اسلایدهای آموزشی

 
 
 

          اطلاعات دوره

سرفصل مباحث

دانلود فایل

 

 •  

 

نام دوره: استناددهی به منابع و سبکهای استنادی

مدرس: دکتر زهره عباسی

مدت: 2 ساعت

زمان: زمستان 94

 

 •  انگیزه های نگارش علمی
 • انواع تولیدات علمی
 • سبکهای استناددهی
 • ماخذ، منبع، ارجاع
 • انواع استناد
 • خطاهای استناددهی
 • نمایه های استنادی

 

 citation

 

 نام دوره: آشنایی با منابع اطلاعاتی در محیط های دانشگاهی: مدیریت زمان و استفاده بهینه از امکانات موجود

مدرس: دکتر زهره عباسی

مدت: 2 ساعت

زمان: زمستان 94

 

 •  مدلی از فرایند پژوهش
 • اهمیت اطلاعات در پژوهش
 • منابع اطلاعاتی ردیف اول
 • منابع اطلاعاتی ردیف دوم
 • جستجوی اطلاعات
 • ویژگی محیطهای اطلاعاتی جدید
 • مهارتهای اطلاع یابی
 image

 

نام دوره: استفاده از نرم افزار مدیریت اطلاعات Endnote web

 مدرس: نفیسه دری فر

 مدت: 2 ساعت

زمان: تابستان 94

 

 • کاربرد و قابلیت های endnote
 • راه های دسترسی و ورود به نرم افزار
 • امکانات my reference
 • راه های وارد نمودن اطلاعات کتابشناختی منابع به نرم افزار
 • نحوه سازماندهی اطلاعات در نرم افزار
 • نحوه تعیین و تغییر فرمت اطلاعات کتابشناختی منابع
 • نحوه import & export اطلاعات کتابشناختی
 • نصب جعبه ابزار در محیط word
 • کاربرد نرم افزار در واژه پرداز کاربرد نرم افزار در واژه پرداز word

endnote web

 

نام دوره: آشنایی با مفاهیم و ابزارهای علم سنجی

 

 مدرس: دکتر زهره عباسی

 

 مدت: 8 ساعت

زمان: تابستان 94

 

 • پروفایل نویسندگان و ضریب اچ
 • اصلاح پروفایل نویسندگان و یکدست سازی اطلاعات
 • ارسال و ثبت اطلاعات در ORCID
 • مقایسه وضعیت استنادی با دیگر سازمانها
 • تعریف Citation Alert
 • بررسی وضعیت مجلات پایگاه های استنادی
 • مقایسه اطلاعات جی سی آر ، اسکوپوس، سایمگو و نظامهای رتبه بندی و...
 • مبحث Content coverage
 • آشنایی با نحوه تحلیل داده ها 
 • ابزارهای مکمل نظیر Incite 
 • استفاده از قابلیتهای جانبی مثل  Alert و استفاده از عملگرهای ترکیبی

 

 elmsanji

نام دوره: ابزارهای جستجوی علمی و تخصصی: مدیریت زمان در پژوهش

 مدرس: دکتر زهره عباسی

 مدت: 2 ساعت

زمان: بهار 94

 

 

 

. مفهوم پژوهش

. اهميت اطلاعات در پژوهش

. ويژگي محيط اطلاعاتي جديد

. مهارتهاي اطلاع يابي در پايگاههاي اطلاعاتي

. استانداردهاي سواد اطلاعاتي

. فناوريهاي هوشمند در زمينه خدمات آگاهي رساني

. جستجو در منابع قابل دسترس در دانشگاه

 


Slidpajoohesh

نام دوره: مهارتهای سواد اطلاعاتی سطح 1 قسمت اول (ویژه دانشجویان دانشکده ریاضی)

مدرس: شهربانو صادقی گورجی

مدت: 2 ساعت

زمان: بهار 94

 

 

. تعریف سواد اطلاعاتی (ویژگیها و مهارتها)

. تعریف نیاز اطلاعاتی

. روشهای انتخاب موضوع مناسب برای پژوهش

شناخت انواع اطلاعات و محملهای اطلاعاتی

نقش منابع عمومی و مرجع برای شناخت بیشتر موضوع

تفاوت منابع ردیف اول، دوم و سوم

لزوم توجه به هزینه - سودمندی کسب اطلاعات 

 

1-1 

نام دوره: مهارتهای سواد اطلاعاتی سطح 1 قسمت دوم (ویژه دانشجویان دانشکده ریاضی)

 مدرس: شهربانو صادقی گورجی

 مدت: 2 ساعت

زمان: بهار 94

 

 

مفهوم و دلایل وب پنهان

شناسایی سامانه های مناسب برای بازیابی اطلاعات

موتورهای جستجوی عمومی

موتورهای جستجوی تخصصی (موضوعی، محتوایی)

فراموتورهای جستجو

استراتژی های جستجو (تعاریف پایه جستجو) 

روشهای انتخاب کلیدواژه های مناسب برای جستجو  (توسعه، تصحیح و کنترل) 

 

 
1-2

 نام دوره: مهارتهای سواد اطلاعاتی سطح 2 قسمت اول (ویژه دانشجویان دانشکده ریاضی)

 مدرس: شهربانو صادقی گورجی

 مدت: 2 ساعت

زمان: بهار 94

 

.  پایگاه های استنادی (ویژگی ها و فواید)

 . پایگاه های استنادی MathSciNet، Scopus، ISI و موتور استنادی Google Scholar

. دسترسی به منابع الکترونیکی رایگان

. سایتهای فهرستگانی

. راهنماهای موضوعی تخصصی

. معرفی و راهنمای جستجوی چند پایگاه  اطلاعاتی مرتبط و مهم

. سامانه های اطلاعاتی دریافت منابع

. طرحهای اشتراک منابع (غدیر، امین)

 

 
2-1

 نام دوره: مهارتهای سواد اطلاعاتی سطح 2 قسمت دوم (ویژه دانشجویان دانشکده ریاضی)

 مدرس: شهربانو صادقی گورجی

 مدت: 2 ساعت

زمان: بهار 94

 

. ارزیابی منتقدانه و گزینش منابع مناسب

 اخلاق پژوهش و مصداقهای سرقت ادبی

مبانی استناددهی و سبکهای مختلف استناد

معرفی برخی نرم افزارهای استناددهی و ساختار کلی آنها

آشنایی با نرم افزار Endnote

روشهای روزآمدنگهداشتن اطلاعات کسب شده

انتخاب مجله مناسب برای نشر مقاله

بهبود استناد و افزایش رویت پذیری در وب

 

 
2-2

 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید