پایگاه های ISI و Scopus

 

ISIScopus-databases 

 

گام نخست:


ابتدا VPN خود را غیر فعال کرده و به منظور استفاده از پایگاه های Scopus، ISI پراکسی موزیلا را براساس مراحل زیر تغییر دهید:

 

1

 

 

2

 

 

 

 3

 

 

 

 

گام دوم:

به منظور ورود و استفاده، روی نام پایگاه های  Scopus، ISI و Ebsco  کلیک کنید.

 

لازم به ذکر است که دسترسی به این پایگاه ها تنها در محدوده دانشگاه فردوسی مشهد امکان پذیر است.

 

 

Comments are now closed for this entry