جلسه هم اندیشی همراه با استاد ارجمند آقای دکتر آفتابی

هم اندیشی

 

 آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما می تابد

 دوستان گرامی و همراهان اندیشه و کتاب
این هفته با خوشوقتی ، همراه با استاد ارجمند آقای دکتر آفتابی، در کنار هم ساعاتی پر بار برای اندیشه خواهیم داشت.
بوف کور و کوری روشنایی بخش محفل انس با کتابمان خواهد بود.
با هم می گوییم و می شنویم و بهره مند می شویم.


مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد - دوشنبه 31 تیرماه ساعت 12-14

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء