اولین جلسه ازسلسله نشست های علمی کتابخانه مرکزی در سال 98برگزار شد

2019-20

روز شنبه 14 اردیبهشت اولین جلسه از سلسله نشست های علمی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی با عنوان"  تحلیل گفتمان به مثابه رویکرد و روش " برگزار گردید. در این نشست که از ساعت 12 الی 14 بطول انجامید علاوه بر کتابداران کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد تعدادی از دانشجویان و علاقه مندان به بحث نیز حضور داشتند. سخنرانی توسط خانم بهار قادری کارشناس علم سنجی در اتاق شورای کتابخانه ارائه شد. خانم قادری پس از سخنرانی به سوالات مطرح شده از طرف شرکت کنندگان پاسخ دادند.

2019-22

Comments are now closed for this entry