بخش اطلاع رسانی

بخش اطلاع رسانی محلی برای نیازسنجی، شناسایی، گردآوری، نگهداری، سازماندهی، بازیابی و اشاعه اطلاعات منابع الکترونیکی برای جامعه دانشگاهی استهدف این بخش شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم کردن امکانات تامین نیازها، روزآمد سازی خدمات با تحولات جامعه و نیازهای متنوع جامعه استفاده کنندگان و نیز فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و آسان به منابع اطلاعاتی به منظور پشتیبانی از هدفهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه است.

 

فعالیت های بخش آموزش فعالیت‌ها

برخی از فعالیت‌های این بخش در ذیل به طور خلاصه بیان شده است:

- ارایه خدمات اطلاع رسانی حضوری و غیرحضوری به مراجعان؛

- آموزش سواد اطلاعاتی شامل کلاس های آموزشی،تورهای آموزشی و آموزش فردی؛

- تهیه راهنماها، دستنامه ها و بسته های آموزشی؛

- آموزش کارورزان؛

- عضویت در کمیته تامین منابع الکترونیکی کتابخانه مرکزی؛

- مدیریت و پشتیبانی وب سایت کتابخانه مرکزی؛

- اشاعه گزینشی اطلاعات و خدمات آگاهی رسانی جاری از طریق انتشار خبرنامه الکترونیکی و درج در سایت کتابخانه مرکزی و ...

>>>>>>>>><<<<<<<<<<

تذکر: خدمات فوق برای مراجعان خارج از دانشگاه بر اساس تعرفه ای که ابتدای هر سال تعیین و به تایید ریاست کتابخانه می رسد، ارایه می‌گردد.

دانلود دستورالعمل استفاده از بخش اطلاع رسانی

>>>>>>>>><<<<<<<<<<

 

ساعت کاری ساعت ارائه خدمات بخش

 

همکاران

شهربانو صادقی گورجی (مسئول بخش اطلاع رسانی و مدیر سایت) * مشاهده اطلاعات کامل...

نفیسه دری فر (کارشناس ارشد بخش اطلاع رسانی) * مشاهده اطلاعات کامل...

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء