جلسه هم اندیشی مسئولین کتابخانه مرکزی با اعضای هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه

2019-12

پیرو سلسه جلسات هم اندیشی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی با گروههای آموزشی روز سه شنبه 10 اردیبهشت اعضای هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه به کتابخانه آمدند. این جلسه که به پیشنهاد دکتر فارسیان مدیر گروه زبان فرانسه و دعوت کتابخانه برگزار شده بود، از ساعت 12 الی 13:30 به طول انجامید. در این جلسه ابتدا دکتر عباسی رئیس کتابخانه مرکزی ضمن خیر مقدم ، گزارشی اجمالی از وضعیت فعلی کتابخانه و امکانات و خدمات ویژه هر بخش ارائه دادند . ایشان یکی از دلایل دعوت از اعضای هیات علمی گروههای آموزشی را ارتباط تنگاتنگ و بیشتر  و دریافت بازخورد از کاربران کتابخانه به ویژه اعضای هیات علمی برای رفع مشکلات و ارتقاء خدمات برشمردند؛ در ادامه خانم ها فرجامی مسئول خدمات کتابخانه ای و هراتیان مسئول آموزش و ارتباطات کتابخانه نیز توضیحاتی در خصوص خدمات بخش نشریات و بخش آموزش و ارتباطات دادند، اعضای گروه آموزشی زبان فرانسه نیز سوالاتی در خصوص پایگاههای اطلاعاتی و کتابها و سامانه های مرتبط با کتابخانه و... پرسیدند که دکتر عباسی و همکارانشان پاسخهای مرتبط را دادند. در ادامه دکتر فارسیان گروه زبان و ادبیات فرانسه خاطر نشان کردند که برای اولین بار امسال گروه زبان فرانسه دانشجو برای مقطع دکتری خواهد پذیرفت، بنابراین در این مقطع زمانی لازم است کتابخانه توجه خاصی به تهیه منابع زبان فرانسه داشته باشد، همچنین توافق شد تا بعضی از جلسات آموزشی گروه زبان فرانسه به در کتابخانه برگزار شود، همچنین دانشجویان ورودی 97 به منظور آشنایی بیشتر و بهتر در قالب تور آموزشی به کتابخانه بیایند . جلسات هم اندیشی با گروههای آموزشی فرصت مغتنمی فراهم می کند تا مسئولین کتابخانه با نقطه نظرات و مطالبات کاربران آشنا شوند و از طرفی اعضای گروههای آموزشی نیز از شرایط و امکانات کتابخانه اطلاعات دقیق تری کسب کنند. جلسه تکمیلی این نشست در قالب بازدیدی از بخشها و برگزاری کارگاهی برای جستجو در منابع قابل دسترس در دانشگاه متعاقبا" برگزار خواهد شد.

2019-13

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء