بازدید روسا و اساتید دانشگاه مزار شریف از کتابخانه مرکزی

00000هیاتی سی نفره شامل روسا واساتید دانشگاههای مزار شریف افغانستان از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید بعمل آوردند . بازدید کنندگان که به منظور آگاهی از ظرفیتهای موجود دراین دانشگاه به مشهد سفر کرده اند، هدف از این سفر را امکان سنجی برای برقرار ارتباطات علمی و پژوهشی وهمچنین تبادل دانشجو و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک اعلام کردند، میهمان درضمن بازدید از بخشهای مختلف کتابخانه سوالهای خود را در خصوص منابع و امکانات کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد مطرح، و کارشناسان هر بخش پاسخهای مرتبط را ارائه دادند. این بازدید در ساعت 10 لغایت 11 روز چهارشنبه 8 شهریورماه برگزار گردید.111111111112222

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید