اداری

ساعت  کاری clock e0 ساعت ارائه خدمات بخش.

اداری

  1. معرقی بخش


 

كتابخانه‌هاي‌ دانشگاهي‌ از مهمترين‌ اركان‌ محيط‌ علمي‌ و دانشگاهي‌ به‌ شمار مي‌روند، هدفها و رسالت‌ آنها در راستاي‌ تحقق‌ هدفها و رسالت‌ دانشگاهها است‌. اين‌ همسويي‌ در رسالت‌ها و هدفها بر اهميت‌ کتابخانه‌ها افزوده‌ است‌ به‌ صورتي‌ كه‌ نمي‌توان‌ دانشگاهي‌ را، بدون‌ آنكه‌ از كتابخانه‌هاي‌ كارآمد برخوردار باشد، نهادي‌ موفق‌ و مؤثر ارزيابي‌ كرد. بدیهی است براي‌ نيل‌ به‌ ‌ هدفها و انجام‌ وظ‌ايف‌ مورد نظ‌ر و نيز اط‌مينان‌ از راه‌ و روش‌ مناسب‌ و كارآمد، کتابخانه باید دارای بخشهای مدیریتی و اداری لازم و ذیصلاح باشد. از نظر سازماني مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مشغول به فعالیت می باشد. این مرکز وظیفه هماهنگي بين سياست ها و برنامه هاي کلان كتابخانه ای، و برنامه ریزیهای كلي مانند خريد از نمايشگاه ها، تقسيم بودجه و تصميم‌گيري در رابطه با فعالیتهای کتابخانه ای را در دانشگاه بر عهده دارد.

 edari

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید