بی بی سیما اسلامی ازغندی


eslami0
 

 

 

نام و نام خانوادگي: بی بی سیما اسلامی ازغندی

 سمت : کارشناس بخش پایان نامه ها

 نوع استخدام: رسمی

 واحد محل خدمت: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نام بخش: پایان نامه ها

مسئول مستقیم: محمد نظام دوست

38806549phone2

 

 

 list

 • تحویل فرم های درخواست پایان نامه همراه با کارت از مراجعه کنندگان، کنترل اطلاعات فرم، آوردن پایان نامه های درخواستی از قفسه ها و فایل کردن کارت و فرم
 • گذاشتن فرمهای درخواست پایان نامه ها در کنار مانیتورها
 • پاسخگویی به مراجعه کنندگان غیرحضوری (اعم از اساتید، کارکنان، دانشجویان) به صورت تلفنی و پست الکترونیک
 • انجام امور مالی در رابطه با کاربران خارج از دانشگاه
 • گذاشتن پایان نامه های برگشتی در قفسه
 • گذاشتن پایان نامه های برگشتی در قفسه های اصلی (در ابتدای هر روز)
 • آماده سازی کامپیوترهای جستجو جهت استقاده مراجعان
 • راهنمایی مراجعان هنگام جستجو از نرم افزار سیمرغ و فایل پایان نامه ها
 • پی گیری پایان نامه هایی که گاهی اوقات بنا به دلایلی در قفسه موجود نمی باشد و تهیه سیاهه ای جهت بررسی های بعدی
 • تهیه فهرست پایان نامه های مفقودی
 • کنترل سالن برای استفاده منصفانه و آرام از منابع
 • گزارش گیری آمار استفاده کنندگان
 • ارائه خدمات کارورزی به دانشجویان فردوسی و غیرفردوسی
 • انجام سایر امور محوله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید