سلسله نشستهای معرفی و نقد کتاب: نظریه ای در باب اقتباس

118 اردیبهشت

18 اردیبهشت

سلسله نشستهای معرفی  نقد کتاب

نشست یازدهم : نظریه ای در باب اقتباس

چهارشنبه 18 اردیبهشت ساعت 12

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

طبقه سوم. تالار گفت و گو

Comments are now closed for this entry