تازه های کتاب

تازه های کتاب مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو دسته "کتابهای خریداری شده" و "تازه های کتاب مرجع" در دسترس می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء