آمار بازدیدکنندگان خارجی دانشگاه فردوسی مشهد نشانه ای روشن از بین المللی شدن

DSCN3657----

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان بزرگترین دانشگاه شرق کشوراز سالها پیش دغدغه بین المللی شدن داشت ولی اینروزها صحبت در حد یک دغدغه نیست بلکه واقعیتی انکار ناپذیر است . درحال حاضربیش از 1500 دانشجوی خارجی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. برقراری ارتباطات علمی و فرهنگی موفق با دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی خارجی یکی دیگر از رویکردهای دانشگاه در برنامه ریزی های خود می باشد. با یک نگاه اجمالی به آمار بازدیدکنندگان خارجی به خوبی می شود پی به رشد چشمگیر ارتباطات علمی و فرهنگی دانشگاه در سطح بین المللی برد. مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی یکی از واحدهایی است که توسط اکثر بازدیدکنندگان خارجی به منظور اطلاع از منابع و خدمات کتابخانه ای دانشگاه مورد بازدید قرار می گیرد . مقایسه آمار بازدیدکنندگان خارجی در سه سال اخیر شاهد خوبی بر این ادعاست . آمار بازدیدکنندگان خارجی از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی نشان می دهد اکثربازدیدکنندگان را مسئولین و روسای دانشگاهها، اعضای هیات علمی و یا مدیران ارشد و مسئولین روابط فرهنگی دانشگاهها و دانشجویان تشکیل می دهد . آمار بازدید کنندگان این مرکز:

سال 1392 تعداد 79 نفر

سال 1393 تعداد 34 نفر

سال 1394 تعداد 118 نفر

سال 1395 تعداد 387 نفر (تا تاریخ 20/11/95)

 

 

این بازدید کنندگان از بسیاری کشورهای عربی از جمله عراق، سوریه، لبنان و سایر کشورهایآسیایی، اروپایی و آفریقایی از جمله کشورهای ژاپن، فرانسه، ایتالیا ، کره ، تانزانیا ...... بودند .

اگر چه سیاستهای کلان کشور تاثیر قابل توجهی در توسعه این روابط داشته ولی بدون تردید تاثیر سیاستهای دانشگاه فردوسی مشهد و افق دید مدیریت دانشگاه و تدوین سند راهبردی نیز بسیار تاثیرگذار بوده است.  تصاویری از بعضی بازدیدها

DSCN2658-1

 

DSCN2678-1

DSCN3329----1

DSCN3494-1

DSCN3573-----1

 

Comments are now closed for this entry