نشست مشترک مسئولین کتابخانه مرکزی با گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

visit2

اعضای هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی از ساعت 11 الی 13:30 روز یکشنبه 16 دی در نشستی با مسئولین مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی شرکت کردند. این جلسه به دعوت کتابخانه مرکزی و به منظور هم اندیشی در خصوص راهکارهایی برای همکاریهای دوجانبه و نزدیکتر کتابخانه و گروه انجام شد. در این نشست ابتدا خانم دکتر عباسی ضمن عرض خیر مقدم و ابراز خرسندی از حضور میهمانان گزارشی از فعالیتهای کتابخانه و سپس دلایل انجام این دعوت را اعلام نمودند و در ادامه اعضای هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی در خصوص زمینه های انجام فعالیتهای مشترک آموزشی /پژوهشی و خدماتی توضیحاتی ارائه و راهکارهایی را عنوان نمودند، این جلسات ادامه خواهد داشت.

visit 3

Comments are now closed for this entry