آئین بزرگداشت"روز کتابدار" در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی برگزار شد.

111

روز چهارشنبه  30 آبان ماه مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی میزبان اهالی کتاب بود. اساتید گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداران کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین کتابداران بازنشسته نیز به مناسبت روز کتابدار به مراسمی که به همین مناسبت تدارک دیده شده بود، دعوت بودند . در این جلسه از ساعت 12 الی 14:30 به طول انجامید، خانم دکتر عباسی رئیس کتابخانه مرکزی و میزبان این جلسه به حاضرین خیر مقدم گفتند و اشاره کوتاهی به اهم فعالیتها و رویدادهای مهم کتابخانه و کتابداران در سال اخیر پرداختند و سپس آقای دکتر دیانی استاد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی نکاتی حرفه ای در خصوص رشته فرمودند، آقای دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد سخنران بعدی بودند که ضمن ابراز خرسندی از حضور در بین کتابداران و اساتید فن این رشته از آقای دکتر فتاحی از اساتید این رشته خواستند تا به سوالی که سالها پیش در خصوص اهمیت جایگاه منابع چاپی به خصوص کتاب مطرح بود پاسخ دهند، در ادامه آقای دکتر فتاحی ضمن پاسخ به سوال فوق به اهمیت منابع چاپی پرداختند و خاطرنشان کردند، اگر چه در ابتدا این نگرانی ایجاد شده بود که ممکن است منابع الکترونیکی جای کتابهای چاپی را بگیرد، ولی به مرور نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه گذشت زمان اثبات کرده تورق کتاب و جایگاهی که کتابهای چاپی چه به لحاظ عاطفی و دیگر وجوه ... نمی توان منابع الکترونیکی را جایگزین کاملی و مناسبی برای کتابهای چاپی دانست . در این جلسه همچنین از چند نفر از همکارانی که اخیرا" بازنشسته شده بودند یا در شرف بازنشستگی بودند و چند از همکاران برگزیده تقدیر به عمل آمد. در پایان ضمن پذیرایی هدیه ای به رسم یادبود تقدیم حاضرین شد و جلسه با گرفتن عکس یادگاری خاتمه یافت.

22202

333

444

Comments are now closed for this entry