تازه‌های کتاب

یکی از علاقه‌مندی‌های اعضای کتابخانه و کاربران سایت‌های کتابخانه‌ای، آگاهی از کتاب‌های تازه اضافه شده به مجموعه است. در گذشته مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در بازه‌های زمانی مختلف این فهرست را به صورت فایل‌های اکسل در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌داد. با توجه به اهمیت خودکارسازی فرایندها، بر آن شدیم که این فهرست را به صورت خودکار تهیه و در سایت کتابخانه نمایش دهیم. لذا هر کتاب پس از تهیه و فهرست‌نویسی به محض اینکه آماده برای امانت می‌شوند، به مدت محدود در این فهرست به طور خودکار به نمایش در خواهد آمد. لازم به ذکر می باشد، این خدمت  کتاب‌های تازه اضافه شده به کتابخانه‌های دانشکده ادبیات‌، علوم تربیتی، و الهیات را نیز معرفی می‌نماید.

این فهرست قابلیت جستجو و پالایش کتاب‌ها براساس مرجع و غیرمرجع را دارد. کاربران پس از انتخاب کتاب مورد نظر با کلیک روی عنوان به اطلاعات کامل و وضعیت امانت یا موجود بودن کتاب دسترسی خواهند داشت.معرفی کتابهای منتخب

 عنوان مرجع موضوع نویسنده(گان) سال نشر
فیزیولوژی انسانی (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)غیر مرجعانسان - فیزیولوژی,تربیت بدنیگائینی، عباسعلی، ‎۱۳۳۶-۱۳۸۹
تخت جمشیدغیر مرجعتخت جمشید,ایران - آثار تاریخیکسرائیان، نصرالله، ‎۱۳۲۳-۱۳۷۳
حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه)غیر مرجعجنگ,جنگ (حقوق بین الملل)ضیایی بیگدلی، محمدرضا، ‎۱۳۲۱ -۱۳۷۳
دیداری با اهل قلم؛ در باره بیست کتاب نثر فارسیغیر مرجعنثر فارسی - تاریخ و نقد,نویسندگان ایرانییوسفی، غلامحسین، ۱۳۰۶-‎.۱۳۶۹۱۳۷۲
لذات فلسفه: پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشرغیر مرجعفلسفهدورانت، ویلیام جیمز، ۱۸۸۵-‎۱۹۸۱م.؛ Durant, William James۱۳۷۳
نقاوة الاثار فی ذکر الاخیار در تاریخ صفویهغیر مرجعایران - تاریخ - صفویان، ۹۰۷-‎۱۱۴۸ق.,عباس صفوی اول، شاه ایران - ۹۷۸-‎۱۰۳۸ق. - تصویرها و کاریکاتورها,نثر فارسی - قرن ‎۱۱ق.افوشته یی، محمودبن هدایت الله، ‏‫۹۳۸؟- ق.۱۳۷۳
نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی سال ‎۱۳مرجعخانواده روستایی,هزینه و سطح زندگیمرکز آمار ایران-۱۳
معیار الاشعارغیر مرجععروض فارسی,عروض عربی,قافیهنصیرالدین طوسی، محمدبن محمد، ۵۹۷-‎۶۷۲ق.۱۳۶۹
دانش نامه علائی: منطق و فلسفه اولی: توام با مقدمه مبسوطه در احوال و آثار شیخغیر مرجعابن سینا، حسین بن عبدالله، ۳۷۰-‎۴۲۸ق. - سرگذشتنامه,فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۳۷۰-‎۴۲۸ق۱۳۶۰
تحلیل رفتار متقابلغیر مرجعرفتار متقابل، تحلیلبرن، اریک، ۱۹۱۰-۱۹۷۰م.؛ Berne, Eric۱۳۷۳
اصول و کاربرد دستگاههای اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکیغیر مرجعبرق - اندازه گیری,برق - ابزار و وسایلکاظمی، اسدالله، ‎۱۳۴۶-۱۳۷۴
دوبیتی های عامیانه بیرجندیغیر مرجعشعر بیرجندی,بیرجندیناصح، محمدمهدی، ‎۱۳۱۸--۱۳۷۳
تقویم های اسلامی و مسیحی و جدولهای تبدیل آنها به یکدیگرغیر مرجعگاه نامه های تطبیقیگرنویل، فریمن، Grenville, Freeman۱۳۵۹
سخن ها را بشنویمغیر مرجعمقاله های فارسی - قرن ‎۱۴اسلامی ندوشن، محمدعلی، ۱۳۰۴-۱۳۷۰
فرهنگ عمید: شامل واژه های فارسی و لغات عربی و اروپائی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبیمرجعفارسی - واژه نامه هاعمید، حسن، - ‎۱۳۵۸.۱۳۷۴
فرهنگ علوم عقلیمرجعفلسفه اسلامیسجادی، جعفر، ‎۱۳۰۳-۱۳۴۱
گزیده گوهر مراد: با مقدمه و توضیحات و واژه نامهغیر مرجعکلام شیعه - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,عرفان - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴لاهیجی، عبدالرزاق بن علی، قرن ‎۱۱ق.۱۳۶۴
کتاب جامع الحکمتینغیر مرجعکلام اسماعیلیه,نثر فارسی - قرن ‎۵ق.,شعر فارسی - قرن ‎۵ق.,فلسفه اسلامیناصرخسرو، ۳۹۴-‎۴۸۱ق.؛ Naser Khusraw۱۳۳۲
نیروهای مرموز در اهرام مصرغیر مرجعاهرام - عجایبشول، بیل، Schul,Bill۱۳۷۱
توضیح الملل ترجمه کتاب الملل و النحلغیر مرجعادیان - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,اسلام - فرقه ها - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، ‎۴۷۹؟-‎۵۴۸؟ق.۱۳۵۸
زرتشت مزدیسنا و حکومتغیر مرجعزردشت، پیامبر ایرانیآشتیانی، جلال الدین، ۱۳۰۴-۱۳۸۴.۱۳۶۶
نقض، معروف به بعض مثالب النواصب فی نقض (بعض فضائح الروافض) نوشته شده در حدود ‎۵۶۰ هجری قمریغیر مرجعشیعه - دفاعیه ها و ردیه ها,اهل سنت - دفاعیه ها و ردیه ها,نثر فارسی - قرن ‎۶ق.عبدالجلیل قزوینی، عبدالجلیل بن ابوالحسین، ۵۰۴-‎۵۸۵؟ق.۱۳۵۸
چهار گفتار پیرامون شناخت انسان و خداغیر مرجعخدا - اثبات,خدا و انسانچمران، مصطفی، ۱۳۱۱-‎۱۳۶۰.۱۳۶۷
زیبائی و هنر از دیدگاه اسلامغیر مرجعاسلام و هنر,زیبایی شناسی,هنر - فلسفهجعفری تبریزی، محمدتقی، ۱۳۰۲-۱۳۷۷.[بی تا]
نامه های عین القضاه همدانیغیر مرجععرفان - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,تصوف - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,نثر فارسی - قرن ‎۶ق.,نامه های فارسی - قرن ۶ ق.عین القضاه، عبدالله بن محمد، ۴۹۲-۵۲۵ ق. Ayn al-Qudah al-Hamadhani, Abd Allah ibn Muhammad۱۳۴۸
فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانیمرجععرفان - اصطلاحها و تعبیرها,تصوف - اصطلاح ها و تعبیرها,عرفانسجادی، جعفر، ‎۱۳۰۳-۱۳۵۰
رساله لوایحغیر مرجععرفان - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,عشق (عرفان)عین القضاه، عبدالله بن محمد، ۴۹۲-۵۲۵ ق. Ayn al-Qudah al-Hamadhani, Abd Allah ibn Muhammad[بی‌تا]
مرصادالعبادغیر مرجعتصوف,عرفان,نثر فارسینجم رازی، عبدالله بن محمد، ۵۷۰؟-‎۶۵۴ق.۱۳۵۲
کشف الحقایقغیر مرجععرفان - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,نثر فارسی - قرن ‎۷ق.نسفی، عزیزالدین بن محمد، قرن ‎۷ق.۱۳۴۴
گلشن رازغیر مرجعشبستری، محمودبن عبدالکریم، -‎۷۲۰؟ق. گلشن راز,شعر فارسی - قرن ‎۸ق.شبستری، محمودبن عبدالکریم، ۶۸۷-‎۷۲۰؟ق.۱۳۶۱
مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن رازغیر مرجعشبستری، محمودبن عبدالکریم، -‎۷۲۰؟ق. گلشن راز,شعر فارسی - قرن ‎۸ق.,شعر عرفانی فارسی - قرن ‏‫۸ق.شبستری، محمودبن عبدالکریم، ۶۸۷-‎۷۲۰؟ق.۱۳۳۷
خاطرات همفر: جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامیغیر مرجعهامفری، قرن ‎۱۸م.,انگلستان - روابط خارجی - کشورهای اسلامی,کشورهای اسلامی - روابط خارجی,جاسوسانهامفری، قرن ‎۱۸م.، Humphrey۱۳۶۱
نگاهی تازه به معنی شناسیغیر مرجعمعنی شناسیپالمر، فرانک رابرت؛ Palmer, Frank Robert۱۳۶۶
فرهنگ بزرگ انگلیسی - فارسی، دارای هشتاد هزار لغت و اصطلاح و مثل درزبان انگلیسی و معنی های فارسی آنها و سی هزارجمله و عبارت برای نمونه و توضیح نکات دستوریمرجعزبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسیحییم، سلیمان، ۱۲۶۶-۱۳۴۸.؛ Hayyim, Sulaynan۱۳۶۳
ملخص اللغاتمرجعزبان عربی - واژه نامه ها - فارسیخطیب کرمانی، حسن۱۳۶۲
منتهی الارب فی لغه العرب: عربی - بفارسیمرجعزبان عربی - واژه نامه ها - فارسیصفی پوری، عبدالرحیم بن عبدالکریم، قرن‎۱۳ق.۱۳۷۷ق
شیوه های نقد ادبیغیر مرجعنقد ادبی,شعر - تاریخ و نقددیچز، دیوید، ‎۱۹۱۲- م.، Daiches, David۱۳۶۵
نقد و تصحیح متون: مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسیغیر مرجعتصحیح انتقادی,نسخه شناسیمایل هروی، نجیب، ۱۳۲۹-۱۳۶۹
شناسائی منابع و ماخذ تاریخ ایرانمرجعایران - تاریخ - کتابشناسی,ایران - تاریخ - اسناد و مدارکبیات، عزیزالله-۱۳۶۳
مقاله نامه خراسانمرجعخراسان(استان)نقوی، نقیب، ‎۱۳۳۲-۱۳۷۲
فرهنگ معارف اسلامی شامل: اصطلاحات مربوط به علوم، فلسفه، منطق، فقه، اصول، کلام، تفسیر، هیئت نجوم، ملل و نحل، گاه شماری، ادبیاتمرجعاسلام - اصطلاحها و تعبیرها,فارسی - واژه نامه هاسجادی، جعفر، ‎۱۳۰۳-۱۳۵۷
فلسفه تعلیم و تربیتغیر مرجعاسلام - فلسفه,آموزش و پرورش - فلسفه,اسلام و آموزش و پرورششریعتی، علی، ۱۳۱۲-۱۳۵۶؛ Shariati, Ali[بی‌تا]
مفاخر اسلاممرجعاسلام - سرگذشتنامه,دانشمندان اسلامی,حدیث - علم الرجالدوانی، علی، ۱۳۰۸- ‎.۱۳۸۵۱۳۶۱
علم در اسلامغیر مرجععلوم - کشورهای اسلامی - تاریخ,اسلام و علومنصر، سیدحسین، ۱۳۱۲- ؛ Nasr, Seyyed Hossein۱۳۶۶
فنون سماع طبیعی/ آسمان و جهان/ کون و فساد از کتاب شفاغیر مرجععلوم طبیعی,فیزیک - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,حرکت (فلسفه) - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۳۷۰-‎۴۲۸ق۱۳۶۶
چگونه سرگرم شویمغیر مرجعسرگرمیهای علمی,بازی هافایقی، کاظم، ‎۱۳۱۲-۱۳۶۳
نظریه مجموعه ها و کاربردهای آنغیر مرجعنظریه مجموعه هالین، شوو-ینگ، .Lin, Shwu-Yeng T۱۳۶۸
رساله توضیح المسائلغیر مرجعفقه جعفری - رساله عملیهبهجت، محمدتقی، ۱۲۹۴-۱۳۸۸.۱۳۷۵
پرتوی از قرآنغیر مرجعتفاسیر - قرن ‎۱۴,تفاسیر شیعهطالقانی، محمد، ۱۲۸۶- ‎۱۳۵۸۱۳۶۰
المعجم المفهرس لالفاظ وسائل الشیعهمرجعحر عاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳-‎۱۱۰۴ق. وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه,احادیث شیعه - قرن ‎۱۱ق.,احادیث شیعه - کشف اللغاتحرعاملی، محمدبن حسن، ‏‫۱۰۳۳ -۱۱۰۴ق.۱۳۹۶ق
تقویم البلدانمرجعجغرافیا - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,ایران - جغرافیا - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,کشورهای اسلامی - جغرافیاابوالفداء، اسماعیل بن علی، ۶۷۲-‎۷۳۲ق.۱۳۴۹
مبادی سواد بصریغیر مرجعهنر - فن,نقاشی - کمپوزیسیون,ادراک بصریداندیس، دونیس، .Dondis, Donis A۱۳۶۸
معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانانغیر مرجعمعماری اسلامی - ایران,ایران - تاریخ - ایلخانان، ۶۵۱-‎۷۵۶ق.ویلبر، دونالد نیوتن، ‎۱۹۰۷ - م.، Wilber, Donald Newton۱۳۴۶
کمال هنر: احوال و آثار محمد غفاری کمال الملکغیر مرجعکمال الملک، محمد، ۱۲۲۶-‎۱۳۱۹,نقاشان ایرانیسهیلی خوانساری، احمد، ‎۱۲۹۱؟-‎۱۳۷۳.۱۳۶۸
نگاهی به نگارگری در ایرانغیر مرجعمینیاتور ایرانی,نقاشی ایرانیکری، بازل، ۱۹۰۴-، Gray, Basil۱۳۵۵
قالیچه های تصویری ایرانغیر مرجعقالی و قالیبافیتناولی، پرویز، ‎۱۳۱۶-۱۳۶۸
مفرد و جمعغیر مرجعفارسی - دستور,زبانهای ایرانی - دستورمعین، محمد، ۱۲۹۱-‎۱۳۵۰.۱۳۵۶
اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروزغیر مرجعفارسی - پیشوندها و پسوندها,فارسی - اشتقاقکشانی، خسرو۱۳۷۱
فرهنگ فارسی ایتالیائیمرجعفارسی - واژه نامه ها - ایتالیاییآزمون، رزا ماریا (گریفونه)۱۳۶۰
تاریخ ادبیات ایران: پژوهشی درباره دگرگونی تاریخی زبان و ادبیات فارسی تاجیکی از زمان باستان تا آغاز سده ‎۲۰مغیر مرجعادبیات ایرانی - تاریخ و نقد,ادبیات تاجیکی - تاریخ و نقدریپکا، یان، ۱۸۸۶-۱۹۶۸م.؛ Rypka, Jan ۱۳۷۰
خلق یک انگیزهغیر مرجعداستانهای کوتاه انگلیسی - قرن ‎۲۰م.موام، ویلیام سامرست، ۱۸۷۴-‎۱۹۶۵م.، Maugham, William Somerset۱۳۶۶
انسان در جستجوی معنیغیر مرجعقتل عام یهودیان، ۱۹۳۹-‎۱۹۴۵م.,روانشناسانفرانکل، ویکتور امیل، ۱۹۰۵-۱۹۹۷م.؛ Frankl, Viktor Emil۱۳۵۴
فرهنگ واژه های فیلممرجعفیلمبرداریبیور، فرانک یوجین، Beaver, Frank Eugene۱۳۶۹
فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضویمرجعنسخه های خطی - ایران - مشهد - فهرستها,نسخه های خطی فارسی - ایران - مشهد - فهرستها,نسخه های خطی عربی - ایران - مشهد - فهرستهاآستان قدس رضوی، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد۱۳۰۵
اصول سردخانه های گوشت، مدیریت و نحوه عمل سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد F.A.Oغیر مرجعگوشت منجمد,سردخانه ها,سردسازی و دستگاههای سردکنندهکانو مانوز، جرمن، Cano Munoz, German۱۳۷۴
نامه ها برنامه هاغیر مرجعمجتهدان و علماحسن زاده آملی، حسن، ۱۳۰۷-۱۳۷۴
آمار و کاربرد آن در مدیریتغیر مرجعمدیریت - روشهای آماری,آمارآذر، عادل، ۱۳۴۵-۱۳۷۵
فرهنگ جامع فارسی - انگلیسی؛ دارای متجاوز از پنجاه هزار لغت مفرد و مرکب و اصطلاحات و امثال فارسی و معانی انگلیسی آنها با تلفظ لغات به حروف انگلیسی، به ضمیمه بحث کافی از کلیه نکات صرف و نحوی فارسیمرجعفارسی - واژه نامه ها - انگلیسیحییم، سلیمان، ۱۲۶۶-۱۳۴۸.؛ Hayyim, Sulaynan۱۳۷۱
آمار و احتمال مقدماتیغیر مرجعاحتمالات,آماربهبودیان، جواد، ‎۱۳۱۰-۱۳۷۴
رساله منطق دانشنامه علائیغیر مرجعمنطقابن سینا، حسین بن عبدالله، ۳۷۰-‎۴۲۸ق۱۳۲۰
نمونه بینات درشان نزول آیات از نظر شیخ طوسی و سایر مفسرین و عامه و خاصهغیر مرجعقرآن - شان نزول - احادیثمحقق، محمدباقر، ۱۲۹۸-۱۳۵۰
نصوص الخصوص فی ترجمه الفصوص: شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربیغیر مرجعابن عربی، محمدبن علی، ۵۶۰-‎۶۳۸ق. فصوص الحکم,عرفان - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,تصوف - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,فلسفه اسلامیابن عربی، محمدبن علی، ۵۶۰-‎۶۳۸ ق.؛ Ibn al-Arabi۱۳۵۹
دین مزدائیغیر مرجعزردشتیمهرین، مهرداد، ۱۳۰۱- ‎۱۳۸۱.۱۳۶۴
نظریه اقتصاد خردغیر مرجعاقتصاد خردبایلاس، ریچاردای۱۳۷۱
خلوت انس: شرح احوال و آثار و مکاتبات ادبی تنی چند از شعرای معاصرغیر مرجعشاعران ایرانی,شعر فارسی - قرن ‎۱۴ - مجموعه هاکی منش، عباس، ۱۳۰۴-۱۳۹۳.۱۳۶۸
فرائد الاصول، و هو رسائل الشیخ مرتضی الانصاریغیر مرجعاصول فقه شیعهانصاری، مرتضی بن محمدامین، ۱۲۱۴-۱۲۸۱ق.‬۱۳۶۵
زندگی و مرگ پهلوانان « در شاهنامه»غیر مرجعفردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - شخصیتها,فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - نقد و تفسیر,شعر فارسی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقد,قهرمانان در ادبیاتاسلامی ندوشن، محمدعلی، ۱۳۰۴-۱۳۷۴
رساله توضیح المسائلغیر مرجعفقه جعفری - رساله عملیهمنتظری، حسینعلی، ۱۳۰۱-۱۳۸۸.۱۳۶۲
سفرنامه (مادام دیولافوا) ایران و کلده دارای ‎۳۳۶ کلیشه و گراورهای زیباغیر مرجعآسیای غربی - سیر و سیاحت,ایران - سیر و سیاحت,خوزستان(استان)دیولافوا، ژن، ۱۸۵۱-‎۱۹۱۶م.، Dieulafoy, Jane۱۳۶۱
تقریرات مصدق در زندان: درباره حوادث زندگی خویشغیر مرجعمصدق، محمد، ۱۲۶۱-‎۱۳۴۵ - سرگذشتنامه,ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۲۰ - ‎۱۳۵۷مصدق، محمد، ۱۲۶۱-‎.۱۳۴۵۱۳۵۹
دایرةالمعارف علویغیر مرجععلی بن ابی طالب(ع)،امام اول،۲۳قبل از هجرت - ۴۰ق. - علم,احادیث شیعهفلسفی، علی، ۱۳۰۳-ق‎۱۳۹۶
اصول مهندسی ژئوتکنیکغیر مرجعخاک - مکانیک,پی سازیداس، براجا، ‎۱۹۴۱- م.، .Das, Braja M۱۳۷۶
فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانیمرجععرفان - اصطلاحها و تعبیرها,تصوف - اصطلاح ها و تعبیرها,عرفانسجادی، جعفر، ‎۱۳۰۳-۱۳۷۰
روح زنغیر مرجعزنان - مسائل اجتماعی و اخلاقیلمبروزو- فرهرو، جینا، ۱۸۷۵-‎۱۹۴۴م.، Lombroso - Ferrero, Gina۱۳۶۳-
طبیعیات دانشنامه علائیغیر مرجععلوم طبیعی - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۳۷۰-‎۴۲۸ق۱۳۳۱
قناری: نگهداری، تغذیه، بیماریها، تکثیر و پرورش آوازخانی و شناخت حالاتغیر مرجعقناریهافریش، اتو فون، ‎۱۹۲۹- م.، Frisch, Otto von۱۳۶۲
عین الحیوهغیر مرجعاخلاق اسلامی,اسلام - عقایدمجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، ۱۰۳۷-‎۱۱۱۱ق.۱۳۶۳
بهمن نامهغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۵ق.ایرانشاه بن ابی الخیر، قرن ‎۵ق.۱۳۷۰
نی نامه: در تفاسیر مثنوی معنویغیر مرجعمولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-‎۶۷۲ق. مثنوی. نی نامه,شعر فارسی - قرن ‎۷ق. - تاریخ و نقدزمانی، کریم، ۱۳۳۰-۱۳۶۸
بازگشتغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴توللی، فریدون، ۱۲۹۶-‎۱۳۶۴.۱۳۶۹
الکترومغناطیس میدان و موجغیر مرجعالکترومغناطیس,نظریه میدان (فیزیک)چنگ، دیوید کئون، ‎۱۹۱۷- م.، Cheng, David Keun۱۳۸۴، ۱۳۷۵
مقدمه ای بر تحلیل سازه های هوا فضاغیر مرجعهواپیماها - بدنه,تحلیل سازهآلن، دیوید، Allan, David۱۳۷۰
در سایه قرآنغیر مرجعتفاسیرسیدقطب، ۱۹۰۳-‎۱۹۶۶۱۳۳۴
تاریخ هنر: پژوهشی در هنرهای تجسمی از سپیده دم تاریخ تا زمان حاضرمرجعهنر - تاریخجنسن، هورست ولدمار، ۱۹۱۳-‎۱۹۸۲م.، Janson, Horst Woldemar۱۳۵۹
هنر ایران در دوران ماد و هخامنشیغیر مرجعهنر ایرانیگیرشمن، رومن، ۱۸۹۵-‎۱۹۷۹م.، Ghirshman, Roman۱۳۴۶
مکانیک تحلیلیغیر مرجعمکانیک تحلیلیفاولز، گرانت؛ Fowles, Grant R۱۳۷۱
شاعران و نویسندگان امریکای لاتینمرجعنویسندگان آمریکای لاتیناسماعیل پور، ابوالقاسم، ‏‫۱۳۳۳-‏؛ Esmailpour, Abolghasem۱۳۶۹
ترجمه فارسی اشارات و تنبیهاتغیر مرجعفلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,مابعدالطبیعه - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,خداشناسیابن سینا، حسین بن عبدالله، ۳۷۰-‎۴۲۸ق۱۳۳۲
حی بن یقظانغیر مرجعفلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۳۷۰-‎۴۲۸ق۱۳۶۶
رساله نفسغیر مرجعفلسفه اسلامی,نفسابن سینا، حسین بن عبدالله، ۳۷۰-‎۴۲۸ق۱۳۳۱
کنترل کیفیت آماریغیر مرجعکنترل کیفی - روشهای آماری,کنترل فرایندهامونتگمری، داگلاس سی.، ‎۱۹۴۳- م.؛Montgomery, Douglas C۱۳۷۶
مدخل مسائل جدید در علم کلامغیر مرجعکلام,کلام تطبیقی,خدا - اثبات,علم و دینسبحانی تبریزی، جعفر، ۱۳۰۸-۱۳۷۵
شگفتی های درمان با خوراکغیر مرجعرژیم درمانی,بهداشت شخصی,مواد غذایی - حساسیت,اعتیاد - درمانمکرنس، ریچارد؛ Mackarness, Richard۱۳۷۶
شعله طورغیر مرجعحلاج، حسین بن منصور، ۲۴۴-‎۳۰۹ق.زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۰۱-۱۳۷۸؛ Zarrinkub, Abd-ul Hossein۱۳۷۷
بهارستانغیر مرجعنثر فارسی - قرن ‎۹ق.جامی، عبدالرحمن بن احمد، ۸۱۷-‎۸۹۸ق.۱۳۶۹
آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجاغیر مرجعفارسی - آواشناسیثمره، یدالله، ۱۳۱۱-۱۳۹۷.۱۳۶۴
انسان و سمبولهایشغیر مرجعسمبولیسم (روانشناسی)یونگ، کارل گوستاو، ۱۸۷۵-‎۱۹۶۱م.، Jung, Carl Gustav۱۳۷۷
تحلیل اقتصاد خردغیر مرجعاقتصاد خردواریان، هال، .Varian, Hal R۱۳۷۸
اسرار البلاغهغیر مرجعزبان عربی - معانی و بیان,قرآن - مسائل ادبی,قرآن - مسائل لغویجرجانی، عبدالقاهربن عبدالرحمن، -‎۴۷۱؟ق.، Jurjani, Abd al Qahir ibn Abd al Rahman۱۳۶۱
The McGraw-Hill guide to English literatureغیر مرجعEnglish literatureLawrence, Karenc1985-
مقاومت مصالحغیر مرجعمقاومت مصالحطاحونی، شاپور، ‎۱۳۳۴-۱۳۸۰
سیستم های مخابراتی: مقدمه ای بر سیگنالها و نویز در مخابرات الکتریکیغیر مرجعنظریه سیگنالها,مدولاسیون (الکترونیک),ارتباطات رقمیکارلسون، بروس، ‎۱۹۳۷ - م.، Carlson, A. Bruce۱۳۸۴
تئوری و مسائل ریاضیات مهندسیغیر مرجعریاضیات مهندسی,مکانیک عملیبرادران رحیمی، اصغر، ۱۳۲۹-۱۳۷۸
معادلات دیفرانسیل همراه با پاسخ تمرینات: قابل استفاده برای دانشجویان رشته های علوم و مهندسیغیر مرجعمعادله های دیفرانسیل,معادله های دیفرانسیل - مسائل، تمرینها و غیرهعرفانیان، احمد، ۱۳۴۳-۱۳۷۹
تاریخ ادبیات عربیغیر مرجعادبیات عربی,نویسندگان عرب,نویسندگان ایرانیفاخوری، حنا، ۱۹۱۴-۲۰۱۱م.؛ Fakhuri, Hanna۱۳۸۵
شیمی تجزیه کمیغیر مرجعشیمی تجزیه - کمیهریس، دانیل، ‎۱۹۴۸ - م.، .Harris, Daniel C-۱۳۷۷
واژه نامه تخصصی برنامه ریزی شهریمرجعشهرسازی,زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسیسلطانی، علیرضا۱۳۸۸
غزلداستانهای سال بدغیر مرجعداستانهای کوتاه فارسی - قرن ‎۱۴ابراهیمی، نادر، ۱۳۱۵-۱۳۸۷.؛ Ebrahimi, Nader۱۳۸۲
قدرت جذبه: چگونه دیگران را به خود جذب کنیم؟غیر مرجعروابط بین اشخاص,ارتباط بین اشخاص,جذابیت فردیتریسی، برایان، ‎۱۹۴۴- م.؛ Tracy, Brian۱۳۸۸
کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیازغیر مرجعآشپزی,آشپزی ایرانی,آشپزخانه ها - وسایل و تجهیزات,آشپزی ایرانی - سبکهای محلیدریابندری، نجف، ‎۱۳۰۸-۱۳۸۴
رویکردی جدید به اقتصاد خرد میانهغیر مرجعاقتصاد خردواریان، هال، .Varian, Hal R۱۳۸۰
ارتعاشات مکانیکیغیر مرجعارتعاش,میرایی (مکانیک)پالم، ویلیام جان، ‎۱۹۴۴- م.؛ Palm, William John۱۳۸۸
آناتومی انسانی (رشته تربیت بدنی)غیر مرجعکالبدشناسی انسان,تربیت بدنیرواسی، علی اصغر، ‎۱۳۳۳-۱۳۸۱
فرهنگ اشعار صائبمرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۱ق.گلچین معانی، احمد، ۱۲۹۵-۱۳۷۹.۱۳۶۵-۱۳۶۴
تشریح کامل مسایل مبانی فیزیک ‎۱: مختص رشته فیزیک (مکانیک - شاره - نوسان) غیر مرجعفیزیکقاسمی، حمید، ‎۱۳۵۶-۱۳۸۸
فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسیمرجعسمبولیسم (ادبیات),اساطیر در ادبیات,اساطیر ایرانی,قرآن - قصه هایاحقی، محمدجعفر، ‎۱۳۲۶-۱۳۶۹
هیدرولیک کانالهای بازغیر مرجعآبراهه ها,هیدرولیکحسینی، محمود، ‎۱۳۲۹-۱۳۸۰
مبانی شیمی تجزیهغیر مرجعشیمی تجزیهاسکوگ، داگلاس، ‎۱۹۱۸- م.، Skoog, Douglas A۱۳۸۹
دیوان عثمان مختاریغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۵ق.مختاری غزنوی، عثمان بن عمر، ۴۵۸؟‏-۵۴۴؟ق.‬۱۳۴۱
قابوس نامهغیر مرجعنثر فارسی - قرن ‎۵ق.عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر، قرن ‎۵ق.۱۳۴۵
زلال بقا: شامل قصاید، قطعات، غزلیات ...غیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴باقرزاده، علی، ۱۳۰۸-۱۳۹۵.۱۳۷۳
گزیده آثار نقاشی استاد یسائی شاجانیانغیر مرجعشاجانیان، یسائی، ۱۳۱۸-‎۱۳۶۶,نقاشی های ایرانی - قرن ‎۱۴,نقاشان ایرانی - قرن ‎۱۴شاجانیان، یسایی، ۱۳۱۸-‎۱۳۶۶.۱۳۷۰
دیوان انوریغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۶ق.انوری، محمدبن محمد، -‎۵۸۵؟ق.۱۳۳۷
چشمهایشغیر مرجعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴علوی، بزرگ، ۱۲۸۳-‎۱۳۷۵.۱۳۸۰
فرهنگ جامع حسابداری و مالی نوروش (فرهنگ دو سویه انگلیسی - فارسی و فارسی - انگلیسی)مرجعحسابداری - واژه نامه ها - انگلیسی,حسابداری - واژه نامه ها - فارسی,فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی,زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسینوروش، ایرج، ‎۱۳۲۳ -۱۳۸۴
شعر غم: رباعیهای عامیانه بیرجندیغیر مرجعشعر عامه بیرجندی,شعر بیرجندیناصح، محمدمهدی، ‎۱۳۱۸-۱۳۷۹
تغذیه و فرآوری صنعتی در کارخانجات خوراک دام (نگاهی اجمالی بر نوع تغذیه در نشخوارکنندگان...)غیر مرجعحیوان ها - خوراک رسانی ,خوراک حیوانی - آماده سازی,خوراک حیوانی - صنعت و تجارتیعقوب زاده، محمدمهدی۱۳۸۹
امواج ارغوانی: برگزیده ی آثار هفدهمین کنگره ی شعر دفاع مقدسغیر مرجعجنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - شعر,شعر فارسی - قرن ‎۱۴ - مجموعه هاشفیعی، ضیاءالدین، ‎۱۳۴۴-۱۳۸۷
هزار معمارغیر مرجعشرکتهای ساختمانی,معمارانبیور، روبین، Beauer, Robyn۱۳۸۵
دره التاجغیر مرجعفلسفه اسلامی,علوم اسلامیقطب الدین شیرازی، محمودبن مسعود، ۶۳۴-۷۱۰ق.۱۳۸۵-
فلسفه در ‎۳۰ [سی] روز غیر مرجعفلسفه - مقدمات,فلسفهژانیکو، دومینیک؛ Janicaud, Dominique۱۳۸۸
روانشناسی کارغیر مرجعکار و اشتغال - جنبه های روانشناسیمقدمی پور، مرتضی، ‎۱۳۲۸-۱۳۸۲
مطالعات نظری و کاربردی زرشکغیر مرجعزرشک,زرشک - کشت و اصلاح,زرشک - بیماریها و آفتهاجوادزاده، مهدی، ‎۱۳۴۸-۱۳۸۸,
ژانر (نوع ادبی)غیر مرجعانواع ادبیدوبرو، هیثر، ‎۱۹۴۵- م.، Dubrow, Heather۱۳۸۹
مدیریت تحول در سازمانغیر مرجعتحول سازمانیفرنچ، وندل، ‎۱۹۲۳ - م.، French, Wendell L۱۳۷۹
فرهنگ دانشگاهی آلمانی - فارسیمرجعزبان آلمانی - واژه نامه ها - فارسیآریان پور، امیراشرف، ‎۱۳۰۷-۱۳۸۳
پایداری شیب های طبیعی و تحلیل آن در محیط Arc View GIS [آرک ویو جی. آی. اس]: آشنایی با مدل SINMAP [سینماپ]غیر مرجعآرک ویو,سیستم های اطلاعات جغرافیایی - نرم افزار,زمین لغزه - تجزیه و تحلیل خطراتپک، رابرت تی.‬؛ Pack, Robert T۱۳۸۸
تشریح مسایل مکانیک سیالات استریتر: بانضمام نمونه سئوالات امتحانی و تکمیلی با حل: ویرایش نهم-سیستم SIغیر مرجعسیالات - مکانیکخداکرمی، بهزاد، ۱۳۵۶-۱۳۷۸
تشریح کامل مسائل الکترومغناطیسغیر مرجعالکترومغناطیس,نظریه میدان (فیزیک)بیاتی، سجاد، ‎۱۳۵۱ -۱۳۸۶
تاریخ علم زمین شناسیغیر مرجعزمین شناسان,زمین شناسیعلامه، محسن، ‎۱۳۴۵-۱۳۸۹
پردازش سیگنال گسسته در زمانغیر مرجعپردازش سیگنالها - ریاضیات,سیستم های گسسته زمانیاوپنهایم، آلن وی، ‎۱۹۳۷- م.؛ Oppenheim, Alan V۱۳۸۹
آشنایی با اصول طراحی روشناییغیر مرجعروشنایی برق,لامپ های برقی,روشنایی برق - داده پردازی,روشنایی برق - نرم افزاراحمدیان تازه محله، کاوه، ۱۳۶۰-۱۳۸۵
راهنمای فیزیک مکانیک: براساس نوشته روبرت رزنیک - دیوید هالیدی - کنث کرینغیر مرجعفیزیکشاهسونی، وحیدرضا، ‎۱۳۶۰-۱۳۸۴
استعداد تحصیلی: شامل بخش های درک مطلب، کمیتی، تجسمی، تحلیلی و منطقی ویژه آزمون دکتری شامل شرح درس براساس سرفصل های آزمون دکتری...آمادگی تحصیلیغیر مرجعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمونهای هوش,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانمسیح خواه، هادی، ‎۱۳۶۰-۱۳۸۹
کاربرد مدل های خطی در پیش بینی ارزش ارثی حیواناتغیر مرجعدامپروری - اصلاح نژاد,دامپروری - اصلاح نژاد - روش های آماری,ژنتیک دامی - الگوهای ریاضی,ژنتیک دامی - روش های آماریمرود؛ Mrode, R. A۱۳۸۶
پردازش تصویر رقمیغیر مرجععکس پردازی - روشهای رقمیگونسالس، رافایل، .Gouzalez, Rafael C۱۳۸۲
زبان و اندیشهغیر مرجعاندیشه و تفکر,زبان - روانشناسیچامسکی، نوآم، ‎۱۹۲۸ - م.؛ Chomsky, Noam۱۳۷۹
میناگر عشق: شرح موضوعی مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخیغیر مرجعمولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-‎۶۷۲ق. مثنوی - فهرست مطالب,مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-‎۶۷۲ق. دیوان شمس تبریزی - کشف الابیات,شعر فارسی - قرن ‎۷ق.زمانی، کریم، ۱۳۳۰-۱۳۸۲
فرهنگ واژگان آزمون سازی (توصیفی-توضیحی)مرجعآزمون ها - طرح و ساختارقنسولی، بهزاد، ۱۳۳۷-۱۳۸۲
اصول ژنتیک کمی و مسائل آنغیر مرجعژنتیک کمی,ژنتیک دامی,دامپروری - اصلاح نژادطهمورث پور، مجتبی، ‎۱۳۳۵-۱۳۸۶
فرهنگ معاصر فارسی - انگلیسی (یکجلدی)مرجعزبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسیحییم، سلیمان، ۱۲۶۶-۱۳۴۸.؛ Hayyim, Sulaynan۱۳۸۶
تحلیل تکنیکال در بازار سرمایهغیر مرجعبازار معاملات آتی,بورس کالامورفی، جان، ‎۱۹۵۲- م، Murphy, John J۱۳۸۴
واژگان فرویدمرجعروانکاویاسون، پل - لوران، ‎۱۹۴۸- م، Assoun, Paul- Laurent۱۳۸۶
حسابداری پیشرفته (‎۱)غیر مرجعحسابداریهمتی، حسن، ۱۳۲۱-۱۳۷۹
توضیح الملل ترجمه کتاب الملل و النحلغیر مرجعادیان - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,اسلام - فرقه ها - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، ‎۴۷۹؟-‎۵۴۸؟ق.۱۳۷۳
آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تاسیسیغیر مرجععلوم سیاسیبشیریه، حسین، ‎۱۳۳۲- .؛Bashiriyeh, Hossein۱۳۸۲
تحقیقات بازاریابیغیر مرجعبازارشناسیدهدشتی شاهرخ، زهره، ۱۳۳۳-۱۳۸۹
راهنمای سنجش روانی، برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکانغیر مرجعروان شناسی - آزمون ها,شخصیت سنجیگراث-مارنات، گری؛ Groth-Marnat, Gary۱۳۸۴
کتاب جامع کنکور کارشناسی ارشد مقاومت مصالح ویژه رشته های مهندسی عمران، مهندسی مکانیک...غیر مرجعمقاومت مصالحفنائی، نادر، ۱۳۵۶-۱۳۸۵
اصول حسابداری (‎۲) [دو] مطابق با استانداردهای حسابداری ایرانغیر مرجعحسابداریهمتی، حسن، ۱۳۲۱-۱۳۸۶
بیوتکنولوژی میکربیغیر مرجعتکنولوژی زیستی میکربیملک زاده، فریدون، ‎۱۳۱۲-۱۳۸۰-
ریاضیات مهندسی پیشرفتهغیر مرجعریاضیات مهندسیبرادران رحیمی، اصغر، ۱۳۲۹-۱۳۸۲
فرهنگ ترکی استانبولی: انگلیسی - فارسیمرجعزبان ترکی - واژه نامه ها - فارسی,زبان ترکی - واژه نامه ها - انگلیسی,واژه نامه های چندزبانهگلکاریان، قدیر، ۱۳۴۳-۱۳۷۹
رسائل استاد: نامه های استاد علامه کرباسچیانغیر مرجعکرباسچیان، علی اصغر، ۱۲۹۳-‎۱۳۸۲,نامه های فارسی - قرن ‎۱۴,مجتهدان و علماکرباسچیان، علی اصغر، ۱۲۹۳ - ‎۱۳۸۲۱۳۸۲
تحلیل سازه ها (روش کلاسیک و ماتریس)غیر مرجعتحلیل سازه,تحلیل سازه - روشهای ماتریسیاخوان لیل آبادی، محمدرضا، ۱۳۱۸-۱۳۸۲
می نگریم و می رویم: اقبال لاهوری، منادی وحدت اسلامی مقالات استادان دانشگاه فردوسی درباره اقبالغیر مرجعشعر فارسییاحقی، محمدجعفر، ‎۱۳۲۶-۱۳۹۰
شرح اسفارغیر مرجعفلسفه اسلامیمصباح، محمدتقی، ۱۳۱۳- ؛ Mishbah Yazdi, Muhammad Taqi-۱۳۸۰
نقش قالب در هنر (روش های سفالگری، کاشی و آجر و موزائیک...)غیر مرجعقالبگیری,ریخته گریاشتری، مهدی۱۳۸۱
مفاهیم کاربردی آمار و احتمالات: مطابق با ریز برنامه مصوب دانشگاهیغیر مرجعآمار ریاضی,احتمالاتعبدالله زاده، کاوه۱۳۸۲
برگهایی در آغوش باد: مجموعه ای از مقاله ها، پژوهشها، نقدها و یادداشتهاغیر مرجعمقاله های فارسی - قرن ‎۱۴,فارسی - مقاله ها و خطابه ها,ادبیات فارسی - مقاله ها و خطابه ها,فرهنگ ایرانییوسفی، غلامحسین، ۱۳۰۶-‎.۱۳۶۹۱۳۷۸
تحلیل بنیادی در بازار سرمایه ایرانغیر مرجعبورس,تجزیه و تحلیل احتمالی,سهام - نرخ بازده,بورس - ایرانشهدایی، محمدعلی۱۳۸۶
نشانه های شهری: تعاریف، گونه شناسی، مکان یابی، برنامه ریزی و طراحیغیر مرجعشهرسازی - تعیین محل,سمبولیسم (معماری),شهرسازی - طرح و برنامه ریزیپورجعفر، محمدرضا، ‎۱۳۳۴- ؛ Pourjafar, Mohammad Reza۱۳۸۹
شکر و شکایت: شرح نامه ‎۴۵ نهج البلاغهغیر مرجععلی بن ابی طالب(ع)،امام اول،۲۳قبل از هجرت - ۴۰ق. - نامه هاانصاری، محمدعلی، ‎۱۳۴۳-۱۳۸۴
گوهر یکدانهغیر مرجعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴سیدجواد جواهری، مهناز، ۱۳۴۴-۱۳۸۲
دیوان اثیرالدین اخسیکتیغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۶ق.اثیر اخسیکتی، قرن ‎۶ق.۱۳۹۸
مقاومت مصالح (مجموعه مهندسی مکانیک و عمران و سایر رشته های مهندسی)غیر مرجعمقاومت مصالح,مقاومت مصالح - راهنمای آموزشی (عالی),دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون هانائی، محمدحسن، ‎۱۳۳۷-۱۳۸۷
طراحی دیجیتال (مدار منطقی)غیر مرجعکامپیوترهای رقمی - مدارها,مدارهای منطقی,طراحی منطقی,مدارهای مجتمع رقمیمانو، ام. موریس، ‎۱۹۲۷- م.؛ Mano, M. Morris۱۳۸۲
سالمونلا در طیورغیر مرجعسالمونلا,عفونت های سالمونلایی در ماکیان,بیماریهای مشترک حیوان و انسانمدیرشانه چی، فهیمه۱۳۸۶
دینامیک سیالات محاسباتی به کمک نرم افزار FLUENT [فلوئنت]غیر مرجعنرم افزار فلوئنت,سیالات - دینامیک - داده پردازی,سیالات - دینامیکرحیمی اصل، روح الله، ‎۱۳۵۷-۱۳۸۲
کاربرد مشترک GPS[جی. پی. اس.] و GIS[جی. آی. اس.] درArcview[آرک ویو] همراه با مدلسازیغیر مرجعآرک ویو,سیستم های اطلاعات جغرافیایی - داده پردازیمیرمحمد صادقی، سیدمحمد، ۱۳۴۰-۱۳۸۲
گامهای نو در ارائه خدمات کتابداران مدرسه ها «توصیه های ساده برای متخصصان کتابداری و فن آوری آموزشی در مدرسه»غیر مرجعکتابخانه های مدارس,مراکز مواد آموزشیواسمن، آن، Wasman, Ann۱۳۸۴
استاتیک غیر مرجعاستاتیک,مکانیک عملیمریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop۱۳۹۰
گنجینه جامع و طبقه بندی شده بیوشیمی شامل سوالات طبقه بندی شده و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، تربیت مدرس، دانشگاه آزاد و وزارت علوم و آزمون های دکتری وزارت بهداشت از...غیر مرجعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,زیست شیمی,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانجعفرنژاد، اکبر، ‎۱۳۵۷-۱۳۸۹
مدرسه هراسی و راههای درمان آنغیر مرجعمدرسه گریزی - درمانبلگ، نایجل، Blagg, Nigel۱۳۷۹
Meaning-based translation : a guide to cross-language equivalenceغیر مرجعTranslating and interpretingLarson, Mildred L.c1998
فهرست نامه ایران: کتاب شناسی فهرست های دستنویس های اسلامی در کتابخانه های ایرانمرجعنسخه های خطیمتقی، حسین، ‎۱۳۴۸-۱۳۹۰
ضمیمه حقوق جنگ (حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه)غیر مرجعجنگ,جنگ (حقوق بین الملل)ضیایی بیگدلی، محمدرضا، ‎۱۳۲۱ -۱۳۸۱
تشریح مسائل ماشین های الکتریکی فیتز جرالد - کینگسلی - اومانز: به انضمام نمونه سوالات دانشگاه های ایرانغیر مرجعماشین آلات برقیکریمیان، حمید، ‎۱۳۶۹-۱۳۸۹
انسان ۲۵۰ [دویست و پنجاه] ساله: بیانات مقام معظم رهبری درباره زندگی سیاسی - مبارزاتی ائمه معصومین علیهم السلامغیر مرجعخامنه ای، سیدعلی، رهبرجمهوری اسلامی ایران، ‎۱۳۱۸- - پیام ها و سخنرانی ها,خامنه ای، سیدعلی، رهبرجمهوری اسلامی ایران، ‎۱۳۱۸- ‏‬ - نظریه درباره چهارده معصوم,چهارده معصومخامنه ای، سیدعلی، رهبرجمهوری اسلامی ایران، ‎۱۳۱۸-۱۳۹۰
آمار و کاربرد آن در مدیریت (‎۱)غیر مرجعمدیریت - روشهای آماری,آمارنیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ۱۳۸۶
آمار و کاربرد آن در مدیریت (‎۲)غیر مرجعمدیریت - روشهای آماری,آمارنیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ۱۳۸۶
مدلهای خطی و طرحهای آزمایشی به همراه راهنمای استفاده از نرم افزار SAS حاوی CD کدهای SASغیر مرجعنرم افزار سس,الگوهای خطی (آمار),طرح های آزمایشی,آمار - برنامه های کامپیوتریخواجه غیاثی، پیمان، ‎۱۳۴۴-۱۳۹۰,
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک زونتاگ، بورگناک، ون وایلنغیر مرجعترمودینامیکجعفرمدار، صمد۱۳۸۴-
انسان در اسلامغیر مرجعانسان (اسلام)گرامی، غلامحسین، ۱۳۴۱-۱۳۸۴
مکانیک کوانتومیغیر مرجعکوانتومزتیلی، نورالدین، Zettili, Nouredine۱۳۹۰
دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهانمرجعاسطوره شناسی,آئین هامعصومی، غلامرضا، ‎۱۳۱۷-۱۳۸۸-
تئوری و مسائل اقتصاد خردغیر مرجعاقتصاد خردسالواتوره، دومینیک؛ Salvatore, Dominick۱۳۸۷
نیروی ذهن خلاق: ‎۱۰ روش بهره برداری از نبوغ خلاقغیر مرجعاندیشه و تفکر خلاقبوزان، تونی، ‎۱۹۴۲- م.؛ Buzan, Tony۱۳۹۰
اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)غیر مرجعخمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ‎۱۳۶۸ - نظریه درباره سیاست و حکومت,اسلام و سیاست,اسلام و دولتفوزی تویسرکانی، یحیی، ۱۳۳۹-۱۳۸۴
حل مسائل شیمی کوانتومیغیر مرجعشیمی کوانتوملواین، آیرا، ‎۱۹۳۷ - م.، .Levine, Ira N۱۳۸۶
بزرگترین درسهای زندگی: بیست درس مهم برای زندگی بهترغیر مرجعراه و رسم زندگیاربان، هال، ‎۱۹۴۰- م، Urban, Hal۱۳۸۲
طراحی شهری: گونه شناسی، رویه ها و طرح ها همراه با بیش از پنجاه مورد خاصغیر مرجعشهرسازیلنگ، جان، ‎۱۹۳۸- م، .Lang, Jon T۱۳۸۷
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل چندمتغیرهغیر مرجعتجزیه و تحلیل چندمتغیره,نظریه کنترل,توابع چندمتغیره مختلط,تجزیه و تحلیل سیستم هاخاکی صدیق، علی، ‎۱۳۴۱-۱۳۹۰
درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایرانغیر مرجعایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -,ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۵۸-,ایران - تاریخ - قرن ‎۱۴عیوضی، محمدرحیم، ۱۳۳۹-۱۳۹۰
متره و برآورد و اصول اولیه پیمانکاریغیر مرجعساختمان سازی - هزینه ها,ساختمان سازی - برآورد هزینه ,ساختمان سازی - طرح و محاسبهارجمند، محمدعلی، ‎۱۳۴۸-۱۳۸۷
مکه، کوه ها، رویدادهاغیر مرجعمکه (عربستان سعودی) - تاریخوثوقی، محمد علی، ‎۱۳۳۱-۱۳۸۴
آفتاب در حجابغیر مرجعداستانهای مذهبی - قرن ‎۱۴شجاعی، سیدمهدی، ‎۱۳۳۹-۱۳۸۷
بدنسازی و تناسب اندام: آموزشهای اساسی بدنسازی و پرورش اندام مدرنغیر مرجعبدن سازان,تمرین (ورزش),ماهیچه ها - توانمندیشوارتسنگر، آرنولد، Schwarzenegger, Arnold۱۳۸۴
ایستایی= STATICSغیر مرجعاستاتیکخاتمی مشهدی، هادی۱۳۸۷
یادداشتهای استاد دکتر غلامحسین یوسفی در درسهای منابع و روش تحقیق در ادبیات و فرهنگ ایران و تاریخ تصوف اسلامیغیر مرجعادبیات فارسی - مراجع,تصوف - مراجع,مراجع فارسی,ادبیات فارسی - تحقیقیوسفی، غلامحسین، ۱۳۰۶-‎.۱۳۶۹۱۳۸۸
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد مکانیک خاکغیر مرجعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,خاک - مکانیک,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانامیرافشاری، ساسان، ۱۳۵۴-۱۳۸۱
خلاصه تفاسیر قرآن مجید (المیزان، نمونه)غیر مرجعتفاسیر شیعه - قرن ‎۱۴پورسیف، عباس، ‎۱۳۳۷-۱۳۸۶
الکترونیک کاربردی: برای دانشجوبان مهندسی برق، مهندسی پزشکی و مهندسی کامپیوترغیر مرجعالکترونیکحافظی مطلق، ناصر، ‎۱۳۵۹-۱۳۹۱
نگاهی کوتاه به نظریه ها و مکاتب ارتباطاتغیر مرجعارتباط,نشانه شناسیفیسک، جان، ‎۱۹۳۹- م.، Fiske, John۱۳۸۴
نگاهی دوباره به تربیت اسلامیغیر مرجعاسلام و آموزش و پرورشباقری، خسرو، ‎۱۳۳۶-۱۳۸۴
تفسیر موضوعی قرآن کریم برگرفته از تفسیر نمونهغیر مرجعتفاسیر شیعه - قرن ‎۱۴مکارم شیرازی، ناصر، ‎۱۳۰۵- .؛ Makarem Shirazi, Nasir۱۳۸۹
تاریخ سینماغیر مرجعسینما - تاریخبردول، دیوید، ۱۹۴۷- م؛ Bordwell, David۱۳۸۳
حل المسائل معادلات دیفرانسیل (دکتر سعید فاریابی) بخش اول "رشته ریاضی"غیر مرجعمعادله های دیفرانسیلمولوی کهن، منصوره، ‎۱۳۶۱ -۱۳۸۳
سازه های بتن آرمه: براساس ACI 318-05 و آیین نامه بتن ایران (آبا)غیر مرجعساختمان های بتن مسلح,ساختمان ها - طراحیمستوفی نژاد، داود، ‎۱۳۳۹-۱۳۸۴
فرهنگ نور: بر اساس ترجمه تفسیر طبری متن قرن چهارم هجری لغات قرآنی به فارسی و لغات و ترکیبات فارسی به لغات قرآنیمرجعقرآن - واژه نامه ها - فارسیاشرف زاده، رضا، ‎۱۳۲۶-۱۳۹۰
اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمیغیر مرجعمهندسی شیمی - جدول ها و نمودار ها,مهندسی شیمیهیمل بلاو، دیوید ماتنر، ‎۱۹۲۳- م.؛ Himmelblau, David Mautner۱۳۸۴
گزیده متون تفسیری فارسیغیر مرجعتفاسیر - مجموعه ها,تفاسیر - تاریخ و نقد,نثر فارسی - مجموعه هارکنی یزدی، محمدمهدی، ‎۱۳۰۹-۱۳۸۴,
رستاخیز کلمات: درس گفتارهایی درباره نظریه ادبی صورتگرایان روسغیر مرجعشکل گرایی (نقد ادبی),فارسی - بدیع,ادبیات تطبیقیشفیعی کدکنی، محمدرضا، ۱۳۱۸-۱۳۹۱
مرجع کامل انتقال حرارت: مهندسی شیمی، مکانیک،... شامل: شرح کامل درس، مفاهیم، استفاده از روابط منحصر به فرد و ...غیر مرجعگرما - انتقال,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانبابایی، امید، ‎۱۳۶۰-۱۳۹۱
تشریح کامل مسایل دینامیک (سیستم SI)غیر مرجعدینامیک,دینامیک - مسائل، تمرینها و غیرهخداکرمی، بهزاد، ۱۳۵۶-۱۳۸۴
هزار سال نثر پارسیغیر مرجعنثر فارسی - مجموعه هاکشاورز، کریم، ۱۲۷۹-‎۱۳۶۵.۱۳۸۴
مفاهیم اصلاح نژادغیر مرجعحیوانها - پرورش,حیوان ها - اصلاح نژادبوردون، ریچارد، Bourdon, Richard M۱۳۹۱
مایکوتوکسین ها در کشاورزی و مواد غذاییغیر مرجعسم های قارچی,مسمومیت قارچی,مسمومیت قارچی در حیوانها,مواد غذایی - آلودگیسینها، ۱۹۵۳-، .Sinha, K. K۱۳۸۳
روانشناسی بالینی (مجموعه روان شناسی)غیر مرجعروان شناسی بالینی,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانفرهنگی، عبدالحسن، ۱۳۵۰ -۱۳۸۷
نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایرانغیر مرجعروشنفکری,روشنفکران,غرب زدگیزرشناس، شهریار، ‎۱۳۴۴-۱۳۸۷
خودتو چند می فروشی؟غیر مرجعزندگی,راه و رسم زندگی (اسلام) - احادیث,زندگی در قرآنخراسانی، وحید۱۳۸۸
تنظیم هورمونی رشد در حیوانات مزرعه ایغیر مرجعدامها - رشد - تنظیم,هورمون ها,تنظیم کننده های رشدهاسنر، کیم، Hossner, Kim L۱۳۹۱
دستور زبان فارسی: واژگان و پیوندهای ساختیغیر مرجعفارسی - پیشوندها و پسوندها,فارسی - اشتقاقمشکوه الدینی، مهدی، ‏‫۱۳۲۰-۱۳۸۴
فضاهای عمومی شهری: از نظریه ها تا فلسفه اندیشی فضاییغیر مرجعفضاهای عمومی,شهرسازی - طرح و برنامه ریزی,زیباسازی شهریحسین پور، سیدعلی، ‎۱۳۶۴-۱۳۹۲
اصول گردشگریغیر مرجعآداب معاشرت,گردشگری - ایران,گردشگری - مدیریت,گردشگری - برنامه ریزی,قوم شناسی - ایران,ایران - زندگی فرهنگیعامریان، حمید، ‎۱۳۵۱-۱۳۸۸-
نشانه شناسی مکان: مجموعه مقالات هفتمین هم اندیشی نشانه شناسیغیر مرجعنشانه شناسی و معماریهم اندیشی نشانه شناسی (هفتمین: ‎۱۳۸۹: تهران)۱۳۹۱
اقتصاد مهندسیغیر مرجعاقتصاد مهندسیبلنک، لیلند، Blank, Leland T۱۳۹۱
اصول و عملیات هوا و اقلیم شناسی از دیدگاه کشاورزیغیر مرجعهواشناسی کشاورزی,اقلیم شناسیشریفان، حسین، ‎۱۳۴۷-۱۳۸۸
ریاضیات عمومی یک: ویژه دانشجویان مراکز فنی، علمی کاربردی و آزاد اسلامیغیر مرجعریاضیاتکرایه چیان، محمدعلی، ‎۱۳۴۱-۱۳۸۸
دیوان ناصرخسروغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۵ق.ناصرخسرو، ۳۹۴-‎۴۸۱ق.؛ Naser Khusraw۱۳۵۳
گرامر کامل زبان انگلیسی بر اساس Grammar in useغیر مرجعزبان انگلیسی - کتابهای درسی برای خارجیان - فارسی,زبان انگلیسی - دستوربلوچ، حمیدرضا، ۱۳۳۸-۱۳۸۸
شیطان در بهشت (و چند اثر دیگر)غیر مرجعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.میلر، هنری، ۱۸۹۱-‎۱۹۸۰م.؛ Miller, Henry۱۳۸۵
معارف قرآنغیر مرجعخداشناسی,اسلام,قرآنمصباح، محمدتقی، ۱۳۱۳- ؛ Mishbah Yazdi, Muhammad Taqi۱۳۷۹
عمر و عاص ماکیاول دیگر تاریخ بشر: کتاب اول؛ خالدبن ولید سردار مخوف عربغیر مرجعاسلام - تاریخ - از آغاز تا ‎۴۱ق.,خلفای راشدیناسدی، حسین، ‎۱۳۲۲-۱۳۸۷
نقش مشارکت در توسعه منطقه ای: گذاری از روستا به شهرغیر مرجععمران روستایی - مشارکت شهروندان,عمران منطقه ای - مشارکت شهروندان,عمران روستایی - ایرانرحیمی، حسین، ‎۱۳۴۶فروردین-۱۳۹۱
استعدادیابی در ورزشغیر مرجعاستعداد ورزشی - آزمونهابراون، جیم، ‎۱۹۴۰- م، Brown, Jim۱۳۸۵
احتمال، متغیرهای تصادفی و فرآیندهای اتفاقیغیر مرجعاحتمالات,متغیرهای تصادفی,فراگردهای احتمالیپاپولیس ، آتاناسیوس ، ‏‫۱۹۲۱‏-‏۲۰۰۲م.؛ Papoulis, Athanasios۱۳۹۱
حل تمرین های مبانی ماشین های الکتریکیغیر مرجعماشین آلات برقیچپمن، استیون، .Chapman, Stephen J۱۳۸۵
گلگشتغیر مرجعحافظ، شمس الدین محمد، -‎۷۹۲ق. دیوان - نقد و تفسیر,شعر فارسی - قرن ‎۸ق. - تاریخ و نقدریاحی، محمدامین، ۱۳۰۲-۱۳۸۸.۱۳۶۸
روان شناسی شناختی حافظهغیر مرجعشناخت (روان شناسی),روان شناسی شناختی,حافظهزارع، حسین، ‎۱۳۴۷-۱۳۹۲
طراحی تاسیسات ساختمان با نرم افزار Auto Cad Mepغیر مرجعتاسیسات - طرح و ساختمان - نرم افزار,تهویه مطبوع - طرح و ساختمان - نرم افزار,مهندسی به کمک کامپیوتر - نرم افزاربارفروش، میثم، ‎۱۳۶۰-۱۳۸۸
دالان بهشتغیر مرجعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴صفوی، نازی، ‎۱۳۴۶ -۱۳۷۹
بنیان های استوار ادب فارسی، تحقیقی در کارکردهای نثر فارسی - تحلیلی از قصه ابوعلی حسنک وزیرغیر مرجعبیهقی، محمدبن حسین، ۳۸۵-‎۴۷۰ق. تاریخ بیهقی,نثر فارسی - قرن ‎۵ق. - تاریخ و نقدمحمدی، عباسقلی، ‏‫۱۳۲۸-۱۳۸۴
مجموعه اشعار حسین منزویغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴منزوی، حسین، ۱۳۲۵-‎.۱۳۸۳۱۳۸۸
مکانیک تحلیلی (فیزیک: سری کتاب ارشد)غیر مرجعمکانیک تحلیلی,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون هابیانی، حسین، ‎۱۳۴۷-۱۳۸۶
آشنایی با مهندسی شیمیغیر مرجعمهندسی شیمینوعی باغبان، حسین، ۱۳۲۹-۱۳۸۴
ویژگی های بلاغی بیان قرآنیغیر مرجعقرآن - مسائل ادبی - معانی و بیانمطعنی، عبدالعظیم ابراهیم محمد؛ Matani, Abd al-Azim Ibrahim۱۳۸۸
برنامه راهبردی زنجیره تامین فرآورده های غذاییمرجعمواد غذایی - تامین,تدارکات بازرگانی,برنامه ریزی راهبردی,زنجیره غذایی,مواد غذایی - صنعت و تجارتفاطمی امین، سیدرضا، ‎۱۳۵۳-[۱۳۹۲]
ماشین های الکتریکیغیر مرجعماشین آلات برقیچپمن، استیون، .Chapman, Stephen J۱۳۹۲
ارزیابی کاربردی عملکرد جسمانی انسانغیر مرجعتست ورزش,ارزیابی ناتوانی,آمادگی جسمانی - فیزیولوژی,ورزش - زخم ها و آسیب هاریمن، مایکل، ‎۱۹۶۵- م.، Reiman, Michael P۱۳۹۲
مبانی شبکه های عصبیغیر مرجعشبکه های عصبی (کامپیوتر),هوش مصنوعیمنهاج، محمدباقر، ۱۳۳۸-۱۳۹۲
الگوسازی معادلات ساختاری در پژوهش های علوم رفتاریغیر مرجعنمونه سازی معادلات ساختاری,علوم اجتماعی - روشهای آماری,علوم اجتماعی - تحقیقعلوی، سیدبابک۱۳۹۲
متن کامل وصیت نامه سیاسی - الهی رهبر کبیرانقلاب اسلامی ایرانغیر مرجعخمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ‎۱۳۶۸ - وصیتنامهخمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹-۱۳۶۸.؛Khomeyni, Ruhollah, Leader and Founder of IRI.۱۳۸۶
فناوری ساخت، اصلاح و ارزیابی غشاهای پلیمریغیر مرجعغشاهای مصنوعی,پلیمرهاسلجوقی، احسان، ‎۱۳۶۱-۱۳۹۲
گفتگوهایی در باب تاریخ شناسی و تاریخ نگاریغیر مرجعتاریخ نویسان ایرانی - قرن ۱۴,تاریخ نویسی,تاریخ نویسی اسلامیحضرتی، حسن، ‎۱۳۴۹-‏‫۱۳۹۱
روسازی راهغیر مرجعروسازیابراهیمی، نیما، ۱۳۶۴-۱۳۹۳
سازه های بتنیغیر مرجعسازه های بتنی,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون هاآهنگر، محمد، ‎۱۳۶۲-۱۳۹۲
مرجع درسی و کاربردی کنترل پروژه به روش گام به گامغیر مرجعمدیریت طرح هاسبزه پرور، مجید، ۱۳۴۷-۱۳۹۲
‏‫مجموعه مقاله‎ های همایش شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳‬غیر مرجعفردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامههمایش فردوسی و شاهنامه با محور شاهنامه فردوسی و مطالعات هنری (نخستین: ۱۳۹۳: مشهد)‏‫۱۳۹۳
آب بقا: شامل قصاید، قطعات، غزلیات...غیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴باقرزاده، علی، ۱۳۰۸-۱۳۹۵.۱۳۹۰
مبانی اندیشه اسلامی ۲غیر مرجعتعلیمات دینی اسلامی,نبوت,امامتیوسفیان، حسن، ۱۳۴۷- . Yusufiyan, Hasan۱۳۹۲
کشف الارواح (تفسیر عرفانی سوره یوسف)غیر مرجعتفاسیر (سوره یوسف)جمالی اردستانی، جمال الدین محمد، ‎۸۱۶؟ - ‎۸۷۹ق.‏‫‏۱۳۸۷
تحلیل سریهای زمانی با برنامه های کاربردی در Rغیر مرجعتجزیه و تحلیل سری های زمانی,آر (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)‬ کرایر، جاناتان، .Cryer, Jonathan D‏‫۱۳۹۲
تشریح جامع مسائل مقاومت مصالح فردیناند پی. بیر، ای. راسل جانستون، جان تی. دی ولف، دیوید اف. مازورکغیر مرجعمقاومت مصالح - مسائل، تمرینها و غیره (عالی),مقاومت مصالح - راهنمای آموزشی (عالی)غلامی، راهب، ۱۳۶۵-‏‫‏‫۱۳۹۳
مبانی فیزیکغیر مرجعفیزیکهالیدی، دیوید، ‎۱۹۱۶- م.؛ Halliday, David‏‫۱۳۹۳ ‬-
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی: همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان...مرجعایران - قوانین و احکام,آیین دادرسی مدنی - ایرانروزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-۱۳۹۴
فرهنگ جامع واژگان روابط عمومیمرجعروابط عمومی,زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسیعدنان، حمدان۱۳۹۰
فرهنگ واژه ها و اصطلاحات دبیرخانهمرجعمدیریت دولتی - واژه نامه ها,فارسی - واژه نامه ها - انگلیسی,مدیریت دولتی - واژه نامه ها - انگلیسی,زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسیروزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-۱۳۹۳
‏‫کانسلیم (CANSLIM)‬: روشی متفاوت برای کسب سود در بازار سهامغیر مرجعسرمایه گذاری,سهاماونیل، ویلیام، O'Neil, William J۱۳۹۳
رازهای ارتباط با جنس مخالفغیر مرجعروابط زن و مرد - جنبه های مذهبی - اسلام,نوجوانان و جوانان,حجاب,عشق,تفاوت های جنسی (روانشناسی)داودی نژاد، مسلم، ۱۳۵۹-۱۳۹۲
نظریه های شخصیتغیر مرجعشخصیتفیست، جس، ‎۱۹۳۵- م.؛ Feist, Jess۱۳۹۴
روش های آنزیم شناسی خاکغیر مرجعآنزیمشناسی خاکدیک، ریچارد، ۱۹۵۰- م. Dick, Richard P۱۳۹۴
تافل دکتری: مرجع کامل آزمون های زبان: تولیمو، ام اس آر تی (MSRT)، وزارت بهداشت (MHLE)، دانشگاه آزاد (EPT) و آزمون های تافل دانشگاه تهران...غیر مرجعآزمون تافل,زبان انگلیسی - کتابهای درسی برای خارجیان,آزمون بین المللی زبان انگلیسی,زبان انگلیسی,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانخیرآبادی، رضا، ۱۳۵۸- ۱۳۹۴
هیدروپونیک: راهنمای کامل و عملی کشت بدون خاکغیر مرجعآبکشتجونز، ج. بنتون، ‎۱۹۳۰- م.، Jones, J. Benton۱۳۹۴
برج رادکان: پژوهشی بر وابستگی معماری با نجوم و گاهشماریغیر مرجعبرج رادکان (مشهد),برجهای رصدخانه ایآرین، منوچهر، ‎۱۳۲۷-۱۳۹۴
حسن بصری چهره جنجالی تصوفغیر مرجعحسن بصری، ۲۱-‎۱۱۰ق. - نقد و تفسیر,تصوف - دفاعیه ها و ردیه هاعمادی شیرازی، مهدی، ‎۱۳۴۰-۱۳۸۴
سرو شیرین سخن پارسی: درسنامه ی فارسی عمومی، گزیده سخن پارسی و دانش های ادبیغیر مرجعادبیات فارسی,فارسیعابدیان، علیرضا، ۱۳۳۹-۱۳۹۳
GMAT‎ [جی. ام. ای. تی] استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت: حاوی نکات عمومی و تکنیک های حرفه ای، حل سوالات آزمونهای مختلف...غیر مرجعآزمون ورودی تحصیلات تکمیلی مدیریت,مدیریت - آزمونها و تمرینها (عالی)صداقت، احمد، ‎۱۳۶۰-۱۳۸۷
درس و تست های تالیفی ریاضی عمومی پایه: آزمون ورودی کارشناسی ناپیوسته تمامی رشته ها ...غیر مرجعریاضیاتمعتقدی، محمدصادق، ‎۱۳۴۸-۱۳۸۷
اوج و انحطاط سبک هندیغیر مرجعسبک هندی,شاعران ایرانی - سرگذشتنامه,شعر فارسی - مجموعه هاخسروان، محمدحسین، ۱۳۱۸-۱۳۸۳
کوثر کربلاغیر مرجعواقعه کربلا، ‎۶۱ق.,واقعه کربلا، ‎۶۱ق. - فلسفهجوادی آملی، عبدالله، ۱۳۱۲-۱۳۹۱
خدا به روایت مولاناغیر مرجعمولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-‎۶۷۲ق. - معلومات - خدا,خدا در ادبیاتکمپانی زارع، مهدی، ۱۳۵۹-۱۳۹۵
ویکنت دو نیم شده غیر مرجعداستان های ایتالیایی - قرن ‎۲۰م.کالوینو، ایتالو، ۱۹۲۳-‎۱۹۸۵م.؛ Calvino, Italo۱۳۸۹
مبانی پژوهش ترکیبی تلفیق رویکردهای کمی و کیفیغیر مرجعتحقیق آمیخته,علوم اجتماعی - تحقیقتدلی، چارلز، Teddlie, Charles‏‫۱۳۹۵
فرهنگ ‎ DuDEn‬آلمانی - فارسی مرجعزبان آلمانی - واژه نامه ها - فارسیپنبه چی، حسین، ‎۱۲۹۹-۱۳۷۱
تاریخ ادبیات ایران: با رویکرد ژانریغیر مرجعادبیات فارسی - تاریخ و نقد,ادبیات ایرانی - تاریخ و نقد,ادبیات ایرانی - پیش از اسلام,انواع ادبیزرقانی، سیدمهدی، ۱۳۴۹-۱۳۹۴
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیکغیر مرجعارتجاع (فیزیک),پلاستیسیته,خاک - مکانیکحمیدی، امیر، ۱۳۵۳-۱۳۹۵
هیدرولیکغیر مرجعهیدرولیک,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانامیرافشاری، ساسان، ۱۳۵۴-۱۳۹۵
مقدمه ای بر بازیافت پلاستیک هاغیر مرجعپلاستیکگودشیپ، ونسا، Goodship, Vannessa۱۳۹۵
رهیافت فقهی در حقوق بین المللغیر مرجعحقوق بین الملل اسلامیفخلعی، محمدتقی، ۱۳۴۴-۱۳۹۴
اصول حل مسایل کنترل غیر خطیغیر مرجعنظریه های غیرخطیامین زاده قوی فکر، امیر، ۱۳۶۶-۱۳۹۲
مدیریت نخبگان، قدرت مردمغیر مرجعروزنامه نگاری,روابط عمومیزمانی، هادی، ۱۳۵۵-۱۳۹۴
اسلام سیاسی در عصر اطلاعات: از جنبش تا دیپلماسیغیر مرجعاسلام و سیاست ‏‫- قرن ۲۱م.‬ ,اسلام - تجدید حیات فکری - تاریخ - قرن ۲۱ م. اسلامی، روح الله، ۱۳۶۴- ۱۳۹۵
حقوق ادبی و هنری (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و مصر)غیر مرجعمالکیت معنوی,حق مولف,حقوق تطبیقیمحسنی، سعید، ‎۱۳۵۴-۱۳۹۴
تشریح کامل مسایل طراحی اجزاء ماشین شیگلیغیر مرجعماشین آلات - طراحیشایسته، مجتبی، ۱۳۶۳-۱۳۹۶
‏‫درسنامه جامع ‭ MSRT-MHLE (MCHE-EPT) Comprehensive Course Book‬ غیر مرجعزبان انگلیسی - آزمون ها,زبان انگلیسی - آزمونها - راهنمای مطالعهلزگی، امیر، ۱۳۵۹-۱۳۹۵
مکانیک سیالاتغیر مرجعسیالات - مکانیک,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانامیرافشاری، ساسان، ۱۳۵۴-۱۳۹۶
زبان عمومی زیر ذره بینغیر مرجعزبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی),زبان انگلیسی,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانجهانشاهی، هادی، ۱۳۶۶-۱۳۹۵
نظارت انتظامی بر رفتار قضات دادگستری: تخلفات و مجازات های انتظامی قضات دادگستری، صلاحیت و مرجع رسیدگی به تخلفات، آیین رسیدگی و اجرای احکام انتظامیمرجعدادگاه عالی انتظامی قضات,فساد قضاییباری، مجتبی، ۱۳۵۶-۱۳۹۶
آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا - ۱۳۹۴مرجعنفت,نفت - ایران - صنعت و تجارت,انرژی، منابعموسوی خواه، سیدمحمدرضا۱۳۹۴
بازارشناسی پیشرفتهغیر مرجعبازاریابی,بازارشناسی,بازاریابی - مدیریت,بازاریابی - تحقیق کفاش پور، آذر، ۱۳۴۴-۱۳۹۴
دانش خانواده و جمعیتغیر مرجعخانواده ها,تنظیم خانواده,جمعیت شناسی,خانواده ها - جنبه های مذهبی - اسلامآیت اللهی، زهرا، ‎۱۳۳۹-۱۳۹۵
در مکتب حقایق: مقالات و اشعار دکتر احمدعلی رجایی بخاراییغیر مرجعمقاله های فارسی - قرن ‎۱۴,شعر فارسی - قرن ‎۱۴,نویسندگان ایرانی - قرن ‎۱۴رجایی بخارایی، سعید، ۱۳۲۶-۱۳۹۵
جغرافیای طبیعی شاهنامه: مطالعه موردی کوه هاغیر مرجعفردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه,فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - نقد و تفسیربیرمی، حانیه، ۱۳۶۰-۱۳۹۴
بوی بهشتغیر مرجعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴بصیری، مریم، ۱۳۴۸-۱۳۸۸
خودآموز و راهنمای کامل آمار و احتمال مقدماتی: بر اساس کتاب دکتر جواد بهبودیان، شامل ارائه خلاصه و نکات مهم هر فصل...غیر مرجعآمار ریاضی,احتمالات,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانشیرمحمدی، مسعود، ‎۱۳۵۰ -۱۳۸۶
مدیریت استراتژیک پیشرفته هنر رقصیدن با استراتژی: چگونه سازمان ها در شرایط پیچیده و مبهم، همچنان استراتژیک می اندیشند، اقدام می کنند و موفق می شوند؟غیر مرجعبرنامه ریزی راهبردی,برنامه ریزی سازمانیلشکربلوکی، مجتبی، ۱۳۵۷-۱۳۹۶
بلورشناسیغیر مرجعبلورشناسیناصری، محمدرضا، ۱۳۳۳-۱۳۹۲
یک نفر مثل او «مهدی فرودی» به روایت «مهدی فرودی»غیر مرجعجنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - شهیدانگودرزیانی، احد، ‎۱۳۴۸-۱۳۸۵
دانش مسائل روز: در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی کلیه سوالات چهارگزینه ای آزمونهای مدیریت اجرائی دانشگاه های سراسری و آزاد...غیر مرجعمدیریت,مدیریت - آزمونها و تمرینها (عالی),حسابداری,حسابداری - آزمونها و تمرینها (عالی)اشراقی، آرمان، ‎۱۳۵۹-۱۳۸۹
حرمان هور (متن کامل): دست نوشته های شهید احمدرضا احدیغیر مرجعجنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷,شهیدان - ایران - سرگذشتنامهاحدی، احمدرضا، ۱۳۴۵-۱۳۶۵.۱۳۸۶
تکه های سرب در دهانم: مجموعه شعرغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴,شهیدان - ایرانشفاعی بجستان، آرش، ۱۳۵۴-۱۳۸۶
The encyclopedia of antique carpets : twenty-five centuries of weaving مرجعCarpets,Rugs,Rugs, OrientalMoheban, Abraham Levi,2016
کتاب طلایی حقوق اساسی ۱: ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشورغیر مرجعحقوق اساسی - ایرانتاج پور، حمیدرضا، ۱۳۶۴-۱۳۹۵
مقدمه ای بر علوم و فناوری های شناختی و کاربردهای آنغیر مرجعشناخت (روان شناسی),روان شناسی شناختی,شناخت (علم)خرازی، سیدکمال، ۱۳۲۳-۱۳۹۶
از گذشته های ایران (زبان، فرهنگ، اسطوره)غیر مرجعمقاله های فارسی - قرن ‎۱۴,فرهنگ ایرانی - تاریخ,اساطیر ایرانیآموزگار یگانه، ژاله، ۱۳۱۸-۱۳۹۶
تحلیل تاریخچه رویداد (کاربرد تحلیل بقا در علوم اجتماعی)غیر مرجعتحلیل تاریخچه رویداد ,علوم اجتماعی - تحقیق,تحلیل بقا (زیست سنجی)نوغانی، محسن۱۳۹۶
درس و کنکور سریع مفاهیم سیستم عامل: ویژه ی داوطلبان کنکور کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر؛ شامل خلاصه سه کتاب مهرداد فهیمی، سیلبرشاتس، تننباوم...غیر مرجعسیستم های عامل (کامپیوتر),دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانمقسمی، حمیدرضا، ۱۳۴۹-۱۳۸۵
آمار و احتمالات مهندسیغیر مرجعمهندسی - روشهای آماری,آمار ریاضی,احتمالاتنعمت الهی، نادر، ‎۱۳۴۰-۱۳۹۶
درس و مجموعه سوالهای طبقه بندی شده آزمون ورودی کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی و آزاد: اقتصاد کلان رشته مدیریت کلیه گرایشها مهندسی صنایع...سوالها و پاسخ تشریحی آزمون کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی...غیر مرجعاقتصاد کلان,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون هانظری، محسن، ۱۳۴۲-۱۳۹۴
جنگجوی عشقغیر مرجعزنان مطلقهملتون، گلنن دویل، ‏‫۱۹۷۶- ‏ م؛ Melton, Glennon Doyle ‏ ۱۳۹۷
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱)غیر مرجعمدیریت - ریاضیات,ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیرهنیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ۱۳۸۱
اقتصاد رفتاری For Dummiesغیر مرجعاقتصاد,امور مالی شخصیآلتمن، موریس، ‏‫۱۹۵۴- م؛‬ Altman, Morris۱۳۹۷
عقاید یک دلقکغیر مرجعداستان های آلمانی - قرن ۲۰م.بول، هاینریش، ۱۹۱۷-‎۱۹۸۵م.؛ Boll, Heinrich۱۳۹۷
بار دیگر شهری که دوست میداشتمغیر مرجعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴ابراهیمی، نادر، ۱۳۱۵-۱۳۸۷.؛ Ebrahimi, Nader۱۳۹۶
ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگیغیر مرجعخوردگیمکافرتی، McCafferty, E۱۳۹۶
راهنمای حل مسائل طراحی اجزاء مکانیکیغیر مرجعماشین آلات - طراحیشیگلی، جوزف ادوارد؛ Shigley, Joseph Edward۱۳۷۹
اثر مرکب: آغاز جهشی در زندگی، موفقیت و درآمد شماغیر مرجعموفقیت,رهبری,خودیاریهاردی، دارن؛ Hardy, Darren۱۳۹۷
نیروانه در پوست و مغز: ۱۵۷ [یکصد و پنجاه و هفت] مراقبه مکتب ذن در رهیافتی تطبیقی و گذرا با تصوفغیر مرجعمدی تیشن - ذن ,نیروانا شاو، اسکات، ۱۹۵۸- م.؛ Shaw, Scott۱۳۹۶
شرافتغیر مرجعداستانهای ترکی - ترکیه - قرن ‎۲۰م.شفق، الیف، ۱۹۷۱- م.؛ Shafak, Elif۱۳۹۸
حکایت هایی برای زمانه ما و باز هم حکایت هایی برای زمانه ماغیر مرجعداستان های طنزآمیز آمریکایی - قرن ‎۲۰م.تربر، جیمز، ۱۸۹۴-۱۹۶۱م.؛ Thurber, James۱۳۹۷
فکر نکن تنهاییغیر مرجعداستانهای ترکی - ترکیه - قرن ‎۲۰م.شفق، الیف، ۱۹۷۱- م.؛ Shafak, Elif۱۳۹۸
القاب مهدوی: بررسی و تحلیل القاب مهدوی در دیوان «الدرر المکنونه»غیر مرجعمیرجهانی طباطبائی، سیدمحمدحسن، ۱۲۸۰-۱۳۷۱. الدرر المکنونه فی الامام و الامامه و صفاته الجامعه,محمدبن حسن(عج)، امام دوازدهم، ‎۲۵۵ق.- - لقب هاترسلی، انسیه، ۱۳۶۳-۱۳۹۷
راهنمای بکارگیری استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۱۲: مالیات بر درآمدمرجعحسابداری - استانداردها,مالیات - حسابداری,مالیات بر درآمدبزرگ اصل، موسی، ‎۱۳۴۸-۱۳۹۵
اسطوره آب، چیستی پری و چراغ برات و واکاوی آن با آیین سیاوشانغیر مرجعآب - اساطیر,اساطیر ایرانی,اسطوره شناسیمیهن دوست، محسن، ‎۱۳۲۳-۱۳۹۷
وقتی زنان بخواهند: الهام بخشی و توصیه های یک صد زن سازنده، هنرمند و کارآفرینغیر مرجعزنان اهل کسب و کار,شرکت های اقتصادی زنان بانی، گریس؛ Bonney, Grace‏‫۱۳۹۸
جغرافیای اندیشه: چگونه آسیایی ها و غربی ها متفاوت از هم می اندیشند... و چرا؟غیر مرجعفرهنگ و شناخت,شرق و غربنیزبت، ریچارد ای.؛ Nisbett, Richard E۱۳۹۸
‏‫Arc GIS 10.2 - 10.3 به زبان شهرسازی‬: آموزش نرم افزار همراه با ۸۶ مثال کاربردی و ۵۹ نکته کلیدی...غیر مرجعآرک جی. آی. اس.,سیستم های اطلاعات جغرافیایی - نرم افزار,شهرسازی,شهرسازی - داده پردازیعبادی، مسعود، ‏‫۱۳۶۶-‏۱۳۹۶
تمهیداتی برای طرح نظریه ای در باب زبانغیر مرجعزبانیلمسلو، لوئیس، ‏‫۱۸۹۹-‏۱۹۶۵م.‬؛ Hjelmslev, Louis ۱۳۹۸
راه سلامتیغیر مرجعتغذیه,سلامتی - تاثیر تغذیه,غذاهای فراسودمند ,مواد غذایی,تغذیه - بهداشت,زناشویی - مسائل جنسی - جنبه های مذهبی - اسلامبهجت نژاد، حسین، ‏‫۱۳۵۰- ‏‬۱۳۹۰
سالنامه آماری دانشگاه فردوسی مشهد- سال ‎۱۳۹۱مرجعدانشگاه فردوسی مشهد - فعالیتها,دانشگاه فردوسی مشهد - فعالیتهای پژوهشی,دانشگاه فردوسی مشهد - هیات علمی - فعالیتهای پژوهشی,دانشگاه فردوسی مشهد - هیات علمی,دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه فردوسی مشهد۱۳۹۲
سالنامه آماری دانشگاه فردوسی مشهد- سال ‎۱۳۹۲مرجعدانشگاه فردوسی مشهد - فعالیتها,دانشگاه فردوسی مشهد - فعالیتهای پژوهشی,دانشگاه فردوسی مشهد - هیات علمی - فعالیتهای پژوهشی,دانشگاه فردوسی مشهد - هیات علمی,دانشگاه فردوسی مشهددانشگاه فردوسی مشهد۱۳۹۳
سه دختر حواغیر مرجعداستانهای ترکی - ترکیه - قرن ‎۲۰م.شفق، الیف، ۱۹۷۱- م.؛ Shafak, Elif۱۳۹۸
فرهنگ واژگان هنرمرجعهنر - واژه نامه ها - انگلیسی,زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسیقانعی فرد، عرفان، ‎۱۳۵۵-۱۳۹۳
مهارت های استادی MASTERYغیر مرجعموفقیت,مردم موفق,خودسازیگرین، رابرت، ۱۹۵۹- م.؛ Greene, Robert ۱۳۹۷
واقعیت: ده دلیل اینکه درباره جهان اشتباه فکر می کنیم و چرا رویدادهای جهان از آن چه به نظر می رسند، بهترندغیر مرجعفشار روانی - کنترل,واقعیتروسلینگ، هانس، ۱۹۴۸-۲۰۱۷م.؛ Rosling, Hans۱۳۹۸
علم شناخت یا شناخت پژوهی: مقدمه ای بر رویکردها، نظریه ها و پژوهش های علمی درباره ذهن (ویراست سوم)غیر مرجعشناخت (علم)فریدنبرگ، جی؛ Friedenberg, Jay۱۳۹۷-
دیوان ابی الحسین الجزارغیر مرجعجزار مصری، یحیی بن عبدالعظیم، ۶۰۱-۶۷۹ق. دیوان,شعر عربی - قرن ‎۷ق.,ادبیات عربی - ۱۳۲-‎۶۵۵ق.,شعر عربی -‏‫ ۶۵۶‏-۹۲۴ق.‏‬ ,ممالیکلهیبی، حسین عبدالعال؛ Lahibi, Husayn Abd al-Al۲۰۱۹م=۱۳۹۸
زبان شناسی نظری: پیدایش و تکوین دستور زایشیغیر مرجعدستور زبان زایشیدبیرمقدم، محمد، ۱۳۳۲-۱۳۸۳
دیوان اشعار: بسمل در مسیل عشقغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴تیموری، غلامعلی، ۱۳۱۳-۱۳۹۷
معنی کاربردشناختیغیر مرجعکاربردشناسی زبانچپمن، شیوان، ۱۹۶۸- م. Chapman, Siobhan۱۳۹۸
راز سلامتی و جوانیغیر مرجعزیبایی شخصی,گیاهان دارویی - مصارف,سلامتی - تاثیر تغذیهانظاری، فریبا، ۱۳۴۸-۱۳۸۳
مجموعه سوال های کارشناسی ارشد آمارغیر مرجعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آمار,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانسامیاکلانتری، فرزین، ‎۱۳۵۹-۱۳۹۶
گلواژه های سخنغیر مرجعنکته گویی ها و گزینه گویی ها,اسلام - کلمات قصار,نقل قولهافریدونفر، محمدرضا، ۱۳۳۴-۱۳۸۴
پژوهش هایی پیرامون سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در ایران و جهانغیر مرجعسنگ های قیمتیهمایش جایگاه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در کشور (نخستین: ۱۳۸۸: مشهد)۱۳۸۸
خردنامه ی خرمیغیر مرجعفردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - نقد و تفسیر,شعر فارسی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقد,شعر حماسی فارسی - تاریخ و نقدکزازی، میرجلال الدین، ۱۳۲۷-۱۳۹۸
کار، کار انگلیسی هاست: چرا ایران به ما بی اعتماد است؟غیر مرجعانگلستان - روابط خارجی - ایران,ایران - روابط خارجی - انگلستاناستراو، جک، ۱۹۴۶ - م.، Straw, Jack۱۳۹۸
کارگاه جوشکاری و ورق کاریغیر مرجعجوشکاری - کارگاهها,ورقکاری - کارگاههافکوری حسن آبادی، مسعود‫، ۱۳۶۸‏‬-۱۳۹۸
تاریخ امامتغیر مرجعشیعه - تاریخ - از آغاز تا قرن ‎۳ق.,اسلام - تاریخ - از آغاز تا قرن ‎۳ق,خلافت - تاریخمنتظرالقائم، اصغر، ۱۳۳۷-۱۳۸۴
کتاب شعرغیر مرجعشعر - تاریخ و نقد,شعر آزاد - تاریخ و نقد,شعر - مقاله ها و خطابه هانیکبخت، محمود، ۱۳۳۰-۱۳۷۱
فرهنگ پذیری ایرانیان و عیلامیان: آغاز امپراتوری هخامنشیغیر مرجععیلامیان ,ایران - تاریخ - عیلامیان، ۲۲۲۵-‎۶۴۵ق.م.,ایران - تاریخ - هخامنشیان، ۵۵۸-‎۳۳۰ق.م.هنکلمن، وتر؛ Henkelman, Wouter۱۴۴۱ق = ۱۳۹۸
ویترین جاذبه های گردشگری ایرانغیر مرجعگردشگریعلیپور، مظاهر، ‏‫۱۳۳۸-‏[۱۳۹۵]
زبان‏ ها چگونه آموخته می‏ شوند؟غیر مرجعزبان دوم - فراگیری ,زبان آموزی,انتقال زبانی (آموزش زبان),زبان بینابین (آموزش زبان)لایت باون، پتسی، ۱۹۴۴- م.؛ Lightbown, Patsy۱۳۹۵
جذب و ازدیاد ثروت و نعمتغیر مرجعموفقیت در کسب و کار,ثروتمورفی، جوزف، ۱۸۹۸-‎۱۹۸۱م.؛ Murphy, Joseph۱۳۸۴
ضحاک ماردوش از شاهنامه فردوسیغیر مرجعفردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. - شخصیتها,فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - نقد و تفسیر,شعر فارسی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقدسعیدی سیرجانی، علی اکبر، ۱۳۱۰-‎۱۳۷۳.۱۳۹۸
فرهنگ دوسویه فارسی - روسی ، روسی - فارسی با تلفظ (دانشیار)مرجعفارسی - واژه نامه ها - زبان روسی,زبان روسی - واژه نامه ها - فارسیگلکاریان، قدیر، ۱۳۴۳-۱۳۸۳
تفسیر البیضاویغیر مرجعتفاسیر اهل سنت - قرن ‎۷ق.بیضاوی، عبدالله بن عمر، -‎۶۸۵ق.؛ Baydawi, Abd Allah ibn Umar۱۴۱۰ ق = ۱۹۹۰ م = ۱۳۶۹
آموزش زبان فارسیغیر مرجعفارسی - کتابهای درسی برای خارجیان - انگلیسی,فارسی - مکالمه و جمله سازی - انگلیسیثمره، یدالله، ۱۳۱۱-۱۳۹۷.۱۳۸۸
تشریح کامل مسایل طراحی راکتورهای شیمیایی (مهندسی واکنش های شیمیایی) جلد اولغیر مرجعرآکتورهای شیمیایی,شیمی - واکنشهامحمدعلیها، حمیده، ۱۳۶۱-۱۳۹۵
‏‫نقش غزل در ادبیات فارسی: مجموعه مقالات سمینار‬غیر مرجعغزل - تاریخ و نقد,ادبیات فارسی - تاریخ و نقدهمایش بین المللی نقش غزل در ادبیات فارسی (۱۳۸۶: علیگره)۲۰۰۹ م = ۱۳۸۸
حماسه ی قران حبشی: بر اساس نسخه ی فارسی کتابخانه ی برلین و ترجمه ی بخش های افتاده از نسخه ی ترکی کتابخانه ی ملی پاریسغیر مرجعطرسوسی، ابوطاهربن حسن، قرن ۶ق. حماسه قرآن حبشی,داستان های فارسی - قرن ‎۶ق.,نثر فارسی - قرن ‎۶ق.,داستان های حماسی فارسیطرسوسی، ابوطاهربن حسن، قرن ۶ق.۱۳۹۵
ادب الدعاء: قراءات فی صحائف آل محمد صلی الله علیه و آلهغیر مرجعچهارده معصوم - دعاها,دعاها,نمازبدیری، علی مجید، ‏‫۱۹۷۲- م.؛ Badiri, ali majid‬‬‬‏‏‏‏ ۱۴۳۹ ق = ۲۰۱۸ م = ۱۳۹۷
۵۰ [پنجاه] سال مطبوعات به روایت آمار : به انضمام نیم قرن کتاب شماری در ایران (۱۳۴۷ تا ۱۳۹۶)مرجعمطبوعات - ایران - آمار,مطبوعات - ایران - تاریخ - ۱۳۴۷-۱۳۹۶,کتاب - ایران - آمار,نشر و ناشران - ایران - آمار,کتابشناسی - ایران - تاریخ - ۱۳۴۷-۱۳۹۶قاسمی، سیدفرید، ۱۳۴۳-‏‫۱۳۹۸
دیوان ناقوس شعر فارسیغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴یوسفی، غلامحسین، ‏‫۱۳۲۶-‏‏‬‬۱۳۹۸
فرهنگ فارسی - فرانسه - فارسیمرجعفارسی - واژه نامه ها - فرانسهلسانی، پاندورا، ۱۳۴۸ -۱۳۸۵
خلع العذار فی وصف العذارغیر مرجعشعر عربی - قرن ‎۸ق.,ادبیات عربی - قرن ۸ق. نواجی، محمد بن حسن، ‎۷۸۸؟-‎۸۰۹ق.۲۰۱۷ م = ۱۳۹۶
آموزش عروض ضربیغیر مرجععروض فارسی,فارسی - فن شعرغدیری، جلیل، ۱۳۴۰-۱۳۹۷
اصفهان و کاخ هایش: کشورداری، تشیع و معماری بزم در آغاز دوران ایران مدرنغیر مرجعمعماری صفوی ,اصفهان - تاریخبابایی، سوسن۱۳۹۸
حدیث سلسله الذهب از دیدگاه اهل سنتغیر مرجعاحادیث خاص (سلسلةالذهب),احادیث اهل سنتطبسی، محمدمحسن، ‏‫۱۳۶۰ -‏‬۲۰۱۳ م = ۱۳۹۲
جسد الحرائق (نثار الاجساد المحروقه): روایهغیر مرجعداستانهای کوتاه عربی - قرن ‎۲۰م.اعرج، واسینی۲۰۱۰م = ۱۳۸۹
البیت الاندلسی (Memorium): روایهغیر مرجعداستان های عربی - قرن ‎۲۰م.,داستان های عربیاعرج، واسینی۲۰۱۰م = ۱۳۸۹
الجریمه، الفن، و قاموس بغدادغیر مرجعداستان های عربی - عراق - قرن ‎۲۰م.,داستانهای پلیسی عربی,عباسیانبدر، علی، ‏‫۱۹۶۴‬- م.‏‏‏‏؛ Bader, Ali ۲۰۱۷م = ۱۳۹۶,
معلمان بزرگ ماغیر مرجعمعلمان,آموزش و پرورش - ایرانربانی، جعفر، ۱۳۳۳-۱۳۹۸
زیارت از دیدگاه اهل سنتغیر مرجععلی بن موسی(ع)، امام هشتم، ۱۵۳-‎۲۰۳ق. - احادیث اهل سنت,زیارتطبسی، محمدمحسن، ‏‫۱۳۶۰ -‏‬۲۰۱۴م=۱۳۹۳
زمان دست دومغیر مرجعفراکمونیسم,تاریخ شفاهی,روسیه - اوضاع اجتماعی‏‫ ‏‬‏‬- ۱۹۹۱- م.‏‬ ,روسیه شوروی - اوضاع اجتماعی,روسیه شورویآلکسی ویچ، اسوتلانا، ۱۹۴۸- م.؛ Aleksievich, Svetlana۱۳۹۸
مفاهیم کلیدی در مطالعات سینماییمرجعسینماهیوارد، سوزان، ۱۹۴۵- م.؛ Hayward, Susan ۱۳۸۶
طراحی، برنامه ریزی و ساخت هتل (راهنمای طراحی هتل)غیر مرجعهتل ها و مسافرخانه ها - برنامه ریزی,هتل ها و مسافرخانه ها - طرح و ساختمانرویتز، والتر ا.، ۱۹۲۸- م.؛ Rutes, Walter A.۱۳۹۲
‏‫مرقع ناصری: طراحی ها، سیاه مشق ها و یادداشت های ناصرالدین شاه قاجارغیر مرجعنقاشی های ایرانی - قرن ‎۱۳ق.,مرقعات,خوشنویسیناصرالدین قاجار، شاه ایران، ۱۲۴۷-‎۱۳۱۳ق.؛ Naṣir al-Din Shah, Shah of Iran ۱۳۹۸
زن همسایهغیر مرجعداستان های کانادایی - قرن ۲۱م.لاپنا، شری، ۱۹۶۰- م.؛ Lapena, Shari۱۳۹۸
خاندان ایرانی تبار مهلبغیر مرجع‏‫مهلب (خاندان)‬ رضایی، رمضان، ‎۱۳۵۰-۱۳۹۵
دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانیغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۵ق.ناصرخسرو، ۳۹۴-‎۴۸۱ق.؛ Naser Khusraw۱۳۵۷,
جنون و نبوغغیر مرجعافسردگان,افسردگی,رهبری - جنبه های روان شناسیقائمی، نصیر، ‏‫۱۳۴۲ -‏‏‏ ۱۳۹۸
فرهنگ واژگان سینماییمرجعسینمااحمدزاده، علیرضا، ‎‏‫۱۳۳۸-‏‏‏‏‏‏‏۱۳۹۰‏‏‏‏‏.‬‬۱۳۸۸
رموز موفقیت و خوشبختیغیر مرجعموفقیت,خوشبختیعطاری کرمانی، عباس، ‎۱۳۱۹-۱۳۸۳
برند، ویژگی برترغیر مرجعهویت (روانشناسی),برندسازی (بازاریابی),کالاهای مارک دارمک نلی، دیوید، ۱۹۴۶- م.ِِِ؛ McNally, David۱۳۹۰
فرهنگ اصطلاحات و ضرب المثلهای پارسی شامل: ۴۴۰۰ مثل و اصطلاحات متداول در زبان پارسی با راهنما و به صورت الفبامرجعضرب المثلهای فارسیرحمت نژاد واقعی، حسین، ‎۱۳۲۴-۱۳۸۷
رهنمودهایی برای تدریس مهارت شنیداری با رویکردی عملیغیر مرجعزبان انگلیسی - راهنمای آموزشی - خارجیان,گوش دادنریچاردز، جک کرافت ، ‏‫۱۹۴۳- ‏م.؛ Richards, Jack Croft ۱۳۹۶
آموزش زبان فارسی: مقدماتی ۱غیر مرجعفارسی - کتابهای درسی برای خارجیان,فارسی - راهنمای آموزشی - خارجیانقاسمی، سیدضیاءالدین، ۱۳۵۰-۱۳۹۲
زبان زندهغیر مرجعفارسیانور، منوچهر، ۱۳۰۷-؛ Anvar, Manuchehr۱۳۹۸
آفرینش نگاره ها غیر مرجعالفبای فارسی,خواندن (ابتدایی),فارسی - املاءقبول، رویا، ۱۳۵۲-۱۳۹۶
دوره عمومی زبان فارسی: سطح مقدماتی - دفتر تمرینغیر مرجعفارسی - کتابهای درسی برای خارجیان,فارسی - راهنمای آموزشی - خارجیان,فارسی - خودآموزضرغامیان، مهدی، ۱۳۴۴-۱۳۸۹
آموزش نوین گفتگوی فارسیغیر مرجعفارسی - کتابهای درسی برای خارجیان,فارسی - راهنمای آموزشیقبول، احسان، ‎۱۳۵۹-
آفرینش نشانه هاغیر مرجعالفبای فارسی,خواندن (ابتدایی),فارسی - املاءقبول، رویا، ۱۳۵۲-۱۳۹۶
آموزش فارسی به فارسیغیر مرجعفارسی - راهنمای آموزشی (ابتدایی),فارسی - کتابهای درسی برای خارجیانفردی، اصغر‫، ۱۳۴۲-‎‬‬‬۱۳۹۴
آموزش فارسی به فارسی (کتاب کار)غیر مرجعفارسی - راهنمای آموزشی (ابتدایی),فارسی - کتابهای درسی برای خارجیانموحدی فر، حسین، ۱۳۴۶-۱۴۳۶ق=۱۳۹۴
آموزش فارسی به فارسی (کتاب کار)غیر مرجعفارسی - راهنمای آموزشی (ابتدایی),فارسی - کتابهای درسی برای خارجیانفردی، اصغر‫، ۱۳۴۲-‎‬‬‬۱۴۳۶ق=۱۳۹۴
نگارش پیشرفته (ویژه ی زبان آموزان غیرایرانی)غیر مرجعفارسی - دستورابراهیمی، حمید، ۱۳۵۲-۱۳۸۸
خواندن و درک مطلب فارسی: برای زبان آموزان غیرایرانی (دوره ی پایه)غیر مرجعفارسی - کتابهای درسی برای خارجیان,فارسی - راهنمای آموزشی - خارجیان,فارسی - دستورجعفری، فاطمه، ۱۳۵۲-۱۳۹۳
خواندن و درک مطلب فارسی: ویژه ی زبان آموزان غیرایرانی (دوره ی میانی)غیر مرجعفارسی - کتابهای درسی برای خارجیان,فارسی - راهنمای آموزشی - خارجیان,فارسی - دستورجعفری، فاطمه، ۱۳۵۲-۱۳۹۳
آموزش فارسی به فارسیغیر مرجعفارسی - راهنمای آموزشی (ابتدایی),فارسی - کتابهای درسی برای خارجیانفردی، اصغر‫، ۱۳۴۲-‎‬‬‬۱۳۹۴
یادگیری ادبی: آموزش و یادگیری ادبیات در دانشگاهغیر مرجعادبیات انگلیسی,ادبیات آمریکایی,ادبیاتلینکن، شری لی، ۱۹۵۹- م.؛ Linkon, Sherry Lee۱۳۹۷
مضامین اصلی قرآنغیر مرجعاسلام - عقاید,قرآن - کلامرحمان، فضل، ۱۹۱۹-‎۱۹۸۸م.؛ Rahman, Fazlur۱۳۹۷
ضرب المثل های منثور و منظومغیر مرجعضرب المثلهای فارسی,ضرب المثلهای ایرانیمهدیان، طاهره، ۱۳۲۹-۱۳۹۷
تاریخ تشیعغیر مرجعشیعه - تاریخدفتری، فرهاد، ‎۱۳۱۷- ؛ Daftary, Farhad۱۳۹۸
فرهنگ انگلیسی - فارسی(حییم)مرجعزبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسیحییم، سلیمان، ۱۲۶۶-۱۳۴۸.؛ Hayyim, Sulaynan۱۳۸۹
فرهنگ عربی-فارسی رهنما: ویژه دانشجویان و مسافران (ترجمه فرهنگ «المورد القریب»مرجعزبان عربی - واژه نامه ها - فارسیبعلبکی، منیر، ‎۱۹۱۸- م.؛ Balabakki, Munir۱۳۷۷
تغییر جمعیت و آینده جهان: چگونه تغییرات جمعیت، آینده جهان ما را رقم خواهد زد؟غیر مرجعجمعیتهارپر، سارا، ۱۹۵۷- م.؛ Harper, Sarah۱۳۹۸
کلود ولگردغیر مرجعداستان های فرانسه - قرن ‎۱۹م.هوگو، ویکتور ماری، ۱۸۰۲-‎۱۸۸۵م.؛ Hugo, Victor Marie۱۳۹۶
کلمات شفابخش (استفاده از کلام برای درمان استرس، خشم و افسردگی)غیر مرجعمکالمه با خود,زبان - روانشناسی,جسم و جانباد، متیو۱۳۸۲
تاریخ ملل شرق و یونانغیر مرجعتاریخ جهان,تمدن شرق,یونان - تاریخ - از آغاز تا ‎۱۴۶ق.م.ماله، آلبر، ۱۸۶۴-‎۱۹۱۵م.؛ Malet, Albert۱۳۶۶
اسطوره گرایی در رمان معاصر عربیغیر مرجعداستان های عربی - تاریخ و نقد,ادبیات و اسطوره ,اسطوره در ادبیاتصالح، نضال، ۱۹۵۷م.-۱۳۹۷
تیستوی سبز انگشتیغیر مرجعداستان های فرانسه - قرن ‎۲۰م.دروئون، موریس، ۱۹۱۸- م.۱۳۸۳
میز کارتان را مرتب کنیدغیر مرجعامور دفتری - مدیریت,مدیریت زمان,مدیریت پیشینه هاپولار، اودت۱۳۸۶
گرامر اسپانیولی غیر مرجعزبان اسپانیایی - دستورشبیری، نجمه۱۳۷۲
تاریخ ادبی ایرانغیر مرجعادبیات فارسی - تاریخ و نقد,ادبیات ایرانی - تاریخ و نقدبراون، ادوارد گرانویل، ۱۸۶۲-‎۱۹۲۶م.، Browne, Edward Granville۱۳۶۴
دختر گمشدهغیر مرجعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.فلین، گیلیان، ‏‫۱۹۷۱- م.؛ Flynn, Gillian‏‬ ۱۳۹۸
بانوان شاهنامهغیر مرجعفردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. - شخصیتها - زنان,فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - شخصیتها - زنان,فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - نقد و تفسیر,زنان در ادبیات,شعر فارسی - تاریخ و نقد - قرن ‏‫۴ق.‏‬فلاحی رستگار، گیتی، ‎۱۳۱۸-‫۱۳۹۹
به من گوش سپار، چنان که به باران (دو زبانه)غیر مرجعشعر مکزیکی - قرن‏‫ ۲۰م.‏‬ - ترجمه شده به فارسی,شعر فارسی - قرن ‎۱۴ - ترجمه شده از اسپانیاییپاز، اوکتاویو، ۱۹۱۴-‎۱۹۹۸م.؛ Paz, Octavio۱۳۸۳
ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد= Veronika Decides To Dieغیر مرجعداستان های برزیلی - قرن ‎۲۰م.کوئیلو، پائولو، ‎۱۹۴۷- م.؛ Coelho, Paulo۱۳۸۴
زن سی سالهغیر مرجعداستان های فرانسه - قرن ‎۱۹م.بالزاک، اونوره دو، ۱۷۹۹-‎۱۸۵۰م.؛ Balzac, Honore de
از شرق به غرب: سفر به دور دنیا و ایرانغیر مرجعسفر به دور دنیاتوینبی، آرنولد جوزف، ۱۸۸۹-‎۱۹۷۵م.، Toynbee, Arnold Joseph۱۳۹۸
سایه دیکتاتور: زندگی تحت حکومت آگوستو پینوشهغیر مرجعشیلی - تاریخ - کودتای ‎۱۹۷۳م.,شیلی - تاریخ - ‎۱۹۸۸م.,شیلی - تاریخ - ۱۹۷۳-۱۹۸۸م.مونیوس، هرالدو، ۱۹۴۸- م.،Muñoz, Heraldo۱۳۹۸
فلسفه حقوقغیر مرجعحقوق - فلسفه,اسلام و حقوق,حقوق تطبیقی,حقوق - تاریخ و نقددانش پژوه، مصطفی، ‎۱۳۳۵-۱۳۹۸
جنون مجنونغیر مرجعجنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - خاطرات,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - شهیدان - خاطرات,شهیدان - ایران - بازماندگان - خاطراتجهانگیر فیض آبادی، حمید، ‏‫۱۳۴۶-‏‬۱۳۹۷
ژرفای دریا: جستجوی مروارید ناسفته در دریای گفته های مولاناجلال الدین محمدغیر مرجعمولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-‎۶۷۲ق. - عرفان,مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-‎۶۷۲ق. - نقد و تفسیر,شعر فارسی - قرن ‎۷ق. - تاریخ و نقد,عرفان,تصوفقربانی، منیژه، ۱۳۲۱-۱۳۸۵
دین های دنیای باستان: کتاب راهنما (بخش سوم مسائل پایه ای ادیان)غیر مرجعمدیترانه، نواحی - دین,ادیان,تمدن باستانجانستون، سارا آیلز، ۱۹۵۷- م.؛ Johnston, Sarah Iles۱۳۹۸
تاریخ مقدس: فرشتگان، عارفان و هوش برتر چگونه جهان ما را ساختندغیر مرجعفرشتگان نگهبان,‏‫راهنماها (احضار ارواح) ,ارواحبوث، مارک، ‏‫۱۹۵۵‏-‏ م.‬؛ Booth, Mark۱۳۹۸
ضرب المثل های فارسی «گلچینی از بوستان مثلهای فارسی»مرجعضرب المثلهای فارسی - واژه نامه ها,ضرب المثلهای ایرانی - واژه نامه هاسروری فخر، محمود۱۳۸۷
نظری بهنر نقاشی غیر مرجعنقاشیها - مجموعه هاگیبسن، کاتارین، ۱۸۹۳- م.؛ Gibson, Katharine۱۳۳۴
تاریخ تمدنغیر مرجعتمدن - تاریخ,اروپا - تمدندورانت، ویلیام جیمز، ۱۸۸۵-‎۱۹۸۱م.؛ Durant, William James۱۳۷۰
‏‫محمد بلوری‮‬: خاطرات شش دهه روزنامه نگاریغیر مرجعروزنامه نگاران ایرانی - قرن ‎۱۴بلوری، محمد، ۱۳۱۵-۱۳۹۸
سه نمایشنامه ی عروسکیغیر مرجعنمایشنامه فارسی - قرن ‎۱۴,نمایشنامه عروسکی فارسی بیضایی، بهرام، ۱۳۱۷-؛ Bayzai, Bahram‏‫۱۳۹۴
ظاهره التوریه فی شعر العصر المملوکی و اثرها فی تعمیق المعنی: دراسه بلاغیه-تحلیلیهغیر مرجعشعر عربی - تاریخ و نقد,زبان عربی - بدیع,زبان عربی - معانی و بیانلهیبی، حسین عبدالعال؛ Lahibi, Husayn Abd al-Al۲۰۱۸م=۱۳۹۷
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریبغیر مرجعزبان عربی - نحوابن هشام، عبدالله بن یوسف، ۷۰۸-‎۷۶۱ق.؛ Ibn Hisham, Abd Allah ibn Yusuf۱۴۰۴ق=۱۳۶۲
دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی)غیر مرجعزبان پارتی - دستوررضائی، حسن، ۱۳۴۵-۱۳۸۱
شب نشینی باشکوهغیر مرجعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴ساعدی، غلامحسین، ۱۳۱۴-۱۳۶۴.؛ Saidi, Ghulam Husayn۱۳۹۳
پیرمرد و دریاغیر مرجعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹-‎۱۹۶۱م.؛ Hemingway, Ernest۱۳۹۳
داستان آن خمره = The water urn Khomreغیر مرجعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴مرادی کرمانی، هوشنگ، ۱۳۲۳- ۲۰۱۴=۱۳۹۲
یادداشت های مطبوعاتی و سرمقاله نویسی در گفت وگو با عباس عبدیغیر مرجععبدی، عباس، ‎۱۳۳۵- - مصاحبه ها,سرمقاله ها رستگار، ایرج، ‎۱۳۴۶-۱۳۹۸
روش تدریسغیر مرجعتدریس اثربخش,تدریسرزاقی، هادی‏‫۱۳۹۴
‏‫نیم دانگ پیونگ یانگغیر مرجعامیرخانی، رضا، ‎۱۳۵۲- - سفرها - کره شمالی,امیرخانی، رضا، ‎۱۳۵۲- - خاطرات,سفرنامه های ایرانی - قرن ‎۱۴امیرخانی، رضا، ‎۱۳۵۲-۱۳۹۸
زیبائی خط فارسی: تحلیل تاریخیغیر مرجعخط فارسی - تاریخ,خوشنویسی - ایران - تاریخحصوری، علی، ‎۱۳۱۶-۱۳۹۸
شیخ بی خانقاهغیر مرجعداستانهای کوتاه فارسی - قرن ‎۱۴,مجتهدان و علما - ایرانمهاجرانی، سیدعطاءالله، ‎۱۳۳۳-۱۳۹۸
تاریخ آموزش و پرورش ایرانغیر مرجعآموزش و پرورش - ایران - تاریخ,اسلام و آموزش و پرورش,آموزش و پرورش - تاریخدرانی، کمال، ‎۱۳۳۲-۱۳۹۳
امیرکبیر و ناصرالدین شاهغیر مرجعامیرکبیر، تقی، ۱۲۲۰؟-‎۱۲۶۸ق. - نامه ها,ناصرالدین قاجار، شاه ایران، ۱۲۴۷-‎۱۳۱۳ق. - نامه ها,نامه نگاری سیاسی - ایران - قرن ‎۱۳ق.,ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق. - اسناد و مدارک,ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق. - خاطراتآل داود، سیدعلی، ۱۳۳۱-۱۳۹۸
المختارات من الرسائل (کتابت سال ۶۹۳ق) در برگیرنده رساله فراق نامه، ۴۷۹ فرمان و حکم و نامه و داستان پیل و چکاوغیر مرجعنامه های فارسی - قرن ۷ ق.,ایران - تاریخ - قرن ۴-‎۷ق.افشار، ایرج، ۱۳۰۴-۱۳۸۹.؛ Afshar, Iraj۱۳۹۸
فارسی شیرین است= The Routledge intermediate persian courseغیر مرجعفارسی - کتابهای درسی برای خارجیان - انگلیسی,فارسی - مکالمه و جمله سازی - انگلیسی,فارسی - راهنمای آموزشی - خارجیان,فارسی - دستورشعبانی جدیدی، پونه، ‏‫۱۳۴۹-‏‬ ؛ Shabani Jadidi, Pouneh۱۳۹۰
المعجم المفهرس لالفاظ وسائل الشیعهمرجعحر عاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳-‎۱۱۰۴ق. وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه,احادیث شیعه - قرن ‎۱۱ق.,احادیث شیعه - کشف اللغاتحرعاملی، محمدبن حسن، ‏‫۱۰۳۳ -۱۱۰۴ق.۱۴۰۴ق=۱۳۶۲
المعجم المفهرس لالفاظ وسائل الشیعه: معجم تفضیلی مفهرس یضم الفاظ الحدیث لموسوعه (الوسایل)مرجعحر عاملی، محمدبن حسن، ۱۰۳۳-‎۱۱۰۴ق. وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه,احادیث شیعه - قرن ‎۱۱ق.,احادیث شیعه - کشف اللغاتحرعاملی، محمدبن حسن، ‏‫۱۰۳۳ -۱۱۰۴ق.۱۳۹۶ق
مثنوی اسرارالشهود (با معنی لغات و ترکیبات و اصطلاحات)غیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۹ق.لاهیجی، محمدبن یحیی، -۹۱۲ق.۱۳۶۵
پیوند دریاغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴مزارعی شیرازی، علی، ۱۳۰۱-۱۳۷۷
میراث مکتوب هند و ایران: مجموعه مقالات سمینارغیر مرجعفارسی - هند,ادبیات فارسی - هندهمایش بین المللی نقش زبان و ادبیات فارسی در میراث مکتوب هند و ایران۲۰۰۹م=۱۳۸۹
جای پای سال ها: بیست مقاله درباره شاهنامه، ادب فارسی، تاریخ و فرهنگ ایرانغیر مرجعادبیات فارسی - ایران - تاریخ و نقد,فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - نقد و تفسیر,شعر فارسی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقدخالقی مطلق، جلال، ۱۳۱۶- ؛ Khaleghi Motlagh, Djalal۱۳۹۷
انسانگرایی و اخوت جهانی در شعر و ادب فارسی (مجموعه مقالات سمینار)غیر مرجعادبیات فارسی - تاریخ و نقد,انسان گرایی در ادبیاتهمایش بین المللی انستیتوی تحقیقات فارسی (نخستین: هند: ۱۳۸۵)۱۳۸۵=۲۰۰۷م
‏‫درآمدی بر امنیت پایدار مرز و مناطق مرزی با تاکید بر مرزهای شرقیغیر مرجعامنیت مرزی,مرزهازرقانی، سیدهادی، ‎۱۳۵۲-۱۳۹۸
مقدمه ای بر فلسفه ی زبانغیر مرجعزبان - فلسفهزیدان، محمود فهمی؛ Zaydan, Mahmud Fahmi۱۳۹۸
حماسه و نافرمانی: بررسی شاهنامه فردوسیغیر مرجعفردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - نقد و تفسیر,فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - شاهان و فرمانروایان,شعر فارسی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقددیویس، دیک، ‏‫۱۹۴۵- م.‏‬؛ Davis, Dick۱۳۹۶
پازل خیر و شرغیر مرجعداستانهای کوتاه فارسی - قرن ‎۱۴نوروزی، مهدی، ۱۳۶۵-۱۳۹۱
دل خوش سیری چند؟غیر مرجعداستانهای کوتاه فارسی - قرن ‎۱۴سیم ریز، زهرا، ۱۳۷۳-۱۳۹۱
دیوان ابوالفرج رونیغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۵ق.ابوالفرج رونی، ابوالفرج بن مسعود، قرن ‎۵ق.۱۳۹۸
بطاقه دخول الی حفله المشاهیر: حینما تقضی المساء مع مجموعه من الکتاب الغربیینغیر مرجعداستان های عربی - عراق - قرن ‎۲۰م.بدر، علی، ‏‫۱۹۶۴‬- م.‏‏‏‏؛ Bader, Ali ۲۰۱۷م=۱۳۹۶
جنگنامه نادر (به زبان هورامی): متن علمی - انتقادی با ترجمه فارسیغیر مرجعنادر افشار، شاه ایران، ۱۱۰۰-‎۱۱۶۰ق. - شعر,شعر کردی - قرن ‎۱۲ق.الماس خان کندوله ای، قرن ۱۲ق.۱۳۹۶
درآمدی بر مهاجرت و امنیتغیر مرجعمهاجرت,امنیت انسانی زرقانی، سیدهادی، ‎۱۳۵۲-‏‫۱۳۹۵
جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدیعغیر مرجعزبان عربی - معانی و بیان,زبان عربی - بدیعهاشمی، احمد، ۱۸۷۸-۱۹۴۳م.؛ Hashimi, Ahmad۱۳۵۸ق=۱۹۳۹م=[۱۳۱۷]
درسهایی از پرتوی از قرآنغیر مرجعتفاسیر - قرن ‎۱۴,تفاسیر شیعه - قرن ‎۱۴طالقانی، محمد، ۱۲۸۶- ‎۱۳۵۸۱۳۵۸
شیوه نامه ضبط اعلاممرجعنامهای جغرافیایی - تلفظ,فارسی - آوانویسی,نام های اشخاص,نامهای تاریخیصدیق بهزادی، ماندانا، ‎۱۳۲۱-۱۳۸۱
کشف المحجوب: رساله در آئین اسماعیلی از قرن چهارم هجریغیر مرجعکلام اسماعیلیه,نثر فارسی - قرن ‎۴ق.ابویعقوب سجستانی، اسحاق بن احمد، قرن ۴ق.۱۳۵۸
امام رضا علیه السلام به روایت اهل سنت: زندگانی، شخصیت... (روسی)غیر مرجععلی بن موسی(ع)، امام هشتم، ۱۵۳-‎۲۰۳ق. - احادیث اهل سنتطبسی، محمدمحسن، ‏‫۱۳۶۰ -‏‬۲۰۱۳م=۱۳۹۲
قصه های پندآموز مادربزرگغیر مرجعداستان های آموزنده,داستانهای کوتاه فارسیطاهری، حسین، ‏‫۱۳۶۹- ‏۱۳۹۵
اندیشه اسلامی ‎۱ [یک]غیر مرجعتعلیمات دینی اسلامی,الهیاتسبحانی تبریزی، جعفر، ۱۳۰۸-۱۳۸۴
عشقغیر مرجععشق,عشق - فلسفههلم، بنت؛ Helm, Bennett۱۳۹۴
پرتوی از قرآن: به ضمیمه فرهنگ پرتوی از قرآنغیر مرجعتفاسیر - قرن ‎۱۴,تفاسیر شیعهطالقانی، محمد، ۱۲۸۶- ‎۱۳۵۸۱۳۶۰
سرگذشت حاجی بابا اصفهانیغیر مرجعایران - سیر و سیاحت,ایران - اوضاع اجتماعی - قرن ‎۱۳ق.موریه، جیمز جاستی نین، ‎۱۷۸۰؟-‎۱۸۴۹م.؛ Morier, James Justinian۱۳۴۸
‏‫خلاصه شرح تعرف: براساس نسخه منحصر به فرد مورخ ۷۱۳ هجریغیر مرجعکلاباذی ، ابوبکر محمد بن ابراهیم ، - ۳۸۰ق . التعرف لمذهب التصوف,تصوف - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,عرفان - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,نثر فارسی - قرن ‎۸ق.کلاباذی، ابوبکر محمدبن ابراهیم، -‎۳۸۰ق.۱۳۸۶
تلفظ در شعر کهن فارسی: بهره گیری از شعر در شناخت تلفظ های دیرینغیر مرجعفارسی - تلفظ,فارسی دری - تلفظ ,شعر فارسی - تاریخ و نقد,فارسی - آواشناسی,فارسی دری - آواشناسی,شعر فارسی دری,فارسی دری - واج شناسیعیدگاه طرقبه ای، وحید، ‎-۱۳۶۲۱۳۹۹
تفسیر سوره های اعلی و زلزالغیر مرجعتفاسیر (سوره اعلی),تفاسیر (سوره زلزال),تفاسیر فلسفی - قرن ‎۱۱ق.صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم، ۹۷۹-‎۱۰۵۰ق.۱۳۶۲
‏‫مردم شناسی جامعه تهران قدیم و گفتارهایی درباره خانه و خانواده و سنت های خانوادگی‮‬غیر مرجعانسان شناسی,فرهنگ عامه,شهرنشینی - ایران - تهران - تاریخ - قرن ۱۳ق. ,تهران - آداب و رسوم و زندگی اجتماعی - قرن ۱۳ق. بلوکباشی، علی، ‎۱۳۱۴-۱۳۹۹
فرائد الاصول، و هو رسائل استاد الفقهاء والمجتهدین الشیخ مرتضی الانصاری«۱۲۱۴-۱۲۸۱هـ»غیر مرجعاصول فقه شیعهانصاری، مرتضی بن محمدامین، ۱۲۱۴-۱۲۸۱ق.‬۱۳۸۵
درآمدی بر تاریخ جامعه شناسی شناختغیر مرجعشناخت (جامعه شناسی),شناخت (فلسفه)آشتیانی، منوچهر، ‎‏‫۱۳۰۹‏-‎۱۳۹۹.‬۱۳۹۹
جامعه شناسی کاریزمای ملی: فروپاشی ساختارهای اجتماعی و ظهور کاریزماغیر مرجعفرهمندی - جنبه های سیاسی,رهبری سیاسی,رهبری سیاسی - ایران,ایران - اوضاع اجتماعی - قرن ‎۱۳ق.-‎۱۴,ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق.,ایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -,ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎ ۱۳۵۷فولادیان، مجید، ۱۳۶۰-۱۳۹۹
سن عقلغیر مرجعداستان های فرانسه - قرن ‎۲۰م.سارتر، ژان پل، ۱۹۰۵-‎۱۹۸۰م.؛ Sartre, Jean Paul۱۳۹۷
کیمیای سعادتغیر مرجعاخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,نثر فارسی - قرن ‎۵ق.غزالی، محمدبن محمد، ۴۵۰-‎۵۰۵ق.، Ghazzali۱۳۶۴
استحیاءغیر مرجعزنان - جنبه های قرآنی,انسان - آفرینش - جنبه های قرآنیتوکلیان، عباس، ۱۳۳۵-۱۳۹۴
رساله مخ المعانیغیر مرجععشق (عرفان) - متون قدیمی تا قرن ۱۴,تصوف - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴حسن دهلوی، حسن بن علی، ‏‫۶۴۹؟-۷۳۸؟ق.‏‬۲۰۰۷م = ۱۳۸۶
نمایشگران پرده نشین: اجراهای اعتراضی زنان قاجارغیر مرجعزنان در نمایش - ایران - تاریخ - قرن ۱۳ق.‏‬ ,نمایش - ایران - تاریخ - قرن ‎۱۳ق.مرادی گشتاسب، آلما، ۱۳۶۴-۱۳۹۸
روش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به فارسیغیر مرجعزبان عربی - ترجمه به فارسینصیری، حافظ۱۳۹۰
فرهنگ فیلمنامه: واژگان و اصطلاحات تخصصی برای فیلمنامه نویسانمرجعفیلم نامه نویسیگذرآبادی، محمد، ۱۳۴۵-‏‫۱۳۹۳
شعر فارسی از قرن ششم تا نهم هجریغیر مرجعشعر فارسی - تاریخ و نقد,شعر فارسی - مجموعه هانیکوبخت، ناصر، ‎۱۳۳۹-۱۳۹۲
گرسنگی: سرگذشت بدن (من)غیر مرجعتصویر ذهنی از بدن,غذا خوردن - اختلالات,تبعیض علیه معلولان,بزرگسالان قربانی سوء استفاده جنسی در کودکی ,کودکان قربانی سوءاستفاده جنسی - بهداشت روانی,زنان سیاهپوست آمریکاییگی، رکسان؛ Gay, Roxane۱۳۹۷
ریاضی عمومی ۱: خلاصه درس + ۷۰۷ مساله حل شده: قابل استفاده دانشجویان رشته های فنی مهندسی و علوم پایهغیر مرجعریاضیات - راهنمای آموزشی (عالی),ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیره (عالی)فرامرزی، حسین، ۱۳۶۸-۱۳۹۴
کتاب دزدغیر مرجعداستان های استرالیایی - قرن ‎۲۰م.زوساک، مارکوس، ۱۹۷۵- م.؛ Zusak, Markus۱۳۹۸
ترمودینامیکغیر مرجعترمودینامیک,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانشعبانی، بهمن، ‎۱۳۵۴-۱۳۸۶
ماشین های الکتریکی: کاردانی به کارشناسیغیر مرجعماشین آلات برقی,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانپژمانفر، رضا، ۱۳۵۶-۱۳۹۲
اصول معماری و شهرسازیغیر مرجعمعماری,شهرسازیسوداگر، حسین، ‎۱۳۲۳-۱۳۸۵
خودآموز نقشه کشی صنعتی و ساختمانغیر مرجعرسم فنی,نقشه کشی,ساختمان ها - طراحیپورنادر، بهنام۱۳۸۶
الکترونیکغیر مرجعالکترونیک,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانعابدی، احسان، ۱۳۵۶-۱۳۹۲
تاریخ پزشکی دفاع مقدس روایتی دیگرغیر مرجعجنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - مراقبت های پزشکی,جنگ - امداد بیماران و مجروحان,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - شهیدان - سرگذشتنامه,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - امدادرسانی,جانبازان - ایران - خاطرات,شهیدان - ایران - بازماندگان - خاطراتفروتن، سیدعباس، ۱۳۳۶-۱۳۹۹
عبور از طوفان: راهنمای کاربردی شرکت های نوپا در ایرانغیر مرجعشرکت ها,کسب و کار خرد - مدیریت,موفقیت در کسب و کارباقری، کامران، ‎۱۳۵۴-۱۳۸۵
ایده و کانسپت در معماریغیر مرجعمعماری - طرح و نقشهصیادی، سیداحسان، ‎۱۳۶۰-۱۳۸۹
شگفتیهای درمان با گیاهان دارویی: جلد دوم از مجموعه دائره المعارف کامل گیاهان دارویی حاوی بیش از ۲۱۰ نسخه دارویی ...غیر مرجعگیاهان دارویی - مصارف درمانی,پزشکی سنتیحاتمی، مجید، ‎۱۳۵۸ -۱۳۸۴
جسدهای شیشه ایغیر مرجعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴,فیلم نامه هاکیمیایی، مسعود، ‎۱۳۲۰-۱۳۸۰
تشریح کامل مسائل استاتیکغیر مرجعمکانیک عملی,استاتیکامیری بهقدم، ایرج، ‎۱۳۶۰-۱۳۹۶
شیطان هرگز نمی خوابدغیر مرجعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.باک، پرل سایدن استریکر، ۱۸۹۲-‎۱۹۷۳م.، Buck, Pearl Sydenstricker۱۳۹۹
فلور خراسان: فهرست مستخرج از «فلور ایرانیکا»مرجعگیاه شناسیصفوی، حکمت۱۳۶۸
فروشندگان خاموش: برترین استراتژی های ارتقای سطح فروش و سودآوری، با بهره گیری از هدایای تبلیغاتیغیر مرجعافزایش فروش,بازاریابیکارسون، میچ، ۱۹۶۰- م.؛ Carson, Mitch۱۳۸۹
آموزش تاریخ: رویکردها و چالش هاغیر مرجعتاریخ,تدریس اثربخشمجد، مصطفی، ‎۱۳۳۳-۱۳۹۱
فرهنگ اصطلاحات زبانی در ادبیات داستانی و نمایشیمرجعفارسی - واژه نامه هارفیعی خضری، سعید، ۱۳۳۹ - ۱۳۹۷
اوضح المسالک الی معرفه البلدان و الممالکغیر مرجعجغرافیا - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,کشورهای اسلامی - جغرافیا - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴بروسوی، محمدبن علی، قرن ۱۰ق.۱۳۹۷
تاویل و تفسیر نگاره های ایرانی- اسلامی بر پایه نجومغیر مرجعماهی ها در هنر ,ماهی ها در ادبیات ,نجوم در هنر ,نجوم در ادبیاتصرامی، عارفه، ‏‫۱۳۶۸‏‏‏‏‏-‬۱۳۹۷
آناتومی انسانی (ویژه ی دانشجویان تربیت بدنی)غیر مرجعکالبدشناسیعسکری، رویا، ۱۳۴۷-۱۳۸۷
مدیریت و استناددهی منابع علمی با نرم افزار پژوهیارغیر مرجعنرم افزار پژوهیار ,استناد کتابشناختی - نرم افزار,کتابشناسی - روش شناسی,پایگاه های اطلاعاتی - مدیریت - نرم افزارهراتی، هادی، ۱۳۵۶-۱۳۹۹
سمفونی مردگانغیر مرجعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴معروفی، عباس، ‎۱۳۳۶-؛ Maroufi, Abbas۱۳۸۱
زن، کتاب و سواد زندگی (مجموعه سخنرانی های همایش زن، کتاب و سواد زندگی، شیراز، ۷-۸ اسفند ۱۳۹۷) اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس و انجمن ارتقای کتابخانه های عمومیغیر مرجعزنان - ایران ,سواد اطلاعاتی,کتابخانه ها و مراجعانسمینار زن، کتاب، سواد زندگی (۱۳۹۷: شیراز)۱۳۹۸
ایمن سازی شبکه هوشمند: امنیت شبکه های قدرت آیندهغیر مرجعشبکه های هوشمند توزیع برق ,برق - سیستم هافلیک، تونی؛ Flick, Tony۱۳۹۳
سی قصیده ناصرخسروغیر مرجعناصرخسرو، ۳۹۴-‎۴۸۱ق. دیوان,شعر فارسی - قرن ‎۵ق.ناصرخسرو، ۳۹۴-‎۴۸۱ق.؛ Naser Khusraw۱۳۸۱
دیوید کاپرفیلدغیر مرجعداستان های انگلیسی - قرن ۱۹م.دیکنز، چارلز، ۱۸۱۲-‎۱۸۷۰م.؛ Dickens, Charles۱۳۷۷
چالش ها و رویکردهای امنیتی در اینترنت اشیاءغیر مرجعاینترنت - تدابیر ایمنی,کامپیوترها - ایمنی اطلاعات,اینترنت اشیاء میسرا، سریدیپتا؛ Misra, Sridipta۱۳۹۹
فشار خون بالا به زبان آدمیزادغیر مرجعفشار خون زیادروبین، آلن، ‏‫۱۹۴۳- م.؛ Rubin, Alan ۱۳۹۵
اصول مهندسی صنایع غذاییغیر مرجعمواد غذایی - ماشین آلات آماده سازی,مواد غذایی - صنعت و تجارتتوکلی پور، حمید، ‎۱۳۴۵ -۱۳۷۶
تشریح جامع مسائل هوش مصنوعی: رویکردی نوین استوارت راسل - پیتر نورویگغیر مرجعهوش مصنوعیشبان زاده، ملیحه، ۱۳۶۶-۱۳۹۱
«نقابها» جریان شناسی نفوذ در تاریخ انقلاب اسلامی ایران: نگاهی به پیدا و پنهان ۳۶ پرونده نفوذ و استحاله سیاسی، فکری و فرهنگی در ایرانغیر مرجعجاسوسی ایران,جاسوسان,ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۲۰ - ‎۱۳۵۷,ایران - سیاست و حکومت - ۱۳۲۰-‎۱۳۵۷,ایران - سیاست و حکومت - قرن ‎۱۴الفت پور، محمدعلی، ۱۳۶۲-۱۳۹۷
خودآموز دیکتاتورهاغیر مرجعرهبری سیاسی,دیکتاتوریوود، رندال؛ Wood, Randall۱۳۹۸
نگاهی به تاریخ معنی شناسیغیر مرجعمعنی شناسی,زبان - فلسفهصفوی، کورش، ۱۳۳۵-۱۳۹۹
ماکروفسیل ها (بی مهرگان)غیر مرجعبی مهرگان - سنگواره هاعلامه، محسن، ‎۱۳۴۵-۱۳۹۲
حقوق بین الملل انرژی و محیط زیستغیر مرجعانرژی، منابع,صنایع انرژی,حقوق محیط زیستپارک، پاتریشیا دی.؛ Park, Patricia D۱۳۹۳
کلیات میرکرمانی (شاعر سده هشتم هجری): از مجموعه دستنویس های استاد سعید نفیسیغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۸ق.میرکرمانی، قرن ‎۸ق.۱۳۹۷
سه رجه می دیوانی مه لامارفی کوکه یی (کوردی و فارسی)غیر مرجعشعر کردی - قرن ‎۱۳ق,شعر فارسی - قرن ‎۱۳ق.کوکه ای، معروف، ۱۲۵۳-۱۳۲۴.۱۳۹۵
آموزش زبان روسیغیر مرجعزبان روسی - مکالمه و جمله سازی - فارسی,زبان روسی - خودآموز,زبان روسیلسانی، حسین، ‎۱۳۲۳-۱۳۹۵
اسم جنس و معرفه، نکرهغیر مرجعفارسی - دستور - اسم جنس,فارسی - دستور - معرفه و نکرهمعین، محمد، ۱۲۹۱-‎۱۳۵۰.۱۳۶۹
تحلیل بنیادی برای تکنیکالیست هاغیر مرجعبازار سرمایه,صورت های مالی,سرمایه گذاری - تجزیه و تحلیلعلوی ارجاس، علی، ۱۳۷۱-۱۳۹۷
تصحیح و توضیح نهج الادب نجم الغنی خان صاحب رامپوریغیر مرجعفارسی - دستوررامپوری، محمد۱۳۹۷
تجارب زیسته دانشگاهیان ایرانغیر مرجعتحصیل در خارج ,آموزش عالی - کشورهای خارجی,فرصت مطالعاتی اصغری، فیروزه، ۱۳۴۳-۱۳۹۷
تاریخ مختصر (زبده التواریخ)غیر مرجعایران - تاریخ - صفویان، ۹۰۷-‎۱۱۴۸ق.,تاریخ جهانمنجم یزدی، کمال بن جلال، ‏‫قرن ۱۱ق.‬۱۳۹۸
دیوان جمال الدین ابراهیم بن علی المعمارغیر مرجعمعمار، جمال الدین ابراهیم، -۷۴۹ق. - نقد و تفسیر,شعر عربی - قرن ‎۸ق. - تاریخ و نقدمعمار، جمال الدین ابراهیم، -۷۴۹ق.۲۰۱۷م
تحقیقات دانشمندان آذربایجانی درباره زبان فارسیغیر مرجعفارسیصادقووا، جمیله؛ Sadykhova, Jamila۱۳۷۷
نقد ترجمه در ایرانغیر مرجعترجمه - ایران - تاریخ و نقد,ترجمه - ایران - تاریخ - قرن ۱۴حیدرپور، امیرداود، ‏‫۱۳۶۶-‎‏‬۱۳۹۸
فرهنگ موضوعی ادب پارسی: گلشن راز، متن گلشن راز به همراه موضوع بندی آنمرجعشبستری، محمودبن عبدالکریم، -‎۷۲۰؟ق. گلشن راز,شعر فارسی - قرن ‎۸ق.,شعر عرفانی - قرن ‎۸ق.فاضلی، قادر، ۱۳۴۱-۱۳۷۷
معانی و بیانغیر مرجعمعانی و بیان,فارسی - معانی و بیانتجلیل، جلیل، ‎۱۳۱۳-۱۳۹۷
روش های احتمالاتی در ارزیابی لرزه ای سازه هاغیر مرجعزلزله - مهندسی,پایداری سازه ها,تحلیل سازهسلطانی محمدی، مسعود، ۱۳۵۲-۱۳۹۹
وضعیت آخر (من خوب هستم - شما خوب هستید)غیر مرجعرفتار متقابل، تحلیل,بهداشت روانیهریس، تامس آنتونی، ‎۱۹۱۳- م.، Harris, Thomas Anthony۱۳۹۶
خدای ناپدیدشونده: زالموکسیسغیر مرجعزالموخیس ,فرهنگ عامه,گتای - دین,داکیاالیاده، میرچا، ۱۹۰۷-‎۱۹۸۶م.؛ Eliade, Mircea۱۳۹۷
زمین شیمی زیست محیطی عناصر کمیاب در خاکغیر مرجعژئوشیمی زیست محیطی,خاک - زیست شیمی,خاک - شیمیمظهری، سیدعلی‏‫، ‏‫۱۳۳۵- ‏‬۱۳۹۱
نمادشناسی رویاها: فرهنگ خوابگزاریمرجعخوابگزاریصفاتی، سارا، ۱۳۵۷-۱۳۹۶
پرایس اکشنغیر مرجعسهام - قیمت ها - پیش بینی,سهام - قیمت ها,سرمایه گذاری - تجزیه و تحلیلوودز، گالن؛ Woods, Galen۱۳۹۸
روزهای انقلاب: چطور زنان یک روستا در ایران انقلابی شدند؟غیر مرجعایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -,روستاها - ایران,ایران - سیاست و حکومت - ۱۳۵۷-۱۳۶۸‬‏,ایران - سیاست و حکومت - ‎۱۳۶۸-هگلند، مری ایلین، ۱۹۴۴- م.؛ Hegland, Mary Elaine۱۳۹۷
تراژدی تاریخی مشروطیت: روشنفکری، روحانیت و زنانغیر مرجعروشنفکران,ایران - تاریخ - انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴-‎۱۳۲۷ق.,ایران - تاریخ - انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴-‎۱۳۲۷ق. - زنان,ایران - تاریخ - انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴-‎۱۳۲۷ق. - روحانیتاحمدیان شیجانی، مهدی، ۱۳۶۴-۱۳۹۹
فرمانده مسعود: به روایت نزدیکان، دوستان و همرزمانشغیر مرجعافغانستان - تاریخ - ‎۱۳۶۸- . شهیدان,افغانستان - تاریخ - ‎۱۳۶۸- . - جنبشها و قیامهابنی یعقوب، ژیلا، ۱۳۵۰-۱۳۹۸
دنیای پرسش در مکالمه انگلیسی: شامل ۱۱۱ موضوعغیر مرجعزبان انگلیسی - مکالمه و جمله سازی - فارسیعلمی، محمدجواد، ‎۱۳۴۵-۱۳۸۹
تشریح کامل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته اروین کرویت سیگغیر مرجعریاضیات مهندسیپرستنده، شاهرخ، ‎۱۳۶۵-۱۳۹۰
تفکر استراتژیک: مفهوم، عناصر و مدل هاغیر مرجعبرنامه ریزی راهبردیمنوریان، عباس، ‎۱۳۳۷-۱۳۹۴
تمرینات با وزنه برای رشته های مختلف ورزشی غیر مرجعتمرین با وزنه,تربیت بدنیتنکرد، بیل؛ Tancred, Bill۱۳۹۳
ایران و جهانی پرتلاطم: خاطراتی از دوران خدمت در وزارت خارجه ۱۳۵۹-۱۳۲۶غیر مرجعایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۲۰ - ‎۱۳۵۷,ایران - سیاست و حکومت - ۱۳۲۰-‎۱۳۵۷زندفرد، فریدون، ‎۱۳۰۴-۱۳۹۸
خاطرات اشرف پهلوی (متن کامل)غیر مرجعایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎ ۱۳۵۷اشرف پهلوی، ۱۲۹۸-۱۳۹۴.۱۳۹۰
فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامهمرجعفردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - جغرافیاسیدی فرخد، سیدمهدی، ۱۳۳۲-۱۳۹۹
یافتن معنا در دنیایی ناقصغیر مرجعزندگیلانداو، ایدو، ۱۹۵۸- م.؛ Landau, Iddo۱۳۹۹
GC-atomic emission spectroscopy using microwave plasmasغیر مرجعAtomic emission spectroscopy,Emission spectroscopyBuffington, Rosemary1988
Schema therapy in practice : an introductory guide to the schema mode approach غیر مرجعSchema-focused cognitive therapy,Personality disordersArntz, Arnoud2013
Mindfulness and schema therapy : a practical guide غیر مرجعAttention,Schema-focused cognitive therapyVreeswijk, Michiel vanc2014
The schema therapy clinician's guide : a complete resource for building and delivering individual, group and integrated schema mode treatment programs غیر مرجعPsychotherapy,Counseling,Nonlinear theoriesFarrell, Joan Mc2014
Applied cryptography : protocols, algorithms, and source code in C غیر مرجعComputer security,Telecommunication,CryptographySchneier, Bruce, 1963-c1996
فرهنگ اصطلاحات تاریخی: انگلیسی - فارسیمرجعتاریخ - واژه نامه ها - انگلیسی,تاریخ - واژه نامه ها - فارسی,تاریخخسروی، جمال، ۱۳۵۹-۱۳۹۸
منابع اقتصادی حاکم اسلامی یا انفال و فیءغیر مرجعانفال,‏‫غنایم (فقه)‬ ,اموال دولتی (فقه) احمری، حسین، ۱۳۳۶-۱۳۹۲
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (‎۲)غیر مرجعمدیریت - ریاضیات,ریاضیاتنیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ۱۳۹۸
کلیات اشعار حکیم شفایی اصفهانیغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۱ق.شفایی اصفهانی، حسن بن محمدحسین، ۹۶۶-‎۱۰۳۷ق.۱۳۹۸
شناخت و جریان اطلاعاتغیر مرجعشناخت (فلسفه),نظریه اطلاعاتدرتسکه، فرد آی.، ۱۹۳۲-‏۲۰۱۳م.‬؛ Dretske, Fred I.۱۳۹۹
درباره ی تاریخغیر مرجعتاریخ - فلسفه,تاریخ نویسیهوبزباوم، اریک جان،۱۹۱۷-‎۲۰۱۲م.؛ Hobsbawm, Eric John۱۳۹۸
نشانه شناسی در طراحی سیستم های اطلاعاتیغیر مرجعطراحی سیستم,نشانه شناسیلیو، کچنگ، ۱۹۵۷- م.؛ Liu, Kecheng۱۳۹۹
گفتارهایی در فلسفه سهروردیغیر مرجعسهروردی، یحیی بن حبش، ‎۵۴۹؟-‎۵۸۷ق. - نقد و تفسیر,سهروردی، یحیی بن حبش، ‎۵۴۹؟-‎۵۸۷ق. - معلومات - فلسفه,فیلسوفان اسلامیسیدعرب، حسن، ‎۱۳۴۲-۱۳۹۹
طراحی کتابخانه دیجیتالیغیر مرجعکتابخانه های الکترونیکیعلیپور حافظی، مهدی، ۱۳۵۲-۱۳۹۷
اسناد نفت و جنبش ملی شدن صنعت نفت ایرانغیر مرجعنفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدن - اسناد و مدارک,نفت - ایران - صنعت و تجارت - جنبه های سیاسی,نفت - مناقشات ایران و انگلیس، ۱۳۳۰-‎۱۳۳۳,ایران - سیاست و حکومت - ۱۳۳۰-۱۳۳۳,ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۲۰ - ‎۱۳۵۷اتحادیه، تورج، ۱۳۱۹-۱۳۹۹
قرآن مبین و فهارس القرآنغیر مرجعقرآن - فهرست مطالب,قرآن,قرآن - فهرستهارامیار، محمود، ۱۳۰۱-‎۱۳۶۳.۱۳۴۵
پردازش زبان طبیعی برای وب معناییغیر مرجعپردازش زبان طبیعی,وب معناشناختیمینارد، دایانا؛ Maynard, Diana۱۳۹۸
رهبری با آرامش: تسخیر قلب ها و ذهن ها و پیروزشدن در مسابقاتغیر مرجعفوتبال - مدیریت,رهبریآنچلوتی، کارلو، ۱۹۵۹- م.؛ Ancelotti, Carlo۱۳۹۷
درآمدی کوتاه بر تکامل انسانغیر مرجعانسان - تکامل,نخستینیان سنگواره ای وود، برنارد ا.؛ Wood, Bernard A۱۳۹۹
چندسالاری: مشارکت و مخالفتغیر مرجعاپوزیسیون,مشارکت سیاسیدال، رابرت آلن، ‎۱۹۱۵- م.؛ Dahl, Robert Alan۱۳۹۷
جودیت باتلر: نقدی پساساختارگرایانه بر فمینیسمغیر مرجعفلسفه آمریکایی - قرن ‎۲۰م. ,فمینیسم - نگرشها,علوم سیاسی - فلسفه,نظریه نابهنجار جنسی ,اخلاقمایسنر، هانا؛ Meissner, Hanna۱۳۹۸
زنان شاهنامهغیر مرجعفردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - نقد و تفسیر,فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - شخصیتها - زنان,زنان در ادبیات,شعر فارسی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقدخالقی مطلق، جلال، ۱۳۱۶- ؛ Khaleghi Motlagh, Djalal۱۳۹۸
انقلاب صنعتی سوم: چگونه قدرت جانبی در حال دگرگون سازی انرژی، نظام اقتصادی و کل دنیا استغیر مرجعانرژی - توسعه,انرژی، منابع - جنبه های زیست محیطی,صنایع انرژی پاک ,انرژی های پایان ناپذیر,جهانی شدنریفکین، جرمی؛ Rifkin, Jeremy۱۳۹۸
مقدمه ای بر زبان شناسی شناختیغیر مرجعدستور زبان شناختیاونگرر، فردریش، ۱۹۳۷- م.؛ Ungerer, Friedrich۱۳۹۷
واج شناسی شاهنامه: پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامهمرجعفردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه,فارسی - واج شناسیخالقی مطلق، جلال، ۱۳۱۶- ؛ Khaleghi Motlagh, Djalal۱۳۹۸
تفسیر فرهنگ هاغیر مرجعقوم شناسی,فرهنگگیرتس، کلیفورد؛ Gray, Clifford ۱۳۹۹
کشت سلول های جانوری: راهنمای روش های پایه و کاربردهای تخصصیغیر مرجعبافت ها - کشت,یاخته ها - کشتفرشنی، آر. ایان؛ Freshney, R. Ian۱۳۹۷
خاطرات شازده حمامغیر مرجعیزد - اوضاع اجتماعی - قرن ‎۱۴پاپلی یزدی، محمدحسین، ۱۳۲۲-۱۳۹۶,
جهانی در خلوت تنهایی: بررسی آراء و نظریه های ادبی استاد دکتر عبدالحسین زرین کوبغیر مرجعزرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۰۱-‎۱۳۷۸ - نقد و تفسیر,نقد ادبیشعبانی، محمدرضا، ‎۱۳۴۹-۱۳۹۹
صنعت داده: تجارت و اقتصاد اطلاعات و کلان داده هاغیر مرجعتکنولوژی اطلاعات - جنبه های اقتصادی,داده های کلان - جنبه های اقتصادیتانگ، چونلی؛ Tang, Chunlei۱۳۹۹
بررسی گویش همدانی: براساس دوبیتی های باباطاهر (بررسی اشعار باباطاهر همدانی با رویکردی گویش شناختی)غیر مرجعهمدانی,باباطاهر، قرن ‎۵ق. دیوان - نقد و تفسیرپژوهش نمین، مستانه، ۱۳۴۸-۱۳۹۸
عملیات واحدغیر مرجعجرم (فیزیک) - انتقال,مهندسی شیمیتریبال ، رابرت اوالد، ‏‫۱۹۱۵ - م .‏‬؛ Treybal, Robert Ewald۱۳۹۲
کتاب طلایی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران (نسل سوم): ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر کشورغیر مرجعایران - تاریخ - انقلاب اسلامی، ۱۳۵۷ -برومند یگانه، ندا، ۱۳۶۸-۱۳۹۸
آلودگی هوا، آثار و کنترلغیر مرجعهوا - آلودگیموسوی مجد، سیده فاطمه، ‏‫۱۳۶۶‏-‬۱۳۹۸
پدران و پسرانغیر مرجعداستان های روسی - قرن ۱۹م.تورگنیف، ایوان سرگی یویچ، ۱۸۱۸-‎۱۸۸۳م.، Turgenev, Ivan Sergieevich۱۳۷۵
التنبیه و الاشرافغیر مرجعکشورهای اسلامی - تاریخ,اسلام - تاریخ,تاریخ جهان - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,جغرافیا - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴,ایران - تاریخمسعودی، علی بن حسین، -‎۳۴۵؟ق.۱۳۸۱
اوصاف الاشرافغیر مرجعآداب طریقت,اخلاق عرفانی,عرفان - متون قدیمی تا قرن ‎۱۴نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد، ۵۹۷-‎۶۷۲ق.۱۳۷۳
سیاه مشقغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴ابتهاج، هوشنگ، ۱۳۰۶-۱۳۷۱
تاریخ هنر اسلامیغیر مرجعهنر اسلامیپرایس، کریستین، ‎۱۹۲۸- م.؛ Price, Christine۱۳۸۹
واژگان انگلیسی کنکور به روش TICK EIGHTغیر مرجعزبان انگلیسی,زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسیزاهدی، عباس، ‎۱۳۳۴-۱۳۸۸
۱۱ [یازده] پروژه برنامه نویسی موبایل با MidletPascalغیر مرجعتلفن همراه,پاسکال (زبان برنامه نویسی کامپیوتر),نرم افزار کاربردی - طراحی و توسعهپورغلامی، بهمن، ۱۳۶۸-۱۳۸۹
مجموعه اشعار فروغ فرخزادغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴فرخزاد، فروغ، ۱۳۱۳-۱۳۴۵؛ Farrokhzad,Forough۲۰۰۴م=۱۳۸۲
گزیده ی قصاید سعدیغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۷ق.سعدی، مصلح بن عبدالله، -۶۹۱؟ق.؛ Sadi, Mosleh-ibn Abdollah ۱۳۸۰
مقالات کتابخانه های عمومی ایفلا ۲۰۱۵: گزیده مقالات هشتاد و یکمین همایش بین المللی ایفلا ۱۵-۲۱ آگوست ۲۰۱۵، کیپ تون، افریقا جنوبیغیر مرجعکتابداری - کنگره ها,اطلاع رسانی - کنگره هااجلاس سالانه ایفلا ( هشتاد و یکمین: ۲۰۱۵م = ۱۳۹۴: کیپ تاون، آفریقای جنوبی) ۱۳۹۹
مقالات کتابخانه های عمومی ایفلا ۲۰۱۶: گزیده مقالات هشتاد و دومین همایش بین المللی ایفلا ۱۳-۱۹ آگوست ۲۰۱۶، «کلمبوس» مرکز ایالت اوهایو آمریکاغیر مرجعکتابداری - کنگره ها,اطلاع رسانی - کنگره هااجلاس سالانه ایفلا ( هشتاد و دومین : ۲۰۱۶م = ۱۳۹۵: کلمبوس، ایالت اوهایو آمریکا) ۱۳۹۹
صبح صادق مطلع دوازدهمغیر مرجعنثر فارسی - قرن ‎۱۱ق.,شعر فارسی - قرن ‎۱۱ق.صادقی اصفهانی، محمدصادق بن محمدصالح، ۱۰۱۸-‎۱۰۶۱ق.۲۰۰۷م = ۱۳۸۶
بررسی زبانغیر مرجعزبان,زبان شناسییول، جورج، ‎۱۹۴۷- م.؛ Yule, George۱۳۹۱
سفر جنوب: یادداشت های شهید حبیب غنی پورغیر مرجعجنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - خاطرات,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - شهیدانغنی پور، حبیب، ۱۳۴۳-‎۱۳۶۵.۱۳۸۲
اصول و مبانی آموزش کاربردی ARCGIS 9.2 [آرک. جی. ای. اس] دوره مقدماتیغیر مرجعآرک جی. آی. اس.,سیستم های اطلاعات جغرافیایی - داده پردازی,سیستم های اطلاعات جغرافیایی - نرم افزارترشیزیان، حبیب اله، ۱۳۴۵-۱۳۹۰
بررسی تطبیقی ترجمه های انگلیسی قرآن کریمغیر مرجعقرآن - ترجمه ها - تاریخ و نقد,قرآن - ترجمه ها - مطالعات تطبیقیعلوی، سیدحمیدرضا، ‎۱۳۴۰- ؛ Alavi,Hamid Reza۱۳۸۶
حافظ پژوهی: دفتر ششمغیر مرجعحافظ، شمس الدین محمد، -‎۷۹۲ق. - کنگره ها,حافظ، شمس الدین محمد، -‎۷۹۲ق. - نقد و تفسیر,حافظ، شمس الدین محمد، -‎۷۹۲ق. - سرگذشتنامه,شعر فارسی - قرن ‎۸ق. - تاریخ و نقدنشست یادروز حافظ ( چهارمین : ۱۳۷۹ : شیراز)۱۳۸۲
تجلی امام علی علیه السلام: در شعر طغرای مشهدی (شاعر سده یازدهم)غیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۱ق.,شعر مذهبی - قرن ‎۱۱ق.,علی بن ابی طالب(ع)،امام اول،۲۳قبل از هجرت - ۴۰ق. - شعرطغرای مشهدی، -۱۱۰۰ق.۱۳۸۲
مجموعه چکیده مقالات دهمین کنفرانس تونل ایران ۱۳ تا ۱۶ آبان ۱۳۹۲، تهران: فضاهای زیرزمینی و اهداف هزاره سوممرجعتونل سازیکنفرانس تونل ایران (دهمین: ‎۱۳۹۲: تهران)۱۳۹۲
مجموعه مقالات نخستین همایش آسیایی و نهمین همایش ملی تونل ایران، ۹-۱۲ آبان ۱۳۹۰، تهران: فضاهای زیرزمینی برای توسعه پایدارغیر مرجعتونل سازیهمایش آسیایی تونل. «فضاهای زیرزمینی برای توسعه پایدار» (نخستین: ۱۳۹۰: تهران)۱۳۹۰
واژه نامه نظامی آلمانی-فارسی: مجموعه مصور لغات و اصطلاحات عمومی نظامی ویژه نیروهای سه گانه ارتش و نیروهای انتظامیمرجععلوم نظامی,زبان آلمانی - واژه نامه ها - فارسی,فارسی - واژه نامه ها - آلمانییمینی، حسن۱۳۷۳
کودکان سالم، کودکان باهوشترغیر مرجعکودکان - بهداشت,کودکان - رشد,کودکان - تغذیهگالووی، جف، ‎۱۹۴۵- م.؛ Galloway, Jeff۱۳۸۹
تمرینات کاربردی اتوکد (معماری، عمران، مکانیک، طراحی صنعتی، نقشه کشی)غیر مرجعاتوکد (برنامه کامپیوتر),طراحی مهندسی,طراحی به کمک کامپیوتر,گرافیک کامپیوتریدادگر، فریبا، ۱۳۵۱-۱۳۸۳
حافظ تشریحغیر مرجعحافظ، شمس الدین محمد، -‎۷۹۲ق. - نقد و تفسیر,شعر فارسی - قرن ‎۸ق.حافظ، شمس الدین محمد، - ‎۷۹۲ق.؛ Hafiz, Shams al-din Mohammad۱۳۸۴
راهنمای کامل علت و معلولغیر مرجعزبان انگلیسی - کتابهای درسی برای خارجیان,کتاب های قرائتآکرت، پاتریشیا؛ Ackert, Patricia۱۳۸۹
پیامبر و دیوانهغیر مرجعشعر عربی - قرن ‎۲۰م. - ترجمه شده به فارسی,شعر منثور آمریکایی - قرن ‎۲۰م. - ترجمه شده به فارسی,شعر عرفانیجبران، جبران خلیل، ۱۸۸۳-‎۱۹۳۱م.؛ Gibran, Kahalil۱۳۷۷
کنکور کارشناسی ارشد مکانیک سیالات عمران: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی، کنکور سراسری، دانشگاه آزاد اسلامی(مهندسی عمران)غیر مرجعمهندسی عمران ,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانخداکرمی، بهزاد، ۱۳۵۶-۱۳۸۴
مکانیک سیالاتغیر مرجعسیالات - مکانیک,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانامیرافشاری، ساسان، ۱۳۵۴-۱۳۹۶
مجموعه مقالات کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی علیه السلامغیر مرجععلی بن ابی طالب(ع)،امام اول،۲۳قبل از هجرت - ۴۰ق. - کنگره ها,علی بن ابی طالب(ع)،امام اول،۲۳قبل از هجرت - ۴۰ق. - نقد و تفسیرکنگره بازخوانی ابعاد شخصیت امیرالمومنین امام علی علیه السلام(۱۳۹۸: قم)
سیمای امیرالمومنین امام علی علیه السلام: در الغدیر علامه امینی (به مناسبت چهاردهمین قرن شهادت امام علی(ع)، کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی، تبیین سیره و خصائص امام علی(ع)غیر مرجععلی بن ابی طالب(ع)،امام اول،۲۳قبل از هجرت - ۴۰ق. - اثبات خلافت,غدیر خمامینی، عبدالحسین، ۱۲۸۱-‎۱۳۴۹.؛Amini, Abdul Hosein۱۳۹۸
Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Madrid, August 22-30, 2006 غیر مرجعMathematicsInternational Congress of Mathematicians (2006: Madrid)2007
The victors : Eisenhower and his boys : the men of World War II غیر مرجعEisenhower, Dwight David, 1890-1969.,United States,World War, 1939-1945,SoldiersAmbrose, Stephen E.c1998
‏‫ایران و ژئوپلیتیک منطقه: پیداها و ناپیداهاغیر مرجعایران - روابط خارجی - خاورمیانه,سیاست جغرافیایی - ایران,سیاست جغرافیایی,خاورمیانه - روابط خارجی - ایران مسجدجامعی، محمد، ۱۳۳۲- ؛ Masjid Jamei, Muhammad۱۳۹۷
این سو واقعیت، آن سو خیال: گزیده داستان های کوتاه فارسی برای اقتباسغیر مرجعداستان های فارسی,ادبیات فارسی - اقتباس های سینمایی,داستانهای کوتاه فارسی - قرن ‎۱۴ - مجموعه ها,اقتباس های سینمایی ,داستان نویسان ایرانی - قرن ‎۱۴ق. - نقد و تفسیرقاسم زاده، محمد، ۱۳۳۴-۱۳۹۹
ادبیات آلمانی در قرن بیستمغیر مرجعادبیات آلمانی - قرن ‎۲۰م. - تاریخ و نقد,شعر آلمانی - قرن ‎۲۰م. - ترجمه شده به فارسی,داستان های آلمانی - قرن ۲۰م.نکوروح، حسن، ‎۱۳۱۵-۱۳۹۸
ویتامینهای موفقیتغیر مرجعمطالعه و فراگیری,موفقیت تحصیلینوروزی، سمیه، ۱۳۶۰-۱۳۸۲
ضرب المثلهای معروف ایرانمرجعضرب المثلهای ایرانی,ضرب المثلهای فارسیسهیلی، مهدی، ۱۳۰۳-‎.۱۳۶۶ ۱۳۸۴
واژه نامه فرهنگی، سیاسیغیر مرجععلوم سیاسی - اصطلاحها و تعبیرهازرشناس، شهریار، ‎۱۳۴۴-۱۳۸۳
داده های بزرگ:‏ چالش ها‏ و‏ فرصت هاغیر مرجعداده های کلان ,داده کاوی,پایگاه های اطلاعاتی - مدیریتدرمنده، مژده، ۱۳۶۷-۱۳۹۹
داستان نامه: فرهنگ امثال شاهنامهغیر مرجعفردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه,شعر فارسی - قرن ‎۱۴ - تاریخ و نقد,ضرب المثلهای فارسیاصلانی، فرهاد، ۱۳۶۲-۱۳۹۸
بازخوانی تجدد و مدرنیته در مطبوعات ایران دوره قاجارغیر مرجعتجدد - ایران - تاریخ -‏‫ قرن ۱۳ق. ,ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. - مطبوعات,ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق. - اسناد و مدارکحمزه ئی، مهدیه، ۱۳۶۰-۱۳۹۹
بانگ خاموش: نوشته هایی درباره شاهنامه و فردوسی، مولانا و آثارشغیر مرجعمولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-‎۶۷۲ق - نقد و تفسیر,فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - نقد و تفسیرهاشم پور سبحانی، توفیق، ۱۳۱۷-۱۳۹۸
فهم طبقهغیر مرجعطبقات اجتماعیرایت، اریک اولین، ۱۹۴۷- م.؛ Wright, Erik Olin۱۳۹۹
‏‫واقعیت ناپیدا: سفری به گرانش کوانتومیغیر مرجعگرانش کوانتومیروولی، کارلو، ۱۹۵۶- م.؛ Rovelli, Carlo۱۳۹۹
معرفت شناسی و روش شناسی تحقیق (مفاهیم و رویکردها): (مجموعه مقالات)غیر مرجعتحقیق - روش شناسیفدایی عراقی، غلامرضا، ۱۳۲۴-۱۳۹۸
اندیشه ی سیاسی در اروپای سده های میانهغیر مرجععلوم سیاسی - تاریخ,علوم سیاسی - اروپا - تاریخ,اروپا - سیاست و حکومت - ۴۷۶-‎۱۴۹۲ممورال، جان بی.، ۱۹۲۳- م.؛ Morrall, John B۱۳۹۹
علم اطلاعات به منزله بیناعلم: بازاندیشی در علم، روش و عملغیر مرجعاطلاع رسانی - تحقیق - روش شناسی,اطلاع رسانی - فلسفهبیر، کارل استفانوس د؛ Beer, Carel Stephanus de۱۳۹۸
ارگونومی شغلی: تئوری و کاربردغیر مرجعمهندسی انسانی,بیماری های شغلی - پیشگیری,محیط کارصالحی سهل آبادی، علی، ۱۳۶۱-۱۳۹۹
John Kenneth Galbraith introduces Indiaغیر مرجعIndiaMoraes, Francis Robert1974
تاریخ بی محابا: بررسی قلم بیهقی در تحلیل بی اعتمادی های دربار غزنویانغیر مرجعبیهقی، محمدبن حسین، ۳۸۵-‎۴۷۰ق. تاریخ بیهقی,نثر فارسی - قرن ‎۵ق. - تاریخ و نقد,ایران - تاریخ - غزنویان، ۳۵۱-‎۵۸۲ق.صحرایی، قاسم، ۱۳۵۱-۱۳۹۹
نظارت اثر بخش پشتوانه ی علم و هنر تدریسغیر مرجعمدرسه ها - نظارت و سرپرستی ,معلمان - آموزش حین خدمت,استانداردهای عملکرد شغلیمارزینو، رابرت، ‎۱۹۴۶- م.؛ Marzano, Robert J۱۳۹۴
Rubber: science and technologyغیر مرجعRubber,Rubber chemistryPrinci, Elisabetta[2019]
‏‫رزین ها، رنگ ها و پوشش های اپوکسی: شیمی، ساختارها، فرمولاسیون، ویژگی ها، کاربردهاغیر مرجعترکیب های اپوکسی ,صمغ و رزین های اپوکسی,پوشش های اپوکسی ,رنگ سازی,مهندسی شیمیرقمی، حمید، ۱۳۲۵-[۱۳۹۸]

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء