تیم " داژبال بانوان مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی " اول شد

dajbal 2

تیم " داژبال مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی " در جشنواره درون دانشگاهی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اول شد
این مسابقات که در تاریخ 12 اسفند 97 در محل سالن کوثر برگزار شد، با کسب مقام اول توسط تیم مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی و مقام دوم شهید مطهری ب و مقام سوم بسیج دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  به پایان رسید.

Comments are now closed for this entry

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء