طرح غدیر - اشتراک منابع

 

عضويت فراگير كتابخانه‌ها از تاريخ 78/4/1 به منظور ايجاد امكان دسترسي مستقيم و حضوري به منابع كتابخانه‌هاي زير پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالي راه‌اندازي شد. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به عنوان سازمان هماهنگ کننده طرح غدیر در میان مراکز می باشد که مقررات و ضوابطی را جهت این طرح تعیین نموده و کلیه مراکز و کتابخانه ها موظف به اجرای آنها می باشند. طرح غدیر راهکاری است که متقاضیان با عضویت در این طرح می توانند به صورت مستقیم به کتابخانه های عضو این طرح مراجعه نموده و از کلیه خدمات آنها استفاده نمایند. از آنجایی که مرکز اطلاع رسانی و  کتابخانه مرکزی پل ارتباطی دیگر کتابخانه ها می باشد و با توجه به عصر انفجار اطلاعات و افزایش دانش بشری و محدودیت های کتابخانه ها جهت تهیه منابع ، امکان اینکه همه نیازهای اطلاعاتی کاربران فراهم گردد نمی باشد ، این مرکز عضو این طرح گردیده و به عنوان نماینده این طرح می باشد . مركز اطلاع‌رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسی به عنوان كتابخانه مبدا است.

مجری طرح: آزاده صالح آبادی


 

t4

متقاضیان جهت استفاده از طرح غدیر، پس از ثبت نام در سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ، اطلاعات عضو  به مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه نزد مجری طرح خانم صالح آبادی ارسال شده و مجری طرح پس از تآیید صحت اطلاعات، اجازه پرداخت الکترونیکی به اعضا را می دهد. از زمان تقاضای عضویت تا آماده سازی و ارسال کارت عضویت به کتابخانه حدود 3 هفته تا یک ماه طول می کشد که به محض صدور کارت و ارسال به مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی، از طریق ایمیل به عضو مربوطه اطلاع رسانی می شود. متقاضيان جهت عضويت مراجعه و براي كسب هرگونه اطلاعات مي‌توانند با تلفن 38806545-0511 تماس حاصل نمايند.

کاربران به منظور سهولت استفاده از امکانات طرح می توانند از راهنماهای زیر استفاده کنند:

 

 

t3

استفاده کنندگان : کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد، دکترا ) و اعضای هیأت علمی (رسمي و پيماني) دانشگاه فردوسی می توانند از این طرح استفاده کنند.


 

t2

هر متقاضی با عضویت در این طرح ، رعایت موارد ذیل را متعهد می گردد :

  • کلیه مقررات طرح غدیر که در هنگام عضویت یا پس از آن، به آگاهی وی می رسد رعایت نماید.
  • کلیه مقررات و شئون اداری کتابخانه های مقصد و سازمانهای متبوع را که از آن استفاده می کند رعایت نماید.
  • موازین امانتداری در هنگام امانت کتاب از کتابخانه را رعایت نماید.
  • جبران کلیه خسارتهای احتمالی وارده به منابع کتابخانه های ارائه دهنده خدمات را عهده دار باشد .
  • کارت عضویت را حفظ نماید و مسوولیت و عواقب هرگونه سوء استفاده احتمالی از آنها را عهده دار باشد.
  • در صورت مفقود شدن کارت دریافتی، سریعاً به اطلاع مجری طرح برساند.
  • کارت دریافتی را به هنگام تسویه حساب عودت دهد.

 

 

t1

کلیه دانشجویان در پایان تحصیلات خود و یا زمان انصراف از تحصیل و انتقال به دانشگاه دیگر و همچنین کارمندان و اساتید و ... زمان قطع هرگونه رابطه استخدامی با دانشگاه نظیر بازنشستگی و ... ملزم به تسویه حساب با کتابخانه می باشند. اعضا به مبدا (محل عضويت) مراجعه و ضمن تحويل كارت‌ عضويت، تقاضاي تسويه حساب مي‌نمايند. در صورتی که کارت عضوی مفقود گردیده باشد مسوولیت تاخیر در تسویه حساب وی که ممکن است تا 3 ماه به طول انجامد به عهده خود شخص خواهد بود .

 

Comments are now closed for this entry

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء