محمد نظام دوست


people1
 

 

 

نام و نام خانوادگي: محمد نظام دوست

 سمت : مسئول بخش پایان نامه ها

 نوع استخدام: رسمی

 واحد محل خدمت: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نام بخش: پایان نامه ها

مسئول مستقیم: فرزانه فرجامی

38806550phone2

 

 

 list

کنترل صحت فرایند تسویه حساب از جمله

الف : در صورتی که پایان نامه توسط دانشجو در پایگاه ایرانداک ثبت و فایل ها ارسال شده باشد:

 • بازیابی کد رهگیری از سایت ایرانداک
 • بارگیری فایلهایword , pdf فرستاده شده به ایرانداک و بررسی صحت و درستی آنها
 • بررسی فرمت چاپی پایان نامه و مقایسه با فایلهای ارسالی ایرانداک و بررسی آن از نظر داشتن قالب درست ( صورت جلسه دفاع، چکیده و...)
 • دریافت سی دی (فرمت الکترونیکی) پایان نامه بررسی و تطابق درستی آنها
 • ذخیره کردن فرمت الکترونیکی پایان نامه در کامپیوتر در شاخه مربوز به هر روز بر اساس شماره ردیف داده شده به هر دانشجو
 • دریافت تاییدیه از سایت ایرانداک
 • ذخیره تائیدیه ها بر اساس شماره ردیف
 • چاپ تائیدیه و امضا و مهر شدن آن و تحویل به دانشجو
 • تهیه فایل اکسلی از پایان‌نامه‌های دریافتی هر روز و تحویل آن به همراه پایان‌نامه‌ها به بخش آماده سازی
 • تهیه دی وی دی مربوط به پایان نامه های دریافتی (فایل آنها، تاییدیه، فایل اکسل) جهت ارسال به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به صورت ماهیانه

ب: در صورت عدم ثبت پایان نامه در سایت ایرانداک راهنمایی های ذیل صورت می گیرد:

 • ثبت نام دانشجو در سایت ایرانداک
 • کمک به زیپ کردن فایلها
 • راهنمایی جهت  پرکردن اطلاعات و  فرستادن فایلها و دریافت کدرهگیری از سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 
 • در صورت اختلال در دریافت تاییدیه از سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، پیگیری و تماس جهت رفع اشکالات مربوط به آن
 • تهیه راهنماهای لازم جهت انجام درست فرایند
 • پیگیری در مورد الکترونیکی کردن "تحویل پایان نامه ها" از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ثبت آنها در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • چیدن پایان نامه های برگشتی از دانشکده ها (در ابتدای هر روز)
 • ارائه خدمات کارورزی به دانشجویان فردوسی و غیرفردوسی
 • انجام سایر امور محوله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید