اولین نشست علمی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی در سال 97 برگزار شد.

 

4 resize

مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی در هر سال چندین نشست علمی برگزار می نماید. اغلب موضوع های انتخابی برای سخنرانی ها تخصصی و در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد ولی در بعضی موارد ممکن است بر حسب نیاز یا درخواست کتابداران که عمده استفاده کنندگان این سخنرانی ها را تشکیل می دهند، مسائل و موضوعات مبتلابه روز می باشد. روز شنبه 8 اردیبشهت خانم دکتر فاطمه علیرضایی نقندرعضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی سخنرانی خود را با عنوان " پیشگیری از دردهای اسکلتی و عضلانی در محیط کار" ارائه نمودند. دکتر علیرضائی دراین سخنرانی که بنابه تقاضای کتابداران دانشگاه برگزار شد به علل و آسیب های ناشی از محیط کار پرداخت ایشان در ادامه پیشنهادها و راهکارهایی برای جلوگیری از این آسیب ها نیز ارائه کرد. در پایان این سخنرانی که از ساعت 12 الی 14 در محل اتاق شورای کتابخانه مرکزی برگزار گردید. دکتر علیرضائی به سوالهایی که حاضرین در جلسه داشتند، پاسخ دادند. خانم دکتر عباسی رئیس کتابخانه مرکزی در پایان جلسه با اهداء لوحی از خانم دکتر علیرضائی تقدیر کردند.

5 resize

6 resize

 

 

Comments are now closed for this entry