کارگاه آموزشی ویژگیهای یک کتابدار شاد برگزار شد

1

 

روزهای سه شنبه 09/05/97 و شنبه 13/05/97 خانم دکتر زهره سپهری شاملو عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ؛ به چالشهای زندگی حرفه ای کتابداران پرداختند و راهکارهای برون رفت از آن را از منظر روانشناسی توصیه کردند. در این کارگاه همچنین به باورها و نقش انسان در سلامت و چگونگی کمک به آگاه کردن ذهن جهت مراقبت از بهداشت روان پرداخته شد. در مجموع نکاتی کلیدی در خصوص فرمول تنظیم هیجانات و شاخص های رفتار سالم و غیر سالم و همچنین مباحثی که به کتابداران کمک شود تا به مقوله های سلامت بیشتر توجه داشته باشند. لازم به توضیح است کتابداران دانشگاه فردوسی به حدود سی هزار عضو دانشگاه اعم از دانشجو، استاد . کارمند ارائه خدمات می دهند (علاوه بر اعضا روزانه مراجعین زیادی خارج از مجموعه دانشگاه نیز به کتابخانه مراجعه می کننند) و ارائه بهینه خدمات به این مجموعه فرهیخته کاربسیار ارزشمند و پر مسئولیتی به شما می رود و بدون تردید توجه به نکات ریز و درشت رفتار خدمات دهندگان تاثیر به سزائی هم در سلامت و رضایتمندی کتابداران و هم دریافت کنندگان خدمات از این مجموعه خواهد داشت.

2

3

Comments are now closed for this entry