قرار گیرد.
ü مطالعات بافت  شناسی مشابه روی سایر اندام  های گوارشی و سایر گونه  ها به خصوص تیپ  های سریع  الرشد انجام شود

اندازه گیری گلوکز خون کبوتر با  دستگاه گلوکومتر Accu-Chek activeدر مقایسه با روشهای استاندارد (اتوآنالایزر مدل Biotecnica, Targa 3000)

اندازه  گیری مقادیر گلوکز خون با گلوکومتر و مقایسه ی آن ها با نتایج روش استاندارد (دستگاه اتوآنالایزر)در سایر پرندگان.از آن جایی که در مطالعات قبلی صورت گرفته روی میزان گلوکز خون پرندگان گزارشاتی از عدم توافق نتایج گلوکومتر و روش استاندارد را داشتیم (5، 8، 9) و از طرفی در این تحقیق رابطه مثبت و معنیداریبین مقادیر گلوکومتر و اتوآنالایزر به دست آمد، با توجه به این مسأله پیشنهاد می شود که اندازه گیری گلوکز خون با گلوکومتر ومقایسه ی نتایج آن با روشهای استاندارد در سایر پرندگانبه ویژه پرندگان کوچکمورد ارزیابی قرار گیرد.
2- استفاده از مدل های مختلف گلوکومتر انسانی و مقایسه ی نتایج آن ها با نتایج روش استاندارد(دستگاه اتوآنالایزر) در کبوتر.از مدل های مختلف گلوکومتر به منظور ارزیابی دقت آن ها در سنجش گلوکز خون استفاده می شود که فتومتریک یا آمپرومتریک بودن، میزان حجم خون مورد نیاز گلوکومتر، تکنولوژی نوار تست یعنی نوع آنزیم به کار رفته(گلوکز اکسیداز یا گلوکز دهیدروژناز)، در مدل های مختلف گلوکومتر مورد توجه قرار می گیرد.

بررسی تاثير عصاره گل گاو زبان ايرانی (Echium amoenum Fisch) روی فعاليت نوتروفيل ها در گاوهای شيری پر توليد در شرايط آزمايشگاهی با استفاده از فنون لومينومتری و فلوسيتومتری 

     دوره ی انتقالی در گاو های شیری که 3 هفته قبل تا 3 هفته بعد از زایش است که یکی از پر استرس ترین بازه های زمانی در زندگی گاو های شیری پرتولید است و در واقع زمانی است که بدن نیاز دارد تا عملکرد قوی سیستم ایمنی ذاتی را داشته باشد و محافظت در برابر انواع پاتوژن ها را به بهترین نحو انجام دهد. می توان از این گیاه دارویی پر قدرت در این بازه برای کاهش اثرات سوء ناشی از استرس بهره برد .
     همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه چگونگی تولید رادیکال های آزاد و اثر این گیاه طبی بر روی ژن های سیستم ایمنی ذاتی به خصوص نوتروفیل، می توان استخراج ژن های مختلف تولید کننده رادیکال آزاد را انجام داده و کارهای مولکولی در سطوح پروتئینی و
mRNA بر روی آن ها انجام داد.
     می توان استخراج ماده موثره درون عصاره گل گیاه گل گاو زبان تازه (بهاره) با استفاده از تکنیک های آنالیزی و تجزیه ای مانند
LC-mas یا GC-mas را انجام داد. همچنین می توان پس از کشف ماده موثره درون عصاره گل گیاه گل گاو زبان، سنتز این ماده را انجام داده و جهت آزمایش های بیشتر و کاربردی تر مورد استفاده قرار داد.  
     می توان اثر سینرژیسم تعدادی از ترکیبات موجود در عصاره گل گیاه گل گاو زبان و به خصوص ماده موثره را با سایر مواد شناخته شده با استفاده از روش های
LC-mas و GC-mas مورد ارزیابی قرار داد.
     می توان برای آنالیز تاثیر گیاه گل گاو زبان بر فعالیت نوتروفیل ها، از سایر پروب ها در تکنیک کمی لومینسانس مثل لوسیژنین و پراکسی اکسالات ها بهره برد. همچنین می توان استفاده از پروب های بیولومینسانس را نیز مد نظر قرار داد.

     می توان برای اثبات تاثیر افزایش تولید
ROS در نکروز نوتروفیل های خون، آزمایش هایی را طراحی کرد که در آن بتوان سنجش مقاومت نوتروفیل به نکروز را در محیط های محلول مثل پلاسما مورد ارزیابی قرار داد (با استفاده از فنون CL، BL و فلوسیتومتری).
     می توان اثر سایر عوامل مانند گاز اوزون (
O3)، نیتریک اکساید (NO)، آنتی اکسیدان های طبیعی مثل ویتامین C، لیکوین، کاروتن، ویتامین E، آنتی اکسیدان های سنتتیک مثل BHT، TBHα را بر روی طول عمر و عملکرد نوتروفیل ها مورد بررسی قرار داد.
     می توان از واکنش های
BL باکتری ها، کرم شب تاب و غیره با استفاده از HRP برای بررسی حضور گونه های فعال اکسیژن بهره برد. همچنین می توان نقش H2O2 در مرگ سلولی را مورد ارزیابی قرار داد زیرا ممکن است مواد موثره موجود در گل گیاه گل گاو زبان با اثر روی یک یا چند واکنش آنزیمی از نوع اکسیدوردوکتاز، تولید H2O2 را کاتالیز نماید. بنابراین بررسی فعالیت HRP یا کاتالاز به کمک کمی لومینسانس و بیولومینسانس می تواند معیاری از قدرت دفاعی نوتروفیل ها باشد.
     با شناسایی آنزیم مسئول تولید
H2O2 در نوتروفیل ها و همچنین شناخت سوبسترای واکنش مرتبط با تولید H2O2، می توان در راستای تولید H2O2 بیشتر برای مقابله با پاتوژن ها قدم برداشت.

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه  های
اشریشیاکلی از بیماران مبتلا به عفونت ادراری
در شهرستان رشت

برای درمان عفونت  های ادراری ناشی از E.coli حتما" آنتی بیوگرام انجام گردد
با توجه به اینکه نوع الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی هر ساله تغییر می کند و این الگو در یک مقطع زمانی و در یک منطقه خاص با سایر مناطق و در زمان  هاي دیگر قابل تعمیم نیست، تکرار این مطالعه ضروري می  باشد.                                                        ژنهای مربوط با مقاومت به آنتی بیوتیک  ها در مطالعات بعدی و مقایسه آنها با نتایج           آنتی بیوگرام می  تواند مفید واقع گردد

تولید آنتی‌بادی‌های نوترکیب انسانی علیه اپی  توپ  های مشترک گیرنده‌های ErbB1 و ErbB2
با استفاده از تکنیک کتابخانه آنتی  بادی فاژ

 بر اساس این روش تولید آنتی‌بادی در شرایط کاملاً فیزیولوژیک و در سطح سلول امکان جداسازی آنتی‌بادی‌های ضد اپی  توپ های فضایی و با میل اتصال بالا را فراهم می‌آورد. آنتی‌بادی‌های تولید از این طریق به عنوان جایگزین بسیار مناسب آنتی‌بادی‌های موجود در بازار مطرح باشد به این منظور پیشنهاد می شود
1- آنتی‌بادی‌های تولید شده در این روش بصورت منوکلون بیان شوند
2- آنتی‌بادی‌های منوکلون از نظر خصوصیات عملکردی مورد بررسی قرار بگیرند
3- آنتی‌بادی‌های به دست آمده در تست‌های مهار رشد سلول‌های سرطانی بررسی شوند
4-آنتی‌بادی‌های به دست آمده بصورت
Whole antibody تولید و مورد ارزیابی قرار بگیرند
5- اثر آنتی‌بادی‌های تولید شده در رده سلول‌های سرطانی مقاوم به
Trastuzumab بررسی شود.
6- اثر مهار دایمریزاسیون گیرنده های
ErbB1 و ErbB2 با آنتی‌بادی Pertuzumab مقایسه شود.

اثر حفاظتی TBHQ (ترت بوتیل هیدرو کوئینون) در پیشگیری از استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت مزمن با سم دیازینون در بافت های مختلف رت نر

استفاده از تعداد بیشتر رت جهت گسترده تر کردن جامعه ی آماری مطالعه
 -استفاده از دوز های بالاتر آنتی اکسیدان
 -استفاده از روشهای اندازه گیری دقیق تر از اسپکتروفتومتری مثل کروماتوگرافی مایع با فشار بالا
-بررسی اثر پیشگیری کننده ی
TBHQ  در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت مزمن با دیازینون در سایر بافت های رت مثل طحال ، لوزالمعده و تخمدان
-  بررسی پاتولوژیک اثر پیشگیری کننده ی
TBHQ  در مسمومیت مزمن با دیازینون جهت تکمیل و تصحیح اطلاعات حاصل
- اندازه گیری مقادیر متابولیت های دیازینون در بافت ها مثل دیازوکسون

بررسی هیستوپاتولوژیک بافت کبد و کلیه در جنین های گاو سقط شده آلوده به هرپس ویروس تیپ 1 گاوی شناسایی شده با روش PCR در استان خراسان رضوی

به منظور درک بهتر وضعیت آلودگی به ویروس در کشور پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
ü اجرای طرح مشابه در سایر استان های کشور
ü استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی برای تعیین حضور ویروس و اندازه گیری بار ویروس در بافت های مختلف جنین های سقط شده
ü بررسی ضایعات هیستوپاتولوژی در سیستم عصبی، آدرنال و طحال جنین های سقط شده
ü استفاده از روش هضم آنزیمی در جهت تعیین تحت تیپ های ویروس در خراسان رضوی

اثرات داروی گرانیسترون بر شاخص های الکتروکاردیوگرافی در سگهای از لحاظ بالینی سالم

 این مطالعه در جامعه آماری وسیع  تری انجام پذیرد تا خطا‌های احتمالی‌ کاهش یابد.
- می  توان اثرات دارو را بعد از سه بار تزریق در روز با فواصل 8 ساعته بر پارامترهای الکتروکاردیوگرافی ارزیابی نمود.
- اثرات داروی گرانیسترون همزمان با داروهای شیمی درمانی در سگ  های تحت درمان بررسی‌ شود.
- در بیماری گاستروانتریت پاروویروسی سگ  ها اثرات این دارو بر پارامترهای الکتروکاردیوگرافی مطالعه گردد.
- با توجه به ورود داروهای جدید این دسته دارویی، این مطالعه می  تواند به صورت مقایسه بر روی داروهای گوناگون این دسته صورت گیرد تا دارویی با حداقل خطر احتمالی‌ تعیین گردد.

مطالعه اثرات تعدیل کننده عصاره هیدروالکلی موسیر بر برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی سرم درپی مصرف جنتامایسین در موش سوری

مطالعات زیادی در رابطه با اثرات سمی جنتامایسین صورت گرفته اما تا کنون هیچگونه تحقیقی مبنی بر ارزیابی اثرات  عصاره هیدروالکلی  موسیر  بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم  درپی مصرف جنتامایسین در موش سوری انجام نشده است. مطالعه حاضر بر اساس تحقیقات صورت گرفته ، برای نخستین بار گزارش شده است. نتایج موید تاثیر عصاره موسیر بر برخی از فاکتور های بیوشیمیایی بود،  با این وجود  در راستای تکمیل آن موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
1- با افزایش جمعیت و تعداد نمونه ها در گروه های کنترل و آزمون صحت نتایج افزایش خواهد یافت.
2- بررسی  های تکمیلی در روی موش صحرایی و همچنین با افزایش دوز موسیر تا
mg/kg  1000 تغییرات را بارزتر خواهد نمود.
3-  همزمان بررسی های پاتولوژیک نیز از کبد و کلیه  پیشنهاد می  گردد.
4- با انتخاب یک جنس ترجیحا موش  های نر و حذف فاکتور مداخله  گر جنس نتایج مستندتر کسب خواهد شد.

جستجوی تعدادی ازژنهای ادهزینی در جدایه های استرپتوکوک پنومونیه ازنازوفارنکس کودکان سالم زیر 6 سال در شهرستان مشهد

با توجه به اینکه بسیاری از عوامل در میزان ناقل بودن افراد از نظر استرپتوکوک پنومونیه تاثیر گذار می باشند، بررسی این عوامل مانند سطح رفاه اجتماعی این افراد، وضعیت سیستم ایمنی افراد، سن و جنس و نیز موقعیت جغرافیایی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
2) شناسایی سروتیپ های غالب در مناطق مختلف جغرافیایی جهت تهیه واکسن موثر حائز اهمیت می باشد.
3) با بررسی ویژگی و حساسیت ژنهای محافظت شده در شناسایی جدایه های استرپتوکوک پنومونیه می توان میزان ناقلین را با اطمینان مشخص نمود.
4) با بررسی بیان ژنهای حدت و خصوصیات پروتئین های سطحی استرپتوکوک پنومونیه می توان از آنها در طراحی واکسن های نوین پنوموکوکی استفاده نمود.
5) پیشنهاد می شود  جهت تعیین میزان تنوع سویه ها در داخل یک نوع سروتیپ از روش های ژنوتایپینگ استفاده گردد.

تاثیر عصاره گیاه موسیر Allium hirtifolium بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی و بافت پانکراس، کبد و کلیه رت های صحرایی نر دیابتیک ناشی از تزریق استرپتوزوتوسین

 استفاده از دوزهای متغیر موسیر جهت یافتن بهترین دوز برای درمان
2- بررسی بافت های دیگر
3- بررسی آنزیم های دیگر از قبیل
LDH و گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دسموتاز و .....
4- بررسی فاکتورهای دیگر خون از قبیل تری گلیسرید، کلسترول و بیلی روبین....
5- بررسی تاثیر گیاهان دارویی دیگر از قبیل هندوانه ابوجهل، کلپوره و گیاهان دیگر بر بافت های کبد، کلیه و پانکراس.

شناسایی و انگشت‌نگاری مولکولی جدایه های نایسریا در نازوفارنکس کودکان سالم   زیر۶ سال در شهرستان مشهد

برای بررسی تنوع ژنتیکی در بین گونه ها و داخل یک گونه می توان از سایر روشهای زنوتایپینگ مثل MLST استفاده نمود.
پیشنهاد می شود که در مورد طول دوره ناقلین باکتریی نایسریا مننژیتیدیس و تاثیر آنتی بیوتیک در حذف آن مطالعاتی صورت گیرد.
مطالعات ژنتیک مولکولی روی ناقلین مننگوکوک برای بررسی مکانیسم تنوع ژنتیکی در نایسریا مننژیتیدیس پیشنهاد می شود.
پیشنهاد می شود شناسایی سروتیپ های مختلف مننگوکوکی برای طراحی واکسن اختصاصی بر اساس سروتیپ های شایع در کشورمان مورد مطالعه قرار گیرد.

تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های استرپتوکوک پنومونیه مقاوم به اریترومایسین از نازوفارنکس کودکان سالم زیر ۶ سال در شهرستان مشهد

1) باتوجه به اینکه بسیاری از عوامل در میزان ناقل بودن افراد ازنظر استرپتوکوکپنومونیه تأثیرگذار می‌باشند، بررسی این عوامل مانند سطح رفاه اجتماعی افراد،وضعیت سیستم ایمنی، تعداد افراد خانواده و وجود فرد سیگاری در خانواده پیشنهادمی‌گردد
2) شناسایی سروتیپ های غالب در مناطق مختلف جغرافیایی جهت تهیه واکسن مؤثرمی‌باشد بنابراین پیشنهاد می‌شود که این سروتیپ ها در بین جدایه های استرپتوکوکپنومونیه در مناطق مختلف و نقاط زمانی متفاوت مورد شناسایی قرار گیرد.
3) پیشنهاد می‌شود جهت تعیین میزان تنوع سویه‌ها در داخل یک نوع سروتیپ وارتباط کلونال آن‌ها از روش‌های ژنوتایپینگ استفاده گردد.
4) پیشنهاد می‌شود در مطالعات بعدی ارتباط جدایه های استرپتوکوک پنومونیه ازموارد بالینی با موارد جداشده از ناقلین ازنظر نوع سروتیپ و تفاوت ژنتیکیموردبررسی قرار گیرد.

مقایسه دو روش MPN-PCR و Real-Time PCR در شمارش باکتری لیستریا مونوسايتو ژنز در شیر

پیشنهاد می گردد از روش MPN-PCR به دلیل دقت بالا، تکرار پذیری قابل قبول و همچنین هزینه های پایین تر، زمان مورد نیاز کمتر و عدم نیاز به دستگاه های پیشرفته و پرسنل آموزش دیده، نسبت به روش Real-Time PCR،  برای ارزیابی آلودگی مواد غذایی از نظر وجود پاتوژن های غذایی، استفاده شود.
2- پیشنهاد می شود برای انجام آزمون های مولکولی بر روی مواد غذایی به منظور بررسی آلودگی های میکروبی، از کیت های استخراج
DNA ستونی استفاده شود. در این حالت کیفیت محصول استخراج بالا بوده و به دلیل حذف تمامی مهار کننده ها، نتایج آزمون های مولکولی همچون PCR قابل اطمینان خواهد بود.

3- پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی دو روش 
MPN-PCR و Real-Time-PCR با غنی سازی اولیه، از نظر زمان، هزینه، تجهیزات مورد نیاز و نیاز به پرسنل آموزش دیده با یکدیگر مقایسه شوند.
4- پیشنهاد می گردد کمترین زمان مورد نیاز برای غنی سازی اولیه در مورد آزمون 
Real-Time-PCR  تعیین

بررسی اثرات درمانی جیره ی غذایی حاوی اسپیرولینا ( Spirulina ) بر تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی ناشی از مسمومیت مزمن با سیانید در برخی بافت های کپور معمولی ( Cyprinus Carpio )

    با توجه به این که متابولیسم سیانید و متابولیت اصلی آن ( تیو سیانات ) و پارامتر های توکسیکو کینتیک ترکیبات سیانید در گونه های حیوانی مختلف متفاوت است ، ممکن است تحقیقات بیشتری با استفاده از گونه های دیگر مورد نیاز باشد . همچنین مطالعات بیشتر با استفاده از سایر ترکیبات فر آوری شده ی اسپیرولینا با روش تجویز و مدت زمان متفاوت و همچنین سایر ترکیبات سیانید با دز ، روش تجویز و مدت زمان متفاوت پیشنهاد می شود . همچنین مطالعات بیشتری به منظور توضیح اساس مولکولی خواص بهبود دهنده اسپیرولینا در مسمومیت با سیانید مورد نیاز است .

مقایسه شاخص  های استرس اکسیداتیو و درد متعاقب برداشت تخمدان با دو روش سلیوتومی و لاپاروسکوپی در سگ

تعداد نمونه  های مورد ارزیابی در مطالعات بعدی افزایش پیدا کند
2- شاخص  های استرس اکسیداتیو بیشتری در مطالعات بعدی مورد ارزیابی قرار بگیرند.
3- استفاده از سگ  های خانگی به منظور ارزیابی دقیق  تر شاخص درد در مطالعات آینده.
4- به منظور ارزیابی بهتر درد اندازه  گیری هورمون کورتیزول و گلوکز خون در مطالعات آینده انجام شود.

بررسی پلی مورفيسم ژن گیرنده شبه تول 4 (TLR4) درسلول های خونی سگهای نژاد تریر مبتلا به درماتيت آتوپيک

با توجه به تعداد نمونه های مورد مطالعه (12 سگ تریر مبتلا به CAD) از تعداد نمونه های بیشتری استفاده شود تا نتایج حاصله ضریب اطمینان بالاتری داشته باشند.
 2_ نژادهای مختلف و متنوع به کار گرفته شوند و با توجه به مطالعه ی شاو و همکاران (2004) از نژادهای لابرادور و رتریور طلایی استفاده کرد(89).
3_ مطالعه ی سلول های پوستی در سطح ژنی و بافت شناختی و تغییرات
DNA در این سول ها میتواند اطلاعات دقیق تری از روندهای متعاقب رخداد CAD ارائه دهد و در کنار بررسی سلول های خونی یافته های مفیدی عرضه کند.
4_ با توجه به مسیر پیام رسانی و عملکرد مولکول
TLR4 در روند ایمنی زایی که شامل دو مسیر وابسته و مستقل از MYD88 میباشد، پیشنهاد میشود مطالعات مولکولی از جمله بیان ژن MYD88 در مبتلایان به CAD و همچنین بررسی پلی مورفیسم و بررسی عملکردی SNP های ژن MYD88 در مبتلایان به CAD و واکنش های پوستی آلرژیک و با زمینه ی ژنتیکی دیگر، انجام شود.
5_
PRR ها مخصوصا TLRها  دیگر و همچنین CD14 که مولکول همراه TLR4 میباشد همراه با TLR2 که نقش پلی مورفیسم آن در ارتباط با AD در انسان به اثبات رسیده است، میتوانند در ارتباط با پاتوژنز CAD مورد مطالعه قرار گیرند..
6_ توالی ژن
TLR4 شامل نواحی کد کننده ی ژن و نواحی اینترون و ناحیه ی بین ژنی میباشد که در فصل دوم آورده شده است (شکل شماره12) . با توجه به اینکه مطالعه حاضر بر روی بخشی از ناحیه ژن مولکول TLR4 موسوم به LRR (قطعه ی 1925bp) انجام شده است، پیشنهاد میشود قطعات وسیع تری از ژن TLR4 که در برگیرنده ی SNP های بیشتری باشد استفاده شود. بدین منظور میتوان از تکنیک های مولکولی کارساز تری بهره برد.
7_ بررسی نقش هر کدام از
SNP های ژن TLR4 متعاقب رخداد CAD میتواند اطلاعات مفیدی جهت شناخت و درمان بیماری به محققین ارائه دهد. جهت انجام این مهم آنالیزها و تکنیک های مولکولی مختلفی پیشنهاد میشود، از جمله انجام PCR چندگانه برای حصول قطعات مختلف، همچنین SSCP محصولات PCR، بررسی تفاوت های ژنی قطعات در نمونه های مختلف به کمک HRM و آزمایشات دیگر.
8_ اسنیپ های دیگر در ساختار ژن
TLR4 را میتوان به صورت تجربی و در واکنش هضم آنزیمی و در جمعیت بیشتر، بررسی کرد تا بتوان الگوی قبل بحثی در جمعیت بدست آورد. این امر مستلزم استفاده از قطعات کوچکتر ژن و یا طراحی چندین زوج پرایمر در نواحی مختلف ژن و انجام واکنش PCR متعدد و در نهایت انتخاب آنزیم های مناسب جهت هضم آنزیمی، می باشد.
9_میتوان هتروزیگوسیتی یا هموزیگوسیتی اسنیپ ها در واکنش هضم آنزیم و با آنالیز نایج توالی یابی، بررسی کرد. همچنین پیشنهاد می شود از والدین نیز در مواردی که  آلل هتروزیگوت وجود دارد، استفاده کرد تا بتوان وضعیت آلل را در والدین بررسی کرد.
10_ آنالیزهای آماری نتایج بدست آمده از تکنیک های مولکولی پیشنهاد شده و همچنین بررسی صفات مختلف بالینی و تغییرات مولکولی متعاقب این صفات از جمله ضایعات پوستی مخصوص
CAD میتواند اطلاعات دقیق تری از ارتباط پلی مورفیسم با ضایعات ایجاد شده ارائه دهد.

جداسازی و تعیین هویت استرپتوکوکوس های گروه C  و D (غیر انتروکوکی) پرندگان ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

 با توجه به جمعیت مورد مطالعه در مطالعه ی حاضر (150 پرنده و 300نمونه) پیشنهاد می  شود از جمعیت بیشتری با تنوع گونه ای بیشتری استفاده کرد تا جدایه های بیشتری به دست آید و میزان ابتلای گونه های مختلف با نسبت بیشتر مشخص شود.
 مقاومت آنتی بیوتیکی بر اساس میزان
MIC  و در مقایسه با کارهای مولکولی انجام شود تا بتوان به ارزیابی کمی و کیفی دقیق تری دست یافت.
• انتقال تجربی باکتری های مورد مطالعه به جوجه ها نیز میتواند اطلاعات مهم و بیشتری درباره  ی نوع آلودگی با استرپتوکوک و مشخصات آن به ما عرضه کند.
• با توجه به مشاهدات مقاومت آنتی بیوتیکی چند گانه و بالای ایزوله های این تحقیق، احتمال خطر شیوع سویه های استرپتوکوک مقاوم به آنتی بیوتیک در صاحبان پرنده را بایستی مدنظر قرارداد.
• قرابت ژنتیکی سویه های انسانی و پرندگان مورد تحقیق و همچنین فاکتورهای حدت مد نظر قرار بگیرد.

بررسی تأثیر شیرابه شکمبه بر برخی شاخص  های زیستی ماهی قزل  آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

پیشنهاد می شود باتوجه به تغییر فلور دستگاه گوارش توسط پروبیوتیک ها درابتدا وانتهای پژوهش فلور دستگاه گوارش مورد آزمایش و مقایسه قرار گیرد. آزمایشات مربوط به فعالیت سیستم ایمنی انجام شود. طول دوره افزایش یابد. می توان اسیدهای چرب فرار را اندازه گیری كرد و پس از جوشاندن دوباره میزان آنها را بررسی نمود. در صورت كاهش میزان اسیدهای چرب فرار، این مواد را می توان به صورت خالص در اختیار ماهیان قرار داد تا اثر مفید یا مضر آن ها مشخص شود. همچنین می‌توان كشت خالص باكتریایی انجام داد و اثر افزودن باكتری های مختلف به جیره غذایی ماهیان را مورد بررسی قرار داد. درمرحله اول گروه  ها با غلظت  هایی علاوه بر غلظت  های استفاده شده در این پژوهش مورد بررسی قرار گیرد.

اثر تیمول، نایسین و اسید لاکتیک بر روی لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به قطعات مرغ

ر این مطالعه تا حد نسبتا مناسبی رشد و مهار باکتری لیستریا مونوسایتوژنز تحت تیمار با تیمول، نایسین و اسید لاکتیک و حالت  های ترکیبی آن  ها در محدوده غلظت های تعریف شده مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از اسپری اسید لاکتیک،ترکیب دوتایی نایسین+اسید و ترکیب سه تایی تیمول+ نایسین+اسید جهت کاهش باکتری لیستریا مونوسایتوژنز سطح قطعات مرغ نگهداری شده در یخچال موثر می باشد.
با توجه به اینکه در طی دوره ی آزمایش نایسین نتوانست کاهش معنی داری در جمعیت باکتری نسبت به گروه کنترل ایجاد کند، پيشنهاد می شود که جهت تأمین ايمني غذايي مطلوب، از تکنولوژی های تلفيقي نظير کاربرد توأم نايسين با اسانس ها و عصاره های گياهي و يا استفاده همزمان با بسته بندي خلأ يا بسته بندي با اتمسفر اصلاح شده بهره گيري شود. همچنین پیشنهاد می شود نايسين در پوشش هاي غذايي استفاده شود تا در طول زمان، به آرامي به درون ماده ی غذايي نفوذ كند و از تجزيه يا كاهش خواص آن جلوگيري شود.
پیشنهاد می شود علاوه بر استفاده ی ترکیبی از مواد نگهدارنده، فاکتورهای دیگری مانند دماو
pH های مختلف و شرایط هوازی و بی هوازی انجام آزمایش هم بررسی شود.

ارزیابی ضایعات پاتولوژیک  و تغییرات سایتوکاینی در موش های Balb/c تحت تیمار با اکراتوکسینA

به طور کلی می توان موارد زیر را برای انجام تحقیقات آینده پیشنهاد کرد:
1) با توجه به اینکه دوز توکسین در ایجاد ضایعات، شدت آنها و همچنین تغییرات سایتوکاینی نقش دارد می توان اثر اکراتوکسین را با دوزهای دیگر بررسی نمود.
2) به دلیل تأثیر مدت زمان تجویز توکسین، بهتر است این اثرات را در زمان های طولانی تری دنبال کرد.
3) از آنجا که ممکن است روش تجویز سم در نتایج نقش داشته باشد، لذا می توان در مطالعات بعدی این نکته را مد نظر قرار داد.

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1392                                                                                                     bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پژوهش

جداسازی، ردیابی و تعیین هویت مولکولی گونه‌ی مایکوپلاسما در پرندگان ارجاعی به بخش طیور دانشکده دامپزشکی مشهد

 اجرای طرح ملی مبارزه و کنترل مایکوپلاسموزیس در طیور صنعتی به خصوص طیور تخمگذار صنعتی
2. اجرای طرح ملی مبارزه و کنترل مایکوپلاسموزیس در پرندگان شکاری به دلیل روند رو به انقراض و کاهش جمعیت این پرندگان در شمال شرق ایران
3. جهت تایید تشخیص آلودگی با مایکوپلاسما ها تنها به تست سرولوژی اکتفا نشود و ترجیحا روش های مولکولی و کشت انجام پذیرد.
4. از پرندگان وحشی ساکن در اطراف مزارع پرورش طیور نمونه  گیری جهت بررسی وقوع مایکوپلاسموزیس صورت گیرد.
5. سایر پرایمر  های گونه  های مایکوپلاسمای مربوط به کبوترسانان و پرندگان شکاری خریداری و آزمایشگاه مجهز شود.
6. بررسی تنوع گونه ای مایکوپلاسما در سایر پرندگان زینتی (از قبیل طوطی سانان) نیز انجام پذیرد.

بررسی مقدماتی میزان وقوع دیسپلازی مفصل آرنج در سگ‌های نژاد بزرگ ارجاعی به بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی

 افزایش جمعیت مورد مطالعه در مطالعات بعدی
 بررسی عوامل خطرساز احتمالی در مطالعات بعدی

ارزیابی پروفایل ژن‌های حدت درجدایه‌های اشریشیا کلی از گوساله‌های نوزاد مبتلا به اسهال و سالم

 پیشنهاد می‌شود که تعیین سروتیپ جدایه  های اشریشیا کلی با روش سروتایپینگ صورت گیرد.
2. جهت تعیین ارتباط کلونال جدایه  های اشریشیا کلی از روش  های تایپینگ مولکولی استفاده شود.
3. خصوصیات فیزیکی جدایه‌های اشریشیا کلی مانند تعیین حساسیت ضد میکروبی می‌تواند موجب شناسایی سویه‌های مقاوم گردد.

اثر تجویز مکرر داروی تیوپنتال در دوران نوزادی، بر میزان بیان ژن‌های GAD65 و GAD67 قبل و بعد از بلوغ در هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار»

 ردیابی مکانیسم‌های احتمالی دخیل در اثر بیهوش کنندگی این دارو و دیگر داروهای موثر برگیرنده‌ی گابا به عنوان جایگاه اتصال و اثر در دوره‌ی تکوین مغز.
2- بررسی اثرات پاتولوژیک در نواحی مختلف مغز و جمعیت نورونی مناطق مختلف مغز در گروه‌های تحت تیمار با تیوپنتال.
3- بررسی پتانسیل بروز واکنش‌های صرعی در حیوانات تحت تیمار با تیوپنتال.
4- بررسی عملکردهای رفتاری حیوان از بعد حافظه و اضطراب.
5- بررسی بیان ژن‌های دخیل در آپوپتوز در حیوانات تیمار شده با تیوپنتال.
6- بررسی شاخص‌های بیماری آلزایمر در حیوانات بزرگسال تحت تیمار با تیوپنتال.
7- بررسی رفتارهای تغذیه‌ای و گوارشی، میزان دریافت غذا و افزایش وزن در گروه‌های تحت تیمار با تیوپنتال.
8- بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با متابولیسم و سطوح هورمون انسولین و گیرنده‌های انسولین در گروه‌های تحت تیمار با تیوپنتال.
9- سنجش موارد فوق و ژن‌های مورد مطالعه در پژوهش حاضر در حیوانات تحت تیمار با تیوپنتال در گامه‌ی پیری.

اثر روغن دانه ی انار در پیشگیری از استرس اکسیداتیو و تغییرات لیپیدها ناشی از  برداشت تخمدان ها در رت

مطالعات بیشتری نیاز است تا بتوان وضعیت ریسک فاکتورهای ایجاد کننده آترواسکلروز بویژه LDL اکسید شده را بدنبال درمان رت های اواریکتومی شده با روغن دانه انار، ارزیابی کرد.

اثرات مسمومیّت مزمن با سم دیازینون بر شاخص های استرس اکسیداتیو در کبد رت

ردیابی متابولیت های دیازینون بویژه دیازوکسون در بافت های مختلف از جمله کبد و کلیه توسط دستگاه GC-Mass و بررسی میزان پایداری آن ها طی مسمومیت مزمن، پیشنهاد می شود.
با توجه به اثر تجمعی سم در بافت  ها، اندازه گیری مالون دی آلدهید  با تست  های تشخیصی دقیق تر مثل کروماتوگرافی مایع با فشار بالا  و در بافت  های مختلف از جمله کبد و کلیه پیشنهاد می  شود.
و نهایتا بررسی آنتی دوت های مختلف برای جلوگیری از استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت های حاد و مزمن ناشی از سموم ارگانو فسفره نیز پیشنهاد می گردد.

  ارزیابی اثرکشندگی روغن دانه درخت زیتون تلخ روی مایت درمانیسوس گالینه در شرایط آزمایشگاهی

 بررسی مواد موثره در میوه درخت زیتون تلخ در فصول مختلف سال و تعیین بهترین زمان برای استفاده از آن
-  بررسی اثر سمیت این روغن روی پرندگان از جمله ماکیان
- در صورت عدم مشاهده سمیت انجام آزمایش فارمی و تعیین میزان کارایی آن در مقابله با مایت درمانیسوس گالینه

ارزیابی اولتراسونوگرافي پروستات و بیضهها در سگهای  به ظاهر سالم بالینی نژاد تریر

تعیین مرز مشخص  برای اندازه پروستات با تکنیک اولتراسونوگرافی در بیماریهای پروستات در نژاد تریر به عنوان یکی از متداول‌ترین سگ‌های خانگی کشور
2. تعیین مرز مشخص برای اندازه بیضه
ها با تکنیک اولتراسونوگرافی در بیماریهای بیضهها در نژاد تریر
3. تعیین ارتباط احتمالی اندازه
های پروستات و بیضهها با تکنیک اولتراسونوگرافی با مساحت بدن  سگها بر حسب مترمربع
4. تعیین مقادیر طبیعی اندازه پروستات با تکنیک اولتراسونوگرافی در سگ
های گله خراسان
5. تعیین مقادیر طبیعی اندازه بیضه
ها با تکنیک اولتراسونوگرافی در سگهای گله خراسان
6. تعیین شاخص رادیولوژی برای اندازه طبیعی پروستات در سگ
های گله خراسان
7. تعیین مرز مشخص برای اندازه پروستات با تکنیک اولتراسونوگرافی در بیماری
های پروستات در سگهای گله خراسان
8. تعیین مرز مشخص برای اندازه بیضه
ها با تکنیک اولتراسونوگرافی در بیماریهای بیضهها در سگهای گله خراسان

ارزيابی اولتراسونوگرافی مخاط شکمبه گاو و ارتباط آن با شاخص های آماسی و تنش اکسيداتيو دراسيدوز مزمن تجربی

اين مطالعه برروی تعداد محدودی از دامها بصورت تجربی انجام شد ولذا توصيه می شود برای تاييد نتايج بدست آمده ، اين روش برروی تعداد بيشتری از دامها با جيره های مختلف وتحت شرايط فيلد به مرحله ی اجرا درآيد.

ارزیابی پرایمرهای مختلف جهت جستجوی باکتری بروسلا در نمونه‌های سرم انسان و دام با استفاده از روش PCR

مقایسه حساسیت و اختصاصیت سکانس های جدید جفت پرایمر B4-B5 مورد استفاده در این مطالعه با سکانس های مرجع آن ابداع شده توسط Baily.
2- مقایسه حساسیت و اختصاصیت پرایمرها بر روی نمونه‌های بالینی مختلف با استفاده از روش‌های جدیدتر و کم هزینه‌تر مانند
Real-time PCR
3- بررسی موارد مزمن بروسلوز و تشخیص آن‌ها با استفاده از
PCR
4- استفاده از روش‌های دیگر استخراج
DNA برای بررسی حساسیت سه جفت پرایمر بر روی نمونه‌های سرم
5- مطالعات بیشتر برای استانداردسازی روش
Boiling در مورد نمونه‌های مختلف، به منظور کاهش در هزینه‌های PCR

ارزيابي تعادل پرواكسيدانت- آنتي اكسيدانت به روش (PAB) به دنبال تزریق زهر مار جعفری در موش سوری

با افزایش جمعیت و تعداد نمونه‌ها در گروه‌های کنترل و آزمون صحت نتایج افزایش خواهد یافت.
2. بجز اسید اوریک، سایر فاکتورهای دخیل در اکسیداسیون از قبیل سوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون‌پراکسیداز، کاتالاز و ... نیز مورد بررسی قرار گیرد.
3. با کاهش زمان‌های مورد  مطالعه و افزایش تعداد دفعات سنجش جهت یافتن زمان طلایی  در احیاء افراد مار گزیده می‌تواند مفید واقع شود.
4. با توجه به میزان خون کم استحصالی از موش، پیشنهاد می‌گردد از سایر حیوانات آزمایشگاهی نیز جهت بررسی‌های کامل‌تر در رابطه با زهر مار جعفری و ارتباط آن با تعادل پرواکسیدانت- آنتی‌اکسیدانت و زمان استفاده شود.

ارزیابی مقدماتی شاخصهای رادیولوژی و الکتروکاردیوگرافی طبیعی قلب خرگوش

تعیین شیوع بیماریها و آریتمیهای قلبی در خرگوشهای ایران و همچنین مقایسهی VHS در نمای خوابیده به پهلوی چپ با VHS به دست آمده در نمای خوابیده به پهلوی راست.

ارزيابي هيستومورفومتري و اولتراسونوگرافي ديواره شكمبه و شيردان در گوسفند پس از كشتار

استفاده از کولیسهای لیزری که ضخامت ماکروسکوپی دیواره شکمبه و شیردان را به طور دقیق در اختیار ما بگذارد تا این دادهها را با دادههای حاصل از ارزیابی هیستومورفومتری و اولتراسونوگرافی مقایسه نمود.
2- ارزیابی اولتراسونوگرافیک ضخامت دیواره شکمبه و شیردان بر روی دام زنده و مقایسه آن با اندازه
گیری اولتراسونوگرافی این بافتها در سرم فیزیولوژیک.
3- استفاده از تکنیک کرایواستات جهت تهيه نمونه
هاي بافتي بدون انجام مراحل آمادهسازي بافت.
4- مطالعه اولتراسونوگرافی بر روي بافت
هايي با تراكم نسبتاً بالا (تاندون...) و مقايسه دادههاي حاصل از آن با دادههاي حاصل از هيستومورفومتري در همين بافتها.

اثر آسیب اکسیداتیو بر کشت سلول های الیگودندروسیت در شرایط برون تنی (in vitro)

ترکیبات شیمیایی قسمت های مختلف انار با آنالیز HPLC  جداسازی شده و مورد ارزیابی قرار گیرند.
2- اثرات قسمت های مختلف انار به صورت
in vivo در مدل های مختلف از جمله EAE مورد بررسی قرار گیرد. 
3- بررسی اثرات سایر آنتی اکسیدان ها بر آسیب اکسیداتیو الیگودندروسیت های سیستم عصبی. 

بررسی اثر حفاظتی آسکوربیک اسید و تیامین در مسمومیت تجربی با سرب در ماهی کپور(Cyprinus carpio)

برای پژوهش های آتی، افزایش طول دوره مسمومیت، استفاده از دوز های بیشتر ویتامین C و تیامین و نیز استفاده همزمان از هر دو ویتامین پیشنهاد می گردد. همچنین اندازه گیری فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و سایر تست های ارزیابی وضعیت اکسیداتیو پیشنهاد می شود.

بررسی اثرات آنتاگونیستی سورامین بر زهر مار جعفری ایران بر روی مقادیر پارامترهای بیوشیمیایی خون موش صحرایی (رت)

 افزایش تعداد و زمان خون گیری بعد از تزریق زهر، جهت بررسی پارامترهایی که دیرتر تغییر می کنند.
2. آزمایش اثر سورامین به تنهایی بر پارامترهای بیوشیمیایی خون.
3. آزمایش دوزهای مختلف زهر و سورامین.
4. بررسی ضایعات پاتولوژیک ارگان های آسیب دیده.

بررسی ارتباط بین مقاومت به کینولون ها و گروه‌های فیلوژنتیکی در سویه‌های اشریشیا کلی جداشده از انسان و دام

با توجه به اهمیت عوامل حدت در بیماری‌زایی باکتری اشریشیا کلی،پیشنهاد می‌گردد که در گروه‌های فیلوژنتیکی مختلف ارزیابی پروفایل عوامل حدت صورت گیرد.
2- با توجه به تفاوت خصوصیات ژنوتیپی و فنوتیپی جدایه های اشریشیا کلی در مناطق جغرافیایی مختلف،پیشنهاد می‌گردد که پراکندگی گروه‌های فیلوژنتیکی در جدایه های اشریشیا کلی در مناطق مختلف کشور بررسی شود.
3- با توجه به تفاوت مشخصات جدایه های اشریشیا کلی از موارد بالینی متفاوت،پیشنهاد می‌گردد که پراکندگی گروه‌های فیلوژنتیکی در این جدایه ها از عفونت‌های مختلف در دام بررسی گردد.

بررسی ارتباط زمینه ژنتیکی با مقاومت آنتی بیوتیکی در بین سروتیپ های مختلف سالمونلای جدا شده از دام های اهلی وطیور

 جدایه های مربوط به یک سروتیپ که دارای الگوی انگشت نگاری یکسان می باشند. می توانند کاندیدی برای تعیین سکانس DNA باشند. زیرا در الگوی انگشت نگاری بواسطه  ی ERIC PCR تنها اختلاف فواصل بین سکانس های ERIC می تواند باعث تمایز سویه ها گردد.
2) در صورت وجود جدایه های بیشتری از یک سروتیپ بررسی در مورد ارتباط کلونال سویه ها با روش
ERIC PCR می تواند با صحت بیشتری انجام گردد.
3) مقایسه روش های مولکولی مانند
PFGE,RAPD PCRبا روش ERIC PCR درتمایز جدایه های مربوط به یک سروتیپ می تواند در مطالعات بعدی صورت گیرد.
4) در روش فنوتیپی،  بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در صورت وجود تعداد زیادی از جدایه ها متعلق به یک سروتیپ موجب می  شود که ارتباط کلونال سویه ها از نظر مقاومت آنتی بیوتیکی با درستی بیشتری ارزیابی گردد

بررسی تاثیر داروی استانوزولول و تمرینات مقاومتی و استقامتی بربرخی بیومارکرهای آسیب اکسیداتیوو پارامتر‌های بیوشیمیایی در خون موش صحرایی

مطالعه اثر سایر استروئید  های آندروژنیک-آنابولیک پیشنهاد می‌گردد

بررسی سرولوژی و مولکولی بابزیا کابالی و تیلریا اکویی و شناسایی مولکولی ناقلین آن‌ها در اسب‌های نژاد ترکمن در استان خراسان شمالی

ایران به علت وجود سه نوع اقلیم کوهستانی، بیابانی و معتدل واجد تنوع و پراکندگی بالای گونه‌های کنه‌ای می‌باشد. چون در هر یک از اقلیم‌های ایران تعداد اندکی از گونه‌های کنه‌ای به عنوان ناقل اساسی تیلریا و بابزیا مطرح هستند. پیشنهاد می‌گردد به عنوان قدم اساسی در کنترل و پیشگیری بیماری ابتدا فراوانی آلودگی به پیروپلاسموز در اسب‌های مناطق گوناگون کشور با روش سرولوژی تعیین گردد وسپس در مناطقی که بیماری از شیوع بالایی برخوردار است نسبت به شناسایی کنه‌های ناقل با روش‌های ملکولی و انتقال تجربی اقدام گردد.

بررسي مقايسه اي آسكوربيك اسيد و تيامين در جلوگيري از تغييرات آنزيمي و آسيب اكسيداتيو ناشي از سرب در برخي بافت هاي ماهي كپور (cyprynuscaripo)

مطالعات بیشتر برای درک بهتر اساس مولکولی آسیب اکسیداتیو القا شده توسط سرب لازم است. به هر حال تحقیقات بیشتری به منظور درک بهتر مکانیسم مولکولی تغییرات بیوشیمیایی بافتی ایجاد شده در اثر مسمومیت با سرب و اثرات پیشگیری کننده تیامین و آسکوربیک اسید لازم است. همچنین مطالعات بیشتری به منظور استفاده ترکیبی از ویتامین C و تیامین در درمان مسمویت با سرب را پیشنهاد می کنیم.

بررسی مقایسه ای اثرات قلبی-تنفسی و کیفیت بیهوشی و زمان ‌هوشیابی‌  در بیهوشی ایجاد شده با داروهای ایزوفلوران  و پروپوفول  در کبوتر

پیشنهاد می‌شود اثرات قلبی-تنفسی و کیفیت بیهوشی حاصل از پروپوفول همراه با یک داروی پیش بیهوشی بر روی کبوتران مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی مقدماتی میزان وقوع دیسپلازی مفصل آرنج در سگ‌های نژاد بزرگ ارجاعی به بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی
 دانشگاه فردوسی مشهد

 افزایش جمعیت مورد مطالعه در مطالعات بعدی
- بررسی عوامل خطرساز احتمالی در مطالعات بعدی

بررسی مواردآرتروسکوپی دراسب‏های دچار جراحات مفصلی ارجاعی به بخش جراحی اسب درمانگاه دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

بهتر است که مطالعه  ی دیگری توسط این روش بر روی نمونه  های بیشتری انجام پذیرد تا نتیجه  ی جامع  تری حاصل شود.
2- برای کسب نتایجی مطمئن  تر از این روش بهتر است که این مطالعه بر روی مفاصل به طور اختصاصی انجام پذیرد

بررسی میزان وقوع دیسپلازی مفصل لگنی‌رانی در سگ‌های نژاد بزرگ ارجاعی به پلی‌کلینیک تخصصی دانشکده دامپزشکی
 دانشگاه فردوسی مشهد

 انجام مطالعه بر روی تعداد بیشتری از سگ  ها به منظور افزایش جامعه آماری
•  استفاده از روش  های دیگر علاوه بر تست ارتلانی برای ارزیابی بالینی دررفتگی مفصل لگنی  رانی
• بررسی عوامل خطرساز در بروز بیماری

بررسی هیستو پاتولوژیک اثر حفاظتی عصاره  انار بر ضایعات اکسیداتیو ناشی از القاء ایسکمی – رپرفیوژن در بافت کلیه رت

با توجه به اینکه عصاره بخش های مختلف گیاه انار از لحاظ نوع وغلظت برخی ترکیبات متفاوتند پیشنهاد می گردد از عصاره سایر بخش های میوه ودرخت انار نیز در مطالعه ای مشابه استفاده گردد ومیزان اثر بخشی آنها بر ضایعات ایسکمیک مورد مقایسه قرار گیرد .

با توجه به اثر حفاظتی عصاره انار در بافت کلیه در مقابل صدمات ناشی از القاء ایسکمی ،پس از تجویز 10روزه این عصاره ،تکرار آزمایش در دوره های زمانی مختلف از نظر طول مدت دریافت عصاره و مقادیر متفاوت عصاره دریافتی نیز برای بررسی تاثیر مدت زمان و دوز تجویز عصاره انار پیشنهاد می شود.

 توجه به موثر بودن عصاره انار درحفاظت بافت کلیه در برابر اثرات مخرب ایسکمی ، بررسی اثر عصاره آبی پوسته داخلی میوه انار بر ضایعات ایسکمیک – رپرفیوژن در سایر بافت های حیاتی بدن مانند قلب ومغز نیز ضروری به نظر می رسد.
استفاده از نشانگر های انزیم کاسپاز 3 در تعیین پیش آگهی بافت های ایسکمیک در بیماران گرفتار ضایعات این فرایند مخرب جهت اقدامات درمانی سریع تر توصیه می گردد.

با توجه به اینکه دربسیاری موارد،رخداد آسیب های ایسکمیک در ارگان های مختلف بدن غیر قابل پیش بینی می باشد،پیشنهاد می شود در مطالعه ای،  همزمان و یا پس از القاء ایسکمی تجربی، عصاره انار تجویز گردد تا اثرات این عصاره پس از رخداد ایسکمی ، بر فرایند ترمیم وبازسازی ارگان یا بافت صدمه دیده بررسی شود. 

بررسی هیستوپاتولوژیک و مولکولی (روش PCR) آلودگی نئوسپورایی  در مغز جنین  های سقط شده و شناسایی عوامل خطر  ساز آن در گله   های گاو شیری

 با توجه به زمان بر بودن تست نئوسپورا و همچنین بررسی هیستوپاتولوژی در مغز جنین های سقط شده، انجام مطالعات و آزمایش های بیشتری به منظور استفاده از روشی مطمئن جهت تشخیص فوری و دقیق نئوسپورا ضرورت داشته و نیازمند عزمی راسخ از سوی سازمان دامپزشکی کل کشور می  باشد.
2- به منظور جلوگیری از تلفات ناشی از سقط می  توان از واکسیناسیون در سطح گله  ها بهره برد که با توجه به عدم وجود واکسنی ایمن و مطمئن در کشور، پیشنهاد می  شود مطالعاتی با مشارکت سازمان ها و مراکز تحقیقاتی انجام پذیرد.
3- با توجه به نتایج مطالعات صورت گرفته در نقاط مختلف جهان، میتوان با انجام
Mass medication   می توان تا حدودی میزان سقط ناشی از نئوسپورا را در سطح گله  ها کاهش داد که نیازمند برآورد سود و زیان توسط متخصصان دامپزشکی در سطح گله  های شیری می  باشد.

بررسی ارتباط بین عیار آنتی بادی ویروس BVD و وجود این ویروس در خون گاوهای شیری هلشتاین

 استفاده از RT-PCR در نمونه های مخلوط شدة خون در سطح گله، به منظور شناسایی دام های PI بجای استفاده از الایزای تسخیر آنتی ژن در تک تک نمونه های خون.
2- نمونه گیری از شیر گاوها بصورت انفرادی و مخلوط به منظور ردیابی ویروس
BVD با استفاده از RT-PCR.
3- ارزیابی گوساله ها قبل از تماس با سایر دام های گله از طریق روش ایمنوهیستوشیمی بر روی نمونه های
Ear notch و یا انجام RT-PCR بر روی نمونه های خون و ساير بافت هايی که احتمال حضور ويروس در آنها وجود دارد.
4- ارزیابی دام های تازه خریداری شده قبل از ورود به گله با روش استفاده شده در مطالعه حاضر به منظور شناسایی احتمالی دام های
PI.
5- بدلیل انتشار جهانی و انتقال راحت و سریع
BVDV و احتمال حضور دام PI و آلودگی اکثر گاوهای گله جهت رسیدن به نتایج صحیح تر، بهتر است این مطالعات در سطح وسیع و در گاوداری هایی که سیستم پایش و حذف دام PI را دارند، صورت پذیرد.

پاتوفیزیولوژی آلودگی تجربی بره ها با مارشالاژیا مارشالی

اگرچه پاتوژنز مارشالاژیا مارشالی با  5000 لارو عفونی  زای مارشالاژیا کاملا مشهود و واضح بود پیشنهاد می  شود با تعداد بیشتری لارو عفونی  زا و تکرار آلودگی با فواصل مشخص بیماری  زایی آن مورد بررسی قرار گیرد.
5-3-2- از آنجا که میزان گاسترین سرم، ائوزینوفیل خون، آلبومین و وزن بره  ها تفاوت معنی  داری نشان نداد پیشنهاد می  گردد که بررسی موارد فوق با تعداد لارو بیشتر و در محدوده‏ی زمانی طولانی  تر انجام گیرد.
 5-3-3- از آنجا که در این طرح توانستیم با کانولا به راحتی تعداد معینی از کرم  های بالغ را به شیردان منتقل کنیم پیشنهاد می  شود از روش کانولاگذاری برای مطالعه اثر درمان داروهای ضدانگلی و ایجاد عفونت تجربی استفاده شود.

تاثیر اسید های آلی بر باکتری لیستریا مونوسایتوژنز تلقیح شده به قطعات مرغ

 استفاده از اسپری اسید های آلی خوراکی بر سطح گوشت خام نگهداری شده در شرایط سرد
- مطالعه بر روی وضیت رشد سایر پاتوژن های مهم غذایی در اثر تیمار با اسید های خوراکی و نمک های اسید های خوراکی.
- استفاده از تیمار های دیگر به موازات تیمار با اسید های آلی خوراکی نظیر استفاده از سیستم وکیوم و اتمسفر تغییر یافته (
MAP).

تأثیر اشعه مایکروویو و اسید های خوراکی بر باکتری سالمونلا تیفی موریوم  تلقیح شده  در قطعات مرغ

 تأثیر اسید های آلی خوراکی بر روی پاتوژن های غذایی به طور وسیع تری مورد مطالعه قرار گیرد.
- جهت کاهش بار میکروبی سطحی مواد غذایی مخصوصاً گوشت های نگهداری شده در یخچال، تیمار کوتاه مدت با اشعه مایکروویو انجام شود.
- بررسی و مطالعه سایر عوامل باز دارنده میکروبی و ترکیبات نگهدارنده  با استفاده از اشعه مایکروویو بر روی مواد غذایی مورد بررسی قرار گیرد.
- اسید های خوراکی جز نگهدارنده های سالم (
GRAS) طبقه بندی می شوند و استفاده از آنها در نگهداری مواد غذایی عاری از اثرات سوء بوده، ضمن آن که با کاهش pH و نیز اثر مستقیم بر روی میکروارگانیسم ها مانع رشد و تکثیر بسیاری از میکروارگانیسم های پاتوژن می شوند.

تشخيص مولکولي ليشمانيازيس سگ با استفاده از دو روش نمونه برداري از  بافی کوت و ملتحمه چشم

 با توجه به وجود آلودگي نسبتا بالاي ليشمانيا در سگ هاي بدون نشانه بالينی ، توصيه مي‌شود مطالعه اي در زمينه تعيين ميزان شيوع ليشمانيازيس احشايي با روش ملکولي با استفاده از نمونه سواب چشمي انجام گيرد.
به دامپزشکان توصيه شود که از اين روش نمونه برداری در آزمايشگاه درمانگاه‌ها برای تشخيص موارد آلودگی به روش
PCR استفاده نمايند.

تعیین توالی و آنالیز فیلوژنتیک کپسید سروتیپ 1 ویروس نفریت عفونی پرندگان ایران

 تعیین توالی ژن کپسید با روش پیشنهاد شده در قسمت بحث
2- تعیین توالی بخش  های بزرگ  تری از یک جدایه  ی مولکولی ویروس نفریت عفونی تیپ 2
3- بررسی حضور ویروس نفریت عفونی تیپ 3
4- بررسی فراوانی و اهمیت سروتیپ  های مختلف ویروس َ
ANV درگله  های گوشتی
5- بررسی وضعیت آسترویروس  های بوقلمون در صنعت بوقلمون کشور
6- جداسازی ویروس  های
AVN1،ANV2 و  ANV3
7- بررسی بیماریزایی ویروس  های فوق الذکر
8- گزینش ایزوله  هایی از ویروس با بیماریزایی اندک به عنوان کاندید یک واکسن احتمالی

تعیین شاخص رادیوگرافی طبیعی اندازه قلب در طوطی استرالیایی

 اندازه  گیری مقادیر نرمال اندازه قلب در سایر پرندگان و تعیین نسبت آن با برخی شاخص  ها، ازجمله شاخص  های مورد ارزیابی در این مطالعه.
2- اندازه  گیری سایز قلب و قفسه سینه در پرندگان مختلف، در حالت بیهوشی استنشاقی و بیهوشی تزریقی

شناسایی آلودگی به هرپس ویروس اسبی-1 و هرپس ویروس اسبی  -4در گونه های تک سمی شمال شرق ایران به روش  Real-time PCR

 مطالعه بیشتر هرپس ویروس های موجود در سایر مناطق ایران و شناسایی دقیق سویه های در گردش.
2- تلاش جهت ایجاد سیستم های مراقبت فعال در سازمان دامپزشکی کشور.
3- ساخت واکسن های متناسب با سویه های موجود در ایران.
4- تجهیز آزمایشگاه های دامپزشکی و اعمال محدودیت های قرنطینه ای جهت واردات و صادرات اسب.
5- ایجاد مرکز رفرانس تشخیصی جهت ورود به عرصه تجارت جهانی. 
6- آموزش عمومی اسبداران جهت شناسایی راه های کنترل وگسترش عوامل بیماری.

شناسایی عوامل باکتریایی درنکروز سر استخوان ران (Femoral Head Necrosis)در گله های طیور گوشتی استان خراسان رضوی

 نمونه های بیشتری جهت جداسازی از نظر انتروکوک مورد بررسی قرار گیرند.
ü حدت و پاتوژنیسیته باکتری های جد اشده با استفاده از ژن های معرف حدت مورد بررسی قرار گیرند.
ü جهت به دست آوردن خطوط پایه (Baseline) باکتریولوژیک نکروز سر استخوان ران در سایر نقاط کشور یک مطالعه در سطح ملی انجام شود.
ü جهت به دست آوردن خطوط پایه (Baseline) باکتریولوژیک نکروز سر استخوان ران یک مطالعه در سطح ملی در گله های مادر گوشتی و تخمگدار کشور صورت پذیرد.
ü عوامل غیر عفونی که منجر به کاهش رخداد بیماری می گردند بررسی شده و در خصوص پیشگیری از رخداد بیماری اطلاع رسانی و ترویج لازم صورت پذیرد.

شناسايي فاکتورهاي موثر در دوباره‌برنامه‌ريزي اپي‌ژنتيكي سلول‌هاي زاياي اوليه جوجه به منظور افزايش کارآيي تراريخته‌سازي و توليد پروتئين‌هاي نوتركيب

بررسي تغييرات کروماتين در حین مهاجرت سلول‌هاي زاياي اوليه
بررسي سيگنال‌هاي موثر در طول تکوين سلول‌هاي زاياي اوليه
تزریق سلول‌های زایای اولیه که در شرایط متفاوتی از پلوریپوتنسی هستند و مقایسه میزان کارایی تراریخته‌سازی

شناسایی کورینه‌باکتریوم‌سودوتوبرکولوزیس در موارد وقوع لنفادنیت در گلههای گوسفند - بز شمالشرق ایران

با توجه به شیوع بالینی بالای بیماری ضرورت مطالعات سرولوژیکی نیز جهت بررسی اشکال مزمن و بدون علایم خارجی حس می‌شود از طرفی به دلیل درمان‌ناپذیر بودن بیماری باید با انجام مطالعات مشابه با این طرح، به دنبال جداسازی سویه‌های مختلف کورینهباکتریومسودوتوبرکولوزیس حرکت کرد و امکان تولید واکسن را فراهم ساخت

شناسایی مايكوباكتريوم اويوم تحت گونه پاراتوبركولوزيس (MAP) درکلستروم تعدادی ازگاوداری  های شیری اطراف مشهد به روش IS900 Nested-PCR

 اندازه گیری FPT در گوساله‌ها و بررسی رابطه آن با آلودگی آغوزها و باکتری‌های موجود در آغوز.
ü بررسی تاثیر حرارت درمانی  آغوز بر روی سلامت و مرگ و میر گوساله‌ها.
• ارزیابی پاتوژن‌های دیگر موجود در آغوز از جمله ویروس لکوزآنزوئوتیک گاوی و...
• ارزیابی کمی میزان آلودگی آغوز به
MAP و مقایسه آن در وضعیت  های مختلف جیره غذایی.
• انجام مطالعات مشترک با دانشگاه علوم پزشکی و بررسی ارتباط بین بیماری یون در دام  ها و بیماری کرون در انسان، در ایران

شناسایی ویروس نیوکاسل با استفاده از روش Haemadsorption- RT-PCR در مدفوع نمونه های کلینیکی مشکوک به نیوکاسل ولوژنیک ویسروتروپیک

استفاده از این روش در تشخیص دیگر ویروس های خانواده پارامیکسوویریده و ویروس های خانواده ارتومیکسوویریده از جمله ویروس های آنفلوانزا در نمونه های محیطی
استقرار (
set up) تست Hemadsorption RT-PCR برای جستجوی ویروس در نمونه های محیطی به منظور مطالعات اپیدمیولوژیک به ویژه مطالعه دینامیسم ویروس در فرآیند انتقال ویروس بین فارم مادر، هچری، فارم گوشتی، فارم مادر، کود در حال نقل و انتقال، کامیون های حمل دان و جوجه و کامیون های حمل مرغ، واکسیناتور ها
بهینه سازی فرآیند رها سازی ویروس (
elution) پس از مرحله جذب و تغلیظ ویروس در موارد نیاز به جداسازی ویروس
استقرار (
set up) تست در موارد جستجوی هم زمان ویروس های نیوکاسل و آنفلوانزا با استفاده از روش Hemadsorption-RT-PCR
استقرار سیستمی جهت تغلیظ ویروس در نمونه های محیطی حاوی عیار بسیار ناچیز ویروس
قیاس این روش با تست
Real-time RT-PCR و تعیین حد حساسیت (limit of detection)  این دو تست در نمونه های محیطی با عیار بسیار ناچیز ویروس

 مطالعه اثر احتمالی  گیاه اسپند بر عملکرد زهر مار جعفری ایران در موش سوری

بررسی اثرات آنتاگونیستی عصاره دانه اسپند بر زهر مار جعفری قبل از تزریق زهر در موش سوری.
2- بررسی اثرات آنتاگونیستی آلکالوئیدهای خالص اسپند به صورت جداگانه  بر زهر مار جعفری جهت شناخت موثرترین آلکالوئید.
3- تجویز همزمان عصاره گیاه اسپند با سایر پادزهر های رایج جهت شناخت اثرات محتمل سینرژیستیک.
4- بررسی اثرات آنتاگونیستی عصاره دانه اسپند بر زهر مار جعفری در سیستم گردش خون جنین در حال رشد جوجه.
5- استفاده از عصاره اسپند به صورت موضعی یعنی مالیدن در محل گزش مار یا حتی استفاده خوراکی.

مطالعه بافت شناسی دستگاه ادراری شتر نر یک کوهانه در سطح میکروسکوپ نوری و الکترونی عبوری (TEM)

 مطالعه استریولوژی بر روی کلیه شتر در فصول مختلف سال انجام شود و حجم گلومرول در زمستان و تابستان با هم مقایسه شود.
2. مطالعات استریولوژی بر روی کلیه شتر دو کوهانه نیز انجام شود و با نتایج حاصل از مطالعه استریولوژی شتر یک کوهانه مقایسه گردد.
3. تعداد و حجم گلومرول ها در شتر نابالغ نیز محاسبه شود و با شتر بالغ مقایسه گردد.
4. مطالعه استریولوژی بر روی کلیه دام های اهلی دیگر نیز صورت گیرد و با شتر مقایسه شود.

مطالعه تکوین ساختار بافتی ارگان های لنفوئیدی در جنین و جوجه ی یک روزه  شترمرغنژاد کانادایی (Struthiocamelus)

مطالعه ی تکوین ساختار بافتی ارگان های لنفاوی جنین شترمرغ در سایر سنین جنینی و با فواصل کم.
- مطالعه ی تکوین ساختار بافتی ارگان های لنفاوی جنین شترمرغ با میکروسکوپ الکترونی عبوری.
- مطالعه ی تکوین ساختار بافتی ارگان های لنفاوی جنین در سایر گونه های مطالعه نشده.

مطالعه روند تکاملی ساختار بافتی روده کوچک در جنین و جوجه ی یک روزه شترمرغ نژاد کانادایی (Struthio Camelus)

مطالعه ساختار بافتی رود ها در مراحل مختلف جنینی و بلوغ در شترمرغ بوسیله میکروسکوپ
      الکترونی عبوری
2 - بررسی مراحل شکل گیری ساختارهای بافتی در سنین قبل از 22 روزگی جنینی در شترمرغ
      بوسیله  برش طولی و عرض کل جنین
3 - بررسی روند تکاملی روده کوچک در دیگر گونه های پرندگان وحشی و زینتی
4 - مطالعه سلولهای بافت پوششی و غدد بوسیله رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی در جنین شترمرغ و
      مقایسه آن با دیگر گونه های پرندگان

مطالعه سلول  های زایای اولیه و ساختار بافتی بیضه در مراحل رویانی و قبل از بلوغ شترمرغ

 مطالعه نحوه پراکندگی و ساختار بافتی مجاری رته کپسولی در شترمرغ بالغ دارای فعالیت جنسی در فصل تولیدمثل
§ مطالعه نحوه انشعاب مجاری رته کپسولی در شترمرغ نابالغ و بالغ با استفاده از روش  هایی مانند تزریق ماده حاجب،
corrosion cast، رادیوگرافی و MRI
§ بررسی و تخمین میزان و نحوه شرکت مجاری رته کپسولی در انتقال اسپرم از قسمت  های دورتر بیضه شترمرغ به ناف بیضه
§ مطالعه روند تکوین کپسول بیضه شترمرغ به صورت مقایسه  ای با یک پستاندار
§ مطالعه روند تکوین اپیدیدیم و مجرای دفران شترمرغ از دوره رویانی تا بعد از بلوغ
§ مطالعه مورفومتریک بیضه شترمرغ در دوره 10 ماهگی تا بلوغ و بعد از بلوغ در فصل استراحت (سرما) و فصل فعالیت جنسی (گرما): محاسبه حجم لوله های اسپرم ساز و بافت بینابینی با تکنیک  های استریولوژی
§ بررسی روند تشکیل کیست رده سلول  های زایا در جنین شترمرغ و چند گونه پرنده دیگر
§ مطالعه روند تقسیم میتوز و وقوع توقف میتوزی در سلولهای زایا اولیه جهت یافتن تایید وجود ایست میتوزی در چند گونه پرنده به صورت مقایسه  ای
§ بررسی مقایسه  ای پیدایش لومن در طناب  های جنسی اولیه در چند گونه پرنده و پستاندار
§ مطالعه ریزساختار سلول  های زایای اولیه شترمرغ با میکروسکوپ الکترونی و مقایسه آن با چند گونه پرنده و پستاندار
§ مطالعه ریزساختار سلول  های سرتولی و لیدیگ شترمرغ با میکروسکوپ الکترونی در طی دوره تکوین به صورت مقایسه  ای با چند گونه پرنده دیگر
§ بررسی مراحل تکوین رویان شترمرغ و انجام مرحله  بندی و تهیه جدول زمانی: نکته مهم این است که این مطالعه باید از آخر دوره رویانی شروع و به صورت قسمت قسمت انجام گیرد یعنی مثلا هر 5 روز یک قسمت در نظر گرفته شود. در ضمن این مطالعه باید به صورت مقایسه  ای با کارهای قبلی که روی شترمرغ، امو و ماکیان انجام شده صورت گیرد.
§ شناسایی سلول  های زایای اولیه شترمرغ در خون و گناد اولیه با نشانگرها و آنتی  بادی  های دیگری که در مورد سایر پرندگان و پستانداران استفاده شده است
§ جداسازی و کشت سلول  های زایای اولیه شترمرغ از خون و گناد اولیه و امکان  سنجی کاربرد آنها برای اهداف بیوتکنولوژیک و تولید حیوانات کایمر
 بررسی تکوین رویان شترمرغ به صورت
time laps imaging: این کار از لحاظ مرحله  بندی و همچنین امکان سنجی ادامه روند تکوین رویان در تخمی که دارای پوسته سوراخ شده است، ارزشمند می  باشد

مطالعه ی روند تکاملی ساختار بافتی چشم در جنین و جوجه ی یک روزه شترمرغ نژاد کانادایی (struthio camelus)

مطالعه تکامل غضروف صلبیه شترمرغ در دوران جنینی  به روش ایمونوهیستوشیمی
- بررسی و تکامل سلول های مولر و آموکرین در شبکیه چشم پرندگان
- مطالعه بافت شناسی و هیستوشیمی لایه های مختلف چشم پرندگان
- مقایسه هیستومتری لایه های قرنیه در  گونه های مختلف پرندگان

مطالعه ی روند تکاملی ساختار بافتی زبان در جنین و جوجه ی یک روزه شترمرغ نژاد کانادایی

 مطالعه تکوین ساختار بافتی زبان در سایر گونههای پرندگان و مقایسه ان با شترمرغ
• مطالعه تکوین ساختار بافتی زبان شتر مرغ در سطح میکروسکوپ الکترونی عبوری
• بررسی اجزای زبان در دوران جنینی با استفاده از تکنیک
های ایمنوهیستوشیمی

مطالعهی تکوین ساختار بافتی پوست در لارو فیل ماهی

مطالعهی هیستولوژیک و هیستوشیمیایی اپیدرم و درم هریک از ماهیان خاویاری نابالغ و بالغ و شناسایی انواع سلولهای آن.
2- مطالعه
ی ساختار دقیق و پراکندگی جوانههای حسی در هریک از ماهیان خاویاری در دوران لاروی و بلوغ.
3- بررسی و شناسایی ترکیبات موجود در موکوس پوست هریک از ماهیان خاویاری در دوران لاروی و بلوغ با استفاده از روش
های هیستوشیمیایی.
4- شناسایی نقش و عملکرد سلول
های گرزی در ماهیان خاویاری در پاسخ به استرسهای محیطی از قبیل پاتوژنها، پارازیتها، اشعهی فرابنفش و صیادان.
5- مقایسه
ی پوست نر و ماده در هریک از ماهیان خاویاری بالغ.
6- بررسی هیستولوژیک و هیستوشیمیایی رشد و نمو اولیه پوست دیگر ماهیان خاویاری ایران.

مطالعه‌ی عوامل خطر ابتلا به مشکلات رفتاری در گربه‌های صاحب دار مراجعه کننده به کلینیک‌های حیوانات خانگی شهر مشهد

اعمال راه‌کارهایی جهت تغییر شرایط محیطی و واکنش ‌های مناسب و اصلاح شده‌ی صاحبان گربه‌ها و بررسی روند بهبود مشکلات رفتاری شایع.
4-5-2- بررسی بیشتر ارتباط میان رنگ بدن حیوان با بروز مشکلات رفتاری از ابعاد ژنتیکی و مولکولی.
4-5-3- بررسی تفکیکی بروز رفتار دفع ادرار در مکان نا مناسب و علامت گذاری در گربه‌هایی که داخل خانه نگه‌داری می‌شوند و ارتباط آن با وضعیت عقیمی حیوانات.
4-5-4- بررسی میزان هورمون‌های تیروئیدی در گربه‌های دچار تهاجم واقعی و خطرناک و مقایسه‌ی آن با گربه‌های فاقد این رفتار.
4-5-5- مقایسه‌ی روش‌های درمانی رفتار درمانی، دارو درمانی و عقیم سازی در کاهش مشکلات رفتاری گربه‌ها.
4-5-6- ارزیابی روان شناختی صاحبان حیوانات خانگی بر اساس نوع حیوان خانگی و دلیل نگه‌داری از آن.

مقایسه اثرات نانو و میکروکمپلکس  های تهیه شده از مشتقات هتروسیکلی 1و4- نفتوکینون بر روی زنده  ماني سلول هاي سرطاني PC12

کمپلکس  های فلزی دیگری، تهیه شده از مشتقات هتروسیکلی 1و4- نفتوکینون بر روی زنده-مانی سلول  های سرطانی مورد بررسی قرار گیرند.
2- میکرو و نانوکمپلکس  های آهن و روی تهیه شده از مشتقات هتروسیکلی 1و4- نفتوکینون بر روی زنده  مانی سلول  های سرطانی دیگری مانند سلول   سرطانی
MCF-7 ( سلول سرطان سینه انسان ) و سلول   سرطانی  HELA( سلول  های سرطانی جدا شده از گردن رحم ) مورد بررسی قرار گیرند.

3. میکرو و نانوکمپلکس  های آهن و روی تهیه شده از مشتقات هتروسیکلی 1و4- نفتوکینون بر روی زنده مانی حیوانات آزمایشگاهی (
in vivo)  مورد بررسی قرار گیرد.  

مقایسهی مقادیر سرمی شاخصههای کارکرد تیروئید در سگهای تریر مبتلا به برخی مشکلات رفتاری شایع و  فاقد هر نوع مشکل رفتاری : مطالعهی پایلوت

تکرار مطالعهی حاضر در جمعیتی با تعداد بیشتر
2- تکرا مطالعه
ی حاضر به صورت نژاد pair یعنی از هر نژاد به طور یکسان (وزن، سن و جنس) یک مورد مبتلا به مشکل رفتاری و یک مورد فاقد مشکل رفتاری
3- اندازه گیری مقادیر سرمی هورمون
های تیروئید با کیتهای اختصاصی سرم سگسانان
4- اندازه گیری آنتی بادی
های ضدT4 و آنتی بادی های ضدT3
5- اندازه گیری همزمان کورتیزول و هورمون
های جنسی در سگهای مبتلا به مشکلات رفتاری
6- اندازه گیری مقادیر سرمی هورمون
های تیروئید در سگهای مبتلا به مشکلات رفتاری قبل و بعد از درمان مشکلات رفتاری

نقش کاپتوپریل در پیشگیری از استرس اکسیداتیو ناشی از مسمویت مزمن با سم دیازینون در رت

با توجه به اثر تجمعی سم در بافت  ها، اندازه گیری مالون دی آلدهید  با تست  های تشخیصی دقیق تر مثل کروماتوگرافی مایع با فشار بالا  و در بافت  هایی از جمله قلب و کبد و بررسی اثرات حفاظتی کاپتوپریل پیشنهاد می  شود.
همچنین بهتر است که اثرات حفاظتی کاپتوپریل در برابر دوزهای بالاتر سم (مسمومیت-های حاد و تحت حاد) بررسی شود.
به علاوه، با توجه به اثرات اثبات شده دیازینون بر روی گلبول  های قرمز و تغییرات آنزیم-های آنتی  اکسیدان مشاهده شده در مطالعه حاضر، تحقیقات بیشتری در مورد ارتباط بین آسیب اکسیداتیو گلبول  های قرمز (مقادیر مالون دی آلدهید و مت  هموگلوبین در همولیزه و شکنندگی اسمزی سلول  ها)  و تغییرات آنزیم  های آنتی  اکسیدانی ناشی از سموم ارگانوفسفره، پیشنهاد می  گردد.  

وضعیت رشد و نمو و برخی پارامترهای خون کره اسبهای زیر 24 ماه منطقه  ی گنبد کاووس

 در مقام استنتاج به نظر می  رسد که در منطقه ی گنبدکاووس برنامه  ی مدونی در پرورش کره اسب وجود ندارد و از این بابت لازم است که این کار دست کم از ماه  های پایانی آبستنی با توجه به تغذیه  ی مناسب مادیان شروع شود. بی توجهی به تأمین غذای ویژه  ی کره اسب  ها یا کریپ فید اهمیت دارد و بخش قابل توجهی از افت رشد کره  ها در مقایسه با منحنی رشد استاندارد مورد استفاده در این مطالعه (نمودار 3-1) را می توان به این نقص نسبت داد. باید توجه داشت برخی عناصر سرمی از جمله مس و سلنیوم در محدوده  ی طبیعی قرار دارند، و استفاده  ی بدون توجه از مکمل  های متنوعی که در بازار وجود دارد، ممکن است مقادیر مس و سلنیوم جیره را از حد نیاز بالاتر برده اختلالات ارتوپدی و ناهنجاری  های تکوینی دستگاه اسکلتی را به بار آورند. بنا براین باید مکملی مطابق با نیازهای کره  ها بر اساس نیازهای واقعی و نه محاسباتی آن  ها تأمین شود، زیرا افزایش بیش از حد این عناصر در جیره ممکن است به فوریت در سرم خون منعکس نشود، ولی اختلالات تکوینی دستگاه اسکلتی به وجود بیاید. بنابراین ارزیابی کانی  های سرم به همراه معیارهای خون شناختی برای استخراج مقادیر مرجع در این منطقه توصیه می  شود.

بررسی بالینی اثرات حفاظتی آب انار در برابر ایسکمی و رپرفوزیون میوکارد

اندازه‌گیری متابولیت‌های مختلف نیتریک اکسید و فعالیت آنزیم نیتریک اکسید سنتاز
2- انجام مطالعه مستقل در بیماران دیابتی
3- اندازه‌گیری قدرت انقباض قلب به وسیله اکوکاردیوگرافی
4- اندازه‌گیری اندوتلین
5- افزایش طول مدت مطالعه

استفاده از روش الایزای غیر مستقیم و مقایسه آن با آزمایشات رزبنگال، رایت، 2 مرکاپتواتانول در تشخیص سرولوژیکی بروسلوز گاوی

 بررسی‏های اپیدمیولوژیک در حیوانات در نقاط جغرافیایی مختلف کشور ایران و مقایسه نتایج بخش‏های مختلف توصیه می‏شود.
2) مطالعات اپیدمیولوژیک در انسان در استان‏های اندمیک و غیر اندمیک بیماری بروسلوز حیاتی است.
3) در بررسی آلودگی به این باکتری از روش های مولکولی مانند
Real-Time PCR استفاده گردد و با سایر روش ها مقایسه گردد.
4) تست‏های تشخیصی جدیدتر (سرولوژیکی و ملکولی) در مطالعات بر روی بروسلوز مورد استقاده قرار گیرد.
5) در تشخیص بروسلوز در انسان در موارد علامت دار بیماری از کشت خون به منظور جداسازی و بررسی حساسیت آنتی‏بیوتیکی ایزوله‏ها استفاده گردد.
6) نتایج حاصل از این مطالعات و مطالعات مشابه در پیشگیری و کنترل این بیماری در حیوانات و جوامع انسانی مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark 1391                                                                                                    bazgasht

 

عنوان پایان نامه

پیشنهاد پزوهش

اثرات پیشگیری کننده سورامین بر تاثیرات زهر مار جعفری ایران در سیستم گردش خون جنین در حال رشد جوجه

در پایان موارد زیر نیز برای بررسی بیشتر و بهتر اثر آنتا گونیستی سورامین بر زهر مار جعفری توصیه می گردد:
1-  تعیین حداقل غلظتی از سورامین که باعث مهار خونریزی ایجاد شده توسط زهر (
MEND ) می گردد.
2- استفاده از دیسک هایی با قطر 2 میلی متر برای تعیین
SHD و MEND زهر‌ها و پادزهرها تا مقایسه آن  ها منطقی تر باشد.
3-  بررسی تغییرات پاتولوﮊیک دیواره عروق غشای کوریوآلانتوئیک توسط میکروسکوپ الکترونی جهت درک بهتر مکانیسم زهر مار جعفری و خونریزی های گسترده ناشی از آن.
4- برای کاهش هزینه  ها و کاهش مصرف تخم مرغ می توان با شکستن تخم مرغ  ها در پتری  دیش، دیسک هایی با غلظت  های متفاوت از زهر  ها و پادزهر  های مختلف را بر روی چند رگ از غشای کوریوآلانتوئیک قرار داد و نتایج را به طور همزمان با استفاده از یک تخم مرغ مقایسه کرد.

اثرات سیر در پیشگیری از تغییرات بیوشیمیایی ناشی از مسمومیت مزمن با سیانید در موش صحرایی

 با توجه به این که متابولیسم سیانید و متابولیت اصلی آن (تیوسیانات) و پارامترهای توکسیکوکینتیک ترکیبات سیانید در گونه های حیوانی مختلف متفاوت است، ممکن است تحقیقات بیشتری با استفاده از گونه های دیگر مورد نیاز باشد. همچنین مطالعات بیشتر با استفاده از سایر ترکیبات فراوری شده ی سیر یا ترکیبات استخراج شده از سیر با روش تجویز و مدت زمان متفاوت و همچنین سایر ترکیبات سیانید با دز، روش تجویز و مدت زمان متفاوت پیشنهاد می شود. همچنین مطالعات بیشتری به منظور توضیح اساس مولکولی خواص بهبود دهنده ی سیر در مسمومیت با سیانید مورد نیاز است

اثرمسمومیت مزمن با آفت  کش ارگانوفسفره دیازینون بربیانmRNAبرخی شاخص  های زیستی ضایعات استحاله  ای بافت عصبی

به دلیل این  که آسیب به نورون  ها همیشه به شکل تاخیری هستند و تغییرات در کوتاه مدت به خوبی قابل مشاهده نیستند توصیه می  شود مطالعات در مدت زمان طولانی  تر با دوزهای بالاتر و برای انواع سموم مهار  کننده استیل کولین استراز به شکل همزمان و مقایسه  ای انجام گیرد.
2) قبل از انجام مطالعات سلولی مولکولی از حیوانات مورد آزمایش تست  های رفتاری مربوط به بیماری  های استحاله  ای  عصبی ازجمله پارکینسون و آلزایمر انجامگیرد.
3) بیان انواع انتقال  دهنده  ها و میانجی  های عصبی در بافت  های نخاع و مخچه هم بررسی شود

ارزیابی توموگرافی کامپیوتری (سیتی اسکن) اثر عصاره انار بر تراکم استخوان در رتهای ماده عقیم شده

 با توجه به آن که بیشتر تغییرات استخوانی در مدت زمان بیشتری پس از اواریکتومی در رت  ها رخ می  دهد، لذا می  توان اثرات روغن دانه انار را در دورههای مطالعاتی طولانی  تر دنبال نمود.
2- برای ارزیابی بهتر اثرات روغن دانه انار بهتر است که علاوه بر گروه  های انتخاب شده در این تحقیق، از گروه کنترل مثبت (استفاده از استروژن  های سنتتیک مثل بتا استرادیول) در رت  های اواریکتومی شده) نیز استفاده نمود. همچنین می
توان راههای غیرخوراکی تجویز استروژن، مانند تزریق زیر پوستی را مورد مطالعه قرار داد.
3- اکثر مطالعات انجام شده، از سی
تی اسکن به عنوان یک ابزار کمکی برای تایید تشخیص در کنار روشهای تهاجمی سنجش تراکم استخوان مانند هیستومرفومتری استفاده نمودهاند. بنابراین پیشنهاد میشود در مطالعات آتی این دو روش در کنار یکدیگر بکار گرفته شوند.
4- پیشنهاد می
شود در مطالعات آینده میزان کلسیم جیره رتها بطور استاندارد بالانس شود و میزان مصرف غذای حیوانات در طول دوره مطالعه بین گروه  ها یکسان باشد تا نابرابری کلسیم دریافتی رتها در گروههای مختلف نتایج بدست آمده را مخدوش نکند.
5- بهتر است از غلظت  ها و حجم  های بالاتر روغن دانه انار استفاده نمود تا استروژن دریافتی رت
ها در طول دوره مطالعه افزایش یابد.
6- از آنجا که شواهدی دال بر تغییرات برگشت
ناپذیر بافت استخوانی در رتها پس از اواریکتومی موجود میباشد و همچنین تجویز مکملهای استروژنی در زنان یائسه قبل از شروع یائسگی باعث کندتر شدن روند استئوپروز میگردد، پیشنهاد میشود در مطالعات آینده درمان با روغن دانه انار پیش از برداشت تخمدانها آغاز شود.
7- برای هرچه دقیق
تر شدن و کمتر کردن واریانس و انحراف معیار دادههای آماری بدست آمده پیشنهاد میگردد تا اخذ سیتی اسکن علاوه بر ابتدا و انتهای مطالعه در خلال آن نیز انجام گیرد و نیز از تعداد بیشتری رت در مطالعه استفاده شود.

ارزیابی رادیوگرافی اثر روغن دانه  ی انار بر پیشگیری از استئوپروز تجربی در رت

 با توجه به آن که بیشتر تغییرات استخوانی در مدت زمان بیشتری بعد از اواریکتومی در رت  ها رخ می  دهد لذا می  توان اثرات روغن دانه انار را در مطالعات طولانی  تر دنبال نمود.
2- برای ارزیابی بهتر اثرات روغن دانه انار بهتر است که علاوه بر گروه  های انتخاب شده در این تحقیق، از گروه کنترل مثبت (مثل استفاده از استروژن  های سنتتیک مثل بتا-استرادیول در رت  های اواریکتومی شده) نیز استفاده نمود.
3- تمامی مطالعات انجام شده جهت ارزیابی بهتر تغییرات تراکم استخوانی معمولا از روش  های تشخیصی دقیق  تر مثل دگزا، میکرو سی  تی و هیستومورفومتریک استفاده می  کنند. همچنین معمولا تمامی اندازه  گیری  ها بر روی لاشه حیوان و پس از جدا کردن عضلات و بافت  های نرم صورت می  گیرد. لذا بهتر است تمامی موارد فوق برای ارزیابی بهتر اثرات روغن دانه انار لحاظ شود.
4- بهتر است میزان مصرف غذای حیوانات در طول دوره مطالعه بین گروه  ها یکسان باشد تا اثرات اثر روغن دانه انار بر روی وزن بدن بهتر مشخص شود.
5- بهتر است از غلظت  ها و حجم  های مختلف روغن دانه انار استفاده نمود.

استحصال و شناسایی سلول  های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب

بررسی بیان ژن  هایی که مشخصه پرتوان بودن سلول  ها می  باشد از جمله: Oct4،Nanog  و  Sox2
2- تلاش در جهت تمایز این سلول  ها به انواع سلول  های دیگر در محیط آزمایشگاه که از مهم  ترین آن  ها تاندون، بافت عصبی و ... می  باشد.
 3- مقایسه ویژگی  های رشد و تمایز این سلول  ها با سایر منابع سلول  های بنیادی مزانشیمی و یا سلول  های بنیادی جنینی
4- مقایسه ویژگی  های رشد، بیان نشانگرها و تمایز این سلول  ها در طی پاساژهای مختلف
5- استفاده از روش  های مختلف جهت بررسی همزمان بیان نشانگرهای سلولی در سطح رونوشت و پروتئین
6- بررسی قابلیت تمایز این سلول  ها در شرایط بدن

آزمون پروفایل ورزشی خون اسبان ترکمن در یک دوره آماده سازی و رقابت ورزشی

 بررسی عملکرد اسب ترکمن در سطح آزمایشگاه و استفاده از تردمیل برای یکسان سازی شرایط مقایسه بین جامعه آماری و حذف عوامل مخدوش کننده ای چون رابطه اسب و سوارکار
2- مقایسه عملکرد اسب ترکمن با نژادی دیگر در یک تمرین یکسان و برآورد عملکرد و توان حیوان
3- بررسی عملکرد نژاد ترکمن در مسابقات استقامتی و طولانی مدت جهت ارزیابی نحوه تغییرات پارامترهای خونی و بیوشیمیایی
4- یکسان سازی شرایط اسب  های مورد مطالعه از لحاظ مکان نگهداری، تغذیه و ...

بررسی اثر محافظتی سیر و ویتامینE در جلوگیری از آسیب‌های اکسیداتیو در برخی بافت‌های ماهی کپور

مطالعه‌ی حاضر نشان می‌دهد پودر سیر و ویتامین E تا حدودی در بهبود وضعیت اکسیداتیو از طریق کاهش اکسیداسیون لیپیدها و پروتئین‌ها در برخی از بافت‌های ماهی کپور تاثیر‌گذار هستند و کاربرد آنها به ‌عنوان مکمل غذایی در جیره‌ی ماهیان پرورشی می‌تواند در جهت بهبود وضعیت سلامت و نیز حفظ کیفیت محصولات مدنظر قرار گیرد. به هر حال تحقیقات بیشتر و نیز ارزیابی سایر بیومارکرهای وضعیت اکسیداتیو در سطح ملکولی و انواع آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان می‌تواند در تحقیقات بعدی مورد استفاده قرار گیرد، تا بتوان در زمینه‌ی مکانیسم اثرات مفید سیر نیز نکاتی را بیان داشت.

بررسی اثر مسمومیت مزمن با سرب بر رشد و تغییرات استخوانی رت

 با توجه به این که در حال حاضر میکروسی  تی و دگزا از برترین تکنیک  های ارزیابی تراکم استخوان هستند، پیشنهاد می  شود که در صورت امکان مطالعه مذکور با این تکنیک  ها مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
2- با در نظر گرفتن این نکته که دوز سمیت اسکلتی سرب برای رت تعریف نشده است، بنابراین استفاده از روش  هایی از قبیل هیستوپاتولوژی استخوان  ها یا تعیین سطوح سرب خون همراه با مطالعه  ی حاضر پیشنهاد می  شود.
3- بافت نرم از جمله عوامل مخدوش  گر در روند سنجش تراکم استخوان با بسیاری از تکنیک  های تراکم سنجی به حساب می  آید، بنابراین احتمالاً جدا کردن بافت نرم از استخوان  ها پیش از سنجش تراکم بر دقت آزمایش می  افزاید.
4- می  توان همزمان با سنجش تراکم استخوان به وسیله تکنیک  های مختلف، سطوح در گردش عوامل مؤثر بر تراکم استخوان یا فاکتورهای نشان  دهنده وضعیت بیولوژیکی استخوان از قبیل 1,25 دی هیدروکسی ویتامین دی سه یا سیالوپروتئین  های استخوان را اندازه  گیری نمود تا امکان تحلیل دقیق  تر پاتوژنز فراهم گردد.

بررسی ارتباط بین تیتر پادتن ایجاد شده بر علیه ویروس BVD و یافته های خون شناسی مرتبط با ایمنی غیر اختصاصی در گاوهای شیری پر تولید

نمونه گیری از مخازن شیر تمامی دامهای صنعتی کشور از جمله گاوداری های اطراف مشهد.
2-خونگیری از گله های مثبت از نظر حضور ویروس در مخازن شیر و انجام تست
Indirect ELISA روی نمونه های سرم خون دامها به منظور جستجوی آنتی بادی های ضد ویروس BVD در سرم خون دامها.
3-انجام تست
Direct ELISA ( مخصوص شناسایی آنتی ژن) روی نمونه های خون کامل دامهای منفی از نظر آنتی بادی به منظور شناسایی دامهای PI .
4-یافتن دامهای
PI با استفاده از تست های الایزا و PCR و حذف آنها از سطح گله.
5-یافتن دام های
TI با استفاده از روش های الایزا.
6-انجام تست الایزا (
Ag و Ab ) روی دامهایی که قرار است به تازگی وارد گله شوند.
7- در نظر گرفتن شرایط سنی چون تعداد گلبول های سفید و پلاکت ها در هر گروه سنی متفاوت است.
   8-نمونه گیری از گاوان با علایم بالینی مشخص و دسته بندی گاوان بر اساس رنج سنی
      9-آلودگی تجربی گاوان و بررسی اثرات ویروس و روند بیماری زایی
     10-بررسی میزان آلودگی در سایر نقاط کشور

    11  -تغییرات ساب تایپ های لنفوسیت ها بخصوص لنفوسیت
T نیز بررسی شود.
12- استفاده از تست
qPCR

بررسی باکتریولوژیک اثر درمانی ژل تازه گياه صبر زرد (Aloe vera L.) بر التیام زخم تجربی تمام ضخامت پوستی آلوده شده با استافیلوکوکوس آرئوس
 (
S. aureus) در سگ

 استفاده از پايه  هاي دارويي مثل وازلين و یا......براي تهيه ژل دارو به صورت پماد
2- استفاده از غلظتهای مختلف ژل آلوئه
ورا در درمان زخم  های عفونی شده با این باکتری و یا عوامل عفونی دیگر
3- برای ارزیابی بهتر اثرات ژل آلوئه
ورا بهتر است که علاوه بر گروه  های انتخاب شده در این تحقیق، از گروه کنترل مثبت (استفاده از آنتی  بیوتیک  های موثر بر گونه  های استافیلوکوکوس اورئوس) در درمان زخم  های عفونی شده نیز استفاده نمود.
4- افزایش تعداد نمونه  های مورد بررسی

بررسی برخی فاکتورهای التهابی و آنزیم های کبدی در دوره انتقال و رابطه آن ها با مقدار بتاهیدروکسی بوتیرات پس از زایش در گاوهای شیری

این نتایج نشان می دهد که التهاب ممکن است یک فاکتور کلیدی در ایجاد بسیاری از اختلالات دوره انتقال گاوهای شیری باشد. درک نقش التهاب در اختلالات دوره انتقال موجب باز شدن درهای جدیدی برای تنظیم استراتژی های موثر به منظور کاهش این اختلالات خواهد شد. روابط بین پروسه های التهابی و مسیرهای متابولیک اجازه استفاده از طیف وسیعی از درمانهای موثر از جمله داروهای ضد التهابی را می دهد. بنابراین مطالعات بیشتری در زمینه نقش التهاب در اختلالات متابولیک و همچنین میزان سودمندی استفاده از عوامل ضد التهاب در بهبود اختلالات متابولیک و کارآیی گاوها مورد نیاز است.   

بررسی بیان ژن سایکلین D1 در بافت مغز موش در مدلی از بیماری آلزایمر

 مطالعات مولکولی چرخه سلولی از نظر سایر نقاط کنترل هنوز جای بررسی دارد.
- بررسی سایر عوامل پروتئینی دخیل در انتقال از فاز
G1 به S
- بررسی سایر عوامل پروتئینی دخیل در انتقال از فاز
G2 به M (به دلیل تاثیر سایر عوامل سرطانی بر روی این ناحیه)
- مشخص کردن مسیر مکانیستیک تاثیر بتا آمیلویید بر نحوه کاهش سایکلین
D1
- مطالعات فارماکولوژیک در زمینه ساخت و طراحی داروهای ضد سرطان و سازو کار های کنترلی این بیماری با در نظر گرفتن مکانیسم تاثیر بتا آمیلویید بر کاهش سایکلین
D1

بررسی تأثیر اسپند  (Peganum harmala)بر وزن و برخی فاکتورهای سرمی در موش

تأثیرات گیاه اسپند بر وزن موش های چاق، می تواند در مطالعات آتی، مورد توجه قرار گیرد. همچنین می توان اثرات این گیاه بر هورمون های موثر اشتها مانند لپتین و گرلین نیز مورد بررسی قرار گیرد

بررسی تغییرات شاخص  های استرس اکسیداتیو به دنبال بیهوشی عمومی در گربه

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می  دهد که مقادیر پراکسیداسیون لیپیدی در گربه ها به  دنیال بیهوشی با پروپوفول کمتر از بیهوشی با ایزوفلوران است. بنابراین می  توان این  گونه بیان نمود که اثرات استرس اکسیداتیو به دنبال بیهوشی با پروپوفول در گربه  ها کمتر بوده و از این نظر پروپوفول ترکیب مناسب  تری برای بیهوشی گربه ها است. با توجه به اثرات پروپوفول بر پانکراس، مطالعات بیشتری مورد نیاز است تا بتوان اثرات این داروی بیهوشی را بر روی پانکراس گربه بررسی نمود. هم  چنین مواد بیهوش  کننده می  توانند منجر به سرکوب ایمنی پس از جراحی شوند، و این امر ممکن است موجب افزایش و بدتر شدن یک نقص سیستم ایمنی میزبان که از قبل وجود داشته (به خصوص در افراد یا دام  های به شدت بیمار) گردد. با وجود مطالعات صورت گرفته، نقش بیهوش کننده  ها در این اختلالات به  ویژه از لحاظ تغییرات گیرنده های سطح سلول های ایمنی که در القاء و تنظیم پاسخ های ایمنی نقش اساسی دارند به  خوبی درک و بررسی نشده است. بنابراین بررسی اثرات سرکوب ایمنی داروهای بیهوشی مختلف کاملاً ضروری بوده و می  تواند در انتخاب داروی بیهوشی مناسب که کمترین اثرات مخرب را بر سیستم ایمنی بیمار داشته باشد کمک کننده باشد.

بررسی تغییرات شاخص  های استرس اکسیداتیو در گربه متعاقب انجام عمل اواريوهيستركتومي با دو رهیافت خط وسط و فلانك

 برای آن که به نتایج بهتر و قابل اعتمادتری دست پیدا کرد باید تعداد نمونه  ها در هر گروه را افزایش داد.
2- میزان استرس اکسیداتیو در مدت زمان طولانی  تری بررسی شود برای مثال تا یک هفته بعد از عمل.
3- همزمان با ارزیابی استرس اکسیداتیو فاکتورهای دیگری مثل درد و میزان کورتیزول خون در فواصل و زمان  های مشخص مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

بررسی ارتباط بین وضعیت سلامت بافت پستان و میزان آنتی بادی ایجاد شده بر علیه ویروس BVD در تعدادی از گاوهای شیری نژاد هلشتاین دامپروریهای صنعتی اطراف مشهد

بعلت خسارات فراوان BVD در گاوداریها توصیه می شود:
1. نمونه گيري از مخازن شير تمامي دامهاي صنعتي کشور از جمله گاوداريهاي اطراف مشهد و نيز ساير شهرستانهاي تابعه استان خراسان و آزمایش الایزای غیر مستقیم به عنوان يک آزمون غربالگر انجام گیرد.
2. خونگيري از گله هايی که از نظر حضور آنتی بادی ضد
BVDV در مخازن شیر مثبت هستند و انجام آزمایش Indirect ELISA روي نمونه هاي سرم خون دامها به منظور جستجوی آنتی بادی های ضد BVDV در سرم خون دامها و بدنبال آن نسبت به حذف دام های دارای عیار بالای آنتی بادی ضد BVDV و دامهایی که بصورت Ti هستند اقدام گردد.
3. انجام آزمایش
Direct ELISA مخصوص شناسایی آنتی ژن روی نمونه های خون کامل دام ها و PCR، RT-PCR و nested RT-PCR به منظور شناسایی دام های PI منفی از نظر آنتی بادی.
4. بدلیل انتشار جهانی و انتقال راحت و سریع
BVDV و احتمال حضور دام PI و آلودگی اکثر گاوهای گله جهت رسیدن به نتایج صحیح تر، بهتر است این مطالعات در سطح وسیع و در گاوداری هایی که سیستم پایش و حذف دام PI را دارند، صورت پذیرد.
5. انجام آزمایش
ELISA (Ag, Ab) و آزمایشهای تکمیلی دیگر روی دام هایی که قرار است به تازگی وارد گله شوند و جلوگیری حذف دام های آلوده صورت پذیرد.
6. در صورت تمایل به نمونه گیری از شیر گاو ها بصورت انفرادی، بعلت اثر ورم پستان کارتیه ها بر روی کارتیه های سالم مجاور پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی بجای نمونه گیری از یک کارتیه مخلوطی از شیر هر چهار کارتیه مورد آزمایش قرار گیرد.
7. در صورت تمایل به نمونه گیری از شیر گاو ها بصورت انفرادی، برای رد کردن هر اثر ممکن ناشی از مدیریت، فیزیولوژی دام و شیوه های آنالیز، جمع آوری و پردازش نمونه های شیر از هر گاو برای سه روز متوالی تکرار شده و میانگین مقادیر سه روز استفاده گردد.

بررسی سرواپیدمیولوژی تب کیو در جمعیت گوسفند و بز استان خراسان رضوی

با توجه اینکه هیچ اطلاعی در مورد میزان شیوع در انسان وجود ندارد، انجام مطالعه ی اپیدمیولوژیک در ارتباط با میزان آلودگی در انسان بویژه در افراد در معرض خطر( دامداران، دامپزشکان و کارکنان کشتارگاه) توصیه می شود.
از آنجایی که این بیماری سبب سقط در گله می شود، مطالعه ای در زمینه ی بررسی   رابطه ی سقط با کوکسیلا بورنتی انجام شود تا میزان ضررهای اقتصادی ناشی از این بیماری روشن گردد.
با توجه به  شیوع سرمی بالای این عامل زئونوز در گاو، گوسفند و بز در استان، توصیه های عملی در جهت کاهش احتمال ابتلای انسان بخصوص افراد در معرض خطر ضروری است. برای مثال زمان زایش در احشام، جهت کاهش احتمال آلودگی افرادی که با دام سر و کار دارند استفاده از ماسک توصیه گردد. ترشحات زایمانی و جنین سقط شده نیز می بایست به روش مناسب معدوم گردد. همچنین افراد را از خطر مصرف شیر غیر پاستوریزه آگاه نماییم.

بررسی کارایی تولیدمثلی در بین گاوهایی با آنتی بادی بر علیه ویروس  BVD

نمونه گیری از مخازن شیر تمامی دامهای صنعتی کشور از جمله گاوداری های اطراف مشهد.
2-خونگیری از گله های مثبت از نظر حضور ویروس در مخازن شیر و انجام تست
Indirect ELISA روی نمونه های سرم خون دامها به منظور جستجوی آنتی بادی های ضد ویروس BVD در سرم خون دامها.
3-انجام تست
Direct ELISA ( مخصوص شناسایی آنتی ژن) روی نمونه های خون کامل دامهای منفی از نظر آنتی بادی به منظور شناسایی دامهای PI .
4-یافتن دامهای
PI با استفاده از تست های الایزا و PCR و حذف آنها از سطح گله.
5-یافتن دام های
TI با استفاده از روش های الایزا.
6-انجام تست الایزا (
Ag و Ab ) روی دامهایی که قرار است به تازگی وارد گله شوند.
7-انجام تحقیقات بیشتر در زمینه اثرات ویروس
BVD بر کارایی تولیدمثلی گاوها و رعایت مسائل مدیریتی.

بررسی مقایسه‌ای بیان ژن گیرنده‌ی شبه تول 4 (TLR4) در سلول‌های تک هسته‌ای خون سگ‌های نژاد تریر(Terrier) مبتلا به آلرژی پوستی ناشی از درماتیت آتوپیک و غیر آتوپیک به روشReal-time quantitative(q)PCR

انجام مطالعه اي مشابه توسط پرايمر هاي كه براي تطايق بر روي دو اگزون از ژن هدف طراحي شده اند مي توان به افزايش دقت و اطمينان از نتايج اين پروهش كمك كند.
همچنين پیشنهاد می  شود در آینده مطالعات وسیع تری روی سلول های ایمنی و غیر ایمنی پوست  انجام شده و تغييرات بيان ژن
TLR4روي اين سلول ها مورد بررسي قرار گيرد.
علاوه بر اين مطالعات بعدی می  توانند
PAMP های ايجاد كننده علائم درماتيت آتوپيك در خون را مورد رديابي  و شناخت بيشتري قرار دهند و همچنین در آینده می  توان مطالعات وسیع  تري روی سایر ژن  های مرتبط با PRR ها صورت داد.

بررسی مورفولوژیکی و مولکولی(ITS1)  کیست های هیداتید گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه مشهد

برای پی بردن به نقش  اهمیت سویه گوسفندی در بروز هیداتیدوزیس انسانی،لازم است  مطالعات مولکولی مشابه در باره  فراوانی و نقش آن در موارد مشابه در انسان انجام گیرد. در صورت تأیید نقش سویه ی گوسفندی  در آلودگی انسانی ، می توان گام های عملی مفیدی در جهت مبارزه و قطع کامل چرخه زندگی انگل در بین انسان، نشخوارکنندگان و گوشتخواران ازجمله تهیه واکسن های نوترکیب متناسب برای هیداتیدوزیس انسان و دام  برداشت .

بررسي باليني و هيستوپاتولوژيك تومورهاي پستان در سگ‌هاي ارجاعي به درمانگاه تخصصي دانشكده‌ي دامپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد ( در بازه‌ي زماني 90-87)

برای حیواناتی با بیش از یک بدخیمی، در نظر گرفتن تنها یک تومور به عنوان مسئول بیماری متاستازی بعدي یک عامل بالقوه‌ي انحرافی است، چرا که این طرز انتخاب بدخیم‌ها چنین فرضی به وجود می‌آورد که  تمامی سلول‌ها در زمان واحد به وجود آمده‌اند. ممکن است یک تومور که کم‌تر مهاجم است و زودتر به وجود آمده است گسترش آهسته‌تر خود را با افزایش زمان متاستاز جبران کند و به جای حضور یک تومور اولیه جدیدتر و مهاجم‌تر، مسئول بیماری متاستاتیک قلمداد شود.
 بررسی سایر متاستازهای دورتر مسئله‌ای است که برای سرطان‌های پستان انسان‌ مورد بحث قرار دارد و این به نیاز به آزمایش کامل روی سرطان پستان سگ‌ها و تحقیق برای شواهدی برای اصلاح سیستم
TNM سی ساله برای افزایش ارزش پیش‌گویی آن اشاره دارد.
در سگ‌ها (مثل انسان) میکرومتاستاز (0.2 تا 2 میلی‌متر) مخفی به گره‌های لنفاوی وجود دارند؛ اما با رنگ‌آمیزی معمول هماتوکسیلین و ائوزین قابل تشخیص نیستند. اما شواهدی در تکنیک‌های رنگ‌آمیزی مثل ایمنوهیستوشیمی وجود دارند که البته هنوز معناداری آن‌ها واضح نیست. پس از تشخیص می‌توان آن‌ها را جزء دسته تومورهای دارای متاستاز به گره‌های لنفاوی محسوب نمود. ولی البته قبل از هر کار باید ارزش میکرومتاستازها در پیش‌آگهی و پیش‌بینی بررسی شود. استراتژی‌های بهینه نمونه‌گیری برای گره‌های لنفی هنوز نیاز به بررسی دارند و باید استانداردسازی شوند تا شانس رسوبات متاستازی تشخیص داده نشده به حداقل برسد و بیماران به دو گروه دارای میکرومتاستاز و فاقد متاستاز در گره‌های لنفاوی تقسیم‌بندی شوند. هنگامی که اهمیت پروگنوستیک میکرومتاستازی در گره‌ها بهتر درک شدند باید راه‌کارهایی برای طبقه‌بندی این موارد با توجه به وضعیت
TNM ایجاد شوند. این تعیین مرحله می‌تواند با سیستم تعیین مرحله PTMN سرطان پستان انسان‌ مقایسه شود.
مطالعات بر مبناي پی‌گیری، باید بر پایه‌ي معاینات بالینی دقيق و فرایند‌های تصویربرداری برای مدت حداقل 24 ماه باشد.
به‌علت وجود روش‌های مختلف در طراحی، به‌دست‌آوردن نتایج مقایسه‌ای صحيح در مورد عوامل موثر بر پيش‌
گويي تومورهای پستانی بسیار مشکل و چالش‌برانگیز است. لذا بهترین پیشنهادها برای مطالعات بیش‌تر می‌تواند روش‌هايي باشد که در راستاي بهبود قدرت و ارزش روش‌هاي درمانی باشند و از عوامل انحرافی بالقوه دوری کنند.

تشخیصتفریقی‌اکینوکوکوس گرانولوزوس‌و         ‌اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس‌ در سگهای ولگرد مشهد بر اساس روش Copro-PCR

با توجه به نتایج خوب این طرح و هم چنین سادگی و کم هزینه بودن این روش در استخراج DNA از مدفوع ، لذا پیشنهاد می شود که این روش جایگزین روشهای دیگر گردد.
2- با توجه به اهمیت شناسایی سگهای آلوده به اکینوکوکوس ، پیشنهاد می شود که به جای روشهای قدیمی مثل کالبدگشایی   ، از روش کوپرو- پی سی آر  برای مطالعات اپیدمیولوژیکی استفاده شود .
3- با توجه به ممنوعیت و سختی شکار حیوانات حیات وحش می توان برای بررسی سو یه های اکینوکوکوس در حیات وحش از نمونه مدفوع و با روش کوپرو- پی سی آر استفاده کرد .

تعیین ایمونوهیستوشیمیایی اینترلوکین 17 در کارسینومای غدد پستانی در سگ

به منظور تعیین نقش اینترلوکین 17 در تومورهای حیوانی  و از جمله تومور پستانی سگ مطالعات آینده نگر پیشنهاد می گردد تا مشخص شود که آیا اینترلوکین می تواند به عنوان شاخصی برای تعیین پیش آگهی تومور پستان سگ استفاه شود یا خیر.
همچنین مطالعات بیشتر از طریق اندازه گیری کمی بیان پروتئین اینترلوکین 17  و سایر روشهای مولکولی جهت تعیین میزان بیان این اینترلوکین و ارتباط آن با میزان بدخیمی و متاستاز تومورهای حیوانی پیشنهاد می گردد.
با توجه به نقش اثبات شده التهاب در پیشبرد روند سرطان زایی در بعصی از تومورهای انسان، لازم است به نقش التهاب در تومور پستان سگ نیز توجه شود، و به نوعی که در صورت جلوگیری و یا کاهش روند التهاب احتمالا می توان روند تومور زایی را نیز دستخوش تغییر کرد (48).
پیشنهاد دیگری که می تواند مورد بررسی قرار گیرد متوقف کردن فعالیت اینترلوکین 17 در سلولهای سرطانی با تکنیک های مولکولی است به نوعی که می توان با کاهش یا توقف فعالیت این پروتئین، روند التهاب و به تبع آن سرطان زایی را تحت تاثیر قرار داد.

تعیین پارامترها و اندیسهای اکوکاردیوگرافی طبیعی مد حرکت و مد روشنایی در گوسفندان بلوچی

تعیین مقادیر نرمال اکوکاردیوگرافی در سایر نژادهای گوسفندان موجود در کشور همچون گوسفند نژاد کردی، نژاد قرهگل و... (با توجه به زیستگاه جغرافیایی، شیوهی پرورش و سرعت و میزان رشد و قدرت راهپیمایی آنها) پیشنهاد میگردد.
همچنین جهت ارزیابی بهتر پارامترهای عملکردی قلب توسط اکوکاردیوگرافی داپلر، تعیین مقادیر نرمال اکوکاردیوگرافی داپلر در نژاد بلوچی پیشنهاد می
شود.
به دلیل استفاده از گوسفند به عنوان مدل حیوانی در تحقیقات قلبی- عروقی، بررسی اثر داروهای مختلف بر روی قلب گوسفند با استفاده از اکوکاردیوگرافی پیشنهاد می
گردد

تعیین مقادیر شاخص های استرس اکسیداتیو و پارامترهای هماتولوژی، بیوشیمی و عناصر کمیاب در سگ‌های مبتلا به لیشمانیوز و مقایسه آن‌ها با سگ های سالم

به منظور مشخص شدن هر چه بیشتر نقش استرس اکسیداتیو در آسیب بافت ها، در سگ های مبتلا به لیشمانیازیس، تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا ارتباط بین میزان انگل و شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت ها (به ویژه کبد و کلیه) ارزیابی گردد. همچنین با توجه به اثرات استرس اکسیداتیو در تضعیف سیستم ایمنی، مطالعات بیشتری در زمینه ی ارتباط بین شاخص های استرس اکسیداتیو و پاسخ‌های ایمنی شامل ارزیابی تیتر آنتی بادی و عملکرد سلول های ایمنی مورد نیاز است.

تعیین مقادیر فروکتوزآمین در دوره انتقال گاوهای شیری وارتباط آن با سایر شاخص  های انرژی و پروتئینی سرم خون

با توجه به همبستگی بین فروکتوزآمین ، گلوکز و NEFA، فروکتوزآمین می تواند به عنوان یکی از شاخص های انرژی در متابولیک پروفایل گله قرار گیرد اما در این مطالعه همبستگی بین گلوکز وفروکتوزآمین به اندازه ای نبود که همانند دام کوچک وانسان انتظار ارزیابی دقیق گلوکز در دو هفته گذشته را داشته باشیم. به نظر می رسد با توجه به اینکه تشکیل فروکتوزآمین به واسطه قرار گرفتن گلوکز وپروتئین در کنار هم است با مطالعات بیشتر می توان توضیح دقیق تری در رابطه  باعوامل تاثیرگذار بر تشکیل فروکتوزآمین در دام های بزرگ ارائه کرد. 
به نظر می  رسد افزایش تعداد نمونه گیری یعنی گاو بیشتر در زمان های بیشتر منجر به شفاف شدن بیشتر نتایج خواهد شد. با  این حال با همین نتایج می توان فروکتوزآمین را به عنوان یکی از شاخص های انرژی در گله به حساب آورد

تعیین میزان آلودگی کلیفرمی و شناسایی انواع کلیفرم  ها و سالمونلای جدا شده از آغوز مورد استفاده در تغذیه گوساله  های نوزاد گاوداری  های  شیری مشهد

افزایش حجم نمونه ها و بررسی تعداد بیشتری از گاوداری های شیری
ü اندازه گیری FPT در گوساله ها و بررسی رابطه آن با آلودگی آغوزها و باکتری های موجود در آغوز
ü انجام مطالعه بصورت فصلی و مقایسه آلودگی کلی باکتریایی و کلیفرمی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی در فصل های مختلف سال جهت تعیین استاندارد ملٌی
ü بررسی تاثیر حرارت درماني آغوز بر روی سلامت و مرگ و میر گوساله ها
ü ارزیابی پاتوژن های دیگر موجود در آغوز از جمله مایکوباکتریوم ها و ویروس ها و...

تعیین میزان باقیمانده نیتریت در سوسیس و کالباس های حرارت دیده عرضه شده توسط کارخانجات مختلف در مشهد

 صنعت گوشت به منظور اطمینان یافتن از کیفیت و ایمنی فرآورده گوشتی ، ملزم به رعایت قوانین فراوانی است. امید است این پایان نامه تا حدی الزامات قانونی استفاده از نیتریت را در  تولید سوسیس و کالباس مشخص و همچنین بیان کند که تعداد در حال افزایشی از الزامات جدید در ارتباط با تولید موفقیت آمیز سوسیس و کالباس وجود دارد. 

   در اکثر کشورها مقررات خاصی در مورد مصرف نیتریت سدیم رعایت می شود و سعی محافل بهداشتی بر این است که تا حد امکان مصرف این ماده شیمیایی را کاهش دهند.  چون غلظت بالای این املاح می تواند عوارض متعددی  را ایجاد کند. با عنایت به این موارد کنترل میزان باقیمانده نیتریت در انواع فرآورده های گوشتی و مقایسه آن با حد استاندارد ضروری می باشد.

   ظاهراً اطلاعات ارائه شده از طرف اداره استاندارد کشور جهت دست یابی به این هدف بنا به دلایل زیر ناقص می باشد:
مقدار اولیه مجاز نیتریت در تهیهء انواع فرآورده های گوشتی حاوی درصدهای مختلف گوشت و محصولات باکیفیت های مختلف ، مساوی در نظر گرفته شده است این در حالی است که یکی از عوامل مؤثر بر میزان کاهش باقیما ندۀ نیتریت در این فرآورده ها می تواند درصد گوشت محصول باشد.

    دیگر اینکه با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی استفا ده از این نیتریت  ممانعت از رشد کلستریدیوم بوتولینوم می باشد . لذا مقدار باقیماندۀ آن درطول مدت نگهداری جهت تأمین این هدف باید کافی باشد .  بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق، حدود 58% محصولات حاوی باقیماندهء نیتریتی کمتر از 40
ppm هستند. در صورتی که ، طبق تحقیقات انجام شده، حداقل غلظت نیتریت مورد نیاز جهت جلوگیری از رشد کلستریدیوم بوتو لینوم در محصولات گوشتی ppm  80-40 میباشد، پس خطر رشد فرم رویای کلستریدیوم بوتولینوم در داخل بسته بندی های فاقد یا کم اکسیژن محصولات گوشتی وجود دارد. پس باید در  این خصوص در  استاندارد های موجود تجدید نظر و بطور مرتب محصولات مورد پایش قرار گیرند اقدامات و توصیه های بهداشتی انجام شود.

    با توجه به مسائلی که مطرح شد ، تعدادی از کشورها، در میزان مجاز مصرف ترکیبات نیترات و نیتریت تجدید نظر کرده و کاربرد مقدار
ppm 75-100 نیتریت را در محصولات خام مجاز دانسته اند . در ایران نیز تا نیمه ی دوم سال 1364 ، حداکثر مقدار نیتریت مصرفی در سوسیس و کالباسppm 150  بوده که به ppm 120 کاهش یافت و احتمالاً در آینده به کمتر از ppm 100 نیز خواهد رسید.
   از آنجایی که ماده شیمیایی نیتریت سدیم می تواند باعث به خطر  افتادن  سلامت انسانها گردد و بایستی که افراد مصرف کننده از محصولات تولیدي اطلاع کافی از مواد موجود در محصولات داشته باشند، لذا پیشنهاد می گردد مقدار نیتریت سدیم فرآورده هاي گوشتی به طور دقیق و مستمر مورد پایش قرار گیرد.  از آنجائیکه تعداد مطالعات انجام شده در رابطه با افزودن نیتریت سدیم در فرآورده هاي گوشتی در کشور بسیار محدود است و در مشهد تاکنون تحقیقی مشابه انجام نشده است ،و نظارت بر این سم مهلک از سوی سازمان های مسئول انجام نمی شود و از طرفی پتانسیل خطرات ناشی از آن در ایجاد بیماري بالا می باشد و بسیاري از اثرات و عوارض ناشی از آن و همچنین نحوه تغییر و تحول آن در طی واکنش هاي شیمیایی در اثر موارد مختلفی از قبیل حرارت دهی و تغیرات
PH و غیره دقیقاً شناخته شده نمی باشد.  لذا پیشنهاد می گردد تحقیقات مشابهی بصورت طولی و  موازي این تحقیق جهت رفع ابهامات صورت گیرد

تغییرات آنزیم های سرمی در اثر مسمومیت با سیانید در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

به صورت خلاصه،  براساس نتایج اندازه گیری   پارامترهای بیوشیمیایی،  به نظر می  آید که میزان سیانید مصرف شده فراتر از ظرفیت سم زدایی سیستم  های آنزیمی دخیل در سم  زدایی این ترکیب بوده است؛ و در نتیجه تغییر پارامترهای بیوشیمیایی ممکن است بدنبال آسیب های زیان  آور این سم در بافت  های هدف ایجاد شده باشد. مجموعه تغییرات پارامترهای بیوشیمیایی بخصوص فعالیت آنزیم  های اندازه  گیری شده می  تواند به عنوان شاخصی از مسمومیت با سیانید در ماهیان مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات بیشتر به منظور بررسی اثرات دوزهای متفاوت سیانید در دوره های آزمایشی با زمان  های مختلف و در گونه  های مختلف ماهیان برای ایجاد مسمومیت مزمن پیشنهاد می‌گردد. هم چنین ارزیابی مارکرهای نشان دهنده وضعیت آسیب‌های اکسیداتیو بدنبال مسمومیت با سیانید پیشنهاد‌ می‌گردد

تغییرات غلظت سرمی برخی آنتی  اکسیدان  های طبیعی و مواد معدنی
در دوره انتقال و ارتباط آنها با میزان بتاهیدروکسی  بوتیرات
 پس از زایش در گاوهای شیری

نتایج حاصل از مطالعه  ی حاضر نشان می  دهد که گاوهای با سیستم آنتی  اکسیدان ضعیف و مقادیر ناکافی از عناصر کمیاب، مستعد ایتلا به استرس اکسیداتیو و کتوز تحت بالینی هستند. همچنین گاوهای با استرس اکسیداتیو شدیدتر در خطر بیشتری از لحاظ ابتلا به کتوز تحت بالینی قرار دارند. درک جدید از نقش استرس اکسیداتیو و عناصر کمیاب به  عنوان عوامل دخیل در رخداد کتوز تحت بالینی، می  تواند در پیشگیری و حتی درمان هر چه بهتر این بیماری کمک کننده باشد. بدین منظور انجام مطالعاتی در زمینه  ی اثرات استفاده از عوامل آنتی  اکسیدان و عناصر کمیابی مانند روی در پیشگیری از کتوز تحت بالینی ضروری خواهد بود.

جداسازي مايكوپلاسما از جوجه‌هاي گوشتي مبتلا به سندرم تنفسي از مرغداري‌هاي صنعتي اطراف مشهد

در گله های گوشتی که در آزمایشات سرولوژي از نظر آلودگی به مایکوپلاسما مثبت شدند استفاده از روش کشت و pcr  برای تایید نهایی توصیه می شود.
2- برای بالا بردن شانس جداسازی ، انجام آزمایشات سرولوژی به صورت اولیه و کشت از نمونه های سروپوزیتیو توصیه می شود.
3- با توجه به انجام واکیسناسیون در  گله های  تخم گذار و مادر و امکان چرخش سویه های واکسینال توصیه می شود تست تفریقی سویه های واکسینال از فیلدی به روش
pcr  انجام شود.

شناسایی آلودگی به لنتی ویروس های نشخوارکنندگان کوچک در جمعیت گوسفندان استان خراسان رضوی به روش الیزا

با توجه به این که استان خراسان یک استان مرزی محسوب می شود و تردد دام های سرم مثبت می تواند در میزان شیوع سرمی مطرح باشد، لذا پیشنهاد می شود که نمونه گیری در استان های غربی ( هم مرز با ترکیه و عراق) نیز انجام پذیرد.
از آن جایی که این بیماری سبب اثراتی بر باروری، وزن تولد، قدرت زنده مانی بره و هم چنین میزان تولید شیر در گله می شود، انجام مطالعاتی در این رابطه مفید خواهد بود تا میزان ضررهای اقتصادی ناشی از این بیماری روشن گردد.
از آنجایی که بز هم از جمله مهم ترین دام های مسبب انتشار آلودگی معرفی شده است، توصیه می شود ضمن توجه بیشتر به این دام به عنوان خطری بالقوه در انتشار ویروس مایدی-ویزنا ، تست های تشخیصی نیز در خصوص میزان آلودگی به
CAEV انجام پذیرد.  
با توجه به متفاوت بودن سیستم پرورش گوسفند در عشایر، به نظر می رسد انجام پژوهش مشابه صرفاً در گوسفندان عشایری و مقایسه آن با گوسفندداری های نیمه صنعتی مفید باشد      
با توجه به شیوع سرمی بالای این عامل در گوسفندان استان، توصیه های عملی در جهت کاهش بیماری ضروری است. برای مثال با شناسایی گله های آلوده، به راحتی می توان با جداسازی مادران از فرزندان کمتر از یک سالشان در زمان تولد و پرورش مصنوعی بره ها با آغوز گاو، جانشین شونده های شیر یا شیر میش های سرم منفی شیوع بیماری را کاهش داد و یا آن را ریشه کن نمود. به علاوه توصیه می گردد که حیوانات سالانه از لحاظ سرمی بررسی شوند و حیوانات سرم منفی از حیوانات سرم مثبت جدا گردد زیرا انتقال از طریق آئروسل از طریق دستگاه تنفسی به اثبات رسیده است.
از طرفی توصیه می شود پژوهش دیگری توسط به کار گیری آزمایش
PCR بر روی جمعیت مورد مطالعه به دلیل حساسیت و ویژگی بالای این روش (قریب به 100 درصد)، صورت گیرد. می توان با مقایسه نتایج حاصل از PCR با پژوهش کنونی دریافت که موارد آلودگی به دست آمده در این پژوهش تا چه حد  به واقعیت نزدیک است

شناسایی مولکولی گونه ها و ناقلین بابزیا و تیلریا در بزهای شهرستان مشهد با روشSemi nested-PCR

از آنجائیکه شناسایی گونه ها و ناقلین بیماری بابزیوز و تیلریوز در بزها به روش مولکولی برای اولین بار در این منطقه و حتی در کشور صورت گرفته است پیشنهاد میگردد مطالعات مشابهی در استانها و مناطق مختلف ایران برای مقایسه با نتایج بدست آمده در این مطالعه با استفاده از روشهای مولکولی صورت گیرد

شناسایی مولکولی گونه ها ی بابزیای گاو و ناقلین آن در سه منطقه آب و هوایی گرم و خشک، کوهستانی و خزری با روش   Multiple- PCR

از آنجائیکه شناسایی گونه ها و ناقلین بیماری بابزیوز در گاو به روش مولکولی برای اولین بار در این منطقه و حتی در کشور صورت گرفته است پیشنهاد میگردد مطالعات مشابهی با استفاده از روشهای مولکولی در استان گیلان و مازندران با تعداد نمونه بیشتر صورت گیرد .

شناسایی مولکولی گونه های تیلریا و ناقلین آن در گاوهای شهرستان یزد با روش  Semi-nested PCR

 پیشنهاد می شود  مشابه این مطالعه در سایر مناطق آب و هوایی ایران  نیز انجام شود تا اطلاعات اپیدمیولوژیک کافی درباره وضعیت این بیماری از نظر انتشار جغرافیایی گو نه های و ناقلین  مختلف تیلریا گاو در ایران  بدست آید .
     2- پیشنهاد می شود مطالعات ملکولی دقیقی راجع به  وجود سویه های تیلریا آنولاتا در مناطق مختلف              
         آب و هوایی بصورت تحقیقات  جداگانه صورت گیرد

طراحی و ابداع روشی برای تائید ساب کلونینگ مولکولی با استفاده از تکنیک "تکثیر حاصل از جابه جا سازی متعدد"
(
multiple displacement amplification)

. استخراج و خالص سازی جداگانه اشکال مختلف پلاسمید کلون شده شامل حلقوی و خطی، واجرای تکنینک به صورت جداگانه بر روی آن ها.
2. استفاده مستقیم از کلونی حاصل از ترانفورماسیون پلاسمید کلون شده در واکنشآنزیم فای پلی مراز.
3. با توجه به کارایی بالا آنزیم فای پلی مراز، خطای فوق العاده پایین آن وسهولت و ارزانی استفاده از آن، شایسته است استفاده از این آنزیم، به عنوان آنزیماصلی جهت انجام ساب کلونینگ، مورد بررسی قرار گیرد.

مدل سازی رشد باکتری باسیلوس سرئوس تحت تاثیر مقادیر مختلف اسانس زنیان، دما، pH و دزهای مختلف تلقیح

استفاده از اسانس هاي گياهي با در نظر گرفتن ملاحظات ارگانولپتيكي محصولات غذايي از جمله طعم محصول مي تواند به كاهش مصرف نگهدارنده هاي شيميايي کمک نماید.
جهت حفظ خواص ارگانولپتیکی مواد غذایی حتی الامکان بایستی از کم ترین غلظت اسانس ها استفاده نمود و به همراه آنها می توان از سایر عوامل بازدارنده میکروارگانیسم ها از جمله اسید های خوراکی جهت تاخیر در رشد میکرو ارگانیسم های غذایی بهره گرفت.
براي شستشوي برخي از مواد غذايي نظير سبزيجات مي توان از محلول هاي حاوي اسانس هاي گياهي استفاده نمود.
با كپسوله كردن اسانس ها يا اجزاي مؤثر آنها مي توان ضمن حفظ اثرات ضد ميكروبي آنها از شدت طعم ايجاد شده در مواد غذايي كاست.
جهت شناسايي جنبه هاي تاثير اسانس هاي گياهي و موضوع جايگزين كردن آنها به جاي نگهدارنده هاي شيميايي بايد تحقيقات بيشتري انجام شود.
   با شناسایی روش هایی که می تواند به پخش شدن بهتر و یکنواخت اسانس در مواد غذایی کمک نماید، می توان ضمن ایجاد اثرات ضد میکروبی مناسب توسط اسانس، میزان مصرف آنرا نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد. این امر خود سبب کاهش تغییرات ارگانولپتیک یا اثرات سوء احتمالی خواهد شد.

مدل سازی رشد باکتری لیستریا مونوسایتوژنز تحت تاثیر مقادیر مختلف اسانس زنیان، دما، pH  و دزهای مختلف تلقیح

توصیه می گردد اسانس های گیاهی با در نظر گرفتن خواص ارگانولپتیکی محصولات غذایی نظیر طعم محصول، جایگزین مواد نگه دارنده شیمیایی گردد.
     2- فعالیت ضد میکروبی بسیاری از اسانس های گیاهی در مقابل باکتری لیستریا مونوسایتوژنز ناشناخته باقی مانده است که انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه توصیه     می گردد.
     3- پیشنهاد می شود اثر اسانس زنیان در مدل های غذایی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
     4- به منظور حفظ خواص ارگانولپتیکی مواد غذایی بهتر است اسانس های کپسوله شده را به کار گرفت.
      5- عواملی که بتواند سبب پخش شدن هر چه بیشتر اسانس در مواد غذایی گردد سبب کاهش مصرف اسانس و در نتیجه کاهش اثرات سوء ارگانولپتیک آن خواهد شد که مطالعه در این زمینه توصیه می گردد.
      6- با توجه به خاصیت ضد میکروبی و عطر اسانس های گیاهی می توان از محلول های حاوی اسانس به منظور شستشوی میوه و سبزی جات استفاده نمود

مطالعه مورفولوژی و هیستوشیمی غدد اشکی در شترمرغ بالغ

مطالعه تکامل و تکوین غده هاردرین و اشکی در شتر مرغ
مطالعه ایمونوهیستوشیمی غده هاردرین و اشکی شتر مرغ
بررسی آنزیم های بیوشیمیایی غدد اشکی و هاردرین در حیوانات و پرندگان مختلف

مقایسه  ی شاخص  های الکتروکاردیوگرافی در گوسفندان نژاد بلوچی و کردی

 با توجه به احداث واحدهای اصلاح نژاد برای سایر نژادهای گوسفند موجود در ایران از جمله گوسفندان افشاری، کرمانی، سنجابی و...، تعیین مقادیر طبیعی و استاندارد الکتروکاردیوگرافی در سایر نژادهای گوسفند موجود در ایران پیشنهاد می گردد.
2- تفاوت در وضعیت فعالیت الکتریکی قلب می تواند متأثر از تفاوت در ساختارها و آناتومی قلب و نیز بالانس الکترولیتی بدن باشد. لذا مقایسه ی ساختاری قلب و بررسی های خونی دو نژاد در شرایط کنترل شده پیشنهاد می گردد.
3- از آنجایی  که قطر حفرات قلبی و ضخامت دیواره  های آن از جمله عوامل تأثیر  گذار مهم بر الکتروکاردیوگرافی محسوب می  شوند، لذا توصیه می گردد که به بررسی کمی ابعاد قلبی (اکوکاردیوگرافی) در گوسفندان کردی نیز پرداخته شود( قابل ذکر آن که اکوکاردیوگرافی گوسفند بلوچی قبلاً توسط شجاعیان مورد بررسی قرار گرفته است).
4- توصیه می  شود از الکتروکاردیوگرافی به خاطر سهل و غیر تهاجمی بودن آن به صورت معمول در بالین دام  های بیمار که از بیماری  های تأثیر گذار بر عملکرد قلب همچون اسهال و شرایط منجر به تغییرات الکترولیت و اسید – باز ، کمبود ویتامین
E و سلنیم، بیماری  های عفونی چون تب برفکی در نوزادان، مرگ  های ناگهانی و... رنج می  برند بیشتر از پیش استفاده شود و این تکنیک حالت کاربردی تری در نشخوارکنندگان به خود بگیرد. بدیهی است که داشتن اطلاعات مرجع برای درک تغییرات احتمالی در شاخص  های قلبی در برخی بیماری  ها ضروری خواهد بود.

مقایسه ساختمان بافت شناسی غده ی آدرنال در خرگوش، همستر و خوکچه هندی

 با توجه به اینکه این تحقیق در جنس ماده خرگوش، همستر و خوکچه هندی صورت گرفته است و مطالعات دانشمندان مختلف که به برخی از آنها اشاره شد نشان می دهد که هم در بحث مورفولوژی و ابعاد ماکروسکوپی غده و هم در بحث ابعاد و ضخامت نواحی بافتی و میکروسکوپی غده اختلاف معناداری بین جنس نر و ماده در حیوانات مختلف وجود دارد، لذا پیشنهاد می گردد تا تحقیق مشابهی برای بررسی فاکتورهای مورفولوژی و هیستومتری غده آدرنال خرگوش، همستر و خوکچه هندی در جنس نر نیز انجام شود و اختلاف بین دو جنس مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد .
2- پیشنهاد دیگر مطالعه ارتباط بیماری ها با تغییرات هیستوپاتولوژیکی غده آدرنال و ارتباط آن با جنس نر و ماده درهر یک از این سه گونه بررسی شود .

3- تغییرات حجم و ضخامت لایه های کورتکس در زمان آبستنی نیز در این سه گونه میتواند موضوع تحقیق واقع شود.

مقایسه بافت شناسی مری در خرگوش ، خوکچه هندی  و همستر

مطالعه سیر تکاملی مری در سه حیوان مذکور از دوران جنینی تا بلوغ ازنظر آناتومی، بافت شناسی
2: بررسی میزان تاثیر پارامترهای اندازه گیری شده بر عملکرد مری
3: بررسی و مقایسه بافت شناسی مری این سه جونده نسبت به سایر حیوانات مختلف و میزان تاثیر     تفاوت ها و شباهت های مشاهده شده در نحوه زندگی و تغذیه

مقایسه اثرات تجویز ملوکسیکام و فلونیکسین مگلومین بر تعداد آبستنی به ازای هر تلقیح در گاوهای شیری برگشتی (Repeat Breeders)

 افزایش تعداد گاوهای مورد مطالعه برای بالا بردن قدرت نتیجه گیری آماری
ü  اندازه گیری غلظت متابولیت های پروستاگلاندین
ü اندازه گیری غلظت پروژسترون در دوره های زمانی مختلف قبل و پس از تزریق دارو برای بررسی میزان اثر دارو

مطالعه  ی میدانی واکنش تولید مثلی به افزودن مکمل چربی به جیره  های غنی از انرژی دوره انتظار زایش گاوهای شیری هلشتاین- فریزین

 افزایش تعداد گاوهای مورد مطالعه برای بالا بردن قدرت نتیجه  گیری آماری
2) بررسی وضعیت متابولیت  های خونی و برقراری رابطه آنها با فاکتورهای تولید  مثلی
3) اضافه کردن گروه  های درمانی بیشتر از جمله گروهای درمانی و کنترل بعد از زایش
4) بررسی اولتراسنوگرافی گاوها بعد از زایش به منظور بررسی وضعیت تخمدانی
5) اندازه گیری ساختارهای روی تخمدان و بررسی ارتباط آن  ها با هورمون  های مربوط

مطالعه ی مقدماتی تیپ های مختلف کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از بعضی از آلایش و فراورده های مرغ با استفاده از روش کشت آزمایشگاهی و PCR

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان آلودگی آلایش و فرآورده‌های مرغ به باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس در کشورمان، نسبتا بالا می‌باشد. لذا انجام مطالعات تکمیلی بیشتر پیشنهاد می گردد:
1- حمل و نقل آلایش و فراورده های مرغ و طیور با رعایت اصول بهداشتی انجام شود و از ارائه ی این گونه فراورده ها، فاقد مجوز سازمان دامپزشکی و فاقد بسته بندی مناسب جلوگیری به عمل آید.
2- از آن جایی که دمای بالا باعث از بین رفتن کامل اسپور های این باکتری می شوند تنها با پخت مناسب غذا و دادن دمای مناسب به غذا خطر ایجاد مسمومیت غذایی از بین می رود.
3- بررسی جامع‌تری با تعداد نمونه‌ی بیشتر بر روی سایر فراورده‌های مرغ به ویژه فرآورده‌ی منجمد از بابت حضور کلستریدیوم پرفرینجنس صورت گیرد.
4- مطالعه‌ای مشابه در رابطه با سایر فراورده‌های غذایی مانند گوشت و سایر فراورده‌هایی دامی انجام گیرد و پس از مشخص شدن میزان آلودگی نمونه ها، نتایج حاصل از آن با مطالعه‌ی حاضر مقایسه گردد.
5- مطالعه ای در رابطه با مسمومیت های غذایی ایجاد شده در انسان با کلستریدیوم پرفرینجنس انجام گیرد و تاثیر توکسین‌های
Tpel وNetB در ایجاد مسمومیت غذایی بررسی گردد.

                                                                                                                                  bazgasht

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء