مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی برگزار می کند:

 

lect2

از علاقه مندان بویژه اساتید، کتابداران و دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی دعوت بعمل می آید شرکت فرمایند

Comments are now closed for this entry