ابوالقاسم زرنگ


زرنگ
 

 

 

نام و نام خانوادگي: ابوالقاسم زرنگ

 سمت : کتابدار مخزن

 نوع استخدام: رسمی 

 واحد محل خدمت: مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

نام بخش: امانت

مسوول مستقیم: محمدجعفر طلایی برآبادی

38806536phone2     

email 

 

 

 شرح وظایف

  • تحویل کتابهای بازگشتی میز امانت
  • جداسازی کتابهای مخدوش
  • برداشتن کتابهای روی میز مطالعه
  • کنترل مراجعان در مخزن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید