تازه‌های کتاب

یکی از علاقه‌مندی‌های اعضای کتابخانه و کاربران سایت‌های کتابخانه‌ای، آگاهی از کتاب‌های تازه اضافه شده به مجموعه است. در گذشته مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در بازه‌های زمانی مختلف این فهرست را به صورت فایل‌های اکسل در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌داد. با توجه به اهمیت خودکارسازی فرایندها، بر آن شدیم که این فهرست را به صورت خودکار تهیه و در سایت کتابخانه نمایش دهیم. لذا هر کتاب پس از تهیه و فهرست‌نویسی به محض اینکه آماده برای امانت می‌شوند، به مدت محدود در این فهرست به طور خودکار به نمایش در خواهد آمد. لازم به ذکر می باشد، این خدمت  کتاب‌های تازه اضافه شده به کتابخانه‌های دانشکده ادبیات‌، علوم تربیتی، و الهیات را نیز معرفی می‌نماید.

این فهرست قابلیت جستجو و پالایش کتاب‌ها براساس مرجع و غیرمرجع را دارد. کاربران پس از انتخاب کتاب مورد نظر با کلیک روی عنوان به اطلاعات کامل و وضعیت امانت یا موجود بودن کتاب دسترسی خواهند داشت.معرفی کتابهای منتخب

 عنوان مرجع موضوع نویسنده(گان) سال نشر
روشها و راهبردها: در تعلیم و تربیت کودکان استثنائیغیر مرجعآموزشهای ویژه,کودکان عقب مانده - آموزش و پرورشکول، پیتر۱۳۷۲
مبانی نظری تکنولوژی آموزشیغیر مرجعتکنولوژی آموزشیفردانش، هاشم، ‎۱۳۳۰-۱۳۷۲
کتابخانه ها و سوادآموزیغیر مرجعکتابخانه ها,کتابخانه ها و نوسوادان,سوادآموزیجانسون، دبرا ویلکاکس، Johnson, Debra Wilcox۱۳۷۳
نشانه شناسی بیماری های روانی: برای دانشجویان پزشکی، پرستاری و روان شناسیغیر مرجعبیماری های روانی - تشخیصپورافکاری، نصرت الله، ‏‫۱۳۲۱- ‏‬۱۳۷۳
دستنامه قواعد فهرستنویسیمرجعفهرستنویسی توصیفیصدیق بهزادی، ماندانا، ‎۱۳۲۱-۱۳۷۳
راهنمای سنجش روانی: برای روانشناسان بالینی، مشاوران و روانپزشکانغیر مرجعشخصیت سنجی,روان شناسی - آزمون هاگراث-مارنات، گری؛ Groth-Marnat, Gary۱۳۷۳
مرجع شناسی: شناخت خدمات و کتاب های مرجعغیر مرجعمراجع,خدمات مرجعمرادی، نورالله، ۱۳۲۱-۱۳۷۲
حافظغیر مرجعحافظ، شمس الدین محمد، -‎۷۹۲ق. - تاثیر - اقبال لاهوری، محمد، ۱۸۷۷-‎۱۹۳۸م.,شعر فارسیخرمشاهی، بهاءالدین، ‎۱۳۲۴- ؛ Khurramshahi, Baha al-Din۱۳۷۳
جادوی فکر بزرگغیر مرجعموفقیتشوارتس، دیوید جوزف، Schwartz, David Joseph۱۳۷۴
سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایرانغیر مرجعآموزش و پرورش - مدیریت,آموزش و پرورشصافی، احمد، ‎۱۳۱۶-۱۳۷۳
اختلالات زبان و گفتار در کودکانغیر مرجعزبان پریشی کودکان,گفتار - نارسایی های کودکانآیزنسون، جان، ‎۱۹۰۷- م.، Eisenson, Jon۱۳۷۳
تاریخ تمدن: تحلیلی از تاریخ جهان از آغاز تا عصر جهانغیر مرجعتمدنتوینبی، آرنولد جوزف، ۱۸۸۹-‎۱۹۷۵م.، Toynbee, Arnold Joseph۱۳۶۲
شناخت سرزمین بختیاریغیر مرجعچهارمحال و بختیاری(استان)نیکزاد امیرحسینی، کریم-۱۳۵۴
ارجان و کهگیلویه: از فتح عرب تا پایان دوره صفویهغیر مرجعکهگیلویه,ارجان,خوزستان(استان)گاوبه، هاینتس؛ Gaube, Heinz۱۳۵۹
قصران (کوهسران) مباحث تاریخی و جغرافیائی و اجتماعی و مذهبی و وصف آتشگاه منطقه کوهستانی ری باستان و طهران کنونیغیر مرجعتهران(ایالت),قصران,ری(تهران)کریمان، حسین، ۱۲۹۲-‎۱۳۷۲.۱۳۵۶
درک فیلمغیر مرجعسینما - نقد و تفسیرکیسبی یر، آلن، Casebier, Allan۱۳۶۵,
ساده دلغیر مرجعداستان های فرانسه - قرن ‎۱۸م.ولتر، ۱۶۹۴-‎۱۷۷۸م.؛ Voltaire ۱۳۶۳،‎۱۳۴۴
کاندید و مروری در زندگانی نامه فرانسوا ماری آروئه ولتر؛ پژوهش و ترجمه و تفسیر از حسن شهبازغیر مرجعولتر، فرانسوا ماری آروئه دو، ۱۷۷۸-‎۱۹۶۴م. - سرگذشتنامهشهباز، حسن، ۱۲۹۹-‎.۱۳۸۵۱۳۶۴
نکاتی چند درباره ژنتیک (برای دانشجویان رشته روانشناسی)غیر مرجعتوارث,ژنتیکبهزاد، محمود، ۱۲۹۲-‎.۱۳۸۵۱۳۶۲
شناخت و کاربرد روش تطبیقی در علوم کتابداریغیر مرجعکتابداری تطبیقیسیمسووا، سیلوا، Simsova, Silva۱۳۶۱
روانشناسی اجتماعی (نظریه ها، مفاهیم، و کاربردها)غیر مرجعروان شناسی اجتماعی ,روانشناسی اجتماعیکریمی، یوسف، ‎۱۳۲۳-۱۳۷۵
روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتیغیر مرجعروان شناسی تربیتی,روان شناسی - تحقیق,آموزش و پرورش - تحقیقدلاور، علی، ‎۱۳۲۰-۱۳۷۵
مدیریت عمومیغیر مرجعمدیریتالوانی، سیدمهدی، ‎۱۳۲۳-‎۱۳۶۷
روان شناسی اجتماعی کاربردیغیر مرجعروانشناسی اجتماعیازکمپ، استیوارت، Oskamp, Stuart۱۳۶۹
مسائل جهانی آموزش و پرورشغیر مرجعآموزش و پرورشتوما، ژان، ۱۹۰۰-۱۹۸۳، Thomas, Jean۱۳۶۳
اصول و فلسفه تعلیم و تربیتغیر مرجعآموزش تطبیقی,آموزش و پرورششریعتمداری، علی، ‎۱۳۰۲-۱۳۶۴
قصه گویی و نمایش خلاقغیر مرجعنمایش و آموزش و پرورش,قصه گوییچمبرز، دیویی، .Chambers, Dewey W۱۳۶۶
روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش)غیر مرجعروان شناسی تربیتیسیف، علی اکبر، ‎۱۳۲۰-۱۳۶۳
آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنیغیر مرجعکودکان عقب ماندهکرک، سمیویل الگزاندر، ‎۱۹۰۴- م.، Kirk, Samuel Alexander۱۳۶۵
دستور زبان فارسی آموزشی: شامل قواعد زبان فارسی (صرف و نحو)، تمرینهای متعدد همراه با پاسخ، نمونه های پرسشهای کنکور دانشگاهها با پاسخ آنهاغیر مرجعفارسی - دستوروزین پور، نادر، ۱۳۰۵-‎۱۳۷۵.۱۳۶۲
تراژدی قیصرغیر مرجعنمایشنامه انگلیسی - قرن ‎۱۶م.شکسپیر، ویلیام، ۱۵۶۴-‎۱۶۱۶م.؛ Shakespeare, William۱۴۳۶ ،‎۱۳۵
دنیای پنهان کودک: برای اولیای تربیتیغیر مرجعتولد,نوزاددی، بت (فیگلس)، ‎۱۹۲۴- م.، (Day, Beth (Feagles۱۳۶۳ ،‎۱۳۵
کودک عقب مانده ذهنیغیر مرجعکندذهنی,کودکان عقب ماندهرابینسون، نانسی مایر، Robinson, Nancy Mayer۱۳۶۶
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ایغیر مرجعکتابپرتو، بابک، ‎۱۳۳۲-۱۳۷۶
مجموعه سازی در کتابخانه هاغیر مرجعفراهم آوری (کتابخانه ها),کتابداریسینایی، علی، ‎۱۳۱۲-۱۳۷۶
مجموعه سازی پیدایش، گزینش و گسترش مواد کتابخانه ایغیر مرجعمجموعه سازی (کتابخانه ها),نشر و ناشران,کتابگاردنر، ارل استنلی، ‏‫۱۸۸۹-‏‫۱۹۷۰م.؛‬ Gardner, Erle Stanley۱۳۷۶
قطعنامهغیر مرجعشعر آزاد,شعر فارسیشاملو، احمد، ۱۳۰۴-‎.۱۳۷۹۱۳۶۳ ،‎۱۳۶
کاربرد بالینی و تشخیصی آزمونهای فرافکنی شخصیتغیر مرجعروان شناسی بالینی,آزمون های شخصیتبهرامی، هادی، ‎۱۳۱۶-[بی‌تا]
اصول مدیریت آموزشیغیر مرجعمدرسه ها - مدیریت و سازماندهیعلاقه بند، علی، ۱۳۲۱- ۱۳۷۰
انگیزش و هیجانغیر مرجعشخصیت و انگیزش,انگیزش,هیجان هاریو، جان مارشال، Reeve, Johnmarshall۱۳۷۶
روش اعمال اورژانس و سرپائیغیر مرجعاورژانسکلیپل، آلن، .Klippel, Allen P۱۳۶۲ ،‎۱۳۶
مقدمه ای بر روانشناسی و توانبخشی کودکان مبتلا به سندرم داون (منگولیسم)غیر مرجعسندرم داونافروز، غلامعلی، ۱۳۲۹-۱۳۷۰
روش نقدغیر مرجعفلسفه تطبیقی,فلسفه,نقدصفائی حائری، علی، ۱۳۳۰-۱۳۷۸.۱۳۸۱
تکنولوژی آموزشی(بر پایه رویکرد ساخت گرایی)غیر مرجعساختارگرایی,تکنولوژی آموزشیآقازاده، محرم، ۱۳۴۷ -۱۳۹۰
انگیزش در یادگیری و آموزش(نظریه ها و کاربردها)غیر مرجعانگیزش در آموزش و پرورشکارشکی، حسین، ‎۱۳۵۳-۱۳۹۱
اصول تعلیم و تربیتغیر مرجعآموزش و پرورششریعتمداری، علی، ‎۱۳۰۲-۱۳۷۶
پدیدارشناسی چیست؟غیر مرجعجامعه شناسی پدیده شناختی,پدیده شناسیدارتیگ، آندره، Dartigues, Andre۱۳۷۳
استانداردهای وسایل و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانیغیر مرجعخدمات اطلاع رسانی,کتابخانه هاتعاونی، شیرین (خالقی)، ‎۱۳۲۴-۱۳۷۷
ارتباط شناسی و کتابداریغیر مرجعکتابخانه ها,ارتباط در کتابداری,کتابخانه ها و مراجعانباد، جان، .Budd, John M۱۳۷۶
شمه ای از کتاب، کتابخانه و نشر کتابغیر مرجعکتابخانه ها,نشر و ناشران,کتابآذرنگ، عبدالحسین، ‎۱۳۲۵-۱۳۷۸
روانشناسی رشد (‎۲): نوجوانی، جوانی و بزرگسالیغیر مرجعروان شناسی رشد ,جوانان,نوجوانانلطف آبادی، حسین، ‎۱۳۲۴-۱۳۷۸
بر کوهسار بی فریادغیر مرجعشعر فارسیمسعود سعد سلمان، ۴۳۸؟-‎۵۱۵ق.۱۳۷۵
تحلیل جمعیت شناختیغیر مرجعجمعیت شناسی - روش شناسیزنجانی، حبیب الله، ‎۱۳۱۸-۱۳۷۶
دنیای سوفی: داستانی در باره تاریخ فلسفهغیر مرجعفلسفه - تاریخ,داستانهای نروژی - قرن ‎۲۰م.گوردر، یوستین، ۱۹۵۲- م.؛ Gaarder, Jostein۱۳۷۵
تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستمغیر مرجععلوم سیاسی - تاریخ - قرن ‎۲۰م.,مارکسیسم,محافظه کاری,دانشمندان علوم سیاسی,آزادیخواهیبشیریه، حسین، ‎۱۳۳۲- .؛Bashiriyeh, Hossein۱۳۷۸-۱۳۷۶
شناختی از دانش شناسی (علوم کتابداری و دانش رسانی)غیر مرجعکتابداری,اطلاع رسانیابرامی، هوشنگ، ۱۳۱۳-۱۳۸۲.۱۳۷۸
نظارت و راهنمایی آموزشیغیر مرجعمدرسه ها,مشاوره آموزشی,آموزش و پرورشنیکنامی، مصطفی۱۳۷۷
فهرست نویسی توصیفی در کتابخانه هاغیر مرجعفهرستنویسیگیلوری، عباس، ‎۱۳۴۶-۱۳۷۸
گام به گام با اینترنتغیر مرجعاینترنتحافظیان، محمود، ‎۱۳۴۵ -۱۳۷۸
روان شناسی کارغیر مرجعروان شناسی,کار و اشتغالگنجی، حمزه، ‎۱۳۲۱-۱۳۷۸
شمه ای از انتشار کتاب در ایرانغیر مرجعنشر و ناشران,کتابآذرنگ، عبدالحسین، ‎۱۳۲۵-۱۳۷۸
مدیریت مجلاتغیر مرجعفراهم آوری نشریات ادواری,نشریات ادواریمحسنی، حمید، ‎۱۳۴۴-۱۳۷۸
استنباط آماری در پژوهش رفتاریغیر مرجعروان شناسی - روش های آماری,آمار,علوم اجتماعی - روشهای آماریهومن، حیدرعلی، ۱۳۱۱-‎۱۳۹۱.۱۳۸۸
جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی (شامل حوزه های علوم، فنی مهندسی، کشاورزی ...)غیر مرجعمنابع اطلاعاتی,ذخیره و بازیابی اطلاعات,پایگاه های اطلاعاتیداورپناه، محمدرضا، ‎۱۳۴۱-۱۳۸۵
کتابخانه و کتابداری: مقالاتی در توسعه مفاهیم و تاریخ "مجموعه مقالات و اسناد"غیر مرجعکتابخانه ها,کتابداریشعبانی، احمد۱۳۸۰
آموزش آسان و گام به گام رده بندی کنگرهغیر مرجعرده بندی کتابخانه کنگرهدیتمن، هلنا، ‎۱۹۵۲- م، Dittmann, Helena۱۳۸۵
برگزیده متون نظم و نثر عربی از دوره جاهلی تا دوره معاصر مطابق با سر فصل دانشگاه هاغیر مرجعادبیات عربی - مجموعه ها,ادبیات عربیصاحبی، هادی۱۳۸۷
کلیات عبید زاکانیغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۸ق.,طنز فارسی - قرن ‎۸ق.عبیدزاکانی، عبیدالله، -‎۷۷۲ق.۱۹۹۹
خدمات انتفاعی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانیغیر مرجعکتابخانه ها,خدمات اطلاع رسانیوب، سیلویا، .Webb, Sylvia P۱۳۸۸
روان شناسی عمومیغیر مرجعروان شناسیگنجی، حمزه، ‎۱۳۲۱-۱۳۸۹
نمایه سازی موضوعی: نمایه سازی مفهومیغیر مرجعنمایه سازینوروزی، علیرضا، ‎۱۳۵۵-۱۳۸۹
آلیاژهای سبک آلومینیوم - منیزیوم - تیتانیومغیر مرجعفلزهای سبک,آلیاژهای سبکپالمیر آی. ج.؛ Polmear, I. J۱۳۸۰
اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانیغیر مرجعخدمات مرجعدیانی، محمدحسین، ‎۱۳۱۹-۱۳۸۵
شناخت و پیاده سازی کتابخانه های دیجیتال و مجازیغیر مرجعشبکه های اطلاع رسانی کتابخانه,کتابخانه های الکترونیکیمحمدی فرد، داود، ‎۱۳۵۲-۱۳۸۵
فلسفه زبانغیر مرجعزبان - فلسفه,معنی شناسیآلستون، ویلیام، ‎۱۹۲۱- م.، .Alston, William P۱۳۸۰
روان درمانی نوجوانان (راهنمای گام به گام درمان مشکلات روانی نوجوانان)غیر مرجعنوجوانان - روان درمانی,مدارک پزشکیجانگسما، آرتور ای.، ‎۱۹۴۳- م.؛ .Jongsma, Arthur E۱۳۸۶
راهنمای استفاده از رده بندی دهدهی دیوییغیر مرجعرده بندی دهدهی دیوییمورتیمر، مری، ‎۱۹۴۴- م.؛ Mortimer, Mary۱۳۸۶
تجلی اسطوره در شعر حافظغیر مرجعحافظ، شمس الدین محمد، -‎۷۹۲ق. دیوان - نقد و تفسیر,شعر فارسی - قرن ‎۸ق. - تاریخ و نقدمولائی، محمدسرور، ۱۳۲۴-۱۳۶۸
دستیابی به اطلاعات در محیط دیجیتال: از تئوری تا عملغیر مرجعسواد منابع اطلاعاتی الکترونیکی,تحقیق اینترنتی,بازیابی اطلاعات,کتابخانه های الکترونیکیعاصمی، عاصفه، ‎۱۳۴۸ -۱۳۸۹
آموزش گام به گام (Microsoft powerpoint 2002 (XP [مایکروسافت پاورپوینت ‎۲۰۰۲ (ایکس پی)غیر مرجعپاورپوینت مایکروسافت (فایل کامپیوتر),کسب و کار - معرفی و ارائه - روشهای گرافیکی - برنامه های کامپیوتری,گرافیک کامپیوتریپدی سینی، جین.؛ Pedicini, Jane۱۳۸۰
آموزش کودکان تیزهوشغیر مرجعکودکان تیزهوشگالاگر، جیمز جان، ‎۱۹۲۶- م.؛ Gallagher, James John۱۳۷۲
روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و علمی)غیر مرجععلوم اجتماعی - روش شناسی,علوم اجتماعی - تحقیقببی، ارل، ‎۱۹۳۸- م.، .Babbie, Earl R۱۳۸۱
پیکر فرهادغیر مرجعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴معروفی، عباس، ‎۱۳۳۶-؛ Maroufi, Abbas۱۳۸۱
فهرست نویسی و رده بندیغیر مرجعفهرستنویسی,رده بندی کتابهاچان، لوییس می، ‎۱۹۳۴ - م.، Chan, Lois Mai۱۳۷۹
شیوه های تغییر رفتارغیر مرجعرفتار - تغییر و تعدیلمیلتن برگر، ریموند، .Miltenberger, Reymond G۱۳۸۱
مبانی و اصول راهنمایی و مشاورهغیر مرجعمشاوره آموزشی,مشاورهاحمدی، سیداحمد، ‎۱۳۱۰-۱۳۸۰
گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعیغیر مرجععلوم اجتماعی - روش شناسی,علوم اجتماعی - تحقیقدیانی، محمدحسین، ‎۱۳۱۹-۱۳۸۲
آموزش و پرورش تطبیقیغیر مرجعآموزش تطبیقیآقازاده، احمد، ‎۱۳۲۲-۱۳۷۹
درآمدی بر روانشناسی زبانغیر مرجعزبان - روان شناسیاستاینبرگ، دنی، ‎۱۹۳۱- م، .Steinberg, Danny D۱۳۸۱
اختلالات یادگیری: مسایل نظری و علمی به انضمام مطالعات موردی نمونهغیر مرجعیادگیری,کودکان ناتوان در یادگیریکریمی، یوسف، ‎۱۳۲۳-۱۳۸۰
جستجوی اطلاعات در عصر اطلاعات؛ اصول و مهارت هاغیر مرجعپایگاه های اطلاعاتیلارج، ۱۹۴۷- م. Large, J. A۱۳۸۲
‎۱۰۱ [صد و یک] تکنیک حل خلاق مسئله (راهنمای اندیشه های نو برای کسب و کار)غیر مرجعمشکل گشایی,تحول سازمانیهیگینز، جیمز، Higgins, James M۱۳۸۱
مدیریت تعارض و اثربخشی در سازمانهاغیر مرجعتعارض (روان شناسی) ,رفتار سازمانیقربانی، محمود، ‎۱۳۴۷-۱۳۷۹
روان شناسی و آموزش کودکان استثناییغیر مرجعکودکان تیزهوش,کودکان عقب ماندهسیف نراقی، مریم، ۱۳۲۴-۱۳۸۴
‎۵۰ [پنجاه] روش ساده برای علاقه مند کردن فرزند به مطالعهغیر مرجعخواندن,کودکانزاهلر، کتی، Zahler, Kathy A۱۳۸۵
نارسایی های ویژه در یادگیری: چگونگی تشخیص و روشهای بازپروری غیر مرجعیادگیری - اختلالات - درمان,کودکان ناتوان در یادگیرینادری، عزت الله، ‎۱۳۲۴-۱۳۸۹
روانشناسی رشد غیر مرجعروان شناسی رشد برک، لورا؛ .Beak, Laura E۱۳۸۱
دو قرن سکوت: سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اول اسلامغیر مرجعایران - تاریخ - پس از اسلام، ‎۱۲ق.,ایران - تاریخ - حکومت اعراب و جنبشهای ملی، تا ‎۲۰۵ق.زرین کوب، عبدالحسین، ۱۳۰۱-۱۳۷۸؛ Zarrinkub, Abd-ul Hossein۱۳۷۸
پردازش سیگنال گسسته در زمانغیر مرجعپردازش سیگنالها - ریاضیات,سیستم های گسسته زمانیاوپنهایم، آلن وی، ‎۱۹۳۷- م.؛ Oppenheim, Alan V۱۳۸۹
اقتصاد خرد ‎۲: نظریه ها و کاربردهاغیر مرجعاقتصاد خردشاکری سیاوشانی، عباس، ‏‫۱۳۳۳‏-‏ ۱۳۸۶
ارتباط علمی: نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابیغیر مرجعاطلاع رسانی,ارتباط در علوم,رفتار اطلاع یابی,جامعه اطلاعاتی,بازیابی اطلاعاتداورپناه، محمدرضا، ‎۱۳۴۱-۱۳۸۶
نمایه سازی کتاب: راهنمایی برای ناشران، نمایه سازان...غیر مرجعنمایه سازینوروزی، علیرضا، ‎۱۳۵۵-۱۳۸۰
اساطیر ایران و ادای دینغیر مرجعاساطیر ایرانی,خاورشناسان,ایران شناسانکمبل، جوزف، ۱۹۰۴-‎۱۹۸۷م.؛ Campbell, Joseph۱۳۸۱
اطلاع رسانی: نظام ها و فرایندهاغیر مرجعخدمات اطلاع رسانی - برنامه ریزی,اطلاع رسانیحری، عباس، ۱۳۱۵-‎۱۳۹۲.۱۳۷۸
واژه پرداز 2007 Word [ورد ‎۲۰۰۷]غیر مرجعواژه پردازی,ورد مایکروسافترحیمی مقدم، حسن، ‎۱۳۵۸-۱۳۸۹
ارایه مطالب 2007 PowerPoint [پاورپوینت ‎۲۰۰۷]غیر مرجعپاورپوینت مایکروسافت (فایل کامپیوتر),گرافیک کامپیوتریقره داغی قهرمانلو، آسیه، ۱۳۶۰-۱۳۸۹
زیبایی و فلسفه هنر در گفتگو (۱): افلاطونغیر مرجعفلسفه یونانی,زیبایی شناسی,هنر - فلسفهپنج تنی، منیره، ‎۱۳۶۲-۱۳۸۸
اختلال های زبان: روش های تشخیص و بازپروری (روانشناسی مرضی تحولی ‎۳)غیر مرجعروانشناسی غیرعادی,گفتاردادستان، پریرخ، ‎۱۳۱۲- ۱۳۷۹
فهرستنویسی: اصول و روشهاغیر مرجعفهرستنویسیفتاحی، رحمت الله، ۱۳۳۰-۱۳۷۹
فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریزغیر مرجعغدد مترشحه داخلی - فیزیولوژی,اعصاب - فیزیولوژیحائری روحانی، سیدعلی، ۱۳۱۲-۱۳۸۰
تحلیل تکنیکال در بازار سرمایهغیر مرجعبورس کالا,بازار معاملات آتیمورفی، جان، ‎۱۹۵۲- م.؛ Murphy, John J۱۳۸۴
نگاشت و تفسیر سینوپتیک اقلیم با استفاده از نرم افزار Gradsغیر مرجعاقلیم شناسی همدید,اقلیم شناسیقویدل رحیمی، یوسف، ۱۳۵۲-۱۳۸۹
مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرکغیر مرجعفراهم آوری پایگاه های اطلاعاتی,گزینش پایگاه های اطلاعاتی,فراهم آوری (کتابخانه ها)محسنی، حمید، ‎۱۳۴۴-۱۳۸۲
تکنولوژی اطلاعاتی و حاکمیت ملیغیر مرجعجهانی شدن,تکنولوژی و دولت,تکنولوژی اطلاعات,سیاست اطلاعاتیصدوقی، مرادعلی۱۳۸۲
گروه درمانیغیر مرجعروان درمانی گروهی,مشاوره گروهیکوری، ماریان اشنایدر، ۱۹۴۲- م.؛ Corey, Marianne Schneider۱۳۸۲
راهنمای سنجش روانی، برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکانغیر مرجعروان شناسی - آزمون ها,شخصیت سنجیگراث-مارنات، گری؛ Groth-Marnat, Gary۱۳۸۴
روان شناسی عمومی (راهنمای متون روانشناسی به زبان انگلیسی)غیر مرجعکتاب های قرائت (دانشگاهی),روان شناسی,زبان انگلیسی - کتابهای درسی برای خارجیان - فارسی,زبان انگلیسی - کتاب های قرائت - روانشناسیسیدمحمدی، یحیی، ‎۱۳۳۰-۱۳۸۶
روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزشغیر مرجعروان شناسی تربیتیسیف، علی اکبر، ‎۱۳۲۰-۱۳۸۶
اطلاعات و ارتباطات: مفاهیم، نظریه ها و جغرافیای سیاسیغیر مرجعتکنولوژی اطلاعات و ارتباطات,جغرافیای سیاسیآزاد، اسدالله، ‎۱۳۲۶-۱۳۸۶
گفتارهایی در باب کتابخانه دیجیتالیغیر مرجعکتابخانه های الکترونیکینبوی، فاطمه (خوش طینت)، ‎۱۳۵۳-۱۳۸۷
مرگ و پنگوئنغیر مرجعداستان های روسیکورکوف، آندری، ‎۱۹۶۱- م.؛ Kurkov, Andrei۱۳۸۶
استرس و افزون بر ‎۱۰۰ [صد] راه برای رویایی با استرسهای روزانهغیر مرجعفشار روانیحسین زاده، مریم، ‎۱۳۳۸-۱۳۸۶
ریاضیات مهندسی پیشرفتهغیر مرجعریاضیات مهندسیبرادران رحیمی، اصغر، ۱۳۲۹-۱۳۸۲
علم اطلاع رسانی در نظر و عملغیر مرجعاطلاع رسانیویکری، برایان کمبل، Vickery, Brian Campbell۱۳۸۰
بررسی و تحلیل افزایش سهم زنان در آموزش عالی غیر مرجعزنان,آموزش و پرورش زنان (عالی)ایمانی، مصطفی، ۱۳۸۱
تهیه راهنما برای خدمات کتابداری و اطلاع رسانیغیر مرجعخدمات اطلاع رسانی,کتابداری,اطلاع رسانیوب، سیلویا، .Webb, Syliva P۱۳۸۰
استاندارد بین المللی کتاب شناسی توصیفی منابع الکترونیکغیر مرجعفهرستنویسی توصیفی,فهرستنویسی فایلهای کامپیوتری,استاندارد بین المللی توصیف کتابشناختی منابع الکترونیکیسور۱۳۸۱
امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایرانغیر مرجعایران - مرزها - تاریخ,ایران - مرزها - پاکستان,ایران - مرزها - افغانستانمجتهدزاده، پیروز، ‎۱۳۲۴-؛ Mojtahedzadeh, Pirooz۱۳۷۸
مبانی امید و امیددرمانی:راهنمای امیدآفرینیغیر مرجعامید,خوش بینی,موفقیت - جنبه های روانشناسیبهاری، فرشاد، ۱۳۴۶-۱۳۸۹
نحوه نگارش و تهیه کتاب درسی دانشگاهیغیر مرجعکتابهای درسی - نویسندگیلپیونکا، مری الن، Lepionka, Mary Ellen۱۳۸۵
مجموعه سوالات روان شناسی رشد (‎۱ و ‎۲) ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد روانشناسی (عمومی و بالینی)... بانضمام نمونه سوالات کنکورهای سراسری با پاسخنامهغیر مرجعدانشگاه ها و مدارس عالی,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی,روان شناسی رشد امام داد، غلامرضا، ‎۱۳۳۲-۱۳۸۷
برنامه ریزی درسی مدارسغیر مرجعبرنامه ریزی درسیلوی، اریه، ‎۱۹۲۳- م.، Lewy, Arieh۱۳۷۸
فهرست نویسیغیر مرجعفهرستنویسیاباذری، زهرا، ۱۳۴۶-۱۳۸۲
مطالعات سنجش کمی: کتاب سنجی، علم سنجی، اطلاع سنجی، وب سنجیغیر مرجعکتابخانه ها,پایگاه های اطلاعاتی,اطلاع رسانی,کتاب سنجیعلیجانی، رحیم، ۱۳۴۷-، Alijani, Rahim۱۳۸۷
کاربرد نظریه های مشاوره و روان درمانی در توانبخشی معلولینغیر مرجعمعلولان,مشاوره توانبخشی,روان درمانیخدابخشی کولایی، آناهیتا، ‎۱۳۵۳-۱۳۹۰
شناخت وب: چگونه کیفیت اطلاعات موجود بر روی وب را ارزیابی نموده و صفحاتی اینگونه را پدیدآوریمغیر مرجعوبالکساندر، جانت، .Alexander, Janet E۱۳۸۳
جامعه شناسی آموزش و پرورشغیر مرجعبرنامه ریزی درسی,جامعه شناسی تربیتی,آموزش و پرورششارع پور، محمود، ‎۱۳۴۵-۱۳۸۳
چشم انداز و نظام مدیریت برنامه ریزی توسعه کالبدی نواحی روستایی ایرانغیر مرجععمران روستاییفیروزنیا، قدیر، ‎۱۳۴۴ -۱۳۸۹
مبانی علوم کتابداری و اطلاع رسانیغیر مرجعکتابداری,اطلاع رسانیروبین، ریچارد، ۱۹۴۹- م.؛ Rubin, Richard ۱۳۸۳
رده بندی دهدهی دیوئی: راهنمای عملی شماره سازیمرجعرده بندی دهدهی دیوییاحمدی لاری، رکن الدین، ۱۳۲۶-۱۳۸۳
نظریه بازی ها و کاربردهای آن (بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل)غیر مرجعنظریه بازیهاعبدلی، قهرمان۱۳۸۷
نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژیغیر مرجعاعصاب - فیزیولوژی,روانشناسی عصبیخداپناهی، محمدکریم، ۱۳۲۳-۱۳۸۲
مددکاری اجتماعیغیر مرجعحرفه مددکاری اجتماعی موسوی چلک، سیدحسن، ‎۱۳۴۷--۱۳۸۳
درباره اخلاق و دینغیر مرجعویتگنشتاین، لودیگ، ۱۸۸۹حسینی، مالک، ‎۱۳۴۷-۱۳۸۸
مدیریت آموزشی: تئوری، تحقیق و عملغیر مرجعمدیران مدارس,مدرسه هاهوی، وین، ‎۱۹۳۸- م.، .Hoy, Wayne K۱۳۸۰
نظریه های نوین تحول انسانغیر مرجعروان شناسی رشد توماس، رابرت ماری، ‎۱۹۲۱- م، Thomas, Robert Murray۱۳۸۵
روشهای تحقیق در کتابداریغیر مرجعکتابداریدیانی، محمدحسین، ‎۱۳۱۹-۱۳۸۴
مبانی علم اطلاع رسانیغیر مرجعاطلاع رسانینورتون، ملانی۱۳۸۴
لطفا گوسفند نباشید: روانشناسی چگونه خود را بشناسیمغیر مرجعخودسازی,خودشناسی,آزمون های شخصیتنامنی، محمود، ۱۳۳۱-۱۳۸۳
آمار و کاربرد آن در مدیریت (‎۱)غیر مرجعآمار,مدیریت - روشهای آمارینیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ۱۳۸۶
مبانی نشر کتابغیر مرجعچاپ,نشر و ناشرانآذرنگ، عبدالحسین، ‎۱۳۲۵-۱۳۸۶
مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمیغیر مرجعمهندسی شیمی,ترمودینامیکاسمیت، جوزف ماک، ‎۱۹۱۶- م. Smith, Joseph Mauk۱۳۸۷
تاریخ فلسفه سیاسیغیر مرجععلوم سیاسیکلوسکو، جورج، ‎۱۹۵۰- م.، George, Klosko- ۱۳۸۹
روان شناسی بلوغ و نوجوانی (روان شناسی رشد ‎۲)غیر مرجعبلوغ (روانشناسی),روان شناسی رشد ,نوجوانان - روان شناسیآقامحمدیان، حمیدرضا، ۱۳۴۴-۱۳۸۴
مقدمه ای بر پیایندها و نشریه های ادواریغیر مرجعکمک کتابداران,کتابخانه ها - مجموعه های خاص - نشریات ادواری,نشریات ادواری - نظامهای کنترلمیلارد، اسکات، ‎۱۹۵۸- م، Millard, Scott۱۳۸۷
سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویانغیر مرجعسواد اطلاعاتی - آزمونهای تواناییداورپناه، محمدرضا، ‎۱۳۴۱-۱۳۸۷
[زد] 39.50 Z در سیستم های کتابخانه ای و جعبه ابزار Zedkit (گزارش فنی یک پروژه ملی)غیر مرجعبازیابی اطلاعات,زد ‎۳۹۵۰ (استاندارد)قنبری پور، امان الله، ‎۱۳۳۳-۱۳۸۷
پویایی شناسی سیستمغیر مرجعنظریه سیستم ها,مدیریت صنعتی,نظام های اطلاعاتی مدیریتاسترمن، جان، Sterman, John۱۳۸۷
آماده سازی منابع اطلاعاتی در کتابخانه های آموزشگاهیغیر مرجعخدمات فنی (کتابخانه ها)محسنی، حمید، ‎۱۳۴۴-۱۳۸۸
فهرستنویسی و سازماندهی منابع دیجیتالی: راهنمای کتابدارانغیر مرجعفهرستنویسی منابع اطلاعاتی الکترونیکی,کتابخانه های الکترونیکیمیچل، آن، ‎۱۹۷۲- م، Mitchell, Anne M۱۳۸۸
پدیده های انتقالغیر مرجعنظریه انتقال,سیالاتبرد، رابرت بایرون، ‎۱۹۲۴- م، Bird, Robert Byron۱۳۸۹
حسابداری صنعتیغیر مرجعحسابداری قیمت تمام شدهعثمانی، محمدقسیم، ‎۱۳۴۸-۱۳۸۴
روانشناسی شناختیغیر مرجعروان شناسی شناختیاسترنبرگ، رابرت ج.، ۱۹۴۹- م.؛ .Sternberg, Robert J۱۳۸۷
آزمون های روان شناختی: ارزشیابی شخصیت و سلامت روانغیر مرجعشخصیت سنجی,آزمون های شخصیت,روان سنجیفتحی آشتیانی، علی، ‎۱۳۳۷-۱۳۸۸
روان شناسی سلامتغیر مرجعروان شناسی بالینی تندرستی,سلامتی,پزشکی و روانشناسیکرتیس، آنتونی جیمز، ‎۱۹۶۳ - م.، Curtis, Anthony James۱۳۸۲
نیمه تاریک وجود: توان، خلاقیت، استعداد و رویاهای خود را بازیابیدغیر مرجعسایه (روانکاوی),ابراز وجودفورد، دبی، Ford, Debbie۱۳۸۷
مقدمات مدیریت آموزشی (رشته علوم تربیتی)غیر مرجعمدرسه ها,آموزش از راه دور,آموزش و پرورشعلاقه بند، علی، ۱۳۲۱- ۱۳۸۴
روان شناسی رشد کاربردی (روان شناسی کودک و نوجوان)غیر مرجعنوجوانان - روان شناسی,کودکان - روان شناسی,روان شناسی رشد آقامحمدیان، حمیدرضا، ۱۳۴۴-۱۳۸۷
راهنمای نگارش فیلمنامه: (سینما و تلویزیون)غیر مرجعنمایشنامه تلویزیونی,نمایشنامه نویسی,فیلم نامه ها - فن,فیلم نامه نویسیولف، یورگن، ‎۱۹۵۶ - م.، Wolff, Jurgen۱۳۸۷
سواد اطلاعاتیغیر مرجعسواد اطلاعاتینظری، مریم، ۱۳۵۵-۱۳۸۴
روان شناسی رشد کودکان و نوجوانانغیر مرجعکودکان,نوجوانیبرگر، کتلین استاسن، Berger, Kathleen Stassen۱۳۸۸
نقش آموزشی کتابداران دانشگاهی برای آیندهغیر مرجعکتابخانه ها و مراجعانبار، آلیس هریسن، Bahr, Alice Harrison۱۳۸۴
روان شناسی و توانبخشی کودکان آهسته گام: عقب مانده ذهنیغیر مرجعکودکان عقب مانده - روانشناسی,کودکان عقب مانده - آموزش و پرورش,عقب ماندگی ذهنی - توانبخشی,کودکان عقب ماندهافروز، غلامعلی، ۱۳۲۹-۱۳۸۸
مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUPغیر مرجعبرنامه نویسی شی گرا,یو. ام. ال. (کامپیوتر)رسول زادگان، عباس، ‎۱۳۶۰-۱۳۹۱
آمار توصیفی و استنباطی در روان شناسی و علوم تربیتیغیر مرجعآمار,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها و تمرین هافرجی، نصرالله، ‎۱۳۳۵-۱۳۹۱
مروری بر اطلاعات و اطلاع رسانیغیر مرجعمنابع اطلاعاتی,اطلاع رسانیحری، عباس، ۱۳۱۵-‎۱۳۹۲.۱۳۹۱
اخلاق حرفه ای در کتابداری و اطلاع رسانیغیر مرجعاطلاع رسانان - اخلاق حرفه ای,کتابداران - اخلاق حرفه ایفرامرزقراملکی، احد، ۱۳۴۰-۱۳۹۰
آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)غیر مرجعبزهکاران و مجرمین,جرم شناسی,انحراف اجتماعی,مسائل اجتماعیستوده، هدایت الله، ‎۱۳۱۹-۱۳۸۴
فرایندهای روان شناختی در کودکان ناشنواغیر مرجعکودکان ناشنوا ,والدین کودکان ناشنوا ادواردز، لینزی، ‎۱۹۶۸- م.، Edwards, Lindsey۱۳۹۱
مقدمه ای بر معناشناسی شناختیغیر مرجعمعنی شناسی,زبانروشن، بلقیس، ‎۱۳۳۴-۱۳۹۱
راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمیغیر مرجعتحقیق - روش شناسی,تحلیل جامع,آمارهومن، حیدرعلی، ۱۳۱۱-‎۱۳۹۱.۱۳۸۷
مبانی مدیریت برای متخصصان اطلاع رسانیغیر مرجعخدمات اطلاع رسانی,کتابخانه هااونز، ادوارد، ‎۱۹۳۷- م، Evans, G. Edward۱۳۸۸
روابط صمیمانه (مسائل، نظریه ها و اصول پژوهش)غیر مرجعروابط بین اشخاص,روابط زن و مرد,صمیمیتاربر، رالف، ‎۱۹۵۴- م.، Erber, Ralph۱۳۹۱
اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی در بزرگسالان: آخرین راهبردهای سنجش و درمانغیر مرجعکم توجهی در کودکان پرتحرک,کم توجهی در بزرگسالان,بزرگسالانبارکلی، راسل ا.، ‎۱۹۴۹- م.؛ .Barkley, Russell A۱۳۹۱
روان شناسی شناختیغیر مرجعروان شناسی شناختی,شناخت (روان شناسی)آیزنک، مایکل دبلیو.، ‎۱۹۴۴- م.؛ Eysenck, Michael W۱۳۸۹
احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتیغیر مرجعآمار,روان شناسی تربیتی,احتمالات,روان شناسی - روش های آماریدلاور، علی، ‎۱۳۲۰-۱۳۸۸
رفتار اطلاعاتی انسانغیر مرجعمنابع اطلاعاتی,رفتار اطلاع رسانی,تحقیق,اطلاع رسانی,بازیابی اطلاعاتداورپناه، محمدرضا، ‎۱۳۴۱-۱۳۸۸
مقاومت مصالحغیر مرجعمقاومت مصالح,تحلیل سازههیبلر، .Hibbeler, R.C-۱۳۸۵
فهرستنویسی: اصول و روشهاغیر مرجعفهرستنویسیفتاحی، رحمت الله، ۱۳۳۰-۱۳۸۴
فلسفه اخلاق و دینغیر مرجعاخلاق اسلامی,دین - فلسفه,اخلاق - فلسفهصانع پور، مریم، ۱۳۳۳-۱۳۸۲
بادبادک بازغیر مرجعداستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.حسینی، خالد؛ Hosseini, khaled۱۳۸۴
چالش های اخلاقی در عصر اطلاعات: جستارهایی در اخلاق اطلاعاتغیر مرجعداده پردازی,تکنولوژی اطلاعاتثقه الاسلامی، علیرضا، ۱۳۵۷-۱۳۸۸
روانشناسی بالینی (مجموعه روان شناسی)غیر مرجعروان شناسی بالینی,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون هافرهنگی، عبدالحسن، ۱۳۵۰ -۱۳۸۷
جامعه اطلاعاتی: اندیشه های بنیادی، دیدگاههای انتقادی و چشم اندازهای جهانیغیر مرجعجامعه اطلاعاتیمعتمدنژاد، کاظم، ‏‫۱۳۱۳-‏۱۳۹۲.‏‬۱۳۸۹
روان شناسی بالینیغیر مرجعروان شناسی بالینیکرامر، جفری، Kramer, Geoffrey P۱۳۸۸
شیوه ارائه مطالب علمی-فنیغیر مرجعنگارش علمی و فنی,تحقیقروحانی رانکوهی، سیدمحمدتقی، ۱۳۲۶-۱۳۸۴
بهترین کارآفرین باشیدغیر مرجعکارآفرینیمک میلان، الکس؛ McMillan, Alex۱۳۸۵
اصول شیمی عمومیغیر مرجعشیمیسیلبربرگ، مارتین استوارت، ‎۱۹۴۵- م.، Silberberg, Martin Stuart۱۳۹۰-
فرایندهای دلبستگیغیر مرجعدلبستگی,روان درمانی خانواده,زناشوییجانسون، سوزان، Johnson, Susan M۱۳۸۸
آسیب شناسی روانی ۵-DSMغیر مرجعروان شناسی آسیب شناختیگنجی، مهدی، ۱۳۴۸-۱۳۹۲-
طراحی سازه های فولادی: بر اساس طراحی به روش تنش مجاز و روش حدیغیر مرجعفولاد ساختمانی,ساختمان های فلزی - طرح و ساختمان,ساختمان های فلزیطاحونی، شاپور، ‎۱۳۳۴-۱۳۹۱
روش تهیه پژوهشنامه در روانشناسی و علوم تربیتیغیر مرجعتحقیق,روش شناسیسیف، علی اکبر، ‎۱۳۲۰-۱۳۸۸
سنجش و ارتقاء خدمات اینترنتی در کتابخانه های عمومیغیر مرجعکتابخانه های عمومی,کتابخانه ها و جامعه,اینترنت و مراجعان کتابخانه,کتابخانه ها و اینترنتمکلور، سی. آر.؛ MaCcluer, Charles R۱۳۹۲
از کتابداری و اطلاع رسانی تا علم اطلاعات و دانش شناسیغیر مرجعکتابداری,کتابخانه های عمومیفدایی عراقی، غلامرضا، ۱۳۲۴-۱۳۹۲
روان شناسی اجتماعی کاربردی (از مشکلات تا راه حل ها)غیر مرجعروانشناسی اجتماعیبونک، برام، ‎۱۹۴۷- م، Buunk, Bram۱۳۸۹
مروری بر تئوری های برنامه ریزی کالبدیغیر مرجععمران روستایی,شهرسازیدارابی، حسن، ‎۱۳۴۸ -۱۳۸۸
آزمون های روانی در مشاورهغیر مرجعآزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران,روان سنجی,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون هاکیانی، احمدرضا، ‎۱۳۶۴-۱۳۹۲
آینده کتابخانه عمومی در هلند: چشم انداز ده سال آیندهغیر مرجعکتابخانه های عمومیهویسمانس، فرانک، ‎۱۹۷۰- م، Huysmans, Frank۱۳۸۹
مجموعه چکیده مقالات اولین کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستایی "مسکن و بافت" ‎۲۸ و ‎۲۹ اردیبهشت ‎۱۳۸۹مرجعساختمان سازی روستایی,عمران روستایی,مسکن روستایی,معماری روستاییکنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستایی: مسکن و بافت (نخستین: ‎۱۳۸۹: تهران)[۱۳۹۰]
دیرینه شناسی دانشغیر مرجعشناخت (جامعه شناسی),گفتمان,قدرت (علوم اجتماعی)فوکو، میشل، ۱۹۲۶-‎۱۹۸۴م.؛ Foucault, Michel۱۳۹۲
اخلاق پژوهش: مبانی و مسایلغیر مرجعمحققان,تحقیقجوادی، محسن، ‎۱۳۴۲ -۱۳۹۱
چگونه می توانید فکر دیگران را بخوانید: استفاده از چهار کد ارتباطی برای خواندن فکر دیگرانغیر مرجعارتباط بین اشخاص,تیپ شناسی,زبان ایما و اشارهگلاس، لیلیان، ‎۱۹۵۲- م.، Glass, Lillian۱۳۹۲
اصول مهندسی دفن زباله: مبانی طراحی لندفیل هاغیر مرجعزباله زدایی بهداشتیبدو، کاظم۱۳۹۲
‏‫چگونه با استرس کنار بیاییم‬‏‫: کنترل زندگی را مجددا در دستان خود بگیرید‬‬غیر مرجعفشار روانی کار,فشار روانی - کنترلمنکتیلو، جیمز؛ Manktelow, James۱۳۹۲
توسعه سواد سلامتغیر مرجعسواد سلامت خسروی، عبدالرسول، ۱۳۵۱-۱۳۹۳
‏‫کتابخانه های عمومی و عدالت اجتماعیغیر مرجعکتابخانه ها و جامعهپیتمن، جان، ۱۹۵۶- م.؛ Pateman, John‏‫ ۱۳۹۲
داده کاوی کاربردی غیر مرجعداده کاویصنیعی آباده، محمد، ۱۳۵۸-۱۳۹۳
کتابخانه مرکزی: ساختار، جایگاه، اهمیتغیر مرجعکتابخانه های دانشگاهی,کتابخانه هاسلیمی فر، ژاله، ۱۳۵۳-‏‫۱۳۹۲
تحلیل و تشریح کامل مسائل مکانیک سیالاتغیر مرجعسیالات - مکانیکمانسون، بروس روی، ‎۱۹۴۰- م.؛ Munson, Bruce Roy۱۳۹۱
یادگیرندگان استثنایی: مقدمه ای بر آموزشهای ویژهغیر مرجعآموزشهای ویژههالاهان، دانیل، ‎۱۹۴۴- م.، .Hallahan, Daniel P۱۳۹۳
روش های پژوهش در علم اطلاعاتغیر مرجعاطلاع رسانی - تحقیق - روش شناسیپیکارد، آلیسون جین؛ Pickard, Alison Jane۱۳۹۲
مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد: تئوری های مدیریت ۱۳۹۳ - ۱۳۷۰: با پاسخ های تشریحیغیر مرجعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران,مدیریتپرچ، مهرداد، ‎۱۳۵۶-۱۳۹۳
تشریح کامل مسایل پردازش سیگنال گسسته در زمانغیر مرجعتجزیه و تحلیل سیستم ها,سیستم های گسسته زمانی,پردازش سیگنالها - ریاضیاتوارثی، کاظم، ۱۳۶۴-۱۳۹۳
‏‫علوم شناختی: مقدمه ای بر مطالعه ی ذهن‮‬غیر مرجعشناخت (علم)فریدنبرگ، جی؛ Friedenberg, Jay۱۳۹۱
داده کاوی(مفاهیم و تکنیک ها)غیر مرجعداده کاویهان، جیاوی، Han, Jiawei‏‫ ۱۳۹۳
علوم اعصاب، علوم تربیتی و مغز: معرفی تحقیقات عصبی - تربیتیغیر مرجععصب پایه شناسی,آموزش و پرورش - تحقیق,یادگیریهوارد - جونز، پل Howard-Jones, Paul‏‫ ۱۳۹۰
روان شناسی بالینی فیرسغیر مرجعروان درمانی,روان شناسی بالینیترال، تیموتی، .Trull, Timothy J‏‫۱۳۹۴
یادگیری الکترونیکی: تولید و اجرای محتواغیر مرجعاینترنت و آموزش و پرورش,آموزش به کمک کامپیوترحیدرزادگان، علیرضا، ۱۳۴۰-‏‫۱۳۹۳
تحلیل سریهای زمانی با برنامه های کاربردی در Rغیر مرجعآر (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)‬ ,تجزیه و تحلیل سری های زمانیکرایر، جاناتان، .Cryer, Jonathan D‏‫۱۳۹۲
نظریه ذهن: چگونه کودکان افکار و احساسات دیگران را درک می کنند؟غیر مرجعفلسفه ذهن در کودکان دوئرتی، مارتین، ۱۹۶۸- م.، Doherty,Martin J۱۳۹۱
نظریه های برنامه درسی: ایدئولوژی های برنامه درسیغیر مرجعبرنامه های درسیاسکایرو، مایکل، ۱۹۴۲ - م.، Schiro, Michael۱۳۹۳
جستارهایی در باب عشقغیر مرجععشق - فلسفهدوباتن، آلن، ‎۱۹۶۹- م.؛De Botton, Alain۱۳۹۴
کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم غیر مرجعنویسندگان یوگسلاو ,کمونیسم,اروپای شرقی - سیاست و حکومت ‏‫- ۱۹۴۵م - ‏ دراکولیچ، اسلاونکا، ۱۹۴۹- م. Drakulic, Slavenka۱۳۹۳
روان درمانی تحلیلی، راهنمای بالینیغیر مرجعروان درمانی روان پویاییروزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-‏‫۱۳۹۴
روان شناسی رشد کارشناسی ارشد- دکتریغیر مرجعآزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران,روان شناسی رشد ,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون هاطالب زاده، محسن، ۱۳۳۶-۱۳۹۳
تافل دکتری: مرجع کامل آزمون های زبان: تولیمو، ام اس آر تی (MSRT)، وزارت بهداشت (MHLE)، دانشگاه آزاد (EPT) و آزمون های تافل دانشگاه تهران...غیر مرجعآزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران,زبان انگلیسی - کتابهای درسی برای خارجیان,زبان انگلیسی,آزمون تافل,آزمون بین المللی زبان انگلیسیخیرآبادی، رضا، ۱۳۵۸- ۱۳۹۴
رمزگان شهری: یکصد آموزه برای درک شهرغیر مرجعزیباسازی شهری,شهرسازیمیکولایت، آنه، Mikoleit, Anne۱۳۹۴
معماری اطلاعات برای حرفه مندان اطلاع رسانیغیر مرجعشبکه های کامپیوتری - معماری,سازماندهی اطلاعاتبتلی، سو، Batley, Sue۱۳۹۴
شهر با مفاهیم توسعهغیر مرجععمران شهری,شهرها و شهرستانها - توسعهرحمانی، محمد، ۱۳۴۹-۱۳۹۲
بر ساحل کویر نمکغیر مرجعخور و بیابانکحکمت یغمایی، عبدالکریم، ۱۳۲۸-۱۳۷۰
درآمدی به فلسفه ذهنغیر مرجعفلسفه ذهنمسلین، کیت تی.؛ Maslin, Keith T۱۳۹۱
روشها و تکنیکهای آمایش سرزمینغیر مرجععمران منطقه ای,توسعه پایدار,آمایش سرزمینابراهیم زاده، عیسی، ‎۱۳۴۴-‏‫۱۳۹۳
چارچوب برنامه راهبردی آمایش سرزمینغیر مرجعآمایش سرزمیننصیری، اسماعیل، ‎۱۳۵۰-۱۳۹۵
توجه آگاهی: راه حلی برای مشکلات روزمرهغیر مرجعشفای روانی,مدی تیشن - بودیسم ,خودیاری,مدی تیشنسیگل، رونالد، کی.؛ Siegel, Ronald K۱۳۹۵
مقدمه ای بر روش ها و مفاهیم تراوش فناوریغیر مرجعنوآوری - پخش,انتقال تکنولوژی ,مدیریت دانشروحیان، همایون، ۱۳۴۹-۱۳۹۳
معجزه صمیمیتغیر مرجعزناشویی - ارتباطغلامرضایی، حمیدرضا، ‎۱۳۴۹-۱۳۹۴
آموختن پروازLearning to fly: یادگیری مدیریت دانش کاربردی از سازمان های پیشرو و یادگیرنده دنیاغیر مرجعمدیریت دانش,یادگیری سازمانیکالیسن، کریس، Collison, Chris۱۳۹۴
مدیریت یادگیری در سازمان ها (آموزش و بهسازی منابع انسانی در هزاره سوم)غیر مرجعآموزش حین خدمت,نیروی انسانی - آموزش,نیروی انسانی - مدیریتفتحی واجارگاه، کورش، ۱۳۴۶-‏‫۱۳۹۵
‏‫سیبرنتیک‮‬: نظریه عمومی کنترل مکانیسم ها در سیستم های مکانیکی و ارگانیکیغیر مرجعنظریه سیستم ها,سیبرنتیکداورپناه، محمدرضا، ‎۱۳۴۱-۱۳۹۵
از پروپوزال تا مقاله: کتابی مبتنی بر درس سمینار و روش تحقیق...غیر مرجعمقاله نویسی,طرح نویسی در تحقیق ,تحقیق - روش شناسیبیگلری جو، نادر، ۱۳۶۶-۱۳۹۵
روانشناسی عمومی اتکینسون و هیلگارد (ویرایش شانزدهم)غیر مرجعروان شناسیروزبهانی، محمد، ۱۳۲۵-۱۳۹۵
آسیب شناسی روانیغیر مرجعروان شناسی آسیب شناختی,بیماری های روانیبارلو، دیوید اچ.، ‎۱۹۴۲- م.؛ Barlow, David H۱۳۹۵
تاب آوری (فردی، خانوادگی و اجتماعی): به انضمام پرسش نامه های تاب آوری...غیر مرجعانعطاف پذیری در کودکان,‏‫تاب آوری (درمان),سازگاری,انعطاف پذیری حسینی المدنی، علی، ۱۳۵۹-۱۳۹۵
بنیادهای روان درمانی گشتالت: سیری در مبانی و مفاهیم عمده روان درمانی گشتالتغیر مرجعگشتالت درمانیبلند، حسن، ۱۳۴۶-۱۳۹۵
پس از توغیر مرجعداستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.مویز، جوجو، ۱۹۶۹- م.؛ Moyes, Jojo‏‫۱۳۹۵
من پیش از توغیر مرجعداستان های انگلیسی - قرن ‎۲۰م.مویز، جوجو، ۱۹۶۹- م.؛ Moyes, Jojo‏‫۱۳۹۵
نامه ها و ملاقات ها: لاکان بدون فروید، با دلوز، از دریدا و جویسغیر مرجعروانکاوی و فلسفهوقفی پور، شهریار، ‎۱۳۵۶- ۱۳۹۵
آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی: توضیح کامل مطالب درسی، نکات ویژه و پیشرفته کنکوری، مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی با پاسخ...غیر مرجعتمرین های ورزشی ,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران,تربیت بدنی - روشهای آماریصالحی، سیدکاوس، ‎۱۳۶۵-۱۳۹۴
دایره المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراقمرجعجنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - مصورشیرعلی نیا، جعفر، ‎۱۳۵۷-۱۳۹۵
بینش اقتصادی برای همه: تشریح مفاهیم اقتصاد خرد به زبان سادهغیر مرجعاقتصاد خردسرزعیم، علی، ۱۳۵۴-۱۳۹۵
A ce soir : concilier travail et vie de familleغیر مرجعParent and child,Children of working parents,Married people,Parenting,MothersBrazelton, T. Berry,c1986.
آمار پیشرفته کاربردی همراه با SPSS: رگرسیون چندمتغیره، تحلیل مسیر، تحلیل عامل، تحلیل خوشه ای، رگرسیون لاجستیکغیر مرجعبرگشت (ریاضیات) - برنامه های کامپیوتری,علوم اجتماعی - روشهای آماری - برنامه های کامپیوتری,اس. پی. اس. اس. (فایل کامپیوتر)نایبی، هوشنگ، ‎۱۳۳۹- ‏‫۱۳۹۳
روش های پیشرفته آماری و مدل های خطی در علوم دامی (با استفاده از نرم افزار R)غیر مرجعآر (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)‬ ,دامپزشکی,دامپروریجباری نوقابی، مهدی، ۱۳۵۷-۱۳۹۵
کتاب جامع تافل لانگمن( به همراه ترجمه و پاسخ تشریحی)Longman preparation Course of the TOEFL Test (درسنامه کامل + ۵ دوره آزمون کامل به همراه ترجمه و پاسخ تشریحی) مهارت های شنیداری + گرامر + درک مطلب...غیر مرجعزبان انگلیسی - کتابهای درسی برای خارجیان,زبان انگلیسی - آزمون ها,آزمون تافل - راهنمای مطالعهفیلیپس، دبورا، ۱۹۵۲- م.؛ Philips, Deborah۱۳۹۵
تحلیل و تشریح کامل مسائل دینامیک (ویراست هفتم)غیر مرجعمکانیک عملیمریام، جیمز ال.، ۱۹۱۷-۲۰۰۰م.؛ Meriam, James Lathrop۱۳۹۵
سنجش و ارزیابی خدمات اطلاعاتیغیر مرجعکتابخانه ها - رضایت کاربران ,کتابخانه ها - ارزشیابی,خدمات اطلاع رسانی - ارزشیابی,خدمات اطلاع رسانی پیوسته عظیمی خبازان، فرنوش، ‎۱۳۴۷-۱۳۹۵
خانه ی ماتریونا به همراه 'خرده ریزها'غیر مرجعداستان های روسی - قرن ‎۲۰ م.سولژنیتسین، آلکساندر ایسایویچ، ۱۹۱۸-۲۰۰۸م.؛ Solzhenitsyn, Aleksandr Isaevich‏‫۱۳۹۵
انواع زنان: شیوه ای عمیق، دقیق و کاربردی برای شناخت زنان. براساس نظریه نمادهای اسطوره ای در روانکاوی یونگغیر مرجعزنان - روانشناسی,اساطیر یونانی - روان شناسی,نمونه ازلیبولن، جین شینودا؛ Bolen, Jean Shinoda۱۳۹۶
دستنامه ایمنی و امنیت کتابخانه: پیشگیری، خط مشی ها و رویه هاغیر مرجعکتابخانه ها - قوانین و مقررات,ساختمان های کتابخانه,شرکتهای اقتصادی,کتابخانه هاشومن، بروس، ۱۹۴۱- م. Shuman, Bruce A‏‫۱۳۹۴
هم کیش موج شهید حسن صوفیغیر مرجعشهیدان - ایران - بازماندگان,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - شهیدان,سردارانصیفی کار، محسن، ۱۳۴۶-,۱۳۸۴
اصول و مبانی جغرافیای جمعیت غیر مرجعجغرافیای جمعیتکلارک، جان اینس، Clarke, John Innes۱۳۹۳
فیزیک عمومی: برای دانشجویان علوم کشاورزیغیر مرجعفیزیکصابری فتحی، سیدمجید، ۱۳۴۸-۱۳۹۶
انتقال گرمای جابه جایی غیر مرجعگرما - جابه جاییبیژان، آدریان، ۱۹۴۸- م. Bejan, Adrian‏‫۱۳۹۷
عشق نامرئیغیر مرجعداستان های فرانسه - قرن ‎۲۰م.اشمیت، اریک-امانوئل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Schmitt, Eric-Emmannel۱۳۹۷
کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری نیمه متمرکز (گرامر- واژگان- درک مطلب - تحلیل تست های آزمون دکتری) همراه با تحلیل آزمون دکتری .....غیر مرجعآزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران,زبان انگلیسی - کتابهای درسی برای خارجیان - فارسی,زبان انگلیسی - آزمون ها و تمرین ها (عالی),دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون هاخیرآبادی، رضا، ۱۳۵۸- ‏‫۱۳۹۷
درمان شناختی - رفتاری بزرگسالان مبتلا به ADHD: با هدف گیری نارسا کنش وری اجراییغیر مرجعشناخت درمانی,کم توجهی در بزرگسالان,شناخت درمانی - روش هاسولانتو، مری، Solanto, Mary V۱۳۹۶
چای با فرویدغیر مرجعروان درمانی - روش شناسیساندلر، ‏‫استیون بی، ‏‫۱۹۴۸- ‏م؛ Sandler, Steven B‏‫۱۳۹۷
اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران(آموزش و پژوهش)غیر مرجععلوم اجتماعی و اخلاققاراخانی، معصومه، ۱۳۵۶-‏‬۱۳۹۶
واگرایی هاغیر مرجعسهام,سرمایه گذاری - تجزیه و تحلیل,معاملات آتیشعبانی، محمد، ۱۳۶۱-۱۳۹۷
شوق کتابغیر مرجعمنتقدان,نویسندگان انگلیسی,کتاب و مواد خواندنیسالواک، دیل، ۱۹۴۷- م؛ Salwak, Dale۱۳۸۲
کنکور کارشناسی ارشد کتاب جامع ترمودینامیک برای کلیه رشته های فنی و مهندسی: خلاصه مطالب درسی، نکات ویژه کنکوری، مجموعه سئوالات طبقه بندی شده موضوعی...غیر مرجعترمودینامیکخداکرمی، بهزاد، ۱۳۵۶-۱۳۸۵
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (۱)غیر مرجعمدیریت - ریاضیات,ریاضیات - مسائل، تمرینها و غیرهنیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ۱۳۸۱
ویژگی های کودکان تیزهوشغیر مرجعکودکان تیزهوشاژه ای، جواد، ۱۳۲۷-۱۳۸۳
طرح های آزمایشی در روان شناسی و علوم تربیتیغیر مرجعطرح های آزمایشی,روان شناسی - تحقیق,روان شناسی - آزمایش ها,آموزش و پرورش - تحقیق - روش شناسیدلاور، علی، ‎۱۳۲۰-۱۳۹۶
آشنایی با برنامه ریزی خطی فازیغیر مرجعبرنامه ریزی خطی,مجموعه های فازیناجی عظیمی، زهرا، ۱۳۶۱-۱۳۹۵
شدنغیر مرجعروسای جمهور - ایالات متحده - همسران - سرگذشتنامه,زنان وکیل دادگستری سیاهپوست آمریکایی اوباما، میشل، ‎۱۹۶۴- م.؛ Obama, Michelle۱۳۹۸
زبان تخصصی در روان شناسیغیر مرجعآزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,زبان انگلیسی - کتاب های قرائت - روانشناسیدره کردی، علی، ۱۳۵۹-۱۳۹۱
داینامیک تریدینگ (معامله گری پویا)غیر مرجعسرمایه گذاری - تجزیه و تحلیل,سهامماینر، رابرت سی.؛ Miner, Robert C۱۳۹۸
انگیزش و راهبردهای یادگیری برای موفقیت در دانشگاه: با تمرکز بر یادگیری خودنظم دهی (ویراست چهارم)غیر مرجعدانشجویان - رهیابی,استراتژی آموختن,موفقیت - انگیزشدمبو، مایرون اچ.؛ Dembo, Myron H۱۳۹۷
از حال بد به حال خوب: شناخت درمانیغیر مرجعشناخت درمانیبرنز، دیوید دی.؛ Burns, David D۱۳۹۸
تاریخ طراحی داخلی‮غیر مرجعتزیین داخلی,معماری داخلیپایل، جان اف.، ۱۹۲۴- م.؛ Pile, john F۱۳۹۷
انتقال حرارتغیر مرجعگرما - انتقالاینکروپرا، فرانک؛ Incropera, Frank P۱۳۹۴
شناخت درمانی روان شناسی افسردگی، فنون و شناخت شخصیت و تغییر آنغیر مرجعافسردگی,شناخت درمانیبرنز، دیوید دی.؛ Burns, David D۱۳۸۵
فرهنگ روسی به فارسیمرجعزبان روسی - واژه نامه ها - فارسیواسکانیان، گرانت آوانسوویچ؛ Viskanian, Grant Avanesovich۱۳۹۷
نکته های کاربردی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی: از انتخاب موضوع تا دفاع پایان نامه/ رسالهغیر مرجعتحقیق - روش شناسی,نگارش علمی و فنی,پایان نامه ها - شیوه نامههراتی، هادی، ۱۳۵۶-۱۳۹۸
آزمون های روان شناختیغیر مرجعروان شناسی - آزمون ها,روان سنجیساعتچی، محمود، ‎۱۳۲۰-۱۳۹۸
آینده پژوهی کتابخانه های عمومی ایران: مجموعه مقالات نخستین همایش ملیغیر مرجعکتابخانه های عمومیهمایش ملی آینده پژوهی کتابخانه های عمومی ایران (نخستین: ۱۳۹۳: تهران)۱۳۹۷
قهوه با فرویدغیر مرجعمصاحبه های تخیلی,روانکاویکار، برت؛ Kahr, Brett۱۳۹۸
عناصر و خاستگاه های حاکمیت توتالیترغیر مرجعتوتالیتاریسم,امپریالیسم,یهودستیزیآرنت، هانا، ۱۹۰۶-‎۱۹۷۵م.؛ Arendt, Hannah۱۳۹۸
آزمون و آزمون سازی در تحقیقات تربیتی و روان شناسی (مبانی و روش های ساخت و انطباق یابی پرسشنامه ها)غیر مرجعآزمون ها,روان شناسی - آزمون ها,روان سنجی,آزمون ها - طرح و ساختارکارشکی، حسین، ‎۱۳۵۳-۱۳۹۸
تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامیغیر مرجعایران - تاریخ - جمهوری اسلامی، ‎۱۳۵۸- بهداروندیانی، غلامرضا، ۱۳۵۳-۱۳۹۸
پنج گام برنامه ریزی و ارزشیابی برآمد محور کتابخانه های عمومیغیر مرجعکتابخانه ها و جامعه,کتابخانه های عمومی - برنامه ریزی,کتابخانه های عمومی,کتابخانه ها و مراجعان - ارزشیابی,کتابخانه های عمومی - ارزشیابیگراس، ملیسا، ‏‫۱۹۵۵- م.‬؛ Gross, Melissa۱۳۹۵
محاکمه: تقدیم به فرانتس کافکاغیر مرجعداستان های اتریشی - قرن ‎۲۰م.هانتکه، پتر، ۱۹۴۲- م.؛ Handke, Peter۱۳۹۸
مبانی برنامه ریزی آموزشیغیر مرجعبرنامه ریزی آموزشی - ایران,برنامه ریزی آموزشیفیوضات، یحیی، ۱۳۰۳-‎۱۳۷۱.۱۳۷۳
شیمی آلی: قابل استفاده دانشجویان کارشناسی و داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه شیمی شامل متن کامل درس بر اساس سرفصل های مصوب...غیر مرجعشیمی آلی,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانجعفری، سعید، ۱۳۵۲-۱۳۹۴
تفکر خلاقغیر مرجعاندیشه و تفکر خلاقکاکس، دیوید، ۱۹۲۰- م.؛ Cox, David ۱۳۹۸
کد فکری: شاخصه های مهم تیم های بسیار موفقغیر مرجعرهبری,فرهنگ سازمانی,گروه های کارکویل، دانیل؛ Coyle, Daniel۱۳۹۸
مقدمات بالینی در روانکاوی لکان: اصول نظری و تکنیکیغیر مرجعروانکاویفینک، بروس، ‏‫۱۹۵۶- م؛ Fink, Bruce۱۳۹۸
روش ها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسیغیر مرجعچکیده نویسی,نمایه سازیهراتی، هادی، ۱۳۵۶-۱۳۹۸
اصول و مبانی روابط بین المللغیر مرجععلوم سیاسی,روابط بین المللیدهقانی فیروزآبادی، سیدجلال، ‎۱۳۴۴-۱۳۹۴
تئوری های اساسی فیلمغیر مرجعسینما - زیبایی شناسیاندرو، دادلی، ۱۹۴۵- م.؛ Andrew, Dudley۱۳۹۷
جامعه و اطلاعاتغیر مرجعدبیزش ,جامعه اطلاعاتی,اطلاع رسانی - جنبه های جامعه شناختی,ارتباط - جنبه های اجتماعیباکلند، مایکل؛ Buckland, Michael۱۳۹۹
اصول کارگردانی سینما: فیلم خود را قبل از فیلم برداری ببینیدغیر مرجعسینما - تهیه و کارگردانیپرافرز، نیکلاس تی.؛ Proferes, Nicholas T.۱۳۸۸
The 3500 GRE Essential Wordsغیر مرجعزبان انگلیسی - اصطلاحها و واژه ها,زبان انگلیسی - واژگانکشاورز، محمدحسین، ۱۳۲۸- ؛ Keshavarz, Mohammad Hossein۱۳۹۳
چگونگی درک فیلم: چگونه فیلم بخوانیم (هنر، تکنولوژی، زبان، تاریخ، و نظریه فیلم و رسانه ها)غیر مرجعسینماموناکو، جیمز؛ Monaco, James۱۳۹۴
هنر سینماغیر مرجعسینما - تهیه و کارگردانیاستیونسون، رالف، ۱۹۱۰- م.؛ Stephenson, Ralph۱۳۸۳
تکنیک های فیلمنامه نویسیغیر مرجعفیلم نامه نویسیموریتس، چارلی، ۱۹۵۲- م.؛ Moritz, Charlie۱۳۹۵
روش بلنداندیشی: تبیین و کاربردها در پژوهش های انسان محورغیر مرجعرفتار اطلاع یابی,شناخت (روان شناسی),پردازش اطلاعات انسانی,دانشگاه فردوسی مشهد - دانشجویان ,حل مسالهزره ساز، محمد، ۱۳۵۸-۱۳۹۸
ذخیره و بازیابی اطلاعاتغیر مرجعذخیره و بازیابی اطلاعات,کتابداری - نوآوری,تکنولوژی اطلاعاتحسن زاده، محمد، ‎۱۳۵۶-۱۳۹۷
راهنمای مدیریت سیانوباکترها در منابع آبی (سیانوتوکسین ها، طعم و بو)غیر مرجعسیانو باکتری ها ,آب - تصفیهعلیپور، محمدرضا، ‎۱۳۵۴-۱۳۹۰
مدیریت و استناددهی منابع علمی با نرم افزار پژوهیارغیر مرجعاستناد کتابشناختی - نرم افزار,پایگاه های اطلاعاتی - مدیریت - نرم افزار,نرم افزار پژوهیار ,کتابشناسی - روش شناسیهراتی، هادی، ۱۳۵۶-۱۳۹۹
چالش ها و رویکردهای امنیتی در اینترنت اشیاءغیر مرجعاینترنت اشیاء ,کامپیوترها - ایمنی اطلاعات,اینترنت - تدابیر ایمنیمیسرا، سریدیپتا؛ Misra, Sridipta۱۳۹۹
نگاهی به تاریخ معنی شناسیغیر مرجعمعنی شناسی,زبان - فلسفهصفوی، کورش، ۱۳۳۵-۱۳۹۹
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (‎۲)غیر مرجعریاضیات,مدیریت - ریاضیاتنیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ۱۳۹۸
طراحی کتابخانه دیجیتالیغیر مرجعکتابخانه های الکترونیکیعلیپور حافظی، مهدی، ۱۳۵۲-۱۳۹۷
پردازش زبان طبیعی برای وب معناییغیر مرجعوب معناشناختی,پردازش زبان طبیعیمینارد، دایانا؛ Maynard, Diana۱۳۹۸
زنان شاهنامهغیر مرجعزنان در ادبیات,فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - شخصیتها - زنان,شعر فارسی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقد,فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - نقد و تفسیرخالقی مطلق، جلال، ۱۳۱۶- ؛ Khaleghi Motlagh, Djalal۱۳۹۸
صنعت داده: تجارت و اقتصاد اطلاعات و کلان داده هاغیر مرجعتکنولوژی اطلاعات - جنبه های اقتصادی,داده های کلان - جنبه های اقتصادیتانگ، چونلی؛ Tang, Chunlei۱۳۹۹
این سو واقعیت، آن سو خیال: گزیده داستان های کوتاه فارسی برای اقتباسغیر مرجعداستانهای کوتاه فارسی - قرن ‎۱۴ - مجموعه ها,داستان نویسان ایرانی - قرن ‎۱۴ق. - نقد و تفسیر,ادبیات فارسی - اقتباس های سینمایی,اقتباس های سینمایی ,داستان های فارسیقاسم زاده، محمد، ۱۳۳۴-۱۳۹۹
فلسفه علم اطلاعات؛ بنیادها و روش هاغیر مرجعکتابداری - فلسفه,تکنولوژی اطلاعات,کتابخانه ها,اطلاع رسانی - فلسفهخندان، محمد، ‎۱۳۶۱-۱۳۹۸
علم اطلاعات به منزله بیناعلم: بازاندیشی در علم، روش و عملغیر مرجعاطلاع رسانی - تحقیق - روش شناسی,اطلاع رسانی - فلسفهبیر، کارل استفانوس د؛ Beer, Carel Stephanus de۱۳۹۸
اقتصاددانان برتر جهانمرجعاقتصاددانان - سرگذشتنامهمخبر، محمد، ۱۳۳۴-۱۳۹۷
ارزیابی پایگاه های اطلاعاتی علمی: مبانی و روش هاغیر مرجعوب - پایگاه های اطلاعاتی,جستجوی اینترنتی,پایگاه های اطلاعاتی,منابع شبکه کامپیوتریفتاحی، سمیه، ‏‫۱۳۶۳‏‏‏‏‏-‬۱۳۹۹
طراحی زایا: معماری با رویکرد فرم یابی مولدغیر مرجعمعماری - طراحیآگاتیدیس، آستریوس، ‏‫۱۹۷۴‏- م.‬؛ Agkathidis, Asterios ۱۳۹۹
اینگونه خود را دوست بدار: رمزی برای آرامش خاطرغیر مرجععشق,عزت نفس,خودپذیریهندریکس، گی، Hendricks, Gay۱۳۷۶
اصطلاحات و نکات پزشکی، بهداشتی در گلستان و بوستان سعدیغیر مرجعسعدی، مصلح بن عبدالله، -‎۶۹۱؟ق. - معلومات,سعدی، مصلح بن عبدالله، -‎۶۹۱؟ق. بوستان,نثر فارسی - قرن ‎۷ق. - تاریخ و نقد,سعدی، مصلح بن عبدالله، -‎۶۹۱؟ق. گلستان,شعر فارسی - قرن ‎۷ق. - تاریخ و نقدفرخ، هستی، ۱۳۶۳-۱۳۹۸
فیزیولوژی سلول (مخصوص دانشجویان گرایش بیوشیمی)غیر مرجعیاخته ها - فیزیولوژیطهرانی پور، مریم، ۱۳۵۲-۱۳۹۰
چراغ هاغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴نورمحمدزاده، حسین، ۱۳۷۱-۱۳۹۶
دستور زبان فارسیغیر مرجعفارسی - دستورخیامپور، عبدالرسول، ۱۲۷۷-‎.۱۳۵۸۱۳۸۴
پژوهشی درباره سیاست دینی، لائیک و سکولارغیر مرجعدین زدایی,دین و سیاست,اسلام و دنیوی گرایی,دنیوی گرایی,اسلام و سیاستقدوح، انعام احمد۱۳۷۶
برگ سبز (شعر، مقاله )غیر مرجعمقاله های فارسی - قرن ‎۱۴نیکبخت، مهین، ۱۳۳۶-۱۳۸۸
دخوی نابغه (گزیده مقاله ها درباره علامه علی اکبر دهخدا)غیر مرجعمقاله های فارسی - قرن ‎۱۴درودیان، ولی الله، ‎۱۳۱۷-۱۳۷۸
جنه الورد = گلستان = GOLESTANغیر مرجعنثر عربی - قرن ‎۲۰م.,نثر فارسی - قرن ‎۷ق.سعدی، مصلح بن عبدالله، -۶۹۱؟ق.؛ Sadi, Mosleh-ibn Abdollah ۱۴۰۳ق=۱۹۸۳م=۱۳۶۲
مدیریت و برنامه ریزی سیستم های استراتژیکغیر مرجعنوآوری - مدیریتلینتس، بنت پی.، ۱۹۴۲- م .؛ Lientz, Bennet P۱۳۸۲
مارکس: قدم اولغیر مرجعکمونیستهاریوس، ‎۱۹۳۴- م.، Rius[۱۳۸۶]
تهوعغیر مرجعداستان های فرانسه - قرن ‎۲۰م.سارتر، ژان پل، ۱۹۰۵-‎۱۹۸۰م.؛ Sartre, Jean Paul۱۳۹۸
حسابداری مدیریت پروژه: بودجه بندی، ردیابی و گزارشگری هزینه ها و سودآوریغیر مرجعمدیریت طرح ها,حسابداری قیمت تمام شدهکالاهان، کوین آر.، ۱۹۸۱- م.؛ Callahan, Kevin R۱۳۸۹
آینده کتابخانه هاغیر مرجعکتابخانه ها,کتابخانه ها - برنامه ریزی,کتابداریمالیاروف، نیکالای؛ Malyarov, Nikolay۱۳۹۸
خودآموز آلمانیغیر مرجعزبان آلمانی - خودآموز,زبان آلمانی - مکالمه و جمله سازی - فارسی,زبان آلمانی - دستورمحمدزاده، نادر، ‎۱۳۴۱-۱۳۹۲
سرود قرنغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴سهیلی، مهدی، ۱۳۰۳-‎.۱۳۶۶ ۱۳۷۹
فرهنگ واژگان کلیدی مطبوعاتمرجعمطبوعات - واژه نامه ها - انگلیسی,زبان انگلیسی - واژه نامه ها - فارسیشمس حسینی، حسین، ۱۳۳۹-۱۳۸۶
گزیده گلستان سعدی: آسان خوان، آسان فهمغیر مرجعسعدی، مصلح بن عبدالله، -‎۶۹۱؟ق. گلستان,داستان های فارسی - قرن ‎۷ق.,نثر فارسی - قرن ‎۷ق.سعدی، مصلح بن عبدالله، -۶۹۱؟ق.؛ Sadi, Mosleh-ibn Abdollah ۱۳۹۸
مطالعات تمدنی: تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مولفه های فرهنگ و تمدن اسلامیغیر مرجعتمدن اسلامی - تاریخ,تمدن اسلامی,فرهنگ اسلامیحسینی، سیدحسین، ‎۱۳۴۴-۱۳۹۸
طبیب القلوب: کهن ترین اربعین حدیثی شناخته شده در زبان فارسیغیر مرجعاربعینات - قرن ۵ق. خزیمی الفراوی، ابوالفتح محمدبن محمدبن علی‏‫‫، -۵۱۴ق.۱۳۹۸
مدل های عددی در هیدرولیک مجاری روبازغیر مرجعآبراهه هاشیمکیویچ، روموئالد؛ Szymkiewicz, Romuald۱۳۹۷
دیوان کامل رهی معیری: سایه عمر و آزادهغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴معیری، محمدحسن، ۱۲۸۸-‎.۱۳۴۷۱۳۸۶
وجه دینغیر مرجعنثر فارسی - قرن ‎۵ق.,کلام اسماعیلیهناصرخسرو، ۳۹۴-‎۴۸۱ق.؛ Naser Khusraw۱۳۸۲
اضطراب: مقدمه ای بر ساختار اضطرابغیر مرجعروانکاوی,اضطرابلکان، ژاک، ۱۹۰۱-‎۱۹۸۱م.؛ Lacan, Jacques۱۳۹۶
میشل فوکو در اندیشه معاصر عرب: محمدعابد الجابری، محمد ارکون، فتحی التریکی و مطاع الصفدیغیر مرجعفلسفه جدید - قرن ‎۲۰م.,فیلسوفان فرانسویبغوره، زواوی۱۳۹۹
زبان فرانسه ۲: سوال های سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ دانشگاه سراسریغیر مرجعدانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران,زبان فرانسهموسوی، حدیثه السادات، ۱۳۶۴-۱۳۹۴
شخصیت عصبی زمانه ما (عصبانیهای عصر ما)غیر مرجعشخصیت,روانکاوی,نورزهاهورنی، کارن، ۱۸۸۵-‎۱۹۵۲م.؛ Horney, Karen۱۳۸۴
انوار اهل مراد: سخنانی از واعظ داورزنغیر مرجعاسلام - مطالب گونه گون ,اخلاق اسلامیذاکری، قربانعلی، ۱۲۷۲-۱۳۲۸.۱۳۷۲
حافظ الشیرازی بین الناسوت و اللاهوتغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۸ق. - تاریخ و نقد,حافظ، شمس الدین محمد، -‎۷۹۲ق. دیوان - نقد و تفسیر,شعر عربی - قرن ‎۲۰م. - ترجمه شده از فارسی,شعر فارسی - قرن ‎۸ق. - ترجمه شده به عربیشبلی، عمر۲۰۱۲م=۱۳۹۰
مهارت های سخنرانی و ارائه مطلب: در همایش های علمی، حرفه ای و جلسه دفاع از پایان نامه همراه با رهنمودهایی برای تهیه و تدوین اسلایدهای سخنرانیغیر مرجعسخنوری,سخنرانی,کسب و کار - معرفی و ارائه - روشهای گرافیکیفتاحی، رحمت الله، ۱۳۳۰-۱۳۹۹
املاء مامن به الرحمن من وجوه الاعراب و القراءات فی جمیع القرآنغیر مرجعقرآن - اعراب,قرآن - مسائل ادبی,قرآن - قرائتعکبری، عبدالله بن حسین، ۵۳۸-۶۱۶ق.۱۳۸۹هـ=۱۹۶۹م
درآمدی بر زبان شناسی همگانیغیر مرجعزبان شناسی,زبانفرامکین، ویکتوریا، Fromkin, Victoria۱۳۸۰
ابوالعلاء المعری: دراسه فی معتقداته الدینیهغیر مرجعشاعران عرب,شعر عربی - قرن ‎۵ق. - تاریخ و نقد,فیلسوفان اسلامیتوحیدی فر، نرجس، ‏‫۱۳۶۴- ‏۱۴۳۲ق = ۲۰۱۱م = ۱۳۹۰
الگوهای ساخت واژه در زبان فارسیغیر مرجعفارسی - واژگانفرهنگستان زبان و ادب فارسی. گروه واژه گزینی۱۳۹۳
قلب های نارنجی (برای گروه های سنی «د» و «هـ»)غیر مرجعداستانهای کوتاه فارسی - قرن ‎۱۴کریم زاده، مینو، ‏‫۱۳۴۳-‏‬ ۱۳۹۵
خودآموز جامع زبان روسیغیر مرجعزبان روسی - خودآموز,زبان روسی - مکالمه و جمله سازی - فارسیذبیحیان، اسکندر۱۳۶۱
ترجمه کامل Essential words for the TOEFLغیر مرجعآزمون تافل - راهنمای مطالعه,زبان انگلیسی - واژگان,زبان انگلیسی - کتابهای درسی برای خارجیان - فارسی,زبان انگلیسی - آزمونها - راهنمای مطالعهماتیسن، استیون ج.؛ .Matthiesen, Steven J۱۳۸۶
بازتاب مرات الصفای خاقانی در ادب فارسی: ۱۱۰ استقبال از قصیده مرآت الصفا معروف به قصیده شینیه خاقانی (مرا دل پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش)غیر مرجعشعر فارسی - مجموعه ها,نظیره گویی,خاقانی، بدیل بن علی، ۵۲۰-۵۹۵ق.- نظیره گویی باقریان موحد، سیدرضا، ‎۱۳۵۳-۱۳۹۲
النحو الواضح فی قواعد اللغة العربیةغیر مرجعزبان عربی - نحوجارم، علی، ۱۸۸۱-‎۱۹۴۹م.؛ Jarim, Aliدارالمعارف
مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسیغیر مرجعادبیات انگلیسی,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایران,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,زبان انگلیسی - آزمونها و تمرینهاپیشکار، کیان، ‎۱۳۴۸- ؛ Pishkar, Kian۱۳۸۵
مجموعه داستان های شل سیلوراستاینغیر مرجعشعر کودکان (آمریکایی) - قرن ‎۲۰ م.,داستان های آمریکایی - قرن ‎۲۰م.,شعر فارسی - قرن ‎۱۴ - ترجمه شده از انگلیسی,شعر منثور آمریکایی - قرن ‎۲۰م.,شعر طنزآمیز آمریکایی - قرن ‎۲۰م.سیلورستاین، شل، ۱۹۳۲-۱۹۹۹م.‏‬ Silverstein, Shel۱۳۸۳
شانس: فراهم آوردن شرایط موفقیت در کار و زندگیغیر مرجعبخت و اقبال ,موفقیت در کسب و کار,موفقیترویرا، الکس؛ Rovira, Alex۱۳۸۴
الفبای زبان شناسیغیر مرجعزبان شناسیمنگنو، دومینیک، ۱۹۵۰- م.؛ Maingueneau, Dominique۱۳۷۸
شاهنامه و هویت ملیغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقد,ویژگی های ملی ایرانی در ادبیات ,فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه - نقد و تفسیررضا، فضل الله، ۱۲۹۳-۱۳۹۸.۱۳۹۵
چگونه میلیونر شویمغیر مرجعمیلیونرها ,موفقیت در کسب و کارتریسی، برایان، ‎۱۹۴۴- م.؛ Tracy, Brian۱۳۸۳
پیش کسوت های داستان کوتاه نیکلای گوگول، ادگار آلن پو، گی دو موپاسان، آنتون چخوف - با داستانی از آثار آنان: همراه با شش داستان کوتاه از نویسندگان جهان ارسکین کالدول...غیر مرجعداستانهای کوتاه - مجموعه ها,داستانهای کوتاه - تاریخ و نقدمیرصادقی، جمال، ۱۳۱۲-۱۳۷۸
اصول و مبانی نظری ترجمهغیر مرجعترجمهلارسن، میلدرد۱۳۸۸
اصول و روش تحقیق (۱) و (۲): (رشته زبان انگلیسی)غیر مرجعتحقیق,زبان انگلیسی - کتاب های قرائت,زبان انگلیسی - کتاب های قرائت - تحقیق فرهادی، حسین، ۱۳۲۵-؛ Farhady, Hossein۱۳۸۵
گرامر زبان اسپانیاییغیر مرجعزبان اسپانیایی - دستورشبیری، نجمه
‏‫درآمدی بر زبان شناسی شناختی اجتماعی (به همراه بررسی موردی چند معنایی واژگانی در زبان فارسی در این چارچوب)غیر مرجعدستور زبان شناختی,فارسی - چند معنایی ,زبان آموزی,جامعه شناسی زبانمتشرعی، سیدمحمود، ۱۳۵۹-۱۳۹۹
نامه هایی از پاریسغیر مرجعمشاهیر,سفرهاالهی، امیرسعید، ‎۱۳۲۸-۱۳۹۸
آمار، سنجش و اندازه گیری: کنکور کارشناسی ارشدغیر مرجعتربیت بدنی - روشهای آماری,دانشگاه ها و مدارس عالی - ایران - آزمون ها,تمرین های ورزشی ,آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی - ایرانصالحی، سیدکاوس، ‎۱۳۶۵-۱۳۹۶
‏‫واژگان زبان انگلیسی ۵۰۴ به روش ‏‫‭Tick eight‬غیر مرجعزبان انگلیسی - واژگانزاهدی، عباس، ‎۱۳۳۴-۱۳۹۳
زندگی در فرهنگ های مختلف: روان شناسی تحولی بین فرهنگیغیر مرجعفرهنگ و شناخت,شخصیت و فرهنگ,روان شناسی قومی,روان شناسی رشد ,جامعه پذیریگاردینر، هری دبلیو.‬؛ Gardiner, Harry W۱۳۹۹
دور دنیا با شاه زیبلینغیر مرجعداستان های فرانسه - قرن ‎۲۰م.روفن، ژان کریستف، ‎۱۹۵۲- م.؛ Rufin, Jean Christophe۱۳۹۹
مرزبندی قومیتی: نهادها، قدرت و شبکه هاغیر مرجعموانع قومی ,قومیت,سیاست و فرهنگ,روابط قومی,مرزهاویمر، آندریاس؛ Wimmer, Andreas۱۳۹۶
زبان، فرهنگ و هویت: چشم اندازی قوم زبان شناسانهغیر مرجعقومیت,زبان و فرهنگرایلی، فیلیپ، ‎۱۹۴۱- م.؛ Riley, Philip۱۳۹۸
چگونه به زبان جامعه شناسی بنویسیم؟غیر مرجعجامعه شناسی,جامعه شناسی - نویسندگی ,گزارش نویسی علمی و فنی,جامعه شناسی - تحقیقادواردز، مارک اون؛ Edwards, Mark Evan۱۳۹۹
همسر اولغیر مرجعداستان های فرانسه - قرن ‎۲۰م.شاخدرناگور، فرانسواز، ۱۹۴۵- م.؛ Chandernagor, Francoise۱۳۹۹
در دفاع از خلیل ملکی (به همراه متن مدافعات در دادگاه نظامی)غیر مرجعایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۰۴ - ‎۱۳۲۰ - اسناد و مدارک,سوسیالیسم,ایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۲۰ - ‎۱۳۵۷,نفت - ایران - صنعت و تجارت - ملی شدنقائمی، کمال، ۱۳۰۹- ۱۳۹۹
ژئومورفولوژی تحلیلی ایرانغیر مرجعزمین ریخت شناسی اقلیمی ,زمین ریخت شناسیرامشت، محمدحسین، ‎۱۳۳۲- ؛ ‎ Ramesht‪‎‪‬‬‎‎, ‎Mohammad Husien۱۳۹۸
تنظیم هیجان در کودکان و نوجوانان (راهنمای درمانگران)غیر مرجعشناخت درمانی کودکان,هیجان ها در نوجوانی,شناخت درمانی نوجوانان,هیجان ها در کودکان ساوتام-گرو، مایکل ا.؛ Southam-Gerow, Michael A.۱۳۹۸
کشمیر؛ گذشته، حال، آینده غیر مرجعجامو و کشمیر - تاریخسیدناصری، حمیدرضا، ‎۱۳۳۲- ۱۳۹۹
در جستجوی رستگاری: اسماعیلیان پس از حمله مغولغیر مرجعاسماعیلیه - تاریخویرانی، شفیق ن.؛ Virani, Shafique N۱۳۹۹
رمز بدنغیر مرجعشفای روانی,پزشکی جایگزین,جسم و جان درمانینلسون، برادلی؛ Nelson, Bradley۱۳۹۹
امنیت پایدار: «رویکرد جامع به امنیت و نقش آن در ایجاد پایداری و احساس امنیت در جامعه»غیر مرجعامنیت ملی - جنبه های مذهبی - اسلام,امنیت ملی,امنیت داخلی,امنیت مرزیعباسی، جواد، ۱۳۶۵-۱۳۹۶
قواعد جدید روش جامعه شناسیغیر مرجعجامعه شناسی - روش شناسی,جامعه شناسی - تاریخگیدنز، آنتونی، ‎۱۹۳۸- م.؛ Giddens, Anthony۱۳۹۹
English for the students of economicsغیر مرجعEnglish languageHooshmand, Mahmood2018=1397
گفتارهای قدرت از هابز تا فوکوغیر مرجعقدرت (علوم اجتماعی)هیندس، باری، ۱۹۳۹- م.؛ Hindess, Barry۱۳۹۹
نوازنده نابیناغیر مرجعداستان های روسی - قرن ۱۹م.کارالنکو، ولادیمیر گالاکتیونوویچ، ۱۸۵۳-‎۱۹۲۱م.؛ Korolenko, Vladimir Galaktionovich۱۳۹۶
‏‫موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک مرزهای سیستان و بلوچستان بر پایه مدل SWOT‬غیر مرجعبرنامه ریزی راهبردی,مرزها,سیاست جغرافیایی - ایرانزبردست، میلاد، ‏‫۱۳۷۷‏-۱۳۹۷
تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره در علم اطلاعات جغرافیاییغیر مرجعسیستم های اطلاعات جغرافیایی,تصمیم گیری - الگوهای ریاضی,جغرافیا - الگوهای ریاضی ,تصمیم گیری با معیارهای چندگانهمالچفسکی، یاچک؛ Malczewski, Jacek۱۳۹۹
جامعه شناسی مارکسغیر مرجعمارکس، کارل، ۱۸۱۸-‎۱۸۸۳م. - دیدگاه درباره جامعه شناسیدوران، ژان-پیر، ‏‫۱۹۴۸‏-‏ م.‏‬؛ Durand, Jean-Pierre۱۳۹۹
نظام سازی بر مبنای تکافل اجتماعیغیر مرجعمشارکت اجتماعی (اسلام),مشارکت اجتماعی,اسلام و مسائل اجتماعی,تامین اجتماعی - جنبه های مذهبی - اسلامآرام، محمدرضا، ‏‫۱۳۷۱‏‏‏-‏‫۱۳۹۸
شناخت و نقد شعر پسامدرن آمریکاغیر مرجعشاعران آمریکایی - قرن ۲۱م. - نقد و تفسیر,شعر آمریکایی - قرن ‎۲۱م. - تاریخ و نقد,شاعران آمریکایی - قرن ۲۰م. - نقد و تفسیر,شعر آمریکایی - قرن ‎۲۰م. - تاریخ و نقد,فراتجدد (ادبیات) - ایالات متحدهاحمدی، حمید، ‎۱۳۳۰-‏‫۱۳۹۸
کارآفرینی: راه اندازی موفقیت آمیز یک کسب و کارغیر مرجعشرکت های اقتصادی جدید,کارآفرینیبارینگر، بروس آر.؛ Barringer, Bruce R۱۳۹۹
معنای اضطرابغیر مرجعاضطرابمی، رولو، ۱۹۰۹-‎۱۹۹۴م.؛ May, Rollo۱۳۹۹
تجربه خوانشغیر مرجعداستان - تاریخ و نقدرضایی، مهناز، ۱۳۴۵-۱۳۹۹
روش های بنیادی پژوهش در علم اطلاعات و دانش شناسیغیر مرجعکتابداری - تحقیق - روش شناسیکاناوی، لین سیلیپینی؛ Connaway, Lynn Silipigni۱۳۹۹
کلئوپاتراغیر مرجعکلئوپاترا، ملکه مصر، ۶۹-‎۳۰ق.م.فرانزرو، کارلو ماریا، ۱۸۹۲- م.؛ Franzero, Charles Marie۱۳۹۶
صورت بندی موردی در درمان هیجان مدار: همکاری در ایجاد نقشه های بالینی جهت تغییرغیر مرجعدرمان متمرکز بر عواطفگلدمن، روندا، ۱۹۶۵- م.؛ Goldman, Rhonda N۱۳۹۹
درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزشغیر مرجعورزش - تحقیق - روش شناسیامیری، مجتبی، ۱۳۳۹-‏‫۱۳۹۸
حافظ شیرین سخن: حافظ به زبان ساده، گزینش ۴۰ غزل دلربای حافظ (با معنی تمام واژه ها، معنی تمام بیت ها و توضیح کوتاه درباره هر غزل)غیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۸ق.,حافظ، شمس الدین محمد، -‎۷۹۲ق. دیوانحافظ، شمس الدین محمد، - ‎۷۹۲ق.؛ Hafiz, Shams al-din Mohammad۱۳۹۶
درآمدی بر رویکردهای زیبایی شناختی به ادبیات کودکغیر مرجعکودکان - آمریکای شمالی - کتاب و مواد خواندنی ,ادبیات کودکان و نوجوانان (انگلیسی) - تاریخ و نقد,ادبیات کودکان و نوجوانان (آمریکایی) - تاریخ و نقدنیکولایوا، ماریا، ۱۹۵۲- م.؛ Nikolajeva, Maria۱۳۹۸
زندگی اجتماعی مسلمانان در قرن اول و دوم هجری: براساس کتاب «المصنف» عبدالرزاق بن همام صنعانی (۲۱۱ ق)غیر مرجعمسلمانان - آداب و رسوم و زندگی اجتماعی - ‏‫ قرن ۱-۲ ق.‏ ,محدثان اهل سنت,احادیث اهل سنت - قرن ‎۲ق.,فقه اهل سنت - قرن ‏۲ق.‏‬ فلاحی نژاد، نسیمه، ۱۳۶۰-۱۳۹۹
یادگیری زبان و شناخت: در نظریه چهارچوب رابطه ایغیر مرجعرفتارسنجی,یادگیری‏‬ - روان شناسی,زبان - روان شناسی,شناخت (روان شناسی),درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدسیف، علی اکبر، ‎۱۳۲۰-۱۳۹۹
زبان، بافت و متن: ابعاد زبان از منظر نشانه شناسی اجتماعیغیر مرجعبافت (زبان شناسی) ,جامعه شناسی زبانهالیدی، مایکل الگزاندر کرک وود، ۱۹۲۵- م.؛ Halliday, Michael Alexander Kirkwood۱۳۹۳
نظام های همکاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانیغیر مرجعکتابخانه ها - همکاری هانشاط، نرگس۱۳۹۶
کارآفرینی درون سازمانیغیر مرجعکارآفرینیآقائی رشنودی، اکبر، ۱۳۶۹-۱۳۹۹
روان شناسی شناختیغیر مرجعروان شناسی شناختیاسترنبرگ، رابرت ج.، ۱۹۴۹- م.؛ .Sternberg, Robert J۱۳۹۹
نحو مقدماتیغیر مرجعزبان عربی - صرف و نحو,زبان عربی - نحومحمدی، حمید، ‎۱۳۴۰-۱۳۸۸
طرح های کوچک حیاتیغیر مرجعجامعه شناسی شهری,سیاست شهری,شهرسازی - ایالات متحده,شهرسازیجاکوبز، جین، ۱۹۱۶-‎۲۰۰۶م.؛ Jocobs, Jane۱۳۹۹
"فناوری نانو" چیست؟ (نگاهی به تاریخچه و آشنایی با روشهای مطالعه و سنتز نانوساختارها)غیر مرجعمواد نانوساختار,نانوتکنولوژیفعال پارسا، علی، ‎۱۳۵۶-۱۳۸۶
شاه عباس و پینه دوزغیر مرجعداستان های فارسی - قرن ‎۱۴پاپلی یزدی، محمدحسین، ۱۳۲۲-۱۳۸۳
برنامه ریزی آموزشی: راهبردهای بهبود کیفیت در سطح واحد آموزشی (مدرسه، دانشگاه، آموزش مجازی)غیر مرجعبرنامه ریزی آموزشی - ایران,نظام های آموزشی - طرح و برنامه ریزینیستانی، محمدرضا، ‎۱۳۵۰-۱۳۹۵
غسل آتشغیر مرجعداستان های لهستانی - قرن ۲۰م. ساپکووسکی، آندژی، ۱۹۴۸- م.؛ Sapkowski, Andrzej۱۳۹۸
دیپلماسی فرهنگی ژاپنغیر مرجعروابط فرهنگی,دیپلماسی فرهنگی ,ژاپن - روابط خارجی - ‎۱۹۴۵- ,سیاست فرهنگیاوگورا، کازو، ۱۹۳۸- م.؛ Ogura, Kazou۱۳۹۷
مخلوقات غریبغیر مرجعداستانهای کوتاه فارسی - قرن ‎۱۴سناپور، حسین، ۱۳۳۹-۱۳۹۷
بوم شناسی اطلاعاتی دولت الکترونیک: دولت الکترونیک یک نوآوری نهادی و فناورانه در مدیریت دولتیغیر مرجعاینترنت در مدیریت دولتی,اطلاع رسانی الکترونیکی دولتیبکرز، وی. ج. ج. ام.، ۱۹۶۳- م.؛ Bekkers, V. J. J. M۱۳۹۸
راهبردها و سیاستهای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی (با تاکید بر تجربیات جهانی و ایران)غیر مرجعمسکن روستاییپورطاهری، مهدی، ۱۳۳۲-۱۳۹۳
آشنایی با متالورژی پودر = Introduction to powder metallurgyغیر مرجعمتالورژیامین ناصری، محمدرضا، ۱۳۳۱-۱۳۹۴
فلورسانس و فسفرسانسغیر مرجعشیمی تجزیه - راهنمای آموزشی,فلوئورسنجی ,طیف سنجی فسفرسانس,طیف نمایی فلوئورسانی,سنجش با فسفر رندل، دیوید؛ Rendell, David۱۳۹۲
جغرافیای پزشکی ایران (دیدگاه توسعه)غیر مرجعجغرافیای پزشکی - ایرانصابری، عطیه سادات، ۱۳۴۷-۱۳۹۹
‏‫آموزش تضمینی انتگرال و مشتقغیر مرجعمشتق گیری بیک زاده، علی، ۱۳۵۲-[۱۳۹۰]
اقتصاد فناوری اطلاعات با رویکردی بر اقتصاد دانش بنیانغیر مرجعاقتصاد دانش بنیان,تکنولوژی اطلاعات - جنبه های اقتصادیرضایی نور، جلال، ۱۳۵۶-۱۳۹۷
مدل های فرایند کسب و کار، مدیریت تغییرغیر مرجعکسب و کار - داده پردازی,تحول سازمانی,نظام های اطلاعاتی مدیریتگرت، کریستیان؛ Gerth, Christian۱۳۹۹
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (کسب و کار اینترنتی)غیر مرجعتکنولوژی پیشرفته - صنعت و تجارت - مدیریت,بازرگانی الکترونیکی,کارآفرینیرودساز، حبیب، ۱۳۳۴-۱۳۹۸
گرامر ۳غیر مرجعزبان فرانسه - دستورترابیان، مهران، ۱۳۵۴-۱۳۹۲
‏‫روش سنجی و کارسنجیغیر مرجعکارسنجی,بهره وری,زمان سنجیحقیقت منفرد، جلال، ‎۱۳۴۴-۱۳۹۸
دانایی و فردیت: نامه هایی از فلسفه ی قرن بیستم آلمانغیر مرجعفلسفه آلمانی - قرن ‎۲۰م.,فیلسوفان آلمانی - قرن ‎۲۰م.استعدادی شاد، مهدی، ۱۳۳۷-۱۳۹۸
انتقام بخشش: و دو داستان دیگرغیر مرجعداستان های کوتاه فرانسه - قرن ‎۲۰م.اشمیت، اریک-امانوئل، ‎۱۹۶۰- م.؛ Schmitt, Eric-Emmannel۱۳۹۹
رمانتیسیسم سیاسیغیر مرجعرمانتیسم,علوم سیاسی - اروپا - تاریخ - ‏‫قرن ۱۸ م‏‬ اشمیت، کارل، ۱۸۸۸-‎۱۹۸۵م.؛ Schmitt, Carl۱۳۹۸
طراحی بیمارستانغیر مرجعبیمارستان ها,بیمارستان ها - مبلمان، تجهیزات و غیره,معماری بیمارستان,بیمارستان ها - بخش ها سوداگر، حسین، ‎۱۳۲۳-۱۳۹۸
تاریخ روسیه: از پطر کبیر تا امروز (پوتین)غیر مرجعروسیه - سیاست و حکومت‏‫‬‏‬‏ - ۱۸۰۱-۱۶۸۹م. ,روسیه شوروی - تاریخ,روسیه شوروی - سیاست و حکومت,روسیه - تاریخ‏‫‬‏ - ۱۶۸۹م.- ‏‬ اسکو، ژان-پل؛ Scot, Jean-Paul۱۳۹۸
رستاخیزغیر مرجعداستان های روسی - قرن ۱۹م.تولستوی، لئو، ۱۸۲۸-۱۹۱۰م.؛ Tolstoy, Leo۱۳۹۸
تحقق پذیری هویت در معماری و شهرسازی با تاکید بر ارتقاء هویت اسلامی - ایرانی در شهرهای جدیدغیر مرجعشهرسازی - جنبه های مذهبی - اسلام ,شهرهای جدید,معماری اسلامی - ایران,معماری ایرانینقره کار، عبدالحمید، ۱۳۲۲-۱۳۹۶
زبان شناسی فرهنگی: مفهوم سازی های فرهنگی و زبانغیر مرجعارتباط میان فرهنگی,دستور زبان شناختی,زبان شناسی انسان شناختی ,زبان و فرهنگشریفیان، فرزاد، ۱۳۴۳- ؛ Sharifian, Farzad۱۳۹۸
بخشنده ی ستارگان (رمان)غیر مرجعداستان های انگلیسی - قرن ‎۲۱ممویز، جوجو، ۱۹۶۹- م.؛ Moyes, Jojo۱۳۹۹
استعاره در نقد ادبی جدید: ابعاد شناختی و زیباشناختیغیر مرجعاستعاره در ادبیات ,زبان عربی - معانی و بیان,استعارهابوالعدوس، یوسف؛ Abual - Adus, Yusuf۱۳۹۹
مبانی جامعه شناسی زبانغیر مرجعجامعه شناسی زبانغفارثمر، رضا، ۱۳۳۷- ؛ Ghafarsamar, Reza۱۳۹۸
با من چیزی از ابرها بنوشغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴ - ترجمه شده از عربی,شعر عربی - قرن ‎۲۰م. - ترجمه شده به فارسیقبانی، نزار، ۱۹۲۳-‎۱۹۹۸م.؛ Qabbani, Nizar۱۳۹۹
صنعت پنهان (مولانا و اندیشه ی ملال)غیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۷ق. - تاریخ و نقد,مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-‎۶۷۲ق. مثنوی - نقد و تفسیر,مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-‎۶۷۲ق. مثنوی - انسان (عرفان),انسان شناسی در ادبیات,مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-‎۶۷۲ق. مثنوی - انسان شناسیمحمدی، کاظم، ۱۳۴۰-۱۳۹۹
کردها و توسعه: مطالعه ای پیرامون کاربرد نظریه ی بنیانی در توسعه ی کردستانغیر مرجعرشد اقتصادی,فرهنگ و تکنولوژی,ویژگی های ملی کرد رشیدی، حسن، ۱۳۶۰-۱۳۹۸
تصویری از پنج گنج نظامی گنجوی در قلمرو ادب غنایی و خط منحنیغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۶ق. - تاریخ و نقد,نظامی، الیاس بن یوسف، ‎۵۳۰؟-‎۶۱۴؟ق. خمسه. برگزیدهماحوزی، مهدی، ‎۱۳۱۴-۱۳۹۹
جاودانه ها: ترانه ها و تصنیف های ماندگارغیر مرجعموسیقی دانان ایرانی,ترانه های ایرانی - قرن ‎۱۴,شعر فارسی - قرن ‎۱۴ - مجموعه ها,موسیقی ایرانیحبیبی نژاد، مهران، ‎۱۳۵۰-۱۳۹۹
راهنمای مسائل طراحی دیجیتال (موریس مانو)غیر مرجعمدارهای منطقی,طراحی منطقی,کامپیوترهای رقمی - مدارهاباغانی، خلیل، ‎۱۳۳۸-۱۳۹۵
آسیب شناسی روانیغیر مرجعروان شناسی آسیب شناختی,بیماری های روانینولن-هوکسما، سوزان، ۱۹۵۹-۲۰۱۳م.؛ Nolen-Hoeksema, Susan۱۳۹۹
حضرت امام علی (ع) در ادب پارسیغیر مرجععلی بن ابی طالب(ع)،امام اول،۲۳قبل از هجرت - ۴۰ق. نهج البلاغه - اقتباس ها,علی بن ابی طالب(ع)،امام اول،۲۳قبل از هجرت - ۴۰ق. - در ادبیات,مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-۶۷۲ق. مثنوی - ‏‫علی (ع)‬,شعر فارسی - قرن ‎۷ق. - تاریخ و نقد,علی بن ابی طالب(ع)،امام اول،۲۳قبل از هجرت - ۴۰ق. نهج البلاغه - زهدقهرمانیان، محمد، ۱۳۶۱-۱۳۹۹
ادبیات پایداری در آیینه شعر سپیدغیر مرجعجنگ و ادبیات,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - شعر,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - ادبیات و جنگطلعت، وحید، ۱۳۶۰-۱۳۹۸
برگ هایی از تاریخ حسابداریغیر مرجعحسابداری - تاریخ - ایران,حسابداری - تاریخژاله آزاد زنجانی، محسن، ۱۳۵۵-۱۳۹۹
از استارت آپ تا کارآفرینیغیر مرجعشرکت های اقتصادی جدید,کارآفرینی,کسب و کار خردصادقی، محمد، ۱۳۶۹ آذر-۱۳۹۸
روش شناسی داده بنیاد و رویش نظریه ها و کاربرد آن برای تولید دانش بومیغیر مرجعتحقیق کیفی - روش شناسی,علوم اجتماعی - تحقیق - روش شناسیعلی احمدی، علیرضا، ‎۱۳۳۸-۱۳۹۷
توسعه پای دار: بررسی و نقد سند ۲۰۳۰غیر مرجعسازمان ملل متحد. مجمع عمومی. دگرگون ساختن جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار (۲۰۱۵) ,آموزش و پرورش و دولت,کودکان - ایران - رفتار جنسی ,کودکان و امور جنسیرمضانی، حسن، ۱۳۵۸-۱۳۹۹
مبانی تکنولوژی آموزشی: رویکردهای تلفیقی و دیدگاه های میان رشته ایغیر مرجعتکنولوژی آموزشیاسپکتور، ج. مایکل؛ Spector, J. Michael۱۳۹۹
درآمدی بر مبانی و سنجش قدرت ملی با مقایسه قدرت ملی ایران و عراق در دوران جنگ تحمیلیغیر مرجعایران - سیاست و حکومت - ۱۳۵۸-‎۱۳۶۸,قدرت (علوم اجتماعی),حکومت تطبیقیزرقانی، سیدهادی، ‎۱۳۵۲-۱۳۹۹
ستون های خرده سنگیغیر مرجعمصالح ساختمانی,سنگدانه هابهنیا، کامبیز، ‎۱۳۲۳-۱۳۹۹
ترفندهای V-Ray Nextدر معماری: بررسی پارامترهای موثر در رندرگیری صحنه های معماری و لند اسکیپ های شهریغیر مرجعنرم افزار وی ری ,معماری - شبیه سازی کامپیوتری,معماری - طراحی - نرم افزارقربانی، وحید، ۱۳۶۴-۱۳۹۸
زمین شناسی دریاییغیر مرجعزیست شناسی دریایی,زمین شناسی زیر دریااریکسن، جان، ‏‫۱۹۴۸‏-‏ م.‏‬؛ Erickson, Jon۱۳۹۸
آینده اندیشی برای آینده نگاری اجتماعیغیر مرجعآینده نگری اجتماعی,آینده نگریاسلاتر، ریچارد، ‎۱۹۴۵- م.؛ Slaughter, Richard‏‫۱۳۹۸
تحلیل گفتمان انتقادی و علوم شناختی (چشم اندازهای نوین پیرامون گفتمان مهاجرت)غیر مرجعمهاجرت - پوشش مطبوعاتی ,دستور زبان شناختی,گفتمان انتقادی هارت، کریستوفر؛ Hart, Christopher(Linguist)۱۳۹۸
نوروزی نامه: زندگی و آثار اصغر نوروزیان غیر مرجعنوروزیان، اصغر، ۱۲۹۵- - سرگذشتنامه,معلمان - ایران - خاطراتنوروزیان، اصغر، ۱۲۹۵-۱۳۸۴
مصدر سرکار ستوان، یا، شوایک سرباز ساده دلغیر مرجعجنگ جهانی اول، ۱۹۱۴-‎۱۹۱۸م. - داستان,داستانهای چک - قرن ‎۲۰م.هاشک، یاروسلاو، ۱۸۸۳-‎۱۹۲۳م.؛ Hasek, Jaroslav۱۳۹۶
روند فیلمنامه نویسیغیر مرجعفیلم نامه نویسی,فیلم نامه ها - فنبرمن، رابرت ا.؛ Berman, Robert A۱۳۹۵
تداخل های دارویی در طب دام های بزرگغیر مرجعداروها - اثر متقابل,داروهای دامپزشکی,داروشناسی دامی فقیهی، سیدمحمد، ۱۳۲۹-۱۳۹۸
ترسوهاغیر مرجعداستان های عربی - قرن ۲۱م. ونوس، دیمه، ۱۹۸۲- م.‏‫۱۳۹۸
جستاری در باب معنا: راهنمایی درباره نظریات و کاربرد نشانه شناسیغیر مرجعنشانه شناسیدانسی، مارسل، ‎۱۹۴۶- م.؛ Danesi, Marcel۱۳۹۸
تحول شخصی با آموزه های گرجیفغیر مرجع‏‫راه چهارم (علوم غریبه)‬ فریدمن، گیل؛ Friedman, Gil۱۳۹۹
اندیشه های تربیتی هنری ژیرو بررسی و نقدغیر مرجعجیروکس، هنری ا.، Giroux, Henry A - نقد و تفسیر,آموزش و پرورش انتقادیزیباکلام مفرد، فاطمه، ‎۱۳۳۰-‏‫۱۳۹۴
راهبرد دانش و مدیریت دانشغیر مرجعمدیریت دانشوصفی، محمدرضا، ‎۱۳۴۳-‏‫۱۳۹۹
نهادهای هراس: خوانشی در گفتمان زنانغیر مرجعانسان (اسلام),زنان در اسلام,زنان (فقه)ابوزید، نصر حامد، ۱۹۴۳-۲۰۱۰م.؛ Abu Zayd, Nasr Hamid۱۳۹۸
درمان راه حل محور: مجموعه درمان های کوتاه مدتغیر مرجعدرمان متمرکز بر راه حلاوکانل، بیل، ۱۹۴۶- م.؛ O'Connell, Bill۱۳۹۸
مسیرهای اطلاع یابی: کسب مهارت سواد اطلاعاتی با رویکرد حل مسئلهغیر مرجعبازیابی اطلاعات,پردازش اطلاعات انسانی,سواد اطلاعاتی,تحقیق - روش شناسیفولتون، کریستال، ۱۹۶۵- م.؛ Fulton, Crystal۱۳۹۹
‏‫مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی‮غیر مرجعمدیریت دانش,یادگیری سازمانی,کارآفرینیاسکندری شهرکی، مجید، ۱۳۶۲-۱۳۹۸
تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع انسانی بر سیستم کنترل مدیریتغیر مرجعبرنامه ریزی منابع سازمانی,نظام های اطلاعاتی مدیریت,نیروی انسانی - مدیریتگلنظری، علیرضا، ۱۳۵۶-‏‫‬‏۱۳۹۷
رهایی از وسواس: کتابی برای نوجوانان مبتلا به اختلال وسواسی-اجباریغیر مرجعوسواس در نوجوانان - درمان ,وسواس در نوجوانان - به زبان سادهسیسمور، تیموتی ا.، ۱۹۵۵- م.؛ Sisemore, Timothy A.۱۳۹۸
کتاب الکترونیکی: توسعه و کاربردغیر مرجعنشر الکترونیکی,کتاب های الکترونیکیفهیم نیا، فاطمه، ۱۳۴۵-۱۳۹۷
اگر عشق را یارای تفکر بودغیر مرجععشق,روابط زن و مرد - جنبه های روان شناسی,دوسوگرایی گرچ، آلون؛ Gratch, Alon۱۳۹۹
تجارب و رویکردهای مرمت و احیاء روستاهای تاریخی در ایران و جهانغیر مرجعنوسازی روستایی,خانه های روستاییپورجوهری، امیرحسین، ۱۳۴۵-۱۳۹۸
بهره برداری و نگه داری از توربوژنراتورهای بزرگغیر مرجعمولد های توربینی کلمپنر، جف؛ Klempner, Geoff‏‫‏۱۳۹۲
آثار باستانی و تاریخی لرستانغیر مرجعلرستان - آثار تاریخی,لرستانایزدپناه، حمید، ۱۳۱۱-۱۳۹۴.۱۳۶۳
دیوان کمال الدین اسماعیل اصفهانی (غزلیات و رباعیات)غیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۷ق.کمال الدین اسماعیل، اسماعیل بن محمد، ‎۵۶۸؟-‎۶۳۵ق.؛ Kamal al-Din Ismaill Isfahani, pproximately۱۳۹۹
واژه هایی در اعماق آبی دریاغیر مرجعداستان های نوجوانان انگلیسی - قرن ۲۱م. کرولی، کت، ۱۹۷۱- م.؛ Crowley, Cath۱۳۹۸
مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM): راهنمای طراحی مجازی و ساخت برای طراحان، پیمانکاران و پیمانکاران جزء MEPغیر مرجعالگوسازی اطلاعات ساختمان سازی لیت، فرناندا ال.؛ Leite, Fernanda L.۱۳۹۹
روش های مولکولی در زیست شناسی گیاهی: مورد استفاده برای متخصصین آزمایشگاهی و دانشجویان در تمام رشته های زیست شناسی (به خصوص علوم گیاهی)غیر مرجعگیاهان - زیست شناسی مولکولی,شیمی گیاهی,زیست شناسی مولکولینیک رنت، دانیل لی؛ Nickrent, Daniel Lee۱۳۹۹
گنجینه ی ادب بیهود: فرهنگ نامه ی واژه ها و مفاهیم زبانزدمرجعبیهودی اطمینان، غلامرضا، ‏‫۱۳۴۵-‏۱۳۹۹
مدیریت سفارشات و کنترل موجودی هاغیر مرجعسیاهه برداری,خرید (کالا و خدمات) - مدیریت,انبارداری,کنترل موجودیامیری فارمد، سعید۱۳۸۶
یادداشت های علم: متن کامل غیر مرجعایران - تاریخ - پهلوی، ۱۳۲۰ - ‎۱۳۵۷,علم، اسدالله، ۱۲۹۸-‎۱۳۵۷ - خاطراتعلم، امیر اسدالله، ۱۲۹۸-‎۱۳۵۷.۱۳۹۹
شوهر باشیغیر مرجعداستان های روسی - قرن ۱۹م.داستایوسکی، فئودور میخائیلوویچ، ۱۸۲۱-‎۱۸۸۱م.؛ Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich۱۳۹۹
الفلک الدائر علی المثل السائرغیر مرجعادبیات عربی - قرن ‎۷ق. - تاریخ و نقد,ابن اثیر، نصرالله بن محمد، -‎۶۳۷ق. المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر,شعر عربی - قرن ‎۷ق. - تاریخ و نقدابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبه الله، ۵۸۶-‎۶۵۵ق.؛ Ibn Abi al-Hamid, Abd al-Hamid ibn Hibat Allah۱۳۹۹
سمبول های بنیادین: زبان جهان شمول علم مقدسغیر مرجعسمبولیسمگنون، رنه، ۱۸۸۶-‎۱۹۵۱م.؛ Guenon, Rene۱۴۴۲ق=۱۳۹۹
نوستالژی در شعر دفاع مقدسغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴ - مجموعه ها,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - شعرمحمدبیگی، صنوبر، ‏‫۱۳۶۰-۱۳۹۴
سرمایه داری، خانواده، و زندگی شخصیغیر مرجعنقش جنسیت,سرمایه داری,سوسیالیسم,خانواده هازارتسکی، ایلای، ‏‫۱۹۴۰- ‏م.؛ Zaretsky, Eli۱۳۹۸
سلطنت ترس: نگاه یک فیلسوف به بحران سیاسی کنونی مانغیر مرجعترس,ایالات متحده - سیاست و حکومت,روان شناسی سیاسی,‏‫قطبی گری (علوم اجتماعی)‬‬ ,فرهنگ سیاسینوس بام، مارتاکریون، ‎۱۹۴۷- م.؛ Nussbaum, Martha Craven۱۳۹۸
نهضت «الکساندر دوما» در دوره قاجار و «کاترین هووارد» (درام رمانتیک منثور در ۵ پرده و ۸ تابلو)غیر مرجعنمایشنامه فرانسه - قرن ۱۹م.‏ ,ایران - تاریخ - قاجاریان، ۱۱۹۳ - ‎۱۳۴۴ق.,نمایشنامه نویسی - ایران - قرن ۱۳ق. - تاریخ و نقدپورحسن، نیایش، ۱۳۶۴-۱۳۹۹
روش تحقیق پدیدارشناسیغیر مرجععلوم اجتماعی - تحقیق - روش شناسی,پدیده شناسیبودلایی، حسن، ۱۳۶۰-۱۳۹۸
آنارشیسم؛ فلسفه و آرمان: نقد آنارشیستی بر استیلای دولت، سرمایه و کلیساغیر مرجعآنارشیسمکراپوتکین، پیوتر آلکسی یویچ، ۱۸۴۲-۱۹۲۱م.؛ Kropotkin, Petr Alekseevich۱۳۹۹
برنامه ریزی، فرونسیس، قدرت غیر مرجعبرنامه ریزی راهبردیفلوبییرگ، بنت، ‏‫۱۹۵۲‏-‏ م.‏‬؛ Flyvbjerg, Bent۱۳۹۸
به سوی عدالت اقلیمی: چشم اندازی از بحران های اقلیمی و تغییرات اجتماعیغیر مرجعتغییرات اقلیمی,حفاظت محیط زیست - مشارکت شهروندان,بوم شناسی سیاسی,بوم شناسی اجتماعیتوکر، برایان، ۱۹۵۵- م.؛ Tokar, Brian۱۳۹۹
رموز اشراقی شاهنامه (شرح ابیات و حل رموز داستان سیاوخش)غیر مرجعشعر فارسی - قرن ۴ق.-۱۴ - تاریخ و نقد,فردوسی، ابوالقاسم، ۳۲۹-‎۴۱۶؟ق. شاهنامه. سیاوش - نقد و تفسیرعالیخانی، بابک، ‎۱۳۴۲-۱۴۰۰
‏‫فرهنگ کنایات اصطلاحات و ضرب المثل «غزلیات حسین منزوی»غیر مرجعکنایه در ادبیات,شعر فارسی - قرن ‎۱۴ - تاریخ و نقد,ضرب المثلهای فارسیصالحی طریق، معصومه، ۱۳۵۵-۱۳۹۸
کتابی که آرزو می کنید والدینتان خوانده بودن‮‬د (و فرزندانتان از اینکه آن را خوانده اید خوشحال خواهند شد)غیر مرجعوالدین و کودک,رفتار والدینپری، فیلیپا، ۱۹۵۷- م.؛ Perry, Philippa۱۳۹۹
آمار در علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسیغیر مرجعاطلاع رسانی,آمار,کتابداری - تحقیق - روش شناسی,کتابداری - تحقیقنصیری، پرویز، ‎۱۳۴۵-۱۳۹۷
کارآفرینی سازمانی: از نظریه تا عملغیر مرجعکارآفرینیاحمدپور، محمود، ‎۱۳۳۵-۱۳۹۹
درمان وجودی: ۱۰۰ نکته، ۱۰۰ تکنیکغیر مرجعروان درمانی وجودیایاکوو، سوزان؛ Iacovou, Susan۱۳۹۸
آمار توصیفی برای علوم اجتماعیغیر مرجععلوم اجتماعی - روشهای آماری,آمارنایبی، هوشنگ، ‎۱۳۳۹- ۱۳۹۹
روش های تقویت دقت و تمرکز (بالا بردن ادراک دیداری) برای کودکان ۶ تا ۹ سالغیر مرجعدقت در کودکان,حافظه - تقویت,تمرکزاشرفی، شیدا، ۱۳۶۳-۱۳۹۹
حدیث دیگران: شرق شناسی در برابر غرب شناسی (تصویرهای فرهنگی و ادبی ایران و فرانسه)غیر مرجعایران در ادبیات,فرانسه در ادبیات ,ادبیات ایرانی - قرن ۱۴ ,فرانسه - تمدن - ‏‫۱۹۴۵م. -‏‬ ,فرانسه - روابط خارجی - ایران,شرق گرایی در ادبیات ,ایران - تمدن - قرن ۱۴ ,ایران - روابط خارجی - فرانسه,شرق و غرب,ادبیات فرانسه - قرن ‎۲۰م. - تاریخ و نقدنانکت، لیتیشیا؛ Nanquette, Laetitia‏‫۱۳۹۹
روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت: مفاهیم و فنون نوین رویکرد دوانلو (راهنمای درمانگران)غیر مرجعروان درمانی روان پویاییهیکی، کاترین؛ Hickey, Catherine۱۳۹۹
زبان بد: آیا برخی از کلمات از برخی دیگر بهترند؟غیر مرجعزبان انگلیسی - جنبه های اجتماعی,سوگند,زبان انگلیسی - اصطلاحهای عوامانه,اصطلاحهای عوامانه,جامعه شناسی زبانباتیستلا، ادوین ال.‏‬، ‏‫۱۹۵۵‏-‏ م.‏؛ Battistella, Edwin L۱۳۹۹
همسو با حماسه: سیری در ادبیات پایداریغیر مرجعجنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - داستان,ادبیات انقلابی,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - ادبیات و جنگ,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - شعرسیفی، محسن، ‎۱۳۵۷-,۱۳۹۸
اعتراض و دلتنگی در شعر دفاع مقدس با تکیه بر آثار قیصر امین پور، سیدحسن حسینی و طاهره صفارزادهغیر مرجعجنگ و ادبیات,جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ‎۱۳۶۷ - ادبیات و جنگ,شعر فارسی - قرن ‎۱۴ - تاریخ و نقدامام زادگان، فرشید، ‏‫۱۳۶۲-‏‏‏۱۳۹۹
ادبیات و شر: بررسی مضمون شر در آثار امیلی برونته، مارسل پروست، مارکی دوسادغیر مرجعخیر و شر در ادبیات ,ادبیات جدید - تاریخ و نقدباتای، ژرژ، ‏‫۱۸۹۷-‏۱۹۶۲م.؛‬ Bataille, Georges۱۳۹۹
‏‫می خواهم در پاریس بمیرمغیر مرجعداستان های ژاپنی - قرن ‎۲۰م.سری زاوا، کوجیرو، ۱۸۹۷-۱۹۹۳م.؛‬‏‬ Serizawa, Kojiro۱۳۹۶
‏‫جستارهایی در آموزش سواد رسانه ایغیر مرجعسواد رسانه ایموسوی صمدی، سیداحمد، ‏‫۱۳۶۸-‏‬۱۳۹۸
دیوان الراضی بالله العباسیغیر مرجعراضی بالله، محمدبن مقتدر بالله، ۲۹۷-۳۲۹ق. دیوان,شعر عربی - قرن ‎۴ق. - تاریخ و نقدلهیبی، حسین عبدالعال؛ Lahibi, Husayn Abd al-Al۲۰۱۸م = ۱۳۹۷
گفتمان روایی: رساله ای در روش تحلیلغیر مرجعگفتمان روایی,پروست، مارسل، ۱۸۷۱-‎۱۹۲۲م. در جستجوی زمان از دست رفتهژنت، ژرار، ‏‫۱۹۳۰‏-‏۲۰۱۸م.‬؛ Genette, Gérard۱۳۹۹
جامعه؛ یک شجره شناسی تاریخیغیر مرجععلوم اجتماعی,جامعه شناسیکابررا، میگل ا.‏‬، ‏‫۱۹۳۵‏-‏۲۰۰۶م.‏‬؛ Cabrera, Miguel A۱۳۹۹
مرزداری و مرزداران در فقه شیعه امامیه به ضمیمه سخنان مهم مقام معظم رهبری در جمع رزمندگان تیپ ۳۰ مستقل پیاده گرگان (۱۳۶۱/۷/۴)غیر مرجعخامنه ای، سیدعلی، رهبرجمهوری اسلامی ایران، ‎۱۳۱۸- دیدگاه درباره مرزبانان و مرزبانی,مرزبانان و مرزبانی - جنبه های مذهبی - اسلام شفیعی نژاد، سیدحسین، ۱۳۴۴-۱۳۹۴
کتاب شناسی و ماخذشناسی علوم اسلامی با تکیه بر مطالعات قرآن و حدیثمرجععلوم اسلامی - کتابشناسیمهدوی راد، محمدعلی، ‎۱۳۳۴-۱۳۹۹
جرم شناسی تغییر اقلیمغیر مرجعجرم شناسی,مسوولیت ناشی از خسارت های تغییرات اقلیمی ,جرایم زیست محیطی ,تغییرات اقلیمی - قوانین و مقرراتوایت، رابرت داگلاس، ‎۱۹۵۶- م.؛ White, R. D. (Robert Douglas)۱۳۹۹
ده روزی که جهان را لرزاند (۱۹۱۹ م.)غیر مرجعکمونیسم - روسیه شوروی,روسیه شوروی - تاریخ - انقلاب، ۱۹۱۷-‎۱۹۲۱م.رید، جان، ۱۸۸۷-۱۹۲۰م.؛ Reed, John۱۳۹۷
آه به خط بریلغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴,شعر سپید - قرن ‎۱۴صفا، حسین، ‏‫۱۳۵۹-۱۳۹۹
نرگسغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۱۴صفا، حسین، ‏‫۱۳۵۹-۱۳۹۹
مقام انسان در مثنویغیر مرجعشعر فارسی - قرن ‎۷ق. - تاریخ و نقد,مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-‎۶۷۲ق. - دیدگاه درباره انسان,مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-‎۶۷۲ق. مثنوی - انسان (عرفان),انسان در ادبیاتحسینی، سیدمحمد، ‏‫۱۳۴۳-۱۳۹۹
ذهن روسی در نظام شوروی: فرهنگ روسیه در دوره ی کمونیسمغیر مرجعروسیه شوروی - زندگی فرهنگی,هنرهابرلین، آیزایا، ۱۹۰۹-‎۱۹۹۷م.؛ Berlin, Isaiah۱۳۹۸
آفتاب در میان سایه: تفسیری نو از داستان اول مثنوی (پادشاه و کنیزک)غیر مرجعمولوی، جلال الدین محمدبن محمد، ۶۰۴-۶۷۴ق. مثنوی. برگزیده ,شعر فارسی - قرن ‎۷ق. - تاریخ و نقدخدادادی، محمد، ‎۱۳۵۹-۱۳۹۸
اهمیت و کاربرد نقشه و نقشه خوانی در جغرافیاغیر مرجعنقشه خوانی,نقشه هاخمر، غلامعلی۱۳۹۱
وضعیت آخر «من خوبم-تو خوبی»غیر مرجعبهداشت روانی,رفتار متقابل، تحلیلهریس، تامس آنتونی، ‏‫۱۹۱۰-۱۹۹۵م.؛‬ Harris, Thomas A. (Thomas Anthony)۱۳۹۹
هایدگر: دامنه ی فلسفی و سیاسی اندیشه ی او کنفرانس هایدلبرگ (۱۹۸۸)غیر مرجعهایدگر، مارتین، ۱۸۸۹-‎۱۹۷۶م. - دیدگاه های سیاسی و اجتماعیکنفرانس هایدلبرگ (۱۹۸۸م = ۱۳۷۷: هایدلبرگ، آلمان)۱۳۹۹
ترجمه پیشرفته (۱) [یک]غیر مرجعزبان انگلیسی - ترجمه به فارسی - راهنمای آموزشی (عالی),زبان انگلیسی - ترجمه قرایی، زهره، ۱۳۶۴-۱۳۹۶
از تقابل گفتار و نوشتار تا تقابل نظم و نشر در سنت ادبی ماغیر مرجعشعر - تاریخ و نقد,گفتار در ادبیات,ادبیات فارسی - تاریخ و نقد,نثر - تاریخ و نقدبالو، فرزاد، ‏‫۱۳۵۰-‏‬۱۳۹۹

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آيكون مراجعه

300796کتاب چاپی
2314نشریه چاپی
25346پایان‌نامه
507صندلی برای مطالعه
102سیستم‌های رایانه
25000اعضاء