ساعت کار کتابخانه

 

ساعات کاری اعلام شده از روز دوشنبه مورخ 96/1/14 بدین شرح می باشد

 پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

بخش ها

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش آموزش و ارتباطات

تعطیل 

7:15  - 14:15

بخش اداری

تعطیل 

7:15 - 14:15 

بخش اطلاع رسانی  

8:15-11:45

7:30  -17:45 

بخش امانت

8:15-11:45  

7:30 - 17:30 

بخش پایان نامه ها

8:15-11:45

7:30 - 17:30

سالن مطالعه پایان نامه

تعطیل

7:30 - 14:00  

تسویه حساب پایان نامه ها

تعطیل 

7:15- 14:15 

بخش پشتیبانی سیستم ها

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش دیداری شنیداری

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش سازماندهی منابع

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش سفارشات

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش مجموعه های اهدایی

8:15-11:45

7:15 - 17:45

بخش مرجع

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش نابینایان

تعطیل 

7:15 - 14:15

بخش نشریات

 
سالن مطالعه و سایت رایانه از ساعت 8 صبح لغایت 22:45 دایر می باشد.

 

سالنهای مطالعه و سایت رایانه ساختمان قدیم

 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید