مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي در چند روز اخير دو عنوان كارگاه آموزشي برگزار كرد

photo 2017-02-11 10-52-24.jpبالا

photo 2017-02-11 10-52-45.jpg بالا

  کارگاه اول: كيفيت راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه در رشته‌هاي علوم انساني (ويژه اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي ادبيات، الهيات، تربيت بدني، علوم اداري و علوم تربيتي )

اين كارگاه از ساعت 8 الی 12 روز پنج شنبه 14 بهمن ماه برگزار شد. مدرسین اين كارگاه دكتر رحمت الله فتاحي و دكتر مهری پريرخ اعضای هیات علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی بودند و مباحث طرح شده در این کارگاه: نقش و وظایف استاد راهنما / موضوع یابی و مساله یابی /هدایت دانشجو در شناخت منابع و مدیریت مطالعه /هدایت دانشجو در کسب سواد پژوهش و مسایل مرتبط با روش شناسی پژوهش متمرکز بودند.

  كارگاه دوم: رويكردها و شاخصهاي ارزيابي مجلات علمي 

اين كارگاه با مجوز طرح و برنامه و براي سه گروه از كارشناسان دانشگاه فردوسي برگزار شد(كتابداران / كارشناسان پژوهشي و كارشناسان مسوول نشريات دانشگاه فردوسی مشهد ) . تعداد شركت كنندگان 31 نفر و زمان برگزاري شنبه 16 بهمن 94 از ساعت 8الي 12 بود. مدرس اين كارگاه آقاي مهدي دادخواه دانشجوي دكتري دانشگاه فردوسي مشهد بودند، ایشان فعالیتهای خود را درحوزه علم سنجی بصورت کاملا" تخصصی ودر سطح بین المللی انجام داده و در این زمینه چندین مقاله در نشریات معتبر خارجی چاپ کرده اند. در این کارگاه آقای دادخواه به مواردی از جمله : 1- شناسایی انواع مجلات از لحاظ اعتبار 2- قابلیت تشخیص مجلات بی اعتبار و جعلی 3 نشریات غارتگر ..... پرداختند.

غیر از دوکارگاه فوق کارگاههای دانشجویی نیز برگزار شده که گزارش آن در سایت کتابخانه منعکس می گردد.

photo 2017-02-11 10-51-57.jpgپایینphoto 2017-02-11 10-52-48.jpgپایین 

Comments are now closed for this entry