حال هوای مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی در هفته کتاب

photo 2017-11-14 13-44-58.jpg1111111111111111111111111

بازدیدهای دانش آموزی / دانشجویی و سازمانی و ... همواره بخشی از فعالیتهای کتابخانه مرکزی را به خود اختصاص می دهد واین بازدیدها در هفته کتاب به اوج خود می رسد. درهفته کتاب سال 96 همچون سالهای گذشته این مرکز میزبان گروههای مختلف بازدید کننده ازنواحی دور و نزدیک شهر و استان بوده است که بیشتر بازدیدکنندگان را گروههای دانش آموزی تشکیل می دادند.

 

photo 2017-11-14 13-47-54.jpg3333photo 2017-11-14 13-48-01.jpg444445555555555555555photo 2017-11-14 13-45-21.jpg22222

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید