برگزار می شود

سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر کیوانفر:

نگاهی گذرا به نقش فرهنگ سازی در حفظ محیط زیست

 کیوانفر - تلگرام و وب.jpg0000000000000000000000

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه کلیک کنید.

Comments are now closed for this entry