بخش مجموعه های اهدایی

بخش کتابخانه های اهدایی مرکزاطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد ازسال 1383 درکتابخانه مرکزی احداث گردید که باتوجه به ارج معنوی اهدا و وقف اساتید ومحققین که مجموعه نفیس داشته باشند می توانند دراین امر شرکت نمایند

در حال حاضر این کتابخانه شامل یک مجموعه وقفی و دو مجموعه اهدایی :
 
مجموعه وقفی استاد کاظم مدیرشانه چی
شامل 7 هزار عنوان کتاب چاپی و یک هزار و پانصد عنوان کتاب چاپ سنگی و نسخه خطی می باشد که در زمینه فقه در علوم اسلامی و تاریخ اسلام می باشد .
 
 مجموعه اهدایی محقق احمد محدث خراسانی
شامل 5 هزار عنوان کتاب چاپی و یکصد عنوان چاپ قدیمی و سنگی می باشد که در زمینه فقه و علوم اسلامی و تاریخ اسلام می باشد .
 
مجموعه اهدایی محقق محمدحسین فرزین- عالیه غفاری
شامل 8 هزار عنوان کتاب چاپی جدید و قدیم در زمینه تاریخ ادبیات ایران و جهان لحاظ گردیده .
تمامی این مجموعه ها در کتابخانه اهدایی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی آمادگی خدمات را به مراجعین محترم را دارد.

  فعالیت های بخش آموزش فعالیت‌ها

 

  • راهنمایی مراجعین برای دست یابی به عناوین کتابهای چاپی شامل کتابهای مرجع و عمومی
  • راهنمایی مراجعین برای دست یابی اطلاعات به منابع اطلاعاتی چاپی شامل کتابها و نشریات و منابع مرجع
  • راهنمایی مراجعین در رابطه با سرچ منابع اطلاعاتی که از طریق نرم افزار کتابخانه ای
  • در اختیار قراردادن منابع اطلاعاتی چاپی شامل کتابها و نشریات به مراجعین و عودت دادن منابع به داخل قفسه ها
  • آماده سازی منابع اطلاعاتی برای مراجعین
  • معرفی منابع موجود به مراجعین از طریق تهیه بروشور از محدود نفایس عناوین موجود و بصورت حضوری در خود بخش

 

 ساعت کاری ساعت ارائه خدمات بخش

 

همکاران

کبری ناصری (کارشناس ارشد بخش کتابخانه های اهدایی) * مشاهده اطلاعات کامل...

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء