جلسه مشترک با اعضای محترم هیات علمی دانشکده منابع طبیعی در کتابخانه مرکزی

1201

پیرو سلسله جلسات مشترک کتابخانه مرکزی  با گروههای آموزشی روز دوشنبه 20 اسفند 97 اعضای هیات علمی دانشکده منابع طبیعی میهمان مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بودند. در این جلسه که به دعوت کتابخانه مرکزی صورت گرفته بود ابتدا خانم دکتر عباسی رئیس کتابخانه ضمن خیر مقدم توضیحاتی در مورد وضیعت کتابخانه و اقداماتی که بعد از تجمیع صورت گرفته و همچنین تلاشهای انجام شده برای ارائه بهینه خدمات،  ارائه کردند. در ادامه چند نفر از کارشناسان کتابخانه نیز خدمات ویژه مربوط به بخشها را معرفی کردند سپس آقای دکتر محمد تقی دستورانی ریاست دانشکده منابع طبیعی ضمن تشکر بابت دعوت ، در خصوص نکات مطرح شده فرمودند با معرفی بیشتر بعضی از خدمات از این پس تلاش می شود تعاملات نزدیکتری با کتابخانه برقرار شود بویژه در خصوص برگزاری کارگاههای آموزشی، استفاده بهینه از منابع و تشویق دانشجویان در مراجعه و استفاده از خدمات کتابخانه و .... ، در این جلسه همچنین مقرر شد نمایندگان هر گروه آموزشی معرفی شوند تا در ارتباط با خرید منابع کتابخانه ای و در مشاوره های مربوط به هر گروه از نظرات آنان استفاده شود. در ادامه جلسه سوالاتی از طرف اعضای هیات علمی حاضر مطرح گردید که خانم دکتر عباسی و همکارانشان توضیحات لازم را دادند در ضمن مقرر شد در جلسه دیگری ضمن بازدید از کتابخانه، منابع قابل دسترس در دانشگاه فردوسی برای اعضای هیات علمی دانشکده منابع طبیعی بصورت کارگاه معرفی شود. جلسه با گرفتن عکس یادگاری در کنار سفره هفت سین کتابخانه به پایان رسید .

1202

1203

Comments are now closed for this entry

آيكون مراجعه