نشست مشترک مسئولین انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه و مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

12 2

روز سه شنبه 12 تیر ماه 97 دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه همراه با 5 نفر از مسئولین انجمن از جمله دبیر کمیته نشریات/ مسئول مالی و روابط عمومی و مسئول اموراداری ... انجمن به دعوت کتابخانه مرکزی در جلسه مشترکی با رئیس و اعضای کمیته آموزش کتابخانه مرکزی شرکت کردند. هدف کتابخانه ازاین دعوت برقراری تعامل بیشتر با دانشجویان برای استفاده از ظرفیت انجمن های علمی بود. در این جلسه که از ساعت 12 الی 30: 14 به طول انجامید توافقهایی صورت گرفت از آن جمله :

1-    در کتابخانه فضایی برای نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص داده شود.(نشریاتی که با رویکرد پژوهشی منتشر می شوند)

2-    آرشیوی از نشریات دانشجویی در کتابخانه نگهداری شود

3-    تخصیص یک الی دو صفحه از کلیه نشریات دانشجویی برای اطلاع رسانی خدمات کتابخانه ای

4-    برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک با مدلی که مورد توافق طرفین باشید .

5-    اختصاص لینکی از اخبار و اطلاعات دانشجویی در سایت کتابخانه مرکزی به اخبار و اطلاعات انجمن های علمی

6-    و....

 

13

 

12

Comments are now closed for this entry