آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

Animated-Bullet-DiamondBlueDark  آیین‌نامه علم‌سنجی و ارزیابی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهدicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark  آیین‌نامه کمیسیون راهبری و سیاست‌گذاری امور اطلاع‌رسانی و خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل چاپ رساله/پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل بخش سازماندهی منابع icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark خط مشی مجموعه سازی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهدicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark  آیین نامه وجین منابع در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark  آیین نامه استفاده از منابع در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkدستورالعمل استفاده از بخش امانتicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل برگزاری کارگاههای آموزشیicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkدستورالعمل استفاده از بخش اطلاع رسانیicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkدستورالعمل پذیرش منابع اهدایی icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkدستورالعمل استفاده از نشریات icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkدستورالعمل استفاده از بخش مرجع icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkدستورالعمل استفاده از پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميليicon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark دستورالعمل پیشنهادی نحوه تدوین پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDarkالگوی آماده تدوین پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد icon-9

Animated-Bullet-DiamondBlueDark آئین نامه تازه های اطلاع رسانی و اطلاع یابی icon-9

 

Add comment


Security code
Refresh

آيكون مراجعه