دسترسی به پایگاه Reaxys

 reaxys 2017

 

پایگاه Reaxys ، با فراهم آوردن امکان دسترسی مستقیم به اطلاعات به روز و مرتبط با حیطه‌ی شیمی، از تحقیقات شیمیدان ها و سایر محققان، حمایت می کند. در حال حاضر این پایگاه برای استفاده اساتید، پژوهشگران و متخصصین دانشگاه فردوسی مشهد فراهم می باشد. برای استفاده از این پایگاهها براساس فایل راهنما icon-9  اقدام کنید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید