کاربران محترم مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

12

با توجه به همزمانی این سخنرانی علمی با فعالیتهای پایان سال کتابخانه مرکزی و نیز اهمیت آن تصمیم بر این شد که این سخنرانی بعد از ایام نوروز و بازگشایی دانشگاه در سال 1396 برگزار شود تا جامعه مخاطب بیشتری بتوانند از آن بهره مند شوند. لذا تاریخ جدید این سخنرانی علمی متعاقبا اعلام خواهد شد

 

Comments are now closed for this entry