ساعت کار مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

 

 ساعت کار مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی (براساس بخش ها و روزها)

توجه: جدول زیر، برنامه کتابخانه در روزهای عادی است. برای مشاهده نحوه ارائه خدمات در دوران کرونا کلیک کنید.


           

پنجشنبه ها

شنبه تا چهارشنبه

بخش ها

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش آموزش و ارتباطات

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش اداری

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش اطلاع رسانی   
8:15 - 11:45

7:30 - 17:45

بخش امانت

تعطیل 

7:30 - 14:15 

تسویه حساب پایان نامه ها

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش پشتیبانی سیستم ها

تعطیل

 7:30 - 14:15  بخش سفارشات

تعطیل 

7:30 - 14:15

بخش سازماندهی و فهرست نویسی منابع

8:15 - 11:45

7:30 - 17:45

بخش مرجع و گنجینه های اهدایی

 تعطیل  7:30 - 14:15

بخش نشریات

تعطیل

7:30 - 14:15

بخش علم سنجی

8:15 - 11:45

7:30 - 17:45

سالن‌های مطالعه طبقه اول

 تعطیل 

7:30 - 14:15

سالن مطالعه طبقه 1-
 
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء