ISC new V

  دسترسی به دو محصول از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC در سطح دانشگاه فردوسی امکان پذیر شد.

Animated-Bullet-DiamondBlueDark نمایه استنادی علوم ایران

        این نمایه امکان سنجش ارتباط میان مدارک معتبر را فراهم می‌آورد. با تکیه بر آن، می‌توان بر ردیابی و بررسی تحولات در حیطه اصول اندیشه‌ها، فرضیه‌ها و روشها و ابزارها پرداخت. این مهم شامل گذشته، حال و آینده می شود.

 

Animated-Bullet-DiamondBlueDark فهرست مندرجات فارسی (اطلاعات مجلات فارسی)

       علاوه بر مرور الفبایی مجلات فارسی، امکان جستجو براساس عنوان و موضوع مجلات را هم فراهم می کند. کاربران می توانند براساس سال و شماره، به محتوای مجلات دسترسی داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are now closed for this entry