ساعت کار کتابخانه

                     ساعات کاری از 7 تیر 96 تا اطلاع ثانوی طبق ساعات اعلامی جدول ذیل می باشد.
           

پنجشنبه ها

شنبه تا  چهارشنبه         

بخش ها

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش آموزش و ارتباطات

تعطیل 

7:30  - 14:15

بخش اداری

تعطیل 

7:30 - 14:15 

بخش اطلاع رسانی  

تعطیل

7:30  -14:15 

بخش امانت

  تعطیل

7:30 - 14:15 

بخش پایان نامه ها

تعطیل

7:30 - 14:15

سالن مطالعه پایان نامه

تعطیل

7:30 - 14:15  

تسویه حساب پایان نامه ها

تعطیل 

7:30- 14:15 

بخش پشتیبانی سیستم ها

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش دیداری شنیداری

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش سازماندهی منابع

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش سفارشات

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش مجموعه های اهدایی

تعطیل

7:30 - 14:15

بخش مرجع

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش نابینایان

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش نشریات

 
سالن مطالعه و سایت رایانه از دوم تیرماه از ساعت 8 صبح لغایت 19  دایر می باشد.

 

سالنهای مطالعه و سایت رایانه ساختمان قدیم

 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید