ساعت کار کتابخانه

new1 ساعت کار مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی از تاریخ 16 تیر 97 تا اطلاع ثانوی                   
           

پنجشنبه ها

شنبه تا  چهارشنبه         

بخش ها

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش آموزش و ارتباطات

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش اداری

تعطیل 

7:15 -14:15 

بخش اطلاع رسانی  

8:15-11:45

7:15  - 17:45

بخش امانت

8:15 -11:30 

7:15 - 14:15 

بخش پایان نامه ها

8:15-11:30

7:15 - 17:45

سالن مطالعه پایان نامه

تعطیل

7:15 - 14:15  

تسویه حساب پایان نامه ها

تعطیل 

7:15 - 14:15 

بخش پشتیبانی سیستم ها

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش دیداری شنیداری

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش سازماندهی منابع

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش سفارشات

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش مجموعه های اهدایی

8:15-11:45

7:15 - 17:45

بخش مرجع

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش نشریات

 

 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید