سال تحصیلی 96-97 بر همه مبارک

newyear961

ضمن تبریک به دانشجویان ورودی جدید دانشگاه فردوسی مشهد و آرزوی موفقیت برای آنان، دعوت می شود به منظور کسب اطلاعات مورد نیاز درباره شرایط و نحوه استفاده از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی به صفحه ویژه دانشجویان ورودی جدید مراجعه نمایید.

Comments are now closed for this entry

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء