بازدید هیاتی از دانشگاه ورشوی لهستان از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی

DSCN3854--1

صبح امروز چهارشنبه 27 بهمن پروفسور نواک رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه ورشو، همراه با مدیر گروه مدیریت این دانشگاه از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی بازدید کردند. بازدیدکنندگان دانشگاه ورشو که به منظوربرقراری ارتباطات فرهنگی بویژه بررسی امکانات جهت برگزاری دوره دکتری مشترک در رشته مدیریت به دانشگاه فردوسی آمده اند، ضمن بازدید از بخشهای مختلف در خصوص منابع موجود بویژه نشریات و کتب درحوزه موضوعی مدیریت سوالهای فروان و تخصصی پرسیدند. مدیر گروه دانشگاه ورشو گفت من ازدانشگاههای چند کشور عربی بازدید داشتم؛ ایشان همچنین اضافه کرد خیلی ازکتابهایی که من در قفسه های این کتابخانه دیدم در هیچ کدام از آن کتابخانه ها ندیده بودم. بازدید فوق از ساعت 9 الی 10 صبح به طول انجامید .در این بازدید کارشناس همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه بازدید کنندگان را همراهی می کرد.

DSCN3850---1

DSCN3857---1

 

Comments are now closed for this entry